Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!

Tìm kiếm hệ thống văn bản

Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
10
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
193-HD/BTGTW01/02/2023Hướng dẫn tuyên truyền 80 năm ra đời "Đề cương về văn hóa Việt Nam" (1943-2023)01/02/2023
 
236-NQ/TW30/01/2023Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới30/01/2023
 
392-HD/BTGTW19/01/2023Hướng dẫn sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới"19/01/2023
 
422-HD/BTCTW03/01/2023Hướng dẫn một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính tị-xã hội03/01/2023
 
515-CTr/TU15/11/2022Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 204515/11/2022
 
6Thông báo số 11-TB/HĐTD18/07/2022Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đã ban hành Thông báo số 11-TB/HĐTD về kết quả tuyển dụng viên chức 18/07/2022
 
7104-KH/TU25/02/2020Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 202025/02/2020