Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksXây dựng Đảng

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!
 
Xây dựng Đảng
 
 
 
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Phân loại
  
Ngành Tuyên giáo An Giang - Tiếp tục sáng tạo trong cách làm, nhịp nhàng trong phối hợp!Bài viếtTTCTTTNgành Tuyên giáo An Giang - Tiếp tục sáng tạo trong cách làm, nhịp nhàng trong phối hợp!/SiteAssets/HQV5-soket23-ag-4.jpg
12/02/2024 6:00 SANoĐã ban hành

​(TUAG)- Trước bối cảnh tình hình diễn biến phức tạp, khó dự báo, phát sinh những vấn đề chưa từng có trong tiền lệ… tác động nhiều chiều đến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh; ngành Tuyên giáo An Giang tiếp tục tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nỗ lực triển khai và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm - tạo ra nhiều dấu ấn quan trọng trong năm 2023.

BTG-giamsat-llct-truong-THPT-1.jpg

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang giám sát công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong các trường Trung học phổ thông

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị; giáo dục đạo đức cách mạng và lịch sử, văn hóa truyền thống.

Trong năm, hệ thống tuyên giáo các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong tham mưu cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy các cấp; chú trọng nâng cao cả về chất lượng và số lượng(1); góp phần nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác tuyên giáo; nhất là việc định hướng chính trị, tư tưởng trong giảng dạy lý luận chính trị, trong công tác tuyên truyền và hoạt động của các cơ quan báo chí, các hội... Bên cạnh chủ động hướng dẫn đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo hướng khoa học, gắn lý luận với thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng; thông qua các hội thảo, tọa đàm; đặc biệt, qua các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng… đã góp phần quan trọng tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ; nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong tỉnh.

Toa-dam-ky-yeu-bch-89-1.jpg

Tọa đàm góp ý Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa VIII, nhiệm kỳ 2005 - 2010 và khóa IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015

Song song đó, toàn ngành tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm tham mưu cấp ủy thực hiện tốt Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”(2). Trong năm, đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy biên soạn, xuất bản “Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa VIII, nhiệm kỳ 2005 - 2010 và khóa IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015”. Thông qua tăng cường công tác biên soạn lịch sử, giáo dục truyền thống đã góp phần thiết thực giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hiểu rõ hơn về lịch sử, văn hóa; về vùng đất, con người An Giang; bồi đắp tư tưởng chính trị, lòng tự hào về truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương, đất nước.

Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền; nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; góp phần tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thông qua thực hiện tốt Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm”; đã góp phần quan trọng giúp cho ngành Tuyên giáo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. 

HN-dinhhuong-quy-4-23-7.jpg

Chủ trì phối hợp tổ chức Hội nghị định hướng công tác tuyên truyền.

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng tuyên truyền, hoạt động báo chí và hoạt động báo cáo viên… ngày càng chuyển biến tích cực; nâng cao tính chủ động, kịp thời, hiệu quả, thuyết phục, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin ở cơ sở. Đặc biệt, công tác nắm bắt, điều tra, định hướng dư luận xã hội tiếp tục đổi mới cả về nội dung và hình thức theo hướng thực chất, bám sát cơ sở với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh(3)

Đăng cai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh. Năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu tổ chức thành công Tọa đàm khoa học cấp tỉnh với chủ đề: “Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh An Giang”. Có thể nói, thông qua tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, diễn biến tâm trạng xã hội; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch(4)… đã góp phần tích cực tham mưu cấp ủy trong công tác lãnh đạo điều hành; kịp thời xử lý hiệu quả các vụ việc phức tạp nảy sinh; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Dieutra-xhh-qui-123-1.jpg

Tổ chức điều tra xã hội học hằng quý với nhiều chủ đề thiết thực.

Tăng cường đổi mới công tác Khoa giáo, Văn hóa - Văn nghệ theo hướng bám sát thực tiễn đời sống xã hội và ngày càng đi vào chiều sâu.

Năm 2023, hệ thống tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã chủ động, sáng tạo tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiều nội dung quan trọng và tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trên lĩnh vực Khoa giáo, Văn hóa - Văn nghệ(5). Trong năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề về “Đạo đức Y tế thời kỳ Cách mạng khoa học công nghệ 4.0, góp phần xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tham mưu chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh… đảm bảo đúng định hướng, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội địa phương.

Hội nghị chuyên đề về “Đạo đức Y tế thời kỳ Cách mạng khoa học công nghệ 4.0, góp phần xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Bên cạnh chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực Khoa giáo, Văn hóa - Văn nghệ; hệ thống tuyên giáo các cấp trong tỉnh luôn tích cực nghiên cứu, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; nâng tầm tham mưu cấp ủy trong lĩnh vực Khoa giáo của Đảng… làm cho công tác Khoa giáo và công tác Văn hóa - Văn nghệ ngày càng bám sát, gắn kết chặt chẽ với thực tiễn, góp phần giải quyết đúng và trúng những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Công tác Văn hóa - Văn nghệ ngày càng gắn kết chặt chẽ với thực tiễn

Năm 2024 được xác định là năm “bứt phá” nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Phát huy những kết quả đạt được, với trọng trách được giao - ngành Tuyên giáo An Giang xác định sẽ tiếp tục phát huy tốt hơn nữa những nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục bám sát Hướng dẫn của Trung ương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Phát huy tính chủ động, sáng tạo; tăng cường hướng về cơ sở; tích cực kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa ngành Tuyên giáo với các cơ quan, địa phương, đơn vị - đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, nhịp nhàng - nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng tham gia, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ hai, tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, khoa giáo, văn hóa - văn nghệ; tập trung chấn chỉnh những hạn chế trong tổ chức nghiên cứu, quán triệt và nâng cao chất lượng sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng - đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, sát hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Tích cực nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; nâng cao khả năng dự báo, định hướng tuyên truyền và chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh.

Thông qua công tác tuyên giáo, đặc biệt qua học tập và tổ chức thực hiện Chuyên đề năm 2024: “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân” để tăng cường giáo dục lịch sử truyền thống, văn hóa; phát động các phong trào thi đua; quảng bá tiềm năng, lợi thế, hình ảnh quê hương, con người An Giang…; góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba, tập trung tham mưu cấp ủy kiện toàn tổ chức bộ máy; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức cách mạng, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo - đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Qua đó, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động, đưa công tác tuyên giáo ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2024 và góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp./.

TRẦN THỊ THANH HƯƠNG

UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

_________

(1) Có những hội nghị được trực tuyến đến 269 điểm cầu trong toàn tỉnh với gần 15.500 đại biểu tham dự. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt luôn đạt cao từ 97-98%.

(2) Tiếp tục biên soạn 40 công trình lịch sử, trong đó có 11 công trình đã được xuất bản. 

(3) Trong năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiến hành 4 cuộc điều tra xã hội học, 4 cuộc khảo sát nhanh; thực hiện 47 báo cáo hàng tuần; 16 báo cáo đột xuất, chuyên đề phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; đồng thời, tiếp nhận, tổng hợp trên 700 nội dung phản ánh gửi đến các sở, ngành, địa phương để xử lý, phản hồi và cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

(4) Đã tiến hành biên tập và in 4.500 Sổ tay tuyên truyền “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” cung cấp cho các chi, đảng bộ. Nhóm Chuyên gia 35 tiếp tục tăng cường viết và đăng tải gần 15.000 tin tức, hình ảnh, bài viết với hơn 240.000 lượt tương tác.

(5) Phối hợp báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW; phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia về văn hóa; Liên hoan âm nhạc toàn quốc do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức tại An Giang; tổ chức Họp mặt đầu Xuân giữa lãnh đạo tỉnh với văn nghệ sĩ trong tỉnh và ngoài tỉnh…

FalseĐưa Nghị quyết vào cuộc sống
An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân Bài viếtAdminAn Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân /SiteAssets/Lists/XayDungDang/EditForm/Bac%20Ton1.jpg
09/02/2024 2:00 CHNoĐã ban hành

​Xin mời clip vào xem: 2316528-2 HTDDHCM.mp4

FalseTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
94 mùa Xuân ta có ĐảngBài viếtNguyễn Lam94 mùa Xuân ta có Đảnghttps://www.angiang.dcs.vn/SiteAssets/Chao-nam-moi-24-1.jpg
09/02/2024 1:40 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Xuân đã về, muôn cây đâm chồi nảy lộc, ngàn hoa khoe sắc, vạn vật trở nên tươi tốt, tràn đầy sức sống. Dường như mùa Xuân cũng thôi thúc con người khát vọng những điều mới mẻ, kỳ vọng về những điều tốt đẹp cho thời gian sắp tới.... Năm cũ qua đi để lại trong mỗi chúng ta niềm vinh dự tự hào về sự lãnh đạo của Đảng, về Bác Hồ. Trong những ngày này, khi cả nước đang thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng, mừng đất nước vào Xuân, mỗi chúng ta càng "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng".


Ngược dòng lịch sử, giữa đêm trường nô lệ, trước cảnh lầm than của người dân mất nước, tình hình "đen tối tưởng như không có đường ra", Đảng ta ra đời (03/02/1930) và lãnh đạo Nhân dân ta đứng lên đấu tranh giành lấy độc lập tự do, đem đến những mùa Xuân tràn đầy hạnh phúc cho dân tộc ta!

Khi vừa mới ra đời, Đảng ta đã khẳng định vai trò lãnh đạo và hòa vào cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam diễn ra sôi nổi và mạnh mẽ, từng bước tạo thế lực, thời cơ và chớp thời cơ "ngàn năm có một", lãnh đạo cả dân tộc vùng dậy, làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã phá tan sự thống trị của thực dân gần một trăm năm và lật đổ chế độ phong kiến đè nặng lên Nhân dân ta, mở ra bước ngoặt vĩ đại của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới; kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội.

9 năm sau đó, dân tộc Việt Nam có quyền tự hào với bè bạn năm châu vì đây là lần đầu tiên một dân tộc thuộc địa đã đánh thắng đội quân nhà nghề Pháp hùng mạnh, làm nên mốc son Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", buộc Pháp phải ký vào Hiệp định Giơnevơ tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam và các nước trên bán đảo Đông Dương, đồng thời cổ vũ nhân dân các nước thuộc địa vùng lên "đem sức ta mà giải phóng cho ta".

Dân tộc ta không chỉ tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, mà chính Đảng và Bác Hồ đã tiếp thêm sức mạnh, nguồn sống, niềm tin để cả dân tộc Việt Nam tiếp tục bước vào cuộc trường chinh chống đế quốc Mỹ, cứu nước hơn hai thập niên sau đó. Bằng đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt và tinh thần đấu tranh anh dũng kiên cường, bất khuất, bất chấp mọi gian khổ, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân ta lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh tàn bạo của đế quốc Mỹ, giành nhiều thắng lợi vẻ vang mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), GS. TS. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khái quát: Từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến, nước ta đã trở thành một nước độc lập, có chủ quyền; giang sơn gấm vóc 330 nghìn km2 từ Hữu Nghị Quan đến Mũi Cà Mau với hơn 3.200 km bờ biển và địa chính trị, địa kinh tế có tầm quan trọng đặc biệt đã được thu về một mối. Trước đổi mới (năm 1986), Việt Nam vốn là một nước nghèo lại bị chiến tranh tàn phá rất nặng nề, để lại những hậu quả hết sức to lớn cả về người, về của và môi trường sinh thái. Sau chiến tranh, Mỹ và phương Tây đã áp đặt bao vây, cấm vận kinh tế với Việt Nam trong suốt gần 20 năm. Tình hình khu vực và quốc tế cũng diễn biến phức tạp, gây nhiều bất lợi cho chúng ta. Lương thực, hàng hóa nhu yếu phẩm hết sức thiếu thốn, đời sống Nhân dân hết sức khó khăn, khoảng 3/4 dân số sống dưới mức nghèo khổ.

Nhờ thực hiện đường lối đổi mới, nền kinh tế bắt đầu phát triển và tăng trưởng liên tục với tốc độ tương đối cao trong suốt 40 năm qua với mức tăng trưởng trung bình gần 7% mỗi năm. Quy mô GDP không ngừng được mở rộng, năm 2023 đạt khoảng 430 tỉ đô la Mỹ (USD), trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 trong ASEAN và thứ 35 trong 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới. GDP bình quân đầu người tăng 58 lần, lên mức khoảng 4.300 USD năm 2023; Việt Nam đã ra khỏi nhóm các nước có thu nhập thấp từ năm 2008 và sẽ trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 (khoảng 7.500 USD). Từ một nước bị thiếu lương thực triền miên, đến nay Việt Nam không những đã bảo đảm được an ninh lương thực mà còn trở thành một nước xuất khẩu gạo và nhiều nông sản khác đứng hàng đầu thế giới. Công nghiệp và dịch vụ phát triển khá nhanh, liên tục tăng và hiện nay chiếm khoảng 88% GDP. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh, năm 2023 đạt gần 700 tỉ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt trên 355 tỉ USD, xuất siêu đạt mức kỷ lục 28 tỉ USD; Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 22 toàn cầu. Dự trữ ngoại hối tăng mạnh, đạt 100 tỉ USD vào năm 2023. Đầu tư nước ngoài liên tục phát triển, vốn đăng ký tăng 32%, vốn thực hiện tăng 3%, đạt 23 tỉ USD trong năm 2023, cao nhất từ trước đến nay; và Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia hàng đầu ASEAN về thu hút FDI. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của Việt Nam năm 2023 được các tổ chức quốc tế đánh giá đứng thứ 46/132 nước được xếp hạng.


Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo tổ chức thực hiện là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh chính trị của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, lý luận dẫn dắt dân tộc ta vững vàng tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; là nền tảng để Đảng ta hoàn thiện đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

Có lẽ Đảng ta ra đời vào mùa Xuân, nên đã kết tinh và hội tụ tất cả khí thiêng của đất trời, hồn thiêng của sông núi, khát vọng sống hòa bình và ý chí đấu tranh giải phóng đất nước. Từ ngày ấy đến nay, Đảng ta luôn là niềm tin yêu, là biểu hiện ngời sáng của lý tưởng cộng sản, luôn mang lại hạnh phúc, ấm no cho mỗi con người, cho dân tộc Việt Nam, đem đến "những mùa Xuân đất nước".

Trong chặng đường 94 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta, đất nước ta đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và đã thu được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; đời sống người dân không ngừng được cải thiện; đất nước phát triển ổn định, vững chắc và đang từng bước đi lên.

Với những thành tựu mà cách mạng nước ta đã đạt được trong suốt 94 năm qua, với truyền thống đầy tự hào và những kinh nghiệm mà chúng ta đã tích lũy được trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước, với bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, với sức mạnh của cả dân tộc đoàn kết thống nhất một lòng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng, đất nước ta sẽ tiếp tục phát triển nhanh, mạnh, bền vững.

Vì lẽ đó, Đảng ta chính là mùa Xuân của đất nước, của con người Việt Nam "ý Đảng - lòng Dân" hòa quyện, gắn bó chặt chẽ với nhau, tạo nên mùa Xuân tươi đẹp, chan chứa niềm tin và lẽ sống, trở thành vũ khí bách chiến, bách thắng trước mọi khó khăn, thử thách.

Tất cả những chiến công, những kỳ tích mà đất nước ta, dân tộc ta giành được trong 94 năm là nhờ sự kiên định, vững vàng đi theo ngọn cờ cách mạng, trước hết là nhờ có sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng quang vinh và Bác Hồ muôn vàn kính yêu.

Minh Khuê

FalseĐưa Nghị quyết vào cuộc sống
Tự hào 94 mùa Xuân có ĐảngBài viếtTTCTTTTự hào 94 mùa Xuân có Đảng/SiteAssets/Chao-nam-moi-24-4.jpg
02/02/2024 9:15 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Kể từ mùa Xuân năm 1930 đến nay - chín mươi bốn mùa Xuân từ khi Nhân dân ta có Đảng, khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc, phồn vinh luôn là mạch chảy xuyên suốt, làm nên những mùa xuân của Đảng, Nhân dân, đất nước. Mùa Xuân với Đảng, Đảng với mùa Xuân đã trở thành một cặp song hành với sự ngưỡng mộ, tin yêu và hân hoan chào đón của mỗi người con đất Việt. Cứ mỗi độ Xuân về, chúng ta lại thốt lên tự trái tim mình: MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN.

Chao-nam-moi-24-1.jpg

Mùa Xuân năm 1930, lịch sử dân tộc mở ra một trang mới, mốc son mới với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vô cùng to lớn và quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam: Chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước và tổ chức lãnh đạo phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỷ XX. Từ đây “Đảng ta đã giương cao ngọn cờ cách mạng, đoàn kết và lãnh đạo toàn dân ta tiến lên đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc, xé tan cái màn đen tối, soi đường lối cho Nhân dân ta vững bước tiến lên con đường thắng lợi”.

Hòa mình cùng dòng chảy chung của lịch sử dân tộc, với truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm, An Giang tự hào là một trong những tỉnh ở Nam Bộ sớm hình thành các tổ chức tiền thân của Đảng và các cơ sở đảng. Cuối năm 1927, Chi bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đầu tiên ở Long Xuyên, Châu Đốc ra đời tại Long Điền (Chợ Mới); tháng 02/1928, Tỉnh bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tỉnh Long Xuyên được thành lập; cuối tháng 3/1930, Ban Chấp ủy lâm thời tỉnh Long Xuyên được hình thành; đầu tháng 4/1930, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh được thành lập ở Long Điền (Chợ Mới). Chào mừng sự kiện lịch sử trọng đại này, Chi bộ cử Lê Văn Đỏ, một quần chúng trung kiên, treo lá cờ Đảng trên cột dây thép tại xã Long Điền (Chợ Mới). Cuối tháng 4/1930, hạt giống cách mạng được nhân ra khắp nơi, các chi bộ đã lần lượt ra đời và lãnh đạo các phong trào đấu tranh cách mạng. Từ đó, Đảng bộ và Nhân dân An Giang tập hợp dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, thống nhất cả tư tưởng và hành động để lãnh đạo các phong trào cách mạng, giành những thắng lợi vẻ vang, góp phần xứng đáng vào phong trào cách mạng cả nước.

Nhân dân ta nói chung và Nhân dân An Giang nói riêng dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tiến những bước dài chưa từng có trong lịch sử. Trong chặng đường lịch sử vẻ vang 94 năm qua, được Nhân dân tin yêu, ủng hộ, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Dân tộc ta còn nhớ như in mùa Xuân năm 1968 với lời thơ chúc Tết bất hủ, đồng thời cũng là lời hiệu triệu của Bác Hồ “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!” như tiếp thêm sức mạnh, thúc giục miền Nam nổi dậy tiến công đồng loạt, làm “rung chuyển Lầu Năm góc”; miền Bắc nén đau thương, đánh bại siêu pháo đài bay B.52- niềm kiêu hãnh của không lực Hoa Kỳ, làm nên huyền thoại 12 ngày đêm “Điện Biên Phủ trên không” trên bầu trời Hà Nội, buộc Mỹ phải ký vào Hiệp định Pa-ri mùa Xuân năm 1973, tạo bước ngoặt để mùa Xuân năm 1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến hành cuộc tổng tiến công và nổi dậy, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa dân tộc ta bước vào một mùa Xuân bất tận - cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 94 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Đồng thời, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của Nhân dân.

Dân tộc ta, quê hương ta không chỉ tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại mà chính Đảng và Bác Hồ đã tiếp thêm sức mạnh, nguồn sống và niềm tin cho cả dân tộc Việt Nam. Mùa Xuân năm Canh Tý, ngày 5/1/1960, tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng, Bác Hồ đã có bài phát biểu quan trọng nêu bật truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc ta, sự vĩ đại của Đảng ta: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại!”. Trước khi kết thúc bài nói chuyện, Bác Hồ dẫn mấy câu thơ ca ngợi Đảng:

“Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao,

 Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình.

 Đảng ta là đạo đức, là văn minh,

 Là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no.

 Công ơn Đảng thật là to,

 Ba mươi năm lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng”.

Cũng đầu năm 1960, nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng ta, nhà thơ Tố Hữu viết bản trường ca Ba mươi năm đời ta có Đảng. Bài thơ kết thúc bằng những câu thắm thiết ân tình:  

Một ngày nhớ bao ngày xưa ấy

Ba mươi năm, biết mấy buồn vui!

Đắng cay nay mới ngọt bùi

Đường đi muôn dặm đã ngời mai sau...

Ngọn cờ đỏ trên đầu phấp phới

Bác Hồ đưa ta tới trời xa

Ba mươi năm bước đường qua

Đời ta có Bác xông pha dẫn đường

Người đi trước, nghìn sương muôn tuyết

Dắt dìu dân, nước Việt Nam ta

Bạc phơ mái tóc người Cha

Ba mươi năm Đảng nở hoa tặng Người.

Chao-nam-moi-24-2.jpg

Nhìn lại chặng đường 94 mùa Xuân có Đảng, trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người An Giang nói riêng và người dân Việt Nam nói chung càng tự hào và tin tưởng biết bao về Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại. Bác chính là hình ảnh tiêu biểu, cao đẹp và quý nhất của đạo đức và văn minh!; là hình ảnh tuyệt đẹp về mối liên hệ mật thiết, gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân. Vì lẽ đó, “Ý Đảng, lòng Dân” luôn hòa quyện, gắn bó chặt chẽ với nhau, tạo nên mùa Xuân với Đảng, Đảng với mùa Xuân. Đó là niềm tin và lẽ sống, trở thành vũ khí bách chiến, bách thắng của dân tộc ta trước mọi khó khăn, thử thách.

Xuân Giáp Thìn 2024, Đảng ta có 94 mùa Xuân đồng hành dân tộc, Đảng đã lãnh đạo con thuyền cách mạng vượt bao chông gai, thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, viết nên những trang sử vàng của dân tộc Việt Nam. Với  tất cả sự khiêm tốn của người cộng sản chân chính, chúng ta có quyền tự hào với một niềm tin mãnh liệt: Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới đem lại những mùa Xuân cho đất nước, sức Xuân của lòng người. Đó mãi mãi là chân lý trường tồn đối với cách mạng Việt Nam.

Một mùa Xuân mới đã về. Với bản lĩnh chính trị được rèn luyện qua 94 mùa Xuân, với sức sáng tạo luôn tươi mới như “chồi non, lộc biếc”, chúng ta có quyền tự hào và tin tưởng sâu sắc rằng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Giang sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, tiếp tục phát huy thành quả đạt được, khắc phục mọi khó khăn, thử thách để đến bờ vinh quang, hạnh phúc.

BBT

TrueĐưa Nghị quyết vào cuộc sống
Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang trao Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2024TinNgọc HânBan Thường vụ Tỉnh ủy An Giang trao Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2024/SiteAssets/Lists/XayDungDang/EditForm/Trao-HHD-3224-2a.jpg
30/01/2024 10:20 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 30/01, tại Hội trường Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2024. Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang chủ trì buổi lễ.

 Trao-HHD-3224-1.jpg

Văn nghệ chào mừng

Nhân Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024), Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang quyết định tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 336 đảng viên từ 30 năm đến 65 năm tuổi Đảng trong toàn tỉnh.

Trao-HHD-3224-2.jpg

Trao-HHD-3224-3.jpg

Trao-HHD-3224-4.jpg

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí cao niên tuổi Đảng

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang đã trao Huy hiệu Đảng cho 22 đảng viên, trong đó có 02 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 07 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 06 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 06 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và 01 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

 Trao-HHD-3224-5.jpg

Đảng viên cao niên tuổi Đảng phát biểu

Các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng và khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững, phát huy phẩm chất cao đẹp của người đảng viên, tiên phong, gương mẫu; đồng thời bày tỏ tâm tư, đóng góp ý kiến góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 Trao-HHD-3224-6.jpg

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt này và khẳng định đây không chỉ là niềm tự hào của các đảng viên, mà còn là niềm tự hào của toàn Đảng bộ An Giang.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lê Hồng Quang ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024), vui mừng báo cáo kết quả phấn khởi trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023. Đồng chí hứa cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn đoàn kết, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng phát triển, xứng đáng với sự kỳ vọng của các đồng chí cao niên tuổi Đảng. Song song đó, đồng chí mong muốn và tin tưởng với bề dày thành tích, kinh nghiệm của mình, các đồng chí cao niên tuổi Đảng thông qua các hình thức phù hợp, sẽ tiếp tục cống hiến trí tuệ, phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu, đóng góp kinh nghiệm quý báu góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh nhà ngày càng vững mạnh. Mãi là những chiến sĩ cộng sản kiên trung, những tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, con cháu noi theo, xứng đáng với phần thưởng cao quý được Đảng trao tặng./.

 NGỌC HÂN

TrueTổ chức
Châu Thành qua một năm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng và công tác dân vậnBài viếtThanh KhiếtChâu Thành qua một năm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng và công tác dân vận/SiteAssets/CT-ctac-xdd-dv-23-3.jpg
23/01/2024 4:00 CHNoĐã ban hành
(TUAG)- Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Châu Thành luôn xác định mục tiêu: "Xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên". Năm 2023, trong điều kiện kinh tế - xã hội của cả nước nói chung, huyện Châu Thành nói riêng còn nhiều khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất kinh doanh của người dân... Nhưng với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Châu Thành đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu đưa kinh tế huyện nhà tiếp tục phát triển.

 CT-ctac-xdd-dv-23-1.jpg

Năm 2023, huyện Châu Thành thực hiện đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu nghị quyết đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giá trị sản xuất (GO) giá so sánh năm 2010 thực hiện đạt 100,65% kế hoạch năm; hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng, nâng cấp mở rộng, góp phần thuận lợi cho việc lưu thông và vận tải hàng hóa của Nhân dân. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên; quốc phòng, an ninh được giữ vững; khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy; công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận được quan tâm chỉ đạo sâu sát, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng và các tầng lớp nhân dân, Đảng bộ huyện đã đạt được những thành tựu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận; trong đó công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng được kịp thời.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.  

Huyện ủy, UBND huyện luôn quan tâm chú trọng công tác triển khai thực hiện việc cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị hiện nay. Tổ chức thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện tinh giản biên chế công chức, viên chức theo kế hoạch, lộ trình đã đề ra. Triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch và bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ thuộc diện quản lý đúng quy định các nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026, 2025-2030, 2026-2031. Thực hiện tốt công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ đúng quy trình, quy định. Chuẩn bị nhân sự giới thiệu Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức; tạo mọi điều kiện để từng cán bộ, đảng viên tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới.

Công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Nội dung đối tượng kiểm tra giám sát hướng vào tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chất lượng các cuộc kiểm tra giám sát được nâng lên, công tác phối hợp trong công tác kiểm tra giám sát ngày càng chặt chẽ và hiệu quả... Qua đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo không để tồn đọng, kéo dài.

 CT-ctac-xdd-dv-23-3.jpg

Các cấp ủy đảng, chính quyền đã thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp thu thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên rộng khắp địa bàn dân cư, theo hướng "Đi từng ngõ, rõ từng nhà và sát từng đối tượng". Nhiều phong trào thi đua "Dân vận khéo" và "Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới" và các mô hình "Đường hoa xóm đẹp", mô hình "Tổ tự quản phòng, chống sốt xuất huyết" được triển khai, nhân rộng; Tổ chức thường xuyên diễn đàn "Lắng nghe dân nói" 13/13 xã, thị trấn. Phát huy vai trò của hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong vận động, tập hợp Nhân dân, trong giám sát, phản biện xã hội, nhất là những lĩnh vực dư luận quan tâm, huy động tốt sự ủng hộ, sự đóng góp nguồn lực tích cực của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp cho công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo; huy động sức dân xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, tham gia các phong trào thi đua yêu nước với nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả với số tiền trên 30 tỷ đồng. Ngoài ra, tăng cường chỉ đạo việc xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện đề ra, đến nay đã vận động được 15,1/15 tỷ đồng đạt 100,67% so với nghị quyết Đại hội. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Đại hội Công đoàn huyện, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Để thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng Huyện Nông thôn mới vào năm 2025. Năm 2024, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy dân chủ, khai thác lợi thế, năng động, sáng tạo, khơi dậy khát vọng phát triển, nỗ lực phấn đấu thực hiện hiệu quả 5 đề án trọng điểm của huyện; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, mời gọi các doanh nghiệp đầu tư, tăng cường vận động nông dân mạnh dạn tham gia các chuỗi liên kết với các hợp tác xã và doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ thực các kế hoạch phát triển đô thị, phát triển dân cư. Đồng thời, quan tâm chăm lo, phát triển toàn diện văn hóa - xã hội; đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Chủ động, tăng cường triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Chú trọng và tăng cường hơn nữa việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đặc biệt là tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Tiếp tục đổi mới, nâng cao tính thiết thực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao chất lượng, hình thức sinh hoạt đảng, quan tâm phong trào xây dựng "chi bộ bốn tốt" và "đảng bộ cơ sở bốn tốt", quan tâm công tác phát triển đảng viên mới, công tác quản lý cán bộ, đảng viên... Thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo hướng tập trung vào tất cả các khâu từ ban hành chủ trương, nghị quyết tới việc triển khai, tổ chức thực hiện để đảm bảo từng nhiệm vụ, giải pháp đều được kiểm tra, giám sát thực hiện có hiệu quả. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương; xử lý nghiêm các sai phạm. Tăng cường công tác phối hợp giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cử và giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Đẩy mạnh góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, nhân rộng các mô hình về công tác dân vận. Quan tâm công tác thi đua, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tích cực để động viên cổ vũ phong trào.

Lãnh đạo, phát huy hơn nữa sự phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, quần chúng nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị tăng cường mối quan hệ mật thiết với Nhân dân. Chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm của toàn Đảng bộ cùng với sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Tin rằng trong thời gian tới Châu Thành sẽ tiếp tục phát triển, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra./.

Từ Thanh Khiết

                             Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành

FalseĐưa Nghị quyết vào cuộc sống
An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dânTinNgọc HânAn Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân/SiteAssets/AG-trienkhai-chuyende2024-2.jpg
12/01/2024 11:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 12/01, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân” bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị.

Hội nghị ngoài điểm cầu chính tại Văn phòng Tỉnh ủy còn được kết nối đến 230 điểm cầu cấp huyện, cấp xã với tổng số gần 14.000 đại biểu tham dự.

AG-trienkhai-chuyende2024-1.jpg

Chủ trì Hội nghị

AG-trienkhai-chuyende2024-2.jpg

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Thịnh triển khai nội dung Chuyên đề năm 2024

Nội dung Chuyên đề năm 2024 của tỉnh có tính đột phá so với những năm trước ở điểm gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Tôn. Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản về tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân; khái quát những kết quả chủ yếu, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả và những vấn đề đặt ra cần giải quyết; xác định những nội dung trọng tâm và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn để tiếp tục chăm lo đời sống nhân dân An Giang ngày càng tốt hơn.

 AG-trienkhai-chuyende2024-3.jpg

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân” có ý nghĩa rất quan trọng trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn tỉnh.

 AG-trienkhai-chuyende2024-4.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí chia sẻ  9 vấn đề cụ thể gắn với các nội dung lý luận của Chuyên đề năm 2024, đề nghị các ngành, các cấp, các địa phương quan tâm: Trước hết các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo điều kiện cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân; kế đến người đứng đầu cấp xã, phường, thị trấn phải nắm còn bao nhiêu hộ gia đình trên địa bàn mình phụ trách không đủ ăn để có giải pháp chăm lo, hỗ trợ; tiếp theo nữa là vấn đề mặc, đối với những người dân chưa đủ điều kiện về cái mặc, hiện nay nổi bật trên địa bàn tỉnh có mô hình “gian hàng không đồng” ai dư đến cho, ai thiếu đến nhận, cần nhân rộng mô hình này; tiếp nữa là vấn đề đi lại, trên địa bàn tỉnh nổi bật với đề án xã hội hóa cầu giao thông nông thôn, rồi phong trào nhà nước và Nhân dân cùng làm những tuyến đường giao thông nông thôn, người đứng đầu cấp xã sắp tới cần rà soát, nắm còn bao nhiêu cầu nông thôn cần xây dựng để phục vụ nhu cầu đi lại cơ bản, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân;

Về học hành, theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng tuyệt đối không chấp nhận còn một trẻ em nào trên địa bàn tỉnh không có điều kiện đến lớp, các địa phương cần rà soát để tuyệt đối không xảy ra vấn đề này, đồng chí cũng nhấn mạnh địa phương chúng ta có hệ thống quỹ khuyến học, khuyến tài, quỹ tiếp sức tài năng vận hành, hoạt động hiệu quả trong thời gian qua, các địa phương cần tiếp tục quan tâm, rà soát để đảm bảo quỹ khuyến học, khuyến tài tại địa phương, địa bàn mình phụ trách hoạt động hiệu quả, đúng quy định, trao đến đúng đối tượng;

Các địa phương cần rà soát các tụ điểm vui chơi, giải trí đảm bảo an ninh, an toàn, nhất là an toàn vệ sinh thực phẩm, nơi nào đã thực hiện tốt rồi cần thực hiện tốt hơn nữa, nơi nào chưa có phải tổ chức xây dựng cho bằng được; về việc làm, cái chính là phải đào tạo nghề, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các địa phương cần thực hiện quyết liệt nội dung này, làm tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm sẽ hạn chế đến mức thấp nhất sinh ra các tiêu cực, tệ nạn xã hội; về khám, chữa bệnh, hệ thống y tế trong tỉnh cần quyết tâm hơn nữa trong việc chăm lo sức khỏe cho bà con, cần tạo lòng tin cho bà con đối với hệ thống cơ sở y tế tỉnh nhà; cuối cùng cần quan tâm chu đáo khi người dân mất đi, nhân rộng các mô hình đội mai táng từ thiện, nghĩa trang nhân dân,… Từng địa phương phải có kế hoạch, đề án, cộng với sự phối hợp nhịp nhàng giữa các ngành, các cấp, các địa phương thực hiện tốt 9 nhiệm chăm lo cho người dân, song song đó là thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, khen thưởng, nhân rộng mô hình, hay cách làm hiệu quả, có báo cáo kết quả triển khai thực hiện về tỉnh qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để bao cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy;…   Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng phát động phong trào sâu rộng trong từng đơn vị, địa phương thực hiện những việc làm cụ thể, thiết thực để chăm lo đời sống cho Nhân dân; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách, thường xuyên của các cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

 AG-trienkhai-chuyende2024-5.jpg

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Thị Thanh Hương tiếp thu ý kiến chỉ đạo và kết thúc Hội nghị

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo và kết thúc Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Thị Thanh Hương đề nghị trên cơ sở nội dung Chuyên đề năm 2024 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, triển khai và nội dung ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại Hội nghị, đề nghị cấp ủy, địa phương quan tâm tổ chức, triển khai thực hiện với quyết tâm cao nhất để Chuyên đề năm 2024 về chăm lo đời sống nhân dân thật sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả tích cực./.

NGỌC HÂN

TrueĐưa Nghị quyết vào cuộc sống; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
An Giang: Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023TinNgọc HânAn Giang: Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023/SiteAssets/Tket-ctac-xdd23-1.jpg
11/01/2024 9:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Chiều ngày 11/01, Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Ngô Hồng Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Tket-ctac-xdd23-1.jpg 

Chủ trì Hội nghị

Năm 2023, ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã tập trung thực hiện tốt, toàn diện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và các chỉ đạo, yêu cầu của Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy và Ban Tổ chức Trung ương; quan tâm thực hiện tốt công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy giao; tập trung tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai thực hiện các chủ trương của Trung ương liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đặc biệt trong năm, ngành Tổ chức đã tham mưu cấp ủy tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị đúng quy định, đạt yêu cầu. Chất lượng công tác tham mưu, đề xuất công tác tổ chức xây dựng Đảng ngày càng được nâng chất, chất lượng đảng viên ngày càng được nâng lên, năm 2023, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp 1.682 đảng viên (tăng gần 450 đảng viên so với năm 2022), nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 65.510 đồng chí. Công tác kiểm tra, giám sát về tổ chức xây dựng Đảng ở các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh được tăng cường, kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm vi phạm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.… Những kết quả nổi bật trên đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2023 của Đảng bộ tỉnh.

 Tket-ctac-xdd23-2.jpg

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đạt được trong năm qua.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024, đồng chí đề nghị tập trung thực hiện tốt một số nội dung cơ bản: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng. Tham mưu thành lập các Tiểu ban Đại hội; chuẩn bị các nội dung, đề án, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sắp xếp cán bộ để chuẩn bị cho việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ban tổ chức các cấp tham mưu cấp ủy thực hiện nghiêm 5 nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng (về tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình; kỷ luật nghiêm minh, tự giác và đoàn kết thống nhất trong Đảng). Tham mưu giúp cấp ủy các cấp tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng (2020 - 2025); tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025) theo Kế hoạch của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV; tổng kết thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội XIII của Đảng. Khẩn trương hoàn chỉnh Đề án của Tỉnh ủy về tạo nguồn cán bộ trẻ, nữ, dân tộc giai đoạn từ nay đến năm 2025 và đến năm 2030 để từng bước khắc phục tình trạng hụt hẫng cán bộ. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

 Tket-ctac-xdd23-3.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tổ chức xây dựng Đảng. Tham mưu bố trí, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ theo thẩm quyền phân cấp. Đồng thời, tiếp tục triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ bảo đảm chất lượng, đúng quy định.

Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu theo hướng sát thực, xây dựng Đảng vững mạnh. Đối với công tác phát triển đảng viên, một số địa phương có khó khăn cần xây dựng mục tiêu sát thực tế; nỗ lực, đạt kết quả cao nhất; công tác phát triển đảng viên phải đảm bảo chất lượng, đồng thời sàng lọc đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, kỹ lưỡng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phục vụ công tác cán bộ, đảng viên. Quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo và cán bộ làm công tác tổ chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc, đổi mới, sáng tạo; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, trên tinh thần “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp…” , góp phần cùng cấp ủy các cấp hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao….

 Tket-ctac-xdd23-4.jpg

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Hồng Yến phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo và kết luận Hội nghị

 Tket-ctac-xdd23-5.jpg

Tket-ctac-xdd23-6.jpg

Khen thưởng tại Hội nghị

Nhân dịp Hội nghị, có 4 tập thể nhận giấy khen của Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang vì có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023; 01 cá nhân nhận Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương vì có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023.

 NGỌC HÂN

TrueTổ chức
An Giang tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023TinTrúc LinhAn Giang tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023/SiteAssets/Ktra-tu-tket23-1.jpg
11/01/2024 3:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 11/01/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023 và triển khai phương, hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Lê Hồng Quang, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Ktra-tu-tket23-4.jpg

Ktra-tu-tket23-2.jpg

Năm 2023, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã lãnh chỉ đạo toàn diện, triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảm bảo chương trình kế hoạch đề ra. Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực chủ động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, triển khai thực hiện khá toàn diện các mặt công tác kiểm tra, giám sát, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo, kiểm tra tài chính thu, chi ngân sách thực hiện theo quy định; xem xét, thi hành kỷ luật và tham mưu giúp cấp ủy thi hành kỷ luật đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình và thẩm quyền.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thể hiện tinh thần quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác phối hợp giữa ủy ban kiểm tra các cấp với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cơ bản đảm bảo nguyên tắc, đúng nhiệm vụ, quyền hạn, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác thông tin tuyên truyền được chú trọng, thực hiện thông cáo báo chí sau các kỳ họp ủy ban kiểm tra trên các phương tiện thông tin đại chúng, có tác động tích cực nhằm cảnh báo, răn đe, giáo dục phòng ngừa vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, được nội bộ và Nhân dân đồng tình.

Ktra-tu-tket23-3.jpg

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm thực hiện khá tốt công tác tổ chức cán bộ cơ quan ủy ban kiểm tra, kiện toàn cơ bản đủ số lượng chức danh cán bộ theo quy định; đồng thời cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng theo điều kiện, tiêu chuẩn vị trí việc làm, cũng như tạo nguồn cán bộ định hướng phát triển lâu dài.

Trong năm 2023, cấp ủy các cấp kiểm tra đối với 693 tổ chức đảng và 33.989 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận các đảng viên và tổ chức đảng đã thực hiện khá tốt các nội dung được kiểm tra. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 10 tổ chức đảng và 70 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận có vi phạm 10 tổ chức đảng, phải thi hành kỷ luật 09 tổ chức đảng, đã thi hành kỷ luật 07 tổ chức đảng, trong đó có 60 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 58 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 58 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 172 tổ chức đảng, kết luận các tổ chức đảng đã thực hiện khá tốt các nội dung kiểm tra. Cấp uỷ các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật Đảng đối với 25 tổ chức đảng và 177 đảng viên, Uỷ ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 05 tổ chức đảng và 127 đảng viên. Việc xem xét, thi hành kỷ luật Đảng của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ cơ bản đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của Đảng; hầu hết đảng viên và tổ chức đảng vi phạm nhận rõ khuyết điểm, vi phạm, chấp hành quyết định kỷ luật.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, góp ý, nêu bật những vấn đề còn bất cập, tồn tại ở địa phương, đơn vị và phân tích những nguyên nhân dẫn đến hạn chế, tồn tại và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024.

Ktra-tu-tket23-1.jpg

Chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Hồng Quang ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp uỷ, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng thời gian qua.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Hồng Quang cũng chỉ ra những hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng cần phải tập trung chấn chỉnh như: Việc nắm tình hình, kiểm tra, giám sát ở một số địa bàn, lĩnh vực đôi lúc chưa kịp thời; công tác tự kiểm tra, phát hiện vi phạm ở một số cấp ủy trực thuộc còn hạn chế, dẫn đến nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt vi phạm pháp luật, bị khởi tố, điều tra, xử lý. Công tác phối hợp giữa UBKT các cấp với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có lúc chưa đồng bộ.

Năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện các mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Trước diễn biến tình hình thực tế, tập trung thực hiện các kết luận của cơ quan thanh tra, điều tra, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2024 sẽ rất quan trọng và nặng nề, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Hồng Quang đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu phải nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; việc hiện các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể và trách nhiệm người đứng đầu.

Ktra-tu-tket23-6.jpg

Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát có trọng tâm, đúng đối tượng, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị; tiếp tục quán triệt phương châm “giám sát phải mở rộng” để kịp thời nhắc nhở, cảnh báo phòng ngừa vi phạm từ sớm; không để khuyết điểm, vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, lan rộng dẫn đến vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước. Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm; xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm không có ngoại lệ; tập trung vào các địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, nội bộ mất đoàn kết, dư luận xã hội quan tâm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát; đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định; thực hiện nghiêm Quy định số 131, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; rà soát, điều chỉnh, bổ sung văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng.

Tăng cường phối hợp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra, điều tra đối với các vụ việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực; kịp thời tham mưu, báo cáo cấp ủy, BCĐ PCTN, tiêu cực những vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, đảng viên để có biện pháp xử lý, giáo dục, phòng ngừa chung.

Trúc Linh

TrueKiểm tra
Tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh năm 2023TinTrúc LinhTổng kết công tác ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh năm 2023/SiteAssets/Noichinh-tw-tket23-1.jpg
10/01/2024 2:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng 10/01/2024, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Trương Thị Mai chủ trì hội nghị. 

 Noichinh-tw-tket23-1.jpg

Tại điểm cầu An Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang chủ trì. Cùng dự có các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, lãnh đạo cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành trong khối nội chính dự hội nghị.

Năm 2023, với khối lượng công việc được giao rất lớn, nhiều vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm nhưng ngành nội chính nỗ lực, linh hoạt, tích cực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ. Nổi bật là công tác tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tỉnh ủy, thành ủy nhiều đề án, văn bản quan trọng, chuyên môn sâu về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tập trung tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban chỉ đạo cấp tỉnh. Nhất là đã tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh; tổ chức tốt hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh được đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương đánh giá cao, góp phần đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở, từng bước khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trước đây, giờ đây “trên nóng” và dưới cũng “nóng lên”; hoàn thành biên soạn, tổ chức tốt lễ ra mắt và tích cực phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung, giá trị cốt lõi tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần nâng cao nhận thức, lý luận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Ngành đã tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương lần đầu tiên tiến hành kiểm tra chuyên đề thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước tại một số cấp ủy, tổ chức đảng. Chủ động, nhạy bén, quyết liệt, hiệu quả hơn trong công tác theo dõi, đôn đốc, tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc, nhất là đã tham mưu đưa nhiều vụ án, vụ việc vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; tham mưu chỉ đạo, ban hành chủ trương phân hóa diện đối tượng xử lý trong các vụ án, vụ việc liên quan đến Công ty Việt Á, Trung tâm Đăng kiểm, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB,... Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc; nâng cao hiệu quả phối hợp và hoạt động của ngành nội chính Đảng.

Noichinh-tw-tket23-2.jpg

Đối với hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh: Năm 2023 là năm thứ hai các Ban chỉ đạo cấp tỉnh đi vào hoạt động, những khó khăn, vướng mắc trong thời gian đầu thành lập đã dần được khắc phục. Hoạt động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh năm 2023 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là từ sau hội nghị sơ kết 1 năm thành lập và hoạt động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh một số mặt công tác có chuyển biến rõ nét hơn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến thảo luận làm rõ nét những kết quả nổi bật trong công tác của ngành nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh năm 2023, đề xuất các kiến nghị với Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Nội chính Trung ương. Đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ ngành nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh năm 2024.

Trúc Linh

FalseKiểm tra
Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ 8TinNgọc HânHội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ 8/SiteAssets/UBMT-hoinghi-8-24-1.jpg
05/01/2024 1:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 05/01, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 8, khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024 để tổng kết công tác Mặt trận năm 2023, đề ra chương trình thống nhất hành động năm 2024. Đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị- xã hội tỉnh; các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa X dự Hội nghị.

UBMT-hoinghi-8-24-1.jpg

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thừa ủy nhiệm của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc" năm 2023

Dự Hội nghị, đại biểu được xem video clip Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2023 và định hướng trọng tâm năm 2024; thảo luận đánh giá việc thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023, một số giải pháp thực hiện trong năm 2024; hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; kiện toàn chức danh trong Ban Thường trực và hiệp thương bầu Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; thực hiện công tác thi đua khen thưởng.

 UBMT-hoinghi-8-24-2.jpg

3 vị vừa được hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa X

 UBMT-hoinghi-8-24-3.jpg

Tân Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bùi Văn tặng ra mắt Hội nghị

UBMT-hoinghi-8-24-4.jpg

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp thống nhất hành động; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tiếp tục được duy trì, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia góp phần quan trọng đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay, toàn tỉnh An Giang có 03 đơn vị cấp huyện có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 03/03 đơn vị được Thủ tướng Chính phủ công nhận, bao gồm: "Thành phố hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới" đối với thành phố Châu Đốc, thành phố Long Xuyên và "Huyện đạt chuẩn nông thôn mới" đối với huyện Thoại Sơn. Có 71/110 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10 ấp được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thực hiện thành công chương trình 100 chuyến hàng Việt về nông thôn năm 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Tổ chức lễ phát động tháng cao điểm "Vì người nghèo" với nhiều hình thức phong phú đã huy động được các nguồn lực chăm lo cho các hộ nghèo, hộ bảo trợ xã hội, gia đình có công cách mạng một cách thiết thực, hiệu quả, không trùng lắp, bỏ sót đối tượng. Tính đến ngày 20/11/2023, theo báo cáo từ các địa phương trong tỉnh, Quỹ "Vì người nghèo" các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận từ nguồn đóng góp tiền và hiện vật quy ra tiền của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh với tổng giá trị  trên 284 tỷ 275 triệu đồng. Từ số tiền trên đã chi hỗ trợ được 281 tỷ 956 triệu đồng để cất, sửa nhà Đại đoàn kết, thăm, tặng quà hộ nghèo.

Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã vận động Nhân dân phát huy quyền làm chủ trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thu hút được hầu hết các giới tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào các chủ trương xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng tại địa phương. Tổ chức 02 đợt khảo sát về sự hài lòng của người dân đối với việc các ngành chức năng xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông trong tỉnh và liên tỉnh và về sự hài lòng của người dân trong lĩnh vực xã hội về những vấn đề bức xúc của người dân liên quan đến lĩnh vực xã hội; Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức họp mặt đối thoại với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang về thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo và nghị định hướng dẫn thi hành.

Các hoạt động giám sát và phản biện xã hội trong năm được chú trọng với việc thành lập các đoàn giám sát thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giám sát. Lần đầu tiên MTTQ tỉnh tổ chức và đã hoàn thành đạt kết quả việc lấy ý kiến đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu hoặc phê chuẩn. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 06/6/2023 triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên lồng ghép tuyên truyền, vận động Nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết hữu nghị, thực hiện tốt mối quan hệ, giao lưu Nhân dân với các tỉnh giáp biên góp phần hợp tác hữu nghị với Nhân dân 2 tỉnh Kandal và Takeo (Vương quốc Campuchia). Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 28/7/2023 về việc "Chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2024 - 2029"; ban hành các kế hoạch, hướng dẫn đến hệ thống Mặt trận các cấp về công tác Đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

 UBMT-hoinghi-8-24-5.jpg

 UBMT-hoinghi-8-24-6.jpg

 UBMT-hoinghi-8-24-7.jpg

UBMT-hoinghi-8-24-8.jpg

 UBMT-hoinghi-8-24-9.jpg

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2023; đóng góp trong công tác phối hợp thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ  tỉnh chủ trì và phát động năm 2023

UBMT-hoinghi-8-24-11.jpg 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng phát biểu bế mạc Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng ghi nhận và tri ân những đóng góp của các đồng chí lãnh đạo tỉnh; các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với hoạt động của Mặt trận trong thời gian qua và mong tiếp tục nhận được những tình cảm chia sẻ, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự phối hợp của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2024 là năm diễn ra đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X. Trước bối cảnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phải không ngừng đổi mới, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, đoàn kết, phát huy dân chủ, khắc phục khó khăn, tập trung triển khai Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024, đặc biệt từ đây đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, MTTQ các cấp trong tỉnh cần chủ động phối hợp các ngành chức năng thực hiện tốt vai trò chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình neo đơn, chính sách để các hộ gia đình được vui Xuân, đón Tết, an toàn, lành mạnh, với tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau";…/.

NGỌC HÂN

TrueDân vận - Mặt trận
“Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, nắm dư luận xã hội” trong hệ thống Mặt  trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh An GiangTinNgọc Hân“Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, nắm dư luận xã hội” trong hệ thống Mặt  trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh An Giang/SiteAssets/Toa-dam-mattran-dlxh-1.jpg
29/12/2023 8:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Chiều ngày 29/12, tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Tọa đàm về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, nắm dư luận xã hội" trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2023. Đồng chí Võ Thị Thủy Tiên, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì Tọa đàm.

Toa-dam-mattran-dlxh-1.jpg
Chủ trì Tọa đàm

Toa-dam-mattran-dlxh-2.jpg

Quang cảnh Tọa đàm

Toa-dam-mattran-dlxh-3.jpg

Toa-dam-mattran-dlxh-4.jpg

Tham luận, thảo luận tại buổi Tọa đàm

Tham dự Tọa đàm, đại biểu được nghe 05 tham luận với các chủ đề: Giải pháp, định hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, nắm dư luận xã hội trong thời gian tới; Thuận lợi, khó khăn và giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác nắm dư luận trong Nhân dân; Chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động trong hội viên Hội Phụ nữ; Thực trạng công tác thông tin, tuyên truyền, nắm dư luận trong Nhân dân, đề xuất giải pháp thực hiện; Chia sẻ kinh nghiệm về công tác triển khai, nắm và tổng hợp ý kiến phản ánh của dư luận trong Nhân dân. Nghe 02 ý kiến thảo luận xoay quanh giải pháp nâng cao chất lượng nắm dư luận xã hội; đề xuất phản ảnh thực tế đời sống xã hội, kinh phí cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội đơn tuyến trong hệ thống Mặt trận; kiến nghị sớm xử lý các vấn đề nảy sinh, để ổn định tình hình tư tưởng trong Nhân dân.

Toa-dam-mattran-dlxh-5.jpg

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát biểu đề dẫn; tổng thuật và kết thúc Tọa đàm

Phát biểu tổng thuật và kết thúc Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khẳng định: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, nắm dư luận xã hội trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh là một yêu cầu cần thiết đối với nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền, nắm dư luận xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh An Giang đã thể hiện vai trò là mũi nhọn xung kích, là vũ khí sắc bén trong việc cung cấp và định hướng thông tin trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực, trong nước, trong tỉnh, góp phần quan trọng tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Từ những ý kiến phát biểu, những ý kiến đóng góp, thảo luận, kiến nghị, đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện công tác tuyên truyền và nắm dư luận xã hội trong thời gian tới tại buổi Tọa đàm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trân trọng tiếp thu và ghi nhận, để nghiên cứu đưa vào thực tiễn công tác của Mặt trận Tổ quốc nhằm từng bước đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, nắm dư luận xã hội trong hệ thống Mặt  trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh An Giang…

NGỌC HÂN

FalseDân vận - Mặt trận
Phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong khối Doanh nghiệp ở An Giang TinTrường GiangPhát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong khối Doanh nghiệp ở An Giang /SiteAssets/Phattriendang-doanhnghiepag-2.jpg
29/12/2023 3:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng 29/12, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh, với chủ đề: "Phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong khối Doanh nghiệp ở An Giang: Thực trạng và giải pháp".

 Phattriendang-doanhnghiepag-1.jpg

Đại biểu tham dự Hội thảo

Phattriendang-doanhnghiepag-2.jpg

Chủ trì điều hành Hội thảo

Chủ trì và điều hành có ThS Huỳnh Đức Hiền, Phó Hiệu Trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng; TS Lê Quang Vinh, Trưởng Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng. Tham dự có các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đến từ Học viện Chính trị Khu vực IV; một số trường chính trị khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; giảng viên, viên chức Trường Chính trị Tôn Đức Thắng và học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị B 172.

 Phattriendang-doanhnghiepag-3.jpg

TS Lê Quang Vinh, Trưởng Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phát biểu đề dẫn tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc, đề dẫn Hội thảo, TS Lê Quang Vinh, Trưởng Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng nhấn mạnh, phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong Khối Doanh nghiệp là chủ trương lớn, quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong Khối Doanh nghiệp nói riêng và các thành phần kinh tế nói chung, hướng các thành phần kinh tế phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn. Xuất phát từ vai trò quan trọng của Khối Doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và Khối Doanh nghiệp ở An Giang đối với quá trình phát triển của tỉnh nói riêng, thời gian qua, công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong Khối Doanh nghiệp luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhằm phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong Khối Doanh nghiệp, cùng với tập thể lãnh đạo, chủ doanh nghiệp chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện nhiều giải pháp, sáng kiến trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu đề ra.

Để góp phần làm rõ những vấn đề liên quan đến chủ đề Hội thảo, chủ tọa Hội thảo đề nghị các ý kiến phát biểu tập trung làm rõ hơn, sâu sắc hơn những khía cạnh chủ yếu: (1) Những vấn đề lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam về tổ chức đảng, đảng viên; (2) Quan điểm chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong Khối Doanh nghiệp; (3) Quan điểm chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh An Giang về phát triển Đảng và đảng viên trong Khối Doanh nghiệp Tỉnh; (4) Đặc điểm Khối Doanh nghiệp tỉnh An Giang, đặc điểm tổ chức đảng, đảng viên trong Khối Doanh nghiệp ở An Giang - Thực trạng và những vấn đề đặt ra; (5) Vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh An Giang đối với phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong Khối Doanh nghiệp Tỉnh; (6) Thực trạng và giải pháp phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong Khối Doanh nghiệp ở An Giang; (7) Thực trạng và giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong Khối Doanh nghiệp ở An Giang; (8) thực trạng và giải pháp nâng cao vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên trong Khối Doanh nghiệp ở An Giang; (9) Thảo luận, phát biểu ý kiến nhằm làm rõ chủ đề phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong Khối Doanh nghiệp ở An Giang.

 Phattriendang-doanhnghiepag-4.jpg

ThS Lương Sơn Thịnh, Trưởng phòng Tổ chức Đảng và đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo tham luận "Phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong Khối doanh nghiệp ở An Giang - Thực trạng và giải pháp"

 Phattriendang-doanhnghiepag-5.jpg

Đại diện Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh báo cáo tham luận "Củng cố, xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Thực trạng và giải pháp"

 Phattriendang-doanhnghiepag-6.jpg

ThS Huỳnh Đức Hiền, Phó Hiệu Trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phát biểu tổng kết Hội thảo

Phát biểu tổng kết hội thảo, ThS Huỳnh Đức Hiền, Phó Hiệu Trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng cho biết, Hội thảo đã nhận được 56 bài tham luận từ các nhà nghiên cứu, nhà khoa học trong và ngoài Tỉnh. Trong đó Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng đã gửi 10 bài viết tham gia Hội thảo. Qua thẩm định, chọn lựa, Ban Tổ chức đã tuyển chọn được 48 bài tham luận đạt yêu cầu đăng Kỷ yếu. ThS Huỳnh Đức Hiền nhấn mạnh, với tinh thần khoa học, khách quan, dân chủ, và sáng tạo, các tham luận đã biểu thị tâm huyết, sâu sắc, toàn diện các nội dung sát với chủ đề hội thảo, nhất là những đề xuất của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã làm rõ hơn, thống nhất cao hơn đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung và công tác xây dựng Đảng trong Khối Doanh nghiệp nói riêng, từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên. Đồng chí đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, bám sát nội dung lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và chỉ đạo của Tỉnh ủy An Giang về phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong Khối Doanh nghiệp đã được Hội thảo phân tích, làm rõ và nhấn mạnh để áp dụng vào thực tiễn công tác, góp phần vào việc phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong Khối Doanh nghiệp tỉnh An Giang và cả nước; tiếp tục tuyên truyền nội dung, khẳng định giá trị, ý nghĩa của Hội thảo.

TRƯỜNG GIANG

FalseTổ chức; Đưa Nghị quyết vào cuộc sống
Long Xuyên: Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng trong công tác xây dựng Đảng năm 2023TinNguyễn HưngLong Xuyên: Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng trong công tác xây dựng Đảng năm 2023/SiteAssets/LX-tket-xdd23-2.jpg
29/12/2023 10:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Chiều 28/12, Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên đã tặng giấy khen cho 10 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2023.

LX-tket-xdd23-1.jpg 

LX-tket-xdd23-2.jpg

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Long Xuyên Đinh Văn Bảo trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Năm 2023, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ thành phố đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra, trong đó, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng ngày càng đi vào chiều sâu, kịp thời tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu tổc chức thành công hội nghị giao ban việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-KL/TW của Bộ Chính trị “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức thành công Hội thi “Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng”. Hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 từ thành phố đến phường, xã được tăng cường, kịp thời nắm bắt và tuyên truyền, phản tuyên truyền hiệu quả, góp phần định hướng dư luận, phản bác thông tin sai sự thật, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được chú trọng, đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025; Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy được kiện toàn; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm; việc điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, góp phần nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật trong các tổ chức đảng và đảng viên. Công tác Văn phòng có nhiều đổi mới, sáng tạo, thực hiện tốt công tác tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị đã đề ra, xây dựng Đảng bộ TP. Long Xuyên ngày càng trong sạch, vững mạnh.

NGUYỄN HƯNG

FalseVăn phòng cấp Uỷ; Tổ chức
Tổng kết công tác Tuyên giáo An Giang năm 2023 gắn với sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TUTinNgọc HânTổng kết công tác Tuyên giáo An Giang năm 2023 gắn với sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU/SiteAssets/TG-tket-23ag-1.jpg
27/12/2023 7:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Chiều ngày 27/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” (Chỉ thị số 23-CT/TW) và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 08/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc chấn chỉnh những hạn chế yếu kém trong triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng” (Chỉ thị số 17-CT/TU) gắn với tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang; đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang chủ trì Hội nghị.

TG-tket-23ag-1.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Nưng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

TG-tket-23ag-2.jpg

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương gợi ý thảo luận

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày tóm tắt Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, xem video clip những “Dấu ấn ngành Tuyên giáo An Giang năm 2023”.

TG-tket-23ag-3.jpg 

Quang cảnh Hội nghị

Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 67-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên liên hệ, vận dụng sáng tạo các nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong xử lý các vấn đề bức xúc, nổi cộm, qua đó tạo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thật sự coi trọng việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc định hướng phát triển và hoạt động thực tiễn ở cơ quan, đơn vị thiết thực và hiệu quả…

 TG-tket-23ag-4.jpg

Đại biểu phát biểu tham luận tại Hội nghị

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đạt nhiều kết quả khả quan, vai trò của Ban Thường vụ cấp ủy, bí thư cấp ủy các cấp ngày càng được thể hiện rõ nét trong lãnh đạo, chỉ đạo. Những buổi học tập, quán triệt các văn bản của Đảng thời gian qua ngày càng đi vào nền nếp. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt bình quân cao (từ 95% trở lên). Hầu hết cán bộ, đảng viên thể hiện tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện đúng các quy định, chế độ về học tập lý luận chính trị nói chung và chỉ thị, nghị quyết nói riêng. Qua đó, đã khắc phục tình trạng lười, ngại học tập lý luận chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên…

Đối với ngành Tuyên giáo, thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2023, ngành Tuyên giáo tỉnh đã tiên phong thực hiện tốt vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”; tích cực tham mưu cho Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy đảng các chủ trương, giải pháp đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, thuyết phục; đổi mới nội dung, phương pháp học tập nghị quyết của Đảng; nắm tư tưởng, dư luận xã hội; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tăng cường; tham mưu triển khai thực hiện bài bản, khoa học các nhiệm vụ về tư tưởng văn hóa, khoa giáo, lý luận chính trị và lịch sử Đảng; đặc biệt, tích cực tham gia dự thảo văn kiện Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Công tác xây dựng Đảng về đạo đức trở thành việc làm thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, là nhiệm vụ quan trọng của mỗi cán bộ, đảng viên. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII... được cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, trong đó có sự đóng góp rất lớn của ngành Tuyên giáo tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang ghi nhận, biểu dương sự đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo trong công tác xây dựng Đảng và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 TG-tket-23ag-5.jpg

 TG-tket-23ag-6.jpg

TG-tket-23ag-7.jpg

Khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW; Kế hoạch 67-KH/TU; Chỉ thị 17-CT/TU

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đề nghị thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 23-CT/TW, Kế hoạch số 67-KH/TU và các văn bản của Đảng về lý luận chính trị, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan, đơn vị trong học tập, quán triệt các văn bản của Đảng. Phát huy tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong việc xây dựng, thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh và các cấp ủy, nhất là thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tổ chức học tập Chuyên đề năm 2024 “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân”.

Làm tốt công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện quan trọng trong năm 2024, tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tuyên truyền quảng bá tiềm năng, lợi thế để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Tham mưu, triển khai thực hiện có chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị; tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư, các Kế hoạch, Đề án về sưu tầm, khai thác tư liệu; nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và truyền thống cách mạng địa phương.

Triển khai có hiệu quả Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư về Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm và Đề án 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dư luận xã hội; tập trung tăng cường dự báo, phát hiện sớm tình hình, chủ động tham mưu và đề xuất giải pháp; xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; tăng cường cung cấp thông tin; đẩy mạnh công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Nâng cao chất lượng công tác văn hóa - văn nghệ, khoa giáo. Tiếp tục quán triệt nội dung Hội nghị văn hóa toàn quốc, nhất là phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa. Quan tâm đôn đốc, đồng hành với lực lượng làm văn học nghệ thuật để triển khai thực hiện tốt Đề án Xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật tỉnh An Giang.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Tuyên giáo, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng nặng nề…

 TG-tket-23ag-8.jpg

Thừa ủy quyền trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2023

 TG-tket-23ag-9.jpg

Khen thưởng tập thể đạt thành tích đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Tuyên giáo năm 2023

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh: Tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch 67-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 9 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thừa ủy quyền Ban Chỉ đạo Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 – 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải B thể loại ảnh bộ cho tác giả Huỳnh Thanh Hùng (Báo An Giang), giải C cho tác giả Cao Minh Dẹt và giải Khuyến khích thể loại truyền hình cho nhóm tác giả Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 8 tập thể đạt thành tích đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Tuyên giáo năm 2023./.

 NGỌC HÂN

TrueĐưa Nghị quyết vào cuộc sống; Văn phòng cấp Uỷ
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024TinNguyễn LamHội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024/SiteAssets/HN-tket-kiemtratw-23-1.jpg
27/12/2023 2:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 27/12, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 bằng hình thức trực tuyến.

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Các đồng chí: Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Trần Văn Rón - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương và Trần Tiến Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì Hội nghị.

HN-tket-kiemtratw-23-1.jpg 

Tại điểm cầu An Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng và Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Rạng chủ trì Hội nghị

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Dưới sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng với chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 57.486 tổ chức đảng và 323.979 đảng viên (trong đó có 73.329 cấp ủy viên); kết luận có 1.769 tổ chức đảng, 6.796 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.537 tổ chức đảng, 9.246 đảng viên (có 5.187 cấp ủy viên các cấp); kết luận có 2.315 tổ chức đảng và 7.395 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 284 tổ chức đảng và 3.052 đảng viên. Nội dung kiểm tra tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực, những nơi có vấn đề nổi cộm, phức tạp, dư luận quan tâm, dễ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; công tác cán bộ, quy chế làm việc, việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng và quy định những điều đảng viên không được làm...

UBKT các các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 34.039 tổ chức đảng; kiểm tra 2.135 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách, sản xuất kinh doanh. UBKT Trung ương và UBKT các cấp đã kiểm tra việc thi hành kỷ luật đối với 16.635 tổ chức đảng, qua kiểm tra đã kịp thời chỉ rõ những mặt còn hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giúp cấp ủy, UBKT cấp dưới nâng cao nhận thức, chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp.

 HN-tket-kiemtratw-23-2.jpg

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu An Giang

Việc giám sát cấp ủy, tổ chức đảng đều gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Nội dung giám sát tiếp tục tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác cán bộ; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện trách nhiệm nêu gương; xây dựng ban hành các thể chế, cơ chế, chính sách; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; kê khai tài sản, thu nhập... Thông qua giám sát đã góp phần ngăn chặn, phòng ngừa, cảnh báo từ sớm, các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong các tổ chức, cơ sở đảng.

Cấp ủy các cấp đã giải quyết tố cáo đối với 08 tổ chức đảng 225 đảng viên, qua giải quyết đã xác định 04 tổ chức đảng và 46 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, phải thi hành kỷ luật 04 tổ chức đảng và 37 đảng viên. UBKT các cấp nhận được 25.401 đơn thư tố cáo, phản ánh của tổ chức đảng, đảng viên; đã giải quyết 46 đơn tố cáo tổ chức đảng và 1.297 đơn tố cáo đảng viên. UBKT các cấp giải quyết tố cáo 36 tổ chức đảng, 1.034 đảng viên.

Cấp ủy và UBKT các cấp thường xuyên quan tâm kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ, bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với năng lực, chuyên môn, sở trường công tác. Ban Bí thư đã ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương làm cơ sở để thực hiện mô hình UBKT thống nhất trong toàn ngành.

Bên cạnh những thành tích và kết quả đã đạt được, công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn những tồn tại, hạn chế là: Một số cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp uỷ chưa thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; nội dung kiểm tra, giám sát còn chung chung. Công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm để quyết định kiểm tra ở một số UBKT thực hiện chưa hiệu quả, không kịp thời. Công tác giám sát chuyên đề của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT một số địa phương, đơn vị vẫn còn hình thức, chất lượng còn hạn chế, chưa phản ánh đúng thực tế. Ở một số địa phương, đơn vị, công tác ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai tiếp nhận, kiểm tra tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền còn hạn chế.

Tại Hội nghị, các đồng chí là Thường trực và lãnh đạo UBKT các tỉnh ủy, ban cán sự đảng các cơ quan, ban, ngành Trung ương tham gia thảo luận; tập trung phân tích các kết quả đạt được và đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Trong đó, nhấn mạnh nhiệm vụ về nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát; UBKT các cấp tích cực tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, triển khai thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2024; tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm ở các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực...

 HN-tket-kiemtratw-23-3.jpg

Đại biểu tham dự Hội nghị tập trung theo dõi phát biểu chỉ đạo Hội nghị của đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những giải pháp cũng như kết quả tích cực mà cấp ủy, UBKT các cấp đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2023; đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần kịp thời khắc phục trong thời gian tới... Đồng chí đề nghị UBKT Trung ương tiếp tục tham mưu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các chỉ thị, quy định, kết luận về lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng chú trọng triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; không ngừng phát huy năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu; sự đoàn kết, thống nhất và giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng... Cấp ủy, UBKT các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trọng tâm là Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) gắn với Kết luận 01 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương. Đẩy mạnh kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Chú trọng sắp xếp, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đủ về số lượng và từng bước nâng cao về chất lượng…

Nguyễn Lam

FalseKiểm tra
Đảng bộ tỉnh An Giang quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả  công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử ĐảngTinNgọc HânĐảng bộ tỉnh An Giang quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả  công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng/SiteAssets/Tket-TGTW23-1a.jpg
20/12/2023 10:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Chiều 20/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đoàn công tác An Giang dự Hội nghị có đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang; đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang.

 Tket-TGTW23-1a.jpg

Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu tham luận với chủ đề: “Công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh thời gian qua”

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được xem video clip Báo cáo công tác Tuyên giáo năm 2023, nghe các tham luận về kết quả đạt được, những mặt hạn chế, những kinh nghiệm liên quan đến việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác Tuyên giáo.

Tham gia tham luận tại Hội nghị với chủ đề: “Công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh thời gian qua”, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhấn mạnh: “Năm 2023, Tỉnh ủy An Giang đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả khá toàn diện, trong đó có sự đóng góp quan trọng của ngành Tuyên giáo tỉnh; đã chủ động, tích cực tham mưu Tỉnh uỷ các chủ trương, giải pháp đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng; tuyên truyền, động viên, cổ vũ, tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh…”.

Tket-TGTW23-2.jpg 

Đại biểu dự Hội nghị

Liên quan đến công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang báo cáo với Hội nghị, ngay sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” (Chỉ thị số 20-CT/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã xây dựng Đề án “Sưu tầm, khai thác tư liệu; nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và truyền thống cách mạng địa phương đến năm 2030 và những năm tiếp theo”.

Mặc dù ngân sách còn nhiều khó khăn, nhưng tỉnh và các địa phương trong tỉnh đã quan tâm bố trí kinh phí và cán bộ phụ trách công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ; quan tâm xây dựng nhà truyền thống ở các xã, thị trấn; xây dựng bia lưu niệm, nhà bia liệt sỹ và trùng tu các di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn.

Qua 05 năm thực hiện, toàn tỉnh có 86 công trình biên soạn lịch sử được xuất bản, trong đó, cấp tỉnh có 12 công trình, cấp huyện 30 công trình, cấp xã 44 công trình; 11/11 huyện, thị, thành phố và 122/156 xã, phường, thị trấn đã xuất bản lịch sử đảng bộ. Phấn đấu đến năm 2025, 100% xã, phường, thị trấn hoàn thành biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.

Cùng với làm tốt công tác nghiên cứu, biên soạn và xuất bản các công trình lịch sử Đảng, An Giang luôn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, truyền thống cách mạng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Hằng năm, Hội Khoa học lịch sử tỉnh phối hợp với các địa phương tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm về các nhân vật, sự kiện lịch sử. Đặc biệt, trong năm 2022 và 2023 vừa qua, Tỉnh ủy An Giang đã chỉ đạo tổ chức thành công Hội thảo khoa học “An Giang 190 năm hình thành và phát triển (1832 - 2022)” làm cơ sở, luận cứ khoa học để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận ngày 22/11 hàng năm là “Ngày truyền thống tỉnh An Giang” và Hội thảo khoa học quốc tế “Văn hóa Óc Eo trong bối cảnh văn hóa châu Á”, qua đó góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia; giáo dục truyền thống lịch sử, anh hùng cách mạng; quảng bá hình ảnh An Giang đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

 Tket-TGTW23-3.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, thay mặt Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nêu một số kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh để Hội nghị cùng nghiên cứu:

Thứ nhất, các cấp ủy, tổ chức đảng nhận thức đúng đắn vị trí, tầm quan trọng công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và truyền thống địa phương; xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên và lâu dài; đưa công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng vào nghị quyết, kế hoạch nhiệm kỳ, hằng năm.

Thứ hai, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện mang tính khả thi và dài hạn. Thực tế cho thấy để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm ban hành Đề án “Sưu tầm, khai thác tư liệu; nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và truyền thống cách mạng địa phương đến năm 2030 và những năm tiếp theo”. Trong đó xác định quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ và lộ trình thực hiện, làm cơ sở để bố trí con người, nguồn lực thực hiện hiệu quả.

Thứ ba, các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định, quy trình về nghiên cứu, biên soạn, thẩm định, xuất bản công trình lịch sử Đảng; kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng thương mại hóa trong xuất bản các công trình lịch sử. Ban tuyên giáo các cấp trong tỉnh chủ động tham mưu cho các cấp ủy chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao chất lượng công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng.

Thứ tư, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng theo hướng ổn định, lâu dài, chuyên nghiệp; bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn, tâm huyết và có năng lực phụ trách công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương; huy động đội ngũ cán bộ nghỉ hưu, có trình độ và kinh nghiệm để tham gia cộng tác… góp phần thúc đẩy công tác sưu tầm, biên soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ, truyền thống cách mạng ở từng lĩnh vực, địa phương.

 Tket-TGTW23-4.jpg

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương và chúc mừng những thành tích nổi bật đã đạt được của toàn ngành Tuyên giáo trong năm 2023. Định hướng công tác Tuyên giáo năm 2024, đồng chí nhấn mạnh bối cảnh năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, nhiều vấn đề mới nảy sinh tác động đến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và công tác Tuyên giáo, đồng chí lưu ý toàn ngành không được chủ quan, tự mãn với những kết quả, thành tích đã đạt. Cần phát huy thật tốt những kết quả, bài học kinh nghiệm đã có, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nhất là từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành. Đồng chí đề nghị toàn ngành Tuyên giáo tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phấn đấu với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, năng động, sáng tạo, chủ động nắm bắt thời cơ, thuận lợi; vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức; hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo trong năm 2024 và trong cả nhiệm kỳ khoá XIII…/.

NGỌC HÂN

TrueĐưa Nghị quyết vào cuộc sống
Thông báo Kỳ họp thứ 34 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương TinH.TThông báo Kỳ họp thứ 34 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương /SiteAssets/ky-hop-34.jpg
20/12/2023 6:00 CHNoĐã ban hành
(TUAG)- Từ ngày 18 đến ngày 20/12/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 34. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.
ky-hop-34.jpg
Toàn cảnh tại Kỳ họp. 

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Công Thương.

UBKT Trung ương nhận thấy: Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Công Thương và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác tham mưu, ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời, điện gió; trong thực hiện Quy hoạch điện VII điều chỉnh; trong tham mưu, ban hành cơ chế kinh doanh, điều hành nguồn cung ứng, cấp phép kinh doanh xăng, dầu; quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn giá; trong lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức đấu thầu, thực hiện các dự án/gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) thực hiện; nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự.

Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban cán sự đảng Bộ Công Thương các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026; Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Đảng ủy các Cục, Vụ liên quan và một số cá nhân lãnh đạo trong nhiệm kỳ trên.

Liên quan đến những vi phạm, khuyết điểm trên còn có trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và một số cá nhân có liên quan.

Kết luận nêu rõ, những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục; nguy cơ thiệt hại rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước, lãng phí nguồn lực xã hội; dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

UBKT Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Công Thương và cấp ủy, tổ chức đảng ở một số bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan phối hợp, chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm, báo cáo kết quả về UBKT Trung ương.

UBKT Trung ương sẽ tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, xem xét, xử lý các tổ chức đảng, đảng viên tại các địa phương, đơn vị có liên quan trong thực hiện các dự án năng lượng tái tạo.

Cũng tại Kỳ họp đã xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương nhận thấy: Đồng chí Lưu Bình Nhưỡng, nguyên Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi; vi phạm Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan nhà nước.

Căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Lưu Bình Nhưỡng.

Xem xét kết quả giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên, UBKT Trung ương nhận thấy bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp còn có một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc; công tác cán bộ; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; kê khai tài sản, thu nhập.

Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam còn có một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản; thực hiện, quản lý đầu tư các dự án; kê khai tài sản, thu nhập.

UBKT Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được giám sát tiếp tục phát huy ưu điểm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc, khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra; yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng có liên quan về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tham mưu, thực hiện chức năng quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, báo cáo kết quả về UBKT Trung ương.

Tại kỳ họp cũng xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy, kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập đối với các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, UBKT Trung ương nhận thấy: Bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra còn có một số vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng và kê khai tài sản, thu nhập. UBKT Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra; phát huy ưu điểm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp thực hiện kiểm tra, giám sát, trọng tâm là: kiểm tra các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương; công tác cán bộ; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; thực hiện các dự án đầu tư và những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận quan tâm, báo cáo kết quả về UBKT Trung ương.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã thảo luận để trình Ban Bí thư xem xét, ban hành Quy định giải mật thông tin công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, đồng thời quyết định một số nội dung quan trọng khác./.

PV
FalseKiểm tra
Những chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng ở huyện Thoại SơnBài viếtKim CươngNhững chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng ở huyện Thoại Sơn/SiteAssets/TS-ctac-xdd23-1.jpg
16/12/2023 7:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thoại Sơn chú trọng đổi mới phương thức, nội dung lãnh đạo trong công tác xây dựng Đảng, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng toàn diện trên các lĩnh vực. Đây là tiền đề quan trọng giúp Đảng bộ huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra.

Năm 2023, việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết, các đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 02-CTr/HU của Huyện ủy cơ bản theo đúng tiến độ, thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2023 đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi trên các lĩnh vực. Trong 04 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và vận động quần chúng, thì có 03 chỉ tiêu vượt, 01 chỉ tiêu đạt. Nhất là chỉ tiêu phát triển đảng viên đạt yêu cầu theo kế hoạch giai đoạn 2023-2025 của Tỉnh ủy và chủ đề Nghị quyết năm là “Hướng về cơ sở”.

 TS-ctac-xdd23-1.jpg

Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Nguyễn Thị Minh Kiều trao tặng giấy khen cho các chi, đảng bộ cơ sở có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên

Đại hội XIII của Đảng xác định: "Coi trọng công tác phát triển đảng viên, bảo đảm số lượng, chất lượng. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong công nhân trực tiếp sản xuất, trí thức và doanh nhân. Phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng những thanh niên ưu tú trưởng thành trong phong trào lao động, học tập, trong lực lượng vũ trang, tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp" và Kế hoạch số 101-KH/TU, ngày 27/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đảng viên giai đoạn từ năm 2023 - 2025.

Theo đó, trong công tác phát triển đảng viên, Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy chú trọng công tác phát triển đảng viên cả về số lượng gắn liền với chất lượng, thường xuyên đào tạo và bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu kết nạp Đảng. Bằng những giải pháp đồng bộ, thiết thực nên kết quả kết nạp đảng viên mới tăng dần theo từng năm, chất lượng đội ngũ đảng viên có trình độ và chuyên môn càng nâng cao. Trong năm, phát triển 133/60 đảng viên, vượt 121,7% chỉ tiêu Nghị quyết và đạt 100% so với kế hoạch. Công tác quản lý chất lượng đảng viên luôn được coi trọng, tạo điều kiện cho tất cả đảng viên và quần chúng được nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện quan trọng diễn ra trong nước và địa phương. Cụ thể, tổ chức 81 hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XIII) với có 9.362 lượt đảng viên tham dự; chuyên đề năm 2023 về “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các tổ chức đảng đã tổ chức được 235 hội nghị có 4.530 đảng viên tham dự đạt tỷ lệ 99,34%; hội nghị trực tuyến sinh hoạt nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho 967 đại biểu tham dự ở 18 điểm cầu. Qua đó, công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về chất và lượng. Hiện nay, Đảng bộ huyện có 56 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, trong đó 17 đảng bộ xã, thị trấn, 05 đảng bộ ngành và 34 chi bộ ngành huyện và doanh nghiệp với 231 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, tổng số 4.617 đảng viên.

 TS-ctac-xdd23-2.jpg

Ban Thường vụ Huyện ủy Thoại Sơn tổ chức Hội nghị trực tuyến về phổ biến, quán triệt tuyên truyền tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thoại Sơn lần thứ 15, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thoại Sơn Nguyễn Thị Minh Kiều nhấn mạnh: “Tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng trên tất cả các mặt công tác. Trọng tâm là tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Thực hiện đồng bộ, toàn diện có hiệu quả các khâu công tác cán bộ, trong đó chú trọng rà soát, bổ sung đội ngũ cán bộ cấp huyện và cơ sở để chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cấp uỷ và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030; tiếp tục nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, việc bồi dưỡng lý luận chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Bác Tôn…”

Hướng về cơ sở

Nổi bật trong năm 2023 thực hiện mô hình “Hướng về cơ sở lắng nghe dân nói”, là mô hình phát huy cao độ quyền làm chủ của Nhân dân, không chỉ là nói cho dân nghe mà phải làm cho dân tin, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, vận động, thuyết phục Nhân dân tham gia thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như những quyết sách cụ thể của địa phương. Là cầu nối giữa chính quyền với người dân giúp cho việc lãnh đạo của cấp ủy đảng và sự điều hành của chính quyền các cấp sát với đời sống Nhân dân vì trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến góp ý của Nhân dân.

TS-ctac-xdd23-3.jpg

Hội viên phụ nữ phát biểu tại buổi hội nghị đối thoại chuyên đề giữa cấp ủy, chính quyền với cán bộ phụ nữ

Thực hiện chủ trương “Hướng về cơ sở” theo Kế hoạch số 103-KH/HU ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thoại Sơn, về tổ chức Hội nghị “Tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân” trên địa bàn huyện. Theo đó, Ban Dân vận Huyện ủy đã tham mưu trực tiếp Thường trực Huyện ủy, chủ trì phối hợp các ban, ngành, đoàn thể huyện và cấp ủy xã, thị trấn tổ chức thực hiện chủ trương “Hướng về cơ sở” thông qua các buổi diễn đàn, hội nghị đối thoại, lắng nghe dân nói với nhiều thành phần tham dự và đạt nhiều kết quả tích cực trong việc xây dựng, thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách trên địa bàn huyện. Trong năm, đã tổ chức 04 cuộc hội nghị đối thoại chuyên đề như đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với thanh niên, phụ nữ, công nhân, người lao động, nông dân tiêu biểu, chức sắc chức việc trong tôn giáo, đã thu hút sự quan tâm thành phần nhân sĩ, tri thức, thương nhân, doanh nhân, chức sắc, chức việc tôn giáo, đoàn viên, hội viên với các kiến nghị về định hướng cho thanh niên chọn nghề, tạo điều kiện cận nguồn vốn khởi nghiệp, chính sách nhà ở cho người lao động thuộc hộ nghèo; bình ổn giá vật tư hàng hóa đảm bảo cuộc sống cho người lao động; hỗ trợ nguồn lực lao động cho các công ty, doanh nghiệp, giải pháp đảm bảo cho sản xuất hàng hóa của nông dân không rơi vào tình trạng trúng mùa rớt giá; chính sách hỗ trợ để người dân tiếp cận vốn vay với lãi suất thấp… Qua các buổi đối thoại, các ý kiến phản ánh, kiến nghị của Nhân dân được trực tiếp trả lời đầy đủ, trách nhiệm.

Những kết quả trên đã khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Người dân thật sự được phát huy vai trò làm chủ, theo đúng tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đây cũng chính là mục tiêu và động lực giúp khơi dậy sức mạnh và nguồn lực Nhân dân trong quá trình xây dựng quê hương Thoại Sơn ngày càng phát triển.

Phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thoại Sơn lần thứ 15, bà Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang nhấn mạnh: “Cần quan tâm tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng. Trong đó, rà soát lại trong lĩnh vực công tác xây dựng Đảng những hạn chế khuyết điểm cần khắc phục, qua đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo ra những chuyển biến tích cực hơn trên cơ sở khắc phục được những hạn chế trong từng lĩnh vực; quan tâm đổi mới công tác dân vận của Đảng về nội dung, hình thức, phương pháp cho phù hợp với đặc điểm của từng địa phương và cơ quan, đơn vị, qua đó, có nhiều mô hình hơn liên quan công tác xây dựng Đảng; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận xã hội, để kịp thời xây dựng, chấn chỉnh những biểu hiện trong nội bộ từ sớm từ xa góp phần thiết thực chống suy thoái về chính trị tư tưởng đạo đức, lối sống; tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao khả năng dự báo về những hành vi vi phạm của các tổ chức, các đảng viên để kịp thời phòng ngừa và ngăn chặn…. giữ vững niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, để Nhân dân phấn khởi, yên tâm hơn cùng chung tay góp sức xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn trong thời gian tới”.

Kim Cương

TrueĐưa Nghị quyết vào cuộc sống
An Giang nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”TinTrung HiếuAn Giang nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”/SiteAssets/Danvan-tket-dvk-3.jpg
14/12/2023 7:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng 13/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm (2021 - 2023) thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới (NTM)” trên địa bàn tỉnh An Giang. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam chủ trì hội nghị.

Danvan-tket-dvk-1.jpg
Quang cảnh hội nghị

Giai đoạn 2021 – 2023, Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang và các địa phương có nhiều đổi mới trong công tác dân vận theo hướng chủ động, thiết thực, linh hoạt và luôn hướng về cơ sở, đạt hiệu quả cao trong công tác vận động quần chúng. Đồng thời, không ngừng đổi mới, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, nhất là phong trào thi đua“Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong xây dựng NTM”.

Giai đoạn 2021 - 2023, toàn tỉnh An Giang có 12.362 mô hình của tập thể, cá nhân đăng ký ở 2 nhóm danh hiệu “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng NTM”. Kết quả, đã thực hiện được 11.651 mô hình. Riêng năm 2023, có 2.418 tập thể, cá nhân đăng ký ở 2 nhóm danh hiệu trên cả 4 lĩnh vực (kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh), có 290 mô hình đăng ký “Dân vận khéo trong xây dựng NTM nâng cao”..., với tổng giá trị thực hiện các mô hình đăng ký trên 344 tỷ đồng.

Danvan-tket-dvk-2.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng ghi nhận và biểu dương những kết quả cấp ủy, chính quyền địa phương đã đạt được trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng NTM”. Qua đó đề nghị, cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, nhất là tư tưởng “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”; tập trung lãnh, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong xây dựng NTM” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, quân tâm xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực.

Hệ thống dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh phát động thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng NTM” gắn với các mô hình cụ thế, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế. Bên cạnh đó, làm tốt công tác “Dân vận khéo” trong nắm bắt tình hình nhân dân, để kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Kịp thời khen thưởng, biểu dương những tập thể, các nhân xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng NTM”…

Danvan-tket-dvk-3.jpgDanvan-tket-dvk-4.jpg

Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng NTM” giai đoạn 2021 – 2023

Dịp này, UBND tỉnh An Giang đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng NTM” giai đoạn 2021 – 2023.

TRUNG HIẾU

FalseDân vận - Mặt trận
120 tác phẩm vào chung khảo Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023 TinĐảng Cộng sản VN120 tác phẩm vào chung khảo Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023 /SiteAssets/hop-so-khao-blv2023-1.jpg
08/12/2023 9:00 SANoĐã ban hành
Tính đến thời điểm kết thúc nhận bài tham dự Giải Búa liềm vàng 2023, Cơ quan Thường trực Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023 đã nhận được tổng số 2.216 tác phẩm. Với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, Hội đồng Sơ khảo thống nhất giới thiệu 120 tác phẩm để chấm chung khảo.
Đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Giải chủ trì cuộc họp. 

Ngày 7/12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023 tổ chức họp Hội đồng Sơ khảo. Đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Giải chủ trì cuộc họp.

Tính đến thời điểm kết thúc nhận bài tham dự Giải Búa liềm vàng, Cơ quan Thường trực Giải (Tạp chí Xây dựng Đảng) đã nhận được tổng số 2.216 tác phẩm, tăng 184 tác phẩm so với năm 2022 (8,6%). Trong đó, có 755 tác phẩm báo in, 549 tác phẩm báo điện tử, 530 tác phẩm truyền hình, 280 tác phẩm phát thanh và 102 tác phẩm ảnh báo chí.

Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng đã thành lập Hội đồng Sơ khảo gồm Chủ tịch Hội đồng, 4 Phó Chủ tịch Hội đồng và 56 thành viên là những nhà báo tâm huyết, trách nhiệm và giàu kinh nghiệm trong việc chấm các giải báo chí. Với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, từ ngày 17/11 đến ngày 6/12, tất cả 6/6 tiểu ban của Hội đồng Sơ khảo đã hoàn thành chấm vòng sơ khảo.

Sau khi tiến hành chấm giải và thảo luận kết quả, Hội đồng Sơ khảo thống nhất giới thiệu 120 tác phẩm để chấm chung khảo. Cụ thể, Tiểu ban Báo in 1 (xã luận, bình luận, chuyên luận…) lựa chọn 15 tác phẩm, Tiểu ban Báo in 2 (phóng sự, điều tra, bài phản ánh…) lựa chọn 31 tác phẩm, Tiểu ban Báo điện tử lựa chọn 27 tác phẩm, Tiểu ban Báo hình lựa chọn 26 tác phẩm, Tiểu ban Phát thanh lựa chọn 13 tác phẩm, Tiểu ban Ảnh lựa chọn 8 tác phẩm.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phan Thăng An đánh giá các tiểu ban sơ khảo đã làm việc khẩn trương, trách nhiệm, lựa chọn được các tác phẩm tiêu biểu để giới thiệu vào chấm chung khảo. Đồng chí lưu ý Ban Tổ chức Giải cần làm tốt hơn nữa công tác truyền thông, quảng bá rộng rãi về Giải Búa liềm vàng, có hình thức tuyên truyền, định hướng tốt hơn nữa trong năm sau để các cơ quan báo chí, truyền thông bám sát chủ đề, lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu từ cơ sở để gửi tham dự Giải…/.

P.V

FalseTổ chức
An Giang thông báo kết quả điểm kỳ thi nâng ngạch, thăng hạng năm 2023TinAdminAn Giang thông báo kết quả điểm kỳ thi nâng ngạch, thăng hạng năm 2023/Imagesnews/2023-11/Thongbao-kq_Key_27112023151750.jpg
27/11/2023 3:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Ngày 27/11, Hội đồng thi nâng ngạch, thăng hạng công bố kết quả điểm kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh An Giang năm 2023. Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh đăng toàn bộ nội dung:

Cong bo ket qua diem thi ky thi nang ngach thang hang nam 2023_page-0001.jpg

Cong bo ket qua diem thi ky thi nang ngach thang hang nam 2023_page-0002.jpg

Cong bo ket qua diem thi ky thi nang ngach thang hang nam 2023_page-0003.jpg

Cong bo ket qua diem thi ky thi nang ngach thang hang nam 2023_page-0004.jpg

Cong bo ket qua diem thi ky thi nang ngach thang hang nam 2023_page-0005.jpg

Cong bo ket qua diem thi ky thi nang ngach thang hang nam 2023_page-0006.jpg

Cong bo ket qua diem thi ky thi nang ngach thang hang nam 2023_page-0007.jpg

Cong bo ket qua diem thi ky thi nang ngach thang hang nam 2023_page-0008.jpg

Cong bo ket qua diem thi ky thi nang ngach thang hang nam 2023_page-0009.jpg

BBT

FalseTổ chức
Hội nghị giao ban tổng kết công tác dân vận năm 2023TinHạnh ChâuHội nghị giao ban tổng kết công tác dân vận năm 2023/SiteAssets/BDV-MT-giaoban-23-1.jpg
23/11/2023 3:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng 23/11, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam chù trì Hội nghị giao ban tổng kết công tác dân vận năm 2023 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.

BDV-MT-giaoban-23-2.jpg

Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Thị Thủy Tiên báo cáo đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ VN, các tổ chức chính trị -xã hội

BDV-MT-giaoban-23-3.jpg

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Hữu Giang phát biểu tại hội nghị

BDV-MT-giaoban-23-1.jpg

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị

Với chủ đề “Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQVN, các tổ chức chính trị -xã hội”, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận và hoạt động của MTTQVN, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; hiệu quả các mô hình sinh kế và điểm nhấn trong hoạt động chuyển đổi số...

Năm 2023, Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã quán triệt đầy đủ các lãnh đạo, chỉ đạo văn bản của Trung ương, của Tỉnh đến từng cán bộ, hội viên nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình trong thời kỳ mới và trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền đối với Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội.

Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội đã có những chuyển biến tích cực, hướng mạnh về cơ sở, lấy hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động làm thước đo đánh giá hàng năm, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng ở mỗi đơn vị.

Đồng thời, phát huy hiệu quả công tác vận động quần chúng, tạo sự đồng thuận của nhân dân tham gia thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tiếp tục được đẩy mạnh, tạo sức lan tỏa rộng lớn, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực. Đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, khơi dậy tính tự nguyện, trách nhiệm của Nhân dân đóng góp sức người, sức của vào xây dựng quê hương, đất nước.

Tổ chức, bộ máy Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp luôn được quan tâm, củng cố, kiện toàn; đội ngũ cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng vận động quần chúng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; nội dung, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam đề nghị, Ủy ban MTTQVN, các tổ chức chính trị  - xã hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, “Gần dân, hiểu dân, nghe dân nói và làm dân tin”; phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, nhất là tham gia tích cực trong thực hành dân chủ, thi đua phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Kịp thời phát hiện và nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến...

Đồng thời, tích cực phối hợp đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao hiệu quả công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình, nắm dư luận xã hội, đời sống, tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc trong Nhân dân, để chủ động, kịp thời tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy về chủ trương, giải pháp về công tác dân vận đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Tổ chức học tập, sinh hoạt nội dung chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2024 của tỉnh về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân". Phát hiện gương người tốt, việc tốt, tôn vinh và nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu. Tổ chức hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2024).

HẠNH CHÂU

FalseDân vận - Mặt trận
Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn mới ban hành của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng ĐảngTinNgọc HânHội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn mới ban hành của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng/SiteAssets/Hoinghi-quantriet-VBTW11-1.jpg
16/11/2023 11:30 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 16/11, tại Hội trường Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn mới ban hành của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

 Hoinghi-quantriet-VBTW11-1.jpg

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Văn phòng Tỉnh ủy An Giang

Tại điểm cầu An Giang, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chủ trì Hội nghị, đồng chí Ngô Hồng Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ cùng tham dự Hội nghị. Hội nghị tại điểm cầu An Giang được kết nối đến điểm cầu các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

 Hoinghi-quantriet-VBTW11-2.jpg

Đại biểu dự Hội nghị

Hội nghị nghe đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt: Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về “Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”; Quy định số 125-QĐ/TW, ngày 10/10/2023 của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập”; Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW,  ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”.

Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, đại biểu ở các điểm cầu bày tỏ đồng tình cao với nội dung các quy định, hướng dẫn mới được ban hành; nhất là đối với Quy định số 124-QĐ/TW “Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị” đã kế thừa những nội dung quan trọng của Quy định số 132-QĐ/TW ban hành năm 2018, nội dung phù hợp, tiếp thu đầy đủ các quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và có nhiều điểm mới đáp ứng yêu cầu tình hình hiện nay.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Các quy định, nội dung quán triệt tại Hội nghị lần này nhằm tiếp tục nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình, chủ động phát hiện, ngăn chặn biểu hiện suy thoái; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Đồng thời nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên.

Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng nhận thức đầy đủ, kịp thời nắm vững các chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề ra để vận dụng, triển khai thực hiện thống nhất và đạt kết quả cao ở địa phương, đơn vị. Quá trình triển khai bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, đúng thẩm quyền, trách nhiệm…/.

 NGỌC HÂN

TrueĐưa Nghị quyết vào cuộc sống; Tổ chức
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang nhân Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TinBích VânLãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang nhân Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam /SiteAssets/LDT-tham-MTTQ-tinh-18-11-23-1.jpg
15/11/2023 3:05 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng nay 15/11, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh An Giang do đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang đến thăm, chúc mừng Ban thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023).

 LDT-tham-MTTQ-tinh-18-11-23-1.jpg

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang đã trao tặng Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh những đóa hoa tươi thắm và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp của tỉnh nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11).

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những đóng góp của MTTQ Việt Nam các cấp thời gian qua vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh An Giang. Trong đó, Ủy ban MTTQ tỉnh và MTTQ các cấp trong tỉnh đã thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của một tổ chức chính trị, là nơi tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, động viên Nhân dân, các dân tộc trong tỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và tham gia thực hiện hiệu quả các hoạt động xã hội, từ thiện. MTTQ các cấp trong tỉnh cũng đã làm tốt vai trò của mình trong việc giám sát, phản biện xã hội, lắng nghe, tập hợp ý kiến của cử tri và Nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân, tham gia tốt công tác hòa giải ở cơ sở… góp phần vun đắp khối đại đoàn kết, tình làng nghĩa xóm ở cộng đồng dân cư ngày thêm gắn bó. Đồng thời mong muốn, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phát huy kết quả đạt được, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang trân trọng cảm ơn tình cảm và sự tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh dành cho MTTQ các cấp. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang sẽ tiếp thu đầy đủ định hướng, mong muốn của lãnh đạo tỉnh, cụ thể hóa vào các chương trình, mục tiêu, kế hoạch năm 2024 và những năm tiếp theo để hoàn thành tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, trọng tâm là lãnh đạo triển khai tổ chức thành công Đại hội MTTQVN các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029 sắp tới, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Bích Vân

TrueDân vận - Mặt trận
An Giang họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt NamTinTrung HiếuAn Giang họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam/SiteAssets/93-nam-mttqvn-ag-6.jpg
11/11/2023 3:00 CHYesĐã ban hành

​(TUAG)- Sáng 11/11, tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên), Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang tổ chức về nguồn và họp mặt lãnh đạo Mặt trận tỉnh, huyện qua các nhiệm kỳ, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023).

93-nam-mttqvn-ag-1.jpg 

Các đại biểu viếng đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

 93-nam-mttqvn-ag-2.jpg

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

 93-nam-mttqvn-ag-3.jpg

Các đại biểu tham quan Nhà trưng bày thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng

93-nam-mttqvn-ag-4.jpg

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người chiến sĩ cách mạng kiên trung, người lãnh đạo mẫu mực của Đảng, nhà nước ta.

Với 92 tuổi đời, hơn 70 năm hoạt động cách mạng, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho đất nước. Người là tấm gương đạo đức suốt đời cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phụng sự nhân dân. Đoàn cũng đã đến thăm, thắp hương tại ngôi nhà lưu niệm thời niên thiếu của Bác Tôn.

 93-nam-mttqvn-ag-5.jpg

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng phát biểu ôn lại truyền thống

 93-nam-mttqvn-ag-6.jpg

Tặng quà lưu niệm các đồng chí lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh qua các nhiệm kỳ

Trong không khí trang trọng, thấm tình đoàn kết, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 93 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/11930 - 18/11/2023)...

Phát huy truyền thống vẻ vang 93 năm của MTTQ Việt Nam, những năm qua, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh…

Trung Hiếu, Duy Anh

TrueDân vận - Mặt trận
An Giang tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh năm 2023 vào ngày 15/11TinAdminAn Giang tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh năm 2023 vào ngày 15/11/SiteAssets/TB-Nang-ngach-Thang-hang.jpg
08/11/2023 4:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Ngày 08/11/2023, Hội đồng thi nâng ngạch, thăng hạng ban hành Công văn số 29-CV/HĐT về việc triệu tập công chức, viên chức dự thi nâng ngạch, thăng hạng năm 2023. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đăng các văn bản liên quan đến kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh An Giang năm 2023.


Xem các văn bản:

1. Quyet dinh phe duyet danh sach du dieu kien khong du dieu kien du thi 2023 - kem danh sach.pdf

2. Quyet dinh phe duyet chi tieu du thi nang ngach thang hang nam 2023 - kem danh sach.pdf

3. Quyet dinh to chuc ky thi nang ngach thang hang nam 2023.pdf

4. Cong van to chuc ky thi nang ngach thang hang nam 2023 (kem tai lieu on thi).pdf

5. Cong van to chuc on tap ky thi nang ngach thang hang nam 2023.pdf

6. Cong van trieu tap cong chuc vien chuc du thi nang ngach thang hang nam 2023.pdf

BBT

False
Thí sinh Trần Thị Diễm My xuất sắc đạt giải Nhất Hội thi tìm hiểu về nội dung Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú TrọngTinCao ThắngThí sinh Trần Thị Diễm My xuất sắc đạt giải Nhất Hội thi tìm hiểu về nội dung Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng/SiteAssets/PT-hoithi-TBT-HCM-23-9.jpg
08/11/2023 2:30 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Sau 02 ngày tranh tài (07 và 08/11), Hội thi tìm hiểu về nội dung Tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 do Huyện ủy Phú Tân tổ chức đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đến dự Lễ bế mạc có đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Thi Hồng Thúy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Tân.

PT-hoithi-TBT-HCM-23-9.jpg 

Đồng chí Thi Hồng Thúy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Tân trao giải Nhất cho thí sinh Trần Thị Diễm My, đảng viên Chi bộ Thanh tra huyện

 PT-hoithi-TBT-HCM-23-10.jpg

Đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải Nhì cho các thí sinh

Hội thi có sự tham gia của 20 thí sinh xuất sắc được chọn từ 56 chi, đảng bộ cơ sở trong toàn huyện. Ở phần thi này, các thí sinh trải qua 02 nội dung thi gồm: thuyết trình nội dung chuyên đề dự thi với thời gian từ 15 đến 20 phút và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 11 giải cho các thí sinh đạt điểm cao tại Hội thi, trong đó, thí sinh Trần Thị Diễm My - đảng viên Chi bộ Thanh tra huyện xuất sắc đạt giải Nhất, 02 thí sinh Võ Thị Phương Duy - đảng viên Đảng bộ trường THCS-THPT Phú Tân và Nguyễn Hải Tường Vi - đảng viên Đảng bộ xã Long Hòa đồng giải Nhì, 03 thí sinh: Trần Quốc Tuấn - Đảng bộ xã Phú Thành, Nguyễn Phú Tân - Đảng bộ xã Bình Thạnh Đông, Phạm Thị Bích Lũy - Đảng bộ xã Phú Hưng đạt giải Ba. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 05 giải Khuyến khích.

 PT-hoithi-TBT-HCM-23-11.jpg

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi chụp ảnh lưu niệm với các thi sinh đạt giải

 PT-hoithi-TBT-HCM-23-12.jpg

Đồng chí Thi Hồng Thúy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Tân phát biểu bế mạc Hội thi

Phát biểu bế mạc Hội thi, đồng chí Thi Hồng Thúy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Tân, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi nhấn mạnh: "Hội thi đã khép lại với những dấu ấn đậm nét, thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, lan tỏa Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong toàn Đảng bộ huyện; qua đó nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vận dụng hiệu quả những vấn đề lý luận và thực tiễn được đề cập trong Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Tân đề nghị: "Trong thời gian tới, các cấp ủy tăng cường tuyên truyền, lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta. Đồng thời, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung và các đồng chí tham gia Hội thi nói riêng để nâng cao kiến thức và hoàn thiện kỹ năng, phục vụ tốt công tác tuyên truyền tại cơ sở…".

Thông qua Hội thi nhằm giúp các cấp ủy đảng đánh giá trình độ, năng lực, khả năng nghiên cứu, vận dụng lý luận vào thực tiễn một cách sáng tạo, linh hoạt của từng thí sinh, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cấp mình hiệu quả, góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Cao Thắng, Kiều Trinh

TrueĐưa Nghị quyết vào cuộc sống; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Phú Tân: Khai mạc Hội thi tìm hiểu nội dung Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023TinNguyễn LamPhú Tân: Khai mạc Hội thi tìm hiểu nội dung Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023/SiteAssets/PT-hoithi-TBT-HCM-23-6.jpg
07/11/2023 9:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 07/11, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân tổ chức khai mạc Hội thi tìm hiểu nội dung Tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Đến dự khai mạc Hội thi có đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Thi Hồng Thúy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

 PT-hoithi-TBT-HCM-23-1.jpg

PT-hoithi-TBT-HCM-23-2.jpg

Văn nghệ chào mừng Hội thi

 PT-hoithi-TBT-HCM-23-3.jpg

Đại biểu tham dự Hội thi

Tham dự Hội thi tìm hiểu nội dung Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, có 20 thí sinh đại diện các chi, đảng bộ cơ sở đã xuất sắc vượt qua vòng 1 (bài thi viết tự luận).

Ở vòng 1, mỗi thí sinh dự thi đã lựa chọn một hoặc nhiều nội dung trong tác phẩm để viết bài dự thi. Bài viết thể hiện nhận định sâu sắc của người tham gia dự thi về nội dung tâm đắc, từ đó liên hệ thực tế và rút ra bài học cho cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương để vận dụng vào thực tiễn.

PT-hoithi-TBT-HCM-23-4.jpg 

Đồng chí Thi Hồng Thúy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu khai mạc Hội thi

 PT-hoithi-TBT-HCM-23-5.jpg

Ban tổ chức Hội thi tặng hoa cho Ban giám khảo

Phát biểu khai mạc Hội thi, đồng chí Thi Hồng Thúy – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: Tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" là tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, có thể coi là cẩm nang về chủ trương, đường lối phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - một cuộc chiến không tiếng súng nhưng vô cùng quyết liệt, cam go trong tình hình hiện nay, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và Nhân dân phải vào cuộc. Đây là lần đầu tiên Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân tổ chức Hội thi tìm hiểu về nội dung Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; các chi, đảng bộ cơ sở xem đây là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng, giúp cho cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức sâu sắc về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung cốt lõi Tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 PT-hoithi-TBT-HCM-23-6.jpg

Ban tổ chức Hội thi tặng quà cho các thí sinh dự thi

Tham dự vòng 2 này, các thí sinh sẽ trải qua 02 phần thi, gồm: thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo. Kết quả chung cuộc là điểm trung bình 3 phần của 2 vòng thi, tổng số điểm chia 6, trong đó điểm thi viết tự luận hệ số 2, điểm thuyết trình hệ số 3, trả lời câu hỏi hệ số 1.

 PT-hoithi-TBT-HCM-23-7.jpg

 PT-hoithi-TBT-HCM-23-8.jpg

Thí sinh trình bày các nội dung phần thi

Hội thi diễn ra trong 2 ngày (07 - 08/11/2023). Ban Tổ chức sẽ chọn 11 thí sinh đạt điểm cao tại Hội thi trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 05 giải Khuyến khích.

Nguyễn Lam

TrueĐưa Nghị quyết vào cuộc sống; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Văn phòng cấp Uỷ
An Giang: Trao Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2023TinNgọc HânAn Giang: Trao Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2023/SiteAssets/Trao-hhd-71123-3.jpg
02/11/2023 5:35 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 02/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2023. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chủ trì buổi lễ.

Trao-hhd-71123-1.jpg

Quang cảnh Lễ trao Huy hiệu Đảng

Nhân Kỷ niệm 106 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2023), Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang quyết định tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 203 đảng viên từ 30 năm đến 60 năm tuổi Đảng trong toàn tỉnh.

Lễ trao huy hiệu Đảng tại Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang đã trao Huy hiệu Đảng cho 14 đảng viên. Trong đó có: 05 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 05 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

 Trao-hhd-71123-2.jpg

 Trao-hhd-71123-3.jpg

Trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

 Trao-hhd-71123-4.jpg

Trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng

 Trao-hhd-71123-5.jpg

Trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng

 Trao-hhd-71123-6.jpg

 Đảng viên nhận Huy hiệu đảng phát biểu

 Trao-hhd-71123-7.jpg

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhiệt liệt chào mừng, gửi lời thăm hỏi, chúc mừng và bày tỏ sự trân trọng với những cống hiến to lớn của các đồng chí cao niên tuổi Đảng đối với sự nghiệp cách mạng, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đồng chí nhấn mạnh: Các đồng chí cao niên tuổi Đảng luôn là niềm tự hào của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà.

 Trao-hhd-71123-8.jpg

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí cao niên tuổi Đảng

Đồng chí Lê Hồng Quang ôn lại lịch sử, ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917). Vui mừng thông báo những kết quả quan trọng, nổi bật của tỉnh trong 9 tháng của năm 2023. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng chí hứa sẽ luôn đoàn kết, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng phát triển, xứng đáng với sự kỳ vọng của các đồng chí cao niên tuổi Đảng. Đồng chí mong muốn và tin tưởng với bề dày thành tích, kinh nghiệm của mình, các đồng chí cao niên tuổi Đảng thông qua các hình thức phù hợp, sẽ tiếp tục cống hiến trí tuệ, phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu, đóng góp kinh nghiệm quý báu góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh nhà ngày càng vững mạnh. Mãi là những chiến sĩ cộng sản kiên trung, những tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, con cháu noi theo, xứng đáng với phần thưởng cao quý được Đảng trao tặng./.

NGỌC HÂN

TrueTổ chức
1 - 30Next