Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksHoạt động của cấp ủy

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!
 
Hoạt động của cấp ủy
 

​(TUAG)- Sáng ngày 29/6, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ sáu (khóa XII), nhiệm kỳ 2020 - 2025 (mở rộng). Đến dự có đồng chí Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Đồng chí Lâm Quang Thi - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc chủ trì Hội nghị.

 
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang họp cho ý kiến một số nội dung quan trọngTinBAGBan Thường vụ Tỉnh ủy An Giang họp cho ý kiến một số nội dung quan trọng/SiteAssets/BTV-thang-7-2021.jpg
13/07/2021 4:00 CHNoĐã ban hành
(TUAG)- Chiều 13/7, Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa tháng 7/2021 để cho ý kiến một số chủ trương để thông qua tại kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 2; cho ý kiến theo thẩm quyền đối với một số tờ trình; họp công tác tổ chức, cán bộ.

BTV-thang-7-2021.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang cho ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với 6 tờ trình (dự kiến trình tại kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 2, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026), gồm: tờ trình ban hành Nghị quyết về quyết định chủ trương chuyển mục đích rừng sang mục đích khác; tờ trình ban hành Danh mục bổ sung dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021; tờ trình ban hành Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn ngân sách Trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương; tờ trình ban hành Nghị quyết về phương án phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách nhà nước; tờ trình ban hành Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công; tờ trình thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cũng đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến theo thẩm quyền đối với tờ trình về xin chủ trương xây dựng và triển khai Đề án thành lập các phường trực thuộc và thành lập TX. Tịnh Biên; tờ trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề nghị khen cấp nhà nước. Văn phòng Tỉnh ủy trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với tờ trình về việc xin chủ trương xây dựng mới, sửa chữa một số hạng mục trụ sở làm việc Văn phòng Tỉnh ủy.

NGÔ CHUẨN (Nguồn AGO)

False
Tỉnh ủy An Giang ban hành quy trình ứng xử với truyền thông trên địa bàn tỉnhTinNgọc HânTỉnh ủy An Giang ban hành quy trình ứng xử với truyền thông trên địa bàn tỉnh/SiteAssets/AG-ung-xu-voi-truyenthong.jpg
09/07/2021 4:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- An Giang luôn tri ân, gửi lời cảm ơn các cơ quan truyền thông Trung ương, cơ quan truyền thông ngoài tỉnh đã luôn quan tâm, đồng hành, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh; các thành tựu kinh tế - xã hội của An Giang suốt thời gian qua.

Ảnh minh họa.

Với mục đích nhằm thống nhất chặt chẽ trong ứng xử với truyền thông trên địa bàn tỉnh. Kịp thời phản bác các thông tin sai sự thật, định hướng báo chí, dư luận trước những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, có liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội, ngày 08/7/2021, Tỉnh ủy An Giang ký ban hành Quy định số 887-QĐ/TU về quy trình ứng xử với truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Quy định này quy định quy trình xử lý và trách nhiệm của các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong ứng xử với truyền thông trước những vụ việc phức tạp, nhạy cảm có liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh. Đối tượng áp dụng là người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị; người phát ngôn (hoặc người được ủy quyền phát ngôn) của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Quy trình phối hợp ứng xử với truyền thông trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, có liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh bao gồm 4 bước:

Bước 1: Khi phát hiện vấn đề, các địa phương, cơ quan, đơn vị báo cáo thường trực cấp ủy (thông quan ban tuyên giáo) để có ý kiến chỉ đạo.

Bước 2: Ban Tuyên giáo tổng hợp vụ việc báo cáo thường trực cấp ủy; đồng thời, chủ trì tổ chức cuộc họp với đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan, phân tích kỹ tình hình; dự báo xu hướng diễn biến của vụ việc; đề xuất các phương án xử lý; lựa chọn và xác định hình thức phát ngôn, cung cấp thông tin phù hợp; phân công đầu mối thu nhập, rà soát, xác minh thông tin, phân công tổ chức, cá nhân phụ trách phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; tham mưu cấp ủy biện pháp chỉ đạo giải quyết, nhanh chóng khắc phục những vấn đề nảy sinh nếu có.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân được phân công phụ trách phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin theo quy định. Việc cung cấp thông tin phải trên tinh thần tôn trọng sự thật, đồng thời tuân thủ nghiêm nguyên tắc một đầu mối. Các tổ chức, cá nhân liên quan không cung cấp nội dung khác với những gì người phát ngôn đã chính thức phát ngôn.

Bước 4: Sau khi phát ngôn, cung cấp thông tin, người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn báo cáo thường trực cấp ủy kết quả hoạt động phát ngôn, cung cấp thông tin; đồng thời phối hợp các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi; kịp thời đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp tiếp theo cần tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm, sớm ổn định tình hình.

Theo nội dung của Quy trình, trách nhiệm của các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc nắm bắt tình hình, phối hợp tổ chức phát ngôn và cung cấp thông tin phải thực hiện tốt các nhiệm vụ: Phân công người phát ngôn của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, đồng thời chú trọng nâng cao kỹ năng phát ngôn, ứng xử với truyền thông và thực hiện việc phát ngôn, cung cấp thông tin thường xuyên, định kỳ; các địa phương, cơ quan, đơn vị phân công cán bộ thường xuyên, chủ động rà soát, nắm bắt tình hình dư luận xã hội; các nội dung đăng, phát trên báo chí trong và ngoài tỉnh và trên mạng xã hội liên quan đến địa phương, cơ quan, đơn vị mình để phân tích, dự báo tình hình và báo cáo kết quả cho người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Khi phát hiện vấn đề nóng, vấn đề bức xúc liên quan, người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị kịp thời chỉ đạo các ban, ngành có liên quan phối hợp rà soát, xác minh, xử lý thông tin; đồng thời chỉ đạo tổ chức phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, truyền thông trong phạm vi, thẩm quyền của mình nhằm ổn định tình hình; nếu phát hiện vấn đề vượt quá thẩm quyền, hoặc tầm ảnh hưởng rộng, vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, có liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh: Người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo lên cấp ủy cấp trên trực tiếp (thông qua ban tuyên giáo) để xin ý kiến chỉ đạo. Đồng thời, có trách nhiệm phối hợp cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các nội dung thông tin phục vụ việc phát ngôn và cung cấp thông tin chỉ đạo của cấp trên và chịu trách nhiệm về tính xác thực của nguồn thông tin cung cấp; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan truyền thông trong tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh kịp thời chỉ đạo, định hướng thông tin; hướng dẫn đăng, phát nội dung phát ngôn của các địa phương, cơ quan, đơn vị trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Có thể nói An Giang là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành quy trình ứng xử với truyền thông, với mong muốn các cơ quan truyền thông ngoài tỉnh, trong khu vực Trung ương tiếp tục đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ tỉnh An Giang tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, những giá trị tốt đẹp về mảnh đất, con người An Giang lan tỏa rộng hơn, sâu hơn, hiệu quả hơn trên báo chí thời gian tới. Đồng thời ứng xử phù hợp với các cơ quan truyền thông có hành vi giật tít, giật gân, gây kích động đưa thông tin chưa chính xác về An Giang, Qua đó góp phần giúp chính quyền các cấp của tỉnh An Giang thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng phụng sự Tổ quốc và phục vụ Nhân dân./.

Ngọc Hân

True
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Châu Đốc lần thứ sáu nhiệm kỳ 2020 - 2025 TinVân AnhHội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Châu Đốc lần thứ sáu nhiệm kỳ 2020 - 2025 /SiteAssets/CD-hnbch-lan6.jpg

​(TUAG)- Sáng ngày 29/6, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ sáu (khóa XII), nhiệm kỳ 2020 - 2025 (mở rộng). Đến dự có đồng chí Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Đồng chí Lâm Quang Thi - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc chủ trì Hội nghị.

29/06/2021 6:00 CHYesĐã ban hành

CD-hnbch-lan6.jpg

Trong 6 tháng đầu năm 2021, điều kiện có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Châu Đốc đã đoàn kết, triển khai thực hiện khá tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh và củng cố xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tình hình dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát và giám sát chặt. Đến nay thành phố Châu Đốc chưa ghi nhận ca mắc COVID-19.

Bên cạnh đó, thành phố tập trung thực hiện có hiệu quả “nhiệm vụ kép”, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, gắn với triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Ước tổng thu ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2021 là gần 500 tỷ đồng, đạt 115,80% so với dự toán tỉnh giao, đạt 110,56% so với dự toán thành phố.

Công tác xây dựng Đảng bộ đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là thành phố Châu Đốc đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đạt  tỷ lệ cử tri đi bầu 99,98%.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Châu Đốc đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021. Những tháng cuối năm, đồng chí Lê Văn Nưng đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trên địa bàn thành phố Châu Đốc tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Song song đó, thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, đảm bảo an sinh xã hội.

Theo đó, tiếp tục quan tâm đến công tác nhân sự sau đại hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Tăng cường kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận… của Trung ương, tỉnh và thành phố. Các cấp ủy Đảng, các phòng, ban, địa phương rà soát nhiệm vụ, chỉ tiêu của ngành, địa phương mình để có chỉ đạo kịp thời, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Nghiên cứu, triển khai những đề án, dự án mới, nhất là việc triển khai kế hoạch tiêm vaccine toàn thành phố, việc làm có ý nghĩa nhân văn, tạo đột phá trong việc phát triển địa phương. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng…/.

Vân Anh

True
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọngTinThu ThảoHội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng/SiteAssets/Lists/CapUy/EditForm/BTVTU-hopthang6.jpg
24/06/2021 2:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Ngày 24/6, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến một số nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các vấn đề quan trọng khác.

BTVTU-hopthang6-1.jpg

BTVTU-hopthang6-2.jpg

Đại diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Hội nghị đã tập trung đánh giá, cho ý kiến đối với: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Tờ trình ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương; dự thảo chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang nhấn mạnh, một trong những điểm phấn khởi trong 6 tháng đầu năm 2021 là tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định trong điều kiện dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, biểu dương sự nỗ lực của lực lượng Công an đã thực hiện tốt việc chốt chặn ở các cửa ngõ; lực lượng Bộ đội biên phòng, Quân sự tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xiết chặt biên giới. Cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tập trung, nỗ lực vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 vừa đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế. 

Về phương hướng trong 6 tháng cuối năm 2021, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ngành tiếp tục tăng cường giải pháp và nghiên cứu thêm những giải pháp đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội. Xác định nông nghiệp là cứu cánh, nền tảng cho kinh tế - xã hội của tỉnh. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi đến An Giang. Tăng cường các giải pháp quản lý, khai thác tài nguyên một cách hợp lý. Đẩy mạnh ứng dụng công nghê thông tin hướng đến chính quyền số, xã hội số để tạo thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; phải "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng"; tăng cường công tác tuyên truyền để giữ vững thành quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp xâm nhập cảnh trái phép để cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa. Cương quyết giải quyết tình trạng kiếu kiện đông người gây rối trật tự công cộng…

BTVTU-hopthang6-3.jpg

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị còn cho ý kiến theo thẩm quyền đối với: Chủ trương thông qua kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 2 về Tờ trình thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; dự thảo Chỉ thị về tăng cường thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; dự thảo Quy định về nhiệm vụ và mối quan hệ phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Tờ trình về việc xin chủ trương thành lập Giải thưởng Tôn Đức Thắng… Thông qua báo cáo bằng văn bản các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

THU THẢO

True
Đảng bộ thị xã Tân Châu tăng cường đối thoại, để giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dânBài viếtVăn PhôĐảng bộ thị xã Tân Châu tăng cường đối thoại, để giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân/SiteAssets/TC-tiepxucdan-2.jpg
15/06/2021 10:00 SAYesĐã ban hành
(TUAG)- Xác định đối thoại với Nhân dân, nhằm tháo gỡ những vướng mắc, bức xúc ở địa phương; đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, trong chỉ đạo điều hành, giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở, giúp củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội, hạn chế những khiếu kiện vượt cấp. Thời gian qua, lãnh đạo thị xã Tân Châu và Cấp ủy, Chính quyền cơ sở thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại, nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, giữa Cấp ủy Đảng, Chính quyền, các ngành, đoàn thể với Nhân dân, cùng nhau xây dựng thị xã Tân Châu ngày càng phát triển bền vững.

Quang cảnh Hội nghị đối thoại với Nhân dân 3 xã Châu Phong, Lê Chánh, Phú Vĩnh

Ngay sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Tân Châu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, đứng đầu là Ban Thường vụ Thị ủy khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại và lắng nghe ý kiến đóng góp của Nhân dân đối với người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Đến thời điểm này, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu đã tổ chức được 2 hội nghị đối thoại và lắng nghe ý kiến đóng góp của Nhân dân đối với người đứng đầu cấp ủy Đảng và chính quyền. Cụ thể, lần thứ nhất, tổ chức tại xã Phú Lộc ngày 8-1-2021, lắng nghe ý kiến đóng góp của Nhân dân 3 xã: Vĩnh Xương, Phú Lộc và Tân Thạnh. Lần thứ hai, tổ chức tại xã Châu Phong ngày 26-3-2021 để lắng nghe ý kiến đóng góp của Nhân dân các xã: Châu Phong, Lê Chánh, Phú Vĩnh. Các buổi tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân của người đứng đầu cấp ủy Đảng, UBND thị xã Tân Châu diễn ra trong không khí cởi mở, chân tình và cầu thị. Tại đây, những tâm tư, nguyện vọng của người dân được gửi gấm trực tiếp với lãnh đạo thị xã tại buổi đối thoại,… Qua ý kiến trên, đã được lãnh đạo thị xã ghi nhận, tiếp thu, giải trình, đưa ra hướng xử lý “thấu tình, đạt lý” và làm rõ được các vấn đề đặt ra trong thời gian tới.

Nhân dân xã Châu Phong ý kiến tại Hội nghị đối thoại

Đặc biệt, một vấn đề được nhiều người dân xã Châu Phong quan tâm nêu lên tại buổi đối thoại, nhằm tìm hướng giải quyết. Đó là tình trạng ngập úng cục bộ tại 3 ấp: Hòa Long, Châu Giang, Hòa Thạnh (xã Châu Phong). Đây là 3 ấp thuộc khu vực “lòng chảo”, địa hình bị giới hạn bởi 2 con đường, đường cặp sông Hậu và đường phía sau hậu (Tỉnh lộ 953, đi từ huyện Phú Tân lên thị xã Tân Châu). Trước đây, khi Tỉnh lộ 953 chưa xây dựng, mưa lớn, nước từ khu dân cư chảy tràn ra đồng. Từ khi xây dựng Tỉnh lộ 953 hoàn chỉnh, khi trời mưa lớn, nước trong “lòng chảo” không thoát ra được bên ngoài, vì vậy gây ra tình trạng mưa úng cục bộ và kéo dài trong nhiều tháng mùa mưa. Tiếp thu ý kiến của Nhân dân, Chủ tịch UBND thị xã, Nguyễn Ngọc Vệ đã đồng cảm, chia sẻ những khó khăn, vất vả của bà con sinh sống trong khu vực này; đồng thời, cam kết sẽ làm hết trách nhiệm của mình, tìm hướng giải quyết khắc phục tình trạng trên, để đảm bảo cuộc sống cho nhân dân nơi đây.


Chủ tịch UBND thị xã, Nguyễn Ngọc Vệ tiếp thu, giải trình ý kiến tại hội nghị đối thoại Nhân dân 3 xã Châu Phong, Lê Chánh và Phú Vĩnh

Cụ thể qua 2 lần đối thoại, đã ghi nhận nhiều ý kiến, liên quan đến các nhóm vấn đề, như: tập trung nâng cấp, mở rộng, xây mới đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng để giúp việc vận chuyển hàng hóa nông sản thuận lợi; xem xét, khép kín vùng sản xuất Bắc và Nam Vĩnh An để tạo điều kiện nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tập trung tấn công, trấn áp tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự khu vực nông thôn cùng các vấn đề liên quan đến điện, nước và nhiều vấn đề khác liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân… Phần lớn những ý kiến, đề đạt của Nhân dân được lãnh đạo thị xã, các cơ quan, đơn vị quan tâm, giải quyết.

Thực tế 2 cuộc đối thoại vừa qua, của người đứng đầu cấp ủy Đảng, UBND thị xã Tân Châu đối với Nhân dân ở 6 xã cho thấy, diễn đàn này đã thực sự trở thành cầu nối rất quan trọng giúp cho việc lãnh đạo của cấp ủy Đảng và điều hành của UBND thị xã sát với đời sống của Nhân dân. Việc trao đổi thông tin 2 chiều giúp mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân gần gũi, cởi mở hơn; đồng thời thể hiện sự lắng nghe, thấu hiểu và cảm thông với những tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, bức xúc của Nhân dân; thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền, MTTQVN với Nhân dân. Các buổi đối thoại đã giải quyết cơ bản, kịp thời những kiến nghị, bức xúc của Nhân dân trên địa bàn, đây là tiền đề quan trọng để ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tránh được tình trạng khiếu kiện đông người do bức xúc của Nhân dân chưa được giải quyết thỏa đáng. Có tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân trên tinh thần cầu thị, thấu hiểu thì mới tạo được sự đồng thuận của Nhân dân, qua đó chính quyền địa phương sẽ lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp của Nhân dân cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đưa Tân Châu sớm trở thành thành phố.


Bí thư Thị ủy, Huỳnh Quốc Thái tiếp thu, ghi nhận ý kiến Nhân dân và định hướng những nhiệm vụ trọng tâm của thị xã sắp tới

Về định hướng nhiệm vụ sắp tới, Ông Huỳnh Quốc Thái, Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy nêu rõ: “Trong thời gian tới, Đảng bộ thị xã sẽ tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn nữa trong việc lãnh đạo và điều hành, để làm sao nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nữa nhu cầu nguyện vọng chính đáng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thị xã, cũng như quá trình phát triển của thị xã Tân Châu trong thời gian tới; đặc biệt làm sao trong nhiệm kỳ này, thị xã Tân Châu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; nâng mức thu nhập bình quân đầu người của nhân dân đến cuối nhiệm kỳ đạt 80 triệu đồng/người/năm và phấn đấu sớm đưa thị xã Tân Châu trở thành thành phố trong thời gian tới”.

Qua 2 cuộc đối thoại, giúp cho người đứng đầu cấp ủy Đảng, UBND thị xã Tân Châu cần theo dõi, chỉ đạo cho các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh hơn nữa việc giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân. Có như vậy mới nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền trong chỉ đạo, điều hành giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở; củng cố niềm tin, sự đồng thuận trong xã hội, tạo được sự thống nhất giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, vận động quần chúng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện.

Văn Phô

True
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cuối tháng 5-2021: Thông qua và cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọngTinBAGHội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cuối tháng 5-2021: Thông qua và cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng/SiteAssets/HN-BTVTU-thang5-a.jpg
01/06/2021 5:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Chiều 01-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị cuối tháng 5-2021. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị.

HN-BTVTU-thang5-a.jpg
Quang cảnh hội nghị

HN-BTVTU-thang5-b.jpgPhó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xin chủ trương thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến đối với: Tờ trình về việc xin chủ trương thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh. Dự thảo Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp có tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối; các Huyện, Thị, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện, gồm: Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21-10-2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn; Thông báo số 312- TB/TW, ngày 9-3-2010 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát và luân chuyên lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra. Dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU, ngày 29-7-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25-7-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng khác.

THU THẢO - AGO
False
Huyện ủy Chợ Mới họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2021TinHạnh ChâuHuyện ủy Chợ Mới họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2021/XDDImages/2021-04/CM-hop-bch-1_Key_13042021161110.jpg
13/04/2021 3:00 CHYesĐã ban hành
(TUAG)- Sáng 13/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 4 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I-2021; đề ra phương hướng, nhiệm vụ chính trị quý II-2021 và quyết định một số chủ trương quan trọng khác.
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức chủ trì hội nghị, cùng Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hà Minh Trang, Phó Bí thư Huyện ủy-Chủ tịch UBND huyện Ngô Hoàng Hiếu; Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Võ Thành Lợi và các Ban Đảng tỉnh đã đến dự.

Quý I-2021, dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự điều hành của UBND huyện, sự nỗ của cả hệ thống chính trị, nhân dân và doanh nghiệp, nên tình hình kinh tế-xã hội phát triển ổn định, hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt khá; văn hoá xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; công tác an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Diện tích trồng cây ăn trái phát triển đến nay gần 7.523 ha; lợi nhuận thu được từ trồng lúa 69,4 triệu đồng/ha/năm, từ trồng xoài 166,4 triệu đồng/ha/năm. 3 sản phẩm OCOP; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 4,33% so cùng kỳ; thực hiện 64 công trình xây dựng cơ bản. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, tạo khí thế mới ngay từ đầu nhiệm kỳ cả về tư tưởng, tổ chức; công tác kiểm tra giám sát được duy trì thực hiện tốt.

CM-hop-bch-2.jpg 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức đánh giá cao kết quả kinh tế-xã hội quý I và công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong điều kiện khó khăn, nâng cao niềm tin của dân đối với Đảng, chính quyền các cấp. Qua đó đề nghị thời gian tới tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế; triển khai đồng bộ các chương trình hành động, Nghị quyết của Huyện ủy, cụ thể hóa quá trình thực hiện. UBND huyện khẩn trương điều chỉnh quy hoạch, lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm; tiếp cận nhanh các dự án trọng điểm. Chủ động, trách nhiệm, năng nổ hơn trong thu hút mời gọi đầu tư. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; quản lý chặt chẽ công tác đầu tư xây dựng, tải sản công. Triển khai kế hoạch truyền thông, quảng bá về Chợ Mới; làm tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) và công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát; xây dựng Đảng; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường quản lý nhà nước, tuyên truyền thực hiện xây dựng nông thôn mới để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Huyện ủy đã đề ra./.
Tin, ảnh: H.C
True
Thoại Sơn: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020 - 2025TinThoại Sơn: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020 - 2025/XDDImages/2021-04/TS-hop-bch_Key_12042021101645.jpg
10/04/2021 11:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Ngày 08/4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thoại Sơn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội quý I; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021. Đồng chí Nguyễn Tấn Rạng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đến dự. Đồng chí Phạm Minh Tâm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Quý I năm 2021, dưới sự tập trung lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, sự cố gắng nỗ lực của các ngành, các cấp, Thoại Sơn đã có nhiều kết quả nổi bật trong việc triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Theo đó, diện tích lúa Đông Xuân xuống giống 38.296/38.442 đạt 99,6% kế hoạch đề ra; diện tích thu hoạch lúa Đông Xuân đến ngày 12/3 được 12.248/38.296, năng suất 7,4 tấn/ ha; tổng diện tích cây ăn trái đến nay là 679ha (phát triển mới năm 2021 được 4ha). Đến nay, huyện có 8/14 xã được UBND tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, trong đó, có 3 xã hoàn thành sớm hơn 1 năm là Vĩnh Phú, Vọng Đông, An Bình. Các xã còn lại thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao sớm đạt theo kế hoạch lộ trình đề ra. Tổng thu ngân sách theo dự toán tính đến ngày 31/3/2021 là 105.463 triệu đồng, đạt 17,1% chỉ tiêu tỉnh giao và 16,6% Nghị quyết HĐND huyện.

Qua thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Thoại Sơn xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả gắn với phong trào thi đua cơ sở, đơn vị, như: Mô hình quỹ Khuyến học, khuyến tài; Hội Mái ấm tình thương; phẫu thuật trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh; cấp ủy, chính quyền lắng nghe ý kiến Nhân dân; camera an ninh trật tự; tín đồ Phật giáo nói không với tệ nạn…

Đồng chí Nguyễn Tấn Rạng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã biểu dương tinh thần đoàn kết nội bộ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện, những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, duy trì, nâng chất Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời đề nghị: Tăng cường tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa các nội dung công tác kiểm tra, giám sát. Chủ động xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm có trọng tâm, trọng điểm phù hợp tình hình địa phương. Cấp ủy, người đứng đầu đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo quyết liệt, đặc biệt công tác kiểm tra giám sát, góp phần chỉnh đốn Đảng, đoàn kết, thống nhất nội bộ, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thoại Sơn Phạm Minh Tâm nhấn mạnh 10 nhiệm vụ trọng tâm các cấp, các ngành, địa phương tập trung thực hiện trong thời gian tới là: Tập trung công tác tuyên truyền và có những giải pháp hữu hiệu phòng, chống dịch COVID-19. Chuẩn bị tổ chức thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Tổ chức thành công lễ hội truyền thống văn hóa huyện Thoại Sơn lần thứ XX năm 2021. Theo dõi công tác thu hoạch lúa Đông Xuân, chuẩn bị vụ Hè Thu. Thu ngân sách Nhà nước và huy động Nhân dân đóng góp. Hoàn thành các xã nông thôn mới nâng cao còn lại theo đúng lộ trình và xây dựng hoàn thành kế hoạch huyện Nông thôn mới nâng cao trong quý II. Xây dựng kế hoạch nông thôn mới kiểu mẫu ở các xã. Xin chủ trương UBND tỉnh danh mục dự án đầu tư. Đẩy nhanh chương trình Kế hoạch 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Tập trung xây dựng Đảng và vận động quần chúng.

Dịp này, Huyện ủy Thoại Sơn đã tặng giấy khen cho 03 tập thể: Đảng bộ và Nhân dân xã An Bình, xã Vĩnh Phú, xã Vọng Đông đạt thành tích xuất sắc xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm 2020; tặng giấy khen cho Đảng bộ và Nhân dân thị trấn Núi Sập có thành tích tiêu biểu hỗ trợ di dời chợ tự phát Tây Sơn.  UBND huyện khen thưởng cho 44 tập thể, 26 cá nhân thành tích xuất sắc qua 05 năm (2016 – 2021) thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và khen thưởng 41 cá nhân có thành tích tiêu biểu hỗ trợ di dời chợ tự phát Tây Sơn.

Anh Thư, Ngô Quyền
False
Châu Phú: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 5, khóa XIITinMỹ NgânChâu Phú: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 5, khóa XII/SiteAssets/CP-hn-bch.jpg
07/04/2021 3:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Ngày 06/4/2021, đồng chí Trần Thanh Nhã - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú chủ trì Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quí I năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ, trọng tâm quí II năm 2021.

 CP-hn-bch.jpg

Trong quí I/2021, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển ổn định, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều đạt so kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp có nhiều thuận lợi, năng suất, giá lúa tăng cao so với cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2020-2021 là 35.111,78 ha, đạt 99,9% kế hoạch năm, trong đó, lúa 32.879,3 ha; đến nay thu hoạch được 3.305,7 ha, năng suất bình quân 8,6 tấn/ha so với cùng kỳ cao hơn 1,07 tấn/ha. Thực hiện chuyển đổi được 1.554 ha diện tích trồng cây ăn quả trên địa bàn huyện, tăng 54 ha so với năm 2020. Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện. Qua kiểm tra, rà soát, đến nay xã Bình Long đạt 15/19 tiêu chí, 44/49 chỉ tiêu; xã Thạnh Mỹ Tây đạt 15/19 tiêu chí, 40/49 chỉ tiêu.

Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ có bước phát triển khá, sức mua, bán trên địa bàn tăng khoảng 30%, số lượng, chất lượng hàng hóa đảm bảo, không có tình trạng khan hiếm hàng trong dịp Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, nhiều dự án lớn được doanh nghiệp đăng ký và thực hiện các bước đầu tư, cụ thể có 04 doanh nghiệp đăng ký và thực hiện các thủ tục đầu tư 07 dự án với tổng vốn đầu tư trên 4.000 tỷ đồng, gồm: Dự án Cụm Công nghiệp xã Mỹ Phú; dự án Khu đô thị mới xã Bình Mỹ; dự án Trồng cây dược liệu ứng dụng công nghệ mới và xây dựng nhà máy chiết suất tinh dầu kết hợp điện mặt trời, tại xã Ô Long Vĩ; dự án Trang trại nuôi vịt công nghệ cao tại xã Mỹ Phú; dự án Khu dân cư An Thịnh, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung; dự án Khu dân cư ấp Mỹ Lợi và dự án Khu dân cư chợ Ba Tiệm tại xã Mỹ Phú.

Công tác chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè trên địa bàn được các cấp, các ngành tập trung thực hiện. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và thực hiện chính sách an sinh xã hội đạt kết quả tốt; các chế độ chính sách đối với người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng bảo trợ được thực hiện đầy đủ, kịp thời; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được thực hiện nghiêm túc, đến nay huyện chưa ghi nhận cas mắc COVID-19 trên địa bàn; công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tổ chức thực hiện đúng quy định.

Về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; nghiêm túc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương; tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu lên những khó khăn, vướng mắc còn gặp phải trong thời gian qua, đề xuất các giải pháp cụ thể để khắc phục trong thời gian tới.

Trên cơ sở các kết quả đạt được, quí II/2021, Châu Phú sẽ tập trung theo dõi và chỉ đạo xuống giống vụ Hè Thu năm 2021 đúng theo lịch thời vụ; thực hiện việc xả lũ năm 2021 theo kế hoạch. Tiếp tục quy hoạch lại các vùng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp theo Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện. Thực hiện nhân rộng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ lươn theo tiêu chuẩn VietGAP ở xã Thạnh Mỹ Tây, mở rộng vùng chăn nuôi gia cầm theo hướng an toàn sinh học, áp dụng các kỹ thuật, công nghệ mới tại xã Mỹ Phú. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; tập trung nâng cao chất lượng công tác khám và điều trị bệnh. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống các loại dịch bệnh nguy hiểm trên người nhất là dịch bệnh COVID-19. Chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội; thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2021. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện;...

Mỹ Ngân, Tú Trang

False
Phú Tân: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 4 (mở rộng)TinCao ThắngPhú Tân: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 4 (mở rộng)/SiteAssets/PT-hop-bch-a.jpg
02/04/2021 3:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Ngày 02/4/2021, Huyện ủy Phú Tân tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 4 (khóa XII) mở rộng nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội quý I/2021. Đồng chí Huỳnh Thành Danh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

PT-hop-bch-a.jpg

Quang cảnh hội nghị

Trong quý I/2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng nhìn chung kinh tế - xã hội của huyện Phú Tân có nhiều chuyển biến tích cực, tổng thu ngân sách gần 41 tỷ đồng; phát triển mới 85 cơ sở sản xuất, kinh doanh, với tổng vốn đầu tư gần 19 tỷ đồng; vụ Đông Xuân bà con thu hoạch được trên 2.775 hecta lúa nếp, năng suất đạt 7,8 tấn/ha, cơ bản nông dân có lãi. Các hoạt động an sinh xã hội, giáo dục được duy trì và thực hiện tốt. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện đồng bộ và phát huy hiệu quả. Công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19 khẩn trương, nghiêm túc; các hoạt động văn hóa, xã hội được tổ chức tốt, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được kìm giảm. Công tác xây dụng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực; hiện nay Phú Tân đang tập trung triển khai quyết liệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện, công tác bầu cử…

PT-hop-bch-b.jpg

Đồng chí Huỳnh Thành Danh - Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Thành Danh - Bí thư Huyện ủy yêu cầu trong thời gian tới Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các ban, ngành, đoàn thể huyện và 18 xã, thị trấn cần tập trung chỉ đạo sản xuất có hiệu quả, nhất là vụ Hè Thu sắp tới, thực hiện tốt công tác phòng chống hạn; thực hiện hoàn thành tốt công tác bầu cử; chủ động phòng chống dịch COVID-19; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường công tác xây dựng Đảng; trong công tác vận động quần chúng thì phải đi vào chiều sâu, tránh hình thức, thiết thực, tránh phô trương.../.

Cao Thắng

True
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tịnh Biên lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020 - 2025TinTrúc QuỳnhHội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tịnh Biên lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020 - 2025/XDDImages/2021-04/TB-hn-bch-3_Key_02042021085920.jpg
01/04/2021 1:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng 01/4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tịnh Biên tổ chức Hội nghị lần thứ 4 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II/2021. Đến dự có đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; đại diện các ban đảng của tỉnh.

TB-hn-bch-1.jpg 

Quý I/2021, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng với sự tập chung lãnh, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ của Ban Thường vụ Huyện ủy, cùng với sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, sự đồng lòng của nhân dân trong triển khai nhiệm vụ kép. Tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển ổn định và tăng trưởng. Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp đạt trên 17.000 ha, toàn huyện có 7 sản phẩm đạt chuẩn OCOP và có 2 sản phẩm trình để công nhận; thu ngân sách đạt 33,67% dự toán; thu hút hơn 7.500 lượt khách du lịch với doanh thu gần 70 tỷ đồng; kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 32%, tương đương 57 triệu USD…

TB-hn-bch-5.jpg

Công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm có nhiều hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tiếp tục được các cấp ủy quan tâm, chỉ đạo thường xuyên. Tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an ninh biên giới được đảm bảo. Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện tốt, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật; đến nay, huyện đã thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; thành lập 08 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện và thành lập 93 ban bầu cử cấp xã, thị trấn.

TB-hn-bch-4.jpg

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân hạn chế và đề xuất các giải pháp sắp tới như: Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, công tác phòng chống dịch bệnh trên biên giới; tình hình sản xuất nông nghiệp những tháng đầu năm và vấn đề hạn hán, thiếu nước, phòng chống cháy rừng, an ninh biên giới,…

TB-hn-bch-2.jpg

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng đánh giá cao những kết quả của huyện đã đạt được trong thời gian qua và yêu cầu lãnh đạo huyện tiếp tục quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ: Chủ động trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới gắn với tuyên truyền công tác bầu cử và kết hợp mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, chú trọng thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, như: Cất nhà cho người nghèo (thành lập hội mái ấm tình thương), đào tạo nghề, giải quyết việc làm; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ; cương quyết xử lý, bài trừ tệ nạn xã hội, phòng, chống ma túy. Đối với công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng cần phát huy vai trò dân vận khéo; giám sát của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên,…

 TB-hn-bch-3.jpg

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Văn Cường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tịnh Biên cho rằng bên cạnh những kết quả đạt được, thì địa phương cũng gặp không ít khó khăn như thời tiết diễn biến phức tạp, khô hạn do biến đổi khí hậu, dịch COVID-19 còn đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế, thương mại, dịch vụ và sản suất, nông nghiệp là thế mạnh nhưng còn gặp nhiều khó khăn về hạ tầng, thủy lợi, giao thông nội đồng, tiêu thụ sản phẩm và phát triển doanh nghiệp đầu tư cho nông nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo ở một số xã còn cao… Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh 06 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trên tinh thần đó, các ngành, các cấp, địa phương cần xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo hướng tích cực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển một cách hiệu quả, bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của huyện. Cần nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường hướng về cơ sở, kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh, tháo gỡ kịp thời và xử lý những vấn đề bức xúc, ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân…

 Trúc Quỳnh

True
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Tân Châu mở rộng (lần thứ tư)TinVăn PhôHội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Tân Châu mở rộng (lần thứ tư)/XDDImages/2021-03/TC-HN-bch-1_Key_31032021170004.jpg
31/03/2021 5:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Ngày 31/3, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã mở rộng (lần thứ tư), nhằm sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết thị xã ủy quý I, đề ra các phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu quý II năm 2021. Đến dự có ông Nguyễn Tấn Rạng, Tỉnh ủy viên - Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; ông Huỳnh Quốc Thái, Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Quý I/2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng với sự tập chung lãnh, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ của Ban Thường vụ Thị ủy, cùng với sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Cấp ủy, Chính quyền, các ban ngành, sự đồng lòng của nhân dân trong triển khai nhiệm vụ kép. Tình hình kinh tế - xã hội của thị xã tiếp tục phát triển ổn định và tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ăn uống, lưu trú trên địa bàn đạt trên 2.700 tỷ đồng, tăng 38,14% so với cùng kỳ; Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu các loại hàng hóa qua Cửa khẩu Vĩnh Xương ước đạt trên 194 triệu USD; giá trị sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp được trên 870 tỷ đồng, tăng 10,11% so cùng kỳ; chương trình khuyến công đã giải ngân với tổng số tiền 01 tỷ 500 triệu đồng; thị xã đã thành lập 19 doanh nghiệp đăng ký mới, với tổng vốn đăng ký trên 430 tỷ đồng. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả khả quan. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt; thị xã tổ chức tốt các hoạt động tết đảm bảo an toàn, tiết kiệm, chăm lo tốt cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn được vui xuân đón tết, với tinh thần không để ai bỏ lại phía sau; phát động phong trào “toàn dân phòng chống dịch”, đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an ninh biên giới được đảm bảo. Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện tốt, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật; đến nay, thị xã đã thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; thành lập 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thị xã và thành lập 100 ban bầu cử cấp xã – phường.

Công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng tiếp tục được đổi mới về nội dung, hình thức và có nhiều tiến bộ. Việc quán triệt và triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng được kịp thời; Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được quan tâm chú trọng. Phương thức lãnh đạo của Đảng có bước đổi mới. Công tác dân vận có nhiều chuyển biến; thị xã đã tổ chức 2 lần đối thoại và lắng nghe ý kiến nhân dân tại 6 xã được dư luận đồng tình và đánh giá cao.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân hạn chế và đề xuất các giải pháp sắp tới như: Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; việc cấp giấy quyền sử dụng đất tại các cụm – tuyến dân cư, đặc biệt là tuyến dân cư Kênh Vĩnh An, cần có giải pháp để sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân đối với các hộ sai lệch về diện tích; tình hình thu ngân sách nhà nước; công tác quản lý tuyến biên giới; thực hiện đầu tư nâng cấp các hẽm tại các phường; việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, công tác phòng chống dịch bệnh trên biên giới; tình hình sản xuất nông nghiệp những tháng đầu năm và nạo véc kênh mương nội đồng,…

Bí thư Thị ủy, Huỳnh Quốc Thái phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị

Để tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thị xã trong quí II và năm 2021. Phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Thị ủy, Huỳnh Quốc Thái đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quan tâm tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết đại hội XIII của Đảng; ban hành các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng luật định. Bí thư Thị ủy, cũng đề nghị UBND thị xã, các ngành, địa phương phương tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, góp phần thực hiện hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 2021; trong đó, tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19; lãnh đạo thực hiện tốt sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân và Hè Thu; xây dựng Nghị quyết Chuyên đề, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; tiếp tục hỗ trợ các công ty, doanh nghiệp đầu tư vào các dự án trên địa bàn thị xã; đẩy nhanh tiến độ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các cụm – tuyến dân cư trên địa bàn thị xã và tuyến dân cư kênh Vĩnh An. Quan tâm điều chỉnh quy hoạch chung thị xã đến năm năm 2035 để đảm bảo đạt các tiêu chí thành phố và đô thị loại III; bảo đảm công tác quốc phòng – an ninh, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.


Văn Phô, Minh Quý
True
Tri Tôn: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết quý I/2021 TinChâu PhongTri Tôn: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết quý I/2021 /XDDImages/2021-03/TT-hn-bch-a_Key_30032021103427.jpg
30/03/2021 11:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Ngày 30/3/2020, Huyện ủy Tri Tôn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng lần thứ 4 sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết quí I năm 2021. Đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đến dự. Đồng chí Cao Quang Liêm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Quý I/2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự quyết tâm vào cuộc của Huyện ủy, UBND huyện tập trung lãnh chỉ đạo đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt là mỗi xã, thị trấn, mỗi đơn vị đăng ký thực hiện một công trình lập thành tích chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Riêng bộ mặt của huyện tiếp tục được chỉnh trang, thị trấn Tri Tôn đạt chuẩn văn minh đô thị, Cô Tô trở thành thị trấn thứ 3 của huyện. Vận động xã hội hóa xây dựng phố đèn hoa kinh phí trên 800 triệu đồng… Lĩnh vực du lịch đang có sự phát triển nhanh, trong 3 tháng có trên 150 nghìn lượt khách đến tham quan. Tổng thu ngân sách nhà nước 253,81 tỷ đồng, đạt 43,52%. Về hoạt động Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tiếp tục phát huy, công tác tuyên truyền vận động các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới được tăng cường, vận động gần 5,9  tỷ đồng chăm lo Tết cho hộ nghèo. Hoạt động cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở có nhiều đổi mới, hiện toàn huyện có 58 chi, đảng bộ cơ sở và 209 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, huyện cũng đã triển khai việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021.

Hội nghị thông qua 3 chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về: Xây dựng Đảng và vận động quần chúng; tập trung mời gọi, tạo môi trường tốt để thu hút đầu tư, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, du lịch và công nghiệp chế biến giai đoạn 2021 - 2025; phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn với tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực huyện Tri Tôn giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời tổng kết Nghị quyết số 03/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI về phát triển du lịch giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2030.  

Chín tháng cuối năm 2021, Huyện ủy Tri Tôn tập trung thực hiện 10 công việc trọng tâm. Trong này nổi bậc là tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp; tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19, chống xuất nhập cảnh trái phép; đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, thương mại, dịch vụ; thực hiện kịp thời chính sách an sinh xã hội; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 04 của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tăng cường xây dựng các tổ chức cơ sở đảng vững mạnh…

    
Châu Phong
True
Huyện ủy Phú Tân sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I/2021TinCao ThắngHuyện ủy Phú Tân sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I/2021/SiteAssets/PT-soket-quy1.jpg
26/03/2021 4:00 CHYesĐã ban hành

​(TUAG)- Ngày 26/3/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân tổ chức hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I/2021 và cho ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Huỳnh Thành Danh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Tân chủ trì hội nghị.

 PT-soket-quy1.jpg

Trong quý I/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được một kết quả quan trọng, trong đó thực hiện hoàn thành chỉ tiêu giao nhận quân với tổng số 156 quân nhân; vận động Nhân dân cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19; vận động chuyển đổi cây trồng được 573,91 hecta tăng 43 hecta so cuối năm 2020; vận động “Quỹ người nghèo”, “Quỹ cây mùa Xuân Tân Sửu” được trên 7 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ 8.303 hộ nghèo, cận nghèo và khó khăn vui Xuân đón Tết, công tác chăm lo gia đình chính sách được kịp thời… đồng thời Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần II, qua đó các đại biểu đã thống nhất tổng số đại biểu ứng cử Hội đồng nhân dân huyện là 65 người, bầu ra 35 đại biểu ở 10 đơn vị; cấp xã, thị trấn tổng số đại biểu ứng cử là 918 người, bầu ra 483 đại biểu ở 132 đơn vị bầu cử…

Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân sẽ tập trung lãnh đạo tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; quan tâm chăm lo sản xuất nông nghiệp, nhất là chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm; chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19; hỗ trợ xã Phú Thọ đạt chuẩn xã nông thôn mới; quan tâm, củng cố, nâng chất công tác vận động quần chúng, Quy chế dân chủ cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo”…

Cao Thắng

True
Lãnh đạo thị xã Tân Châu kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp đầu nămTinVăn PhôLãnh đạo thị xã Tân Châu kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp đầu năm/SiteAssets/TC-tham-ruong-1.jpg

(TUAG)- Ngày 17/2 (mùng 6 âl), Bí thư Thị ủy Tân Châu - Huỳnh Quốc Thái dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp, tham quan mô hình nhà nghỉ - vườn sinh thái tại xã Phú Lộc; thăm tổ hợp tác thu mua xoài, gia đình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại xã Vĩnh Xương và thăm Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương.

17/02/2021 4:00 CHYesĐã ban hành

TC-tham-ruong-1.jpg

Bí thư Thị ủy, Huỳnh Quốc Thái kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại xã Phú Lộc

Đến kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại xã Phú Lộc, Bí thư Thị ủy Huỳnh Quốc Thái và các thành viên trong đoàn thị xã đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sản xuất vụ mùa trước, trong và sau Tết phát triển tốt; ghi nhận công tác chủ động của địa phương đã thường xuyên kiểm tra và khuyến cáo nông dân chủ động thăm đồng nên không có thiệt hại do sâu bệnh tấn công trên diện rộng.

Đến thăm và tham quan mô hình nhà nghỉ - vườn sinh thái Tuấn Vũ tại ấp Phú Quý, xã Phú Lộc, Bí thư Thị ủy Huỳnh Quốc Thái và các thành viên trong đoàn đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong phát triển mô hình làm ăn của gia đình. Đồng thời mong muốn gia đình, thời gian tới cần mở rộng thêm diện tích, phát triển thêm dịch vụ, ẩm thực đồng quê và tạo thêm nhiều kênh thông tin, để quảng bá hình ảnh mô hình sinh thái tại địa phương đến với người dân trong và ngoài địa phương biết, đến tham quan, vui chơi và cũng như phát triển thành một điểm du lịch thu hút tại thị xã.

 TC-tham-ruong-2.jpg

Bí thư Thị ủy, Huỳnh Quốc Thái tham quan mô hình Tổ Hợp tác thu mua xoài tại xã Vĩnh Xương

Đến thăm Tổ hợp tác thu mua xoài và gia đình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại xã Vĩnh Xương, đoàn công tác thị xã đánh giá cao quy trình sản xuất làm ăn và mong muốn Tổ hợp tác và gia đình nông dân, thời gian tới cần mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, nhất là quan tâm đầu tư thiết bị, ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, giảm chi phí sản xuất, tạo sản phẩm sạch, thương hiệu trên thị trường, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp địa phương trong thời gian tới.

Đến thăm Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương, Bí thư Thị ủy đã ghi nhận những đóng góp của tập thể ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công chức, người lao động tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn thời gian tới, Chi cục tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban ngành có nhiều cải tiến trong công tác, hỗ trợ các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ kép "vừa thông thương hàng hóa, vừa đảm bảo công tác phòng, chống COVID-19".

TC-tham-ruong-3.jpg

Nhân dịp này, thay mặt Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã Tân Châu, Bí thư Thị ủy Huỳnh Quốc Thái, cùng các thành viên trong đoàn thị xã đã tặng quà và gửi lời chúc tết đầu năm mới đến nông dân, lãnh đạo, cán bộ, công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương năm mới nhiều sức khỏe, phát triển và đạt nhiều thành công mới.  

Văn Phô

True
Tân Châu: Đối thoại và lắng nghe ý kiến Nhân dân với người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền thị xã quí IV năm 2020TinVăn PhôTân Châu: Đối thoại và lắng nghe ý kiến Nhân dân với người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền thị xã quí IV năm 2020/XDDImages/2021-01/TC-doi-thoai-dan-1_Key_09012021192711.jpg

(TUAG)- Sáng ngày 08-01-2021, tại xã biên giới Phú Lộc, Thị ủy, UBND thị xã Tân Châu tổ chức hội nghị đối thoại và lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân với người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền thị xã quí IV/2020.

08/01/2021 8:00 CHYesĐã ban hành

TC-doi-thoai-dan-1.jpg

Bí thư Thị ủy, Huỳnh Quốc Thái điều hành buổi đối thoại với Nhân dân

Đến dự và điều hành buổi đối thoại có ông Huỳnh Quốc Thái, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; ông Trương Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; ông Nguyễn Ngọc Vệ, Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy; lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể thị xã, lãnh đạo Cấp ủy địa phương 3 xã và đông đảo nhân dân 3 xã Phú Lộc, Vĩnh Xương và Tân Thạnh tham dự. Buổi đối thoại được Đài Truyền thanh thị xã trực tiếp truyền thanh trên hệ thống truyền thanh toàn thị xã.

Sau khi nghe lãnh đạo UBND thị xã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Nhân dân 3 xã Phú Lộc, Vĩnh Xương và Tân Thạnh rất vui mừng trước những thành tựu đạt được của thị xã; mặc dù, bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nhưng với sự quyết tâm của hệ thống chính trị, Thị ủy, UBND thị xã đã quán triệt thực hiện tốt mục tiêu kép "vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch Covid-19", từ đó đưa kinh tế thị xã tiếp tục ổn định phát triển, đời sống người dân không ngừng nâng cao, diện mạo nông thôn mới và văn minh đô thị được khởi sắc từng ngày.

 TC-doi-thoai-dan-2.jpg

Nhân dân đóng góp ý kiến tại buổi đối thoại

Đồng thuận với thành tựu phát triển thị xã, tại buổi đối thoại, bà con nhân dân cũng đã bày tỏa tâm tư, nguyện vọng của mình, với lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã và có 23 lượt ý kiến trực tiếp liên quan, với 38 nội dung, vấn đề thực tiễn tại 3 địa phương. Các ý kiến xoay quanh một số lĩnh vực như: Quan tâm đầu tư xây dựng thêm tuyến dân cư trên địa bàn xã Phú Lộc, nâng cấp các tuyến lộ nông thôn, cầu nông thôn xuống cấp; sớm kêu gọi đầu tư xây dựng chợ Vĩnh Xương và Chợ ấp Phú Bình, xã Phú Lộc; quan tâm khảo sát nạo véc bồi lắng tuyến kênh bảy xã, kênh Sép Cỏ Găng, giải tỏa lục bình trên kênh Hậu phục vụ sản xuất nông nghiệp; quy hoạch vùng cây ăn trái Vĩnh Xương – Phú Lộc, vùng Bàu Ốc Láng Dợp, xã Tân Thạnh; quan tâm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên tuyến dân cư, quan tâm giải quyết nền nhà và cất nhà cho gia đình có công, hộ khó khăn, hộ nghèo,…

Tham dự tại buổi đối thoại, Chú Ngô Văn Thông, người dân xã Phú Lộc nhận xét: "Hôm nay, lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã đến xã biên giới Phú Lộc đối thoại với nhân dân 3 xã Phú Lộc, Tân Thạnh và Vĩnh Xương, bản thân tôi và nhân dân 3 xã rất là rất phấn khởi, vui mừng, vì được bày tỏa, tâm tư, nguyện vọng của mình và những khó khăn của địa phương về kinh tế - xã hội, với người đứng đầu thị xã, để từ đó ghi nhận, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc kịp thời đối với bà con và địa phương; tôi cũng mong rằng, lãnh đạo thị xã nên định kỳ hàng quí hoặc đột xuất khi cần, có buổi đối thoại rất thiết thực, ý nghĩa như ngày hôm nay". 

Tiếp thu các ý kiến tại buổi đối thoại, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND 3 xã Phú Lộc, Vĩnh Xương, Tân Thạnh và lãnh đạo các phòng, ban thị xã đã tiếp thu, ghi nhận, lần lượt trả lời các nhóm vấn đề thuộc thẩm quyền của 3 địa phương và các ngành phụ trách một cách thẳng thắn, cụ thể có đề ra giải pháp, thời gian thực hiện cụ thể, trách nhiệm. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Ngọc Vệ cũng đã trực tiếp trả lời và làm rõ thêm các nhóm vấn đề của lãnh đạo các xã và các ngành đã trả lời với bà con nhân dân.

TC-doi-thoai-dan-3.jpg

Bí thư Thị ủy Huỳnh Quốc Thái phát biểu kết luận và ghi nhận các ý kiến Nhân dân

Phát biểu kết luận tại buổi đối thoại với nhân dân 3 xã Phú Lộc, Xương, Tân Thạnh. Bí thư Thị ủy Huỳnh Quốc Thái rất vui mừng và ghi nhận những ý kiến, nguyện vọng của nhân dân đã gửi gấm đến Thị ủy, UBND thị xã. Bí thư Thị ủy nhận xét, việc trả lời của Chủ tịch UBND thị xã, các ngành và lãnh đạo địa phương đúng trọng tâm, đi thẳng vào nội dung câu hỏi, giải đáp và làm rõ hết vấn đề đặt ra. Riêng các ý kiến, đề xuất, kiến nghị, hiến kê giải pháp của nhân dân, Bí thư Thị ủy Huỳnh Quốc Thái trân trọng ghi nhận, tiếp thu toàn bộ để nghiên cứu, vận dụng linh hoạt phù hợp với tình hình thực tiễn trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý thời gian tới. Bí thư Thị ủy, Huỳnh Quốc Thái nêu rõ: "Kết quả buổi đối thoại trực tiếp ngày hôm nay, là cầu nối quan trọng, giúp cho việc lãnh đạo Cấp ủy và điều hành của UBND thị xã sát với đời sống, gần với nhân dân hơn nữa. Buổi đối thoại đã giải quyết cơ bản và kịp thời những kiến nghị, bức xúc của nhân dân 3 xã Phú Lộc, Tân Thạnh và Vĩnh Xương. Việc trao đổi thông tin hai chiều đã giúp mối quan hệ giữa Đảng, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân gần gủi, cở mở hơn. Đồng thời, thể hiện sự lắng nghe, thấu cảm những tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, bức xúc của nhân dân; thể hiện mối quan hệ ngày càng bền vững, gắn bó máu thịt giữa Đảng, Chính quyền, MTTQ với nhân dân thị xã. Đây là cơ hội để lãnh đạo thị xã nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình, nhất là người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở, giúp củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội, hạn chế những khiếu kiện vượt cấp, tạo được sự thống nhất giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng và hệ thống chính trị thị xã ngày càng vững mạnh toàn diện".

VĂN PHÔ

True
Châu Phú: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 4 (khóa XII)TinMỹ NgânChâu Phú: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 4 (khóa XII)/XDDImages/2020-12/CP-hn-bch-2_Key_17122020092808.jpg

(TUAG)- Ngày 15/12/2020, đồng chí Trần Thanh Nhã - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 4 (khóa XII) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

16/12/2020 10:00 SAYesĐã ban hành

​Đồng chí Võ Tuấn Khanh – Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thị Kim Hồng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Phú, đồng chí Nguyễn Phước Nên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện về dự.

CP-hn-bch-2.jpg

Năm 2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, cùng với tình hình thời tiết cực đoan, bất thường, tình hình sạt lở diễn ra thường xuyên đã ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân. Nhưng dưới sự lãnh đạo, điều hành của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện đã tập trung mọi nỗ lực cùng các ngành, địa phương vượt qua những khó khăn, thách thức để giữ vững ổn định kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đạt nhiều tích cực, đến cuối năm thực hiện đạt 17/18 chỉ tiêu. Ước tổng thu ngân sách ước trên địa bàn 106 tỷ 324 triệu đồng, đạt 116,71% so dự toán năm tỉnh giao, đạt 105,17% so dự toán năm HĐND huyện. Sản lượng lương thực đạt 574.013 tấn đạt 104,4%; sản lượng cá nuôi đạt 109.500 tấn đạt 104,3%; tổng giá trị sản xuất khu vực nông, lâm nghiệp, thuỷ sản đạt 8.320 tỷ đồng, đạt 100.24 % so với kế hoạch. Khu vực công nghiệp đạt 1.780 tỷ đồng đạt 96,22% so với kế hoạch. Khu vực xây dựng đạt 765 tỷ đồng, đạt 100,57% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất đất nông nghiệp đạt 185 triệu đồng/ha đạt 100% so với kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn huyện đạt 4/9 tiêu chí và 8/14 chỉ tiêu. Có 7/12 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, đạt tỉ lệ 58,33%.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và thực hiện chính sách an sinh xã hội đạt kết quả tốt. Nhờ thực hiện nhiều giải pháp nên tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,67%, thu nhập bình quân đầu người đạt 59 triệu đồng. Đến nay, toàn huyện có 182.150 người người tham gia BHYT, đạt 100,03% kế hoạch, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 88,19% dân số. Công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục được tăng cường. Tăng cường công tác truyền thông và triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19; thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí cho 30.787 người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, với tổng kinh phí 30.695,465 triệu đồng.

Về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; nghiêm túc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Trung ương; tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

 CP-hn-bch-1.jpg

Tại hội nghị, Các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu lên những khó khăn, vướng mắc còn gặp phải trong thời gian qua, đề xuất các giải pháp cụ thể để khắc phục trong thời gian tới.

Trên cơ sở các kết quả đạt được, năm 2021, Châu Phú sẽ huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng nhất là hạ tầng giao thông để tạo nền tảng phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ, thực hiện công tác quy hoạch, phát triển đô thị theo hướng hiện đại.  Đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện, trong đó tập trung hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án Cụm công nghiệp Mỹ Phú, xã Mỹ Phú, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung nguồn lực thực hiện. Lập quy hoạch tổng thể phát triển vùng du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng ven sông tại xã Khánh Hòa; điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng kết hợp vùng trồng cây ăn trái tập trung tại xã Ô Long Vĩ. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Phát triển kinh tế - xã hội phải đảm bảo ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu tổng giá trị sản xuất khu vực nông, lâm nghiệp, thuỷ sản là 8.500 tỷ đồng; khu vực công nghiệp là 2.050 tỷ đồng; khu vực xây dựng là 1.010 tỷ đồng; sản lượng lương thực 545.541 tấn; giá trị sản xuất đất nông nghiệp 191 triệu đồng/ha; sản lượng cá nuôi 122.000 tấn; bình quân thu nhập đầu người 63 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,7%;…

 CP-hn-bch-3.jpg

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã trao quyết định cán bộ cho 3 đồng chí: Trao Quyết định số 40/QĐ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện Châu Phú khóa XI, nhiệm kì 2016 – 2020 đối với ông Nguyễn Phước Nên – Phó Bí thư Huyện ủy; bổ nhiệm đồng chí Phạm Hồng Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Long nhận nhiệm vụ tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy để giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, chỉ định tham gia Chi ủy và giữ chức vụ Bí thư chi bộ Ban Tuyên giáo, nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động đồng chí Nguyễn Phùng Anh Vũ - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Bình Long, chỉ định tham gia vào Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Bình Long, nhiệm kỳ 2020 - 2025, giới thiệu đồng chí Nguyễn Phùng Anh Vũ để HĐND xã Bình Long bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Bình Long nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng đã bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.

 Mỹ Ngân, Tú Trang

True
Tân Châu: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã mở rộng lần thứ baTinVăn PhôTân Châu: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã mở rộng lần thứ ba/XDDImages/2020-12/TC-hop-bch-2_Key_16122020102304.jpg

(TUAG)- Ngày 15/12/2020, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã mở rộng lần thứ ba, nhằm tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Thị ủy năm 2020, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác. Ông Huỳnh Quốc Thái - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy chủ trì hội nghị, đến dự hội nghị có các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy.

16/12/2020 9:00 SAYesĐã ban hành

 TC-hop-bch-1.jpg

Năm 2020, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động đến kinh tế - xã hội và tinh thần của người dân. Nhưng với sự lãnh đạo của Thị ủy, sự giám sát của HĐND thị xã, sự điều hành, quản lý của UBND thị xã và sự nỗ lực của các cấp, các ngành và địa phương. Kinh tế thị xã tiếp tục phát triển ổn định, các mục tiêu tăng trưởng vẫn đảm bảo; ước giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) tăng cả 3 khu vực. Thu nhập bình quân đầu người đạt 54 triệu 689 ngàn đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ăn uống, lưu trú trên địa bàn đạt trên 8.100 tỷ đồng, tăng 8,51% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu các loại hàng hóa qua Cửa khẩu Vĩnh Xương ước đạt trên 700 triệu USD, tăng 18,23% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 14,64% so cùng kỳ. Các dự án, công trình trọng điểm tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ, để sớm hoàn tất chuẩn đô thị loại III. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả khả quan. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm; các chính sách an sinh xã hội được chăm lo kịp thời; tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng có nhiều tiến bộ. Công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng được chú trọng. Phương thức lãnh đạo của Đảng có bước đổi mới. Công tác dân vận có nhiều chuyển biến, các phong trào thi đua yêu nước được Nhân dân tích cực tham gia. Đặc biệt, Đảng bộ thị xã đã lãnh đạo thành công đại hội các chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) và đang cụ thể hóa thành các đề án, kế hoạch để từng bước đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII vào cuộc sống. 

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ và đề xuất thêm một số giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ sắp tới như: Nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp; khắc phục các tiêu chí, tiêu chuẩn còn yếu của tiêu chí đô thị loại III; triển khai kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán 2021 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; công tác chăm lo cho đối tượng an sinh xã hội, vận động quỹ vì người nghèo, hỗ trợ hộ nghèo vui Xuân – đón Tết; công tác quản lý tài nguyên - môi trường, thu gom rác thải; thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao,…

 TC-hop-bch-2.jpg

Phát biểu kết luận và chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thị ủy Huỳnh Quốc Thái nhấn mạnh: Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ thị xã. Tuy nhiên, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, trong khi kinh tế trong nước vẫn còn khó khăn, tiềm ẩn nhiều thách thức, trong đó tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, trong khi thị xã được xếp trong nhóm địa phương có nguy cơ cao. Từ đó, nhiệm vụ chính trị đặt ra đối với năm 2021 là rất nặng nề, đòi hỏi cả hệ thống chính trị cần nỗ lực phấn đấu, phát huy sức mạnh trí tuệ, đoàn kết thống nhất, đồng sức, đồng lòng, quyết tâm chính trị cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính đề ra trong năm 2021.

Để phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020, Bí thư Thị ủy Huỳnh Quốc Thái yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, địa phương cần tập trung quán triệt các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong năm 2021, trong đó, tập trung vào 4 nhóm giải pháp như: Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII có sức lan tỏa mạnh, tạo dấu ấn, ấn tượng tốt đẹp, kết quả thiết thực, tạo động lực tích cực ngay từ đầu của nhiệm kỳ, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, làm tiền đề góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã; quan tâm lãnh, chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 TC-hop-bch-3.jpg

Dịp này, Ban Thường vụ Thị ủy đã trao giấy khen cho 12 chi đảng bộ cơ sở, đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu năm 2020.

Tin, ảnh: Văn Phô

True
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Mới lần thứ 3 (mở rộng)TinHạnh ChâuHội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Mới lần thứ 3 (mở rộng)/XDDImages/2020-12/CM-hn-bch-3_Key_14122020163925.jpg

(TUAG)- Ngày 14/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 3 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020; đề ra phương hướng nhiệm vụ chính trị năm 2021, đồng thời quyết định một số chủ trương quan trọng khác. Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức chủ trì hội nghị, cùng các ban Đảng tỉnh đã đến dự.

14/12/2020 5:00 CHYesĐã ban hành

CM-hn-bch-1.jpg

Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự tập trung lãnh chỉ đạo Huyện ủy, UBND, các cấp, các ngành, địa phương và sự đồng tình của nhân dân, đã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện ổn định và phát triển. 15/15 chỉ tiêu đạt và vượt so Nghị quyết; thu nhập bình quân đầu người 55,7 triệu đồng/người/năm (tăng 3,3 triệu đồng so cùng kỳ); tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo, thực hiện chi trả kịp thời các chế độ cho đối tượng chính sách và đối tượng hưởng trợ cấp xã hội, đặc biệt là chi hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực; lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra giám sát, điều động cán bộ, vận động quần chúng, chủ động cụ thể hóa thành các đề án, Nghị quyết chuyên đề để triển khai thực hiện Nghị quyết sau Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII.

CM-hn-bch-2.jpg

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế như: tình hình thiên tai dông lốc, sạt lỡ bờ sông, dịch bệnh COVID-19 đã gây ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế - xã hội của huyện và đời sống của người dân, nhất là lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch; việc triển khai hệ thống tưới công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp chưa đạt yêu cầu. Tiến độ thi công và nghiệm thu, quyết toán một số công trình xây dựng trọng điểm trên địa bàn huyện còn chậm. Việc quá tải, ô nhiễm môi trường ở các bãi rác gây bức xúc trong người dân vẫn chưa được tháo gỡ; dịch bệnh sốt xuất huyết tuy giảm nhiều so cùng kỳ nhưng vẫn còn cao so mặt bằng chung của tỉnh. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế toàn dân chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra nhiều,….

CM-hn-bch-3.jpg

Hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá kết quả, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng năm 2020; chất vấn và trả lời chất vấn, tìm giải pháp đột phá để đề ra kế hoạch thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021.

HẠNH CHÂU

True
Phú Tân: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng lần 3, nhiệm kỳ 2020-2025TinNguyễn ThắngPhú Tân: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng lần 3, nhiệm kỳ 2020-2025/XDDImages/2020-12/PT-hn-bch-1_Key_14122020144608.png

​(TUAG)- Ngày 11/12/2020, Huyện ủy Phú Tân tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng lần 03 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2021.

12/12/2020 3:00 CHNoĐã ban hành

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Huỳnh Thành Danh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Thi Hồng Thúy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lê Nguyên Châu - Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc và lãnh đạo các phòng ban, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn.

PT-hn-bch-1.png

Trong năm qua, trước diễn biến phức tạp do dịch bệnh; tình hình an ninh, tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, yêu cầu phải triển khai nhiều nhiệm vụ trong tâm thường xuyên, đồng thời vừa phải phòng, chống dịch COVID-19, vừa lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, vừa tiến hành đại hội đảng các cấp. Song với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, cùng với quyết tâm, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, đã ra sức khắc phục khó khăn, khai thác tốt lợi thế tìm năng của địa phương nên trong năm 2020 Đảng bộ huyện Phú Tân đã thực đạt 16/16 chỉ tiêu quan trọng, trong đó, tổng giá trị sản xuất đạt và vượt ở cả 03 khu vực; tổng thu ngân sách địa phương được hưởng là 695 tỷ 989 triệu đồng đạt trên 108% so Nghị quyết Huyện ủy, trong đó thu kinh tế địa bàn là 93 tỷ 100 triệu đồng; việc chuyển đổi cây trồng, nhân rộng các mô hình sản xuất đạt kết quả tích cực, hiện toàn huyện Phú Tân đã chuyển đổi được trên 520 hecta. Về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn, đến nay toàn huyện đã có 07 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới và một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là Phú Bình. Ngoài ra, Phú Tân còn chăm lo thực hiện tốt các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Công tác xây dụng Đảng, hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là tổ chức thành công đại hội các chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Tại hội nghị các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến bổ sung, chỉnh sửa các nội dung trong dự thảo, thể hiện tâm huyết trách nhiệm từng ngành, từng đơn vị. Đồng thời thống nhất một số chỉ tiêu cần tập trung thực hiện trong năm 2021 là phấn đấu quy mô giá trị sản xuất là 12.629,952 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 7.400 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế địa bàn là 85.350 triệu đồng; tỷ lệ quy động học sinh đạt trên 99%; duy trì ổn định tỷ lệ hộ nghèo bằng mức năm 2020; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 91% so dân số; xã Phú Thọ đạt chuẩn nông thôn mới; trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; vận động các nguồn quỹ xã hội từ thiện đạt trên 10 tỷ đồng...

PT-hn-bch-2.png

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Thành Danh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Tân đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ huyện Phú Tân thực hiện tốt trong năm qua, đáng chú ý thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cũng như lãnh đạo thành công việc tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025... Năm 2021, đồng chí Huỳnh Thành Danh yêu cầu các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc và lãnh đạo các phòng ban, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Tập trung triển khai, khai thác có hiệu quả của nền sản xuất nông nghiệp, vận động người chuyển đổi cây trồng cho phù hợp; cần quy hoạch lại việc phát triển kinh tế - xã hội, không gian đô thị, hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện; quan tâm đến công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước; tập trung cho công tác tuyển quân và đảm bảo an ninh trật tự Đại hội lần thứ XIII của Đảng, dịp cuối năm, Tết Nguyên đán Tân Sửu. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm tới người có công, gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Tăng cường công xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng, đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể,..../.

Nguyễn Thắng

False
Châu Đốc: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ tư (khóa XII) mở rộngTinVân AnhChâu Đốc: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ tư (khóa XII) mở rộng/XDDImages/2020-12/CD-hop-BCH-2_Key_11122020092237.jpg

(TUAG)- Ngày 10/12/2020, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ tư (khóa XII) mở rộng. Đồng chí Lâm Quang Thi - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì.

11/12/2020 6:00 SANoĐã ban hành

 CD-hop-BCH-1.jpg

Năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố luôn bám sát các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều tiến bộ. Tổ chức bộ máy và cán bộ các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Thành phố đã thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Dân chủ ở cơ sở được mở rộng và phát huy tốt. Các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, quy chế làm việc, giữ vững khối đoàn kết thống nhất nội bộ. Đặc biệt, thành phố Châu Đốc đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 CD-hop-BCH-2.jpg

Năm 2020, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực, khắc phục khó khăn của cả hệ thống chính trị, kinh tế của thành phố tiếp tục duy trì phát triển đạt 15/16 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, các mặt đời sống, xã hội cơ bản  được giữ ổn định, thành phố tiếp tục duy trì không còn hộ nghèo, giảm 206 hộ cận nghèo, đạt 106,7% so chỉ tiêu kế hoạch; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 118,83% chỉ tiêu được giao. Công tác đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố được triển khai đảm bảo yêu cầu về tiến độ và chất lượng. Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công từ ngân sách tỉnh đạt 100%./.

Vân Anh

False
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025 TinTrúc QuỳnhHội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025 /XDDImages/2020-12/BCH-Tri-Ton-5_Key_10122020110319.jpg

​(TUAG)- Ngày 10/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, đề ra phương hướng thực hiện trong năm 2021. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng đã đến dự.

10/12/2020 11:00 SAYesĐã ban hành

BCH-Tri-Ton-1.jpg

Hội nghị đã thông qua báo cáo phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2021; báo cáo công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng trong năm 2020, phương hướng thực hiện trong năm 2021 và đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy năm 2020; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021.

BCH-Tri-Ton-3.jpg

Năm 2020, mặc dù trong điều kiện khó khăn, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tri Tôn đã lãnh đạo, điều hành hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình, kế hoạch đề ra: Kinh tế - xã hội ổn định, phát triển và có nhiều chuyển biến tích cực; duy trì sản xuất nông nghiệp, dịch vụ, thương mại, du lịch; đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, chính sách xã hội tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra; tập thể lãnh đạo huyện đoàn kết, thống nhất cao trong việc xây dựng nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm tạo sự đột phá, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; chất lượng tham mưu, đề xuất của một số ngành, lĩnh vực có nhiều chuyển biến…

BCH-Tri-Ton-2.jpg

Đồng chí Cao Quang Liêm - Bí thư Huyện ủy Tri Tôn gợi ý đại biểu thảo luận.

BCH-Tri-Ton-4.jpg

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tham luận.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận các vấn đề liên quan đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch; bảo vệ môi trường; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,…

BCH-Tri-Ton-5.jpg

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng vui mừng, tâm đắc với sự phát triển của huyện trong thời gian qua, với tinh thần quyết tâm của Đảng bộ và mong ước của Nhân dân, nhất là các cô chú là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ. Đồng chí cơ bản thống nhất với chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu mà Huyện ủy đề ra và mong muốn chia sẽ để tạo thêm động lực cho huyện thực hiện trong thời gian tới.

Đánh giá kết quả đạt được, đồng chí cho rằng, các chỉ tiêu đạt được khá toàn, duy trì và có sự tăng tốc cho sự phát triển; nhiều lĩnh vực khởi sắc cả chiều rộng lẫn chiều sâu; niềm tin của người dân và doanh nghiệp tăng lên đối với sự điều hành của huyện; kinh tế khởi sắc, đội ngũ cán bộ từng bước trưởng thành, an sinh xã hội đảm bảo, nhiều doanh nghiệp lớn chọn địa bàn huyện để đầu tư; hoàn thành tốt công tác thu ngân sách. Nguyên nhân đạt được: Các đồng chí lãnh đạo huyện đã xác định được vị trí, địa chính trị, lịch sử, đoàn kết trong tập thể, thể hiện quyết tâm cao, tạo mối quan hệ và tranh thủ tốt với các ngành tỉnh; có nhiều giải pháp để thu hút, giữ chân doanh nghiệp; trong lãnh đạo điều hành quán triệt tinh thần tập trung dân chủ. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng nhận định: Tri Tôn là vùng khó khăn (vùng biên giới, dân tộc, vùng xa) nhưng so với xu thế và đà đạt được thì tương lai sẽ không còn khó khăn nữa mà là địa phương vùng xa; thu nhập người dân vẫn còn thấp; giao thông chưa thuận lợi; còn khó khăn trong xây dựng nông thôn mới do điều kiện xuất phát thấp; nguồn cán bộ trẻ trong quy hoạch còn ít; công tác cải cách hành chính còn chậm.

Phương hướng tới, đồng chí yêu cầu địa phương cần xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo hướng tích cực, tầm nhìn xa, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển một cách hiệu quả, bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của huyện, của tỉnh. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, có chiến lược, nghệ thuật và kinh nghiệm giữ chân doanh nghiệp; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quan tâm chuẩn bị tốt cho đội ngũ cán bộ kế thừa; tăng cường kiểm tra, giám sát để thực hiện tốt hơn; khen thưởng kịp thời, chính xác để kích lệ tinh thần,... Với nhiệm kỳ mới, khí thế mới, cơ hội mới và tư duy mới, cách làm mới, Đảng bộ huyện Tri Tôn sẽ lãnh đạo hệ thống chính trị và Nhân dân huyện Tri Tôn phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đã đề ra trong năm 2021, làm tiền đề để hoàn thành nhiệm vụ cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trúc Quỳnh

True
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ 3 (khóa XII)TinMinh ThiệnHội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ 3 (khóa XII)/XDDImages/2020-12/BCH-Chau-Thanh-1_Key_10122020093512.jpg

(TUAG)- Chiều ngày 09/12/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 3 (khóa XII) mở rộng nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của huyện năm 2020. Đồng chí Đinh Thị Việt Huỳnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Châu Thành chủ trì.

10/12/2020 7:00 SAYesĐã ban hành

​Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy về kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Trong năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành đã tập trung lãnh chỉ đạo các cấp ủy chính quyền, cơ quan, đơn vị trong toàn huyện tiếp tục chủ động triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội.

 BCH-Chau-Thanh-1.jpg

Trong đó, công tác vận động quần chúng, tập trung tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn chuyên đề 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Bên cạnh đó, tổ chức thành công đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tổ chức kết nạp 61 đảng viên mới nâng tổng số đảng viên trong toàn huyện lên 4.340 đảng viên. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường. Hoạt động của hệ thống mặt trận và các đoàn thể tiếp tục được củng cố kiện toàn và phát huy hiệu quả.

Song song đó, trong năm 2020, với sự tập trung lãnh đạo của Huyện ủy, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của HĐND và UBND huyện, cùng sự nỗ lực và đồng thuận của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và Nhân dân thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với cùng kỳ như: Tổng diện tích gieo trồng năm 2020 là 81.648,04 ha đạt 103,44% kế hoạch năm, tổng sản lượng ước đạt 521.923,12 tấn. Sản phẩm gạo Ngọc Nhân của Công ty TNHH Tín Thành ATC được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn sản phẩm OCOP hạng 3 sao. Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp phát triển mới 12 cơ sở, hiện toàn huyện có 1.129 cơ sở, thu hút 2.735 lao động, vốn là 141,065 tỷ đồng. Huyện đã ban hành Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trong đó xã Bình Hòa đã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh đó lĩnh vực giáo dục đào tạo, công tác y tế chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc, chính sách đối với người có công được triển khai đồng bộ và đạt nhiều kết quả; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển. Công tác lao động và giải quyết việc làm được chú trọng, tổ chức tư vấn, tuyên truyền về công tác dạy nghề, xuất khẩu lao động được 14 cuộc với hơn 1.226 lao động tham gia. Tư vấn và giới thiệu cho 22 lao động đăng ký đi làm việc tại Nhật Bản đạt 62,86% kế hoạch, giới thiệu giải quyết việc làm cho 5.261 lao động, đạt 105,22%. Công tác giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Tình hình an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo ổn định.

 BCH-Chau-Thanh-2.jpg

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Đinh Thị Việt Huỳnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Châu Thành lưu ý một số nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như: Rà soát các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của xã, huyện, phòng tránh đầu cơ đất đai; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi; tăng cường công tác tuyên truyền nắm tình hình dư luận xã hội để kịp thời định hướng tuyên truyền. Tuyên truyền nhiệm vụ giải pháp thực hiện 5 đề án của Huyện ủy trong các buổi sinh hoạt chi bộ. Nhân rộng các mô hình cách làm hay trong trong công tác dân vận, vận động quần chúng. Nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, duy trì nhân rộng việc phân công đảng viên nắm hộ gia đình, nắm địa bàn. Đẩy mạnh việc thực hiện làm gương, nêu gương của cán bộ, đảng viên…

 Minh Thiện

True
Tịnh Biên: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025TinNguyễn HảoTịnh Biên: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025/XDDImages/2020-12/Hop-BCH-TB-1_Key_09122020170829.jpg

(TUAG)- Sáng ngày 09/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, đề ra phương hướng thực hiện trong năm 2021. Đến dự có đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

09/12/2020 5:00 CHYesĐã ban hành

Hop-BCH-TB-1.jpg 

Theo đó, hội nghị đã thông qua báo cáo phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021; đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy năm 2020; báo cáo công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng trong năm 2020, phương hướng thực hiện trong năm 2021 và đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy năm 2020.

 Hop-BCH-TB-2.jpg

Tại hội nghị, các đại biểu cùng thảo luận các vấn đề liên quan đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp theo hướng đặc thù…

 Hop-BCH-TB-3.jpg

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Văn Cường - Bí thư Huyện ủy Tịnh Biên nhấn mạnh: Bên cạnh những thành quả tích cực, những mặt thuận lợi thì địa phương cũng gặp không ít những khó khăn như thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường do biến đổi khí hậu, dịch COVID-19 còn đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế, thương mại, dịch vụ và sản suất, nông nghiệp là thế mạnh nhưng còn gặp nhiều khó khăn về hạ tầng, thủy lợi, giao thông nội đồng, tiêu thụ sản phẩm và phát triển doanh nghiệp đầu tư cho nông nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo ở một số xã còn cao… Năm 2021 là năm có nhiều sự kiện quan trọng, là năm đầu tiên của kế hoạch kinh tế - xã hội của 05 năm, có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo đà tăng trưởng và bền vững cho cả nhiệm kỳ. Trên tinh thần đó, các ngành, các cấp, địa phương cần xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo hướng tích cực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển một cách hiệu quả, bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của huyện. Cần nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường hướng về cơ sở, kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh, tháo gỡ kịp thời và xử lý những vấn đề bức xúc, ảnh hưởng đến cuộc sống của Nhân dân. Với nhiệm kỳ mới, khí thế mới, định hướng mới, cơ hội mới và tư duy mới, cách làm mới, Đảng bộ huyện Tịnh Biên sẽ lãnh đạo hệ thống chính trị và Nhân dân huyện Tịnh Biên phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra trong năm 2021, làm tiền đề để hoàn thành nhiệm vụ cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguyễn Hảo

True
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thoại Sơn (bất thường), nhiệm kỳ 2020 - 2025TinHội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thoại Sơn (bất thường), nhiệm kỳ 2020 - 2025/XDDImages/2020-12/TS-hop-BCH_Key_04122020151734.jpg

​(TUAG)- Ngày 02/12/2020, Huyện ủy Thoại Sơn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (bất thường) để kiểm điểm tình hình thực hiện công tác tháng 11, triển khai những công tác trọng tâm tháng 12/2020 và trình ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ huyện các dự thảo văn bản. Đồng chí Phạm Minh Tâm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn chủ trì hội nghị.

04/12/2020 3:00 CHNoĐã ban hành

TS-hop-BCH.jpg 

Đồng chí Lê Hữu Nghị - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thị Minh Kiều - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện và Ban Thường vụ Đảng ủy 17 xã, thị trấn tham dự.  

Hội nghị đã thông qua báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội huyện tháng 11 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2020. Theo đó, trong tháng 11, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện phát triển ổn định, tỉnh đã thẩm định đánh giá công nhận xã Vĩnh Trạch và Định Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến nay phát triển mới 47 cơ sở, giải quyết việc làm 94 lao động; về triển khai thực hiện tháng cao điểm vận động quỹ “Vì người nghèo”, toàn huyện đã vận động được 1 tỷ 965 triệu đồng, đạt 187,14% kế hoạch; tổng thu ngân sách theo dự toán là 565.489 triệu đồng, đạt 90,2% chỉ tiêu tỉnh giao và 87,6% Nghị quyết HĐND huyện; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; tình hình dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo Nghị quyết của Huyện ủy về tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 2 đề án, 4 chương trình, 9 kế hoạch như: Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động công tác dân vận; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Phạm Minh Tâm đánh giá cao sự thống nhất trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Đồng thời đề nghị các ngành, các địa phương thực hiện tốt việc sơ tổng kết nhiệm vụ năm 2020, định hướng năm 2021; tập trung chuẩn bị các hoạt động đón Tết Nguyên đán, họp mặt đầu xuân 2021, đảm bảo tốt ANTT, quốc phòng an ninh trong dịp lễ tết sắp tới;.../.

Mỹ Tiên, Thanh Lâm

False
Tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, có sự đột phá và phải bền vữngTinSong ThưTiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, có sự đột phá và phải bền vững/XDDImages/2020-12/HN-BCH-lan2-3b_Key_01122020082947.jpg

(TUAG)- Như chúng tôi đã đưa tin, ngày 30/11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã tổ chức hội nghị lần thứ 2. Đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ 2021; đồng thời quyết định một số chủ trương quan trọng khác.

01/12/2020 8:00 SAYesĐã ban hành

HN-BCH-lan2-3a.jpg

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp triển khai sớm, nổ lực tối đa, đồng bộ các nhóm nhiệm vụ chính trị, điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh chung về khó khăn dịch bệnh, suy thoái kinh tế, an ninh, an toàn biên giới... lãnh đạo ngành, địa phương phải xây dựng tất cả các phương án, kể cả phương án xấu nhất để đối phó hiệu quả nhất.

Đánh giá về kết quả đạt được năm qua, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao sự nỗ lực của Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, lãnh đạo các sở ngành và huyện thị thành trong nỗ lực kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: "Kinh tế tăng trưởng hợp lý, an sinh xã hội đảm bảo, quốc phòng an ninh đảm bảo tốt, đặc biệt biểu dương các lực lượng đã cố gắng nổ lực hết mình bảo vệ an ninh biên giới, an ninh nội địa, trật tự an toàn xã hội đã được hệ thống chính trị, đảng viên, quần chúng nhân dân ủng hộ... Công tác xây dựng Đảng, quần chúng đạt kết quả đáng ghi nhận nhất là thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp".

 HN-BCH-lan2-4.jpg

Năm 2021 là năm đầu tiên của kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo đà tăng trưởng cao và bền vững cho cả giai đoạn 2021-2025. Trên tinh thần đó, các ngành, các cấp cần xác định rõ nhiệm vụ, yêu cầu để từ đó xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 theo hướng tích cực, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và điều kiện để duy trì mức tăng trưởng nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh một cách bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi nhiện vụ chính trị của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân đề nghị, bắt đầu nhiệm kỳ mới với con người mới, công việc mới, động lực mới rất cần thay đổi suy nghĩ để đổi mới cách làm, đột phá trong tư duy mới trong từng công việc, lĩnh vực phụ trách. UBND tỉnh cần tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển dịch kinh tế hợp lý hơn, có sự đột phá và phải bền vững. Về lĩnh vực kinh tế, An Giang vẫn là tỉnh nông nghiệp, cần tính lại kinh tế nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Cần tạo ra yếu tố, động lực cho tăng trưởng. Cải cách thủ tục hành chính tạo động lực cho các chủ thể sự phát triển. Tranh thủ hiệu quả tối đa vốn đầu tư công và triển khai thực hiện hiệu quả nhất trên ba góc độ: Kinh tế, xã hội và môi trường. Quản lý và khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhất là tài nguyên không tái tạo. Khai thác động lực mới, yếu tố mới cho sự phát triển như: Nguồn nhân lực có chất lượng như dân số đông, dân số trẻ; công nghệ trong bối cảnh hạ tầng còn nhiều khó khăn; thứ ba là yếu tố văn hóa phải được khai thác trở thành nội lực của tỉnh. Hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Song song đó, công tác an sinh xã hội đi vào nề nếp, chuyên nghiệp hơn, có cơ chế vận hành chuyên nghiệp, hiệu quả và đặc biệt nâng cao sức đề kháng của nhân dân trong ứng phó thiên tai bão lũ. Về an ninh trật tự phải kiên quyết với tội phạm tạo sự an tâm cho Nhân dân, Doanh nghiệp nhưng vẫn hòa hiếu và thân thiện với môi trường thu hút đầu tư.

Mấu chốt để thực hiện thắng lợi những mục tiêu năm 2021 cũng như kế hoạch 5 năm 2020 - 2025, nhằm khai thác lợi thế so sánh của tỉnh trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Tỉnh ủy xác định tỉnh cần huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng nhất là hạ tầng giao thông để tạo nền tảng phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ; Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; Ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống thiên tai, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao công nghệ cao, công nghệ sinh học vào sản xuất và chế biến; Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thực hiện tốt các chính sách về giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; Giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.../.

Song Thư

True
Khai mạc Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XITinTrúc QuỳnhKhai mạc Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI/XDDImages/2020-12/HN-BCH-lan2-2_Key_01122020083319.jpg

(TUAG)- Sáng nay 30/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã khai mạc Hội nghị lần thứ 2, để cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ 2021, đồng thời quyết định một số chủ trương quan trọng khác.

30/11/2020 11:10 SAYesĐã ban hành

HN-BCH-lan2-1.jpg

Chủ trì hội nghị: Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang; đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

HN-BCH-lan2-3c.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại hội nghị

Thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, đồng chí Lê Văn Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Tỉnh ủy thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) của tỉnh và Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021.

HN-BCH-lan2-2c.jpg

Theo đó, kết quả kinh tế - xã hội năm 2020, tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 09/13 chỉ tiêu, tương đương đạt 69,23% chỉ tiêu (bao gồm 02 chỉ tiêu vượt và 07 chỉ tiêu đạt). Tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn ước thực hiện năm 2020 (theo giá so sánh 2010) tăng 5,45% so cùng kỳ (năm 2019 tăng 6,27%). Trong đó, so với cùng kỳ khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2,11% (năm 2019 tăng 3,92%); khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,58% (năm 2019 tăng 10,23%); khu vực dịch vụ tăng 7,26% (năm 2019 tăng 6,88%); thuế sản phẩm trừ trợ giá sản phẩm tăng 5,35% (năm trước tăng 8,4%).

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, An Giang đã xây dựng kế hoạch điều hành phát triển kinh tế theo diễn biến dịch bệnh COVID-19 để tập trung chỉ đạo, điều hành nhằm khôi phục sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp, thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư của doanh nghiệp, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công,… phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao nhất.

Tiếp tục chương trình hội nghị, các thành viên UBND tỉnh trình bày các báo cáo, tờ trình như: Ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về phương án phân bổ, sử dụng nguồn vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ 2021; Tờ trình ban hành Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025 của ngân sách tỉnh; Tờ trình ban hành Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2021; Tờ trình ban hành Nghị quyết về Kế hoạch vay, trả nợ vay 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của ngân sách tỉnh.

HN-BCH-lan2-2a.jpg
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng phát biểu

Cũng tại hội nghị, thay mặt Tỉnh ủy, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng báo cáo Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng và Dân vận năm 2020; phương hướng nhiệm vụ 2021; Tờ trình và dự thảo: Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang (khóa XI), nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình làm việc toàn khóa của Tỉnh ủy khóa XI, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2 khóa XI cũng đã thông qua nhiều văn bản quan trọng khác: Dự thảo báo cáo những việc quan trọng mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giải quyết giữa hai kỳ Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Báo cáo công tác Tuyên giáo, Tổ chức xây dựng Đảng, Kiểm tra giám sát, Nội chính và công tác vận động quần chúng năm 2021,…

Hội nghị sẽ tiếp tục vào chiều cùng ngày với các nội dung tham luận, giải trình ý kiến và kết luận bế mạc.

Trúc Quỳnh


True
Huyện ủy Chợ Mới triển khai 4 đề án hoàn chỉnh giao thông, hỗ trợ nhà ở TinHạnh ChâuHuyện ủy Chợ Mới triển khai 4 đề án hoàn chỉnh giao thông, hỗ trợ nhà ở /XDDImages/2020-11/CM-trienkhai-4dean-2_Key_30112020143917.jpg

(TUAG)- Ngày 27/11, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới tổ chức hội nghị triển khai 4 đề án của Ban Thường vụ Huyện ủy:

29/11/2020 8:00 SAYesĐã ban hành

CM-trienkhai-4dean-1.jpg

Đề án 01/ĐA/HU ngày 9-10-2020 về việc huy động các nguồn lực trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường ở các xã, thị trấn; đề án số 02/ĐA/HU ngày 9-10-2020 về việc huy động các nguồn lực hoàn chỉnh hệ thống đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025; đề án số 03/ĐA/HU ngày 9-10-2020 về việc huy động các nguồn lực xây dựng cầu bê tông nông thôn giai đoạn 2021-2025; đề án số 06/ĐA/HU ngày 18-4-2020 về xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn giai đoạn 2020-2025. Tổng kinh phí thực hiện 4 đề án gần 333 tỷ đồng.

 CM-trienkhai-4dean-2.jpg

Phát biểu tại hội nghị, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức nhấn mạnh: sau đề án xây dựng huyện nông thôn mới, 4 đề án này rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của huyện. Để đưa 4 đề án này vào cuộc sống, cần có sự quyết tâm chính trị rất lớn, đẩy mạnh tuyên truyền đưa đề án ra dân, để dân biết cùng với chính quyền chung tay thực hiện tốt. Đồng thời, quán triệt tốt quan điểm này cùng với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”. Tăng cường phối hợp từ huyện đến cơ sở để triển khai thực hiện tốt. Các xã thị trấn cần cụ thể hóa các đề án, triển khai kế hoạch cụ thể, tạo sự đồng thuận trong dân, nghe dân, thực hiện trên tinh thần tiết kiệm, nhưng phải đảm bảo tính thẩm mỹ, chất lượng cao nhưng tránh lãng phí. Đồng thời, xác định rõ các đề án này thực hiện nhằm mục tiêu lo cho dân, nâng cao đời sống nhân dân ,việc thực hiện các đề án nhằm huy động các nguồn lực hỗ trợ để đảm bảo đến năm 2025 hoàn chỉnh hệ thống cầu, đường giao thông nông thôn, đảm bảo tiêu chí, chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU

True
Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức làm việc Đảng ủy xã Hội An, Tấn Mỹ về xây dựng nông thôn mớiTinHạnh ChâuBí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức làm việc Đảng ủy xã Hội An, Tấn Mỹ về xây dựng nông thôn mới/XDDImages/2020-11/BT-CM-lam-viec_Key_27112020085459.jpg

(TUAG)- Ngày 26/11, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức dẫn đầu đoàn công tác của Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Hội An về lộ trình xây dựng nông thôn mới và Đảng ủy xã Tấn Mỹ về xây dựng nông thôn mới nâng cao.

27/11/2020 7:00 SANoĐã ban hành

BT-CM-lam-viec.jpg

Kết luận tại các buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của Đảng ủy, chính quyền xã Tấn Mỹ và Hội An trong phấn đấu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Qua đó đề nghị, 2 địa phương cần phát huy thành tích, giữ vững các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt. Quá trình thực hiện không nóng vội, không chạy theo thành tích mà đi vào thực chất. Tập trung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, xây dựng rõ lộ trình, trách nhiệm, nguồn lực và phân công người phụ trách thực hiện, làm tốt công tác vận động quần chúng, tăng cường mời gọi đầu tư, khai thác thế mạnh, tiềm năng. Đồng thời, tăng cường công tác tư tưởng, tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân tự hào về truyền thống xã anh hùng, có niềm tin mới và khát vọng mới, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Hội An đã đạt 17/19 tiêu chí, 47/49 chỉ tiêu. Riêng xã Tấn Mỹ đến nay đạt 19/19 tiêu chí, 35/35 chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao theo quy định, đang hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng, đề nghị tỉnh công nhận.

HẠNH CHÂU

False
Thoại Sơn: Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng tháng 10/2020TinKim CươngThoại Sơn: Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng tháng 10/2020/XDDImages/2020-11/TS-hop-bch-2_Key_06112020103432.jpg

(TUAG)- Ngày 05/11/2020, Huyện ủy Thoại Sơn tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng tháng 10 năm 2020. Ông Phạm Minh Tâm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

06/11/2020 11:00 SAYesĐã ban hành

TS-hop-bch-2.jpg

Trong tháng 10/2020, toàn huyện xuống giống lúa Thu Đông năm 2020 được 37.328/37.456 ha, đạt 99,7%. Diện tích chuyển đổi từ trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng cây ăn trái trên toàn huyện là 675 ha. Đang hoàn thiện các thủ tục đề nghị xét công nhận xã Vĩnh Trạch và Định Thành đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2020 trình tỉnh thẩm định; xã Vĩnh Khánh và Định Mỹ phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu để đề nghị công nhân trong năm 2020; Tiếp tục mời gọi đầu tư và đồng thời thực hiện lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Tân Thành (Vọng Thê) tại vị trí phía bắc kênh Ba Thê mới, quy mô 25 ha; quy hoạch tạo quỹ đất xây dựng Cụm công nghiệp Định Thành và Núi Sập. Tổng thu ngân sách theo dự toán tính đến ngày 13/10/2020 là 495.875 triệu đồng, đạt 79,1%.

 TS-hop-bch-1.jpg

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Bí thư huyện ủy Phạm Minh Tâm yêu cầu các ban ngành, 17 xã thị trấn trong những tháng cuối năm, cần tập trung rà soát lại các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo công tác nội chính, đảm bảo ăn chắc vụ lúa Thu Đông, chuẩn bị tốt phương án sản xuất lúa Đông Xuân, các xã nông thôn mới nâng cao tranh thủ đạt theo đúng lộ trình, đánh giá lại các công trình đầu tư cơ bản, thu chi ngân sách 2020, chuẩn bị thu chi ngân sách 20201 sát tình hình địa phương…

Kim Cương, Bá Siêu

True
1 - 30Next