Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksXây dựng Đảng

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!
 
Xây dựng Đảng - Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 

(TUAG)- Từ ngày 04/11, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành tiến hành kiểm tra 53 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy về thực hiện các chỉ tiêu giao ước thi đua năm 2020 (chi bộ 10 chỉ tiêu, đảng bộ 11 chỉ tiêu), theo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Chuyên đề 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 
 

​(TUAG)- Sáng 10/9, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đến dự có đồng chí Trình Lam Sinh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Thiện Tâm, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện.

 
 

(TUAG)- Sáng ngày 20/8/2020, Thành ủy Châu Đốc tổ chức hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến dự có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Thúy Xuân; Phó Bí thư thường trực Thành ủy Châu Đốc Cao Xuân Bá chủ trì hội nghị.

 
 
 
 
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Phân loại
  
An Giang: Tạo sức lan tỏa, thực chất, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05 Bài viếtHạnh ChâuAn Giang: Tạo sức lan tỏa, thực chất, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05 /Imagesnews/2021-05/Thuchien-CT05-ag-3_Key_07052021152859.jpg
07/05/2021 4:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) An Giang đã đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua việc học tập và làm theo Bác, nhiều điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, nhân rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ.

Nhiều kết quả thực hiện Chỉ thị 05

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có bước chuyển rõ nét và thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, góp phần giữ vững tư tưởng chính trị, củng cố niềm tin trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

 Thuchien-CT05-ag-1.jpg

Tuyên dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đưa việc học tập và làm theo Bác thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch công tác hằng năm. Từ đó, chủ động xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu, việc làm cụ thể gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với những nội dung thiết thực. Đặc biệt, các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh" để nâng cao ý thức, trách nhiệm và khơi dậy khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao gắn với xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc; đổi mới phương thức, phong cách, tác phong công tác và nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo; lựa chọn vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; phát huy vai trò của nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Thuchien-CT05-ag-4.jpg

Huy động xã hội hóa xây cầu giao thông nông thôn.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hầu hết các cấp ủy đã đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm; xây dựng tinh thần đoàn kết. Các cấp ủy tập trung đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm; xây dựng tinh thần đoàn kết.

Các cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường tiếp xúc, gặp gỡ, lắng nghe ý kiến và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân; tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại của người dân. Đồng thời, kiềm chế tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát hằng năm, kịp thời ngăn chặn, giải quyết những vấn đề liên quan đến chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Quan tâm hơn trong lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết và xác định nội dung đột phá, tạo chuyển biến rõ nét. Thực hiện đúng phương châm "trên trước, dưới sau", "trong trước, ngoài sau", nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu thể hiện tính gương mẫu trong học tập và xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo Bác; tiên phong trong lãnh đạo, chỉ đạo và có ý thức tự giác thực hiện nhiệm vụ..., góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, củng cố, phát huy niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Một số mô hình tiêu biểu

Qua thực hiện Chỉ thị 05, đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu, như: Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các cấp, lãnh đạo sở, ban, ngành thực hiện tiếp công dân định kỳ hàng tháng; chủ động đối thoại, thuyết phục công dân để giải quyết tốt các vụ việc, trong đó quan tâm những vụ việc phức tạp, mới phát sinh. Đảng bộ Công an tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại các địa phương; đấu tranh với các băng, ổ, nhóm tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy; kéo giảm tai nạn giao thông.

Thuchien-CT05-ag-2.jpg 

Người dân, doanh nghiệp TP. Long Xuyên hỗ trợ máy ATM gạo cho người nghèo trong đợt dịch COVID-19

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả tiếp tục duy trì thực hiện như: cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đóng góp tiền lương giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vận động quyên góp mua xe chuyển bệnh miễn phí, bếp cơm từ thiện tại các bệnh viện; hiến đất xây dựng trường học... Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội: ươm mầm tài năng; chia sẻ cảnh đời bất hạnh; mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo; tổ chức cất nhà từ thiện... Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát triển nhiều mô hình tiết kiệm, hỗ trợ vốn cho hội viên nghèo, khó khăn phát triển kinh tế, quầy hàng 0 đồng... Đảng bộ TP. Long Xuyên thực hiện tốt công tác cải cách hành chính với nhiều mô hình thi đua, sáng kiến kinh nghiệm; xây dựng các khu dân cư Đại đoàn kết gắn với công tác xóa nghèo bền vững, công tác an sinh xã hội… Đảng bộ TP. Châu Đốc có Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo phường Vĩnh Nguơn duy trì mô hình "Nắm gạo tình thương". Đảng bộ huyện Thoại Sơn phát huy hiệu quả mô hình 24 "Quỹ Khuyến học-Khuyến tài" đã huy động hơn 19 tỷ đồng, mô hình "Quỹ vì người nghèo" 5 năm qua đã vận động trên 102 tỷ đồng. Đảng bộ huyện Tri Tôn có mô hình "Tôn giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa đoàn kết giữ gìn an ninh trật tự". Huyện biên giới An Phú duy trì mô hình Quỹ "Vì người nghèo" và an sinh xã hội. Đảng bộ huyện Phú Tân với 393 mô hình "Thực hành tiết kiệm". Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với các thành phần trong xã hội, gắn học tập và làm theo Bác Hồ trong chào cờ đầu tuần tại các cơ quan, đơn vị.

An Giang còn đi đầu tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị đạt được một số kết quả tích cực. Đồng thời, là điển hình cả nước trong vận động xã hội hóa, thực hiện an sinh xã hội; nhất là vận động trong đồng bào tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo.

 Thuchien-CT05-ag-3.jpg

Tuyên dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020.

Để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tạo sức lan tỏa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng, đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia học tập và làm theo Bác. Đặc biệt là đổi mới trong cách nghĩ, sáng tạo trong cách làm, mạnh dạn trong thực hiện. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ phải tiên phong trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với huy động mọi nguồn lực, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện an sinh xã hội. Phát hiện, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng những mô hình hay, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, gắn với tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Có thể khẳng định, học tập và làm theo Bác đã tạo niềm tin, sức bật mới động viên toàn Đảng, chính quyền, toàn dân, các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh toàn diện; tạo động lực quan trọng để tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trong tình hình mới.

HẠNH CHÂU

TrueTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Châu Thành tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5TinMinh ThiệnChâu Thành tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/Imagesnews/2021-05/CT-trao-huyhieu-dang-1_Key_07052021100113.jpg
07/05/2021 9:00 SANoĐã ban hành
(TUAG)- Chiều ngày 06/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5 cho các đồng chí 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Đến dự và gắn Huy hiệu Đảng có đồng chí Từ Thanh Khiết - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành.

Trong đợt 19/5, Đảng bộ huyện Châu Thành có 05 đảng viên được trao tặng Huy hiệu từ 30 năm đến 45 năm tuổi Đảng. Trong đó có 03 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 01 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 01 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, đồng chí Từ Thanh Khiết - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã gửi lời chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu cao quý của Đảng trong đợt này.

Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận công lao, đóng góp của các đồng chí đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và mong muốn các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng trong đợt này luôn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu tiếp tục phấn đấu đóng góp trí tuệ, sức lực của mình cho sự nghiệp cách mạng góp phần xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất trong tổ chức Đảng ở địa phương, nơi công tác, để cùng với Đảng bộ, Nhân dân huyện nhà hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Minh Thiện
FalseTổ chức
An Giang sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)TinNguyễn LamAn Giang sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)/Imagesnews/2021-04/Soket-CT05-ag-5_Key_27042021144429.jpg
27/04/2021 3:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 27/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hình thức trực tuyến đến 12 điểm cầu cấp huyện trong tỉnh, với hơn 800 đại biểu tham dự.

Soket-CT05-ag-1.jpg Văn nghệ chào mừng

Đồng chí Phạm Quang Bản - Phó Vụ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh tham dự Hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương chủ trì Hội nghị.

Soket-CT05-ag-2.jpg

Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 13-KH/TU, ngày 23/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động lãnh đạo, ch đạo t chức xây dựng kế hoạch toàn khóa và hằng năm triển khai thực hiện Ch thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, kết quả đã tổ chức được 7.132 lớp học tập, quán triệt, đảng viên tham dự đạt từ 97% trở lên. Định kỳ kiểm tra, giám sát và giao ban việc thực hiện tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Quan tâm lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết và xác định ni dung đt phá, tạo chuyển biến rõ nét. Thực hiện phương châm “trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu th hiện tính gương mu trong học tập và xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo Bác; chấp hành chủ trương, đường li, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiên phong trong lãnh đạo, chỉ đạo và có ý thức tự giác thực hiện nhiệm vụ... Bên cạnh đó, hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hin tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và đạt được một số kết quả tích cực trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, khắc phục bệnh quan liêu, vô cảm; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thúc đy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Soket-CT05-ag-3.jpg

Soket-CT05-ag-4.jpg

Hội nghị nghe 07 phát biểu tham luận của lãnh đạo các sở, ngành và địa phương

Chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phn đấu gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) nộp tại chi bộ, cơ quan nơi sinh hoạt, công tác. Thường xuyên kim tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đồng thời, lấy đó làm cơ sở tự phê bình và phê bình, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; góp phần phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa trong nội bộ. Các cấp ủy thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục, trường học trong tỉnh, xem đây là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Công tác tuyên truyền, phổ biến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các điển hình tiêu biểu được tăng cường với nhiều hình thức đa dạng như: Lồng ghép trong sinh hoạt đoàn, hội; hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; trên đài truyền hình, phát thanh, báo, bản tin, trang tin điện tử; thi tìm hiểu, thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí… Đặc biệt là hàng năm, các cấp ủy tổ chức sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, qua đó phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả đề xuất nhân rộng.

Soket-CT05-ag-5.jpg

Phát biểu kết luận tại Hội nghị sơ kết, đồng chí Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những kết quả đạt được trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định đó là sự nỗ lực rất lớn của các cấp ủy đảng, chính quyền, Nhân dân trong triển khai thực hiện, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đây là việc làm hết sức ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay, điều này mang lại giá trị tinh thần to lớn và giá trị nhân văn sâu sắc.

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2021 và những năm tiếp theo, các cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục thường xuyên, liên tục, bằng nhiều hình thức làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi trọng xây dựng, nhân rộng và cổ cũ động viên, khen thưởng kịp thời các mô hình, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” học tập, làm theo Bác. Trong quá trình vận động Nhân dân học tập và làm theo Bác phải gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đóng góp trong công tác xã hội hóa. Mỗi địa phương, mỗi ngành nên chọn lĩnh vực, nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, ngành và địa phương mình từ đó nâng cao hơn nữa uy tín của ngành và địa phương đối với Nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng tin tưởng rằng với sự đoàn kết, quyết tâm cao bằng tâm lực, trí lực sẽ khắc phục được những khó khăn, hạn chế trong thời gian vừa qua, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội.

Soket-CT05-ag-6.jpg

Soket-CT05-ag-7.jpg

Dịp này, UBND tỉnh khen thưởng cho 102 tập thể, 141 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2021.

Nguyễn Lam

TrueTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tân Châu sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) TinTân Châu sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) /Imagesnews/2021-04/TC-soket-ct05-1_Key_26042021090817.jpg
26/04/2021 8:00 SAYesĐã ban hành

​(TUAG)- Sáng ngày 23/4, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đến dự có ông Huỳnh Quốc Thái - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; ông La Hồng Phong - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã.

 TC-soket-ct05-1.jpg

Đảng bộ thị xã có 59 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 14 đảng bộ xã,  phường và 45 đảng bộ, chi bộ cơ quan, ban ngành. Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã quan tâm triển khai thực hiện. Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các mặt xây dựng Đảng và vận động quần chúng, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.  

Hàng năm, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức học tập đầy đủ các chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, nêu cao tính gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hàng năm, trở thành một nội dung quan trọng thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện thường xuyên, các cấp ủy đảng quan tâm hơn nội dung, hình thức, sự phối hợp giữa các lực lượng tuyên truyền đồng bộ, sâu sắc hơn. Từ những cách làm trên, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, hiệu quả đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Nhiều tập thể cơ quan, đơn vị không ngừng sáng tạo, đổi mới cách làm, mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều cá nhân có những đóng góp tích cực cho xã hội, là những tấm gương về đạo đức, lối sống. Nhân dân luôn tâm đắc với những lời Bác Hồ dạy, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ khó khăn, xây cầu, làm đường, mua xe chuyển bệnh, cất nhà từ thiện… Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, thị xã đã biểu dương, khen thưởng 143 cá nhân và 32 tập thể nổi bật (trong đó có 25 cá nhân và 15 tập thể được Ủy ban nhân dân tỉnh khen tặng, 2 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ). Qua đó khuyến khích, tạo động lực phát huy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong nội bộ và Nhân dân những năm tiếp theo.

Năm 2021 và những năm tiếp theo, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ông Huỳnh Quốc Thái, Tỉnh ủy viên – Bí thư Thị ủy nhấn mạnh: “Các điển hình tiên tiến sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, không ngừng nỗ lực phấn đấu để có thêm nhiều thành tích hơn nữa, xứng đáng là nòng cốt, có sức lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, là tấm gương sáng để mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân noi theo. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới đạt kết quả cao hơn nữa, ngày càng có nhiều điển hình tiên tiến, nhân tố mới, chúng ta cần phải làm thật tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, để cùng nhau nhận thức sâu sắc hơn nội dung cơ bản và giá trị to lớn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Định kì sơ kết, tổng kết, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Hướng dẫn tiếp tục thực hiện việc giảng dạy, học tập tấm gương đạo đức của Bác trong hệ thống giáo dục thị xã, kịp thời giới thiệu, nhân rộng những mô hình, điển hình, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 TC-soket-ct05-2.jpg

Dịp này, ông La Hồng Phong – Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

TC-soket-ct05-3.jpg

 UBND thị xã trao tặng giấy khen cho 52 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  

Huyền Thoại, Trần Huyện

TrueTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
An Giang triển khai Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thưTinH.TAn Giang triển khai Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư/Imagesnews/2021-04/HNIMG_5833_Key_25042021210635.JPG
23/04/2021 6:00 CHYesĐã ban hành

​(TUAG)- Sáng ngày 23/4/2021, tại Hội trường Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai  thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư (khóa XII) ban hành “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm”.

HNIMG_5798.JPG

Đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị,

HNIMG_5809.JPG

IMG_5804.JPG

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư phát biểu thảo luận

HNIMG_5799.JPG

Qua gần 3 năm triển khai thực hiện các chương trình phối hợp, các đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai, thực hiện và mang lại nhiều kết quả hết sức tích cực. Có thể khẳng định công tác phối hợp giữa BTGTU với UBND tỉnh, với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh đã từng bước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn, gắn bó chặt chẽ với việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nắm bắt kịp thời tâm tư tình cảm, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là phối hợp làm tốt công tác dư luận xã hội; phát hiện và giải quyết tốt, ngay từ đầu các vấn đề bức xúc trong Nhân dân, không để phát sinh thành điểm nóng.

HNIMG_5815.JPG

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng đề nghị, trong quá trình triển khai chương trình phối hợp, các cơ quan phải làm theo quy chế, có sự kiểm tra, đánh giá thường xuyên; việc phối hợp phải đồng bộ, nhịp nhàng thực chất và đem lại hiệu quả. Cần chủ động trong việc xử lý các vụ việc nổi cộm, dư luận quan tâm trên tinh thần cầu thị, có trách nhiệm, ứng xử có nghệ thuật, không né tránh và phải tôn trọng sự thật; phải thể hiện cái tâm chính trị, tất cả vì phục vụ lợi lích của Đảng, của nhân dân; phải thể hiện bản lĩnh, nắm rõ vấn đề và có kinh nghiệm xử lý, có sự mẫn cảm của người lãnh đạo; khéo léo khi ứng xử với truyền thông, cộng đồng mạng, thể hiện bản lĩnh để dẫn dắt truyền thông… Qua đó, góp phần tạo được sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển.

HNIMG_5823.JPG

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể

HNIMG_5825.JPG

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong thực hiện chương trình phối hợp triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc trong Nhân dân.

HNIMG_5833.JPG

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang với HĐND, UBND, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

HNIMG_5838.JPG

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang với Ban Thường trực Mặt trận tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh.

Hội nghị cũng đã tiến hành ký chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh theo Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư.

H.T

TrueĐưa Nghị quyết vào cuộc sống
Hội nghị trực tuyến giao ban ngành Kiểm tra Đảng quý I/2021TinNgọc HânHội nghị trực tuyến giao ban ngành Kiểm tra Đảng quý I/2021/Imagesnews/2021-04/UBKT-hoinghi-qui-1_Key_07042021163444.png
07/04/2021 2:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 07/4/2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban ngành Kiểm tra Đảng quý I/2021, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu An Giang, đồng chí Võ Minh Hoàng, UVBTVTU, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

UBKT-hoinghi-qui-1.png

Trong quý I/2021 ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, quyết tâm, quyết liệt. Nội dung kiểm tra tiếp tục đi vào những lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh vi phạm và những vấn đề nổi cộm, bức xúc, mới phát sinh. Qua kiểm tra, đã kết luận và xử lý nghiêm các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Chất lượng, hiệu quả công tác giám sát chuyên đề, kiểm tra tài chính đảng, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng ngày càng được nâng lên. Kịp thời kiện toàn tổ chức, bộ máy và nhân sự UBKT; chủ động tham mưu xây dựng, ban hành quy chế làm việc; tập trung thể chế hóa, cụ thể hóa nội dung về công tác kiểm tra, giám sát trong nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 UBKT-hoinghi-qui-2.png

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Trung ương ghi nhận đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong quý I, đồng chí đề nghị UBKT các cấp trong quý II cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ chủ yếu sau: Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát trong Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XIII của Đảng thành văn bản, quy định, quy chế, hướng dẫn, đảm bảo khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, khắc phục những bất cập trong các quy định hiện hành. Trước mắt UBKT Trung ương tập trung xây dựng, trình Ban Chấp hành Trung ương sửa đổi, bổ sung Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 về những điều đảng viên không được làm; tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI,  khóa XII với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra vi phạm, nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, những nơi người dân có nhiều bức xúc, dư luận xã hội quan tâm; bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm cần tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám sát, xem đây là việc làm thường xuyên với mục đích “trị bệnh cứu người”, không để khuyết điểm kéo dài thành vi phạm, vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, để lại hậu quả nghiêm trọng; tập trung xem xét, giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước; quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-TB/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy UBKT các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới;…/.

Ngọc Hân

FalseKiểm tra
Đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc với huyện Tịnh Biên TinThanh ThiệnĐoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc với huyện Tịnh Biên /Imagesnews/2021-04/BDV-lamviec-TB2_Key_05042021164349.jpg
05/04/2021 5:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh vừa có buổi làm việc với Huyện ủy Tịnh Biên về công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy triển khai thực hiện các chị thị, nghị quyết của Trung ương và tỉnh về công tác Dân vận, Mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội.

Theo đó, nội dung kiểm tra tập trung vào các vấn đề như: Việc thực hiện Chỉ thị 06 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Chỉ thị số 52 của Ban Bí thư (khóa XI) về sự lãnh đạo của Đảng đối với nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất; vấn đề tổ chức bộ máy, biên chế, công tác phát triển đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội theo tiêu chí của Trung ương; kết quả đầu tư, trang thiết bị làm việc và công tác nắm tình hình Nhân dân, nhất là tình hình lao động…
Theo đó, huyện đã thực hiện tốt các nội dung yêu cầu kiểm tra, về thực trạng tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức đối với cơ quan Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện cơ bản ổn định, hoạt động hiệu quả, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương; Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng bám sát và triển khai thực hiện theo nội dung chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy; năm 2020 phát triển đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể, đạt trên 60% dân số trong độ tuổi và xây dựng lực lượng nồng cốt chiếm 13,49%. Đối với thiết bị, phương tiện làm việc tuy chưa đảm bảo 100% nhưng về cơ bản đã đáp ứng phần nào nhu cầu làm việc đạt hiệu quả, chất lượng cao.
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Nguyên Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy biểu dương kết quả đạt được cũng như ghi nhận những khó khó khăn của huyện, đồng chí đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy đối với các mặt công tác trên. Đồng thời, yêu cầu huyện cần tiếp tục quan tâm thực hiện một số vấn đề sau: Công tác Dân vận giai đoạn 2021-2025 cần có sự đổi mới theo phương châm hướng về cơ sở; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; bảo vệ quyền, lợi ích người dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; quán triệt nâng cao nhận thức cán bộ làm công tác Dân vận trong tình hình mới; Thường trực Huyện ủy sớm kiện toàn bộ máy cơ quan của các tổ chức chính trị - xã hội; quan tâm công tác phát triển đội ngũ cán bộ mang tính kế thừa lâu dài.../.

Thanh Thiện
FalseDân vận - Mặt trận
Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng quý I/2021TinNgọc HânHội nghị giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng quý I/2021/SiteAssets/HN-soket-ntochuc-1.png
02/04/2021 5:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Chiều ngày 02/4/2021, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng đánh giá tình hình, kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2021. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu An Giang, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng chủ trì.

HN-soket-ntochuc-1.png 

Hội nghị tiến hành đánh giá ưu điểm nổi bật, kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng quý I/2021. Trong quý I, nhìn chung toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã nỗ lực triển khai toàn diện, đồng bộ công tác tổ chức xây dựng Đảng như: Tham mưu tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hội nghị Trung ương 2 khóa XIII; phối hợp tham mưu chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kịp thời tham mưu kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt và các chức danh lãnh đạo nhà nước chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao; tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; ban hành và tổ chức thực hiện chương trình công tác toàn khoá, chương trình công tác năm 2021 về tổ chức xây dựng Đảng với những nội dung quan trọng, cấp thiết, nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020 chặt chẽ, nghiêm túc theo quy định; tham mưu thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng kịp thời, hiệu quả, chất lượng.

HN-soket-ntochuc-2.png

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đề nghị toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, bám sát 06 nhiệm vụ trọng tâm tại Kết luận số 01-KL/BTCTW, Hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng để tham mưu cấp ủy cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình, đặc điểm cơ quan, đơn vị, đồng thời triển khai hiệu quả các nhiệm vụ: Tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng; Ban Tổ chức Trung ương tập trung nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; phối hợp tham mưu chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kiện toàn các chức danh lãnh đạo nhà nước; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về tổ chức xây dựng Đảng; tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, nhất là tham mưu cấp ủy triển khai, nâng cao chất lượng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI năm 2021, tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ cán bộ, đảng viên; thực hiện có hiệu quả " 5 hóa" trong tổ chức thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng (hạt nhân hóa lãnh đạo; chuẩn hóa văn bản pháp quy; đơn giản hóa thủ tục hành chính; tự động hóa tổ chức thực hiện; tối ưu hóa kết quả hoạt động); tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng uy tín, bản sắc cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng và thực hiện phương châm "Không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm" trong việc trao đổi, giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong công tác tổ chức xây dựng Đảng;…/.

 Ngọc Hân

FalseTổ chức
Lan tỏa Giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021Bài viếtTrúc LinhLan tỏa Giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021/SiteAssets/bualiemvang.gif
31/03/2021 9:00 CHNoĐã ban hành

​(TUAG)- Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng và mở rộng phạm vi, tầm ảnh hưởng sâu rộng của Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng). Ngày 25/3/2021, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Kế hoạch số 08-KH/BTCTW về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI năm 2021.

bualiemvang.gif

Thông qua Giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021 góp phần tuyên truyền sâu rộng về kết quả thành công cùng những nội dung mới trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc về những chủ trương, định hướng lớn của Đảng, thống nhất nhận thức và hành động, tạo niềm tin, khí thế, động lực mới, sự hứng khởi đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Qua đó, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó có các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, cùng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Thời gian tác phẩm dự Giải Búa liềm vàng: Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 01/11/2020 đến 31/10/2021. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 10/11/2021 (theo dấu bưu điện) theo địa chỉ: Tạp chí Xây dựng Đảng, tòa nhà D, khu làm việc liên cơ quan trung ương, số 105B Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.

Nội dung giải thưởng xoay quanh: (1) Công tác tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đưa Nghị quyết vào cuộc sống. (2) Công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước các cấp. (3) Việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. (4) Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh chống "diễn biến hòa bình"; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam. (5) Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, "lợi ích nhóm".

Về thể loại dự thi gồm: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra, các chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu, sản phẩm báo chí đa phương tiện, ảnh báo chí…

Về đối tượng tham dự: Mọi người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của Giải đều có quyền gửi tác phẩm tham dự.

Về tác phẩm là các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các thể loại báo in; báo điện tử; phát thanh; truyền hình; ảnh báo chí. Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các giải báo chí của địa phương và ngành ở Trung ương vẫn được quyền tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, nhưng cần ghi rõ mức giải và do cơ quan nào tổ chức (Không nhận các tác phẩm đã đoạt giải của Giải báo chí quốc gia). Tác phẩm không được xét: Loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài; các tác phẩm có nội dung đăng tải đang còn chờ đánh giá và kết luận của các cơ quan có thẩm quyền. Các tác phẩm mang tính hư cấu; ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, ảnh phong cảnh, tĩnh vật.

Ban Tổ chức sẽ trao các giải thưởng gồm: 01 giải đặc biệt trị giá 300.000.000 đồng, 06 giải A trị giá 100.000.000 đồng, 12 giải B trị giá 75.000.000 đồng, 16 giải C trị giá 50.000.000 đồng và 30 giải khuyến khích trị giá 30.000.000 đồng.

Ngoài ra, còn có một số giải: Giải tác phẩm xuất sắc về phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng trị giá 50.000.000 đồng; Giải tác phẩm xuất sắc về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trị giá 50.000.000 đồng; Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trị giá 50.000.000 đồng; Giải tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng trị giá 50.000.000 đồng; Giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trị giá 50.000.000 đồng; Giải tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trị giá 50.000.000 đồng; Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trị giá 50.000.000 đồng; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi trị giá 50.000.000 đồng; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi trị giá 50.000.000 đồng; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài trị giá 50.000.000 đồng. Những tác phẩm đoạt giải A, B, C, đồng thời là tác phẩm xuất sắc nhất thuộc 8 giải nêu ở trên thì được ghi giấy chứng nhận đoạt 2 giải, tiền thưởng lấy mức cao nhất trong 2 giải đó và được thưởng thêm 10.000.000 đồng. Giải tập thể trị giá 50.000.000 đồng: Có 15 giải Xuất sắc cho các cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu. Giải Nhà báo tiêu biểu trị giá 50.000.000 đồng: Vinh danh 1 nhà báo. Giải nhân vật tiêu biểu trị giá 10.000.000 đồng: Vinh danh một số nhân vật trong tác phẩm đoạt giải.

Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021 được tổ chức tại Hà Nội đúng vào dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng 3/2. Buổi lễ trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1).

Để lan toả Giải Búa liềm vàng đến từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân, ban tuyên giáo huyện, thị, thành ủy chủ trì, phối hợp với ban tổ chức huyện, thị, thành ủy làm tốt công tác tham mưu cho ban thường vụ cấp ủy triển khai thực hiện Giải Búa liềm vàng tại địa phương, đơn vị; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan gợi ý, hướng dẫn các nội dung mới, vấn đề khó, kết quả nổi bật để các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn sinh động sáng tác các tác phẩm báo chí có chất lượng, phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

Chỉ đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh mở chuyên trang chuyên mục tuyên truyền sâu rộng Giải Búa liềm vàng; Hội nhà báo tỉnh tổ chức bài bản, sáng tạo việc hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng; vận động, hướng dẫn các hội viên, phóng viên, nhà báo tham gia viết về công tác xây dựng Đảng và tuyển chọn được nhiều tác phẩm có chất lượng, bảo đảm số lượng tham dự giải.

Tạo đợt thi đua sôi động, thiết thực kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng 3/2, qua đó tăng cường nhận thức, ý thức chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

TRÚC LINH

False
Điều tra kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW TinNgọc HânĐiều tra kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW /Imagesnews/2021-03/Phieu-xin-y-kien_Key_31032021163507.JPG
31/03/2021 5:00 CHNoĐã ban hành
(TUAG)- Nhằm có thêm thông tin đánh giá khách quan, trung thực kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05-CT/TW), Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai phiếu xin ý kiến bằng hình thức trực tuyến đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Nội dung cuộc điều tra xoay quanh việc đánh giá các kết quả, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2016 đến nay;  về chất lượng các phong trào thi đua, cuộc thi, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua; đánh giá sức thuyết phục việc tuyên truyền các điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đánh giá về thời gian, nguồn lực các cấp, ngành, địa phương dành cho việc  triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; nhận định đánh giá việc học và làm theo Bác đã thể hiện rõ trong hành vi thực tế của cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh; sự hài lòng trước các kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong 5 năm qua; nhận định các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW thời gian qua; nêu ý kiến đề xuất việc ban hành văn bản chỉ đạo mới và nêu các kiến nghị đối với Đảng và Nhà nước để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong thời gian tới;…

Thời gian tổ chức điều tra từ ngày 31/3 - 01/4/2021.

Tham gia khảo sát theo đường dẫn: https://dlxh.btgtw.vn/Home/Index?surveyId=111

Vì mục đích yêu cầu của cuộc điều tra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy rất mong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quan tâm tham gia thực hiện để cuộc khảo sát thành công tốt đẹp.
Trân trọng!
Ngọc Hân
FalseTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Huyện ủy Phú Tân sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị TinCao ThắngHuyện ủy Phú Tân sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị /SiteAssets/PT-so-ket-CT05-1.jpg
30/03/2021 10:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 30/3/2021, Huyện ủy Phú Tân tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời công bố quyết định khen thưởng cho 05 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp, thực hiện Chỉ thị. Đến dự có đồng chí Thi Hồng Thúy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Tân.

Năm năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn huyện Phú Tân tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội mà Nhân dân quan tâm. Tính đến năm 2020, các chi, đảng bộ đăng ký 101 mô hình làm theo Bác, trong đó có 45 mô hình tiếp tục duy trì từ nhiều năm trước. Đối với 248 chi, đảng bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã đăng ký 262 mô hình làm theo Bác.

Đặc biệt, việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương, cơ quan, đơn vị được thể hiện rõ nét qua các phong trào: Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau; Chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Doanh nghiệp Phú Tân hội nhập và phát triển; Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở...

Với những kết quả đó, toàn huyện có 100 tập thể, 194 cá nhân được huyện biểu dương khen thưởng. Đồng thời UBND tỉnh tặng bằng khen cho 12 tập thể và 20 cá nhân tiêu biểu. Qua đó, góp phần tác động, khuyến khích các tập thể, cá nhân từ trong nội bộ đến quần chúng đẩy mạnh học tập và làm theo Bác trong những năm tiếp theo.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thi Hồng Thúy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Tân đã biểu dương và ghi nhận những đóng góp của các cá nhân, tập thể và các chi, đảng bộ trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong thời gian qua. Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu các chi, đảng bộ cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề và đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng, lãnh đạo thực hiện nghiêm quy chế làm việc. Bổ sung, điều chỉnh những nội dung về chuẩn mực đạo đức đảm bảo cụ thể, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra... phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Kịp thời phát hiện, giới thiệu, biểu dương và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả để tạo sức lan tỏa rộng khắp trong toàn xã hội. Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 với kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội các cấp, kế hoạch hoạt động năm của địa phương, cơ quan, đơn vị.


Cao Thắng
FalseTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Mấy suy nghĩ về nghiên cứu, học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên hiện nayBài viếtNguyễn LamMấy suy nghĩ về nghiên cứu, học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên hiện nay/Imagesnews/2021-03/HN-hoc-NQ_Key_29032021150856.jpg
29/03/2021 4:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Việc nghiên cứu, học tập nghị quyết của Đảng là trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, đảng viên, đây là công việc quan trọng nhằm đảm bảo sự thống nhất trong toàn Đảng, tạo tiền đề cho tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng.

HN-hoc-NQ-tg.jpg

Để nghị quyết đi vào cuộc sống thì vấn đề tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và xuyên suốt của các cấp ủy, tổ chức đảng. Bên cạnh đó mỗi cán bộ, đảng viên cũng phải nhận thức rõ ràng, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập nghị quyết cũng như ý thức tự giác, trách nhiệm của bản thân đối với việc nghiên cứu, học tập nghị quyết.

Việc nghiên cứu, học tập nghị quyết là rất quan trọng, bởi đây là quá trình để đạt được sự thống nhất từ nhận thức đến triển khai thực hiện. Nếu không nắm chắc, không hiểu rõ những đường lối, chủ trương, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong nghị quyết thì không thể triển khai thực hiện đúng và hiệu quả, thậm chí là mắc sai lầm, chệch hướng, đi ngược với nội dung nghị quyết đã xác định.

Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng có nhiều hoạt động nâng cao chất lượng công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết các cấp như: Đổi mới phương pháp, xây dựng nội dung phù hợp với từng đối tượng, linh động về thời gian, ứng dụng công nghệ thông tin, hội nghị, hội thảo chuyên đề, mời chuyên gia… Từ đó tạo nhiều môi trường thuận lợi, thoải mái, phấn khởi cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập.

Đa số cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm chế độ học tập và hoàn thành tốt nội dung chương trình đề ra. Bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên chểnh mảng trong nghiên cứu, học tập nghị quyết, thông qua một số biểu hiện cụ thể như: Tranh thủ xử lý công việc riêng, ít chú ý, lắng nghe báo cáo viên truyền đạt nghị quyết; sử dụng điện thoại, lướt web, xem tin tức, tham gia mạng xã hội và thậm chí chơi game, ngồi ngoài hội trường…; ngoài ra, tình trạng đi trễ, ra vào giữa giờ, về sớm, nghe nói chuyện điện thoại,… diễn ra khá thường xuyên trong mỗi đợt học tập nghị quyết của Đảng. Những thái độ, biểu hiện đó đã phần nào làm giảm đi tính nghiêm túc của một lớp học nghị quyết, giảm đi hiệu quả việc triển khai học tập nghị quyết của Đảng, làm tốn kém cả về thời gian và ngân sách, trong khi công việc chuyên môn cũng bị ảnh hưởng, đình trệ.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ khẳng định: Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là một trong những biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị. Đây chính là mầm mống của "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". 

Các Mác đã từng khẳng định: "Lực lượng vật chất chỉ có thể đánh bại bởi lực lượng vật chất, nhưng một khi lý luận đã được thấm sâu vào quần chúng thì nó sẽ trở thành lực lượng vật chất vô địch". Do đó, phòng, chống, khắc phục tình trạng lười học nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên là vấn đề cấp thiết, quan trọng hàng đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Chính vì vậy, để Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp được triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc trong suốt cả nhiệm kỳ, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị để mỗi cán bộ đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn sáng tạo nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ uốn nắn những nhận thức lệch lạc. Kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt, tuyên truyền; nhấn mạnh, làm rõ những vấn đề mới, cốt lõi; nêu cao trách nhiệm của báo cáo viên, người đứng đầu cấp ủy trong báo cáo truyền đạt nghị quyết, cũng như cán bộ, đảng viên trong học tập nghị quyết, đặc biệt là sự nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp. Làm được những điều này thì chắc chắn các nghị quyết, chỉ thị của Đảng khi ban hành sẽ được quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ và nghị quyết của Đảng sẽ đi vào cuộc sống./.

Nguyễn Lam

FalseĐưa Nghị quyết vào cuộc sống
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Nguyên Nam làm việc với Huyện ủy Phú Tân về công tác Dân vận của ĐảngTinCao ThắngTrưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Nguyên Nam làm việc với Huyện ủy Phú Tân về công tác Dân vận của Đảng/Imagesnews/2021-03/TBDV-Nam-ktra-PT-2_Key_23032021161538.jpg
23/03/2021 3:00 CHNoĐã ban hành

​(TUAG)- Sáng ngày 23/3/2021, Đoàn công tác Ban Dân vận Tỉnh uỷ do đồng chí Võ Nguyên Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Phú Tân về công tác Dân vận của Đảng. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Huỳnh Thành Danh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Tân.

 TBDV-Nam-ktra-PT-1.jpg

Quang cảnh buổi làm việc

Thời gian qua, huyện Phú Tân đã làm tốt công tác nắm dư luận xã hội, tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước,… bà con nhân dân đón Tết cổ truyền Tân Sửu đầm ấm, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do địa phương phát động như phong trào “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”, thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tham gia đóng góp quỹ  “Cây mùa xuân” năm 2021 được 6,5 tỷ đồng, qua đó, hỗ trợ 1.164 hộ nghèo, 3.429 hộ cận nghèo, 3.735 hộ khó khăn vui Xuân đón Tết; các công nhân lao động được các công ty, doanh nghiệp chăm lo đời sống vật chất, chính sách đầy đủ… Tại buổi làm việc, huyện Phú Tân cũng kiến nghị, bổ sung biên chế, đầu tư trang thiết bị làm việc của Khối vận, các tổ chức đoàn thể xã, thị trấn, ban hành đề án nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn viên, hội viên,…

 TBDV-Nam-ktra-PT-2.jpg

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Nguyên Nam yêu cầu Huyện ủy Phú Tân tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác Dân vận. Quan tâm triển khai các mô hình “Dân vận khéo” phù hợp với từng giai đoạn gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế địa phương. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tham gia giám sát, phản biện xã hội, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tập trung lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021 - 2026)…

Cao Thắng

FalseDân vận - Mặt trận
Toàn văn Thông cáo kỳ họp thứ 2 của Ủy ban Kiểm tra Trung ươngTinAdminToàn văn Thông cáo kỳ họp thứ 2 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương/Imagesnews/2021-03/tran_cam_tu_Key_23032021104540.jpg
23/03/2021 11:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Trong các ngày 18, 19 và 22/3/2021, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII đã họp Kỳ thứ hai. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, quyết định một số nội dung sau:

1. Sau khi xem xét trách nhiệm liên quan đến các sai phạm trong quản lý, sử dụng khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Phan Đăng Tuất, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO).

2. Xem xét các Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên; xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật:

- Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Tất Thành Cang, do trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) và Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO).

- Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Văn Phước, do trong thời gian giữ cương vị Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên đã vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý, sử dụng tài chính của đơn vị.

3. Xem xét Báo cáo kết quả kiểm tra về công tác cán bộ tại tỉnh Vĩnh Phúc thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc, quy định về trách nhiệm nêu gương và các quy định của Đảng, Nhà nước trong việc bổ nhiệm một số cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Trong quá trình kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc, tự giác nhận trách nhiệm và chủ động khắc phục các khuyết điểm, vi phạm nêu trên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thu hồi, hủy bỏ các nghị quyết, quyết định không đúng quy định về công tác cán bộ, đồng thời kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

4. Xem xét Báo cáo kết quả kiểm điểm trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương về một số khuyết điểm, vi phạm trong quá trình tổ chức kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy: Ban Thường vụ Đảng ủy và một số cá nhân trong Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương đã thiếu trách nhiệm, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, thiếu nghiêm túc, nể nang, né tránh trong kiểm điểm, góp ý, đấu tranh phê bình đối với đảng viên vi phạm.

Sau kiểm điểm, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và các cá nhân liên quan đã nhận thức được khuyết điểm, vi phạm và đề ra các giải pháp khắc phục; coi đây là bài học sâu sắc trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương và các cá nhân liên quan kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc và sớm khắc phục những khuyết điểm, vi phạm đã được chỉ ra.

5. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung quy định của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII để trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định.

6. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 3 trường hợp và quyết định một số nội dung quan trọng khác./.


FalseKiểm tra
Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt!Bài viếtTrung ThànhQuyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt!https://www.angiang.dcs.vn/SiteAssets/Tongket-nganh-tochuc-2.JPG
19/03/2021 11:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Nhiệm kỳ XII vừa qua, công tác xây dựng tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị nói chung, việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị đạt được kết quả quan trọng, rõ nét, có nhiều đổi mới, triển khai thực hiện quyết liệt với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn.

TT-trao-quyet-dinh-hoa.jpg

Tuy vậy, việc hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị cho phù hợp với tình hình thực tiễn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy ở một số nơi thiếu kiên quyết, đồng bộ và chưa đạt mục tiêu đề ra; cá biệt có nơi còn nóng vội, chưa có bước đi vững chắc. Tinh giản biên chế mới tập trung giảm số lượng, chưa thật sự gắn với nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Xây dựng vị trí việc làm còn lúng túng, tiến độ triển khai còn chậm so với mục tiêu đề ra.

Vừa qua, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị xác định: Thời gian tới, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, tập trung triển khai thực hiện một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021.

Trước nhất là, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Phối hợp tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Hai là, phối hợp kiện toàn, phân công đối với các chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tham mưu phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu ra những đại biểu đúng tiêu chuẩn, điều kiện, tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực xây dựng, củng cố, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa "của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân".

Ba là, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Coi trọng và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm những cán bộ có động cơ sai trái, tư tưởng cục bộ, bè phái, "lợi ích nhóm".

Bốn là, chủ động phối hợp với cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, tập trung triển khai các nghị quyết về xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nhất là cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu các cấp.

Năm là, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 205 của Bộ Chính trị; kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng "chạy chức", "chạy quyền"; không bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền trong nội bộ Ngành. Chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu của từng cá nhân, đơn vị; thực hiện có hiệu quả "5 hóa" trong tổ chức thực hiện công việc "Hạt nhân hóa lãnh đạo; Chuẩn hóa văn bản pháp quy; Đơn giản hóa thủ tục hành chính; Tự động hóa tổ chức thực hiện; Tối ưu hóa kết quả hoạt động". Tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng uy tín, bản sắc cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng "đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp" và thực hiện phương châm "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm" trong việc trao đổi, giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Sáu là, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền gắn với tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên "Búa liềm vàng" lần thứ VI - năm 2021 ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn. Tiếp tục nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đồng thời, tích cực đấu tranh, phản bác, vô hiệu quá những luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái, xấu, độc của các thế lực thù địch, các phần tử xấu.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; Ngành Tổ chức xây dựng Đảng chắc chắn sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra !

Trung Kiên

FalseTổ chức
Hội nghị tổng kết ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2020TinNgọc HânHội nghị tổng kết ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2020/Imagesnews/2021-03/Tongket-nganh-tochuc-1_Key_12032021141650.JPG
12/03/2021 1:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 12/3/2021, Thường trực Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tại điểm cầu An Giang.

Tongket-nganh-tochuc-1.JPG

Hội nghị tiến hành tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và những năm tiếp theo của ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm về một số cách làm sáng tạo, hiệu quả và trao đổi, phản ánh những vấn đề vướng mắc, khó khăn của các địa phương, đơn vị.

Năm 2020, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có những chuyển biến tích cực; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước tiếp tục được củng cố, tăng cường. Trong bối cảnh đó, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc lớn, triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng; trong đó, đã hoàn thành cơ bản tất cả các đề án, nhiệm vụ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 với chất lượng được nâng lên, đặc biệt là tham mưu chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng với nhiều nội dung đổi mới, cách làm mới, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, qua đó tăng cường củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, là thực tế sinh động bác bỏ những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả toàn ngành Tổ chức Xây dựng Đảng thực hiện trong năm 2020, trong nhiệm kỳ qua.

Tongket-nganh-tochuc-2.JPG

Trong năm 2021, đồng chí yêu cầu, toàn ngành Tổ chức Xây dựng Đảng cần tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp: Tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, tập trung tuyên truyền, đấu tranh  phản bác những luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái, xấu, độc của các thế lực thù địch, các phần tử xấu; tham mưu ban hành và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy các cấp, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp theo quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn, đồng thời ban hành và tổ chức thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, chương trình làm việc năm 2021 của cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tham mưu phân công công tác đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; kiện toàn các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Hoàn thành việc phân công công tác đối với các đồng chí ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ và thường trực cấp ủy theo Đề án nhân sự đã được phê duyệt gắn với việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo chính quyền địa phương và chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, Hướng dẫn của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; phối hợp tham mưu chuẩn bị, tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác Tổ chức xây dựng Đảng; bám sát thực tiễn để khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức, cán bộ. Chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu của từng cá nhân và cơ quan, phát huy truyền thống, xây dựng uy tín, bản sắc cán bộ làm công tác Tổ chức xây dựng Đảng “đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp”; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên; xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…/.

Ngọc Hân

TrueTổ chức
Tăng cường tham gia Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề học tập Bác Bài viếtGia KhánhTăng cường tham gia Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề học tập Bác /Imagesnews/2021-03/Cuoc-thi-sang-tac-2019_Key_07032021154708.jpg
07/03/2021 4:00 CHYesĐã ban hành
(TUAG)- Hai năm một lần, Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lại được tỉnh An Giang tổ chức. Đến thời điểm này, cuộc thi giai đoạn 2020-2021 gần đến giai đoạn tổng kết.

Cuộc thi giai đoạn 2018 - 2019 đã diễn ra rất thành công.

Nhiều điểm mới ở cuộc thi lần này

Cuộc thi được kỳ vọng góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, liên tục của các cấp, các ngành và quần chúng Nhân dân. Từ các tác phẩm dự thi, sẽ phát hiện, tôn vinh những mô hình hay, cách làm mới; những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sức lan tỏa, cổ vũ, động viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Chính vì thế, để thu hút ngày càng đông đảo tác giả dự thi, Ban Tổ chức đã có một số điều chỉnh, bổ sung trong cuộc thi lần này. Đối với thể loại dự thi tác phẩm văn học, nghệ thuật, ngoài ký văn học, bài ca cổ, Ban Tổ chức bổ sung thêm thể loại nhiếp ảnh. Ảnh dự thi là bộ ảnh trắng đen hoặc màu (từ 5 - 8 ảnh), được phóng trên giấy ảnh cỡ 20cm x 25cm hoặc 20cm x 30cm. Tác phẩm sáng tác từ tháng 1-2020 trở về sau, là tác phẩm nguyên bản, không bị cắt ghép.

Đối với tác phẩm báo chí, Ban Tổ chức đã tách thể loại “Bài phản ánh, gương người tốt việc tốt” thành 2 nội dung riêng, có sự điều chỉnh phù hợp với đối tượng dự thi. Cụ thể, thể loại “Bài phản ánh” sẽ dành để trao cho lực lượng phóng viên cơ quan báo chí, tạp chí, hội viên Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật cấp tỉnh. Thể loại “Gương người tốt việc tốt” ngoài việc được trao cho “lực lượng phóng viên cơ quan báo chí, tạp chí, hội viên Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật cấp tỉnh”, Ban Tổ chức dành một mức giải riêng cho lực lượng dự thi phong trào của các huyện, thị xã, thành phố (dự kiến 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 10 giải khuyến khích). Giá trị giải dành cho tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá cũng được nâng lên so với trước đây.

Để cuộc thi trở thành đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa, nghệ thuật quan trọng

Tác phẩm tham dự cuộc thi cần chú trọng phản ánh những nỗ lực trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Ngợi ca những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc nhận thức và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thông qua việc tích cực đóng góp tài năng, trí tuệ, sức lực và tâm huyết của mình cho quê hương, đất nước trên các lĩnh vực; những tấm gương trung thực, dũng cảm đấu tranh phòng, chống tội phạm và những biểu hiện của tham ô, lãng phí, suy thoái đạo đức, lối sống; những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về thi đua “Dân vận khéo”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới…

Sau gần 1 năm phát động, Ban Tổ chức đã nhận được nhiều tác phẩm dự thi. Các đơn vị, địa phương trong tỉnh có sự quan tâm triển khai, tuyên truyền rộng rãi cuộc thi trong nội bộ và nhân dân. Ít ngày nữa, cuộc thi sẽ chính thức khép lại, kết thúc nhận bài dự thi vào ngày 15/3 (theo dấu bưu điện). “Để động viên, khích lệ đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo và đông đảo quần chúng nhân dân tích cực tham gia sáng tác và gửi bài tham dự, đề nghị đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền về cuộc thi, nhất là những nội dung chính đã được quy định cụ thể trong thể lệ. Các cơ quan báo chí, Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật tỉnh tiếp tục phổ biến sâu rộng hơn nữa, phát động hội viên, nhà báo, cộng tác viên tham gia sáng tác và gửi bài dự thi. Các ngành là thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi quan tâm rà soát lại công việc đã được phân công, thường xuyên cập nhật tiến độ của công tác tuyên truyền, vận động cho cuộc thi” – Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trình Lam Sinh, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi, đề nghị.

Ban Tổ chức sẽ chọn các tác phẩm tiêu biểu trong số tác phẩm đạt giải, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quảng bá gửi về tham dự đợt xét thưởng toàn quốc năm 2021. Ngoài ra, sẽ chọn đăng, phát sóng tác phẩm có chất lượng cao trong các ấn phẩm của Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh,... Tác giả được hưởng nhuận bút theo chế độ của các đơn vị sử dụng.

Đối tượng dự thi là mọi công dân Việt Nam, có sáng tác về An Giang phù hợp chủ đề cuộc thi.
Các thể loại dự thi gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật (ký văn học, ca cổ, nhiếp ảnh); tác phẩm báo chí (bài phản ánh, bài viết về gương người tốt việc tốt, phóng sự truyền hình, phóng sự truyền thanh, câu chuyện truyền thanh, đã được đăng phát trên các cơ quan báo chí hợp pháp trong cả nước từ ngày 01/01/2020 trở về sau). Tác phẩm dự thi chưa đạt giải tại các cuộc thi, liên hoan trong và ngoài tỉnh.
- Tác phẩm dự thi thể loại văn học, nghệ thuật gửi về Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật tỉnh (43 Nguyễn Văn Cưng);
- Thể loại bài phản ánh, gương người tốt việc tốt gửi về Báo An Giang (399B Hà Hoàng Hổ);
- Thể loại phát thanh, truyền hình gửi về Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang (852 Trần Hưng Đạo, TP. Long Xuyên).

Bài, ảnh: GIA KHÁNH
TrueTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sức mạnh đoàn kết trong xây dựng và phát triển Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ MớiBài viếtSức mạnh đoàn kết trong xây dựng và phát triển Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới/Imagesnews/2021-03/VKSND-chomoi-4_Key_03032021100038.jpg
03/03/2021 10:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Đoàn kết để chiến đấu, đoàn kết để xây dựng, bảo vệ đất nước đã trở thành truyền thống quý báu của dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, đã kế thừa và phát huy truyền thống đó trong cuộc đời và sự nghiệp của mình để chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đến bến bờ chiến thắng, giành lại nền độc lập dân tộc, dân chủ, thống nhất đất nước, đi lên chủ nghĩa xã hội, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân đã được Người tổng kết thành một chân lý sâu sắc: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) huyện Chợ Mới ý thức sâu sắc ý nghĩa to lớn của việc xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, xem đây là vấn đề quan trọng hàng đầu, là nhiệm vụ tiên quyết giúp đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bí thư chi bộ, Viện trưởng VKSND huyện Chợ Mới - Nguyễn Kiều Thy chủ trì triển khai, quán triệt các văn bản trong đơn vị

Dưới sự tiên phong, gương mẫu của tập thể lãnh đạo đơn vị, sự lãnh chỉ đạo sâu sát của Chi bộ, đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động đã đoàn kết, nhất trí một lòng, không sợ khó khăn gian khổ, phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ trước hết thể hiện qua sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo đơn vị. Chính sự đoàn kết trong tập thể lãnh đạo là nền tảng, hạt nhân để lan tỏa tinh thần xây dựng mối đoàn kết, gắn bó mỗi cán bộ, công chức người lao động.

Để có được sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất cao về ý chí và hành động trong tập thể; đồng chí Bí thư Chi bộ đồng thời là Viện trưởng luôn đảm bảo cơ chế quản lý điều hành phù hợp, luôn có sự thống nhất về ý chí, hành động và mục tiêu chung; thường xuyên tạo sự phối hợp hỗ trợ nhau giữa mỗi đảng viên, cán bộ, công chức trong các lĩnh vực công tác giúp hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị chung của đơn vị. Lãnh đạo đơn vị đã không ngừng hoàn thiện mình để trở thành thủ lĩnh của tổ chức; xây dựng tốt các mối quan hệ thân ái trong các tổ chức đoàn thể; khoan dung, độ lượng, tương thân, tương ái, thương yêu, tin cậy lẫn nhau; không phân biệt vị trí công tác, điều kiện xã hội, luôn tạo bầu không khí ấm áp tình đồng chí, đồng nghiệp; luôn đi đầu gương mẫu trong mọi lĩnh vực và là trung tâm gắn kết từng cán bộ, công chức và người lao động với nhau.


Tổ chức tham quan nghỉ dưỡng tại rừng tràm Trà Sư.

Thường xuyên sâu sát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động để động viên, giúp đỡ kịp thời cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần; đồng thời quan tâm giúp đỡ, động viên khi gia đình đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động gặp ốm đau, hoạn nạn; đảm bảo thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người lao động … Từ đó, mỗi đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động của đơn vị cảm thấy được quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với tập thể, luôn tôn trọng và đặc lợi ích của tập thể lên trên hết.

Nội dung các buổi họp, sinh hoạt hàng tuần luôn được tập thể lãnh đạo thảo luận thống nhất trước khi triển khai, quán triệt trước tập thể và luôn nhận được sự thống nhất, đồng thuận cao với không khí thảo luận, trao đổi diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, ý kiến đóng góp xây dựng tập thể, xây dựng chi bộ, cá nhân trên tinh thần đoàn kết nội bộ.

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, đơn vị chủ trương thực hiện nghiêm theo quy định pháp luật và Quy chế nghiệp vụ của Ngành vì mục tiêu chung, vì thành tích chung. Chính sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong đơn vị đã tạo khí thế mới, không khí làm việc vui tươi, thoải mái; từ đó chất lượng công việc ngày càng được nâng lên.

Bên cạnh đó, tập thể lãnh đạo đơn vị cũng quán triệt và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải tự ý thức được trách nhiệm; đảm bảo tuân thủ kỷ luật, kỷ cương khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; nghiêm túc, cởi mở, chân tình góp ý để đảng viên, cán bộ, công chức rút kinh nghiệm đối với những tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; có kế hoạch phân công nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp với từng chức danh, nhiệm vụ chuyên môn và khả năng của mỗi người… Qua đó, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, đồng thời có sự kiểm tra, giám sát kết quả nhiệm vụ được phân công của từng cán bộ để trên cơ sở đó đánh giá, phân loại cán bộ và bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng một cách công khai, minh bạch, công bằng, thực chất, tạo được sự đồng thuận, đoàn kết trong đơn vị.

Ngoài ra, để xây dựng một tập thể đoàn kết, đồng lòng quyết thắng, Viện KSND huyện Chợ Mới luôn thực hiện công khai, minh bạch về tài chính và việc quản lý, sử dụng tài sản công; kịp thời sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng quy định, đảm bảo chi cho các hoạt động thường xuyên công khai, minh bạch vừa tiết kiệm vừa đảm phục tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời tiết kiệm để chi tăng thu nhập cho đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động vào dịp lễ, tết.


Tập thể Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới năm 2020

Nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, trong thời gian tới Viện KSND huyện Chợ Mới tiếp tục duy trì mối đoàn kết nội bộ để xây dựng tập thể vững mạnh toàn diện và bền vững; lập nhiều thành tích hơn nữa trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành Kiểm sát nhân dân.
Mặc dù số lượng Kiểm sát viên của đơn vị còn thiếu, chủ yếu là Chuyên viên, Kiểm tra viên lại luân phiên học tập chính trị, nghiệp vụ. Nhưng, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực quyết tâm của tập thể, Viện KSND huyện Chợ Mới, nhiều năm liền giữ vững danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, từ năm 2017 - 2020 được Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng “Cờ thi đua dẫn đầu khối ngành Kiểm sát nhân dân”. Ngoài ra, được Viện trưởng Viện KSND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tỉnh khen thưởng các phong trào thi đua và khen thưởng đột xuất có thành tích trong công tác.

Tập thể Lãnh đạo Viện KSND huyện Chợ Mới nhận “Cờ thi đua dẫn đầu khối ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020” của Viện KSND tối cao

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là đối với yêu cầu cải cách tư pháp và công tác xây dựng Đảng hiện nay, Viện KSND huyện Chợ Mới cũng tự thấy rằng cần phải tiếp tục rèn luyện, phấn đấu nhiều hơn nữa, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thông qua công tác quản lý, cần tập hợp, rút ra nguyên nhân phát sinh vi phạm và tội phạm, để kịp thời tham mưu với cấp ủy và tư vấn cho UBND huyện về biện pháp xử lý hiệu quả những vi phạm, tội phạm trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu của Đảng và của Ngành giao./.

Đoàn Trang
VKSND huyện Chợ Mới
FalseTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Xây dựng Đảng bộ An Giang trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Đại hội XIII của ĐảngTTCTTTXây dựng Đảng bộ An Giang trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng/Imagesnews/2021-02/LTH-daihoitinh_Key_09022021091519.jpg
09/02/2021 10:00 SAYesĐã ban hành

LTH-daihoitinh.jpg

(TUAG)- Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, thời gian qua, Đảng bộ An Giang luôn chú trọng giữ vững vai trò trung tâm đoàn kết, tăng cường đổi mới theo hướng thực hiện đúng quy chế làm việc, mở rộng dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bám sát thực tiễn và sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành… Từ đó, kịp thời xử lý những vấn đề thường xuyên và đột xuất phát sinh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh tập trung đầu tư nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo cải thiện đời sống Nhân dân, quan tâm khơi dậy khát vọng, tiềm lực trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; các cấp ủy thường xuyên chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy mạnh mẽ trí tuệ tập thể, trách nhiệm tập thể và vai trò của từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

Sau đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh thành công tốt đẹp; cùng cả nước, Đảng bộ An Giang hướng tới Đại hội XIII của Đảng với niềm tin vào một Đại hội "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển"; thể hiện ý chí vươn lên mãnh liệt, với tinh thần đổi mới sáng tạo và quyết tâm chính trị cao. Đại hội có nhiều nội dung đổi mới, nhiều điểm nhấn quan trọng; sẽ xác định hướng đi đúng đắn, hợp quy luật.  Đặc biệt, trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Đại hội XIII đã xác định rõ những nội dung cần tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Trong đó, không chỉ "tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng" mà còn phải "xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với Nhân dân". Xuất phát từ tình hình thực tế địa phương, Đảng bộ An Giang cũng đã xác định công tác xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh phải gắn chặt với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, và xem đây là việc làm xuyên suốt, thường xuyên trong mọi hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trao-huyhieu-3-2-2021-a.jpg

Để xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng; nâng cao bản lĩnh và năng lực dự báo trong công tác chính trị tư tưởng của Đảng theo tinh thần Đại hội XIII; An Giang sẽ chú trọng hơn việc đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả của công tác tư tưởng. Qua đó, nắm chắc, dự báo đúng, định hướng chính xác, xử lý đúng đắn, kịp thời các vấn đề tư tưởng trong Đảng, trong xã hội; bảo đảm sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội. Bên cạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, góp phần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tỉnh sẽ đẩy mạnh việc đấu tranh phản bác lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên cơ sở nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phản tuyên truyền, nắm bắt, xử lý dư luận xã hội và phát huy vai trò các cơ quan truyền thông, báo chí.

Xây dựng Đảng về đạo đức cũng chính là tiền đề hướng tới mục tiêu xây dựng Đảng vững mạnh, ngày càng văn hóa, văn minh. Trước mắt, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên trong giữ gìn, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và xây dựng đoàn kết nội bộ… tạo sự lan tỏa tích cực trong hệ thống chính trị và Nhân dân; đồng thời, qua đó khơi dậy khát vọng đổi mới, sáng tạo và ý tưởng đột phá cho sự phát triển của tỉnh.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức và cán bộ theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, An Giang xác định sẽ tiếp tục hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII); kịp thời sơ, tổng kết và nghiên cứu nhân rộng các mô hình thí điểm về sáp nhập tổ chức, nhất thể hóa chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt, nhất là ở cấp xã, cấp huyện, gắn với ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với các quy định của Trung ương và yêu cầu thực tế địa phương. Đồng thời, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, coi trọng khâu đánh giá cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tạo môi trường thuận lợi để cán bộ phát huy năng lực, sở trường, dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo và cống hiến có hiệu quả.

Song song đó, Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, phát huy tốt vai trò giáo dục, quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên. Tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên, toàn diện, khách quan, công khai, dân chủ, thận trọng, chặt chẽ và tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, nổi cộm, dễ phát sinh tiêu cực. Tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, điều tra và các đơn vị có liên quan trong hoạt động kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý nghiêm minh các sai phạm; đồng thời, phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Đại hội XIII của Đảng với tinh thần đổi mới sáng tạo, thể hiện quyết tâm chính trị cao và sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển; đồng thời kết tinh trí tuệ, sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Cùng cả nước, Đảng bộ An Giang đã và đang tập trung tổ chức triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với quyết tâm chính trị cao nhất, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh và nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

TRẦN THỊ THANH HƯƠNG

UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

True
Mặt trận Tổ quốc huyện Chợ Mới tích cực tham gia xây dựng nông thôn mớiBài viếtKim ThoaMặt trận Tổ quốc huyện Chợ Mới tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới/Imagesnews/2021-02/CM-cau-nong-thon-ka-1_Key_03022021152448.jpg

(TUAG)- Xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc xây dựng NTM, những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Chợ Mới xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tuyên truyền, vận động để Nhân dân hiểu rõ, thấy được quyền lợi và trách nhiệm của mình để chủ động tham gia xây dựng NTM.

03/02/2021 3:00 CHNoĐã ban hành

Công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh

Mặt trận Tổ quốc huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai xây dựng NTM, NTM nâng cao và thực hiện lồng ghép trong các cuộc vận động, các phong trào vận động Nhân dân tích cực tham gia như: đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ đó nhận thức người dân ngày càng được nâng lên và các phong trào thi đua ngày càng phát huy hiệu quả, nhất là phong trào thi đua xây dựng NTM, NTM nâng cao được lan tỏa và đi vào chiều sâu. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ của địa phương như chuyển dịch cơ cấu cây trồng; chăm sóc sức khỏe Nhân dân; công tác xóa đói giảm nghèo; phòng, chống dịch bệnh;… được nâng lên rõ nét.


Thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam, ưu tiên dùng hàng Việt Nam", Uỷ ban Mặt trận huyện phối hợp với các ngành tạo điều kiện để các công ty, xí nghiệp, siêu thị tổ chức các chuyến hàng Việt về nông thôn, kết quả tổ chức tuyên truyền được 242 cuộc có trên 2.950 lượt người tham dự.

Định kỳ kiểm tra, đánh giá các mô hình hiệu quả; nhân rộng các mô hình tiêu biểu về thực hiện thi đua "Dân vận khéo"; tiêu biểu như mô hình xây dựng "Đoạn đường xanh, sạch, đẹp" chiều dài 77.85km, kinh phí 240.426.000đ, trồng trên 3.570 cây xanh.

Phối hợp với ngành Văn hóa nâng chất phong trào "TDĐKXDĐSVH" xã, thị trấn, thực hiện đúng quy trình công nhận các danh hiệu văn hóa, kịp thời bổ sung và điều chỉnh các nội dung của pano, khẩu hiệu tuyên truyền cho phù hợp với yêu cầu phát triển. Từ đó chất lượng các danh hiệu văn hóa ngày càng được củng cố. Ngoài ra, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện còn phối hợp với Công an tổ chức diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân" được 281 cuộc có 9.606 người dự.

Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội

Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện xây dựng kế hoạch, phối hợp thống nhất chương trình với các tổ chức đoàn thể về thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nội dung giám sát xoay quanh các vấn đề bức xúc mà người dân quan tâm và các nội dung liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên, các đoàn thể như: Giám sát việc thực hiện Chương trình cải cách hành chính của UBND huyện; giám sát việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 04 (khóa XI, XII) của Đảng gắn với Quy định 101 về vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; việc thực hiện nhiệm vụ dân cử của đại biểu HĐND huyện, các xã, thị trấn. Ngoài ra các xã, thị trấn tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Đảng, chính quyền, Nhân dân được 139 cuộc với 853 người tham dự.

Qua giám sát, công tác phối hợp giữa các ban, ngành huyện và các xã luôn thực hiện tốt và chặt chẽ. Góp phần nâng cao hiệu quả trong xây dựng NTM, NTM nâng cao tại địa phương. Từ những kết quả trên, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện cùng với hệ thống chính trị và sự tham gia nhiệt tình của quần chúng nhân dân đã xây dựng được 4 xã NTM nâng cao: Mỹ Hiệp, Long Điền A, Bình Phước Xuân, Tấn Mỹ.


Giải pháp tiếp tục duy trì và nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu tiến tới NTM kiểu mẫu trong tương lai

Một là, trong xây dựng NTM nâng cao cấp ủy, chính quyền và Mặt trận, đoàn thể cần quan tâm đến các chỉ tiêu liên quan đến chính sách an sinh xã hội, chất lượng cuộc sống của người dân trên cơ sở phát triển bền vững. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Vì người nghèo", giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, phấn đấu không còn có hộ đói, giảm hộ nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng.

Hai là, thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, phát huy dân chủ, ý thức trách nhiệm của Nhân dân trong việc thực hiện giám sát xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện và xây dựng NTM.

Ba là, phối hợp ngành Công an đảm bảo tốt về an ninh trật tự, nắm bắt các nguồn thông tin của người dân để có giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa các loại tệ nạn xã hội, tội phạm trên địa bàn.

Bốn là, địa phương tiếp tục nhân rộng công trình "đoạn đường nở hoa", xây dựng mô hình ấp tự quản bảo vệ môi trường; tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng mô hình "5 không, 3 sạch". Về quy hoạch các điểm thu gom rác, bãi xử lý rác cần có biện pháp tốt để ngăn chặn việc vứt rác bừa bãi, tránh bốc mùi hôi ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Tích cực vận động hộ gia đình thường xuyên thu gom rác, quét dọn nhà cửa, đường xá nơi mình sinh sống.

Năm là, nâng cao hiệu quả thực hiện Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận và tự quản cộng đồng ở khu dân cư, góp sức xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân.

Sáu là, các ngành chuyên môn tăng cường công tác hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc xã duy trì và nâng chất các tiêu chí NTM, NTM nâng cao tiến tới NTM kiểu mẫu trong tương lai.

  Trần Thị Kim Thoa

Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện

FalseDân vận - Mặt trận
Tỉnh ủy An Giang trao tặng Huy hiệu Đảng dịp 3/2/2021TinTrúc QuỳnhTỉnh ủy An Giang trao tặng Huy hiệu Đảng dịp 3/2/2021/Imagesnews/2021-01/Trao-huyhieu-3-2-2021-e_Key_22012021105104.jpg

​(TUAG)- Sáng ngày 22/1, Tỉnh ủy An Giang long trọng tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng nhân kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2/1930 - 3/2/2021.

22/01/2021 10:00 SAYesĐã ban hành

Trao-huyhieu-3-2-2021-a.jpg

Chủ trì buổi lễ trao Huy hiệu Đảng do đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang.

Trao-huyhieu-3-2-2021-b.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ngô Hồng Yến trao Huy hiệu Đảng 60 năm và tặng hoa cho đồng chí Lê Thị Ba. 

Trao-huyhieu-3-2-2021-c.jpg

Trao-huyhieu-3-2-2021-d.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân và Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Minh Phương trao Huy hiệu 55 tuổi đảng và tặng hoa cho các đồng chí.

Trao-huyhieu-3-2-2021-e.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ngô Hồng Yến trao Huy hiệu 50 tuổi đảng và tặng hoa cho các đồng chí.

Đợt 3/2 năm nay, An Giang có176 đảng viên từ 30 năm đến 65 năm tuổi đảng được nhận Huy hiệu Đảng. Lễ trao huy hiệu đảng tại Văn phòng Tỉnh ủy có 16 đồng chí nhận Huy hiệu Đảng từ 50 năm tuổi đảng trở lên thuộc các Đảng bộ: Thành phố Long Xuyên 11 đồng chí, huyện Tri Tôn 2 đồng chí và Thoại Sơn, Chợ Mới, Châu Thành mỗi đơn vị 01 đồng chí.

Trao-huyhieu-3-2-2021-f.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân phát biểu.

Thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang chúc mừng các đồng chí cao niên tuổi đảng vinh dự được nhận huy hiệu cao quý của Đảng. Huy hiệu Đảng chính là sự trân quý, vinh danh của Đảng đối với các đảng viên trung kiên; các đồng chí là tấm gương sáng cho sự hy sinh không vụ lợi, cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, của Đảng ta qua các thời kỳ, từ kháng chiến bảo vệ Tổ quốc đến xây dựng quê hương, đất nước hội nhập, phát triển.

Với tuổi đời, tuổi đảng và kinh nghiệm của mình, các đồng chí là tấm gương sáng, tiêu biểu và mẫu mực cho các thế hệ đảng viên hôm nay và mai sau học tập, noi theo. Những hiểu biết, kinh nghiệm thực tiễn và nhìn nhận sâu sắc của thế hệ đi trước, các đồng chí đã, đang và sẽ có những góp ý sát đáng cho thế hệ cán bộ, đảng viên vận dụng vào công tác thực tiễn.

Trao-huyhieu-3-2-2021-o.jpg

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đảng bộ và các thế hệ đảng viên tỉnh An Giang ghi nhận những công lao đóng góp của các đồng chí cho Đảng, cho tỉnh nhà và đất nước. Mong các đồng chí thật khỏe mạnh để tiếp tục hỗ trợ cho thế hệ cán bộ, đảng viên hiện nay, tiếp bước truyền thống anh dũng của Đảng, dân tộc, ra sức phát huy trí tuệ, tình đoàn kết, sức sáng tạo, đưa quê hương, đất nước đạt nhiều thành tựu hơn nữa trong giai đoạn hội nhập và phát triển.

Một số hình ảnh đảng viên nhận Huy hiệu Đảng phát biểu:

Trao-huyhieu-3-2-2021-7.jpg

Đồng chí Nguyễn Hoàng Việt, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhận Huy hiệu 50 năm tuổi đảng phát biểu.

Trao-huyhieu-3-2-2021-8.jpg

Đồng chí Lâm Minh Chiếu, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhận Huy hiệu 50 năm tuổi đảng phát biểu.

Trao-huyhieu-3-2-2021-g.jpg

Trao-huyhieu-3-2-2021-j.jpg

Trao-huyhieu-3-2-2021-k.jpg

Đảng viên nhận Huy hiệu Đảng phát biểu.

Trúc Quỳnh

TrueTổ chức
Ký kết chương trình phối hợp; giao ước thi đua công tác dân vận giai đoạn 2021 - 2025TinBích VânKý kết chương trình phối hợp; giao ước thi đua công tác dân vận giai đoạn 2021 - 2025/Imagesnews/2021-01/Dan-van-kyketthidua-3_Key_21012021094548.jpg

(TUAG)- Sáng 19/1, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và ký kết chương trình phối hợp về công tác dân vận với UBND tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025, ký kết giao ước thi đua với Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy.

21/01/2021 10:00 SAYesĐã ban hành

Dan-van-kyketthidua-1.jpg

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; đồng chi Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy; đồng chí Võ Nguyên Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2020, toàn tỉnh có 2.706 mô hình đăng ký thực hiện ở hai nhóm danh hiệu "Dân vận khéo" và "Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới"; đến nay, có 2.116 mô hình thực hiện trên 4 lĩnh vực gồm: lĩnh vực phát triển kinh tế 450/598 mô hình đăng ký, văn hóa - xã hội 1.193/1.546 mô hình đăng ký, đảm bảo an ninh quốc phòng 226/288 mô hình đăng ký, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh 247/274 mô hình đăng ký. Giai đoạn 2016 – 2020 các địa phương, đơn vị đã và đang tiếp tục triển khai thực hiện 14.043 mô hình, điển hình "Dân vận khéo", "Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới" trên tất cả các lĩnh vực (trong đó, kinh tế: 2.614 mô hình, văn hóa - xã hội: 8.373 mô hình, an ninh – quốc phòng: 1.691 mô hình, xây dựng hệ thống chính trị: 1.365 mô hình) tăng 5.267 mô hình, điển hình so với giai đoạn 2011 – 2015 (có 8.776 mô hình điển hình).

Năm 2021, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác Dân vận, trọng tâm là "Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở", hướng về cơ sở, lắng nghe, phản ánh, giám sát việc giải quyết kiến nghị Nhân dân; vận nguồn lực xã hội chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng đánh giá cao vai trò, kết quả đạt được của công tác dân vận, trong đó có dân vận chính quyền, dân vận trong lực lượng vũ trang, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong việc tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ do cấp ủy giao. Trước bối cảnh diễn biến ngày ngày phức tạp các vấn đề trong đời sống xã hội,  Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, công tác dân vận các cấp cần bám sát chỉ đạo của Ban Dân vận Trung ương, của tỉnh, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Đặc biệt,  công tác dân vận phải nhạy bén, khéo léo hướng mạnh các hoạt động về cơ sở; chủ động nắm chắc tình hình nhân dân, tham mưu giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân; nhân rộng và đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" và các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 Dan-van-kyketthidua-2.jpg

Tại hội nghị, đã diễn ra Chương trình ký kết phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác Dân vận, giai đoạn 2021 - 2025; ký kết giao ước thi đua giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy về công tác Dân vận năm 2021.

Bích Vân

TrueDân vận - Mặt trận
Thoại Sơn: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025TinAnh ThưThoại Sơn: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025/Imagesnews/2021-01/TS-hop-bch-1_Key_21012021100337.jpg

(TUAG)- Ngày 19/01/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Thoại Sơn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện công tác năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Võ Minh Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Phạm Minh Tâm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

21/01/2021 10:00 SANoĐã ban hành
Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Huyện ủy Thoại Sơn, công tác xây dựng Đảng 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Các văn bản xin ý kiến đóng góp của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Thảo luận ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm của Đảng ủy các xã, thị trấn, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ địa phương, đơn vị.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành 03 đề án, 07 chương trình, 37 kế hoạch, 01 nghị quyết, 02 chỉ thị. Thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2020, có 13/13 chỉ tiêu vượt, 09/23 chỉ tiêu đạt.

Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 6.367 tỷ đồng. Vận động chuyển đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái với tổng diện tích 675 ha. Hệ thống thủy lợi đầu tư đảm bảo sản xuất nông nghiệp, trong năm huyện đầu tư 16 công trình, kinh phí hơn 11 tỷ đồng.

Thương mại, dịch vụ, du lịch với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ lưu trú tiêu dùng hơn 9 tỷ đồng. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội triển khai có trọng tâm, trọng điểm với 96 công trình tổng kinh phí hơn 154 tỷ đồng hoàn thành kịp tiến độ khối lượng hoàn thành. Chất lượng giáo dục ở các bậc học đều tăng so với năm học trước. Đề án “ Xã hội hóa hoạt động xây dựng và phát triển hệ thống Quỹ Khuyến học, khuyến tài” trên địa bàn huyện Thoại Sơn giai đoạn 2019 – 2020 với tổng nguồn quỹ trên 19 tỷ đồng. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 89,75 % dân số. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm là 1,31%. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 97%. Tổ chức lễ công bố 04 xã đạt chuẩn NTM nâng cao: Thoại Giang, Vĩnh Trạch, Định Thành, Định Mỹ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững.

Huyện đã tổ chức chi hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng COVID-19 là 23.783 người, số tiền 22 tỷ 809 triệu đồng.

Tập trung chỉ đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo các tổ chức Đảng, chất lượng đảng viên. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, củng cố, kiện toàn, sắp xếp bố trí cán bộ sau đại hội. Các cấp ủy Đảng tập trung đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, nhất là phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Võ Minh Hoàng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã biểu dương tinh thần đoàn kết nội bộ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện, những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, duy trì, nâng chất Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời đề nghị: Tăng cường tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa các nội dung công tác kiểm tra giám sát. Chủ động xây dựng chương trình công tác kiểm tra giám sát hàng năm có trọng tâm, trọng điểm phù hợp tình hình địa phương. Cấp ủy, người đứng đầu đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra giám sát, chỉ đạo quyết liệt, đặc biệt công tác kiểm tra giám sát, góp phần chỉnh đốn Đảng, đoàn kết, thống nhất nội bộ, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tâm - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Đảng ủy xã, thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể huyện chủ động và nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, sâu sát cơ sở, nắm chắc lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2021 đạt hiệu quả cao. Tập trung chỉ đạo, lãnh đạo cả hệ thống chính trị tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Đảm bảo kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán phục vụ người dân vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Tập trung triển khai xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021 - 2025. Hoàn thiện chương trình phát triển đô thị 3 thị trấn, mở rộng không gian đô thị đến năm 2035. Chuẩn bi chu đáo lễ hội truyền thống kỳ yên đình thần Thoại Ngọc Hầu. Triển khai nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt là Chương trình hành động số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng nhân dân.

Dịp này, Huyện ủy Thoại Sơn đã tặng giấy khen cho 14 chi, đảng bộ cơ sở đạt tiêu chí trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2020; 04 chi, đảng bộ cơ sở đạt tiêu chí trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 05 năm liền 2016 - 2020; 05 tập thể Đảng bộ và Nhân dân xã đạt tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, 61 đảng viên tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2016 - 2020./.                     
Anh Thư, Ngô Quyền
FalseVăn phòng cấp Uỷ
Huyện ủy Châu Thành tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 TinTrúc PhươngHuyện ủy Châu Thành tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 /SiteAssets/CT-tket-xdd-2.jpg

(TUAG)- Chiều ngày 14/01, Huyện ủy Châu Thành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

15/01/2021 9:00 SANoĐã ban hành

Đến dự có đồng chí Đỗ Tấn Kiết – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy. Đồng chí Đinh Thị Việt Huỳnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

CT-tket-xdd-2.jpg

Quang cảnh hội nghị

Năm 2020, cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị của huyện đã đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội 53 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và 184 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đẩy mạnh sắp xếp bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đã thực hiện mô hình bí thư đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã tại 13/13 xã, thị trấn; có 3 xã thực hiện mô hình phó bí thư xã đồng thời là chủ tịch UBMTTQVN xã. Đồng thời hợp nhất Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Đài Truyền thanh huyện thành Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh. Công tác kiểm tra giám sát được đẩy mạnh. Công tác dân vận, tuyên giáo và công tác văn phòng cấp ủy được tăng cường, đi vào nền nếp. Tổ chức đánh giá, xếp loại các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, kết quả có 52/52 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc được xếp loại, gồm: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trong sạch vững mạnh tiêu biểu là 10 đơn vị, chiếm 20%; hoàn thành tốt nhiệm vụ là 40 đơn vị, chiếm 76,92%. Đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở có 182/182 chi bộ được đáng giá, kết quả có 36 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 21,18%; 134 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 73,63%. Đối với đảng viên, toàn huyện có 3.917/4.353 đảng viên được đánh giá, xếp loại, kết quả có 699 đồng chí xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 3.085 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, 121 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2020, toàn huyện kết nạp 61 đảng viên mới, đạt 101,6% kế hoạch, hiện tại tổng số đảng viên toàn huyện là 4.340 đồng chí.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Việt Huỳnh - Bí thư Huyện ủy ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng của huyện trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, bước sang năm 2021 là năm có nhiều sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, toàn Đảng bộ cần tập trung thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, chương trình toàn khóa và chương trình công tác trọng tâm năm 2021; tham mưu cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy về công tác cán bộ sau đại hội đảng bộ các cấp; phối hợp tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; các cấp ủy Đảng, ban, ngành cần tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; tăng cường công tác giám sát trong Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ, duy trì việc tham gia sinh hoạt chi bộ tại địa bàn dân cư của các thành viên Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Huyện ủy; tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; toàn hệ thống chính trị của huyện nỗ lực thực hiện xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 – 2025; xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2021.

CT-tket-xdd-3.jpg

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã biểu dương, khen thưởng 10 tổ chức cơ sở đảng "Trong sạch vững mạnh" tiêu biểu; khen thưởng 02 đơn vị đạt tiêu chuẩn "Trong sạch vững mạnh" tiêu biểu 5 năm liền; có 39 đảng viên đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm" vụ 5 năm liền, 2016 – 2020.

Trúc Phương

 

False
Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020TinNguyễn LamHội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020/Imagesnews/2021-01/HN-tket-noichinh-1_Key_12012021141851.jpg

(TUAG)- Sáng ngày 12/01/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020, triển khai kế hoạch công tác năm 2021.

12/01/2021 2:00 CHYesĐã ban hành

 HN-tket-noichinh-1.jpg

Chủ trì hội nghị có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; đồng chí Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lưu Vĩnh Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan; thường trực các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc…

 HN-tket-noichinh-2.jpg

Quang cảnh hội nghị

Năm qua, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, nỗ lực của các cơ quan khối nội chính, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, góp phần đảm bảo tình hình trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án xâm phạm an ninh quốc gia, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố 02 vụ, liên quan 02 bị can; về xử lý vi phạm, tội phạm đã thụ lý 1.262 vụ, liên quan 1.053 bị can. Công tác tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc, giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, toàn tỉnh tổ chức tiếp 5.495 lượt công dân.

Các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ các giải pháp, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, triệt phá các băng nhóm, đường dây ma túy liên tỉnh; định hướng tuyên truyền, cung cấp thông tin chính xác cho báo chí về những sự kiện nhạy cảm, phức tạp xảy ra trên địa bàn, đồng thời phản bác các thông tin sai sự thật, xuyên tạc gây ảnh hưởng xấu đến các cá nhân và tổ chức có liên quan…

Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tư pháp và công tác tư pháp tiếp tục được nâng lên. Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo kiện toàn bộ máy, đội ngũ cán bộ trong các cơ quan tư pháp, đặc biệt là cán bộ có chức danh tư pháp, từng bước đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp tại địa phương trong tình hình mới.

Công tác phòng, chống tham nhũng được các cấp ủy, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, có sự chuyển biến tích cực. Việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh, đã tổ chức được 412 cuộc với 16.975 lượt người tham dự; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai, việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các đơn vị được chấp hành theo quy định, đã triển khai 33 cuộc thanh tra trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng tại 33 đơn vị. Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng được tăng cường, tiến hành 25 cuộc thanh tra về quản lý và sử dụng tài chính ngân sách tại 25 đơn vị, phát hiện 10/25 đơn vị có sai phạm, đã kiến nghị xử lý; việc đẩy mạnh vai trò, trách nhiệm của xã hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ngày càng đi vào thực chất hơn.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương đã quyết tâm, chủ động hơn trong việc kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời và ngăn ngừa các hành vi tham nhũng. Từ đó công tác phòng, chống tham nhũng có những chuyển biến tích cực hơn; các ngành tư pháp cũng đã tích cực điều tra, truy tố và đưa ra xét xử nghiêm các vụ án tham nhũng.

Đánh giá về hạn chế, yếu kém, hội nghị thống nhất việc triển khai các giải pháp thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng còn lúng túng; tham mưu, đề xuất xử lý cán bộ có dư luận không tốt chưa kiên quyết, giải quyết tranh chấp trong dân còn kéo dài dẫn đến bức xúc trong Nhân dân, ảnh hưởng hiệu lực, hiệu quả quán lý nhà nước; đội ngũ làm công tác nội chính còn thiếu, năng lực chưa đồng đều, công tác phối hợp trong một số vụ việc chưa cao.

 HN-tket-noichinh-3.jpg

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả các cấp, ngành đã đạt được trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; toàn ngành tích cực, chủ động, tham mưu có hiệu quả cho cáp ủy đảng, UBND trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc tiêu cực bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật; tập trung các giải pháp đẩy lùi tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh truyền thống và phi truyền thống; phát huy tinh thần thượng tôn pháp luật, kết hợp hài hòa phát huy dân chủ và thượng tôn pháp luật.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề xuất một số giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch trong thời gian tới như: Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan làm công tác nội chính, tư pháp theo hướng hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, lập trường, tư tưởng vững vàng, tận tụy với nghề; hoàn thiện quy chế phối hợp cả trong nội khối và ngoại khối của ngành; Ban Nội chính Tỉnh ủy phải làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu Tỉnh ủy….

Dịp này, Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Nội chính Trung ương về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 HN-tket-noichinh-4.jpg

Khen thưởng tập thể

 HN-tket-noichinh-5.jpg

Khen thưởng cá nhân

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020.

Nguyễn Lam

TrueNội chính
Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác xử lý các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người xảy ra trên địa bàn tỉnh An GiangTinNgọc HânTham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác xử lý các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang/Imagesnews/2021-01/Noi-chinh-tket-tructuyen-1_Key_09012021194838.jpg

(TUAG)- Là nội dung báo cáo tham luận được đồng chí Lưu Vĩnh Nguyên, UVBTVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trình bày tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 tổ chức vào sáng ngày 9/01/2021.

09/01/2021 8:00 CHYesĐã ban hành

Hội nghị do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì. Tại điểm cầu An Giang, đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Noi-chinh-tket-tructuyen-1.jpgĐiểm cầu tỉnh An Giang

Năm 2020, ngành Nội chính Đảng đã triển khai đồng bộ các nội dung công việc, cơ bản đảm bảo tiến độ theo chương trình công tác đề ra, đồng thời thực hiện kịp thời, hiệu quả nhiều nhiệm vụ đột xuất, hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ được giao. Trong đó, một số nhiệm vụ thực hiện đạt kết quả nổi trội hơn so với năm 2019 và các năm trước, nhất là đã hoàn thành nghiên cứu, xây dựng nhiều đề án lớn, qua đó tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác Nội chính, Phòng, chống tham nhũng (NC, PCTN), Cải cách tư pháp (CCTP). Đặc biệt kết quả nổi trội trong năm 2020, ngành Nội chính Đảng đã đề xuất lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm, với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", tạo bước đột phá quan trọng trong phát hiện, xử lý tham nhũng... Từ đánh giá công tác ngành Nội chính Đảng năm 2020, nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, cho thấy ngành Nội chính Đảng đã triển khai tương đối toàn diện các mặt công tác và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 Noi-chinh-tket-tructuyen-3.jpg

UVBTVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo tham luận tại điểm cầu chính Trung ương (ảnh chụp từ màn hình)

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư ghi nhận và đánh giá cao những kết quả quan trọng ngành Nội chính Đảng đã thực hiện trong năm 2020 và của cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Nội chính Đảng trong năm 2021, đồng chí đề nghị ngành Nội chính Đảng cả nước quan tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tập trung nghiên cứu, cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về NC, PCTN và CCTP, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo PCTN lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kịp thời khắc phục những bất cập, "khoảng trống", "kẽ hở" để không thể tham nhũng, nhất là các quy định trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm giải trình, trách nhiệm về kiểm soát tài sản, thu nhập và xử lý tài sản bất minh của cán bộ, công chức, viên chức, có cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.

Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng có bước đột phá trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục khẳng định cuộc đấu tranh PCTN không ngừng, không nghỉ, không chùn xuống. Trước mắt tập trung tham mưu chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng kinh tế đã khởi tố theo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Tham mưu lãnh đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm toán để xử lý tội tham nhũng, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. Tạo chuyển biển mạnh mẽ, rõ rệt trong phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương, cơ sở, tập trung xử lý ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Noi-chinh-tket-tructuyen-2.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Quan tâm công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc kiểm tra thường xuyên việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về NC, PCTN và CCTP. Chủ động tăng cường hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát đảm bảo chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được thể chế hóa đúng đắn, đầy đủ, kịp thời và tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả. Chú trọng kiểm tra, giám sát chấp hành nghị quyết của Đảng trong hoạt động thanh tra, điều tra, truy tố xét xử và thi hành án.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng chủ động nắm chắc, dự báo chính xác tình hình để tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy địa phương lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là tham mưu chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh biên giới, an ninh trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, an ninh nông thôn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, hoạt động các loại tội phạm nguy hiểm, những bức xúc khiếu kiện đông người, hạn chế tối đa phát sinh các điểm nóng. Tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc nghiêm trọng phức tạp theo đúng tinh thần Chỉ thị 26-CT/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn 04-HD/TW của Ban Bí thư.

Ban Nội Chính Trung ương giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác lãnh đạo xây dựng pháp luật, thể chế. Đồng thời tăng cường giúp Ban Bí thư lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam để hai tổ chức này hoạt động thực sự hiệu quả.

Phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngành Nội chính Đảng, cần có cơ chế thu hút cán bộ giỏi, có tâm huyết về công tác NC, có năng lực, nắm được các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai. Đặc biệt phải thật sự liêm chính, bởi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ nội chính phải luôn đấu tranh với những sai phạm của đồng chí đồng đội, người thân và  phải luôn đấu tranh với chính mình chống lại cám dỗ, tiêu cực. Mỗi đồng chí phải nêu cao ý thức tự giác, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống gương mẫu, đặt lợi ích chung lên trên hết.

Cuối cùng công tác NC, PCTN, CCTP là lĩnh vực rất quan trọng, đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng ngành Nội chính Đảng vững mạng về mọi mặt, chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ tạo điều kiện để ngành Nội chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

 NGỌC HÂN

TrueNội chính
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc với lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu LongTinThanh PhongỦy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc với lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long/Imagesnews/2021-01/TWMT-lamviec-scl-4_Key_07012021144825.jpg

(TUAG)- Chiều ngày 03/1/2020, tại Hậu Giang, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban quản lý vốn nhà nước với các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu long và trao biểu trưng ủng hộ an sinh xã hội năm 2021.

04/01/2021 3:00 CHNoĐã ban hành

TWMT-lamviec-scl-1.jpg

(Đoàn công tác Trung ương và Bí thư các tỉnh)

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, đồng chí Phạm Gia Túc – Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trong khu vực. Ngoài ra còn cò sự tham dự của các tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

TWMT-lamviec-scl-2.jpg

(Đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố)

Đoàn An Giang tham dự hội nghị có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lê Văn Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

TWMT-lamviec-scl-3.jpg

(Đoàn công tác Trung ương và Chủ tịch Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố)

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong khu vực đã thông tin tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và các tiềm năng, lợi thế của địa phương cũng như các lĩnh vực định hướng phát triển trong thời gian tới để các tập đoàn, tổng công ty đến tìm hiểu đầu tư.

TWMT-lamviec-scl-4.jpg

(Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng nhận biểu trưng hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết)

Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết trong năm 2021. Trong đó, Tổng công ty bảo hiểm Bảo Minh hỗ trợ An Giang 500 triệu đồng để xây dựng nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh.

Thanh Phong

FalseDân vận - Mặt trận
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổng kết công tác năm 2020, thống nhất chương trình hành động năm 2021TinTrúc QuỳnhỦy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổng kết công tác năm 2020, thống nhất chương trình hành động năm 2021/Imagesnews/2020-12/IMG_6717_Key_29122020150653.jpg

(TUAG)- Sáng 29/12, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang tổ chức hội nghị lần thứ IV, khóa X (nhiệm kỳ 2019 - 2024) để tổng kết công tác mặt trận năm 2020, đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động của UBMTTQVN tỉnh năm 2021. Ông Võ Văn Thiện, Trưởng ban công tác phía Nam, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQVN đã đến dự.

29/12/2020 1:00 CHYesĐã ban hành

IMG_6676.jpg

Năm qua MTTQ các cấp trong tỉnh đã có nhiều cố gắng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với tình hình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. MTTQ và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động và chủ trì thực hiện đã đạt hiệu quả cao. Nổi bật là tổ chức thành công các chương trình chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQVN, tích cực vận động toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và bão lũ miền Trung. Tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVIID-19; duy trì các mô hình hoạt động hiệu quả, công tác an sinh xã hội đạt kết quả cao, được Trung ương và cấp ủy đánh giá cao, được tặng cờ thi đua với thành tích xuất sắc toàn diện…

IMG_6701.jpg

Tại hội nghị UBMTTQVN tỉnh đã thông báo thôi tham gia Ủy viên UBMTTQVN khóa X (nhiệm kỳ 2014-2019) đối với ông Võ Anh Kiệt, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (nghỉ hưu), ông Trương Hồng Sơn, nguyên Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Tân Châu và và Nguyễn Thị Quyền, nguyên Chủ tịch UBMTTQVN huyện Phú Tân (chuyển công tác khác).

IMG_6694.jpg

IMG_6710.jpg

Hiệp thương thống nhất cử bổ sung ông Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Nguyễn Thành Ân - Chủ tịch UBMTTQVN huyện Phú Tân và ông Huỳnh Văn Minh - Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Tân Châu tham gia Ủy viên UBMTTQVN tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2019 - 2024) để thay thế các ủy viên đã nghỉ hưu và chuyển công tác khác.

IMG_6746.jpg

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng đề nghị: Trong năm 2021, các tổ chức thành viên của Mặt trận và Ban Thường trực UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố bám sát chương trình phối hợp thống nhất hành động của tỉnh, quán triệt, thực hiện có hiệu quả ngay Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới đây. Phát huy vai trò của các vị Ủy viên UBMTTQVN các cấp trong công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò của lực lượng cốt cán, người có uy tín, cá nhân tiêu biểu, gương sáng vì cộng đồng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, phát huy vao trò của cộng đồng trong việc lấy sức dân chăm lo cuộc sống của người dân. Quan tâm hơn nữa công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Làm tốt chức năng phản biện xã hội; phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 dân chủ, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.

IMG_6717.jpg

Dịp này, UBMTTQVN tỉnh được Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện năm 2020.

IMG_6724.jpg

IMG_6739.jpg

UBMTTQVN tỉnh tặng bằng khen 12 tập thể, 17 cá nhân đã có thành tích tích cực phối hợp thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, các phong trào, cuộc vận động do MTTQ chủ trì, phát động năm 2020; tặng bằng khen 38 tập thể và 92 cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác Mặt trận năm 2020.

Trúc Quỳnh.

TrueDân vận - Mặt trận
Tăng cường giám sát các tổ chức đảng và đảng viên để kịp thời phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạmTinNgọc HânTăng cường giám sát các tổ chức đảng và đảng viên để kịp thời phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm/Imagesnews/2020-12/Tket-kiem-tra-1_Key_18122020142314.jpg
18/12/2020 2:00 CHYesĐã ban hành

Tket-kiem-tra-1.jpg

(TUAG)- Đó là một trong những nội dung đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh trong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có liên quan về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, kết hợp tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 tổ chức vào sáng ngày 18/12/2020 tại Hội trường Văn phòng Tỉnh ủy. Hội nghị do đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Võ Minh Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì.

Hội nghị đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo tổng kết Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các tổ chức đảng, cơ quan đơn vị có liên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; tờ trình Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; triển khai Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW, ngày 02/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp.

Tket-kiem-tra-2.jpg

Hội nghị cũng đã tiến hành trình bày tham luận và thảo luận về kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBNKT Tỉnh ủy với các địa phương, đơn vị; về kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2020; các kiến nghị, đề xuất để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong thời gian tới;…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương những kết quả Ngành kiểm tra toàn tỉnh thực hiện trong năm qua, qua đó đã góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025). Để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong năm 2021, đồng chí đề nghị ngành Kiểm tra các cấp trong tỉnh, các địa phương, đơn vị quan tâm thực hiện các nội dung sau:

Cấp ủy, ban thường vụ các cấp xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát theo yêu cầu của địa phương, đơn vị mình. Chủ động tổ chức toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của điều lệ Đảng, công tác kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải mở rộng trên cơ sở thông tin, theo dõi, thăm dò dư luận quan tâm.

Tket-kiem-tra-3.jpg

Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo Luật và các quy định. Đơn vị, địa phương nào để xảy ra khiếu nại, tố cáo nhiều sẽ được đánh giá là chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Tăng cường giám sát, nắm bắt tình hình của các tổ chức đảng và đảng viên để kịp thời phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, ở nội dung này quan trọng nhất vẫn là khâu phòng ngừa, đó chính là gặp gỡ, thăm dò, trao đổi, cảnh báo.

Quam tâm đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, đảm bảo sự linh hoạt, sâu sát, đúng quy định, đề cao nguyên tắc tự kiểm tra, tự giám sát ngay từ cơ sở.

Phối hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra của Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội. Phát huy vai trò giám sát  của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.

 Kịp thời biểu dương, khen thưởng. Tiếp tục quán triệt và tổ chức tốt Quy định 195 ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới.

Tket-kiem-tra-4.jpg

Tăng cường phân công ủy viên, cán bộ phụ trách địa bàn giám sát để kịp thời trao đổi, định hướng giải quyết vụ việc. Tăng cường tổ chức tọa đàm trao đổi, rút kinh nghiệm về giải quyết các vụ việc giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Quan tâm đào tạo cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Mọi cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát phải giữ ý thức kỷ luật tiên phong, gương mẫu, đồng thời phải nắm chắt nguyên tắc cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước để thực thi nhiệm vụ với động cơ trong sáng không vì vụ lợi cá nhân.

Có giải pháp linh hoạt để nắm bắt kịp thời, phản ảnh. Cán bộ kiểm tra phải thân tình, trách nhiệm vì sự phát triển của tỉnh.

Các kiến nghị của địa phương tại Hội nghị giao cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy xử lý và tham mưu xử lý.

Cuối cùng đồng chí cho rằng công tác kiểm tra, giám sát trong tỉnh cần hướng đến mục tiêu "Trong ấm, ngoài êm, trên thuận dưới hòa, mỗi cán bộ, đảng viên, các cấp lãnh đạo ăn ngon, ngủ yên với công việc đang làm, hạ cánh an toàn khi về hưu với công việc đã làm"./.

Ngọc Hân

TrueKiểm tra
Cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới Trần Phước Lĩnh; điều động, phân công giữ chức vụ khácTinHạnh ChâuCách chức Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới Trần Phước Lĩnh; điều động, phân công giữ chức vụ khác/Imagesnews/2020-12/TCBC-kiemtra1_Key_18122020145159.jpg

(TUAG)- Chiều 18/12, đồng chí Võ Minh Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho biết: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Trần Phước Lĩnh; điều động, phân công đồng chí Trần Phước Lĩnh giữ chức vụ khác phù hợp.

18/12/2020 2:00 CHNoĐã ban hành

TCBC-kiemtra.jpg

Trước đó, ngày 11/11/2020 và 25/11/2020, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã tiến hành Kỳ họp thứ 2 và 3. Đồng chí Võ Minh Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.

Tại các kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Trần Phước Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chợ Mới.

Qua xem xét, kết luận: là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Chợ Mới nhưng đồng chí Trần Phước Lĩnh không chấp hành kết luận của tổ chức đảng về công tác cán bộ, đã vi phạm Điều lệ Đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm. Vi phạm của đồng chí Trần Phước Lĩnh là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức Đảng, cơ quan nơi đồng chí sinh hoạt, công tác đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Trần Phước Lĩnh; điều động, phân công đồng chí Trần Phước Lĩnh giữ chức vụ khác phù hợp.

Ngày 8/12/2020, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Phước Lĩnh.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Phước Lĩnh bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2020 - 2025. Yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới điều động, phân công đồng chí Trần Phước Lĩnh giữ chức vụ khác phù hợp.

P.V

FalseKiểm tra
1 - 30Next