Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!
 
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
 
 
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
Tiếng trống lệnh, quyết liệtBài viếtAG3567Tiếng trống lệnh, quyết liệt/SiteAssets/HNTW-5k13.jpg
16/05/2022 11:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Đề án Thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực cấp tỉnh đã được đưa ra xem xét, quyết định tại Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN, tiêu cực, coi đây là việc làm cần thiết, đúng đắn, phù hợp với thực tế hiện nay. Quyết sách tại Hội nghị như một tiếng trống lệnh, quyết liệt nổi thêm những “lò lửa” nhằm loại bỏ những “cành củi sâu mọt, mục rỗng” một cách đồng bộ và liền mạch từ Trung ương đến địa phương.

HNTW-5k13.jpg 

Đề án có sự kế thừa kết quả qua 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; 5 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020 và xuất phát từ những yêu cầu đặt ra đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới.

Nhìn lại từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đến nay, công tác PCTN đã có bước tiến mạnh, đột phá, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt, là dấu ấn nổi bật, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, đánh giá cao, cộng đồng quốc tế ghi nhận, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, mặc dù kết quả PCTN, tiêu cực thời gian qua đạt được là rất quan trọng, có sự chuyển biến mạnh mẽ, song công tác PCTN, tiêu cực ở một số bộ, ngành, địa phương chưa có sự chuyển biến rõ nét vẫn còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong đấu tranh PCTN, tiêu cực; một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác PCTN, tiêu cực tại địa phương.

Những tồn tại, hạn chế này do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau, trong đó có nguyên nhân từ tổ chức bộ máy các cơ quan chức năng PCTN, tiêu cực chưa thống nhất, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương; cơ chế chỉ đạo phối hợp giữa các cơ quan chức năng PCTN, tiêu cực ở địa phương chưa được tập trung, thống nhất do chưa có một “nhạc trưởng”, “tổng chỉ huy” để chỉ đạo phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ PCTN, tiêu cực. Trên thực tế thời gian qua, mặc dù chưa có chủ trương hay quy định về thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN, tiêu cực, song một số địa phương (Hà Nội, Thái Bình, Sóc Trăng…) đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện nghị quyết, đề án, chương trình hành động của tỉnh ủy, thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN.

Ở An Giang đã thành lập Ban Chỉ đạo để tham mưu, giúp Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, phức tạp xảy ra trên địa bàn. Tại một số địa phương khác, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, tiêu cực tại địa phương đã bộc lộ một số bất cập, nhất là trong chỉ đạo phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nên nhiều tỉnh ủy, thành ủy đã đề xuất, kiến nghị thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN, tiêu cực.

Trong không khí “không dừng”, “không nghỉ”, cả hệ thống chính trị vào cuộc để PCTN, tiêu cực, quyết tâm chính trị và sự ủng hộ xã hội mạnh mẽ đối với hoạt động PCTN, tiêu cực thì đây là thời điểm “chín muồi” để thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Việc thành lập các Ban Chỉ đạo PCTN cấp tỉnh đủ mạnh, có thực quyền, hoạt động như “cánh tay nối dài” của Ban Chỉ đạo Trung ương nhằm đẩy mạnh hoạt động PCTN, tiêu cực tới từng địa phương. Hệ thống PCTN từ đây sẽ có sự lãnh đạo thông suốt, đồng bộ, có hệ thống từ Trung ương đến cấp tỉnh. Trung ương sẽ không làm thay việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho cấp tỉnh, mà chỉ đóng vai trò hướng dẫn, theo dõi, đầu tàu. Từ đó giải quyết tình trạng “trên nóng dưới lạnh”, trên phải làm thay dưới.

Chủ trương đã quyết, lúc này điều được dư luận quan tâm là phải xây dựng được đội ngũ Ban Chỉ đạo PCTN cấp tỉnh gồm những cán bộ tuyệt đối trong sạch, liêm chính và bản lĩnh. Những người tay đã “nhúng chàm” thì không thể chống tham nhũng. Đó phải là những cán bộ thực sự “cần, kiệm, liêm, chính”, “chí công vô tư”, không nể nang, nương tay với các sai phạm ngay trong cơ quan, địa phương mình. Tham gia Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, người đứng đầu các địa phương sẽ phải thể hiện trách nhiệm, năng lực ở mức cao nhất trước Đảng, trước Trung ương trong việc chủ động phòng ngừa và chống tham nhũng, tiêu cực; thể hiện năng lực giám sát, xử lý dứt điểm các vụ việc không để tồn đọng, gây bức xúc trong dư luận địa phương, qua đó gây dựng lại niềm tin nơi Nhân dân.

Đề án Thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cách mạng cũng như phù hợp với mong muốn chủ động phòng ngừa và chống tham nhũng, tiêu cực của đông đảo người dân Việt Nam. Chính vì vậy việc nghiêm túc tổ chức, hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như nêu trong Đề án chắc chắn sẽ góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu lực, hiệu quả cao hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta theo đúng tinh thần: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt!”./.

Ngọc Hân

 

False
USCIRF cần phải tôn trọng sự thật!Bài viếtAG3567USCIRF cần phải tôn trọng sự thật!/XDDImages/2020-06/Thoi-ba-hoa_Key_25062020104139.png
02/05/2022 10:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Những năm gần đây, trong Báo cáo thường niên về tình hình tự do tôn giáo quốc tế của Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Mỹ (USCIRF) bên cạnh ghi nhận một số điểm tích cực về chính sách và thực hiện chính sách tôn giáo của Việt Nam, nhất là sau khi Việt Nam triển khai thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, tuy nhiên tổ chức này tiếp tục đưa ra các nhận định thiếu khách quan, sai lệch về tình hình tôn giáo Việt Nam.

USCIRF là cơ quan tham vấn độc lập do Quốc hội Mỹ thành lập và là cánh tay nối dài của Bộ Ngoại giao Mỹ nhằm phục vụ cho việc “cải thiện nhân quyền” ở các nước mà Mỹ cho là “cần quan tâm đặc biệt”. Từ năm 2012 đến nay, Việt Nam liên tục bị USCIRF đề nghị đưa vào danh sách “Các nước cần quan tâm đặc biệt-CPC” bất chấp những thành tựu về đảm bảo các các quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng mà Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Theo đó Việt Nam sẽ phải chịu một số chế tài do Mỹ đặt ra về kinh tế, chính trị, giáo dục.

Trong các báo cáo hàng năm về tự do tôn giáo tại Việt Nam, USCIRF cho rằng Việt Nam “đàn áp tôn giáo trong nước”; chỉ trích chính quyền và công an Việt Nam; USCIRF đặc biệt quan tâm đến số “tù nhân lương tâm” là các đối tượng vi phạm pháp luật Việt Nam như Nguyễn Bắc Truyển, Y Yich. Các thông tin USCIRF sử dụng trong báo cáo không có nguồn gốc chính thống mà chủ yếu là những thông tin xuyên tạc, sai sự thật, được thu thập từ các tổ chức, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài có tư tưởng thù hận, nuối tiếc chế độ cũ, ra sức chống phá Nhà nước Việt Nam như tổ chức “Ủy ban Cứu người vượt biển - BPSOS”, tổ chức “Người Thượng đứng lên vì công lý –MSFJ”… Việc USCIRF quan tâm tới các đối tượng chống đối là nhằm gây sức ép với Việt Nam về các vấn đề dân chủ, nhân quyền. Việc làm của USCIRF có thể coi là hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Thực tế chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân được thực hiện quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng, coi trọng chính sách đoàn kết và hòa hợp giữa các tôn giáo, đảm bảo sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng, bảo hộ hoạt động của các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật. Việc bắt giam các đối tượng nêu trên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật Việt Nam và phù hợp với luật nhân quyền quốc tế, việc làm này không phải là giam giữ người tùy tiện; hành vi phạm tội của các đối tượng này là rõ ràng, việc bắt giữ họ để điều tra là minh bạch, công khai, đúng luật.

Bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người, tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân không những được quy định rõ ràng trong Hiến pháp, pháp luật Việt Nam mà còn được bảo đảm, tôn trọng trên thực tế. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 đã cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 theo hướng đảm bảo tốt hơn quyền con người và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sinh hoạt tôn giáo của người dân. Hiện nay, ước tính 95% dân số Việt Nam có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo, trong đó có trên 25 triệu tín đồ thuộc các tôn giáo khác nhau (chiếm khoảng 27% dân số, riêng Công giáo có trên 7 triệu tín đồ, Tin Lành có trên 1 triệu tín đồ). Thực tiễn đời sống tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam hết sức phong phú và sinh động. Hàng năm có khoảng 8.500 lễ hội tôn giáo hoặc tín ngưỡng cấp quốc gia và địa phương được tổ chức, Nhà nước Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức tôn giáo tiến hành giao lưu hợp tác quốc tế. Những năm gần đây, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng ký tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc tại Việt Nam, một sự kiện tôn giáo quốc tế lớn thu hút sự tham dự của hàng nghìn chức sắc, tín đồ Phật giáo trên thế giới. Do đó có thể khẳng định rằng những cáo buộc sai sự thật của USCIRF và các tổ chức lưu vong người Việt sẽ không thể thay đổi được sự thật về những thành quả mà Việt Nam đã đạt được trong việc đảm bảo các quyền tự do tín ngưỡng cho người dân mà cộng đồng quốc tế đã thừa nhận.

Cũng như các nước trên thế giới, luật pháp Việt Nam cũng có những quy định cấm các nước lợi dụng thực hành tôn giáo để phá hoại độc lập và đoàn kết dân tộc, chống phá Nhà nước, ngăn cản tín đồ làm nghĩa vụ công dân. Điều này hoàn toàn phù hợp với tinh thần và nội dung về tự do tín ngưỡng, tôn giáo đã nêu trong Tuyên ngôn thế giới về quyền con người. Do vậy, USCIRF cần phải tôn trọng sự thật về tự do tín ngưỡng, tôn giáo; tôn trọng pháp luật Việt Nam. Hành động cổ xúy, a dua, phụ họa, cung cấp thông tin sai sự thật cho USCIRF cần được lên án và ngăn chặn./.

Sự thật

False
Phải dẹp bỏ lòng hận thù mù quáng!Bài viếtAG3567Phải dẹp bỏ lòng hận thù mù quáng!https://www.angiang.dcs.vn/SiteAssets/Chienthang-304.jpg
29/04/2022 4:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Cổ nhân có câu: "Giận quá mất khôn!" nhằm khuyên răn mọi người đừng tức giận quá, vì nếu không kìm chế được sẽ mất hết khôn ngoan, dễ dẫn đến sai lầm. Nhưng vì mang lòng hận thù mù quáng, sau khi Nhân dân ta làm nên Chiến thắng 30/04/1975, một số người vẫn tiếp tục ôm lòng thù hận, quay lưng lại với Tổ quốc!

Trên Blog Danlambaovn vừa có bài viết của Phạm Trần với tiêu đề:"Đảng CSVN hòa giải, hòa hợp dân tộc với ai?. Ngay phần mở đầu, hắn đã trắng trợn xuyên tạc: "Mới đây mà đã 47 năm ngày quân Cộng sản chiếm Sài Gòn ngày 30/4/1975 để độc tài cai trị và vạch ra lằn ranh chia rẽ dân tộc giữa kẻ chiến thắng miền Bắc và người thua miền Nam". Hắn vu cáo: "Nên biết sau trận Điện Biên Phủ, đất nước chia đôi tại vĩ tuyến 17 từ ngày 20/7/1954. Đảng CSVN cai trị miền Bắc, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Miền Nam thuộc về chính phủ chống Cộng, Việt Nam cộng hòa. Nhưng sau đó chính đảng CSVN đã phát động chiến tranh, dưới chiêu bài "chống Mỹ cứu nước" để xua quân chiếm miền Nam ngày 30/4/1975 bằng vũ khí và lương thực của thế giới Cộng sản do Nga - Tầu lãnh đạo".


Cùng giọng điệu đó, bút danh Kông Kông đã xuyên tạc Đảng ta: "Bất chấp xương máu để chiếm được miền Nam là công khai xé bỏ Hiệp định Paris mà họ đã ký ngày 27/1/1973"; "Do đó trọng tội đưa đất nước đang rơi vào tình trạng hiểm nghèo như hiện tại…". "Vì thế VN bị tụt hậu rất xa so với mặt bằng của thế giới văn minh".

Cả thế giới đều biết rõ, sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, theo Hiệp định Genève, tháng 7/1956 sẽ tổ chức tổng tuyển cử tự do thống nhất đất nước. Nhưng đế quốc Mỹ với âm mưu biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới đã hất cẳng Pháp, trực tiếp tham chiến! Càng thua đau, Mỹ càng leo thang chiến tranh, như "... con thú dữ bị thương nặng, giãy giụa một cách hung tợn trước hơi thở cuối cùng". Mác-na-ma-ra trong hồi ký "Bi kịch và bài học từ chiến tranh ở Việt Nam" đã phải thừa nhận: "Mỹ đã đánh giá sai khi đó và từ đó cho đến nay, những chủ đích địa chính trị của các đối thủ... và đã phóng đại những mối nguy hại từ hành động của họ đối với nước Mỹ… quân đội Mỹ đánh giá thấp sức mạnh của tinh thần dân tộc có thể huy động Nhân dân đấu tranh và hy sinh vì đức tin và giá trị của Việt Nam". Ngay Tổng thống Nixon cũng cay đắng thừa nhận: "Sai lầm nghiêm trọng của chúng ta là không biết một trong những quy luật của chiến tranh. Đó là, đừng bao giờ bước vào cuộc chiến tranh, nếu không biết cách nào để ra khỏi cuộc chiến tranh đó". Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara trong cuốn hồi ký "Nhìn lại quá khứ - tấn thảm kịch và những bài học về Việt Nam" đã viết: "Chúng tôi ở trong chính quyền Kennedy và Johnson, tham gia vào các quyết định về Việt Nam… chúng tôi đã sai lầm, sai lầm khủng khiếp. Chúng tôi mắc nợ các thế hệ tương lai trong việc giải thích tại sao lại sai lầm như vậy".

Nhưng như trên đã nêu, do tâm địa quá đen tối, đến nay vẫn có người cố tình xuyên tạc, bịa đặt ra cái gọi là "cuộc chiến ủy nhiệm", hoặc nguy hiểm hơn khi cho đó là "cuộc nội chiến" do Bắc Việt xâm lược Việt Nam Cộng hòa miền Nam… Cố Giáo sư Trần Chung Ngọc (một học giả người Mỹ gốc Việt) đã từng nói: "Cá nhân tôi là một sĩ quan, xuất thân từ khóa I Sĩ quan trừ bị Nam Định… tất nhiên không ít thì nhiều tôi cũng đã chống Cộng". Nhưng "Tôi cho rằng cả hai từ "nội chiến" và "chiến tranh ủy nhiệm" đều không thể áp dụng trong trường hợp Việt Nam. Thật ra thì từ "ủy nhiệm" chỉ có thể áp dụng cho phía… "Việt Nam cộng hòa"… Mỹ dựng lên chế độ miền Nam, phá bỏ Hiệp định Genève và quyết định mọi việc, dùng miền Nam để chống Cộng cho Mỹ. Điều này thật là rõ ràng qua những tài liệu lịch sử hiện hữu". "Bảo rằng vì Trung Cộng và Nga Sô tiếp tế vũ khí cho Bắc Việt là ủy nhiệm cho Bắc Việt chống Mỹ hộ cho Nga Sô hay Trung Cộng để thực hiện âm mưu bành trướng chủ nghĩa Cộng sản, đó là một lý luận rất ấu trĩ và ngớ ngẩn". Ông còn nói: "Một cuộc chiến mà trong đó một phía hoàn toàn được trang bị và trả lương bởi một quyền lực ngoại quốc - một quyền lực nắm quyền quyết định về bản chất của chế độ địa phương vì những quyền lợi của mình - thì không phải là một cuộc nội chiến"…

Điều cực kỳ quan trọng là sau Chiến thắng 30/4 vĩ đại, từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa. Nhờ thực hiện đường lối đổi mới, nền kinh tế phục hồi và phát triển liên tục với tốc độ tương đối cao trong suốt 35 năm qua. Thu nhập bình quân đầu người từ khoảng 100 USD tăng lên mức 3.512 USD. Tỉ lệ hộ nghèo trung bình mỗi năm giảm khoảng 1,5%; giảm từ 58% năm 1993 xuống còn 5,8% năm 2016 theo chuẩn nghèo của Chính phủ và dưới 3% năm 2020 theo chuẩn nghèo đa chiều (tiêu chí cao hơn trước). Hoàn thành xoá mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học vào năm 2000 và phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2010. Nhiều dịch bệnh vốn phổ biến trước đây đã được khống chế thành công. Người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi và người cao tuổi được cấp bảo hiểm y tế miễn phí. Năm 2019, chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam đạt mức 0,704, thuộc nhóm nước có HDI cao của thế giới, nhất là so với các nước có cùng trình độ phát triển.

Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử đó đã chứng minh rằng những thành quả mà Chiến thắng 30/4 mang lại đã được kế thừa và phát huy ngày càng rực rỡ. Đất nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa không những có hiệu quả tích cực về kinh tế mà còn giải quyết được các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước tư bản chủ nghĩa có cùng mức phát triển kinh tế. Bà Elizabeth McIninch, Giám đốc Hội đồng Thương mại Canada - Việt Nam cảm thấy vui mừng khi sau 45 năm thống nhất đất nước, Việt Nam đã trở thành "ngôi sao" đang lên ở Đông Nam Á.

Phải dẹp bỏ lòng hận thù mù quáng, đừng quay lưng lại với Nhân dân!

TRUNG THÀNH

False
Phát động Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ hai, năm 2022Bài viếtHòa BìnhPhát động Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ hai, năm 2022/SiteAssets/Cuocthiviet-chinhluan-BVNTTT.jpg
28/04/2022 9:00 SANoĐã ban hành

​(TUAG)- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức phát động trực tuyến tới các tỉnh, thành ủy Cuộc thi viết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần thứ hai, năm 2022.

Xem giới thiệu: Cuộc thi viết chính luận

Cuộc thi nhằm khẳng định tính đúng đắn, ý nghĩa quan trọng, sức mạnh lan tỏa của Nghị quyết số 35-NQ/TW, phản bác trực diện, vạch trần tính phản khoa học, phản cách mạng các luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực phản động, cơ hội chính trị, đồng thời tạo nguồn, phát triển lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Cuocthiviet-chinhluan-BVNTTT.jpg

Ban Tổ chức nhận bài dự thi bắt đầu từ ngày phát động đến hết ngày 30/7/2022 (tính theo dấu bưu điện). Lễ công bố và trao giải diễn ra vào tháng 10/2022, nhân dịp 04 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW.

Tác giả/nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các tầng lớp nhân dân gửi bài viết dự thi (gồm bản in và file mềm) về đầu mối Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và tương đương; tác giả/nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, học viên, sinh viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh gửi bài viết dự thi theo đầu mối các đơn vị trực thuộc Học viện; Tác giả/nhóm tác giả không thuộc nhóm đối tượng gửi bài về Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và tương đương hoặc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thì gửi bài dự thi trực tiếp về Ban Tổ chức cuộc thi theo địa chỉ: Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc (hoặc số 419 Hoàng Quốc Việt), quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đồng thời, gửi về email: thiviet35hcma@gmail.com.

Cơ cấu giải thưởng gồm hai loại hình là Tạp chí (tạp chí in và tạp chí điện tử) và Báo (báo in và báo điện tử). Mỗi loại hình gồm: 01 giải Đặc biệt, 05 giải A, 08 giải B, 15 giải C, 20 giải Khuyến khích. Đồng thời, trao 15 giải Tập thể xuất sắc cho các cơ quan, tổ chức, địa phương; 20 giải Triển vọng cho bài viết dự thi của đoàn viên, thanh niên, sinh viên có chất lượng tốt.

H.B

False
Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin Bài viếtAG3567Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin https://www.angiang.dcs.vn/SiteAssets/Lenin-giuong-cao.jpg
27/04/2022 11:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Chủ nghĩa Mác do C.Mác và Ph.Ăngghen sáng lập vào khoảng giữa những năm 40 thế kỷ XIX ở Tây Âu, đến cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, trong điều kiện mới đã được V.I.Lênin bổ sung, phát triển nên gọi thành chủ nghĩa Mác - Lênin. Chủ nghĩa Mác ra đời là một cuộc cách mạng trong lịch sử tư tưởng nhân loại. Nó mang bản chất cách mạng và khoa học, trở thành vũ khí tư tưởng - lý luận của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên thế giới trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản nhằm mục tiêu giải phóng xã hội và con người thoát khỏi mọi áp bức, bóc lột, bất công, tha hóa, phát triển toàn diện con người. Chính vì vậy, chủ nghĩa Mác có giá trị trường tồn và sức sống bền vững trong lòng nhân loại tiến bộ trên thế giới và Nhân dân Việt Nam.


Chủ nghĩa Mác đã ra đời và tồn tại trên 170 năm, trải qua biết bao biến cố thăng trầm của lịch sử. Mặc dù, mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông âu đã sụp đổ; mặc dù chủ nghĩa đế quốc cùng các thế lực thù địch dùng nhiều thủ đoạn vô cùng tinh vi, thâm độc nhằm chống phá, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, nhưng chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn trường tồn theo thời gian, chưa có học thuyết nào có thể thay thế được. Chủ nghĩa Mác vẫn đang là thế giới quan và phương pháp luận khoa học của hàng triệu người trên trái đất. Có thể có những luận điểm riêng biệt nào đó do thực tiễn đổi thay phải được bổ sung, phát triển nhưng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn giữ nguyên giá trị khoa học, cách mạng bền vững. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định: "Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin". Chủ nghĩa Mác - Lênin có giá trị bền vững và sức sống lâu dài trong thời đại ngày nay.

Từ khi ra đời đến nay, những kẻ thù tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin xuyên tạc rằng chủ nghĩa Mác - Lênin không phải là một học thuyết khoa học mà là một giáo điều giống như kinh thánh mà những người cộng sản phải học thuộc lòng vận dụng ở mọi nơi. Chính vì vậy, chủ nghĩa Mác - Lênin không thể phát triển, sẽ đi vào ngõ cụt. Điều này hoàn toàn không có căn cứ. Chúng ta đều biết, ngay khi C.Mác và Ph.Ăngghen còn sống, các kẻ thù tư tưởng của các ông cũng đã nói như vậy. Ngay từ năm 1887, trong một bức thư gửi một nữ sĩ người Mỹ bà Phlo-ren-xơ Ken-li-vi-sne-vét-xcai-a, Ph.Ăngghen đã chỉ rõ: "Lý luận của chúng tôi là lý luận của sự phát triển, chứ không phải là một giáo điều mà người ta phải học thuộc lòng và lắp lại một cách máy móc". V.I.Lênin sau này cũng không ít lần nhắc nhở những người cộng sản Nga rằng: "Chúng ta không hề coi lý luận của Mác như là một cái gì đã xong xuôi hẳn và bất khả xâm phạm; trái lại, chúng ta tin rằng lý luận đó chỉ đặt nền móng cho môn khoa học mà những người xã hội chủ nghĩa cần phải phát triển hơn nữa về mọi mặt, nếu họ không muốn trở thành lạc hậu đối với cuộc sống". Chính vì vậy mà V.I.Lênin đã bổ sung nhiều luận điểm lý luận so với thời đại của C.Mác, Ph.Ăngghen. Chủ tịch Hồ Chí Minh rất nhiều lần căn dặn, nhắc nhở cán bộ, đảng viên học tập chủ nghĩa Mác - Lênin là "phải học tinh thần của chủ nghĩa Mác - Lênin, học tập lập trường, quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác - Lênin để áp dụng lập trường, quan điểm và phương pháp ấy mà giải quyết cho tốt những vấn đề thực tế trong công tác cách mạng của chúng ta". Điều đó chứng tỏ phát triển là một giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin. Chính vì vậy mà chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn tồn tại và phát triển. Nhờ phát triển mà chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn tồn tại, chính sự tồn tại lại đòi hỏi chủ nghĩa Mác - Lênin phải được phát triển.

Cùng với phát triển thì chủ nghĩa Mác - Lênin là chủ nghĩa nhân đạo triệt để nhất. Bởi lẽ, sự ra đời và tồn tại của chủ nghĩa Mác - Lênin cũng do nhu cầu giải phóng con người và cũng nhằm mục đích giải phóng con người. Ngoài mục tiêu giải phóng con người khỏi mọi hình thức người nô dịch người, người áp bức người, người đàn áp người, chủ nghĩa Mác - Lênin không có mục tiêu nào khác. Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, C.Mác và Ph.Ăngghen đã chỉ rõ: "Sẽ xuất hiện một liên hiệp, trong đó sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người".

Phương pháp biện chứng duy vật và quan niệm duy vật về lịch sử cũng là một giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin. Bởi lẽ, nhân loại đã tìm ra rất nhiều phương pháp nghiên cứu mới nhưng chưa có phương pháp nào thay thế được phương pháp biện chứng duy vật mà chỉ có làm giàu thêm cho phương pháp biện chứng duy vật mà thôi. Còn với quan niệm duy vật về lịch sử thì đúng như Ph.Ănghen đã khẳng định, giống như Đác-uyn đã phát hiện ra quy luật của thế giới hữu cơ, C.Mác đã phát hiện ra quy luật phát triển của xã hội loài người. Còn V.I.Lênin thì khẳng định: "Chủ nghĩa duy vật lịch sử của C.Mác là thành tựu vĩ đại nhất của tư tưởng khoa học". Chủ nghĩa duy vật lịch sử của C.Mác về bản chất cũng là chủ nghĩa duy vật biện chứng, nhưng đó là chủ nghĩa duy vật biện chứng về xã hội. Trong xã hội thì các quy luật chỉ có thể nảy sinh, tồn tại, vận động thông qua hoạt động thực tiễn có ý thức của con người. Do vậy, bằng và thông qua hoạt động thực tiễn, con người có thể tác động làm cho quy luật nhanh hoặc chậm diễn ra hơn. Đó chính là tính xu hướng thể hiện đặc thù của quy luật xã hội và quan niệm duy vật về lịch sử bao quát được đặc thù này. Cũng vì vậy mà quan niệm duy vật về lịch sử mang giá trị bền vững.

Có thể nói, từ khi ra đời đến nay, chủ nghĩa Mác - Lênin luôn là ngọn đèn soi sáng con đường cách mạng cho giai cấp vô sản và nhân dân lao động toàn thế giới. Thiên tài của Mác là đã giải đáp các vấn đề mà loài người tiên tiến nêu lên nhưng chưa giải đáp được. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác chấm dứt thời kỳ mò mẫm như trong đêm tối của hàng triệu nhân dân lao động sống dưới ách áp bức và bóc lột, tìm đường giải phóng cho mình. Đúng như Ph.Ăngghen đánh giá, trong những thành tựu của C.Mác có ba thành tựu có thể coi là ba phát minh vĩ đại mà ông để lại cho chúng ta và thế hệ mai sau là: Tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người; tìm ra quy luật vận động riêng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện đại và của xã hội tư sản do phương thức đó đẻ ra - quy luật giá trị thặng dư; tìm ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản.

Đối với cách mạng Việt Nam, nhờ có chủ nghĩa Mác - Lênin, giai cấp công nhân và Nhân dân Việt Nam ta mới tìm được con đường đi tới độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Từ khi Người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc tìm thấy ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin, thì chủ nghĩa Mác - Lênin luôn là ngọn đuốc dẫn đường cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trải qua hơn 90 năm đấu tranh anh dũng, Đảng ta luôn lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của mình.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: "Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; thường xuyên củng cố, tăng cường đoàn kết trong Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm nguyên tắc xây dựng Đảng; thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng"./.

Sự thật

True
Phóng viên Hạnh Châu, Báo An Giang đoạt giải Ba cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”TinThiện TâmPhóng viên Hạnh Châu, Báo An Giang đoạt giải Ba cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”/SiteAssets/Giaithiviet-BVNTTT-5.jpg
27/04/2022 9:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Tối 26/4, tại Hà Nội, Báo Quân Đội Nhân dân phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" lần thứ nhất (năm 2021-2022), chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022).

 Giaithiviet-BVNTTT-1.jpg

Các đại biểu dự Lễ trao giải

Giaithiviet-BVNTTT-3.jpg

Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại Chương trình 

Đến dự lễ tổng kết và trao giải có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, Trưởng ban tổ chức cuộc thi; Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, đồng Trưởng ban Tổ chức cuộc thi; Đại tá Lưu Trung Thái, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, đồng Trưởng ban Tổ chức cuộc thi. Tham dự còn có đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, đơn vị tổ chức...

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ - Tổng Biên tập Báo Quân đội Nhân dân, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết: Sau một năm phát động (tháng 4/2021), Ban tổ chức cuộc thi nhận được hơn 500 tác phẩm dự thi của 30 cơ quan báo chí trong cả nước, trong đó 425 tác phẩm đủ điều kiện chấm giải.

Kết quả, 28 tác phẩm xuất sắc nhất được trao giải, gồm: 1 giải Nhất, 5 giải Nhì, 7 giải Ba và 15 giải Khuyến khích.

Phóng viên Hạnh Châu, Báo An Giang đoạt giải Ba với tác phẩm “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vùng biên gới Tây Nam”. Giải nhất thuộc về tác phẩm "Bảo vệ những tư tưởng cơ bản về xây dựng Đảng" của Phó GS, TS Trần Đình Huỳnh - nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng.

Giaithiviet-BVNTTT-2.jpg

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trao giải Nhất cho PGS. TS Trần Đình Huỳnh

Giaithiviet-BVNTTT-6.jpg

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trao giải Nhì cho các tác giả

Giaithiviet-BVNTTT-5.jpg

Các đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao giải Ba cho các tác giả.

Cuộc thi đã thu hút đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, nhà báo có uy tín và các cơ quan báo chí trong cả nước tham gia, bước đầu cụ thể hóa việc quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong thực hiện nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới". Nhiều tác phẩm thể hiện rõ tính phát hiện, tính thời sự, đề cập những vấn đề mới trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thể hiện tư duy chính trị sắc bén, trí tuệ, sự nhiệt huyết, lương tâm, trách nhiệm của tác giả đối với công tác xây dựng Đảng và sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Kết quả của cuộc thi góp phần quan trọng tuyên truyền, thực hiện hiệu quả nghị quyết của Bộ Chính trị. Đồng thời động viên, khích lệ các chuyên gia, nhà khoa học, nhà báo, cộng tác viên tích cực tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Từ đó hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Giaithiviet-BVNTTT-4.jpg

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Lễ trao giải

Phát biểu tại lễ trao giải Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh: Thành công ý nghĩa hơn là thông qua cuộc thi nhằm phát hiện, động viên, khích lệ các chuyên gia, nhà khoa học, nhà báo, cộng tác viên và bạn đọc tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN. Từ đó hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Chưa bao giờ cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có tính thời sự, cấp thiết như hiện nay. Vì bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ sự đúng đắn, tầm vóc, bản chất khoa học, cách mạng, nhân văn của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm cho hệ tư tưởng của Đảng thấm sâu vào đời sống chính trị, tinh thần của xã hội.

Dịp này, Ban tổ chức tiếp tục phát động cuộc thi "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" lần thứ hai, năm 2022-2023.

Thiện Nhân

False
Lựa chọn độc lập, tự do, hạnh phúc thật sự!Bài viếtAG3567Lựa chọn độc lập, tự do, hạnh phúc thật sự!https://www.angiang.dcs.vn/SiteAssets/Mungdang-mungxuan.jpg
26/04/2022 3:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Trên trang mạng Danlambao, Nguyễn Dân lại có bài: “Đảng Cộng sản Việt Nam lạc hậu, sai đường”. Hắn tiếp tục bịa đặt và công kích: “Sau 30/4/1975 thống nhất đất nước (Nam Bắc), Đảng Cộng sản Việt Nam đưa cả nước đi theo chủ nghĩa xã hội (CNXH), con đường do đảng vạch ra, rập khuôn theo CS quốc tế Nga, Tàu - một chủ nghĩa mà đảng cho là “ưu việt” nhất, và quyết tâm đeo đuổi để thực thi”… Sau khi mô hình CNXH ở Liên Xô và một số nước Đông Âu lâm vào thoái trào, “chỉ còn lại vài nước rời rã cố bám, trong đó có Việt Nam.


Do lòng căm thù mù quáng, Nguyễn Dân và đồng bọn luôn tìm mọi cách chống phá đất nước, ra sức đề cao mô hình: “Kinh tế thị trường tự do + Chính trị đa nguyên - đa đảng”. Nhưng không đúng như họ nói, thực tế ngày càng có nhiều dữ liệu minh chứng rằng, bên cạnh những ưu điểm, tiến bộ thì mô hình nói trên có rất nhiều khiếm khuyết, xấu xa,... Kết quả một cuộc khảo sát mới đây của Cục Thống kê dân số Mỹ, có tới hơn 25 triệu người trưởng thành ở nước này nói rằng họ thỉnh thoảng hoặc thường xuyên không có đủ thức ăn trong vòng một tuần. Trước Lễ Tạ ơn 2020, nhiều người Mỹ phải xếp hàng trước các ngân hàng thực phẩm trên khắp đất nước để nhận cứu trợ,…

Tại Việt Nam, kể từ 1858, khi liên quân Pháp - Tây Ban Nha tấn công Đà Nẵng cho đến 30/04/1975, dân tộc ta đã phải trải qua nhiều năm tháng đau thương dưới “sự ngự trị của bạo chính”. Từ thực dân Pháp tàn bạo đến phát xít Nhật cực kỳ hung hãn và hơn hết là đế quốc Mỹ vô cùng man rợ! Tội ác chất chồng tội ác!

Từ những năm 1920 Nguyễn Ái Quốc đã chỉ ra: “Chủ nghĩa tư bản phương Tây như con rắn nhiều đầu, thấy Châu Âu là nơi quá chật hẹp để bóc lột và máu của vô sản Châu Âu không đủ dồi dào để thỏa mãn thèm khát, nó bèn vươn những cái vòi khủng khiếp của nó tới khắp nơi của quả đất”; “sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản đã chuẩn bị đất rồi: CNXH chỉ còn phải làm cái việc là gieo hạt giống của công cuộc giải phóng nữa thôi”. Người tổng kết: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”. “Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là đã thành công, và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật, không phải tự do và bình đẳng giả dối như đế quốc chủ nghĩa Pháp khoe khoang…”.

Mặc dù chủ nghĩa tư bản (CNTB) vẫn còn tiềm năng phát triển, nhưng vẫn là một chế độ áp bức, bóc lột và bất công. Những mâu thuẫn cơ bản vốn có của nó ngày càng sâu sắc. Chính sự vận động của những mâu thuẫn đó sẽ quyết định vận mệnh của CNTB. Nhưng, cần hiểu đúng về những thành tựu mà CNTB đạt được là tiến bộ chung của nhân loại; phải tiếp thu nó một cách có chọn lọc. Tránh định kiến khi cho rằng: Tất cả cái gì của chế độ cũ đều xấu xa, sai trái và đi đến phủ định sạch trơn. Đó là cách nhìn bảo thủ, giáo điều, phiến diện. Nhưng cũng cần loại bỏ một kiểu “giáo điều mới” không kém phần nguy hiểm là sùng bái “dân chủ-đa đảng” mà không biết đằng sau hệ thống đa đảng luôn là sự thống trị của bọn đầu sỏ tài chính!

Chính hiểu đúng những điều nói trên, sau Chiến thắng 30/04/1975, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giải phóng dân tộc, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân ta quá độ lên CHXH. Trong toàn bộ quá trình đó, Đảng luôn nhận thức sâu sắc rằng: “CNXH từ khi trở thành khoa học, đòi hỏi phải được đối xử như là một khoa học”; Đảng đã ra sức tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, từng bước nhận thức ngày càng đúng đắn hơn, sâu sắc hơn về CNXH và thời kỳ quá độ đi lên CNXH. Gần đây, nói về nội dung quan trọng này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra một vấn đề có tính chất phương pháp luận là phải nhận thức CNXH một cách toàn diện, không chỉ ở khía cạnh như một học thuyết hoặc như là một phong trào hoặc chỉ như là một chế độ. Bởi vì, nếu chỉ nhìn CNXH như một phong trào thì sẽ dễ bị dao động do sự "đi lên hay đi xuống" nhất thời của phong trào; nếu chỉ nhìn CNXH như một học thuyết thì dễ thấy nó “xơ cứng, giáo điều, lạc hậu” trước sự phát triển ngày càng nhanh; còn nếu chỉ nhìn nó như một chế độ thì sẽ dễ đồng nhất sự sụp đổ ở Liên Xô cũng là sự diệt vong của CNXH.

Bác Hồ rất coi trọng tinh thần tự chủ: "đem sức ta mà giải phóng cho ta". Bác chỉ dạy: “Ta không thể giống Liên Xô, vì Liên Xô có phong tục tập quán khác, có lịch sử địa lý khác”; “ta có thể đi con đường khác để tiến lên CNXH”,… Vì thế, Đảng ta luôn sáng tạo để có được đường lối đúng, quyết sách trúng: Xây dựng Đảng rất độc đáo, chủ động tiến hành Cách mạng Tháng Tám; đánh bại các đế quốc lớn với bao điều kỳ diệu; gần đây “đột phá lý luận” để đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới… Đồng chí Tổng Bí thư khẳng định: Xây dựng CNXH là kiến tạo một kiểu xã hội mới về chất. Đây là một sự nghiệp sáng tạo vĩ đại, cần tiếp thu, bổ sung một cách có chọn lọc trên tinh thần phê phán và sáng tạo những thành tựu mới nhất về tư tưởng và khoa học để “không rơi vào xơ cứng, trì trệ, lạc hậu”.

Ngay từ khi bước vào đổi mới, Đảng ta đã xác định nguyên tắc: “Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa mà là làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những quan niệm đúng đắn về CNXH, những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp”. Ông Ma-xi-mê Grem-xetz- nhà chính trị người Pháp, có một nhận định rất đáng tham khảo: Nếu như có một cái gì đó ngày hôm qua đã chết đi thì chính là những gì đã gắn với quan niệm tập trung hoá, chuyên quyền, quan liêu về CNXH và cản trở một cách nặng nề sự phát triển của CNXH.

Chủ nghĩa xã hội mà Nhân dân ta lựa chọn là độc lập, tự do, hạnh phúc thật sự!

Trung Thành
False
Gợi mở của V.I.Lênin trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của ĐảngBài viếtTGTWGợi mở của V.I.Lênin trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng/SiteAssets/Lenin-giuong-cao.jpg
23/04/2022 9:00 SANoĐã ban hành
Trên hành trình tư tưởng, V.I.Lênin không chỉ kế thừa những quan điểm của C.Mác mà còn không ngừng bổ sung, phát triển những nguyên lý nền tảng của chủ nghĩa Mác cho phù hợp với thực tiễn. Một trong những quan điểm của C.Mác được V.I.Lênin bổ sung, phát triển là chuyên chính vô sản. Điều đó gợi mở những nguyên tắc quý giá trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Việt Nam hiện nay

QUAN ĐIỂM CỦA C.MÁC VỀ CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN

Lần đầu tiên C.Mác dùng từ “chuyên chính vô sản” là năm 1848. Theo C.Mác, chuyên chính vô sản là một chiến lược cách mạng. Cụm từ này được nhắc lại nhiều lần trong tác phẩm “Đấu tranh giai cấp ở Pháp”. Theo C.Mác, đấu tranh giai cấp tất yếu dẫn đến chuyên chính vô sản và nền chuyên chính đó chỉ là sự quá độ tiến đến một xã hội không giai cấp. Chuyên chính vô sản là một chiến lược gồm hai bước. Bước một là chuyển từ chuyên chính của kẻ thù sang chuyên chính của đồng minh bao gồm giai cấp nông dân và giai cấp trung đẳng, thuật ngữ của C.Mác trong “Nội chiến ở Pháp”, làm thành chuyên chính của đồng minh chiến lược. Khi đã làm được cuộc chuyển đổi liên minh ấy trở thành đa số rồi, thì bước thứ hai là dùng con đường dân chủ, tự do đầu phiếu, lập ra chính phủ cách mạng và chế độ cách mạng.

Lần thứ hai thuật ngữ “chuyên chính vô sản” được dùng là sau thất bại của Công xã Paris. Từ việc tổng kết sự thất bại đó, C.Mác nêu lên những bài học về sự hình thành nhà nước kiểu mới của giai cấp vô sản, không giống với bất kỳ một hình thức nhà nước nào đã có trước đó, một hình thái nhà nước báo hiệu sự tiêu vong của nhà nước. Lúc đó, quan điểm này của C.Mác bị đánh giá là “mang màu sắc ảo tưởng” vì kinh nghiệm của Công xã Paris còn quá nghèo nàn. Thực tế, Công xã paris chỉ tồn tại có 72 ngày (từ 18/3/1871 đến 28/5/1871). Chuyên chính vô sản theo quan niệm của C.Mác là một hình thức nhà nước cách mạng đã không còn thuần túy là nhà nước nữa, mà đã nằm trong cái lôgic của nhà nước dần dần tự tiêu vong.

C. Mác cũng cho rằng, cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân là nhằm giải phóng con người khỏi chế độ bóc lột tư bản chủ nghĩa và xóa bỏ hoàn toàn chế độ người bóc lột người. Do vậy, đây là cuộc đấu tranh gay go và phức tạp nhất trong lịch sử. Cuộc đấu tranh này tất yếu dẫn đến chuyên chính vô sản. Nhưng chuyên chính vô sản không phải là mục đích cuối cùng của cuộc đấu tranh mà giai cấp vô sản thực hiện. Nó chỉ là bước quá độ để tiến tới thủ tiêu mọi giai cấp, tiến tới xã hội không có giai cấp. Giai cấp vô sản cần phải sử dụng nền chuyên chính của mình để tiếp tục cuộc đấu tranh trong điều kiện mới. Như vậy, ngay từ khi giai cấp vô sản ra đời, cuộc đấu tranh của nó với giai cấp tư sản và các giai cấp bóc lột khác cũng xuất hiện. Cuộc đấu tranh đó diễn ra thường xuyên, liên tục cả khi giai cấp vô sản chưa giành được chính quyền từ tay giai cấp thống trị cũ, lẫn khi đã thiết lập được chính quyền cách mạng của mình và sử dụng chính quyền ấy như một công cụ để xây dựng xã hội mới. Tuy nhiên, nội dung và hình thức đấu tranh giai cấp ở những thời kỳ cách mạng khác nhau lại có sự khác nhau do điều kiện lịch sử cụ thể quy định.

Theo quan điểm của C.Mác, chuyên chính vô sản chủ yếu gắn liền với bạo lực cách mạng, gắn với nhiệm vụ “trấn áp” của giai cấp vô sản đối với các giai cấp khác để nhằm thiết lập và bảo vệ chính quyền của giai cấp mình. Do đó, trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, trong các nước xã hội chủ nghĩa một thời đã có không ít ý kiến cho rằng quan niệm và thực tiễn chuyên chính vô sản chứa đựng nhiều bất ổn cần phải được nhìn nhận lại. Nhiều người cho rằng quan điểm về đấu tranh giai cấp của C.Mác hiện đã không còn phù hợp nữa bởi lẽ quan điểm đó có “xu hướng kéo lùi lịch sử”, “kích động đấu tranh”, “không phù hợp với xu hướng hòa bình và hợp tác hiện nay”[1]. Cũng có ý kiến cho rằng quan điểm chuyên chính vô sản và đấu tranh giai cấp của C.Mác là “chia rẽ và cực đoan”. Do đó, quan điểm về chuyên chính vô sản của C.Mác cũng không còn phù hợp bởi lẽ nó chỉ nhấn mạnh đến khía cạnh trấn áp và bạo lực cách mạng. Do đó, một mặt V.I.Lênin đấu tranh chống lại những quan điểm cơ hội, xét lại của các nhà lãnh đạo Quốc tế II như Bécxtanh, Cauxky… cũng như những quan điểm sai lầm của Plêkhanốp, Bukharin, Tơrốtxki…; mặt khác V.I.Lênin đã bảo vệ và phát triển những quan điểm của C.Mác về chuyên chính vô sản trong bối cảnh mới.

LÊNIN BỔ SUNG, PHÁT TRỂN QUAN ĐIỂM CỦA C.MÁC VỀ CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN

Là người kế thừa học thuyết Mác về chuyên chính vô sản, V.I.Lênin đã từng xác định: “Lịch sử thế giới nhất định sẽ đi tới chuyên chính vô sản, nhưng tuyệt nhiên sẽ không phải đi theo những con đường bằng phẳng, giản đơn, thẳng tắp”[2]. Trong từng bối cảnh lịch sử cụ thể, V.I.Lênin đã từng bước bổ sung, phát triển quan điểm của C.Mác về chuyên chính vô sản, làm cho nội hàm khái niệm này không ngừng được mở rộng gắn với thực tiễn phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Trong những năm đầu Cách mạng Tháng Mười, khi nhiệm vụ chính yếu nhất của giai cấp vô sản là lật đổ giai cấp tư sản để thiết lập chính quyền cách mạng vô sản, V.I.Lênin đặc biệt nhấn mạnh tính chất và chức năng trấn áp bằng bạo lực của chuyên chính vô sản. Theo V.I.Lênin, “Chuyên chính là một chính quyền dựa trực tiếp vào bạo lực và không bị một luật pháp nào hạn chế cả”[3]. V.I.Lênin nhấn mạnh thêm: “Chuyên chính vô sản là một thuật ngữ khoa học quy định giai cấp nào là giai cấp có tác dụng quyết định về mặt này, cũng như quy định hình thức đặc thù của chính quyền nhà nước được gọi là chuyên chính, tức là: một chính quyền không dựa vào luật pháp, không dựa vào các cuộc bầu cử, mà trực tiếp dựa vào lực lượng vũ trang của bộ phận này hay bộ phận khác trong dân chúng. Ý nghĩa và tác dụng của chuyên chính vô sản là ở chỗ nào? Chính là ở chỗ đập tan sự phản kháng của bọn tư bản!”[4]. Sở dĩ V.I.Lênin nhấn mạnh chức năng bạo lực trong giai đoạn này vì giai cấp bóc lột tuy đã bị lật đổ nhưng vẫn nuôi hy vọng trở lại cầm quyền nên luôn tìm cách lật đổ chính quyền mới non trẻ. Do đó, để bảo vệ chính quyền Xô viết vừa mới ra đời, tất yếu phải dùng bạo lực cách mạng. 

Quan điểm này của V.I.Lênin đã nhanh chóng vấp phải sự công kích quyết liệt của các phần tử cơ hội. Họ cho rằng V.I.Lênin đã cực đoan và “có ý kích động bạo lực” khi cho rằng chuyên chính vô sản chỉ là bạo lực và trấn áp. Tuy nhiên, V.I.Lênin đã nói rõ thêm: “Chuyên chính không phải chỉ có nghĩa là bạo lực”[5]. Theo V.I.Lênin, trong cách mạng vô sản và sau Cách mạng Tháng Muời, do đất nước còn nhiều các thế lực chống đối, phản động thì tất yếu phải sử dụng bạo lực.

Sau khi cách mạng đã thành công và đất nước dần đi vào ổn định, thực hiện chuyên chính vô sản không chỉ là dùng bạo lực, không chỉ là sử dụng công cụ quân đội, cảnh sát để trấn áp các thế lực phản động, mà quan trọng hơn là xây dựng chính quyền, mở rộng dân chủ cho nhân dân lao động. Nói cách khác, chuyên chính vô sản trong thời kỳ quá độ là xây dựng chính quyền nhà nước dân chủ kiểu mới, dân chủ thực chất hơn, tiến bộ hơn chính quyền chuyên chính tư sản, như V.I. Lênin viết: “... nhà nước trong thời kỳ đó tất nhiên phải là một nhà nước dân chủ kiểu mới (dân chủ đối với những người vô sản và nói chung những người không có của), và chuyên chính kiểu mới (chống giai cấp tư sản)”[6].

Xuất phát từ thực tiễn từ sau thành công của cách mạng tháng Mười, V.I.Lênin đã đưa ra quan điểm khá toàn diện về chuyên chính vô sản như sau: “Chuyên chính vô sản... không phải chỉ là bạo lực đối với bọn bóc lột, và cũng không phải chủ yếu là bạo lực. Cơ sở kinh tế của bạo lực đó, cái bảo đảm sức sống và thắng lợi của nó chính là việc giai cấp vô sản đưa ra và thực hiện được kiểu tổ chức lao động xã hội cao hơn so với chủ nghĩa tư bản. Đấy là thực chất của vấn đề. Đấy là nguồn sức mạnh, là điều bảo đảm cho thắng lợi hoàn toàn và tất nhiên của chủ nghĩa cộng sản”[7]. Theo V.I.Lênin, để thực hiện thành công chuyên chính vô sản trong thời kỳ quá độ, tất yếu phải có sự liên minh giữa giai cấp công nhân với các giai cấp, tầng lớp khác trong xã hội. Vì vậy, V.I.Lênin cho rằng: “Chuyên chính vô sản là một hình thức đặc biệt của liên minh giai cấp giữa giai cấp vô sản, đội tiền phong của những người lao động, với đông đảo những tầng lớp lao động không phải vô sản (tiểu tư sản, tiểu chủ, nông dân, trí thức, .v.v.), hoặc với phần lớn những tầng lớp đó, liên minh nhằm chống lại tư bản...”[8].

Theo V.I.Lênin, chuyên chính vô sản là nội dung chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, nâng cao dân trí, dân quyền, dân sinh, dân chủ... của cả thời kỳ quá độ. Tuy nhiên, V.I.Lênin mở rộng ra thêm nội hàm khái niệm chuyên chính vô sản của C.Mác. Theo V.I.Lênin, trong bối cảnh mới, chuyên chính vô sản là đấu tranh vừa bạo lực vừa hòa bình; vừa hành chính, vừa giáo dục, tuyên truyền... Điều đó có nghĩa là theo V.I. Lênin, nội dung của chuyên chính vô sản bao quát toàn bộ các vấn đề của cuộc cách mạng vô sản chứ không phải chỉ có đóng khung trong vấn đề nhà nước. V.I.Lênin cho rằng nhà nước chuyên chính vô sản ngay từ khi mới thành lập đã là vừa là nhà nước, vừa không còn là nhà nước nguyên nghĩa, đã bước ngay vào quá trình tự tiêu vong của nhà nước.

Việc V.I.Lênin mở rộng thêm nội hàm cho khái niệm chuyên chính vô sản một mặt để đấu tranh chống lại những quan điểm xuyên tạc, phủ nhận tính đúng đắn trong quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về chuyên chính vô sản; mặt khác để bổ sung, phát triển quan điểm này trong một bối cảnh mới. Điều này rất đúng với bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin bởi chính C.Mác và Ph.Ăngghen - những người sáng lập chủ nghĩa Mác cũng không coi học thuyết của các ông là một hệ thống đóng kín, giáo điều mà chỉ là kim chỉ nam cho hành động. Đây là nguyên tắc phương pháp luận quan trọng trong việc vận dụng chủ nghĩa Mác trong hoàn cảnh thực tiễn.

GỢI MỞ TRONG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta đã khẳng định: “Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác -  Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta”[9]. Như vậy, nền tảng tư tưởng của Đảng ta là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Sự bổ sung, phát triển của V.I.Lênin đối với chủ nghĩa Mác nói chung và quan điểm về chuyên chính vô sản nói riêng đã gợi mở cho chúng ta một nguyên tắc có tính phương pháp luận trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là giữ nguyên, khư khư với những quan điểm, những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà không ngừng bổ sung, phát triển. V.I.Lênin đã từng chỉ rõ: “Chúng ta không hề coi lý luận của Mác như là một cái gì đã xong xuôi hẳn và bất khả xâm phạm; trái lại, chúng ta tin rằng lý luận đó chỉ đặt nền móng cho môn khoa học mà những người xã hội chủ nghĩa cần phải phát triển hơn nữa về mọi mặt, nếu họ không muốn trở thành lạc hậu đối với cuộc sống”[10]. Đây là một luận điểm rất quan trọng của V.I.Lênin trong việc bảo vệ, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác.

Ở Việt Nam hiện nay, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một nhiệm vụ rất quan trọng, rất khó khăn và gian nan. Trong quá trình lãnh đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Đảng ta đã quán triệt và vận dụng sáng tạo quan điểm của V.I.Lênin về bảo vệ chủ nghĩa Mác. Tại Đại hội XIII (năm 2021), Đảng ta đã chỉ rõ: “Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”[11]. Đây được coi là một trong những vấn đề “mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động”[12].

Trên cơ sở kế thừa quan điểm của các kỳ Đại hội qua, tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh đến việc lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng chỉ đạo quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Do đó, cần phải “kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục nghiên cứu phát triển, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam”[13]. Điều đó cho thấy Đảng ta đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo quan điểm của V.I.Lênin. Nếu như V.I.Lênin thường xuyên bảo vệ, phát triển những nguyên lý của chủ nghĩa Mác dưới mọi hình thức thì Đảng ta cũng luôn kiên định, phát triển và vận dụng sảng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong bất kỳ tình huống nào. Điều đó khiến cho Đảng ta luôn vững vàng trên nền tảng tư tưởng và làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng ăn sâu, bám rễ và có sức lan tỏa rộng rãi trong đời sống tinh thần, tư tưởng của nhân dân Việt Nam.

Sự bổ sung, phát triển của V.I.Lênin đối với quan điểm về chuyên chính vô sản nói riêng và những nguyên lý của chủ nghĩa Mác nói chung đã gợi mở cho mỗi cán bộ, đảng viên bài học quý giá trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Một mặt, mỗi chúng ta phải luôn kiên định, vững vàng với nền tảng tư tưởng của Đảng, một mặt phải không ngừng bổ sung, phát triển, vận dụng sáng tạo; đấu tranh không khoan nhượng với những luận điệu sai trái, thù địch. Đây tuy là một nhiệm vụ khó khăn, nhiều thử thách nhưng với kiên định, kiên trì và kiên quyết của người cộng sản, mỗi chúng ta sẽ tiếp tục vững vàng trên nền tảng tư tưởng của Đảng và vững tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

TS. Lê Thị Chiên
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Nguồn: BTGTW

___________

[1] Xem: Phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007, tr. 48, 49.

[2] V.I.Lênin (1977), Toàn tập, t. 33, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, tr.214.

[3] V.I Lênin (1978), Toàn tập, t.37, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, tr.296.

[4] V.I Lênin (1981), Toàn tập, t.32, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, tr.398.

[5] V.I Lênin (1977), Toàn tập, t.38, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, tr.420.

[6] V.I.Lênin (1977), Toàn tập, t. 33, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, tr.43.

[7] V.I Lênin (1977), Toàn tập, t.39, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, tr.15-16.

[8] V.I.Lênin (1977), Toàn tập, t.38, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, tr.452.

[9] Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, tr.7-8.

[10] V.I.Lênin (1974), Toàn tập, tập 4, Nxb Tiến bộ Mát-xcơ-va, tr.232.

[11] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.33.

[12] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.33.

[13] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.94

False
Mạng xã hội là sản phẩm của văn hóaBài viếtAG3567Mạng xã hội là sản phẩm của văn hóa/SiteAssets/MXH-vanhoa.jpg
18/04/2022 8:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Từ năm 2019, Việt Nam đã có Luật An ninh mạng, trong đó có quy định cụ thể về xử phạt hành vi dùng mạng xã hội để xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Trước đó, tội danh này cũng đã được quy định trong luật hình sự (điều 155, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017) và nghị định (điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP) với mức phạt đủ sức răn đe. Song, thực tế hiện nay việc xúc phạm nhân phẩm và bôi nhọ danh dự người khác vẫn là hiện tượng phổ biến trên mạng xã hội.

MXH-vanhoa.jpg 

Ảnh minh họa.

Mạng xã hội là một kênh thông tin, đáp ứng nhu cầu bộc lộ tiếng nói, quan điểm, hình ảnh và giá trị cá nhân trong đời sống hiện đại. Nhưng phía sau sự tự do thể hiện cảm xúc, suy nghĩ, thái độ trước các vấn đề quan tâm, thì cũng như trong đời sống thực, mạng xã hội cần ở người sử dụng một ý thức văn minh thực sự đặt trên nguyên tắc căn bản: tôn trọng cuộc sống khác biệt của con người, đừng để tự do của bản thân can thiệp, xâm hại đến cuộc sống, lợi ích và tự do của người khác.

Rất dễ tạo ra một tài khoản, nick ảo nhằm bảo vệ các quan điểm chủ quan mà mình cho là đúng và ngược lại- tấn công hay miệt thị người khác. Cũng rất dễ để “lên sóng” gây “ấn tượng”, “ảnh hưởng” bằng các thông điệp trực tiếp trước nhiều sự kiện nóng bỏng, bới móc đời tư thiên hạ chỉ để nhanh chóng khẳng định bản thân. Có quá nhiều cách để đẩy mạnh mức độ tương tác, “mua sự ảnh hưởng” bằng các nội dung nhằm quảng cáo, gây dựng một thứ gọi là “quyền lực truyền thông cá nhân” nhằm tạo ảnh hưởng, chi phối đến nhiều người.

Sau đúng một năm (3/2021-3/2022) “lên sóng livestream” trên mạng xã hội với đủ cung bậc vung tay, múa miệng, nhảy, hát, khóc, cười, thì ngày 24/3/2022, Nguyễn Phương Hằng bị cơ quan chức năng khởi tố theo Quyết định số 190-01/QĐ về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331, Bộ luật Hình sự.

Đó là hậu quả của những phát ngôn, hành độngcủa Nguyễn Phương Hằng thông qua các tài khoản mạng xã hội trực tiếp đưa nhiều thông tin chưa kiểm chứng, xúc phạm uy tín, danh dự của nhiều tổ chức, cá nhân; thậm chí còn sử dụng từ ngữ thiếu chuẩn mực, ngược với thuần phong mỹ tục, cổ xúy những hành động thiếu văn hoá như chửi bới, dùng lời thô tục… trên không gian mạng.

Đối với những lời nói, hành vi của Nguyễn Phương Hằng và việc khởi tố Nguyễn Phương Hằng, cộng đồng mạng có hai luồng dư luận. Một luồng cho rằng Nguyễn Phương Hằng vi phạm pháp luật bị cơ quan chức năng xử lý là rất đúng. Luồng khác lại ủng hộ, cổ xúy, tuyên truyền, tung hô cho những lời nói, hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Phương Hằng, vẫn cố tình không hiểu pháp luật để ca tụng Nguyễn Phương Hằng, lợi dụng để xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Thậm chí, có người còn táo tợn xuyên tạc: “Việc áp dụng Điều 331 đối với bà Hằng là một sự việc rất khôi hài trong việc áp dụng luật pháp của Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; “làm gì có quyền tự do dân chủ ở Việt Nam mà lợi dụng” (?!) .v.v. Từ đó, bọn họ còn lấn sang bảo vệ hành vi sai trái, vi phạm pháp luật khác trên mạng xã hội…

          Bạn đọc, cư dân mạng chắc cũng có cảm nhận: Lúc đầu, hành vi của Nguyễn Phương Hằng “lên sóng livestream”, xét ở phương diện nào đó đã ít nhiều có ý nghĩa cảnh báo, răn đe để ngăn chặn hành động thiếu trung thực, không minh bạch trong việc huy động và chi nguồn từ thiện; cảnh báo hành vi lợi dụng lòng tin để trục lợi thông qua các hình thức quyên góp, từ thiện, chữa bệnh không có cơ sở khoa học. Nhưng, tiếc là Nguyễn Phương Hằng đã đi quá giới hạn cả về đạo đức, văn hóa, pháp luật và phớt lờ sự nhắc nhở, răn đe của cơ quan chức năng.

Điều 25 Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủnghĩaViệt Nam (năm 2013) quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Điều đó được hiểu là quyền được tự do có quan điểm và giữ vững quan điểm của mình, được tự do tìm kiếm và tiếp nhận, chia sẻ thông tin nhưng phải nằm trong giới hạn mà pháp luật quy định, phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, không phải tùy tiện, vu khống, bôi nhọ, lừa bịp, xâm hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, quyền tự do của người khác.

Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội có hiệu lực từ ngày 17/6/2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành cũng ghi nhận quy tắc ứng xử của tổ chức, cá nhân như: không đăng tải nội dung vi phạm pháp luật, các thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác; sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục; tung tin giả, tin sai sự thật; quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép...

Như vậy, mọi hành vi tự do ngôn luận nhưng vi phạm điều cấm của pháp luật đều không được pháp luật bảo hộ và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Theo đó, Nguyễn Phương Hằng đã vi phạm pháp luật và đang bị cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật là rất đúng. Nếu người nào biết tôn trọng pháp luật, bảo vệ lẽ phải và công lý thì chắc chắn sẽ rất đồng tình, ủng hộ quyết định của cơ quan chức năng Việt Nam; tích cực tuyên truyền, giáo dục mọi người để không xuất hiện thêm những trường hợp tương tự. Ngược lại, người nào còn tiếp tục cổ xúy, bảo vệ hành động vi phạm pháp luật của Nguyễn Phương Hằng, có hành vi chống đối, vi phạm pháp luật, chắc chắn pháp luật sẽ không dung tha!

Mạng xã hội là sản phẩm của văn hóa, văn minh nhân loại, nên người Việt Nam tham gia mạng xã hội nhất thiết phải bảo đảm văn hóa mạng, không được hành động vi phạm Luật An ninh mạng và luật pháp Việt Nam. Câu chuyện của Nguyễn Phương Hằng là điển hình cho muôn vàn câu chuyện đầy màu sắc của cư dân mạng, một câu chuyện buồn, một hiện tượng xấu ứng xử với văn hóa mạng. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho cư dân mạng: Hãy tôn trọng văn hóa mạng và biết tự do ngôn luận trong khuôn khổ pháp luật!

THÁI THÚY XUÂN

False
Điên cuồng chống phá nhằm tiêu diệt Đảng ta!Bài viếtAG3567Điên cuồng chống phá nhằm tiêu diệt Đảng ta!/SiteAssets/Ngaysinhvilenin-152a.jpg
17/04/2022 8:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Trong quá trình chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch luôn ra sức xuyên tạc, phủ nhận để xóa bỏ ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống tinh thần của xã hội. Cùng với đó là xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mục tiêu chủ yếu là hạ thấp, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta, làm sụp đổ chế độ ta!

Sự công kích này là những nội dung thường xuyên lặp đi lặp lại theo một cái được gọi là "nguyên lý" mà phía họ rất ưa chuộng: "Không có chuyên thì dựng chuyện". Chuyên gia nói dối, Bộ trưởng Tuyên truyền Đức quốc xã Joseph Goebbels được ghi nhớ với tuyên bố: "Một lời nói dối lặp đi lặp lại hàng ngàn lần sẽ biến thành sự thật".

Gần đây, Nguyễn Lương Tuyền đã phát tán bài viết có tiêu đề: "Tội ác diệt chủng đối với dân tộc Việt của Cộng sản Việt Nam", bài viết đã xuyên tạc cuộc đấu tranh chống xâm lược của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng; vu khống "Đảng Cộng sản Việt Nam gây ra chiến tranh với Mỹ"?!! Còn trên Bloger của Quyenduocbiet Hoa Mai Nguyễn có bài: "Bản chất của một chế độ cộng sản độc tài" cho rằng cộng sản Việt Nam đang tuyên truyền dối trá để ngu dân, xã hội mất dân chủ, không chống tham nhũng dẫn đến cả dân tộc đang xuống bờ vực thẳm. Không dừng lại đó, hắn còn có bài "kẻ thù của nhân dân là ai", vu cáo "kẻ thù của nhân dân chính là đám Uỷ viên Bộ Chính trị" đang "lộng hành quyền chức". 

Cùng hùa vào, trên trang Bureau CTM Media - Á Châu, Phạm Nhật Bình xỉa xói " từ khi có sự xuất hiện nhà nước cộng sản, hai chữ dân chủ trở thành món hàng trang trí,… nguyên nhân là do một đất nước độc đảng,…". Trên trang Vietnamthoibao, Lynn Huỳnh cũng viết bài: "Tự do chính trị và quyền yêu cầu chính trị đa nguyên". Hắn coi "đa nguyên chính trị, là điều kiện tiên quyết, khai mở cho một nền dân chủ,…". Còn trên trang Danlambao, Nguyễn Dân tiếp tục đăng bài "Tại vì sao dân tôi vẫn đói, vẫn khổ, vẫn nghèo?". Y vu khống "Chủ nghĩa xã hội (CNXH) thoát thai từ chủ chuyết Marx-Lê (Carl Marx-Lenin), là một chủ nghĩa tồi tệ, khốn nạn nhất, đã gây ra bao lầm than khốn khổ nhất địa cầu". "Đất nước, dân tộc, dưới sự lãnh đạo của một đảng không mang lại ấm no, hạnh phúc cho dân"

Tất cả những điều họ nói trên đều là xuyên tạc, bịa đặt; có ít nói thành nhiều, lấy hiện tượng "dệt" thành bản chất; mập mờ "đổi trắng thay đen", tráo trở, lật lọng… Cái đáng lưu ý hiện nay là sự bịa đặt, công kích đang gia tăng về số lượng cũng như mức độ trắng trợn!


Cả thế giới đều biết Việt Nam nhiều năm tháng bị thực dân, đế quốc xâm lược và cũng có rất nhiều cuộc đấu tranh giành độc lập bất thành. Chỉ đến khi Hồ Chí Minh tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn, vận dụng sáng tạo học thuyết Mác - Lênin; giương cao ngọn cờ cách mạng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc làm nên Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược… Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã vươn lên làm chủ đất nước. Bác Hồ khẳng định" "dân chủ là của quý báu nhất của Nhân dân". "NƯỚC TA LÀ NƯỚC DÂN CHỦ./ Bao nhiêu lợi ích đều vì dân./ Bao nhiêu quyền hạn đều của dân… Cương lĩnh của Đảng nêu rõ: "Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm dân chủ được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở mỗi cấp, trên tất cả các lĩnh vực". Đến nay, việc thực hành dân chủ ngày càng toàn diện và sâu sắc. Điều này thể hiện rõ hơn cả ở chỗ quyền công dân gắn với quyền con người được đề cao, tôn trọng và bảo vệ bằng pháp luật, tích cực thực hiện các công ước quốc tế liên quan quyền con người; coi trọng dân chủ ở cơ sở, coi trọng phản biện xã hội, đề cao thượng tôn Hiến pháp và pháp luật.

Từ là một trong những nước nghèo nhất thế giới, Việt Nam hiện là một quốc gia đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế với một vai trò ngày càng to lớn. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ), ông Antonio Guterres khẳng định Việt Nam đã có những đóng góp tích cực và có trách nhiệm tại LHQ và trong các vấn đề toàn cầu, nhất là tại Hội đồng bảo an. Chủ tịch Hội Đức-Việt Rolf Schulze cũng khẳng định Việt Nam - với cam kết chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế dựa trên luật pháp - là một thành viên được tôn trọng của cộng đồng quốc tế. Theo khảo sát, đánh giá và xếp hạng của LHQ về chỉ số phát triển bền vững của các quốc gia, các nền kinh tế, Việt Nam là 1 trong 10 nước chia sẻ kinh nghiệm về phát triển bền vững cho các nước trên thế giới (Năm 2016, chúng ta đứng thứ 88, nhưng đến năm 2020, đã được xếp thứ 49, trong khi thu nhập bình quân đầu người còn ở hạng ngoài 100). Điều đó càng thể hiện sự ưu việt của chế độ ta. Gần đây, với những kết quả trong thực hiện "Mục tiêu kép", truyền thông quốc tế đã ca ngợi Việt Nam là "mảnh đất tiềm năng" (Forbes), "bình minh đang lên" (báo Nga), ngôi sao sáng" (Asia Times), "phép màu châu Á" (New York Times), "con hổ châu Á" (Nikkei Asia)... 

Nhằm giữ vững vai trò lãnh đạo, xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân, Đảng ta luôn quan tâm đến việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Chỉ tính trong nhiệm kỳ vừa qua đã thi hành kỷ luật 110 cán bộ diện Trung ương quản lý (kể cả đương chức và đã nghỉ hưu) trong đó có 24 Uỷ viên Trung ương Đảng và nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, 2 Uỷ viên Bộ Chính trị; 26 sĩ quan cấp tướng. Riêng năm 2021, đã xử lý 32 trường hợp cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Cần hiểu đúng: Việt Nam đang trong quá trình xây dựng, quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Bên cạnh các mặt thành tựu, tích cực, sẽ luôn có những mặt tiêu cực, thách thức cần được xem xét một cách tỉnh táo và xử lý một cách kịp thời, hiệu quả. Đó là cuộc đấu tranh rất gay go, gian khổ, đòi hỏi phải có đầy đủ trí tuệ, bản lĩnh và dũng khí. Không được dao động, ngã nghiêng!

Đảng ta mãi mãi xứng đáng với vai trò lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy của Nhân dân!

Trung Thành

False
Việt Nam không “chọn bên” mà chọn lẽ phải! Bài viếtAG3567Việt Nam không “chọn bên” mà chọn lẽ phải! /SiteAssets/Lists/BaoVeNenTangCuaDang/EditForm/Quandoinhandanvn.jpg
10/03/2022 5:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Bác Hồ chỉ dạy mục đích của công tác ngoại giao là “phải luôn luôn vì lợi ích của dân tộc mà phục vụ”; Việt Nam sẵn sàng “làm bạn với tất cả mọi nước dân chủ và không gây thù oán với một ai”. Cán bộ ngoại giao phải có trình độ và bản lĩnh: phải “nhìn cho rộng suy cho kỹ”, vừa phải biết mình, biết người, vừa phải biết thời, biết thế, biết dừng (giữ vững nguyên tắc) nhưng cũng biết biến (ứng vạn biến),…

Truongsa-hoangsavn.jpg

Trên nền tảng đó, Đại hội XIII khẳng định: “Tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam”. Ngày 15/12/2021, phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu phương châm cho ngành ngoại giao là: Tình cảm, chân thành, tin cậy, bình đẳng, tôn trọng, hiệu quả, cùng phát triển. Đồng chí còn nói: “Tôi nghĩ đơn giản: Tình cảm vì ai cũng có tình cảm, mình phải đánh sâu cái này. Thứ hai, chân thành, tức là mình nói cái gì cũng từ tấm lòng. Tin cậy vì mình có tin người ta người ta mới tin mình. Bình đẳng là đối với các nước như nhau, chứ không thể với nước lớn mình khúm núm, nước bé mình lại trịch thượng…”. Thủ tướng cũng đề nghị đổi mới tư duy triển khai công tác ngoại giao trên cơ sở bảo đảm lợi ích quốc gia, đồng thời đề cao chủ nghĩa đa phương trên tinh thần “cương quyết, kiên định, nhưng cũng linh hoạt, thích ứng và hiệu quả”.

Từ phương châm này, cần kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa; là bạn tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Phải khẳng định đường lối này để bạn bè, đối tác quốc tế ngày càng tin cậy và yêu mến Việt Nam, hiểu rõ hơn đường lối và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh: “Chúng ta không “chọn bên” mà chọn lẽ phải, xu hướng thời đại là hòa bình, hợp tác và phát triển”.

Trong quan hệ quốc tế, từ trước đến nay Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Những ai tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác; bất kỳ thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa, xâm phạm độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia - dân tộc Việt Nam đều là đối tượng của Việt Nam.

Là quốc gia có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, Việt Nam thực hiện nghiêm chỉnh các nghĩa vụ, đồng thời tích cực hợp tác cùng các quốc gia khác giải quyết các vấn đề an ninh đang nổi lên, góp phần bảo vệ hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới. Việt Nam đánh giá cao vai trò của Liên hợp quốc trong các hoạt động gìn giữ hòa bình, ngăn ngừa xung đột, chiến tranh; thực thi những chuẩn mực cốt lõi của quan hệ quốc tế trong Hiến chương Liên hợp quốc.

Gần đây nhất, Đại hội đồng Liên hợp quốc tổ chức phiên họp khẩn cấp lần thứ 11 để thảo luận về tình hình Ukraine. Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã tiếp tục làm rõ lập trường của nước ta, Đại sứ cho rằng: Hơn 70 năm trước, những nhà sáng lập Liên hợp quốc đã gửi gắm trong Hiến chương bao hy vọng và khát vọng mong thế hệ tương lai tránh được hiểm họa chiến tranh. Họ đã đưa vào Hiến chương các nguyên tắc cơ bản, nay đã trở thành nền tảng cho luật pháp quốc tế và quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các quốc gia. Tuy nhiên, những hành động không phù hợp với những nguyên tắc này vẫn tiếp tục diễn ra, đe dọa nghiêm trọng hòa bình quốc tế, cũng như an ninh và phát triển của các quốc gia và người dân. Những hành động đó thách thức ngay cả tính thời sự và hợp pháp của Liên hợp quốc.

Quandoinhandanvn.jpg

Đại sứ nhấn mạnh: Lịch sử của chính dân tộc chúng tôi hứng chịu các cuộc chiến tranh đã nhiều lần chỉ ra rằng, các cuộc chiến tranh và xung đột đến tận ngày nay thường bắt nguồn từ các học thuyết lỗi thời đề cao chính trị cường quyền, tham vọng thống trị, áp đặt và sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp quốc tế. Một số xung đột vẫn còn gắn liền với những yếu tố lịch sử, ngộ nhận và hiểu lầm. Với trải nghiệm của chính mình, Việt Nam thấu hiểu rằng chiến tranh và xung đột khi nổ ra chỉ gây ra đau khổ sâu sắc cho người dân và hậu quả nghiêm trọng đối với nhiều khía cạnh trong đời sống của các quốc gia có liên quan trực tiếp cũng như của các quốc gia khác.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Mọi tranh chấp quốc tế cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, dựa trên các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, bao gồm các nguyên tắc về bình đẳng chủ quyền, độc lập chính trị và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia và không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực. Tất cả các quốc gia lớn hay nhỏ đều phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản này.

Do đó, Việt Nam hết sức lo ngại về tình hình xung đột vũ trang hiện nay ở Ukraine, một quốc gia thành viên có chủ quyền của Liên Hợp Quốc. Việt Nam và các nước thành viên ASEAN khác đã ra tuyên bố về vấn đề này vào ngày 26/2. Điều cấp bách hiện nay là cần kiềm chế tối đa và chấm dứt ngay lập tức việc sử dụng vũ lực để tránh thêm thương vong và tổn thất, đặc biệt là đối với dân thường. Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan giảm leo thang căng thẳng, nối lại đối thoại và đàm phán thông qua tất cả các kênh, nhằm đạt được giải pháp lâu dài có tính đến lợi ích và quan ngại của tất cả các bên, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Nhưng những phần tử chống đối đã chỉ trích: “Kẻ yếu, viện cớ trung lập để yên thân, đến mức thấy kẻ mạnh xâm lược không dám lên án, thấy kẻ mạnh cướp bóc không dám hô hoán,… Kẻ yếu, sợ kẻ mạnh mà ‘khôn khéo’ im lặng để kẻ mạnh ức hiếp người yếu, thì khi ngồi ghế quan tòa sẽ bẻ cong công lý mà xử lợi cho người thân, xử lợi cho người phải chịu ơn, xử lợi cho kẻ có quyền, có tiền…”.

Không! Không phải như họ nói. Việt Nam không “chọn bên” mà chọn lẽ phải!

TRUNG THÀNH

True
Nâng cao “sức đề kháng” cho thanh thiếu niên trước thông tin xấu, độc trên không gian mạngBài viếtAG3567Nâng cao “sức đề kháng” cho thanh thiếu niên trước thông tin xấu, độc trên không gian mạng/SiteAssets/Thang3biengioi-2.jpg
08/03/2022 3:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Internet nói chung và mạng xã hội nói riêng đã và đang xâm nhập sâu rộng vào mọi mặt của đời sống xã hội, mọi người trên toàn cầu cũng được “xích lại gần nhau” hơn, hàng triệu cuộc gặp gỡ, giao lưu mỗi ngày, thông tin được trao đổi, chia sẻ hàng tỷ bytes mỗi phút trên môi trường mạng… các thế lực thù địch, phản động, cơ hội và cả một bộ phận người dân kém hiểu biết cũng lợi dụng tiện ích này để đăng tải những thông tin giả, tin xấu độc nhằm làm xáo trộn, phức tạp hóa các vấn đề hay xuyên tạc, bóp méo sự thật. Những thông tin giả, tin xấu độc ấy giống như vi-rút có tốc độ lây lan rất nhanh và tác động tiêu cực không nhỏ đến xã hội, cuộc sống của nhiều người. Trong đó, thanh thiếu niên là đối tượng sử dụng Internet, mạng xã hội nhiều nhất (theo UNICEF có 71% người từ 15-24 tuổi đang trực tuyến) và cũng là đối tượng dễ bị ảnh hưởng nếu không được định hướng đúng đắn.

Thang3biengioi-2.jpg

Theo báo cáo Việt Nam Digital 2021 do We Are Social và Hootsuite thống kê, Việt Nam có khoảng 68,17/97,8 triệu người dân đang sử dụng Internet, với thời lượng trung bình là 6 giờ 47 phút, người dùng Internet Việt Nam đang dành rất nhiều thời gian để xem TV Streaming và dùng các nền tảng mạng xã hội. Các mạng xã hội được sử dụng nhiều nhất là Youtube (92%), Facebook (91,7%), Zalo (76,5%), Instagram (53,5%), Tiktok (47,6%)… Chỉ tính riêng số liệu thống kê của Facebook, cho thấy ở Việt Nam có hơn 73 triệu tài khoản truy cập hàng ngày vào mạng xã hội này thông qua thiết bị di động, đa số là thanh thiếu niên.

Việc phân tích những số liệu trên để thấy rằng, thanh thiếu niên Việt Nam là lực lượng đông đảo, có khả năng tiếp cận nhanh và làm chủ thành tựu khoa học công nghệ mới, có nhiều cơ hội tham gia vào thế giới thông tin, tiếp cận với nhiều hệ tư tưởng và giá trị sống khác nhau thông qua môi trường mạng. Nếu biết khai thác, sử dụng hợp lý thì nó mang lại hiệu quả rất lớn cả trong học tập, công tác, sinh hoạt và đời sống xã hội cho thanh thiếu niên, ngược lại nó sẽ gây ra nhiều hệ lụy không tốt. Đặc điểm nổi trội của các trang mạng xã hội là thông tin nhanh, nhiều, nhưng bị trộn lẫn giữa những thông tin tốt với thông tin xấu, nếu không có khả năng chọn lọc và xử lý thông tin dẫn đến nhiễu loạn, nhận thức sai trái; bị lừa gạt, bị bắt nạt trên mạng; có khi bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào lối sống trụy lạc, vô văn hóa, kích động bạo lực, gây mất an ninh trật tự, chia rẽ đoàn kết dân tộc, tôn giáo… Năm 2021, lực lượng công an tiếp tục phát hiện các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị không ngừng gia tăng các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta. Chúng tạo lập, điều hành 40 trang mạng, hơn 1.000 tài khoản, fanpage, nhóm Facebook và 70 kênh Youtube đăng tải hơn 2,3 triệu tin, bài viết gốc, qua đó đã thu hút hơn 90 triệu lượt tương tác.

Thời gian tới, Internet và mạng xã hội chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển, tác động mạnh mẽ lên xã hội về mọi mặt. Trong đó, không loại trừ những hành vi bóp méo sự thật, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Yêu cầu đặt ra hiện nay, bên cạnh việc tạo dựng hành lang pháp lý; các biện pháp bằng khoa học - kỹ thuật trong quản lý; chúng ta cần có giải pháp căn cơ, lâu dài để tạo “sức đề kháng” cho thanh thiếu niên chủ động sàng lọc, nhận diện được các thông tin xấu, độc, tiếp nhận thông tin tích cực trên không gian mạng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã xây dựng Đề án “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng, giai đoạn 2022 - 2030”. Dự thảo đề án đề ra 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp để góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng, trong đó: kiểm soát, xử lý, ngăn chặn thông tin xấu độc, bịa đặt, xuyên tạc trên không gian mạng ảnh hưởng tiêu cực đến thanh thiếu nhi; triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên không gian mạng; xây dựng các sản phẩm truyền thông hiện đại phục vụ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng. Đề án đang được lấy ý kiến rộng rãi trước khi trình Chính phủ ban hành.

Bên cạnh đó, mỗi gia đình, nhà trường, cơ quan, đơn vị, địa phương cần làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng cho thanh thiếu niên nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng và những bất cập khi sử dụng Internet, mạng xã hội; định hướng giá trị nhân cách và lối sống tốt đẹp của con người, nâng cao “sức đề kháng” trước tác động tiêu cực. Quan trọng hơn hết, gia đình cần dành nhiều thời gian hơn để quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ con cái, định hướng con cái sử dụng điện thoại, mạng xã hội đúng mục đích, phù hợp góp phần xây dựng không gian mạng lành mạnh, an toàn và hữu ích.

Thiết nghĩ, việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi nói chung và trên không gian mạng nói riêng là nhiệm vụ của toàn Đảng, của các cấp, các ngành, đoàn thể, xã hội và gia đình trong đó Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có vai trò đặc biệt quan trọng. Bản thân mỗi thanh thiếu niên cần phải luôn tự trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị, cầu tiến; “dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn”; ra sức đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, lối sống thực dụng, ích kỷ, có như thế thanh thiếu niên mới đủ “sức đề kháng” để miễn nhiễm với những tác động tiêu cực từ Internet, mạng xã hội, mới đủ sức kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Sự thật


False
Phát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của ĐảngTinHòa BìnhPhát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng/SiteAssets/Cuocthiviet-BVNTTT.jpg

(TUAG)- Sáng ngày 1/3, tại Hà Nội, ​Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai năm 2022.

02/03/2022 8:00 SANoĐã ban hành

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 35 Trung ương, chủ trì buổi phát động.

Phát biểu tại buổi họp báo phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai năm 2022, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định việc tổ chức cuộc thi có ý nghĩa quan trọng, không chỉ trong Đảng mà của toàn xã hội.

Phatdong-thiviet-chinhluan-Thang.jpg
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại lễ phát động cuộc thi.

Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022 là sự tiếp nối thành công của Cuộc thi viết chính luận "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức năm 2021, có sự mở rộng về quy mô và nâng lên tầm mức toàn quốc.

Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng thời cung cấp luận cứ khoa học và hình thành nguồn bài viết phong phú, có chất lượng, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ, tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII.

Phatdong-thiviet-chinhluan.jpeg

Đặc biệt, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh ngày 3-2 vừa qua, nhân kỉ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách có giá trị cao về lý luận và thực tiễn, do đó cuộc thi là dịp để lan tỏa nội dung cuốn sách.

Đối tượng dự thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài. Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 2 bài viết: một bài viết loại hình tạp chí (in hoặc điện tử) và một bài viết loại hình báo in hoặc điện tử.

Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trao giải theo hai loại hình là bài tạp chí (tạp chí in và tạp chí điện tử) và báo (báo in và báo điện tử). Mỗi loại hình gồm 1 giải đặc biệt, 5 giải A, 8 giải B, 15 giải C, 20 giải khuyến khích.

Bên cạnh đó còn 15 giải tập thể xuất sắc cho các cơ quan, tổ chức, địa phương. Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ trao tặng 20 giải triển vọng cho bài viết dự thi của đoàn viên, thanh niên, sinh viên có chất lượng tốt.

Chủ đề bài viết tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, như: giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; lý luận về đường lối đổi mới đất nước; bảo vệ, vận dụng và phát triển lý luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; những nội dung cốt lõi, nội dung mới của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các Hội nghị Trung ương khóa XIII; phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau dịch bệnh Covid-19; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội trên tất cả các lĩnh vực; tổng kết những kinh nghiệm quý, mô hình, cách làm hiệu quả và đề xuất giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Bài dự thi phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, không trùng lặp các công trình đã công bố, chưa được công bố trên các tạp chí, sách, báo, bản tin, cổng thông tin điện tử cho đến trước thời điểm gửi tham gia dự thi; bảo đảm tiêu chí đúng quy định của cuộc thi.

Cuocthiviet-BVNTTT.jpg

Thể lệ cuộc thi: Thể lệ cuộc thi.pdf

Ban Tổ chức nhận bài dự thi bắt đầu từ ngày phát động đến hết ngày 30/7/2022 (tính theo dấu bưu điện). Lễ công bố và trao giải diễn ra vào tháng 10/2022, nhân dịp 04 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW.

Tác giả/nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các tầng lớp nhân dân gửi bài viết dự thi (gồm bản in và file mềm) về đầu mối Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và tương đương; tác giả/nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, học viên, sinh viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh gửi bài viết dự thi theo đầu mối các đơn vị trực thuộc Học viện; Tác giả/nhóm tác giả không thuộc nhóm đối tượng gửi bài về Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và tương đương hoặc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thì gửi bài dự thi trực tiếp về Ban Tổ chức cuộc thi theo địa chỉ: Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc (hoặc số 419 Hoàng Quốc Việt), quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đồng thời, gửi về email: thiviet35hcma@gmail.com.

Cơ cấu giải thưởng gồm hai loại hình là Tạp chí (tạp chí in và tạp chí điện tử) và Báo (báo in và báo điện tử). Mỗi loại hình gồm: 01 giải Đặc biệt, 05 giải A, 08 giải B, 15 giải C, 20 giải Khuyến khích. Đồng thời, trao 15 giải Tập thể xuất sắc cho các cơ quan, tổ chức, địa phương; 20 giải Triển vọng cho bài viết dự thi của đoàn viên, thanh niên, sinh viên có chất lượng tốt.

H.B

False
Sự ngông cuồng, bất chấp đạo lý!Bài viếtAG3567Sự ngông cuồng, bất chấp đạo lý!/XDDImages/2020-11/Kinh-te-thi-truong-dh-XHCN1_Key_16112020101710.jpg
28/02/2022 5:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Các thế lực thù địch… ra sức xuyên tạc, vu cáo Đảng ta…, đánh thẳng vào hệ tư tưởng,… kích động, chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng, Nhà nước với Nhân dân, hòng làm tan rã Đảng ta, chế độ ta từ gốc, từ bên trong, hết sức thâm độc và nguy hiểm”.


Mới đây, trên “Báo Tiếng Dân” lại có bài của Nguyễn Đình Cống xuyên tạc rằng: Đảng “…vừa kém trí tuệ, vừa kiêu ngạo và rất ích kỷ nên cố đặt cái thây ma đã mục rữa là học thuyết Mác - Lênin lên bàn thờ…”, “họ lo đến sinh mệnh của Đảng và tồn vong của chế độ mà không quan tâm đến đất nước, đến dân tộc”. Nguyễn Tiến Dân cũng xỉa xói: “Chúng ta khao khát có được độc lập, nhưng Đảng đã dùng thuốc độc, là chủ nghĩa Mác - Lênin để giúp chúng ta giải khát. Uống thuốc độc vào người… xã hội Việt Nam băng hoại”. “Đảng đã có công kéo tụt lùi sự phát triển của đất nước ta và dân tộc ta”…

Tất cả những sự bịa đặt đó không có gì mới. Cái cần lưu ý là tâm địa cay độc, lòng hận thù, thói gian manh bất chấp luận lý! Coi thường đạo lý!

Ai cũng biết từ cuối thế kỷ XIX, sau khi nước ta bị thực dân Pháp xâm lược, từ một quốc gia phong kiến độc lập đã trở thành một xứ thuộc địa. Non một thế kỷ, mấy trăm cuộc khởi nghĩa liên tục nổ ra nhưng tất cả đều thất bại. Cách mạng Việt Nam chìm đắm trong cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối.

Trực tiếp chứng kiến đất nước bị giày xéo, Nhân dân ta đang “hấp hối trong vòng tử địa”,…; bằng một trí tuệ và nghị lực phi thường, sau nhiều năm xuất dương bôn ba tìm kiếm, Hồ Chí Minh đã tìm thấy “cái cần thiết cho chúng ta,… con đường giải phóng chúng ta”.

Đi nhiều nơi, học được nhiều điều, Người tổng kết: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”. Từ đó, Người ra sức truyền bá lý luận “chân chính” vào đời sống chính trị tinh thần ở nước ta. Lý luận cách mạng đã nhanh chóng hòa quyện cùng chủ nghĩa yêu nước truyền thống, thức tỉnh cả dân tộc “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”. Đúng như cụ Phan Bội Châu nhận xét: “Đương lúc khói độc mây mù, thình lình có một trận gió xuân thổi tới. Đương giữa lúc trời khuya đất ngủ, thình lình có một tia thái dương mọc ra. Trận gió xuân ấy, tia thái dương ấy là chủ nghĩa xã hội”.

Trên cái nền vững chắc đó, Nhân dân ta đã sinh thành nên Đảng ta. Từ ngày mới ra đời, Đảng đã giương cao ngọn cờ cách mạng, đoàn kết và lãnh đạo toàn dân tộc tiến lên đấu tranh giành độc lập: “Màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc, xé tan cái màn đen tối, soi đường dẫn lối cho Nhân dân ta vững bước tiến lên con đường thắng lợi…”.

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, lập tức các thế lực xâm lược từ nhiều hướng tràn vào. Mục tiêu hàng đầu của chúng là “diệt Cộng, cầm Hồ”. Trước tình hình đó, ngày 11/11/1945, Đảng ta tuyên bố tự giải tán, rút vào hoạt động bí mật. Nhưng vẫn giữ vững vai trò lãnh đạo công cuộc kháng chiến, kiến quốc. Mục đích là nhằm: “Phá tan tất cả những điều hiểu lầm ở ngoài nước và trong nước có thể trở ngại cho tiền đồ giải phóng của nước nhà”. Đồng thời còn khẳng định “… những đảng viên cộng sản là những chiến sĩ tiên phong của dân tộc, bao giờ cũng hy sinh tận tụy vì sự nghiệp giải phóng của toàn dân, sẵn sàng đặt quyền lợi quốc dân lên trên quyền lợi của giai cấp, hy sinh quyền lợi riêng của đảng phái cho quyền lợi chung của dân tộc”. Trả lời các nhà báo nước ngoài, Hồ Chí Minh nói: “Vì hoàn cảnh và trách nhiệm, tôi phải đứng ra ngoài mọi đảng phái... Nếu cần có đảng thì sẽ là Đảng dân tộc Việt Nam. Đảng đó sẽ chỉ có một mục đích làm cho dân tộc hoàn toàn độc lập”.

Thực hiện chủ trương “thống nhất, thống nhất và thống nhất”, Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định mời tất cả những người ngoài Mặt trận Việt Minh cùng đứng chung danh sách ứng cử Quốc hội. Người tuyên bố: “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức, để gánh vác công việc nước nhà”. Tiếp sau đó, trên tinh thần “Độc lập trên hết, đoàn kết trên hết” đã thừa nhận 70 ghế trong Quốc hội cho hai đảng “Việt Quốc” và “Việt Cách” không phải qua bầu cử. Một số đại biểu của Việt Minh tự nguyện rút khỏi Chính phủ để nhường chỗ cho các nhân sĩ yêu nước ngoài Việt Minh. Bác Hồ đánh giá đó “là một cử chỉ vô tư, tốt đẹp, không ham chuộng địa vị, đặt lợi ích của dân tộc, của đoàn kết toàn dân lên trên lợi ích cá nhân”… Nhưng khi Nhân dân ta tiến hành kháng chiến, các phần tử “Việt Quốc”, “Việt Cách” đã “cao chạy xa bay”, họ bị lịch sử loại trừ vĩnh viễn khỏi vũ đài chính trị!

Đại hội lần thứ II của Đảng tuyên bố: “Đảng Lao động Việt Nam không phải chỉ là đội tiền phong và bộ tham mưu của giai cấp công nhân mà thôi. Nó cũng là đội tiên phong, bộ tham mưu chung của nhân dân lao động, mà chính vì thế, nó là đội tiên phong và bộ tham mưu của dân tộc Việt Nam nữa”. Phát biểu trong Lễ ra mắt của Đảng, khi nói về mục đích của Đảng, Bác khái quát trong tám chữ: “ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, PHỤNG SỰ TỔ QUỐC”. Người còn nhấn mạnh: “Đảng Lao động Việt Nam không sợ kẻ địch nào dù cho chúng hung tợn đến mấy, không sợ nhiệm vụ nào dù nặng nề nguy hiểm đến mấy, nhưng Đảng Lao động Việt Nam sẵn sàng vui vẻ làm trâu ngựa, làm tôi tớ trung thành của Nhân dân”.

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề, là một trong 15 nước nghèo nhất thế giới. Nhưng đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đã đạt 3.412 USD, tuổi thọ trung bình cao hơn những nước có thu nhập tương đương. Hệ thống giáo dục quốc dân được UNESCO đánh giá hạng 64/127 nước… Năm 2019, chỉ số phát triển con người (HDI) đã đạt mức 0,704, thuộc nhóm các nước có chỉ số HDI cao. New Economics Foundation vừa bình chọn Việt Nam là quốc gia hạnh phúc nhất Châu Á và nằm trong top 5 của thế giới. Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Đúng như Bác Hồ khẳng định: “Với tất cả tinh thần khiêm tốt của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại!”./.

Trung Thành

True
Tự hào Việt NamBài viếtAG3567Tự hào Việt Nam/SiteAssets/Hoanthanh-UV-LHQ.jpg
22/02/2022 9:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Hòa trong niềm hân hoan của mọi người dân trên toàn cầu chào đón năm mới 2022, chúng ta như càng thêm vui, thêm tự hào khi Việt Nam đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 với nhiều dấu ấn quan trọng.

Hoanthanh-UV-LHQ.jpg

Vào thời điểm này, cách đây tròn hai năm, được sự tín nhiệm cao của cộng đồng quốc tế với 192/193 phiếu ủng hộ, biển tên hai chữ “Việt Nam” đã được đặt trang trọng tại phòng họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cơ quan có tầm quan trọng hàng đầu trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Đây là niềm tự hào, song cũng là thách thức lớn của Việt Nam, trong bối cảnh tình hình thế giới, các khu vực diễn biến phức tạp và chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19.

Đây là thành tựu lớn của công tác đối ngoại, khẳng định vị thế và tầm vóc mới của Việt Nam trên trường quốc tế. Với thông điệp xuyên suốt là “Đối tác vì một nền hòa bình bền vững”, trong tìm kiếm giải pháp ngăn ngừa, xử lý xung đột, kết nối hợp tác Hội đồng Bảo an với ASEAN, ứng phó với các thách thức đối với hòa bình và an ninh quốc tế, trên cơ sở tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, Việt Nam đã tham gia Hội đồng Bảo an với tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm cao, cân bằng, minh bạch, đề xuất nhiều sáng kiến, đóng góp thực chất vào công việc của Hội đồng Bảo an. Việt Nam cũng đã thực sự thể hiện rõ tâm thế, bản sắc và bản lĩnh của ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, đồng thời, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về một đất nước yêu chuộng hòa bình, nhân văn, trọng công lý và lẽ phải, đổi mới, năng động, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm vì hòa bình và phát triển bền vững trên thế giới.

Dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ là Việt Nam đã góp phần thúc đẩy cách tiếp cận đa phương, kiên trì đề cao luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc. Trong điều hành, xử lý các công việc chung, Việt Nam luôn thúc đẩy không khí đồng thuận, đối thoại, hợp tác, vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Tiêu biểu là trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 1/2020, Việt Nam đã chủ trì Phiên thảo luận mở về tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và thúc đẩy Hội đồng Bảo an  thông qua Tuyên bố Chủ tịch đầu tiên về Hiến chương Liên hợp quốc, góp phần đề cao giá trị và các nguyên tắc, chuẩn mực ứng xử dựa trên Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Tổng Thư ký Liên hợp quốc đã đánh giá, dường như “các nước bớt tranh cãi hơn” khi Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an.

Bên cạnh đó, Việt Nam đã luôn kiên định lập trường ủng hộ gia hạn cơ chế cứu trợ nhân đạo xuyên biên giới tại Syria cho dù đây là vấn đề gây tranh cãi, các nước có quan điểm khác nhau, nhất là các nước lớn. Cùng với đó, Việt Nam nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa Liên hợp quốc, Hội đồng Bảo an với các tổ chức khu vực trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, cũng như đề cao vai trò trung tâm và sự hiện diện của ASEAN tại Hội đồng Bảo an. Với những nỗ lực của Việt Nam, ASEAN đã tham dự và thông tin tại tất cả các cuộc họp của Hội đồng Bảo an về Myanmar.

Việc đảm nhiệm thành công vai trò này cho thấy Việt Nam đã thể hiện rõ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

hoi nghi tong ket viet nam uy vien hdba lhq 8.jpg

Việt Nam đã khép lại nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an với nhiều dư âm đánh giá tích cực, đồng điệu với nguyện vọng chung của cộng đồng quốc tế về một thế giới hoà bình bền vững, không có chiến tranh, xung đột; không còn đói nghèo, bất bình đẳng. Dư âm đó bồi đắp thêm niềm tin, tiếp thêm xung lực cho Việt Nam sẵn sàng gánh vác nhiều trọng trách quốc tế lớn hơn vì thế giới hoà bình và phát triển bền vững. Thật tự hào Việt Nam!

Thái Thúy Xuân

False
Ban Chỉ đạo 35 tỉnh An Giang tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022TinNguyễn LamBan Chỉ đạo 35 tỉnh An Giang tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022/SiteAssets/HN-tket35-2021.jpg
17/02/2022 9:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Chiều ngày 17/02, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị do đồng chí Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh chủ trì.

HN-tket35-2021-1.jpg 

Năm 2021, Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã thường xuyên bám sát định hướng chỉ đạo của cấp ủy đảng, Ban Chỉ đạo 35 cấp trên để xây dựng các chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tích cực, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động việc nắm bắt dư luận xã hội, phát hiện sớm các hoạt động chống phá, những thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch, phần tử xấu để kịp thời phản tuyên truyền, đấu tranh phản bác và định hướng dư luận xã hội. Công tác tăng cường phối hợp giữa Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy được thực hiện thường xuyên, hiệu quả việc nắm bắt tình hình, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; cũng như việc theo dõi, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, Quy định của Đảng; xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp sai phạm theo quy định. Công tác “xây” và “chống” trên lĩnh vực giáo dục lý luận chính trị và văn học - nghệ thuật cũng được quan tâm thường xuyên. Lĩnh vực báo chí, truyền thông đã có những đóng góp quan trọng từ đó có định hướng tích cực đến tư tưởng, nhận thức và tình cảm của độc giả…

Hội nghị có 07 ý kiến tham luận, các đại biểu đều bày tỏ sự thống nhất cao với các nội dung báo cáo, đồng thời bổ sung, làm rõ thêm nhiều vấn đề; một số kinh nghiệm, cách làm hay trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, từ đó, đề xuất, kiến nghị, nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải trong thời gian tới.

HN-tket35-2021-2.jpg 

Đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Nhóm chuyên gia tỉnh báo cáo tổng kết

Hội nghị thống nhất nội dung công tác trọng tâm năm 2022 của Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh: Tiếp tục chỉ đạo, phối hợp, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 90-KH/TU, ngày 27/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện Kế hoạch số 14-KH/TW, ngày 25/3/2019 của Ban Bí thư về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII); đẩy mạnh đăng tải, chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực; nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, quan tâm công tác đào tạo, học tập lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh; tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, gắn với tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022…

HN-tket35-2021-3.jpg

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh phát biểu kết luận.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được năm qua; đồng thời thống nhất triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 đã đề ra. Đồng chí cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo 35 các địa phương, đơn vị liên quan căn cứ tình hình thực tế để chủ động tập trung xây dựng kế hoạch phù hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ; các cơ quan báo chí, truyền thông, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh tăng cường tuyên truyền, lan tỏa, chia sẻ sâu rộng các tin, bài chính thống, tích cực, gương người tốt, việc tốt,… chủ động tổ chức viết bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao chất lượng đào tạo, học tập lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh; chú trọng xây dựng và củng cố lực lượng ở các cấp…

Nguyễn Lam

True
Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang và trách nhiệm của công dân đối với đất nướcBài viếtAG3567Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang và trách nhiệm của công dân đối với đất nước/SiteAssets/CD-tuyenquan-nhapngu-2.jpg
16/02/2022 3:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- “Quân đội là trường học lớn của thanh niên Việt Nam”, bởi môi trường quân đội với đặc tính thống nhất, kỷ luật nghiêm minh, tinh thần tập thể và tình đồng chí, đồng đội… là điều kiện tốt để mỗi thanh niên phấn đấu học tập, rèn luyện và trưởng thành hơn, sẵn sàng đối mặt, vượt qua thử thách trong cuộc sống. Trong môi trường quân ngũ thanh niên có cơ hội học tập những đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, về chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; được tiếp thu những kiến thức chính trị, quân sự, văn hóa - xã hội và kỹ năng hữu ích cho bản thân... Hơn hết, thực hiện nghĩa vụ quân sự là tham gia, đóng góp một phần sức lực của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, trong đó hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” luôn đi đầu và được xem là tấm gương sáng cho mọi thế hệ thanh niên Việt Nam noi theo.

CD-tuyenquan-nhapngu-1.jpg

Chúng ta đã và đang hưởng thành quả của thế hệ đi trước đã dày công xây dựng, vun đắp, thì mỗi thanh niên hôm nay sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự chính là thể hiện nghĩa vụ cao cả và lòng biết ơn sâu sắc với Tổ quốc và dân tộc. Theo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân, là trách nhiệm của mỗi công dân đối với Tổ quốc, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú… nhằm góp phần xây dựng nền quốc phòng, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, mà trọng tâm là bảo vệ nền độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ để xây dựng và phát triển đất nước. Hễ thanh niên có đủ điều kiện theo luật định, đều phải tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ở nước ta, công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi đều phải nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, trừ các trường hợp tạm hoãn hoặc miễn gọi. Nếu công dân đi học cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Đất nước ta tuy đã hoà bình, Nhân dân được hưởng ấm no, hạnh phúc nhưng các thế lực thù địch vẫn luôn ngày đêm tìm cách chống phá. Do đó, để góp phần bảo vệ Tổ quốc, mỗi công dân khi tham gia nghĩa vụ quân sự, cần ra sức học tập, nâng cao nhận thức về mọi mặt, nêu cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; tham gia huấn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng rèn luyện tác phong, phong cách quân sự, trách nhiệm, khẩn trương, chuẩn xác, đoàn kết thương yêu đồng đội, gắn bó máu thịt với Nhân dân; có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác, có thái độ đúng mực trong giao tiếp; sống khiêm tốn giản dị, trung thực, tự trọng, cởi mở chân thành, kiên quyết đấu tranh với những tư tưởng và phong cách, lối sống không lành mạnh…

Tuy nhiên, trong những năm gần đây khi đến mùa tuyển quân, trên mạng xã hội và một số trang website (trang mạng) lại lan truyền những bài viết, video “bày mẹo” trốn nghĩa vụ quân sự, thực trạng này đã có những tác động tiêu cực nhất định đến công tác tuyển quân. Trong khi hầu hết các gia đình động viên con em mình đang trong độ tuổi nhập ngũ hăng hái đăng ký, khám tuyển nghĩa vụ quân sự và sẵn sàng lên đường nhập ngũ, thì vẫn còn một số người nhận thức chưa đầy đủ về nghĩa vụ quân sự, dùng mọi cách để trốn tránh. Đây là điều đáng buồn, đi ngược lại với tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Theo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, mỗi công dân nên có sự nhìn nhận, thái độ đúng đắn và thực hiện việc tham gia nghĩa vụ quân sự đúng theo quy định của pháp luật. Đảng, Nhà nước, quân đội, các địa phương đã có nhiều chủ trương, chính sách chăm lo hậu phương, gia đình và bảo đảm quyền lợi cho công dân nhập ngũ. Vì vậy, những cái nhìn thiển cận về nghĩa vụ quân sự, những biểu hiện tiêu cực trong công tác tuyển quân cần lên án, loại bỏ.

Được đứng trong hàng ngũ quân đội và công an để bảo vệ Tổ quốc là niềm vinh dự, tự hào của gia đình, dòng họ, quê hương; là truyền thống, nét đẹp văn hóa của các thế hệ thanh niên Việt Nam để góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, giữ gìn bản sắc, truyền thống dân tộc, tự tin hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Tin rằng, các thế hệ thanh niên Việt Nam khi tham gia nghĩa vụ quân sự sẽ tiếp tục đem sức trẻ của mình ra sức rèn luyện, tu dưỡng, học tập, công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước và xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhân dân dành cho các thế hệ thanh niên Việt Nam./.

Sự thật


False
“Chớ tự kiêu tự đại” Bài viếtAG3567“Chớ tự kiêu tự đại” /SiteAssets/Mungdang-mungxuan.jpg
27/01/2022 4:00 CHNoĐã ban hành
(TUAG)- Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhắc nhở: “Chớ tự kiêu tự đại. Tự kiêu tự đại là khờ dại. Vì mình hay, còn nhiều người hay hơn mình. Mình giỏi, còn nhiều người giỏi hơn mình. Tự kiêu, tự đại là thoái bộ”. Lênin cũng chỉ ra ba thứ kẻ thù “nội xâm” mà những người cộng sản Nga phải tiêu diệt, trong đó trước nhất, nguy hiểm nhất là bệnh “kiêu ngạo cộng sản”. Người khẳng định: “Không có gì nguy hại và tai hại đối với chủ nghĩa cộng sản bằng thói lên mặt ta đây là cộng sản”.
Mungdang-mungxuan.jpg
Trong thực tế cuộc sống, còn nhiều cán bộ, đảng viên mới có một chút chức quyền trong tay nhưng đã bộc lộ thói tự kiêu, tự đại, huênh hoang, làm liều như: Dọa nạt, hành hung cán bộ, nhân viên khi họ đang thi hành công vụ; mạt sát, coi thường, sách nhiễu Nhân dân khi người dân có việc cần đến cơ quan công quyền; dùng quyền lực chèn ép dân lành, làm những điều sai trái, “vì tư thù tư oán mà bắt bớ và tịch thu làm cho dân oán than”, họ coi mình là quan cách mạng, ỷ thế, cậy quyền: “cậy thế mình ở trong ban này, ban nọ, rồi ngang tàng phóng túng, muốn sao được vậy, coi kinh dư luận, không nghĩ đến dân”. Thậm chí có cả những người có học hàm, học vị, giữ chức vụ quan trọng ở một nhà trường, nhưng lại nói năng lỗ mãng, hống hách, ứng xử thiếu văn hóa với khách đến tìm hiểu về cơ quan, đơn vị mình. Trong Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra một số thói hư, tật xấu, thiếu văn hóa... của một số cán bộ, đảng viên và thói học đòi, tiếp thu thiếu chọn lọc văn hóa nước ngoài. Sự ý nhị của Tổng Bí thư yêu cầu giữ lấy “Chân quê” (bài thơ của của Nguyễn Bính năm 1936), trong bài thơ có bốn câu cuối là: “Hoa chanh nở giữa vườn chanh/ Thầy u mình với chúng mình chân quê/ Hôm qua em đi tỉnh về/ Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều” là lời nhắc nhở sâu sắc cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, xây dựng và duy trì lối sống trong sáng, lành mạnh, có văn hóa...

Căn “bệnh” trên là “con đẻ” của chủ nghĩa cá nhân, là “kẻ địch nội xâm”,“kẻ thù khá nguy hiểm, vì nó không mang gươm mang súng, mà nó nằm trong các tổ chức của ta, để làm hỏng công việc của ta... Nó làm hỏng tinh thần trong sạch và ý chí khắc khổ của cán bộ ta. Nó phá hoại đạo đức cách mạng của ta là cần, kiệm, liêm, chính”.

Để khắc phục căn “bệnh” hủ hóa trên, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,“quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; thường xuyên thực hiện lời dạy của Bác: “Luôn luôn tự kiểm điểm, tự phê bình, những lời mình đã nói, những việc mình đã làm, để phát triển điều hay của mình, sửa đổi khuyết điểm của mình” - đây là thang thuốc hay nhất để phát huy ưu điểm, gột rửa những mặt xấu.

Tại khoản 2, Điều 8 Hiến pháp năm 2013 đã nhấn mạnh: “Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải... kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền”. Gần đây, ngày 25/10/2021,Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vừa ban hành Quy định số 37-QĐ/TW quy định về những điều đảng viên không được làm, mục đích cũng là để làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng ngày càng thấm nhuần đạo đức cách mạng, tự rèn luyện, tu dưỡng để xứng đáng với vai trò tiền phong.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần luôn ghi nhớ và học cách khiêm tốn, cần biết nói những gì, nói ở đâu và nói vào lúc nào, cần phải biết lắng nghe phê bình, tiếp thu phê bình một cách thành thật, rồi tích cực sửa chữa sai lầm theo đúng tinh thần của người Cộng sản. Người xưa đã nói: Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự kiêu một chút hóa ra thừa. Câu nói này đến nay vẫn đúng và vẫn còn giá trị.
Kim Tuyến
False
“Quốc dĩ dân vi bản”Bài viếtAG3567“Quốc dĩ dân vi bản”https://www.angiang.dcs.vn/Imagesnews/2021-05/Nguoi-la-niem-tin_Key_20052021112020.jpg
25/01/2022 6:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Là một vế của câu nói rất nổi tiếng của người phương Đông: “Quốc dĩ dân vi bản, dân dĩ thực vi tiên”. Nghĩa là: Nước lấy dân làm gốc, dân lấy ăn làm đầu; hiểu rộng ra có được lòng người là có được cả thiên hạ. Thực tiễn lịch sử dân tộc cũng đã minh chứng, ở những triều đại mà khi đất nước thanh bình không quan tâm, chăm lo bồi dưỡng sức dân, tất dẫn đến “sức nước suy yếu, thế nước lung lay, vận nước nguy ngập”, thậm chí “thế người cũng suy”, dẫn đến không bảo vệ được nền độc lập dân tộc trước sự xâm lăng của ngoại bang.

Phát huy truyền thống dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới, nhất là chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết: “Cách mạng là việc chung của cả dân chúng”, “nước lấy dân làm gốc”, “dân là chủ”, “lực lượng bao nhiêu là nhờ ở dân hết”, “có dân là có tất cả”...; nhưng Nhân dân cần phải được tổ chức chặt chẽ, đặt dưới sự lãnh đạo của một Đảng với nền tảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Người nhắc nhở: “Muôn người như một. Quân tốt dân tốt, muôn sự đều nên. Gốc có vững cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân”.


Cái gì đi từ trái tim sẽ đến trái tim. Sở dĩ Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày ra đời đến nay luôn được đại đa số người dân tin tưởng bởi lẽ Đảng ta luôn thực hiện mục tiêu, lý tưởng nhất quán là đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc và mang lại hạnh phúc cho Nhân dân. Lợi ích của Đảng luôn gắn bó, hòa quyện và nằm trong lợi ích của các tầng lớp nhân dân, lợi ích của quốc gia, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của Nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác”.

Người cũng luôn yêu cầu: Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh dù khó khăn đến đâu cũng phải hết sức chăm lo, bồi dưỡng sức dân, luôn luôn sẵn sàng phục vụ Nhân dân, mang lại hạnh phúc cho Nhân dân. Người nhấn mạnh yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên phải gần dân, trọng dân, học dân, thật thà trước dân và yêu dân.

Ý Đảng và lòng dân là 2 yếu tố cội nguồn, sâu xa, then chốt và cũng là trực tiếp nhất quyết định mọi quá trình cách mạng. Muốn hoàn thành được sứ mệnh vẻ vang của mình, Đảng và dân tộc ta phải luôn luôn khắc sâu và thực hiện tốt lời giáo huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cách mạng phải có Đảng lãnh đạo và phải lấy Dân làm gốc. Bởi lẽ, như Bác nói: Đảng không có dân thì lấy đâu ra lực lượng? Dân không có Đảng thì lấy ai dẫn đường? Hai điều đó như hai tiền đề bảo đảm để có được các điều kiện khác, và nhờ đó cách mạng thắng lợi. Lúc nào, ở đâu hai điều kiện tiên quyết đó bị suy giảm, bị tách rời, hoặc thực hiện nửa vời thì lúc đó, nơi đó nhất định phong trào cách mạng gặp khó khăn, thậm chí thất bại. Ngược lại, nếu thường xuyên củng cố, tăng cường mối quan hệ khăng khít, biện chứng của hai yếu tố đó thì trong bất cứ tình huống nào, cách mạng vẫn đủ sức vượt qua mọi trở lực, chiến thắng mọi kẻ thù và nhất định giành được thắng lợi.

Không chỉ dựa vào dân, quan trọng hơn là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã coi lợi ích của dân là mục tiêu của cách mạng, lý tưởng của Đảng. Người nói rõ “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”. Vì dân là “gốc” nên việc gì có lợi cho dân dù nhỏ nhất vẫn phải làm, việc gì có hại cho dân dù nhỏ nhất cũng phải tránh. Khi trở thành Đảng cầm quyền, tất cả đường lối, phương châm, chính sách của Đảng đều phải nhằm vào mục tiêu nâng cao đời sống của Nhân dân, trước hết là làm cho dân có ăn, có mặc, có chỗ ở, được học hành. Đây thật sự là chân lý, bí quyết thành công của cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hoá. Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu rất nhiều lần câu nói: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Để chăm lo thế nước, vun đắp lòng dân, xây dựng Đảng xứng đáng “là người lãnh đạo và người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân”, dẫn dắt công cuộc đổi mới tiếp tục tiến lên, Đảng ta đã, đang và sẽ tiếp tục  ra sức đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với Nhân dân, giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng, tính tiên phong của Đảng.

Một mùa Xuân mới đang về với bao khát vọng và hoài bão; quyết tâm của Đảng ta tại Đại hội XIII là vô cùng lớn, khát vọng phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa được bạn bè năm châu và Nhân dân đồng tình ủng hộ. Như Tổng Bí thư đã từng nói: “Trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt”. Sự nghiệp xây dựng đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn có thành công hay không? Phải làm gì để Ðảng Cộng sản Việt Nam luôn được Nhân dân tin tưởng và trường tồn cùng non sông đất nước? Ðó là câu hỏi từ trong tâm can, thôi thúc những đảng viên chân chính phải trả lời bằng hành động trước dân./.

Sự thật

False
Cảnh giác, đấu tranh với luận điệu xuyên tạc về những điều đảng viên không được làmBài viếtAG3567Cảnh giác, đấu tranh với luận điệu xuyên tạc về những điều đảng viên không được làmhttps://www.angiang.dcs.vn/XDDImages/2021-02/Logo-daihoi_Key_01022021090410.jpg
18/01/2022 6:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Để tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, ngày 25/10/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định “Về những điều đảng viên không được làm”.

Lợi dụng vấn đề này, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động xuyên tạc những nội dung trong Quy định số 37-QĐ/TW, từ đó suy diễn, tự cho mình vai trò “người phát xét” để quy kết, chỉ trích chế độ, chỉ trích vị trí, vai trò của Đảng. Trên đài RFA, VOA, BBC và nhiều trang mạng của cá nhân, tổ chức thù địch, phản động, hội đoàn chống cộng hải ngoại, không đồng quan điểm ra sức xuyên tạc. Chúng cho rằng, việc Trung ương Đảng ban hành Quy định số 37-QĐ/TW càng “chứng tỏ sự mục nát của chế độ”; nguồn gốc tham nhũng hiện nay là do “lỗi của thể chế chính trị”, lỗi hệ thống tạo ra. Chúng còn tung ra luận điệu “Đảng đứng trên pháp luật”, “Đảng vi phạm nghiêm trọng quyền công dân theo hiến pháp”, bởi “đảng viên cũng là công dân, thêm điều cấm là Đảng không chỉ đứng trên, mà còn đứng ngoài pháp luật”,v.v..

Thực chất, đây là những luận điệu xuyên tạc, hòng hạ thấp mục tiêu, vai trò, ý nghĩa của Quy định mới về những điều đảng viên không được làm, muốn tạo diễn biến tư tưởng, dao động trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, làm giảm niềm tin đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phủ nhận thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Và cuối cùng là làm suy giảm niềm tin, hạ thấp, thúc đẩy, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.

Trước hết cần khẳng định rằng, quy định về kỷ luật Đảng là công tác hệ trọng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đây là công việc của nội bộ Đảng, để các tổ chức Đảng, đảng viên có cơ sở theo đó mà tự rèn luyện, tu dưỡng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng. Việc bổ sung một số quy định mới để đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đảm bảo tính khách quan, khoa học. Do đó, không thể lợi dụng vào một số quy định mới để xuyên tạc, suy diễn, quy chụp.

Ngay từ khi Đảng mới ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu từng tổ chức Đảng phải duy trì chặt chẽ kỷ luật, giữ nghiêm kỷ cương, nền nếp tổ chức, làm cho Đảng ta ngày càng xứng đáng với vai trò, vị trí và sứ mệnh lãnh đạo sự nghiệp cách mạng. Trong những năm qua, đứng trước đòi hỏi của thực tiễn, Đảng ta đã tập trung lãnh đạo thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quyết tâm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, suy thoái, biến chất, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện quyết liệt, kiên trì và nghiêm minh, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ.

Quy định số 37- QĐ/TW, Trung ương đã bổ sung thêm những nội dung mới như: Điều 3 quy định đảng viên không được: “Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; “tư duy nhiệm kỳ”, đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng”.

Đây là sự bổ sung rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay, khi các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu để phủ nhận chủ nghĩa Mác- Lênin, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận đường lối của Đảng. Đại hội XIII của Đảng vừa rồi tiếp tục nhấn mạnh điều này. Nên việc bổ sung là hoàn toàn chính xác trong bối cảnh hiện nay và có giá trị lâu dài.

Điều 13, đảng viên không được: “Can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác”.

Thực tế trong những năm qua, đã xuất hiện những cá nhân có hành động tác động đến tổ chức, cá nhân không đúng để giảm các hình phạt... Với tinh thần của các đại hội gần đây, nhất là Đại hội XIII là kiên quyết đấu tranh đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, nên việc Đảng quy định đảng viên không được làm những việc nêu trên là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

Hay quy định đảng viên không được “nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định”. Điều lệ Đảng ghi rõ: “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân” (Điều 1). Nếu thừa nhận một công dân có 2 quốc tịch là lẽ thường tình, song đối với đảng viên, lý tưởng suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, giai cấp, nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân sẽ phải giải thích thế nào khi một đảng viên nhập quốc tịch nước ngoài, chuyển tiền ra nước ngoài. Vậy trung thành với Nhân dân, Tổ quốc thế nào nếu đảng viên có thêm quốc tịch khác?

Có thể nói, việc Đảng ta sửa đổi, bổ sung Quy định về những điều đảng viên không được làm, không chỉ thể hiện quyết tâm của Đảng mà còn tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm minh; đồng thời cảnh tỉnh, giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng tiến bộ, trưởng thành, như khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Giữ nghiêm kỷ cương phép nước để cảnh tỉnh, cảnh báo, giáo dục, răn đe người khác tránh xa vết xe đổ của đồng chí mình”. Vì vậy, những luận điệu phản động, xuyên tạc, thù địch, cổ suý cho những hành vi chống phá Đảng, chế độ và sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta càng phơi bày bộ mặt thật của các thế lực phản động và chắc chắn sẽ thất bại./.

Sự thật 


False
Thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh An GiangTinCông MạoThành lập Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh An Giang/SiteAssets/Anninhmang-CAT-1.jpg
14/01/2022 1:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng 14/1, Công an tỉnh An Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an; các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh An Giang.

 Anninhmang-CAT-1.jpg

Dự buổi lễ, có Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng - Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư Tỉnh ủy An Giang; lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương.

Thượng tá Khươu Minh Trường, Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang được điều động giữ chức Trưởng phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Anninhmang-CAT-2.JPG

Việc thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh An Giang sẽ góp phần tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh mạng. Nhất là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, căn cứ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh An Giang có 4 Đội.

Anninhmang-CAT-3.JPG

Tại buổi lễ, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhấn mạnh, trước tình hình tội phạm lợi dụng không gian mạng và công nghệ cao chống phá an ninh chính trị, xâm phạm trật tự an toàn xã hội đang diễn biến rất phức tạp, việc thành lập Phòng đã đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. 

Đây cũng là một mốc son trong tiến trình xây dựng Công an tỉnh An Giang ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh An Giang yêu cầu Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai ngay các nhiệm vụ công tác, xây dựng quy chế công tác. Chủ động phối hợp với các đơn vị của Công an tỉnh thực hiện tốt các cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm; trước mắt là tập trung bảo vệ an ninh, an toàn trong, trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022…

Công Mạo

True
Luôn xứng đáng với sự yêu mến và ca ngợi! Bài viếtAG3567Luôn xứng đáng với sự yêu mến và ca ngợi! /SiteAssets/Dang-Dantoc-Bacho.jpg
21/12/2021 12:00 CHYesĐã ban hành

​(TUAG)- Từ một đất nước nghèo đói, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, GDP bình quân đầu người năm 1991 chỉ đạt 188 USD, thuộc nhóm thấp nhất thế giới, đến năm 2006, Việt Nam đã hoàn thành sớm gần 10 năm “Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) về xóa nghèo”; hiện ngân sách Nhà nước dành cho phúc lợi xã hội đang đứng đầu các nước ASEAN… Mặc dù vậy, trước mắt vẫn còn một số không nhỏ dân cư có đời sống rất khó khăn (tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều cả nước năm 2020 là 4,8%, riêng vùng trung du và miền núi phía Bắc có tỷ lệ cao nhất là 14,4%, thu nhập bình quân đẩu người mỗi tháng chỉ đạt 2,7 triệu đồng)… Bác Hồ từng chỉ dạy: “Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi…”. “Hễ còn một người Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo nàn, thì Đảng vẫn đau thương, cho đó là vì mình chưa làm tròn nhiệm vụ”.

Dang-Dantoc-Bacho.jpg

Nhưng rất tiếc, đến nay vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo sa vào vũng bùn của chủ nghĩa cá nhân. Đây là một khuyết điểm lớn. Bác Hồ từng nghiêm khắc phê phán: “Chủ nghĩa cá nhân đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm: Quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, lãng phí... Nó trói buộc, nó bịt mắt những nạn nhân của nó, những người này bất kỳ việc gì cũng xuất phát từ lòng tham muốn danh lợi, địa vị cho cá nhân mình, chứ không nghĩ đến lợi ích của giai cấp, của Nhân dân”. Và “Do chủ nghĩa cá nhân mà sinh ra đòi hỏi hưởng thụ, đãi ngộ. Người ta ai cũng muốn ăn ngon mặc đẹp, nhưng muốn phải cho đúng thời, đúng hoàn cảnh. Trong lúc Nhân dân ta còn thiếu thốn mà một người nào đó muốn riêng hưởng ăn ngon mặc đẹp, như vậy là không có đạo đức”.

Vì thế, Đảng ta luôn cố gắng "… giữ gìn … thật trong sạch… xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân". Ngay khi bước vào đổi mới, Đảng đã nhìn thấy: “… trong xã hội ta đang có những hiện tượng không bình thường… Một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức quyền, quên những năm tháng cùng Nhân dân…, không quan tâm giải quyết những vấn đề bức thiết do quần chúng đặt ra”. Từ đó đến nay mỗi nhiệm kỳ Trung ương đều có những nghị quyết, kết luận, quy định hết sức quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Sinh thời, Bác Hồ rất coi trọng việc giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quan trọng hơn, bản thân Người luôn là biểu hiện sinh động của những điều mình nói. Theo Bác: “Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”. Người khẳng định: “Chủ nghĩa cá nhân trái ngược với đạo đức cách mạng”. Nhưng điều nguy hiểm là nó thường có nhiều hay ít trong mỗi chúng ta. Nó là “vết tích xấu nhất và nguy hiểm nhất của xã hội cũ” để lại. Nó luôn ẩn nấp đâu đó “chờ dịp để phát triển”. Nó “là một thứ rất gian giảo, xảo quyệt”. Càng nguy hiểm hơn là khi bùng phát, nó sẽ “che lấp đạo đức cách mạng”. Nó là kẻ thù của mỗi người, kẻ thù của cách mạng; là bạn đồng minh của chủ nghĩa đế quốc…

Với quyết tâm chính trị cao, trong những năm gần đây chúng ta đã có được sự chuyển biến tích cực, rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thành tựu căn bản nhất là được Nhân dân tin yêu, đồng tình, ủng hộ; trực tiếp góp phần rất quan trọng vào việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước.

Bên cạnh những thành tích đáng kể, vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm kéo dài. Thực tiễn đòi hỏi Đảng ta phải tiếp tục nâng cao hơn nữa bản lĩnh và trí tuệ, thật sự "là đạo đức là văn minh"; phải nỗ lực hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi còn phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực... Trong đó phải thấy sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin là nguy hiểm nhất. Họ là những người sa sút về ý chí chiến đấu, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; thậm chí còn phụ họa theo những nhận thức, quan điểm sai trái, lệch lạc; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao… Họ sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, hám quyền lực, tham nhũng, tiêu cực; bè phái, cục bộ, mất đoàn kết; quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của Nhân dân…

Đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh: “Từ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, cơ hội, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”. Phải hiểu đúng sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng chủ yếu là do một số cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, sa vào chủ nghĩa cá nhân. Bác Hồ khẳng định: “Chủ nghĩa cá nhân là một kẻ địch hung ác của chủ nghĩa xã hội. Người cách mạng phải tiêu diệt nó”.

Suốt hơn 90 năm qua, Đảng ta đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của mình. Nhưng mỗi chúng ta phải luôn khắc ghi lời cảnh tỉnh: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”./.

Trung Thành

True
Văn hóa soi đường đi tới phồn vinh!Bài viếtAG3567Văn hóa soi đường đi tới phồn vinh!/SiteAssets/VH-nghe-si-noitieng.jpeg
09/12/2021 7:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Đất nước ta có truyền thống văn hiến lâu đời. Bình Ngô Đại cáo khẳng định: "… Đại Việt chi quốc, /Thực vi văn hiến chi bang". Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã sản sinh ra biết bao anh hùng hào kiệt: "Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương"… Nhưng từ sau khi bị thực dân Pháp xâm lược, cả dân tộc đắm chìm trong vòng nô lệ; bao lớp người bị đầu độc bởi "rượu cồn và thuốc phiện", bởi chính sách ngu dân "nhà tù nhiều hơn trường học"…

VH-nghe-si-noitieng.jpeg

Chương trình nghệ thuật “Hồ Chí Minh -Hành trình khát vọng”

Một nhà nho đã viết: "Thôi thánh hiền! Thôi hào kiệt! Thôi anh hùng!/ Nghìn năm sự nghiệp nước về Đông!". Và như Chế Lan Viên hồi tưởng: "Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp/Giấc mơ con đè nát cuộc đời con/Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp/… Ta lại mặc cho mưa tuôn và gió thổi/ Lòng ta thành con rối/ Cho cuộc đời giật dây". Hơn thế nữa, đỉnh cao của bi kịch là "Quanh hồ Gươm không ai bàn chuyện vua Lê…".

Để chống lại chính sách văn hoá phản động của bọn xâm lược và bè lũ tay sai, chống lại trào lưu lãng mạn có khuynh hướng cải lương, bi quan, bế tắc,... năm 1943, Đảng ta đã đưa ra bản Đề cương văn hoá Việt Nam. Đây là Cương lĩnh văn hóa đầu tiên của Đảng với các nguyên tắc dân tộc hóa, đại chúng hóa và khoa học hóa trong xây dựng nền văn hóa mớiĐề cương xác định văn hoá là một trong ba mặt trận cách mạng (chính trị, kinh tế và văn hoá). Đề cương văn hoá là đường lối văn hoá của Đảng, tập hợp các nhà văn hoá, trí thức tham gia sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đề cương vạch ra phương hướng đấu tranh đúng đắn chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc, vạch ra đường lối văn hoá cách mạng và những nhiệm vụ trước mắt, tiến tới xây dựng nền văn hoá của một đất nước độc lập, nhân dân được tự do.

Ngày 24/11/1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất đã khai mạc tại Nhà hát Lớn, Thủ đô Hà Nội. Tại Hội nghị lịch sử này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra luận điểm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi.". Năm 1951, tại Chiến khu Việt Bắc, Người khẳng định: "Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy". Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu-chấn động địa cầu" có sự đóng góp rất quan trọng của mặt trận văn hóa.

Tiếp theo là những năm tháng "Xẻ dọc Trường Sơn, đi cứu nước" với biết bao gian khó, nhưng trong suốt hành trình đó "Mỗi trang thơ đều dội tiếng ta cười!". Bởi ai cũng nghe "… lòng phơi phới dậy tương lai!". Chúng ta tiếp tục giành được thắng lợi vô cùng to lớn. Một trong những nguyên nhân hợp thành là do Đảng đã phát huy được "… nghị lực chiến đấu phi thường và sức sáng tạo vô tận của Nhân dân ta, với những tinh hoa trong truyền thống bốn nghìn năm của dân tộc Việt Nam ta".

Mới đây, ngày 24/11/2021 đã diễn ra Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Hội nghị cho rằng: Trong tiến trình đổi mới đất nước, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về phát triển văn hóa và con người Việt Nam, xác định xây dựng và phát triển văn hóa, con người là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đã đạt những kết quả quan trọng (Chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam thuộc nhóm nước có HDI cao của thế giới, nhất là so với các nước có cùng trình độ phát triển. Đặc biệt, gần đây nhất, những kết quả đạt được trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu được dư luận quốc tế đánh giá cao). Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với Cuộc vận động "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng nếp sống và văn hóa ứng xử nơi công cộng" có kết quả rõ rệt. Việc xây dựng văn hóa trong chính trị được triển khai gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng văn hóa trong kinh tế bước đầu có chuyển biến về nhận thức và hành động.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém. Trước nhất là việc quán triệt và thực hiện đường lối, quan điểm, nghị quyết của Đảng về văn hóa có lúc, có nơi chưa đạt yêu cầu đề ra. Thiếu chiến lược dài hạn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ trên các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Việc thể chế hóa đường lối, quan điểm, nghị quyết của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa, con người chưa theo kịp yêu cầu. Đầu tư của Nhà nước cho lĩnh vực văn hóa, văn nghệ còn thấp, chưa tương xứng với đầu tư cho phát triển kinh tế-xã hội. Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa kết quả chưa như mong muốn. Môi trường văn hóa gia đình - nhà trường - xã hội có lúc, có nơi chưa lành mạnh, có mặt xuống cấp. Việc xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế tuy đã được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể triển khai, nhưng kết quả còn chưa tương xứng. Tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", biến chất trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ cấp cao làm giảm niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước…

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước; phát triển văn hóa đồng bộ, hài hoà với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta. Để tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc, cần phải khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc; phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển đất nước mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra./.

Trung Thành

True
Những lập luận thiếu khách quan, thiếu thiện chí Bài viếtAG3567Những lập luận thiếu khách quan, thiếu thiện chí /SiteAssets/Bicao-HuuDanh.jpg
05/12/2021 11:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Ngày 29/10 vừa qua, sau khi TAND huyện Thới Lai (Cần Thơ) tuyên phạt các bị cáo là thành viên nhóm “Báo Sạch” (Trương Châu Hữu Danh cùng đồng phạm) tổng cộng 14 năm 6 tháng tù giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo khoản 2, Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Ngoài ra, tòa còn tuyên phạt bổ sung cấm các bị cáo hoạt động trong lĩnh vực báo chí thời hạn 3 năm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra thông cáo, nêu ra những ý kiến thiếu khách quan, sai lệch về tự do báo chí ở Việt Nam, kêu gọi trả tự do cho “5 nhà báo này và tất cả những người bị giam giữ vô cớ”. Cái gọi là Tổ chức Phóng viên không biên giới cũng ra thông báo phản đối các bản án đối với nhóm “Báo Sạch”, vu cáo Việt Nam “gia tăng đàn áp truyền thông độc lập”, đây là những lập luận thiếu khách quan, thiếu thiện chí.

Bản thông cáo có đoạn viết: “Một tòa án Việt Nam đã kết án các nhà báo liên kết với nhóm "Báo Sạch" (Clean Journalism), Trương Châu Hữu Danh, Nguyễn Phước Trung Bảo, Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang và Lê Thế Thắng, kết án họ nhiều năm tù về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự”. Lạ lùng hơn, bản thông cáo còn nêu: “Chúng tôi hiểu nhóm nhà báo này tập trung đưa tin điều tra về tham nhũng, tất nhiên, không phải là tội phạm” để rồi “kêu gọi trả tự do cho 5 nhà báo này và tất cả những người bị giam giữ vô cớ”.

Bị cáo Danh và đồng phạm sau khi tòa tuyên án vào chiều 28-10.

Cái gọi là Tổ chức Phóng viên không biên giới cũng đã ra thông báo phản đối các bản án đối với “các nhà báo” của nhóm "Báo Sạch", vu cáo Việt Nam “gia tăng đàn áp truyền thông độc lập”. Còn cái gọi là Ủy ban Bảo vệ Ký giả (CPJ) ngày 01/11 cũng ra thông cáo có nội dung sai sự thật khi yêu cầu Việt Nam "ngưng đàn áp các nhà báo".

Cái gọi là Sáng kiến pháp lý Việt Nam do hai đối tượng Trịnh Hữu Long và Trần Quỳnh Vi - những kẻ có quan hệ mật thiết với Voice ngoại vi của Việt Tân trước đó cũng ra tuyên bố, cho rằng việc điều tra, bắt giam và truy tố, xét xử đối với các thành viên nhóm “Báo Sạch” là vi phạm quyền tự do ngôn luận.

Chúng ta không lạ gì với những luận điệu kiểu như thế này của những tổ chức, cá nhân thường xuyên lợi dụng, xuyên tạc vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do báo chí, tự do ngôn luận để chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Nhưng lần này chúng ta chỉ thấy thất vọng bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, một cơ quan có đầy đủ thông tin, nắm rõ về sự phát triển của tự do báo chí ở Việt Nam lại có thể đưa ra những lập luận thiếu khách quan, thiếu thiện chí như vậy.

Trước hết, cần phải khẳng định, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và quyền tiếp cận thông tin.

Việc đảm bảo mọi công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí trong khuôn khổ quy định của Hiến pháp và các quy định pháp luật là chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam, được triển khai thực hiện trong thực tế đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam. Tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do thông tin ở Việt Nam cũng được thể hiện rất rõ qua sự phát triển đa dạng về loại hình và phong phú về nội dung của báo chí Việt Nam.

Tại Việt Nam, không ai bị bắt giữ và xét xử chỉ vì bày tỏ chính kiến hay bảo vệ nhân quyền. Chỉ có những đối tượng lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, vi phạm pháp luật; tung tin giả, tin xấu, độc hòng gây bất ổn tình hình đất nước, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, gây hoang mang dư luận, phá hoại cuộc sống bình yên của Nhân dân… mới bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Thực tiễn diễn biến quá trình khởi tố bắt giam và phiên tòa xét xử các đối tượng vừa qua cho thấy rõ: Trương Châu Hữu Danh cùng đồng phạm là những đối tượng đã có hành vi vi phạm pháp luật, được thể hiện rõ với đầy đủ tài liệu chứng cứ. Trong vụ án này, TAND huyện Thới Lai (Cần Thơ) đã tuyên phạt các bị cáo là thành viên nhóm “Báo Sạch” tổng cộng 14 năm 6 tháng tù giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng của VKSND huyện Thới Lai xác định, Trương Châu Hữu Danh và các đối tượng trong vụ án này đã lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để viết, đăng bài, video, sử dụng thông tin chưa được kiểm chứng, không đúng sự thật, tiêu cực, một chiều để đăng tải, phát tán công khai trên Facebook, Youtube.

Hành vi của các đối tượng nhằm hướng dư luận theo ý thức chủ quan, làm cho người đọc hiểu nhầm, hiểu sai sự thật, tạo điều kiện cho các phần tử lợi dụng tham gia bình luận tiêu cực, kích động, lôi kéo một bộ phận người dân có nhận thức lệch lạc tham gia chống phá đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hành vi nói trên đã trực tiếp xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, gây ảnh hưởng đến vai trò quản lý đất nước, quản lý nhà nước tại các địa phương, gây hoang mang, nghi ngờ, làm mất ổn định về lòng tin trong nhân dân, tạo ra sự bất ổn trong xã hội…

Quá trình xét xử, tranh tụng công khai, dân chủ, các luật sư đề nghị HĐXX cần xem xét, làm rõ kỹ lưỡng việc thẩm định bài viết của các bị cáo mà hội đồng thẩm định Sở Thông tin - Truyền thông TP Cần Thơ thực hiện. Các luật sư cũng cho rằng, việc truy tố các bị cáo là không oan sai vì có nhiều bài viết đã xâm phạm đến các cá nhân, tổ chức.

Căn cứ vào hồ sơ, kết quả thẩm tra, xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Châu Hữu Danh cùng các đồng phạm, Hội đồng xét xử phiên tòa đánh giá việc truy cứu trách nhiệm hình sự, quá trình điều tra đối với các bị cáo là đúng quy định của pháp luật.

Ngay tại phiên tòa này, các đối tượng cũng đều đã cúi đầu nhận tội, khai báo hành vi vi phạm pháp luật của mình, thể hiện thái độ ăn năn hối cải, đều có nguyện vọng mong muốn được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước. Hội đồng xét xử đã có bản án đối với hành vi vi phạm của các đối tượng, một mặt thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, là bản án thích đáng đối với các hoạt động xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của Nhân dân, mặt khác khung hình phạt dành cho các đối tượng cũng thể hiện sự đánh giá toàn diện, khách quan của Hội đồng xét xử, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta.

Việc kêu gọi thả tự do cho các đối tượng là luận điệu tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam, đi ngược lại với lợi ích của Nhà nước, của Nhân dân.

Sự thật

False
Châu Đốc: Hội nghị tổng kết Ban Chỉ đạo 35 năm 2021 TinTài DanhChâu Đốc: Hội nghị tổng kết Ban Chỉ đạo 35 năm 2021 /SiteAssets/CD-tongket-35.jpg
03/12/2021 8:35 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Ngày 03/12, Ban Chỉ đạo 35 thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Cao Xuân Bá - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 chủ trì hội nghị.

 CD-tongket-35.jpg

Trong năm 2021, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của thành phố đã thực hiện nghiêm túc việc quán triệt nội dung Nghị quyết số 35, kế hoạch của Thành ủy;các nội dung được lồng ghép vào chương trình hội nghị, các hoạt động của đoàn thể, sinh hoạt chi bộ. Trước tình hình giãn cách xã hội, các hình thức tuyên truyền, nắm dư luận đã được đẩy mạnh thông qua mạng xã hội của các tổ chức, cơ quan, chú trọng việc cung cấp thông tin chính thống, những thành tựu, kết quả trong phát triển kinh tế , xã hội, phòng chống dịch bệnh, các vấn đề có liên quan trực tiếp đến cuộc sống của Nhân dân, nhất là các nền tảng mạng xã hội trên Internet, từ đó nâng cao trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh với các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Nhìn chung, đại đa số Nhân dân, cán bộ đảng viên tin tưởng, đồng thuận với công tác lãnh đạo, quản lý của địa phương. Từ đó, góp phần ổn định tư tưởng, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trên biên giới các lực lượng chức năng phối hợp duy trì 28 tổ, chốt với 242 quân số, tuần tra, kiểm soát 24/24 trên biên giới, quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới, nắm chắc tình hình người dân qua lại biên giới trái phép, bảo đảm không để lây lan dịch bệnh COVID-19 vào địa phương.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 35 thành phố Châu Đốc tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thực hiện thường xuyên. Bên cạnh đó, thành phố cũng tăng cường công tác phối hợp, dự báo tình hình, kịp thời đề ra các giải pháp hiệu quả./.

Tài Danh

False
Cảnh giác với âm mưu gây chia rẽ đoàn kết dân tộcBài viếtAG3567Cảnh giác với âm mưu gây chia rẽ đoàn kết dân tộc/SiteAssets/Nolucchamlo-hoihuong-3.jpg
22/11/2021 2:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, xúi giục người dân biểu tình, bạo loạn gây mất ổn định chính trị - xã hội luôn là mục tiêu hàng đầu của các thế lực thù địch nhằm tạo cớ can thiệp, phá hoại độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Lực lượng Công an phối hợp với chức sắc tôn giáo và chính quyền địa phương thường xuyên thăm hỏi, động viên đồng bào hồi hương an tâm thực hiện các biện pháp cách ly tại nhà

Một trong những chiêu trò kích động chia rẽ dân tộc được các thế lực thù địch thường xuyên sử dụng là tuyên truyền, xuyên tạc nhằm tạo ra sự ngộ nhận về vấn đề quyền của người dân tộc thiểu số; chúng bịa đặt ra cái gọi là "quyền tự quyết của các dân tộc thiểu số" và đồng nhất nó với "quyền dân tộc tự quyết". Qua đó, kích động gây hận thù giữa các dân tộc, đòi "tự trị"… Trong đó, người dân tộc Khmer ở Tây Nam Bộ luôn là đối tượng được chúng triệt để lợi dụng.

Với hơn 1,3 triệu người trên địa bàn, đồng bào Khmer Tây Nam Bộ có truyền thống yêu nước, đoàn kết, sát cánh cùng đồng bào các dân tộc trong khu vực, phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội, tham gia tích cực vào công tác phòng chống tội phạm, có ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, chống lại các âm mưu và hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Đại đa số đều chấp hành tốt quy định của pháp luật, có tư tưởng yêu nước, tiến bộ, gắn bó với dân tộc và Tổ quốc Việt Nam, tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, với đặc điểm người Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ có mối quan hệ mật thiết với người Khmer ở Campuchia (cùng là người Khmer, cùng theo Phật giáo Nam tông, cùng ngôn ngữ (tiếng nói, chữ viết)). Nhiều người hiện nay vẫn qua lại Campuchia để làm nghĩa vụ của con cháu với tiền nhân, tiên tổ. Tình cảm và mối ràng buộc về tộc người, tôn giáo đã làm cho đồng bào Khmer Tây Nam Bộ có quan hệ gắn bó về tư tưởng, tình cảm với người Khmer ở Campuchia. Vì vậy, mà những biến động chính trị - xã hội ở Campuchia. Ngược lại, mọi biến cố lớn về chính trị - xã hội ở Campuchia đều có tác động trực tiếp, mạnh mẽ đến tâm tư, tình cảm của đồng bào Khmer Tây Nam Bộ.

Lợi dụng mối quan hệ gắn bó này, các thế lực thù địch, phản động đã không ngừng kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, đòi ly khai, tự trị trong cộng đồng người Khmer, gắn liền với các khẩu hiệu trong hàng chục năm qua như "đất mẹ Campuchia", "đòi lại đất Nam Bộ"… Mặt khác, do một bộ phận bà con cư trú tại các địa bàn giao thông khó khăn, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội còn thấp, trình độ nhận thức chưa được nâng cao; hệ thống chính trị cơ sở có chỗ chưa thật sự vững mạnh, một số vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết kịp thời… Lợi dụng những khó khăn đó, các thế lực thù địch đã và đang tiến hành nhiều thủ đoạn hoạt động chống phá.

Một trong những thủ đoạn thường xuyên nhất là chúng tiếp cận một số sư, tăng có quan hệ và bị chi phối bởi các mục đích chính trị từ bên ngoài, thông qua việc tài trợ học bổng (đi nước ngoài học tập) và một số hoạt động xã hội nhằm xây dựng lực lượng bên trong, ngấm ngầm tuyên truyền các tư tưởng cực đoan, thù địch, xuyên tạc chống phá Đảng và Nhà nước. Những năm qua đã manh nha xuất hiện một số tổ chức hội nhóm của các sư tăng Khmer có ý đồ chống đối gây mất an ninh, trật tự ở một số địa phương trong khu vực.

Thực tế hiện nay, có khá nhiều các tổ chức phản động của người Khmer Nam Bộ lưu vong ở nước ngoài như: Hội Ái hữu Khmer Campuchia Krôm (AKKK), Hội bảo vệ nhân quyền Khmer Campuchia Krôm, Hội sư sãi Khmer Campuchia Krôm, Liên hiệp Uỷ ban chủ nghĩa dân tộc KKK, Mặt trận giải phóng dân tộc Campuchia Krôm (KKNLF), Ủy ban dung hoà Khmer Campuchia Krôm (KKKCC), Uỷ ban Điều phối Khmer Campuchia Krom (KKKCC), Liên minh Khmer Campuchia Krôm (KKF),... Các tổ chức này hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam dưới nhiều hình thức. Chúng tài trợ kinh phí, kích động sư tăng trong nước ly khai khỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đấu tranh đòi thành lập Nhà nước Khmer Krôm tự trị… Ở bên ngoài, hằng năm, chúng tổ chức kỷ niệm ngày chính quyền Pháp chuyển giao lãnh thổ Nam Kỳ cho Việt Nam (4/6/1949) và gọi đó là ngày "quốc hận", bịa đặc các vấn đề về nhân quyền người Khmer ở Việt Nam… Ở những mức độ khác nhau, hoạt động của các tổ chức chính trị phản động nói trên đều có tác động đến tâm tư, tình cảm của một bộ phận đồng bào Khmer Nam Bộ.

Có thể nhận thấy, vấn đề dân tộc luôn được các thế lực thù địch bằng mọi cách nhồi nhét tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tư tưởng ly khai, tự trị nhằm mục đích chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây bất ổn về an ninh chính trị, xã hội với mong muốn tạo cớ để dễ bề can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta.

Từ thực trạng đó, để làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, trước hết cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống đại đoàn kết các dân tộc cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; làm cho mỗi người có hiểu biết sâu sắc về ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, chống lại các âm mưu và hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Đồng thời, biết nhận diện đúng các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, không bị lôi kéo, mắc lừa bởi những thông tin bôi đen, xuyên tạc, bịa đặt.

Các cấp, các ngành, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở quan tâm thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên rèn luyện, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tỉnh táo phát hiện, chủ động đấu tranh ngăn chặn các luận điệu xuyên tạc; trở thành một chiến sĩ xung kích trên mặt trận phòng, chống "diễn biến hòa bình". Góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sự thật

False
Bản lĩnh chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bài viếtTTCTTTBản lĩnh chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng /SiteAssets/VN-chaomung-CMTT.jpg
08/11/2021 4:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra nhiều nhiệm vụ cụ thể nhằm tăng cường lãnh đạo xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức; khẳng định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị - tư tưởng trong toàn Đảng bộ. Bên cạnh việc "…Tăng cường đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; chủ động đấu tranh ngăn chặn, phản bác kịp thời các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch" thì một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định đó là: "…Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ…".


Bản lĩnh chính trị là phần cốt lõi, cơ bản nhất, là phẩm chất quan trọng cần phải có hàng đầu của mỗi cán bộ, đảng viên, là tinh thần, ý chí quyết tâm phấn đấu, vượt qua mọi gian khổ và không dao động trước thử thách để hoàn thành nhiệm vụ. Đó là sự vững vàng, kiên định và nhạy cảm trước những biến động chính trị - xã hội; tích cực tham gia vào các quá trình chính trị - xã hội trên cương vị, chức trách được giao; giải quyết chính xác, nhanh chóng và có hiệu quả những vấn đề nảy sinh ở cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền. Để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng thì trước hết từng cán bộ, đảng viên phải xây dựng được cho mình bản lĩnh chính trị.

 Bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên là một trong những yếu tố quan trọng hình thành bản lĩnh chính trị của Đảng. Bản lĩnh chính trị vững vàng của Đảng được thể hiện ở việc quyết định một cách độc lập thái độ, hành động của mình, không vì áp lực bên ngoài mà thay đổi quan điểm, đường lối, chiến lược, sách lược; ở sự mềm dẻo, linh hoạt trong sách lược, thái độ và khả năng xử lý các tình huống phức tạp; ý chí và khả năng đấu tranh chống lại sự tấn công của kẻ thù; sự nhạy cảm với cái mới và khả năng tự đổi mới.

Nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của việc hình thành, bồi dưỡng và hun đúc nên phẩm chất, bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác tư tưởng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Ngay đầu nhiệm kỳ, các cấp ủy đảng đều thực hiện công tác tư tưởng gắn với việc đấu tranh chống lại các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", các tư tưởng phản động, sai trái chống Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực chống âm mưu "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.

Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh tích cực duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Hoạt động báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội được triển khai, tổ chức thực hiện ngày càng nền nếp, chất lượng. Trong sinh hoạt chi bộ, công tác tư tưởng luôn là nội dung quan trọng, đồng thời các buổi sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề đã góp phần tạo sự gắn kết và tăng thêm sức chiến đấu cho cán bộ, đảng viên. Mặc dù chịu tác động ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19, nhưng tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vẫn luôn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội, công tác quốc phòng an ninh được đảm bảo.

Hiện nay, cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm đến nhiều vấn đề xã hội và phát triển kinh tế, chính trị, an ninh, trong đó có tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức nghiêm trọng, tỉnh An Giang đã trải qua thời gian giãn cách xã hội dài nên đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Trước những vấn đề trên, công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, công tác xử lý, giải quyết tiếp tục được các ngành, địa phương quan tâm thực hiện với các nhiệm vụ trọng tâm là bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương, đơn vị phát huy tính chủ động của các thành viên tham gia; bám sát cuộc sống của người dân để phản ánh kịp thời tư tưởng, dư luận những vấn đề, vụ việc cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm để tham mưu xử lý, định hướng dư luận khi có vấn đề tư tưởng nổi cộm phát sinh và thực hiện phương châm "đi trước" để lắng nghe tâm trạng xã hội, dự báo xu hướng ổn định tình hình tư tưởng trong xã hội...

Để tiếp tục xây dựng và rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, các cấp ủy, tổ chức đảng và của chính cán bộ, đảng viên phải phát huy tinh thần trách nhiệm, quán triệt sâu sắc và theo đúng quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tiến hành đồng bộ từ việc nâng cao nhận thức tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị; nâng cao năng lực công tác, phương pháp làm việc, tác phong công tác gắn liền với vai trò tự giác tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên. Điều này càng trở nên cần thiết trong bối cảnh đất nước đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, khi mà một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, với những biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, tham ô, tham nhũng...

Tạo môi trường cho cán bộ, đảng viên được thử thách, rèn luyện bản lĩnh chính trị. Bản lĩnh chính trị của cán bộ đảng viên có điều kiện được bộc lộ khi họ được hoạt động trong môi trường có nhiều thử thách, trong tình huống phức tạp về chính trị. Càng nhiều khó khăn, thử thách, thì càng bộc lộ rõ bản lĩnh chính trị. Bên cạnh đó, bản lĩnh chính trị được được tôi luyện, vững vàng trong môi trường công tác có nhiều khó khăn, thử thách, có nhiều cám dỗ. Tình huống phức tạp về chính trị là dung môi tốt nhất để thử, để nhận biết về bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên./.

Nguyễn Đăng Giai

False
An Giang: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mớiTinNguyễn LamAn Giang: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới/SiteAssets/Hoithao-baovenentang-ag-1.jpg
05/11/2021 11:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 05/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang phối hợp với Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh An Giang" bằng hình thức trực tuyến đến 13 điểm cầu cấp huyện, với gần 300 đại biểu tham dự.

 Hoithao-baovenentang-ag-1.jpg

Quang cảnh Hội thảo tại điểm cầu chính (Văn phòng Tỉnh ủy An Giang)

Các đồng chí Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh; Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh; Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng chủ trì Hội thảo.

 Hoithao-baovenentang-ag-2.jpg

Điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang

91 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng nước ta đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành nhiều thắng lợi to lớn, như Đại hội XIII đã tổng kết: "Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay"! Để có được thành quả đó, một trong những nguyên nhân quan trọng là Đảng đã luôn kiên định lập trường tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước, dân tộc, Đảng luôn phải đối mặt với những nguy cơ, thách thức đe dọa độc lập, tự chủ và sự tồn vong của chế độ. Trong đó, những nguy cơ, thách thức từ âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch nhằm thực hiện mục tiêu xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng; phủ nhận con đường đi lên CNXH và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đòi đa nguyên, đa đảng, xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam… là nguy cơ, thách thức nguy hiểm nhất. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, lợi dụng những tiện ích mang lại từ Internet, mạng xã hội, âm mưu thâm độc ấy càng trở nên đặc biệt nguy hiểm.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018, của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong  tình hình mới" trên địa bàn tỉnh An Giang, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành tích cực của các tầng lớp Nhân dân, công tác bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh bước đầu đạt được nhiều kết quả hết sức tích cực.

 Hoithao-baovenentang-ag-3.png

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương nhấn mạnh, Hội thảo khoa học "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh An Giang" được tổ chức nhằm làm rõ thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; góp phần nhận diện các quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống phá, từ đó xây dựng những giải pháp đấu tranh một cách hiệu quả, làm vô hiệu hóa những âm mưu, thủ đoạn chống của các thế lực thù địch trên địa bàn tỉnh An Giang nói riêng, cả nước nói chung, góp phần bảo vệ những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân; bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

 Hoithao-baovenentang-ag-4.png

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày tham luận tại hội thảo

Hội thảo đã nhận được 89 bài tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các đại biểu đến từ các học viện, trường chính trị, các trường đại học, cao đẳng của nhiều tỉnh, thành trong cả nước, cũng như của các cơ quan, ban ngành, địa phương trong tỉnh. Các tham luận đều được nghiên cứu nghiêm túc, công phu, mang tính đảng, tính khoa học rất cao, tập trung vào những nội dung chủ yếu, đó là: (1) Những vấn đề lý luận chung về nền tảng tư tưởng của Đảng; quan điểm, chủ trương tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tư duy mới về bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối lãnh đạo của Ðảng; (2) Bối cảnh mới tác động đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; (3) Tính tất yếu, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh hiện nay; (4) Nhận diện những âm mưu, thủ đoạn, các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động tấn công vào nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và trên địa bàn tỉnh An Giang nói riêng; (5) Quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết 35 trên địa bàn tỉnh An Giang; (6) Kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 35 tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; (7) Thực trạng đội ngũ cán bộ, đảng viên tỉnh An Giang tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; (8) Phân tích, làm rõ những kết quả đã đạt được, hạn chế, khó khăn và nguyên nhân của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh; (9) Vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp, địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Một trong những nội dung quan trọng mà các tham luận đã đóng góp cho Hội thảo chính là hệ thống những giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh An Giang thời gian tới. Qua đó, cung cấp nhiều kinh nghiệm trong hoạt động định hướng, lãnh đạo chỉ đạo, xây dựng lực lượng, phối hợp công tác triển khai nhiệm vụ và kết quả đạt được cũng như những thuận lợi, khó khăn gắn với đặc thù của từng địa phương, đơn vị.

 Hoithao-baovenentang-ag-5.jpg

Tiến sĩ, Đại tá Lâm Thành Sol - Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày tham luận tại hội thảo

 Hoithao-baovenentang-ag-6.png

Thạc sĩ Võ Nguyên Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trình bày tham luận tại hội thảo

Hoithao-baovenentang-ag-61.png

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông trình bày tham luận tại hội thảo

Hoithao-baovenentang-ag-7.jpg

Thạc sĩ Lê Máy - nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng có ý kiến trao đổi, thảo luận với hội thảo

Bên cạnh đó, các ý kiến phát biểu tại Hội thảo cũng đã tập trung làm rõ các vấn đề chủ yếu về một số vấn đề lý luận chung và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh An Giang. Hội thảo thống nhất thời gian tới cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân tự giác tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tiếp tục quán triệt, làm thâm sâu vào đời sống và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ nển tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị trên địa bàn An Giang.

 Hoithao-baovenentang-ag-8.png

Đồng chí Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Lê Văn Nưng đánh giá cao sự tích cực, chủ động tham mưu và triển khai công tác chuẩn bị Hội thảo của Ban Tổ chức Hội thảo, của các đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trường Chính trị Tôn Đức Thắng; của các ngành, các cấp, các địa phương, đơn vị trong tỉnh; đặc biệt là sự tích cực hưởng ứng tham gia của các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh.

Để phát huy mục đích, ý nghĩa quan trọng của Hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị ngay sau Hội thảo, các cấp, các ngành, các địa phương đơn vị trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Ban Tổ chức Hội thảo tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, đề xuất từ các báo cáo tham luận, cũng như các ý kiến phát biểu của các đại biểu dự Hội thảo, trên cơ sở đó, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh chỉ đạo sát với tình hình thực tiễn của tỉnh, bảo đảm mang lại hiệu quả, thiết thực. Đối với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh, cần phải tham khảo những kinh nghiệm, cách làm hay mà các đại biểu dự Hội thảo đề cập để vận dụng, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị trên địa bàn, lĩnh vực quản lý trong thời gian tới.

Nguyễn Lam

True
Ngọn đèn soi sáng cuộc đấu tranh vì tự do và hạnh phúc! Bài viếtAG3567Ngọn đèn soi sáng cuộc đấu tranh vì tự do và hạnh phúc! /SiteAssets/Mat-troi-chan-ly.jpg
04/11/2021 4:00 CHNoĐã ban hành
(TUAG)- Các thế lực thù địch luôn ra sức công kích rằng rằng: “Chủ nghĩa xã hội đã lỗi thời”; “Hồ Chí Minh du nhập con đường đó vào VN là tội đồ của lịch sử”; “Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” là “lạc nhịp”, “đi ngược xu thế”... Từ đó, “đề xuất” Đảng ta phải“chuyển hướng”, “đổi đường”,…
Mat-troi-chan-ly.jpg

Tất cả đều là sự ngụy biện, xuyên tạc!

Lịch sử ghi nhận chủ nghĩa tư bản, cụ thể là thực dân Pháp, phát xít Nhật, đế quốc Mỹ đã gây ra biết bao tội ác trên đất nước ta. Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất nhà tan, trực tiếp nhìn thấy cảnh đồng bào bị đọa đày đau khổ, chứng kiến và rất khâm phục tinh thần đấu tranh anh dũng, kiên cường của bao lớp cha ông… Nhưng, Người sớm nhận ra sự khủng hoảng sâu sắc về đường hướng đấu tranh giải phóng dân tộc: “Sự thất bại của hệ ý thức phong kiến” cũng như “sự bất lực của hệ tư tưởng tư sản” trước thời thế mới… Và đã đi đến một quyết định rất táo bạo: “Tôi muốn đi ra ngoài, xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta”.

Sau nhiều năm bôn ba tìm kiếm, năm 1917 rời Luân Đôn về Pa ri- nơi đang là trung tâm chính trị của thế giới, Bác kể: “Lúc bấy giờ, tôi ủng hộ Cách mạng Tháng Mười chỉ là theo cảm tình tự nhiên. Tôi chưa hiểu hết tầm quan trọng lịch sử của nó. Tôi kính yêu Lênin vì Lênin là một người yêu nước vĩ đại đã giải phóng đồng bào mình; trước đó tôi chưa hề đọc một quyển sách nào của Lênin…”.

Trải qua biết bao thử thách,“thấm dầy thực tiễn”: Đầu năm 1919, Người đi tới sự lựa chọn quan trọng là tham gia Đảng Xã hội Pháp, vì thấy đây là tổ chức theo đuổi lý tưởng cao quý của Đại cách mạng Pháp: “Tự do, Bình đẳng, Bác ái”. Quan trọng hơn là “… đã tỏ đồng tình… với cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức. Còn như Đảng là gì, công đoàn là gì, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là gì, thì tôi chưa hiểu”. Lúc đó “… trong các chi bộ của Đảng Xã hội, người ta bàn cãi sôi nổi về vấn đề có nên ở lại trong Quốc tế thứ hai, hay là nên tổ chức một Quốc tế thứ hai rưỡi, hoặc tham gia Quốc tế thứ ba của Lê nin?… ”. “Là một đảng viên mới… tôi thấy khó phân tích được các cuộc tranh luận, hình như tất cả mọi người đều đúng”…

Từ năm 1918, Tổng thống Mỹ Uyn-xơn đã công bố chính sách đối ngoại có tính lừa bịp các dân tộc thuộc địa và lệ thuộc. Chiến tranh kết thúc, ngày 18/6/1919, các nước đế quốc họp Hội nghị ở Véc xây. Không ít người đã “ bị mê hoặc bởi những tuyên bố rộng rãi về quyền tự quyết của các dân tộc” của Uyn- xơn. Thay mặt Hội những người yêu nước Việt Nam tại Pháp, Nguyễn Tất Thành cùng Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường thảo bản Yêu sách của nhân dân An Nam gởi tới Hội nghị. Dĩ nhiên nó không được chấp thuận.

Bế tắc vẫn chưa thông! Cái cần tìm vẫn chưa thấy…

Mãi đến khi được các đồng chí ủng hộ Quốc tế III đưa cho đọc Luận cương của Lênin,  Người mới tìm được cái mình cần. Bác nói: “ Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao… Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hởi đồng bào bị đọa đầy đau khổ. Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”.

Tháng 12 năm 1920, Bác tham dự Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp họp ở thành phố Tua với tư cách là đại biểu Đông Dương. Người kể: “Lúc đó, tôi đã nắm vững tiếng Pháp và đã có thể tiến hành tự học chính trị một cách sâu sắc và có thể hiểu rõ các vấn đề quốc tế”. Khi đoàn chủ tịch giới thiệu Nguyễn Ái Quốc là đại biểu Đông Dương, cả Đại hội đứng dậy vỗ tay, lần đầu tiên có một người Việt Nam tham gia đại hội đại biểu của một chính đảng Pháp và là người bản xứ duy nhất trong số đại biểu các thuộc địa có mặt trong đại hội. Ngay tại phiên họp đầu tiên Người đã phát biểu lên án chủ nghĩa đế quốc Pháp dùng lưỡi lê chinh phục Đông Dương. Nhân dân Đông Dương không những bị áp bức và bóc lột mà còn bị hành hạ và đầu độc một cách thê thảm bằng rượu cồn và thuốc phiện, nhà tù nhiều hơn trường học… Người đề xuất: “Đảng Xã hội cần phải hoạt động một cách thiết thực để ủng hộ người bản xứ bị áp bức”, “Đảng phải tuyên truyền chủ nghĩa xã hội trong tất cả các nước thuộc địa… đánh giá đúng tầm quan trọng của thuộc địa…”.

Điều cực kỳ quan trọng là: “… khi phải xác định rõ thái độ của mình đối với các Quốc tế, tôi đã bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ ba. Tại sao? Chính là vì Quốc tế thứ ba đấu tranh để giải phóng các dân tộc bị áp bức, còn các đại biểu của Quốc tế thứ hai, trong tất cả những lời phát biểu của họ, đã ra sức lảng tránh vấn đề vận mệnh của các thuộc địa”. Người khẳng định: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, là tất cả những điều tôi hiểu”.

Kể từ đó, Nguyễn Ái Quốc trở thành người cộng sản đầu tiên của dân tộc Việt Nam[ là một trong những người đồng sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Người tổng kết: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lê-nin”. “Cách mệnh Pháp cũng như cách mệnh Mỹ, nghĩa là cách mệnh tư bản, cách mệnh không đến nơi,…”. “Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là đã thành công, và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc, tự do, bình đẳng thật”.

Tại Matxcơva, trong dịp kỷ niệm 40 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, Bác khẳng định: “Cách mạng Tháng Mười vĩ đại là ngọn đèn pha soi sáng cuộc đấu tranh cho tự do và hạnh phúc”. Kiên trì đi theo con đường đúng đắn đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã lập nên biết bao kỳ tích; lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay./.
L.C.T
False
Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - quyết tâm chính trị của ĐảngBài viếtAG3567Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - quyết tâm chính trị của Đảng/SiteAssets/Tham-nhung.jpg
28/10/2021 4:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Hội nghị Trung ương lần thứ 4 (khóa XIII) đã thảo luận, quyết định những “vấn đề sống còn của Đảng và chế độ”. Với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Đảng ta đã đạt nhiều kết quả rõ rệt được cán bộ, đảng viên và Nhân dân bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ, đánh giá rất cao, đồng thời đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng thời gian tới.

Lợi dụng sự kiện chính trị quan trọng này, trên không gian mạng các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phản động lập tức tăng cường tuyên truyền xuyên tạc chống phá trên nhiều phương diện, nhiều góc độ khác nhau. Đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng ta chúng cho rằng thực chất không hiệu quả, vấn đề này tiếp tục được thảo luận tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) cho thấy cuộc “thanh trừng nội bộ” còn tiếp tục và càng gây gắt hơn, chúng còn chỉ ra nguyên nhân gốc rễ của tham nhũng là “do chế độ”,… Luận điệu xảo trá này là những âm mưu thâm độc, nguy hiểm nhằm hạ thấp vai trò, ý nghĩa của Hội nghị; làm xói mòn niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, vì vậy cần phải đề cao cảnh giác, nhận diện, đấu tranh.

Tham nhũng là vấn nạn mà hầu hết quốc gia trên thế giới đều phải đối mặt, lịch sử đã chứng minh dù thời kỳ nào, chế độ chính trị, trình độ phát triển kinh tế giàu hay nghèo, thì “căn bệnh nan y” này dường như khó trị, trong từng quốc gia, tham nhũng có thể xảy ra ở nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội. Vì thế mà Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng và Ngày Quốc tế chống tham nhũng đã ra đời, khẳng định một quyết tâm chung trong “cuộc chiến” chống tham nhũng.

Tuy nhiên, ngày 28/01/2020 Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) đã công bố chỉ số Cảm nhận tham nhũng (CPI) năm 2020, cho thấy một bức tranh màu xám về tình trạng tham nhũng trên toàn thế giới. Nghiên cứu của TI chỉ ra, trong gần một thập kỷ qua, hầu hết quốc gia đạt được rất ít hoặc không đạt được tiến bộ nào trong việc giải quyết tham nhũng, với hơn 2/3 trong số 180 quốc gia được đánh giá chỉ đạt điểm dưới 50 trên thang điểm 100 (điểm càng cao mức độ cảm nhận tham nhũng càng thấp). Nhiều nước đa đảng, thường xuyên được xếp hàng đầu thế giới về chống tham nhũng thì cũng chưa nước nào đạt được 90/100 theo thang điểm, điều đó cho thấy tham nhũng vẫn hiện diện ở ngay những nước đa đảng vốn được phương Tây tự coi là dân chủ và trong sạch nhất.

Tại Việt Nam, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được tiến hành với tinh thần kiên quyết, kiên trì, liên tục với những bước đi đúng lộ trình, vững chắc, tích cực và có trọng tâm, trọng điểm. Các biện pháp thực hiện đồng bộ để vừa chủ động phòng ngừa, vừa kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng và cả các hành vi bao che, dung túng tiếp tay cho tham nhũng. Trong 05 năm (2015-2020), các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 2.209 cán bộ, đảng viên có liên quan đến tham nhũng; trong đó có 113 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý cả đương chức và nghỉ hưu. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã chỉ đạo quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đã được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, có tác dụng cảnh báo, răn đe, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước, khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Điều tra xã hội học tháng 7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương cho thấy đa số người được hỏi rất tin tưởng vào nỗ lực của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Nhìn thẳng vào sự thật, Đảng ta đánh giá tham nhũng vẫn là một trong những nguy cơ đe doạ sự tồn vong của Đảng và chế độ ta. Tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) Trung ương thống nhất cao, cần tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trong đó xác định công tác phòng, chống tham nhũng phải gắn liền, đồng bộ với công tác phòng, chống tiêu cực, nhất là chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong toàn Đảng; vì “tham nhũng kinh tế làm mất tiền bạc, nhưng suy thoái, tiêu cực không chỉ làm mất cán bộ mà nặng hơn là làm giảm uy tín của Đảng, thậm chí có thể làm mất chế độ…”. Từ đó, Trung ương bổ sung nhấn mạnh thêm 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng và chỉnh đốn Đảng “xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” và “kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm”. Điều này cho thấy bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đó chính là cùng với việc tiếp tục đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Đảng ta còn nhấn mạnh đến việc “xử lý nghiêm cán bộ sai phạm”, ngăn chặn từ gốc những biểu hiện tiêu cực để ngăn ngừa từ xa các hành vi tham nhũng.

Liên tiếp từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đến nay, tại Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã chọn nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mỗi lần lại bổ sung những nội dung, yêu cầu nhiệm vụ, giải pháp mới mang tư tưởng chỉ đạo mới với quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn để cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh xứng đáng vai trò lãnh đạo.

Việc viện dẫn hay đưa ra một quan điểm, luận chứng thiếu căn cứ, không đúng sự thật để kết luận rằng cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng ta không hiệu quả, “thanh trừng nội bộ”, “do chế độ” là không khách quan, không có tinh thần xây dựng mà thậm chí có ý đồ phá hoại của thế lực thù địch, cần phải đấu tranh kiên quyết loại bỏ khỏi đời sống chính trị, xã hội.

Sự thật

False
1 - 30Next