Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTiến Tới Đại Hội Đảng

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!
 
Tiến Tới Đại Hội Đảng
 

(TUAG)- ​Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB/TW của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang trân trọng giới thiệu các dự thảo.

 
 

(TUAG)- Ngày 31/8/2020, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã có bài viết nhan đề: “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”. Đây là một trong ba bài viết quan trọng của người lãnh đạo cao nhất của Đảng trong thời gian qua.

 
 

​(TUAG)- Trong không khí chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) thành công tốt đẹp, với niềm tin, niềm phấn khởi, hơn 5.600 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn An Giang, cộng đồng doanh nghiệp vui mừng thời gian qua tỉnh đã nhiều chính sách khuyến khích hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo cơ chế, chính sách, điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động.

 
 

(TUAG)- Sau ba ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, đoàn kết, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp.

 
 

​(TUAG)- Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang trân trọng đăng toàn văn nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 
 

(TUAG)- Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu hình ảnh các đồng chí đã trúng cử vào Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

 
 

​(TUAG)- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, họp lần thứ nhất vào chiều ngày 24/9/2020, với các nội dung: Bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bầu Bí thư, các Phó Bí thư; bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Kết quả như sau:

 
 

(TUAG)- Tiếp tục phiên làm việc chiều ngày 24/9, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng suốt và đầy trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) tiến hành bầu Ban Chấp hành.

 
 

​(TUAG)- Đó là nhận định của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trong phát biểu chỉ đạo tại phiên Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 
 

(TUAG)- Sáng ngày 24/9/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc tại Hội trường tỉnh. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

 
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dânĐại hội XIII của ĐảngTinH.TCông bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân/SiteAssets/cong-bo-du-thao-cac-van-kien-dai-hoi-xiii-cua-dang-de-lay-y-kien-nhan-dan.jpg

(TUAG)- ​Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB/TW của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang trân trọng giới thiệu các dự thảo.

20/10/2020 8:25 CHYesĐã ban hành
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chủ trì cuộc họp của Tiểu ban ngày 11/9/2020. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bao gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân; đồng thời, góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương, việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được tiến hành từ ngày 20/10/2020 đến hết ngày 10/11/2020.

DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN 

- Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng.  Xem tại đây

- Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Xem tại đây

- Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Xem tại đây

- Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Xem tại đây


BBT

True
Hành trang cho chặng đường mới của đất nướcĐại hội XIII của ĐảngBài viếtH.THành trang cho chặng đường mới của đất nước/SiteAssets/doc-lap.jpg

(TUAG)- Ngày 31/8/2020, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã có bài viết nhan đề: “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”. Đây là một trong ba bài viết quan trọng của người lãnh đạo cao nhất của Đảng trong thời gian qua.

13/10/2020 9:00 CHYesĐã ban hành
Mỗi bài viết tập trung cho một chủ đề lớn, nhưng đều hướng về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp, sao cho đại hội lần này tạo nên một ấn tượng, một dấu mốc mới, đánh dấu sự trưởng thành của Đảng ta cả về lý luận và thực tiễn, cả về công tác tư tưởng và tổ chức.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tháng 5/2019, sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 35, về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã viết bài: “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Không nhắc lại những nội dung cốt lõi trong Chỉ thị 35, trong bài viết, đồng chí nhấn mạnh bốn nội dung cơ bản của đại hội, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng nắm vững hơn, có hệ thống hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bcác cấp, khi cả nước đang tiến vào ngưỡng cửa của thập niên thứ ba, thế kỷ XXI; khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, mang lại những thời cơ và cả những thách thức lớn.

Trước Hội nghị Trung ương 12 (tháng 5/2020) nội dung trọng tâm bàn về công tác nhân sự, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước viết bài thứ hai về: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng.Với tinh thần thẳng thắn, cách nhìn khách quan, toàn diện, đánh giá đúng thực trạng, bài viết thể hiện rõ sự trăn trở của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương về tình trạng kéo dài trong Đảng, đó là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những cán bộ cấp chiến lược. Đồng chí khẳng định: Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất cao ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có tầm nhìn chiến lược; có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo…

Bài viết thứ ba trong hệ thống bài viết nêu trên xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, được đông đảo các tầng lớp nhân dân quan tâm và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết. Đây là bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trước thềm Đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương. Từ những nội dung tổng quát mang tính chỉ đạo chiến lược, đến những mục tiêu cụ thể hướng tới những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước ta, được xem là những gợi ý rất thiết thực để các cấp ủy đảng nghiên cứu, bổ sung vào các văn kiện, chuẩn bị ý kiến tham luận và chuẩn bị nhân sự.

Tiếp thu và phát triển những bài học kinh nghiệm từ các Đại hội trước đây của Đảng ta, nhất là từ năm 1986 đến nay, Đại hội lần này có nhiệm vụ bao trùm, vừa thể hiện tầm nhìn xa trông rộng, vừa bám sát những nội dung, mục tiêu cụ thể. Đại hội không chỉ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, mà còn có cái nhìn xuyên suốt 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020. Nhìn lại, đánh giá, nói thẳng về những ưu điểm, khuyết điểm, để từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ phù hợp,có khả năng thực thi. Đó là những mục tiêu, nhiệm vụ mang tính định tính và định lượng, từ mục tiêu của nhiệm kỳ 2021-2026, đến mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (kỷ niệm tròn 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam mới).

doc-lap.jpg

Hân hoan đón Tết Độc lập trên Quảng trường Ba Đình năm 2015. (Ảnh: Minh Trường)

Tuy không nằm trong hệ thống bài viết chỉ đạo tiến hành Đại hội Đảng, nhưng mới đây, trong khuôn khổ Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 75 Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra từ ngày 22 đến 29/9/2020, tại trụ sở Liên hợp quốc, ngày 24/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có thông điệp quan trọng gửi tới hội nghị.Thông điệp này một lần nữa nói về việc chuẩn bị Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam, liên quan mật thiết đến tình hình thế giới: “Từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, bị tàn phá bởi chiến tranh và chịu bao vây cấm vận, sau 35 năm đổi mới, Việt Nam đã vươn lên trở thành một nước đang phát triển có thu nhập trung bình và đang nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 (…). Với chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát huy quan hệ hợp tác toàn diện với Liên hợp quốc, góp phần xây dựng một thể chế đa phương toàn cầu công bằng, minh bạch và hiệu quả”.

Các bài viết, bài nói của đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã nêu lên những đánh giá khái quát, những chỉ đạo tổng quát nhất về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào đầu quý I năm 2021. Đặc biệt, trong bài viết: “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, được xem là bài viết toàn diện hơn cả. Với phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển,từ “nhìn lại” đến “hướng đi” đều có những đánh giá khách quan, toàn diện, xác đáng về hầu hết các lĩnh vực quan trọng; từ “việc”, đến “người”; từ thành tựu, ưu điểm, đến yếu kém,  khuyết điểm; từ Trung ương đến địa phương, các cấp, các ngành… Điểm mới ở đây là, khi tổng kết, đánh giá, hoặc khi đề ra các chủ trương, đường lối, cần:  “Đặc biệt chú trọng xử lý tốt hơn các mối quan hệ: Giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa nhà nước, thị trường và xã hội; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ; giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội”. Chẳng hạn, để tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Trung ương đãtừng bước xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực trong Đảng, Nhà nước, nhất là trong công tác cán bộ; kiên quyết xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án lớn, nghiêm trọng đã được phát hiện, điều tra, tiến hành khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh. Đúng là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không vụ án nào bị “chìm xuồng” hoặc ngược lại là… kéo xuồng lên bờ phơi nắng. Điều đó đã có sức răn đe, cảnh báo, cảnh tỉnh, được cán bộ, đảng viên, nhân dân hoan nghênh,đồng tình ủng hộ.

Nhấn mạnh bài học quý giá của Đảng ta qua các thời kỳ cách mạng là nuôi dưỡng sức dân, coi sức dân chính là sức nước, trong tình hình hiện nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: “Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, luôn xác định “dân là gốc”, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; kiên trì thực hiện đúng nguyên tắc: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.  Cái mới ở đây là “dân giám sát, dân thụ hưởng”, điều mà từ rất sớm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”.

Nói về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp cao, đồng chí Nguyễn Phú Trọng yêu cầu “trong lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, phải có quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn, thật sự năng động, sáng tạo, chú trọng tạo đột phá để phát triển”. Đồng chí nêu rõ trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt ngay trong dịp Đại hội này - một sự kiện chính trị trọng đại, ngày hội của Đảng và cũng là ngày hội của Nhân dân:“Đại hội XIII của Đảng ta đã đến gần. Khối lượng công việc rất lớn trong khi thời gian không còn nhiều, các cấp ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng phải đề cao hơn nữa trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra”.

Các bài viết của người lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước ta không chỉ là sự chỉ đạo kịp thời, làm cơ sở quan trọng cho các cấp bộ Đảng trong cả nước chuẩn bị và tiến hành đại hội, mà còn là nguồn động viên, cổ vũ to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân ta. Sự chỉ đạo nhất quán trong các bài viết, với tư tưởng đổi mới, với những thông tin cụ thể, tin cậy thể hiện tinh thần kiên quyết, kiên trì công cuộc đổi mới, đập tan luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, giúp chúng ta có thêm bản lĩnh và tự tin trước những khó khăn, thách thức mới.

Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Một giai đoạn phát triển mới đang trông đợi ở niềm tin, sức mạnh, ý chí của toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân ta. Khi ý Đảng - lòng Dân là một, khi lợi ích của Đảng chính là lợi ích của toàn dân thì  không có một trở lực nào ngăn cản nổi con đường đi lên của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trang mới của lịch sử đang mở ra, bắt đầu từ sự “chuẩn bị và tiến hành thật tốt”, như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng./. 

Hải Đường

Nguồn: BTGTW

True
Cộng đồng doanh nghiệp gửi gắm nguyện vọng vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mớiĐại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIBài viếtHạnh ChâuCộng đồng doanh nghiệp gửi gắm nguyện vọng vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới/SiteAssets/Doanh-nghiep-dai-hoi-1.jpg

​(TUAG)- Trong không khí chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) thành công tốt đẹp, với niềm tin, niềm phấn khởi, hơn 5.600 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn An Giang, cộng đồng doanh nghiệp vui mừng thời gian qua tỉnh đã nhiều chính sách khuyến khích hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo cơ chế, chính sách, điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động.

28/09/2020 10:00 SANoĐã ban hành

​Chúc mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh thành công, các doanh nghiệp có nhiều ý kiến gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng đến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI về một nhiệm kỳ mới, nhiều kết quả mới.

Doanh-nghiep-dai-hoi-Tuyen.jpg

. Giám đốc VNPT An Giang Trần Thái Tuyên: Kỳ vọng tỉnh tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, có những quyết sách mạnh mẽ thực hiện "Chuyển đổi số tỉnh An Giang".

Trước tiên, xin chúc mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI thành công tốt đẹp. Là doanh nghiệp viễn thông-công nghệ thông tin hoạt động trên địa bàn tỉnh, thời gian qua VNPT luôn được Tỉnh ủy, UBND đặc biệt quan tâm, tin tưởng, chỉ đạo và tạo điều kiện; nên đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tỉnh An Giang, nhất là về xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng khung đề án An Giang điện tử…, góp phần tăng các chỉ số đánh giá về năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số ICT…, của tỉnh.

Trong xu thế cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 bùng nổ mạnh mẽ, các ứng dụng về công nghệ thông tin và giải pháp số hóa cho chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp sẽ được đặt ra để giúp sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng. Do vậy, chúng tôi đặt niềm tin và kỳ vọng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, có những quyết sách mạnh mẽ thực hiện "Chuyển đổi số tỉnh An Giang". VNPT là Tập đoàn hàng đầu về lĩnh vực cung cấp giải pháp số cho chính quyền và doanh nghiệp, được Chính phủ công nhận và sử dụng nhiều nền tảng trong Chính phủ điện tử như: Cổng dịch vụ công quốc gia, trục liên thông quốc gia.... VNPT cam kết sẽ tiếp tục đồng hàng cùng tỉnh và góp phần vào công cuộc chuyển đổi số thành công cho tỉnh nhà trong giai đoạn tới".

Doanh-nghiep-dai-hoi-1.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tuyên dương doanh nghiệp, doanh nhân xuất sắc năm 2019. 

. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bách Khoa Nguyễn Thanh Sơn: Tạo cơ chế, chính sách thuận lợi hơn, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh.

Chúng tôi kỳ vọng và đặt niềm tin vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI sẽ đề ra được những quyết sách đúng đắn và phù hợp với yêu cầu đổi mới của đất nước; với tình hình thực tiễn trong nước và quốc tế; với nhu cầu và năng lực phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân. Chúng tôi cũng mong muốn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục phát huy tinh thần, truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tạo cơ chế chính sách thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, chung tay xây dựng quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng giàu đẹp.

. Giám đốc DNTN Vàng Kim Hương Bành Thị Kim Hương: Cần có nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân.

Nhiệm kỳ mới, tỉnh cần có nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp như chúng tôi, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng liên doanh, liên kết, trao đổi hàng hoá, tiếp cận thị trường. Đồng thời, xây dựng môi trường đầu tư đổi mới, kiến tạo, phục vụ nhân dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; môi trường khởi nghiệp trong các doanh nghiệp; thực hiện văn hóa doanh nghiệp thực chất, hiệu quả. Đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp tư nhân; nâng cao vai trò của tổ chức đảng tại các loại hình doanh nghiệp.

 Doanh-nghiep-dai-hoi-Tri.jpg

. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch An Giang Trần Minh Trí: Cần tạo cơ chế, chính sách, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng cho doanh nghiệp.

Đại diện cho doanh nghiệp của tỉnh và Công ty Cổ phần Du lịch An Giang, bản thân tôi thể hiện sự tin tưởng vào sự điều hành lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành, các cấp trong nhiệm kỳ mới. Riêng tôi nhắn gửi đến Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới cần tạo cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng cho doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác trong tỉnh cùng phát triển.

Riêng đối với lĩnh vực du lịch, lĩnh vực tỉnh An Giang có rất nhiều tiềm năng, thế mạnh thế mạnh bậc nhất khu vực ĐBSCL, với sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành tỉnh cho du lịch, tôi có niềm tin rằng An Giang trong nhiệm kỳ mới sẽ sớm đưa ngành du lịch trở thành một trong 3 ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.  

Bài, ảnh: Hạnh Châu


False
Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XITinTrúc QuỳnhBế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI /XDDImages/2020-09/Ra-mat_Key_25092020151806.jpg

(TUAG)- Sau ba ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, đoàn kết, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp.

25/09/2020 2:00 CHYesĐã ban hành

Ra-mat.jpg

Ban Chấp hành mới ra mắt đại hội.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa XI gồm 48 đồng chí (khuyết 03). Phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI bầu 14 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, khuyết 01.

Bầu đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII giữ chức Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Bình và đồng chí Lê Văn Nưng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Bầu 09 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy bầu đồng chí Võ Minh Hoàng giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Tấn Rạng và đồng chí Nguyễn Thanh Tân giữ chức Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Bau-doan-dai-bieu-3.jpg

Bau-doan-dai-bieu-2.jpg

Đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Doan-db-du-13.jpg

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ra mắt.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gồm 18 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

NguyenThanhBinh.jpg

Đoàn Chủ tịch đã báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; kết quả biểu quyết của Đại hội về các chỉ tiêu, mục tiêu chủ yếu 5 năm (2020 - 2025).

LeVanNung.jpg

Đồng chí Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Tỉnh ủy thông qua Nghị quyết tại đại hội

Bieu-quyet.jpg

Đại hội đã biểu quyết với sự nhất trí cao về Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. (Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Bi-thu-bm1.jpg

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc Đại hội.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh: Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang thể hiện ý chí và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh; là sự đoàn kết, thống nhất của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; là kết quả thành công của Đại hội đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; của tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của 349 đại biểu tiêu biểu của Đảng bộ về dự Đại hội. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã biểu thị quyết tâm to lớn của Đảng bộ; đồng thời cũng là ước mong của Nhân dân trong tỉnh phấn đấu xây dựng tỉnh An Giang ngày càng văn minh, giàu đẹp. Đại hội nhất trí cao với đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; tỉnh đã đạt được những kết quả to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tạo tiền đề quan trọng để tỉnh bước vào nhiệm kỳ mới tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Tang-hoa-3.jpg

Tang-hoa-4.jpg

Tặng hoa cho các đồng chí không tham gia tái cử.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh, Đại hội đã nghiêm túc chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực; xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan và rút ra 05 bài học kinh nghiệm quý báu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đại hội đã phân tích những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong giai đoạn tới, nhất là những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra; đề ra mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nêu cao tinh thần yêu nước, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra, phấn đấu xây dựng An Giang - quê hương của Bác Tôn ngày càng văn minh, giàu đẹp!

Trúc Quỳnh

True
 Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XITinAdmin Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025/XDDImages/2020-09/LeVanNung_Key_25092020133346.jpg

​(TUAG)- Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang trân trọng đăng toàn văn nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

25/09/2020 2:00 CHYesĐã ban hành
Bieu-quyet.jpg

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI được tiến hành từ ngày 23/9/2020 đến ngày 25/9/2020 tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang,
QUYẾT NGHỊ

I. Tán thành những nội dung cơ bản đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 05 năm 2020 - 2025 nêu trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình Đại hội lần thứ XI:

1. Về đánh giá tình hình 5 năm 2015 - 2020

Đại hội khẳng định: Năm năm qua, bên cạnh những thuận lợi, An Giang cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức từ tình hình thế giới và trong nước, nhưng với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Giang đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

1.1. Kinh tế tăng trưởng qua từng năm phù hợp nguồn lực địa phương. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 05 năm đạt 5,25%. Quy mô nền kinh tế tăng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Thu nhập bình quân đầu người đạt 46,803 triệu đồng/người/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 05 năm đạt 127.360 tỉ đồng (tăng trên 27.970 tỉ đồng so giai đoạn 2010 - 2015). Tổng thu ngân sách nhà nước 05 năm đạt 31.345 tỉ đồng (tăng trên 5.180 tỉ đồng). Kim ngạch xuất khẩu 05 năm đạt 4,18 tỉ USD.

Xác định đầu tư hạ tầng trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế, Tỉnh tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng sản xuất nông nghiệp, giao thông (nhất là giao thông kết nối các khu du lịch) và hạ tầng đô thị. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh.

Nông nghiệp khẳng định vai trò nền tảng của nền kinh tế. Nét nổi bật là Tỉnh đã tìm giải pháp tháo gỡ "điểm nghẽn" phát triển, nhất là về thủ tục hành chính, khuyến khích tập trung đất đai, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hình thành các vùng chuyên canh gắn với nhà đầu tư. Chương trình xây dựng nông thôn mới hoàn thành sớm hơn 01 năm so với Nghị quyết.

Thương mại, dịch vụ phát triển khá. Thế mạnh về du lịch được phát huy, công tác quảng bá hình ảnh du lịch An Giang được chú trọng. Công nghiệp chế biến tăng trưởng ổn định; phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Giáo dục - đào tạo phát triển về quy mô, chất lượng; mạng lưới trường, lớp học được đầu tư rộng khắp. Triển khai chương trình phát triển nguồn nhân lực phục vụ các ngành kinh tế mũi nhọn gắn với nhu cầu xã hội.

Các chính sách an sinh xã hội huy động sự tham gia của cộng đồng, đời sống người dân được cải thiện, hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,93% (giảm 1,5%/năm).

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng; mạng lưới, dịch vụ y tế phát triển; nâng cao năng lực y tế dự phòng, ngăn chặn nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm, nhất là phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu được chú trọng. Đảy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao gắn với xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị.

Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện tốt trách nhiệm xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Bộ máy hành chính được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

1.2. Tiềm lực quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ được tăng cường. Giữ vững ổn định an ninh, trật tự xã hội. Quan hệ đối ngoại được mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Công tác nội chính, cải cách tư pháp có nhiều chuyển biến.

1.3. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định về trách nhiệm nêu gương, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, góp phần nâng cao trách nhiệm, khơi dậy khát vọng vươn lên của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; tập trung nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được tăng cường. Triển khai đồng bộ giải pháp phòng, chống tham nhũng, tạo sự chuyển biến rõ nét trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên về công tác dân vận; đẩy mạnh thi đua "Dân vận khéo"; xây dựng phong cách dân vận chính quyền dân chủ, công khai, đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy tốt quyền làm chủ của Nhân dân.

Phương thức hoạt động của các cấp ủy ngày càng nền nếp, khoa học, bám sát quy chế làm việc, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Nguyên nhân kết quả đạt được:

Đảng bộ giữ vững vai trò trung tâm đoàn kết, dân chủ, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành. Những chủ trương, chính sách của Tỉnh luôn hướng đến việc chăm lo lợi ích, cải thiện đời sống Nhân dân nên tạo sự đồng thuận và khơi dậy khát vọng trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân phục vụ cho sự phát triển của địa phương.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, quyết tâm phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chú trọng công tác dân vận, xây dựng khối đoàn kết, củng cố niềm tin trong nội bộ và Nhân dân.

Được sự quan tâm lãnh đạo sâu sắc, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ; sự giúp đỡ trách nhiệm, hiệu quả của các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành bạn.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội, vẫn còn những hạn chế, yếu kém như:

(1) Một số chỉ tiêu quan trọng chưa đạt theo Nghị quyết, ảnh hưởng sự phát triển chung. Việc đổi mới mô hình tăng trưởng còn chậm, chưa rõ nét; năng suất lao động thấp. Việc thực hiện các khâu đột phá chưa mang lại hiệu quả mong muốn.

Hạ tầng kinh tế - xã hội còn yếu kém. Nông nghiệp vẫn còn sản xuất nhỏ, manh mún, sức cạnh tranh thấp. Công nghiệp chậm phát triển. Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hiệu quả chưa cao. Du lịch phát triển nhưng chưa đủ sức trở thành mũi nhọn của nền kinh tế.

Rào cản về tiếp cận đất đai chưa được giải quyết căn cơ. Nguồn lực đầu tư cho phòng ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu còn hạn chế. Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn.

Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp còn chậm.

(2) Trật tự xã hội, tội phạm, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển chưa sâu rộng.

(3) Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng một số nơi thiếu kiểm tra, giám sát. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy còn lúng túng. Việc tự kiểm tra, phòng ngừa sai phạm về tham nhũng, lãng phí một số nơi chưa thường xuyên. Hiệu quả giám sát, phản biện xã hội có lúc chưa cao; chậm đúc kết, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác dân vận.

Ngoài những nguyên nhân khách quan thì những hạn chế nêu trên về chủ quan là do:

Năng lực dự báo, xây dựng chiến lược, kế hoạch, chỉ tiêu của Tỉnh còn hạn chế. Một số chủ trương phát triển kinh tế - xã hội chỉ mới triển khai, chưa huy động hoặc chưa bố trí được nhiều nguồn lực thực hiện. Một số cấp ủy chưa chủ động tìm giải pháp đột phá cho phát triển. Khâu phối hợp, trách nhiệm tổ chức thực hiện các chủ trương vẫn là khâu yếu.

Một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận. Quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ có nơi chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm, khát vọng vươn lên, năng lực thực tiễn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp chưa ngang tầm nhiệm vụ.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau đây:

Thứ nhất, giữ vững, phát huy sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ, sự đồng thuận của Nhân dân trong từng giai đoạn xây dựng và phát triển địa phương.

Thứ hai, quá trình lãnh đạo của Tỉnh ủy luôn đảm bảo kết hợp giữa giữ nghiêm các nguyên tắc sinh hoạt Đảng với sự linh hoạt, sáng tạo trong xây dựng và thực hiện các chủ trương phù hợp với thực tiễn địa phương.

Thứ ba, xác định công tác cán bộ là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng; vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm, nhất là của cán bộ chủ chốt các cấp là yếu tố quyết định đoàn kết nội bộ và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thứ tư, nắm bắt thời cơ, khắc phục khó khăn; phát huy nội lực và tranh thủ tối đa ngoại lực để tạo động lực cho sự phát triển của địa phương.

2. Mục tiêu, phương hướng chủ yếu 5 năm 2020 - 2025

Trên cơ sở dự báo tình hình thế giới và trong nước, nhận định thời cơ, thách thức, xác định quan điểm phát triển, Đại hội nhất trí đề ra mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới như sau:

2.1. Mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và hiệu quả quản lý của chính quyền; phát huy dân chủ, kỷ cương; khai thác mạnh mẽ lợi thế so sánh của địa phương trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh. Phấn đấu đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đạt mức trung bình cả nước; đến năm 2030 đạt trên mức trung bình cả nước.

2.2. Các khâu đột phá: (1) Đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp và du lịch; (2) Nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; (3) Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

2.3. Chỉ tiêu phát triển chủ yếu

- Giai đoạn 2020 - 2025: tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm đạt từ 6,5% - 7%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt từ 70,4 đến 72,2 triệu đồng/người/năm, tương đương từ 2.563 - 2.626 USD; tổng vốn đầu tư xã hội 5 năm đạt từ 164,6 đến 176 nghìn tỉ đồng; kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt 5.285 triệu USD; thu ngân sách từ kinh tế địa bàn 5 năm đạt 41.303 tỉ đồng; tỉ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 43%.

Tỉ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025 đạt 55%; tỉ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân đến năm 2025 đạt 73%; tỉ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân từ 1% - 1,2%/năm; đến năm 2025, có 11 bác sĩ/01 vạn dân và 28 giường bệnh/01 vạn dân; tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 95%; đến năm 2025, tỉ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt từ 75% - 80% tổng số xã toàn Tỉnh, có từ 30 - 35 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, phấn đấu có thêm 02 huyện đạt huyện nông thôn mới, có 01 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao; tỉ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh đến năm 2025 đạt 95%; tỉ lệ cơ quan nhà nước các cấp hoàn thiện chính quyền điện tử đến năm 2025 đạt 90%.

Hằng năm, có 20% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 70% đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; có 80% ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức yếu kém.

- Giai đoạn 2025 - 2030: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 7% - 7,5%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt từ 112,59 - 115,280 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 220 - 227 nghìn tỉ đồng.

2.4. Giải pháp chủ yếu

2.4.1. Về phát triển kinh tế - xã hội

(1) Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng trong nông nghiệp, xây dựng thương hiệu nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao chất lượng, giá trị, sức cạnh tranh hàng hóa nông sản An Giang. Chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang phát triển kinh tế nông nghiệp với phương châm "thị trường hóa hoạt động nông nghiệp để ổn định đầu ra cho nông sản; công nghiệp hóa và công nghệ hóa nông nghiệp để tăng năng suất, chất lượng; dịch vụ hóa nông nghiệp để tăng cường chuyên môn hóa và cải thiện hiệu quả; nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững".

Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 81-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về "Đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030".  Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tạo giá trị sản xuất cao gắn với thị trường. Phát triển các loại hình trang trại, kinh tế hợp tác, tổ hợp nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ công nghệ cao, hình thành các vùng chuyên canh quy mô lớn, vùng nông nghiệp công nghệ cao.

(2) Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tạo động lực mới cho tăng trưởng. Tái cơ cấu ngành Công nghiệp, ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến nông sản công nghệ cao, năng lượng sạch. Đến năm 2025, phần lớn các sản phẩm nông nghiệp đều qua chế biến trước khi ra thị trường.

(3) Phát huy mạnh mẽ thế mạnh về thương mại, dịch vụ và du lịch. Phát triển mạnh các loại hình dịch vụ du lịch, dịch vụ tín dụng, dịch vụ y tế, dịch vụ đô thị. Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử và có lộ trình phát triển kinh tế số. Phát triển các trung tâm tập kết trung chuyển hàng hóa, các loại hình dịch vụ logistics.

Phát huy vai trò của các cửa khẩu quốc tế trong việc kết nối đồng bằng Sông Cửu Long và thành phố Phnôm Pênh (Campuchia), đẩy mạnh giao thương, phát triển kinh tế biên giới.

Phát triển đồng bộ các loại hình du lịch tâm linh - sinh thái - nghỉ dưỡng. Đa dạng hóa sản phẩm du lịch, khuyến khích những loại hình văn hóa, giải trí về đêm… thu hút, giữ chân du khách.

(4) Huy động các nguồn lực, nhất là nguồn lực của xã hội đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp, du lịch và đô thị. Xây dựng các chính sách thu hút đầu tư, tập trung các ngành kinh tế mũi nhọn. Huy động nguồn lực đầu tư hệ thống giao thông trọng điểm, kết nối các khu tập trung dân cư, vùng sản xuất, khu công nghiệp, khu du lịch… Đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa, phấn đấu đến năm 2025 tỉ lệ đô thị hóa của Tỉnh đạt 43%.

(5) Nâng cao năng lực quản trị của doanh nghiệp, phát huy vai trò kinh tế tư nhân trở thành động lực cho phát triển. Kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh cạnh tranh, an toàn, minh bạch. Kêu gọi đầu tư, hình thành các doanh nghiệp lớn dẫn dắt, liên kết mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị, nhất là trên lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp, du lịch.

(6) Phát triển giáo dục - đào tạo gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của Tỉnh. Đẩy mạnh đổi mới giáo dục và đào tạo. Tiếp tục triển khai Chương trình phát triển nguồn nhân lực đến năm 2025. Phát huy tốt vai trò đào tạo nguồn nhân lực của Trường Đại học An Giang, nâng chất Trường Cao đẳng Nghề, Trường Cao đẳng Y tế; tạo điều kiện đưa vào hoạt động phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

(7) Nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Củng cố, hoàn thiện tổ chức mạng lưới y tế cơ sở. Tăng cường công tác y tế dự phòng, thực hiện tốt chương trình mục tiêu y tế - dân số. Huy động nguồn lực đầu tư các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa theo lộ trình.

(8) Phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người An Giang. Đẩy mạnh quảng bá, phát huy bản sắc đặc trưng, khơi dậy truyền thống văn hóa, con người An Giang. Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong xã hội. Gắn phát triển văn hóa với phát triển du lịch.

(9) Quản lý phát triển xã hội bền vững, đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội. Ưu tiên đầu tư cho phúc lợi xã hội, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; hỗ trợ phát triển vùng khó khăn, vùng dân tộc. Chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Thực hiện tốt chính sách người có công cách mạng, chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

(10) Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên, môi trường. Chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, sạt lở bờ sông. Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về tích tụ đất đai để thu hút đầu tư; quản lý chặt chẽ đất công.

(11) Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương. Xây dựng chính quyền An Giang thân thiện, năng động, trách nhiệm với Nhân dân. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số.

2.4.2. Đảm bảo quốc phòng - an ninh; tăng cường công tác nội chính, cải cách tư pháp và đối ngoại

Tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị về nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội, an toàn giao thông, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Làm tốt công tác nội chính, cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp.

Tăng cường đối ngoại trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, làm tốt công tác đối ngoại quân sự, đối ngoại nhân dân, tạo môi trường hòa bình, ổn định. Hoàn thành việc phân giới, cắm mốc biên giới; tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện hy sinh trên đất bạn Cam-pu-chia.

2.4.3. Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và chú trọng công tác dân vận

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị - tư tưởng. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, tạo lan tỏa về khát vọng đổi mới, ý tưởng đột phá, sáng tạo cho sự phát triển.

Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; đẩy mạnh phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, điều tra..., kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lí nghiêm minh sai phạm.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, báo chí, cơ quan dân cử, Mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng gắn với xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận hướng tới sự đồng thuận, khơi dậy khát vọng phát triển, trí tuệ, trách nhiệm của Nhân dân. Tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hệ thống chính trị. Đổi mới việc quán triệt, sơ kết, tổng kết và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng gắn với ứng dụng công nghệ thông tin.

II. ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU

1. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X. Từ kinh nghiệm của những khóa trước, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI tiếp tục giữ vững đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ tới.

2. Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức đảng các cấp và các tầng lớp Nhân dân trong Tỉnh đóng góp vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để hoàn chỉnh, báo cáo Bộ Chính trị.

3. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI gồm 48 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 18 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định chuẩn y theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI xây dựng Chương trình làm việc, Quy chế làm việc, chương trình hành động cụ thể hóa và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

2. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

3. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đến các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và Nhân dân. Toàn hệ thống chính trị đoàn kết một lòng, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xây dựng quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng văn minh, giàu đẹp.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH

LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

True
Hình ảnh Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XITinAdminHình ảnh Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025/XDDImages/2020-09/Dai-hoi-tinh-lan11-khaimac_Key_25092020092847.jpg

(TUAG)- Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu hình ảnh các đồng chí đã trúng cử vào Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

25/09/2020 9:00 SAYesĐã ban hành

VoThiAnhXuan.jpg

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII,

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang.

NguyenThanh Binh.jpg
LeVanNung.jpg
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Đồng chí Lê Văn Nưng
Phó Bí thư Tỉnh ủy
VoMinhHoang.jpgNguyenTiecHung.jpg
Đồng chí Võ Minh Hoàng
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh.
TranThiThanhHuong.jpgDoTanKiet.jpg
Đồng chí Trần Thị Thanh Hương
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Đồng chí Đỗ Tấn Kiết
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
NguyenVanLeo.jpgVoNguyenNam.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Lèo
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Đồng chí Võ Nguyên Nam
Bí thư Huyện ủy Chợ Mới.
LuuVinhNguyen.jpgLeVanPhuoc.jpg
Đồng chí Lưu Vĩnh Nguyên
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
Đồng chí Lê Văn Phước
Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
DangThiHoaRay.jpgLamQuangThi.jpg
Đồng chí Đặng Thị Hoa Rây
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
Đồng chí Lâm Quang Thi
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc.
NgoHongYen.jpg
Đồng chí Ngô Hồng Yến
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ.


Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục cập nhật hình ảnh các đồng chí đã trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

BBT

True
Kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XITinHòa BìnhKết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025/XDDImages/2020-09/Bau-cu-5_Key_25092020081039.jpg

​(TUAG)- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, họp lần thứ nhất vào chiều ngày 24/9/2020, với các nội dung: Bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bầu Bí thư, các Phó Bí thư; bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Kết quả như sau:

25/09/2020 8:55 SAYesĐã ban hành

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và số lượng cần bầu đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI biểu quyết thông qua (16 đồng chí, bầu lấy 14 đồng chí), khuyết 01, những đồng chí có tên sau đã trúng cử Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (xếp thứ tự A, B, C,...):

Bau-cu-5.jpg

* Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

 1. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa X, Chủ tịch UBND tỉnh.
 2. Đồng chí Võ Minh Hoàng - Tỉnh ủy viên khóa X, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
 3. Đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh.
 4. Đồng chí Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
 5. Đồng chí Đỗ Tấn Kiết - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
 6. Đồng chí Nguyễn Văn Lèo - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
 7. Đồng chí Võ Nguyên Nam - Tỉnh ủy viên khóa X, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới.
 8. Đồng chí Lưu Vĩnh Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 9. Đồng chí Lê Văn Nưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 10. Đồng chí Lê Văn Phước - Tỉnh ủy viên khóa X, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 11. Đồng chí Đặng Thị Hoa Rây - Tỉnh ủy viên khóa X, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
 12. Đồng chí Lâm Quang Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc.
 13. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy khóa X, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang.
 14. Đồng chí Ngô Hồng Yến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ.

* Bí thư Tỉnh ủy: Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân.

* Phó Bí thư Tỉnh ủy: Đồng chí Nguyễn Thanh Bình và đồng chí Lê Văn Nưng.

* Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: 09 đồng chí. Đồng chí Võ Minh Hoàng giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Đồng chí Nguyễn Tấn Rạng và đồng chí Nguyễn Thanh Tân.

Sáng nay 25/9, Đại hội tiến hành thảo luận tổ, họp hội bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng và chiều cùng ngày tiến hành phiên bế mạc. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục thông tin diễn biến đại hội đến các đồng chí.

H.B

True
​Kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025)Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XITinHòa Bình​Kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025)/SiteAssets/Bau-cu-1.jpg

(TUAG)- Tiếp tục phiên làm việc chiều ngày 24/9, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng suốt và đầy trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) tiến hành bầu Ban Chấp hành.

24/09/2020 4:00 CHYesĐã ban hành

Bau-cu-1.jpg

Bau-cu-2.jpg

Bau-cu-3.jpg

Bau-cu-4.jpg


Căn cứ kết quả kiểm phiếu và số lượng cần bầu đã được đại hội biểu quyết thông qua (55 đồng chí, bầu lấy 48 đồng chí), khuyết 03, những đồng chí có tên sau đã trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang (xếp thứ tự A, B, C,...):

 1. Tầng Phú An - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
 2. Nguyễn Như Anh - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
 3. Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa X, Chủ tịch UBND tỉnh
 4. Phan Văn Cường - Bí thư Huyện ủy Tịnh Biên
 5. Huỳnh Thành Danh- Bí thư Huyện ủy Phú Tân
 6. Trần Thị Ngọc Diễm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
 7. Nguyễn Hồng Đức - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
 8. Lê Xuân Hải - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 9. Trần Quang Hiền - Phó Giám đốc Sở Y tế
 10. Thái Minh Hiển - Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
 11. Nguyễn Khánh Hiệp - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 12. Võ Minh Hoàng - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy
 13. La Hồng - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh
 14. Nguyễn Tiếc Hùng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
 15. Đinh Thị Việt Huỳnh - Bí thư Huyện ủy Châu Thành
 16. Trần Thị Thanh Hương - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 17. Trần Quốc Khánh - Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng
 18. Đỗ Tấn Kiết - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
 19. Nguyễn Văn Lèo - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
 20. Cao Quang Liêm - Bí thư Huyện ủy Tri Tôn, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn
 21. Châu Văn Ly - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 22. Võ Nguyên Nam - Bí thư Huyện ủy Chợ Mới
 23. Lưu Vĩnh Nguyên - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy
 24. Trần Thanh Nhã - Bí thư Huyện ủy Châu Phú, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú
 25. Nguyễn Văn Nhiên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
 26. Lê Văn Nưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 27. Nguyễn Thiện Phú - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
 28. Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 29. Lê Bích Phượng - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 30. Lê Minh Quang - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
 31. Nguyễn Tấn Rạng - Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy
 32. Đặng Thị Hoa Rây - Bí thư Thành ủy Long Xuyên, Chủ tịch UBND TP.Long Xuyên
 33. Lâm Thành Sĩ - Bí thư Tỉnh đoàn
 34. Võ Thị Siêu - Chánh Thanh tra tỉnh
 35. Trình Lam Sinh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 36. Lâm Thành Sol - Phó Giám đốc Công an tỉnh
 37. Phạm Minh Tâm - Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn
 38. Nguyễn Phú Tân - Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải
 39. Huỳnh Quốc Thái - Bí thư Thị ủy Tân Châu
 40. Võ Văn Thắng - Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang
 41. Lâm Quang Thi - Bí thư Thành ủy Châu Đốc, Chủ tịch UBND TP.Châu Đốc
 42. Nguyễn Thị Minh Thuý - Giám đốc Sở Xây dựng
 43. Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 44. Ngô Công Thức - Bí thư Huyện ủy An Phú
 45. Nguyễn Duy Toàn - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
 46. Hồ Ngọc Trường - Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng
 47. Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
 48. Ngô Hồng Yến - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ
Sáng mai ngày 25/9, Đại hội tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XIII, Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục thông tin diễn biến đại hội đến các đồng chí.
True
Đảng bộ và Nhân dân tỉnh An Giang sẽ đạt được những bước tiến mới mạnh mẽ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIBài viếtNgọc HânĐảng bộ và Nhân dân tỉnh An Giang sẽ đạt được những bước tiến mới mạnh mẽ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025/XDDImages/2020-09/Tang-hoa-VVT_Key_24092020134813.jpg

​(TUAG)- Đó là nhận định của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trong phát biểu chỉ đạo tại phiên Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

24/09/2020 2:00 CHYesĐã ban hành

VVT.png

Đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá An Giang là địa phương có bề dày lịch sử, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo mẫu mực, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người chiến sĩ trung thành của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người dân An Giang luôn anh dũng, kiên cường trong kháng chiến; cần cù, sáng tạo trong lao động. 5 năm qua, trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ và Nhân dân An Giang với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn đã đạt được nhiều thành quả quan trọng và khá toàn diện.

Đảng bộ tỉnh đã năng động, sáng tạo đề ra các giải pháp tháo gỡ các "điểm nghẽn" trong phát triển, thu hút đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, khuyến khích tập trung đất đai, huy động nguồn lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Nhờ đó, kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, các năm gần đây năm sau cao hơn năm trước; quy mô kinh tế đứng thứ 5/13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. GRDP giai đoạn 2015 - 2020 ước đạt 5,25%/năm, phù hợp với điều kiện và nguồn lực của địa phương; đời sống của Nhân dân tiếp tục được cải thiện, GRDP bình quân đầu người đạt trên 46,8 triệu đồng, tỉ lệ hộ nghèo đa chiều đến năm 2020 giảm còn 1,93%, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước; chất lượng giáo dục, đào tạo được nâng lên, có vị trí cao so với cả nước; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh chuyển biến tích cực; diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khang trang hơn.

Dai-bieu.jpg

Quốc phòng - an ninh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững. Quan hệ đối ngoại, hội nhập, hợp tác phát triển được mở rộng. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có nhiều chuyển biến, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Đảng bộ đã đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận của Nhân dân. Việc kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khoá XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tạo chuyển biến tích cực về ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức được thực hiện tích cực, góp phần tinh gọn bộ máy, tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp quần chúng; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện xã hội; bước đầu chú trọng nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; dân chủ được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí cho rằng những kết quả đạt được là rất đáng trân trọng, tự hào, là tiền đề để tỉnh An Giang tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vững chắc hơn trong giai đoạn tiếp theo. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những nỗ lực cố gắng, thành tích mà Đảng bộ và Nhân dân An Giang đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bên cạnh đánh giá những mặt tích cực, đồng chí cũng đã nêu những khuyết điểm, hạn chế Đảng bộ An Giang cần tập trung khắc phục trong thời gian tới đó là: Còn 7/15 chỉ tiêu, trong đó có chỉ tiêu quan trọng như tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP, GRDP bình quân đầu người, tổng vốn đầu tư toàn xã hội… chưa đạt theo Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ Tỉnh. Việc đổi mới mô hình tăng trưởng còn chậm, chưa rõ nét. Việc thực hiện các khâu đột phá chưa mang lại hiệu quả mong muốn. Nông nghiệp vẫn là sản xuất quy mô nhỏ, đất đai còn manh mún, chủ yếu phát triển theo chiều rộng. Công nghiệp phát triển chậm, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế còn thấp. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Du lịch chưa đủ sức trở thành mũi nhọn của nền kinh tế. Chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, năng suất lao động thấp. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là vùng nông thôn, vùng bị sạt lở, vùng đồng bào dân tộc, biên giới. Một số vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp còn kéo dài. Buôn lậu, khai thác trái phép khoáng sản còn diễn biến phức tạp. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 một số nơi chưa đi vào chiều sâu. Công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy, tổ chức đảng còn hạn chế. Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị chưa được liên thông, đồng bộ. Công tác dân vận ở một số nơi, nhất là vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo hiệu quả chưa cao.

Những hạn chế, yếu kém đó đang cản trở sự phát triển của tỉnh. đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội phát huy dân chủ, nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân tập trung thảo luận, phân tích rõ những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân để xác định những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp khắc phục khả thi, phù hợp với điều kiện của Tỉnh, quyết tâm đưa An Giang phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Tang-hoa-VVT.jpg

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân tặng hoa và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị Võ Văn Thưởng.

Trong bài phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đã nêu một số nội dung có tính chất gợi mở để Đại hội cùng thảo luận sâu sắc hơn.

Thứ nhất, An Giang là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế, cơ hội để phát triển. Là địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long, kết cấu hạ tầng, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông ngày càng cải thiện, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ, kết nối giao thương giữa An Giang với các tỉnh trong và ngoài vùng. An Giang tiếp giáp với Cam-pu-chia có nhiều cửa khẩu quốc tế, quốc gia; là cửa ngõ của trục Đông - Tây thông thương giữa Đồng bằng sông Cửu Long và các nước Đông Nam Á…

Với mục tiêu đã đặt ra, trên cơ sở phân tích những cơ hội, thách thức, đánh giá đúng điều kiện cụ thể của địa phương trong tổng thể định hướng phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, An Giang cần khai thác mạnh mẽ lợi thế so sánh của Tỉnh, xác định rõ ngành, lĩnh vực trọng tâm để tăng cường hợp tác, liên kết phát triển với các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long, với thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác trong cả nước; triển khai Đề án liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên trên cơ sở phát huy thế mạnh đặc thù của mỗi địa phương để cùng phát triển. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ chế, chính sách, huy động các nguồn lực thực hiện hiệu quả, tránh dàn trải.

Thứ hai, An Giang khẳng định nông nghiệp là nền tảng của nền kinh tế; dịch vụ, du lịch và công nghiệp là động lực cho phát triển. Do vậy, Tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tập trung phát triển nông nghiệp, thủy sản ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ, an toàn sinh học và an toàn thực phẩm, có chất lượng và hiệu quả cao, phục vụ cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Khuyến khích phát triển các loại hình trang trại, kinh tế hợp tác, tổ hợp nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ công nghệ cao, hình thành các vùng chuyên canh quy mô lớn, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên các nhóm nông sản chủ lực của Tỉnh, như lúa, cá, cây ăn quả, chăn nuôi. Đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ tái cơ cấu gắn với khuyến khích đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong nông nghiệp. Nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả kinh tế cao.

Quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp, các địa phương xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản chủ lực của Tỉnh, tập trung sản xuất các sản phẩm chủ lực của Tỉnh về nông nghiệp, đẩy mạnh thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP). Tăng cường năng lực dự báo, xúc tiến và tìm kiếm thị trường tiêu thụ, giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông sản, xây dựng chiến lược thị trường cho các sản phẩm nông sản chủ lực; chủ động tham gia chuỗi liên kết quốc tế, khu vực, trong nước để mở rộng thị trường.

Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 54-KL/TW của Bộ Chính trị về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng đô thị văn minh.

Là địa phương có nhiều di tích văn hóa, lịch sử, cảnh quan phong phú, An Giang cần tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tăng cường xúc tiến, mời gọi đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng du dịch, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, những hoạt động văn hóa, giải trí… nhằm phục vụ và giữ chân du khách; chú trọng phát triển các loại hình du lịch gắn với đặc trưng văn hóa truyền thống vùng, miền. Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh địa phương và con người An Giang với nhiều hình thức phù hợp; tăng cường liên kết vùng, hợp tác trong và ngoài nước nhằm khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh du lịch của Tỉnh.

Thứ ba, An Giang là tỉnh có dân số đông nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long và là tỉnh đông dân thứ 8 trong cả nước, do đó, Tỉnh phải quan tâm thực hiện tốt mục tiêu phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân. Tập trung xây dựng văn hóa, hệ giá trị và chuẩn mực con người An Giang trong thời kỳ mới; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên, phấn đấu xây dựng An Giang ngày càng phát triển giàu, đẹp.

Đổi mới cơ chế phân bổ và đa dạng hóa các nguồn lực thực hiện chính sách xã hội phù hợp với nhu cầu, lợi ích của các tầng lớp dân cư, nhóm xã hội, bảo đảm bình đẳng về cơ hội phát triển. Tổ chức thực hiện tốt các cơ chế, chính sách giảm nghèo bền vững theo chuẩn đa chiều; quan tâm giải quyết nhà ở xã hội, nhất là đối với công nhân và người có thu nhập thấp ở đô thị; hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công trên cơ sở huy động mọi nguồn lực xã hội kết hợp với nguồn lực nhà nước, đảm bảo người có công có mức sống từ trung bình khá trở lên. Thực hiện tốt chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chính sách an sinh xã hội; quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Thứ tư, An Giang là một trong những tỉnh trọng điểm về quốc phòng - an ninh của khu vực Tây Nam Bộ, vì vậy cần tăng cường lãnh đạo củng cố quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, "thế trận lòng dân" gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững mạnh về mọi mặt; giữ vững ổn định chính trị để phát triển. Tăng cường công tác đối ngoại, thực hiện tốt chương trình hợp tác với các tỉnh biên giới Cam-pu-chia; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; giải quyết dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc phát sinh hoặc các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo quy định của pháp luật. 

Thứ năm, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Phải đặc biệt coi trọng để công tác xây dựng Đảng thực sự là then chốt và được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tiếp tục thực hiện thường xuyên, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, với các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII). Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cán bộ, lãnh đạo các cấp phải thật sự là những đồng chí tiêu biểu của Đảng bộ về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác; thật sự tiên phong, gương mẫu, gắn bó mật thiết với nhân dân, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc, dám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, của đất nước; đẩy lùi các biểu hiện thờ ơ, vô cảm, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, nhũng nhiễu với dân,.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, ý thức trách nhiệm và hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên, toàn diện, khách quan, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ; tập trung kiểm tra, giám sát ở những khâu, địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Phát huy dân chủ, vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, của báo chí và của cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống tham nhũng. Thực hiện tốt các quy định của Đảng, Nhà nước về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận, nhất là dân vận của các cơ quan nhà nước; củng cố, tăng cường khối đoàn kết toàn dân, mối quan hệ gắn bó, máu thịt giữa Đảng với nhân dân; tập hợp cổ vũ các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, của Tỉnh.

Để An Giang thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục nghiên cứu, đề xuất Trung ương ban hành cơ chế, chính sách, hỗ trợ nguồn lực, cũng như thường xuyên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để An Giang phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Ngoài việc thảo luận để ban hành Nghị quyết, Đại hội còn nhiệm vụ rất quan trọng là bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan lựa chọn những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, uy tín, có năng lực công tác, tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng bộ về tính chiến đấu, tính kỷ luật, gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; có cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực, những địa bàn quan trọng; cần lưu ý phấn đấu đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị; tập thể Ban chấp hành là những đồng chí đủ năng lực lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; bầu những đại biểu tiêu biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang cần làm tốt việc phân công công tác đối với cấp ủy viên theo đề án nhân sự, bảo đảm phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ; chủ động xây dựng quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa; coi trọng công tác tư tưởng, thực hiện tốt và kịp thời chế độ, chính sách đối với các đồng chí không tái cử theo quy định; có kế hoạch phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ đảng viên và nhân dân, kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện, sớm đưa nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh An Giang vào cuộc sống./.

 Ngọc Hân (tổng hợp)

True
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XIĐại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XITinHòa BìnhKhai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI/XDDImages/2020-09/Dai-hoi-tinh-lan11-khaimac-vn_Key_24092020101344.jpg

(TUAG)- Sáng ngày 24/9/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc tại Hội trường tỉnh. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

24/09/2020 9:00 SAYesĐã ban hành

Dai-hoi-tinh-lan11-khaimac-6.jpgVăn nghệ chào mừng.

Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Đến dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Nguyễn Quang Dương - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Giàu - Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội; Huỳnh Thành Đạt - Giám đốc Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh; Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng - Chính ủy Quân khu 9; Phan Văn Sáu - Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9; Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy các khóa, cùng 349 đại biểu đại diện cho 64.934 đảng viên tham dự.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, thành công của Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong những năm tới; đồng thời, góp phần vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đoàn Chủ tịch đại hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đại hội phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ để đánh giá đúng thực trạng tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh; làm rõ những thành tựu đạt được, chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân đối với những thành tựu và khuyết điểm, rút ra những kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ; đi sâu phân tích một cách thấu đáo những tiềm năng, lợi thế của tỉnh và dự báo đầy đủ những khó khăn, thách thức trong 5 năm tới. Từ đó, đề ra mục tiêu cao hơn, giải pháp cụ thể hơn, hành động quyết liệt hơn cho sự phát triển của nhiệm kỳ tiếp theo. Mong rằng, mỗi đại biểu tham dự Đại hội sẽ phát huy trí tuệ, trách nhiệm cao nhất, đại diện cho toàn thể đảng viên của Tỉnh đóng góp để ban hành Nghị quyết Đại hội sát đúng, thể hiện được ý chí của Đảng bộ và nguyện vọng của Nhân dân. Bên cạnh đó, với tinh thần dân chủ, công tâm, khách quan, Đại hội có nhiệm vụ hết sức quan trọng là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm một tập thể có đủ phẩm chất đạo đức, trí tuệ và năng lực thực tiễn, thật sự đoàn kết, thống nhất, bảo đảm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra; đồng thời, xem xét, lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu của Đảng bộ để bầu vào Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần cho sự thành công của Đại hội.

Dai-hoi-tinh-lan11-khaimac-2.jpg

Tặng hoa cho Đoàn chủ tịch.

Với phương châm "Dân chủ - Đoàn kết - Khát vọng - Phát triển", Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI cần nêu cao quyết tâm chính trị, hướng tới mục tiêu: "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khát vọng phát triển, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; giữ vững quốc phòng - an ninh; khai thác tốt lợi thế và tiềm năng, tạo động lực mới để đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đạt mức trung bình cả nước; đến năm 2030 đạt trên mức trung bình cả nước".

Đồng chí bày tỏ tin tưởng trong nhiệm kỳ tới, với nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, song với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ kịp thời, có hiệu quả của Trung ương; với truyền thống cách mạng kiên cường và ý chí quyết tâm nỗ lực vượt khó vươn lên của Đảng bộ, quân và Nhân dân tỉnh sẽ phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo chính trị.

Theo Báo cáo chính trị do đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tại Đại hội: Nhiệm kỳ qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương, sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng phù hợp với nguồn lực của địa phương; văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện; chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tiếp tục được nâng lên.

Nét nổi bật là tỉnh đã luôn suy nghĩ tìm ra giải pháp tháo gỡ các "điểm nghẽn" trong thu hút đầu tư, nhất là về cải cách thủ tục hành chính, khuyến khích tập trung đất đai, mời gọi đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, bước đầu hình thành các vùng chuyên canh gắn với nhà đầu tư, giải quyết bài toán giữa sản xuất - chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (đã mời gọi 60/241 dự án đăng ký đầu tư vào nông nghiệp, tổng vốn đăng ký là 22.860 tỉ đồng, chiếm trên 24,9% tổng số dự án và 36,52% tổng vốn đăng ký đầu tư); thu hút một số doanh nghiệp lớn đăng ký đầu tư lĩnh vực bất động sản, thương mại dịch vụ, công nghiệp năng lượng tái tạo. Thực hiện đồng bộ việc nâng cấp, chỉnh trang đô thị trung tâm với xây dựng nông thôn mới vượt tiến độ đề ra. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 46,8 triệu đồng (tăng 16 triệu đồng so năm 2015).

Dai-hoi-tinh-lan11-khaimac-3.jpgĐại biểu biểu quyết tại đại hội.

Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng tỉnh lồng ghép nhiều nguồn lực, đặc biệt là huy động nguồn lực xã hội chăm lo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Đến nay, hầu hết các chỉ tiêu về xã hội đều đạt và vượt so với Nghị quyết. Tỉ lệ hộ nghèo đa chiều đến năm 2020 giảm còn 1,93%, giảm bình quân 1,5%/năm. Chất lượng giáo dục, hiệu quả đào tạo được nâng lên (Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT quốc gia đứng top 10 cả nước và đứng đầu ĐBSCL 04 năm liền 2017 - 2020).

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh (nhất là dịch COVID-19) được tập trung chăm lo. Công tác phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu được quan tâm thực hiện; có giải pháp khắc phục kịp thời các vùng bị sạt lở và chăm lo ổn định cuộc sống Nhân dân.

Công tác quân sự, quốc phòng được quan tâm thường xuyên. An ninh - chính trị, trật tự - an toàn xã hội được giữ vững. Quan hệ đối ngoại được mở rộng cả về quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có chuyển biến trên nhiều mặt, góp phần nâng cao lòng tin trong nội bộ và các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Trong đó, việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã ghi nhận hàng ngàn tấm gương tiêu biểu trên mọi lĩnh vực; nhiều công trình có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã được khởi công, khánh thành, tạo nên khí thế mới trước thềm Đại hội.

Những thành quả của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh nỗ lực phấn đấu đạt được nhiệm kỳ qua rất đáng trân trọng, là kết tinh của truyền thống đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cùng với niềm tin, sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà, là những tiền đề quan trọng cho giai đoạn tiếp theo...

khaimacdh11.jpg

Lãnh đạo Trung ương chụp ảnh lưu niệm với Đoàn chủ tịch đại hội.

Đại hội được vinh dự đón tiếp đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đại diện Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo Đại hội; Đoàn Chủ tịch Đại hội tặng hoa và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị.

khaimachd8.jpg

Đồng chí Thái Hữu Phép - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tham luận.

Chiều nay 24/9/2020, Đại hội tiến hành công tác nhân sự. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến Đại hội đến các đồng chí./.

Hòa Bình

True
Đoàn kết, nỗ lực hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIBài viếtĐoàn kết, nỗ lực hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025/XDDImages/2020-09/DSC_1597_Key_23092020165345.jpg

(TUAG)- Đ​ại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong bối cảnh đất nước sau 75 năm giành được độc lập, gần 35 năm đổi mới, với nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trên địa bàn tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

23/09/2020 5:00 CHNoĐã ban hành

Dai-hoi-tinh-lan11-bithu.jpg

Theo đó, kinh tế tăng trưởng qua từng năm, phù hợp với nguồn lực của địa phương[1]. Nét nổi bật là tỉnh đã luôn suy nghĩ tìm ra giải pháp tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong thu hút đầu tư, nhất là về cải cách thủ tục hành chính, khuyến khích tập trung đất đai, mời gọi đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, bước đầu hình thành các vùng chuyên canh gắn với nhà đầu tư, giải quyết bài toán giữa sản xuất - chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp[2]; thu hút một số doanh nghiệp lớn đăng ký đầu tư lĩnh vực bất động sản, thương mại dịch vụ, công nghiệp năng lượng tái tạo. Thực hiện đồng bộ việc nâng cấp, chỉnh trang đô thị trung tâm với xây dựng nông thôn mới vượt tiến độ đề ra. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 46,8 triệu đồng (tăng 16 triệu đồng so năm 2015).

Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng tỉnh lồng ghép nhiều nguồn lực, đặc biệt là huy động nguồn lực xã hội chăm lo an sinh xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân. Đến nay, hầu hết các chỉ tiêu về xã hội đều đạt và vượt so với Nghị quyết. Tỉ lệ hộ nghèo đa chiều đến năm 2020 giảm còn 1,93%, giảm bình quân 1,5%/năm. Chất lượng giáo dục, hiệu quả đào tạo được nâng lên[3]. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng, chống dịch bệnh (nhất là dịch COVID-19) được tập trung chăm lo. Công tác phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu được quan tâm thực hiện; có giải pháp khắc phục kịp thời các vùng bị sạt lở và chăm lo ổn định cuộc sống Nhân dân.

Công tác quân sự, quốc phòng được quan tâm thường xuyên. An ninh - chính trị, trật tự - an toàn xã hội được giữ vững. Quan hệ đối ngoại được mở rộng cả về quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có chuyển biến trên nhiều mặt, góp phần nâng cao lòng tin trong nội bộ và các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

BTGTW-1.jpg

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Trong đó, việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã ghi nhận hàng ngàn tấm gương tiêu biểu trên mọi lĩnh vực; nhiều công trình có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã được khởi công, khánh thành, tạo nên khí thế mới trước thềm Đại hội. Những nghĩa cử, việc làm đó thể hiện tình cảm và lòng tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hướng về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Những thành quả của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh nỗ lực phấn đấu đạt được nhiệm kỳ qua rất đáng trân trọng, là kết tinh của truyền thống đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cùng với niềm tin, sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà, là những tiền đề quan trọng cho giai đoạn tiếp theo.

An Giang chuẩn bị bước vào nhiệm kỳ mới trong bối cảnh chung có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu đang tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống xã hội trong cả nước nói chung, tỉnh ta nói riêng. Trước yêu cầu thực tiễn đối sự phát triển địa phương, công tác chuẩn bị văn kiện trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được đặc biệt chú trọng thực hiện, nghiêm túc, công phu theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 nhằm thực hiện đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và hiệu quả quản lý của chính quyền; phát huy dân chủ, kỷ cương; khai thác mạnh mẽ lợi thế so sánh của địa phương trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh. Phấn đấu đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đạt mức trung bình cả nước; đến năm 2030 đạt mức trên trung bình cả nước”. Theo đó, quan điểm phát triển của tỉnh khẳng định nông nghiệp tiếp tục là nền tảng của nền kinh tế, lĩnh vực dịch vụ, du lịch và công nghiệp là động lực cho phát triển; đồng thời, thực hiện chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng chuyển dịch hợp lý từ nông nghiệp sang công nghiệp và thương mại, dịch vụ; tăng chất lượng, giá trị lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ và du lịch; nâng cao trình độ sản xuất, kinh doanh, năng lực cạnh tranh của các chủ thể kinh tế; chú trọng phát triển các ngành nghề vừa tăng thu nhập của người dân, vừa tạo nguồn thu ngân sách. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các khâu đột phá: (1) Đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp và du lịch; (2) Nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; (3) Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn.

Khanh-thanh-tuyen-duong-1.jpg

Bên cạnh đó, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải tiếp tục giữ vững vai trò trung tâm đoàn kết và là hạt nhân lãnh đạo của Đảng bộ; bám sát Quy chế làm việc, Chương trình làm việc, phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy; nghiêm túc, gương mẫu khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong hoạt động lãnh đạo, điều hành; kiên quyết đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lí kịp thời, có hiệu quả những tập thể, cá nhân vi phạm; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng phù hợp trên cơ sở phân công cụ thể trách nhiệm của tập thể và cá nhân.

Yêu cầu đó đòi hỏi phải phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, truyền thống đoàn kết, khơi dậy khát vọng vươn lên của đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng, phát triển tỉnh An Giang - Quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng văn minh, giàu đẹp.


VÕ THỊ ÁNH XUÂN
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang

_________________

[1]. Quy mô GRDP năm 2020 đạt 89.362 tỷ đồng (năm 2015 đạt 60.467 tỷ đồng), đứng thứ 5/13 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tương đương năm 2015).

Cơ cấu kinh tế đến năm 2020: Khu vực I chiếm 32,86% (giảm 8,17% so giai đoạn 2010 - 2015), khu vực II chiếm 14,4% (tăng 2,79%), khu vực III chiếm 49,09% (tăng 5,1%); thuế sản phẩm - trợ giá chính sách 3,66% (giảm 0,33%).

[2]. Đã mời gọi 60/241 dự án đăng ký đầu tư vào nông nghiệp, tổng vốn đăng ký là 22.860 tỷ đồng, chiếm trên 24,9% tổng số dự án và 36,52% tổng vốn đăng ký đầu tư.

[3]. Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT quốc gia đứng top 10 cả nước và đứng đầu ĐBSCL 04 năm liền 2017 - 2020.


False
Phiên trù bị Đại hội đại biểu tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XITinAdminPhiên trù bị Đại hội đại biểu tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 /XDDImages/2020-09/Dai-hoi-tinh-lan11-bithu_Key_23092020160000.jpg

(TUAG)- Chiều ngày 23/9/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành phiên trù bị tại Hội trường tỉnh An Giang. Đến dự có đại diện các Ban Đảng Trung ương.

23/09/2020 3:20 CHYesĐã ban hành

Dai-hoi-tinh-lan11-tc.jpg

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dai-hoi-tinh-lan11-a.jpg

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội.

Dai-hoi-tinh-lan11-b.jpg

Dai-hoi-tinh-lan11-Kiet.jpg

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Võ Anh Kiệt thông qua các quy chế làm việc của đại hội,...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Võ Anh Kiệt thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, sinh hoạt một số nội dung liên quan đến đại hội lần thứ XI gồm: Thông qua chương trình đại hội; thông qua các quy chế làm việc của đại hội; đề cử các tổ chức trong đại hội như: Đoàn Chủ tịch, đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Thông qua quy chế bầu cử trong đại hội. Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận, đóng góp các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh. Cũng tại phiên trù bị, đồng chí Lê Văn Nưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo các đóng góp văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XI Đảng bộ tỉnh An Giang. Cuối phiên trù bị, các tổ đại biểu tiến hành họp tổ thảo luận các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XI Đảng bộ tỉnh An Giang.

Dai-hoi-tinh-lan11-Nung.jpg

Đồng chí Lê Văn Nưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo các đóng góp văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XI Đảng bộ tỉnh An Giang.

Dai-hoi-tinh-lan11-c.jpg

Theo đó, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 13 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ tịch Đoàn Chủ tịch là đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy khóa X. Đại hội bầu Đoàn thư ký gồm 05 đồng chí; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu 05 đồng chí.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ khai mạc vào sáng ngày 24/9/2020. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến Đại hội đến các đồng chí./.

Ngọc Hân, Trúc Quỳnh

True
Những thành tựu nổi bật trong 5 năm xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnhĐại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIBài viếtAdminNhững thành tựu nổi bật trong 5 năm xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh/XDDImages/2020-09/LX-Cau Hoang Dieu - TH_Key_23092020112553.jpg

(TUAG)- An Giang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh trong bối cảnh gặp nhiều tác động từ tình hình chính trị, kinh tế thế giới; trong nước, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai, sạt lở, dịch bệnh diễn biến khó lường... Nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vượt qua thách thức, khó khăn, toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân An Giang đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

23/09/2020 12:00 CHYesĐã ban hành

Khanh-thanh.jpg

Để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bên cạnh việc ban hành và triển khai đồng bộ các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh còn tập trung thực hiện 3 khâu đột phá, đó là: (1) Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập, đặc biệt là nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. (2) Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi. (3) Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, tập trung cho lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm qua.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2015 - 2020 ước đạt 5,25% (giai đoạn 2010 – 2015 đạt 5,07%). Quy mô của nền kinh tế tăng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Đời sống người dân không ngừng cải thiện, GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 46,8 triệu đồng (tăng 16 triệu đồng so năm 2015). Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, tổ chức bộ máy hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Ngay-mua-ag-2.jpg

 Lĩnh vực nông nghiệp có mức tăng trưởng tốt và tiếp tục khẳng định vai trò nền tảng của nền kinh tế. Chương trình phát triển nông nghiệp, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp được triển khai theo phương châm lấy thị trường làm mục tiêu, định hướng cho sản xuất, nâng cao chất lượng, giá trị, sức cạnh tranh hàng hóa. Chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp mang lại nhiều hiệu quả, giảm dần diện tích trồng lúa hiệu quả thấp, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi, rau màu, cây ăn trái gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ; các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị được nhân rộng, giá trị sản xuất được nâng lên.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai thực chất, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, hoàn thành sớm 01 năm so chỉ tiêu Nghị quyết. Hạ tầng kinh tế - kỹ thuật được tập trung đầu tư, diện mạo nông thôn và đời sống người dân khởi sắc hơn. Toàn Tỉnh có 61/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 51,26% tổng số xã, tăng 48 xã so năm 2015); có 03 đơn vị cấp huyện hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới (thành phố Long Xuyên, Châu Đốc và huyện Thoại Sơn).

Tan-Chau-nuoi-Ca-tra.jpg

Thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển và chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu kinh tế. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 502 nghìn tỉ đồng (tăng 17,1% so giai đoạn 2010 - 2015). Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 4,181 tỉ USD; hàng hóa An Giang đã có mặt trên thị trường 105 quốc gia. Hạ tầng thương mại, dịch vụ, hệ thống chợ, siêu thị phát triển khá đồng bộ, hiện đại, giao thương hàng hóa nhộn nhịp. Xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu được đẩy mạnh.

Thế mạnh về du lịch được phát huy. Tỉnh tập trung triển khai chương trình phát triển hạ tầng du lịch, ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông kết nối các khu, điểm du lịch, từ đó, mời gọi nhiều nhà đầu tư vào Khu Du lịch Núi Sam, Núi Cấm, Rừng tràm Trà Sư... góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tăng số lượng du khách và doanh thu dịch vụ.

AP-Mua-nuoc-noi.jpg

Công nghiệp - xây dựng, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng khá, nhiều doanh nghiệp đầu tư chế biến lúa gạo, thủy sản đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Tiếp tục hoàn thiện các khu, cụm công nghiệp, thu hút đầu tư, giải quyết việc làm cho người dân. Tỉnh luôn quan tâm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tập trung vào các lĩnh vực bức thiết, tạo động lực tăng trưởng; huy động nguồn lực ưu tiên đầu tư hạ tầng sản xuất nông nghiệp gắn với cải thiện diện mạo nông thôn, phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng tỉnh đã kết hợp được nhiều nguồn lực từ xã hội cùng nguồn ngân sách triển khai đồng bộ các chính sách phúc lợi, an sinh xã hội. Hoạt động giáo dục có nhiều tiến bộ, tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo ở các bậc học; tỉ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia đứng top 10 cả nước và đứng đầu Đồng bằng sông Cửu Long 3 năm liền 2017 - 2019.

Vu-Duc-Dam.jpg

Chương trình phát triển nguồn nhân lực phục vụ các ngành kinh tế mũi nhọn được quan tâm triển khai, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. Thực hiện tốt Đề án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, sắp xếp, sáp nhập các đơn vị đào tạo nghề, giáo dục thường xuyên và dịch vụ việc làm cấp huyện; Đề án tăng cường đưa lao động An Giang đi làm việc ở nước ngoài.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng. Mạng lưới y tế phát triển theo hướng chuyên khoa hóa tuyến tỉnh và y tế phổ cập tuyến cơ sở; dịch vụ y tế phát triển khá. Nâng cao năng lực y tế dự phòng, ngăn chặn nhiều dịch bệnh nguy hiểm, nhất là phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

 Là một trong những Tỉnh trọng điểm về quốc phòng - an ninh của Khu vực Tây Nam Bộ, các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về lãnh đạo củng cố quốc phòng, an ninh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Công tác quản lý trật tự xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm được tăng cường, nhất là tội phạm hình sự, tín dụng đen, ma túy, buôn lậu, góp phần ổn định phát triển kinh tế - xã hội.

Hung-60x40.jpg

Những thành tựu đạt được nêu trên thể hiện sự thống nhất và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị; đồng thời khẳng định sự đúng đắn trong định hướng phát triển và tính hiệu lực, hiệu quả của công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm qua. Đây là tiền đề quan trọng để xác định mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới; tạo động lực mới, khí thế mới để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm tới, góp phần xây dựng tỉnh An Giang ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

NGUYỄN THANH BÌNH

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh


True
Họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XITinTrúc QuỳnhHọp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025/XDDImages/2020-09/Hop-bao-daihoi-1_Key_23092020102725.jpg

(TUAG)- Sáng ngày 23/9/2020, Tỉnh ủy An Giang tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

23/09/2020 10:10 SAYesĐã ban hành

Hop-bao-daihoi-3.jpg

Chủ trì buổi họp báo.

Chủ trì buổi họp báo gồm các đồng chí: Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Văn Phước, Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tân Văn Ngữ, Tỉnh ủy viên - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Trương Minh Thuần, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Hop-bao-daihoi-4.jpg

Tại buổi họp báo, đồng chí Tân Văn Ngữ, Tổ trưởng Tổ Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI đã thông tin một số nội dung về tổ chức Đại hội.

Hop-bao-daihoi-1.jpg

Với phương châm "Dân chủ - Đoàn kết - Khát vọng - Phát triển" và chủ đề "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khát vọng phát triển, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; giữ vững quốc phòng an ninh; khai thác tốt lợi thế và tiềm năng, tạo động lực mới để đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long". Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI diễn ra trong thời gian 2,5 ngày (từ ngày 23 đến ngày 25/9/2020) tại Hội trường tỉnh An Giang với gần 400 đại biểu tham dự.

Hop-bao-daihoi-2.jpg

Đại biểu chính thức dự Đại hội là 350 đại biểu, trong đó có 44 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020; 306 đại biểu được bầu từ đại hội của 16 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Ngoài ra còn có sự tham dự của đại biểu khách mời là: Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các bộ; ban; ngành Trung ương; cán bộ lão thành cách mạng; Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh các khóa.

Hop-bao-daihoi-8.jpg

Phóng viên đặt câu hỏi

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI có nhiệm vụ đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, cũng như nghiêm túc kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ qua; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và xác định phương hướng, mục tiêu, các khâu đột phá, các nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, công tâm, khách quan, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xem xét, lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn để bầu vào Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hop-bao-daihoi-7.jpg

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu.

Phát biểu thống nhất nội dung trong cuộc họp báo, đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền kết quả trên tất cả các lĩnh vực trong nhiệm kỳ qua, trong đó chú trọng tuyên truyền làm nổi bật các thành tố của chủ đề Đại hội.

Đồng chí nhấn mạnh, Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, là động lực cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân An Giang phát huy đoàn kết, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa, phấn đấu đưa Tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.

Tại buổi họp báo, các câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí xung quanh chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã được chủ trì cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh giải đáp một cách thỏa đáng.

Trúc Quỳnh

True
An Phú nỗ lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông nông thônĐại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIBài viếtAdminAn Phú nỗ lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn/XDDImages/2020-09/AP-Bung-Binh-Thien_Key_22092020141908.jpg

(TUAG)- ​Nhắc đến An Phú là nhắc đến một huyện khó khăn vùng biên giới thuộc tỉnh An Giang. Là huyện đầu nguồn sông Hậu, với kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, có vị trí chiến lược về quốc phòng và an ninh, đường biên giới dài 42,5 km (gần ½ chiều dài đường biên giới của An Giang tiếp giáp Campuchia).

22/09/2020 3:00 CHNoĐã ban hành

Những năm chiến tranh, nơi đây là cửa ngõ quan trọng tập trung đánh phá của địch, chịu nhiều hậu quả nặng nề. Chiến tranh qua đi, vùng đất này từng bước hồi sinh và vươn lên mạnh mẽ. Năm 1991, huyện An Phú được tái lập. Với địa hình nhiều kênh rạch, An Phú như một cù lao nổi trên sông Hậu, bị chia cắt thành các cù lao nhỏ, giao thông hết sức khó khăn.


Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Phú khóa VII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) ra mắt Đại hội.

Những năm đầu tái lập, đường giao thông chính trên địa bàn huyện An Phú chỉ có Quốc lộ 91C đi qua. Muốn đến An Phú, phải qua phà Cồn Tiên giáp Châu Đốc. Mỗi năm khi lũ về, đường Quốc lộ nhỏ hẹp, ngập trong nước. Đường liên xã nắng bụi, mưa bùn. Giao thông nông thôn là những con đường đất, đi lại hết sức khó khăn. Vùng đất nghèo vùng biên khó chuyển mình, giao thương không thuận lợi, điều kiện chăm sóc y tế, đi lại và học hành của người dân cũng vô cùng vất vả. Đảng bộ và Nhân dân huyện An Phú phải triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức.

Được sự quan tâm đầu tư của tỉnh và với sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn của huyện đã có những thay đổi đáng mừng. Tính đến năm 2015, ngoài tuyến Quốc lộ 91C đã được nâng cấp, cầu Cồn Tiên tiếp nối thị xã Châu Đốc xây dựng hoàn thành thì đường tỉnh lộ 957 cũng được đầu tư, các tuyến đường liên xã cũng được trải nhựa, mở rộng. Đây là điều kiện thuận lợi để mở rộng giao thương, phát triển kinh tế.   

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn đòi hỏi huyện An Phú phải nỗ lực hơn nữa hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đặc biệt là giao thông nông thôn. Nhiệm kỳ 2015 - 2020 ghi nhận sự chuyển mình tích cực trong lĩnh vực này của huyện. Với sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự góp sức, chung lòng của Nhân dân, bộ mặt giao thông nông thôn An Phú ngày càng khởi sắc và hoàn thiện.

Kết cấu hạ tầng từng bước phát triển, cùng với sự nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 91C, hoàn thành công trình Đường tỉnh 957, cầu Long Bình - Chrey Thom cũng được khánh thành, giúp cho An Phú đấu nối với Quốc lộ 21 của Vương quốc Campuchia - con đường ngắn nhất đi từ Việt Nam đến thủ đô PhnomPenh (76 km). Đây là điều kiện quan trọng để huyện thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác phát triển sản xuất, kinh doanh.

AP-Tuan-tra.jpg

Tuần tra biên giới.

Tiểu dự án tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước cho vùng thượng nguồn sông Cửu Long, huyện An Phú (WB9) tại 3 xã bờ Đông sông Hậu với mục tiêu kiểm soát lũ tháng 8. Dự án này khi hoàn thành sẽ góp phần ổn định kết cấu hạ tầng, giúp nông dân phát triển các mô hình sinh kế, tăng thêm thu nhập, sản xuất thích nghi trong điều kiện biến đổi khí hậu. Cầu An Phú - Vĩnh Lộc cũng đã có chủ đầu tư và sẽ khởi công trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp được quan tâm đầu tư, đã hoàn thành hệ thống kênh tiêu của tiểu vùng Bắc Cỏ Lau; nâng cấp xây dựng mới các đường giao thông nội đồng. Dự án đầu tư xây dựng Khu thương mại – dịch vụ cửa khẩu Khánh Bình và các công trình khác phục vụ cho các hoạt động cửa khẩu đã xây dựng hình thành và đưa vào sử dụng.

Với hệ thống kênh rạch chằng chịt, điều kiện đi lại rất khó khăn, nhất là các xã khu vực biên giới và vùng sâu. Đây chính là một trong những nguyên nhân làm cản trở sự phát triển kinh tế của huyện, cũng như gây khó khăn cho việc thực hiện tiêu chí về giao thông trong xây dựng nông thôn mới. Huyện An Phú xác định để phát triển, cần phải tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn. Khó khăn lớn nhất trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ này chính là nguồn vốn.

Được sự quan tâm của Chương trình cầu nông thôn do Tạp chí Nông thôn Việt phát động thực hiện, mang đậm dấu ấn của cá nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đã tài trợ cho huyện An Phú xây dựng hoàn thành 16 cây cầu nông thôn (tổng kinh phí thực hiện trên 29,3 tỷ đồng, trong đó có sự đóng góp của các doanh nghiệp, cán bộ và Nhân dân trong huyện hơn 10,8 tỷ đồng), góp phần mang lại diện mạo mới cho các xã vùng nông thôn biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp và đi lại của Nhân dân. Đến nay, các cầu nông thôn đã nối nhịp bờ vui, mang lại niềm vui lớn cho Nhân dân huyện nhà.

AP-Mua-nuoc-noi.jpg

Văn nghệ mùa nước nổi tại Búng Bình Thiên

Nhìn lại chặng đường vừa qua, có thể thấy rằng: Để phát triển giao thông nông thôn, ngoài sự quan tâm của Nhà nước, cần có sự vào cuộc quyết liệt của địa phương, trong đó công tác tuyên truyền, vận động và huy động sức dân là yếu tố quan trọng. Hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, “việc làm hợp ý Đảng, lòng dân”, đã mang đến một luồng gió mới, tạo đà cho sự phát triển mạnh mẽ kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh.

Thời gian tới, huyện An Phú sẽ tiếp tục tập trung hoàn thành dứt điểm những công trình đã khởi công; bám sát quy hoạch phát triển giao thông nông thôn đã được tỉnh phê duyệt; rà soát, kiểm tra xác định thứ tự ưu tiên đầu tư các công trình trên địa bàn, từ đó có kế hoạch về vốn để cân đối và đầu tư xây dựng công trình; tiếp tục tranh thủ mọi nguồn vốn; mạnh dạn kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nhiều hình thức khác nhau và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong huyện. Những giải pháp trong công tác giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đầu tư xây dựng cũng cần được đặc biệt chú trọng.

Có thể khẳng định những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua sẽ là nền tảng vững chắc để An Phú tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, là nền tảng, động lực để An Phú phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

NGÔ CÔNG THỨC

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy An Phú

False
Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống đồng bào vùng dân tộc thiểu số, biên giớiĐại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIBài viếtAdminĐẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống đồng bào vùng dân tộc thiểu số, biên giới/XDDImages/2020-09/TT-Ta-Pa-1_Key_22092020095711.jpg

​(TUAG)- Tri Tôn là huyện miền núi, dân tộc, tôn giáo, có 2 xã biên giới (gần 16km đường biên). Diện tích đất tự nhiên 60.023 ha có 15 xã, thị trấn (với 79 khóm, ấp, trong đó có 04 xã đặc biệt khó khăn, 06 xã có điều kiện kinh tế còn khó khăn và 31 ấp đặc biệt khó khăn). Dân số 134.808 người, đồng bào Khmer 45.862 người, chiếm 34,02%. Huyện có 37 chùa Nam Tông Khmer, nhiều chùa được xếp hạng di tích như chùa Xvayton, chùa Tam Bửu, chùa Phi Lai, nhiều di tích lịch sử cách mạng như Đồi Tức Dụp, Ô Tà Sóc, Cầu sắt Vĩnh Thông… Huyện được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1994.

22/09/2020 10:00 SAYesĐã ban hành

​Ngay từ đầu nhiệm kỳ, huyện xác định nông nghiệp giữ vai trò nền tảng của sự phát triển. Từ đó đã tập trung đầu tư, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi; áp dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, đẩy mạnh thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn. Kết quả, qua 5 năm: Chuyển đổi 4.190 ha cây màu thay thế cây lúa; chuyển đổi 1.400 ha diện tích trồng cây ăn trái và từng bước hình thành vùng chuyên canh chuối cấy mô, xoài, nhãn và cây có múi. Có 4 công ty trồng chuối cấy mô xuất khẩu với diện tích trên 350 ha. Kết quả đến nay, giá trị sản xuất ngành trồng trọt (GO) năm 2020 ước đạt 3.568,765 tỷ đồng, tăng 207,724 tỷ đồng so với năm 2016, tương ứng với tốc độ tăng 6,18%.

Đang chuyển dần sang hình thức chăn nuôi tập trung quy mô lớn theo mô hình trang trại và ứng dụng công nghệ cao (trang trại chăn nuôi heo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chăn nuôi Việt Thắng đã đầu tư 2 trang trại tại xã Lương Phi và Lương An Trà).

TT-Vu-moi.jpg

Vào mùa vụ mới.                                                    Ảnh: Ngọc Minh.

Bên cạnh đó, nhờ có lợi thế về đất đai, nguồn lao động và các chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư, huyện đã kêu gọi được nhiều doanh nghiệp lớn đến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp như: Nhà máy xay xát - chế biến lúa, gạo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Trịnh Văn Phú; dự án nhà máy gạo Hạnh Phúc của Tập đoàn Tân Long, nhà máy chế biến hải sản Hải Thuận...

Huyện đã tập trung đầu tư hoàn chỉnh hệ thống giao thông nội đồng, trong 5 năm đã đầu tư 435 công trình; trong đó 129 trạm bơm điện đảm bảo phục vụ cho hơn 45% diện tích sản xuất; đầu tư 4 hồ chứa nước và các trạm bơm vùng cao, phục vụ vùng đất triền núi với tổng số vốn 299 tỷ đồng.

Xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, huyện đã huy động các nguồn lực để đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng, góp phần khai thác tiềm năng và lợi thế của địa phương; đã cải tạo, nâng cấp Khu Du lịch Đồi Tức Dụp; di tích lịch sử cách mạng Ô Tà Sóc; cải tạo công viên văn hóa Võ Văn Kiệt; xây dựng Nhà truyền thống văn hóa cách mạng tại hồ Soài Chek, sân đua Bò mới. Ngoài ra, huyện cũng tiến hành vận động sự đóng góp của Nhân dân gồm hiến đất, kinh phí nhiều tỷ đồng làm các quảng trường, công viên, công trình văn hóa, tạo diện mạo mới để thu hút khách tham quan và kêu gọi các nhà đầu tư đến với vùng đất núi.

TT-NGON-DOI-HUYEN-THOAI.jpg

Dưới chân ngọn đồi huyền thoại.          Ảnh: Ngọc Minh.

Trong nhiệm kỳ qua đã thi công 354 công trình giao thông (109cầu/3473km, 245 đường/266,9km), tổng kinh phí 251 tỷ (Riêng công trình cầu: Tổng kinh phí đầu tư là 65,476 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương và vốn tỉnh là 28 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp 37 tỷ đồng. Phần công trình cầu nông thôn của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tài trợ 13,5 tỷ đồng). Huyện đã hoàn thành phần việc trong Đề án số 426/ĐA-UBND của UBND tỉnh về việc xã hội hóa đầu tư xây dựng cầu nông thôn giai đoạn 2016 - 2020.

Huyện đã triển khai đồng bộ, đầy đủ, kịp thời chính sách an sinh xã hội. Trong nhiệm kỳ qua đã giải quyết việc làm cho 31.735 lượt lao động, đạt 176,3%. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình giảm nghèo bền vững, thực hiện 12 chính sách liên quan đến hỗ trợ đồng bào vùng dân tộc thiểu số, nổi bật là các chính sách hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm; các chính sách giảm nghèo thuộc Chương trình 135... cụ thể 585 hộ có nhu cầu về đất ở; vay vốn phát triển sản xuất và chuyển đổi nghề cho 652 hộ; hỗ trợ 496 hộ có nhu cầu nước sinh hoạt phân tán; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 180 ngàn lượt người được thụ hưởng và tổng kinh phí 129 tỷ đồng; đến cuối năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo còn 9,31%. Giảm hơn 12% so với đầu nhiệm kỳ. Đến năm 2017, Vĩnh Gia là xã đầu tiên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; xã Lạc Quới, phấn đấu đến cuối năm 2023 sẽ đạt chuẩn.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, huyện cũng gặp không ít khó khăn, hạn chế, trăn trở. Đời sống của bà con nông dân vẫn còn vất vả, đặc biệt là bà con Khmer, cơ sở hạ tầng để phát triển nông nghiệp, du lịch, thu hút mời gọi đầu tư vẫn còn nhiều khó khăn; năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước tình hình mới còn nhiều vấn đề phải phấn đấu.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, trong 5 năm tới huyện tập trung triển khai một số nhiệm vụ kinh tế - xã hội trọng tâm như sau:

Huy động mọi nguồn lực đầu tư, để xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang, nâng cấp và phát triển đô thị. Tập trung mời gọi, tạo môi trường tốt để thu hút đầu tư, nhất là vào lĩnh vực nông nghiệp, du lịch và công nghiệp chế biến. Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý, kinh tế nông nghiệp và du lịch.

Trước mắt tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư, cụ thể triển khai nhanh Dự án Bò sữa của Tập đoàn TH tại Vĩnh Gia. Dự án điện mặt trời, các nhà máy điện sinh khối. Triển khai các dự án lớn về phát triển du lịch...

Thực hiện phương châm “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển”. Đảng bộ, chính quyền, quân, dân huyện Tri Tôn quyết tâm giữ vững biên giới ổn định, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân./.

CAO QUANG LIÊM

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri TônTrue
Phấn đấu sớm đưa Tân Châu trở thành thành phốĐại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIBài viếtAdminPhấn đấu sớm đưa Tân Châu trở thành thành phố/XDDImages/2020-09/TC-vung-bien_Key_01092020165838.jpg

(TUAG)- Thị xã Tân Châu được thành lập thị xã theo Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 24/8/2009 của Chính phủ. Đảng bộ, Quân và Dân Tân Châu luôn kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng cách mạng; đoàn kết một lòng, cùng chung sức xây dựng và phát triển đô thị Tân Châu ngày càng khang trang, khởi sắc, tạo nên bức tranh đa sắc màu về một vùng đất năng động, đang trên đà đổi mới và phát triển.

22/09/2020 8:25 SAYesĐã ban hành

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã tặng bức trướng cho BCH Đảng bộ thị xã Tân Châu.

Trong nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị xã luôn ở mức cao; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng trưởng bình quân 11,42%/năm; tốc độ tăng trưởng khu vực thương mại - dịch vụ bình quân 9,45%/năm tiếp tục đóng vai trò là ngành mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế thị xã; tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế bình quân tăng 13,94%/năm; huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 102,93% so nghị quyết Đại hội.

Để phát huy lợi thế so sánh của một vùng đất có tập quán mua bán qua biên giới từ lâu đời, có cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương - là cửa khẩu quốc tế đường sông duy nhất của Việt Nam, có hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển và triển vọng trong phát triển du lịch là rất lớn, nơi hàng hóa trong khu vực tập trung đi qua để xuất vào thị trường các nước ASEAN. Ngoài việc Tỉnh tập trung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Vĩnh Xương, thị xã đã tạo mọi điều kiện cho tư nhân tham gia xây hạ tầng thương mại.

Lễ kỷ niệm chào mừng 10 năm thành lập thị xã Tân Châu và đón nhận Tân Châu là đô thị loại III - Ảnh, Thế Nhân.

Chương trình hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, kết nối giao thông liên vùng đã được đẩy mạnh đầu tư. Từ đó, nhiều công trình xây dựng đã được thi công, điển hình như công trình Tuyến dân cư Kênh Vĩnh An, công trình nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Công Nhàn, Tôn Đức Thắng; nâng cấp mở rộng các tỉnh lộ 952, 953, 954; đầu tư đường kênh Thần Nông, lộ sau Sông Tiền; đặc biệt là công trình cầu Tân An - đây được xem là công trình thế kỷ của thị xã, công trình được hoàn thành, đưa vào sử dụng trong niềm vui của Nhân dân trên địa bàn, giúp kết nối giao thông liên vùng, đưa hàng hóa từ nội địa nhanh chóng ra biên giới để xuất khẩu sang các nước ASEAN. Bên cạnh đó, thị xã còn tập trung đầu tư xây dựng các tuyến phố văn minh, xây dựng các thiết chế văn hóa như: nhà thi đấu đa năng, nhà thiếu nhi, thư viện thị xã… đã tạo nên điểm nhấn cho thị xã, góp phần làm cho bộ mặt của đô thị ngày càng đẹp và khang trang hơn.

Cùng với hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn cũng được đầu tư nâng cấp, xây mới tương đối hoàn chỉnh, đồng bộ phù hợp với yêu cầu đổi mới của nền sản xuất nông nghiệp, thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Nhiều dự án đầu tư, nhiều doanh nghiệp lớn về đây đầu tư, phát triển như Công ty Cổ phần Cá tra Việt - Úc; Công ty TNHH Nguyên Phương, Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn với chương trình phát triển giống cá tra 03 cấp, phát triển nuôi cá thương phẩm để xuất khẩu.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều mặt tiến bộ: Chất lượng giáo dục đào tạo ngày càng được nâng cao, cơ sở vật chất có sự đầu tư cải thiện, theo hướng nâng cấp thành trường đạt chuẩn; hệ thống y tế từ thị xã đến cơ sở từng bước được củng cố và phát triển, chất lượng khám, chữa bệnh tiếp tục được cải thiện; hoạt động văn hóa thông tin - thể dục thể thao ngày càng được đẩy mạnh, đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên; công tác giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội đạt nhiều kết quả tích cực.

Quốc phòng - An ninh được củng cố và tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nhân dân luôn phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước. Mối quan hệ hữu nghị láng giềng với huyện Leuk Deak, tỉnh Kandal, Vương Quốc Campuchia ngày càng được tăng cường thắt chặt, tạo điều kiện để Nhân dân hai bên giao thương hàng hóa.

Tập trung xây dựng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội từ thị xã đến xã, phường được trong sạch vững mạnh, đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chấn chỉnh kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền gắn với xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành. Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thông qua thực hiện đề án "Một cửa liên thông" và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước. Kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của thị xã từ vị trí thứ 10 năm 2017 vươn lên xếp thứ 2 toàn tỉnh, chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước - SIPAS đứng đầu so với 11 huyện, thị, thành phố trên toàn tỉnh.

Tân Châu bắn pháo bông chào xuân 2020 - Ảnh, Thế Nhân

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và truyền thống anh hùng cách mạng. Đảng bộ thị xã luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh; xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thường xuyên tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước với những việc làm thiết thực, cụ thể.

Tiếp nối những thành tựu, truyền thống vẻ vang, những giá trị mà các thế hệ đã vun đắp gây dựng nên; với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, sự vận dụng sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức cùng sự phấn đấu nỗ lực không ngừng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong thị xã. Tân Châu hôm nay đang có sự chuyển mình mạnh mẽ, hứa hẹn những bước tiến đột phá trên con đường tiếp tục đổi mới và phát triển trong thời gian tới; hình thành nên vùng đất năng động với hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng thị xã nông thôn mới vào năm 2025, sớm đưa thị xã trở thành thành phố và đó cũng là nội dung được thể hiện rõ trong chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Tân Châu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, đó là: "Xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh; dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường đối ngoại, giữ vững quốc phòng - an ninh; phát huy sức mạnh toàn dân, huy động mọi nguồn lực phấn đấu đưa Tân Châu sớm trở thành thành phố"./.

HUỲNH QUỐC THÁI

Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Tân Châu

 

True
Quyết tâm đưa Châu Đốc trở thành đô thị du lịch thông minhĐại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIBài viếtAdminQuyết tâm đưa Châu Đốc trở thành đô thị du lịch thông minh/XDDImages/2020-09/CD-Le-hoi-via-ba_Key_22092020083544.jpg

(TUAG)- Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Châu Đốc đã chung sức, chung lòng vượt qua khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh.

22/09/2020 8:10 SAYesĐã ban hành


Trong những năm qua, bằng cách nghĩ, cách làm sáng tạo, kinh tế - xã hội (KT-XH) thành phố Châu Đốc phát triển khá toàn diện, diện mạo thành phố có nhiều khởi sắc. Châu Đốc đã huy động hiệu quả nhiều nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng KT-XH, ngày càng khẳng định là trung tâm du lịch trọng điểm của tỉnh và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Lễ hội Vía Bà chúa Xứ núi Sam - di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia ngày càng thu hút đông đảo du khách thập phương và dần tạo nên dấu ấn riêng, hàng năm thu hút trên 4 triệu lượt khách, tăng bình quân 7%/năm. Văn minh thương mại chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại-dịch vụ phát triển mạnh với doanh thu thông qua chợ tăng bình quân 11,47%/năm.

CD-thanh-pho-ve-dem.jpg

Công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật, tạo ấn tượng tốt cho du khách đến tham quan Châu Đốc. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch của thành phố được thực hiện đồng bộ, tạo động lực quan trọng để huy động nguồn lực đầu tư phát triển. Nhiều công trình, dự án trọng điểm về giao thông, chỉnh trang đô thị, thương mại, bệnh viện, trường học… đã và đang được triển khai, thúc đẩy thành phố phát triển. Chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên đáng kể, nhất là ở nông thôn. Với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã góp phần rút ngắn khoảng cách phát triển giữa nông thôn và đô thị.

Đi đôi với sự phát triển về kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Giáo dục, đào tạo phát triển cả về quy mô và chất lượng; trường đạt chuẩn quốc gia đứng đầu cả tỉnh. Công tác phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề, giải quyết việc làm được chú trọng, nhất là đào tạo nhân lực phục vụ phát triển du lịch. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được cải thiện đáng kể, đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh. Hoạt động văn hóa, thể thao có nhiều chuyển biến. "Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo được đảm bảo, góp phần đưa Châu Đốc trở thành địa phương cơ bản không còn hộ nghèo, đây là kết quả hết sức ấn tượng mà không phải nơi nào cũng có được"- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Võ Thị Ánh Xuân đã biểu dương tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần XII (nhiệm kỳ 2020-2025).

CD-Le-hoi-via-ba.jpg

Bộ máy quản lý Nhà nước được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cải cách thủ tục hành chính có nhiều tiến bộ, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thân thiện - là đơn vị 05 năm liền dẫn đầu toàn tỉnh về công tác cải cách thủ tục hành chính.  Quốc phòng, an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại được tăng cường; công tác phòng, chống tội phạm được đẩy mạnh với quyết tâm cao, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo thực hiện, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp. Công tác dân vận của cả hệ thống chính trị được tăng cường, đổi mới và đạt được những kết quả tích cực, đã huy động có hiệu quả các nguồn lực xã hội đóng góp vào mục tiêu phát triển thành phố, nâng cao đời sống và củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân cho rằng: "Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua đã đưa Châu Đốc ngày càng xứng đáng hơn với vị trí là một trong những đầu tàu phát triển KT-XH của tỉnh; là một trong những địa phương động lực cho phát triển kinh tế và hình ảnh về đô thị của tỉnh nhà".

CD-tuong-ca-basa.jpg

Thời gian tới, thành phố Châu Đốc hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy hơn nữa công tác vận động quần chúng nhằm hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực phục vụ cho du lịch đảm bảo tính chuyên nghiệp; tập trung cải cách thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, đến năm 2025, thành phố Châu Đốc cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại I, xây dựng đô thị phát triển toàn diện, tạo nền tảng để phát triển đô thị du lịch thông minh, xứng tầm là trung tâm du lịch - thương mại - dịch vụ của tỉnh và khu vực.

LÂM QUANG THI

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

 Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc

True
Kinh nghiệm trong đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội và thu hút đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội thành phố Long Xuyên Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIBài viếtAdminKinh nghiệm trong đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội và thu hút đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội thành phố Long Xuyên /XDDImages/2020-09/HDND-LX-3_Key_21092020195750.jpg

(TUAG)- Thành phố Long Xuyên là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - khoa học kỹ thuật của tỉnh An Giang, có vai trò quan trọng trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, là điểm giao thoa giữa 2 khu vực năng động của vùng đô thị trung tâm và tứ giác Long Xuyên.

21/09/2020 6:00 CHNoĐã ban hành

Thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư và xây dựng đồng bộ. Thành phố đã được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh An Giang theo Quyết định số 1078/QĐ-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật được quan tâm đầu tư, nâng cấp, mở rộng như: Đường Lý Thái Tổ nối dài, đường Ung Văn Khiêm, đường Nguyễn Hoàng, … đặc biệt việc thực hiện Đề án xây dựng và nâng cấp hệ thống giao thông với tổng số 68 công trình tổng mức đầu tư là 29.379 triệu đồng; đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải với tổng vốn đầu tư 1.344 tỷ đồng,… đã góp phần xóa bỏ tình trạng ngập úng cục bộ, đảm bảo thông suốt, an toàn trong lưu thông, cũng như tạo tính kết nối không gian đô thị.

Bên cạnh việc đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật thì nhiều dự án công trình hạ tầng xã hội trọng điểm cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng như: Phố đi bộ Hai Bà Trưng – Nguyễn Huệ; Vòng xoay đèn 4 ngọn; Cổng chào thành phố; thay thế toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng công cộng hiện hữu bằng hệ thống đèn Led trên địa bàn với tổng vốn đầu tư 37 tỷ đồng,… lắp đặt hệ thống chiếu sáng các tuyến đường, hẻm trên địa bàn thành phố với 105 công trình, kinh phí thực hiện 4,655 tỷ đồng. Ngoài ra, đã tập trung đầu tư, nâng cấp các trường học, trạm y tế trên theo tiêu chuẩn quốc gia (đến nay có 39/56 điểm trường, 100% trạm y tế). Đặc biệt, Thành phố đã thực hiện tốt và có hiệu quả mô hình các Khu dân cư Đại đoàn kết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có thu nhập thấp, nhà ở công nhân tại các nhà máy, xí nghiệp.

Việc đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đã thu hút và hình thành nhiều hoạt động thương mại - dịch vụ chuyên nghiệp trên địa bàn như: Siêu thị Metro, Co.opmart, Điện máy Chợ Lớn, Siêu thị Nguyễn Kim, Trung tâm thương mại Vincom Long Xuyên… Nhiều khu đô thị mới, hiện đại được hình thành như: Khu đô thị Tây sông Hậu, khu đô thị Sao Mai Bình Khánh 5, khu đô thị Golden city, khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài,… đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của cư dân đô thị.

Ngoài ra, Thành phố còn tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư với mục tiêu thu hút ngày càng nhiều nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước. Nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã và đang thực hiện các dự án đầu tư bao phủ hết phần diện tích đất còn trống từ sông Hậu đến đường tránh thành phố Long Xuyên như: Dự án Trung tâm Thương mại Dịch vụ kết hợp Căn hộ Cao cấp; dự án Khu đô thị Nam thành phố Long Xuyên; dự án Khu đô thị New Green City; dự án Khu đô thị mới Tây Nam thành phố; dự án Khu đô thị Bắc Long Xuyên; các dự án do Tập đoàn T&T thực hiện: Khu công nghiệp Vàm Cống, khu đô thị mới Vàm Cống, khu đô thị mới Bình Khánh, khu du lịch sinh thái Mỹ Hòa Hưng, khu phức hợp căn hộ cao cấp kết hợp Trung tâm thương mại - dịch vụ tại khu đất Sân vận động tỉnh; khu đô thị mới FLC (FLC); … với tổng vốn đăng ký đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ góp phần mở rộng không gian đô thị, tạo tiền đề quan trọng cho thành phố phát triển nhanh và bền vững.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Thành phố đã rút ra một số kinh nghiệm như sau:

1. Đạt được những kết quả nêu trên là do thành phố bám sát Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ thành phố và có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ từ các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cũng như sự chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, UBND thành phố, cùng sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành thành phố và Đảng ủy các phường, xã.

2. Sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, quyết tâm, ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ; sự đồng lòng của người dân, doanh nghiệp trong suốt quá trình thực hiện cũng là một trong những yếu tố quyết định sự thành công.

3. Cấp ủy phải chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án sát hợp tình hình, có phương án, lộ trình thích hợp. Đồng thời phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện.

4. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư. Tạo được sự đồng bộ trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh một cách toàn diện đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng  của các nhà đầu tư.

5. Việc thu hút, quản lý đầu tư trên địa bàn cần đặc biệt lưu ý đến công tác chuẩn bị tiếp nhận đầu tư, cơ sở hạ tầng và các yếu tố đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh; đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với định hướng của địa phương.

Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, chính quyền, doanh nghiệp và Nhân dân thành phố đã đưa kinh tế - xã hội trong 5 năm qua phát triển nhanh và bền vững, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,32%, GRDP bình quân đầu người đạt 132 triệu đồng/năm, thực hiện đạt và vượt 9/9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI. Kết quả này là tiền đề quan trọng, là động lực đưa Long Xuyên phát triển nhanh và bền vững.

ĐẶNG THỊ HOA RÂY
Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, 

Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên

False
An Giang hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025Đại hội đảng các cấpBài viếtNgọc HânAn Giang hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025/XDDImages/2020-08/DH-CT-LTH_7731_Key_28082020101837.jpg

(TUAG)- Đến hết 28/8/2020, An Giang đã hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở sở nhiệm kỳ 2020-2025. Sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

28/08/2020 11:00 SAYesĐã ban hành

CP-bm-dai-hoi-1.jpg

Đảng bộ tỉnh An Giang có 16 đảng bộ trực thuộc (trong đó có 11 đảng bộ huyện, thị xã, thành phố; 04 đảng bộ khối, ngành; 01 Đảng bộ cơ sở Trường Đại học An Giang được giao quyền cấp trên cơ sở, với 94.934 đảng viên. Tất cả 16 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy lần lượt tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, khởi đầu là Đại hội điểm Đảng bộ thành phố Châu Đốc và kết thúc là Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Long Xuyên.

Nhằm tiến hành thuận lợi đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trong tỉnh, Tỉnh ủy đã chọn Đảng bộ thành phố Châu Đốc tiến hành đại hội điểm để rút kinh nghiệm (từ ngày 29/6 đến ngày 01/7/2020); huyện Châu Phú thí điểm mô hình bầu trực tiếp bí thư cấp ủy (từ ngày 15 đến ngày 17/7/2020). Ngay sau khi tiến hành đại hội điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đánh giá những mặt được, rút ra những kinh nghiệm, từ đó chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy lưu ý trong việc tổ chức đại hội tại địa phương, đơn vị mình nhằm góp phần tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025.

Tỉnh ủy cũng đã tiến hành phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi và chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp huyện (tương đương), các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Về công tác chuẩn bị nhân sự của đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, qua đánh giá công tác chuẩn bị nhân sự trước và trong đại hội được cấp ủy quan tâm thực hiện đầy đủ, đúng quy trình theo Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW, Kế hoạch số 94-KH/TU và Hướng dẫn số 02-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung tổ chức đại hội đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và cấp cơ sở. Nhân sự cấp ủy chuẩn bị cho khóa mới cơ bản đáp ứng đủ các tiêu chuẩn theo Quy định số 1118-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh, trong đó, đảm bảo đúng các yêu cầu về cơ cấu độ tuổi, tỷ lệ nữ và cán bộ trẻ tham gia cấp ủy trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhất là Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến Đề án nhân sự trước khi tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện.

Về chương trình và điều hành đại hội, nhằm thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh Ủy chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu và triển khai trong toàn tỉnh khung Chương trình đại hội đối với cấp huyện (tương đương). Trên cơ sở đó, cấp ủy cấp huyện (tương đương nghiên cứu, biên soạn, chuẩn bị nội dung cho phù hợp với tình hình đơn vị, địa phương mình với phương châm linh động, hiệu quả. Nhìn chung, chương trình đại hội đảng bộ cấp huyện (tương đương) đảm bảo trình tự, bám sát khung chương trình mẫu, có chuẩn bị tốt kịch bản đại hội, phân công rõ nhiệm vụ của từng tổ chức, thành viên trong đại hội. Do đó, việc điều hành của Đoàn Chủ tịch chặt chẽ, bài bản; công tác bầu cử được thực hiện nghiêm túc, nội dung hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu cụ thể, rõ ràng, chính xác, góp phần cho sự thành công của đại hội. Thời gian đại hội phân bổ hợp lý, đa số đảm bảo theo thời gian quy định 2,5 ngày.

  Đối với phần văn kiện đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (trực tiếp là Thường trực Tỉnh ủy) luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị văn kiện đại hội các cấp, theo đó, việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị được các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đặc biệt chú trọng, chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, công phu, đồng thời, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhiều thành phần, tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa trước khi trình đại hội. Nhiều báo cáo đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; làm rõ được những ưu điểm, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để rút kinh nghiệm sâu sắc đánh giá cụ thể các chỉ tiêu đạt được trong nhiệm kỳ so với nghị quyết đại hội đã đề ra; đồng thời quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong văn kiện cấp trên và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị nhằm đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và văn kiện trình đại hội XI của Đảng bộ tỉnh cơ bản được chuẩn bị chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu, hướng dẫn của cấp trên. Ý kiến thảo luận tại đại hội sôi nổi, tích cực, sát thực tế, chi tiết, góp phần hoàn chỉnh báo cáo chính trị. Thời gian thảo luận được sắp xếp phù hợp, phát huy được trách nhiệm, trí tuệ của các đại biểu; những nội dung nào chưa rõ đều được thảo luận, biểu quyết thống nhất. Các tham luận trình bày tại đại hội được chuẩn bị công phu, nhiều bài có chất lượng tốt, có trình chiếu minh họa các kết quả thực tiễn trong quá trình trình bày tham luận. Tại đại hội có trên 600 lượt ý kiến đóng cho các dự thảo văn kiện Trung ương, của Tỉnh và cấp huyện (tương đương).

 Kết quả công tác nhân sự và bầu cử tại đại hội, nhìn chung, đa số nhân sự đại hội đều đúng với dự kiến đã đề ra; cấp ủy được lựa chọn đảm bảo các tiêu chuẩn của Đảng. Việc bầu cử tại đại hội đảm bảo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, bình đẳng, trực tiếp, phát huy được quyền của từng đại biểu. Kết quả bầu cử tổng số nhân sự do cấp ủy giới thiệu ứng cử cấp ủy khóa mới là 566 đồng chí, số lượng cấp ủy trúng cử là 496 đồng chí. Trong đó, có 393 cấp ủy đương nhiệm tái cử (chiếm 79,23%); 87 cán bộ nữ (17,54%); 08 cán bộ trẻ dưới 35 tuổi (1,61%). Có 12 đồng chí cấp ủy tái cử nhưng không trúng cử.

Về trình độ chuyên môn có: 11 tiến sĩ (chiếm 2,23%), 11 thạc sĩ (22,37%), 373 đại học (75,2%), 01 cao đẳng (0,2%). Về trình độ lý luận chính trị có 474 cao cấp (95,56%), 17 trung cấp (3,43%), 05 sơ cấp (1,01%). Có 02 đồng chí có học hàm Phó Giáo sư. Độ tuổi bình quân là 47 tuổi (dưới 35 tuổi có 08 đồng chí, từ 35 đến 40 tuổi có 56 đồng chí, từ 40 đến 50 tuổi có 262 đồng chí, trên 50 tuổi có 170).

Việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội được tích cực triển khai theo phương án nhân sự đã được phê duyệt. Các đồng chí không tái cử được bố trí, sắp xếp và kịp thời thực hiện các chế độ chính sách theo quy định.

Nhìn chung, sau hơn 01 tháng tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trên địa bàn tỉnh, có thể khẳng định đại hội các đảng bộ đã bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định, hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên; việc tổ chức đại hội đã diễn ra nghiêm túc, trang trọng, thực hiện đủ 4 nội dung, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; thực hiện tốt phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo, phát triển và đã thành công tốt đẹp, là tiền đề quan trọng góp phần vào thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Ngọc Hân

True
Đồng chí Đặng Thị Hoa Rây đắc cử Bí thư Thành ủy Long Xuyên khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025Đại hội đảng các cấpTinGia KhánhĐồng chí Đặng Thị Hoa Rây đắc cử Bí thư Thành ủy Long Xuyên khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025/XDDImages/2020-08/DH-thanhpho-LX-13_Key_28082020103617.jpg

(TUAG)- Qua hơn 2 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, sáng 28/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Long Xuyên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc, đảm bảo các yêu cầu, thời gian và đúng theo chương trình, nội dung Đại hội đề ra.

28/08/2020 11:00 SAYesĐã ban hành

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng; Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lưu Vĩnh Nguyên, cùng lãnh đạo các Ban Đảng tỉnh… đã đến dự.

DH-thanhpho-LX-11.jpg

Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII gồm 40 đồng chí (khuyết 01), đảm bảo theo cơ cấu và có tính kế thừa; bầu 12 đồng chí vào Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng chí Đặng Thị Hoa Rây được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Long Xuyên; đồng chí Võ Thiện Hảo và Bùi Văn Tặng giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 9 đồng chí, đồng chí Lê Kỳ Quang giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Đại hội cũng lựa chọn và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI gồm 23 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

DH-thanhpho-LX-13.jpg

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ra mắt. DH-thanhpho-LX-12.jpgĐoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, Đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 biểu thị sự nhất trí cao trong tư tưởng và hành động. Đại hội cũng đã nhất trí thông qua toàn bộ Văn kiện do Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI trình với mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là "Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và hiệu quả quản lý của chính quyền, phát huy dân chủ, kỷ cương. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Khai thác lợi thế và các nguồn lực, nhất là nguồn lực của xã hội. Tập trung phát triển thương mại – dịch vụ và công nghiệp, tạo mọi điều kiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân"; các chỉ tiêu chủ yếu đã thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố.

DH-thanhpho-LX-12.jpg

Tặng hoa, quà lưu niệm cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành khóa XI không tái cử

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây đề nghị: Ngay sau Đại hội, các cấp ủy, từng cán bộ, đảng viên (nhất là các đồng chí đại biểu) trên cương vị công tác của mình bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu đã được Nghị quyết Đại hội thông qua, cụ thể hóa thành các Nghị quyết chuyên đề, đề án, chương trình hành động sát hợp, đúng với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình; tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội; hướng đến mục tiêu xây dựng TP. Long Xuyên sớm trở thành đô thị thông minh, hiện đại.

Tin, ảnh: GIA KHÁNH

True
Phiên họp lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Long Xuyên, nhiệm kỳ 2020 - 2025Đại hội đảng các cấpTinH.TPhiên họp lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Long Xuyên, nhiệm kỳ 2020 - 2025/XDDImages/2020-08/DH-thanhpho-LX-9_Key_28082020084733.jpg

(TUAG)- Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Long Xuyên, nhiệm kỳ 2020 - 2025, họp lần thứ nhất vào chiều ngày 27/8/2020, với các nội dung: Bầu Ban Thường vụ Thành ủy; bầu Bí thư, các Phó Bí thư; bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra khóa XII. Kết quả như sau:

28/08/2020 9:00 SAYesĐã ban hành

DH-thanhpho-LX-9.jpg

* Bầu Ban Thường vụ Thành ủy: 12 đồng chí (khuyết 01):

 1. Đặng Thị Hoa Rây
 2. Võ Thiện Hảo
 3. Bùi Văn Tặng
 4. Nguyễn Minh Châu
 5. Đoàn Thị Hương Hà
 6. Nguyễn Đức Hậu
 7. Cao Hoàng Huy
 8. Võ Thị Xuân Kiều
 9. Lê Kỳ Quang
 10. Nguyễn Thanh Quang
 11. Nguyễn Bảo Sinh
 12. Đào Duy Thành

* Bầu Bí thư Thành ủy: Đồng chí Đặng Thị Hoa Rây.

* Bầu Phó Bí thư Thành ủy: Đồng chí Võ Thiện Hảo và đồng chí Bùi Văn Tặng.

* Bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy: 09 đồng chí. Đồng chí Lê Kỳ Quang làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Sáng nay 28/8, Đại hội tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và tiến hành phiên bế mạc.

H.T

True
Kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Long Xuyên lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025)Đại hội đảng các cấpTinH.TKết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Long Xuyên lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025)/XDDImages/2020-08/DH-thanhpho-LX-8_Key_27082020161246.jpg

(TUAG)- Tiếp tục phiên làm việc chiều ngày 27/8, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng suốt và đầy trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Long Xuyên lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa XII (nhiệm kỳ 2020 -2025) bảo đảm về số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý.

27/08/2020 3:00 CHYesĐã ban hành

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và số lượng cần bầu đã được đại hội biểu quyết thông qua (46 đồng chí, bầu lấy 40 đồng chí), những đồng chí có tên sau đã trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Long Xuyên (xếp thứ tự theo số phiếu từ cao xuống thấp, tỷ lệ % so với tổng số đại biểu được triệu tập):

 1. Đặng Thị Hoa Rây
 2. Nguyễn Minh Châu
 3. Nguyễn Đức Hậu
 4. Võ Thiện Hảo
 5. Nguyễn Bảo Sinh
 6. Hà Minh Triết
 7. Đào Duy Thành
 8. Bùi Văn Tặng
 9. Nguyễn Thanh Tuấn
 10. Lê Kỳ Quang
 11. Nguyễn Thị Thùy Trang
 12. Đào Văn Ngọc
 13. Phan Văn Điều
 14. Võ Thị Xuân Kiều
 15. Lê Văn Thích
 16. Cao Hoàng Huy
 17. Nguyễn Thanh Quang
 18. Đoàn Thị Hương Hà
 19. Trương Văn Chiêm
 20. Dương Thanh Hưng
 21. Tô Đình Thành
 22. Nguyễn Văn Mánh
 23. Lý Thuỳ Giang
 24. Huỳnh Thị Thuý
 25. Nguyễn Văn Sử
 26. Lâm Trường Giang
 27. Lại Hiệp Phong
 28. Nguyễn Trí Quang
 29. Nguyễn Thiên Thanh
 30. Lý Huỳnh Nhật Nam
 31. Vương Mai Trinh
 32. Ngô Nhựt Thắng
 33. Nguyễn Quốc Bảo
 34. Châu Nhựt Văn
 35. Nguyễn Thanh Bình
 36. Dương Kiếm Anh
 37. Trịnh Minh Lộc
 38. Lê Minh Đạt
 39. Liêu Quốc Bình
 40. Nguyễn Thị Như Ý

Sáng mai ngày 28/8, Đại hội tiến hành phiên bế mạc, Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục thông tin diễn biến đại hội đến các đồng chí.

H.T

True
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Long XuyênĐại hội đảng các cấpTinNguyễn HưngKhai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Long Xuyên/XDDImages/2020-08/DH-thanhpho-LX-2_Key_27082020151552.jpg

​(TUAG)- Sáng 27/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Long Xuyên lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) chính thức được khai mạc. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III; đồng chí Thái Văn Lực, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương VII; Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Ban Đảng tỉnh, sở ngành; lãnh đạo thành phố Long Xuyên qua các thời kỳ… đã đến tham dự.

27/08/2020 11:00 SAYesĐã ban hành

DH-thanhpho-LX-1.jpg Đại biểu viếng tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng trước giờ diễn ra Đại hội

DH-thanhpho-LX-3.jpg Đại biểu tham dự Đại hội

DH-thanhpho-LX-7.jpg

Biểu quyết công nhận báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu

Trong buổi sáng, Đại hội tiến hành thông qua báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI; báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận, đóng góp dự thảo các văn kiện Đại hội các cấp; thảo luận về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu và danh sách nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI chuẩn bị trình Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thành phố hoàn thành đạt và vượt 9/9 chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. Kinh tế tăng trưởng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; các ngành thương mại, dịch vụ và sản xuất có tốc độ tăng trưởng cao, trong đó ngành thương mại, dịch vụ dẫn đầu về tỷ trọng và tốc độ tăng trưởng. Giáo dục – đào tạo, y tế đều phát triển. Thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh; thu ngân sách nhà nước của địa phương không ngừng nâng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được tập trung đầu tư góp phần thay đổi diện mạo đô thị. TP. Long Xuyên được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm, nhiều khu nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà công vụ được đầu tư xây dựng, phục vụ tốt nhu cầu về chỗ ở cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo và gia đình khó khăn.

DH-thanhpho-LX-4.jpg

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân đề nghị: "Đảng bộ thành phố tiếp tục nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong tiến trình phát triển của tỉnh để đề ra yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp tương xứng. Địa phương cần phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; huy động cả nguồn lực vật chất và tinh thần, trí tuệ và kinh nghiệm của các giai tầng xã hội, các thế hệ cán bộ ở địa bàn trung tâm để tìm ra những hướng đi mới, động lực mới cho sự phát triển toàn diện của thành phố. Bên cạnh đó, phát huy tối đa thế mạnh của đô thị trong tâm để nâng chất, khai thác các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ... tạo nên những nền tảng kinh tế vững chắc, nguồn thu ngân sách ổn định, nâng cao mặt bằng đời sống của cư dân thành phố; tập trung đúng mức cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thực sự đổi mới công tác vận động nhân dân, huy động sức dân thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển địa phương...".

DH-thanhpho-LX-2.jpg

Tỉnh ủy An Giang tặng bức trướng "Tư duy mới – Trách nhiệm cao – Khát vọng lớn"

DH-thanhpho-LX-5.jpg Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 2 tập thể…

DH-thanhpho-LX-6.jpg

Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên tặng Giấy khen cho 15 tập thể về thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ.

DH-thanhpho-LX-8.jpg

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Phiên làm việc buổi chiều, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Tin, ảnh: GIA KHÁNH, NGUYỄN HƯNG

True
Đại tá Đinh Văn Nơi đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh An Giang khóa XIIĐại hội đảng các cấpTinCông MạoĐại tá Đinh Văn Nơi đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh An Giang khóa XII/SiteAssets/Lists/TienToiDaiHoiDang/Tatca/DH-Cong-an-tinh-2.jpg

(TUAG)- Từ ngày 13 đến 14/8/2020, tại Hội trường tỉnh An Giang đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh An Giang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

14/08/2020 7:00 CHYesĐã ban hành

 DH-Cong-an-tinh-4.jpg

Dự Đại hội có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy An Giang; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Thiếu tướng Bùi Quang Hải, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; đại diện các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; các đồng chí là nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

 

Với chủ đề “Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, tiếp tục xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an toàn tỉnh trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội tỉnh An Giang”, Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh An Giang; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự hiệp đồng chiến đấu đạt hiệu quả cao của lực lượng Quân sự, Biên phòng và sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của nhân dân; Đảng bộ Công an tỉnh An Giang đã đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn bằng quyết tâm cao của toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ Công an An Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiều chỉ tiêu công tác được tập trung chỉ đạo thực hiện đạt và vượt.

 DH-Cong-an-tinh-3.jpg

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh An Giang đã lãnh đạo các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cấp trên. Phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu, đề xuất thực hiện các chủ trương, giải pháp, kịp thời xử lý các yếu tố gây mất ổn định chính trị. Ngăn chặn, kiềm chế và làm giảm tội phạm hình sự, kéo giảm số vụ tai nạn giao thông. Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh, trật tự. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tăng cường, trọng tâm là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh, huy động được sự tham gia tích cực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, của. Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế với Công an 2 tỉnh Kandal, Tà keo (Vương quốc Campuchia) được tăng cường.

DH-Cong-an-tinh-8.jpg 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh An Giang lần thứ XII gồm 21 đồng chí (khuyết 2 đồng chí); Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh An Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

DH-Cong-an-tinh-6.jpg

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, An Giang là địa bàn trọng điểm về quốc phòng - an ninh của khu vực Tây Nam Bộ. Nhiệm kỳ qua, với truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, Đảng bộ Công an tỉnh đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, phải thực hiện thắng lợi 2 nội dung trọng tâm là bảo vệ Tổ quốc và bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động nắm chắc tình hình và nâng cao chất lượng phân tích, dự báo để kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tăng cường công tác đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Trọng tâm là bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, trước mắt là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và các sự kiện trong năm 2020.

 DH-Cong-an-tinh-5.jpg

Đảng bộ Công an tỉnh An Giang phải thật sự đoàn kết, thống nhất, tập  trung lãnh đạo, phát huy những ưu điểm trong thời gian qua. Khắc phục nhanh những tồn tại, hạn chế, có giải pháp quyết liệt, hiệu quả để đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm buôn lậu, ma túy, hình sự. Làm tốt công tác an ninh trong lĩnh vực kinh tế đi đôi với cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường an toàn, thân thiện để thu hút đầu tư và phát triển du lịch của địa phương. Tiếp tục sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, nhất là lực lượng Công an xã. Quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ Công an các cấp kế thừa vững vàng cho giai đoạn tiếp theo.

 DH-Cong-an-tinh-7.jpg

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Công an tỉnh An Giang tăng cường mối quan hệ chặt chẽ với Quân sự, Bộ đội Biên phòng, các cấp chính quyền, các ban, ngành trong xây dựng vững chắc nền an ninh nhân dân. Làm tốt công tác dân vận, phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Đổi mới nội dung, hình thức, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn liền với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục duy trì hợp tác với lực lượng Công an của Vương quốc Campuchia, đặc biệt là Công an 2 tỉnh giáp biên Kandal, Takeo trong việc trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh phòng, chống hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trên tuyến biên giới và công tác phân giới cắm mốc, nhằm góp phần xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển./.

CÔNG MẠO

True
Đồng chí Huỳnh Thành Danh được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Phú Tân nhiệm kỳ 2020-2025Đại hội đảng các cấpTinNguyễn ThắngĐồng chí Huỳnh Thành Danh được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Phú Tân nhiệm kỳ 2020-2025/XDDImages/2020-08/DH-Phu-tan-2_Key_15082020092759.jpg

(TUAG)- Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, ngày 14/8/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thạnh tham dự đại hội.

14/08/2020 4:25 CHYesĐã ban hành

DH-Phu-tan-1.png 

Đại biểu bầu Ban chấp hành khóa mới

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới gồm 40 đồng chí. Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Huỳnh Thành Danh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và đồng chí Thi Hồng Thúy - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020 - được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 ủy viên, đồng chí Trần Ngọc Dợn được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 19 đại biểu chính thức.

DH-Phu-tan-2.jpg

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Tân khóa  XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) ra mắt đại hội

Đồng thời, đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 với 11 chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ. Trong đó, phấn đấu đưa nhập bình quân đầu người đến năm 2025 từ 70 - 73 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất bình quân trên đơn vị diện tích đạt 227,69 triệu đồng/ha; thu nội địa đến năm 2025 đạt 618,2 tỷ đồng, tốc độ tăng thu bình quân mỗi năm đạt 12%/năm. Đồng thời, phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2025 là 95%; hàng năm vận động các nguồn quỹ xã hội - từ thiện trên 10 tỷ đồng; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm trên 90%...

DH-Phu-tan-3.png 

Tặng hoa, quà các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI (nhiệm kỳ 2015-2020) không tái cử

Với chủ đề Đại hội "Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, dân chủ, năng động, sáng tạo", Đảng bộ huyện Phú Tân đưa ra mục tiêu tổng quát đến năm 2025 là "Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ vững đoàn kết, phát huy dân chủ của hệ thống chính trị và Nhân dân; huy động mọi nguồn lực, tận dụng lợi thế, khai thác tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu đến năm 2025 đạt mức trung bình của tỉnh" và xác định 3 khâu đột phá: cần tập trung lãnh đạo đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống. Phát triển kinh tế hợp tác trở thành đòn bẩy, động lực để phát triển kinh tế đi đôi với phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ thích ứng thị trường và bảo vệ môi trường. Xây dựng lòng tin của người nông dân trong khâu hợp tác sản xuất, tạo quỹ đất rộng lớn từ sự tham gia của nông dân có đất, đi vào sản xuất lớn tập trung… mời gọi doanh nghiệp đầu tư sản xuất lớn. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ nơi khác đến. Nâng chất hướng nghiệp, dạy nghề cho người lao động. Thực hiện tốt cải cách hành chính. Xây dựng đạo đức, trách nhiệm, năng lực sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Tập trung phát triển và mời gọi doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tích cực kêu gọi, thu hút đầu tư; tranh thủ các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Tân khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Huyện ủy Phú Tân Huỳnh Thành Danh hứa quyết tâm nâng cao bản lĩnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm; phát huy thành quả và kinh nghiệm của các thế hệ đi trước; tích cực cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của các cấp trên và Nghị quyết Đại hội, với phương châm "Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, dân chủ, năng động, sáng tạo", ra sức lãnh đạo, điều hành, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; góp phần vào việc thực hiện mục "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Đại hội thực sự là sự kết tinh trí tuệ và ý trí của toàn Đảng bộ và Nhân dân trong huyện. Đại hội đã thảo luận, xác định phương hướng và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính hệ thống, đồng bộ, phù hợp có tính khả thi, tính phấn đấu cao, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, khai thác sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng quê hương phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với tên gọi Phú Tân.

Thành công của Đại hội Đảng bộ huyện Phú Tân đã thể hiện được tinh thần tập trung dân chủ. Mỗi đại biểu về dự đại hội đã tích cực đóng góp, thảo luận, bầu chọn những đại biểu xứng đáng vào nhiệm kỳ mới.

Nguyễn Thắng

True
Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025Đại hội đảng các cấpTinNguyễn ThắngKhai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025/XDDImages/2020-08/PT-daihoi-1_Key_13082020145707.jpg

(TUAG)- Sáng ngày 13/8/2020, Đảng bộ huyện Phú Tân long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

13/08/2020 1:00 CHYesĐã ban hành
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thạnh; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Hồng Yến; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Văn Răng; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương đến dự, tham dự còn có các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy; cùng 300 đảng viên chính thức đại diện cho 4.635 đảng viên thuộc 63 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt tặng bức trướng chúc mừng Đại hội
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tuy có nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng bởi dịch tả heo Châu Phi, COVID-19, nhưng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Phú Tân đã đoàn kết một lòng, nêu cao quyết tâm, lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XI đề ra. Đến nay, Đảng bộ huyện Phú Tân thực hiện đạt và vượt 7/9 chỉ tiêu so Nghị quyết Đại hội, có 7/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 01 xã về đích trước lộ trình và xã Phú Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thị trấn Phú Mỹ đạt tiêu chí đô thị loại IV, Thị trấn Chợ Vàm đạt tiêu chí đô thị loại V.
Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp có bước khởi sắc, Huyện quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp và kêu gọi đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp; thực hiện dự án mở rộng Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Tân Trung giai đoạn 2 lên 68,17 ha.
Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản được chú trọng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 12 về đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm đến năm 2020. Thương mại - dịch vụ ngày càng mở rộng; tập trung kêu gọi đầu tư nâng cấp chợ nông thôn; hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp tổ chức nhiều phiên chợ thực hiện Chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng; góp phần đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại - đầu tư.
Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm qua ước đạt trên 3.300 tỷ đồng, đạt 105,5 so nghị quyết, trong đó thu kinh tế trên địa bàn trên 571 tỷ đồng (đạt 69,16% so nghị quyết). Các khoản chi được kiểm soát chặt chẽ, điều hành ngân sách đúng quy định. Riêng vốn đầu tư toàn xã hội 29.700 tỷ đồng, vượt so kế hoạch.
Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; Huyện đã tập trung chỉ đạo nâng chất lượng giáo dục thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ quản lý vừa đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; đầu tư cơ sở vật chất cho dạy và học. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động đạt nhiều kết quả tích cực.
Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân và các chương trình mục tiêu Y tế quốc gia được triển khai thực hiện có hiệu quả, mạng lưới y tế được củng cố và tiếp tục phát triển. Các loại dịch bệnh cơ bản được khống chế, nhất là công tác phòng chống dịch Covid-19 được tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ. Chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình được quan tâm. Bảo hiểm y tế toàn dân được triển khai thực hiện theo lộ trình, tăng tỷ lệ hằng năm.

Đoàn chủ tịch

Hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao có bước phát triển. Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh đến cơ sở. Hệ thống truyền thanh không ngừng đổi mới, nâng cao về nội dung và hình thức tuyên truyền. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới- đô thị văn minh được thường xuyên quan tâm chỉ đạo nâng chất. Vai trò quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa ngày càng được tăng cường.

Công tác giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo, thông qua nhiều chủ trương, giải pháp, đã tác động giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5,23% (năm 2015) ước đến năm 2020 còn 1,95%. Quốc phòng - an ninh được giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn vững mạnh. Đội ngũ cán bộ tiếp tục trưởng thành về nhiều mặt như tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống...

Bên cạnh đó, xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt nên trong 05 năm qua, Đảng bộ huyện Phú Tân đã tập trung đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, người đứng đầu và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức gắn với thực hiện Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII). Tính đến 7/2020, đã kết nạp 601 đảng viên, nâng tổng số hiện có 4.635 đảng viên (trong đó có 1.603 nữ), chiếm tỷ lệ 2,44 % so dân số. Đến nay, đã sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Trung tâm Y tế; bố trí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận huyện; 18/18 Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã- thị trấn. Trong nhiệm kỳ, Huyện đã xử lý kỷ luật 142 đảng viên vi phạm (tăng 01 so nhiệm kỳ trước) và 01 tổ chức Đảng; ngoài ra, xóa tên 50 trường hợp; cho ra khỏi đảng 161 trường hợp.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thạnh ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Tân trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vu sau: trên lĩnh vực kinh tế tiếp tục khai thác tiềm năng, thế mạnh về nông nghiệp, giữ vững phát triển kinh tế ở mức hợp lý và bền vững. Bên cạnh đó, quy hoạch lại diện tích trồng màu, cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản theo hướng chuyên canh ở các vùng có lợi thế, qua đó tạo ra vùng nguyên liệu chế biến xuất khẩu. Mặt khác, trong quá trình phát triển kinh tế, chú ý quy hoạch, khai thác có hiệu quả khu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tập trung, trước mắt khai thác tốt cụm công nghiệp Tân Trung. Đồng thời đẩy mạnh quá trình đô thị hóa ở nông thôn, bằng nhiều giải pháp khả thi từng bước hoàn thiện hệ thống chợ nông thôn văn minh, an toàn. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, huyện Phú Tân cần tiếp tục có chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nhất là giáo dục - đào tạo trong nhà trường, cho cán bộ và nhân dân. Cùng với đó, phải đẩy mạnh tấn công tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa trên tinh thần đẩy mạnh xã hội hóa.

Bên cạnh đó, trong công tác vận động quần chúng, xây dựng Đảng, Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy cũng lưu ý Đảng bộ huyện Phú Tân tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ; thực hiện tốt tư tưởng Dận vận của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hoạt động Mặt trận - Đoàn thể phải sát dân, sát cơ sở gắn với nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; thực hiện có chiều sâu việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với nghị quyết Trung ương 04 (Khóa XI, XII); Tiếp tục thực hiện tốt chiến lược cán bộ trong tình hình mới, từng bước trẻ hóa, chuẩn hóa cán bộ theo vị trí việc làm. Tăng cường công tác xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị, có bản lĩnh, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy để đảm đương nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội làm việc đến ngày 14/8/2020, Cổng thông tin điện tử sẽ tiếp tục cập nhật./.


Nguyễn Thắng
True
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) Đại hội đảng các cấpTinNguyễn ThắngPhiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) /XDDImages/2020-08/PT-daihoi_Key_13082020082224.png

(TUAG)- Chiều ngày 12/8/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) tiến hành phiên trù bị. Đại diện Văn phòng Tỉnh ủy An Giang, cùng 300 đại biểu đại diện cho 4.635 đảng viên của 63 chi, đảng bộ trực thuộc về tham dự Đại hội.

13/08/2020 6:25 SAYesĐã ban hành

PT-daihoi.png

Tại phiên trù bị, các đại biểu đã biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Đồng thời, thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc, nội quy đại hội và phổ biến những nội dung cơ bản về quy chế bầu cử trong Đảng; hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu và cách bầu cử; công bố chia tổ thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII...

Với mục tiêu tổng quát "Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ vững đoàn kết, phát huy dân chủ của hệ thống chính trị và Nhân dân; huy động mọi nguồn lực, tận dụng lợi thế, khai thác tiềm năng phát triển kinh tế- xã hội; phấn đấu đến năm 2025 đạt mức trung bình của tỉnh". Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ  XII (nhiệm kỳ 2020-2025) diễn ra từ ngày 13 đến 14/8/2020.

Nguyễn Thắng

True
Tọa đàm đóng góp sơ thảo “Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2015-2020” Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XITinTọa đàm đóng góp sơ thảo “Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2015-2020” /XDDImages/2020-08/Toa-dam-ky-yeu_Key_11082020164038.png
(TUAG)- Sáng ngày 11/8/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tọa đàm đóng góp, bổ sung sơ thảo “Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2015-2020”. Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.
11/08/2020 4:45 CHNoĐã ban hành

Đến dự buổi tọa đàm còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh; Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tỉnh; thành viên Ban Biên tập, Tổ Biên soạn, Tổ Giúp việc biên soạn kỷ yếu; Trưởng phòng thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tổ Biên soạn đã trình bày tóm tắt nội dung sơ thảo kỷ yếu, theo đó nội dung kỷ yếu gồm: Lời nói đầu; nội dung có 3 phần (Tóm tắt tiểu sử các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2015-2020; Thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực nhiệm kỳ 2015-2020; Những định hướng nhiệm kỳ 2020-2025) và Lời kết. Bên cạnh đó, kỷ yếu có nhiều hình ảnh minh họa hoạt động của Đảng bộ tỉnh khóa X.

Các đại biểu tiến hành thảo luận, các ý kiến xoay quanh về hình thức trình bày, bố cục và nội dung. Các đại biểu cho rằng kỷ yếu là một bức tranh phát họa toàn cảnh về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ vừa qua, những định hướng nhiệm kỳ tới, có thể xem là một văn kiện tóm tắt nên nội dung phải khái quát nổi bật hoạt động các lĩnh vực.

Phát biểu kết thúc tọa đàm đồng chí Trần Thị Thanh Hương, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để kỷ yếu có nội dung hoàn chỉnh tiến hành in ấn phục vụ đại hội, Ban Biên soạn, Tổ Biên tập cùng với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy rà soát lại nội dung, nghiên cứu bổ sung các ý kiến đóng góp, đồng thời các đơn vị liên quan cùng đồng hành để biên soạn hoàn chỉnh kỷ yếu. Được biết đây là công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Nguyễn Thanh Lam
False
Phú Tân sẵn sàn cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025TinNguyễn ThắngPhú Tân sẵn sàn cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025/XDDImages/2020-08/PT-chao-mung-dh-1_Key_11082020163552.jpg

(TUAG)- Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 được triển khai tích cực, đúng theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tỉnh ủy về Đại hội đại biểu các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

11/08/2020 3:00 CHNoĐã ban hành

 PT-chao-mung-dh-1.jpg

Cổng chào mừng Đại hội

Tại khu vực Trung tâm Hành chính huyện hôm nay rực rỡ cờ hoa, chào mừng sự kiện trọng đại 05 năm mới diễn ra một lần. Từ Đại hội này, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới sẽ thông qua những chỉ tiêu, nghị quyết lãnh đạo sự phát triển toàn diện của địa phương trong 05 năm tiếp theo.

Việc trang trí tại Hội trường đã được các tiểu ban phục vụ Đại hội khẩn trương hoàn tất những khâu cuối. Từ âm thanh, ánh sáng đến bố trí bàn làm việc, chỗ ngồi của Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra Tư cách đại biểu. Đặc biệt, vị trí chỗ ngồi và tài liệu cho các đại biểu đã được sắp xếp với tinh thần không để xảy ra thiếu sót, ảnh hưởng đến chất lượng đại hội.

PT-chao-mung-dh-2.jpg

Panô, khẩu hiệu tuyên truyền

Theo chương trình, đúng 13 giờ 30 chiều ngày 12/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ bắt đầu với phiên trù bị và chính thức khai mạc lúc 7 giờ 30 phút ngày 13/8. 300 đại biểu đại diện cho 4.635 đảng viên trong toàn Đảng bộ sẽ đem hết tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm của mình trước Đảng, trước Nhân dân để hoàn thành tất cả các nội dung trong 2,5 ngày diễn ra Đại hội.

Với chủ đề Đại hội "Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, dân chủ, năng động, sáng tạo". Tin tưởng rằng, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thành công tốt đẹp với nhiều quyết sách đúng đắn được đưa ra để tổ chức thực hiện, góp phần đưa huyện Phú Tân ngày một phát triển, xứng đáng sự  mong đợi, kỳ vọng của Nhân dân.

Nội dung chi tiết về Đại hội sẽ được phóng viên chúng tôi tiếp tục phản ánh trong các chương trình thời sự tiếp theo.

Nguyễn Thắng

False
1 - 30Next