Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksXây dựng Đảng

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!
 
Xây dựng Đảng - Dân vận - Mặt trận
 
 
 
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Phân loại
  
An Phú chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộTinNghĩa ThanhAn Phú chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ/SiteAssets/AP-sinhhoat-cbo-4.jpg
21/06/2024 3:00 CHNoĐã ban hành

​(TUAG)- Sáng ngày 21/6, Ban Tổ chức Huyện ủy An Phú phối hợp với Đảng ủy thị trấn An Phú chọn Chi bộ khóm An Thạnh, Đảng bộ thị trấn An Phú tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm thường kỳ và Chi bộ Trường Mầm non An Phú sinh hoạt điểm chuyên đề theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU ngày 19/9/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang về “Đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Huyện ủy cùng các đồng chí Thường trực Đảng ủy, cán bộ phụ trách công tác xây dựng Đảng và chi ủy chi bộ thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn, như: Thị trấn An Phú, thị trấn Đa Phước, xã Vĩnh Trường, xã Phú Hội và xã Vĩnh Hội Đông tham dự.

AP-sinhhoat-cbo-4.jpg 

Sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 6 năm 2024 của Chi bộ khóm An Thạnh, Đảng bộ thị trấn An Phú

Trong sinh hoạt thường kỳ tháng 6 năm 2024, Chi bộ khóm An Thạnh triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đảm bảo các yêu cầu của cuộc sinh hoạt, đúng quy trình các bước theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt chi bộ được đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể hơn, sát với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giới thiệu lịch sử Đảng bộ thị trấn An Phú giai đoạn 2000 - 2015… Tham gia các buổi sinh hoạt, các đảng viên đã mạnh dạn đóng góp nhiều vấn đề liên quan kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, tình trạng vay vốn tín dụng đen, các vấn đề liên quan đến chính sách an sinh xã hội; nâng cao tính chiến đấu trong “tự phê bình” và “phê bình” trên tinh thần “tự soi, tự sửa” của đảng viên trong chi bộ…

 AP-sinhhoat-cbo-1.jpg

Sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Trường Mầm non An Phú

Đối với sinh hoạt chuyên đề, chi bộ Trường Mầm non An Phú đã triển khai chuyên đề “Tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ đối với vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm” tại Trường Mầm non An Phú quý II năm 2024. Theo đó, nội dung sinh hoạt chi bộ chuyên đề được thực hiện đảm bảo đúng các bước, trình tự theo quy định; lồng ghép mời chuyên gia y tế thông tin về tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm trong và ngoài huyện; đảng viên mạnh dạn thảo luận đóng góp ý kiến để tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chuyên đề tại đơn vị trong thời gian tới…

 AP-sinhhoat-cbo-2.jpg

Ông Đoàn Bình Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn An Phú phát biểu đóng góp nội dung sinh hoạt chi bộ

 AP-sinhhoat-cbo-3.jpg

Ông Huỳnh Văn Lái, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyên ủy phát biểu rút kinh nghiệm

Ông Huỳnh Văn Lái, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyên ủy đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ điểm thường kỳ và chuyên đề của các chi bộ đều đạt yêu cầu đề ra. Đồng thời, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đề nghị cấp ủy các chi bộ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, nền nếp chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định; bám sát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để lựa chọn nội dung sinh hoạt phù hợp; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ gắn với kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của đảng viên; tiếp tục thực hiện tốt công tác phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên trong chi bộ phù hợp với vị trí, vai trò, năng lực đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao… góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ./.

Nghĩa Thanh

FalseTổ chức
Tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029Bài viếtTTCTTTTiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029/SiteAssets/DHMTTQ.png
13/06/2024 7:00 SAYesĐã ban hành

​(TUAG)- Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 là một sự kiện chính trị quan trọng nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội, đồng thời đề ra chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029.

DHMTTQ.png

Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 28/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về việc lãnh đạo đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Đề án số 01/ĐA-MTTQ-BTT, ngày 15/9/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc tổ chức đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029; để tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về khối đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 315/KH-MTTQ-BTT, ngày 12/10/2023; Kế hoạch số 314/KH-MTTQ-BTT, ngày 10/10/2023 về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị; tuyên truyền và phát động thi đua chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

65 Ủy viên UBMTTQVN TP Long Xuyên khóa XI (nhiệm kỳ 2024 - 2029) ra mắt

MTTQ cấp huyện và xã đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền và đăng ký công trình, phần việc để chào mừng đại hội MTTQ các cấp trong tỉnh. Đối với cấp tỉnh đã đăng ký 02 công trình: Vận động xây dựng 01 cây cầu nông thôn trị giá 1 tỷ đồng (đã khởi công). Vận động cất mới 500 căn nhà trị giá 25 tỷ đồng (đã hoàn thành). Đối với cấp huyện đã đăng ký 24 công trình, phần việc, tổng giá trị thành tiền là trên 60 tỷ 760 triệu đồng để xây dựng 15 cây cầu nông thôn, cất mới 238 căn nhà Đại đoàn kết, vận động mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; bê tông hóa đường nông thôn,… Một số công trình đăng ký nổi bật như: Huyện Chợ Mới vận động xây dựng 05 cầu dân sinh trên địa bàn với tổng trị giá 20 tỷ đồng và cất mới 100 căn nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá 05 tỷ đồng; huyện Châu Thành vận động Nhân dân cất mới cầu Dinh Sơn Trung tại xã Vĩnh An với trị giá 6,3 tỷ đồng; thành phố Long Xuyên vận động trùng tu di tích cách mạng xã Mỹ Khánh trị giá 3,5 tỷ đồng và vận động xây cầu Út Ổi tại phường Mỹ Quý trị giá 3 tỷ đồng; huyện Thoại Sơn vận động xây dựng 05 cầu nông thôn trị giá 2,5 tỷ đồng,v.v.. Đối với cấp xã đã thực hiện 146 công trình, phần việc chào mừng đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029 với tổng trị giá trên 43,912 tỷ đồng.

Để tổ chức thành công đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị triển khai và chọn xã Tân Trung (huyện Phú Tân) và phường Mỹ Phước (thành phố Long Xuyên) để tổ chức đại hội điểm cấp xã và thống nhất giao cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố, mỗi đơn vị chọn 01 xã để đại hội điểm cấp xã, sau đó rút kinh nghiệm để nhân rộng đại hội các xã trong huyện.

63 vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQVN thị xã Tịnh Biên khóa XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đến ngày 11/3/2024, toàn tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức đại hội điểm cấp xã; đến ngày 26/4/2024, toàn tỉnh đã hoàn thành đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã ở 156/156 xã, phường, thị trấn. Nhìn chung, công tác chuẩn bị đại hội điểm MTTQ cấp xã, huyện lần này được tiến hành rất chặt chẽ và chu đáo; công tác tuyên truyền về đại hội MTTQ được tăng cường. Điểm mới của đại hội điểm MTTQ xã lần này là hầu hết các đơn vị đã xây dựng phóng sự về một số kết quả hoạt động nổi bật trong nhiệm kỳ qua trình chiếu tại đại hội; các địa phương có thêm tiết mục văn nghệ đầu giờ tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đại hội. Đặc biệt có sự quan tâm lãnh đạo sâu sát và hỗ trợ tích cực của cấp ủy và chính quyền, nhất là việc chuẩn bị nhân sự Ủy ban MTTQ nhiệm kỳ mới và cán bộ chủ chốt của MTTQ, kinh phí đại hội, khen thưởng, trong đại hội điểm MTTQ cấp xã… qua đó, góp phần vào sự thành công của đại hội, đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy.

Việc lựa chọn các vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã trong nhiệm kỳ mới đảm bảo theo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Số lượng Ủy viên MTTQ Việt Nam xã từ 31 đến 45 vị, tỷ lệ tái cử không quá 60% so với đầu nhiệm kỳ, cơ cấu đủ thành phần, có mở rộng và tăng số cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực tôn giáo, dân tộc, doanh nghiệp, khuyến học, các tổ hợp tác, các mô hình tiêu biểu trong các cuộc vận động, từ thiện xã hội, nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Hầu hết các xã, phường đều có cơ cấu đại diện Đảng ủy tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ và cơ cấu thêm cán bộ thuộc các lĩnh vực thường xuyên phối hợp công tác Mặt trận như: Tư pháp, Lao động-Thương binh và xã hội, xóa đói giảm nghèo; Môi trường, Văn hóa… tham gia Ủy viên Mặt trận. Nhìn chung, về cơ cấu, thành phần tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp xã nhiệm kỳ này có sự quan tâm và chuẩn bị chặt chẽ, đảm bảo cơ bản về số lượng và chất lượng theo yêu cầu… Đối với đại hội MTTQ cấp huyện, huyện Châu Phú được chọn đại hội điểm của tỉnh. Đến cuối tháng 5/2024, hoàn thành đại hội MTTQ cấp huyện.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với khẩu hiệu hành động "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển" có ý nghĩa rất quan trọng; đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; về vị trí, vai trò của MTTQ trong giai đoạn mới. Đồng thời cũng là quá trình tổ chức Mặt trận từ cơ sở đến Trung ương đề ra các giải pháp thiết thực củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới. Mong rằng qua đại hội, công tác Mặt trận và phong trào thi đua yêu nước của tỉnh nhà sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới để Mặt trận thực sự là cơ sở của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp và văn minh.

BÙI VĂN TẶNG

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh

TrueDân vận - Mặt trận
Bộ Chính trị quy định về thẩm quyền của người đứng đầu tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dướiBài viếtAn BìnhBộ Chính trị quy định về thẩm quyền của người đứng đầu tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới/SiteAssets/XDD-quydinh-148.jpg
06/06/2024 3:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Ngày 23/5/2024, Bộ Chính trị ban hành Quy định 148-QĐ/TW về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

XDD-quydinh-148.jpg

Quy định số 148-QĐ/TW áp dụng đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị (gọi tắt là người đứng đầu cơ quan); cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và đơn vị sự nghiệp công lập (gọi chung là cán bộ).

Tạm đình chỉ công tác là việc buộc cán bộ dừng thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong thời hạn nhất định. Tạm đình chỉ công tác không phải là hình thức kỷ luật. Theo đó, việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý do Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định. Việc tạm đình chỉ đối với các chức danh cấp ủy viên, đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân, các chức danh tư pháp, ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ủy viên ban chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước và điều lệ của tổ chức.

Nguyên tắc thực hiện tạm đình chỉ công tác

1) Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác cán bộ, đúng căn cứ, thẩm quyền, trách nhiệm, thời hạn, thủ tục, hồ sơ theo quy định.

2) Bảo đảm ngăn chặn kịp thời tác động tiêu cực, gây cản trở việc xem xét, xử lý vi phạm đối với cán bộ. Nghiêm cấm lợi dụng việc tạm đình chỉ công tác vì mục đích cá nhân.

3) Người đứng đầu khi đã có thông báo nghỉ hưu, thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu, chuyển công tác hoặc đang bị xem xét kỷ luật, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo thì phải báo cáo và được sự đồng ý của thường trực cấp ủy cấp trên trực tiếp (hoặc cấp ủy cấp trên trực tiếp đối với những tổ chức đảng không có thường trực cấp ủy) trước khi thực hiện thẩm quyền tạm đình chỉ công tác.

Căn cứ tạm đình chỉ công tác trong trường hợp cần thiết

1) Cán bộ có hành vi vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống gây ảnh hưởng tiêu cực, bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức, cá nhân.

2) Cán bộ cố tình trì hoãn, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không thực hiện công việc thuộc thẩm quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3) Cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong quá trình thực thi công vụ.

4) Cán bộ đang bị xem xét, xử lý kỷ luật mà cố ý trì hoãn, trốn tránh không thực hiện yêu cầu của cấp có thẩm quyền trong quá trình xem xét, xử lý vi phạm của bản thân hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, ảnh hưởng của mình, của người khác để tác động, gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý.

5) Cán bộ bị kỷ luật đảng bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức và đang trong thời gian chờ xem xét, xử lý chức vụ chính quyền mà nếu tiếp tục công tác sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Căn cứ tạm đình chỉ công tác trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng

1) Cán bộ bị khởi tố để phục vụ công tác điều tra.

2) Trong quá trình xem xét, xử lý hành vi vi phạm của cán bộ, có cơ sở xác định phải xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên hoặc xử lý bằng pháp luật hình sự mà cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án có văn bản đề nghị tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ.

Thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác

1) Người đứng đầu có quyền quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới theo Danh mục kèm theo Quy định này khi có một trong những căn cứ được quy định tại Điều 4, Điều 5 của Quy định. Trường hợp chưa có trong Danh mục thì do người đứng đầu cấp có thẩm quyền bổ nhiệm và quản lý xem xét, quyết định tạm đình chỉ công tác.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; các cơ quan, đơn vị thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

2) Đề nghị cơ quan chức năng, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc ra quyết định tạm đình chỉ công tác hoặc yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ, xử lý vi phạm theo quy định.

3) Yêu cầu cán bộ bị tạm đình chỉ công tác chấp hành các yêu cầu của cơ quan chức năng hoặc người có thẩm quyền để phục vụ công tác xác minh, làm rõ, xử lý vi phạm.

Trách nhiệm người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác

Quy định số 148-QĐ/TW cũng quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác:

1) Kịp thời ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới khi có một trong những căn cứ được quy định tại Điều 4, Điều 5 của Quy định này; hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ công tác trong trường hợp không đúng quy định hoặc khi có kết luận không vi phạm, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ.

2) Chịu trách nhiệm về việc ra quyết định tạm đình chỉ công tác, hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ công tác. Công bố quyết định tạm đình chỉ công tác, quyết định hủy bỏ tạm đình chỉ công tác trong cơ quan, đơn vị nơi cán bộ công tác và gửi quyết định tạm đình chỉ công tác, quyết định hủy bỏ tạm đình chỉ công tác đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

3) Khi hết thời hạn tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ nếu có nhiều tình tiết phức tạp cần có thời gian tiếp tục xác minh, làm rõ vi phạm của cán bộ thì báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ trước khi gia hạn tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ.

Thời hạn tạm đình chỉ công tác

Quy định số 148-QĐ/TW nêu rõ: Thời hạn tạm đình chỉ công tác trong trường hợp cần thiết không quá 15 ngày làm việc, trường hợp phải gia hạn thì thời gian gia hạn tạm đình chỉ công tác tối đa không quá 15 ngày làm việc. Thời hạn tạm đình chỉ công tác trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước thực hiện theo đề nghị của cơ quan tiến hành tố tụng; thanh tra; kiểm tra; kiểm toán; thi hành án. Quyết định tạm đình chỉ công tác đương nhiên hết hiệu lực thi hành khi hết thời hạn tạm đình chỉ công tác.

Quyền và trách nhiệm của cán bộ bị tạm đình chỉ công tác

Cán bộ bị tạm đình chỉ công tác có quyền đề nghị người đứng đầu xem xét lại quyết định tạm đình chỉ công tác nếu có căn cứ xác định việc tạm đình chỉ công tác không đúng quy định; được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi được cơ quan chức năng kết luận không vi phạm, không bị xử lý vi phạm; chế độ, chính sách đối với cán bộ trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác được thực hiện như trước thời điểm bị tạm đình chỉ công tác.

Cán bộ bị tạm đình chỉ công tác có trách nhiệm chấp hành nghiêm quyết định tạm đình chỉ công tác; cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu có liên quan và chấp hành yêu cầu của người đứng đầu, cấp có thẩm quyền trong quá trình xác minh, làm rõ, xử lý vi phạm./.


FalseTổ chức
 An Giang tổ chức Hội thi “Cán bộ Dân vận khéo” năm 2024Tin An Giang tổ chức Hội thi “Cán bộ Dân vận khéo” năm 2024/SiteAssets/Thi-danvankheo-24-4.jpg
01/06/2024 6:25 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Ngày 31/5, Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang phối hợp với Văn phòng điều phối CTMTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức Hội thi “Cán bộ Dân vận khéo” năm 2024.

 Thi-danvankheo-24-1.jpg

Đại biểu dự bế mạc Hội thi

Hội thi với sự tham dự của 15 thí sinh đại diện cho 11 Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tham gia tranh tài với bốn phần thi: Truyền thông trên Fanpage “Dân vận An Giang”; tự giới thiệu; trắc nghiệm và thuyết trình.

Nội dung thi tập trung về công tác dân vận; những mô hình, điển hình hiệu quả trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao”; trên 04 lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh – quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh của địa phương, cơ quan, đơn vị; về các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, địa phương về công tác dân vận và chuyển đổi số; một số nội dung khác: Về truyền thống Dân vận, Mặt trận tổ quốc và các  tổ chức chính trị - xã hội, kỹ năng trong công tác dân vận, công tác vận động quần chúng.

 Thi-danvankheo-24-2.jpg

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Trưởng Ban Giám khảo Hội thi “Cán bộ Dân vận khéo” năm 2024 Võ Thị Thủy Tiên nhận xét phần thi của các thí sinh

Nhận xét, đánh giá về phần thi của các thí sinh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Trưởng Ban Giám khảo Hội thi “Cán bộ Dân vận khéo” năm 2024 Võ Thị Thủy Tiên đánh giá: Các thí sinh tham gia Hội thi đã vận dụng, cụ thể hóa công tác dân vận theo hình thức khác nhau một cách có hiệu quả và thiết thực, theo đặc thù của từng cơ quan, đơn vị. Tích cực tìm tòi, nghiên cứu, dàn dựng và chuẩn bị các phần thi có tính khoa học; khai thác nội dung phong phú, đa dạng lôi cuốn người xem. Thông qua các hình thức sân khấu hóa, thơ ca, hò vè, kịch… các thí sinh cùng với những thành viên trong đội của mình đã mang đến những phần thi độc đáo, hấp dẫn, phản ánh sinh động những kết quả, việc làm thiết thực của đơn vị mình.

Đối với phần thi thứ nhất “Truyền thông trên trang fanpage “Dân Vận An Giang””, hầu hết các video clip được thí sinh biên tập lại để giới thiệu mô hình “Dân vận khéo” ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình; phần thi đã thể hiện được tính mới về ứng dụng công nghệ thông tin trong truyên truyền về công tác dân vận. Về phần thi “Tự giới thiệu”, các thí sinh đã thể hiện đúng chủ đề Hội thi, giới thiệu khái quát về bản thân; một số nét chính về địa phương, cơ quan, đơn vị; kết quả nổi bật trong công tác dân vận tại địa phương, cơ quan, đơn vị; việc cụ thể hóa Nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống. Trong phần thi “Trắc nghiệm”, các thi sinh đã nắm vững nội dung câu hỏi để trả lời những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, quy chế dân chủ ở cơ sở, liên ngành vận động quần chúng, xây dựng lực lượng nòng cốt tại địa bàn dân cư. Đối với phần thi “Thuyết trình” các thí sinh có sự chuẩn bị tốt về nội dung, thể hiện sự tự tin trong diễn đạt, đảm bảo hiệu quả về tuyên truyền công tác dân vận ở cơ sở. Nổi bật tại Hội thi, các đội đã gắn linh hoạt giữa vấn đề lý luận với thực tiễn và đưa ra những phương pháp, biện pháp xử lý, giải quyết tốt các tình huống đặt ra về công tác dân vận.

 Thi-danvankheo-24-3.jpg

Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi “Cán bộ Dân vận khéo” năm 2024 Nguyễn Thị Liêm phát biểu bế mạc Hội thi

Phát biểu bế mạc Hội thi, đồng chí Nguyễn Thị Liêm, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi  “Cán bộ Dân vận khéo” năm 2024 khẳng định: Hội thi đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Đây thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tính lan tỏa tích cực, đồng thời là dịp để trao đổi nghiệp vụ và học tập kinh nghiệm thực tiễn lẫn nhau nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về hiệu quả hoạt động, nâng cao năng lực và phẩm chất của đội ngũ tuyên truyền viên trong hệ thống dân vận.

Đồng chí mong muốn sau Hội thi, các thí sinh sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, ra sức cùng tập thể, vận dụng ngày một tốt hơn kiến thức, kinh nghiệm đã được tích luỹ để ngày càng phát huy hiệu quả tích cực công tác dân vận, với phương châm “Mỗi thí sinh là một tuyên truyền viên nòng cốt”, để vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước từ cơ sở; tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”….

 Thi-danvankheo-24-4.jpg

Trao Giải Nhất Hội thi
 Thi-danvankheo-24-5.jpg

Trao Giải Nhì Hội thi
Thi-danvankheo-24-6.jpg

Trao Giải Ba Hội thi
 Thi-danvankheo-24-7.jpg

Trao Giải khuyến khích Hội thi

Thi-danvankheo-24-8.jpg
 Thi-danvankheo-24-9.jpg

Trao Giải Phụ Hội thi
 Thi-danvankheo-24-10.jpg

Ảnh lưu niệm tại Hội thi


NGỌC HÂN

FalseDân vận - Mặt trận
Đại hội Đại biểu MTTQVN thị xã Tịnh Biên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029TinNguyễn HảoĐại hội Đại biểu MTTQVN thị xã Tịnh Biên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029/SiteAssets/TB-daihoi-MTTQ-6.jpg
31/05/2024 8:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Trong 2 ngày 28 và 29/5, Ủy ban MTTQVN thị xã Tịnh Biên tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQVN thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dự đại hội có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang Bùi Văn Tặng; Bí thư Thị ủy Tịnh Biên Nguyễn Hồng Đức; Chủ tịch UBND thị xã Tịnh Biên Phạm Thành Nhơn.

 TB-daihoi-MTTQ-1.jpg

TB-daihoi-MTTQ-2.jpg

TB-daihoi-MTTQ-3.jpg

Đại biểu tham dự

TB-daihoi-MTTQ-4.jpg

 Bí thư Thị uỷ Tịnh Biên Nguyễn Hồng Đức và Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nguyễn Thanh Tân chúc mừng đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên của thị xã Tịnh Biên đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; triển khai sâu rộng, có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng Đảng bộ, chính quyền thị xã hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh. Các hoạt động vì người nghèo, an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, đặc biệt là huy động cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và nhiều nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch dịch Covid-19. Trong 5 năm (từ 2019 - 2024), thị xã đã vận động, tiếp nhận nguồn đóng góp hơn 126 tỷ đồng (gồm tiền và hiện vật), qua đó đã cất mới trên 550 căn nhà đại đoàn kết, trao hơn 100 ngàn phần quà, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn; xây dựng 7 cầu giao thông nông thôn, v.v.. góp phần từng bước cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân.

 TB-daihoi-MTTQ-5.jpg

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang Bùi Văn Tặng phát biểu tại Đại hội

Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang và Thị ủy Tịnh Biên đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề nghị MTTQVN các cấp của thị xã Tịnh Biên trong nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò là “Mái nhà chung”, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, động viên các tầng lớp nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua, cùng Đảng bộ, chính quyền thị xã hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng đô thị trẻ vùng biên phát triển nhanh, bền vững.

 TB-daihoi-MTTQ-6.jpg

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 63 vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQVN thị xã Tịnh Biên khóa XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ông Phan Thành Dũng được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã Tịnh Biên khóa XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

 TB-daihoi-MTTQ-7.jpg

UBMTTQVN tỉnh An Giang trao bảng tượng trưng tặng 50 căn nhà Đại đoàn kết cho TX. Tịnh Biên

Chúc mừng Đại hội, Ủy ban MTTQVN - Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” tỉnh An Giang đã trao hỗ trợ cất 50 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị xã với kinh phí 2,5 tỷ đồng. Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo trao tặng kinh phí cất 40 căn nhà đại đoàn kết trị giá 1,2 tỷ đồng.

TB-daihoi-MTTQ-8.jpg

TB-daihoi-MTTQ-9.jpg

TB-daihoi-MTTQ-10.jpg

Khen thưởng các tập thể, cá nhân

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng Đại hội Đại biểu MTTQVN tỉnh An Giang và trong thực hiện công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã được tuyên dương, khen thưởng.

Nguyễn Hảo

FalseDân vận - Mặt trận
Thông cáo báo chí về xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạmTinAdminThông cáo báo chí về xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm/SiteAssets/xay-dung-chinh-don-dang.jpg
24/05/2024 4:10 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Chiều ngày 24/5/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang phát hành Thông cáo báo chí về việc xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh An Giang đăng nội dung thông cáo.

 xay-dung-chinh-don-dang.jpg

Ngày 23/5/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang đã tổ chức phiên họp do đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì.

Tại phiên họp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm như sau:

I. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐẢNG VI PHẠM

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy:

1. Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc trong lãnh đạo, chỉ đạo để UBND huyện, một số ngành huyện và UBND xã, thị trấn có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý nhà nước, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản công; tạm ứng nguồn vốn ngân sách; công tác đấu thầu, đấu giá, thực hiện các công trình đầu tư, xây dựng, cải tạo, sửa chữa trên địa bàn huyện.

Vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2015 - 2020 là nghiêm trọng, làm giảm sút uy tín của tổ chức đảng, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

2. Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã vi phạm quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để UBND huyện, một số ngành huyện và UBND xã, thị trấn có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản công; tạm ứng nguồn vốn ngân sách; công tác đấu thầu, đấu giá, thực hiện các công trình đầu tư, xây dựng, cải tạo, sửa chữa và công tác thanh tra trên địa            bàn huyện.

Vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.II. ĐỐI VỚI CÁC ĐẢNG VIÊN VI PHẠM

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhận thấy:

1. Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ khóm Bình Long 2, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2015 - 2020 (từ tháng 7/2015 đến tháng 9/2019)

Đồng chí Nguyễn Thanh Phong trong thời gian là Bí thư Huyện ủy, đồng chí chịu trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng chí đã vi phạm quy chế làm việc, thiếu kiểm tra, giám sát trong lãnh đạo, chỉ đạo để UBND huyện vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về tài chính, tài sản, đấu thầu, đầu tư xây dựng.

Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Nguyễn Thanh Phong làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

2. Đồng chí Trương Trung Lập, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ khóm Thị 1, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới nhiệm kỳ 2016 - 2021 (từ tháng 7/2015 đến tháng 11/2017)

Đồng chí Trương Trung Lập với vai trò Phó Bí thư Huyện ủy, cùng chịu trách nhiệm chung về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 (từ tháng 7/2015 đến tháng 11/2017); trong thời gian là Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, đồng chí chịu trách nhiệm người đứng đầu về những khuyết điểm, vi phạm của UBND huyện từ năm 2016 đến tháng 11/2017; buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, để một số phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND xã, thị trấn vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về tài chính, tài sản, đấu thầu, đầu tư xây dựng.

Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Trương Trung Lập là nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

3. Đồng chí Trần Thị Yến Châu, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ khóm Thị 2, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Đồng chí Trần Thị Yến Châu, trong thời gian là Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của UBND huyện. Cá nhân đồng chí đã có khuyết điểm, vi phạm trong quản lý, khai thác các bến đò trên địa bàn huyện sai quy định.

Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Trần Thị Yến Châu là nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

4. Đồng chí Trần Hồng Bon, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới nhiệm kỳ 2011 - 2016 (từ năm 2015 đến tháng 6/2016); nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Chợ Mới (từ tháng 7/2016 đến tháng 10/2020)

Đồng chí Trần Hồng Bon, với vai trò Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và vi phạm khuyết điểm của UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021; thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới đồng chí có khuyết điểm, vi phạm trong quản lý, khai thác các bến đò trên địa bàn huyện; thời gian là Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Chợ Mới đồng chí có khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Trần Hồng Bon là nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

5. Đồng chí Đoàn Thanh Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới nhiệm kỳ 2021 - 2026 (từ tháng 7/2021 đến nay); nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch (từ tháng 01/2008 đến tháng 05/2013); nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất (từ tháng 5/2013 đến tháng 3/2015); nguyên Bí thư Đảng ủy (từ tháng 4/2016 đến tháng 7/2021), Chủ tịch UBND thị trấn Mỹ Luông (từ tháng 9/2017 đến tháng 7/2021)

Đồng chí Đoàn Thanh Lộc, với vai trò Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí cùng chịu trách nhiệm chung về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025; với vai trò là Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng chí Đoàn Thanh Lộc cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của UBND huyện Chợ Mới, nhiệm kỳ 2021 - 2026; thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch,  Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Mỹ Luông đồng chí có khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý, khai thác bến đò, đầu tư, xây dựng, quản lý tài chính.

Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Đoàn Thanh Lộc làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

* Các đồng chí nêu trên đã vi phạm Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy định những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

TCBC-kycm1.jpg

III. XÉT NỘI DUNG, TÍNH CHẤT, MỨC ĐỘ, HẬU QUẢ VÀ NGUYÊN NHÂN VI PHẠM, CĂN CỨ QUY ĐỊNH CỦA ĐẢNG VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VI PHẠM

1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định

a. Đối với tổ chức đảng

Cảnh cáo: Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Khiển trách: Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2020 - 2025.

b. Đối với đảng viên

Khiển trách: Đồng chí Đoàn Thanh Lộc.

Cảnh cáo: Đồng chí Trương Trung Lập, đồng chí Trần Thị Yến Châu và đồng chí Trần Hồng Bon.

Đối với đồng chí Cù Minh Trọng, Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới nhiệm kỳ 2021 - 2026 (từ tháng 8/2021 đến nay) với vai trò người đứng đầu UBND huyện đã có khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý nhà nước nhưng xét các nguyên nhân chủ quan, khách quan, thời gian, thời điểm, bối cảnh xảy ra khuyết điểm, vi phạm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu đồng chí kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm.

2. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định

Khiển trách: Đồng chí Nguyễn Thanh Phong.

Các đồng chí Võ Nguyên Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Huyện ủy Chợ Mới (từ tháng 10/2019 đến tháng 10/2020); đồng chí Nguyễn Hồng Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy Tịnh Biên, nguyên Bí thư Huyện ủy Chợ Mới (từ tháng 11/2020 đến tháng 3/2024) có khuyết điểm vi phạm trong công tác lãnh đạo, kiểm tra, giám sát nhưng xét các nguyên nhân chủ quan, khách quan, thời gian, thời điểm, bối cảnh xảy ra khuyết điểm, vi phạm. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu 02 đồng chí kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm.

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY AN GIANG

FalseKiểm tra
Thoại Sơn: Tuyên dương gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhTinKim CươngThoại Sơn: Tuyên dương gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh/SiteAssets/TS-tuyenduong-dienhinh-2.jpg
22/05/2024 10:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Chiều ngày 21/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Thoại Sơn tổ chức Hội nghị tuyên dương gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 - 2024. Tham dự có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Thịnh; Bí thư Huyện ủy Nguyễn Như Anh; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Huỳnh Công Trường.

 TS-tuyenduong-dienhinh-1.jpg

Quán triệt tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các quan điểm, chủ trương của Đảng về chăm lo đời sống nhân dân, các cấp ủy, chính quyền xác định công tác chăm lo đời sống nhân dân là yêu cầu, nhiệm vụ chính trị quan trọng, là nội dung trọng tâm, cốt lõi trong quá trình xây dựng nghị quyết, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương qua các thời kỳ. Theo đó, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã không ngừng phát động các phong trào thi đua yêu nước và chăm lo đời sống nhân dân được cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia, từ đó đã huy động được nhiều nguồn lực đẩy mạnh tiến độ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân và đạt được một số kết quả như: Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 73,5 triệu đồng; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia trên địa bàn đạt 80,59% (54/67 trường); công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thường xuyên, hệ thống cơ sở y tế được nâng cấp, chất lượng khám chữa bệnh cho người dân có nhiều cải thiện, tỷ lệ bác sĩ đạt 6,06/10.000 dân; huyện có 92,75% tổng số người dân tham gia bảo hiểm y tế và 98,60% hộ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm còn 1,32%; việc triển khai, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân tiếp tục thực hiện tốt, trong đó, nổi bật là mô hình quỹ khuyến học, khuyến tài với 23 quỹ khuyến học đang hoạt động, vận động được tổng số tiền là 21 tỷ đồng;...

TS-tuyenduong-dienhinh-2.jpg 

TS-tuyenduong-dienhinh-3.jpg

TS-tuyenduong-dienhinh-4.jpg

TS-tuyenduong-dienhinh-5.jpg

Dịp này, UBND huyện khen thưởng 29 tập thể và 19 cá nhân có thành tích học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 TS-tuyenduong-dienhinh-6.jpg

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Như Anh nhấn mạnh: Tiếp tục quán triệt, sinh hoạt Chuyên đề năm 2024 của tỉnh về “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân”. Kết hợp triển khai thực hiện việc học tập và làm theo gương Bác gắn với duy trì tác phong, lề lối làm việc gần dân, sát dân, cầu thị, lắng nghe kịp thời tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị đề xuất của Nhân dân; thực hiện tốt chủ đề năm 2024 với phương châm hướng về cơ sở; nhân rộng các gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác; chú trọng đưa học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị...

Kim Cương

FalseTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Chợ Mới sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị TinHạnh ChâuChợ Mới sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị /SiteAssets/CM-soket-KL01-4.jpg
21/05/2024 5:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Chiều 20/5, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới (tỉnh An Giang) Nguyễn Thị Minh Kiều chủ trì Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 ­CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

CM-soket-KL01-1.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

CM-soket-KL01-3.jpg

Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Lê Trần Minh Hiếu báo cáo tham luận tại hội nghị

CM-soket-KL01-2.jpg

Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Thị Minh Kiều kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Thị Minh Kiều ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời nhấn mạnh: Từ nay đến cuối năm 2024 và cả giai đoạn 2023-2025, Đảng bộ huyện thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, trong đó có công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Qua đó, đề nghị cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị các cấp phát huy ý thức tự giác, trách nhiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; quy định về những điều đảng viên không được làm và các quy định nêu gương. Trong đó làm tốt hơn nữa 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương; xem là giải pháp quan trọng xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cở sở bốn tốt”.

CM-soket-KL01-4.jpg

Cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị các cấp cần chỉ đạo, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đồng thời, nêu cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện những khâu đột phá, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, những vấn đề bức xúc, để tập trung giải quyết kịp thời, thỏa đáng, dứt điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

CM-soket-KL01-5.jpg

Qua 3 năm thực hiện kết luận 01-KL/TW, Chợ Mới đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, trên 180 mô hình học tập và làm theo Bác thiết thực, nhất là chăm lo đời sống Nhân dân, góp phần làm cho tư tưởng, tấm gương của Bác ngày càng đi vào đời sống, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Điểm nhấn nổi bật là phong trào thi đua Dân vận khéo và Dân vận khéo tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện 4 Đề án (cầu, đường, nhà, hoa) của Ban Thường vụ Huyện ủy. Đến nay, đã huy động gần 86,4 tỷ đồng xây dựng 1.944 nhà ở cho hộ nghèo; trên 53,4 tỷ đồng xây dựng 121 cầu bê tông; trên 96,6 tỷ đồng xây dựng 176 tuyến đường giao thông nông thôn dài 175,654 km; gần 2 tỷ đồng trồng hoa và cây xanh tại 170 tuyến đường… ; góp phần đưa huyện Chợ Mới đạt 15/15 xã nông thôn mới (5 xã nông thôn mới nâng cao), thành lập thị trấn Hội An…

CM-soket-KL01-6.jpg

Dịp này, UBND huyện Chợ Mới tặng Giấy khen 23 tập thể, 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

HẠNH CHÂU

FalseTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộBài viếtAn BìnhThí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ/SiteAssets/BAC-HO-dao-duc-cach-mang.jpg
21/05/2024 5:25 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Ngày 23/4/2024, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 142-QĐ/TW thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ. Quy định này quy định về phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện thí điểm về công tác cán bộ, gồm: Giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của người đứng đầu; bầu bổ sung ủy viên ban thường vụ cấp ủy cùng cấp; bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trưởng cấp dưới trực tiếp thuộc thẩm quyền quản lý. Quy định thực hiện thí điểm đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị từ cấp huyện trở lên (đối với Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương có quy định riêng).


Quy định yêu cầu bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; nguyên tắc tập trung dân chủ; công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, giữ gìn đoàn kết nội bộ; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị. Người đứng đầu có thể thực hiện hoặc không thực hiện thẩm quyền được giao theo Quy định này và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, thực hiện quy trình công tác cán bộ đối với nhân sự do người đứng đầu giới thiệu theo quy định.

Đối với giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó, căn cứ chủ trương của cấp có thẩm quyền, tại bước 01 của quy trình nhân sự theo Điều 21, Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, người đứng đầu được giới thiệu nhân sự như sau:

Trường hợp nhân sự từ nguồn tại chỗ, người đứng đầu căn cứ số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ và danh sách nhân sự trong quy hoạch lựa chọn, giới thiệu 01 nhân sự cho 01 chức danh để cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị xem xét đưa vào danh sách, tiến hành các bước tiếp theo. Trường hợp nhân sự từ nguồn ở nơi khác: Người đứng đầu căn cứ số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ giới thiệu 1 nhân sự cho 1 chức danh để cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị xem xét tiến hành quy trình nhân sự.

Đối với giới thiệu nhân sự bầu bổ sung ủy viên ban thường vụ cấp ủy, khi khuyết số lượng ủy viên ban thường vụ thì người đứng đầu căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện, đề án công tác nhân sự đại hội, danh sách quy hoạch để lựa chọn, giới thiệu nhân sự cho tập thể ban thường vụ xem xét, trình ban chấp hành giới thiệu bổ sung ủy viên ban thường vụ; nếu nhân sự được ban chấp hành thống nhất giới thiệu thì ban thường vụ trình xin ý kiến cấp có thẩm quyền trước khi tiến hành bầu cử.

Đối với bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trưởng cấp dưới trực tiếp, người đứng đầu được quyền xem xét bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trưởng của tổ chức, cơ quan, đơn vị ở cấp hành chính do mình trực tiếp quản lý theo quy định, như sau: Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ, sau khi trao đổi, thống nhất ý kiến với cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, người đứng đầu quyết định bổ nhiệm cán bộ. Khi có căn cứ xem xét miễn nhiệm cán bộ theo quy định thì trong thời hạn 15 ngày làm việc, người đứng đầu ban hành quyết định miễn nhiệm cán bộ và gửi văn bản đến cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ.

Người đứng đầu bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác của nhân sự do mình giới thiệu. Thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ, quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Chịu trách nhiệm về quyết định của mình kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu trong các trường hợp sau: Giới thiệu cán bộ để bầu cử, bổ nhiệm thiếu công tâm, khách quan; không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác. Miễn nhiệm cán bộ không bảo đảm căn cứ, thủ tục theo quy định.

Việc xem xét xử lý trách nhiệm của người đứng đầu trong trường hợp vi phạm quy định này được thực hiện theo quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và các quy định có liên quan./.

AN BÌNH

FalseTổ chức
An Giang giao lưu gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dânTinNguyễn LamAn Giang giao lưu gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân/SiteAssets/AG-Giao-luu-HDH24-1.jpg
17/05/2024 1:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Tối ngày 16/5, Tỉnh ủy An Giang tổ chức Chương trình giao lưu gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh ATV - Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang.

AG-Giao-luu-HDH24-1.jpg

AG-Giao-luu-HDH24-2.jpg

Tiết mục văn nghệ chào mừng

 AG-Giao-luu-HDH24-3.jpg

Đại biểu tham dự tại phim trường

Đồng chí Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Văn Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Giao lưu; đồng chí Lâm Phước Nguyên -  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Lâm Quang Thi -  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Châu Đốc; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đoàn viên thanh niên cùng 16 gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân đến dự.

 AG-Giao-luu-HDH24-4.jpg

Các đại biểu đã giao lưu trực tiếp với 3 gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân gồm: Hòa thượng Thích Tôn Quảng, Trụ trì chùa Bửu Sơn (xã An Hảo, TX Bịnh Biên); Thiếu tá Trần Văn Sang, Bí thư Chi bộ Hướng dẫn đăng ký quản lý cư trú, cấp, quản lý Căn cước công dân thuộc Đảng bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; đồng chí Trịnh Ngọc Mỹ Cầm - Phó Chủ tịch UBND xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn.

AG-Giao-luu-HDH24-12.jpg

Đồng chí Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa đại biểu giao lưu

AG-Giao-luu-HDH24-13.JPG

AG-Giao-luu-HDH24-14.JPG

Giao lưu với khán giả tại phim trường.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh An Giang, việc học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn được triển khai thực hiện đồng bộ, thông suốt trong cán bộ, đảng viên và lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, mang lại hiệu quả cụ thể, thiết thực. Qua đó, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác Hồ, Bác Tôn ở các ngành, các cấp và trong Nhân dân. Tại buổi giao lưu, các đại biểu đã được xem phóng sự khái quát về kết quả triển khai việc học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn trên địa bàn tỉnh năm 2024 và những nét nổi bật qua việc làm, hành động của các tập thể, cá nhân là gương điển hình tiêu biểu. Giao lưu với 03 gương điển hình tiêu biểu. Biểu dương, vinh danh 16 gương điển hình học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn.

AG-Giao-luu-HDH24-5.jpg 

Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương phát biểu tại buổi giao lưu

Phát biểu tại buổi giao lưu, đồng chí Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Thông qua chuyên đề “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã xác định rõ những nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến tích cực, thực chất, rõ nét trong công tác chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Buổi giao lưu là dịp để cùng gặp gỡ giao lưu, biểu dương 16 điển hình tiêu biểu được các huyện, thị, thành và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy lựa chọn, giới thiệu trong hàng ngàn những điển hình trong toàn tỉnh. Mỗi tập thể, cá nhân ở các địa phương khác nhau; các ngành, các lĩnh vực khác nhau nhưng đều có điểm chung, đó là tất cả đều rất nỗ lực, cố gắng và đều đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn. Thông qua mỗi điển hình là một câu chuyện đầy ý nghĩa về những việc làm bình dị mà cao quý; những tấm lòng vì nước, vì dân; trọng nghĩa tình; góp phần chia sẻ, lan tỏa những thông điệp về lòng nhân ái, tình yêu thương... đến với tất cả cộng đồng.

AG-Giao-luu-HDH24-6.jpg

Đồng chí Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cô Trương Thị Trọng (phường Long Thạnh, TX Tân Châu) có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

AG-Giao-luu-HDH24-7.jpg

Đồng chí Lê Văn Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa và bằng khen cho các gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân.

AG-Giao-luu-HDH24-8.jpg

Đồng chí Lâm Phước Nguyên -  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Lâm Quang Thi -  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Châu Đốc tặng hoa và bằng khen cho các gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân

Để việc học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn trên địa bàn tỉnh ngày càng thiết thực, hiệu quả, đồng chí Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gợi mở một số vấn đề: Cần tiếp tục làm thật tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để cùng nhau nhận thức sâu sắc hơn; làm cho những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách, tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, góp phần xây dựng văn hóa, con người An Giang - làm cho những điều tử tế, tốt đẹp ngày càng thấm sâu, lan tỏa mạnh mẽ và trở thành dòng chủ lưu trong đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh.

Mỗi người chúng ta hãy cố gắng từng ngày, từng giờ làm những việc có lợi cho dân, cho nước, coi đó là trách nhiệm và danh dự của bản thân. Tất cả những điều đó sẽ tạo ra sức mạnh cộng hưởng và lan tỏa rộng khắp, trở thành động lực mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc quê hương, đất nước.

Đối với các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục xây dựng, phát hiện, tôn vinh kịp thời và nhân rộng hơn nữa các nhân tố mới, các mô hình hay, cách làm hiệu quả; đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua của các cấp, các ngành; trong mọi tầng lớp nhân dân; trên tất cả các lĩnh vực - tạo sức lan tỏa, khơi dậy niềm tin, lý tưởng và nhiệt huyết. Đồng thời, cần nghiêm khắc phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm; kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, thói vô cảm, vô trách nhiệm; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch…

 AG-Giao-luu-HDH24-9.jpg

AG-Giao-luu-HDH24-10.jpg

AG-Giao-luu-HDH24-11.jpg

Các đại biểu tham quan triển lãm

Nhằm góp phần lan tỏa, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trên địa bàn tỉnh và nhân lên những điều tốt đẹp trong cuộc sống, trong chương trình giao lưu đồng chí Trần Thị Thanh Hương đã phát động Cuộc thi Sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, Bác Tôn” tỉnh An Giang giai đoạn 2024-2025. Cuộc thi năm nay tiếp tục mở rộng đối tượng dự thi cho mọi công dân Việt Nam, không phân biệt giới tính, thành phần, độ tuổi; tâm huyết với An Giang; có sáng tác mới phù hợp với chủ đề, thể lệ của Cuộc thi đều có thể gửi tác phẩm tham gia dự thi. Giải thưởng lần này sẽ tiếp tục được cơ cấu theo 3 nhóm thể loại: Tác phẩm văn học, nghệ thuật; Tác phẩm báo chí; Giải thưởng dành cho các địa phương, đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá Cuộc thi. Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Kể từ ngày phát động đến hết ngày 15/3/2025.

Nguyễn Lam

TrueTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
An Giang trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2024TinNgọc HânAn Giang trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2024/SiteAssets/AG-trao-HHD-19524-2.jpg
16/05/2024 4:20 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Trong không khí vui tươi hướng đến kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), chiều ngày 16/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí cao niên tuổi Đảng. Đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang chủ trì buổi lễ. Cùng dự lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

 AG-trao-HHD-19524-1.jpg

Văn nghệ chào mừng

Dịp 19/5/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang Quyết định tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 331 đảng viên cao niên đang sinh hoạt tại các chi, đảng bộ trên địa bàn tỉnh.

 AG-trao-HHD-19524-2.jpg

Trao Huy hiệu 75, 65 năm tuổi Đảng

 AG-trao-HHD-19524-3.jpg

Trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

 AG-trao-HHD-19524-4.jpg

Trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng

 AG-trao-HHD-19524-5.jpg

Trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao Huy hiệu Đảng cho 23 đảng viên cao niên tuổi Đảng. Trong đó, trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho 01 đảng viên; Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho 01 đảng viên, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 07 đảng viên; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 07 đảng viên; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 07 đảng viên.

 AG-trao-HHD-19524-6.jpg

 AG-trao-HHD-19524-7.jpg

Các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng phát biểu

Các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được đứng vào hàng ngũ của Đảng, đặc biệt khi được nhận Huy hiệu Đảng vào dịp Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh nhật Bác và khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững, phát huy phẩm chất cao đẹp của người đảng viên, tiên phong, gương mẫu, chung sức xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 AG-trao-HHD-19524-8.jpg

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng phát biểu

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi tới các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đợt này lời thăm hỏi và lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc!...

Đồng chí khẳng định: Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên nhiều kỳ tích hào hùng và chiến công chói lọi. Những thắng lợi vẻ vang của Đảng và Nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và quá trình phát triển đất nước có sự đóng góp vô cùng to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên, trong đó, có các đảng viên nhận huy hiệu Đảng hôm nay. Dù ở cương vị, hoàn cảnh nào, các đồng chí đã luôn tích cực, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào cách mạng ở địa phương, đơn vị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận và luôn trân trọng những cống hiến của các đồng chí.

Tin tưởng rằng với bề dày thành tích, kinh nghiệm của mình, các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng hôm nay sẽ tiếp tục cống hiến trí tuệ, phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu, thông qua những hình thức phù hợp, tiếp tục tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các phong trào tại địa phương. Các đồng chí mãi mãi là những chiến sỹ cộng sản kiên trung, tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, con cháu noi theo, xứng đáng với phần thưởng cao quý được Đảng ta trao tặng./.

NGỌC HÂN

TrueTổ chức
Tấm gương tuyệt vời của Bác mãi là nguồn động lực thôi thúc chúng ta noi theoBài viếtTTCTTTTấm gương tuyệt vời của Bác mãi là nguồn động lực thôi thúc chúng ta noi theo/SiteAssets/Sinhnhat-Bac-19-5-2024.jpg
14/05/2024 9:00 SAYesĐã ban hành
(TUAG)- “Cuộc đời của Hồ Chủ tịch trong như ánh sáng. Đó là tấm gương tuyệt vời về chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng nhân đạo và yêu mến Nhân dân thắm thiết, đạo đức chí công vô tư, tác phong khiêm tốn giản dị. Tư tưởng và đạo đức cao cả của Người mãi mãi soi sáng và nâng cao tâm hồn chúng ta”(1).

4-Bac-Ho-Nhan-Dan.jpg

Hướng đến 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024).

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, là một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc. Chủ tịch Cuba - Phiđen Caxtơrô từng ca ngợi: “Cuộc đời của Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng chói những phẩm chất cách mạng và cao cả nhất... Đồng chí Hồ Chí Minh thuộc lớp những người đặc biệt mà cái chết là mầm mống của sự sống và là nguồn cổ vũ đời đời bất diệt”(2). Sự đánh giá cao của bè bạn năm châu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh đem lại cho chúng ta niềm tự hào vô hạn. Tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là những hình ảnh tuyệt đẹp về đạo đức cách mạng mà còn là động lực, nguồn sức mạnh to lớn cho mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng noi theo.

Tấm gương gần dân, thương dân, vì dân

Đối với Nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, gần gũi, quý trọng; luôn yêu thương, chia sẻ, cảm thông; luôn tin tưởng và nhìn thấy ở Nhân dân nguồn sức mạnh vô tận. Theo Bác, yêu thương con người là làm mọi việc vì con người; dám hy sinh, dám dấn thân để đấu tranh giải phóng con người - trước hết với đất nước, với Nhân dân - đó là: "Trung với nước, hiếu với dân"; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Yêu thương con người thì phải thực hiện tự phê bình, phê bình chân thành, giúp nhau sửa chữa khuyết điểm, giúp cho mỗi người ngày càng tiến bộ, tốt đẹp hơn. Với mình thì nghiêm khắc; với người thì độ lượng, vị tha, kể cả với người lầm đường, lạc lối, mắc sai lầm, khuyết điểm. Để làm tốt điều đó, cần phải nắm vững dân tình, hiểu rõ dân tâm, quan tâm cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, làm cho dân hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi của người làm chủ đất nước. Việc quan tâm đến con người - không chỉ quan tâm, chăm sóc mà còn tạo điều kiện để con người vươn lên làm chủ vận mệnh của mình.

5-Bac-Ho-Nhan-Dan.jpg

Cả cuộc đời Người luôn trăn trở về cuộc sống của nhân dân

Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nhấn mạnh: “Hồ Chủ tịch đối xử với người, với việc luôn có lý, có tình. Bác dành muôn vàn tình thân yêu với đồng chí, đồng bào. Trong tình thương yêu đó, có chỗ cho mọi người, không quên, không sót một ai và sắp xếp cho mỗi người về việc làm, đời sống và học tập, vừa nghiêm khắc đòi hỏi, vừa yêu thương dìu dắt”. Người là hiện thân của tinh thần khoan dung, nhân ái Việt Nam; là biểu tượng của đạo đức cách mạng cao đẹp, là sứ giả của hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc.

Tấm gương mẫu mực về thực hành “nói đi đôi với làm”

Đối với Bác, “nói đi đôi với làm” không chỉ là lẽ sống, phương châm hoạt động mà còn là nguyên tắc thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, giữa suy nghĩ và hành động, giữa tư tưởng đạo đức và hành vi đạo đức.

Bác luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công việc, hài hòa và đúng đắn nhất mực giữa lời nói và việc làm. Theo Bác, nói đi đôi với làm, nói được làm được sẽ mang lại những hiệu quả lớn, được nhiều người hưởng ứng và làm theo. Chính vì vậy, trước hết tự mình phải tu dưỡng, rèn luyện, làm gương. Việc nêu gương phải thể hiện trong cả lời nói, việc làm và trách nhiệm.

Để nói đúng quan điểm, đường lối của Ðảng, theo Bác, cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc nghiên cứu, học tập lý luận Mác-Lênin. Nắm vững đường lối cách mạng để thực hiện cho đúng, để tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân làm cho đúng. Phải rèn luyện bản lĩnh vững vàng để có niềm tin vào mục tiêu lý tưởng cách mạng của Ðảng, dù trải qua những tình huống phức tạp, những bước ngoặt hiểm nghèo, vẫn luôn trung thành với Ðảng, với sự nghiệp cách mạng, bảo vệ nền độc lập dân tộc và xây dựng xã hội tự do, ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.

Tấm gương về phong cách làm việc khoa học, hiệu quả

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cán bộ, đảng viên phải có lòng nhiệt tình cách mạng và đó là yếu tố cơ bản trong phẩm chất của người lãnh đạo. Có nhiệt tình cách mạng, người cán bộ lãnh đạo mới say mê, tận tụy với công việc để tìm ra những phương án sáng tạo nhằm thực thi nhiệm vụ đạt hiệu quả cao.

6-Bac-Ho-Nhan-Dan.jpg

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp với Thường vụ Trung ương Đảng quyết định mở Chiến dịch Biên Giới (1950)

Trong công việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc nghiêm túc, suy nghĩ kỹ lưỡng, cẩn thận, làm đến nơi đến chốn; đồng thời, luôn tuân thủ nghiêm túc các khâu, các bước trong quy trình giải quyết, xử lý công việc. Người yêu cầu làm việc gì cũng phải điều tra rõ ràng, nghiên cứu, thu thập thông tin số liệu phải chính xác để nắm chắc thực chất tình hình, phân tích và nhận định đúng tình hình, có như thế mới có chính sách đúng. Làm việc phải có mục đích rõ ràng, chương trình, kế hoạch đặt ra phải phù hợp; phải đi sâu, đi sát, nắm việc, nắm người, nắm tình hình cụ thể. Phải xem xét, đối chiếu những ý kiến khác nhau, lựa chọn những ý kiến đúng, phù hợp, loại bỏ những thông tin sai không đúng sự thật.

Trong công tác lãnh đạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng vấn đề tổng kết thực tiễn để rút kinh nghiệm từng việc. Người yêu cầu, sau mỗi công việc dù thành công hay thất bại đều có tổng kết rút kinh nghiệm để tiến hành những công việc khác tốt hơn. Nhờ đó bổ sung kịp thời những chủ trương chưa đúng, chưa đủ và quan trọng hơn là rút ra những kết luận để bổ sung cho lý luận. Người chỉ rõ: “Công việc gì bất kỳ thành công hoặc thất bại, chúng ta cần phải nghiên cứu đến cội rễ, phân tách thật rõ ràng rồi kết luận. Kết luận đó sẽ là chìa khóa phát triển công việc và để giúp cho cán bộ tiến tới”.

*

*        *

Thời gian qua, An Giang luôn tập trung nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo để việc Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn - ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả cụ thể, thiết thực.

Qua đó, kế thừa những kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Giang qua các thời kỳ đã không ngừng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát huy ý chí tự lực, tự cường; chủ động, dám nghĩ, dám làm; vận dụng sáng tạo những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương và đạt được những thành tựu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai nội dung Chuyên đề năm 2024

Đặc biệt, năm 2024, với chủ đề “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định rõ những nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến tích cực, thực chất, rõ nét trong công tác chăm lo đời sống nhân dân, như: (1) Xác định chăm lo đời sống nhân dân là mục tiêu, nhiệm vụ chính trị thường xuyên, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; (2) Nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là vai trò của các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong cộng đồng cùng chăm lo đời sống nhân dân; (3) Tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng và đời sống của các tầng lớp nhân dân; huy động sức dân phải đi đôi với bồi dưỡng sức dân; những gì có lợi cho dân thì hết sức làm, những gì có hại cho dân thì hết sức tránh.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang thăm, tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng người già - trẻ mồ côi TP Châu Đốc

Trên cơ sở những nội dung đột phá đã được xác định; Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải phát huy vai trò nêu gương, nói đi đôi với làm; quan tâm cụ thể hóa, xác định những nội dung đột phá và tổ chức phát động, triển khai thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua sâu rộng trong mỗi đơn vị, địa phương, trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để cùng chung tay chăm lo đời sống nhân dân. Song song đó, thường xuyên tuyên truyền những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, những gương người tốt việc tốt trong việc chăm lo đời sống nhân dân; làm cho những điều tử tế, tốt đẹp ngày càng thấm sâu, lan tỏa mạnh mẽ và trở thành dòng chủ lưu trong đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh.


Đội xây cất nhà từ thiện ở các địa phương được lan tỏa trong tỉnh An Giang.

Có thể nói, đây chính là những mấu chốt rất quan trọng để khẳng định về một An Giang tiếp tục quyết tâm đoàn kết, chung sức, đồng lòng tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng - xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh; một An Giang quyết tâm, nỗ lực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển đồng bộ kinh tế, văn hóa, xã hội; một An Giang giàu lòng nhân ái, nghĩa tình, luôn quan tâm chăm lo cho công tác an sinh xã hội - không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Với niềm tin, khát vọng và quyết tâm xây dựng An Giang ngày càng giàu đẹp, cuộc sống của người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc… là những việc làm cụ thể, thiết thực, những đoá hoa tươi thắm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Giang - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng - kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Người.

TRẦN THỊ THANH HƯƠNG

UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

___________

(1) Lê Duẩn: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập tự do, vì Chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thắng lợi mới, tr.36.

(2) Hồ Chí Minh gương sáng đời đời, Nxb. Chính trị quốc gia, 1998.

 

TrueĐưa Nghị quyết vào cuộc sống; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Bà Hà Minh Trang giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024TinHạnh ChâuBà Hà Minh Trang giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024/SiteAssets/Hiepthuong-PCT-MTT-3.jpg
13/05/2024 12:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng 13/5, Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị lần thứ IX, khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024, để hiệp thương cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024. Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hồng Châu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Thái Thúy Xuân, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Ngọc và 65 ủy viên Ủy viên MTTQVN tỉnh đã đến dự

Hiepthuong-PCT-MTT-1.jpg

Theo đó, tại hội nghị đã thông qua tờ trình, hiệp thương cử bổ sung Ủy viên UB MTTQVN tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024 đối với bà Hà Minh Trang, Ủy viên Đảng đoàn, UB MTTQVN tỉnh An Giang khóa X, tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ VN tỉnh khóa X.

Hiepthuong-PCT-MTT-2.jpg

Với 100% ý kiến thống nhất, hội nghị tiếp tục hiệp thương cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ban Thường trực, Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024 đối với bà Hà Minh Trang và được 100% ý kiến thống nhất.

Hiepthuong-PCT-MTT-3.jpg

 Trước đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới Hà Minh Trang đến nhận nhiệm vụ tại Đảng đoàn UBMTTQVN tỉnh, để giới thiệu hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Hiepthuong-PCT-MTT-4.jpg

Tại hội nghị, đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của 64 vị Ủy viên UB MTTQVN tỉnh khóa X, với 100% ý kiến thống nhất với Đề án nhân sự Đại hội UB MTTQVN tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2024-2029 là 95 Ủy viên và nhân sự Ban Thường trực UB MTTQVN tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2024-2029 là 7 Ủy viên. Dự kiến đại hội UB MTTQVN tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra ngày 2 ngày (27 và 28/6/2024).

HẠNH CHÂU

FalseDân vận - Mặt trận
Ông Nguyễn Thanh Quang tái cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Long Xuyên khóa XI, nhiệm kỳ 2024-2029TinNguyễn HưngÔng Nguyễn Thanh Quang tái cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Long Xuyên khóa XI, nhiệm kỳ 2024-2029/SiteAssets/LX-Daihoi-MTTQ-7.jpg
10/05/2024 4:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng 10/5, Đại hội đại biểu MTTQVN thành phố Long Xuyên lần thứ XI (nhiệm kỳ 2024 - 2029) diễn ra phiên khai mạc chính thức. Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng; Bí thư Thành ủy Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây cùng 169/170 đại biểu được triệu tập tham dự đại hội.

LX-Daihoi-MTTQ-1.jpg

Đại biểu tham dự hội nghị

LX-Daihoi-MTTQ-2.jpg

Văn sĩ trí thức và Nhân dân tặng hoa chúc mừng đại hội

LX-Daihoi-MTTQ-3.jpg

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng trao tặng 10 căn nhà đại đoàn kết cho UBMTTQVN TP. Long Xuyên

 LX-Daihoi-MTTQ-5.jpg

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây tặng bức tranh chúc mửng đại hội

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Công tác mặt trận trên địa bàn TP. Long Xuyên có sự phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ từ chính quyền và các ngành liên quan, đã tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống mặt trận thành phố hoạt động hiệu quả. Các hoạt động của mặt trận đều hướng đến mục tiêu chăm lo cuộc sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, tạo được sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền vững. Trong đó, cuộc vận động Quỹ “Vì người nghèo” được chú trọng đổi mới về nội dung, phương pháp và thực hiện đúng theo quy chế hướng dẫn, đã tạo ra phong trào sâu rộng trong toàn xã hội.

LX-Daihoi-MTTQ-6.jpg

Đại biểu biểu quyết

LX-Daihoi-MTTQ-7.jpg

65 Ủy viên UBMTTQVN TP Long Xuyên khóa XI (nhiệm kỳ 2024 - 2029) ra mắt

Trong 5 năm đã vận động được 72 tỷ đồng, chi 66 tỷ đồng để chăm lo cho hơn 132.534 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; trợ giúp khó khăn hơn 14.171 trường hợp ốm đau, tang chế, hỏa hoạn, thiên tai và các trường hợp khó khăn đột xuất khác; cất mới và sửa chữa 465 căn nhà Đại đoàn kết... Phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19, UBMTTQVN thành phố và các phường, xã đã tuyên truyền, vận động tiền mặt được trên 7,1 tỷ đồng, chi hỗ trợ trên 5,8 tỷ đồng. Đồng thơi, vận động hiện vật quy ra tiền trên 3,6 tỷ đồng, cùng các phần quà an sinh, nhu yếu phẩm... trị giá trên 66 tỷ đồng.
Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng đề nghị, UBMTTQVN TP. Long Xuyên nhiệm kỳ mới tập trung triển khai, tuyên truyền thực hiện hiệu quả, thiết thực chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân”, thực hiện tốt Nghị quyết 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”…

LX-Daihoi-MTTQ-3.jpg

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng phát biểu chỉ đạo

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, phát triển”, đại hội đã hiệp thương cử 65 vị tham gia Ủy viên UBMTTQVN TP. Long Xuyên khóa XI (nhiệm kỳ 2024 – 2029); hiệp thương cử 20 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2024 – 2029). Tại phiên họp thứ nhất của UBMTTQVN TP. Long Xuyên khóa XI đã hiệp thương cử 4 ủy viên vào Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố (khuyết 1 uỷ viên). Theo đó, Chủ tịch UBMTTQVN TP. Long Xuyên Nguyễn Thanh Quang tái cử chức Chủ tịch UBMTTQVN TP. Long Xuyên khóa XI (nhiệm kỳ 2024-2029).

LX-Daihoi-MTTQ-8.jpg

Dịp này, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang đã trao bảng tượng trưng 10 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá 500 triệu đồng cho Ban Thường trực UBMTTQVN TP. Long Xuyên  nhiệm kỳ 2024 - 2029 và Bằng khen cho 4 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt phát động thi đua chào mừng Đại hội mặt trận các cấp, nhiệm kỳ 2024 – 2029; UBND TP. Long Xuyên trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận.

NGUYỄN HƯNG

FalseDân vận - Mặt trận
Ông Huỳnh Văn Minh tái đắc cử Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Tân Châu nhiệm kỳ 2024 - 2029TinÔng Huỳnh Văn Minh tái đắc cử Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Tân Châu nhiệm kỳ 2024 - 2029/SiteAssets/TC-daihoi-MT-1.jpg
09/05/2024 3:00 CHNoĐã ban hành

​(TUAG)- Sáng 09/5, UBMTTQVN thị xã Tân Châu long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQVN TX Tân Châu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng; Bí thư Thị uỷ Tân Châu Nguyễn Văn Cọp; Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND TX Tân Châu Trương Hồng Sơn; Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND TX Tân Châu Nguyễn Thanh Lâm cùng 160 đại biểu chính thức tham dự đại hội.

TC-daihoi-MT-1.jpg
Quang cảnh đại hội

TC-daihoi-MT-2.jpg
Các đại biểu tham dự đại hội

TC-daihoi-MT-3.jpg
Bí thư Thị ủy Tân Châu Nguyễn Văn Cọp tặng bức trướng chúc mừng đại hội

TC-daihoi-MT-4.jpg
Các đại biểu biểu quyết tại đại hội

Với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”, đại hội đã hiệp thương, bầu chọn 61 ủy viên UBMTTQVN TX Tân Châu nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng thời hiệp thương bầu 5 đại biểu vào Ban thường trực UBMTTQVN TX. Tân Châu nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ông Huỳnh Văn Minh tái đắc cử Chủ tịch UBMTTQVN TX Tân Châu nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2024 - 2029) gồm 19 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

TC-daihoi-MT-5.jpg

61 ủy viên UBMTTQVN thị xã Tân Châu nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiết Hùng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của UBMTTQVN TX Tân Châu trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, yêu cầu trong nhiệm kỳ mới UBMTTQVN TX Tân Châu cần tập trung thực hiện chuyên đề năm 2024 về “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân”. Tiếp tục có những phương hướng triển khai thực hiện phù hợp, tập trung tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đẩy mạnh và nâng hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua. Đặc biệt, thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQVN phấn đấu đến hết năm 2025 xoá hết nhà tạm bợ, dột nát cho hộ nghèo. Tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò của MTTQVN các cấp trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. MTTQVN các cấp thường thường kiện toàn bộ máy, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhất cán bộ chủ chốt làm công tác mật trận nhằm đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, chung tay xây dựng quê hương xứ lụa Tân Châu ngày càng giàu đẹp văn minh.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Thị uỷ Tân Châu Nguyễn Văn Cọp biểu dương những thành tựu đạt được của UBMTTQVN TX Tân Châu trong 5 năm qua. Bí thư thị uỷ cũng mong muốn thời gian tới, UBMTTQVN TX Tân Châu khắc phục những khó khăn, hạn chế, tập trung nâng cao chất lượng, đổi mới công tác tuyên truyền trong nhân dân. Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong phong cách Hồ Chí Minh hằng năm theo từng chuyên đề của tỉnh. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy mật trận các cấp, hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò của người chức sắc trong cộng đồng. Tổ chức thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Làm tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội; tăng cường thực hiện hiệu quả công tác phối hợp, nhất là phối hợp lồng ghép vào các chương mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

TC-daihoi-MT-6.jpg

Dịp này, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng trao bảng tượng trưng tặng 20 căn nhà Đại đoàn kết cho UBMTTQVN TX Tân Châu

TC-daihoi-MT-7.jpg
Ban thường trực UBMTTQVN TX Tân Châu tặng quà lưu niệm cho các đại biểu không tham gia tái cử

TC-daihoi-MT-8.jpg

TC-daihoi-MT-9.jpg

Tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mật trận nhiệm kỳ 2019 - 2024  

THÚY HẰNG, TRỌNG TÍN

FalseDân vận - Mặt trận
An Giang tiếp tục thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sởTinThu ThảoAn Giang tiếp tục thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở/SiteAssets/Quy-che-danchu-cs-5.jpg
09/05/2024 2:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng 07/5, Thường trực Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

 Quy-che-danchu-cs-1.jpg

Quang cảnh hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Nguyên Nam chủ trì hội nghị. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị.

 Quy-che-danchu-cs-2.jpg

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023

 Quy-che-danchu-cs-3.jpg

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023

 Quy-che-danchu-cs-4.jpg

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Nguyên Nam trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân

 Quy-che-danchu-cs-5.jpg

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2023, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, tập trung lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở, các đơn vị gắn thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nhất là việc phát huy dân chủ của Nhân dân trong chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bên cạnh đó, các hình thức dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp được phát huy, mở rộng. Cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ" tiếp tục được thực hiện đạt hiệu quả rõ nét hơn. Công tác cải cách hành chính, giải quyết công việc hàng ngày của người dân được công khai, minh bạch; công tác tổ chức đối thoại trực tiếp với Nhân dân theo định kỳ, đột xuất được duy trì để giải quyết kịp thời những bức xúc chính đáng của Nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu tiếp tục quan tâm, nắm vững các quan điểm, chủ trương, định hướng chỉ đạo của Trung ương, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ Nhân dân, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chú trọng tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình, mô hình tốt về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, làm cho việc thực hành dân chủ ngày càng thấm sâu vào mọi hoạt động đa dạng của đời sống xã hội.

Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong lãnh, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường, mở rộng và phát huy dân chủ trong Đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, ối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức Bác Tôn.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 25 tập thể và 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận của các cơ quan nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

THU THẢO

FalseDân vận - Mặt trận
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Thoại Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029TinCẩm Nang, Kim CươngBà Nguyễn Thị Ngọc Hà đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Thoại Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029/SiteAssets/TS-daihoi-Mattran-10-5.jpg
08/05/2024 1:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Trong 02 ngày 07 và 08/5/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thoại Sơn tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thoại Sơn lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; đồng chí Trần Thị Thanh Hương, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang; đồng chí Nguyễn Như Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn, cùng 181 đại biểu tham dự.

 TS-daihoi-Mattran-10-2.jpg

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Thoại Sơn diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi khi đơn vị triển khai thực hiện thắng lợi chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024, với nhiều kết quả nổi bật như: Mặt trận các cấp huyện đã phát huy vai trò trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phối hợp tổ chức tốt các “Diễn đàn cấp uỷ, chính quyền lắng nghe ý kiến nhân dân”; Hàng năm, đều phối hợp tổ chức đoàn thăm hỏi các cơ sở thờ tự nhân các ngày lễ trọng của tôn giáo, dân tộc; họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân với nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, dân tộc, nhà hảo tâm và doanh nghiệp; phối hợp vận động xây dựng 49 cây cầu giao thông nông thôn với tổng kinh phí trên 26 tỷ đồng; vận động Quỹ “Vì người nghèo” được gần 136 tỷ đồng, đạt 301,69%. Đặc biệt, trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 đã vận động  số tiền gần 4 tỷ đồng hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng, đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình “Gian hàng 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng” và “ATM gạo miễn phí”. Cùng với đó, phong trào “Đoàn kết – Sáng tạo” được triển khai sâu rộng với kết quả tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi hoa màu được 1.860 hecta, cây ăn trái 930 hecta, phát triển kinh tế tập thể toàn huyện có 28 hợp tác xã nông nghiệp, 105 tổ hợp tác sản xuất và có 25 sản phẩm OCOP….

 TS-daihoi-Mattran-10-3.jpg

Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Nguyễn Như Anh tặng bức trướng chúc mừng Đại hội

Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024; đồng thời đề ra mục tiêu thực hiện 6 chương trình hành động của Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2024 – 2029 như: Hàng năm, mỗi ấp, khóm có ít nhất 01 công trình hoặc phần việc tiêu biểu góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Duy trì, nâng chất các mô hình tiêu biểu, hiệu quả gắn với mô hình “Dân vận khéo” và phong trào “Đoàn kết - Sáng tạo”; vận động Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội 65 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 200 căn nhà Đại đoàn kết; Phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031; cuộc bầu cử Trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2027-2032; Tiếp tục thực hiện tốt giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...   

 TS-daihoi-Mattran-10-4.jpg

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng trao bảng tượng trưng tặng 20 căn nhà Đại đoàn kết cho UBMTTQVN huyện Thoại Sơn

Đại hội đã hiệp thương thống nhất cử 63 vị tham gia Ủy ban MTTQVN huyện Thoại Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029; cử 23 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phú Thuận đắc cử chức Chủ tịch UBMTTQVN huyện Thoại Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

 TS-daihoi-Mattran-10-5.jpg

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thoại Sơn nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội

 TS-daihoi-Mattran-10-6.jpg

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng, UV.BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của MTTQ các cấp huyện Thoại Sơn trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị thời gian tới, MTTQVN các cấp huyện Thoại Sơn tiếp tục tuyên truyền thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân”; Đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp áp dụng công nghệ mới vào sản xuất gắn với các vùng sản xuất tập trung; phát động phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát"; nâng cao chất lượng, triển khai chặt chẽ, đúng quy định hoạt động giám sát, phản biện xã hội; Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; Chú trọng xây dựng các mô hình tự quản ở khu dân cư; Mặt trận các cấp từ huyện đến cơ sở thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy, tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới... góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Dịp này, UBMTTQVN tỉnh An Giang trao tặng cho UBMTTQVN huyện Thoại Sơn 20 căn nhà đại đoàn kết  trị giá 01 tỷ đồng.

 TS-daihoi-Mattran-10-7.jpg

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng trao Bằng khen các tập thể, cá nhân

 TS-daihoi-Mattran-10-8.jpg

 TS-daihoi-Mattran-10-9.jpg

UBND huyện Thoại Sơn tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân

 TS-daihoi-Mattran-10-10.jpg

Chủ tịch UBMTTQVN huyện Thoại Sơn Nguyễn Thị Ngọc Hà tặng hoa các vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam không tái cử

 TS-daihoi-Mattran-10-11.jpg

Lãnh đạo tỉnh, huyện chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Đồng thời, UBMTTQVN tỉnh An Giang tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 02 cá nhân hoàn thành xuất sắc trong đợt phát động thi đua chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029; UBND huyện Thoại Sơn tặng giấy khen cho 24 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận, ủng hộ an sinh xã hội nhiệm kỳ 2019-2024./.

Cẩm Nang, Kim Cương

FalseDân vận - Mặt trận
Đảng bộ An Giang tiếp tục tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình mớiBài viếtAn BìnhĐảng bộ An Giang tiếp tục tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình mới/SiteAssets/HN-BCV-10-23-1.jpg
26/04/2024 10:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Công tác tư tưởng là bộ phận cấu thành rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, là bộ phận trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng, có trọng trách trực tiếp xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Chính vì vậy, sinh mệnh của Đảng cũng như sự thành bại của cách mạng có quan hệ trực tiếp với hoạt động tư tưởng của Đảng.

 

Nhận rõ vị trí, tầm quan trọng đặc biệt của công tác tư tưởng đối với việc thực hiện hiện thắng lợi nhiệm vụ chinh trị của địa phương, trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, nhất là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sắc của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Thường trực Tỉnh ủy, công tác tư tưởng trong toàn Đảng bộ luôn được xác định là linh hồn của mọi công tác, ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng và hiệu quả. Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng luôn quan tâm lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp học tập, truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho các cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua đó góp phần thúc đẩy sự giác ngộ về thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng, biến nó thành niềm tin, lý tưởng, lẽ sống, thành nguyên tắc đạo đức, tình cảm cách mạng. Bên cạnh đó, công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội có nhiều tiến bộ, góp phần định hướng đúng đắn, kịp thời nhiều vấn đề phát sinh tư tưởng trong cán bộ, đảng viên nhân dân. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn trở thành nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu của các cấp uỷ, kịp thời xử lý tốt các vấn đề phát sinh. Công tác xây dựng Đảng về đạo đức trở thành việc làm thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng và là nhiệm vụ quan trọng của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ. Trong đó, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tấm gương đạo đức Chủ tịch Tôn Đức Thắng và các Nghị quyết Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được các cấp ủy, chính quyền thực hiện thường xuyên, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực… Những kết quả trên đã góp phần củng cố, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ và sự đổng thuận của xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị trong suốt thời gian qua.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị Báo cáo viên chuyên đề xây dựng và chỉnh đốn Đảng

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng thẳng thắn nhận ra rằng, bối cảnh tình hình nước ta nói chung, trong đó có tỉnh AG đã và đang nổi lên những vấn đề tư tưởng đáng quan tâm: (1) Tư tưởng tích cực vẫn là xu hướng chủ đạo, nhưng mặt tiêu cực có biểu hiện mở rộng với tính chất phức tạp và nghiêm trọng hơn trước, tiềm ẩn nhiều nguy cơ không thể xem thường; (2) Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng diễn ra ngày một gay gắt, các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động tiến công nhằm phá vỡ trận địa tư tưởng của chúng ta, nhất là trên không gian mạng; (3) Tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, chạy theo cám dỗ vật chất, phai nhạt lý tưởng cách mạng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống còn diễn biến phức tạp; (4) Công tác tư tưởng có nơi, có lúc thiếu kịp thời, chưa sắc bén, tính thuyết phục chưa cao; một số cấp uỷ, tổ chức đảng chưa quan tâm thoả đáng việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; (5) Việc dự báo, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và định hướng dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa đầy đủ, kịp thời; (6) Bốn nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra vẫn còn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn,… tất cả những vấn đề trên sẽ tác động mạnh, nhiều chiều đến tâm lý, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Bối cảnh mới có nhiều điều kiện thuận lợi, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu mới, ngày càng cao đối với công tác tư tưởng, nhất là phải nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả thông qua các giải pháp chủ yếu sau:    

Thứ nhất, công tác tư tưởng của đảng phải được đặt đúng vị trí, vai trò của nó. Theo đó, các cấp uỷ, tổ chức đảng cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác tư tưởng; phối hợp chặt chẽ các "binh chủng" trên mặt trận tư tưởng, tạo sức mạnh tổng hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Các cấp ủy, tổ chức đảng xác định công tác tư tưởng là "linh hồn" của mọi công tác, là nhiệm vụ của toàn Đảng, của tất cả đảng viên, trước hết là cấp uỷ các cấp và đồng chí bí thư cấp uỷ, của cả hệ thống chính trị với sự tham gia, đóng góp của Nhân dân.

Thứ hai, thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng trong từng cấp uỷ, tổ chức đảng và trong Nhân dân, dự báo sát và đúng dư luận xã hội gắn với tích cực đổi mới việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Chú trọng hơn nữa việc nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh, không để hình thành các "điểm nóng" và bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bảo đảm thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận cao trong xã hội.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát công tác tuyên giáo

Thứ ba, trên các phương diện lãnh đạo, công tác tư tưởng phải đi trước một bước, truyền lửa, mở đường, cổ vũ, qua đó tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị; gắn với phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nội bộ. Trong điều kiện tình hình hiện nay, công tác tư tưởng phải làm gia tăng, làm sâu sắc hơn nhận thức, có sức lay động đến con tim và khối óc của mỗi người, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, đảng viên về danh dự, giá trị trong cuộc sống của một con người; phải có ý thức, trách nhiệm rất cao về lòng tự trọng, nhân cách làm người, làm cán bộ; phải biết giữ giới hạn, nhớ điều răn trước những cám dỗ vật chất.

Thứ tư, cấp ủy các cấp, trước hết là bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo công tác tư tưởng. Cần tổ chức việc phối hợp lực lượng trong toàn bộ hệ thống chính trị làm công tác tư tưởng, tạo ra sức mạnh tổng hợp dưới sự chỉ đạo của cấp ủy đảng. Đồng thời, tổ chức cho toàn dân làm công tác tư tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Sự tham gia của Nhân dân vào đời sống tư tưởng mang một ý nghĩa chính trị lớn, nếu chúng ta phát huy đầy đủ thì sức mạnh của công tác tư tưởng sẽ được nhân lên nhiều lần. Và như thế mỗi người đã tự làm công tác tư tưởng cho chính mình.

Công tác tư tưởng của Đảng là công tác đối với con người, một nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải nắm vững những quy luật riêng của tư tưởng, có thái độ, phương pháp khoa học, kết hợp chặt chẽ giữa yêu cầu định hướng tư tưởng với sự tự nguyện của cá nhân, giữa lý trí và tình cảm, giữa lời nói và việc làm, giữa "xây" và "chống", lấy "xây" là chính, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.

C.Mác từng khẳng định: Vũ khí phê phán không thể thay thế cho sự phê phán bằng vũ khí. Lực lượng vật chất chỉ có thể bị đánh đổ bằng lực lượng vật chất. Nhưng một khi lý luận thâm nhập vào quần chúng sẽ trở thành sức mạnh vĩ đại. Với nhận thức đó, chúng ta tin tưởng rằng những bước tiến trong công tác tư tưởng thời gian tới sẽ góp phần củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất về tư tưởng, chính trị trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận cao trong xã hội; tạo thành sức mạnh to lớn để bồi đắp nền tảng chính trị và góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị Đảng bộ tỉnh đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu mạnh, văn minh./.

 AN BÌNH

FalseĐưa Nghị quyết vào cuộc sống; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Kết quả phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnhTinThu ThảoKết quả phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh/SiteAssets/BCD-PCTN-hop-lan-4-24-3.jpg
25/04/2024 2:50 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Ngày 24/4, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh An Giang (Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp lần thứ tư. Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì; tham dự có các đồng chí Thường trực và thành viên Ban Chỉ đạo.

 BCD-PCTN-hop-lan-4-24-4.jpg

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh An Giang Lê Hồng Quang chủ trì cuộc họp

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh quý I/2024; tiến độ, kết quả giải quyết các vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Trung ương và tỉnh; thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác cụ thể hóa chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; triển khai các nhiệm vụ công tác trong quý II/2024.

 BCD-PCTN-hop-lan-4-24-2.jpg

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lưu Vĩnh Nguyên báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh trong quý I/2024

Quý I/2024, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và các thành viên đã tích cực tham mưu Ban Chỉ đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt kết quả khá toàn diện. Cụ thể, Ban Chỉ đạo tỉnh kịp thời ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương… Ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024; Chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo năm 2024; Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024...

BCD-PCTN-hop-lan-4-24-1.jpg 

Thành viên Ban Chỉ đạo tham dự cuộc họp

Tập trung chỉ đạo giải quyết xong 6/6 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo. Ban Chỉ đạo thống nhất đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo đối với 3 vụ việc sai phạm tài chính, vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng xảy ra tại các đơn vị: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, công trình xây dựng Nhà hát tỉnh. Tính đến nay, Ban Chỉ đạo tỉnh đang trực tiếp theo dõi, chỉ đạo đối với 6 vụ án, vụ việc. Trong đó, Tòa án nhân dân tỉnh đã xét xử sơ thẩm 1 vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh đang điều tra, làm rõ 3 vụ án và 2 vụ việc.

Thường trực Ban Chỉ đạo thường xuyên họp để cho ý kiến đối với các vụ án, vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh theo đúng tinh thần Chỉ thị 26-CT/TW, ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn 04-HD/TW, ngày 9/12/2020 của Ban Bí thư, như: Vụ án "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" xảy ra tại Trung tâm phát triển Quỹ đất thành phố Long Xuyên; vụ việc sai phạm tài chính xảy ra tại UBND cấp xã (gồm: Xã Long Giang, thị trấn Chợ Mới, thị trấn Mỹ Luông thuộc huyện Chợ Mới); vụ việc "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trình cầu bộ hành thuộc Dự án xây dựng cầu Nguyễn Thái Học, TP. Long Xuyên"; các vụ việc "Sai phạm xảy ra tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh"…

BCD-PCTN-hop-lan-4-24-3.jpg

Trong quý II/2024, Ban Chỉ dạo tỉnh tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo theo đúng quy định, quy chế đã ban hành. Tập trung chỉ đạo tăng cường thanh, kiểm tra việc rà soát, điều chỉnh bổ sung quy chế làm việc và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; tăng cường thanh, kiểm tra về quản lý, sử dụng tài sản công, tài chính công, đầu tư công; về quản lý, sử dụng, khai thác tài nguyên, khoáng sản; hoạt động đấu thầu, đấu giá…

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo tập trung lãnh, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo theo đúng nguyên tắc "Tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó"; không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nếu có đủ căn cứ thì phải khởi tố vụ án, bị can để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, nhằm ổn định tình hình địa phương và chuẩn bị tốt đại hội đại biểu đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới.

Triển khai Kế hoạch 06-KH/TU, ngày 31/1/2024 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh về kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 đối với Ban Thường vụ Thị ủy Tịnh Biên và Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân.

Các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo, cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá tài sản đối với các vụ án, vụ việc xảy ra tại địa phương.

THU THẢO

TrueNội chính
Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn để chăm lo sức khỏe nhân dân Bài viếtVăn PhôHọc tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn để chăm lo sức khỏe nhân dân /SiteAssets/TC-hoctap-chamlo-sknd-bp-1.jpg
11/04/2024 9:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt" đây là phương châm thực hiện nằm lòng của cán bộ, y bác sĩ Trạm quân dân y kết hợp xã Vĩnh Xương, thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu); bởi việc chăm sóc sức khỏe hàng ngày cho bà con nơi đây, đã trở thành điểm tựa tin cậy, tạo được lòng tin đối với nhiều người dân vùng biên giới. Điều này, đã góp phần lan tỏa vào việc thực hiện Chuyên đề năm 2024 "An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân".

 TC-hoctap-chamlo-sknd-bp-1.jpg

Chú Võ Thanh Nhanh được cán bộ quân y đến tận nhà thăm hỏi, khám bệnh

Khắc ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ: "Cán bộ, nhân viên y tế phải thương yêu, chăm sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn như mình đau đớn, lương y phải như từ mẫu". Hơn 13 năm gắn bó với người dân vùng biên giới, kể từ khi thành lập Trạm, bất kể ngày hay đêm, các y bác sỹ của Trạm quân y kết hợp Vĩnh Xương luôn túc trực để khám chữa bệnh cho nhân dân. Chú Nguyễn Văn Don, ngụ xã Phú Lộc chia sẻ: "Nhà tôi cách Trạm quân dân y hơn 5 km, nhiều năm nay, tôi đều đưa vợ đến Trạm khám bệnh và được các y bác sĩ ở Trạm tận tình khám bệnh, điều trị hiệu quả và không tốn kém nhiều, có khi được phục vụ miễn phí không lấy tiền. Tôi thấy việc chăm sóc sức khỏe cho bà con của các anh quân y ở đây, rất là gần gũi, tận tình như người thân trong gia đình của mình".

Trong hoạt động chuyên môn, cán bộ quân y của Trạm luôn tuân thủ quy trình khám và chữa bệnh. Dù chỉ là những bệnh thông thường nhưng vẫn cẩn thận đo nhiệt độ, huyết áp, nhịp tim, đồng thời tìm hiểu rõ tiền sử bệnh từng người trước kê đơn thuốc và hướng dẫn cách ăn uống, vệ sinh hợp lý. Không chỉ khám ở tại Trạm, hàng tuần các y bác sĩ của Trạm còn đến tận nhà các hộ dân, thuộc trường hợp đặc biệt khó khăn, không đi lại được, để kiểm tra sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Chú Võ Thanh Nhanh, ngụ ấp 5, xã Vĩnh Xương chia sẻ: "Nhà tôi gần Trạm quân dân y, do bệnh nhứt khớp đi lại không được, hoàn cảnh gia đình khó khăn, mỗi khi tôi bị bệnh, nhờ người thân đến Trạm cho hay, là các anh quân y nhiệt tình tới nhà ngay để khám bệnh, chích thuốc cho tôi; người dân biên giới chúng tôi cảm ơn các anh nhiều lắm".

Do nhiều năm gắn bó với người dân vùng biên giới, nên các y bác sĩ quân y của Trạm hầu hết luôn quan tâm nắm rõ tình trạng bệnh và sức khỏe của từng người khi đến khám bệnh. Cũng bởi vì lẽ đó, nhiều người dân sống tại khu vực biên giới ở thị xã Tân Châu, huyện An Phú và người dân nước bạn Campuchia, vẫn tìm đến Trạm quân dân y kết hợp xã Vĩnh Xương để được khám bệnh, điều trị. Trung bình, mỗi ngày các y bác sĩ quân y của Trạm tiếp nhận hàng chục lượt bệnh nhân đến khám.   

Hiện tại, Trạm quân dân y kết hợp xã Vĩnh Xương được biên chế 1 bác sĩ và 1 y sĩ, nhưng công việc khám và điều trị bệnh cho bà con rất nhiều, có hôm thức trắng cả đêm để theo dõi chăm sóc người bệnh và sáng hôm sau lại tiếp tục công việc khám bệnh cho bà con. Thực hiện khẩu hiệu "mỗi cán bộ, chiến sĩ Biên phòng còn là "sợi dây" gắn kết, san sẻ khó khăn trong cuộc sống đời thường với người dân nơi đây", thời gian qua, các anh luôn sẵn sàng tận tâm phục vụ bà con và không ngại khó, ngại khổ, làm việc với tinh thần còn người bệnh là phục vụ, để bà con nhanh khỏe mạnh.

 TC-hoctap-chamlo-sknd-bp-2.jpg

 Thiếu tá, y sỹ Lại Thế Dũng, Trạm quân dân y đến nhà dân khám bệnh

Thiếu tá, y sỹ Lại Thế Dũng, Trạm quân dân y kết hợp xã Vĩnh Xương tâm sự: "Bà con vùng biên rất khó khăn, cho nên anh em quân y chúng tôi cố gắng phục vụ khám chữa bệnh tận tâm, để bà con giảm bớt đi phần nào nổi khó khăn bệnh tật và mong muốn sao bà con có sức khỏe tốt. Chúng tôi luôn xem vùng đất Vĩnh Xương này như là quê hương và Trạm quân dân y chúng tôi đang công tác như là nhà của mình; đây là nơi tâm huyết để anh em gởi gấm tình cảm, thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho bà con nhân dân".

"Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân", có ý nghĩa rất quan trọng trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Và công việc chăm sóc sức khỏe hàng ngày cho bà con nhân dân của cán bộ, y bác sĩ Trạm quân dân y kết hợp Vĩnh Xương, đã trở thành điểm tựa, địa chỉ tin cậy, mang đến hy vọng, niềm vui về sức khỏe cho nhiều bà con nhân dân vùng biên giới thị xã Tân Châu, qua đó góp phần hiện thực hóa mong muốn của Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân.

Văn Phô

FalseTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Triển khai công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Chuyên đề “Học tập và làm theo Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân”TinNgọc HânTriển khai công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Chuyên đề “Học tập và làm theo Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân”/SiteAssets/MTTQ-trienkhai-chuyende24-1.jpg
02/04/2024 2:00 CHYesĐã ban hành

​(TUAG)- Sáng ngày 02/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029; Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo Bác Hồ, bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân” và thông tin tình hình an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh An Giang.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Văn Tặng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Trương Hoàng Trọng; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự hội nghị, cùng sự tham dự của 220 đại biểu là các vị chức sắc, chức việc tiêu biểu trong tôn giáo, dân tộc; ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cư trú trên địa bàn thành phố Long Xuyên; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã trong tỉnh; các vị cộng tác viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

 MTTQ-trienkhai-chuyende24-1.jpg

Quang cảnh hội nghị

 MTTQ-trienkhai-chuyende24-2.jpg

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Thịnh báo cáo chuyên đề năm 2024

Dự hội nghị, đại biểu được nghe Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Thịnh triển khai Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo Bác Hồ, bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân”, Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản về tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân; khái quát những kết quả chủ yếu, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong chăm lo đời sống nhân dân, trong đó nêu bật những mô hình chăm lo đời sống nhân dân của hệ thống Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh; khơi gợi, đề nghị hệ thống Mặt trận các cấp xác định những nội dung trọng tâm và giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn để tiếp tục góp phần chăm lo đời sống nhân dân An Giang ngày càng tốt hơn.

 MTTQ-trienkhai-chuyende24-1.jpg

Đại biểu dự hội nghị

 MTTQ-trienkhai-chuyende24-4.jpg

Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trưởng phòng CSHS, Công an tỉnh thông tin tình hình ANTT, ATXH, công tác phòng, chống tội phạm

Nghe Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh thông tin tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung thời gian qua, những tháng đầu năm 2024, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo. Ngành Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm chế sự gia tăng của tội phạm về trật tự xã hội; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là các tội phạm có tổ chức... Đồng chí cũng kêu gọi hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, nhất là thông qua các chức sắc, chức việc tiêu biểu trong tôn giáo, dân tộc vận động bà con nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hết sức cảnh giác với các loại tội phạm.

 MTTQ-trienkhai-chuyende24-5.jpg

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Văn Tặng định hướng công tác tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

Định hướng công tác tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Văn Tặng đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, thị xã, thành phố phối hợp với ban tuyên giáo cùng cấp tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền triển khai đợt sinh hoạt chính trị tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Đợt sinh hoạt chính trị chia làm 3 khung thời gian: Đợt 1: Từ quý I đến hết tháng 5 năm 2024, cùng với thời gian tổ chức Đại hội Mặt trận cấp xã và Đại hội Mặt trận cấp huyện; đợt 2: Từ đầu tháng 6 đến quý IV năm 2024, cùng với thời gian kết thúc Đại hội Mặt trận cấp tỉnh và triển khai Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X; đợt 3: Tổng kết đợt sinh hoạt chính trị, công tác tuyên truyền và phát động thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X. Thông qua đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động để tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X. Động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cơ sở để chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp…/.

NGỌC HÂN

TrueDân vận - Mặt trận
Học Bác Hồ "Việc gì có lợi cho dân  phải hết sức làm"Bài viếtTTCTTTHọc Bác Hồ "Việc gì có lợi cho dân  phải hết sức làm"/SiteAssets/ho-chi-minh-voi-nd-tranh-ve.jpg
25/03/2024 8:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Ở đời và làm người phải thương nước, thương dân, thương nhân loại bị áp bức đau khổ” và Người không chỉ cống hiến trọn đời cho độc lập dân tộc, tự do, ấm no và hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam mà còn góp sức vào sự nghiệp giải phóng nhân loại bị áp bức, bất công trên toàn thế giới. Người để lại cho chúng ta một di sản tinh thần vô giá, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, tư tưởng về chăm lo đời sống nhân dân vẫn giữ nguyên giá trị, soi đường cho sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

ho-chi-minh-voi-nd-tranh-ve.jpg

Bác Hồ với nhân dân (Tác phẩm: Nghe lời Bác dạy của họa sĩ Vương Trình, được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam). Ảnh: Tư liệu.

Chăm lo đời sống nhân dân là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong dòng chảy lịch sử nước ta, là bài học lớn được rút ta từ chiều sâu lịch sử. Ngay từ thế kỷ XV, dựa vào thực tế của triều đại phong kiến, Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá Nguyễn Trãi đã đi đến nhận định rất quan trọng: Vận nước thịnh hay suy, mất hay còn là do sức mạnh của dân quyết định, vương triều nào được lòng nhân tâm thì làm nên nghiệp lớn; trái lại, vương triều nào đi ngược lòng dân thì sớm muộn đều sẽ thất bại.

Trên cơ sở tiếp thu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, kế thừa và phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, với tấm lòng yêu nước thương dân sâu sắc, cả cuộc đời hoạt động cách mạng cao cả, vĩ đại của Bác Hồ là hành trình phấn đấu, hy sinh vì nước, vì dân. Hai chữ “Vì dân” đã trở thành niềm tin, lẽ sống và quy tụ mọi suy nghĩ, phấn đấu, hy sinh của Người.  

Khi đất nước còn trong vòng nô lệ, Nhân dân bị áp bức, bóc lột, kìm kẹp nặng nề, quyền cơ bản và tối thiểu của mỗi con người và dân tộc cũng không có, với phương châm: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn; đấy là tất cả những điều tôi hiểu”, Nguyễn Ái Quốc đã không quản mọi hiểm nguy, dành hết tâm lực đấu tranh cho nền độc lập của Tổ quốc, tự do và hạnh phúc của Nhân dân. Ý chí, quyết tâm và mục tiêu cao đẹp đó đã giúp Người vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, tìm ra con đường cứu nước, cứu dân.

Đất nước giành được độc lập, Bác Hồ tiếp tục nỗ lực không ngừng nhằm đem lại cho Nhân dân cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Người khẳng định: “Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ”.

Với tấm lòng yêu nước, thương dân sâu sắc, Bác Hồ luôn coi việc chăm lo đời sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân là trách nhiệm của Đảng và Nhà nước. Theo Bác, chăm lo đời sống nhân dân chính là làm cho Nhân dân được thực hiện nghĩa vụ và hưởng thụ quyền lợi trong một xã hội tiến bộ, công bằng để Nhân dân thực sự là người chủ trong xã hội mới và ngày càng được thụ hưởng đầy đủ về vật chất và tinh thần.

CM-trao-nha-nongdan-3.jpg

Để chăm lo tốt cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân, Bác Hồ khẳng định điều trước hết phải xây dựng Nhà nước thực sự là Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Chính phủ phải là công bộc của dân. Công việc của Chính phủ phải nhằm một mục đích duy nhất là đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân. Người nói: “Chính sách của Ðảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom đến đời sống của Nhân dân. Nếu dân đói, Ðảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Ðảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Ðảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Ðảng và Chính phủ có lỗi”. Vì vậy, cán bộ Đảng và chính quyền từ trên xuống dưới, đều phải hết sức quan tâm đến đời sống của Nhân dân, phải đặt quyền lợi của Nhân dân lên trên hết. Phải lãnh đạo, tổ chức, giáo dục Nhân dân tăng gia sản xuất và tiết kiệm. Dân đủ ăn, đủ mặc thì những chính sách của Đảng và Chính phủ đưa ra sẽ dễ dàng thực hiện. Nếu dân đói, rét, bệnh tật thì chính sách của ta dù có hay mấy cũng không thực hiện được. Người yêu cầu chính phủ phải thực hiện ngay: “1. Làm cho dân có ăn; 2. Làm cho dân có mặc; 3. Làm cho dân có chỗ ở; 4. Làm cho dân có học hành. Cái mục đích chúng ta đi đến là bốn điều đó. Đi đến để dân nước ta xứng đáng với tự do độc lập và giúp sức được cho tự do độc lập”.

Bác Hồ chỉ rõ: Chính phủ ta đã hứa với dân, sẽ gắng sức làm cho ai nấy đều có phần hạnh phúc. Trong việc kiến thiết nước nhà, sửa sang mọi việc, phải làm dần dần, không thể một tháng, một năm mà làm được hết. Song ngay từ bước đầu, chúng ta phải theo đúng phương châm: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”. Người khẳng định: Đảng và Nhà nước Việt Nam từ Nhân dân mà ra, vừa là người lãnh đạo vừa là người đày tớ của Nhân dân, không có lợi ích nào khác lợi ích của Nhân dân.

Tin tưởng vào cơ đồ và tương lai tốt đẹp của dân tộc, Bác Hồ cho rằng, xây dựng và phát triển đất nước sau kết thúc chiến tranh luôn là một nhiệm vụ to lớn, nặng nề và phức tạp mà cũng rất vẻ vang. Đó là một cuộc “chiến đấu” đầy khó khăn để chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng; để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi. Ðể giành lấy thắng lợi trong cuộc “chiến đấu” ấy, Đảng và Chính phủ không chỉ cần tiến hành “khôi phục và mở rộng các ngành kinh tế”; “phát triển công tác vệ sinh, y tế”; “sửa đổi chế độ giáo dục cho hợp với hoàn cảnh mới của Nhân dân”; “củng cố quốc phòng”,... mà còn phải động viên toàn dân, tổ chức, giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân và tạo điều kiện cho Nhân dân tự xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc của mình, “đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân. Không phải Chính phủ xuất tiền ra làm. Chính phủ chỉ giúp kế hoạch cổ động”.

Theo quan điểm Hồ Chí Minh, phát triển kinh tế sẽ góp phần xóa bỏ thực trạng đói nghèo trong xã hội, đồng thời, không ngừng nâng cao đời sống, mức sống của Nhân dân. Một biện pháp hữu hiệu để phát triển kinh tế là tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm.  

Cùng với xóa đói nghèo về kinh tế, Người coi đói nghèo về văn hóa, tinh thần cũng là một nguy cơ lớn, một trở lực của phát triển. Do đó, cần đồng thời diệt “giặc đói”, với diệt “giặc dốt”, phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa, gắn mục tiêu đầy đủ về vật chất với tiến bộ về tinh thần. Cần chú trọng phát triển tinh thần yêu nước, văn hóa đạo đức và văn hoá giáo dục, ra sức nâng cao trình độ dân trí cho Nhân dân. Từng bước biến nước ta thành một nước có nền văn hóa cao.   

AG-chamlotet24-2.jpg

Để phát triển kinh tế và văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, Người nhấn mạnh giải pháp quan trọng trước hết là cần phát huy vai trò lãnh của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong hoạch định, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực thi đường lối phát triển kinh tế, văn hóa. Người yêu cầu các cơ quan Đảng, Nhà nước, các cán bộ, đảng viên phải thực hiện đầy đủ và nghiêm túc phương châm: Việc gì có lợi cho dân dù nhỏ cũng phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân dù nhỏ cũng phải hết sức tránh. Trước lúc đi xa, Người còn căn dặn trong Di Chúc: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân”.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội xác định chăm lo đời sống nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và thực hiện với quyết tâm chính trị cao hơn. Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp, các địa phương, cơ quan, đơn vị có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm không ngừng nâng cao đời sống của vật chất và tinh thần của Nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự thương yêu, quý trọng, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm và là công bộc của dân, phải luôn khắc sâu lời dạy vàng ngọc của Bác Hồ: “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”; đặt lợi ích của Đảng và của Nhân dân lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình; hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân; luôn khắc sâu vào tâm trí mình đạo lý “yêu nước, thương dân”, thật sự là công bộc của dân. Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm; việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh; tẩy sạch bệnh quan liêu mệnh lệnh. Trong nhận thức và hành động, tuyệt đối không xâm phạm đến lợi ích, quyền lợi hợp pháp, không xúc phạm Nhân dân. Nêu cao ý thức tôn trọng và giữ gìn của công và của Nhân dân. Không được phung phí thời gian, nhân lực vật lực của dân. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và kịp thời giải quyết những khó khăn, bức xúc của dân.

Bối cảnh mới có nhiều thay đổi so với trước đây, nhưng có một chân lý không hề thay đổi, đó là: Dân rất tốt. Khi họ đã hiểu thì việc gì khó khăn mấy họ cũng làm được, hy sinh mấy họ cũng không sợ. Chính tài dân, sức dân, của dân, quyền dân, lòng dân, sự khôn khéo, hăng hái, anh hùng đã tạo nên “cái gốc” của dân, “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân”. Dân chúng đồng lòng, việc gì cũng làm được. Dân chúng không ủng hộ, việc gì làm cũng không nên. “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”.

NGUYỄN HỮU THỊNH

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

FalseĐưa Nghị quyết vào cuộc sống; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Kiểm tra quy chế làm việc, công tác cán bộ tại tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy An Giang TinGia KhánhKiểm tra quy chế làm việc, công tác cán bộ tại tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy An Giang /SiteAssets/AG-doan-ktra-qc-5.JPG
22/03/2024 6:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Ngày 22/3, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang làm việc tại Thành ủy Châu Đốc và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

AG-doan-ktra-qc-1.JPG

Quang cảnh làm việc tại Thành ủy Châu Đốc

 AG-doan-ktra-qc-2.JPG

Thành viên đoàn kiểm tra báo cáo sơ bộ quá trình kiểm tra


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Châu Đốc Cao Xuân Bá phát biểu tiếp thu ý kiến đoàn kiểm tra

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Rạng làm tổ trưởng. Các thành viên trong đoàn kiểm tra gồm lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; thường trực huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Theo đó, nội dung kiểm tra xoay quanh việc các đơn vị, địa phương tổ chức rà soát, điều chỉnh quy chế làm việc, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng tại cấp mình và kết quả kiểm tra tại cấp ủy trực thuộc. Đồng thời, kiểm tra việc xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2024; công tác tổ chức, cán bộ.

Quang cảnh làm việc tại Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang


Đồng chí Nguyễn Tấn Rạng nhấn mạnh một số nội dung cần lưu ý sau khi kiểm tra

Sau khi kiểm tra thực tế hồ sơ, văn bản lưu trữ có liên quan, kiểm tra ngẫu nhiên hồ sơ công tác cán bộ, các thành viên trong đoàn kiểm tra nhận xét sơ bộ ưu, khuyết điểm 3 mặt công tác của 2 tổ chức Đảng. Nhìn chung, các đơn vị, địa phương chuẩn bị hồ sơ kiểm tra cơ bản đáp ứng yêu cầu; chưa phát hiện tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đóng góp một số nội dung để cấp ủy tiếp tục thực hiện đảm bảo thời gian, quy định.

Ngày 5/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch, tổ chức 4 tổ công tác, kiểm tra tại 18 cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy An Giang, nhằm đánh giá đúng ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, chỉ ra giải pháp khắc phục, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực trên. Qua đó, phát huy ưu điểm, cách làm hay; kịp thời điều chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế (nếu có).

G.K

FalseKiểm tra
Châu Phú: Hội nghị tổng kết Ban Chỉ đạo 35, công tác DLXH năm 2023 và sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trịTinMỹ NgânChâu Phú: Hội nghị tổng kết Ban Chỉ đạo 35, công tác DLXH năm 2023 và sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị/SiteAssets/CP-hn-tket-bcd35-23-1.jpg
20/03/2024 10:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng 20/3, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú tổ chức Hội nghị tổng kết Ban chỉ đạo 35, công tác dư luận xã hội năm 2023 và sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh” giai đoạn 2022 - 2023.

 CP-hn-tket-bcd35-23-1.jpg

Đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, đồng chí Nguyễn Phú Tân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Châu Phú, đồng chí Thi Hồng Thúy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Phú, đồng chí Nguyễn Phước Nên, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã đến dự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh”; báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của Ban chỉ đạo 35 năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024; kết quả hoạt động công tác dư luận xã hội năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng năm 2024; tổng kết thi viết trực tuyến “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2023 và tuyên truyền tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thời gian qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện được Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú lãnh, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và các văn bản của cấp ủy cấp trên nghiêm túc. Theo đó, các chi, đảng bộ trực thuộc đã thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nhiệm vụ phù hợp chức năng, gắn với việc học tập và làm theo Bác. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú đã lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, thu hút đông đảo nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng và làm theo gương Bác.

Qua 2 năm đã khen thưởng 22 tập thể và 135 cá nhân, trong đó có 5 tập thể và 08 cá nhân được UBND tỉnh An Giang tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú đề ra kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, trọng tâm là chuyên đề “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân”. Mục tiêu Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú hướng đến là tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, hành động của toàn Đảng bộ và Nhân dân để việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên. Yêu cầu đặt ra đối với các chi, đảng bộ trực thuộc khi triển khai thực hiện chuyên đề là phải gắn nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Tôn Đức Thắng với mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, phải gắn với những việc làm thiết thực chăm lo đời sống Nhân dân, phù hợp tình hình thực tế địa phương, như thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững…

 CP-hn-tket-bcd35-23-2.jpg

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Tân, Bí thư Huyện ủy Châu Phú đánh giá cao công tác lãnh đạo, điều hành; sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể, cá nhân của các cơ quan, đơn vị khi đã tổ chức, triển khai thực hiện hoàn thành một khối lượng công việc khá lớn về công tác của Ban Chỉ đạo 35, công tác nắm dư luận xã hội và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 huyện tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai sâu rộng Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Đề án số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang trong tình hình mới. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo đối với công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội và phải xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm chủ động nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình tư tưởng trong nhân dân để có biện pháp giải quyết kịp thời, đúng đắn các vấn đề bức xúc nảy sinh, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

CP-hn-tket-bcd35-23-6.jpg

CP-hn-tket-bcd35-23-3.jpg

Về nhiệm vụ “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chuyên đề năm 2024 An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân”, đồng chí Nguyễn Phú Tân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Châu Phú yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ phải xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc xây dựng tiêu chí, rà soát chuẩn mực đạo đức phải được thực hiện gắn kết một cách khéo léo, nhuần nhuyễn với các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cụ thể của đơn vị, địa phương và của mỗi cán bộ, đảng viên cũng như với các hoạt động ở từng chi bộ, địa bàn dân cư.

CP-hn-tket-bcd35-23-4.jpg

CP-hn-tket-bcd35-23-5.jpg

CP-hn-tket-bcd35-23-7.jpg

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tập trung phối hợp có hiệu quả với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện tích cực thực hiện công tác tuyên truyền; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng, tạo điều kiện phát huy đối với những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến nhằm động viên những nhân tố tích cực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và không khí phấn khởi trong thi đua học tập và làm theo Bác;...

CP-hn-tket-bcd35-23-8.jpg

CP-hn-tket-bcd35-23-9.jpg

Cũng tại hội nghị đã thông qua kế hoạch và ký kết giao ước thi đua giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện, các ban ngành huyện và các xã, thị trấn.

Dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đổi mới hoạt động của Ban chỉ đạo 35 huyện; công tác năm bắt và phản biện dư luận xã hội năm 2023.

Đồng thời khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia Hội thi viết trực tuyến về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 và tuyên truyền tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Mỹ Ngân, Anh Kiệt

FalseĐưa Nghị quyết vào cuộc sống; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
An Giang: Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 05 năm và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng TinNgọc HânAn Giang: Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 05 năm và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng /SiteAssets/AG-tket-5nam-xdd-15nam-dld-1.jpg
19/03/2024 2:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 19/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 05 năm (2021-2025) và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025). Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị; đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng tham dự hội nghị.

 AG-tket-5nam-xdd-15nam-dld-1.jpg

Quang cảnh Hội nghị

AG-tket-5nam-xdd-15nam-dld-2.jpg

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 05 năm (2021-2025)

Hội nghị đã thống nhất đánh giá, thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp uỷ các cấp đã nghiêm túc tổ chức phổ biến, nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng; kịp thời ban hành các văn bản cụ thể hóa các chủ trương từ Trung ương để lãnh đạo toàn diện, đồng bộ các mặt của công tác xây dựng Đảng và tổ chức thực hiện nhất quán từ tỉnh đến cơ sở.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được đặc biệt chú trọng; bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng lên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương đạt kết quả tích cực.

AG-tket-5nam-xdd-15nam-dld-3.jpg

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Thịnh trình bày tham luận "Đảng bộ An Giang tiếp tục tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay"

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng, rõ nét. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên chuyển biến tích cực. Công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ có nhiều đổi mới, đội ngũ cán bộ ngày càng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được đổi mới mạnh mẽ; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh đã từng bước được đổi mới; hoạt động của cấp ủy các cấp đã bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực công tác, có trọng tâm, trọng điểm.

Các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy các cấp đã làm tốt công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên. Công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là dân vận chính quyền có bước đổi mới và hiệu quả được nâng lên; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có chuyển biến tích cực; khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân không ngừng được củng cố, tăng cường. Từ đó, góp phần hướng đến thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

AG-tket-5nam-xdd-15nam-dld-4.jpg

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung thực hiện thời gian tới, cụ thể:

Sau Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trong hệ thống chính trị cần nhận thức rõ hơn, sâu sắc hơn vai trò, trách nhiệm của mình từ nay đến cuối nhiệm kỳ trong công tác xây dựng Đảng. Rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ đã đề ra để có giải pháp nhằm góp phần thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, các đồng chí cấp ủy viên tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa năng lực dự báo và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị mình theo từng giai đoạn cụ thể. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Chú trọng nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu về thực hiện Nghị quyết, chủ trương của Đảng trong việc đổi mới sắp xếp, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; triển khai thực hiện nghiêm túc, vận dụng sáng tạo, hiệu quả các chủ trương, chính sách, quy định của Trung ương về công tác cán bộ. Chủ động rà soát các khâu từ quy hoạch cán bộ, thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra để chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, giám sát có mở rộng trên nhiều lĩnh vực; nhân rộng những gương điển hình tiên tiến, nhân tố tích cực, cách làm hay, đồng thời, chủ động phòng ngừa, chấn chỉnh hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên.

Tăng cường công tác lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác dân vận; phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh cải cách tư pháp và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động số 20-CTr/TU, ngày 11/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới…

NGỌC HÂN

TrueTổ chức; Đưa Nghị quyết vào cuộc sống
Lan tỏa công tác “Dân vận khéo” trong đồng bào tôn giáoBài viếtTTCTTTLan tỏa công tác “Dân vận khéo” trong đồng bào tôn giáo/SiteAssets/TU-hop-mat-tongiao-24-6.jpg
11/03/2024 2:00 CHNoĐã ban hành

​(TUAG)- An Giang là tỉnh đa dân tộc, đa tôn giáo, với hơn 80% dân số là tín đồ các tôn giáo, vì vậy thời gian qua, công tác dân vận nói chung, công tác dân vận đối với đồng bào các tôn giáo nói riêng luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện tốt, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.


Năm 2023, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã quan tâm thực hiện tốt công tác tôn giáo, quan tâm hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật, xây dựng mối quan hệ đoàn kết lương - giáo, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Từ thực tiễn công tác dân vận đối với đồng bào các tôn giáo trên địa bàn tỉnh thời gian qua, xuất hiện nhiều cách làm hay điển hình như: Tổ chức đối thoại, gặp mặt, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật; thăm hỏi, động viên chức sắc, chức việc, nhà tu hành nhân các ngày lễ trọng của tôn giáo, các sự kiện lịch sử của đất nước, địa phương; vận động, phối hợp, tạo điều kiện để các tổ chức, chức sắc tôn giáo tham gia vào các hoạt động xã hội, giao lưu văn hóa, thể thao, tham quan, học tập; tuyên dương các điển hình chức sắc, cốt cán tiêu biểu... Trong đó, trọng tâm là xây dựng mối quan hệ thực sự gần gũi, thân thiện với chức sắc, tín đồ, tổ chức tôn giáo; chọn cử, phân công những cán bộ gương mẫu, am hiểu tôn giáo để làm công tác vận động, tranh thủ chức sắc; hướng dẫn hoạt động của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn bảo đảm đúng quy định của pháp luật… Qua đó đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tranh thủ vai trò của các chức sắc tôn giáo để tuyên truyền, vận động tín đồ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo… góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Song song đó, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều đổi mới, linh hoạt trong công tác vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt nghĩa vụ, quyền lợi của công dân, sống hòa nhập với cộng đồng các dân tộc; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc và tôn giáo; tích cực tham gia phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội và các cuộc vận động làm từ thiện xã hội ở địa phương. Tiêu biểu như tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Xây dựng nhà Đại đoàn kết”, Quỹ “Nhà nghĩa tình Dân vận”; làm cầu đường giao thông nông thôn để góp phần xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị; thành lập và vận hành các đội xe chuyển bệnh miễn phí; các phong trào khuyến học, khuyến tài cùng nhiều phong trào khác với tổng giá trị do Nhân dân đóng góp tiền mặt và hiện vật quy tiền gần 200 tỷ đồng/năm.

Ngoài ra, với chủ đề “Nghĩa tình dân vận với đồng bào dân tộc” là nội dung trọng tâm thực hiện trong năm 2023, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ký kết Chương trình phối hợp với Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh xây dựng 20 căn nhà “Nghĩa tình Dân vận” trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và Chương trình an sinh xã hội với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, gồm: Hỗ trợ 20 thiết bị gia dụng cho 20 căn nhà “Nghĩa tình Dân vận”; 100 suất học bổng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn; 01 cây cầu “Dân vận” và 900 phần quà Tết  cho hộ nghèo, với tổng giá trị 02 Chương trình phối hợp khoảng 1,7 tỷ đồng.

Cùng với đó, các ngành, các cấp trong tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục; tranh thủ các chức sắc, chức việc, tín đồ của các tôn giáo thực hiện đúng theo tôn chỉ, mục đích, đường hướng hành đạo; chấp hành đúng Hiến chương, nội quy và chương trình hành đạo; không truyền đạo trái phép, hoặc có hành vi mê tín dị đoan. Qua đó, đã phản tuyên truyền đối với những phần tử cực đoan, lợi dụng tôn giáo để vu cáo, xuyên tạc, ngăn cản tín đồ thực hiện nghĩa vụ công dân; làm cho tín đồ các tôn giáo nhận rõ âm mưu, thủ đoạn để tránh bị lợi dụng, lôi kéo. Xây dựng lực lượng tiến bộ trong các tôn giáo đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động trái phép, âm mưu gây rối, lôi kéo quần chúng và tín đồ của một số đối tượng cực đoan trong nước và có tác động hỗ trợ từ bên ngoài nhằm mục đích chống phá chính quyền và gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Thông qua các phong trào ở địa phương xuất hiện và lan tỏa nhiều mô hình “Dân vận khéo” trong đồng bào tôn giáo, như: Mô hình xe chuyển bệnh miễn phí; mô hình “02 an” (an ninh trật tự - an sinh xã hội); mô hình “Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói không với tệ nạn xã hội”; Gian hàng “0 đồng”; mô hình “Rủ nhau làm tốt ở Xóm đạo”; mô hình “Giáo xứ bình yên, gia đình hòa thuận”; mô hình Bếp cơm chay từ thiện phục vụ cho sinh viên, học sinh và người lao động; mô hình “Nhà ăn tình thương, mái ấm tình thương và hiến đất xây dựng nghĩa trang nhân dân”; mô hình làm cầu, đường giao thông nông thôn; mô hình “dặm vá đường giao thông”; mô hình “khuyến học, khuyến tài”; mô hình “nấu cơm - cháo - nước chín phục vụ miễn phí bệnh nhân nghèo trong các bệnh viện”; mô hình kết nối “Khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số”...

Có thể khẳng định, việc các tổ chức tôn giáo tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện đã tạo sự lan tỏa, đồng thuận và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.

VÕ NGUYÊN NAM

UVBTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

FalseDân vận - Mặt trận
Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2024TinThu ThảoBan Dân vận Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2024/SiteAssets/Danvan-tinh-trienkhai-24-1.jpg
07/03/2024 2:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 07/3, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024; ký kết giao ước thi đua công tác dân vận và ký kết các chương trình, kế hoạch phối hợp năm 2024. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Nguyên Nam chủ trì hội nghị.

 Danvan-tinh-trienkhai-24-1.jpg

Quang cảnh hội nghị

 Danvan-tinh-trienkhai-24-2.jpg

 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Nguyên Nam gợi ý thảo luận

 Danvan-tinh-trienkhai-24-3.jpg

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng trao giấy khen cho các tập thể

 Danvan-tinh-trienkhai-24-4.jpg

 Danvan-tinh-trienkhai-24-5.jpg

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Nguyên Nam trao giấy khen cho các tập thể

 Hội nghị tập trung đánh giá kết quả công tác dân vận năm 2023; các đoàn thể, địa phương, đơn vị chia sẻ những mô hình hay, cách làm hiệu quả, thi đua "dân vận khéo"; thảo luận, đóng góp ý kiến về phương hướng năm 2024.

Năm 2023, công tác dân vận của tỉnh đạt nhiều kết quả. Công tác nắm bắt tình hình và giải quyết những vấn đề bức xúc chính đáng của Nhân dân được quan tâm; Công tác dân vận chính quyền được chú trọng, quan tâm thực hiện cải cách thủ tục hành chính gắn với phương châm "gần dân, trọng dân, hiểu dân, nghe dân nói, giải quyết kịp thời lý do chính đáng lợi ích của dân". Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và doanh nghiệp. Thông qua các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đề ra.

Bên cạnh đó, hệ thống dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước phát huy tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng; tập trung và có những giải pháp cụ thể, linh hoạt, sáng tạo trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho đoàn viên, hội viên, công nhân, người lao động thiết thực, hiệu quả. Từ đó, tạo được sự đồng thuận và phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và ổn định an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh…

Hội nghị cũng thông qua kế hoạch phát động thi đua công tác dân vận năm 2024; Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết giao ước thi đua với Ban Dân vận các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết với UBMTTQVN tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; ký kết với Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang, Báo An Giang kế hoạch phối hợp công tác tuyên truyền về công tác dân vận trên địa bàn tỉnh.

 Danvan-tinh-trienkhai-24-6.jpg

Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân vận các huyện ủy, thị ủy, thành ủy ký kết thi đua năm 2024

 Danvan-tinh-trienkhai-24-7.jpg

Danvan-tinh-trienkhai-24-8.jpg

Danvan-tinh-trienkhai-24-9.jpg

Danvan-tinh-trienkhai-24-10.jpg

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết kế hoạch phối hợp với lãnh đạo các đơn vị

Dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích trong công tác phối hợp hỗ trợ các xã nông thôn mới năm 2023; có thành tích xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu trong thi đua công tác dân vận năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng ghi nhận, biểu dương những thành tích hệ thống dân vận của tỉnh đạt được trong năm 2023. Đồng thời đề nghị, năm 2024, các cấp ủy Đảng cần nắm chắc tình hình, chủ động, linh hoạt, lãnh, chỉ đạo hệ thống dân vận các cấp rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra; ban hành và thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác dân vận; chú trọng công tác sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, của tỉnh và các cấp ủy các Đảng về công tác dân vận. Tiếp tục có những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả, thực chất kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ"…

"Hệ thống dân vận các cấp chú trọng triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2024: "An Giang học tập và làm theo Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân", xây dựng một số mô hình mới gắn chủ đề học tập với chương trình "Nghĩa tình dân vận" của Ban dân vận Tỉnh ủy và các mô hình an sinh xã hội đang phát huy hiệu quả của các tổ chức chính trị - xã hội" - đồng chí Lê Văn Nưng yêu cầu.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục chỉ đạo đổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực, với cách làm sáng tạo, hướng tới mục tiêu đồng thuận, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

THU THẢO

TrueDân vận - Mặt trận
Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023TinNgọc HânHội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023/SiteAssets/HN-tket-pctntc-23.jpg
06/03/2024 6:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Chiều ngày 06/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị; đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Lưu Vĩnh Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; Bí thư các huyện, thị, thành ủy cùng tham dự.

HN-tket-pctntc-23.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Năm 2023, các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững; an ninh nội địa, dân tộc, tôn giáo, biên giới nông thôn được duy trì đảm bảo; quan hệ đối ngoại tiếp tục được củng cố và mở rộng.

Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được nâng lên; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm hơn, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực được lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả được đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, góp phần ngăn ngừa, chấn chỉnh và kịp thời xử lý các sai phạm; công tác điều tra, truy tố xét xử được thực hiện nghiêm minh. Tổ chức và bộ máy của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp tiếp tục được kiện toàn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp trên địa bàn tỉnh được quan tâm thực hiện.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, ngành Nội chính tỉnh: Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường các biện pháp giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội để phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên. Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên, báo chí và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thực hiện tốt trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy định về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết xử lý nghiêm minh các vụ việc sai phạm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Sơ kết, tổng kết các chủ trương của Trung ương, của tỉnh liên quan đến lĩnh vực nội chính….

  NGỌC HÂN

FalseNội chính
Phát huy vai trò tham mưu, giúp việc tổ chức thành công Đại hội MTTQVN các cấp (nhiệm kỳ 2024-2029)TinTrung HiếuPhát huy vai trò tham mưu, giúp việc tổ chức thành công Đại hội MTTQVN các cấp (nhiệm kỳ 2024-2029)/SiteAssets/MTTQ-hoinghi-cc24-1.JPG
06/03/2024 8:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Chiều ngày 05/3, Cơ quan UBMTTQVN tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, người lao động năm 2024.

MTTQ-hoinghi-cc24-1.JPG
Quang cảnh hội nghị

MTTQ-hoinghi-cc24-2.JPG
Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng Bằng khen cho Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Trương Hoàng Trọng

MTTQ-hoinghi-cc24-3.JPG

MTTQ-hoinghi-cc24-5.JPG

MTTQ-hoinghi-cc24-4.JPG

Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuấc sắc công tác Mặt trận năm 2023

Năm 2024, Cơ quan UBMTTQVN tỉnh An Giang tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ theo nghị quyết của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh, chương trình công tác trọng tâm của UBMTTQVN tỉnh. Trong đó, hướng dẫn trong hệ thống Mặt trận tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phối hợp các ngành chức năng tiếp tục triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình, tổ hợp tác trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đặc biệt, triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động các nguồn lực thực hiện đề án an sinh xã hội của tỉnh, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo. Ngoài ra, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ quan, xây dựng cơ quan văn hóa; nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội; tích cực tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

Bên cạnh đó, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống của MTTQVN gắn với tập trung tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024; phát động phong trào thi đua năm 2024, trong đó tập trung “An Giang chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đồng thời, thực hiện các nội dung kế hoạch tổ chức Đại hội MTTQVN các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029; thường xuyên theo dõi, cập nhật kịp thời các công trình, phần việc, những mô hình tiêu biểu để chào mừng Đại hội MTTQVN các cấp nhiệm kỳ 2024-2029…

Dịp này, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Trương Hoàng Trọng được Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng Bằng khen; Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuấc sắc công tác Mặt trận năm 2023.

TRUNG HIẾU

FalseDân vận - Mặt trận
Ngành Tuyên giáo An Giang - Tiếp tục sáng tạo trong cách làm, nhịp nhàng trong phối hợp!Bài viếtTTCTTTNgành Tuyên giáo An Giang - Tiếp tục sáng tạo trong cách làm, nhịp nhàng trong phối hợp!/SiteAssets/HQV5-soket23-ag-4.jpg
12/02/2024 6:00 SANoĐã ban hành

​(TUAG)- Trước bối cảnh tình hình diễn biến phức tạp, khó dự báo, phát sinh những vấn đề chưa từng có trong tiền lệ… tác động nhiều chiều đến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh; ngành Tuyên giáo An Giang tiếp tục tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nỗ lực triển khai và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm - tạo ra nhiều dấu ấn quan trọng trong năm 2023.

BTG-giamsat-llct-truong-THPT-1.jpg

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang giám sát công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong các trường Trung học phổ thông

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị; giáo dục đạo đức cách mạng và lịch sử, văn hóa truyền thống.

Trong năm, hệ thống tuyên giáo các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong tham mưu cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy các cấp; chú trọng nâng cao cả về chất lượng và số lượng(1); góp phần nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác tuyên giáo; nhất là việc định hướng chính trị, tư tưởng trong giảng dạy lý luận chính trị, trong công tác tuyên truyền và hoạt động của các cơ quan báo chí, các hội... Bên cạnh chủ động hướng dẫn đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo hướng khoa học, gắn lý luận với thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng; thông qua các hội thảo, tọa đàm; đặc biệt, qua các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng… đã góp phần quan trọng tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ; nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong tỉnh.

Toa-dam-ky-yeu-bch-89-1.jpg

Tọa đàm góp ý Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa VIII, nhiệm kỳ 2005 - 2010 và khóa IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015

Song song đó, toàn ngành tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm tham mưu cấp ủy thực hiện tốt Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”(2). Trong năm, đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy biên soạn, xuất bản “Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa VIII, nhiệm kỳ 2005 - 2010 và khóa IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015”. Thông qua tăng cường công tác biên soạn lịch sử, giáo dục truyền thống đã góp phần thiết thực giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hiểu rõ hơn về lịch sử, văn hóa; về vùng đất, con người An Giang; bồi đắp tư tưởng chính trị, lòng tự hào về truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương, đất nước.

Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền; nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; góp phần tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thông qua thực hiện tốt Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm”; đã góp phần quan trọng giúp cho ngành Tuyên giáo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. 

HN-dinhhuong-quy-4-23-7.jpg

Chủ trì phối hợp tổ chức Hội nghị định hướng công tác tuyên truyền.

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng tuyên truyền, hoạt động báo chí và hoạt động báo cáo viên… ngày càng chuyển biến tích cực; nâng cao tính chủ động, kịp thời, hiệu quả, thuyết phục, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin ở cơ sở. Đặc biệt, công tác nắm bắt, điều tra, định hướng dư luận xã hội tiếp tục đổi mới cả về nội dung và hình thức theo hướng thực chất, bám sát cơ sở với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh(3)

Đăng cai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh. Năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu tổ chức thành công Tọa đàm khoa học cấp tỉnh với chủ đề: “Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh An Giang”. Có thể nói, thông qua tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, diễn biến tâm trạng xã hội; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch(4)… đã góp phần tích cực tham mưu cấp ủy trong công tác lãnh đạo điều hành; kịp thời xử lý hiệu quả các vụ việc phức tạp nảy sinh; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Dieutra-xhh-qui-123-1.jpg

Tổ chức điều tra xã hội học hằng quý với nhiều chủ đề thiết thực.

Tăng cường đổi mới công tác Khoa giáo, Văn hóa - Văn nghệ theo hướng bám sát thực tiễn đời sống xã hội và ngày càng đi vào chiều sâu.

Năm 2023, hệ thống tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã chủ động, sáng tạo tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiều nội dung quan trọng và tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trên lĩnh vực Khoa giáo, Văn hóa - Văn nghệ(5). Trong năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề về “Đạo đức Y tế thời kỳ Cách mạng khoa học công nghệ 4.0, góp phần xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tham mưu chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh… đảm bảo đúng định hướng, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội địa phương.

Hội nghị chuyên đề về “Đạo đức Y tế thời kỳ Cách mạng khoa học công nghệ 4.0, góp phần xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Bên cạnh chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực Khoa giáo, Văn hóa - Văn nghệ; hệ thống tuyên giáo các cấp trong tỉnh luôn tích cực nghiên cứu, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; nâng tầm tham mưu cấp ủy trong lĩnh vực Khoa giáo của Đảng… làm cho công tác Khoa giáo và công tác Văn hóa - Văn nghệ ngày càng bám sát, gắn kết chặt chẽ với thực tiễn, góp phần giải quyết đúng và trúng những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Công tác Văn hóa - Văn nghệ ngày càng gắn kết chặt chẽ với thực tiễn

Năm 2024 được xác định là năm “bứt phá” nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Phát huy những kết quả đạt được, với trọng trách được giao - ngành Tuyên giáo An Giang xác định sẽ tiếp tục phát huy tốt hơn nữa những nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục bám sát Hướng dẫn của Trung ương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Phát huy tính chủ động, sáng tạo; tăng cường hướng về cơ sở; tích cực kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa ngành Tuyên giáo với các cơ quan, địa phương, đơn vị - đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, nhịp nhàng - nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng tham gia, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ hai, tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, khoa giáo, văn hóa - văn nghệ; tập trung chấn chỉnh những hạn chế trong tổ chức nghiên cứu, quán triệt và nâng cao chất lượng sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng - đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, sát hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Tích cực nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; nâng cao khả năng dự báo, định hướng tuyên truyền và chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh.

Thông qua công tác tuyên giáo, đặc biệt qua học tập và tổ chức thực hiện Chuyên đề năm 2024: “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân” để tăng cường giáo dục lịch sử truyền thống, văn hóa; phát động các phong trào thi đua; quảng bá tiềm năng, lợi thế, hình ảnh quê hương, con người An Giang…; góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba, tập trung tham mưu cấp ủy kiện toàn tổ chức bộ máy; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức cách mạng, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo - đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Qua đó, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động, đưa công tác tuyên giáo ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2024 và góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp./.

TRẦN THỊ THANH HƯƠNG

UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

_________

(1) Có những hội nghị được trực tuyến đến 269 điểm cầu trong toàn tỉnh với gần 15.500 đại biểu tham dự. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt luôn đạt cao từ 97-98%.

(2) Tiếp tục biên soạn 40 công trình lịch sử, trong đó có 11 công trình đã được xuất bản. 

(3) Trong năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiến hành 4 cuộc điều tra xã hội học, 4 cuộc khảo sát nhanh; thực hiện 47 báo cáo hàng tuần; 16 báo cáo đột xuất, chuyên đề phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; đồng thời, tiếp nhận, tổng hợp trên 700 nội dung phản ánh gửi đến các sở, ngành, địa phương để xử lý, phản hồi và cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

(4) Đã tiến hành biên tập và in 4.500 Sổ tay tuyên truyền “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” cung cấp cho các chi, đảng bộ. Nhóm Chuyên gia 35 tiếp tục tăng cường viết và đăng tải gần 15.000 tin tức, hình ảnh, bài viết với hơn 240.000 lượt tương tác.

(5) Phối hợp báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW; phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia về văn hóa; Liên hoan âm nhạc toàn quốc do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức tại An Giang; tổ chức Họp mặt đầu Xuân giữa lãnh đạo tỉnh với văn nghệ sĩ trong tỉnh và ngoài tỉnh…

FalseĐưa Nghị quyết vào cuộc sống
1 - 30Next