Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!
 
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
An Giang xuất bản Sổ tay tuyên truyền “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” năm 2024NewTinNguyễn LamAn Giang xuất bản Sổ tay tuyên truyền “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” năm 2024/SiteAssets/Biasotay-35-2024.jpg
04/03/2024 7:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII đã xác định: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.

Biasotay-35-2024.jpg

Trong những năm qua, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành tích cực của các tầng lớp nhân dân, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt việc cung cấp các nội dung thông tin chính thống, tích cực; đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch ngày càng nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả hơn, trong đó có việc xuất bản định kỳ “Sổ tay tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Biasotay-35-2024a.jpg

Phát huy tinh thần đó, nhằm tiếp tục cung cấp cho báo cáo viên, tuyên truyền viên các nội dung tuyên truyền chính thống, sát thực tiễn, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành “Sổ tay tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” năm 2024.

Sách dày 176 trang, in trên khổ 14,5 x 20,5 cm, được bố cục thành 02 phần chính:

Phần I: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phần II: Nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bạn đọc có thể nghiên cứu, tham khảo cuốn sách tại các thư viện, tủ sách trong tỉnh và trên Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang (tại địa chỉ: angiang.dcs.vn) hay Trang tin điện tử Tuyên giáo An Giang (tại địa chỉ: tuyengiaoangiang.vn).

Nguyễn Lam

False
Sáng mãi tinh thần “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”Bài viếtTTCTTTSáng mãi tinh thần “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”/SiteAssets/Thanhlap-dcsvn-3-2-2024.jpg
02/02/2024 8:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (đăng báo Nhân Dân ngày 03/02/1969) là một tổng kết về lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, độ lùi lịch sử và những vấn đề đặt ra trong thực trạng đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên càng cho thấy ý nghĩa to lớn và sức sống trường tồn của Tác phẩm. Đây thật sự là một “cuốn cẩm nang” quý báu về công tác xây dựng Đảng nói chung, giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng nói riêng.

Thanhlap-dcsvn-3-2-2024.jpg

Bước vào năm 1969, nước ta đứng trước bối cảnh đầy cam go, thử thách trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đòi hỏi tinh thần đấu tranh quyết liệt và sự hy sinh cao cả. Để có được tinh thần, ý chí, quyết tâm chiến đấu to lớn nhất, trước hết cần quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, coi đây là một động lực thúc đẩy cách mạng tiến lên. Đó là lý do Chủ tịch Hồ Chí Minh chuẩn bị hết sức công phu, trao đổi kỹ lưỡng với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị để viết Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Tác phẩm gần 700 chữ đăng báo Nhân Dân vào đúng ngày thành lập Đảng (03/02/1969), được xem lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của Người trong xây dựng Đảng về đạo đức với toàn Đảng, toàn dân ta trước lúc đi xa.

Theo đồng chí Vũ Kỳ nhớ lại, sau khi tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, trong buổi làm việc cuối cùng về bản thảo bài báo, đồng chí Tố Hữu thưa với Bác rằng, Bác đã sửa chữa hết cả bản thảo đầu tiên rồi. Bác mỉm cười và nói: Bác sửa nhưng vẫn giữ nguyên ý chính của bài là “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng”. Cái đó là quan trọng nhất. Đồng chí Tố Hữu đề nghị Bác chuyển vế sau thành vế trước, vì đa số cán bộ, đảng viên ta là tốt, ưu điểm là cơ bản, chỉ có một số ít thoái hóa biến chất. Bác hỏi đồng chí Vũ Kỳ “Ý kiến chú thế nào?” Đồng chí Vũ Kỳ đồng ý với ý kiến của đồng chí Tố Hữu. Bác nói: “Ý kiến của các chú Bác thấy cũng có lý. Nhưng Bác còn phân vân điều này: “Gia đình các chú tiết kiệm mua sắm được bộ bàn ghế, giường tủ mới. Vậy trước khi kê vào phòng, các chú có quét dọn nhà cửa sạch sẽ hay cứ để rác rưởi bẩn thỉu mà khiêng bàn ghế, giường tủ vào?”. “Bác đồng ý đổi tên bài thành Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nhưng ở trong bài thì dứt khoát phải để nguyên ý Bác “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng”.

Mở đầu tác phẩm, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở cán bộ đảng viên luôn nêu cao vai trò gương mẫu tiên phong để xứng đáng là người lãnh đạo, xứng đáng với lòng tin cậy, mến phục của Nhân dân: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Người khen ngợi trong lịch sử đấu tranh của Đảng và trong mọi hoạt động hằng ngày, nhất là trên mặt trận chiến đấu và sản xuất, rất nhiều cán bộ đảng viên tỏ ra anh dũng, gương mẫu, gian khổ đi trước, hưởng thụ đi sau và đã làm nên những thành tích rất vẻ vang. Thành tích và ưu điểm nói trên đã được Nhân dân và Đảng thừa nhận, ghi nhớ và tự hào.

Bên cạnh những đồng chí tốt ấy, vẫn còn một số ít cán bộ đảng viên mà đạo đức, phẩm chất còn thấp kém, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, làm suy giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng. Bác cho rằng, những sai lầm, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên có nguồn gốc sâu xa là do “chủ nghĩa cá nhân”. Nó khiến cho họ luôn nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết, không muốn “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”. Chủ nghĩa cá nhân là “kẻ thù hung ác”, “một thứ vi trùng rất độc, do nó mà sinh ra các thứ bệnh rất nguy hiểm”. Vì chủ nghĩa cá nhân mà ngại gian khổ, khó khăn; sa vào tham ô, hủ hoá, lãng phí, xa hoa; tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành; tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền; xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh; thiếu tinh thần cố gắng vươn lên, không chịu học tập để tiến bộ. Chủ nghĩa cá nhân còn gây ra tình trạng mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, phương hại đến lợi ích của cách mạng, của Nhân dân. Tóm lại, do cá nhân chủ nghĩa mà phạm nhiều sai lầm.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cảnh báo, trong điều kiện Đảng cầm quyền, chủ nghĩa cá nhân ngày càng có những biểu hiện tinh vi, phức tạp, do đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên, liên tục tu dưỡng đạo đức, nâng cao cảnh giác, quét sạch mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Người đã căn dặn: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.

Thời điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, mới chỉ “có một số ít cán bộ, đảng viên đạo đức, phẩm chất còn thấp kém”, mà Người đã nhấn mạnh phải quét sạch chủ nghĩa cá nhân mới nâng cao được đạo đức cách mạng. Còn hiện nay Đảng ta đánh giá: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc”. Tình trạng này làm giảm sút lòng tin của Nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Do vậy, hơn bao giờ hết, vấn đề chống chủ nghĩa cá nhân phải được đặc biệt chú trọng, góp phần phòng, chống, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

DH13-DCSVN-copy.jpg

Để “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, làm cho tất cả cán bộ, đảng viên xứng đáng là những chiến sĩ cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đảng cần ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên. Phải thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng. Phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ, đảng viên. Chế độ sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm túc. Kỷ luật của Đảng phải nghiêm minh. Công tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ”.

Đối với cán bộ, đảng viên, Người yêu cầu: “Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của Nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tinh thần tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật. Phải đi sâu đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Phải cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ”.

Qua tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thấy, chủ nghĩa cá nhân nằm ngay trong chính mỗi con người, là “kẻ địch ở trong lòng”. Do vậy, nhân tố quyết định trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân là năng lực, nội lực ở mỗi con người, được bảo đảm bằng nền tảng đạo đức, năng lực làm chủ bản thân, kiểm soát được mọi ham muốn, cám dỗ, khiến hành vi không vượt qua lằn ranh của pháp luật và đạo đức xã hội; dùng lý trí chế ước cảm xúc, dùng lương tri tự “thẩm định” cái được làm và cái không được làm, tự “phán xử” chính mình khi vấp phải khuyết điểm dù nhỏ nhất. Sức mạnh của đạo đức chỉ được xác lập khi khơi dậy được ý thức tự giác trong mỗi người để gạt bỏ cái thấp hèn, vươn tới cái cao đẹp, chống lại cái ác, nuôi dưỡng cái thiện. Chúng ta phải làm cho phần tốt trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa Xuân và phần xấu bị mất dần đi.

Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng theo Chủ tịch Hồ Chí Minh không phải là “ép xác’’ kiểu chủ nghĩa khắc kỷ, mà là rèn luyện bản lĩnh đối mặt với cám dỗ, lấy đạo đức hướng dẫn, kiểm soát ham muốn, đề cao danh dự, trách nhiệm, hài hòa trong đời sống vật chất và tinh thần, nhất là “ít lòng ham muốn vật chất”. Người đảng viên phải nghiêm khắc với chính mình, rèn dũng khí đối mặt với những điểm yếu bản thân, nêu cao ý thức tự chủ trước mọi hoàn cảnh.

Trong khi kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh phân biệt rất rõ chủ nghĩa cá nhân với lợi ích cá nhân chính đáng của con người. Người lưu ý và nhấn mạnh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là “giày xéo lên lợi ích cá nhân”, vì mỗi người đều có tính cách, sở trường, đời sống riêng, nếu lợi ích cá nhân không trái với lợi ích tập thể thì không phải là xấu. Người chỉ ra phương pháp xử lý khi có xung đột giữa lợi ích riêng với lợi ích chung là: Nếu lợi ích cá nhân mâu thuẫn với lợi ích chung, thì đạo đức cách mạng đòi hỏi lợi ích riêng của cá nhân phải phục tùng lợi ích chung, đặt sự nghiệp cách mạng của Đảng, lợi ích của quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết. Điều này có ý nghĩa phương pháp luận là, trong khi đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân thì phải tôn trọng lợi ích cá nhân chính đáng, hợp pháp, làm cho lợi ích cá nhân vận động cùng chiều với lợi ích của quốc gia - dân tộc, dựa vào vai trò hướng dẫn của đạo đức cách mạng.

Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân là nội dung lớn, quan trọng và cấp thiết, phải tiến hành thường xuyên, lâu dài, kiên trì. Trước tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay, hơn lúc nào hết, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị về chính trị, tư tưởng, đạo đức, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân càng phải được xác định là nhiệm vụ cấp thiết, đúng với vị trí và tầm quan trọng của nó. Các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi đảng viên cần thấm nhuần sâu sắc hơn tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, có thái độ quyết tâm hơn trong đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân, xây dựng Đảng ta xứng đáng “là đạo đức”, “là văn minh”.

SỰ THẬT

True
Họp báo phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư - năm 2024TinAdminHọp báo phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư - năm 2024/SiteAssets/Phatdong-cuocthi-chinhluan-24.jpg
24/01/2024 6:00 CHNoĐã ban hành

​(TUAG)- Sáng 24/01, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam họp báo phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ tư - năm 2024, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các trường chính trị tỉnh.

Phatdong-cuocthi-chinhluan-24.jpg

Quang cảnh họp báo.

Phát biểu tại họp báo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương nhấn mạnh: Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nâng cao về nhận thức, ý chí, hành động trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hình thành mạng lưới rộng khắp đất nước để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh hiệu quả với các luận điệu, âm mưu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, nhất là vai trò của các cơ quan báo chí, lực lượng người làm báo trong bối cảnh mới về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Qua 3 lần tổ chức trước đó, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng, quy mô, thành công, tạo sự đồng thuận, lan toả sâu rộng trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội, đồng thời khẳng định bản sắc của cuộc thi về vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiều bài viết đã trực tiếp phản bác các luận điệu sai trái, tăng cường sức đề kháng trước những dòng thông tin lệch lạc, sai trái.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ tư - năm 2024 sẽ nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi cấp Trung ương đến hết ngày 15/7/2024 (theo dấu bưu điện). Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi ở cấp Trung ương: Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Nguyễn Phong Sắc (hoặc số 419 Hoàng Quốc Việt), phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 080.41053 hoặc 090.533.8080, email: thichinhluan35@gmail.com.

Ban Chỉ đạo Cuộc thi cấp Trung ương sẽ trao giải theo 5 loại hình tác phẩm dự thi là: Tạp chí, Báo, Phát thanh, Truyền hình, Video clip. Mỗi loại hình tác phẩm báo/tạp chí dự kiến trao 03 giải A, 06 giải B, 10 giải C, 20 giải Khuyến khích. Mỗi loại hình tác phẩm phát thanh/truyền hình dự kiến trao 02 giải A, 04 giải B, 06 giải C, 10 giải Khuyến khích; loại hình Video clip dự kiến trao 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C, 06 giải Khuyến khích. Ban Chỉ đạo Cuộc thi cấp Trung ương dự kiến lựa chọn, trao một giải Đặc biệt cho tác phẩm thuộc tất cả các loại hình.

Ban Chỉ đạo Cuộc thi cấp Trung ương trao 15 giải Tập thể xuất sắc cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức Cuộc thi tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình sâu rộng, sáng tạo; có nhiều tác phẩm dự thi cấp Trung ương đạt chất lượng tốt, trong đó có ít nhất một tác phẩm đạt giải B trở lên.

Ngoài giải chính thức, Ban Chỉ đạo Cuộc thi cấp Trung ương trao 20 giải Triển vọng cho tác phẩm dự thi của tác giả/nhóm tác giả là đoàn viên, thanh niên, sinh viên lọt vào vòng Chung khảo có số điểm cao nhất trong số tác phẩm của đoàn viên, thanh niên, sinh viên; trao Phần thưởng cho tác giả/nhóm tác giả cao tuổi và nhỏ tuổi nhất.

Thông cáo báo chí về phát động cuộc thi: Thông cáo Báo chí phát động Cuộc thi năm 2024.doc


False
Thoại Sơn tổng kết công tác dư luận xã hội và hoạt động Ban Chỉ đạo 35 huyệnTinKim CươngThoại Sơn tổng kết công tác dư luận xã hội và hoạt động Ban Chỉ đạo 35 huyện/SiteAssets/TS-tket-dlxh-bcd35-1.jpg
03/01/2024 2:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 03/01, Thường trực Huyện ủy Thoại Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dư luận xã hội và hoạt động Ban Chỉ đạo 35 năm 2023. Tham dự có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Thịnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện Lê Hữu Nghị cùng các đồng chí thành viên, tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo (BCĐ) 35 huyện.

TS-tket-dlxh-bcd35-1.jpg

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Thịnh phát biểu tại hội nghị

TS-tket-dlxh-bcd35-2.jpg

Đồng chí Lê Hữu Nghị - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2023, BCĐ 35 huyện đã chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đạt được kết quả quan trọng. Cụ thể đã kịp thời tham mưu cấp ủy tăng cường công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, kịp thời chỉ đạo tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, xử lý các trường hợp đăng tải những tin xấu, độc, tin chưa kiểm chứng trên không gian mạng gây hoang mang trong dư luận xã hội. Duy trì hoạt động có hiệu quả trang facebook của lực lượng công an, quân sự, các ngành, địa phương... để tổ chức tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội, có trên 1000 tin, bài viết, video, 24 kỳ chuyên mục quốc phòng toàn dân về những nội dung liên quan đến công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ngoài ra, BCĐ 35 huyện, đã kịp thời đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các  thông tin xấu độc là 15 tài khoản…

Hội nghị cũng đã thảo luận đề xuất giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới, như tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ đảng viên và nhân dân, bám sát quy chế hoạt động, tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay, đẩy mạnh tuyên truyền các thông tin tích cực, gương người tốt việc tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội, với phương châm lấy cái đẹp dẹp cái xấu…

Kim Cương

False
Hội nghị giao ban Công tác dư luận xã hội, tham mưu ban chỉ đạo 35 các cấp năm 2023TinNguyễn LamHội nghị giao ban Công tác dư luận xã hội, tham mưu ban chỉ đạo 35 các cấp năm 2023/SiteAssets/HN-giaoban-dlxh-nam23-1.jpg
28/12/2023 9:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 28/12, tại Huyện ủy Chợ Mới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban Công tác dư luận xã hội (DLXH), tham mưu ban chỉ đạo (BCĐ) 35 các cấp năm 2023 và tọa đàm “Phát huy hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên DLXH”.

HN-giaoban-dlxh-nam23-1.jpg

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Hà Minh Trang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới chủ trì Hội nghị.

 HN-giaoban-dlxh-nam23-2.jpg

Đồng chí Hà Minh Trang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới phát biểu chào mừng Hội nghị

Trong năm 2023, dư luận trong tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, thống nhất cao trong các tầng lớp nhân dân công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực; các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch được tăng cường, đẩy mạnh; công tác an sinh xã hội, chăm lo cho đồng bào dân tộc, tôn giáo, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế… luôn được quan tâm; tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh được đảm bảo, giữ vững.

Công tác DLXH năm 2023 có những kết quả nổi bật như: Công tác nắm bắt, phản ánh DLXH tiếp tục được đổi mới về nội dung và hình thức theo hướng “toàn diện, nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, bám sát thực tiễn cơ sở”. Công tác tổng hợp, phân tích, dự báo được nâng cao chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu. Công tác phối hợp giải quyết, phản hồi và định hướng DLXH ngày càng đi vào nề nếp, phát huy hiệu quả tích cực; có hàng trăm nội dung phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến hầu hết các mặt trong đời sống xã hội đã được các cơ quan, ban ngành, địa phương phản hồi; hầu hết các nội dung báo cáo trả lời phản hồi DLXH đều được các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra, cũng như tham mưu đề xuất giải pháp góp phần ổn định tư tưởng, tâm trạng dư luận trong cán bộ, đảng viên, người lao động.

HN-giaoban-dlxh-nam23-3.jpg 

Đại biểu tham dự Hội nghị

Công tác thăm dò, điều tra, khảo sát DLXH tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng theo Đề án 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kết quả điều tra, khảo sát DLXH được sử dụng phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; cung cấp dữ liệu giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước các cấp kịp thời chấn chỉnh, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện những chủ trương chính sách phù hợp.

Trong năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiến hành triển khai 05 cuộc điều tra, khảo sát dư luận xã hội. Đồng thời, hỗ trợ Ban Tuyên giáo Trung ương 01 cuộc khảo sát, điều tra trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động đội ngũ cộng tác viên DLXH được phát huy; công tác củng cố kiện toàn thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn, chú trọng những địa bàn, lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm.

 HN-giaoban-dlxh-nam23-6.jpg

HN-giaoban-dlxh-nam23-7.jpg

HN-giaoban-dlxh-nam23-8.jpg

Đại diện lãnh đạo các ngành, địa phương tham gia tham luận, thảo luận

Buổi tọa đàm đã ghi nhận 08 ý kiến tham luận, thảo luận, đánh giá thực trạng về tình hình nắm bắt, phân tích, giải quyết, định hướng DLXH của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể trong tỉnh; tình hình hoạt động của đội ngũ cộng tác viên DLXH. Qua đó, giúp các đơn vị, địa phương trao đổi, rút ra những bài học kinh nghiệm để bồi dưỡng đội ngũ cộng tác viên, nâng cao chất lượng nắm bắt dư luận, phân tích tình hình và tham mưu kịp thời cho cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đưa thông tin chính thống vào cuộc sống.

HN-giaoban-dlxh-nam23-9.jpg

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà biểu dương những nỗ lực và ghi nhận kết quả đã đạt được thời gian qua của các ngành, các cấp trong tỉnh. Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những vấn đề còn tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại Hội nghị, để công tác DLXH, tham mưu BCĐ 35 các cấp đạt được kết quả tích cực hơn nữa, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị quan tâm một số nội dung như: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng liên quan trên lĩnh vực tư tưởng nói chung, công tác DLXH nói riêng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác DLXH trên địa bàn đi vào chiều sâu, thiết thực; thực hiện tốt công tác phối hợp nắm bắt, phản ánh, phản hồi, dự báo, định hướng DLXH trong nội bộ và các tầng lớp nhân dân trên các lĩnh vực, nhất là tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020, của Ban Bí thư.

Quan tâm phát huy tốt hơn nữa vai trò của đội ngũ cộng tác viên DLXH. Tập trung nâng chất hơn nữa hoạt động của mạng lưới cộng tác viên trên địa bàn; thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động; tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên DLXH, lực lượng nòng cốt các cấp; khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai, thực hiện tốt hơn trong công tác DLXH; không ngừng đổi mới phương pháp, kỹ năng nắm bắt, phản ánh tình hình DLXH, trong đó, cần đa dạng hóa kênh nắm bắt đặc biệt là tận dụng tối đa các phương tiện truyền thông, Internet, mạng xã hội...

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, công tác DLXH phải gắn với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Do đó, đề nghị các địa phương, đơn vị tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, “phủ xanh” thông tin tích cực; “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực”. Tiếp tục rà soát, quản lý các trang mạng xã hội theo Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về quản lý cán bộ, đảng viên thiết lập, sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý các thông tin xấu độc trên không gian mạng, kịp thời dự báo tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; đăng tải chia sẻ, lan tỏa thông tin chính thống, tích cực, hình ảnh về quê hương, đất nước, con người với nhiều hình thức trên không gian mạng…

Nguyễn Lam

True
Đập tan âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội Bài viếtHòa BìnhĐập tan âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội /SiteAssets/daptanphiquansu-1.jpg
22/12/2023 2:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Chống phá cách mạng Việt Nam là một mục tiêu xuyên suốt của các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước. Chúng đưa ra những luận điệu đòi đa nguyên, đa đảng, đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp năm 2013;… Trong đó, luận điệu "phi chính trị hóa quân đội" được những đối tượng này xác định là một nội dung trọng tâm. Với luận điệu "Quân đội là của quốc gia, dân tộc", chỉ để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và phục vụ nhân dân. Chúng cho rằng quân đội phải "đứng ngoài chính trị"; quân đội cần phải "trung lập", "đứng giữa", không lệ thuộc hoặc đặt dưới sự lãnh đạo của một đảng phái nào... Từ đó, đấu tranh phòng, chống âm mưu "phi chính trị hóa" quân đội ở nước ta là một yêu cầu, một nội dung đặc biệt quan trọng và cấp thiết trong quá trình xây dựng quân đội nước ta về chính trị.

daptanphiquansu.jpg

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao tinh thần cảnh giác với âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội cho cán bộ, chiến sĩ.

Cần phải khẳng định rằng, Quân đội nhân dân Việt Nam không thể "phi chính trị hóa" vì một số lý do:

Thứ nhất, theo quan niệm của chủ nghĩa Mác-Lênin, trong thời kỳ quá độ tất yếu còn tồn tại chuyên chính vô sản, C.Mác viết: "Giữa xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa là một thời kỳ cải biến cách mạng từ xã hội nọ sang xã hội kia. Thích ứng với thời kỳ ấy, là một thời kỳ quá độ chính trị, và nhà nước của thời kỳ ấy không thể là cái gì khác hơn là nền chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản". Bởi ở thời kỳ này, xã hội còn phân chia giai cấp, cuộc đấu tranh giai cấp vẫn còn tiếp tục, vẫn còn các lực lượng mưu toan phục hồi chế độ cũ, vẫn còn âm mưu xâm lược của các thế lực đế quốc. Giai cấp công nhân, nhân dân lao động cần có nhà nước của mình để trấn áp lực lượng phản cách mạng, trấn áp bọn phá hoại trật tự xã hội mới và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Là thời kỳ đấu tranh giữa chủ nghĩa tư bản đang giãy chết và chủ nghĩa cộng sản đang phát sinh, hay nói một cách khác giữa chủ nghĩa tư bản đã bị đánh bại nhưng chưa bị tiêu diệt hẳn và chủ nghĩa cộng sản đã phát sinh nhưng vẫn còn rất non yếu. Mà theo V.I.Lênin: "Chuyên chính là một chính quyền nhà nước trực tiếp dựa vào bạo lực. Bạo lực ở thế kỷ XX này, cũng như nói chung ở thời đại văn minh, không phải là quả đấm, cũng không phải là cái dùi cui nữa mà là quân đội". Điều đó cho thấy hiện nay ở Việt Nam, quân đội vẫn là lực lượng chủ yếu bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Về nguyên tắc, Đảng Cộng sản Việt Nam phải giữ vai trò lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan, chúng ta không chấp nhận luận điệu "Đảng không nắm Quân đội" và để quân đội trung lập.

Thứ hai, bài học từ thực tiễn một số nước "phi chính trị hóa" quân đội.

Ở Liên Xô, trong thời gian M.Gorbachev làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, những người lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội Liên Xô đã từ bỏ nguyên tắc xây dựng quân đội về chính trị trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin; xóa bỏ cơ chế lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với quân đội, làm cho quân đội Liên Xô bị "phi chính trị hóa" và dẫn đến bị vô hiệu hóa. Chỉ trong khoảng hai năm từ 1987-1989, gần 50% cán bộ cơ quan chiến lược của quân đội và khoảng 30% tướng lĩnh bị cho ra quân, trên 100 cán bộ lãnh đạo chính trị cấp chiến dịch-chiến lược bị cách chức với lý do "tư tưởng bảo thủ, yếu kém, không ủng hộ cải tổ". Ngày 29/8/1991, M.Gorbachev ra lệnh giải tán các cơ quan chính trị và từ 01/9/1991 chấm dứt mọi hoạt động của Đảng trong Quân đội Liên Xô. Bi kịch "phi chính trị hóa" xảy ra đã khiến Quân đội Xô Viết, một quân đội hùng mạnh từng đánh bại chủ nghĩa phát xít, với gần 4 triệu quân thường trực, vũ khí trang bị rất hiện đại bỗng chốc mất phương hướng chiến đấu, không biết phải bảo vệ mục tiêu nào trong "thảm họa chính trị" tháng 8/1991 dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô.

Trong thời gian gần đây, một số cuộc đảo chính ở các nước do quân đội các nước thực hiện đã dẫn đến sự bất ổn về chính trị - xã hội và làm suy yếu đất nước như ở Thái Lan, Myanma,v.v.. cho thấy bài học đắt giá khi thực hiện "phi chính trị hóa" quân đội; càng giúp chúng ta hiểu hơn lời dạy của V.I.Lênin: Hiện nay, cũng như trước kia và sau này, "quân đội không thể và không nên trung lập".

Thứ ba, lịch sử đã kiểm nghiệm và khẳng định những thành tựu của Quân đội nhân dân Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Ngay từ khi thành lập, Quân đội nhân dân Việt Nam đã là Quân đội của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân nhưng mang bản chất giai cấp công nhân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau 79 năm thành lập, Quân đội ta đã cùng Nhân dân đánh thắng những kẻ thù hùng mạnh nhất thế giới, lập nên những kỳ tích vĩ đại nhất trong lịch sử chiến tranh của nhân loại. Quân đội nhân dân Việt Nam không có mục đích chính trị tự thân, mà là thực hiện chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

daptanphiquansu-1.jpg

Để đấu tranh bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp:

Một là, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ quân đội vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đồng thời, không ngừng hoàn thiện cơ chế Đảng lãnh đạo Quân đội cho phù hợp với tình hình mới, kiện toàn hệ thống và nâng cao chất lượng tổ chức đảng trong Quân đội.

Hai là, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam. Cần tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ và chủ động đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, giác ngộ mục tiêu lý tưởng chiến đấu, xây dựng ý chí quyết tâm, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho mọi quân nhân, tạo ra sự "miễn dịch" cần thiết, tăng sức "đề kháng" để ngăn chặn, loại trừ sự thẩm thấu và xâm nhập của các luận điệu "phi chính trị hóa" quân đội ta của các thế lực thù địch.

Ba là, đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp xây dựng Quân đội, đảm bảo Quân đội tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhà nước và Nhân dân, có đủ sức mạnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống.

Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, chống quan điểm "Quân đội trung lập", "đứng ngoài chính trị" là một nguyên tắc cơ bản trong xây dựng Quân đội cách mạng. Đó là quá trình xây dựng và đấu tranh liên tục, xuyên suốt các bước trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội cách mạng, đòi hỏi phải thực hiện tổng hợp các biện pháp về chính trị, tư tưởng, tổ chức và chính sách... trên lập trường của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh./.

H.B

False
Đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook chống Đảng, Nhà nước lãnh 8 năm tù TinTiến TầmĐối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook chống Đảng, Nhà nước lãnh 8 năm tù /SiteAssets/Doituong-chongdang-lanhan-2.jpg
11/12/2023 4:35 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Từng có tiền án 4 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, sau khi chấp hành xong hình phạt trở về địa phương, Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 1982, trú tại xã Vĩnh Châu, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) tạo nhiều tài khoản Facebook để tuyên truyền chống Nhà nước. Tại phiên toà sơ thẩm sáng 11/12/2023, Toà án nhân dân tỉnh An Giang, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Nam, 8 năm tù về tội “Phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Nam

Theo cáo trạng, ngày 10/4/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang có văn bản cung cấp nguồn tin về tội phạm đối với tài khoản “Nam Nguyễn Hoàng” trên mạng xã hội Facebook đã có hành vi “đăng tải, chia sẻ những bài viết, video có nội dung tuyên truyền nhằm chống Đảng, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thông tin sai sự thật về công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh An Giang”, đồng thời trích xuất, thu giữ 17 trang tài liệu, 03 video clip từ tài khoản “Nam Nguyễn Hoàng” gửi đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang.

Quá trình điều tra xác định: Từ tháng 7/2021, Nam bắt đầu sử dụng 04 tài khoản Facebook: “Hoang Nam Nguyen”, “Nam Nguyễn Hoàng”, “Nam Nguyen Hoang” và “Trinh Yến” do Nam tạo để thực hiện các hành vi chia sẻ, phát tán nhiều tài liệu, hình ảnh, video clip có nội dung chống phá Đảng và Nhà nước. Đồng thời, Nam còn nhiều lần livestream trên tài khoản “Nam Nguyen Hoang” để châm biếm, xúc phạm chính quyền địa phương; thường xuyên quay phim, chụp hình cán bộ, chính quyền địa phương đi ngang nhà, với mục đích đăng lên các trang mạng xã hội để xúc phạm, lăng mạ.

Quang cảnh phiên toà sơ thẩm

Ngày 24/7/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Nam để điều tra, xử lý.

Tiến Tầm

False
Phòng, chống tin giả, sai sự thật trên không gian mạngBài viếtAn BìnhPhòng, chống tin giả, sai sự thật trên không gian mạng/SiteAssets/PC-tingia-trenmang-1.jpg
11/12/2023 3:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Việt Nam là một trong những quốc gia có dân số sử dụng Internet tích cực nhất trên thế giới với khoảng 72,1 triệu người (số liệu năm 2022 của We are Social). Xu hướng người dân đọc tin tức qua mạng, sử dụng mạng xã hội để chia sẻ thông tin ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, không gian mạng với đặc tính dễ ẩn danh, lan truyền nhanh đã trở thành môi trường thuận lợi cho hoạt động phát tán tin giả, tin sai sự thật. Tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng có nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, xã hội,... gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân; ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, gây thiệt hại về kinh tế... Nhiều thông tin thiếu kiểm chứng, bịa đặt, phản cảm được người dùng mạng xã hội chia sẻ rộng rãi gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Theo từ điển Cambridge: “Tin giả là những câu chuyện không có thật được lan truyền dưới dạng tin tức trên Internet hoặc các phương tiện truyền thông khác, thường được tạo ra để tác động đến quan điểm chính trị hoặc tạo ra như một trò đùa”.

Theo ấn phẩm báo chí của UNESCO: Tin giả ngày nay không chỉ là cái mác gắn cho thông tin sai sự thật và gây nhầm lẫn, được ngụy trang và phát tán như tin tức. Tin giả hay tin xuyên tạc là một lời nói dối cố ý, có chủ đích, nhằm vào những người bị những kẻ ác ý chủ động lừa dối.

Theo Liên minh châu Âu (EU): Tin giả được hiểu là thông tin sai lệch hoặc thông tin cố ý gây hiểu lầm có thể kiểm chứng được tạo ra, trình bày và phát tán vì lợi ích kinh tế hoặc cố ý lừa dối công khai và có thể gây tổn hại cho cộng đồng (Báo cáo về tin xuyên tạc và tin giả năm 2019 - Disinformation and Fake news final report).

Định nghĩa theo “Tiêu chuẩn cộng đồng” của Facebook: Thông tin sai lệch là nội dung chứa tuyên bố mà bên thứ ba đáng tin cậy xác định là sai sự thật. Tin đồn không thể xác minh là tuyên bố mà đối tác chuyên môn tại nguồn xác nhận là rất khó hoặc không thể truy vết, trong trường hợp không có nguồn đáng tin cậy, nội dung tuyên bố không đủ cụ thể để vạch trần hoặc tuyên bố đó đáng ngờ, phi lý đến mức khó tin.

Trên cơ sở tham khảo các định nghĩa nêu trên và xuất phát từ thực tiễn công tác quản lý nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra định nghĩa về tin giả trên không gian mạng như sau: Tin giả trên không gian mạng là những thông tin sai sự thật được cố ý đăng tải, lan truyền nhằm mục đích không chính đáng, gây hiểu lầm cho người đọc, người xem hoặc những thông tin có một phần sự thật nhưng không hoàn toàn chính xác do không được kiểm chứng, xác minh hoặc bị phóng đại, suy diễn, làm thay đổi bản chất của sự việc, thường xuất hiện dưới dạng tin tức và được lan truyền chủ yếu trên mạng xã hội.

Tin giả có thể được tạo ra bằng nhiều phương thức tinh vi như làm giả tiếng, giả hình, giả video và xuất hiện dưới dạng video, clip ngắn trên YouTube, TikTok hoặc bài viết trên Facebook được trình bày giống như một tin báo chí,...

Giả hình là sử dụng công nghệ cắt ghép tạo hình ảnh người giả y như thật để tạo ra tin tức giả.

Giả tiếng là sử dụng công nghệ TTP (công cụ chuyển văn bản thành tiếng nói - text to speech) để tạo ra các cuộc gọi tự động với giọng robot thu sẵn. Từ nhiều năm trước đã có những người sử dụng công nghệ này để thay họ đọc thông tin, tin tức do họ “xào nấu” ra. Hiện nhiều người đang dùng công nghệ này cho các chương trình trên YouTube.

Giả video được thực hiện bằng cách cắt ghép hình ảnh người dẫn chương trình lồng vào dẫn bản tin giả. Clip giả nhưng có người dẫn chương trình sống động như thật. Loại hình ảnh giả này “buộc” người xem nghĩ đó là những thông tin thật vì có hình ảnh quen mặt của người dẫn chương trình truyền hình.

PC-tingia-trenmang-1.jpg

PC-tingia-trenmang-2.jpg

PC-tingia-trenmang-3.jpg

PC-tingia-trenmang-4.jpg

PC-tingia-trenmang-5.jpg

PC-tingia-trenmang-6.jpg

PC-tingia-trenmang-7.jpg

PC-tingia-trenmang-8.jpg

PC-tingia-trenmang-9.jpg

PC-tingia-trenmang-10.jpg

PC-tingia-trenmang-11.jpg

PC-tingia-trenmang-12.jpg

PC-tingia-trenmang-13.jpg

False
Dấu ấn công tác xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nayBài viếtAG3567Dấu ấn công tác xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nayhttps://www.angiang.dcs.vn/SiteAssets/HN-BCHTW-giua-nhiemky-23-3.jpg
05/12/2023 3:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. Đại hội không chỉ xác định phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, mà còn đề ra phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và tầm nhìn đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước.


Trên cơ sở tổng kết toàn diện, sâu sắc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII và yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời kỳ phát triển mới, Đại hội XIII của Đảng đặc biệt coi trọng và nhấn mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội để thực hiện. Ban Chấp hành Trung ương đã họp 08 kỳ theo chương trình và 04 kỳ đột xuất để cụ thể hóa thực hiện những nội dung lớn, quan trọng mà Nghị quyết Đại hội đề ra. Cụ thể là:

Hội nghị lần thứ nhất (31/01/2021): Diễn ra trong thời gian tiến hành Đại hội Đảng toàn quốc để bầu Bộ Chính trị (18 đồng chí), Tổng Bí thư, Ban Bí thư (5 đồng chí), Uỷ ban kiểm tra Trung ương (19 đồng chí) và Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương.

Hội nghị Trung ương 2 (3/2021): Thông qua Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; xác định những nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong nhiệm kỳ và trong năm 2021; chuẩn bị nhân sự 03 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước để giới thiệu với Quốc hội bầu tại kỳ họp cuối của Quốc hội khóa XIV.

Hội nghị Trung ương 3 (5/2021): Thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban kiểm tra Trung ương khóa XIII;  Chuẩn bị nhân sự 50 chức danh cán bộ lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước, phục vụ kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV; bổ sung, sửa đổi Quy định số 29-QĐ/TW, Quy định số 30-QĐ/TW và ban hành Quy định số 22-QĐ/TW về "Công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng"; Quy định số 24-QĐ/TW về "Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng"; bầu bổ sung 02 Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương; kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với 01 Ủy viên BCHTW Đảng khóa XIII và khai trừ Đảng 01 đồng chí nguyên Ủy viên BCHTW Đảng khóa X, XI.

Hội nghị Trung ương 4 (10/2021): Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng và ban hành Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về: "Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa";  bổ sung, sửa đổi Quy định số 47-QĐ/TW và ban hành Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về "Những điều đảng viên không được làm".

Hội nghị Trung ương 5 (05/2022): Ban hành Nghị quyết số 18-NQ/W về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết số 19-NQ/W về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết số 20-NQ/W về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"; Nghị quyết số 21-NQ/W về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới". Đặc biệt, Hội nghị này đã Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.

Hội nghị Trung ương 6 (03-9/10/2022): Ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong tình hình mới"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trong tình hình mới"; Nghị quyết số 29-NQ/TW về "Tiếp tục đẩy mạnh CNH, HĐH đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050"; Kết luận số 45-KL/TW về "Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050". Trong công tác cán bộ, Trung ương cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị giới thiệu với Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán nhà nước và phê chuẩn Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XV; kỷ luật khai trừ Đảng 01 Ủy viên BCHTW Đảng và cho thôi Uỷ viên BCH Trung ương khóa XIII đối với 03 đồng chí.

Hội nghị Trung ương 7 (15-17/5/2023): Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ; lấy phiếu tín nhiệm của Trung ương đối với 21 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; cho thôi Ủy viên BCHTW Đảng khóa XIII đối với 01 đồng chí và khai trừ Đảng đối với 01 đồng chí nguyên Ủy viên BCHTW Đảng.

Hội nghị Trung ương 8 (2-8/10/2023): Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; kế hoạch ngân sách nhà nước ba năm tới (2024 - 2026) và lộ trình thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ 01/7/2024; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI "Một số vấn đề về chính sách xã hội"; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về "Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc"; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX về "Xây dựng và phát phát triển đội ngũ trí thức"; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV; bầu bổ sung Uỷ viên Ban Bí thư (đồng chí Lê Hoài Trung, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương); quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV theo Kế hoạch số 17-KH/TW ngày 07/7/2023 của Bộ Chính trị về Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. Đồng thời, Hội nghị đã tiến hành xem xét và kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với 01 đồng chí Ủy viên BCHTW Đảng khóa XIII; cho thôi Ủy viên BCHTW Đảng đối với 01 đồng chí, khai trừ ra khỏi Đảng đối với 01 đồng chí nguyên Ủy viên BCHTW Đảng khóa XII. Căn cứ kết quả Hội nghị, Trung ương đã ban hành 04 Nghị quyết quan trọng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội; tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn mới.

Ngoài các Hội nghị trên, Ban Chấp hành Trung ương còn tiến hành 4 Hội nghị đột xuất để quyết định về công tác cán bộ; sau đó Quốc hội đã tổ chức 4 kỳ họp đột xuất để kiện toàn một số chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan nhà nước.

Bộ Chính trị đã ban hành các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 06 vùng; Nghị quyết về phát triển vùng Thủ đô Hà Nội; về phát triển đội ngũ Doanh nhân Việt Nam v.v. Đồng thời, bổ sung, sửa đổi và ban hành nhiều quy định, quy chế về công tác cán bộ như: Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 về "Khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám đổi mới, dám đương đầu với khó khăn, thách thách, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung"; Kết luận số 12-KL/TW, ngày 06/4/2022 về "Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực"; Quy định số 32-QĐ/TW, ngày 16/9/2021 về "Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực"; Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 03/11/2021 về "Việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ"; Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27/12/2021 về "Công tác quy hoạch cán bộ"; Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 8/2/2022 về "Một số vấn đề về bảo vệ Chính trị nội bộ Đảng"; Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 28/4/2022 về "Luân chuyển cán bộ"; Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về "Xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm"; Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 về "Phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử"; Quy định 96-QĐ/TW, ngày 02/2/2023 về "Lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị"; Quy định 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 về "Kiểm điểm, đánh giá đối với tập thể và cá nhân trong hệ thống chính trị" v.v.

Thực tiễn cho thấy, các nghị quyết, kết luận, quy định, quy chế, quyết định… do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay đã và đang đi vào cuộc sống, có tác động tích cực đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ phát triển mới.

Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, nhiệm vụ còn rất to lớn, nặng nề, đòi hỏi cấp ủy tiến hành rà soát và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương và mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đảng bộ cấp mình đã đề ra. Trong đó, đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cấp trên và người đứng đầu. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Xem xét, xử lý kịp thời, nghiêm minh, dứt điểm những vụ việc tham những, tiêu cực ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Có cơ chế, chính sách khuyến khích, bảo vệ những cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp chung. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao đạo đức, văn hoá, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện phương châm "3 không, 4 hơn": "không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm, không đổ cho khách quan" "Tích cực hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa". Kiên quyết đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, làm việc "cầm chừng", "phòng thủ", "che chắn", giữ "an toàn", né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên./.

Sự Thật

True
Tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địchTinNguyễn LamTập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch/SiteAssets/Taphuan-35-23-3.jpg
01/12/2023 1:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 01/12, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023.

Taphuan-35-23-1.jpg
Đại biểu tham dự Hội nghị

Taphuan-35-23-2.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

Đến dự có đồng chí Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh; đồng chí Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh; Đại tá, Nhà báo Đỗ Phú Thọ - Chuyên gia Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân và các thành viên, nhóm chuyên gia, tổ thư ký giúp việc, nhóm cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí tỉnh.

Taphuan-35-23-3.jpg
Đồng chí Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Văn Nưng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh cho biết: Thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy An Giang đã cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện và đã được triển khai bài bản với những hình thức, phương thức, cách làm sáng tạo, đa dạng, phong phú trên địa bàn tỉnh trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 35 còn bộc lộ một số khó khăn, hạn chế nhất định. Một trong những hạn chế đó là chất lượng, hiệu quả các tin, bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch trên báo chí, Internet, mạng xã hội…. từng lúc, từng nơi chưa đáp ứng yêu cầu; tính thuyết phục, sức hấp dẫn, tính “chiến đấu” chưa cao, dẫn đến hiệu quả trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác chưa được như mong đợi. Xuất phát từ thực tế đó, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh lựa chọn nội dung cho lớp tập huấn năm 2023 sẽ tập trung đi sâu, trang bị thêm về: “Kỹ năng, phương pháp viết tin, bài trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên báo chí, Internet, mạng xã hội”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung tiếp thu; chủ động nghiên cứu tài liệu; tích cực trao đổi, thảo luận, nêu lên các khó khăn, vướng mắc trong thực tế công tác tại ngành, địa phương, đơn vị để đồng chí báo cáo viên trao đổi, giải đáp.

Taphuan-35-23-4.jpg

Taphuan-35-23-5.jpg

Đại tá, Nhà báo Đỗ Phú Thọ - Chuyên gia Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương trao đổi với đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, hơn 500 đại biểu nghe Đại tá, Nhà báo Đỗ Phú Thọ - Chuyên gia Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương phân tích, làm rõ mục đích, yêu cầu của Nghị quyết 35 và nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; trao đổi kỹ năng và kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí tham gia cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó, tập trung vào quy trình xây dựng tác phẩm chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí hay về đề tài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng như kinh nghiệm thực tiễn khi thực hiện tác phẩm cụ thể.

Nguyễn Lam

True
Một số giải pháp bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt NamBài viếtAG3567Một số giải pháp bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam/SiteAssets/Lienhoan-tienghat-cnldag-23-1.jpg
31/10/2023 3:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 25-10-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” đã xác định: “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc phải đi đôi với việc kiên quyết ngăn chặn sự xâm lăng văn hóa, xâm nhập các sản phẩm văn hóa xấu độc, ngoại lai và thông tin độc hại”.


Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW đã đạt nhiều kết quả quan trọng, trong đó có lĩnh vực văn hóa. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đánh giá: nhận thức về văn hóa, xã hội, con  người ngày càng toàn diện, sâu sắc hơn. Các lĩnh vực, loại hình, sản phẩm văn hóa phát triển ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu mới, nhiều mặt của đời sống xã hội. Nhiều giá trị truyền thống và di sản văn hóa được kế thừa, bảo tồn và phát huy. Việc phê phán, đấu tranh, đẩy lùi các xấu, cái ác, cái lạc hậu, chống các quan điểm, hành vi sai trái gây hại đến văn hóa, lối sống con người được chú trọng. Cùng với những đức tính cao đẹp của dân tộc ta, người dân An Giang với lòng nhân ái, trọng đạo nghĩa; chân chất, giản dị trong ứng xử và cuộc sống... đã tạo nên ý thức cộng đồng, gắn kết giữa cá nhân - gia đình - xã hội thành một khối đoàn kết, một sức mạnh nội sinh quan trọng trong suốt quá trình hội nhập và phát triển.

Tuy nhiên, trong thời đại kỷ nguyên số, vấn đề kế thừa, bảo tồn, xây dựng và phát huy được nền văn hóa tiên tiến, mang bản sắc riêng biệt của dân tộc đang đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng đang phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức khó giải quyết, như lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: “Sự tác động của quá trình toàn cầu hóa, cạnh tranh quốc tế và cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng cũng sẽ diễn ra quyết liệt, phức tạp hơn. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ số, xã hội số, văn hóa số... cùng với những cơ hội mà kỷ nguyên số tạo ra, công tác bảo tồn, phát huy được các giá trị tốt đẹp, cao quý của nền văn hóa hiện nay đang phải đối mặt với nhiều thách thức cơ bản…”, đó là các thế lực thù địch thông qua phát thanh, truyền hình, phim ảnh, xuất bản, quảng cáo… có những nội dung phản cảm vi phạm quy định pháp luật, đạo đức, văn hóa, thuần phong, mỹ tục Việt Nam... để tiến hành nhiều hoạt động xâm lăng văn hóa vào nước ta, hướng đến các tầng lớp nhân dân, trước hết là giới trẻ đang trong quá trình phát triển và hoàn thiện nhân cách, dễ bị tác động bởi các yếu tố mới lạ, khác biệt, hòng là suy yếu sức mạnh nội sinh.


Miếu Bà Chúa xứ núi Sam được vinh danh là Điểm đến tâm linh tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương

Đây là thủ đoạn tinh vi nhằm triệt tiêu tận gốc những giá trị cốt lõi, nền tảng của dân tộc Việt Nam, từ đó truyền bá, tiêm nhiễm những sản phẩm văn hóa xấu độc, lai căng, làm chuyển biến nhận thức, thay đổi hành vi, lối sống của con người. Từ sự chuyển biến về văn hóa dần lan sang lĩnh vực chính trị, hình thành ý thức chống đối về chính trị, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, sự tồn vong của chế độ. Sự xâm lăng văn hóa tuy âm thầm nhưng có thể phá hủy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định: “Văn hóa còn thì dân tộc còn”. Đại hội XIII nhấn mạnh một trong những quan điểm chỉ đạo cốt lõi và xuyên suốt là: “Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nền văn hóa và con người Việt Nam”; đồng thời “bảo vệ nền văn hóa, lợi ích quốc gia-dân tộc; kiên quyết đấu tranh, loại bỏ các sản phẩm, thông tin xấu độc, các văn hóa phẩm ngoại lai, độc hại, ảnh hưởng xấu đến ổn định chính trị-xã hội, thuần phong mỹ tục”.

Để giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên số, đồng thời đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng các hoạt động văn hóa-nghệ thuật để xuyên tạc, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta, cần có những giải pháp đồng bộ, toàn diện cơ bản sau.

Một là, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả của các loại hình văn hóa, văn nghệ. Có kế hoạch, cơ chế và giải pháp xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống dân tộc trong xây dựng con người, phát triển kinh tế xã hội. Chú trọng nâng cao giá trị tư tưởng, nghệ thuật, đồng thời bảo đảm tự do dân chủ trong sáng tạo văn học, nghệ thuật; khuyến khích những tiềm tòi mới làm phong phú thêm bản sắc văn hóa Việt Nam. Đồng thời, khắc phục tình trạng buông lỏng sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Kiên quyết ngăn chặn và làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng các hoạt động văn hóa hòng làm thay đổi hệ giá trị văn hóa Việt Nam.

Hai là, tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân về tầm quan trọng của văn hóa và mối nguy “xâm lăng văn hóa” với nhiều hình thức như: qua hệ thống giáo dục quốc gia, các kênh thông tin để tuyên truyền giáo dục phân biệt đúng, sai cho mọi người dân, mọi lứa tuổi, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi công dân đối với mối nguy xâm lăng văn hóa trong kỷ nguyên số, từ đó nêu cao cảnh giác, nhận diện và kiên quyết đấu tranh với những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, hành vi phản cảm, trái thuần phong mỹ tục, đi ngược lại truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Ba là, phát huy vai trò xung kích, đi đầu của đoàn viên, thanh niên trong bảo tồn, văn hóa.

Tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt để có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức được tầm quan trọng của văn hóa và trách nhiệm của bản thân trong bảo tồn giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc. Đoàn viên, thanh niên phải là những người xung kích trong việc phát hiện âm mưu, thủ đoạn, nội dung, phương thức chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị và nắm vững những luận cứ để trực tiếp và tổ chức đấu tranh phản bác lại những quan điểm sai trái thù địch đó; phát huy vai trò xung kích, tinh thần hoạt động của Đoàn Thanh niên, của tuổi trẻ Việt Nam để tuyên truyền cho Nhân dân hiểu, tạo “sức đề kháng” chủ động bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc.

Tóm lại, kiên quyết ngăn chặn sự xâm lăng văn hóa, xâm nhập các sản phẩm văn hóa xấu độc, ngoại lai và thông tin độc hại nhằm bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trường tồn và phát triển trong kỷ nguyên số, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Trong đó, văn nghệ sĩ chính là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa./.

Trường Giang

False
Những vấn đề đặt ra đối với công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mớiBài viếtAn BìnhNhững vấn đề đặt ra đối với công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới/SiteAssets/Tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-va-tong-thong-hoa-ky-joe-biden-hop-bao-chung-stand.jpg
16/10/2023 8:10 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Qua 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị khoá XI về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020, công tác thông tin đối ngoại đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu xuyên tạc, làm thất bại âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, công tác thông tin đối ngoại còn một số hạn chế, bất cập đó là chưa phản ánh đầy đủ, sâu sắc thành tựu nổi bật của đất nước; việc triển khai nhiệm vụ còn phân tán, thiếu trọng tâm, trọng điểm; chưa có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; một số cấp uỷ, tổ chức đảng chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của thông tin đối ngoại; công tác đấu tranh phản bác, ngăn chặn thông tin xấu độc, xuyên tạc có lúc, có nơi chưa thật hiệu quả; đầu tư nguồn lực chưa ngang tầm nhiệm vụ.


Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động như hiện nay, việc phân tích, hiểu rõ hiện tại cũng như xu hướng diễn biến trong thời gian tới của tình hình chính trị - an ninh - kinh tế - truyền thông quốc tế sẽ là cơ sở quan trọng để chúng ta triển khai hoạt động thông tin đối ngoại "chủ động, đồng bộ, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả" như Kết luận số 57-KL/TW đã nêu.

Tình hình thế giới và khu vực trong thời gian qua đặc biệt phức tạp và khó khăn, trải qua những biến động lớn

Sau đại dịch COVID-19, chúng ta đều hy vọng kinh tế toàn cầu khởi sắc, tuy nhiên thực tế lại tiếp tục trì trệ. Đến nay, dù triển vọng phục hồi, tăng trưởng kinh tế toàn cầu lạc quan hơn so với những dự báo vào cuối năm 2022 nhưng vẫn ở mức độ bấp bênh, không đồng đều giữa các nền kinh tế, có những diễn biến tích cực về ngắn hạn song triển vọng trung và dài hạn tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ khủng hoảng.

Về chính trị - an ninh, cạnh tranh chiến lược nước lớn leo thang căng thẳng, sâu sắc, toàn diện trên các lĩnh vực. Sự phân tuyến, phân tách được đẩy lên mức độ cao hơn hẳn so với trước đây, gia tăng nguy cơ xung đột. Tuy vậy, các nước lớn vẫn có những nỗ lực tránh làm đổ vỡ quan hệ, quản lý cạnh tranh, kiểm soát bất đồng, tránh đối đầu trực diện về quân sự và duy trì hợp tác trong các vấn đề chung lợi ích.


Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục triển khai các biện pháp kiềm chế lẫn nhau. Cả hai bên đều đẩy mạnh tập hợp lực lượng, thách thức lẫn nhau trên nhiều địa bàn, lĩnh vực. Xung đột Nga - Ukraine kéo dài tác động mạnh đến cục diện thế giới và khu vực, khiến quan hệ Nga và NATO trở nên gay gắt nhất kể từ sau chiến tranh Lạnh, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định, trật tự an ninh, thúc đẩy chạy đua vũ trang, không chỉ ở châu Âu mà còn làm thay đổi cục diện thế giới, tạo tiền lệ về việc nước lớn sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, làm suy yếu vai trò của luật pháp quốc tế và các cơ chế đa phương, đặt ra thách thức cho các quốc gia nhỏ và vừa trong quan hệ với các cường quốc. Hoa Kỳ, phương Tây và Nga liên tục triển khai nhiều biện pháp trừng phạt và đáp trả lẫn nhau. Xung đột cũng thúc đẩy Trung Quốc – Nga tích cực phát triển quan hệ đối tác chiến lược, đẩy mạnh phối hợp nhằm gia tăng đối trọng địa chiến lược với Hoa Kỳ tại nhiều diễn đàn, cơ chế.

Những điểm nóng như xung đột Nga - Ukraine, bán đảo Triều Tiên, eo biển Đài Loan, Trung Đông - Châu Phi… vẫn diễn biến phức tạp, bế tắc, chưa có giải pháp xử lý, đặt ra nhiều hệ lụy đa chiều. Châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương tiếp tục là khu vực phát triển năng động nhất, có vai trò địa chiến lược quan trọng nhưng cũng là địa bàn trọng điểm cạnh tranh ảnh hưởng giữa các nước lớn.

Tình hình Biển Đông ngày càng khó khăn, phức tạp và có nhiều diễn biến khó lường hơn trước. Cạnh tranh chiến lược Hoa Kỳ - Trung Quốc tác động sâu sắc tới tổng thể cục diễn tranh chấp. Trung Quốc đẩy mạnh triển khai chiến lược xây dựng cường quốc biển, coi Biển Đông là địa bàn trọng điểm, ráo riết tăng cường khống chế, kiểm soát nhằm hiện thực hóa yêu sách chủ quyền phi pháp. Trong khi đó, Hoa Kỳ và các nước đồng minh tăng cường hiện diện ở khu vực trên các mặt quân sự, chính trị - ngoại giao cũng như đẩy mạnh tuyên truyền chống Trung Quốc.

Trong bối cảnh đó, các nước ASEAN tiếp tục nỗ lực bảo vệ đoàn kết nội khối và tăng cường vai trò trung tâm, tìm tiếng nói chung trong vấn đề Biển Đông, tuy nhiên cũng gặp rất nhiều thách thức, sức ép từ các vấn đề nội bộ như tình hình Myanmar, chính trị Thái Lan, kinh tế Lào cũng như sức ép từ các nước lớn.


Những yêu cầu mới cho công tác thông tin đối ngoại của Việt Nam.

Về chủ trương, thông tin đối ngoại phải tiếp tục kế thừa những kết quả đã đạt được, khắc phục những điểm yếu, khó khăn còn tồn tại, không ngừng đổi mới, nhanh chóng tiếp thu, ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ, qua đó, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, củng cố được niềm tin của nhân dân trong nước, tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong những vấn đề liên quan tới lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù địch.

Về nội dung, bên cạnh thông tin quảng bá hình ảnh đất nước, những thành tựu phát triển trên mọi lĩnh vực, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nội dung cần không ngừng được nâng cao chất lượng, tính thuyết phục, tính hấp dẫn, tính gần gũi đối với công chúng trong nước và nước ngoài. Bảo đảm thông tin tích cực, thông tin hợp tác là dòng chảy chính; kiểm soát được nội dung thông tin, bảo đảm không gây phương hại đến an ninh, ổn định, hợp tác quốc tế; nâng cao tính chiến đấu trong thông tin với những lập luận sắc bén, xác đáng, đấu tranh phản bác lại những thông tin xấu, độc, bất lợi, không để dư luận hiểu sai về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam, không để ảnh hưởng tới quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam với các nước.

Về phương thức, thông tin đối ngoại cần đi trước, đón đầu các xu thế truyền thông, nhanh chóng ứng dụng, triển khai công nghệ mới vào công tác thông tin đối ngoại, không để thông tin đối ngoại bị "lạc hậu" so với các quốc gia khác cũng như trong môi trường truyền thông quốc tế, dẫn tới mất mặt trận tuyên truyền, xuất hiện các "lỗ hổng" trong công tác tuyên truyền. Chúng ta cũng cần có các lực lượng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, không để các lực lượng thù địch xâm phạm chủ quyền số, an ninh mạng trong lĩnh vực thông tin, phát tán thông tin sai sự thật trên môi trường truyền thông của người dân trong nước.

Về nguồn lực, công tác thông tin đối ngoại cần có mức đầu tư xứng đáng, đồng bộ về cả con người, cơ sở vật chất cũng như tài chính. Chúng ta cần những cán bộ có phẩm chất đạo đức, chính trị vững vàng, có chuyên môn, có trình độ, am hiểu môi trường truyền thông trong và ngoài nước; cần có những trang thiết bị hiện đại, bắt kịp với xu hướng công nghệ quốc tế; cần có nguồn ngân sách thích hợp để việc truyền thông có thể diễn ra liên tục hàng ngày, hàng giờ, không phải chỉ trong từng thời điểm, từng vụ việc cụ thể.

Dự báo trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, vượt ngoài dự đoán của chúng ta. Kinh tế thế giới phục hồi chậm, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong cả ngắn hạn và dài hạn. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt, trong đó châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương tiếp tục là trọng tâm chiến lược. Biển Đông tiềm ẩn khả năng có diễn biến phức tạp trên thực địa, tác động tới môi trường an ninh của đất nước. Ở trong nước, chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội cũng như đấu tranh với các thế lực thù địch, chống phá. Trong bối cảnh đó, chúng ta cần quán triệt sâu sắc, chủ động triển khai Kết luận 57 của Bộ Chính trị về "tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới", trong đó đặc biệt chú ý đến những điểm mới được nêu trong Kết luận, không ngừng sáng tạo, đổi mới cả về nội dung, phương thức, hình thức triển khai công tác thông tin đối ngoại, chú trọng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thông tin đối ngoại; sân khấu hóa các nội dung thông tin đối ngoại; có những câu chuyện truyền thông ấn tượng và thuyết phục với mục tiêu đưa thông tin, hình ảnh tích cực về Việt Nam tới được ngày càng nhiều đối tượng ở càng nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới.

Sự Thật

False
An Giang: Tọa đàm khoa học cấp tỉnh về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của ĐảngTinNgọc HânAn Giang: Tọa đàm khoa học cấp tỉnh về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng/SiteAssets/Toadam-khct-35-23-1.jpg
12/10/2023 1:15 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 12/10, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tổ chức Tọa đàm khoa học cấp tỉnh về "Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh An  Giang".

Đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Huỳnh Đức Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng chủ trì Tọa đàm. Đồng chí Lưu Vĩnh Nguyên, UVBTVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Hồ Ngọc Trường, TUV, Hiệu Trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng; đồng chí Thái Thúy Xuân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng dự Tọa đàm.

 Toadam-khct-35-23-1.jpg

Chủ trì Tọa đàm

 Toadam-khct-35-23-2.jpg

Toàn cảnh Tọa đàm

Qua thời gian triển khai kế hoạch, Ban Tổ chức Tọa đàm đã nhận được 61 bài tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy từ các địa phương trong và ngoài tỉnh An Giang và đã xét duyệt được 52 bài tham luận in Kỷ yếu. Các tham luận nhận định chung từ Ban Tổ chức đều được nghiên cứu nghiêm túc, công phu, mang tính Đảng, tính khoa học cao, tập trung vào những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong tình hình mới.

 Toadam-khct-35-23-3.jpg

UVBTVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lưu Vĩnh Nguyên phát biểu tham luận

 Toadam-khct-35-23-4.jpg

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Thúy Xuân phát biểu tham luận

 Toadam-khct-35-23-5.jpg

Đại biểu tham gia thảo luận

Tại buổi Tọa đàm, có 06 tham luận được lựa chọn trình bày và nhiều ý kiến thảo luận phân tích sâu sắc những vấn đề lý luận và thực tiễn của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay, nội dung các tham luận, thảo luận, cụ thể như: Nhận diện những âm mưu, thủ đoạn, các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để chống phá trong thời gian qua; thực trạng và giải pháp công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh; ý nghĩa, tầm quan trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; góp phần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa không phải là sự rập khuôn của nhà nước pháp quyền tư sản; An Giang đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật; phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc ta góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thực trạng và giải pháp công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn cấp huyện và cơ sở; ứng xử với truyền thông và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong chia sẻ các thông tin tích cực trên mạng xã hội góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; quan điểm sai trái thù địch về vùng đất Tây Nam bộ, trong đó có An Giang và luận cứ chống lại.

 Toadam-khct-35-23-6.jpg

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Thịnh phát biểu

 Toadam-khct-35-23-7.jpg

Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Huỳnh Đức Hiền phát biểu bế mạc Tọa đàm

Phát biểu bế mạc Tọa đàm, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Huỳnh Đức Hiền khẳng định: Tọa đàm đã được tổ chức thành công tốt đẹp và đạt được những mục tiêu, yêu cầu. Tuyên truyền và khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; trao đổi, làm sáng tỏ thêm một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên địa bàn tỉnh; xác định rõ hơn trách nhiệm, yêu cầu đặt ra và đề xuất các giải pháp đối với các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và các ngành chức năng nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác của từng cán bộ, đảng viên trong công tác đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc, góp phần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tọa đàm đã thực sự trở thành một hình thức sinh hoạt khoa học - chính trị, ý nghĩa, tạo sức lan tỏa để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Từ kết quả của Tọa đàm, đồng chí đề nghị cán bộ, viên chức, giảng viên, học viên các lớp trung cấp chính trị của Trường Chính trị Tôn Đức Thắng và những người trực tiếp tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ở địa phương, tiếp tục nghiên cứu những nội dung phát biểu tại buổi Tọa đàm để bổ sung, lồng ghép những nội dung hữu ích vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, qua đó góp phần tích cực vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới./.

NGỌC HÂN

True
Ý Đảng hợp lòng dânBài viếtAG3567Ý Đảng hợp lòng dân/SiteAssets/BM-TW8-23-4.jpg
10/10/2023 7:25 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII mang tầm vóc, ý nghĩa to lớn, nổi bật, thể hiện rõ nhất, sâu sắc nhất "ý Đảng, lòng dân" vì những quyết sách của Hội nghị ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của Nhân dân.

 BM-TW8-23-4.jpg

Sau 7 ngày (2-8/10) làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc sáng 8/10.

Hội nghị đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề trọng đại, phức tạp, nhạy cảm, có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII từ nay đến hết nhiệm kỳ. Kết quả của Hội nghị thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất cao của Trung ương, chắc chắn sẽ góp phần quan trọng vào việc củng cố, phát huy những kết quả, thành tích mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được, góp phần tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho sự nghiệp tiếp tục đổi mới đồng bộ và toàn diện; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển đất nước nhanh và bền vững…

Chính sách xã hội hướng tới toàn dân

Về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023-2024, trên cơ sở phân tích, dự báo các khả năng có thể xảy ra, bám sát với tình hình thực tiễn, Trung ương xác định những quan điểm phát triển, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu cơ bản, quan trọng và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu những tháng còn lại của năm 2023 và cả năm 2024; sự cần thiết, đúng đắn của việc thực hiện chế độ tiền lương mới từ ngày 1/7/2024.

Trong những tháng còn lại của năm 2023 và năm 2024 - năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu cần tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả các chủ trương, chính sách và mục tiêu, nhiệm vụ đã được Trung ương thảo luận kỹ lưỡng và thống nhất đề ra trong Kết luận của Hội nghị lần này.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tập trung ưu tiên thúc đẩy, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục theo dõi sát tình hình quốc tế và trong nước để kịp thời có những quyết sách phù hợp, hiệu quả; phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của năm 2023 và cả nhiệm kỳ khóa XIII.

Về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất ban hành Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, chất lượng, hiệu quả các chính sách xã hội để hướng tới toàn dân, bảo đảm toàn diện, công bằng, hiện đại, bao trùm.

Phát huy truyền thống tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách," nhân ái, nghĩa tình, "thương người như thể thương thân" của Nhân dân trong giải quyết các vấn đề xã hội, Nghị quyết lần này xác định rõ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục đổi mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, luôn được tỏa sáng, phát huy trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước rất vẻ vang của dân tộc Việt Nam ta, từ khi có Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được xác định là đường lối chiến lược của Đảng; là nguồn sức mạnh, là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mọi thời kỳ. Chính vì vậy, tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất ban hành Nghị quyết mới của Trung ương về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Hội nghị đã thống nhất nhận định rằng, bối cảnh tình hình mới và yêu cầu, nhiệm vụ mới đòi hỏi phải ban hành Nghị quyết mới của Trung ương về tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức nước nhà, bồi đắp nguyên khí quốc gia vững mạnh hơn nữa, đáp ứng yêu cầu chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thời đại mới. Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất ban hành Nghị quyết mới đề ra quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới vừa qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Việc ban hành Nghị quyết đặc biệt quan trọng này nhằm tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân về quan điểm, mục tiêu, phương châm chỉ đạo và những nhiệm vụ, giải pháp lớn cần được quán triệt, triển khai thực hiện để trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam.

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc." Thực hiện lời dạy của Bác, Đảng ta lâu nay luôn luôn xác định: cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ; công tác cán bộ được coi là khâu then chốt trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng.

Trong công tác cán bộ, việc quy hoạch cán bộ là khâu mở đầu, có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ. Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026-2031 là một bước chuẩn bị quan trọng, là cơ sở cho công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và tuyệt đối của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; nếu phát hiện có sai phạm, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, phải kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch; đồng thời, tiếp tục xem xét, phân tích kỹ lưỡng chất lượng, cơ cấu, thành phần trên các lĩnh vực công tác để kịp thời phát hiện, kiến nghị, giới thiệu bổ sung quy hoạch, báo cáo Bộ Chính trị trình Trung ương xem xét ở các Hội nghị sau.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, Trung ương đã nghiên cứu kỹ lưỡng, thể hiện đầy đủ thẩm quyền, chính kiến đối với dự kiến Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đây là bước khởi đầu quan trọng của quá trình xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ khoá XIV với tinh thần là phải làm từng bước, từng việc, chắc chắn, chặt chẽ; quy hoạch xong Ban Chấp hành Trung ương mới làm quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sau đó mới đến quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Ngay sau Hội nghị, căn cứ vào kết quả giới thiệu của Trung ương, sự rà soát, thẩm định của Ban Chỉ đạo, các ban đảng Trung ương và các cơ quan chức năng, Bộ Chính trị sớm xem xét, quyết định một bước quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026-2031 làm cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với những cán bộ đã được đưa vào quy hoạch.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: "công tác cán bộ là công tác con người, hết sức quan trọng nhưng cũng vô cùng khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, đòi hỏi chúng ta phải rất công tâm, khách quan, trong sáng, đặc biệt là phải có con mắt tinh đời, đừng "nhìn gà hóa cuốc," đừng "thấy đỏ tưởng là chín," có khi "xanh vỏ mà đỏ lòng đấy"

Cũng tại Hội nghị lần này, Trung ương đã thảo luận và thống nhất quyết định thành lập 5 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, bao gồm: Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Kinh tế - Xã hội; Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Điều lệ Đảng; và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội. Coi đây là công việc khởi đầu cho quá trình chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định một số vấn đề về công tác cán bộ.

Có thể khẳng định Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII mà còn là sự chuẩn bị quan trọng đối với Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hội nghị mang tầm vóc, ý nghĩa to lớn, nổi bật, thể hiện rõ nhất, sâu sắc nhất "ý Đảng, lòng dân," vì những quyết sách của Hội nghị ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân, đáp ứng được kỳ vọng của người dân; đồng thời "vạch đường, chỉ lối" cho toàn Đảng, toàn dân tiếp tục kiên định con đường cách mạng đã lựa chọn./.

Sự thật

True
An Giang chỉ đạo kịp thời, hiệu quả công tác dư luận xã hội gắn với tham mưu Ban chỉ đạo 35 các cấp TinTrường GiangAn Giang chỉ đạo kịp thời, hiệu quả công tác dư luận xã hội gắn với tham mưu Ban chỉ đạo 35 các cấp /SiteAssets/Giaoban-dlxh-bcd35-quy3-1.jpg
03/10/2023 3:00 CHNoĐã ban hành
(TUAG)- Sáng 03/10, tại Hội trường Huyện ủy Tri Tôn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Huyện ủy Tri Tôn tổ chức Hội nghị giao ban công tác dư luận xã hội (DLXH) tham mưu Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 các cấp trong tỉnh quý III/2023.

Chủ trì hội nghị

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh; đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Cao Quang Liêm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn và đồng chí Phan Văn Sương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện Tri Tôn chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự

Cùng dự có đại diện lãnh đạo: Thường trực Hội đồng dân dân tỉnh, Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; các sở, ngành liên quan; Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, Liên hiệp Hội Văn học nghệ thuật; lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo Phòng PX03, PA03, PA05; thành viên Tổ thư ký BCĐ 35 tỉnh; đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo, tuyên huấn; các đồng chí phụ trách DLXH, tham mưu hoạt động BCĐ 35 cấp huyện và tương đương…

Bí thư Huyện ủy Tri Tôn phát biểu chào mừngCác đại biểu phát biểu tham luận

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về công tác dư luận xã hội, công tác tham mưu BCĐ 35 các cấp trong quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2023. Các đơn vị, địa phương phát biểu tham luận, thảo luận về các chủ đề mang tính thời sự, liên quan thiết thân với người dân và dư luận xã hội quan tâm như: “Công tác rà soát, phối hợp xử lý những thông tin xấu độc, xuyên tạc liên quan đến tỉnh thời gian gần đây”; “Thực hiện tốt việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Tri Tôn”; “Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện, trung tâm y tế thời gian qua và giải pháp xử lý”; “Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của bà con nông dân trên địa bàn, nhất là trong tình hình giá cả lúa gạo, vật tư nông nghiệp có nhiều biến động hiện nay”; “Công tác phối hợp, giải quyết các vấn đề dư luận quan tâm đầu năm học mới 2023 - 2024”.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác dư luận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch các cấp trong tỉnh thời gian qua. Công tác tham mưu, triển khai các hoạt động tích cực của Ban Chỉ đạo 35 các cấp, giúp cấp ủy lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Qua đó, có thể thấy công tác DLXH gắn với tham mưu BCĐ 35 các cấp trên địa bàn tỉnh nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời, hiệu quả của cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành, sự nỗ lực của các lực lượng trực tiếp tham mưu, thực hiện, tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Dự báo những tác động tiêu cực trong thời gian tới, đồng chí Trần Thị Thanh Hương cho rằng, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; trong nước, trong tỉnh những vấn đề tồn tại, bức xúc trong đời sống xã hội dự báo sẽ tiếp tục phát sinh, đặc biệt trong thời điểm cuối năm; bên cạnh đó, các thế lực thù địch cũng không ngừng gia tăng các hoạt động chống phá. Những vấn đề này sẽ tiếp tục tác động đến tư tưởng, tâm trạng của người dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Để nâng cao hiệu quả công tác DLXH gắn với công tác tham mưu BCĐ 35 các cấp trong tỉnh thời gian tới, đồng chí đề nghị:
Một là, phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt, chủ lực của lực lượng chuyên trách BCĐ 35 và cộng tác viên DLXH, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là tăng cường tham mưu cấp ủy nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Yêu cầu đặt ra là các địa phương cần chú trọng hơn đến việc nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị tại các trung tâm chính trị cấp huyện, nâng cao nhận thức chính trị, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (sắp tới, tỉnh sẽ tiến hành giao ban, kiểm tra công tác giáo dục lý luận chính trị) tại các trung tâm chính trị cấp huyện; đồng thời phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo giám sát công tác giáo dục chính trị tại một số trường THPT trong tỉnh; rà soát lại việc triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, quan tâm chất lượng, kỷ luật, kỷ cương trong quá trình tổ chức thực hiện, cần quan tâm cả về nhận thức lẫn công tác tổ chức thực hiện. Liên quan đến vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức, đồng chí đề nghị tiếp tục tham mưu cấp ủy rà soát việc học tập chuyên đề năm 2023 về xây dựng văn hóa, con người An Giang. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng chuyên đề học tập năm 2024, qua đó đề nghị quan tâm góp ý cách làm, tổ chức sao cho thiết thực.
Hai là, phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt, chủ lực của lực lượng chuyên trách, BCĐ 35 và cộng tác viên DLXH trong việc tăng cường phối hợp; chủ động thông tin, báo cáo tình hình, kịp thời đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch. Tích cực tham mưu cấp ủy trong việc huy động sự tham gia của các ngành, các cấp, của cả hệ thống chính trị cùng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó, chú trọng phát huy tốt vai trò lực lượng nòng cốt, đặc biệt là những người có uy tín trong đồng bào tôn giáo, dân tộc, góp phần hạn chế những vấn đề đặt ra liên quan đến đồng bào tôn giáo, dân tộc. Các địa phương, đơn vị tiếp tục quan tâm, tăng cường củng cố kiện toàn lực lượng 35 và lực lượng DLXH; thường xuyên rà soát quy chế, biện pháp cách thức phối hợp sao cho thực sự hiệu quả, nhịp nhàng, thực chất hơn. Đặc biệt, công tác thông tin, báo cáo cần phải thường xuyên duy trì thường xuyên và quan trọng là khi có vấn đề đột xuất nảy sinh phải kịp thời thông tin, báo cáo cho cấp ủy và ngành dọc cấp trên, để cùng phối hợp, hỗ trợ xử lý trên cơ sở thực  sự tin tưởng lẫn nhau.
Thứ ba, phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt, chủ lực của lực lượng chuyên trách BCĐ 35 và cộng tác viên DLXH trong việc nêu gương và tham mưu cấp ủy xử lý tốt những vấn đề phát sinh về tư tưởng, định hướng dư luận xã hội tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Bên cạnh phát huy vai trò nêu gương, cần tích cực tham mưu cấp ủy phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong nêu gương thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đó là: nêu gương trong tích cực học tập lý luận chính trị, nghị quyết, chỉ thị một cách nghiêm túc; nêu gương trong thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, tôn trọng và phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân. Thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hạn chế đến mức thấp nhất những thiếu sót, tránh tạo cớ cho các thế lực thù địch lợi dụng; nêu gương trong gần dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; chủ động nắm các vụ việc phức tạp, nhạy cảm; nêu gương trong nghiên cứu, lựa chọn nội dung kịp thời cung cấp thông tin chính thống nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng, giảm thiểu tối đa những tác động của thông tin xấu, độc trên mạng xã hội; nêu gương trong giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng về phát ngôn, không tham gia đăng tải, chia sẻ những thông tin thiếu căn cứ, không đúng bản chất sự việc.
Hiện nay, thông tin đa phương tiện, nhiều chiều đặt ra thử thách ngày càng lớn cho chúng ta. Vấn đề quan trọng là cần kết hợp tăng cường thông tin phản bác của các cơ quan báo chí chính thống với các kênh truyền thông khác, theo phương thức lấy thông tin chủ đạo từ các cơ quan báo chí chính thống làm thông tin nguồn để lan tỏa thông tin, nhất là trên không gian mạng.
Thứ tư, chủ động tham mưu cấp ủy tổ chức tập huấn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng hoạt động cho lực lượng tại địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện chia sẻ những kinh nghiệm hay trong tuyên truyền, đấu tranh; và tham mưu cấp ủy nhân rộng những mô hình hay, cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, và khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng chí mong muốn công tác chính trị tư tưởng trên địa bàn tỉnh sẽ ngày càng thiết thực, chất lượng, hiệu quả hơn, trên cơ sở nắm chắc địa bàn, chủ động trong mọi tình huống.
Trường Giang
False
Đưa ra khỏi Đảng những đảng viên “hữu danh vô thực”Bài viếtH.TĐưa ra khỏi Đảng những đảng viên “hữu danh vô thực”/SiteAssets/Co-dosaovang-dang.jpg
03/10/2023 8:10 SANoĐã ban hành

Ảnh minh họa: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Đây là cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”, không phải là cuộc đấu giữa các “phe cánh” hay “đấu đá nội bộ”, như có người không hiểu hoặc cố tình xuyên tạc với động cơ sai, dụng ý xấu” (1).

Làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh

Việc xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, đưa những người không còn đủ tiêu chuẩn ra khỏi Đảng, góp phần làm cho Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với quần chúng và góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Theo V.I.Lênin, đưa những người không còn đủ tiêu chuẩn ra khỏi đảng là tất yếu khách quan, bởi khi đảng giành được chính quyền, trở thành đảng cầm quyền thì nhiệm vụ chính trị của đảng đã có sự phát triển, đòi hỏi phải tăng cường công tác xây dựng Đảng nhằm đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ mới: “Ngày nay... mặt trận quân sự đã nhường chỗ cho mặt trận kinh tế, vì chúng ta đã chuyển sang chính sách kinh tế mới... Để thực hiện việc cải thiện đó, chúng ta phải gạt bỏ ra khỏi đảng những phần tử xa rời quần chúng (cố nhiên không cần nói đến những phần tử làm ô danh đảng trước quần chúng)” (2). Mặt khác, do vị trí của đảng cầm quyền đã làm cho một số kẻ cơ hội, vì sự hấp dẫn của đảng, tìm mọi cách luồn lách, chui vào đảng, dẫn đến tình trạng bè cánh, phe nhóm trong đảng. Bên cạnh đó, một số người cộng sản khi có chức quyền đã tha hóa, biến chất, mắc bệnh kiêu căng, quan liêu, tham nhũng và ăn hối lộ. Do đó, V.I.Lênin cho rằng: “Những đảng viên hữu danh vô thực thì cho không, chúng ta không cần. Đảng độc nhất nắm chính quyền trên thế giới quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đảng viên, đến việc thanh trừ “bọn luồn lọt vào đảng” ra khỏi hàng ngũ mình, chứ không phải quan tâm là làm tăng thêm số lượng đảng viên” (3).
Hiện nay, Đảng ta đang đẩy mạnh việc xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất, trong đó có cả những cán bộ, đảng viên giữ vị trí quan trọng trong các cơ quan, tổ chức của Đảng và Nhà nước, thậm chí là những đảng viên được đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển, tương lai rộng mở nhưng lại thiếu tu dưỡng, rèn luyện, rơi vào chủ nghĩa cá nhân, “gục ngã” trước những cám dỗ vật chất tầm thường. Có thể nói, chưa bao giờ chúng ta xử lý nghiêm khắc nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao sai phạm như vừa qua, từ vụ án công ty Việt Á, vụ Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), vụ liên quan đến Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát đến vụ công ty AIC, dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi... Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Đây là điều không ai mong muốn, thậm chí rất đau xót, rất đau lòng, nhưng vì sự nghiệp chung, vì sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng, thượng tôn pháp luật của Nhà nước, sự trong sạch, vững mạnh và uy tín của Đảng, Nhà nước và ý nguyện của nhân dân, chúng ta phải làm và kiên quyết làm”(4). Những sai phạm của cán bộ, đảng viên không thể để tiếp diễn, kéo dài, phải kiên quyết xử lý, kịp thời, nghiêm minh và công khai, làm nghiêm từ trên xuống dưới, không có vùng cấm, vùng trống, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai.
Để Đảng trong sạch cần phải làm gì?
Tiến hành xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, rà soát, sàng lọc và kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng là hoàn toàn đúng đắn, thể hiện cao độ tính đấu tranh tự phê bình và phê bình trong Đảng ta hiện nay. Đây cũng là cơ sở quan trọng để đấu tranh, bác bỏ quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị cho rằng việc xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật là “thanh trừng, đấu đá nội bộ”. Để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh đặt ra nhiều vấn đề đối với nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng ta hiện nay nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ:
Nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”. Chú trọng công tác xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên. Cấp ủy, tổ chức đảng cần tiến hành chặt chẽ, cẩn trọng việc thẩm tra lý lịch và lấy ý kiến nhận xét của tổ chức chính trị-xã hội đối với người được xem xét kết nạp vào Đảng. Chú trọng việc kết nạp đảng viên ở cơ sở trọng điểm còn ít đảng viên hoặc chưa có đảng viên. Kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và sàng lọc đảng viên. Đổi mới nội dung, chương trình bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả theo hướng tập trung vào những vấn đề cơ bản về Đảng, tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ, quyền của đảng viên, tính tiên phong, gương mẫu, nhất là xác định đúng đắn động cơ vào Đảng. Kiên quyết chấn chỉnh những biểu hiện sai trái trong công tác kết nạp đảng viên, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng.
Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên. Đa dạng hóa các nội dung giáo dục, rèn luyện đảng viên, trong đó tập trung giáo dục, nâng cao nhận thức về mục tiêu, lý tưởng; chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn; các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, “tự soi”, “tự sửa”, đề cao danh dự, lòng tự trọng của đảng viên. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị, học tập nghị quyết; chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, kịp thời định hướng cho đảng viên trước những vấn đề phát sinh; tăng cường trách nhiệm của đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường công tác quản lý đảng viên toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; các quan hệ xã hội; về việc lập và sử dụng các trang thông tin trên internet, mạng xã hội; quản lý chặt chẽ đảng viên ở ngoài nước và đảng viên ra nước ngoài công tác, học tập, lao động. Tiếp tục thực hiện chặt chẽ Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 2-1-2020 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú”. Quan tâm, tạo điều kiện và phát huy tính tích cực, tự giác của đội ngũ đảng viên trong tự học, tự rèn luyện, tự quản lý.
Đề cao tính đấu tranh tự phê bình và phê bình của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Thường xuyên giáo dục cho đội ngũ đảng viên nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, mục đích của tự phê bình và phê bình; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt tự phê bình và phê bình. Thường xuyên đổi mới nội dung, cách thức tiến hành tự phê bình và phê bình. Trong sinh hoạt tự phê bình và phê bình cần có động cơ trong sáng, thái độ chân thành, không nể nang, né tránh, bao che khuyết điểm; không lợi dụng tự phê bình và phê bình để nói xấu, gây mất đoàn kết, hạ uy tín của các cá nhân, tổ chức. Mặt khác, cần có biện pháp bảo vệ người phê bình đã dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời cần có quy định cụ thể đối với cá nhân, tổ chức có khuyết điểm, bị phê bình phải kiên quyết sửa chữa, khắc phục khuyết điểm không để kéo dài; các cá nhân, tổ chức khi được phê bình cần tôn trọng và tiếp thu những đóng góp để đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa cho phù hợp. Kết hợp chặt chẽ tự phê bình và phê bình trong Đảng với phê bình của quần chúng. Nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, thực hiện “trên trước, dưới sau”, làm “từ trong ra, từ ngoài vào”. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện có thái độ thành kiến, trù dập người phê bình khuyết điểm; thiếu trách nhiệm cả trong phê bình và tự phê bình; chống mọi biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, cục bộ bè phái, mất đoàn kết trong thực hiện tự phê bình và phê bình.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng cần quán triệt, thực hiện tốt Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng”. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; chủ động nắm chắc tình hình tổ chức đảng, đảng viên, nâng cao năng lực dự báo các tình huống, các vấn đề phức tạp, nổi cộm có thể nảy sinh trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Thực hiện chặt chẽ nguyên tắc trong kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; tăng cường công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, kiểm tra đảng đột xuất đối với các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm để ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm. Kịp thời củng cố, kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có đủ phẩm chất, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và có dũng khí đấu tranh trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn, thư tố cáo, khiếu nại theo đúng quy định; không để xảy ra tình trạng đơn, thư kéo dài hoặc lợi dụng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng để gây mất đoàn kết, chia rẽ trong các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên.
Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng về nhiệm vụ “xây” và “chống”, trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Tập trung xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sạch, lành mạnh; luôn năng động, sáng tạo, đi đầu trong các hoạt động, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung; đồng thời luôn vững vàng trước những cám dỗ của lợi ích vật chất. Triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Cấp ủy, tổ chức đảng cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tiếp tục cụ thể hóa nội dung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt trong công tác xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, cần kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; hoặc lợi dụng công tác xây dựng Đảng để đưa ra khỏi Đảng những người không cùng phe cánh, những người mình không ưa thích, hoặc dám đấu tranh phê bình mình.

----------------------
(1), (4) Nguyễn Phú Trọng (2023), “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2023, tr.14, 28.
(2) V.I.Lênin (1921), “Vấn đề thanh Đảng”, Lênin toàn tập, tập 44, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2006, tr.151-153.
(3) V.I.Lênin (1919), “Nhà nước của công nhân và tuần lễ Đảng”, Lênin toàn tập, tập 39, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2005, tr.255./.


Nguồn: Báo QĐNDVN

False
Lần đầu tiên giành thắng lợi trong lịch sử cách mạng giải phóng các dân tộc bị áp bứcBài viếtAG3567Lần đầu tiên giành thắng lợi trong lịch sử cách mạng giải phóng các dân tộc bị áp bức/SiteAssets/Cachmang-thang-8-1945-a.jpg
10/08/2023 3:30 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, Nhân dân ta đã giành được nhiều thắng lợi vĩ đại. Trước nhất là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc! Nhưng do đứng trên lập trường chống phá, các thế lực thù địch vẫn không ngừng công kích về ý nghĩa, tầm vóc của Cách mạng Tháng Tám.


Một trong những điều ngụy tạo của bọn họ là luận điệu: "Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là cú ăn may lịch sử" do "sự vắng mặt của người Pháp và quân đồng minh, sự thiếu quyết đoán của người Nhật trong việc duy trì sự cai trị…" tạo ra "khoảng trống quyền lực" và "Đảng Cộng sản Việt Nam đã hứng được quả ngọt trời cho… để cướp chính quyền cho riêng mình". Cùng với đó là những điều dối trá khác. J.Duiker- nhà nghiên cứu lịch sử Hoa Kỳ đã có cái nhìn tương đối khách quan, ông khẳng định: "Cần phải nhớ rằng cuộc Cách mạng Tháng Tám đã đạt được thành tựu vĩ đại như vậy là thắng lợi của những người cộng sản và có sự đóng góp ở mức độ không nhỏ của những hoàn cảnh ngẫu nhiên…".

Nhưng nếu có cái gọi là "khoảng trống quyền lực" như bọn họ cả quyết thì "cái đó" phải là "cái tình hình chung" của các nước trong khu vực. Vậy tại sao nhiều nước khác trong khu vực không giành được độc lập, "không may mắn được trời cho quả ngọt"?!!!

Sự thật không phải như họ nói. Sự thật là trên toàn lãnh thổ Việt Nam lúc bấy giờ không hề tồn tại một khoảng trống quyền lực nào cả. Sau khi Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng, ở Đông Dương, quân đội Nhật có quân số lên đến trên 90.000 người, được trang bị đầy đủ, và cần phải nhớ rằng đây là đội quân chưa từng thua trận nào trong toàn bộ cuộc chiến. Tuy có bị khủng hoảng tinh thần, nhưng vẫn là đội quân có tinh thần kỷ luật cao và hơn nữa quân Nhật không có lý do gì tự mình bỏ quyền lực thống trị. Chủ thể quyền lực thứ hai đang tồn tại ở Việt Nam là hệ thống chính quyền của nội các Trần Trọng Kim. Đây là thứ chính quyền tay sai, đang rệu rã sau khi Nhật đầu hàng. Tuy vậy, nó vẫn không tự rời bỏ vị trí của mình. Cần nói thêm là không chỉ có lực lượng của Việt Minh mà còn có một số lực lượng khác cũng ra sức tranh thủ thời cơ giành chính quyền, trong đó có cả những lực lượng thân Nhật, như Phục Quốc, Đại Việt Quốc gia liên minh, một số giáo phái vv… Nhà sử học Pháp Alain Ruscio cũng khẳng định: "Chiến thắng năm 1945 của Việt Nam không chỉ là sự kiện gây bất ngờ, mà đó cũng là sự tất yếu mang tính lô-gíc trong lịch sử phong trào đấu tranh của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, Việt Nam là dân tộc đầu tiên trong số các dân tộc trên thế giới bị thực dân Pháp đô hộ đã thành công trong cuộc kháng chiến của mình". 

Lịch sử bao giờ cũng tường minh: Tình thế bao giờ cũng chỉ là tình thế, thời cơ vẫn chỉ là thời cơ. Cơ hội đến mà không biết tận dụng thì cũng không thể giành được thắng lợi. Riêng Đảng ta, ngay từ khi bước lên vũ đài chính trị, Đảng đã nhận định: "Nếu chủ nghĩa đế quốc tuyên bố chiến tranh, phải đứng lên làm cách mạng, phải biến chiến tranh đế quốc thành chiến tranh giải phóng". Năm 1940, lúc ưu thế vẫn đang nghiêng về chủ nghĩa phát xít trong Thế chiến thứ II. Nhưng với tầm nhìn xa, trông rộng, Bác Hồ đã dự báo: "Đồng minh sẽ thắng. Nhật, Pháp ở Đông Dương không chóng thì chầy sẽ bắn nhau. Việt Nam sẽ giành được độc lập".

Khi tình thế cách mạng sắp xuất hiện. Người khẳng định: "Việc Pháp mất nước là một cơ hội rất thuận tiện cho cách mạng Việt Nam. Ta phải tìm cách về nước ngay để tranh thủ thời cơ. Chậm trễ lúc này là có tội với Cách mạng". Năm 1941, sau khi về nước, Bác đã cùng với Trung ương hoàn chỉnh đường lối giải phóng dân tộc; chuẩn các điều kiện cần thiết cho Tổng khởi nghĩa trên tinh thần: "Thời cơ không phải tự nó đến, một phần lớn do ta sửa soạn nó, thúc đẩy nó". Từ cuối năm 1941 đến năm 1942, Đảng ta đã ra sức xây dựng các tổ chức Công nhân cứu quốc, Nông dân cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc, Quân nhân cứu quốc, Thanh niên cứu quốc, Tự vệ cứu quốc,... Riêng tại căn cứ địa Việt Bắc, Đội Cứu quốc quân và Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân lần lượt ra đời. Các đoàn thể cứu quốc đoàn kết trong Mặt trận Việt Minh và các lực lượng vũ trang là chủ lực quân của cách mạng. Năm 1943, trước diễn biến mới của tình hình, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp quyết định mở rộng Mặt trận Dân tộc thống nhất và xúc tiến chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang.

Ngày 09/3/1945, phát-xít Nhật đảo chính lật đổ chính quyền Pháp ở Việt Nam. Ngay tối hôm đó, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp và ngày 12/3/1945 ra Chỉ thị lịch sử: "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta". Hội nghị quyết định phát động một cao trào kháng Nhật, cứu nước trong toàn quốc làm tiền đề cho cuộc Tổng khởi nghĩa và quyết định thay đổi khẩu hiệu "Đánh đuổi phát-xít Nhật - Pháp" bằng khẩu hiệu "Đánh đuổi phát-xít Nhật". Ngay sau quân Nhật đầu hàng, Bác Hồ đã chỉ đạo: "Chúng ta cần tranh thủ từng giây, từng phút, tình hình sẽ chuyển biến nhanh chóng. Không thể để lỡ cơ hội". Ngày 16/8/1945, "Quốc dân Đại hội Tân Trào", Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi: "Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta…". Cuộc khởi nghĩa đã nhanh chóng giành thắng lợi trên cả nước. Nhà sử học nổi tiếng người Pháp Charles Fournieau cho rằng, cuộc Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam là cuộc cách mạng thực sự, với sự đồng lòng, chung sức của cả dân tộc… Không những vậy, thành công của cuộc Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam còn có ý nghĩa quốc tế, bởi lẽ đây là một trong những phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc đầu tiên trên thế giới. Đối với phong trào cách mạng Đông Dương cũng như thế giới, Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng.

Cách mạng Tháng Tám thành công là kết tinh của nghệ thuật chuẩn bị lực lượng, xác định đúng thời cơ và chớp thời cơ. Bài học kinh nghiệm về tạo dựng, nắm bắt và chớp thời cơ của Cách mạng Tháng Tám mãi mãi có ý nghĩa cô cùng trọng đại./.

Trung Thành

True
Lạc lõng luận điệu xuyên tạc chính sách ưu đãi người có công Bài viếtAG3567Lạc lõng luận điệu xuyên tạc chính sách ưu đãi người có công /SiteAssets/tranh-co-dong.jpg
12/07/2023 3:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- 76 năm qua, Bác Hồ, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm thực hiện chính sách thương binh, liệt sĩ và người có công, bày tỏ tưởng nhớ, sự tôn vinh và tri ân công lao to lớn đối với sự hy sinh, cống hiến của các bậc anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, liệt sĩ và người có công với đất nước.


Thế nhưng, bất chấp đạo lý, các thế lực thù địch, phần tử bất mãn, cơ hội chính trị, phản động trong và ngoài nước lợi dụng những vướng mắc, hạn chế trong quá trình thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công ở một số địa phương, chúng viết bài, đưa thông tin, hình ảnh… trên mạng xã hội trắng trợn xuyên tạc, cố ý lập lờ, đánh tráo giá trị, “đổi trắng, thay đen”. Thâm độc hơn, chúng còn đánh đồng người hy sinh, cống hiến vì cách mạng với người ngả xuống trong chiến tranh mà không tham gia, cống hiến gì, thậm chí là kẻ cam tâm làm tay sai cho thực dân đế quốc, phản bội Tổ quốc; đồng thời, gây ra những hành động cụ thể để hạ thấp, phủ nhận sự hy sinh, cống hiến của người có công; cho rằng đất nước được giải phóng là do công sức của toàn dân tộc chứ không riêng gì thương binh, liệt sĩ.

Những phương thức, thủ đoạn chống phá trên tuy không mới trong âm mưu thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” đối với cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch, nhưng vẫn tạo ra nhận thức lệch lạc, làm suy giảm lòng tin của một bộ phận quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời khoét sâu vào mất mát, nỗi đau chiến tranh, tổn thương thân nhân gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng.

Thấm nhuần đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây" của dân tộc Việt Nam và ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt 76 năm qua, nhất là trong hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã luôn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa đối với thương binh, liệt sĩ, những người có công với cách mạng.

Trao tiền phụng dưỡng suốt đời cho Mẹ Nguyễn Thị Chiên (An Phú).

Nhiều chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ưu đãi đối với người có công đã được ban hành; đối tượng hưởng chính sách ưu đãi được mở rộng, các chế độ ưu đãi từng bước được bổ sung, hoàn thiện, thể hiện sự trân trọng, biết ơn, chăm lo của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu rõ: "Tiếp tục cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người có công; bảo đảm chế độ ưu đãi người và gia đình người có công phù hợp với xu hướng tăng trưởng kinh tế, tiến bộ và công bằng xã hội".

Thực hiện chủ trương đó, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong cả nước đã có nhiều biện pháp và kế hoạch, phong trào phát huy mọi nguồn lực để thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Đến nay, hơn 9,2 triệu người có công (chiếm khoảng 10% dân số) được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi. Hàng ngàn Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang được phụng dưỡng. Mức sống của gia đình người có công được bảo đảm bằng hoặc cao hơn mức trung bình của dân cư nơi cư trú. Số người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi thường xuyên gần 1,2 triệu người. Hằng năm, khoảng 106.000 lượt người có công được điều dưỡng tập trung và gần 387.000 lượt người điều dưỡng tại gia đình. Cả nước có 65 cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, trong đó có 30 trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Chính phủ quy định việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, các địa phương trong cả nước đã thực hiện triển khai chi trả hỗ trợ kịp thời, đầy đủ cho 994.626 đối tượng thuộc lĩnh vực người có công với kinh phí khoảng 1.483 tỷ đồng.

Riêng ở An Giang, đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Việc xác nhận và thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công đảm bảo đúng, đủ, chính xác, kịp thời, minh bạch. Toàn tỉnh có trên 40.000 người có công đang được Sở Lao động-Thương binh và Xã hội quản lý và thực hiện chế độ ưu đãi, trong đó, thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng, một lần và các chế độ liên quan cho trên 90.000 lượt người có công với số tiền gần 250 tỷ đồng/năm.

Ngoài chế độ trợ cấp, phụ cấp, Đảng và Nhà nước ta còn chăm lo người có công bằng các chính sách cụ thể như: Chăm sóc sức khỏe, ưu tiên giao đất sản xuất, hỗ trợ cải thiện về nhà ở, đất ở, các chương trình dạy nghề, tạo việc làm; thực hiện chính sách về giáo dục, đào tạo; mở rộng hệ thống cơ sở dịch vụ và sự nghiệp phục vụ thương binh; đẩy mạnh tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ; xây dựng và tu bổ, tôn tạo hàng nghìn nghĩa trang liệt sĩ...

Cùng với việc thực hiện các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, các đơn vị quân đội, công an, doanh nghiệp và các cá nhân trong và ngoài nước cũng đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động và huy động nhiều lực lượng tham gia các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" với nhiều hoạt động rất cụ thể, thiết thực như: Xây "Nhà tình nghĩa," lập "Quỹ Đền ơn đáp nghĩa," tặng "Sổ tiết kiệm tình nghĩa," phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng...

Những việc làm đầy trách nhiệm, tình nghĩa, nhân văn đó là minh chứng rõ ràng nhất khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta không bao giờ quên ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, từ đó đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của toàn xã hội, trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, một nét đẹp trong đời sống văn hóa, góp phần quan trọng vào việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao tinh thần yêu nước, khơi dậy và bồi đắp những giá trị nhân văn sâu sắc. Đồng thời, đó là cơ sở thực tiễn quan trọng nhất bác bỏ hoàn toàn các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động về công tác “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc cho thế hệ trẻ, giúp họ hiểu, biết ơn và trân trọng những đóng góp hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Kiên quyết đấu tranh có hiệu quả với những biểu hiện sai trái, xuyên tạc về chính sách người có công với cách mạng.

Sự Thật

False
Nắm chắc địa bàn, chủ động trong mọi tình huống để làm tốt công tác tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địchTinNguyễn ToànNắm chắc địa bàn, chủ động trong mọi tình huống để làm tốt công tác tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch/SiteAssets/HN-Giaoban-dlxh-quy-2-23-3.JPG
08/07/2023 8:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Chiều 07/7/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang phối hợp Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác dư luận xã hội và công tác tham mưu Ban Chỉ đạo 35 quý II-2023.

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh; đồng chí Lâm Thành Sĩ, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Thái Minh Hiển, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Cùng tham dự, có Thường trực HĐND, lãnh đạo UBMTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành tỉnh; ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Hội nghị tập trung đánh giá những kết quả nỗi bật trong công tác dư luận xã hội (DLXH), đặc biệt là việc triển khai thực hiện Đề án 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác DLXH; kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh quý II-2023.

Thảo luận trong hội nghị, một số sở, ngành liên quan đã trao đổi, đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm đổi mới nội dung, hình thức nắm bắt, phản ánh, dự báo, định hướng dư luận xã hội; công tác tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng… Đặc biệt, đồng chí Đinh Thị Việt Huỳnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh còn đề xuất tăng cường hơn nữa trong công tác phối hợp thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm; kiến nghị Ban Tuyên giáo cấp huyện cần thường xuyên tham gia chặt chẽ các buổi tiếp xúc cử tri ở địa phương để nắm bắt tình hình, kịp thời phản ánh, tham mưu giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, cử tri, người dân quan tâm, góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch… .

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tham luận.

Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe thêm một số thông tin liên quan đến một số vấn đề được dư luận quan tâm thời gian gần đây như: Tiến độ thi công tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên; tình hình sạt lở và giải pháp phòng, chống trong thời gian tới; tình hình tham gia mạng xã hội; công tác rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng;…

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Trần Thị Thanh Hương phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Thanh Hương đánh giá cao sự nỗ lực của các ngành, các cấp trong thực hiện nhiệm vụ, các mặt công tác; yêu cầu các đại biểu, các ngành, các cấp thời gian tới cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là xung quanh các sự kiện, các ngày lễ kỷ niệm (Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Bác Tôn; Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 02/9…); quan tâm làm tốt công tác nắm bắt tình hình, thông tin, tuyên truyền ổn định, giữ vững tư tưởng trong đồng bào dân tộc, tôn giáo, Nhân dân vùng biên giới sau vụ việc ở tỉnh Đắk Lắk vừa qua.

Các địa phương, đơn vị tăng cường hơn nữa trách nhiệm tham mưu cấp ủy trong nắm bắt tình hình DLXH, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; phát huy tốt vai trò của các lực lượng, nhất là lực lượng nòng cốt; thường xuyên, quan tâm củng cố lực lượng, đồng thời, tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ. Các ngành chức năng, đặc biệt là Công an, Quân sự, Biên phòng… cần nắm chắc tình hình, thông tin kịp thời, tăng cường khả năng dự báo, chủ động tham mưu, không để bị động khi có tình huống, vấn đề phát sinh trên địa bàn; tăng cường công tác rà soát, giám sát, đấu tranh, phản bác trên không gian mạng.

Các địa phương, đơn vị, các cơ quan báo chí trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền thông tin chính thống, chọn lọc thông tin phù hợp với nhu cầu tiếp nhận ở từng địa phương, đơn vị; kịp thời cung cấp thông tin khi có vấn đề, vụ việc phát sinh. Thực hiện tốt Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW, ngày 20/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Công văn số 769-CV/TU, ngày 12/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý cán bộ, đảng viên thiết lập, sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý các thông tin xấu độc trên không gian mạng, kịp thời dự báo tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; đăng tải chia sẻ, lan tỏa thông tin chính thống, tích cực, hình ảnh về quê hương, đất nước, con người với nhiều hình thức trên không gian mạng. Đặc biệt, giữ vững kỷ luật phát ngôn, nhất là thực hiện tốt Quy định số 887-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy trình ứng xử với truyền thông; quy chế dân chủ cơ sở, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên ở địa phương, đơn vị… không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

NGUYỄN TOÀN

True
Ai giữ được đạo đức đều là người cao thượngBài viếtAn BìnhAi giữ được đạo đức đều là người cao thượng/SiteAssets/Loi-Bac-day-ddcm.jpg
05/07/2023 10:10 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, là tấm gương đạo đức hết mực trong sáng, thống nhất giữa lý thuyết đạo đức và thực hành đạo đức, giữa đạo đức cách mạng và đạo đức đời thường.


Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức cách mạng là gốc của cán bộ, đảng viên. Người khẳng định đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển của con người, cũng giống như gốc của cây, ngọn nguồn của sông suối. Người viết: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.

Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức là nền tảng của người cách mạng. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức tạo ra sức mạnh, là nhân tố quyết định sự thắng lợi của mọi công việc, quy định phẩm chất, uy tín của mỗi con người. Người cho rằng, mọi việc thành công hay thất bại, chủ yếu là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng hay không và “Tuy năng lực và công việc của mỗi người khác nhau, người làm việc to, người làm việc nhỏ; nhưng ai giữ được đạo đức đều là người cao thượng”.

Đạo đức cách mạng còn giúp người cách mạng đứng vững trong mọi hoàn cảnh, dù khó khăn hay thuận lợi. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khăn gian khổ, thất bại cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước..., khi gặp thuận lợi và thành công vẫn giữ vững tinh thần gian khổ, chất phác, khiêm tốn, lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ, không kèn cựa về mặt hưởng thụ, không công thần, không quan liêu, không kiêu ngạo, không hủ hóa.

Trong điều kiện Đảng cầm quyền, mỗi cán bộ, đảng viên là những người đi tiên phong trong các phong trào, các hoạt động của đời sống xã hội, có vai trò và ảnh hưởng đến việc định hướng dư luận xã hội. Do đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh trăn trở với nguy cơ các cán bộ, đảng viên, nhất là những người nắm giữ các cương vị trong hệ thống chính trị xa rời cuộc sống, xa rời quần chúng, rơi vào căn bệnh chủ nghĩa cá nhân - kẻ địch nguy hiểm của đạo đức, căn bệnh gốc gây nên tình trạng thoái hóa biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Vì vậy, Người yêu cầu Đảng phải “là đạo đức, là văn minh”, phải tiêu biểu cho lương tâm, phẩm giá và trí tuệ của dân tộc.Trong Di chúc Người căn dặn: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Từ những quan niệm về vị trí, vai trò của đạo đức cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chú trọng chỉ ra những chuẩn mực đạo đức cách mạng cần phải có của người cán bộ, đảng viên. Ngay từ khi tổ chức đào tạo những “hạt giống đỏ” của cách mạng Việt Nam, Người đã đặt lên trước hết bài học về tư cách của một người cách mạng, với 23 điều chuẩn mực, chủ yếu là về lĩnh vực đạo đức. Sau khi sáng lập Đảng, Người đã không ngừng chú trọng rèn luyện, xây dựng Đảng để trở thành một tổ chức thực sự trong sạch, vững mạnh, được tạo lập từ những con người trong sạch, vững mạnh. Tùy theo đối tượng cụ thể đang công tác trong lực lượng vũ trang nhân dân, hay trí thức, công nhân, nông dân, phụ nữ, thanh niên, thiếu niên,... Người nêu lên những yêu cầu cụ thể về đạo đức cách mạng. Chẳng hạn đối với lực lượng Công an nhân dân thì Người nêu 6 điều dạy; đối với các cháu thiếu nhi, Người nêu 5 điều dạy,... Trong đó, chuẩn mực đạo đức chung của người cán bộ, đảng viên là: Trung với nước, Hiếu với dân; Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; yêu thương con người; có tinh thần quốc tế trong sáng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm cuộc cách mạng về đạo đức khi sử dụng những khái niệm trong Nho giáo truyền thống nhưng với những nội hàm mới. Đó trước hết là phẩm chất trung với nước, hiếu với dân. Người cho rằng, người cách mạng phải đặt quyền lợi của Tổ quốc lên trên hết và trước hết. Trung với nước là tuyệt đối trung thành với sự nghiệp dựng nước và giữ nước, trung thành với con đường đi lên của đất nước; là suốt đời phấn đấu cho Đảng, cho cách mạng. Trung với nước ở Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành lẽ sống tự nhiên, một nhu cầu luôn luôn thường trực và phải được đo bằng kết quả cụ thể, bằng hiệu suất công việc thực tế. Hiếu với dân là nội dung rất cơ bản trong quan niệm của Người, trong đó có hiếu với cha mẹ mình và rộng ra là tình họ hàng, rộng nữa là tình người đối với cộng đồng, với dân tộc. Hiếu với dân thể hiện ở chỗ gần dân, kính trọng dân, học tập dân, dựa vào dân và lấy dân làm gốc, thương dân, tin dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Cùng với phẩm chất trung với nước, hiếu với dân, Hồ Chí Minh cũng hết sức coi trọng phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Hồ Chí Minh chỉ ra rằng cần, kiệm, liêm, chính là nền tảng của “đời sống mới”, nền tảng của thi đua ái quốc; cần, kiệm, liêm, chính không chỉ là chuẩn mực đạo đức cần phải có của con người, mà còn là tiêu chí xác định “chất người” của mỗi người.  Hơn nữa, cần, kiệm, liêm, chính là thước đo trình độ văn minh, tiến bộ của một dân tộc.  

Chủ tịch Hồ Chí Minh còn quan tâm, chú trọng đến các chuẩn mực đạo đức khác là tình thương yêu con người và tinh thần quốc tế trong sáng trên lập trường của giai cấp công nhân. Ở Người, tình yêu thương con người được xây dựng trên lập trường của giai cấp công nhân. Đó không dừng lại ở lòng trắc ẩn, mà còn được nâng lên ở tầm cao, gắn tình yêu thương với khát vọng giải phóng con người không phân biệt màu da, chủng tộc, giai cấp, tôn giáo khỏi những áp bức, bất cộng. Do đó, tình yêu thương con người ở Chủ tịch Hồ Chí Minh vượt ra khỏi phạm vi một quốc gia, dân tộc, đến với nhân loại tiến bộ và thu hút sự ngưỡng mộ, cảm phục của nhân loại tiến bộ.

Cùng với việc xác định vị trí, vai trò của đạo đức, các chuẩn mực đạo đức cơ bản của cán bộ, đảng viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra cho chúng ta những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo quá trình tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của mỗi con người. Bản thân Người đã nêu gương thực hành những nguyên tắc đó trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện đạo đức bản thân và quá trình Người chỉ đạo xây dựng nền văn hóa mới, nền đạo đức mới của Việt Nam. Đó là các nguyên tắc nói đi đôi với làm, nêu gương đạo đức; tu dưỡng đạo đức suốt đời.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhắc nhở hết sức sâu sắc: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Đạo đức không phải là cái “nhất thành bất biến”, không phải là điểm đến, chỉ cần phấn đấu vươn tới một lần là xong xuôi, mà là quá trình tu dưỡng, rèn luyện suốt đời. Một nền đạo đức mới chỉ có thể xây dựng trên cơ sở sự tự giác tu dưỡng đạo đức của mỗi người.

Sự Thật

False
Tham nhũng là “giặc nội xâm”!Bài viếtAG3567Tham nhũng là “giặc nội xâm”!/SiteAssets/Tham-nhung.jpg
25/06/2023 9:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp, thường xuyên là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã có bước tiến mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội của đất nước, thực sự "đã trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược".

Tham-nhung.jpg

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược, được đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Tuy nhiên, sự kiên quyết, kiên trì với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai" đã làm cho không ít người lo lắng, hốt hoảng mà nói rằng, sợ "đang làm chậm lại tiến trình phát triển kinh tế", khiến cho không ít lãnh đạo, quan chức đang "sợ sai, không dám làm". Thậm chí các thế lực thù địch, phản động trong nước lẫn hải ngoại xuyên tạc: "Đó là sự thanh trừng nội bộ, đấu đá phe phái", là cách "triệt hạ lẫn nhau, gây bè kéo cánh lợi ích nhóm". Không ít người rắp mưu đánh tráo việc chống tham nhũng với thanh trừng phe phái,v.v.. Có đúng như thế không?   

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh: "Mục tiêu của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhằm làm trong sạch Đảng và bộ máy nhà nước, để phát triển đất nước. Đây là cuộc đấu tranh chống "giặc nội xâm", không phải là cuộc đấu giữa các "phe cánh" hay "đấu đá nội bộ", như có người không hiểu hoặc cố tình xuyên tạc với động cơ sai, dụng ý xấu".

Phát biểu trong cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngày 18/11/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không làm "nản chí", "chùn bước", sợ sai không dám làm của cán bộ, đảng viên, mà chỉ làm "chùn bước" những ai có động cơ không trong sáng, đã trót "nhúng chàm" và những người không nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, thiếu bản lĩnh, thiếu kiến thức và kinh nghiệm. 

Sáng ngày 13/5/2023, tại buổi tiếp xúc cử tri quận Đống Đa, quận Ba Đình và quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng: "Cán bộ, nhất là khi có quyền, có chức dễ lợi dụng để "chấm mút", đó là nói nhẹ, nói nặng là ăn cắp, ăn cướp của dân. Cấu kết với nhau nhằm tham nhũng, tiêu cực, hư hỏng, làm cho Đảng mất uy tín, làm cho nhà nước mất uy tín". Vì vậy, phòng chống tham nhũng không phải nội bộ đánh nhau, phe cánh đánh nhau mà thể hiện quyết tâm của Đảng vì dân, vì đất nước,v.v..

Chúng ta đều biết, tham nhũng (tham ô, nhũng nhiễu) là hiện tượng xã hội tiêu cực, xấu xa mà thời nào, chế độ nào, quốc gia nào cũng có; đó là "khuyết tật bẩm sinh" của quyền lực, là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ. Thời đại nào, chế độ nào, quốc gia nào cũng có, không thể xóa ngay tận gốc tham nhũng trong một thời gian ngắn. Các quốc gia tồn tại và phát triển vững mạnh đều quan tâm và tiến hành đấu tranh phòng, chống tham nhũng có hiệu quả.

Vấn đề tham nhũng và phòng, chống tham nhũng, luôn là đại cuộc sinh tử, thành bại của muôn thời, của mọi quốc gia, dân tộc trên toàn cầu, tự cổ chí kim. Kinh nghiệm lịch sử từ các quốc gia từ xưa tới nay cho thấy: Không có bất cứ một thể chế nào, quốc gia dân tộc nào tuyệt đối không có tham nhũng; không có một sự thịnh vượng hay phát triển nào ở bất cứ quốc gia hay dân tộc nào, nếu không phòng, chống tham nhũng một cách kiên quyết và hiệu quả.

Với chúng ta, việc nước nhà thịnh vượng hay suy vong, dân tộc hùng cường hay hèn kém luôn gắn chặt với việc chống tham nhũng thế nào và làm tới đâu. Cách nay hơn 250 năm, chuyện "ngũ họa" quốc vong mà bảng nhãn Lê Quý Đôn tổng kết, cảnh báo khuyên răn có 5 nguy cơ làm mất nước: Một là, trẻ không kính già; hai là, trò không trọng thày; ba là, binh kiêu tướng thoái; bốn là, tham nhũng tràn lan; năm là, sĩ phu ngoảnh mặt. Theo đó, nếu chỉ phạm vào một trong năm điều họa ấy thôi cũng đủ quốc sỉ bị tổn thương, liêm sỉ khó mà giữ trọn. Năm họa ấy hội lại, thì quốc sỉ mất, liêm sỉ cũng tan, thì đất nước tiêu vong, mà thân phận mỗi người tự do, cũng theo đó, mà táng thất!

Từ kinh nghiệm lịch sử cho thấy, phòng, chống tham nhũng là quyết sách chiến lược mang ý nghĩa sinh tử, mất còn của thể chế, của quốc gia - dân tộc chúng ta! Không phòng, chống tham nhũng thì thì sẽ tự mình bại vong, đất nước khó mà gìn giữ.

Ngày 26/01/1946, trong Quốc lệnh, do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh ký và ban hành, Người ghi rõ, tại Điều 8 của phần Phạt: "Ăn cắp của công sẽ bị xử tử".  "Tham ô, lãng phí và quan liêu là kẻ thù của Nhân dân và Chính phủ, là "giặc ở trong lòng","giặc nội xâm". Những năm đầu đổi mới, Đảng ta xác định "đấu tranh chống tham nhũng là một bộ phận cấu thành quan trọng của toàn bộ sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng và nhân dân ta hiện nay". Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (tháng 1-1994), Đảng ta cảnh báo nghiêm khắc về nguy cơ thứ ba: Tham nhũng và tệ quan liêu ở tầm mức quốc nạn, "một trong bốn nguy cơ đối với Đảng và cách mạng Việt Nam". Đại hội XI tiếp tục nhấn mạnh tham nhũng "đe dọa sự ổn định, phát triển đất nước"; Đại hội XII coi tham nhũng "là thách thức nghiêm trọng đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước"; đến Đại hội XIII xác định tham nhũng là "một nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn của chế độ ta". Điều đó cho thấy, Đảng ta chưa bao giờ chủ quan; trái lại, luôn luôn đặt cảnh báo về nguy cơ và sự tác hại của tệ tham nhũng ở mức độ cao nhất.

Hiện nay, tham nhũng vẫn là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Trước đây, chúng ta chủ yếu quan tâm đến tác hại trước mắt vè vật chất (kinh tế, tiền bạc), nay chúng ta quan tâm nhiều hơn, nhìn rõ tác hại tiềm ẩn, khôn lường của tham nhũng, tiêu cực, làm hư hỏng, mất cán bộ, mất niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ như đã từng xảy ra trong thực tiễn lịch sử trên thế giới".

Trộm cắp về vật chất đó là sự ô nhục, làm bại hoại quốc gia, làm nhục quốc thể, cá nhân thì táng tận liêm sỉ. Tham nhũng về quyền lực chính trị, về quyền lực kinh tế sẽ đẻ ra và dung dưỡng nhiều hủ bại có nguy cơ làm mục rỗng nhân tâm, phá nát lòng tin, làm băng hoại quốc thể. Quyền lực chính trị là của Nhân dân. Nhân dân trao nó, ủy quyền cho những người làm công bộc của dân. Nếu bằng mọi thủ đoạn, những kẻ hủ bại mưu chiếm đoạt nó, biến quyền được giao, được ủy quyền đó thành quyền sở hữu, trở thành mục tiêu hành động của họ và phe nhóm, dòng tộc họ thì rất nguy hiểm, thậm chí làm băng hoại cả dân tộc. Khi thế lực kim tiền liên kết với quyền lực chính trị bị tha hóa, thoái hóa thì tai họa khủng khiếp, hậu họa khó mà tiên lượng, dù trong hay ngoài địa hạt công quyền.   
Nếu không kiểm soát được, không khắc chế hữu hiệu quyền lực, thì mọi thứ hủ bại sẽ tán phát. Những vụ đại án mà Đảng ta và pháp luật xử lý trong thời gian vừa qua là một minh chứng về sự nguy hiểm trong cuộc cấu kết giữa quyền lực chính trị tha hóa, hủ bại và quyền lực kinh tế tối tăm, lũng đoạn. Khi lòng dạ con người, nhất là những ai được giao trọng trách không trong sáng nữa thì đó chính là thứ "giặc nội xâm" cần phải bị lên án và diệt trừ.

Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng là cuộc đấu tranh ngay trong mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị; đấu tranh ngay trong chính bản thân mỗi con người. Vì vậy, phải nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nhất là tổ chức cơ sở đảng, nâng cao trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Nhất quán phương châm: "Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc", thời gian tới, các cấp, các ngành cần đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tức là trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực. Điều đó đòi hỏi tất cả mỗi người trong bộ máy, dù ở cấp nào, cần đối diện với chính mình, tỉnh ngộ và tự răn mình về nạn tham nhũng, tiêu cực và liêm sỉ làm người. Dục vọng và sự tham lam, nếu không bị khắc chế, luôn đẩy người ta vào chỗ hủ bại, tội lỗi. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở cán bộ, đảng viên: Thường xuyên tự soi, tự sửa, tự răn mình, tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng, tránh đi vào vết xe đổ, để tay nhúng chàm và nếu đã trót ít nhiều nhúng chàm rồi thì sớm tự giác gột rửa./.

Sự thật    

True
Phải tự giác trong tự phê bình và phê bìnhBài viếtAG3567Phải tự giác trong tự phê bình và phê bình/SiteAssets/Tuphebinh-phebinh-trongdang.jpg
21/06/2023 9:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc, quy luật phát triển của Đảng, nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên. Đây là việc làm cấp bách, có ý nghĩa sống còn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định. Vì thế, trước hết mỗi tổ chức đảng cũng như mỗi cán bộ, đảng viên cần phải thấm nhuần sâu sắc lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hành "như mỗi ngày phải rửa mặt".

Tuphebinh-phebinh-trongdang.jpg

Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc đến Khổng Tử, Mạnh Tử, Tăng Tử… về sự sửa mình trong đạo tu thân. Trong những dịp giáo dục, nhắc nhở và động viên cán bộ, đảng viên ta thực hiện tự phê bình và phê bình, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ vận dụng những nguyên lý Mác - Lênin mà còn tiếp thu, cải biến và nâng cao những truyền thống văn hóa Việt Nam và phương Đông trong việc sửa chữa lỗi lầm và tu dưỡng đạo đức.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vấn đề phê bình, tự phê bình gắn liền với lợi ích của Đảng, với sự nghiệp cách mạng. Một người đảng viên đã lấy lý tưởng độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội làm lẽ sống của mình thì không còn lợi ích nào lớn hơn để mưu cầu. Nói như người xưa, họ sống trong sáng như mặt trời, mặt trăng. Họ không có điều gì phải che giấu Đảng và Nhân dân. Phát hiện ra những ưu điểm của mình để phát huy, những khuyết điểm để sửa chữa là công việc thường xuyên, mỗi ngày.

Vì lợi ích của Đảng, vì tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, người đảng viên phải thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình. Chủ tịch Hồ Chí Minh phê phán thái độ sợ phê bình, nể nang không phê bình và đặc biệt là thái độ lợi dụng phê bình để nói xấu, để công kích… do ghen ghét nhau chứ không do một chút thương yêu nào.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tự phê bình lên trước phê bình là để mỗi người trước hết thấy rõ trách nhiệm của mình, hiểu rõ mình và nhờ thêm người khác giúp đỡ mình hiểu rõ mình hơn. Phải tự mình nghiêm khắc với mình mới có thể thẳng thắn giúp đỡ người khác nhận ra khuyết điểm của họ.

Ngày nay, đọc lại những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây hơn 60 năm, chúng ta càng thấy Người đã sáng suốt biết chừng nào khi yêu cầu phải sớm ngăn chặn những sai lầm, khuyết điểm của Đảng ta bằng tự phê bình và phê bình. Người viết: "... Nói chung, số đông cán bộ ta đều tận tụy, đều cố gắng làm tròn nhiệm vụ. Nhưng vẫn còn một số bị chủ nghĩa cá nhân trói buộc, do đó mà phạm nhiều sai lầm, khuyết điểm. Vài thí dụ:

Đối với nhân dân thì quan liêu, mệnh lệnh; xem thường pháp luật, không tôn trọng quyền lợi của nhân dân (như có khi khám xét nhà mà không báo trước cho chủ nhà). Tự tiện ra mệnh lệnh lung tung (như bán bánh ngọt không cho người mua mang bánh về nhà, bắt người ta ăn tại chỗ).

Đối với tập thể thì kèn cựa địa vị, tính thiệt suy hơn, chỉ hỏi Đảng và Chính phủ đã làm gì cho mình, không tự hỏi mình đã làm gì ích lợi cho nhân dân, cho xã hội.

Đối với của công thì lãng phí, tham ô, ở các xí nghiệp và các hợp tác xã ít nhiều đều có hiện tượng xấu như vậy.

Đối với bản thân thì không lo trau dồi đạo đức cách mạng, không lo học tập để tiến bộ, mà chỉ lo ăn ngon, mặc đẹp hơn người khác... ".

Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây đã hơn nửa thế kỷ nhưng giá trị và sức sống vẫn trường tồn cho đến hôm nay. Người yêu cầu về thái độ làm việc của cán bộ, đảng viên trước quốc dân, đồng bào, cũng như cách thức để người cán bộ, đảng viên tự đào tạo, nâng cao trình độ bản thân chính là tự phê bình, từ đó rút kinh nghiệm để trưởng thành hơn. Hay trong bài báo với nhan đề "Tự phê bình", Chủ tịch Hồ Chí Minh tự nhận lỗi: "Những sự thành công là nhờ đồng bào cố gắng. Những khuyết điểm kể trên là lỗi tại tôi"; qua đây, chúng ta có thể thấy rõ tinh thần tự phê bình nghiêm khắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi Người đứng ra nhận lỗi với tư cách người đứng đầu Chính phủ trước quốc dân, đồng bào; đồng thời khẳng định quyết tâm sửa. Đây có thể coi như mẫu mực của sự tự phê bình cách mạng, không hề chung chung, qua loa, đối phó, mà đầy tinh thần trách nhiệm cũng như quyết tâm sửa chữa lỗi lầm.

Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh, bất cứ khi nào phát hiện ra những hạn chế trong lãnh đạo cách mạng, Đảng đều nghiêm túc kiểm điểm và nhanh chóng có biện pháp khắc phục. Nhờ đó, đã góp phần củng cố, tăng cường khối đoàn kết trong Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đủ khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thế hệ ngày nay được trao nhiệm vụ mới của lịch sử là giải phóng cho dân tộc ra khỏi sự nghèo nàn và lạc hậu, trước nhiệm vụ không kém vẻ vang của đất nước, Nhân dân ta không thể cho phép tồn tại những kẻ tham nhũng, lừa đảo, làm hại Tổ quốc và Nhân dân… để sống một cuộc đời ích kỷ!?

Việc tự phê bình và phê bình có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phải làm cho toàn thể đảng viên của Đảng nhận thức được sâu sắc những lời răn dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xác định được trách nhiệm quang vinh của mình trước lịch sử, nâng cao được ý thức chính trị và phẩm chất đạo đức, gạt ý bỏ đi được những suy nghĩ tầm thường, những hành vi ích kỷ. Làm thế nào để không cho những cám dỗ vật chất làm hoen ố đi phẩm chất và nhân cách của người cộng sản, để cho Đảng ta tiếp tục và mãi mãi là ngọn cờ quang vinh của dân tộc và thời đại.

Hiện nay, tình hình trong nước và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, thuận lợi và thách thức, thời cơ và nguy cơ đan xen nhau. Vấn đề đó đang đặt ra cho Đảng ta và toàn bộ hệ thống chính trị nhiệm vụ ngày càng nặng nề. Chính vì vậy, đẩy mạnh thực hiện tự phê bình và phê bình vừa là vấn đề cấp bách, vừa là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên. Bởi vì nguyên tắc này là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng, là vũ khí sắc bén để xây dựng Đảng, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, nhằm củng cố khối đại đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Vũ khí sắc bén này phải thường xuyên được sử dụng và mài dũa để có đủ khả năng ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng hiện nay, góp phần quan trọng cho công cuộc xây dựng một nước Việt Nam "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Sự thật

False
Củng cố vững chắc nền móng; chăm bồi gốc rễ của Đảng!Bài viếtAG3567Củng cố vững chắc nền móng; chăm bồi gốc rễ của Đảng!/SiteAssets/dau-tranh-1.jpg
20/06/2023 8:00 SANoĐã ban hành

​(TUAG)- Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ dạy: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”. Người khẳng định “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy”. Vì thế, phải quyết tâm xây dựng chi bộ, phải làm cho chi bộ trở thành “Bốn tốt”.


Quán triệt và thực hiện chỉ dạy của Người, trong thời gian vừa qua nhận thức của các cấp uỷ và đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ và ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Chế độ sinh hoạt đảng được duy trì nền nếp hơn, đã có những mô hình mới, cách làm hay, khắc phục tính đơn điệu, hình thức trong sinh hoạt chi bộ. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, ý thức, trách nhiệm của đảng viên.

Tuy nhiên, còn nhiều chi bộ chưa chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, chế độ sinh hoạt định kỳ chưa được duy trì thường xuyên, nhất là chi bộ trong các doanh nghiệp và một số chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp, cơ quan nhà nước. Còn một số đảng viên bỏ sinh hoạt phải xoá tên. Nội dung sinh hoạt một số chi bộ còn đơn điệu, thiếu hấp dẫn, nặng về thông báo tình hình. Vai trò lãnh đạo, giáo dục và tính chiến đấu chưa được thể hiện rõ; tinh thần tự phê bình và phê bình vẫn còn yếu, chưa chủ động phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên. Công tác chính trị, tư tưởng chưa được chú trọng đúng mức; việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII chưa trở thành nội dung thường xuyên. Chất lượng sinh hoạt của nhiều chi bộ còn hạn chế, chưa sát với thực tiễn.

Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm nêu trên là do một số cấp uỷ và không ít đảng viên chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ. Trình độ, năng lực, trách nhiệm, phương pháp tổ chức sinh hoạt chi bộ của không ít bí thư chi bộ còn hạn chế. Một số cấp uỷ chưa sâu sát, thiếu các giải pháp cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ,v.v..

Từ thực tế đó, để tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, phải ra sức xây dựng chi bộ tốt và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Bởi như Bác Hồ đã chỉ rõ: “Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt” và “muốn có Đảng bộ tốt, chi bộ tốt, phải có đảng viên tốt”. Đây là một nội dung trọng tâm của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chi bộ. Xây dựng đội ngũ đảng viên ở chi bộ cần chú trọng cả số lượng và chất lượng, trong đó lấy chất lượng làm chính. Đảng viên là lực lượng góp ý, tham gia xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng; là lực lượng trực tiếp động viên, tổ chức, hướng dẫn quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương đó; là tấm gương để quần chúng noi theo. Vì vậy, phải ra sức nâng cao chất lượng đảng viên, đổi mới công tác đánh giá, xếp loại đảng viên bảo đảm thực chất. Phát hiện, quy hoạch, bồi dưỡng, phát huy vai trò những đảng viên ưu tú, có triển vọng, chuẩn bị nguồn cán bộ chủ chốt các cấp. Coi trọng công tác phát triển đảng viên, bảo đảm số lượng, chất lượng. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong công nhân trực tiếp sản xuất, trí thức và doanh nhân. Phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng những thanh niên ưu tú trưởng thành trong phong trào lao động, học tập, trong lực lượng vũ trang, tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên. Sàng lọc, kiên quyết đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Cùng với giải pháp nói trên phải tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở đảng phù hợp với tiến trình đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức cơ sở đảng trong việc giáo dục, quản lý, rèn luyện, kiểm tra, giám sát đảng viên; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sinh hoạt của chi bộ.

Phải triệt để thực hành dân chủ, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Bác nói: “Để làm cho Đảng mạnh, thì phải mở rộng dân chủ”, phát huy tự phê bình và phê bình, bởi vì: “Tự phê bình và phê bình là thứ vũ khí sắc bén nhất, nó giúp cho Đảng ta mạnh và ngày càng thêm mạnh. Nhờ nó mà chúng ta sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm, tiến bộ không ngừng”. Coi trọng hơn nữa vai trò của quần chúng trong công tác xây dựng Đảng nói chung, xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở nói riêng. Phải xây dựng cơ chế phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nhằm thực hiện tốt Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Tỉnh Ủy An Giang đã phát động phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”, giai đoạn 2023 - 2025. Việc phát động phong trào nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ tỉnh, phát huy cách làm hay, sáng tạo của tập thể và cá nhân, góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ nạn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước. Để đáp ứng yêu cầu nói trên, phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng trong từng chi, đảng bộ, phải đến được từng đảng viên với phương châm “thiết thực, hiệu quả, vững chắc”; dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả.

Quá trình tổ chức thực hiện cần quán triệt sâu sắc chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chi bộ tốt thì mọi việc đều tốt. Nhân dân ta rất tốt, nếu chi bộ khéo lãnh đạo và đảng viên hăng hái xung phong làm gương mẫu thì khó khăn gì cũng vượt qua, công việc gì cũng làm tốt”./.

Trung Thành


False
Xây dựng văn hóa ĐảngBài viếtAG3567Xây dựng văn hóa Đảnghttps://www.angiang.dcs.vn/SiteAssets/XDD-trongsach-vungmanh.jpg
25/05/2023 3:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Với tư cách là bộ phận ưu tú của dân tộc, thành viên của đội tiên phong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, cán bộ, đảng viên ở bất cứ vị trí công tác nào cũng đều phải tiên phong gương mẫu trong rèn luyện, tu dưỡng, thực hành đúng đắn các chuẩn mực đạo đức cách mạng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Muốn thành người cách mạng, thành người cộng sản chân chính thì phải chống chủ nghĩa cá nhân”[1] và cán bộ, đảng viên “phải hiểu biết quyền lợi của mình, bổn phận của mình”[2].

Khi nói đến các chuẩn mực đạo đức cách mạng của người đảng viên thì không thể thiếu chuẩn mực về văn hóa. Văn hóa chính là nền tảng, sức mạnh nội sinh và là cơ sở đảm bảo cho việc thực hiện mục tiêu xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tổ chức và cán bộ. Đội ngũ cán bộ, đảng viên chính là những người đại diện cho văn hóa Đảng, mang văn hóa Đảng lan tỏa tới đời sống xã hội. Văn hóa Đảng trước hết là văn hóa của con người, là phẩm chất, đạo đức trong mỗi cán bộ, đảng viên, vì vậy trước hết, xây dựng văn hóa phải bắt đầu từ trong tổ chức đảng, trong công sở và đảng viên.

Văn hóa ứng xử là hành vi ứng xử, cách ứng xử của con người đạt giá trị chuẩn mực văn hóa chân - thiện - mỹ, tức là ứng xử có văn hóa; là một lĩnh vực đời sống văn hóa sinh động, phong phú của con người diễn ra hàng ngày. Đó cũng chính là sức mạnh mềm làm nên nét đẹp và là chìa khóa thành công của mỗi người, mỗi tổ chức.

Xây dựng văn hóa công sở chính là xây dựng môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện và hiệu quả. Ứng xử có văn hóa nơi công sở mang lại rất nhiều lợi ích góp phần tạo dựng niềm tin, sự đoàn kết, thống nhất của tập thể, từ đó tạo bầu không khí làm việc cởi mở, tích cực, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. Biểu hiện cụ thể của văn hóa công sở là tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ công việc, ý thức chấp hành kỷ luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên cùng với ý thức trau dồi văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ hiểu biết để thực hiện công việc hiệu quả. Đối với cán bộ, đảng viên, văn hóa ứng xử không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống đời thường mà còn quyết định đến hiệu quả làm việc của cơ quan, tổ chức cũng như mức độ thành công trong sự nghiệp mỗi cá nhân.

Trong mối quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp, với cấp trên, với cấp dưới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Tư cách một người cách mạng, đối với người phải: “Với từng người thì khoan thứ. Với đoàn thể thì nghiêm. Có lòng bày vẽ cho người. Trực mà không táo bạo. Hay xem xét người[3].

Thế nhưng, một bộ phận cán bộ, đảng viên có nhận thức hành vi chọn việc, nghĩa là cơ quan, đơn vị nào việc nhẹ nhàng, dễ dàng, cho thu nhập khác ngoài lương thì nhắm đến, tha thiết, tìm mọi cách để được vào làm việc. Còn nơi công việc vất vả, khó khăn, luôn có hiện tượng đùn đẩy, thiếu nhiệt tình, tâm lý làm cho có, làm cho xong việc… Trong một số tổ chức, vẫn tồn tại thái độ không tôn trọng hoặc xem nhẹ kết quả làm việc của đồng nghiệp; ý thức tinh thần trách nhiệm kém; thái độ chủ quan, kiêu ngạo, ứng xử kém và thiếu tinh thần hợp tác trong công việc của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Việc đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tuy có tiêu chí mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, nhưng nhiều lúc kết quả đánh giá lại thiên về cảm xúc, mối quan hệ cá nhân của người được đánh giá..., dẫn đến suy giảm niềm tin, giảm nhiệt huyết, dần thay đổi thái độ làm việc.

Trong giao tiếp, ứng xử nơi công sở vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên có thái độ thiếu lịch sự và sự tôn trọng người khác. Khi cảm xúc hoặc trạng thái tinh thần không tốt thì cho mình cái quyền lộng ngôn sẵn sang chỉ trích, xúc xiểm bất chấp dù với lãnh đạo, người lớn tuổi hơn mình, đồng nghiệp hay các đối tượng giao tiếp khi có cơ hội... Trái lại, cũng có hiện tượng xun xoe, dùng những lời xu nịnh dễ nghe để làm cho người nghe thỏa mãn, nếu cấp trên không dễ nhận ra sẽ mắc căn bệnh “Ưa người ta nịnh mình” hay bệnh “Ham dùng những kẻ khéo nịnh hót mình, mà chán ghét những người chính trực”. Mặt khác, ở đâu đó trong bộ máy công sở của chúng ta hiện nay vẫn không thiếu thói ba hoa” nói nhiều, phóng đại quá sự thật, có ý khoe khoang “thùng rỗng kêu to”… mà ngay trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (tháng 10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra. Thực tế tồn tại nữa là thói quen dựa vào tập thể, sống theo tập thể mà không có chính kiến cụ thể, thiếu ý thức cải tiến, né tránh, nể nang, ngại va chạm; thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh. Có thể, ban đầu chỉ xuất phát từ thói quen xấu, cách làm xấu của một vài cán bộ, đảng viên cá biệt nhưng không đấu tranh, phê phán kịp thời sẽ dẫn đến sai phạm mang tính chất tập thể trong thời gian dài. 

Ngày nay, trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cùng với nhận thức của người dân không ngừng được nâng lên; những yêu cầu về chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên phải thích ứng với sự phát triển văn minh của xã hội loài người. Vì vậy, xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên nói chung và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong mối quan hệ với công việc, với đồng chí, đồng nghiệp, với cấp trên, với cấp dưới nói riêng hiện nay là cần thiết. Đã đến lúc không thể chấp nhận những biểu hiện ứng xử thiếu văn hóa của đội ngũ cán bộ, đảng viên trở thành rào cản cho sự phát triển chung của tổ chức, đơn vị và toàn xã hội.

Để xây dựng văn hóa Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần xác định tâm thế phải rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng để thường xuyên “tự soi, tự sửa”, tự điều chỉnh mình mọi lúc, mọi nơi cả về nhận thức và hành động đáp ứng ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cũng cần tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ bổn phận, trách nhiệm của mình, luôn vững vàng trước những khó khăn, thử thách, không bị cám dỗ bởi tiền tài, vật chất, danh vọng. Tăng cường đấu tranh tự phê bình và phê bình, chống các quan điểm, hành vi phi đạo đức. Cổ vũ, biểu dương các gương sáng đạo đức, tạo ảnh hưởng sâu rộng trong Đảng và ngoài xã hội. Đồng thời, cần quy định chế độ học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên thông qua thực hành công việc, thực hiện tốt bổn phận, chức trách để hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó./.


Thái Thúy Xuân

Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

[1]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.222.

[2]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.222.

[3]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.2, tr.281, 280.


False
Không thể xuyên tạc mối quan hệ Việt Nam - Liên bang NgaBài viếtAn BìnhKhông thể xuyên tạc mối quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga/SiteAssets/23-05-2023-ong-dmitry-medvedev-nga.jpg
24/05/2023 3:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng “Nước Nga Thống nhất”, Chủ tịch Đảng “Nước Nga Thống nhất” Dmitry Medvedev đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 đến ngày 23/5/2023.

23-05-2023-ong-dmitry-medvedev-nga.jpg

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: TTXVN)

Trong thời gian thăm Việt Nam, Chủ tịch Đảng “Nước Nga Thống nhất” Dmitry Medvedev đã hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hội kiến với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ. Trong bầu không khí thân tình, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; trao đổi ý kiến và đạt được nhận thức chung về việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng “Nước Nga Thống nhất”, giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong thời kỳ mới.

Thế nhưng, trong những ngày vừa qua, lợi dụng chuyến thăm Việt Nam của ông Dmitry Medvedev, một số tờ báo nước ngoài và các mạng xã hội đã đồng loạt đưa tin, bình luận và phán rằng, ông Dmitry Medvedev “đi thăm bất thường Việt Nam vì mục đích chính trị”, thực chất là “cầu cứu Việt Nam giúp Nga”; “bàn với lãnh đạo Việt Nam về cuộc chiến ở Ucraina, mong muốn Việt Nam hỗ trợ về vật chất và tinh thần để Nga sớm “kết thúc cuộc xung đột quân sự đặc biệt ở Ucraina” đang gặp khó khăn… Có ý kiến cho rằng, Nga “lao vào cuộc chiến chống Ucraina hơn một năm qua…, nên đã kiệt quệ, có thể sụp đổ nếu phương Tây, NATO và EU tiếp tục bao vây, cấm vận”… Chuyến thăm Việt Nam của ông Dmitry Medvedev là “cố tình vận động Việt Nam ủng hộ Nga xâm lược Ucraina”. Một số bình luận viên quốc tế nhận xét, “Nga đang gây khó cho Việt Nam”, “ngoại giao cây tre của Việt Nam khó lòng chống đỡ trước cơn lốc xoáy của Nga…”. Ý kiến khác lại cho rằng, Việt Nam có gặp “khó khăn” nhưng “không khó xử” với Nga về cuộc chiến bời vì “Việt Nam không đứng về bên nào. Họ phản đối Nga xâm lược nhưng không ủng hộ việc phải trừng phạt Nga. Họ ủng hộ luật pháp quốc tế để ngừng bắn và tiến tới một giải pháp hòa bình. Chính quyền Việt Nam chỉ thấy có khó khăn ở chỗ cuộc chiến đấy ảnh hưởng đến Việt Nam”.

Từ đó, họ xuyên tạc trắng trợn: “Việt Nam đã quên tình xưa, nghĩa cũ, không quan tâm đến cuộc chiến giữa Nga - Ucraina, họ chỉ quan tâm đến lợi ích, các hợp đồng kinh tế, khoa học, quân sự”… Ý kiến này đã xiên xẹo rằng, do Nga bị phương Tây và EU cấm vận, “đánh hội đồng” nên các mối làm ăn với Nga bị đình trệ; vì thế, Việt Nam đã “quay xe”, “ngả sang phương Tây, bắt tay với Mỹ”. Họ thậm chí còn lớn tiếng dạy đời rằng, “Mỹ đã cảnh báo bất cứ nước nào ủng hộ Nga xâm lược Ukraine, ngay cả nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc còn chưa dám làm trái ngược ý muốn của Mỹ và phương Tây, thì Việt Nam càng không dám làm chuyện ấy”,v.v..

Việc các thế lực thù địch tung ra các quan điểm trên vừa có ý thăm dò chúng ta, vừa có ý khen, chê lẫn lộn. Thoạt nghe, người dân có cảm nhận là có lý nhưng suy xét cho kỹ thì đằng sau các chiêu trò “tung tin trên mạng xã hội” là nhằm mục đích xấu, rất đen tối. Nó không những gây nhiễu loạn thông tin, tạo ra các luồng dư luận xã hội khác nhau, mà còn bài xích, công kích, chống phá mối quan hệ truyền thống giữa hai Đảng, hai nước. Về thực chất, họ lấy cớ chuyến thăm Việt Nam của ông Dmitry Medvedev để bài xích, xuyên tạc sự kiện khác nhằm chống phá chính sách ngoại giao của Đảng, Nhà nước ta; chống phá công cuộc đổi mới ở Việt Nam. Đây là một chiêu trò lố bịch (!)

Như chúng ta đã biết, Việt Nam rất coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống - đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Vì thế, chuyến thăm Việt Nam và hội đàm giữa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta với Chủ tịch Đảng Nước Nga thống nhất cầm quyền, Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev, là theo thảo thuận hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nước Nga thống nhất. Chuyến thăm đã nằm trong chương trình nghị sự, kế hoạch hợp tác, được xác định từ trước, cớ sao người ta lại đơm đặt, cố tình xuyên tạc, dựng chuyện “chuyến thăm bất thường” để “mua vui”, gây “sự hiếu kỳ, lừa bịp cư dân mạng và người dân thường”?

          Sự thật về chuyến thăm Việt Nam của ông Dmitry Medvedev đã được các phương tiện thông tin, báo chí Việt Nam thông báo công khai, rõ ràng. Nó thể hiện rõ ở Tuyên bố chung giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nước Nga thống nhất. Thế nhưng, những người có quan điểm đối lập với Đảng ta đã cố tình lái nó sang hướng khác; “lấy Chiến dịch quân sự đặc biệt” để thêu dệt, thổi phồng, làm tăng “tính đặc biệt của chuyến thăm” với cách giật tít, đưa tin “nóng” để thu hút người xem nhằm xuyên tạc quan điểm, lập trường và thái độ của Việt Nam về vấn đề xung đột quân sự Nga - Ucraina.

Quan điểm và thái độ nhất quán của Việt Nam về cuộc xung đột quân sự Nga - Ucraina cũng như về chuyến thăm Việt Nam của ông Dmitry Medvedev là rất rõ ràng, hoàn toàn không mơ hồ, không úp mở. Hơn ai hết, Việt Nam luôn luôn bảo vệ giá trị của hòa bình, lẽ phải, sự công bằng, nhân văn, nhân đạo và ý nghĩa cuộc sống trước các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch.

Trước sau như một, từ bản chất truyền thống nhân văn, nhân đạo, nhiều lần Việt Nam khẩn thiết kêu gọi Nga và Ucraina cùng các bên có liên quan nên ngồi vào bàn đàm phán để kết thúc xung đột, loại trừ chiến tranh; gìn giữ, bảo vệ hòa bình khi còn có thể; không gây thêm sự mất mát, đau thương cho người dân lương thiện, vô tội; không tàn phá các giá trị văn hóa.

Việt Nam không chọn bên, không đứng về phía nào, cũng không “thiên vị”, “bệnh vực” bất cứ phía nào, bên nào xoay quanh cuộc xung đột giữa Nga và Ucraina. Việt Nam không cổ suý, không khuyến khích, ủng hộ chiến tranh, xung đột dưới bất kỳ hình thức nào mà luôn đứng về lẽ phải, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ hòa bình, chính nghĩa; bảo vệ cuộc sống hòa bình, những người dân lương thiện.

Chiến tranh không phải là trò đùa. Xương máu, tính mạng của con người là tài sản quý nhất. Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Đảng Nước Nga thống nhất cầm quyền Dmitry Medvedev là theo thảo thuận hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nước Nga thống nhất; nằm trong chương trình nghị sự, kế hoạch hợp tác, được xác định từ trước. Vì vậy, bất kẻ là ai, nhà báo, nhà văn, chính khách thuộc quốc gia, dân tộc nào, đều phải tôn trọng sự thật ấy; không được phép xuyên tạc sự thật; không được nhân danh bảo vệ hòa bình để kích động chiến tranh; gây chia rẽ mối quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga./.

Sự thật

True
An Phú: Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)TinNguyễn LamAn Phú: Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)/SiteAssets/AP-soket-nq35-5nam-1.jpg
12/05/2023 11:15 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 12/5, Huyện ủy An Phú tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang. Đến dự có đồng chí Lâm Thành Sĩ - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Phùng Minh Tân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện An Phú chủ trì.

AP-soket-nq35-5nam-1.jpg 

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Thuận - Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện An Phú cho biết: Với đặc điểm riêng, An Phú hội tụ đủ 3 yếu tố là biên giới, dân tộc và tôn giáo, nhưng dưới sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cùng với sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng đóng quân trên địa bàn nên mục tiêu ổn định xã hội và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19 đã đạt được những kết quả khả quan. Sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo 35 huyện được các ngành, các cấp ủy, đơn vị quan tâm nên việc triển khai và thực hiện Nghị quyết được tương đối đồng bộ, nhịp nhàng, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng lên. Công tác phối hợp bảo vệ chính trị nội nội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng ngày càng được tăng cường, tổ chức thực hiện chặt chẽ, hiệu quả.

 AP-soket-nq35-5nam-2.jpg

Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện An Phú cũng thường xuyên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội (DLXH) với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đặc biệt, sau hơn 03 năm triển khai và tổ chức thực hiện Đề án 07-ĐA/TU, ngày 12/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác DLXH trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2020 - 2025” và Kế hoạch số 03-KH/HU, ngày 09/9/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Đề án 07-ĐA/TU, chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác này ngày càng được nâng cao; đội ngũ cộng tác viên thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả từng bước được nâng lên, hoạt động đi vào nề nếp, chất lượng, ngày càng chặt chẽ; nhiều địa phương, đơn vị đã quan tâm, chú trọng cụ thể hóa bằng kế hoạch cụ thể phù hợp với đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ; việc nắm bắt DLXH đã trở thành kênh thông tin quan trọng, là nhu cầu thường trực trong hoạt động lãnh đạo, điều hành địa phương, đơn vị; là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp. Nhiều địa phương, đơn vị có cách làm hay, sáng tạo, thường xuyên đổi mới, tổ chức thêm nhiều kênh để nắm bắt, tiếp thu phản ánh của dư luận; thực hiện tốt cơ chế, hoạt động đối thoại, gặp gỡ, tiếp dân, để lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản ánh của người dân để kịp thời giải quyết, phản hồi…

 AP-soket-nq35-5nam-4.jpg

Thời gian tới, để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những vấn đề còn tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại hội nghị, đồng chí Phùng Minh Tân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện An Phú đề nghị quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục tục triển khai thực hiện tốt công tác DLXH, đặc biệt là Đề án 07- ĐA/TU, ngày 12/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp nắm bắt, phản ánh, dự báo, định hướng DLXH theo hướng bám sát tình hình thực tiễn của đời sống xã hội, hướng về cơ sở, hướng tới từng đối tượng cụ thể gắn với các sự kiện và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020, của Ban Bí thư, về “Ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm”. Đồng thời, thực hiện tốt Quy định số 887-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 08/7/2021 về quy trình ứng xử với truyền thông trên địa bàn tỉnh.

AP-soket-nq35-5nam-3.jpg

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy An Phú yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường hơn nữa công tác phối hợp rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý thông tin, tài khoản xấu độc trên không gian mạng. Thường xuyên theo dõi phản ánh của báo chí, mạng xã hội, kịp thời phát hiện những vấn đề nóng, phát sinh để tham mưu đề xuất Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện quan tâm giải quyết. Tích cực tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Internet, mạng xã hội… Tiếp tục khuyến khích cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cuộc thi viết chính luận khoa học về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” do Trung ương, ngành liên quan tổ chức; đồng thời, tiếp tục khuyến khích cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện tận dụng mặt tích cực của mạng xã hội để tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của địa phương, lan tỏa những thông tin chính thống, tích cực, những hình ảnh, việc làm, nghĩa cử tốt đẹp với mục đích “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu” nhằm tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng quê hương An Phú ngày càng văn minh, giàu đạp và nghĩa tình…

Nguyễn Lam

True
C.Mác - “Hạnh phúc là đấu tranh” Bài viếtSự ThậtC.Mác - “Hạnh phúc là đấu tranh” /SiteAssets/C-Mac.jpg
04/05/2023 8:00 SAYesĐã ban hành
(TUAG)- “Hạnh phúc là đấu tranh” là câu trả lời của C.Mác khi hai cô con gái Lôra và Gienny  hỏi cha: “Quan niệm thế nào là hạnh phúc?”. Câu trả lời tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại chứa đầy những tư tưởng lý luận và thực tiễn trong toàn bộ cuộc đời C.Mác.
C-Mac.jpg
Kỷ niệm 205 năm Ngày sinh của C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2023)

Hạnh phúc - một khái niệm biểu hiện trình độ tư duy của con người, tưởng đã rất quen thuộc, dễ hiểu, được dùng một cách phổ thông, thể hiện ở ngôn ngữ của các dân tộc khác nhau trên toàn cầu. Thế nhưng mỗi người, mỗi giai tầng lại có quan niệm rất khác nhau. Các nhà triết học và tâm lý học thì cho rằng hạnh phúc là một cảm xúc bậc cao, chỉ có ở loài người, nó mang tính nhân bản sâu sắc và thường chịu tác động của lý trí. C.Mác thì cho rằng phạm trù hạnh phúc tương đồng với phạm trù tự do. Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất. Ông từng nói: “Chỉ có những hạng người mất nhân tính mới quay mặt trước nỗi đau của đồng loại, mà chăm lo cho hạnh phúc riêng của mình”.

Đấu tranh là một phạm trù triết học liên quan đến thế giới quan và phương pháp luận của con người. Đối tượng của đấu tranh là cái ác, cái cản trở tự do của người khác. Đấu tranh là để giải quyết mâu thuẫn nhằm đưa tới sự phát triển hài hòa chứ không phải chỉ có sự tiêu diệt, triệt tiêu. Đấu tranh là phủ định mặt đối lập trên cơ sở kế thừa để đưa tới sự thống nhất hòa hợp tiến bộ hơn, tốt đẹp hơn. Đó là cái vốn có của đời sống, tư duy con người, sự tồn tại và biến đổi phát triển tiến bộ của tự nhiên, xã hội loài người.

Theo quan điểm C.Mác, để có được hạnh phúc, con người cần có tự do, mà để có tự do con người cần phải đấu tranh chống lại sự áp bức, bóc lột để giải phóng mình, được làm chủ chính mình, được quyết định vận mệnh của mình, thoát khỏi xiềng xích nô lệ và mọi sự áp bức, bóc lột, bất công. Do đó, mọi hoạt động lý luận và thực tiễn của C.Mác đều nhằm mục tiêu mưu cầu sự tự do, bình đẳng, hạnh phúc cho giai cấp vô sản trên toàn thế giới. Ông đứng về phe những người lao động nghèo khổ, giai cấp vô sản, đại diện cho họ, tìm cho họ con đường đấu tranh để giải phóng mình.

Chọn nghề mang lại hạnh phúc cho nhân loại

C.Mác sinh ngày 5/5/1818 trong một gia đình trung lưu tại thành phố Trier cổ kính miền Tây nước Đức. Trong bài luận văn thi ra trường khi mới 17 tuổi với tựa đề “Những suy nghĩ của một thanh niên khi chọn nghề”, C.Mác đã đề cập hướng đi mà cả cuộc đời ông theo đuổi: “Nếu con người làm việc chỉ vì bản thân mình thì may ra có thể trở thành một nhà bác học nổi tiếng, một nhà thông thái vĩ đại, một nhà thơ ưu tú, nhưng không bao giờ có thể trở thành một con người thực sự hoàn thiện và vĩ đại…”, bởi thế: “… Nếu ta chọn nghề trong đó ta có thể làm việc được nhiều hơn cho nhân loại, thì ta sẽ không còng lưng dưới gánh nặng của nó, bởi vì đó là sự hy sinh vì mọi người”. Có lẽ, sự lựa chọn này là cơ sở để trí tuệ, nhân cách của C.Mác vượt ra khỏi định chế của xã hội đương thời.

Kiên định lựa chọn con đường kiếm tìm hạnh phúc, cho dù gặp nhiều gian nan, khốn khó

Cuộc đời của C.Mác là một hành trình đầy gian nan, cả về quá trình chuyển biến tư tưởng, thực tiễn tham gia đấu tranh lẫn hoàn cảnh gia đình riêng. Đối với cuộc đời đấu tranh cách mạng, sau khi từng bước phê phán và chỉ ra bản chất duy tâm phản động của triết học Hêghen về xã hội và nhà nước; nhận ra Phoiơbắc tuy đã có rất nhiều công lao trong việc hình dung ra con đường hiện thực, nhưng chưa thoát khỏi tính siêu hình, duy vật về tự nhiên, duy tâm về xã hội, C.Mác đã tích cực tham gia luận chiến, phê phán mạnh mẽ chế độ chuyên chế phong kiến, tư bản và những “bức tường lý luận” nhằm bảo vệ nó. Nhiều tác phẩm kinh điển được ông cùng Ph.Ăngghen hoàn thiện như: Luận cương về Phoiơbắc (1845), Gia đình thần thánh (1845), Hệ tư tưởng Đức (1846), Sự khốn cùng của triết học (1847), Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (1848) chính là sự nối tiếp về nhận thức, để hình thành hệ thống lý luận khoa học và cách mạng cho cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân chuyển từ “tự phát” lên “tự giác”.

Về thực tiễn, khi phong trào công nhân có sự phát triển, C.Mác cùng Ph.Ăngghen trở thành những thành viên chủ chốt của “Liên minh những người chính nghĩa” - tổ chức tiền thân của phong trào công nhân. Ông cũng tích cực tham gia đấu tranh thực tiễn và góp phần trong việc hình thành “Tuyên ngôn thành lập Hội liên hiệp công nhân quốc tế” và “Chương trình hành động chung của Hội liên hiệp thanh niên quốc tế” khi là thành viên của Quốc tế I (1864), giúp đoàn kết giai cấp vô sản các nước, tích cực ủng hộ phong trào đấu tranh của công nhân. Trong giai đoạn này, C.Mác đã liên tục bị theo dõi, 4 lần bị trục xuất tại các nước Pháp, Bỉ, Đức, cuối cùng phải định cư tại nước Anh, nhưng ông không nản chí, từng bước hoàn thiện lý luận và tích cực tham gia đấu tranh thực tiễn nhằm thúc đẩy phong trào cách mạng của giai cấp công nhân.

Về hoàn cảnh gia đình riêng, mặc dù được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình, thường xuyên bởi người bạn, người đồng chí Ph.Ăngghen; có được tình yêu, sự hi sinh vô bờ bến của người vợ Gianny, người đã từ bỏ thế giới thượng lưu của mình để tiếp thêm cho ông nghị lực chiến đấu, song cuộc đời của C.Mác lại gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế, có những lúc rơi vào tình cảnh cùng cực về đời sống. Song, với tinh thần kiên định, niềm tin và lý tưởng lớn lao, C.Mác đã vượt qua được hoàn cảnh để đấu tranh không mệt mỏi vì hạnh phúc cho mọi người, cho quảng đại quần chúng cần lao.

“Hạnh phúc là đấu tranh” - câu nói của C.Mác vô cùng giản dị nhưng đó là một chân lý, được thể hiện rõ nhất trong cuộc đời và sự nghiệp của C.Mác. Xuyên suốt cuộc đời của C.Mác là sự đấu tranh không ngừng để tìm hạnh phúc cho mọi người, cho nhân loại. Qua việc làm rõ những quan niệm cũng như con đường hướng tới “Hạnh phúc” của C.Mác, chúng ta có thể khẳng định, “Hạnh phúc” không chỉ là đích đến mà còn là con đường mà toàn nhân loại đang hướng tới, đấu tranh không ngừng nghỉ để đạt được. “Hạnh phúc” không chỉ cần có trong mỗi cá nhân, gia đình, mà còn phải có ở mỗi dân tộc và toàn thế giới./.

Sự Thật
True
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ tráchBài viếtAG3567Tư tưởng Hồ Chí Minh về tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách/SiteAssets/BH-baocao-dh2.jpg
29/04/2023 10:25 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Từ ngày thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, coi đó là nguyên tắc tối quan trọng trong xây dựng Đảng. Trong điều kiện Đảng cầm quyền ở nước ta, nguyên tắc tập trung dân chủ có mối quan hệ mật thiết với nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Cũng có thể nhìn nhận, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách vừa là một nguyên tắc trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, vừa là một nội dung, một biểu hiện của nguyên tắc tập trung dân chủ. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Tập thể lãnh đạo là dân chủ. Cá nhân phụ trách là tập trung. Làm việc mà không theo đúng cách đó, tức là làm trái dân chủ tập trung". Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách góp phần xây dựng Đảng vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Do đó, phải hiểu và làm đúng, đầy đủ toàn diện nguyên tắc này là yêu cầu cấp thiết đặt ra cho mọi cấp ủy đảng, nhất là trong bối cảnh hiện nay.


Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, lãnh đạo không tập thể thì dẫn đến tệ bao biện, độc đoán, chủ quan, mất dân chủ. Kết quả là hỏng việc. Phụ trách không do cá nhân thì sẽ dẫn đến tệ bừa bãi, lộn xộn, vô chính phủ, nhiều sãi không ai đóng cửa chùa, cũng hỏng việc. Từ đó, Người khẳng định: "Tập thể lãnh đạo là dân chủ. Cá nhân phụ trách là tập trung. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách là dân chủ tập trung". Và Người coi tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách là chế độ lãnh đạo dân chủ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng phòng ngừa cách hiểu máy móc, hình thức chủ nghĩa về nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Theo Người, không phải vấn đề gì nhỏ nhặt, vụn vặt, một người có thể giải quyết được cũng đem ra bàn mới là tập thể lãnh đạo, đó là hiểu một cách máy móc. Song, việc nhỏ nhưng quan trọng vẫn cần tập thể quyết định.

Vì sao tập thể lãnh đạo là dân chủ? Chủ tịch Hồ Chí Minh giải thích rằng một người dù khôn ngoan, tài giỏi mấy, nhiều kinh nghiệm đến đâu cũng không thể trông thấy và xem xét tất cả mọi mặt của một vấn đề. Gộp kinh nghiệm và sự xem xét của nhiều người thì vấn đề được thấy rõ mọi mặt. Những việc đã bàn kỹ, quyết định theo tập thể rồi thì phải giao cho cá nhân phụ trách, tránh sự đùn đẩy, tranh công đổ lỗi cho nhau.

Người cầm quyền, người lãnh đạo là được dân ủy quyền. Họ sử dụng quyền lực được ủy thác, nhưng lại cứ tưởng là quyền lực của cá nhân, bắt người khác phải phục tùng kể cả những quyết định sai, đó là biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, là cách làm phản dân chủ, vi phạm quyền làm chủ của dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần phê phán cách làm thiếu dân chủ, tác phong chuyên quyền, độc đoán trong cán bộ, đảng viên ta. Người chỉ rõ quan liêu, độc đoán, chuyên quyền là mặt đối lập của dân chủ, là kẻ thù của dân chủ, nhưng lại là căn bệnh dễ mắc phải của lãnh đạo. Nguyên nhân sâu xa của căn bệnh ấy là do cán bộ xa dân, thiếu niềm tin ở quần chúng, đồng thời những cán bộ đó cũng chưa đủ phẩm chất, năng lực làm việc theo cơ chế dân chủ, không sẵn sàng chịu sự kiểm tra, giám sát, phê bình trực tiếp của dân. Đặc biệt, họ chưa đủ năng lực làm chủ bản thân, tự chịu trách nhiệm về hành động của mình trước dân, trước pháp luật. Do không trung thực, thiếu hiểu biết mà một số cán bộ dùng mệnh lệnh thay cho việc lắng nghe ý kiến của dân, cưỡng bức dân thay cho động viên, tổ chức dân thực hiện.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở "bệnh quan liêu mệnh lệnh chỉ đưa đến kết quả là hỏng việc", và thực hành dân chủ rộng rãi cũng là cách chống quan liêu tích cực. Để chống quan liêu, xây dựng tác phong dân chủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi một người phải quán triệt và thực hiện theo "đúng đường lối Nhân dân với 6 điều là: (1) Đặt lợi ích Nhân dân lên trên hết; (2) Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân; (3) Việc gì cũng bàn với Nhân dân, giải thích cho Nhân dân hiểu rõ; (4) Có khuyết điểm thì thật thà tự phê bình trước Nhân dân và hoan nghênh Nhân dân phê bình mình; (5) Sẵn sàng học hỏi Nhân dân; (6) Tự mình phải làm gương mẫu cần kiệm liêm chính, để nhân dân noi theo".

Chủ tịch Hồ Chí Minh coi 6 điều trên là 6 bài thuốc chống bệnh quan liêu, trong đó Người đã 8 lần chỉ ra vị thuốc cơ bản của mỗi bài thuốc chính là Nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh chống bệnh quan liêu của cán bộ bằng Nhân dân, qua con đường thực hành dân chủ với Nhân dân. Đồng thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng yêu cầu cán bộ phải tự phòng bệnh và biết tự chữa bệnh quan liêu của chính bản thân mình bằng cách "đi sát cơ sở, nằm ở cơ sở" để "hỏi dân, học dân và hiểu dân", để "học cách so sánh của Nhân dân", "so đi sánh lại, phân tích rõ ràng là cách làm việc có khoa học". Cán bộ đi cơ sở cần phải "óc nghĩ, mất trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm", phải năng động, xông xáo nắm bắt tình hình để mà lập chương trình, kế hoạch. Chứ không phải "đóng cửa lại viết chương trình, lập kế hoạch rồi đưa ra cột vào cổ dân chúng, bắt dân chúng theo",v.v..

Theo quan điểm Hồ Chí Minh, xây phải luôn đi đôi với chống, xây để mà chống và chống để mà xây - xây dựng tác phong lãnh đạo dân chủ để chống lại lối lãnh đạo quan liêu, độc đoán, chuyên quyền. Lãnh đạo theo lối dân chủ là văn hóa, lãnh đạo theo lối quan liêu, độc đoán, chuyên quyền là phản văn hóa. Sự khác nhau của hai cách lãnh đạo trên là ở chỗ có nhận thức đúng hay không các nguyên tắc dân chủ cốt lõi trong văn hóa lãnh đạo.

Sự thật

False
Chiến thắng 30/4/1975 - Đại nghĩa thắng hung tànBài viếtAG3567Chiến thắng 30/4/1975 - Đại nghĩa thắng hung tàn/SiteAssets/Chaomung-le-30-4-2023-b.jpg
28/04/2023 7:15 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), bên cạnh nhiều bài viết ghi nhận chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta thì trên truyền thông xã hội vẫn còn những nội dung thiếu thiện chí, xuyên tạc… Trong đó, thâm độc là luận điệu vu khống, xuyên tạc lịch sử rằng "Đảng Cộng sản Việt Nam đưa dân tộc vào cuộc chiến tranh ý thức hệ, gây ra cảnh "nồi da xáo thịt"".

Chaomung-le-30-4-2023-b.jpg

Xem lại lịch sử hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, mỗi người Việt Nam chúng ta đều cảm thấy tự hào về cuộc kháng chiến chính nghĩa của dân tộc, tự hào về Đảng ta, tự hào về Quân đội và Nhân dân Việt Nam anh hùng.

Năm 1954, thất bại trên chiến trường Điện Biên Phủ, thực dân Pháp đàm phán và ký kết với Chính phủ ta Hiệp định Genève. Nước Việt Nam bị tạm thời chia cắt thành hai miền qua vĩ tuyến 17. Các bên tham gia Hội nghị Genève nhấn mạnh rằng "Dù bất cứ trường hợp nào, không thể coi đó là biên giới chính trị hay lãnh thổ". Sự chia cắt chỉ là tạm thời. Hai miền phải thống nhất trước tháng 7 năm 1956 bằng tổng tuyển cử "tự do và dân chủ". Nghiêm cấm quân đội nước ngoài xâm nhập lãnh thổ Việt Nam.

Nhưng với mưu đồ chia cắt lâu dài nước Việt Nam, đế quốc Mỹ đã công khai hất cẳng thực dân Pháp, nhảy vào xâm lược, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới. Dân tộc Việt Nam đứng trước cuộc đụng đầu lịch sử mới. Đó hoàn toàn không phải là điều bất ngờ, từ khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, Đảng ta đánh giá tình hình, đã nhận định: "Đế quốc Mỹ là một trở lực chính ngăn cản việc lập lại hòa bình ở Đông Dương... là kẻ thù chính của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới và đang trở thành kẻ thù chính, trực tiếp của nhân dân Đông Dương". Ngay từ lúc bấy giờ, Đảng và Nhân dân ta đã khẳng định quyết tâm chống Mỹ, vượt qua những khó khăn trở ngại để tìm ra đường lối, phương pháp kháng chiến thích hợp để giải phóng miền Nam. Đó là cuộc kháng chiến của cả nước, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, dân tộc Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam tiến hành. Sức mạnh tất thắng của kháng chiến chống Mỹ là cả nước đánh giặc.

Chaomung-le-30-4-2023-dinhdl4.jpg

Tiếp tục sứ mệnh lịch sử của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo sự nghiệp chống Mỹ xâm lược, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, kết hợp chặt chẽ 2 nhiệm vụ với nhau nhằm thực hiện một mục tiêu chung là hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thực hiện thống nhất nước nhà, đưa cả nước tiến lên trên con đường xã hội chủ nghĩa.

Đảng ta đã xây dựng khối đoàn kết toàn dân theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh- "Ba mươi mốt triệu đồng bào cả nước là ba mươi mốt triệu chiến sĩ diệt Mỹ"; thống nhất việc tổ chức và lãnh đạo lực lượng vũ trang nhân dân ở cả hai miền Nam Bắc tiến hành cuộc chiến tranh cách mạng, chiến tranh nhân dân chống Mỹ- ngụy. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, xét cho cùng là thắng lợi của con người Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Địch thua ta chủ yếu vì chúng không đối phó nổi với hàng chục triệu bộ óc luôn tìm tòi phương thức, phương pháp đánh chúng trong mọi tình huống, theo muôn hình vạn trạng…

Đảng ta đã phát huy sức mạnh của lòng yêu nước ở mỗi người Việt Nam và phát triển yêu nước với yêu chủ nghĩa xã hội, giải phóng dân tộc với giải phóng xã hội, giải phóng con người, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Đảng đã làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người Việt Nam trở thành hành động yêu nước, sức mạnh riêng lẻ của từng con người được đoàn kết thành sức mạnh tổng hợp của cả nước kháng chiến và kiến quốc. Miền Bắc xã hội chủ nghĩa trở thành hậu phương vững chắc cho miền Nam kháng chiến chống Mỹ.

Với chính nghĩa- giải phóng dân tộc, thống nhất nhất đất nước, tiến lên xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, chống lại hung tàn- xâm lược và tay sai thống trị, đàn áp, bóc lột dân tộc, cuộc kháng chiến đã được quần chúng nhân dân cả nước ủng hộ, tham gia. "Căn cứ trong lòng dân" đã trở thành hậu phương chiến lược tại chỗ vững chắc của chiến trường miền Nam cho đến ngày kháng chiến thành công.

Chaomung-le-30-4-2023-dinhdl1.jpg

Thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bằng Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, với 55 ngày đêm, bắt đầu từ ngày 4/3/1975 bằng ba đòn chiến lược: Chiến dịch Tây Nguyên mở đầu bằng trận đột phá đánh chiếm Buôn Ma Thuột, giải phóng Tây Nguyên; Chiến dịch giải phóng Huế- Đà Nẵng và Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn- Gia Định, kết thúc vào ngày 30/4/1975, là thành quả vĩ đại của sự nghiệp cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đã đánh bại một kẻ thù hung hản nhất, nguy hiểm nhất, kết thúc 30 năm gian khổ hy sinh chống xâm lược của dân tộc Việt Nam.

Tiến trình lịch sử đã minh chứng chiến thắng 30/4/1975 là đại nghĩa thắng hung tàn, khẳng định vai trò và sứ mệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và bác bỏ hoàn toàn các luận điệu vu khống, xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc thành quả cách mạng ở Việt Nam.

48 năm đã trôi qua, với biết bao sự kiện trọng đại diễn ra trong nước và trên thế giới, nhưng Chiến thắng 30/4/1975 mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam và thế giới, là niềm tự hào của nhân dân ta và bạn bè tiến bộ, yêu chuộng hòa bình, độc lập, tự do, công lý trên thế giới. Sự kiện trọng đại này vẫn luôn là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Ths. Nguyễn Thành Nhân

Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng

True
Cuộc chiến không ngơi nghỉ trên không gian mạngAG3567Cuộc chiến không ngơi nghỉ trên không gian mạnghttps://www.angiang.dcs.vn/SiteAssets/Video-MXH-pd.jpg
24/04/2023 9:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Không gian mạng là mạng lưới kết nối của kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin, bao gồm mạng viễn thông, mạng internet, mạng máy tính, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu; là nơi con người thực hiện các hành vi xã hội không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Ngày nay, cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, các mạng xã hội như (Facebook, Zalo, Youtube, Instagram, Viber, Google…) đang phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều lợi ích đối với các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam. Do có tính mở, với đặc trưng tự do, đa dạng, bình đẳng, nhiều khi bị xóa nhòa ranh giới giữa thực và ảo, vì vậy không gian mạng mang đến không ít thách thức đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.


Không gian mạng đã trở thành "vùng lãnh thổ đặc biệt" thứ năm thuộc lãnh thổ quốc gia (bên cạnh đất liền, hải đảo, vùng biển, vùng trời của một quốc gia) mà các thế lực thù địch lợi dụng chống phá, chuyển hóa chính trị, khủng bố. Đây thực sự là một mặt trận quan trọng và không thể buông lỏng. Đấu tranh tư tưởng trên không gian mạng hiện nay là vấn đề khách quan, nhiệm vụ trọng yếu, đòi hỏi mọi người, lực lượng thực thi nhiệm vụ này trên không gian mạng phải luôn nhận thức đầy đủ những thách thức và yêu cầu của nhiệm vụ, xây dựng bản lĩnh, trách nhiệm và quyết tâm cao, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trước tình hình mới.

Trước tình hình đó, xác định đúng đắn, phù hợp các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhằm làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong Đảng, bảo vệ chế độ, bảo đảm sự ổn định và phát triển của đất nước là hoạt động mang tính cấp thiết.

Vì vậy, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng hiện nay là nhiệm vụ vừa mang tính thường xuyên, vừa mang tính cấp bách cần quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc, chung tay của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nâng cao nhận thức, tăng cường đấu tranh phản bác, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động là công việc hết sức quan trọng và thường xuyên.

Đối tượng mà chúng thường tập trung kích động, lôi kéo, mua chuộc, dụ dỗ là thế hệ trẻ, nhất là học sinh, sinh viên và học viên ở các học viện,... Chúng lợi dụng Internet, mạng xã hội là công cụ phổ biến để mọi cá nhân, tổ chức bày tỏ quan điểm, tư tưởng, truyền bá thông tin, thể hiện quyền tự do ngôn luận. Sức lan tỏa và ảnh hưởng của nó rất mạnh mẽ và nhanh chóng, tạo được sự chú ý, quan tâm theo dõi của số đông người dân, nhất là những người có ảnh hưởng trong xã hội. Tình trạng các hội, nhóm chia sẻ những thông tin tiêu cực, thông tin sai trái, tin không rõ nguồn, chưa được kiểm chứng… xuất hiện trên không gian mạng có xu hướng ngày càng gia tăng gây tác động xấu đối với người sử dụng mạng nói riêng và việc giữ gìn an ninh, trật tự xã hội nói chung.

Qua thực tế, đòi hỏi các cơ quan chức năng cần sớm có các biện pháp ngăn chặn hiệu quả cũng như đặt ra yêu cầu mỗi người dân khi tham gia mạng xã hội phải hết sức tỉnh táo để không trở thành nạn nhân của "thế giới ảo". Thông qua các hội, nhóm, người dùng có thể tự do bày tỏ ý kiến, quan điểm, đăng tải hay lan truyền thông tin, hình ảnh thông qua tài khoản cá nhân của mình. Điều này mang đến những nguy cơ khi quyền này bị lạm dụng, nhất là khi những người đăng tải thông tin trên không gian mạng có quan điểm sai trái, thái độ cực đoan, có tư tưởng kỳ thị, nhận thức pháp luật chưa đầy đủ dẫn đến bị các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo, kích động. Hoặc vì động cơ cá nhân, một số trường hợp đã đăng tải thông tin sai sự thật, xâm phạm đến lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Đồng thời, thông qua các nền tảng không gian mạng trong thời đại số, các thế lực thù địch sử dụng những tin, bài, hình ảnh của báo chí chính thống trong nước, sau đó tô vẽ thêm bớt, đưa ra những nội dung thật giả lẫn lộn, sai lệch để đưa lên mạng xã hội. Chúng lập ra những trang/tài khoản núp dưới danh xưng của các cơ quan của Đảng, Chính phủ, lãnh đạo cấp cao nhằm lôi kéo tâm lý hiếu kỳ của công chúng, đánh vào khoảng trống thông tin mà báo chí chính thống trong nước chưa đăng tải hoặc cần thời gian kiểm duyệt thông tin; ngụy tạo các bài viết dưới những tiêu đề giật gân liên quan đến những vấn đề đang được dư luận quan tâm…

Những thủ đoạn lợi dụng nền tảng số nêu trên của các thế lực thù địch, phản động, phần tử bất mãn đã dẫn dụ và lừa dối được một bộ phận người dân, nhất là những người có tâm lý hiếu kỳ, tò mò muốn dò tìm các thông tin không chính thống. Những cái "bẫy thông tin" mà các đối tượng thù địch, phản động, tổ chức thiếu thiện chí với Việt Nam tung ra cũng đã khiến cho nhiều người nước ngoài không phân biệt được thật giả và bị những dòng thông tin sai lệch này dẫn dắt.


Thực tế, những quan điểm thù địch, xuyên tạc bản chất của Nhà nước Việt Nam XHCN hướng tới mục tiêu làm thay đổi bản chất dân chủ của Nhà nước, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước nhằm làm chệch hướng. Bên cạnh các quy định của pháp luật, các biện pháp quản lý không gian mạng từ cơ quan có thẩm quyền thì vai trò của dư luận xã hội trong việc định hướng và điều chỉnh hành vi đạo đức của con người thông qua cơ chế giám sát cũng hết sức cần thiết. Cần nâng cao bản lĩnh, năng lực dự báo, định hướng, đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, thống nhất để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhất là sức mạnh tổng hợp của các "binh chủng" công tác tư tưởng để thực hiện thắng lợi đồng thời cả hai mục tiêu: Bảo vệ, phát triển, vận dụng sáng tạo nền tảng tư tưởng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thời gian tới, các thế lực thù địch tiếp tục chĩa mũi nhọn tấn công vào những vấn đề tư tưởng, lý luận, đồng thời sử dụng không gian mạng là một mặt trận chính để chống phá ta, do đó công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xuyên tạc, sai trái, thù địch trên không gian mạng có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng.

Thứ nhất, công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xuyên tạc, sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta cần được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, khó khăn, quyết liệt, nên tuyêt đối tránh tư tưởng xem nhẹ, lơ là, buông lỏng, mất cảnh giác. Cần lấy chính các phương tiện truyền thông mới và không gian mạng là phương tiện và nền tảng chủ đạo để khắc chế thủ đoạn dùng không gian mạng chống phá ta của các thế lực thù địch, theo phương châm "lấy độc trị độc", tận dụng chính những ưu thế của các phương tiện truyền thông mới để phản tuyên truyền lại những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, thay vì phiến diện chỉ thấy các yếu tố tiêu cực, mặt trái của nó.

Thứ hai, làm loãng thông tin xấu, độc bằng xây dựng tuyến, luồng bài viết có thông tin tích cực hoặc trực diện phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch để liên tục phủ lên và tiến tới chiếm thế thượng phong trên không gian mạng, không gian các phương tiện truyền thông mới, truyền thông xã hội. Kết hợp hài hòa giữa lan tỏa phổ rộng thông tin với ngày càng coi trọng chiều sâu thông tin, trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng hệ bài chuyên luận chuyên sâu bẻ gãy từ gốc những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch bằng lý luận, có hệ thống luận cứ, luận chứng chặt chẽ, tính thuyết phục cao, giúp độc giả hiểu sâu, thấy rõ bản chất vấn đề, từ đó có niềm tin khoa học vững chắc vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây là phương thức đấu tranh có chiều sâu, căn cơ, kịp thời và chủ động ngăn chặn thủ đoạn chuyển hướng chống phá của các thế lực thù địch nhằm vào những vấn đề cốt lõi thuộc hệ tư tưởng và nền tảng lý luận của Đảng ta.

Thứ ba, giữ vững vai trò nòng cốt, chủ lực của hệ thống cơ quan chuyên trách đấu tranh tư tưởng, các cơ quan tuyên giáo, báo chí của Đảng, đồng thời mở rộng các kênh, lực lượng thông tin rộng khắp, làm chủ không gian thông tin trong nước và không gian mạng; xây dựng cơ chế chỉ đạo thông tin thống nhất, hiệp đồng thông tin đồng bộ, tác chiến thường trực, đa dạng, đa tuyến. Kết hợp thông tin phản bác của các cơ quan báo chí chính thống với các kênh truyền thông khác, theo phương thức lấy thông tin chủ đạo từ các cơ quan báo chí làm thông tin nguồn để lan tỏa trên không gian mạng từ tận dụng tính năng siêu kết nối xã hội của các phương tiện truyền thông mới, truyền thông xã hội; tích hợp tính năng chia sẻ thông tin của các báo, tạp chí điện tử đến một số ứng dụng truyền thông xã hội lớn; mở các kênh truyền thông xã hội riêng như "cánh tay" nối dài của các báo, tạp chí, nếu phù hợp… Kết hợp các giải pháp về nội dung với các giải pháp kỹ thuật, các biện pháp nghiệp vụ an ninh bao gồm việc chặn lọc, vô hiệu hóa, đấu tranh với các nhà cung cấp các phương tiện truyền thông xã hội nước ngoài gỡ bỏ thông tin xấu độc; răn đe; xử lý hình sự…, để tạo hiệu quả đấu tranh tổng lực.

Thứ tư, nâng cao chất lượng công tác tổng kết thực tiễn - nghiên cứu lý luận, xây dựng hệ thống luận cứ, luận chứng khoa học - thực tiễn nền tảng cho công tác đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc, sai trái, thù địch; gắn chặt nghiên cứu lý luận với đấu tranh lý luận, nhất là việc tổng kết 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới.

Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của hệ thống chính trị và toàn xã hội ở Việt Nam hiện nay; là vấn đề cốt lõi trong bảo đảm, nâng cao sức chiến đấu và uy tín lãnh đạo của Đảng. Để thực hiện có hiệu quả hoạt động đấu tranh chống các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng trong điều kiện hiện nay, các cấp, các ngành cần nỗ lực, tích cực, chủ động, sáng tạo, đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác và sẵn sàng đấu tranh chống các âm mưu, sử dụng không gian mạng để thực hiện chiến dịch tuyên truyền thông tin xấu độc, quan điểm sai trái là những hình thức, thủ đoạn phổ biến hiện nay của các thế lực thù địch nhằm đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" ở nước ta trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa./.

H.B

False
1 - 30Next