Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksXây dựng Đảng

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!
 
Xây dựng Đảng
“Đường” vào lòng dân (29/08/2022 15:00:00)
 
 
Mãi mãi là tấm gương sáng (29/08/2022 11:00:00)
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Phân loại
  
Châu Thành tăng cường xây dựng, chỉnh đốn ĐảngBài viếtTrung HiếuChâu Thành tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng/SiteAssets/CT-xdd=quantam-1.JPG
29/09/2022 5:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, Đảng bộ huyện Châu Thành đã vượt qua khó khăn và đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh…

 CT-xdd=quantam-1.JPG

Trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí cao niên tuổi Đảng

Xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ huyện Châu Thành tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, với nhiều đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những việc khó, việc mới. Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Qua đó, đã tạo sự đồng thuận, thống nhất về ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Đảng bộ huyện Châu Thành đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt chính trị, tư tưởngtriển khai sâu rộng, có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII). Các cấp ủy Đảng tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của trung ương, tỉnh về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị bảo đảm từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được thực hiện nền nếp, khách quan, sát với thực tế. Qua đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác vận động quần chúng của các cấp ủy Đảng, chính quyền có nhiều đổi mới, với nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả đáp ứng kịp thời những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Bên cạnh đó, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong làm việc khoa học, ứng xử có văn hóa trong phục vụ nhân dân. Đồng thời, phát động toàn Đảng bộ thực hiện “5 xây, 5 chống” công khai tại trụ sở nơi làm việc để nhân dân giám sát. UBND huyện phát động thực hiện phương châm “6 biết” (biết chào, biết cười, biết lắng nghe, biết hướng dẫn, biết trả đúng kết quả, biết xin lỗi) gắn với thực hiện phương châm “một cửa, trách nhiệm, thân thiện”. Ngoài ra, huyện còn thực hiện hiệu quả diễn đàn “Lắng nghe dân nói”, “Đi tận ngõ, rõ từng nhà”, nhằm lắng nghe tâm tư nguyện vọng của dân và giúp dân tháo gỡ khó khăn, giải quyết kịp thời nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm trên các lĩnh vực được quan tâm. Từ đó, tạo được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của nhà nước.

 CT-xdd=quantam-2.JPG

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành Từ Thanh Khiết thăm các gia đình chính sách

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành Từ Thanh Khiết nhấn mạnh: Thời gian tới, Đảng bộ huyện Châu Thành tiếp tục tổ chức hiệu quả, nghiêm túc việc quán triệt, học tập và triển khai đồng bộ việc thực hiện các nghị quyết của Đảng. Đồng thời, đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Trong đó, tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ngoài ra, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của các tổ chức cơ sở Đảng; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ngoài ra, đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực… góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh địa phương.

TRUNG HIẾU

False
Gieo niềm tin gặt sự đồng thuận: Kỳ III. GẶT SỰ ĐỒNG THUẬNBài viếtNgọc HânGieo niềm tin gặt sự đồng thuận: Kỳ III. GẶT SỰ ĐỒNG THUẬN/SiteAssets/Gieo-nientin-dongthuan-6.jpg
29/09/2022 9:30 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Những nỗ lực trong việc “gieo niềm tin” “vun trồng niềm tin” trong Nhân dân thời gian qua đã góp phần tạo nên sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội trên địa bàn tỉnh, khơi dậy sức sáng tạo và động viên, cổ vũ Nhân dân toàn tỉnh tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ.

Gieo-nientin-dongthuan-6.jpg

Phong trào từ thiện làm đường, cất cầu được lan tỏa

Sự đồng thuận của người dân giúp cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân An Giang chung sức, chung lòng, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu và giành được những kết quả phấn khởi trên nhiều lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP tăng dần qua từng năm. Trong bối cảnh kinh tế, xã hội của tỉnh An Giang còn gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19, nhưng 6 tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của An Giang tăng 4,98% so cùng kỳ 2021; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều dưới 1%, đạt mục tiêu giảm từ 1-1,2%/năm; thu nhập bình quân đầu người được cải thiện, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ có sự chuyển biến tích cực. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng đi vào thực chất; đến tháng 4/2022 có 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới, 67/116 xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” và 22 xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao”.

Hầu hết cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh đều giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; tạo sự thống nhất về ý chí, hành động của cả hệ thống chính trị. Mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân được củng cố, tăng cường. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị được nâng cao; coi trọng việc lắng nghe, nắm tình hình và giải quyết những nguyện vọng, kiến nghị hợp pháp, chính đáng, những vấn đề bức xúc của Nhân dân; góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân và phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mỗi người dân; khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tính chủ động, sáng tạo của quần chúng nhằm biến chủ trương, chính sách của Đảng và pháp Nhà nước thành hiện thực, thành phong trào hành động cách mạng của quần chúng.

Trong việc học tập và làm theo Bác, từ việc lan tỏa các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày càng xuất hiện nhiều những “quả ngọt” từ việc học và làm theo Bác trong các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân trên địa  bàn tỉnh, tạo ra những chuyển biến tích cực trong nếp sống, cách nghĩ, hành động, nghĩa cử cao đẹp của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trên địa tỉnh để rồi An Giang là một trong những địa phương đi đầu trong các phong trào xã hội từ thiện, mô hình xe chuyển bệnh nhân đạo phát triển rộng khắp 11 huyện, thị xã, thành phố, bếp ăn từ thiện, xây cầu - làm đường, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, khuyến học – khuyến tài... với rất nhiều mô hình hay, cách làm mới; huy động nguồn lực rất lớn trong toàn xã hội và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia.

Phong trào thi đua yêu nước tỉnh An Giang chính bởi sự đồng thuận từ Nhân dân liên tục phát triển trên tất cả lĩnh vực; được Nhân dân tham gia hưởng ứng sôi nổi, mang lại những hiệu quả to lớn, góp phần tô thắm truyền thống yêu nước của Nhân dân tỉnh An Giang trong thời kỳ mới góp phần thực hiện hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, người dân đã thể hiện rõ nét vai trò của mình trong việc đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. Góp phần quan trọng cùng Đảng và Nhà nước trong phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Còn rất nhiều, rất nhiều “trái ngọt” gặt nên từ sự đồng thuận của người dân đối với Đảng bộ, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Với phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm" - xã hội hóa cầu nông thôn

Việc của sắp tới là phải tăng cường và làm tốt hơn nữa công tác “gieo niềm tin”, “củng cố niềm tin” đề gặt được nhiều hơn nữa “trái ngọt” từ sự đồng thuận của Nhân dân. Công tác tuyên truyền phải hết sức phổ thông. Cố vào sâu trong dân chúng. Làm sao cho được 50 người hiểu rõ còn hơn là được 500 người chỉ hiểu lờ mờ. Và luôn luôn lắng nghe dân với thái độ cầu thị, chân thành, giải quyết thấu đáo những bức xúc trong Nhân dân. Công tác tuyên truyền phải thực hiện thường xuyên, liên tục, thay đổi hình thức tuyên truyền, cần chú ý đến phương thức tuyên truyền qua mạng xã hội, cần xây dựng những kênh thông tin trên môi trường mạng vừa tin cậy đối với Đảng và Nhà nước, vừa thân thiện với cộng đồng mạng để thực hành công tác thông tin, tuyên truyền một cách nhanh nhạy, hiệu quả, làm sao để bảo đảm truyền tải nhanh nhất, kịp thời nhất các nội dung và định hướng tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Còn một yếu tố là phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng dân tộc, tôn giáo để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền trong đồng dân tộc và tín đồ tôn giáo.

Niềm tin của Nhân dân với Đảng là cội nguồn sức mạnh làm nên mọi thắng lợi. Khi niềm tin của Nhân dân được khơi dậy mạnh mẽ, trái tim Nhân dân hòa nhịp đập cùng Đảng, cùng đất nước chính là sức mạnh làm nên thành công. Nhân dân đi theo Đảng, hưởng ứng phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng trước hết vì những mục tiêu rất thực tế, để đáp ứng những nhu cầu thiết thân của người dân hằng ngày, mong ước cuộc sống ngày càng tốt hơn, cả về vật chất và tinh thần. Việc những mong muốn hợp lý, chính đáng và hợp pháp của các tầng lớp nhân dân được gieo trồng, được lắng nghe, đã gặt được sự đồng thuận, và sẽ tiếp tục gặt nhiều hơn sự đồng thuận trong Nhân dân trong thời gian tới, đây cũng là yếu tố quyết định tới việc củng cố và giữ vững niềm tin chính trị của Nhân dân với Đảng với chính quyền./.

NGỌC HÂN

FalseĐưa Nghị quyết vào cuộc sống
Gieo niềm tin gặt sự đồng thuận: Kỳ II. VUN TRỒNG NIỀM TIN TRONG NHÂN DÂNBài viếtNgọc HânGieo niềm tin gặt sự đồng thuận: Kỳ II. VUN TRỒNG NIỀM TIN TRONG NHÂN DÂN/SiteAssets/Gieo-nientin-dongthuan-5.jpg
29/09/2022 7:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Nỗ lực đổi mới cả về phương pháp lẫn nội dung tuyên truyền là giải pháp quan trọng góp phần tạo nên sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, khơi dậy sức sáng tạo và động viên, cổ vũ Nhân dân toàn tỉnh tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ. Bên cạnh nỗ lực “gieo niềm tin trong Nhân dân”,  tỉnh luôn quan tâm đến công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội để ổn định tình hình tư tưởng trong Nhân dân.

Gieo-nientin-dongthuan-5.jpg

Công bố quyết định xã đạt chuẩn "Nông thôn mới nâng cao"

Nắm bắt và định hướng dư luận xã hội là một nội dung quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định: “Chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội”. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội luôn được Đảng bộ tỉnh An Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Với đặc điểm là tỉnh biên giới, có nhiều dân tộc và tôn giáo, trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh An Giang thường xuyên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 07-ĐA/TU về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2020 - 2025”. Thông qua đó, công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tiếp tục được đổi mới cả về nội dung và hình thức; nâng cao chất lượng, hiệu quả; bám sát thực tiễn đời sống xã hội; kịp thời phản ánh những vấn đề bức xúc, nổi cộm phát sinh ở địa phương; trở thành một nhiệm vụ thường xuyên, nền nếp, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020, của Ban Bí thư, về “Ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm”, ngay từ đầu năm 2021, Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì tổ chức ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các đơn vị cấp tỉnh trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm trong tỉnh. Phát huy những kết quả đạt được thời gian qua, trên cơ sở tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, An Giang đã phát hiện và giải quyết tốt, ngay từ đầu các vấn đề bức xúc trong Nhân dân, gắn với với công tác tuyên truyền trong Nhân dân, không để phát sinh điểm nóng.

Dieutra-XHH-quy-3-a.jpg

Tổ chức các cuộc điều tra xã hội học nắm những vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

Việc nắm bắt, tổng hợp thông tin và tổ chức điều tra xã hội học về dư luận xã hội ngày càng phát huy hiệu quả thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, Internet, mạng xã hội; đồng thời, tỉnh tập trung đổi mới theo hướng tăng cường cơ chế phản hồi thông tin. Những vấn đề nổi cộm phát sinh mà dư luận phản ánh (được tổng hợp hằng ngày, hằng tuần) được kịp thời gửi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để tập trung giải quyết hoặc đề xuất xử lý. Kết quả giải quyết được thông tin công khai trên Cổng thông tin Đảng bộ tỉnh để người dân nắm rõ và giám sát; tạo sự đồng tình, tin tưởng, đánh giá rất cao trong nội bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đây cũng là điều kiện giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời nắm bắt những vấn đề còn tồn tại, hạn chế; chấn chỉnh hoạt động quản lý, điều hành và giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; hạn chế tình trạng khiếu kiện, tụ tập đông người.

Với tinh thần cầu thị, trách nhiệm, không né tránh và luôn tôn trọng sự thật, việc nắm bắt công tác dư luận xã hội gắn với công tác tuyên truyền và phối hợp giải quyết tốt, ngay từ đầu, từ sớm các vấn đề bức xúc trong Nhân dân đã thể nỗ lực vun trồng niềm tin trong Nhân dân của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh. Thể hiện rõ mục đích, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh tất cả vì lợi ích của Đảng, của Nhân dân.

NGỌC HÂN

FalseĐưa Nghị quyết vào cuộc sống
Gieo niềm tin gặt sự đồng thuậnBài viếtNgọc HânGieo niềm tin gặt sự đồng thuận/SiteAssets/Gieo-nientin-dongthuan-2.jpg
28/09/2022 9:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Củng cố niềm tin của Nhân dân chính là điều kiện để tăng cường sức mạnh của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng, điều kiện để vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị. Trên địa bàn tỉnh An Giang, công tác tư tưởng thời gian qua đã góp phần tạo nên sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, khơi dậy sức sáng tạo và động viên, cổ vũ Nhân dân toàn tỉnh tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ. 

Công tác tư tưởng bao hàm phạm vi rộng, là hoạt động có mục đích của một giai cấp, một chính đảng, nhằm hình thành, phát triển, truyền bá hệ tư tưởng của giai cấp trong quần chúng, thúc đẩy quần chúng đi tới hành động. Điểm xuất phát trong công tác tư tưởng là hướng đến nhận được lòng tin của đối tượng được tác động. Trong khuôn khổ bài viết có hạn, chỉ xin đề cập đến nội dung công tác tuyên truyền của Đảng trên địa bàn tỉnh.

Gieo-nientin-dongthuan-2.jpg

An Giang ngày càng phát triển, giàu mạnh

Kỳ I. NỖ LỰC GIEO NIỀM TIN

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tư tưởng để cũng cố niềm tin vững chắc của Nhân dân vào Đảng, mang Đảng đến gần dân, Đảng bộ tỉnh trong suốt thời gian qua luôn chú trọng đến công tác tư tưởng, mà trọng yếu là công tác tuyên truyền, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, quan trọng nhằm tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy tinh thần yêu nước, thúc đẩy các tầng lớp nhân dân hành động tích cực và sáng tạo để thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

An Giang là tỉnh đầu nguồn Đồng bằng sông Cửu Long, nằm phía Tây Nam của Tổ quốc, diện tích tự nhiên trên 3.536 km2, trong đó, diện tích khu vực biên giới trên 320 km2 với đường biên giới dài gần 100 km tiếp giáp 02 tỉnh Takeo và Kandal (Vương quốc Campuchia), có 2 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu quốc gia, 01 cửa khẩu phụ và nhiều đường mòn, lối mở qua lại dọc biên giới. Dân số trên 1,9 triệu người (1.908.352), là tỉnh có dân số đông nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 8 cả nước. An Giang cũng là nơi có nền văn hóa vừa đặc sắc, vừa đa dạng; là nơi khởi nguồn nhiều tôn giáo bản địa, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống... Những đặc điểm đó, vừa là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu văn hóa; nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhạy cảm…

Gieo-nientin-dongthuan-1.jpg

Hội nghị định hướng tuyên truyền

Tỉnh đã đổi mới phương thức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao tính chủ động, nhạy bén, sáng tạo, sâu sát thực tế, không né tránh vấn đề mới, khó trong đời sống chính trị, xã hội. Sự chủ động linh hoạt, sáng tạo trên mặt trận thông tin, tuyên truyền thể hiện ngày càng rõ nét trong tất cả các khâu từ chỉ đạo định hướng tuyên truyền đến tổ chức thực hiện, các kế hoạch, chương trình tuyên truyền luôn được xây dựng sớm theo lộ trình cụ thể của cả nhiệm kỳ và từng năm. 

Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền ngay từ đầu năm phù hợp tình hình thực tiễn, nhất là đối với sự kiện, những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương, đối với các sự kiện có nguy cơ tạo điểm nóng và bị các thế lực thù địch lợi dụng kích động, xuyên tạc, tỉnh luôn chủ động xây dựng các phương án chỉ đạo tuyên truyền đột xuất để đảm bảo tính kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền các cấp ngăn chặn, giải quyết, xử lý sớm và có hiệu quả các vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý, điều hành. Phương thức tuyên truyền đa dạng: Tuyên truyền miệng, tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền qua các kênh báo chí, truyền thông và mạng xã hội; tuyên truyền qua hoạt động văn hóa, văn nghệ;…Tỉnh cũng thường xuyên mời các chuyên gia tổ chức các hội nghị thông tin những vấn đề thời sự, những vấn đề liên quan thiết thực đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm, như: "Hội nghị thông tin, tuyên truyền bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong tình hình hiện nay"; "Hội nghị cung cấp thông tin về chăm sóc sức khỏe nhân dân về bệnh đột quỵ"; "Hội nghị thông tin tình hình thế giới, khu vực thời gian gần đây";…

Nhằm thống nhất chặt chẽ trong ứng xử với truyền thông trên địa bàn tỉnh. Kịp thời phản bác các thông tin sai sự thật, định hướng báo chí, dư luận trước những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, có liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh. Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 887-QĐ/TU về quy trình ứng xử với truyền thông trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, việc triển khai thực hiện quy định này đã đạt được những kết quả nhất định, lãnh đạo ngành, địa phương trong thời gian gần đây đã có sự quan tâm trong việc phát ngôn cung cấp thông tin chính thống cho báo chí, qua đó đáp ứng nhu cầu được tiếp nhận thông tin chính thống của người dân, việc này tránh trường hợp người dân tiếp nhận thông tin nhiều chiều chưa đúng sự thật gây hoang mang trong dư luận.

Gieo-nientin-dongthuan-3.jpg

Hội nghị thông tin thời sự cho các bộ chủ chốt

Ngoài ra tỉnh cũng thường xuyên tham vấn, xin ý kiến chuyên gia trên tất cả các lĩnh vực để chỉ đạo, tổ chức công tác thông tin tuyên truyền khoa học, sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời chủ động nắm chắc và dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền kịp thời những vấn đề có tính chất "Phức tạp", "nhạy cảm", mà đông ý đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm.

Bên cạnh những vấn đề dư luận quan tâm, công tác xây dựng Đảng về chính trị, về tư tưởng, về tổ chức về cán bộ, về các hoạt động của cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, những văn bản chỉ đạo điều hành về công tác xây dựng Đảng đều được đẩy mạnh tuyên truyền. Những nội dung tuyên truyền chuyên sâu về xây dựng Đảng thật sự là cầu nối để Đảng gần dân, để người dân hiểu rõ mục đích của Đảng không gì khác hơn là mang lại cuộc sống ấm no cho người dân, là việc không chỉ của đảng viên mà còn là việc của mọi người người dân góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày trong sạch vững mạnh.

Công tác tuyên truyền của Đảng cũng luôn chú trọng "Hướng mạnh về cơ sở", "Chủ động, nhạy bén, kịp thời, hiệu quả" theo phương châm: "Nắm chắc ý Ðảng, hiểu rõ ý dân, thông tin thiết thực, tuyên truyền hiệu quả". Ðặc biệt, công tác thông tin tuyên truyền thời gian qua đã chú trọng tính đối thoại để khắc phục cách làm áp đặt, thông tin tuyên truyền một chiều, làm giảm niềm tin trong một bộ phận cán bộ và Nhân dân, lấy cơ sở lý luận và thực tiễn để tăng tính thuyết phục của công tác tuyên truyền, trong các hội nghị tập huấn tuyên truyền, báo cáo viên dành thời gian cuối buổi để trao đổi, tiếp thu ý kiến từ đại biểu, đồng thời, thường xuyên thực hiện việc lấy ý kiến khảo sát về hiệu quả, phương thức tuyên truyền, mọi phương thức tuyên truyền đều hướng đến người dân, để thực hiện phương pháp, nội dung tuyên truyền phù hợp nhất đến từng người dân, đến từng đối tượng được tiếp cận thông tin tuyên truyền. Tỉnh cũng phát huy cao nhất vai trò của người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng để phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, nhất là ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo.

Gieo-nientin-dongthuan-4.jpg

Hội nghị báo cáo viên

Với phương châm "Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu", bên cạnh định hướng tuyên truyền các nội dung mang tính chính trị, thời sự, tỉnh tăng cường giới thiệu những điển hình trong học tập và làm theo Bác, gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả từ các địa phương, đơn vị trong tỉnh cho các cơ quan báo chí của Trung ương và của tỉnh tuyên truyền (mỗi năm gần 150 điển hình)… đã góp phần lan tỏa cái hay, cái đẹp trong cuộc sống nhân lên sức mạnh đoàn kết trong việc cùng chung tay phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và lan tỏa sâu rộng hình ảnh quê hương, con người An Giang trong phạm vi khu vực và trên phạm vi cả nước.

Công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giáo dục cán bộ, đảng viên, Nhân dân có ý thức bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng được thực hiện quyết liệt thông qua báo chí, mạng xã hội. Đặc biệt, các nhóm "Dân An Giang", "Quê hương An Giang", "An Giang ngày mới" của tỉnh đã thực sự phát huy hiệu quả (hàng năm chia sẻ, lan tỏa gần 5.000 tin tức, hình ảnh, bài viết với gần 30.000 lượt xem). Qua đó, công tác này đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, góp phần đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, hầu hết cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đều có nhận thức đúng đắn, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, trận địa tư tưởng được giữ vững.

Có thể nói công tác tư tưởng mà trọng yếu là công tác tuyên truyền của tỉnh thời gian qua thật sự là "cầu nối" giữa Đảng và dân, mỗi phương thức, nội dung tuyên truyền đều hướng đến tỏ rõ cái tư tưởng và lòng ước ao của quần chúng". Đứng vững trên nền tảng thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở, gieo niềm tin trong Nhân dân.

NGỌC HÂN
TrueĐưa Nghị quyết vào cuộc sống
Long Xuyên tổ chức Hội thi tìm hiểu về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú TrọngTinTrường GiangLong Xuyên tổ chức Hội thi tìm hiểu về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng/SiteAssets/Cuonsach-cua-TBT.jpg
15/09/2022 3:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy Long Xuyên xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu nội dung tác phẩm Hội thi tìm hiểu về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.


Ban Tuyên giáo Thành ủy triển khai tinh thần Hội thi đến các chi, đảng bộ cơ sở tuyên truyền, phát động đối tượng tham dự hội thi theo yêu cầu kế hoạch. Tạo điều kiện cán bộ, đảng viên, Nhân dân tham dự gởi bài dự thi theo quy định. Đồng thời, phối hợp với Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang…đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; mạng xã hội, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là đoàn viên, hội viên, người dân trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo Đài truyền thanh thành phố thực hiện các chuyên trang, chuyên mục trên trang fanpage, youtube..., cung cấp thông tin cho đài phát thanh các phường, xã đẩy mạnh tuyên truyền về hội thi, nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo đó, đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên và nhân dân sinh sống và làm việc tại thành phố Long Xuyên. Hội thi được tổ chức 02 vòng, vòng 1, các thí sinh lựa chọn một hoặc nhiều nội dung xoay quanh tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham gia viết bài dự thi theo thể loại văn xuôi gởi về Ban tổ chức Hội thi.

Theo báo cáo của Ban tổ chức Hội thi cho biết, tính đến ngày 12/9/2022, toàn đảng bộ có 470 bài tham dự, trong đó có 10 bài của nhân dân tham dự, phường Mỹ Thới là đơn vị có số lượng bài dự thi nhiều nhất, với 53 bài. Ban tổ chức chấm chọn và trao 01 giải nhất; 02 giải nhì; 03 giải ba và 05 giải khuyết khích cho các bài viết hay tại vòng 01. Các thí sinh đạt giải sẽ tham gia thi thuyết trình tại vòng 2.

 

Đây là cách làm sáng tạo, hiệu quả, thiết thực của Thành ủy Long Xuyên nhằm triển khai nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn thành phố nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH), con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, góp phần nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, tạo nên sự thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn xã hội, tạo ra động lực mới "trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt", phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi những mục tiêu chiến lược mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Thành ủy Long Xuyên đề ra, góp phần xây dựng thành phố Long Xuyên ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trường Giang

FalseĐưa Nghị quyết vào cuộc sống
Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự thi Giải Búa liềm vàng tỉnh An Giang lần thứ II-năm 2022 đến ngày 30/9 TinNgọc HânGia hạn thời gian nhận tác phẩm dự thi Giải Búa liềm vàng tỉnh An Giang lần thứ II-năm 2022 đến ngày 30/9 https://www.angiang.dcs.vn/SiteAssets/Giai-BLV-2022-ag.jpg
14/09/2022 3:00 CHNoĐã ban hành
(TUAG)- Ngày 14/9/2022, Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh An Giang lần thứ II-năm 2022 (Ban Tổ chức) ban hành Thông báo số 05-TB/BTC về việc gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự thi Giải Búa liềm vàng tỉnh An Giang lần thứ II-năm 2022.

Theo Ban Tổ chức, nhằm tạo điều kiện cho các tác giả chuyên và không chuyên có thêm thời gian sáng tác các tác phẩm về xây dựng Đảng tham gia dự thi. Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh An Giang lần thứ II - năm 2022 thống nhất lùi thời gian cuối cùng nhận tác phẩm dự thi đến ngày 30/9/2022 (bao gồm gia hạn thời gian đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, các tác phẩm dự thi đảm bảo đăng phát trước thời điểm kết thúc nhận bài 30/9/2022).


Lễ tổng kết và trao Giải dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 10/2022 (thời gian cụ thể thông báo sau). Thể lệ dự thi vẫn theo các nội dung nêu trong Thông báo số 01-TB/BTCG, ngày 07/4/2022 của Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh An Giang lần thứ II - năm 2022.

Mỗi tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng tham gia Giải, ngoài phục vụ công tác tuyên truyền, còn góp phần hướng dẫn, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; phản ánh kết quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở địa phương, đơn vị; phát hiện cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương, khen thưởng. Đồng thời, đấu tranh phê phán với những thiếu sót, khuyết điểm, giúp mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện tốt hơn vai trò lãnh đạo. Đây không những là sân chơi cho những người làm báo, mà là sân để mọi cán bộ, đảng viên và Nhân dân tìm hiểu, viết, thể hiện những tâm tư của mình về công tác xây dựng Đảng, là thể hiện trách nhiệm của một người đảng viên, một người dân đối với công tác xây dựng Đảng, cụ thể là công tác xây dựng Đảng của tỉnh.

Vì sự thành công của Giải, Ban Tổ chức Giải đề nghị các địa phương, đơn vị phát huy tinh thần, trách nhiệm tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, nhằm thu hút sự quan tâm, hưởng ứng mạnh mẽ của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn, lĩnh vực tham gia Giải đúng thời gian quy định. Đồng thời phối hợp, tạo điều kiện cho người làm báo chuyên và không chuyên phát huy tối đa năng lực sáng tạo, có tác phẩm giá trị cao, phản ánh kịp thời, đầy đủ kết quả và nỗ lực của các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân trong công tác xây dựng Đảng.

Thể lệ Giải Búa liềm vàng tỉnh An Giang lần thứ II - năm 2022: Tải về
NGỌC HÂN
False
Ban Dân vận Tỉnh ủy khảo sát chất lượng đoàn viên, hội viên huyện Chợ Mới TinHải ĐăngBan Dân vận Tỉnh ủy khảo sát chất lượng đoàn viên, hội viên huyện Chợ Mới /SiteAssets/BDVTU-khaosaat-cm-1.jpg
13/09/2022 3:00 CHNoĐã ban hành
(TUAG)- Sáng ngày 13/9, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Liêm cùng với lãnh đạo sở, ngành tỉnh đến khảo sát chất lượng đoàn viên, hội viên trên địa bàn huyện Chợ Mới. Tiếp Đoàn có đồng chí Hà Minh Trang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới; ông Huỳnh Văn Sáu - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện.

Trong những năm qua, huyện Chợ Mới luôn quan tâm chỉ đạo công tác tập hợp thu hút đoàn viên, hội viên tham gia các tổ chức chính trị - xã hội, luôn luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng, đa dạng hóa các hình thức tập hợp người dân, nâng cao vị trí, vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội. Góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Tính đến cuối năm 2021 toàn huyện đã phát triển mới 7.124 đoàn viên, hội viên, nâng tổng số đoàn viên, hội viên trên địa bàn huyện gần 87.000 người. Qua đây, có nhiều mô hình, tổ, nhóm, câu lạc bộ, hội quán,… điển hình, như: Hội LHPN huyện với 35 mô hình: Hùn vốn không lãi, nuôi heo đất, tổ phụ nữ tự tin, mua bảo hiểm xoay vòng,... thu hút trên 11.000 thành viên; Hội Nông dân huyện có 18 hội quán và 151 chi, tổ hội, thu hút gần 1.700 thành viên,... Bên cạnh, còn chủ động tiếp cận, nắm bắt tình hình, tư tưởng, đời sống, nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên thông qua các buổi sinh hoạt tổ, hội, nhóm, để kịp thời tháo gỡ và phản ánh về trên giải quyết.

Tiếp Đoàn khảo sát, đại diện các xã, thị trấn đã trình bày một số khó khăn trong công tác phát triển đoàn viên, hội viên, như: Số lượng thanh niên ở các địa phương đi làm ăn xa khá nhiều, hạn chế về kinh phí hoạt động,... Đề nghị tăng cường mở các lớp tập huấn về kỹ năng tuyên truyền, vận động thu hút đoàn viên, hội viên tham gia, gắn với các chế độ hỗ trợ về kinh phí đối với hoạt động và cần có chính sách mời gọi các doanh nghiệp về đầu tư để thu hút lực lượng này tại địa phương,…

Kết luận tại buổi khảo sát, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Liêm đã đánh giá cao những kết quả đạt được, trong đó nổi bật nhất là sự quan tâm của cấp ủy đảng đối với hoạt động của các tổ chức chính trị- xã hội.; các hoạt động ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu; công tác nắm tư tưởng, cũng như công tác chăm lo cho đoàn viên, hội viên rất tốt. Tuy nhiên để thời gian tới chất lượng đoàn viên, hội viên tiếp tục được nâng lên, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cùng các tổ chức chính trị - xã hội không ngừng quan tâm hơn nữa, hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, vì đây là yếu tố tác động, thu hút đoàn viên, hội viên tham gia; vận dụng linh hoạt công tác dân vận khéo vào trong công tác vận động đoàn viên, hội viên. Đồng thời, cần thường xuyên, rà soát về số lượng và chất lượng, từ đó có kế hoạch cụ thể để nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên./.

Hải Đăng
FalseDân vận - Mặt trận
Phát huy hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng Nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh An GiangBài viếtThanh TiềnPhát huy hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng Nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh An Giang/SiteAssets/Danvan-ntm-kheo-1.jpg
09/09/2022 3:00 CHNoĐã ban hành
(TUAG)- Phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng Nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh An Giang trong thời gian qua đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, sâu rộng, thực sự đi vào đời sống xã hội, trở thành phong trào chung của cả hệ thống chính trị và được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới.

Với sự chỉ đạo toàn diện, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng Nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên của các cấp, các ngành và có sức lan tỏa trong nhân dân. Trong giai đoạn 2016 - 2020, các địa phương, đơn vị đã triển khai thực hiện 14.043 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” trên tất cả các lĩnh vực.


Dân vận khéo huy động người dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lĩnh vực phát triển kinh tế, vận động nhân dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng giảm dần diện tích trồng lúa, tăng tỷ trọng rau màu, cây ăn trái gắn với ứng dụng công nghệ cao; nhân rộng các mô hình liên kết chuỗi giá trị lúa gạo, rau màu, thủy sản; thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư cho phát triển nông nghiệp, hình thành các vùng chuyên canh gắn với nhà đầu tư; phát triển tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua tiêu biểu của các cơ quan, đơn vị. Xuất hiện nhiều mô hình, cách làm “Dân vận khéo” của tập thể, cá nhân như mô hình: Xe chuyển bệnh miễn phí; tương trợ mua bảo hiểm y tế; cất nhà cho đoàn viên, hội viên nghèo, khó khăn, đối tượng chính sách, hộ nghèo và hộ cận nghèo của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn và xây dựng nghĩa trang nhân dân; cửa hàng không đồng phục vụ người nghèo; xây dựng cầu nông thôn, cầu Hy vọng;... đã góp phần nâng cao chất lượng các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đồng thời, thúc đẩy các phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc, các cấp, các ngành, qua đó từng bước đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả tích cực, nhất phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh”.

Trên lĩnh vực an ninh - quốc phòng, các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm chắc tình hình nhân dân, xây dựng lực lượng nòng cốt, kịp thời đề xuất, xử lý có hiệu quả các vụ, việc phức tạp ở cơ sở, tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng trọng điểm. Nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả đã được triển khai ở các địa phương như mô hình: “Vận động lắp đặt camera an ninh”, “Cổng rào với an ninh trật tự”, “Xã không có tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội” , “Tổ phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc biên giới”, “Thanh niên nói không với tội phạm”, “Đảm bảo an ninh trật tự trong tôn giáo”; “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”; Đăng ký “03 không” trong phòng, chống ma túy trong học sinh, sinh viên ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Nghề, Trung học phổ thông, Trung học cơ sở;...

Lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, các cơ quan hành chính Nhà nước xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; xây dựng đạo đức công vụ, duy trì thường xuyên hoạt động đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp trong nhân dân, phát huy quyền làm chủ của đoàn viên, hội viên và nhân dân trong việc tham gia giám sát, phản biện đối với chính sách, pháp luật và các chương trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; tổ chức tốt các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư gắn với các phong trào thi đua như mô hình: “Phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình”, “Giải quyết hành chính ngày không viết, không hẹn”, “Thực hiện cải cách thủ tục hành chính ở bộ phận một cửa”, “Đối thoại trực tiếp với nhân dân”, “Cấp ủy, chính quyền lắng nghe ý kiến nhân dân”; Diễn đàn “Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng”;...

Danvan-ntm-kheo-2.jpg
Các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huy động tốt các nguồn lực chăm lo cho nhân dân, an sinh xã hội.

Có thể nói phong trào “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng Nông thôn mới” thời gian qua đã góp phần rất lớn trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới của tỉnh, số xã được công nhận hoàn thành xây dựng Nông thôn mới đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và có 03 huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới sớm hơn một năm so với Nghị quyết đề ra; các địa phương trong tỉnh đã duy trì hiệu quả các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, tiến tới xây dựng Nông thôn mới nâng cao.

Từ thực tiễn triển khai thực hiện phong trào phong trào “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng Nông thôn mới” vừa qua, rút ra một số kinh nghiệm, cũng như những nội dung trọng tâm trong triển khai phong trào thời gian tới như sau:

Một là, các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu nhận thức đúng vai trò và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên đối với công tác dân vận, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng Nông thôn mới”, thì nơi đó tạo được sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân trong việc hưởng ứng tham gia thực hiện các phong trào thi đua. Hệ thống dân vận các cấp cần phối hợp các ngành tăng cường tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh. Đặc biệt, thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn trật tự xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường;…

Hai là, nội dung phong trào thi đua dân vận khéo phải tập trung, có trọng tâm giải quyết những vấn đề người dân quan tâm; các mô hình xây dựng phải phát huy được thế mạnh của địa phương, đơn vị và được quán triệt, triển khai có hệ thống, có kiểm tra, giám sát đồng thời sơ kết rút kinh nghiệm và nhân rộng. Quan tâm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức có phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; luôn quan tâm đến lợi ích của nhân dân, đặt mình vào vị trí của người dân để thấu hiểu, chia sẽ, kịp thời giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm.

Ba là, phát huy quyền làm chủ, đánh giá đúng tiềm năng, sức mạnh của Nhân dân, phải thật sự khéo léo, khoa học trong việc huy động, sử dụng nguồn lực xã hội hóa trong dân, từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài địa phương, các tổ chức xã hội. Việc huy động, sử dụng phải công khai, minh bạch, dân chủ và không quá sức dân, sức doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. Công tác đối thoại, hòa giải, giải quyết các khiếu nại của công dân cần được duy trì thực hiện tốt. Chủ động tuyên truyền các văn bản pháp luật đến cơ sở. Quan tâm thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, áp dụng hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” khơi dậy tinh thần đoàn kết, “Tương thân tương ái” chăm lo người nghèo, thực hiện công trình phục vụ dân sinh.

Bốn là, công tác phối hợp phải được triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, phân công rõ ràng cụ thể trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, nội dung thực hiện “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng Nông thôn mới” phải gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị thì mới phát huy hiệu quả và tăng cường nguồn lực. Thường xuyên sơ kết, tổng kết và nhân rộng, biểu dương những mô hình mới và cách làm hiệu quả. Cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và xây dựng Nông thôn mới. Ngoài ra, tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở; huy động các nguồn lực trong xã hội chăm lo đời sống nhân dân.

Phát huy những kết quả đạt được, trong giai đoạn tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiệp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2020 - 2025; Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp trong việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng Nông thôn mới”./.
Thanh Tiền
FalseDân vận - Mặt trận
Kỳ họp thứ 19 của Ủy ban Kiểm tra Trung ươngTinAdminKỳ họp thứ 19 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương/SiteAssets/Kyhop-19ubkt-img-5172.jpg
08/09/2022 9:00 CHNoĐã ban hành
(TUAG)- Từ ngày 06 đến ngày 08/9/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 19. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Hình ảnh tại Kỳ họp. 

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

1- Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBKT Trung ương nhận thấy:

Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số tập thể, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ; xây dựng, ban hành thể chế, chính sách; thực hiện một số dự án đầu tư công; trong biên soạn, thẩm định, xuất bản, phát hành sách giáo khoa; tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 và năm 2021, một số cán bộ, đảng viên trong Ngành bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự.

Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đồng chí: Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng; Nguyễn Hữu Độ, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng và một số đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cục, vụ thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về giáo dục và đào tạo; nguy cơ gây thất thoát, lãng phí lớn tiền, tài sản của Nhà nước, nguồn lực của xã hội; gây bức xúc trong Nhân dân; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành Giáo dục, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

2- Thực hiện kết luận của UBKT Trung ương tại Kỳ họp thứ 18; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Hải Dương các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026 và các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh; Lương Văn Cầu, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh; Phạm Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế; Nguyễn Trọng Hưng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hải Dương.

3- Xem xét kết quả kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng, UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi xử lý kỷ luật nghiêm các tập thể, cá nhân có vi phạm ở Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh.

4- Xem xét kết quả kiểm điểm của Bộ Nội vụ về việc đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân liên quan trong thực hiện Đề tài khoa học công nghệ cấp Quốc gia “Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm phát hiện chủng virus Corona mới 2019”, UBKT Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ chỉ đạo khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm; rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

5- Cũng tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác./.

PV
FalseKiểm tra
Đảng bộ tỉnh An Giang xây dựng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới (tiếp theo và hết)Bài viếtThanh PhátĐảng bộ tỉnh An Giang xây dựng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới (tiếp theo và hết)/SiteAssets/hinh%205-%20suu%20tam%20tren%20cong%20thong%20tin%20dien%20tu.jpg
07/09/2022 11:00 SAYesĐã ban hành

​(TUAG)- Công tác phát triển đảng viên mới và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác tổ chức xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay. Đảng bộ tỉnh An Giang luôn xác định việc rà soát, sàng lọc và kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng là việc làm cần thiết và thường xuyên, góp phần không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

Kỳ cuối: KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHẶT CHẼ ĐẢNG VIÊN; RÀ SOÁT ĐƯA NHỮNG ĐẢNG VIÊN KHÔNG CÒN ĐỦ TƯ CÁCH RA KHỎI ĐẢNG

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cụ thể hoá Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) bằng Chương trình hành động số 11-CTr/TU, ngày 07-02-2017 xác định rõ mục tiêu, quan điểm thực hiện nghị quyết, đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện; phân công trách nhiệm và lộ trình thực hiện đối đảng đoàn, ban cán sự các cơ quan nhà nước và các cơ quan tham mưu, giúp việc của tỉnh. Tổ chức hội nghị triển khai cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt cấp tỉnh. Các cấp ủy đảng trực thuộc Tỉnh ủy cụ thể hóa Nghị quyết của Trung ương, Kế hoạch thực hiện của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Tỉnh ủy sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và tổ chức triển khai quán triệt sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên. Kết quả toàn đảng bộ tỉnh đã tổ chức 518 lớp với 58.713/59.654 đảng viên dự học, đạt tỷ lệ 98,4%.

Cấp ủy các cấp đã tiếp tục chủ động phối hợp với lãnh đạo chính quyền cùng cấp lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để bàn biện pháp khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét. Tiếp tục nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 06-7-2012 của Ban Bí thư khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương" để nâng cao ý thức, trách nhiệm và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở địa phương. Qua đó, nhiều cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tự giác, hăng hái, tận tụy với công việc, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thực hiện là những tấm gương sáng; đặc biệt, các cấp ủy, tổ chức đảng đã kiên quyết xử lý nghiêm những tập thể, cá nhận có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương… góp phần phát huy tác dụng cảnh tỉnh, răn đe, đẩy lùi một bước những biểu hiện tiêu cực được Nhân dân đánh giá cao, đồng tình, ủng hộ.

Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được thực hiện nghiêm túc gắn với việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý hằng năm, nhất là những tập thể, cá nhân có dư luận chưa tốt sẽ được Ban Thường vụ cấp tỉnh, cấp huyện gợi ý và tiến hành kiểm điểm sâu nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Kết quả kiểm điểm, tự phê bình và phê bình còn là căn cứ để xem xét, rà soát, sàng lọc những cán bộ, đảng viên không đủ năng lực, giảm sút ý chí chiến đấu ra khỏi đảng. Nhìn chung, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc tự phê bình và phê bình của đảng viên trong đảng bộ đã có những chuyển biến tích cực, nhiều cán bộ tự đánh giá đúng về ưu điểm, hạn chế của bản thân, tiếp thu ý kiến đóng góp với tinh thần cầu thị, từ đó đề ra giải pháp để hoàn thiện bản thân, đa số ý kiến phê bình tập trung giúp đồng chí, đồng nghiệp khắc phục hạn chế, sửa chữa sai sót, khiếm khuyết, đóng góp với tinh thần xây dựng góp phần xây dựng chi, đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, căn cứ theo 27 biểu được nêu trong Nghị quyết, cấp ủy, bí thư chi bộ cơ sở phổ biến cho từng cán bộ, đảng viên nhận diện được các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Từng cán bộ, đảng viên xác định rõ các biểu hiện suy thoái và hàng năm đều có bản cam kết không vi phạm các biểu hiện suy thoái để gửi chi bộ. Đa số cán bộ, đảng viên đều chấp hành tốt việc đăng ký, cũng như không vi phạm vào 27 biểu hiện suy thoái. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít những trường hợp cán bộ, đảng viên thực hiện chưa tốt, chưa nhận diện được các biểu hiện nên để vi phạm, tính từ năm 2016 đến năm 2021 có các trường hợp vi phạm: vi phạm về tư tưởng chính trị có 22 đảng viên, vi phạm về đạo đức, lối sống có 16 đảng viên, vi phạm "tự chuyển hóa", "tự diễn biến" có 03 đảng viên.

hinh 5- suu tam tren cong thong tin dien tu.jpg

Hội nghị tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát

Các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm và nghiêm túc tổ chức trai khai thực hiện ở địa phương, cơ quan, đơn vị theo chương trình, kế hoạch đề ra. Nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, hướng vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, vi phạm như: quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng cơ bản, thực hành tiết kiệm trong chi tiêu mua sắm tài sản, sử dụng các nguồn quỹ và công tác cán bộ… Trong các cuộc kiểm tra, giám sát, các cấp ủy, tổ chức đảng luôn kết hợp kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quá trình kiểm tra, giám sát có sự phối hợp tốt giữa ủy ban kiểm tra cấp ủy với các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các ngành trong khối nội chính, đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành dân chủ, chặt chẽ theo đúng nguyên tắc, quy trình, phương pháp quy định. Việc cung cấp và công bố kết quả sau kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình trạng vi phạm, xử lý vi phạm được cấp ủy và ủy ban kiểm tra thực hiện đúng theo quy định của Đảng.

Sẵn sàng đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng

Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 78-KH/TU, ngày 08-4-2019 về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng đã ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 78-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phù hợp với tình hình thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị; tiến hành thực hiện việc rà soát, phân loại đội ngũ cán bộ đảng viên để phân tích đánh giá và có giải pháp thích hợp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; đồng thời sàng lọc và kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Năm 2020, qua củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy huyện đã xóa tên 144 đảng viên (bao gồm cả đảng viên chính thức và đảng viên dự bị) và cho ra khỏi Đảng theo đơn xin 259 đảng viên. Qua 10 năm số lượng đảng viên bị xóa tên và cho ra khỏi Đảng tăng dần, đây là vấn đề Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp luôn quan tâm và tìm giải pháp khắc phục, đa phần các đảng viên đều rơi vào hoàn cảnh gia đình khó khăn, bỏ địa phương đi làm ăn xa, không tham gia sinh hoạt đảng.

Với phương châm công tác sàn lọc đảng viên cần được tiến hành kiên quyết nhưng thận trọng, khách quan, đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo đạt mục đích, yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, các cấp ủy, tổ chức đảng phải kiểm tra, phân tích, đánh giá đúng chất lượng đảng viên, nhất là tổ chức cho mỗi đảng viên tự phê bình kết hợp với nhận xét, đánh giá của chi bộ, phê bình, góp ý của quần chúng và kiểm tra của cấp trên, để có biện pháp xây dựng đội ngũ đảng phù hợp với tình hình mới.

hinh 6- suu tam tren cong thong tin dien tu.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang đề nghị toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, vướng mắc trong thời gian qua và thực hiện 06 nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới. Trong đó, triển khai, thực hiện nghiêm túc chủ trương, nhiệm vụ về xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên; đẩy mạnh sàng lọc đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triêt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã nêu lên 03 quan điểm trong Nghị quyết 21, trong đó nhấn mạnh: "Tạo môi trường để đảng viên rèn luyện, phấn đấu, tự ý thức học tập, rèn luyện nhân cách, đạo đức, phong cách, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng và lời thề khi vào Đảng; tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân. Coi trọng chất lượng phát triển đảng viên. Thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng".

Với tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp và toàn ngành tổ chức xây dựng đảng trong Đảng bộ tỉnh An Giang phấn đấu, nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới để nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng của tỉnh.

THANH PHÁT

Kỳ I: GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG LÀ NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU

Kỳ II: TẬP TRUNG VÀO CHẤT LƯỢNG TRONG CÔNG TÁC PHÁTTRIỂN ĐẢNG VIÊN MỚI

TrueTổ chức
Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh An Giang lần thứ II/2022 kết thúc nhận bài dự thi vào ngày 15/9TinNgọc HânGiải báo chí Búa liềm vàng tỉnh An Giang lần thứ II/2022 kết thúc nhận bài dự thi vào ngày 15/9/SiteAssets/Giai-BLV-2022-ag.jpg
06/09/2022 11:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Ngày 15/9 tới đây, tức là chưa đầy 2 tuần nữa, Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh An Giang lần thứ II/2022 kết thúc nhận bài dự thi, chuyển sang giai đoạn chấm chọn, tổ chức công bố và trao giải (dự kiến tháng 10/2022).

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Giải phát động

Đây là năm thứ hai, Tỉnh ủy An Giang tổ chức Giải báo chí Búa liềm vàng, mùa giải đầu tiên ở năm 2021, dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng sau 4 tháng phát động, đã có 66 tác phẩm gửi tham dự, 36 trong số đó được trao giải. Đặc biệt, gửi dự thi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, An Giang đoạt 1 giải tập thể; 1 giải C (ảnh báo chí) và 1 giải khuyến khích (phóng sự truyền hình).

Mùa Giải năm nay nhằm mở rộng đối tượng tham dự, nâng chất tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức giải tạo điều kiện cho các đối tượng dự thi bằng cách có điều chỉnh Thể lệ Giải ở tỉnh so với thể lệ Giải ở Trung ương, cụ thể: Ở Giải Trung ương các tác phẩm dự thi phải đăng phát trên các loại hình báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép, thì ở tỉnh, điều kiện dự thi là người đang sinh sống, công tác trên địa bàn tỉnh, có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí, truyền thông (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,...) viết về công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh; không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật đều được gửi tác phẩm tham dự. Điều này cũng có nghĩa là các tác phẩm dự thi có thể là các tác phẩm đăng trên Cổng Thông tin Đảng bộ tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh; các Cổng thành phần; trang tin điện tử của các cơ quan  đơn vị do cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả có thể gửi tối đa đền 4 tác phẩm phù hợp quy định. Đối với phóng viên báo chí ngoài tỉnh (đang sinh sống, công tác trên địa bàn tỉnh) có tác phẩm tham dự và được trao giải cấp tỉnh, sẽ được tỉnh tập hợp gửi tham dự Giải cấp Trung ương theo quy định, với danh nghĩa là tác giả của tỉnh.

Giai-BLV-2022-ag.jpg

Thể loại dự thi, gồm: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra, chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu, sản phẩm báo chí đa phương tiện, ảnh báo chí…

Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 01/11/2021 đến 15/9/2022.

Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 19/9/2022 (theo dấu bưu điện).

Ban Tổ chức Giải sẽ chấm chọn, Giải thưởng được trao cho các tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc các thể loại báo chí với số lượng 04 Giải A, 04 Giải B, 08 Giải C và 20 Giải Khuyến khích. Đồng thời trao 05 giải tập thể xuất sắc trong việc phát động, hưởng ứng Giải.

Mỗi tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng tham gia Giải, ngoài phục vụ công tác tuyên truyền, còn góp phần hướng dẫn, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; phản ánh kết quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở địa phương, đơn vị; phát hiện cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương, khen thưởng. Đồng thời, đấu tranh phê phán với những thiếu sót, khuyết điểm, giúp mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện tốt hơn vai trò lãnh đạo. Đây không những là sân chơi cho những người làm báo, mà là sân để mọi cán bộ, đảng viên và Nhân dân tìm hiểu, viết, thể hiện những tâm tư của mình về công tác xây dựng Đảng, là thể hiện trách nhiệm của một người đảng viên, một người dân đối với công tác xây dựng Đảng, cụ thể là công tác xây dựng Đảng của tỉnh.

Vì sự thành công của Giải, Ban Tổ chức Giải đề nghị các địa phương, đơn vị phát huy tinh thần, trách nhiệm tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, nhằm thu hút sự quan tâm, hưởng ứng mạnh mẽ của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn, lĩnh vực tham gia Giải đúng thời gian quy định. Đồng thời phối hợp, tạo điều kiện cho người làm báo chuyên và không chuyên phát huy tối đa năng lực sáng tạo, có tác phẩm giá trị cao, phản ánh kịp thời, đầy đủ kết quả và nỗ lực của các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân trong công tác xây dựng Đảng.

Thể lệ Giải Búa liềm vàng tỉnh An Giang lần thứ II - năm 2022: Tải về Thelegiai-chinhthuc.doc.

NGỌC HÂN

True
Đảng bộ tỉnh An Giang xây dựng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới (tiếp theo)Bài viếtThanh PhátĐảng bộ tỉnh An Giang xây dựng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới (tiếp theo)/SiteAssets/Lop-doi-tuong-dang-22.jpg
05/09/2022 10:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Công tác phát triển đảng là một yêu cầu khách quan đồng thời là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng nhằm bổ sung đội ngũ đảng viên có chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong mỗi giai đoạn cách mạng. Công tác phát triển đảng cũng là nhiệm vụ quan trọng của việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nhằm tăng thêm sinh lực, sức chiến đấu cho Đảng, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng.

KỲ II: TẬP TRUNG VÀO CHẤT LƯỢNG TRONG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN MỚI

Nỗ lực trong công tác phát triển đảng viên mới

Quan điểm của Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp thể hiện rõ tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra phương hướng trong thời gian tới: "Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên; rà soát, sàn lọc, đưa những đảng viên không đủ tư tách ra khỏi Đảng". Đồng thời, trong việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02-02-2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X "Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên", Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đánh giá và ghi nhận công tác phát triển đảng viên trong thời gian qua của cấp ủy các cấp đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác phát triển đảng viên mới được cấp ủy các cấp quan tâm, chú trọng chất lượng và quan tâm đến đối tượng trẻ, ưu tú, có thành tích tích cực trong học tập và công tác. Về độ tuổi phát triển đảng với quần chúng trẻ luôn đảm bảo đúng quy định từ 18 tuổi trở lên (tính theo tháng), đồng thời Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chỉ đạo các huyện ủy (tương đương) chú ý phát triển đảng đối với đối tượng học sinh, cần quan tâm nhận thức không chạy theo số lượng. Quan tâm công tác phát triển đảng đối với các quần chúng là người có đạo, có quan hệ hôn nhân với người nước ngoài, quần chúng là người Hoa … các trường hợp phát triển đảng có quan hệ hôn nhân với người nước ngoài được Ban Tổ chức cấp huyện tham mưu với Ban Thường vụ huyện xem xét, thẩm tra xác minh chính trị hiện nay thông qua Đảng ủy ngoài nước (nay là Đảng ủy Bộ Ngoại giao) trước khi kết nạp, không có trường hợp phát triển đảng đối với quần chúng trên 60 tuổi.

Đảng bộ tỉnh An Giang hiện có 16 đảng bộ trực thuộc, gồm: 11 đảng bộ cấp huyện, 03 đảng bộ ngành, 01 đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, 01 đảng bộ được giao quyền cấp trên cơ sở (Đảng bộ Trường Đại học An Giang) với 65.436 đảng viên, chiếm 3,44% dân số của tỉnh. Sau 10 năm phát triển đảng viên mới, từ con số 44.491 đảng viên (năm 2010) đến nay toàn đảng bộ tỉnh có 65.436 đảng viên tăng 20.945 đảng viên, con số phát triển đảng sau 10 năm là rất lớn, góp phần tăng thêm nguồn sinh lực cho đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Chất lượng đảng viên ngày càng được nâng lên, nhất là về trình độ học vấn ngày càng tăng, đảng viên mới kết nạp có trình độ trung học phổ thông chiếm tỷ lệ rất cao và tăng dần qua các năm trong tổng số đảng viên kết nạp hằng năm, số đảng viên được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ có trình độ đại học trở lên cao, số đảng viên mới kết nạp là đoàn viên, thanh niên chiếm tỷ lệ lớn. Việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức cơ bản thực hiện đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

hinh 3 - suu tam tren trang Thanh tra tinh.bmp

Lễ kết nạp đảng viên mới

Để nâng chất lượng đảng viên được kết nạp, năm 2013 Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Công văn số 983-CV/BTCTU đặt thêm một số tiêu chí để tăng cường nâng cao chất lượng phát triển đảng viên ở các trường phổ thông, cao đẳng và đại học: Về học lực là học sinh, sinh viên loại giỏi; Về hạnh kiểm, hằng năm được xếp loại tốt; Phải là cán bộ Đoàn giỏi, đoàn viên xuất sắc, nhân tố nổi trội, tiên phong trong các phong trào của nhà trường, của tổ chức Đoàn Thanh niên.

Một số cấp ủy huyện (tương đương) xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển đảng viên hiệu quả và phù hợp với tình hình địa phương, nhiều Huyện ủy (tương đương) có số lượng phát triển đảng viên mới cao như: Long Xuyên, Chợ Mới, Đảng ủy Khối, Châu Thành, Châu Đốc… Điển hình Huyện ủy Chợ Mới từ năm 2010 đến năm 2020 đã kết nạp 3.916 đảng viên, bình quân mỗi năm phát triển 356 đồng chí, cùng với việc phát triển đảng viên mới, Huyện ủy cũng chỉ đạo cấp ủy cơ sở tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho đảng viên tu dưỡng phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, nâng cao chất lượng đảng viên. Đối với Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh công tác phát triển đảng viên mới luôn được chú trọng nâng cao về chất lượng và số lượng, hằng năm Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên mới gắn với đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện tạo nguồn phát triển đảng. Từ năm 2010 đến năm 2020 Đảng ủy Khối kết nạp được 3.836 đảng viên, đa số đảng viên mới kết nạp là đoàn viên ưu tú, có phẩm chất chính trị và trình độ chuyên môn cao. Song song đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối rất quan tâm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên đối với chủ doanh nghiệp tư nhân trong tình hình hiện nay theo Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW, ngày 30-01-2013 của Ban Tổ chức Trung ương "Về thực hiện thí điểm việc kết nạp những đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn và Đảng", tuy nhiên, do vướng mắc về điều kiện, tiêu chuẩn kết nạp và thủ tục chưa phù hợp với thực tiễn nên đến nay chỉ có 01 chủ doanh nghiệp tư nhân được kết nạp Đảng. Riêng với Huyện ủy Châu Thành, căn cứ trên các văn bản của Trung ương, của Tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành xây dựng Đề án số 01-ĐA/HU và Đề án số 02-ĐA/HU, ngày 08-8-2011 nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, từ năm 2010 đến năm 2020 Huyện ủy đã kết nạp được 2.301 đảng viên, trong đó nữ 976 (chiếm 42,2%), đảng viên mới kết nạp có trình độ đại học và trên đại học là 1.047 đảng viên (chiếm 45,5%) trên tổng số đảng viên được kết nạp.

Lop-doi-tuong-dang-22.jpg

Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng.

Công tác quản lý đảng viên thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ

Thời gian qua, công tác phát triển, quản lý, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm chỉ đạo, phát triển tốt đồng thời cũng quản lý tốt đảng viên. Khi xây dựng hồ sơ của đảng viên lúc được kết nạp vào Đảng phải hoàn thiện đầy đủ thủ tục, chấp hành đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương, có sổ danh sách đảng viên phải được ghi đầy đủ nội dung, thường xuyên theo dõi, bổ sung những biến động của đảng viên và lý lịch và sổ theo quy định.

Việc phân công, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên: Cấp ủy các cấp rất quan tâm đến việc phân công nhiệm vụ đảng viên coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên. Do đó, cấp ủy các cấp luôn thực hiện một cách nghiêm túc, phân công đúng người, đúng việc. Định kỳ, thông qua các đợt kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên hằng năm, các chi bộ cũng rà soát lại nhiệm vụ, những mặt mạnh, yếu của đảng viên để có kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên trong năm kế tiếp. Qua đó, đảng viên được phân công đã đáp ứng được yêu cầu đề ra góp phần tích cực trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của chi bộ.

Việc thực hiện giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng: Thực hiện Điều lệ Đảng và Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25-7-216 (nay là Quy định số 24-QĐ/TW) của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, cấp ủy các chi bộ xem xét từng trường hợp cụ thể để có báo cáo với cấp ủy cấp trên quyết định; đảm bảo đối tượng miễn công tác và sinh hoạt đúng quy định, đúng thủ tục. Trong những năm qua, số lượng đảng viên được miễn sinh hoạt đảng có chiều hướng tăng dần theo từng năm (năm 2016: 1.596 đồng chí, năm 2017: 2.493 đồng chí, năm 2018: 3.056 đồng chí, năm 2019: 2.797 đồng chí, năm 2020: 4.024), nguyên nhân chủ yếu là do số lượng đảng viên hưu trí tăng, ngoài ra còn tập trung vào các đối tượng đảng viên đi lao động đơn lẻ, làm việc ở các địa phương, đơn vị trong nước, việc làm không ổn định, không có điều kiện tham gia sinh hoạt chi bộ theo quy định.

Trong thực tế có nhiều đảng viên trẻ không tham gia công tác (đa số là bộ đội xuất ngũ, thành viên trước đây tham gia trong các đoàn thể khóm, ấp) do hoàn cảnh kinh tế phải đi làm ăn xa, việc chuyển sinh hoạt đảng khó khăn do đa số nơi đến làm việc chưa có tổ chức đảng làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc sinh hoạt chi bộ và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức đảng như:  việc triển khai học tập nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở những đảng viên đi làm ăn xa còn hạn chế. Số lượng đảng viên xin miễn công tác, miễn sinh hoạt đảng do đi làm ăn xa ngày càng tăng do yếu tố khách quan của nền kinh tế thị trường đã gây không ít khó khăn cho các cấp ủy trong việc quản lý đảng viên, đây là một thực trạng đáng báo động, chưa có giải pháp căn cơ để hỗ trợ cho những đảng viên này.

THANH PHÁT


Kỳ I: GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG LÀ NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU

Kỳ cuối: KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHẶT CHẼ ĐẢNG VIÊN; RÀ SOÁT ĐƯA NHỮNG ĐẢNG VIÊN KHÔNG CÒN ĐỦ TƯ CÁCH RA KHỎI ĐẢNG

TrueTổ chức
“Đường” vào lòng dânBài viết“Đường” vào lòng dân/SiteAssets/Doi-va-duong-CM22-1.jpg
29/08/2022 3:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Huyện Chợ Mới là một địa phương giàu truyền thống cách mạng, là quê hương của nhiều chiến sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đây cũng là nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của tỉnh Long Xuyên, ngày nay là tỉnh An Giang. Tiếp nối truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh, những đảng viên Chợ Mới hôm nay vẫn không ngừng rèn luyện, cống hiến để xây dựng quê hương giàu đẹp. Ngoài chức trách, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, họ còn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện ở địa phương, nổi bật là những đảng viên trong Đội Lấp vá đường từ thiện. Họ đã góp phần nhỏ bé vì sự bình yên trên những cung đường.

Doi-va-duong-CM22-1.jpg

Câu chuyện về Đội Lấp vá đường từ thiện

Là một huyện cù lao nông nghiệp đang chuyển dịch mạnh từ trồng lúa sang trồng hoa màu và cây ăn trái, những năm gần đây nhu cầu giao thương trao đổi hàng hóa của huyện có chiều hướng gia tăng. Bên cạnh đó, lưu lượng người lao động di chuyển hằng ngày từ Chợ Mới sang Long Xuyên ngày càng đông đúc. Điều này đã tạo áp lực rất lớn lên hệ thống đường giao thông, đặc biệt là đường bộ. Mặc dù đã được sự quan tâm của ngành Giao thông Vận tải tỉnh nhà, song nhiều đoạn đường có lượng lớn xe trọng tải thường xuyên lưu thông bị hư hỏng, xuống cấp. Mỗi khi trời đổ mưa, nước ngập sâu làm phương tiện đi lại gặp khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao. Câu chuyện về đội lấp vá đường được bắt đầu từ sự chia sẻ của Bác sĩ Tạ Ngọc Cường làm việc tại khoa chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện huyện Chợ Mới khi anh từng cấp cứu nhiều bệnh nhân bị tai nạn giao thông do đường xấu gây ra. Vì sự an toàn của bà con khi tham gia lưu thông, bác sĩ Tạ Ngọc Cường đã đứng ra vận động thành lập Đội Lấp vá đường từ thiện. Họ là những công chức mẫn cán ở nhiệm sở, vốn không có chuyên môn về đường xá, nhưng với tính tiền phong gương mẫu của Đảng viên, Đội Lấp vá đường từ thiện đã lan tỏa tinh thần "Đảng viên đi trước…", vì một ngày mai cuộc sống tươi đẹp hơn.

Doi-va-duong-CM22-2.jpg

Thành lập từ năm 2016, lúc đầu Đội chỉ có 05 thành viên hoạt động nhỏ lẻ. Thời gian này do thiếu nguồn nhân lực, thiếu kiến thức, tài chính, họ chỉ nhận vá các ổ gà, ổ voi xuất hiện trên đường. Nhận thấy ý nghĩa thiết thực của hoạt động trên, nhiều cá nhân đã tìm đến gia nhập, đến nay Đội có trên 40 thành viên đến từ nhiều ngành, nghề: Bác sĩ, y sĩ, lái xe, giáo viên, tiểu thương, nông dân... Hoạt động cũng mở rộng hơn trước, ngoài lấp, vá, Đội còn tiến hành nâng mặt đường, trải nhựa trên bề mặt cầu sắt, cầu bê tông trung bình ra quân 2 lần/ tuần. Được sự đồng lòng của các nhà hảo tâm và bà con lối xóm, kinh phí thực hiện trung bình đạt 80.000.000đ/ tháng. Nguồn quỹ do Đội trưởng Tạ Ngọc Cường quản lý, công khai tài chính hàng quý. Theo đó, ngoài trang bị thô sơ, Đội mua sắm được 03 xe bán tải, 01 máy dầm và 04 lò nung nhựa đường đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Khi xác định tuyến đường bị hư hỏng, ngập nước, Đội trưởng liền thông báo trên zalo nhóm, các thành viên sắp xếp công việc cá nhân và tham gia theo lịch trình. Đầu tiên thực hiện khai thông nước thoát khỏi mặt đường, quét sạch, khô ráo. Sau đó tiến hành đổ đá bột và đá cấp phối ở những nơi bị lún sâu cho ngang bằng với mặt đường chính rồi tiến hành dùng máy dầm rung làm cho bằng phẳng. Công đoạn nối tiếp là dùng đá bột rải mỏng đều và đổ nhựa nóng, đổ tiếp đá mi đều trên phần nhựa, dùng máy dầm rung hoàn tất công đoạn. Trong quá trình thực hiện vá đường, các phương tiện lưu thông vẫn qua lại bình thường, do vậy Đội có thể thi công cuốn chiếu từ cung đường này qua cung đường khác, bảo đảm làm đến đâu bền vững đến đó.

Đại bản doanh của Đội là ngôi nhà anh Bảy Mậu, gần cầu Trà Thôn, xã Long Điền B. Từ năm giờ sáng, các thành viên phụ trách nấu nhựa đã có mặt, nhóm lửa, nhựa đường nung tầm ba giờ mới nở. Khoảng tám giờ mọi người sẽ tập trung ăn sáng, ai có gì tự túc chuẩn bị, rồi cùng chất lên xe để dành ăn trưa. Thường việc này do các cô, các chị phụ trách. Tất cả đều là thực phẩm chay khô để tiện bảo quản trong tiết trời nắng nóng. Trong Đội không có thành viên nào được đào tạo chuyên môn về cầu đường tuy nhiên các anh chị em dựa vào kinh nghiệm tự chỉ bảo lẫn nhau. Việc nào khó, đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật cao thì tham khảo các chuyên gia bên ngành giao thông vận tải. Chẳng hạn như việc tạo ra lò nấu nhựa kết hợp với bánh xe, độ dày và độ cong kỹ thuật… đều được Đội thi công bảo đảm chất lượng.

Doi-va-duong-CM22-4.jpg

Đảng viên đi trước, làng nước theo sau

Sáu năm qua Đội Lấp vá đường từ thiện Chợ Mới đã thay áo mới cho hầu hết các tuyến đường xã, thị trấn của huyện. Với tôn chỉ từ thiện là tự nguyện, làm việc bằng cái tâm, Đội trở thành địa chỉ uy tín để người dân tìm tới cậy nhờ. Chú Lê Văn Na, sinh năm 1946, ngụ tại ấp Long Bình, xã Long Điền B, nơi Đội Lấp vá đường đang làm thiện nguyện hào hứng: "Đoạn lộ trước mặt nhà tui cứ mưa lớn là ngập sâu, mà ngay ngã ba nên khi nước rút trơn trượt, tai nạn lớn không có, chớ té ngã cũng nhiều à. Tui nghe nói Đội Lấp vá đường từ thiện này lâu rồi nên bữa họp ấp, nghe phổ biến đặng đổ cao đường lên, tui ủng hộ ngay 1.000.000đ, rồi vận động xóm giềng cùng nhau đóng góp. Khi tui nói, Đội này có hơn 10 đảng viên là cán bộ, y bác sĩ, giáo viên tham gia mọi người thêm tin tưởng, ai cũng rút hầu bao nhiệt tình, nhờ vậy nay mới đổ được đường khang trang nè".

Anh Nguyễn Nhị Hoàng Anh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Chợ Mới, người đã cùng bác sĩ Cường gầy dựng đội từ những ngày đầu tiên, bồi hồi nhớ lại, từ những chuyến xe chuyển viện miễn phí cho bà con đi Long Xuyên, Cần Thơ, Sài Gòn. Trên đường vì gặp ổ gà, ổ voi mà bệnh nhân chịu đau đớn hơn nên ngay khi nghe ý tưởng của anh Cường, anh Hoàng Anh nhiệt tình ủng hộ ngay. Là cán bộ, đảng viên đang công tác ở tổ chức xã hội nhân đạo quần chúng nên việc gì có lợi cho người dân anh đều nhiệt thành giúp sức. Nhờ vào các mối quan hệ trong công tác, anh giới thiệu và mời gọi được thêm nhiều đảng viên và bà con lối xóm tham gia. Ông Huỳnh Trung Quốc, trưởng ấp Kiến Thành 2, xã Long Thành là một trong những trường hợp như thế. Hưởng ứng lời mời của anh Hoàng Anh, ông Quốc ngoài là thành viên năng nổ của đội lấp vá đường, ông còn tích cực sưu tầm thuốc nam chữa bệnh. Với cương vị trưởng ấp, ông cũng vận động mạnh thường quân đóng góp thực phẩm, trang thiết bị y tế cấp phát miễn phí cho người dân gặp khó khăn trên địa bàn ấp nhà trong giai đoạn bùng dịch Covid-19 vừa qua. Ông chia sẻ thêm: "Tôi tham gia Đội lấp vá đường từ lúc có 5 - 7 người. Thấy việc làm này của anh Bảy Cường rất thiết thực, bản thân lại là trưởng ấp, quan tâm chăm lo đến đời sống của người dân trên địa bàn cũng là trách nhiệm của một cán bộ, một đảng viên. Vả lại, mình tiên phong, đi đầu trong các hoạt động thiện nguyện sẽ tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân. Bác Hồ đã dạy, dân tin tưởng là việc gì khó mấy cũng thành công. Tỉ như trong Đội cần có lái xe, thợ máy để điều khiển xe chở đá, lò nấu nhựa đến các đoạn đường cần san lấp nên tôi vận động lái xe, người có tay nghề sửa chữa máy móc ở ấp nhà tham gia. Nhờ vậy, trong đội hiện nay có đến 04 tài xế, 02 thợ máy luân phiên hỗ trợ Đội hoạt động thường xuyên".

Doi-va-duong-CM22-3.jpg

Cũng như trưởng ấp Huỳnh Trung Quốc, thầy Võ Hồng Phước, giáo viên Trường THCS Võ Ánh Đăng, xã Long Điền A tâm sự: "Tôi tham gia Đội lấp vá đường cũng hơn một năm nay. Cơ duyên là hôm đó họp chi bộ ở trường, chị Thảo, cán bộ y tế học đường gợi ý. Chị còn rủ thêm vài đảng viên của trường nữa tham gia đi cắt, phơi thuốc nam, đi phát quà cho người nghèo. Chúng tôi vừa tự tạo niềm vui cho mình. Hơn nữa là đảng viên, luôn cố gắng học tập theo Bác giúp ích cho đời. Nhà nước có nhiều việc, mà việc nào cũng lớn, cũng cần thiết, mình là đảng viên, tiếp được gì thì tiếp. Vả lại vá đường lành lặn cũng là cho người thân của mình, làng xóm của mình, đồng nghiệp của mình, học trò của mình đi được an toàn chớ ai".

Vĩ thanh

Đội Lấp vá đường từ thiện Chợ Mới chưa một ngày được đào tạo về chuyên môn, mặc dù còn không ít khó khăn, song bằng cái tâm và phẩm chất của người đảng viên, họ đã và đang góp phần vào sự bình yên trên những cung đường.

Và hơn thế nữa, đạo là đường, đường là đường, đường cũng là cách mạng. Họ - những đảng viên đại diện cho 12 đảng viên trong hơn 40 thành viên của Đội lấp vá đường đã và đang làm cách mạng một cách giản dị nhất. Đó là mở một con đường của niềm tin vào Đảng trong lòng quần chúng nhân dân./.

HOÀNG THỊ TRÚC LY

Hội Liên hiệp VHNT tỉnh An Giang

FalseTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Mãi mãi là tấm gương sángTinTrúc LinhMãi mãi là tấm gương sáng/SiteAssets/Le-trao-HHD-292022-12.jpg
29/08/2022 11:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng 29/8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng (đợt 2/9) nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022).

 Le-trao-HHD-292022-1.jpg

Tại buổi lễ này, có 6 đảng viên được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 12 đảng viên được trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 12 đảng viên được trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

 Le-trao-HHD-292022-14.jpg

Phát biểu tại Lễ trao Huy hiệu Đảng, đồng chí Lê Hồng Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang khẳng định: Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng tặng cho đảng viên có nhiều thành tích đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và tiêu biểu gương mẫu trong lối sống, có tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đảng viên. Đồng thời, cũng thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân về những công lao, đóng góp của các đồng chí cao niên tuổi Đảng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang nhấn mạnh đây còn là niềm vinh dự, tự hào của các đồng chí và gia đình nói riêng và của Đảng bộ nói chung. Quá trình học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành và sự nghiệp hoạt động cách mạng của các đồng chí là tấm gương sáng để thế hệ đảng viên hôm nay học tập, noi theo.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang trân trọng biểu dương và chúc mừng các đồng chí đảng viên vừa nhận được Huy hiệu Đảng. Đồng thời mong rằng thời gian tới các đồng chí đảng viên cao niên tuổi Đảng luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên. Giữ gìn và phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu trong lối sống, có tư tưởng, lập trường chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động gia đình và Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm của mình, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; mãi mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo, luôn xứng đáng là đảng viên cộng sản tiêu biểu của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Một vài hình ảnh tại buổi lễ:

Le-trao-HHD-292022-17.jpg

Le-trao-HHD-292022-12.jpg

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang trao Huy hiệu và tặng hoa cho các đồng chí 60 năm tuổi Đảng.

Le-trao-HHD-292022-2.jpg

Le-trao-HHD-292022-4.jpg

Le-trao-HHD-292022-6.jpg

Le-trao-HHD-292022-5.jpg

Le-trao-HHD-292022-19.jpg

Le-trao-HHD-292022-7.jpg

Le-trao-HHD-292022-13.jpg

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang trao Huy hiệu và tặng hoa cho các đồng chí 50 năm tuổi Đảng.

Le-trao-HHD-292022-9.jpg.

Le-trao-HHD-292022-11.jpg

Le-trao-HHD-292022-16.jpg

Le-trao-HHD-292022-18.jpg

Le-trao-HHD-292022-8.jpg

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang trao Huy hiệu và tặng hoa cho các đồng chí 55 năm tuổi Đảng.

Le-trao-HHD-292022-15.jpg

Đảng viên cao niên tuổi Đảng phát biểu cảm nghĩ.

TRÚC LINH

TrueTổ chức; Văn phòng cấp Uỷ
Đảng bộ tỉnh An Giang xây dựng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mớiBài viếtThanh PhátĐảng bộ tỉnh An Giang xây dựng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới/SiteAssets/Giaoluu-GDH22-a.JPG
24/08/2022 10:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm, chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đảng coi đó là nội dung cốt lõi của công tác xây dựng Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do có nhiều chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt". Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và các nghị quyết của Đảng qua các nhiệm kỳ Đại hội đều khẳng định: "Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên"; "Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở"; "đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam"… Thực tiễn cho thấy, nơi nào xây dựng được hệ thống tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và đội ngũ đảng viên có chất lượng, tiền phong, gương mẫu thì tạo ra sức mạnh tổng hợp, đóng góp vào công tác xây dựng Đảng và thành tựu phát triển của đất nước. Tuy nhiên, hiện nay năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên còn có hạn chế, ảnh hưởng tới vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở… Để phát huy vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ đảng viên, cần khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc trong thực tiễn và có biện pháp cụ thể nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên sẽ được tác giả trả lời trong bài viết 3 kỳ!

Kỳ I: GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG LÀ NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU

Đảng viên là nền tảng của tổ chức Đảng

Đảng là gồm các đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện. Vì vậy, Đảng cần phải làm cho thành phần đảng viên trong sạch, phải bồi dưỡng và hấp thụ vào Đảng những người tốt trong giai cấp lao động. Phải nâng cao trình độ lý luận và chính trị của đảng viên. Phải tăng cường tính tổ chức và tính kỷ luật của đảng viên. Phải phát triển tính hăng hái và hoạt động chính trị của đảng viên[1].

Thực hiện theo chủ trương của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên vì đảng viên là nền tảng của tổ chức, đảng viên mạnh thì tổ chức mạnh. Điều đó thể hiện trong Nghị quyết Đại hội qua các nhiệm kỳ: Đại hội IV nêu rõ "Tăng cường hơn nữa công tác tư tưởng, đảm bảo thống nhất cao về nhận thức và hành động; giáo dục rèn luyện phẩm chất cho cán bộ, đảng viên, chống mọi biểu hiện tiêu cực"; tại Đại hội VII tiếp tục chỉ đạo "Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy về công tác tư tưởng, đổi mới việc triển khai Nghị quyết, giáo dục lý luận chính trị và nhận thức nhằm tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng bộ về đường lối, quan điểm và các nguyên tắc của Đảng"; trong Đại X có định hướng đổi mới trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cụ thể: "Đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, khắc phục tình trạng sao chép, rập khuôn, tập trung khâu tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả. Thường tuyên tổ chức việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên"; gần nhất là Đại hội XI của tỉnh quan tâm, chú trọng vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ đảng viên "Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị - tư tưởng. Nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong nội bộ, sự đồng thuận trong xã hội. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, học tập nghị quyết, thường xuyên bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên".


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa X ra mắt đại hội.

Trên cơ sở nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy huyện thường xuyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao trình độ lý luận, rèn luyện bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cấp ủy các cấp tăng cường công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, khảo sát, điều tra tình hình tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân định kỳ hằng quý theo tinh thần Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18-8-2014 của Ban Bí thư về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. Thông qua các kỳ sinh hoạt chi bộ, cấp ủy cơ sở, bí thư chi bộ tăng cường công tác định hướng về tư tưởng, chính trị cho đảng viên; kịp thời thông tin các vấn đề về tình hình thời sự trong và ngoài nước, các vấn để nổi cộm đang phát sinh để đảng viên được thông suốt, đồng thời định hướng tư tưởng cho đảng viên.

Giáo dục đảng viên thông qua học tập theo Bác

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 07-11-2006, Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 và Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", hằng năm Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, lãnh đạo toàn Đảng bộ tỉnh học tập theo Bác thực sự có hiệu quả. Ngoài những tài liệu do Trung ương cung cấp Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tuyên giao Tỉnh ủy xây dựng và phát hành tài liệu "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm" đến tất cả cán bộ, đảng viên; đồng thời hướng dẫn học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đến các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn Tỉnh.

Trong 5 năm gần đây, cấp ủy các cấp đã tổ chức nhiều lớp học tập, quán triệt chuyên đề từ toàn khóa đến hằng năm cho đảng viên, với số lượng đảng viên tham dự học tập đạt tỷ lệ cao, tiếp thu và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả sau khi học tập.

Tổ chức 691 lớp học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa về "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", có 57.428/59.206 đảng viên tham dự, đạt 96,99%.

Tổ chức 2.148 lớp học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2017 về "Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và chuyên đề của Tỉnh ủy "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm", có 59.959/60.411 đảng viên tham dự, đạt 99,2%.

Tổ chức 1.721 lớp học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2018 về "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên", có 59.959/60.030 đảng viên tham dự, đạt 98,3%.

Tổ chức 1.466 lớp học tập,  quán triệt Chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", có 60.822/62.088 đảng viên tham dự, đạt 97,96%.

Tổ chức 863 lớp học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", có 62.268/63.603 đảng viên tham dự, đạt 97,7%.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục, trường học trong Tỉnh, xem đây là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, các trung tâm chính trị cấp huyện nâng cao chất lượng giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với nội dung chuyên đề học tập hằng năm và tình hình thực tế của địa phương. Ngoài ra, các trung tâm chính trị cấp huyện lồng ghép nội dung chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm vào các môn học liên quan trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng như: bồi dưỡng kết nạp đảng viên, đảng viên mới, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ các tổ chức chính trị xã hội, bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở…

 Bên cạnh đó, các cấp, các ngành trong Tỉnh quan tâm xây dựng, bổ sung chuẩn mực đạo đức phù hợp với tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên soi rọi trong sinh hoạt, công tác. Đến nay, việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được phát huy, có nhiều nỗ lực trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ Nhân dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.


Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng tặng quà 4 gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh

Ngoài việc, học tập, quán triệt các Chỉ thị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh, các chuyên đề hằng năm thì Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp quan công tác triển khai, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị khác của Trung ương nhằm giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên, giúp đảng viên chấp hành tốt các quy định của Trung ương. Trong đầu năm 2022, tỉnh đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ, với tinh thần sinh hoạt phải được tiến hành nghiêm túc, chất lượng. Việc tổ chức thực hiện phải được cụ thể hóa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị; bổ sung, lồng ghép nội dung thực hiện vào chương trình, kết hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ các cấp. Phương hướng tới, cấp ủy các cấp cần tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đổi mới công tác triển khai các nghị quyết của Đảng. Thông qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của nghiên cứu, học tập lý luận chính trị; đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cá nhân, khắc phục triệt để bệnh hình thức.

THANH PHÁT

______________

[1] Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H.2011, tập 8, tr.281.


Kỳ II: TẬP TRUNG VÀO CHẤT LƯỢNG TRONG CÔNG TÁC PHÁTTRIỂN ĐẢNG VIÊN MỚI


FalseTổ chức
Thoại Sơn: Hội nghị giao ban, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trịTinAnh ThưThoại Sơn: Hội nghị giao ban, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị/SiteAssets/TS-giaoban-CT05-22-3.jpg
19/08/2022 8:00 SAYesĐã ban hành

​(TUAG)- Sáng ngày 18/8, Huyện ủy Thoại Sơn tổ chức Hội nghị giao ban, kiểm tra cụm 2 gồm các đơn vị: Huyện ủy Thoại Sơn, Thành ủy Long Xuyên, Huyện ủy Châu Thành nhằm đánh giá kết quả việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.

 TS-giaoban-CT05-22-1.jpg

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đến đự và chỉ đạo Hội nghị.

Thoại Sơn qua 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” việc đưa các nội dung học tập, làm theo gương Bác ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Nhiều mô hình hay, sáng tạo được triển khai, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo chính sách an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Thoại Sơn như: Mô hình quỹ Khuyến học - khuyến tài; mô hình vận động gây quỹ Vì người nghèo; mô hình “2 An” (an ninh trật tự - an sinh xã hội) và các mô hình bếp ăn từ thiện trên địa bàn một số xã, thị trấn; diễn đàn “Lắng nghe dân nói”, Hội mái ấm tình thương; Bác sĩ tình nguyện; tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói không với tệ nạn…

 TS-giaoban-CT05-22-2.jpg

Đặc biệt, trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, Huyện ủy tập trung lãnh, chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện, nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong phòng, chống dịch, đem lại hiệu quả tích cực như: Tổ chức các chốt kiểm soát phòng, chống dịch, thành lập 1.022 Tổ phòng, chống dịch COVID-19 cộng đồng. Thực hiện xét nghiệm, tầm soát cộng đồng cho các hộ dân trên địa bàn; tiêm ngừa vắc xin, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ. Tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân ủng hộ quỹ “Phòng, chống COVID-19”, thực hiện “Gian hàng 0 đồng” và “Chuyến xe 0 đồng”…

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa, nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm. Kết quả, huyện mở được 275 hội nghị cho 4.489 lượt cán bộ, đảng viên các tổ chức cơ sở đảng tham gia học tập, đạt tỷ lệ 99,75%.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy mở 211 cuộc triển khai cho 4.416 lượt đảng viên học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Phát huy những kết quả đạt được để thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Trần Thị Thanh Hương - UV.BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị: Huyện ủy Thoại Sơn tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể, sát với thực tiễn công tác và đời sống xã hội. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 57-KH/HU, ngày 04/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị gắn với tăng cường kiểm tra việc tổ chức sinh hoạt thường kỳ nội dung chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề năm 2022 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Tiếp tục lãnh, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phát hiện, nhân rộng các mô hình hay về học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII, XIII về xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương…

 TS-giaoban-CT05-22-3.jpg

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022./.

Anh Thư, Ngô Quyền

TrueTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang và Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát huy hiệu quả công tác phối hợpTinHạnh ChâuBan Dân vận Tỉnh ủy An Giang và Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát huy hiệu quả công tác phối hợp/SiteAssets/BDV-DUK-phoihop-1.jpg
18/08/2022 6:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Chiều 18/8, Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị sơ kết chương trình công tác phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022. Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Nguyên Nam và Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thái Minh Hiển chủ trì.

BDV-DUK-phoihop-1.jpg 

Các đại biểu tham dự hội nghị sơ kết chương trình phối hợp.

Qua hơn 1 năm thực hiện công tác phối hợp, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã cụ thể hóa các nội dung chương trình phối hợp thành kế hoạch hằng năm phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị. Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình, mô hình tiêu biểu; tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở, tập trung các chương trình, dự án liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp và của nhân dân hoặc những vấn đề bức xúc ở khu dân cư...

Bên cạnh đó, phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Qua đó đã có 4.664 mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” trên cả 4 lĩnh vực; giới thiệu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 36 cán bộ, đảng viên thuộc 18 chi bộ, đảng bộ cơ sở là những tấm gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hai đơn vị còn kịp thời trao đổi thông tin về công tác dân vận và xây dựng Đảng; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm với xã hội.

 BDV-DUK-phoihop-2.jpg

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Liêm báo cáo kết quả phối hợp

Qua thảo luận, lãnh đạo hai đơn vị thống nhất đề ra chương trình phối hợp thời gian tới tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo theo hướng chủ động, linh hoạt thích ứng với điều kiện “bình thường mới”, nhằm tạo sức lan tỏa và khơi dậy khát vọng vươn lên của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối. Phối hợp giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội; kịp thời phản ánh những vấn đề phức tạp, nhạy cảm và phát huy tốt cơ chế phản hồi các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Chọn 1-2 đơn vị xây dựng thí điểm mô hình “Dân vận khéo” và quy chế dân chủ ở loại hình cơ quan, doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối. Kịp thời nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong lao động, sản xuất, sinh hoạt chi bộ, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

HẠNH CHÂU

FalseDân vận - Mặt trận
Châu Phú: Hội nghị giao ban, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị TinNguyễn KimChâu Phú: Hội nghị giao ban, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị /SiteAssets/CP-giaoban-CT05-22-3.jpg
17/08/2022 5:00 CHNoĐã ban hành
(TUAG)- Ngày 17/8, Ban Thường vụ Huyện uỷ Châu Phú tổ chức Hội nghị giao ban, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cụm số 01 gồm các đơn vị: Châu Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn và thành phố Châu Đốc.

Đồng chí Võ Minh Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thị Kim Hồng - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Châu Phú; đồng chí Nguyễn Phước Nên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, cùng lãnh đạo các huyện, thành phố thuộc cụm 01 và tất cả các đồng chí Ủy viên BTV, BCH Đảng bộ huyện khoá XII, các đồng chí bí thư chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện về dự.
 
Hội nghị đã được nghe báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022 của Huyện uỷ Châu Phú, các bài tham luận về cách làm hay, hiệu quả của các xã, thị trấn. Trong năm 2022, Ban Thường vụ Huyện uỷ Châu Phú phối hợp với Tỉnh uỷ tổ chức học tập chuyên đề toàn khoá của Trung ương về “Ý thức tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, chuyên đề của tỉnh năm 2022 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” triển khai tích cực, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và Nhân dân, bằng hình thức trực tuyến, cho 164 đồng chí là cán bộ chủ chốt của huyện và cơ sở tham dự. Trong đó, chi, đảng bộ cơ sở tổ chức 47 lớp triển khai, quán triệt, học tập chuyên đề toàn khoá, chuyên đề năm đến toàn đảng viên thuộc cấp mình quản lý. Toàn huyện có 4.805/4.836 đảng viên tham dự, đạt 99,35%. Qua đó, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội huyện và cơ sở còn thực hiện việc học tập thông qua các hình thức như: Họp ban chấp hành, hội thi, tập huấn, thực hiện các phong trào để triển khai, tuyên truyền chuyên đề hàng năm…
CP-giaoban-CT05-22-2.jpg
Tại Hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Võ Minh Hoàng ghi nhận những kết quả mà huyện Châu Phú đã đạt được trong thời gia qua, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới địa phương cần đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ giải pháp theo Kết luận 01–KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong học tập và làm theo Bác. Đặc biệt, cần có phương pháp đổi mới nội dung, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05, tiếp tục coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo cho việc học tập và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc, kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đưa nội dung làm theo vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Đảng…
 
Dịp này, có 02 tập thể (UBND xã Khánh Hoà; cán bộ, chiến sĩ, Công an huyện Châu Phú) và 01 cá nhân (ông Mai Văn Chon, nhân dân xã Mỹ Phú) vinh dự được UBND tỉnh biểu dương trao tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.
Ngoài ra, UBND huyện cũng đã trao giấy khen cho 16 tập thể và 36 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"./.
Nguyễn Kim
FalseTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tri Tôn: Hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2022TinTrần Văn HợpTri Tôn: Hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2022/SiteAssets/TT-giaobanKL01ct05.jpg
12/08/2022 6:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Ngày 12/8, Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.

TT-giaobanKL01ct05.jpg

Đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Cao Quang Liêm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các huyện trong cụm gồm Tịnh Biên, Châu Phú; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tri Tôn, các đồng chí trong Bộ phận giúp việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn; bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện, cán bộ phụ trách công tác xây dựng Đảng 15 xã, thị trấn.

Hội nghị đã được nghe báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW VÀ Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022 của huyện, các bài tham luận về cách làm hay, hiệu quả của các xã Tà Đảnh, Lê Trì, Đảng ủy Trường THPT Nguyễn Trung Trực, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng yêu cầu địa phương quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, cần nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn, đưa nội dung làm theo vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Đảng. 

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, nhân rộng gương điển hình nhằm lan tỏa, khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí tự cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, nêu cao trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Tổ chức sơ, tổng kết khen thưởng, đánh giá, rút kinh nghiệm.

Trần Văn Hợp

FalseTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Nhiều mô hình hay trong học tập và làm theo Bác ở huyện Châu ThànhTinGia KhánhNhiều mô hình hay trong học tập và làm theo Bác ở huyện Châu Thành/SiteAssets/CT-giaoban-KL01-22-2.JPG
12/08/2022 4:35 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Chiều 12/8, Huyện ủy Châu Thành tổ chức hội nghị giao ban, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy Long Xuyên, Huyện ủy Thoại Sơn đã đến dự.

CT-giaoban-KL01-22-1.JPG

Quang cảnh hội nghị.

Thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Châu Thành chủ động, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác. Qua đó, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên ngày càng được thể hiện rõ nét hơn, nhất là về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Từ năm 2007 đến nay, địa phương duy trì việc cấp ủy cơ sở phải ký kết giao ước thi đua có mô hình mới, cách làm mới, đăng ký công trình phần việc cụ thể, gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, cải cách hành chính…

Một số mô hình, cách làm hiệu quả được biểu dương, như "Phương châm 6 biết", "Vui lòng dân đến, vừa lòng dân đi" (Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện); "Ngày thứ 7 tình nguyện hướng dẫn thủ tục hành chính về đất đai" (Văn phòng Đăng ký đất đai); mỗi tháng, quý học và làm theo 1 câu nói của Bác (Đảng ủy xã Tân Phú); "Giáo dục học sinh về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm)…

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Đỗ Tấn Kiết ghi nhận những thành tích Huyện ủy Châu Thành thực hiện được trong 8 tháng của năm 2022 về học tập và làm theo Bác. Qua đó, đề nghị bổ sung thêm đánh giá sát với chủ đề năm 2022 "Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ", sự chuyển biến trong nội bộ; gắn kết mô hình, cách làm, góp ý và rút kinh nghiệm trong cụm Châu Thành - Long Xuyên - Thoại Sơn thời gian tới. Đồng thời, đề nghị địa phương lưu ý xây dựng cách làm mới, hiệu quả, thực chất hơn trong việc học tập và làm theo Bác qua từng năm, chú trọng xây dựng con người, đoàn kết nội bộ, đạo đức xã hội…

CT-giaoban-KL01-22-2.JPG

Các tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

CT-giaoban-KL01-22-3.JPG

Trao khen thưởng UBND huyện cho các tập thể

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và UBND huyện Châu Thành khen thưởng về thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021.

G.K

TrueTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Long Xuyên: Ngày càng thấm sâu và lan tỏa việc học tập và làm theo Bác Bài viếtNgọc HânLong Xuyên: Ngày càng thấm sâu và lan tỏa việc học tập và làm theo Bác /SiteAssets/LX-lan-toa-hoc-Bac.jpg
12/08/2022 4:05 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", trên tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW. Qua 01 năm thực hiện, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn thành phố ngày càng thấm sâu và lan tỏa trong mọi tổ chức, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

LX-lan-toa-hoc-Bac.jpg

Triển khai thống nhất và lan tỏa

Trên cơ sở tiếp thu và quán triệt các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 16-KH/TU, ngày 05/3/2021 và Kế hoạch số 32-KH/TU, ngày 29/10/2021 cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chỉ đạo các chi, đảng ủy trực thuộc tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Ngày 12/6/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) và giới thiệu chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc", Hội nghị được Thành ủy trực tuyến đến 13 điểm cầu phường, xã.

Sau hội nghị triển khai của Thành ủy, các chi, đảng bộ cơ sở và dưới cơ sở đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt tại địa phương, đơn vị mình, đảm bảo đúng thời gian quy định.

 Song song với công tác triển khai, công tác tuyên truyền việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn thành phố được tổ chức thực hiện thường xuyên và nâng cao chất lượng. Hệ thống Đài Truyền thanh thành phố và phường, xã tăng thời lượng phát thanh, đưa tin những bài viết, kể chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của Bác, việc triển khai thực hiện tuyên truyền thông qua kết nối mạng xã hội (zalo, facebook…) của Ban chỉ đạo 35 thành phố đã đem lại hiệu quả cao trong thời gian qua. Qua đó, đã tác động tích cực đến nhận thức của người dân, từ đó giúp việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu và mang tính hiệu quả lâu dài.

Thấm sâu và lan tỏa việc học tập và làm theo Bác

Từ nhận thức về tư tưởng, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Long Xuyên đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng cấp mình gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Các cấp ủy các cấp chủ động tổ chức các phong trào hành động cách mạng phong phú, đa dạng phù hợp với nhiệm vụ đặc thù, đặc điểm nghề nghiệp, lứa tuổi của đảng viên trong từng chi bộ, nhất là lồng ghép với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Đăng ký mô hình thi đua trong việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội trong toàn thành phố tăng cường lồng ghép nội dung chuyên đề vào các buổi sinh hoạt lệ của tổ chức mình, tiếp tục phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật nhà nước, quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Quan tâm công tác biểu dương, nêu gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; kịp thời phát hiện tập thể, cá nhân tiêu biểu để nhân rộng điển hình tiên tiến.

Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hầu hết cán bộ, đảng viên đều thể hiện tính gương mẫu trong rèn luyện đạo đức và lối sống, nâng cao ý thức trách nhiệm, tổ chức kỷ luật; có đổi mới trong cách nghĩ, cách làm theo hướng sát với công việc. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, mỗi cá nhân luôn thể hiện trách nhiệm trong công việc được giao, thể hiện rõ phong cách nêu gương, tuyệt đối không gây phiền hà, sách nhiễu Nhân dân; không vi phạm nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị; giữ vững đạo đức trong sáng của người cán bộ, đảng viên.

Qua triển khai thực hiện, đã giúp từng cán bộ, đảng viên nâng lên về nhận thức, có lập trưởng tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng; luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch của người cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo các đơn vị luôn thể hiện được tính gương mẫu và tiên phong trong công việc, thực hiện tốt dân chủ cơ sở, dân chủ cơ quan.


Gặt hái và tiếp tục gieo trồng những "quả ngọt" từ việc học và làm theo Bác

Năm 2021, tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp. Xác định vấn đề trọng tâm mà thành phố cần tập trung giải quyết đó là vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả vừa tập trung phát triển kinh tế đảm bảo an sinh xã hội.

Thành phố đã phát động ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19 được hơn 5,061 tỷ đồng; duy trì thường xuyên hoạt động các cây ATM gạo, "Gian hàng 0 đồng", "Chuyến xe 0 đồng", "Chuyến rau 0 đồng" tại các phường, xã đã hỗ trợ trên 171 tấn gạo, hơn 133.000 ngàn phần quà, với tổng kinh phí khoảng 20,7 tỷ đồng cho người dân ở các khu phong tỏa, khu cách ly, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ngoài ra, hỗ trợ trên 1.000 túi thuốc an sinh, vật tư y tế, các nhu yếu phẩm…

Trong tháng 10/2021, thành phố đã đón hơn 80.000 người dân từ các địa phương, trong đó có TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An tự phát về An Giang, cao điểm có ngày hơn 10.000 người về, thành phố đã huy động toàn hệ thống chính trị với hơn 1.800 người để thực hiện công tác đón tiếp, bố trí nơi ăn, nghỉ chu đáo, an toàn, hỗ trợ hơn 187.000 suất ăn, hơn 1.000 thùng sữa, trên 3.800 lốc nước suối, nhu yếu phẩm, tiền mặt… tổng giá trị hơn 6,7 tỷ đồng, trong khi chờ các huyện, thị xã, thành phố đón về. Để thực hiện nhiệm vụ này, thành phố nhận được sự ủng hộ của các mạnh thường quân, các nhà tài trợ trong và ngoài thành phố đã hỗ trợ vật tư y tế, thức ăn, nước uống, sữa, nhu yếu phẩm… giúp thành phố có điều kiện thuận lợi hơn để chăm lo cho bà con.

Trên địa bàn thành phố còn xuất hiện nhiều mô hình hay, thiết thực trong học tập và làm theo Bác được nhân rộng, nổi bật như: Mô hình nụ cười và lời chào công sở; bếp ăn tình thương; vận động quyên góp hỗ trợ các hộ nghèo, hộ khó khăn, hộ gặp thiên tai, hỏa hoạn; cán bộ, công chức nhịn một bữa ăn sáng để xây dựng nhà tình thương cho người nghèo, cán bộ, công chức, viên chức khó khăn; sử dụng quỹ đất công xây dựng nhà công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức chưa có nơi ở ổn định; xây dựng các khu nhà đại đoàn kết; vận động mua bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ khó khăn, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; mô hình trụ điện xanh; tổ y tế lưu động; vv..

Ngoài ra còn nhiều mô hình, phong trào học và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị đã thực hiện trước đó nay tiếp tục duy trì và nâng chất như: Mô hình "Nói không với rác thải nhựa"; mô hình "Thi đua, sáng kiến kinh nghiệm được cán bộ, công chức thực hiện với thái độ thân thiện, tận tình" đã hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính nhanh, gọn, bớt thời gian đi lại; phong trào "Vận động Nhân dân xây dựng cầu, làm đường bê-tông nhựa, xây dựng khu dân cư Đại đoàn kết gắn với công tác xóa nghèo bền vững, công tác an sinh xã hội"; cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; mô hình "Cất, sửa nhà đại đoàn kết cho người nghèo, xây dựng khu nhà ở cho người nghèo không có đất ở", tính từ đầu năm 2021 đến nay thành phố xây dựng được 74 căn nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí trên 4,666 tỷ đồng; mô hình "Quỹ hỗ trợ em gái vượt khó - hiếu học" hỗ trợ, giúp đỡ học sinh nữ hoàn cảnh khó khăn; mô hình "Tổ phụ nữ làm công tác xã hội từ thiện";...

Những "quả ngọt" từ việc học và làm theo Bác tiêu biểu trên cho thấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân trên địa thành phố đã thấm sâu lan tỏa mạnh mẽ như những hành động tự nhiên, việc làm tự nhiên trong công việc và trong cuộc sống thường nhật hằng ngày. Kết quả đó đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong nếp sống, cách nghĩ, hành động, nghĩa cử cao đẹp của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn thành phố, tất cả góp phần tạo điều kiện để kinh tế - xã hội thành phố phát triển xứng tầm là quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính yêu./.

Ngọc Hân

TrueTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
An Giang dự Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ươngTinThanh PhátAn Giang dự Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương/SiteAssets/BTCTW-hop-tt-1.jpg
12/08/2022 9:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 11/8, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến để quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

BTCTW-hop-tt-1.jpg

Tại điểm cầu An Giang, đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì, cùng tham dự có đồng chí Ngô Hồng Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ và các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, lãnh đạo các đoàn thể - chính trị xã hội tỉnh, lãnh đạo Ban Tổ chức các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cùng tham dự hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quan Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Thông báo số 16-TB/TW, ngày 07/7/2022 của Bộ Chính trị kết luận về việc thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kết luận số 40-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; Quy định số 70-QĐ/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị và Quyết định số 71-QĐ/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026. Đồng thời, hội nghị còn được đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Kết luận số 39-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.

 BTCTW-hop-tt-2.jpg

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh một số nội dung quan trọng trong các văn bản mới: Thông báo số 16-TB/TW khẳng định những mô hình đã được chứng minh trong thực tiễn, ta có thể không tiếp tục làm thí điểm một số mô hình; mô hình Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Ban Thường vụ cấp tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục có đánh giá và chọn 03 phương án trong Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị phù hợp với điều kiện của địa phương; việc hợp nhất các cơ quan chuyên môn của cấp tỉnh, cấp huyện giao thẩm quyền cho Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh cân nhắc, tùy điều kiện quyết định.

Thực hiện Kết luận số 40-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục giảm 5% cho giai đoạn tiếp theo 2022-2026, tinh thần của Bộ Chính trị là cấp ủy các cấp phải chấp hành thực hiện. Phải có nhận thức đầy đủ về vấn đề tinh giản biên chế, tinh giản biên chế không chỉ giảm số lượng, mà quá trình đó phải là quá trình cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; tiếp tục cơ cấu lại, tập trung chỗ nào là "xương sống", chỗ nào là chuyên môn, chỗ nào là thực hiện nhiệm vụ chính trị để sắp xếp lại, bố trí biên chế cho phù hợp, nơi nào không cần thiết phải đông, giảm có trọng tâm, không cào bằng, không máy móc, giao lại cho Ban Thường vụ các cấp ủy, các tổ chức đảng phải quan tâm chất lượng, hiệu quả đó mới là điều nhân dân mong muốn. Chấm dứt việc giao biên chế không đúng thẩm quyền, tự giao biên chế vượt quá số lượng cho phép, sẽ xử lý nghiêm nơi nào tự giao biên chế không đúng thẩm quyền, tự giao biên chế vượt quá số lượng cho phép. Tiếp tục  hoàn thiện vị trí việc làm, chức năng nhiệm vụ, đây là cơ sở quan trọng để quyết định số lượng biên chế, muốn chuẩn về vị trí việc làm phải tính được đầu ra là gì, từ đầu ra đó mới quyết định có bao nhiêu vị trí việc làm để đáp ứng được đầu ra như vậy, đây là một quá trình khó. Tiếp tục cải cách tiền lương để tạo động lực cho bộ máy, do 02 năm qua dịch bệnh nghiêm trọng nên tạm dừng cải cách tiền lương, dịch bệnh qua rồi, phục hồi kinh tế được rồi, đến thời điểm nào đó chúng ta tiếp tục quan tâm vấn đề tiền lương, để làm sao có động lực cho cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài ra, cần lưu ý thêm hai nội dung: các cấp ủy tiếp tục cụ thể Kết luận số 35-KL/TW của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở, các địa phương cần làm tiếp trong năm nay; từ ngày 30/6/2022 không còn vận dụng Kết luận số 48-KL/TW và Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư. Các đồng chí cấp ủy tổ chức đảng thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chủ trương mới của Đảng và người đứng đầu có thực hiện nghiêm thì các văn bản của Đảng mới đi vào cuộc sống, mong rằng các chủ trương của Đảng sẽ được thành công, có được sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Thanh Phát

FalseTổ chức
Kỳ họp thứ 18, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, quyết định một số nội dung quan trọngTinP.NKỳ họp thứ 18, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng/SiteAssets/Hop-ubkt-Tw18.jpg
11/08/2022 2:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Trong hai ngày 10 - 11/8/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 18. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Hop-ubkt-Tw18.jpg

Hình ảnh tại Kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Uỷ ban Nhân dân (UBND) tỉnh Hải Dương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19:

UBKT Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hải Dương trong công tác phòng, chống dịch, góp phần kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trong lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hải Dương đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc; thiếu kiểm tra, giám sát, để UBND tỉnh và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phòng, chống dịch, nhất là việc chỉ đạo ký hợp đồng, tạo điều kiện để Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á độc quyền bán bộ kít xét nghiệm và tham gia thực hiện xét nghiệm trái quy định; mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm, cung ứng thuốc; chi hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch; cải tạo, sửa chữa các cơ sở y tế; một số cán bộ tham nhũng, tiêu cực, nhận hối lộ, bị khởi tố, bắt tạm giam.

UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hải Dương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra; chỉ đạo kiểm tra, xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.

Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Công thương Việt Nam nhiệm kỳ 2010 - 2015, UBKT Trung ương nhận thấy: Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Công thương Việt Nam đã vi phạm Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Hội đồng quản trị và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định trong việc cấp giới hạn tín dụng, cho vay, bảo lãnh thanh toán, quản lý việc sử dụng vốn vay đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Du lịch Trung Dũng.

Do đã khắc phục triệt để hậu quả, thu hồi đầy đủ toàn bộ nợ gốc, tiền lãi vay và tất toán khoản vay theo quy định, UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Công thương Việt Nam và các tổ chức, cá nhân liên quan kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Thực hiện kết luận của UBKT Trung ương tại Kỳ họp thứ 17 về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016 - 2021 và đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật:

- Cảnh cáo các đồng chí: Đỗ Tiến Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Kpă Thuyên, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Phước Thành, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đức Hoàng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

- Khiển trách các đồng chí: Nguyễn Anh Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính; Lưu Trung Nghĩa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phạm Duy Du, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026 và đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh.

Thực hiện kết luận của UBKT Trung ương tại Kỳ họp thứ 17 về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật:

- Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý giá.

- Cảnh cáo Đảng ủy Cục Quản lý giá nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các đồng chí: Đặng Công Khôi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng; Nguyễn Văn Truyền, Phó Cục trưởng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Cục Quản lý giá.

- Khiển trách Đảng ủy Cục Quản lý giá nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xem xét kết quả giám sát, UBKT Trung ương nhận thấy: Bên cạnh những ưu điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang đã có một số vi phạm, khuyết điểm trong ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ và quản lý, sử dụng đất đai.

UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra.

UBKT Trung ương yêu cầu UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số tổ chức đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác./.

P.N

FalseKiểm tra
TP Long Xuyên: Giao ban “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022TinTrúc QuỳnhTP Long Xuyên: Giao ban “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022/SiteAssets/Lists/XayDungDang/EditForm/LX-giaoban-KL01-a.jpg
10/08/2022 4:00 CHYesĐã ban hành

​(TUAG)- Chiều ngày 10/8/2022, Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.

LX-giaoban-Bac-2022-1.jpg

Chủ trì hội nghị.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Đặng Thị Hoa Rây - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên; đồng chí Võ Thiện Hảo - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Long Xuyên; đồng chí Bùi Văn Tặng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Long Xuyên; đồng chí Từ Thanh Khiết - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành; đồng chí Lê Hữu Nghị - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thoại Sơn; cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành, Huyện ủy Thoại Sơn; đại diện các ban ngành, đoàn thể và cấp ủy các xã, phường thuộc thành phố Long Xuyên.

LX-giaoban-Bac-2022-2.jpg

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Long Xuyên đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng cấp mình gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các chi, đảng ủy cơ sở đều bám sát kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy và các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo, triển khai thực hiện khá đầy đủ, kịp thời nội dung Kết luận 01-KL/TW đảm bảo đúng thời gian quy định.

LX-giaoban-Bac-2022-3.jpg

Đại diện Đảng bộ phường Mỹ Bình phát biểu tham luận.

Với nỗ lực của từng tập thể, cá nhân trong việc cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều đơn vị đã có cách làm hay, sáng tạo trong đó chú trọng việc xây dựng những mô hình, sáng kiến phù hợp. Khi được triển khai thực hiện những mô hình này đã từng bước phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao trách nhiệm hiệu quả công việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong từng đơn vị.

Công tác tuyên truyền việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được tổ chức thực hiện thường xuyên và nâng cao chất lượng. Hệ thống Đài Truyền thanh thành phố và phường, xã tăng thời lượng phát thanh, đưa tin những bài viết, kể chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của Bác, việc triển khai thực hiện tuyên truyền thông qua kết nối mạng xã hội (zalo, facebook…) của Ban chỉ đạo 35 thành phố đã đem lại hiệu quả cao trong thời gian qua. Qua đó, đã tác động tích cực đến nhận thức của người dân và dư luận cũng mong rằng việc học tập và làm theo sẽ được thực hiện ngày càng đi vào chiều sâu và mang tính hiệu quả lâu dài.

Việc cung cấp nội dung, tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm thực hiện đẩy đủ, kịp thời và đa dạng góp phần triển khai thực hiện có trọng tâm, hiệu quả. Các hoạt động làm theo, Hội nghị biểu dương các gương điển hình tiên tiến được chi, đảng bộ quan tâm tổ chức thực hiện. Đặc biệt là hội thi, tọa đàm đã tổ chức đến các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và Nhân dân. Ý thức trách nhiệm trong công tác, phục vụ của cán bộ, đảng viên được nâng lên, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao.

LX-giaoban-Bac-2022-4.jpg

Đại diện Đảng bộ Trường PTTH chuyên Thoại Ngọc Hầu phát biểu tham luận.

Thực hiện có hiệu quả công tác vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, mỗi xã, phường đều có những mô hình học tập và làm theo gương Bác; vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ thành phố. Cụ thể, năm 2021, Thành ủy biểu dương, khen thưởng cho 17 tập thể; 45 cá nhân tiểu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016-2021; có 03 tập thể, 05 cá nhân điển hình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016-2021 được nhận bằng khen của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, Thành ủy tổ chức Hội nghị biểu dương gương điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và công tác phòng, chống dịch COVID-19. Qua đó có 15 tập thể và 40 cá nhân tiêu biểu được Thành ủy khen thưởng và 06 tập thể, 07 cá nhân giới thiệu nhận bằng khen của UBND tỉnh. Năm 2022, thành phố có 02 tập thể; 03 cá nhân được đề xuất nhận bằng khen của UBND tỉnh; Thành ủy dự kiến khen thưởng, biểu dương 05 tập thể; 19 cá nhân tiêu biểu điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05 năm 2022.

LX-giaoban-Bac-2022-6.jpg

Đồng chí Đặng Thị Hoa Rây - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên phát biểu kết luận hội nghị.

Tại Hội nghị đã có 06 tham luận của các chi, đảng bộ cơ sở về mô hình, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và Kết luận 01 của Bộ Chính trị: Đảng bộ phường Mỹ Bình, Đảng bộ phường Mỹ Phước, Đảng bộ xã Mỹ Khánh, Đảng bộ Công an thành phố, Đảng bộ Trung tâm Y tế thành phố và Đảng bộ Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu.

LX-giaoban-Bac-2022-5.jpg
Đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Thịnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao công tác triển khai và kết quả thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của thành phố Long Xuyên. Để việc học tập và làm theo Bác hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu đề ra trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh chia sẻ, gợi mở thêm những nội dung, lĩnh vực để thành phố Long Xuyên vận dụng sáng tạo, linh hoạt và cụ thể bằng những mô hình, công trình thiết thực gắn với địa phương, đơn vị trong thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05, để xứng đáng với kỳ vọng của người dân thành phố, góp phần cùng với tỉnh An Giang hoàn thành tốt Nghị quyết Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

LX-giaoban-Bac-2022-7.jpg

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Dịp này, có 02 tập thể và 03 cá nhân được UBND tỉnh An Giang biểu dương khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Trúc Quỳnh


TrueTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Chợ Mới: Giao ban “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022TinBảo DinhChợ Mới: Giao ban “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022/SiteAssets/CM-giaobanhoctheo-Bac-2.jpg
06/08/2022 10:00 SANoĐã ban hành
(TUAG)- Chiều 05/8/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 6 tháng đầu năm 2022.

Đến dự có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, lãnh đạo Huyện ủy, Ban Tuyên giáo, Trung tâm chính trị Thị ủy Tân Châu, Huyện An Phú và Phú Tân; đại diện cấp ủy trực thuộc Huyện ủy Chợ Mới, đồng chí Nguyễn Hồng Đức - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới chủ trì hội nghị.
6 tháng qua, Huyện ủy Chợ Mới chỉ đạo cấp ủy trực thuộc nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác, chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa học và làm theo trong công tác, sinh hoạt của mỗi tổ chức, cá nhân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu trong học và làm theo Bác gắn với tự phê bình và phê bình, theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Mặt trận và đoàn thể triển khai thực hiện 08 mô hình Dân vận khéo đã huy động nguồn lực trong nhân dân, doanh nghiệp đóng góp trên 40,7 tỷ đồng, tiến hành xây dựng 14 cây cầu, 56,4 km đường giao thông, mua 09 xe chuyển bệnh miễn phí, cất và sửa chữa 322 căn nhà cho hộ dân khó khăn, tạo động lực cho hộ vươn lên trong cuộc sống. Thực hiện 04 Đề án: cầu, đường, nhà, hoa của Ban Thường vụ Huyện ủy phát động. Tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân chung tay vận động trên 27,41 tỷ đồng để cất 14 cầu giao thông, sửa chữa nâng cấp 19,5 km tuyến đường giao thông, cất mới và sửa chữa 322 căn nhà: tình thương, nhà Đại đoàn kết, trồng hơn 8 ngàn hoa và cây xanh ở các tuyến đường trên địa bàn xã, thị trấn với chiều dài trên 49,7km.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe những tham luận của các chi, đảng bộ trực thuộc về mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong việc học và làm theo Bác trợ giúp người khó khăn, chung tay xây dựng kết cấu hạ tầng, hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới, chăm lo đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ học tập và làm theo Bác trong cuộc sống hàng ngày.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Đức - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện của huyện trong triển khai học và làm theo Bác. Thời gian tới, các chi, đảng bộ cần chú trọng tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác, đổi mới hình thức vận động, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho kết quả thực hiện, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu về tinh thần trách nhiệm trong thừa hành nhiệm vụ, thực hành đoàn kết nội bộ, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, nói không với tham nhũng, cư xử đúng mục với người dân. Đề ra các hoạt động hướng mạnh về cơ sở giúp nâng cao đời sống nhân dân. Xây dựng môi trường, văn hóa số, văn hóa nghề nghiệp trong bộ máy hành chính, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện, sửa chữa các việc làm chưa tốt để chấn chỉnh, từng bước đưa nghị quyết vào cuộc sống.


Dịp này, có 02 cá nhân được UBND tỉnh An Giang biểu dương khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.
Bảo Dinh, Kiều Tiên
FalseTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Chợ Mới: Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng TinChợ Mới: Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng /SiteAssets/CM-giaoban-xdd-2.jpg
02/08/2022 4:00 CHNoĐã ban hành
(TUAG)- Sáng ngày 02/8, Huyện ủy Chợ Mới tổ chức Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Nguyễn Như Anh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng đại diện các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện đã đến dự. Đồng chí Hà Minh Trang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới chủ trì Hội nghị.
 
Trong 6 tháng đầu năm, Chợ Mới tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tăng cường thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung tuyên truyền chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang, 105 năm thành lập huyện. Đã điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 08 đồng chí, chỉ định tham gia cấp ủy, hiệp y bổ nhiệm 11 đồng chí, hoàn thành quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025 – 2030, 2026 - 2031 và rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026.

Về công tác kết nạp Đảng, đã kết nạp 31 quần chúng vào Đảng đạt 29% kế hoạch năm, đến nay toàn huyện có 7.278 đảng viên, quyết định công nhận đảng viên chính thức cho 41 đảng viên, xét tặng Huy hiệu Đảng cho 36 đảng viên cao niên; cử 15 đảng viên tham gia học lớp cao cấp và hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị, 20 đảng viên tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị. Bên cạnh, UBKT các cấp đã tham mưu cấp ủy kiểm tra 941 đảng viên, 32 tổ chức đảng, giám sát 65 đảng viên, 22 tổ chức đảng, kết quả đã thi hành kỷ luật 05 đảng viên.
 
Trên cơ sở ghi nhận phát biểu của các Ban xây dựng Đảng, phát biểu của lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hà Minh Trang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới đề nghị các chi, đảng bộ tổ chức tốt việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác, chú trọng việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân giải quyết khiếu kiện, khiếu nại kịp thời. Tăng cường vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, tích cực bảo vệ chính trị nội bộ, tuân thủ chế độ sinh hoạt lệ hàng tháng của chi bộ theo qui định, tập trung tự phê bình, phê bình, nguyên tắc tập trung dân chủ, qui chế dân chủ cơ sở, quan tâm việc phát triển đảng viên mới, tổ chức tốt đại hội chi bộ dưới cơ sở và bầu cử trưởng ấp, lãnh đạo các địa phương quan tâm việc tiếp công dân định kỳ. Đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng nhằm phát hiện, phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời các sai phạm, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh./.
Bảo Dinh, Nhật Nam
False
Phú Tân: Giao ban “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 TinThanh TiềnPhú Tân: Giao ban “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 /SiteAssets/PT-giaoban-CT05-22-3.jpg
02/08/2022 2:00 CHNoĐã ban hành
(TUAG)- Chiều ngày 01/8/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.
Đến dự có đồng chí Võ Nguyên Nam - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Huỳnh Thành Danh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân; đồng chí Nguyễn Hồng Đức - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới; đồng chí Phùng Minh Tân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy An Phú; cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy Tân Châu, Huyện ủy Chợ Mới và Huyện ủy An Phú; đại diện các ban ngành, đoàn thể và cấp ủy các xã, thị trấn thuộc huyện Phú Tân.
Quang cảnh Hội nghị
Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Phú Tân đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng cấp mình gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thực hiện có hiệu quả công tác vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, mỗi xã, thị trấn đều có một mô hình học tập và làm theo gương Bác; vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ huyện. Cụ thể các chi, đảng bộ đã đăng ký thực hiện 95 mô hình (có 18 mô hình mới) và 244 chi, đảng bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đăng ký 255 mô hình; đa số các chi, đảng bộ đều duy trì thực hiện mô hình “Tiết kiệm” từ 5.000đ đến 50.000đ/tháng/người để hỗ trợ cán bộ, đảng viên, người dân có hoàn cảnh khó khăn, đỡ đầu học sinh vượt khó học giỏi, mua thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn, trao vốn hỗ trợ thanh niên thoát nghèo; thực hiện các công trình, phần việc thiết thực góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương: Vận động hộ gia đình, Nhân dân treo ảnh Bác Hồ, làm cột cờ, vệ sinh môi trường, trang bị xe phòng cháy, chữa cháy, cất và sửa nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, hiến đất mở đường, vận động cất cầu, nâng cấp và sửa chữa đường giao thông nông thôn, tuyên truyền, vận động tín đồ tham gia cùng chính quyền địa phương chăm lo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội;…
Tại Hội nghị đã có 05 tham luận của các chi, đảng bộ cơ sở về mô hình, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và Kết luận 01 của Bộ Chính trị: Đảng ủy xã Phú Lâm, Đảng ủy xã Phú Hưng, Đảng ủy Công an huyện, Chi bộ Hội Nông dân huyện và Chi bộ trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh.

Đồng chí Võ Nguyên Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Nguyên Nam ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện của huyện Phú Tân trong triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Để việc học tập và làm theo Bác hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu đề ra trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chia sẻ, gợi mở thêm những nội dung, lĩnh vực để huyện Phú Tân vận dụng sáng tạo, linh hoạt và cụ thể bằng những mô hình, công trình thiết thực gắn với địa phương, đơn vị trong thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05, để xứng đáng với kỳ vọng của người dân Phú Tân, góp phần cùng với tỉnh An Giang hoàn thành tốt Nghị quyết Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Dịp này, có 02 tập thể và 03 cá nhân được UBND tỉnh An Giang biểu dương khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.
Thanh Tiền
FalseTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngành Tuyên giáo An Giang: Phát huy truyền thống, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt độngBài viếtTTCTTTNgành Tuyên giáo An Giang: Phát huy truyền thống, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động/SiteAssets/tgag-trao-KNC-2.jpg
29/07/2022 1:00 CHYesĐã ban hành

​TRẦN THỊ THANH HƯƠNG
UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang


(TUAG)- Những thắng lợi vĩ đại mà Đảng và Nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc đều có sự đóng góp to lớn của công tác Tuyên giáo. Chặng đường vẻ vang của ngành Tuyên giáo 92 năm qua (01/8/1930 - 01/8/2022) đã chứng minh - dù ở bất kỳ giai đoạn nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo của Đảng, trong đó có đội ngũ làm công tác Tuyên giáo tỉnh An Giang đều luôn nỗ lực phấn đấu, vượt lên những khó khăn, thách thức, không ngừng đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và đạt được những thành tựu quan trọng.

tgag-trao-KNC-2.jpg

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Trần Thị Thanh Hương trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo" cho đồng chí Thái Thúy Xuân.

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2022), tỉnh An Giang có 18 đồng chí cán bộ, đảng viên được nhận Kỷ niệm chương" Vì sự nghiệp Tuyên giáo". Thừa ủy quyền của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Trần Thị Thanh Hương đã trao Kỷ niệm chương cho đồng chí Thái Thúy Xuân đã có thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh.


Trước bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; thông tin ngày càng đa dạng, đa chiều; và nhất là trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp vừa qua… hệ thống Tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã tích cực nghiên cứu đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; tăng cường phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng với các cơ quan, đơn vị liên quan, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cùng làm tốt công tác Tuyên giáo.

Trên cơ sở đúc rút những kinh nghiệm thời gian qua, ngành Tuyên giáo An Giang đã tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp, đa dạng các hình thức tuyên truyền với mục tiêu tăng cường hướng về cơ sở; bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình; cung cấp nội dung thông tin kịp thời, ngắn gọn, phù hợp với đối tượng - làm cho thông tin thực sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó cho thấy, việc thông tin kịp thời, chất lượng, hiệu quả là điều kiện quan trọng để định hướng tư tưởng và dư luận xã hội (DLXH).

Thông qua việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; tăng cường đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy hiệu quả của Internet, mạng xã hội; huy động sự tham gia của đông đảo các lực lượng (cộng tác viên DLXH, báo cáo viên, tuyên truyền viên, nhà báo, văn nghệ sĩ, trí thức, các ngành trong khối Khoa giáo…) đã góp phần giúp cho những người làm công tác Tuyên giáo trong tỉnh nắm bắt tình hình tư tưởng, DLXH nhanh chóng, hiệu quả hơn; chủ động, kịp thời hơn trong việc phối hợp với các lực lượng và tham mưu cấp ủy chỉ đạo, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm…; đồng thời, cũng qua đó giúp cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh được chủ động, kịp thời, thiết thực và hiệu quả hơn.

Ktra-TG-ap-pt-3.jpg

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Thịnh phát biểu tại buổi kiểm tra công tác Tuyên giáo huyện An Phú 6 tháng đầu năm 2022.

Cùng với công tác tuyên truyền, công tác triển khai quán triệt và sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cũng luôn được hệ thống Tuyên giáo các cấp trong tỉnh tập trung nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, ban tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã tích cực tham mưu cấp ủy đổi mới biện pháp, cách thức tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đặc biệt là tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết các hội nghị Trung ương và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đảm bảo nghiêm túc, chất lượng. Trong quá trình tiến hành sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; An Giang luôn xác định phải bám sát, nắm chắc tình hình thực tiễn từ cơ sở; tiến hành khảo sát, đánh giá; nhưng vấn đề quan trọng là qua sơ, tổng kết, hệ thống Tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã luôn xác định đúng và trúng những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, vướng mắc để tập trung tham mưu cấp ủy và đề xuất cấp có thẩm quyền tìm biện pháp tháo gỡ nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực công tác Tuyên giáo.

Để góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào thực chất và phát huy hiệu quả thiết thực, hệ thống Tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy triển khai Chuyên đề "Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ". Việc quán triệt và tổ chức thực hiện đảm bảo sát hợp với tình hình thực tiễn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; chú trọng nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ… góp phần thiết thực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh tăng cường công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử; ngành Tuyên giáo An Giang còn chú trọng tham mưu cấp ủy tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống; tìm biện pháp đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục lý luận chính trị, đưa việc bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nền nếp; gắn lý luận với thực tiễn. Đây cũng là vấn đề thiết thực góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức.

Đặc biệt, toàn ngành Tuyên giáo An Giang đã và đang tích cực tham mưu cấp ủy tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (với các hoạt động thiết thực như: Tổ chức hội thảo cấp tỉnh; phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về An Giang; vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về vùng đất, con người An Giang…). Thông qua thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa, cũng góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn tỉnh.

Với quyết tâm: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước” (theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã xác định); hệ thống Tuyên giáo các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục bám sát những vấn đề thực tiễn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các lĩnh vực; đặc biệt sẽ tập trung tuyên truyền những nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược thể hiện khát vọng vươn lên và ý chí, quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Toàn ngành cũng sẽ tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và việc nêu gương của cán bộ, đảng viên ở các cấp, nhất là của người đứng đầu - với phương châm: “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu. Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực” nhằm kịp thời biểu dương và nhân rộng những tấm gương nỗ lực phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

HN-dinhhuong-quy2-5.JPG

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương phát biểu định hướng tuyên truyền quý III/2022

Hệ thống Tuyên giáo các cấp trong tỉnh sẽ tăng cường hơn nữa việc nắm bắt tình hình tư tưởng, DLXH với tinh thần chủ động đổi mới, sáng tạo, linh hoạt; kịp thời điều chỉnh nội dung, phương thức trong triển khai nhiệm vụ công tác Tuyên giáo; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số... nhằm kịp thời tham mưu cấp uỷ giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra và chủ động đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Qua đó, thể hiện rõ hơn vai trò tiên phong, chủ lực của ngành Tuyên giáo trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức.

Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo cũng là dịp để những người làm công tác Tuyên giáo tỉnh An Giang thêm tự hào và không ngừng nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện, nâng cao hơn nữa trình độ lý luận, khả năng tư duy, phương pháp giải quyết các vấn đề tư tưởng và thêm say mê, tâm huyết hơn với công tác của mình. Kế thừa, phát huy truyền thống và những kết quả đạt được, tin tưởng rằng hệ thống Tuyên giáo các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa tính thuyết phục, tính chiến đấu, tính khoa học của công tác tư tưởng; làm cho công tác Tuyên giáo trên địa bàn tỉnh ngày càng bám sát thực tiễn, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH; tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; đồng thời, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước./.

T.H

True
Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2022TinTrúc LinhỦy ban kiểm tra Tỉnh ủy sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2022/Imagesnews/2022-07/IMG_0414 (2)_Key_28072022102518.JPG
28/07/2022 10:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 28/7/2022, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Võ Minh Hoàng; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Rạng chủ trì hội nghị.

Hoinghi-SK-6thang-UBKT-1.JPG 

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, đồng chí Nguyễn Tấn Rạng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã tích cực chủ động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, triển khai thực hiện khá toàn diện các mặt công tác kiểm tra, giám sát với các nhiệm vụ đều tăng so với cùng kỳ; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo đúng quy trình, quy định, xem xét thi hành kỷ luật và tham mưu giúp cấp ủy thi hành kỷ luật đúng quy trình, phương hướng, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền quy định; kiểm tra tài chính thu, chi ngân sách thực hiện theo quy định. Đồng thời, tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực y tế; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống COVID-19.

Hoinghi-SK-6thang-UBKT-3.JPG

Cấp ủy, UBKT các cấp đã thể hiện tinh thần quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Qua đó, đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, xử lý và đề nghị xử lý những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, với tinh thần kỷ luật của Đảng là nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Công tác thông tin tuyên truyền được chú trọng, thực hiện thông cáo báo chí sau kỳ họp UBKT trên các phương tiện thông tin đại chúng, có tác động tích cực nhằm cảnh báo, răn đe, giáo dục phòng ngừa vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên, được nội bộ và Nhân dân đồng tình.

Cấp ủy, UBKT các cấp quan tâm thực hiện khá tốt công tác tổ chức, cán bộ cơ quan UBKT, kiện toàn cơ bản đủ số lượng chức danh cán bộ theo quy định; đồng thời cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng theo điều kiện, tiêu chuẩn vị trí việc làm, cũng như tạo nguồn cán bộ định hướng phát triển lâu dài.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng còn hạn chế như: Một số cấp ủy và UBKT thực hiện chưa toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; một vài vụ việc thực hiện còn chậm so với kế hoạch đề ra; công tác nắm bắt tình hình, kiểm tra, giám sát ở một số địa bàn, lĩnh vực đôi lúc chưa kịp thời; đơn tố cáo phản ánh có chiều hướng gia tăng, nhất là đơn giấu tên và đơn mạo tên; công tác phối hợp giữa UBKT các cấp với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng có lúc chưa kịp thời.

 Hoinghi-SK-6thang-UBKT-2.JPG

Tại hội nghị các đại biểu được nghe triển khai các văn bản: Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2023; Quyết định số 56-QĐ/TW, ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Công văn số 248/TTCP-C.IV, ngày 8/7/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2022; Kế hoạch số 52-KH/UBKTTW, ngày 30/6/2022 thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

 Hoinghi-SK-6thang-UBKT-4.JPG

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Minh Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Chủ động tham mưu cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao. Tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong đó, chú trọng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; chủ động giám sát, nắm tình hình hoạt động của các tổ chức đảng và đảng viên, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm được nội bộ và Nhân dân quan tâm để kịp thời phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, tiếp tục thực hiện kiểm tra, giám sát trong lĩmh vực y tế; công tác lĩnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo yêu cầu UBKT Trung ương.

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc cấp ủy, UBKT cấp dưới bám sát, thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đã đề ra; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện tốt công tác thẩm định, hiệp y nhân sự góp phần nâng cao chất lượng công tác cán bộ và công tác thi đua, khen thưởng của Đảng và Nhà nước. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; thường xuyên trao đổi thông tin, giao bao định kỳ.

TRÚC LINH

TrueKiểm tra
Kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2022TinTrúc LinhKết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2022/SiteAssets/Noi-chinh-sket6thang22-3.JPG
20/07/2022 5:30 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Chiều ngày 20/7/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; đồng chí Lê Hồng Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị cùng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lưu Vĩnh Nguyên.

 Noi-chinh-sket6thang22-1.JPG

Báo cáo tóm tắt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2022, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Trung Hiếu cho biết: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững; an ninh nội địa, dân tộc, tôn giáo, biên giới nông thôn được đảm bảo, quan hệ đối ngoại tiếp tục được củng cố và mở rộng. Công tác tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc, các khiếu nại, tố cáo cơ bản được giải quyết kịp thời, hạn chế các vụ việc phức tạp, tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự địa phương. Các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp triệt phá các băng nhóm, đường dây phạm tội quy mô lớn, được tổ chức chặt chẽ với nhiều đối tượng tham gia; tăng cường tuần tra kiểm soát, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại tại các địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới và nội địa.

Noi-chinh-sket6thang22-2.JPG

Công tác phòng, chống tham nhũng được các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trong đó các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chú trọng thực hiện các giải pháp phòng ngừa, thực hiện việc công khai minh bạch hoạt động cơ quan nhà nước, việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công; công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng được tăng cường, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong phòng chống tham nhũng "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ và bộ máy nhà nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Việc phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội trong đấu tranh phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực đã góp phần kịp thời ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong thực thi công vụ.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm vẫn còn hạn chế như: Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng chưa thực hiện thường xuyên; việc thực hiện chế độ chính sách cho phạm nhân ở một số mặt vẫn chưa đảm bảo theo quy định; cơ sở vật chất và các trang thiết bị của các cơ quan tư pháp, cơ quan giám định còn thiếu; công tác giám định trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thuế phục vụ công tác điều tra, xử lý một số vụ án, vụ việc còn gặp khó khăn, vướng mắc, chậm ban hành kết luận giám định; việc xã hội hóa, kiện toàn đội ngũ giám định viên tư pháp còn khó khăn, nhất là giám định viên trong lĩnh vực tài chính.

Tại hội nghị đã trình bày 06 tham luận nêu ra thuận lợi, khó khăn và giải pháp trong công tác cải cách tư pháp; giải quyết những vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; thanh tra kinh tế - xã hội; tình hình an ninh chính trị, biên giới và phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới; công tác tự kiểm tra giám sát để ngăn ngừa và phát hiện các hành vi  tham nhũng, tiêu cực; công tác lãnh, chỉ đạo đảm bảo tình hình an ninh dân tộc, tôn giáo, biên giới; bảo vệ chính trị nội bộ.

 Noi-chinh-sket6thang22-6.JPG

Noi-chinh-sket6thang22-4.JPG

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 08 tổ chức đảng và 17 đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực năm 2021.

 Noi-chinh-sket6thang22-3.JPG

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo cơ quan, ban, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu cấp ủy, chính quyền, trước hết là người đứng đầu trong việc lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tăng cường lãnh chỉ đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, nhất là các vụ việc, các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Các cơ quan nội chính thực hiện tốt quy chế phối hợp, đẩy nhanh tiến độ điều tra, giải quyết các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường các biện pháp giữ vững an ninh chính trị, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh phi truyền thống, an ninh mạng, an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật nhà nước; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, tấn công, trấn áp để kéo giảm phạm pháp hình sự, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý cấp mình để kịp thời chấn chỉnh việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, trong đó, có việc tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực; tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý trong nội bộ nhằm ngăn chặn có hiệu quả tiêu cực, "tham nhũng vặt"; kiên quyết xử lý nghiêm minh các vụ việc sai phạm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

TRÚC LINH

TrueNội chính
1 - 30Next