Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksGiáo dục - Khoa học - Công nghệ

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!
 
Giáo dục - Khoa học - Công nghệ
 
 
 
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Phân loại
  
Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp tổ chức Hội thảo công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ emTinMai HânBan Tuyên giáo Trung ương phối hợp tổ chức Hội thảo công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em/SiteAssets/Hoithao-treem-2.jpg
13/05/2022 2:30 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 13/5 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trước tác động của đại dịch COVID-19, Hội thảo nhằm phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới.

Hoithao-treem-2.jpg

Dự chỉ đạo và chủ trì Hội thảo có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chủ trì có đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Bá Hoan đã đánh giá thực trạng và tác động của đại dịch COVID-19 đến trẻ em, đe dọa sự sống còn về sức khỏe, dinh dưỡng của trẻ em; gián đoạn việc học tập và làm gia tăng sự bất bình đẳng trong tiếp cận nền giáo dục chất lượng; tác động đến chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em; đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần; ảnh hưởng đến sự an toàn, hạn chế hoạt động vui chơi giải trí của trẻ em.

Đại biểu dự hội thảo được nghe các báo cáo chuyên đề về công tác giáo dục trẻ em trong bối cảnh đại dịch COVID-19; công tác bảo vệ trẻ em trong bối cảnh đại dịch COVID-19; kinh nghiệm quốc tế về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và nhiều ý kiến phát biểu liên quan đến thực tiễn công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em tại các cơ quan, ban ngành, địa phương trong cả nước.

Hoithao-treem-1.jpg

Hội thảo nhận được 22 tham luận của đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội và đại diện UNICEF tại Việt Nam, Ban Tuyên giáo và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội một số tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Kết luận Hội thảo, đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã thống nhất các báo cáo chuyên đề và nội dung thảo luận của các đại biểu; đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, tiếp tục bổ sung hoàn thiện các chính sách pháp luật về bảo vệ trẻ em cho phù hợp với thực tiễn, tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp triển khai các nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kỹ năng về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em,…

Sau hội thảo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Lao động Thương binh và xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp ứng phó, hỗ trợ đảm bảo quyền trẻ em trong đại dịch COVID-19.

Mai Hân

FalseGiáo dục
Hội nghị quán triệt Kết luận, Quy định của Trung ương Đảng cho đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức TinNguyễn LamHội nghị quán triệt Kết luận, Quy định của Trung ương Đảng cho đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức /SiteAssets/HN-trienkhainqtw22-1.jpg
21/04/2022 2:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 21/4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư (khóa XIII) cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, Liên hiệp các hội văn học - nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn chủ trì.Đại biểu dự điểm cầu tỉnh An Giang

Tại điểm cầu An Giang, đồng chí Thái Thúy Xuân - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì. Cùng tham dự có hơn 70 cán bộ lãnh đạo quản lý, hội viên, trí thức tiêu biểu, văn nghệ sĩ tiêu biểu thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, Liên hiệp các hội văn học - nghệ thuật tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang…

Hội nghị được nghe GS.TS. Phùng Hữu Phú báo cáo 2 chuyên đề: Những nội dung cốt lõi trong Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” (Kết luận 21) và “Quy định 37-QĐ/TW ngày 01/11/2021 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về những điều đảng viên không được làm” (Quy định 37).

GS.TS. Phùng Hữu Phú thông tin, qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011, một trong những bài học kinh nghiệm quý báu hàng đầu được nhấn mạnh trong Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng, đó là: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Bài học về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là bài học kinh nghiệm xuyên suốt của Đảng từ khi thành lập đến nay, nhất là trong công cuộc đổi mới của Đảng.

Từ năm 1990 đến nay, cùng với việc thực hiện công tác xây dựng Đảng trong các nghị quyết Đại hội Đảng từ khóa VII đến khóa XIII, Đảng đã ban hành các văn bản quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đó là: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 02/02/1999, Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/01/2012, Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết số 04/NQ-TW, ngày 30/10/2016, Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Mỗi nghị quyết, Đảng đều tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá mặt được, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó xây dựng và ban hành nghị quyết mới với quyết tâm chính trị cao hơn, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, yêu cầu cao hơn đối với cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên và phù hợp với tình hình mới. Đặc biệt, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã nhận diện cụ thể những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.


GS.TS. Phùng Hữu Phú báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị lần thứ tư, BCH Trung ương khóa XIII đã xem xét Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Báo cáo kết quả thực hiện Quy định 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2012 của BCH Trung ương khóa XI về những điều đảng viên không được làm. Trên cơ sở đó ban hành Kết luận 21 và Quy định 37.

Nội dung Kết luận số 21 và Quy định 37 có kế thừa và phát triển nội dung các nghị quyết trước đó. Theo đó, Kết luận số 21 có 4 điểm mới là: (1) Mở rộng phạm vi, không chỉ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh mà còn bao gồm cả xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; (2) Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi, phải chủ động tiến công mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, là bước đột phá mới, cấp độ cao hơn, cường độ và mức độ quyết liệt hơn, thái độ xử lý nghiêm khắc hơn; (3) Kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”; (4) Yêu cầu cao về đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, “lợi ích nhóm”, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân. Kết luận 21 là quyết tâm chính trị cao, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhằm xây dựng Đảng toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng.

Nội dung trong Quy định 37 cơ bản giữ nguyên 19 điều, điều chỉnh, sắp xếp và biên tập lại một số điều cho phù hợp với các nhóm hành vi (tư tưởng, chính trị, lối sống; nhiệm vụ đảng viên; nhiệm vụ cấp trên giao…) có tính hệ thống, chặt chẽ, có tính pháp quy, cụ thể, rõ nội hàm, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát. Xây dựng 2 điều mới là Điều 3, Điều 13. Sắp xếp lại vị trí các điều; chuyển nội dung trong một số điều vào các điều phù hợp hơn theo hướng quy định những vấn đề chung trước, đến các vấn đề cụ thể. Nội dung từng điều trong Quy định 37 thể hiện quan điểm kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn hành vi, hiện tượng, biểu hiện suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, tha hóa… quyết tâm xây dựng đội ngũ đảng viên bản lĩnh, trong sạch, tiên phong, gương mẫu, xứng đáng với danh hiệu người đảng viên cộng sản, người lãnh đạo và đày tớ trung thành của Nhân dân, của dân tộc.

Quy định 37 là văn bản quan trọng để đảng viên nhìn nhận, soi xét lại mình, tự sửa mình trong công tác, cuộc sống, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII, Kết luận 21 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.


Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu Kết luận Hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đề nghị ngay sau hội nghị này, các đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần chủ động, sáng tạo, khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình thực hiện kết luận, quy định gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, sát với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan báo chí, xuất bản cần phát huy cao độ vai trò của hoạt động báo chí, xuất bản, góp phần giáo dục, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong nước cũng như kiều bào ở nước ngoài về nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII); thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện để việc cụ thể hóa, thể chế hóa, tổ chức thực hiện nghị quyết trên thực tế theo tinh thần hội nghị đã đề ra.

Liên hiệp các hội văn học - nghệ thuật và đại biểu các văn nghệ sĩ chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hoạt động để cụ thể hóa triển khai thực hiện bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021; tập trung đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ làm công tác văn học nghệ thuật; đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật và đội ngũ trí thức phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đảng, đảng viên trong việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TƯ ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị và Kết luận số 93-KL/TƯ ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, để khoa học và công nghệ thực sự là động lực của tăng trưởng kinh tế; tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới…

Việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai đưa nhanh Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) vào cuộc sống là trách nhiệm, đồng thời cũng là vinh dự đối với mỗi cán bộ, đảng viên nói chung và của mỗi cán bộ báo chí, xuất bản, trí thức, văn nghệ sĩ nói riêng, nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Với tinh thần trách nhiệm và ý chí quyết tâm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tin tưởng, đội ngũ cán bộ báo chí, xuất bản, trí thức, văn nghệ sĩ sẽ mang hết tâm huyết để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII), sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Nguyễn Lam
True
Châu Đốc: Lễ hoàn công công trình Trường THCS Trương Gia MôTinPhước DuyênChâu Đốc: Lễ hoàn công công trình Trường THCS Trương Gia Mô/SiteAssets/Truong-Truonggiamo-hc-2.jpg
15/04/2022 10:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng 15/4, UBND thành phố Châu Đốc tổ chức lễ hoàn công công trình 06 phòng học và hạ tầng kỹ thuật tại Trường THCS Trương Gia Mô, phường Núi Sam. Đến dự có đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang, ông Cao Xuân Bá - Phó Bí thư thường trực Thành ủy, ông Đinh Văn Bảo - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Châu Đốc.

Truong-Truonggiamo-hc-1.jpg 

Trường THCS Trương Gia Mô thành lập năm 1990 và được công nhận đạt chuẩn quốc gia vào năm 2019, hiện có 34 lớp với hơn 1.200 học sinh theo học. Từ năm 2011, Trường THCS Trương Gia Mô được UBND tỉnh cho phép đầu tư tương đối hoàn chỉnh xây dựng mới khối phòng học, phòng bộ môn, thư viện thiết bị và các hạng mục phụ trợ  từ nguồn ngân sách tỉnh và thành phố để trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động đến nay, vẫn còn 04 phòng học cũ xuống cấp trầm trọng, nước mưa ứ động trên sân, hàng rào tạm bợ không đảm bảo an toàn cho sinh hoạt của giáo viên và học sinh.

Truong-Truonggiamo-hc-2.jpg

Dự án đầu tư xây dựng bao gồm các hạng mục: Xây mới 06 phòng học, nâng cấp dây trực hạ thế cấp điện 3 pha, trang thiết bị phục vụ dạy học và hạ tầng kỹ thuật. Dự án được khởi công xây dựng từ năm 17/5/2021, hoàn thành vào đầu năm 2022, với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ an sinh xã hội của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Viettinbank).    

Quá trình thực hiện dự án, dù gặp phải một số khó khăn cho ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giá vật liệu tăng đột biến. Tuy nhiên, dự án vẫn hoàn thành đúng tiến độ đề ra nhằm góp phần hoàn chỉnh cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu giảng dạy, sinh hoạt của giáo viên, học sinh nhà trường, từ đó giúp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Phước Duyên

FalseGiáo dục
Trao học bổng Vừ A Dính cho học sinh người dân tộc Chăm tỉnh An Giang TinCông MạoTrao học bổng Vừ A Dính cho học sinh người dân tộc Chăm tỉnh An Giang /SiteAssets/Traohocbong-Vuadinh-3.jpg
31/03/2022 6:00 SAYesĐã ban hành
(TUAG)- Chiều 30/3, Tỉnh Đoàn An Giang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện An Phú và Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" tổ chức trao tặng 45 suất học bổng Vừ A Dính năm học 2021-2022 cho 45 em học sinh dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn trên địa huyện.
Dự và trao học bổng cho các em học sinh có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu"; ông Lê Văn Phước Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cùng lãnh đạo lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh An Giang và huyện An Phú.

Tại buổi lễ, 45 em học sinh người dân tộc Chăm là những tấm gương vượt khó tiêu biểu trong học tập đã được trao Học bổng Vừ A Dính năm học 2021-2022, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Mỹ Hoa chia sẻ, số tiền học bổng tuy không lớn nhưng là sự động viên, chia sẻ kịp thời để các em học sinh cố gắng vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên học tốt, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính khẳng định: Học bổng Vừ A Dính hướng đến học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa để các em có thêm động lực hoàn thành việc học tập, trở thành những người có trí thức, trình độ để trở về xây dựng quê hương mình.
Quỹ Học bổng Vừ A Dính được Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định thành lập ngày 5/3/1999. Trải qua 23 năm thành lập và phát triển, Quỹ đã mang đến hàng chục nghìn suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước.

Quỹ Học bổng Vừ A Dính còn chú trọng đến Chương trình đầu tư theo chiều sâu với sự đa dạng của nhiều mô hình đầu tư cho các em như: Dự án Mở đường đến tương lai, Dự án Ươm mầm tương lai, Dự án Chắp cánh ước mơ, Dự án Thắp sáng tương lai; xây dựng trường học, cầu nông thôn, nhà tình thương cho người nghèo ở vùng sâu, vùng xa.../.
Công Mạo
TrueGiáo dục
Thăm hỏi, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên năm 2022 TinThanh HùngThăm hỏi, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên năm 2022 /SiteAssets/Tangqua-hocsinh-MHH-1.jpg
27/03/2022 11:00 SANoĐã ban hành
(TUAG)- Sáng 27/3, tại Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang diễn ra buổi thăm hỏi, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Buổi thăm, tặng quà do Chi bộ Văn phòng cơ quan Tỉnh Đoàn An Giang cùng Đoàn ủy Trại Tạm giam Công an tỉnh; Đoàn ủy Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh; Chi Đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ Công an tỉnh; Hội khuyến học, Xã Đoàn xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng 30 phần quà, gồm cặp, tập, viết, nước ngọt và 100.000 đồng tiền mặt cho các em học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Mỹ Hòa Hưng. Ngoài ra, Chi bộ Văn phòng Tỉnh Đoàn còn tặng 1 thùng khẩu trang cho Xã Đoàn xã Mỹ Hòa Hưng.


Trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bí Thư Chi bộ Văn phòng Tỉnh Đoàn trao tặng khẩu trang cho Xã Đoàn Mỹ Hòa Hưng.

Đại biểu dâng hương lên Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Đại biểu mặc niệm tưởng nhớ công ơn Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Tham quan Nhà trưng bày Thân thế sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Tham quan ngôi nhà sàn thời niên thiếu Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Dịp này, các đại biểu còn đến dâng hương Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tham quan Nhà Trưng bày thân thế sự nghiệp Chủ Tịch Tôn Đức Thắng và ngôi nhà sàn thời niên thiếu của Người.

Đây là hoạt động thực hiện chương trình hoạt động năm 2022 của Chi bộ Văn phòng Tỉnh Đoàn; đồng thời lập thành tích chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/1922); hưởng ứng hoạt động Tháng Thanh niên năm 2022; tạo điều kiện cho học sinh khó khăn đến trường như bao học sinh khác.

Tin, ảnh: Thanh Hùng
FalseGiáo dục
Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh thăm, làm việc và tặng sách tại Trường Đại học An Giang TinTrung HiếuTổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh thăm, làm việc và tặng sách tại Trường Đại học An Giang /SiteAssets/TLS-Nhatban-tham-dhag-1.jpg
24/03/2022 5:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Chiều 24/3, đoàn công tác Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh, do ngài Watanabe Nobuhiro, Tổng Lãnh sự quán làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc và tặng sách trong Dự án “Read Japan Project” tại Trường Đại học An Giang. PGS.TS Võ Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang cùng lãnh đạo nhà trường có buổi tiếp và làm việc với đoàn.
TLS-Nhatban-tham-dhag-1.jpg
PGS.TS Võ Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang tặng quà lưu niệm Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh Watanabe Nobuhiro


Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh Watanabe Nobuhiro tặng sách cho Trường Đại học An Giang

Tại buổi làm việc, PGS.TS Võ Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang bày tỏa sự vui mừng, vinh dự khi được đón tiếp, làm việc và nhận sách, do Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tặng. Đồng thời khẳng định, “Read Japan Project” là dự án thật sự ý nghĩa và mang lại nhiều lợi ích to lớn. Những quyển sách được trao tặng là vô cùng quý báu đối với không chỉ cho học sinh, sinh viên mà còn cả đội ngũ giảng viên của trường trong nỗ lực học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ; hiểu thêm về nền văn hóa, giáo dục, khoa học của Nhật Bản. Qua đó, đặt mục tiêu học tập để có thể đến với đất nước mặt trời mọc trong tương lai, trải nghiệm và mở mang sự hiểu biết của mình.


Tham quan gian trừng bày sách do Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh tặng tại Thư viện Trường Đại học An Giang


Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh Watanabe Nobuhiro trò chuyện, trao đổi với sinh viên Trường Đại học An Giang

Từ khi thành lập đến nay, Trường Đại học An Giang đã ký kết ghi nhớ hợp tác với 9 tổ chức, trường đại học Nhật Bản và nhận được sự tài trợ cho 6 dự án nghiên cứu khoa học và phát triển, đóng góp đáng kể cho sự phát triển của nhà trường. Qua đó, nhà trường mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh trong tương lai…

TRUNG HIẾU
FalseGiáo dục
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước chúc mừng Đội tuyển dự thi học sinh giỏi Quốc gia THPTTinHà NgânPhó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước chúc mừng Đội tuyển dự thi học sinh giỏi Quốc gia THPT/SiteAssets/Chucmung-doituyen-hocsinhgioi-1.jpg
04/03/2022 10:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Chiều 3/3, tại Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, Sở Giáo dục Đào tạo An Giang tổ chức họp mặt Đội tuyển dự thi học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2021 - 2022 tỉnh An Giang. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước đến dự và động viên tinh thần các thí sinh trước khi bước vàp kỳ thi ngày mai 4/3/2022.

 Chucmung-doituyen-hocsinhgioi-1.jpg

Đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp Quốc gia năm học 2021 - 2022 có 54 thí sinh, đại diện cho hơn 57.000 học sinh cấp THPT trên địa bàn tỉnh. Đây là những học sinh giỏi xuất sắc các bộ môn lớp 11, lớp 10 ở các trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa và các trường THPT khác trên đại bàn tỉnh từ năm học 2020 - 2021. Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia THPT năm 2021 - 2022 là sân chơi lớn của ngành giáo dục, được tỉnh đặc biệt quan tâm. Trong năm học qua, tỉnh An Giang có 12/54 thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp Quốc gia (chiếm hơn 22% số lượng dự thi). Đây là thành quả của những nỗ lực phấn đấu của thầy và trò của các trường THPT trong tỉnh, góp phần rèn luyện bản lĩnh tự tin để bước vào các kỳ thi còn lại trong năm học; phát huy truyền thống hiếu học, học thật, thi thật, chất lượng thật của tỉnh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước nhấn mạnh: Trong năm vừa qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng và làm gián đoạn đến việc dạy và học tập, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, trong đó trực tiếp là ngành Giáo dục Đào tạo, phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Chucmung-doituyen-hocsinhgioi-2.jpg

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước biểu dương và gởi lời cảm ơn tinh thần trách nhiệm, “Tất cả vì học sinh thân yêu” của các thầy cô giáo, các cấp chính quyền, đoàn thể và các bậc phụ huynh, đã động viên, chăm lo cho các em trong suốt quá trình học tập để đạt được những giải cao trong các kỳ thi của tỉnh. Để quan tâm đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, tạo mọi điều kiện để học sinh được phát triển tài năng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước, đề nghị các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục duy trì phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi; dạy học phân hóa đối với học sinh nhằm tạo nguồn học sinh giỏi các cấp; duy trì và phát triển hệ thống các trường trọng điểm cấp THCS của các huyện, thị xã, thành phố nhằm tạo nguồn học sinh giỏi cho các Trường THPT và các Trường THPT Chuyên trên địa bàn tỉnh. 

Tại buổi họp mặt, Quỹ tiếp sức tài năng An Giang đã trao tặng những phần quà tiếp sức tinh thần cho các thí sinh bước vào kỳ thi đầy tự tin và thắng lợi.

Hà Ngân

 

FalseGiáo dục
Trường Đại học An Giang: Vinh danh và trao bằng tốt nghiệp năm 2021TinHuỳnh CamTrường Đại học An Giang: Vinh danh và trao bằng tốt nghiệp năm 2021/SiteAssets/Lephatbang2022-3.gif
28/02/2022 10:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng 26/02, Trường Đại học An Giang (Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2021 cho các học viên cao học và sinh viên các khóa.

Lephatbang2022-1.gif 

Các tân khoa tham dự lễ dâng hoa, báo công tại tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng

 Lephatbang2022-2.gif

Đại diện các tân khoa tặng hoa tri ân Ban Giám hiệu nhà trường

Năm 2021, trường có 49 học viên và 1.719 sinh viên tốt nghiệp (đại học 1.493, cao đẳng 226). Tại buổi lễ, nhà trường đã vinh danh và trao bằng tốt nghiệp cho 200 tân khoa xuất sắc, giỏi cùng các tân thạc sĩ; khen thưởng 3 học viên và 29 sinh viên thủ khoa ngành; trao tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHQG-HCM cho 04 sinh viên đạt thành tích Thủ khoa tốt nghiệp toàn trường; tốt nghiệp loại xuất sắc, điểm rèn luyện toàn khóa 100 điểm.

 Lephatbang2022-3.gif

PGS.TS Võ Văn Thắng - Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang trao bằng tốt nghiệp cho tân thạc sĩ

 Lephatbang2022-4.gif

Hiệu trưởng Võ Văn Thắng và Phó Hiệu trưởng Hồ Thanh Bình trao bằng tốt nghiệp và tặng giấy khen cho các tân khoa

 Lephatbang2022-5.gif

PGS.TS Trần Văn Đạt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường trao giấy khen của Giám đốc ĐHQG-TPHCM cho các sinh viên xuất sắc

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Võ Văn Thắng - Hiệu trưởng Trường ĐH An Giang, ĐHQG-HCM cho biết: Từ dấu mốc 13/8/2019, với sự giúp đỡ của Ban Giám đốc ĐHQG-HCM, sự hỗ trợ của hệ thống ĐHQG-HCM cùng với sự nỗ lực hết mình của thầy và trò, chúng ta trải qua giai đoạn gia nhập và hiện đang hội nhập toàn diện hệ thống một cách khá nhanh chóng, vững vàng. Đến hôm nay, mặc dù còn một số khó khăn nhất định nhưng có thể nói rằng, Trường Đại học An Giang đã ổn định, đi vào hoạt động liên tục và phát triển.

Thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường, PGS.TS Võ Văn Thắng biểu dương thành tích đạt được của các học viên cao học, các em sinh viên. Hiệu trưởng gửi lời tri ân và ghi nhận những đóng góp đáng trân trọng của các cá nhân, tổ chức đối với sự nghiệp trồng người của nhà trường trong thời gian mà cả xã hội phải đối mặt với bao khó khăn do đại dịch COVID-19.

Thủ khoa Chế Thị Ngọc Hân – DH18NV đã bày tỏ niềm tự hào khi được vinh danh trong buổi Lễ tốt nghiệp ý nghĩa dưới mái trường ĐH An Giang, ĐHQG-HCM. Thủ khoa Chế Thị Ngọc Hân gửi lời tri ân sâu sắc đến nhà trường, quý thầy cô, các mạnh thường quân và gia đình đã quan tâm, yêu thương, giáo dục.

 Lephatbang2022-6.gif

Hiệu trưởng trao quyết định mở ngành Công nghệ sinh học, trình độ Thạc sĩ cho đại diện lãnh đạo Khoa Nông nghiệp và TNTN

Nhân buổi lễ, nhà trường công bố Quyết định cho phép Trường ĐH An Giang mở ngành cao học mới: Công nghệ sinh học, bắt đầu tuyển sinh từ năm 2022.

Huỳnh Cam, Hữu Nghị


FalseGiáo dục
Ngành Giáo dục và Đào tạo An Giang thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19Bài viếtNguyễn LamNgành Giáo dục và Đào tạo An Giang thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19/SiteAssets/Ktra-huyen-ct-chohs-1.jpg
22/02/2022 3:00 CHNoĐã ban hành

​(TUAG)- Cho đến nay, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước, đã và đang tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, gây nhiều tác động tiêu cực chưa từng có tiền lệ. Trước bối cảnh đó, ngành Giáo dục và Đào tạo An Giang đã có những giải pháp cố gắng hạn chế những tác động tiêu cực của dịch bệnh tới Ngành, từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh, kiên trì theo đuổi mục tiêu chất lượng.

Bước vào năm học 2021-2022, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, nhưng được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp nhiệt tình, hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, sự quyết tâm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục đã huy động đạt trên 400.000 học sinh các cấp học ra lớp, nâng tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi đạt khá cao (mẫu giáo 73,5%; tiểu học 100%; THCS 98,2%; THPT 67,91%). Để tổ chức các hoạt động năm học mới được chủ động, Ngành đã tham mưu với UBND tỉnh triển khai các phương án đảm bảo thích ứng với từng cấp độ phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

Nganh-GD-thichung-1.jpg
Ghi hình giáo viên tiểu học hướng dẫn học trực tuyến và ôn tập kiến thức cấp tiểu học

Thực hiện chủ trương “Tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học”, việc học tập trực tuyến, học qua truyền hình đã được Ngành cân nhắc áp dụng. Toàn bộ học kỳ I năm học 2021-2022 đã triển khai bằng hình thức học trực tuyến đối với tất cả các cấp học phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, ngoài ra Ngành cũng triển khai các hình thức dạy học linh hoạt khác, trong đó có việc phối hợp dạy qua truyền hình, MyTV và ghi lại video bài dạy để gửi cho học sinh. Các giải pháp nhằm bảo đảm mục tiêu chất lượng cũng được Ngành quan tâm, nhiều buổi họp trực tiếp đến tận giáo viên đứng lớp, yêu cầu các đơn vị cố gắng phát huy tối đa hiệu quả của phương pháp dạy học (nắm hoàn cảnh gia đình từng học sinh, lựa chọn nội dung cốt lõi để cung cấp, sắp xếp thời khóa biểu hợp lý, không tạo áp lực cho học sinh...), đồng thời đảm bảo an toàn cho học sinh trong quá trình học trực tuyến (như hướng dẫn học sinh cách sử dụng thiết bị, dụng cụ học tập để đảm bảo an toàn khi sử dụng các thiết bị điện, tư thế ngồi, không gian, địa điểm học để đảm bảo sức khỏe, tâm lý và chất lượng học tập...).

Khó khăn đặt ra trong lúc này là toàn tỉnh có 77.918 học sinh thiếu thiết bị học trực tuyến, trong đó có 5.664 học sinh thuộc hộ nghèo, 11.107 học sinh hộ cận nghèo và nhiều học sinh khó khăn hoặc gia đình thuộc diện chính sách khác. Sau nhiều nỗ lực của gia đình học sinh, sự hỗ trợ từ nhà trường và các tổ chức, cá nhân, đến hiện tại số học sinh còn thiếu thiết bị toàn tỉnh là 39.719. Ngành đang tổ chức mua sắm thiết bị, phân bổ đến các học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các cấp học, để các em có đủ phương tiện để học tập…

Theo đánh giá, nhiều học sinh đã khá thích ứng với việc học qua truyền hình, internet. Tuy nhiên, hình thức trực tuyến chủ yếu phù hợp với học sinh trung học cơ sở, THPT ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi. Đối với học sinh cấp tiểu học và học sinh ở vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hình thức học trực tuyến còn gặp nhiều thách thức.

Phát biểu tại Hội nghị Báo cáo viên thường kỳ tháng 02/2022 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức, đồng chí Trần Thị Ngọc Diễm - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: “Qua thời gian áp dụng hình thức dạy học gián tiếp trong tình hình ứng phó với dịch bệnh, phải nói rằng việc dạy học linh hoạt là yêu cầu tất yếu mà Ngành cần phải thích nghi trong điều kiện học sinh không thể đến trường do dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Mặc dù các hình thức dạy học linh hoạt này không thể nào đạt chất lượng bằng dạy học trực tiếp, nhất là đối với học sinh tiểu học. Tuy nhiên, ngay cả trong điều kiện sắp tới học sinh có thể đi học trở lại thì Ngành vẫn chuẩn bị sẵn phương án tổ chức dạy học song song hoặc dự phòng trong tình huống dịch bệnh lại bùng phát; trên cơ sở bảo đảm tất cả điều kiện cho các em được tiếp tục việc học trong điều kiện có thể sẽ khó khăn, phức tạp hơn, song song với việc tăng cường các giải pháp hỗ trợ hạn chế những tác động tiêu cực đến tâm lý, sức khỏe của học sinh, giáo viên cùng với các giải pháp nhằm bảo đảm chất lượng giáo dục trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp”.


Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác chuẩn bị đón học sinh đi học trực tiếp tại trường THCS Quản Cơ Thành, huyện Châu Thành. Ảnh: Trúc Phương.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã có chủ trương cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 của tỉnh đến trường học trực tiếp kể từ 14/02/2022, do các em ở lứa tuổi này đã được tiêm vắc-xin mũi 2. Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, nhằm đảm bảo mục tiêu kép của năm học là vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa kiên trì chất lượng giáo dục và đào tạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất chủ trương cho học sinh lớp 6 và học sinh bậc tiểu học trở lại trường học trực tiếp từ ngày 21/2/2022. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố tổ chức đón các em trở lại trường bảo đảm các điều kiện tiêu chí an toàn tuyệt đối về phòng, chống dịch COVID-19, đã nhận được sự đồng thuận cao của phụ huynh, học sinh.

Để chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn cho tổ chức dạy học trực tiếp, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế và tình hình dịch bệnh tại địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, phối hợp UBND các địa phương quy định, hướng dẫn tiêu chí đảm bảo an toàn phòng, chống dịch khi tổ chức các hoạt động giáo dục trực tiếp, yêu cầu các cơ sở giáo dục xây dựng phương án, kịch bản tổ chức hoạt động dạy học thích ứng với từng tình huống dịch bệnh. Tiếp tục rà soát các điều kiện đảm bảo, triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và xử lý các tình huống phát sinh kịp thời theo kịch bản đã xây dựng. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại cơ sở giáo dục. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng khuyến khích học sinh tự ăn ở nhà và mang theo nước uống; khuyến khích công chức, viên chức và người lao động di chuyển từ nhà đến cơ sở giáo dục (một con đường, 02 điểm đến) hạn chế đến những nơi đông người thật sự không cần thiết…

Nganh-GD-thichung-2.jpg
Các em học sinh trường THCS thị trấn Tri Tôn nô nức trở lại trường sau thời gian học trực tuyến. Ảnh: Châu Phong.

Nhiệm vụ đặt ra cho toàn ngành thời gian tới có thể nói là rất khó khăn đòi hỏi nỗ lực hết sức của toàn thể đội ngũ mới có thể đạt kết quả hoàn thành mục tiêu kép “an toàn về sức khỏe, tính mạng học sinh, giáo viên và kiên trì mục tiêu chất lượng”. Đồng chí Trần Thị Ngọc Diễm cho biết thêm: “Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương và các cơ quan liên quan trong công tác hỗ trợ các trường, hỗ trợ giáo viên, học sinh về điều kiện dạy và học; theo dõi, kiểm soát thông tin phản hồi, kịp thời có những điều chỉnh phù hợp để vừa linh hoạt ứng phó dịch bệnh, vừa hoàn thành kế hoạch năm học trong đó ưu tiên “tận dụng thời gian vàng học trực tiếp” để củng cố, nâng cao, bảo đảm chất lượng dạy và học. Phối hợp với ngành Y tế trong việc đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc-xin cho học sinh theo độ tuổi qui định của ngành Y tế, cố gắng tăng độ bao phủ và đủ mũi vắc-xin trong học sinh các cấp, nhằm đảm bảo các điều kiện cần thiết để từng bước đưa hoạt động của Ngành trở lại trạng thái bình thường mới (dạy học trực tiếp)”.

Toàn ngành đã và đang từng ngày cố gắng nỗ lực phấn đấu bằng tất cả các biện pháp để nâng cao chất lượng học tập của học sinh, duy trì việc kết nối giữa nhà trường và gia đình, giữa giáo viên và phụ huynh, hướng dẫn học sinh quen dần với các hình thức dạy học linh hoạt. Trong bối cảnh dịch bệnh đang dần được kiểm soát, cuộc sống bình thường mới đang dần được xác lập, lĩnh vực kinh tế và các hoạt động xã hội sẽ dần được phục hồi thì ngành Giáo dục mới chỉ bắt đầu một chặng đường mới với những khó khăn, thách thức vẫn còn nguyên, thậm chí còn lớn hơn nữa đang chờ phía trước. Hậu quả dịch bệnh gây ra đặc biệt là những chỗ hổng về kiến thức, những tác động tâm lý, tinh thần, thể chất của học sinh… là những thứ chưa đo đếm được, ảnh hưởng lâu dài và sự khắc phục nó không phải một sớm một chiều.

Tin tưởng rằng, với sự tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong tỉnh sẽ luôn nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vinh quang của nghề dạy học trong hoàn cảnh đặc biệt này.

Nguyễn Lam

FalseGiáo dục
Thành lập Viện Biến đổi khí hậu trực thuộc Trường Đại học An GiangTinBích VânThành lập Viện Biến đổi khí hậu trực thuộc Trường Đại học An Giang/SiteAssets/Vienbiendoikhihau-ag-3.jpg
22/02/2022 10:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng 22/2, tại TP Long Xuyên, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập "Viện Biến đổi khí hậu" trực thuộc Trường Đại học An Giang. Tham dự lễ công bố có PGS-TS Vũ Hải Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS-TS Võ Văn Thắng, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang; PGS-TS Trần Văn Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐHAG.

 Vienbiendoikhihau-ag-1.jpg

Vienbiendoikhihau-ag-3.jpg

Tại buổi lễ, PGS-TS Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh công bố và trao Quyết định thành lập "Viện Biến đổi khí hậu" trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông thôn trực thuộc Trường Đại học An Giang. Theo đó, Viện Biến đổi khí hậu trực thuộc Trường Đại học An Giang có chức năng thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tư vấn chuyển giao và đánh giá thẩm định khoa học công nghệ; dịch vụ phát triển cộng đồng; quản lý đào tạo và quản lý liên kết đào tạo sau đại học. Lĩnh vực hoạt động của Viện chuyên về khí hậu, tài nguyên, môi trường, phát triển bền vững nông nghiệp và phát triển nông thôn; thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế như ký kết các thỏa thuận hợp tác với nước ngoài; hợp tác nghiên cứu, thực hiện đề tài dự án với nước ngoài; tổ chức hoặc tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế liên quan đến lĩnh vực biến đổi khí hậu, nông nghiệp, nông thôn.

 Vienbiendoikhihau-ag-2.jpg

Phát biểu tại lễ công bố, PGS-TS Vũ Hải Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Việc thành lập "Viện Biến đổi khí hậu" trực thuộc Trường ĐHAG có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho việc phát triển bền vững kinh tế, xã hội - môi trường ở Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung. Với nguồn lực hiện có về nhân lực, cơ sở vật chất và các mối quan hệ hợp tác của Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh… là điều kiện tiên quyết để đảm bảo xây dựng Viện biến đổi khí hậu phát triển lâu dài, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam và quốc tế; đồng thời, gia tăng uy tín, vị thế của Trường Đại học An Giang.

Bích Vân

TrueGiáo dục; Khoa học
Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và phong trào “Thiếu nhi An Giang thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” năm 2022TinThanh HùngPhát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và phong trào “Thiếu nhi An Giang thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” năm 2022/SiteAssets/Muaxuantrongcay-tinhdoan-7.jpg
21/02/2022 10:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Tỉnh Đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh - Hội đồng Đội tỉnh tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và phong trào "Thiếu nhi An Giang thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy" năm 2022, trong điều kiện bình thường mới, luôn đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm "5K".

Tham dự lễ phát động có đồng chí Phan Duy Bằng, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh; Lê Thanh Hải, Giám đốc Nhà thiếu nhi An Giang; các đồng chí trưởng, phó, cán bộ các phòng, ban  thuộc Tỉnh Đoàn và Nhà thiếu nhi tỉnh cùng các em thiếu nhi tham dự.

Muaxuantrongcay-tinhdoan-1.jpg

Đại biểu, các em thiếu nhi, đội viên tham dự lễ phát động.

Muaxuantrongcay-tinhdoan-2.jpg 

Tiết mục dân vũ "Cười lên Việt Nam ơi !".

Muaxuantrongcay-tinhdoan-3.jpg 

Đồng chí Phan Duy Bằng, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh An Giang phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

 Muaxuantrongcay-tinhdoan-4.jpg

Giám đốc Nhà thiếu nhi An Giang, Lê Thanh Hải tặng cặp cho các em thiếu nhi.

 Muaxuantrongcay-tinhdoan-5.jpg

20 em thiếu nhi, đội viên có hoàn cảnh khó khăn nhận quà từ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh và Nhà thiếu nhi An Giang tặng.

 Muaxuantrongcay-tinhdoan-6.jpg

Thiếu nhi, Đội viên ra quân trồng hoa.

 Muaxuantrongcay-tinhdoan-7.jpg

Xuống giống hoa 10 giờ.

Muaxuantrongcay-tinhdoan-8.jpg 

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Nhà Thiếu nhi, đại biểu ra quân trồng cây xanh.

 Muaxuantrongcay-tinhdoan-9.jpg

Cố định cây xanh để không đổ ngả.

 Muaxuantrongcay-tinhdoan-10.jpg

Ảnh 10: Cán bộ Tỉnh Đoàn tưới nước, chăm sóc cây xanh.

Tại buổi lễ phát động, đồng chí Phan Duy Bằng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và phong trào "Thiếu nhi An Giang thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy". Đến thời điểm này, các cấp Đoàn - Hội - Đội trong toàn tỉnh đã thực hiện trồng được 700.000/430.000 cây xanh đã đề ra trong chỉ tiêu Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Dịp này, Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh và Nhà thiếu nhi An Giang tặng 20 phần quà gồm cặp, vở, dụng cụ học tập và sữa cho 20 em thiếu nhi, đội viên có hoàn cảnh khó khăn đang sinh hoạt tại các câu lạc bộ Nhà thiếu nhi tỉnh.

Sau buổi lễ phát động, đại biểu và các em thiếu nhi, đội viên trồng hoa và cây xanh tại các khu vực đã định sẵn, nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ: "Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân" và vừa hưởng ứng việc bảo vệ môi trường vừa để tưởng niệm về Bác Hồ kính yêu.

Thanh Hùng

FalseGiáo dục
Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh An Giang lần thứ IV (nhiệm kỳ 2021 - 2026)TinMỹ Linh, Duy AnhĐại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh An Giang lần thứ IV (nhiệm kỳ 2021 - 2026)/SiteAssets/DH-khuyenhoc-7.jpg
19/02/2022 5:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Chiều 18/2, Hội Khuyến học tỉnh An Giang long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh An Giang lần thứ IV (nhiệm kỳ 2021 - 2026) bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

DH-khuyenhoc-1.jpg

Quang cảnh đại hội tại điểm cầu trung tâm Văn phòng UBND tỉnh An Giang

 DH-khuyenhoc-2.jpg

Các đại biểu tham dự đại hội

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, cùng 143 đại biểu chính thức tại điểm cầu trung tâm và điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố tham dự đại hội.

 DH-khuyenhoc-3.jpg

Các đại biểu tham dự đại hội tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố

Nhiệm kỳ qua, hoạt động khuyến học, khuyến tài đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của nhân dân đối với việc học tập thường xuyên theo gương học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua phong trào xây dựng các mô hình học tập.

Tổ chức hội khuyến học và các trung tâm học tập cộng đồng đã phủ kín trên hầu khắp địa bàn cấp xã, phường, thị trấn. Hiện, toàn tỉnh có hơn 300.000 gia đình đạt chuẩn Gia đình học tập; có 495 Dòng họ học tập; phát triển hội viên tăng hơn 390.000 người (số lượng hội viên đạt trên 20% so với dân số); các loại quỹ tăng trên 244 tỷ đồng….

 DH-khuyenhoc-4.jpg

Đoàn chủ tịch Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh An Giang lần thứ IV

 DH-khuyenhoc-5.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu tại đại hội

Phong trào khuyến học, khuyến tài đã có sự lan tỏa trong xã hội, được nhiều tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng và hỗ trợ. Chương trình cấp quà “Tiếp bước đến trường” đã triển khai tại 100% xã, phường, thị trấn và lan tỏa đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Từ việc cấp phát quà “Tiếp bước đến trường” vào đầu năm học đã góp phần làm tăng tỷ lệ học sinh đến trường, hạn chế tình trạng bỏ học.

Phát biểu tại đại hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước trân trọng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực và những thành tích cán bộ, hội viên Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đạt được. Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, ông Lê Văn Phước đề nghị, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, nòng cốt là Hội Khuyến học các cấp tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khuyến học bằng nhiều phương thức.

Theo đó, cần quán triệt các chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đề án của UBND tỉnh An Giang về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đồng thời, tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội Khuyến học các cấp ngày càng vững mạnh, hướng về cơ sở, mở ra sức bật mới cho hoạt động khuyến học, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ mới.

Tích cực tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, các tấm gương Gia đình học tập, Dòng học học tập, Cộng đồng học tập, người tốt, việc tốt trong phong trào khuyến học, khuyến tài. Tiếp tục phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài ở các cấp, cơ quan, đơn vị, địa phương, cộng đồng để hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, học sinh có năng khiếu, tài năng và những em bị thiệt thòi trong cuộc sống….

 DH-khuyenhoc-6.jpg

Các đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội đã thống nhất biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh An Giang khóa IV (nhiệm kỳ 2021-2026) gồm 45 ủy viên. Ông Đặng Hoài Dũng tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh An Giang khóa IV (nhiệm kỳ 2021-2026); ba phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh An Giang khóa IV gồm: bà Trần Thị Ngọc Diễm (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang), ông Nguyễn Đăng Giai (Hội Khuyến học tỉnh An Giang) và bà Trương Thị Thanh Hằng (Hội Khuyến học tỉnh An Giang).

 DH-khuyenhoc-7.jpg

Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh An Giang khóa IV ra mắt đại hội

 DH-khuyenhoc-8.jpg

Tặng hoa tri ân các đồng chí không tái cử Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh An Giang khóa IV

 DH-khuyenhoc-9.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước được suy tôn làm Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học tỉnh An Giang

Đại hội cũng đã bầu 3 đồng chí vào Ban Kiểm tra Hội Khuyến học tỉnh An Giang khóa IV, ông Nguyễn Huỳnh Vân giữ chức Trưởng Ban Kiểm tra Hội Khuyến học tỉnh An Giang khóa IV. Đặc biệt, đại hội đã suy tôn ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang làm Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học tỉnh An Giang.

MỸ LINH, DUY ANH

TrueGiáo dục
An Giang: Học sinh lớp 6 và học sinh bậc tiểu học trở lại trường học trực tiếp từ ngày 21/2/2022TinP.NAn Giang: Học sinh lớp 6 và học sinh bậc tiểu học trở lại trường học trực tiếp từ ngày 21/2/2022/SiteAssets/Chau-ngoan-BH-1.jpg
18/02/2022 10:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng 18/02/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước ký ban hành văn bản số 143/UBND-KGVX về thống nhất chủ trương cho học sinh lớp 6 và học sinh bậc tiểu học trở lại trường học trực tiếp.

 VB-143-ubnd.JPG

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Thống nhất chủ trương cho học sinh lớp 6 và học sinh bậc tiểu học trở lại trường học trực tiếp. Thời gian trở lại trường học trực tiếp: Từ ngày 21 tháng 02 năm 2022.

Giao Sở Giáo dục và Đạo tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện, phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chí an toàn tuyệt đối về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định khi cho học sinh trở lại trường học trực tiếp.

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh của địa phương, để có giải pháp phù hợp khi cho học sinh trở lại trường học trực tiếp; đồng thời, tiếp tục hoàn thiện, tăng cường cơ sở vật chất, nhân lực cho lực lượng y tế trường học, đảm bảo y tế trường học được trang bị đầy đủ và sẵn sàng khi học sinh đến trường.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Công văn này.

P.N

TrueGiáo dục
Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác tiếp đón học sinh đến trường ngày đầu tiênTinKim PhụngPhó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác tiếp đón học sinh đến trường ngày đầu tiên/SiteAssets/PCT-ktra-hosinh-3.jpg
14/02/2022 6:00 CHNoĐã ban hành

​(TUAG)- Sau nhiều tháng phải học trực tuyến vì dịch COVID-19, sáng 14/2, học sinh một số khối lớp thuộc bậc THCS và THPT trên địa bàn tỉnh đã quay lại trường học trực tiếp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, lãnh đạo UBND thành phố Long Xuyên đã trực tiếp đến các trường để động viên, kiểm tra và chỉ đạo khắc phục những hạn chế trong phòng, chống dịch khi tổ chức dạy học trực tiếp.

PCT-ktra-hosinh-1.jpg

Theo báo cáo kiểm tra, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 trên phạm vi toàn tỉnh An Giang trở lại trường học trực tiếp từ ngày 14/02. Số học sinh toàn tỉnh (lớp 7 đến lớp 12) đến trường học trực tiếp: 140.604/151.842. Tỉ lệ 92,60% (tăng hơn 2,5% so với tỉ lệ khảo sát). Trong đó, Tỉ lệ cấp THPT 97,56% , cấp THCS 89,72%.

Với quan điểm an toàn của học sinh, giáo viên là trên hết, trước hết, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện đón học sinh trở lại trường. Các trường trên địa bàn tỉnh An Giang đã chủ động rà soát các tiêu chí trường học đảm bảo an toàn về phòng chống dịch, trang bị đầy đủ thiết bị, sinh phẩm y tế cần thiết, tổ chức tổng vệ sinh, khử khuẩn trường lớp để phục vụ tốt nhất cho công tác phòng chống dịch trong quá trình dạy và học trực tiếp tại trường. Song song đó, các trường xây dựng kế hoạch giảng dạy, kịch bản sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh xảy ra trong nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương, đồng thời nhà trường cũng đã đẩy mạnh kết nối, thông tin, tuyên truyền cho phụ huynh học sinh an tâm đưa con em đến trường, không hoang mang, lo lắng; các trường cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh khi đưa đón con đi học, nhắc nhở việc thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Nhiều trường tổ chức tập huấn, diễn tập các tình huống khi có phát sinh các trường hợp ca F0, F1 trong nhà trường. Các trường thực hiện nghiêm các biện pháp 5K, phân luồng, kiểm tra thân nhiệt ngay từ cổng trường,...

PCT-ktra-hosinh-2.jpg

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉ lệ tiêm vắc-xin của công chức, viên chức, người lao động toàn ngành đến nay đạt 99,8%, học sinh THPT đạt 98,26%, học sinh THCS (từ lớp 7 đến lớp 9) đạt 99,02 %. Học sinh và giáo viên rất mong muốn được trở lại trường sau nhiều tháng chỉ dạy và học qua màn hình. Chúng ta có thể bắt gặp ánh mắt vừa vui mừng, phấn khởi, xen lẫn là cảm giác hồi hộp của bất cứ cô cậu học sinh nào khi được trở lại trường, được gặp thầy cô và bạn bè. Bên cạnh, đâu đó vẫn còn những nỗi lo lắng, băng khoăn của một số ít phụ huynh về sự an toàn cho con em mình khi đến trường học trực tiếp. Trường hợp phụ huynh chưa đồng thuận cho con đến trường học trực tiếp, học sinh tiếp tục học trực tuyến, các trường đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học vừa trực tiếp kết hợp trực tuyến để đảm bảo quyền lợi học tập cho tất cả học sinh.

Việc học trực tuyến thời gian qua có một số khó khăn nhất định, vì vậy, ngay từ ngày đầu trở lại trường học, nhà trường cũng đã xây dựng kế hoạch củng cố kiến thức cho học sinh. Đối với học sinh đầu cấp, nhà trường tổ chức chào đón học sinh, để học sinh làm quen với trường lớp, thầy cô, bạn bè, giúp cho các em cảm thấy hào hứng khi trở lại trường. Ngoài ra, việc học sinh học trực tuyến thời gian dài cũng ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần, thể chất của các em. Tổ tư vấn tâm lý học đường của các trường đều có kế hoạch hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh ngay khi trở lại trường học trực tiếp.

 PCT-ktra-hosinh-3.jpg

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước đã ghi nhận và đánh giá cao công tác phòng, chống dịch của thầy và trò các trường khá chu đáo trong ngày đón tiếp các em trở lại trường học trực tiếp, các trường luôn bám sát những chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và lãnh đạo tỉnh để đưa ra các phương án, kế hoạch hết sức kỷ lưỡng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, mặc dù tình hình dịch bệnh ở các địa phương hiện nay đã được kiểm soát, nhưng mà dịch bệnh dẫn còn diễn biến khó lường. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục, Y tế cũng như là quý thầy cô mặt dù có kết quả tốt bước đầu, nhưng các trường không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng dịch; phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong toàn ngành giáo dục, quý thầy cô cũng như các em học sinh, phải nhắc nhở nhau tuân thủ đầy đủ công tác phòng chóng dịch, nhất là biện pháp 5K, các trường phải thường xuyên rà soát lại các kịch bản phòng chống dịch, kể cả diễn tập để khi có tình huống bất ngờ xảy ra để kịp thời ứng phó không để bị động; trong giai đoạn này ngành Giáo dục, ngành Y tế  và chính quyền địa phương phải phối hợp thông tin với nhau, kể cả công tác kiểm tra thường xuyên để khi có vấn đề ứng phó kịp thời; phải kết hợp giữa nhà trường với phụ huynh nắm tình hình sức khỏe của các em để kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra; khi học sinh trở lại trường phải mang khẩu trang, thường xuyên rửa tay sát khuẩn và thực hiện giãn cách.

Trong điều kiện dịch bệnh của tỉnh An Giang cơ bản được kiểm soát như hiện nay, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm, hành động quyết liệt của toàn ngành giáo dục, sự đồng hành chia sẻ của phụ huynh học sinh, việc cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 trở lại học trực tiếp trên địa bàn tỉnh An giang sẽ gặp nhiều thuận lợi, tạo tiền đề cho học sinh tiểu học, mẫu giáo, mầm non đến trường học trong thời gian tới, vì mục tiêu đảm bảo quyền lợi được học tập trong môi trường giáo dục an toàn của các em học sinh./.

Kim Phụng


FalseGiáo dục
Kiểm tra công tác chuẩn bị đón học sinh đi học trực tiếp tại huyện Châu Thành TinTrúc PhươngKiểm tra công tác chuẩn bị đón học sinh đi học trực tiếp tại huyện Châu Thành /SiteAssets/Ktra-huyen-ct-chohs-1.jpg
09/02/2022 3:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 09/02/2022, Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện cho học sinh đi học trực tiếp trở lại tại Trường THCS Quản Cơ Thành và Trường THPT Cần Đăng trên địa bàn huyện Châu Thành. Tham gia đoàn có đồng chí Trần Thị Ngọc Diễm - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Trần Quang Hiền - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế; đồng chí Hồ Hữu Tài - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành.

Đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị đón học sinh đi học trực tiếp tại Trường THCS Quản Cơ Thành, huyện Châu Thành

Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành, tất cả các trường THCS trên địa bàn huyện đã tổ chức cho các tổ chuyên môn nhà trường rà soát và xây dựng lại kế hoạch giáo dục đảm bảo việc tăng tiết đối với khối 9, bổ sung các tiết trễ đối với các khối 6, 7, 8 để hoàn thành chương trình đúng quy định. Theo thống kê, tổng số học sinh khối lớp 7 là 2.453 em, khối lớp 8 là 2.130 em, khối lớp 9 là 2.020 em; tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đến hiện tại đối với cán bộ, giáo viên đạt 99,66%, học sinh khối lớp 7 đạt 92,16%, học sinh khối lớp 8 đạt 93,68% và học sinh khối lớp 9 đạt 93,46%. Các trường đã thực hiện việc vệ sinh trường lớp, đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ; bố trí đầy đủ các dụng cụ vệ sinh như: Xà phòng, nước sát khuẩn, chậu nước rửa tay, máy đo thân nhiệt tự động; bố trí phòng cách ly tạm thời, xây dựng các phương án phòng chống dịch và xử lý tình huống xấu có thể xảy ra… Đảm bảo an toàn để các em học sinh trở lại lớp học sau thời gian tạm nghỉ phòng, chống dịch bệnh.

 

Các trường lắp đặt máy rửa tay tự động


Chuẩn bị tốt các khu vực rửa tay sát khuẩn cho học sinh

Tại các điểm trường, thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Trần Thị Ngọc Diễm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng các trường trên địa bàn huyện trong việc chuẩn bị tốt các mặt để các em học sinh yên tâm trở lại trường học. Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn cho các em học sinh khi trở lại trường học, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng Giáo dục và Đạo tạo phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tổ chức tập huấn, phổ biến quy trình, kỹ năng và biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả cho các giáo viên; các điểm trường tập trung phát quang cây xanh, vệ sinh sạch sẽ toàn bộ khuôn viên nhà trường, lớp học, phun xịt khử khuẩn, đồng thời cung cấp đầy đủ nước sạch, dung dịch rửa tay tại khu vệ sinh cho cán bộ, giáo viên và học sinh; thường xuyên nhắc nhở các em học sinh phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách trong thời gian nghỉ giữa giờ, cần mở hết cửa phòng học, đảm bảo luôn thông thoáng; đặc biệt quan tâm công tác phòng, chống dịch tại căn tin nhà trường; bên cạnh đó đề nghị ngành Y tế địa phương quan tâm hỗ trợ hóa chất, vật tư cho các trường trong công tác phòng chống dịch, góp phần đảm bảo công tác dạy và học cho các em học sinh hoàn thành chương trình học đúng quy định.

Trúc Phương

FalseGiáo dục
An Giang tôn vinh, khen thưởng 68 cá nhân xuất sắc tiêu biểu năm 2021Công MạoAn Giang tôn vinh, khen thưởng 68 cá nhân xuất sắc tiêu biểu năm 2021/SiteAssets/Khenthuong-tainang-2021-2.jpg
09/02/2022 11:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng 9/2, tại thành phố Long Xuyên, Ban điều hành Quỹ Tiếp sức tài năng tỉnh An Giang tổ chức lễ tôn vinh, khen thưởng, hỗ trợ tiếp sức 63 học sinh, sinh viên, cá nhân có thành tích học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học tiêu biểu, xuất sắc trong năm 2021.

Dự và trao thưởng cho các em học sinh, sinh viên, thầy cô giáo có thành tích học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học xuất sắc trong năm 2021 có Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước; ông Nguyễn Hữu Khánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Chủ tịch Quỹ Tiếp sức tài năng An Giang cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh An Giang.

 Khenthuong-tainang-2021-1.jpg

Ông Nguyễn Hữu Khánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Chủ tịch Quỹ Tiếp sức tài năng An Giang phát biểu tại buổi lễ

Khenthuong-tainang-2021-2.jpg

Khenthuong-tainang-2021-3.jpg

Khenthuong-tainang-2021-4.jpg

Tại buổi lễ, Ban điều hành Quỹ Tiếp sức tài năng tỉnh An Giang đã biểu dương, khen thưởng 6 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu của tỉnh An Giang trong năm 2021 với số tiền 18 triệu đồng; Trao gói hỗ trợ chi phí học tập cho 29 sinh viên bậc Cao đẳng, Đại học có kết quả học tập đạt loại giỏi, xuất sắc số tiền 310 triệu đồng (10-12 triệu đồng/suất) và khen thưởng "Giải thưởng tài năng An Giang" năm 2021 cho 20 học sinh, sinh viên, giáo viên tiêu biểu, có thành tích xuất sắc năm 2021 (ở các lĩnh vực như: Học sinh có điểm cao nhất kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm học 2020-2021; học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia; Học sinh đạt trình độ ngoại ngữ quốc tế IELTS từ 8,0 điểm trở lên; Sinh viên có kết quả học tập loại xuất sắc, các cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu năm 2021,…) với số tiền 110 triệu đồng.

Khenthuong-tainang-2021-5.jpg

Dịp này, Ban điều hành Quỹ Tiếp sức tài năng tỉnh An Giang cũng trao học bổng "Trần Anh Thư" - do Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cùng gia đình ủy thác qua quỹ cho 8 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi với số tiền 64 triệu đồng (8 triệu đồng/suất học bổng).

Trước đó, Quỹ Tiếp sức tài năng tỉnh An Giang cũng đã chi hỗ trợ, tiếp sức cho  5 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 69 triệu đồng (trong đó, hõ trợ chi phí học tập 54 triệu đồng, hỗ trợ mua laptop 15 triệu đồng) để các em có điều kiện tiếp tục đến trường.

Tổng số tiền trao học bổng, tài trợ, khen thưởng năm 2021 là 573 triệu đồng với nhiều mức khen thưởng và tài trợ từ 3-12 triệu đồng.

Để nhận được các gói hỗ trợ từ Quỹ Tiếp sức tài năng tỉnh An Giang, học sinh, sinh viên phải là học sinh giải 4 năm liền, có hạnh kiểm tốt (học sinh Trung học phổ thông); Học sinh lớp 12 đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia trong phạm vi toàn tỉnh; học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia; Sinh viên là người An Giang tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc tại các trường Đại học, Cao đẳng trong và ngoài tỉnh; Học sinh, sinh viên đạt huy chương Vàng, Bạc, Đồng khi tham gia thi đấu các giải thể thao ở cấp quốc gia, khu vực, thế giới và có học lực loại giỏi; Sinh viên bảo vệ luận văn thạc sĩ loại xuất sắc, luận án tiến sĩ loại giỏi; Học sinh, sinh viên đạt chứng chỉ ngoại ngữ xuất sắc theo chuẩn quốc tế; Là công dân An Giang đang công tác, làm việc ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội những có những nghiên cứu sáng tạo, mang tính thực tiễn cao, phục vụ lợi ích chung cho cộng đồng, xã hội…

Khenthuong-tainang-2021-6.jpg

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ghi nhận và tri ân sự đồng hành, hỗ trợ sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà của các thành viên trong Ban điều hành Quỹ Tiếp sức tài năng An Giang cũng như các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân đồng hành với Quỹ trong suốt thời gian qua. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước khẳng định, nhờ sự tài trợ, hỗ trợ, khen thưởng kịp thời từ Quỹ Tiếp sức tài năng tỉnh An Giang mà nhiều em học sinh, sinh viên… đã có điều kiện tiếp tục con đường học vấn của mình; trong số đó, nhiều em đã trưởng thành, có việc làm ổn định và quay lại tiếp tục đồng hành cùng với Quỹ để tiếp tục hỗ trợ các em học sinh thế hệ sau. Qua đó, góp phần cùng với tỉnh An Giang trong mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển thời gian tới.

Quỹ Tiếp sức tài năng An Giang được thành lập theo Quyết định 625-UBND ngày 5/4/2010 của Ủy ban nhân dân Tỉnh An Giang. Theo đó Quỹ Tiếp sức tài năng An Giang là tổ chức xã hội do ông Nguyễn Hữu Khánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang sáng lập với nguồn vốn ban đầu khoảng 4 tỷ đồng. Trải qua hơn 11 năm hoạt động, nguồn vốn của Quỹ đến nay đã huy động được hơn 20 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh; Qua đó, đã tài trợ, khen thưởng cho hơn 1.000 lượt cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực: giáo dục, y học, nghiên cứu lịch sử, nông nghiệp, cơ khí, thể thao… với số tiền trên 5 tỷ đồng./.

Công Mạo

True
Châu Thành: Sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu, dịch bệnh Bài viếtTrung HiếuChâu Thành: Sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu, dịch bệnh /SiteAssets/CT-ungdung-khoahoc.jpg
08/02/2022 4:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Từ sự chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện, ngành nông nghiệp huyện Châu Thành triển khai khá hiệu quả cơ cấu ngành nông nghiệp thích ứng tình hình mới, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành Nguyễn Phạm Tuấn cho biết, năm qua, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Huyện tập trung thực hiện đồng bộ giải pháp trọng tâm tái cơ cấu nông nghiệp. Trong đó, chú trọng hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện địa phương, thích ứng biến đổi khí hậu, mang lại giá trị kinh tế cao.

Khuyến khích nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất

Nhằm chủ động ứng phó, hạn chế ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 đến sản xuất, lưu thông, tiêu thụ nông sản, ngành nông nghiệp tích cực tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất theo hướng đa canh, xen canh và chủ động liên kết đầu ra. Huyện thành lập tổ phản ứng nhanh cấp huyện, xã, hỗ trợ thu hoạch, tiêu thụ nông sản, kết nối thông tin, dữ liệu về huyện kịp thời, không để chuỗi sản xuất và cung ứng nông sản bị đứt gãy.Đồng thời, hỗ trợ nông sản của nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tiếp cận và kết nối tiêu thụ với hệ thống phân phối, doanh nghiệp, chợ, điểm bán nông sản trong, ngoài tỉnh. Đặc biệt, tập trung ký kết hợp đồng ngay từ đầu vụ sản xuất, hoặc ký hợp đồng cả năm, nhằm tạo đầu ra cho nông sản, tránh điệp khúc “được mùa, mất giá” hay không tiêu thụ được…

Thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện Châu Thành từng bước xây dựng vùng chuyên canh sản xuất tập trung, với cây trồng, vật nuôi phù hợp và thích ứng biến đổi khí hậu. Tổng diện tích trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng rau, màu và cây ăn trái đến cuối năm 2021 trên địa bàn huyện trên 1.175ha (trong đó, gần 1.115ha rau, màu, gần 60ha cây ăn trái). Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng xuất hiện một số mô hình sản xuất hiệu quả kinh tế cao, được địa phương duy trì và nhân rộng. Qua đó, tạo điều kiện cho người sản xuất tiếp cận tiến bộ khoa học - kỹ thuật mới trong nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho nông dân.

Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, huyện Châu Thành quy hoạch và triển khai vùng, sản phẩm, dịch vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên các lĩnh vực, như: Lúa gạo, xã hội hóa giống lúa, chăn nuôi, thủy sản, rau màu, nấm dược liệu, hoa - cây kiểng, cây ăn trái… Năm 2021, địa phương thực hiện 58 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, phục vụ xây dựng nông thôn mới, tổng kinh phí gần 2,6 tỷ đồng.

Thời gian tới, huyện Châu Thành tiếp tục cơ cấu lại nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, khai thác và tận dụng tốt lợi thế của địa phương để phát triển nhanh, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh. Bên cạnh đó, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp; quy hoạch và triển khai vùng, sản phẩm, dịch vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên các lĩnh vực, như: Xã hội hóa giống lúa, chăn nuôi, thủy sản, rau màu, nấm dược liệu, hoa - cây kiểng, cây ăn trái.

Huyện kêu gọi và luôn tạo điều kiện, khuyến khích doanh nghiệp, nông dân đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào trồng trọt, chăn nuôi. Ngoài ra, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ giống cây trồng, vật nuôi; công nghệ bảo quản, chế biến nông sản; khuyến khích nông dân ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và giảm giá thành sản phẩm. Đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; phối hợp chính quyền địa phương và doanh nghiệp tăng cường liên kết sản xuất, kết nối tiêu thụ nông sản, đảm bảo đầu ra ổn định.

Năm 2021, tổng diện tích xuống giống của huyện Châu Thành trên 81.326ha lúa và hoa màu (đạt 98,5% kế hoạch năm). Trong đó, tổng diện tích sản xuất lúa được ứng dụng chương trình “1 phải, 5 giảm” chiếm trên 67% diện tích xuống giống; hơn 7.223ha sản xuất lúa giống, với 30 tổ sản xuất giống và công ty ký kết hợp đồng sản xuất giống với nông dân.

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU

False
Phát huy vai trò học sinh, sinh viên trong xây dựng và phát triển quê hươngBài viếtTTCTTTPhát huy vai trò học sinh, sinh viên trong xây dựng và phát triển quê hươnghttps://www.angiang.dcs.vn/SiteAssets/5-khaigiang-namhoc-4.jpg
27/01/2022 12:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Tháng 2 năm 1950 tại Việt Bắc, Đại hội toàn quốc Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần thứ nhất quyết định lấy ngày 09 tháng 01 hàng năm làm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên. Trải qua 72 năm, phong trào học sinh, sinh viên Việt Nam đã có nhiều cống hiến xuất sắc và trưởng thành qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, là niềm tự hào của thế hệ học sinh, sinh viên thời đại ngày nay.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng trao quà tiếp bước đến trường.

Cùng với cả nước, những năm qua, phong trào học sinh, sinh viên  trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm chăm lo xây dựng, gắn bó chặt chẽ với các phong trào hành động cách mạng của đoàn viên, thanh niên. Nhiều chương trình, hoạt động của học sinh, sinh viên đã khơi dậy tinh thần tình nguyện, tính xung kích, năng động sáng tạo, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các phong trào “Thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” giúp học sinh, sinh viên có cơ hội rèn luyện đạo đức, lối sống, kỹ năng thực hành xã hội, giúp các em ngày càng tự tin vươn lên trong cuộc sống.

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, phần lớn học sinh, sinh viên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tinh thần “tương thân, tương ái”, giúp đỡ thanh thiếu nhi vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn, tình nguyện tiếp sức mùa thi, vì cuộc sống cộng đồng, hiến máu nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa,… qua đó tạo môi trường để học sinh, sinh viên rèn luyện đạo đức, lối sống, kỹ năng thực hành xã hội, cống hiến và trưởng thành.

Năm 2021, Hội Sinh viên trường Đại học An Giang đã xét chọn và trao tặng giải thưởng "Sao Tháng Giêng" cho 27 sinh viên, công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường cho 74 sinh viên; tổ chức Chương trình giáo dục kỹ năng cho thanh thiếu nhi chủ đề “Tự học hiệu quả và an toàn trong dịch COVID-19” và phát động phong trào học tập suốt đời; xây dựng mô hình “Vườn ươm Sinh viên 5 tốt”, góp phần tạo môi trường cho học sinh, sinh viên thực hành, rèn luyện kỹ năng, tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm sống ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Thực tế cho thấy, thành quả phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp, ngành, địa phương và thành tích của các trường học luôn có sự đóng góp, cống hiến của nhiều thế hệ học sinh, sinh viên, đó là sự nỗ lực phấn đấu của các học sinh, sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện.

Tuy nhiên, vấn đề cần quan tâm hiện nay là việc tập hợp, đoàn kết học sinh, sinh viên, một số phong trào thi đua tình nguyện trong các trường học vẫn chưa đi vào chiều sâu, chưa thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia; một bộ phận học sinh, sinh viên còn gặp khó khăn trong cuộc sống, học tập, thiếu việc làm sau khi ra trường… đã phần nào ảnh hưởng đến lý tưởng, tình cảm và niềm tin của các em.

Để góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của học sinh, sinh viên đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; cổ vũ, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của học sinh, sinh viên tham gia xây dựng và phát triển quê hương An Giang, đòi hỏi sự quan tâm, hỗ trợ rất lớn từ cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và toàn xã hội.

Đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa theo Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030. Thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến học sinh, sinh viên như Chương trình Phát triển thanh niên Việt Nam, Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em,…Phát huy vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, công chức, đảng viên.

Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, giữa các ban, ngành, đoàn thể trong quá trình tham gia giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên. Tổ chức hình thức đối thoại, kịp thời nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng trong học tập và cuộc sống, qua đó định hướng tuyên truyền, giáo dục; kịp thời phê phán, uốn nắn nhận thức lệch lạc, biểu hiện sai trái trong học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học, tổ chức các loại hình liên hoan văn hóa, văn nghệ, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, giúp nâng cao trách nhiệm của học sinh, sinh viên đối với gia đình, nhà trường và xã hội.

Tổ chức các hình thức học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong học sinh, sinh viên như các cuộc thi ý tưởng sáng tạo, diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, phương pháp học tập. Phát động các phong trào thi đua sôi nổi trong học sinh, sinh viên, thiết thực chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm 2022, đặc biệt là kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 - 2022). Tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, phát huy kiến thức, chuyên môn của học sinh, sinh viên nhằm giải quyết các vấn đề mới, bức xúc trên địa bàn và trong các nhà trường như: Công tác phòng, chống dịch COVID-19, vấn đề bảo vệ môi trường, phòng chống ma túy, bạo lực học đường, phòng, chống tác hại rượu, bia, thuốc lá,…

Phát huy truyền thống vẻ vang của học sinh, sinh viên Việt Nam trong 72 năm qua, thế hệ học sinh, sinh viên trong tỉnh tiếp tục giữ vững niềm tin sắt son với Đảng, ra sức học tập, rèn luyện, phát huy ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng văn minh, giàu đẹp.

TTCTTT - 01/2022

FalseGiáo dục
An Giang triển khai ứng dụng phần mềm nhận diện sinh vật gây hại trên cây lúa bằng điện thoại thông minh TinCông MạoAn Giang triển khai ứng dụng phần mềm nhận diện sinh vật gây hại trên cây lúa bằng điện thoại thông minh /SiteAssets/Bo-NN-trienkhai-phanmen-4.jpg
11/01/2022 10:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Ngày 11/01,  tại tỉnh An Giang, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang tổ chức triển khai thực hiện thí điểm phần mềm (APPS) nhận diện sinh vật gây hại trên cây lúa tại An Giang. Đây là phần mềm nhận diện sinh vật gây hại trên cây lúa bằng điện thoại di động thông minh đầu tiên được triển khai ở Việt Nam nhằm tăng cường quản lý dịch hại và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây lúa nói riêng, cây trồng tại Việt Nam nói chung.Ông Huỳnh Tấn Đạt, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết, cùng với sự phát triển mạnh mẽ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là một trong ba trụ cột thực hiện phát triển nông nghiệp nhanh, phát triển bền vững; Góp phần “tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh” của nông sản Việt Nam.

Qua gần 6 tháng triển khai, kể từ Hội nghị trực tuyến Chuyển đổi số trong nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Thông tin - Truyền thông tổ chức, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang cùng các đơn vị, doanh nghiệp liên quan xây dựng thành công phần mềm nhận diện sinh vật gây hại trên cây lúa bằng điện thoại thông minh (điện thoại có kết nối internet).


Phần mềm nhận diện sinh vật gây hại trên cây lúa được thực hiện đồng loạt bao gồm xây dựng ứng dụng (Apps) nhận diện sinh vật gây hại trên điện thoại bằng công nghệ AI (trí thông minh nhân tạo) kết hợp với hệ thống chuyên gia tương tác trực tuyến với người sử dụng. Đây là những công cụ hỗ trợ người nông dân trong việc nhận diện, chuẩn đoán các vấn đề liên quan tới sinh vật gây hại trên cây lúa cũng như được Phần mềm nhận diện sinh vật gây hại trên cây lúa được xây dựng với sự tư vấn chuyên sâu của các bên liên quan trong đó có cả nông dân nhằm đảm bảo thiết kế nội dung và giao diện đơn giản, hiệu quả và thuận tiện cho người sử dụng.  

Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) Huỳnh Tấn Đạt khẳng định, đến nay, phần mềm đã được hoàn thiện và bước đầu được triển khai thí điểm đầu tiên trên địa bàn An Giang, sau đó sẽ hoàn thiện và nhân rộng ra cả nước.   


Phần mềm nhận diện sinh vật gây hại trên cây lúa (APPS) có thể được tải dễ dàng từ kho dữ liệu trên nền tảng di động Android hoặc IOS. Ứng dụng cung cấp cho nông dân chức năng tự động nhận diện loài sinh vật gây hại qua ảnh chụp và có thể tra cứu thông tin về sinh vật gây hại gồm hình ảnh, đặc điểm hình thái, sinh học và biện pháp phòng trừ; văn bản, tài liệu bảo vệ thực vật; Quy trình phòng, chống sinh vật gây hại do Cục Bảo vệ thực vật ban hành; Thông tin cảnh báo, khuyến cáo về sinh vật gây hại; Trang thư viện sinh vật gây hại cung cấp thông tin hình ảnh, đặc điểm hình thái, sinh học và biện pháp phòng trừ 112 loài sinh vật gây hại trên cây lúa; Trang tin tức để nông dân có thể xem các tin tức về nông nghiệp, nông sản, tin bảo vệ thực vật trên ứng dụng từ điện thoại thông minh có kết nối internet.

Ngoài ra, ứng dụng nhận diện sinh vật gây hại lúa còn có chức năng cho người dùng tự nhập phản ánh về các lỗi ứng dụng, các vướng mắc để làm cơ sở hoàn thiện phần mềm. Người nông dân khi gặp khó khăn cần hỗ trợ hoặc muốn tìm hiểu thêm thông tin có thể tự đặt câu hỏi trên công cụ trợ lý ảo sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, công nghệ xử lý ngôn ngữ được tích hợp trong ứng dụng để sẵn sàng hỗ trợ 24/7, mọi lúc mọi nơi.

Theo Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sau khi quá trình thí điểm tại An Giang, Cục Bảo vệ thực vật và các đơn vị liên quan sẽ thu thập phản hồi từ người nông dân để tiếp tục hoàn thiện và bổ sung các tính năng của ứng dụng trong phiên bản tiếp theo, nhằm tăng độ chính xác của AI (trí thông minh nhân tạo) trong việc nhận diện với các loài sinh vật gây hại trên cây lúa nói riêng, các cây trồng khác nói chung. Đặc biệt, có thể đánh giá tính khả thi, khả năng đáp ứng một cách thiết thực nhu cầu của người nông dân trong việc nhận biết và phòng trừ các loài sinh vật gây hại trên cây lúa và đánh giá khả năng vận hành của hệ thống trong điều kiện thực tế, từ đó nhân rộng ra khắp cả nước và trên tất cả các cây trồng khác của Việt Nam.Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang Trương Kiến Thọ cho rằng, trong điều kiện hiện nay, chuyển đổi số đã, đang được áp dụng mạnh mẽ ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ở lĩnh vực Nông nghiệp, chuyển đổi số được xem là linh hồn của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, việc Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chọn An Giang để triển khai thí điểm ứng dụng nhận diện sinh vật gây hại lúa sẽ đem đến một giải pháp canh tác nông nghiệp thông minh đối với cây lúa nói riêng, hướng tới tích hợp nhiều giải pháp thông minh hơn nữa trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam.

Ứng dụng nhận diện sinh vật gây hại lúa bằng điện thoại thông minh sẽ giúp người nông dân chủ động tham gia và vào “cuộc cách mạng” chuyển sổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, qua đó mang lại cho bà con nông dân một quy trình canh tác nông nghiệp thông minh, chính xác với một chi phí sản xuất phù hợp; Giúp tiết kiệm chi phí sản xuất, trong bối cảnh giá cả phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ngày càng tăng, góp phần bảo vệ môi trường, hướng tới một nền nông nghiệp “minh bạch - trách nhiệm - bền vững”.

Công Mạo

FalseCông nghệ
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đến thăm các trường thí điểm cho học sinh học trở lại trực tiếp TinGiám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đến thăm các trường thí điểm cho học sinh học trở lại trực tiếp /SiteAssets/SGD-kitra-cp-1.jpg
10/01/2022 1:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 10/01, bà Trần Thị Ngọc Diễm – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm các điểm trường THCS, THPT thực hiện thí điểm cho học sinh lớp 9, lớp 12 trở lại học trực tiếp trên địa bàn huyện Châu Phú. Đi cùng đoàn, còn có ông Trần Thanh Nhã - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú.

 SGD-kitra-cp-1.jpg

Tại mỗi nơi đến, đoàn đã tiến hành khảo sát việc thực hiện nhiệm vụ dạy và học đảm bảo vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 của trường. Đồng thời, trao tặng cho các trường một số vật tư y tế thiết yếu để phòng, chống dịch như nước sát khuẩn, khẩu trang y tế…

Để đảm bảo điều kiện dạy, học trực tiếp cho học sinh, các đơn vị trường THCS, THPT trên địa bàn huyện đã tổ chức rà soát đáp ứng tất cả các điều kiện về cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp, phổ biến, tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến giáo viên, phụ huynh học sinh và học sinh về tổ chức học sinh trở lại học trực tiếp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19; hướng dẫn cụ thể đến từng học sinh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhất là thông điệp 5K; phân công giáo viên theo dõi sức khỏe của học sinh để kịp thời phát hiện các trường hợp nghi mắc COVID-19.

 SGD-kitra-cp-2.jpg

Học sinh trở lại học trực tiếp, trường bố trí giãn cách giữa 02 lớp học cách nhau một phòng học, tổ chức thực hiện lệch ca, lệch giờ, tăng cường giám sát nhằm đảm bảo việc giãn cách trước giờ học, giờ giải lao và giờ tan trường.

SGD-kitra-cp-3.jpg

Thực hiện thí điểm cho học sinh lớp 9, lớp 12 trở lại trường học trực tiếp, trong ngày đầu trở lại học, huyện Châu Phú có 8 điểm trường (trong đó, THCS 4 trường, THPT 4 trường) với 1.756 học sinh đến trường, đạt tỉ lệ 89,8%. Cụ thể, THCS: 473 học sinh, tỉ lệ 86,3%; THPT: 1.283 học sinh, tỉ lệ 93,73%.

Trúc Mai, Tú Trang

TrueGiáo dục
Sơ kết thực hiện thỏa thuận hợp tác toàn diện về công nghệ thông tin - viễn thông TinHạnh ChâuSơ kết thực hiện thỏa thuận hợp tác toàn diện về công nghệ thông tin - viễn thông /SiteAssets/VNPT-SGD.jpg
02/01/2022 9:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Chiều 31/12, VNPT An Giang phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác toàn diện về công nghệ thông tin-viễn thông (CNTT-VT) giai đoạn 2021-2025; kết hợp tổ chức Lễ trao tặng 2.628 máy tính bảng, 10 ngàn sim vinaphone 4G sử dụng data miễn phí 3 tháng học online, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tỉnh An Giang theo chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Trần Thị Ngọc Diễm, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông An Giang Nguyễn Thanh Hải đã đến dự.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước trao tặng máy tính bảng cho học sinh

 
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Trần Thị Ngọc Diễm nhận bảng tượng trưng 2.628 máy tính bảng và 10 ngàn sim vinaphone 4G do VNPT An Giang trao tặng.


Các đại biểu đã thực hiện nghi thức nhấn nút ra mắt Trung tâm điều hành giáo dục thông minh - IOC và Chương trình dạy và học trực tuyến trên truyền hình MyTV của VNPT.
Ngày 18-12-2020, VNPT An Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện về CNTT-VT giai đoạn 2021-2025. Sau 1 năm triển khai, chương trình phối hợp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh nhà. Các sản phẩm do VNPT cung cấp như: Phần mềm quản lý Nhà trường vnedu, văn bản điện tử, VNPT Elearning, cổng thông tin điện tử cùng các dịch vụ VT-CNTT khác… hỗ trợ nhiều tiện ích phục vụ hoạt động dạy và học tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh phải “tạm dừng đến trường, không dừng học”; từng bước xây dựng lớp học, trường học thông minh, góp phần quan trọng vào Đề án An Giang điện tử và chiến lược chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục của tỉnh.
    
Dịp này, hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Chính phủ và UBND tỉnh An Giang phát động, VNPT An Giang đã trao tặng 2.628 máy tính bảng, 10 ngàn sim vinaphone 4G sử dụng data miễn phí 3 tháng học online, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tỉnh An Giang, tổng trị giá 8 tỷ đồng. Cũng trong buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức nhấn nút ra mắt Trung tâm điều hành giáo dục thông minh – IOC và Chương trình dạy và học trực tuyến trên truyền hình MyTV của VNPT.
    
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước thay mặt UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương VNPT và ngành Giáo dục đào tạo An Giang trong việc hợp tác về CNTT-VT, góp phần thực hiện chuyển đổi số ngành Giáo dục và chủ trương chuyên đổi số của tỉnh. Tại An Giang năm học 2021-2022 bắt đầu trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, học sinh phải chuyển sang học trực tuyến. Thực hiện chương trình “Sóng và máy tính cho em”, đến nay tổng nguồn tiền vận động được 21 tỷ đồng và khoảng 4.500 thiết bị. Trong đó Tập đoàn VNPT tặng 2.628 máy tính bảng, VNPT An Giang tặng 10.000 sim Vinaphone 4G, trị giá 8 tỷ đồng. Phó Chủ tịch ghi nhận những hỗ trợ quý báu này không chỉ mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc mà còn đề cao tinh thần giáo dục về tình yêu thương và trách nhiệm xã hội “Tất cả vì học sinh thân  yêu”; thắp sáng ngọn lửa niềm tin và tiếp thêm nghị lực cho học sinh. Qua đó đề nghị thời gian tới ngành giáo dục đào tạo tiếp tục tạo điều kiện tối đa về chuyên môn để học sinh có cơ hội học tốt; đẩy mạnh chuyển đổi số. Mong các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn...
Tin, ảnh: HẠNH CHÂU
FalseGiáo dục
Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang tổ chức hội nghị khoa học kỹ thuật năm 2021TinHạnh ChâuBệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang tổ chức hội nghị khoa học kỹ thuật năm 2021/SiteAssets/BVDKAG0hoinghikhoahoc-2.JPG
18/12/2021 6:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 18/12, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang tổ chức hội nghị khoa học kỹ thuật năm 2021 bằng hình thức trực tuyến.

BVDKAG0hoinghikhoahoc-1.JPG
Các đại biểu tham dự hội nghị

BVDKAG0hoinghikhoahoc-2.JPG
BS CKII Nguyễn Thị Hạnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang và BS CKII Lâm Võ Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang tặng hoa cảm ơn nhà tài trợ.

BVDKAG0hoinghikhoahoc-3.JPG
Các đại biểu tham quan, nghe giới thiệu các thiết bị y tế, ứng dụng mới trong chẩn đoán điều trị bệnh

TS. BS Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang; GS.TS Võ Thành Nhân, Chủ tịch Hội Tim mạch can thiệp TP. Hồ Chí Minh; PGS.TS Lê Tiến Dũng, Trưởng khoa Hô hấp -Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh; TS.BS Nguyễn Văn Thọ, Chủ nhiệm Bộ môn Lao và Bệnh phổi-Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh; cùng các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang và các đơn vị y tế trong tỉnh đã tham dự hội nghị.

Hội nghị diễn ra với 3 phiên, gồm: 3 đề tài phiên chuyên gia; 8 đề tài phiên nội khoa  và 8 đề tài phiên ngoại khoa và điều dưỡng, thu hút hơn 60 bài nghiên cứu của nhiều chuyên khoa mang giá trị thực tiễn,  kinh nghiệm của các bác sĩ làm công tác nghiên cứu khoa học, chuyên cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các tiến bộ khoa học vào công tác khám, chữa bệnh, nhằm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tiêu biểu như đề tài: Ứng dụng từ những cập nhật của khuyến cáo điều trị suy tim ESC 2021; Hiệu quả, an toàn và kinh tế của Budesonide/Formoterol trên bệnh nhân COPD; Điều trị bệnh thận mạn giai đoạn cuối trong giai đoạn COVID-19...

Phát biểu tại  hội nghị, BS CKII Nguyễn Thị Hạnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cho rằng, thông qua hội nghị nghiên cứu khoa học lần này sẽ giúp các bác sĩ thực hành có thói quen làm việc theo chứng cứ và tạo được chuẩn mực trong thực hành lâm sàng. Từ đó, ứng dụng kỹ thuật, phương pháp mới điều trị tốt nhất cho người bệnh, giúp bệnh viện ngày càng phát triển.

Hạnh Châu


FalseKhoa học
Hội thảo khoa học “Phát huy tiềm năng, lợi thế nhằm phát triển nhanh và bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh mới”TinTrường GiangHội thảo khoa học “Phát huy tiềm năng, lợi thế nhằm phát triển nhanh và bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh mới”/SiteAssets/Hoithao-kt-dbscl-1.JPG
10/12/2021 3:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng 10/12, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Thành ủy Cần Thơ, Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy tiềm năng, lợi thế nhằm phát triển nhanh và bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long". Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại các địa điểm: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Học viện Chính trị khu vực IV; Học viện Chính trị khu vực II; Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Chính trị các tỉnh/thành phố đồng bằng sông Cửu Long.

Hoithao-kt-dbscl-1.JPG

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, tỉnh An Giang.

PGS.TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Đinh Ngọc Giang - Vụ trưởng Vụ Quản lý Khoa học chủ trì và điều hành phiên thứ nhất tại điểm cầu Học viện Chính trị  Quốc gia Hồ Chí Minh. Chủ trì và điều hành phiên thứ hai tại điểm cầu Học viện Chính trị khu vực IV: GS.TS Hà Thanh Toàn - Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ; TS Phan Công Khanh - Giám đốc Học viên Chính trị khu vực IV; Đồng chí Lê Tấn Thủ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, PGS.TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ: Đồng bằng sông Cửu Long có vị trí địa - kinh tế, địa - chiến lược quan trọng; với diện tích gần 4 triệu héc-ta, dân số 17,5 triệu người, hơn 700km bờ biển và trên 360 ngàn km2 vùng biển và vùng đặc quyền kinh tế; là trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn nhất cả nước, hàng năm sản xuất trên 50% sản lượng lúa, 65% sản lượng nuôi trồng thủy sản, 70% các loại trái cây; xuất khẩu 95% lượng gạo và 60% lượng cá của cả nước... Đồng bằng sông Cửu Long có vai trò đặc biệt quan trọng đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Đây còn là vùng có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh, giàu tiềm năng về tài nguyên và năng lượng tái tạo, có nhiều lợi thế phát triển kinh tế biển, biên mậu, giao thương quốc tế… Với tiềm năng to lớn và lợi thế của mình, Đồng bằng sông Cửu Long hội đủ những yếu tố cần thiết để trở thành một trong những vùng kinh tế trọng điểm của khu vực và cả nước.

Đối mặt nhiều khó khăn, thách thức

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, Đồng bằng sông Cửu Long phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tồn tại nhiều "nút thắt", dẫn đến tụt hậu về nhiều mặt so với khu vực phía Nam và bình quân chung cả nước, như: thiếu một tầm nhìn chiến lược chung cho cả khu vực, một cơ chế liên kết vùng hiệu quả; tài nguyên đất, nước và môi trường khai thác sử dụng chưa hiệu quả; cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu phát triển của Vùng; nguồn lực đầu tư phát triển còn hạn chế; chậm đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất... Bên cạnh đó, Đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với một thách thức rất lớn là biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Là một châu thổ trẻ, Đồng bằng sông Cửu Long rất mẫn cảm trước tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, khiến cho những ưu thế về điều kiện tự nhiên vốn có của Vùng dễ bị mất đi hoặc thay đổi theo hướng bất lợi... Vì vậy, phát triển nhanh và bền vững Đồng bằng sông Cửu Long  trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế của Vùng là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Hoithao-kt-dbscl-2.JPG

Xuất phát từ thực tiễn đó, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Thành ủy Cần Thơ và Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học"Phát huy tiềm năng, lợi thế nhằm phát triển nhanh và bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh mới" với mục tiêu phân tích, đánh giá đầy đủ tiềm năng, lợi thế của Đồng bằng sông Cửu Long và khả năng, điều kiện, giải pháp phát huy để phát triển bền vững khu vực này…

Giải pháp đột phá

Tại Hội thảo, có 14 ý kiến phát biểu tham luận, thảo luận tâm huyết, sâu sắc được trình bày tại Hội thảo như: "Thực trạng, thách thức và tư vấn, hiến kế giải pháp đột phá phát huy tiềm năng, lợi thế nhằm phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long" của GS.TS.AHLĐ,NGND Võ Tòng Xuân; "Vai trò của hợp tác xã trong phát triển chuỗi giá trị nông sản hàng hóa và định hướng trong thời gian tới" của PGS.TS Nguyễn Duy Cần, Khoa Phát triển Nông thôn, Đại học Cần Thơ; "Phát triển nông nghiệp bền vững ở vùng ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh thay đổi bất định của nguồn tài nguyên nước mặt và biến đổi khí hậu" của PGS,TS Văn Phạm Đăng Trí" và nhóm tác giả Viện nghiên cứu Biến đổi khí hậu, Đại học Cần Thơ; "Liên kết vùng  một giải pháp phát huy tiềm năng, lợi thế trong phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long" của TS. Nguyễn Thành Hưng, Học viên Chính trị khu vực IV; "Nguồn nhân lực quyết định sự bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long" của ThS Nguyễn Văn Định, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp…

Phát biểu tổng kết Hội thảo, PGS.TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của các chuyên gia, các nhà khoa học, người làm công tác thực tiễn, cán bộ lãnh đạo, quản lý từ nhiều ban ngành, địa phương trong cả nước. Các ý kiến  tham luận, thảo luận của các nhà khoa học đã tập trung làm rõ về thực trạng việc phát huy tiềm năng, lợi thế và sự phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long những năm qua; Những vấn đề đặt ra và những thách thức đối với phát triển nhanh và bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay; Nhận thức chung về tiềm năng, lợi thế của vùng; về vấn đề phát triển nhanh và bền vững Đồng bằng sông Cửu Long; Quan điểm của Đảng và chính sách của Nhà nước về phát triển nhanh và bền vững Đồng bằng sông Cửu Long… PGS.TS Hoàng Phúc Lâm nhấn mạnh, Hội thảo khoa học "Phát huy tiềm năng, lợi thế nhằm phát triển nhanh và bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh mới" là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh hiện nay; là dịp để các chuyên gia, nhà khoa học, nhà lãnh đạo quản lý; các nhà hoạt động xã hội, nhà hoạt động môi trường, cách doanh nhân,... giao lưu, chia sẻ tri thức, kinh nghiệm; tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận; góp phần làm nên thành công của Hội thảo; cung cấp thêm những luận cứ khoa học; góp phần tư vấn, kiến nghị chính sách phát triển nhanh và bền vững đối với Trung ương và địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả của Hội thảo tiếp tục được Ban Tổ chức hoàn thiện và xuất bản làm tư liệu phục vụ nghiên cứu và giảng dạy những nội dung liên quan đến Đồng bằng sông Cửu Long

Trường Giang 

False
An Giang khai giảng 7 lớp may công nghiệp cho 195 học viên theo Nghị quyết 68/NQ-CPTinHạnh ChâuAn Giang khai giảng 7 lớp may công nghiệp cho 195 học viên theo Nghị quyết 68/NQ-CP/SiteAssets/Khaigiang-nghe-BinhHoa-1.jpg
07/12/2021 8:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Chiều 06-12, tại Khu Công nghiệp Bình Hòa, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) phối hợp Công ty TNHH NV Apparel tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo nâng cao kỹ năng nghề cho lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ. Giám đốc Bảo hiểm xã hội An Giang Đặng Hồng Tuấn và Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang Phạm Sơn đã đến dự.

 Khaigiang-nghe-BinhHoa-1.jpg

Theo đó, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành tổ chức 7 lớp may công nghiệp khóa I-2021 cho 195 học viên là nhân viên Công ty TNHH NV Apparel. Khóa học từ ngày 6-12-2021 đến ngày 10-4-2022. Lớp đào tạo được Sở Lao động-Thương binh và Xã hội An Giang phê duyệt phương án hỗ trợ Công ty TNHH NV Apparel để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho 195 lao động với tổng kinh phí 1,170 tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Khaigiang-nghe-BinhHoa-2.jpg

Giám đốc Bảo hiểm xã hội An Giang Đặng Hồng Tuấn cho biết: Đây là 1 trong 2 đơn vị ở ĐBSCL được hưởng chính sách này, thực hiện theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; góp phần khôi phục sản xuất kinh doanh, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang Phạm Sơn yêu cầu Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành phối hợp Công ty TNHH NV Apparel đảm bảo chất lượng đào tạo và phương án đã được phê duyệt, giúp người lao động nâng cao kỹ năng tay nghề, sớm có thu nhập.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU

FalseGiáo dục
Đầu tư công nghệ chế biến cá Nàng Hai thành sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 saoTinBảo PhongĐầu tư công nghệ chế biến cá Nàng Hai thành sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao/SiteAssets/Sanpham-ca-NangHai-1.jpg
06/12/2021 10:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Trước thực trạng cá Nàng Hai hay cá Thác Lác cườm thương phẩm rớt giá, đẩy đưa các hộ chăn nuôi lao đao, thua lỗ thì tại “thủ phủ” nuôi cá ở xã Phú Bình huyện Phú Tân tỉnh An Giang, một số nông dân đã chuyển hướng đầu tư công nghệ chế biến sản phẩm sạch từ con cá này, bước đầu được thị trường chấp nhận.

Sanpham-ca-NangHai-1.jpg

 Ao nuôi cá nguyên liệu phục vụ nhu cầu chế biến sản phẩm sạch từ cá Nàng Hai

Anh Nguyễn Thanh Tùng, hộ chăn nuôi cá Nàng Hai hay cá Thác Lác cườm từ năm 2013 được xem là người tiên phong trên lĩnh vực ương, nuôi cá giống bán cho các hộ nuôi thịt ở các xã như Hòa Lạc, Phú Bình và một số vùng nuôi cá lân cận. Những năm gần đây, khi con cá Nàng Hai thương phẩm bị tuột dốc, giá cả đầu ra bấp bênh thì anh Tùng đã mạnh dạn chuyển hướng  đầu tư xây dựng quy trình khép kín sản xuất sản phẩm sạch đóng gói từ cá tươi sống.

Để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trong nước, năm 2016 anh Nguyễn Thanh Tùng thành lập công ty và sau thời gian nghiên cứu, Công ty chế biến thủy hải sản Thanh Tùng đã cho ra thị trường 7 loại sản phẩm sạch được người tiêu dùng ưa chuộng gồm các mặt hàng chủ lực được chế biến từ nguyên liệu cá Nàng Hai như: Cá rút xương muối ớt, cá rút xương sả ớt, cá rút xương hành tiêu, cá rút xương trứng muối, chả cá tẩm gia vị, chả cá tươi, chạo sả. Giá bán cho siêu thị  loại 300 cà gram/ một con cá nguyên con rút xương tẩm các loại gia vị khoảng 60.000 đồng, cá nhồi trứng muối 75.000 đồng/ một con, chả gia vị loại 500 cà gram là 105.000 đồng, chả tươi loại 500 ca gram có giá là 80.000 đồng.

Sanpham-ca-NangHai-2.jpg

Công nhân đang rút xương để tẩm gia vị cho cá Nàng Hai

Trong khi giá cá tươi không ổn định, người nuôi cá Nàng Hai hay Thác Lác cườm ở An Giang đứng ngồi không yên thì việc đầu tư chuyển đổi phương thức làm ăn như anh Tùng quả là hướng đi đúng vừa giải quyết sản lượng cá nuôi tồn động hằng năm, vừa có thêm sản phẩm mới, lạ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Dự kiến năm 2022, Công ty Thanh Tùng ở xã Phú Bình, huyện Phú Tân tỉnh An Giang sẽ mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Bảo Phong

FalseCông nghệ
Tịnh Biên quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh dân tộc thiểu sốBài viếtNguyễn HảoTịnh Biên quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh dân tộc thiểu số/SiteAssets/TB-quantamgiduc-tso.jpg
02/12/2021 9:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Đặc thù là huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó dân tộc Khmer chiếm trên 25%, học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn chiếm số lượng khá, nên trong những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã và đang triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh DTTS trên địa bàn.

TB-quantamgiduc-tso.jpg

Trường Phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Tịnh Biên được thành lập theo Quyết định số 1075/QĐ.UB-TC, ngày 14 tháng 07 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) An Giang, với tổng diện tích là 7.406 m2. Từ năm học 2018-2019, trường được đầu tư xây dựng mới với đầy đủ các phòng học, phòng chức năng phục vụ học tập và khu ký túc xá phục vụ nội trú của học sinh với 52 phòng nhằm đảm bảo hoạt động nội trú cho 100% học sinh của trường.

Năm học 2020-2021, trường được UBND tỉnh An Giang công nhận là trường trung học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 theo Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2021.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, thời gian qua, nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn và Ban đại diện cha mẹ học sinh trường triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm các cấp và các lực lượng xã hội trong việc nâng cao chất lượng học sinh; tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giá trị sống, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, trách nhiệm công dân cho học sinh.

Nhà trường triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với nhà giáo và học sinh dân tộc nội trú; sử dụng có hiệu quả các chính chế độ, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với học sinh. Song song với việc dạy kiến thức theo nội dung chương trình phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, nhà trường còn đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao, các hoạt động vui chơi giải trí cho học sinh, tạo môi trường thân thiện, vui tươi, phấn khởi trong nhà trường, nhằm duy trì giá trị cốt lõi của nhà trường là giáo dục học sinh có phẩm chất tốt về đạo đức, biết yêu thương, đoàn kết với bạn bè, kính trọng thầy cô; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, nêu gương người tốt, việc tốt trong việc thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, nhất là công tác nội trú.

Từ sự quan tâm của các ngành, các cấp, địa phương và tâm huyết với nghề của tập thể nhà trường, những năm gần đây chất lượng giáo dục đã không ngừng được nâng lên, trong đó tỷ lệ học sinh đạt học lực khá, giỏi chiếm trên 50% tổng số học sinh của trường, học sinh được xếp loại hạnh kiểm tốt chiếm trên 95%, không có học sinh học lực yếu, kém và hạnh kiểm trung bình. Tỉ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS hàng năm đạt 100%, số học sinh trúng tuyển vào trường PTDTNT THPT An Giang hàng năm đạt khoảng 40-50% số học sinh đăng ký dự thi. Số học sinh còn lại được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn; tổ chức phân công, phân nhiệm đúng chuyên môn đào tạo và trình độ năng lực để nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Triển khai có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá nhằm phát huy năng lực tự học, sáng tạo và vận dụng vào thực tiễn của học sinh, quan tâm giáo dục đạo đức lối sống, quản lý và chăm lo đời sống cho các em học sinh...

Nguyễn Hảo

FalseGiáo dục
Kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021)Bài viếtQuốc HùngKỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021)/SiteAssets/Bithu-tham-nhagiaovn-2.jpg
18/11/2021 2:00 CHNoĐã ban hành

Vinh quang nghề giáo!

(TUAG)- Tôn sư trọng đạo là một nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời của dân tộc Việt. Từ xa xưa cha ông ta đã có câu: "Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy", "Không thầy đố mày làm nên", "Con ơi nhớ lấy lời này/ Ơn cha nghĩa mẹ công thầy chớ quên" hay "Muốn sang thì bắc cầu kiều/ Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy"… điều đó cho thấy, lòng trân trọng, kính yêu của nhân dân ta dành cho các thầy, cô giáo. Bởi lẽ, ai cũng từng là một học trò, cũng từng có những người thầy dạy dỗ, chỉ bảo, truyền đạt cho ta cả kiến thức lẫn kinh nghiệm sống quý báu, nâng bước ta vào đời.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đến thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên tiêu biểu nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2021.

Sau khi giành được độc lập, thoát khỏi ách Bắc thuộc, giáo dục nhà trường được tổ chức quy củ, bên cạnh giáo dục dân gian. Các thầy giáo, những danh sư, những nhà yêu nước đã tạo dựng nên truyền thống vẻ vang của nhà giáo, đó là: thầy Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Võ Trường Toản, La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, Nguyễn Đình Chiểu…

Sự xâm lược và đô hộ của thực dân Pháp từ giữa thế kỷ XIX cũng du nhập nền giáo dục tư sản thực dân, thay cho giáo dục nho học, với mục đích của chúng là làm cho dân ngu để dễ cai trị. Song từ nhà trường của thực dân Pháp cũng đã xuất hiện nhiều thầy giáo, học sinh yêu nước, cách mạng, đã tích cực tham gia cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Mà trước hết đó là thầy giáo Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Và nhiều thầy giáo, học sinh yêu nước, cách mạng như: Trần Phú, Châu Văn Liêm, Võ Văn Tần, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Đặng Thai Mai, Trần Văn Giàu… đã trở thành những đảng viên Cộng sản, cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, những nhà nghiên cứu khoa học, nhà giáo dục xuất sắc.

Đảng, Nhà nước ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu, phát huy truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc, không chỉ có nhiều quan điểm khoa học, cách mạng về giáo dục, đã định hướng, lãnh đạo xây dựng nền giáo dục toàn dân, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Ngay sau khi nước nhà độc lập, yêu cầu của cách mạng ngày càng cao, "việc giành chính quyền đã khó, việc giữ chính quyền lại trăm ngàn lần khó hơn". Vì thế, Người đòi hỏi rất cao đối với ngành giáo dục: "Trên nền tảng giáo dục và chính trị và lãnh đạo tư tưởng tốt, phải phấn đấu nâng cao chất lượng văn hóa và chuyên môn, nhằm thiết thực giải quyết các vấn đề do cách mạng nước ta đề ra, và trong một thời gian không xa, đạt những đỉnh cao của khoa học và kỹ thuật". Điều này thể hiện tầm nhìn của Hồ Chí Minh đối với sự vận động và phát triển đất nước, đối với tương lai của một dân tộc độc lập.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn coi "Giáo dục là quốc sách hàng đầu", quy mô giáo dục phát triển nhanh, thực hiện nền giáo dục toàn dân, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của nhân dân. Đến nay, mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non tăng nhanh, các cơ sở giáo dục đại học được củng cố và phát triển ở khắp các khu dân cư lớn, các vùng, một số tỉnh, thành phố. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đã tăng mạnh về số lượng, chất lượng và được chuẩn hóa, ngày càng đồng bộ về cơ cấu. Các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục - đào tạo được quan tâm đầu tư và từng bước hiện đại hóa. Chất lượng đào tạo đại học và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Hiện nay, chúng ta đang tích cực tiến hành một "cuộc cách mạng" về giáo dục với việc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

bai-viet-tri-an-thay-co.png

Gần 2 năm qua, dịch COVID-19 đã làm đảo lộn và tàn phá tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó ngành giáo dục và đào tạo là lĩnh vực chịu ảnh hưởng rất nặng nề. Nhưng các thầy cô giáo đã khắc phục khó khăn, thách thức để việc học tập của học sinh không bị gián đoạn - ngay cả khi dịch bệnh ở thời điểm căng thẳng nhất, các thầy cô giáo đã chủ động, linh hoạt chuyển đổi sang phương thức dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình. Nhiều thầy cô đã sáng tạo tìm mọi cách mày mò, tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học để thích ứng linh hoạt với bối cảnh mới, để công tác dạy và học duy trì hiệu quả nhất đưa bài học, kiến thức đến với học trò. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngành đã tổ chức triển khai kỳ thi THPT quốc gia nghiêm túc, an toàn và đảm bảo yêu cầu chống dịch, được dư luận đánh giá cao.

Giữa bộn bề khó khăn của dịch bệnh, các thầy cô giáo không những dạy trực tuyến cho học sinh, mà còn hăng hái, tình nguyện góp công góp sức vào cuộc chiến chống dịch, không ngại mọi khó khăn, nguy hiểm tham gia các hoạt động thiện nguyện, đồng hành cùng chính quyền, ngành y tế như: tham gia các đội nấu ăn từ thiện, tầm soát bóc tách F0, tiêm vắc-xin, nhập dữ liệu tiêm ngừa, phục vụ các khu cách ly, khu phong toả…

Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Với truyền thống tôn sư trọng đạo không bao giờ cũ, dân tộc ta sẽ mãi tri ân chân thành và dành những tình cảm sâu sắc nhất đến những "người anh hùng thầm lặng" đang ngày đêm miệt mài bên trang giáo án, thắp lửa ước mơ cho biết bao thế hệ học sinh, giúp các em vững bước trên con đường để trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.

Quốc Hùng

FalseGiáo dục
Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Tịnh Biên triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Bài viếtTrường GiangTrường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Tịnh Biên triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục /SiteAssets/Truong-DTNT-TB-3.JPG
17/11/2021 11:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Tịnh Biên được thành lập từ năm 2014 trên cơ sở tách các lớp dân tộc nội trú từ Trường THCS Cao Bá Quát. Năm học 2018-2019, trường được đầu tư xây dựng khang trang, có đầy đủ các phòng học, phòng chức năng đáp ứng việc dạy và học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và khu ký túc xá với 52 phòng, nhằm đảm bảo hoạt động nội trú cho 100% học sinh của trường. Trường thuộc loại hình chuyên biệt, ngoài nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ trường THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, trường còn có thêm nhiệm vụ đặc biệt là đào tạo nguồn cán bộ người dân tộc cho địa phương.

Truong-DTNT-TB-1.JPG

Hằng năm, trường duy trì số lượng 12 lớp từ khối lớp 6 đến lớp 9 (mỗi khối 03 lớp), với số lượng khoảng 400 học sinh thuộc địa bàn các xã, thị trấn trong toàn huyện Tịnh Biên (trong đó có 95% học sinh người dân tộc Khmer và 5% học sinh người Kinh). Học sinh được hưởng các đầy đủ các chế độ ưu đãi theo quy định. Trường có 48 cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động. Trong đó có 02 cán bộ quản lý, 31 giáo viên trực tiếp giảng dạy (100% đã được đào tạo trình độ đại học sư phạm đạt chuẩn quy định). 

Những năm qua, nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với Ủy  ban nhân dân các xã, thị trấn có học sinh tham gia học tại trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh trường triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm các cấp và các lực lượng xã hội trong việc nâng cao chất lượng học sinh; tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giá trị sống, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, trách nhiệm công dân cho học sinh.

Truong-DTNT-TB-2.JPG

Bên cạnh đó, nhà trường tạo mọi điều kiện cho cán bộ, giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và chính trị; tổ chức phân công, phân nhiệm đúng chuyên môn đào tạo và trình độ năng lực để nâng cao chất lượng dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đồng thời, triển khai có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá nhằm phát huy năng lực tự học, sáng tạo và vận dụng vào thực tiễn của học sinh; tổ chức hiệu quả việc dạy 2 buổi/ngày, dạy bồi dưỡng và duy trì thực hiện giờ tự học trên lớp vào mỗi buổi tối.

Song song với việc "dạy chữ", nhà trường quan tâm "dạy người" thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao, các hoạt động vui chơi giải trí cho học sinh, tạo môi trường thân thiện, vui tươi, phấn khởi trong nhà trường, nhằm duy trì giá trị cốt lõi của nhà trường là giáo dục học sinh có phẩm chất tốt về đạo đức, biết yêu thương, đoàn kết với bạn bè, kính trọng thầy cô, yêu mến trường lớp và thực hiện tốt nhiệm vụ học tập theo phương châm "Trường như nhà, thầy cô như cha mẹ, bạn bè như anh em"; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, nêu gương người tốt, việc tốt trong việc thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, nhất là công tác nội trú.

Nhà trường triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với nhà giáo và học sinh dân tộc nội trú; sử dụng có hiệu quả các chính chế độ, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với học sinh người dân tộc thiểu số.

 Với những giải pháp thiết thực, khả thi cùng với tình yêu nghề, mến trẻ của tập thể giáo viên, cán bộ quản lý nhà trường, sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự hỗ trợ, đồng hành của phụ huynh học sinh và các mạnh thường quân, chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng được nâng lên, trong đó tỷ lệ học sinh đạt học lực khá, giỏi chiếm trên 50% tổng số học sinh của trường, học sinh được xếp loại hạnh kiểm tốt chiếm trên 95%, không có học sinh học lực yếu, kém và hạnh kiểm trung bình. Hằng nằm, tỉ lệ học sinh bỏ học giữa chừng luôn dưới 1%, tỉ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS đạt 100%, số học sinh trúng tuyển vào trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT An Giang đạt khoảng 40 - 50% số học sinh đăng ký dự thi. Số học sinh còn lại được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Truong-DTNT-TB-3.JPG

Với những thành tích nổi bật trong dạy và học của thầy và trò Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Tịnh Biên theo chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã được cấp có thẩm quyền tặng nhiều phần thưởng cao quý như: 03 lần được nhận Cờ thi đua hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác (2016 - 2020); 02 Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học và Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh có thành tích tiêu biểu nhân dịp Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Tỉnh ủy An Giang thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Trường Giang

FalseGiáo dục
An Giang: Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 15TinHà NgânAn Giang: Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 15/SiteAssets/Nha-giao-uutu-lanthu-15.jpg
17/11/2021 3:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, sáng nay 17/11, UBND tỉnh An Giang long trọng tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 15 cho các nhà giáo tiêu biểu đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà. Tham dự Lễ trao tặng có ông Lê Văn Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 Nha-giao-uutu-lanthu-15.jpg

Theo đó, 19 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục tỉnh đã được trao tặng danh hiệu cao quý Nhà giáo ưu tú. Đây là những tấm gương tiêu biểu cho sự đam mê cống hiến, tâm huyết với nghề, tận tụy, yêu thương học trò.

Phát biểu tại Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước chúc mừng các nhà giáo được nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần này. Việc Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú chính là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với công lao đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của dân tộc, là sự tôn vinh nghề dạy học - "Nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý", là sự vinh danh vị trí người thầy trong xã hội. Qua đó, cũng thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục, với quan điểm coi giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước mong muốn các nhà giáo nhận danh hiệu hôm nay, không ngừng phấn đấu rèn luyện trau dồi đạo đức nhà giáo, tình yêu nghề nghiệp, phong cách và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với vinh dự của một nghề cao quý.  

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước đã chia sẻ những khó khăn của ngành giáo dục hiện nay. Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, diễn ra trong bối cảnh tỉnh An Giang cùng cả nước đang đối diện với diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19. Mặc dù năm học mới đã bắt đầu hơn 2 tháng, nhưng các thầy cô giáo và các em học sinh không thể đến trường học trực tiếp, phải học tập bằng các hình thức linh hoạt khác với rất nhiều khó khăn, trở ngại. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước biểu dương những khó khăn và sự nỗ lực mà toàn ngành giáo dục đã và đang từng ngày phấn đấu, đoàn kết, chung sức, đồng lòng để phòng, chống đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022. Trong điều kiện năm học diễn ra vô vàn khó khăn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước mong muốn, mỗi cán bộ quản lý giáo dục, mỗi thầy cô giáo trong toàn ngành sẽ tích cực, chủ động hơn nữa, dù ở vị trí công tác nào hãy phát huy tinh thần cầu thị, không ngừng học hỏi và rèn luyện. Người thầy vĩ đại là người biết cách truyền cảm hứng, bằng tâm huyết của mình, thầy cô hãy thắp lên ngọn lửa đam mê học tập, sáng tạo trong mỗi học sinh. Bằng sự tận tâm, yêu nghề của mình, đặc biệt là sự trăn trở để có những bài giảng hay, hấp dẫn để học sinh cảm nhận được trái tim yêu thương, tiếp thu những tri thức mới để vững vàng, tự tin bước vào tương lai.

                                                        Hà Ngân

TrueGiáo dục
Quan tâm giáo dục lịch sử cách mạng địa phương, các giá trị văn hóa đặc trưng và con người An Giang - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng TinTrường GiangQuan tâm giáo dục lịch sử cách mạng địa phương, các giá trị văn hóa đặc trưng và con người An Giang - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng /SiteAssets/Tongket-GD-pc-ag-6.JPG
09/11/2021 2:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của TS.Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Bí thư về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và tổng kết 10 năm Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức vào sáng 9/11/2021 tại thành phố Long Xuyên - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Tongket-GD-pc-ag-1.JPG

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chủ trì tại điểm cầu tỉnh Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng và TS.Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 Tongket-GD-pc-ag-2.JPG

Đồng chí Lê Văn Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả đạt được

Nhiều kết quả nổi bật

Báo cáo tại Hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lê Văn Phước nêu rõ: Qua hơn 05 năm thực hiện, các cấp ủy, tổ chức đảng ở các sở, ban, ngành, tỉnh và các địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và 10 năm Chỉ thị số 10-CT/TW về phổ cập giáo dục đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Hầu hết cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong toàn tỉnh nhận thức rõ về vai trò, vị trí, ý nghĩa của giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Từ đó, đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với thực tiễn cuộc sống, đặc biệt là dành nguồn lực phù hợp với khả năng của tỉnh để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đổi mới chương trình, phương pháp dạy học, góp phần phát triển nhanh nguồn nhân lực qua đào tạo, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

 Tongket-GD-pc-ag-3.JPG

Đồng chí Đặng Hoài Dũng, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh An Giang, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Ngành Giáo dục và Đào tạo và các địa phương đã thể hiện quyết tâm đổi mới, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, đáp ứng được yêu cầu đổi mới công tác quản lý giáo dục, đổi mới dạy học; đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo ở các bậc học; tỉ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia đứng tốp 10 cả nước và đứng đầu Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhiều năm liền. Mạng lưới, quy mô phát triển ở tất cả các bậc học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, phủ khắp các xã, phường, thị trấn, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của Nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xã hội. Tỷ lệ trẻ đi học trong độ tuổi các cấp học đều tăng theo mỗi năm, hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi. Công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ tiếp tục được duy trì và nâng tỷ lệ đạt chuẩn theo hằng năm. Quy mô và chất lượng giáo dục nghề nghiệp ngày càng chuyển biến tích cực. Công tác xã hội hóa giáo dục, phong trào khuyến học, khuyến tài tiếp tục được đẩy mạnh, đây là một trong những điểm sáng của tỉnh, góp phần quan trọng vào việc xây dựng xã hội học tập cũng như tạo điều kiện cho nhiều học sinh, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường...

 Tongket-GD-pc-ag-4.JPG

Đồng chí Võ Thị Xuân Kiều, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên phát  biểu tham luận.

Những hạn chế, thách thức

Bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn những hạn chế, bất cập cần có giải pháp tháo gỡ, đó là: Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền một số địa phương, có lúc chưa thường xuyên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo có mặt chưa mang lại hiệu quả. Cơ cấu đội ngũ nhà giáo có nơi chưa hợp lý, thừa thiếu cục bộ, nhất là giáo viên bậc mầm non. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học mặc dù được quan tâm đầu tư nhưng có lúc, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu. Tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia có nâng lên nhưng chưa đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

 Tongket-GD-pc-ag-5.JPG

TS.NGUT Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Giải pháp tạo bước đột phá

Phát biểu trao đổi tại Hội nghị, TS.Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng đinh: Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, 05 năm thực Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Tỉnh ủy và 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị, sự nghiệp giáo dục và đào tạo An Giang đạt nhiều thành quả quan trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả về giáo dục ở các bậc học. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi và tốt nghiệp trung học vượt chỉ tiêu hằng năm. 05 năm liền, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông luôn đứng tốp 3 - 5 cả nước và đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình nêu lên những dự báo, sự trăn trở khi ngành giáo dục An Giang nói riêng tiếp tục đối mặt trước những khó khăn, thách thức trước bối cảnh ảnh hưởng tiêu cực của COVID-19 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả giáo dục và sức khỏe của các cháu học sinh không đảm bảo… Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị ngành GD&ĐT cần xây dựng chương trình, kế hoạch với hệ thống giải pháp phù hợp, khả thi để giữ vững chất lượng dạy và học, hạn chế học sinh bỏ học và toàn ngành phải quyết tâm cao để vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ "trồng người" mà Đảng, Nhà nước giao.

Tongket-GD-pc-ag-6.JPG

TS.Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, TS.Lê Hồng Quang nêu rõ, Hội nghị diễn ra trong bối cảnh An Giang cùng cả nước đang đối diện với diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19. Mặc dù năm học mới đã bắt đầu được 2 tháng nhưng các thầy cô giáo và các em học sinh không thể đến trường, phải học gián tiếp với rất nhiều khó khăn, trở ngại.

Bí Thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang ghi nhận, biểu dương tất cả các ngành, các cấp trong tỉnh; trân trọng biểu dương những đóng góp to lớn của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và nhân dân đối với sự nghiệp giáo dục; đặc biệt ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong toàn tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức đạt được nhiều thành tích trong thời gian qua. Nhân dịp chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang gửi đến quý thầy cô giáo, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo lời chào thân ái, lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và toàn ngành giáo dục trong tỉnh tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và đồng bộ giữa ngành giáo dục với Mặt trận, đoàn thể các cấp và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới căn bản giáo dục - đào tạo và phổ cập giáo dục.

Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, quan điểm của Đảng về giáo dục và đào tạo, nhất là những quan điểm mới về giáo dục được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Xem trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ thầy cô giáo, học sinh, sinh viên. Quan tâm tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo, nhằm lan tỏa những điều tích cực, qua đó đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện chủ trương đổi mới giáo dục giai đoạn 2021-2025.

Ba là, đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập. Tăng cường giáo dục chính trị, ý thức công dân, lịch sử dân tộc; giáo dục lịch sử cách mạng địa phương, các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, văn hóa đặc trưng và con người An Giang theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng cấp học. Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa học đường ngày càng tốt đẹp, gắn với tăng cường giáo dục đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Thường xuyên thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò của Đoàn - Hội - Đội tại các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp trong việc giáo dục, rèn luyện học sinh, sinh viên.

Bốn là, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, bảo đảm đủ giáo viên cho từng cấp học, môn học để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới.

Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả công tác đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp; đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hằng năm; gắn kết quả đánh giá hằng năm với việc phân công, sắp xếp, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Năm là, tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục và xoá mù chữ. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chủ trương giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; định hướng nghề nghiệp ở trung học phổ thông. Giảm tỷ lệ mù chữ ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ, toàn diện về chất lượng giáo dục, đào tạo.

Triển khai thực hiện việc đổi mới chương trình sách giáo khoa và tài liệu giáo dục địa phương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đảm bảo hiệu quả, thực chất, bền vững. Phấn đấu đưa chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh phát triển vượt bậc trong giai đoạn 2021-2025.

Sáu là, tiếp tục đổi mới công tác quản lý; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động giáo dục, đào tạo. Ưu tiên nguồn tài chính cho giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ tốt việc triển khai chương trình và sách giáo khoa mới. Tăng cường xã hội hóa để đầu tư cho giáo dục, đào tạo, các cấp ủy đảng cần quan tâm do ngân sách còn khó khăn. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đối với các cơ sở giáo dục; đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho cơ sở giáo dục và hiệu trưởng trong xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ học sinh ở vùng đặc biệt khó khăn. Phát triển mạnh mẽ hơn nữa quỹ khuyến học, khuyến tài hỗ trợ học sinh, sinh viên.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang bày tỏ sự tin tưởng với trí tuệ, sự nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, viên chức và các thầy cô giáo, sẽ là nền tảng quan trọng để đào tạo thế hệ trẻ trở thành những chủ nhân tương lai, kế tục sự nghiệp cách mạng, xây dựng và phát triển tỉnh An Giang - quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng giàu đẹp - văn minh.

 Tongket-GD-pc-ag-7.JPG

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trao Bằng khen và quà cho các tập thể có thành tích tiêu biểu.

 Tongket-GD-pc-ag-8.JPG

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng trao bằng khen và quà cho cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen và tiền thưởng cho 22 tập thể và 30 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo và phổ cập giáo dục.

Trường Giang

 

TrueGiáo dục
1 - 30Next