Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksXây dựng Đảng

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!
 
Xây dựng Đảng - Đưa Nghị quyết vào cuộc sống
 

(TUAG)- Sáng ngày 17/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng dự và phát biểu chỉ đạo.

 
 

(TUAG)- Công tác dư luận xã hội có vai trò quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Làm tốt công tác dư luận xã hội sẽ giúp nắm bắt tình hình; dự báo và đề xuất các cấp ủy, chính quyền kịp thời ban hành những chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp; chủ động định hướng tư tưởng, tuyên truyền và đấu tranh phản tuyên truyền có hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc, thù địch, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

 
 

(TUAG)- Sáng ngày 02/12, tại huyện Phú Tân, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 30/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong tình hình mới”; triển khai Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 12/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2020 - 2025”, gắn với tọa đàm chủ đề “Phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền góp phần nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội”.

 
 

(TUAG)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai toàn diện, đồng bộ, thường xuyên cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Kiên định, vững vàng trên nền tảng tư tưởng của Đảng đi đôi với xây dựng tổ chức bộ máy của Đảng và cả hệ thống chính trị thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Đây là một bài học kinh nghiệm rất quan trọng.

 
 

(TUAG)- Sáng ngày 01/10/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị định hướng tuyên truyền quý IV/2020, đồng chí Tân Văn Ngữ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Trình Lam Sinh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Lê Việt Phương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì Hội nghị.

 
 

(TUAG)- Chiều ngày 18/9/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Tọa đàm trực tuyến "Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới", đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tọa đàm. Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tọa đàm tại điểm cầu An Giang.

 
 

(TUAG)- Sáng 09/6, UBND xã Cần Đăng tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025.

 
 

(TUAG)- Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang​ trân trọng giới thiệu Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ngày 14/5/2020.

 
 
 
 
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Phân loại
  
Tuyên giáo An Giang nỗ lực vươn lên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mớiNewBài viếtTTCTTTTuyên giáo An Giang nỗ lực vươn lên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới/SiteAssets/HNIMG_5833.JPG
29/07/2021 10:35 SAYesĐã ban hành

​(TUAG)- Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định: “Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị. Hết sức coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng”, “Kết hợp hài hòa, chặt chẽ và có hiệu quả giữa xây dựng với chỉnh đốn Đảng; giữa xây dựng Đảng với bảo vệ Đảng”. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, hệ thống Tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã không ngừng đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức, nâng cao tính chiến đấu, sức thuyết phục và hiệu quả hoạt động, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội và có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban...

1. Tham mưu cấp ủy nhiều vấn đề quan trọng, có tính then chốt, làm cơ sở giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngành Tuyên giáo là tham mưu cấp ủy những chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp thuộc lĩnh vực tuyên giáo. Thực tiễn cho thấy, nhiều vấn đề nảy sinh đòi hỏi phải có những câu trả lời, biện pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, thời gian qua, hệ thống Tuyên giáo các cấp trong tỉnh tiếp tục tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả những vấn đề liên quan trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, như: Quản lý và vận hành hiệu quả Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh; tập trung triển khai Đề án của Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh và Đề án của Tỉnh ủy về sưu tầm, khai thác tư liệu, nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và truyền thống cách mạng địa phương; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về quy trình ứng xử với báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh; tăng cường chỉ đạo quản lý, phát huy vai trò của báo chí, đồng thời, tạo diễn đàn cho lực lượng những người làm báo và văn nghệ sĩ trong tỉnh có điều kiện bày tỏ ý kiến, tâm tư nguyện vọng đối với lãnh đạo tỉnh; chủ trì tổ chức và tham gia nhiều hội thảo khoa học. Đặc biệt, toàn ngành đã nỗ lực hoàn thành tốt vai trò tham mưu cấp ủy tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; đồng thời, kịp thời tham mưu sơ, tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Khoa giáo (như: Giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, y tế, an sinh xã hội, thể thao, dân số...).

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, hệ thống tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã tích cực tham mưu, đề xuất cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiều nội dung quan trọng trên lĩnh vực công tác Tuyên giáo phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Khảo sát nhanh tâm trạng của Nhân dân xung quanh việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống COVID-19.

2. Tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức; tích cực đổi mới nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

Công tác tư tưởng đòi hỏi phải gắn kết chặt chẽ giữa bồi đắp, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với không ngừng nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, góp phần đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Xác định việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng vừa là nhiệm vụ, vừa là quyền lợi của đảng viên; là khâu đầu tiên rất quan trọng nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, là tiền đề bảo đảm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra. Thời gian gần đây, công tác triển khai quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng được tăng cường đổi mới. Bên cạnh chú trọng chấn chỉnh về kỷ luật, kỷ cương; việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng đã phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần lan tỏa sâu rộng, nhanh chóng và kịp thời hơn (mỗi lần có thể kết nối trực tuyến đến 153 điểm cầu từ tỉnh đến cơ sở với hơn 10.000 đại biểu tham dự).

Nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng về đạo đức, hệ thống Tuyên giáo các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cấp ủy đề ra nhiều giải pháp thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Bên cạnh tăng cường hướng dẫn, ban tuyên giáo các cấp trong tỉnh còn chú trọng tham mưu cấp ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác triển khai, tổ chức thực hiện, nhất là việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của các chi bộ. Thông qua tăng cường giới thiệu những mô hình hay, cách làm hiệu quả từ các địa phương, đơn vị trong tỉnh cho các cơ quan báo chí của Trung ương và của tỉnh tuyên truyền (mỗi năm gần 150 điển hình)… đã góp phần lan tỏa sâu rộng hình ảnh quê hương, con người An Giang trên phạm vi cả nước.  

Song song với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, cũng được hệ thống Tuyên giáo các cấp trong tỉnh tập trung tiến hành đồng bộ, quyết liệt và đổi mới thông qua nhiều hình thức. Ngay sau khi Nghị quyết 35-NQ/TW được ban hành và triển khai, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động làm đầu mối tham mưu Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng nhóm chuyên gia, mở rộng kết nối các lực lượng; triển khai đồng bộ, kết hợp hài hòa các biện pháp kỹ thuật, pháp lý và tuyên truyền, giáo dục để ngăn chặn, triệt phá thông tin sai sự thật trên Internet, mạng xã hội. Trên cơ sở những bài viết phản tuyên truyền của tỉnh, mỗi năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đều biên soạn và xuất bản tập sách “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” làm công cụ tuyên truyền cho lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên. Cùng với các cơ quan báo chí, các địa phương, đơn vị trong tỉnh cũng tích cực xây dựng, quản lý các nhóm trên Facebook, Zalo để chia sẻ, định hướng thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt, các nhóm “Dân An Giang”, “Quê hương An Giang”, “An Giang ngày mới” của tỉnh đã thực sự phát huy hiệu quả (hàng năm chia sẻ, lan tỏa gần 5.000 tin tức, hình ảnh, bài viết với gần 30.000 lượt xem).

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với HĐND, UBND, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

3. Tăng cường phối hợp, chủ động nắm bắt và xử lý những vấn đề bức xúc nảy sinh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Phát huy những kết quả đạt được thời gian qua, hệ thống Tuyên giáo các cấp trong tỉnh tiếp tục ký kết các chương trình phối hợp với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; đồng thời, xác định đây cũng chính là một trong những nội dung cần tập trung đổi mới, góp phần làm cho công tác Tuyên giáo ngày càng bám sát, gắn bó và phục vụ thiết thực, hiệu quả sự phát triển của địa phương.

Công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội cũng tiếp tục được đổi mới  thông qua tăng cường cơ chế nắm bắt, phản ánh và phản hồi dư luận xã hội. Các sở, ngành, địa phương trong tỉnh xác định việc nắm bắt, tiếp thu, giải quyết và phản hồi các vấn đề dư luận đặt ra vừa là trách nhiệm, vừa là cơ hội, điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị (chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2021, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội đã tập hợp được hàng trăm nội dung, đặc biệt có trên 90 nội dung phản ánh cụ thể, liên quan đến hoạt động của các sở, ngành, địa phương; hiện gần 80 nội dung đã được xử lý và phản hồi kết quả giải quyết).

Xác định việc thông tin kịp thời, chất lượng là điều kiện quan trọng để định hướng tư tưởng và dư luận. Trong bối cảnh thông tin đa chiều, đa diện, nhiều loại hình và phương thức thông tin. Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh ủy; ban tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã chủ động, quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, định hướng tuyên truyền những sự kiện, vấn đề quan trọng của địa phương, đất nước, như: Những thành tựu trong phát triển KT-XH, trong công tác xây dựng Đảng; kỷ niệm những ngày lễ lớn; đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; những vấn đề đặt ra trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát… Qua đó, đã kịp thời chuyển tải thông tin chính thống mang tính thời sự, vừa đáp ứng nhu cầu thông tin, vừa định hướng tư tưởng chính trị trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp.

Có thể nói, những vấn đề mới cả về lý luận và thực tiễn đã và đang đặt ra cho công tác Tuyên giáo trước nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng không ít những khó khăn, thách thức. Kế thừa và phát huy truyền thống của ngành, đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo An Giang quyết tâm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

TRẦN THỊ THANH HƯƠNG

UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang.

True
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cải cách tư pháp Bài viếtCông tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cải cách tư pháp /SiteAssets/Toa-an-tinh-khen-1.jpg
22/07/2021 10:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 là chủ trương lớn của Đảng, xác định rõ mục tiêu của Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 là: “Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ Nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; hoạt động tư pháp mà trọng tâm là hoạt động xét xử được tiến hành có hiệu quả và hiệu lực cao”.


Để triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và công tác cải cách tư pháp; đồng thời hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, mà chủ yếu là tập trung thực hiện các giải pháp về quản lý, điều hành công tác tổ chức xét xử các loại án, đánh giá tổng kết rút kinh nghiệm; tổ chức tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ… Trong đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có chức danh tư pháp; nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp đóng vai trò quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng xét xử, để Tòa án thực sự là thành trì bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước nói chung, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế của tỉnh nói riêng. Theo đó:

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

Để xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh đòi hỏi phải nâng cao tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức và nghề nghiệp chuyên môn của các cán bộ tư pháp. Lãnh đạo TAND tỉnh đã quan tâm sâu sắc và chỉ đạo thực hiện trên các phương diện sau:

Được sự thống nhất Thường trực Tỉnh ủy, từ năm 2017 đến nay, TAND tỉnh đã phối hợp với Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuyển sinh 02 lớp cao học luật tại tỉnh, với sự tham gia của 92 người, trong đó có 79 người là cán bộ, công chức TAND hai cấp và 13 người là cán bộ đang công tác tại các cơ quan ban, ngành của tỉnh; học vào 03 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ bảy và chủ nhật); kinh phí đào tạo do học viên tự túc. Đến nay, khóa 1 đã có 20/36 học viên bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; khóa 2, hiện đã hoàn thành chương trình học chuyên ngành và đang làm đề tài, chuẩn bị bảo vệ luận văn trước Hội đồng bảo vệ luận văn cao học của nhà trường.

Năm 2020, TAND hai cấp trong tỉnh đã cử 20 lượt Thư ký đi đào tạo nghiệp vụ xét xử; 10 lượt Thư ký dự thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp tại Học viện Tòa án; 03 lượt Thẩm phán sơ cấp dự thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp. Bên cạnh đó, TAND tỉnh đã cử 01 Phó Chánh án TAND tỉnh tham dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp vụ, 05 công chức là trưởng các phòng, tòa thuộc TAND tỉnh và Chánh án TAND cấp huyện tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng tại Học viện Tòa án.

TAND tỉnh tổ chức 01 đợt tập huấn nghiệp vụ cho 229 Hội thẩm nhân dân (tỉnh: 25 người, huyện: 204 người) và 160 công chức là Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký trong tỉnh (tỉnh: 50 người, huyện 110 người). Về nội dung tập huấn, bên cạnh việc triển khai, hướng dẫn các quy định pháp luật mới có hiệu lực liên quan đến công tác xét xử, các Hội thẩm và công chức giữ chức danh tư pháp TAND hai cấp còn được trang bị thêm những kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp và văn hóa ứng xử nơi công sở, đồng thời tại đợt tập huấn, các báo cáo viên cũng đã trao đổi, giải đáp những vấn đề còn vướng mắc giữa lý luận và thực tiễn, qua đó giúp cho các Hội thẩm, Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký nhận thức và áp dụng quy định pháp luật đúng đắn, chính xác, góp phần nâng cao chất lượng công tác xét xử.

Ngoài ra, Chánh án TAND tỉnh cử hơn 108 lượt cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn các khóa nghiệp vụ khác như: tập huấn chuyên sâu hướng dẫn soạn thảo bản án, quyết định của Tòa án thống nhất trong TAND; tập huấn chuyên sâu các quy định của Bộ luật hình sự về các tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm; tham dự hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm giữa Thẩm phán Việt Nam và Thẩm phán quốc tế về giải quyết tranh chấp mại quốc tế về công nhận và thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài”; hội thảo về chủ đề “Bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ Tòa án nhân dân”; Hội nghị triển khai Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án,… Đồng thời cử 10 lượt Thư ký dự thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp và 03 lượt Thẩm phán sơ cấp dự thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp.

Tính đến 30/9/2020, TAND hai cấp trong tỉnh có 16/253 cán bộ công chức có trình độ thạc sĩ Luật (tỷ lệ 6,32% trong tổng số cán bộ công chức); 231/253 cán bộ, công chức có trình độ Đại học (chiếm tỷ lệ 91,31% trong tổng số cán bộ, công chức); 09/253 cán bộ, công chức có trình độ trung cấp (tỷ lệ 2,37%).


Về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị

Trên cơ sở danh sách cán bộ, công chức được quy hoạch các chức vụ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 – 2021 và giai đoạn 2021 - 2026. Trong năm 2020, Tòa án nhân dân hai cấp có 13 công chức được các cấp ủy cử đi đào tạo về lý luận chính trị (trong đó: 04 công chức đi đào tạo Cao cấp lý luận chính trị và 09 công chức đào tạo trung cấp chính trị).

 Trong năm, TAND hai cấp cũng đã cử 09 công chức tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - an ninh (trong đó: đối tượng 3 là 05 người; đối tượng 4 là 04 người); 02 công chức tham gia học lớp bồi dưỡng kết nạp đảng do Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức, 100% đảng viên tham gia đầy đủ các hội nghị quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ngoài ra, lãnh đạo TAND tỉnh còn đề xuất Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chung cho các cơ quan tiến hành tố tụng trong tỉnh về các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động để cập nhật được những kiến thức mới, đồng thời tạo được sự thống nhất nhận thức pháp luật, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị chung và yêu cầu chính trị của địa phương.

Với cách làm hiệu quả và sáng tạo nêu trên của lãnh đạo TAND tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho Thẩm phán, cán bộ, công chức, Hội thẩm nhân dân của hệ thống TAND hai cấp trong tỉnh không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có tinh thần kiên quyết đấu tranh bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Duy Bình

FalseTổ chức
Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mớiTinTrung HiếuĐổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới/SiteAssets/Soket-danvan-6thang.jpg
14/07/2021 5:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng 13/7, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung ương. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Nguyên Nam chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang.

Soket-danvan-6thang.jpg 

6 tháng cuối năm 2021, hệ thống dân vận các cấp tập trung triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận; tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản mới của Đảng liên quan đến công tác dân vận, trọng tâm là quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (sửa đổi, bổ sung). Đồng thời, tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, trọng tâm là tình hình cuộc sống nhân dân, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tình hình dân tộc, tôn giáo; tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, phối hợp giải quyết các vấn đề bức xúc, phát sinh trong nhân dân. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội. Bên cạnh đó, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hướng về cơ sở. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Trung Hiếu

TrueDân vận - Mặt trận
Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả tích cựcTinHạnh ChâuĐảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả tích cực/SiteAssets/DUK-soket6tg-2.jpg
03/07/2021 8:00 CHNoĐã ban hành

​(TUAG)- Chiều 02/7, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 (nhiệm kỳ 2020-2025), sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (giai đoạn 2016-2021). Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

DUK-soket6tg-1.jpg         

6 tháng đầu năm,  trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện khá tốt các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh COVID- 19 bùng phát và diễn biến phức tạp, khó lường, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết đã đề ra, đóng góp vào sự phát triển ổn định và tăng trưởng về kinh tế - xã hội trong tỉnh.

Cấp ủy các đơn vị khối cơ quan sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp phối hợp tốt với lãnh đạo đơn vị trong công tác tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện khá tốt các chỉ tiêu, chương trình, kế hoạch đã đề ra; tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh...

Đồng thời, cấp ủy cơ sở trong Khối cũng đã thực hiện tốt việc phối hợp với ban lãnh đạo trong triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo thu nhập, ổn định việc làm, kịp thời động viên chia sẻ khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và người lao động để cùng phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Đồng thời thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng.

DUK-soket6tg-3.jpg 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đánh giá cao Ban Chấp hành Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Chi, Đảng bộ cơ sở chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả tích cực trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Đồng thời đề nghị các Chi, Đảng bộ cơ sở tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; khẩn trương hoàn chỉnh các quy chế, nội quy cơ quan; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đoàn kết tạo khối thống nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, để đạt mục tiêu Nghị quyết từng Chi, Đảng bộ rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm để đề ra nhiều giải pháp phù hợp trong tình hình mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra. Đồng thời thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, quản lý tốt cán bộ, công nhân viên, tăng cường các biện pháp, góp phần phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

DUK-soket6tg-2.jpg 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao quyết định chỉ định bổ sung 3 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

DUK-soket6tg-4.jpg 

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW giai đoạn 2016-2021.

Tại hội nghị đã công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định bổ sung 3 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm đồng chí: Nguyễn Văn Du, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh; Trần Thị Tuyết Nga và Nguyễn Văn Lý, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng 30 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016-2020); UBND tỉnh tặng bằng khen 58 tập thể và 67 cá nhân, Đảng ủy Khối tặng giấy khen 50 tập thể, 152 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW giai đoạn 2016-2021.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU

FalseVăn phòng cấp Uỷ
Kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Châu ĐốcBài viếtHân NguyễnKết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Châu Đốc/Imagesnews/2021-06/CD-hoctap-CT05-3_Key_22062021162220.jpg
22/06/2021 5:00 CHNoĐã ban hành
(TUAG)- Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 27-KH/TU, ngày 20/10/2016 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2021. Hằng năm, Ban Thường vụ Thành ủy đã có các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm và tập trung giải quyết triệt để những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại cơ sở. Định kỳ, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện và tổ chức giao ban để phát hiện, nhân rộng cách làm hay của các đơn vị.
CD-hoctap-CT05-1.jpg
5 năm qua, Thành ủy Châu Đốc đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019); hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Bác làm rõ hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa thiêng liêng của Di chúc, phân tích, làm sáng rõ thêm nhiều nội dung cả về lý luận và thực tiễn, đánh giá những thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân thành phố đạt được sau 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, đồng thời nêu lên những khó khăn, hạn chế, kiểm điểm những việc làm được và chưa được theo Di chúc của người, từ đó giúp tập thể lãnh đạo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong hệ thống chính trị phấn đấu khắc phục khó khăn, thực hiện tốt hơn theo di nguyện của Người.
 Hưởng ứng cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch phát động trong toàn Đảng bộ tham gia. Qua đó đã tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, các bài dự thi ngợi ca những thành tựu trong quá trình đổi mới, phát triển, xây dựng quê hương, ca ngợi truyền thống yêu nước, anh hùng trong chiến đấu; năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, tôn vinh nét đẹp văn hóa đặc sắc của vùng đất, con người Châu Đốc, An Giang; tôn vinh những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong việc nhận thức và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có 41 tác phẩm tham gia dự thi cuộc thi năm 2018 - 2019 (trong đó có 04 tác phẩm đạt giải: 01 giải ba và 03 giải khuyến khích), có 47 tác phẩm tham gia cuộc thi năm 2020 - 2021. Theo đó đã có nhiều tác phẩm mới mang đậm bản sắc văn hóa quê hương, phản ánh sức sống vươn lên của Nhân dân Châu Đốc trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, khẳng định những giá trị cao quý và sức sống của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội.
CD-hoctap-CT05-2.jpg
Thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết công tác của địa phương, ngành, lĩnh vực, hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, hội nghị thi đua yêu nước, các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị đã phát hiện, nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Qua đó, kịp thời khen thưởng, biểu dương những nghĩa cử cao đẹp, tấm gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả và nhân rộng trong cộng đồng.
Sau 5 năm đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thành phố Châu Đốc có 51 gương điển hình tiêu biểu (trong đó có 22 tập thể và 29 cá nhân) trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 03 cá nhân đạt giải cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 - 2019. Giới thiệu 16 mô hình tiêu biểu khen thưởng cấp tỉnh.
Đến nay, việc học tập và làm theo Bác đã dần trở thành công việc tự giác, thường xuyên ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân và ngày càng đi vào chiều sâu, đi vào đời sống tinh thần xã hội, nhiều kết quả nổi bật được ghi nhận, nhiều mô hình, cách làm mới ở các cơ quan, đơn vị, các hội, đoàn thể, các địa phương đang dần phát huy hiệu quả tích cực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội như: Mô hình “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cho cấp ủy”, “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ”, “3 đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII”; mô hình “Chung tay cải cách thủ tục hành chính” của các cơ quan, đơn vị hành chính để mang lại sự hài lòng cho người dân; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài, năng xứng danh Bộ đội cụ Hồ” của Lực lượng vũ trang; mô hình “Chúng em làm theo 5 Điều Bác Hồ dạy” của ngành Giáo dục giúp học sinh và đội ngũ giáo viên thực hiện tốt phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường; mô hình “Thắp sáng đường quê”, “Nâng bước em đến trường”, “Nhà tình bạn”, ống heo giúp bạn; hũ gạo tình thương, sổ tay học tập theo gương Bác; tiết kiệm sử dụng lại giấy in một mặt; góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp; mô hình “Phụ nữ phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em”, “Phụ nữ giúp nhau mua BHYT” và các mô hình giúp nhau làm kinh tế, tiết kiệm, của Hội Phụ nữ các cấp giúp chị em cùng nhau vươn lên thoát nghèo, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống; mô hình “Nông dân sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo”, “Nông dân phát triển bền vững”; mô hình “Quỹ nghĩa tình đồng đội”, “Cựu chiến binh gương mẫu” và “Cựu Chiến binh giúp nhau giảm nghèo, sản xuất kinh doanh giỏi”. Hay Liên Đoàn Lao động các cấp với mô hình tiết kiệm gây Quỹ “Mái ấm Công đoàn”; mô hình khuyến học, khuyến tài như cấp học bổng, xe đạp, tập vỡ cho học sinh,… giúp đỡ cho các em học sinh nghèo vượt khó và có thành tích cao trong học tập.
CD-hoctap-CT05-3.jpg
Thực hiện theo lời dạy của Bác: “Phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ”, đã được cán bộ, hội viên Hội Chữ Thập đỏ thành phố Châu Đốc học tập và làm theo, 5 năm qua, cán bộ, hội viên đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối, huy động nhiều nguồn lực trong xã hội để chăm lo, hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn với nhiều hoạt động thiết thực như “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, cất nhà tình thương, xây cầu nông thôn,… góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của thành phố.
Cùng với các mô hình, cách làm mới hiệu quả Châu Đốc xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến như: Ông Quách Kim Long - Giám đốc Công ty TNHH liên doanh Antraco là điển hình tiêu biểu trong hoạt động xã hội tự thiện tại địa phương. 5 năm qua, ông Kim Long đã quyên góp trên 3 tỷ đồng thi công nhiều cây cầu nông thôn như: Cầu treo kênh 5, Kênh 8,… tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đi lại, vận chuyển nông sản. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Ông Phan Văn Chính - Chi hội trưởng nông dân khóm Vĩnh Chánh, phường Châu Phú A ông đã tích cực vận động hội viên, gia đình tham gia xây dựng tuyến phố văn minh, phường văn minh đô thị, vận động đóng góp xây dựng đường đất cặp kênh Vĩnh Tế ở khóm Vĩnh Chánh với số tiền trên 200 triệu đồng và vận động nông dân hiến 420 m2 đất làm đường.
Những thành tích nổi bật qua 5 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố là nền tảng cơ bản để những năm tới thành phố Châu Đốc sẽ tiếp tục gặt hái những thành quả cao hơn, góp phần cùng với cả tỉnh xây dựng quê hương Bác Tôn ngày thêm giàu đẹp.
Những bài học được rút ra sau 5 năm học tập và làm theo Bác để mỗi tổ chức, cơ sở Đảng linh hoạt trong cách thức triển khai, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch gắn với việc làm cụ thể. Điều này đã thật sự tạo được sức lan tỏa, khơi dậy tinh thần, ý thức, trách nhiệm trong từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo nên bước đột phá, chuyển biến tích cực trong tư tưởng, đạo đức, lối sống của mỗi cá nhân góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh./.
Hân Nguyễn

FalseTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Học Bác làm báo - không chỉ để “lưu danh thiên cổ”Bài viếtNgọc HânHọc Bác làm báo - không chỉ để “lưu danh thiên cổ”/SiteAssets/21-6-bac-ho-voi-cac-phong-vien.jpg
20/06/2021 4:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Chủ tịch Hồ Chí Minh là người am hiểu tuyệt vời sức mạnh của ngôn từ và sự tác động của nó vào đời sống tinh thần, đạo đức, tư tưởng, tình cảm và hành động của quần chúng. Bản thân Người là tấm gương sáng về đạo đức báo chí. Khi cầm bút, Người không hề quan tâm đến tên tuổi và lợi ích riêng, Người viết không chỉ để "lưu danh thiên cổ". Suốt đời, Người chỉ hướng về cái đích thiêng liêng là mang trí tuệ và ngòi bút của mình phục vụ cách mạng, phục vụ Nhân dân.

21-6-bac-ho-voi-cac-phong-vien.jpg

Bác Hồ với các phóng viên báo chí. (Ảnh tư liệu)

Trong khoảng 50 năm cầm bút, Bác là tác giả của hơn 2.000 bài báo, 276 bài thơ, gần 500 trang truyện và ký. Bác sử dụng gần 200 bút danh. Mỗi con chữ, bài viết của Bác là một lời hiệu triệu, truyền bá lý tưởng Cộng sản và con đường giải phóng dân tộc. Đối với Bác, làm báo là làm cách mạng. Bởi theo Bác, báo chí cách mạng là một mặt trận chiến đấu của cách mạng. Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ.

Theo Bác đã là nhà báo, chiến sĩ cách mạng, bất cứ người cầm bút nào trên mặt trận báo chí cách mạng phải hiểu rõ mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng là gì? Từng giai đoạn lịch sử đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ khác nhau. Khi đất nước còn trong vòng nô lệ phải làm thức tỉnh và động viên Nhân dân đứng lên làm cách mạng đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, giải phóng dân tộc, giành chính quyền về tay Nhân dân. Khi có chính quyền thì động viên sức mạnh toàn dân tộc giữ gìn chính quyền, bảo vệ thành quả cách mạng, tiến hành các cuộc kháng chiến chống xâm lược, giành độc lập thống nhất đất nước, đưa đất nước tiến lên một giai đoạn phát triển mới.

Bác khuyên dạy các nhà báo, để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng, cố gắng trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hóa; chú trọng học tập chính trị để nắm vững chủ trương chính sách của Đảng và Chính phủ; đi sâu thực tế, đi sâu quần chúng lao động.

Học Bác làm báo là chúng ta học Người làm cách mạng. Mỗi nhà báo phải luôn ý thức được báo chí phục vụ lợi ích của xã hội, phục vụ Nhân dân. Mỗi sản phẩm báo chí đến được với công chúng phải đáp ứng được nhu cầu của họ; đồng thời làm thế nào để công chúng tự nguyện, tự giác đến với báo chí, đó là nguyên lý của báo chí cách mạng.

Nhà báo phải cùng đồng bào, đồng chí cả nước tận tâm, tận lực phấn đấu cho thắng lợi của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Người làm báo chân chính có trách nhiệm với xã hội, trước hết phải là người vui với niềm vui của toàn Ðảng, toàn dân, lo với nỗi lo chung trước mỗi thử thách khó khăn của toàn xã hội. Nhà báo với tinh thần trách nhiệm trước xã hội, trước Nhân dân, luôn tìm thấy trong thực tiễn sinh động, hào hùng của công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước là nguồn đề tài vô tận, những chất liệu mới sáng tạo nên những tác phẩm báo chí có chất lượng, cổ vũ, nhân rộng cái đẹp, cái tích cực trong xã hội.

Ngày nay báo chí đang đứng trước những thử thách gay gắt. Giữ gìn phẩm giá, lòng tự trọng nghề nghiệp là một thử thách mà những người làm báo cần kiên tâm như một nguyên tắc tối thượng. Công chúng báo chí đã và đang mệt mỏi vì thông tin hỗn loạn, xô bồ. Và nhu cầu thông tin trí tuệ, thấu hiểu, vượt lên thông tin xô bồ, thị hiếu rẻ tiền vẫn là nhu cầu cơ bản của một xã hội lành mạnh… Nhiều nhà báo, nhiều cơ quan báo chí vẫn kiên định với hướng đi này và tin rằng độc giả sẽ không quay lưng.

 21-6-bac-ho-noi-bc.JPG

Để vượt qua những khó khăn, thách thức trong thời đại truyền thông kỷ nguyên số, mỗi người làm báo, mỗi cơ quan báo chí đều tìm cách làm riêng, lối đi riêng của mình để phụng sự, tồn tại và phát triển. Nhưng những nguyên tắc cơ bản, những giá trị phổ quát, trong đó có quy định về đạo đức nghề nghiệp và luật pháp phải là ánh sáng soi rọi trên mỗi bước đường lao động báo chí. Kiến thức, thông tin ở trong đầu và đạo đức phải ở trong tim mỗi người cầm bút thì mới có thể làm cho báo chí trở nên hữu ích, lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội. Có như vậy, mới xây dựng được một nền báo chí cách mạng, nhân văn và hướng thiện, vì con người và tôn trọng con người.

Thời gian vẫn không ngừng trôi, khói bụi mọi cuộc biến động thời cuộc rồi cũng dần lắng xuống, nhưng những tác phẩm báo chí giàu sức thuyết phục, được kết tạo nên bằng công sức và trí tuệ, bằng mồ hôi và nước mắt của các nhà báo cách mạng Việt Nam sẽ còn mãi trong tâm trí công chúng. Trước dòng chảy cuồn cuộn của thời cuộc, "người thư ký của thời đại" với cái tâm trong sáng, ngòi bút sắc sảo, vẫn ngày đêm trên tuyến đầu của cuộc chiến đấu thầm lặng nhưng quyết liệt. Và mỗi nhà báo cách mạng chân chính luôn phải mang trong mình khát vọng có những bài báo hay, nhưng không phải chỉ với mục đích "lưu danh thiên cổ" mà mục đích cuối là những giá trị nhân văn cao cả, vì sự phát triển vững bền của đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Tóm lại "Báo chí phải là cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, hiệu quả. Tiếp tục vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị vừa góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân" như lời phát biểu  của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh tại Hội nghị Giao ban công tác báo chí, xuất bản, diễn ra ngày 16/6/2021, tại Hà Nội vừa qua.

NGỌC HÂN

 

TrueTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tình hình mớiBài viếtTrung HiếuĐổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tình hình mới/SiteAssets/Dan-van-mattran-1.jpg
15/06/2021 4:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Những năm qua, công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh có nhiều đổi mới theo hướng trọng tâm, hiệu quả, hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng bộ, chính quyền các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 Dan-van-mattran-1.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang thăm, động viên và tặng quà chốt phòng, chống COVID-19 (TP. Châu Đốc)

Tạo đồng thuận trong nhân dân

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam cho biết, 6 tháng đầu năm 2021, các cấp ủy Đảng và hệ thống dân vận các cấp đã tích cực, chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, triển khai thực hiện khá toàn diện các mặt công tác dân vận. Đồng thời, làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy Đảng lãnh, chỉ đạo công tác dân vận, nhất là việc phát động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 ở địa phương.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026… với nhiều hình thức. Ngoài ra, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường đối thoại, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực. Công tác dân vận trong lực lượng vũ trang đạt nhiều kết quả, thắt chặt tình quân - dân trong phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng - an ninh; phòng, chống và khắc phục thiên tai, sạt lở, dịch bệnh...

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội để tham mưu, kiến nghị cấp ủy Đảng, chính quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự hài lòng trong nhân dân. Bên cạnh đó, tham gia tích cực vào phong trào quần chúng bảo vệ quốc phòng - an ninh; giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường sự đồng thuận xã hội, thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

 Dan-van-mattran-2.jpg

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm, tặng quà Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (TX. Tân Châu)

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xã hội - từ thiện được đẩy mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết cùng chăm lo phúc lợi, an sinh xã hội, cải thiện đời sống đoàn viên, hội viên, hộ nghèo, hộ khó khăn, nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Vừa qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức 3 đoàn đến thăm, tặng quà 202 chốt đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và 250 hộ khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP. Châu Đốc, TX. Tân Châu và các huyện: Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú với tổng kinh phí gần 900 triệu đồng, từ nguồn phối hợp vận động của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh.

Nắm bắt tốt dư luận

Công tác dân tộc - tôn giáo trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được tôn trọng và phát huy. Qua đó, kịp thời thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí cho chức sắc, chức việc, tổ chức tôn giáo, tạo sự đồng thuận cao trong các tổ chức tôn giáo. Cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp các tổ chức tôn giáo, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số vận động nguồn lực chăm lo Tết cho hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách, người già neo đơn, người tàn tật… với tổng số tiền trên 122 tỷ đồng. Đặc biệt, các tổ chức tôn giáo đã vận động đóng góp, ủng hộ quỹ Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gần 600 triệu đồng.

 Dan-van-mattran-3.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang ghi nhận, biểu dương những kết quả quan trọng mà đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của tỉnh đã nỗ lực đạt được trong những năm qua. Qua đó đề nghị, thời gian tới, hệ thống dân vận các cấp cần làm tốt công tác tham mưu cấp ủy Đảng lãnh, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027 và Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027. Ngoài ra, chuẩn bị chu đáo nội dung sơ, tổng kết các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận.

Đối với Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, cần phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức và nhân dân chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị về đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò, vị trí, ý nghĩa quan trọng của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. Trọng tâm là triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 24-5-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa chăm lo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội trên địa bàn tỉnh.

BOX: Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang yêu cầu, cần làm tốt công tác vận động nhân dân đồng thuận chủ trương phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt tình hình nhân dân, nhất là sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU

TrueDân vận - Mặt trận
Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúcTinNguyễn LamPhát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc/Imagesnews/2021-06/Hoctapchuyende-tk-1_Key_12062021215219.jpg
12/06/2021 8:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Chiều ngày 12/6, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì và phát biểu kết luận Hội nghị.

Hoctapchuyende-tk-1.jpg 

Điểm cầu Hội trường Văn phòng Tỉnh ủy

Điểm cầu An Giang có các đồng chí: Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự và chủ trì, có 02 điểm cầu cấp tỉnh, 14 điểm cầu cấp huyện, 128 điểm cầu cấp xã, với 4.601 đại biểu tham dự.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng đã biên soạn, ban hành tài liệu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chuyên đề được dùng trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị và được tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể Nhân dân.

Nội dung chuyên đề, ngoài Lời mở đầu và Kết luận, gồm 2 phần:

Phần thứ nhất: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phần thứ hai: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

Tại Hội nghị, giáo sư, tiến sĩ Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đã triển khai những vấn đề cốt lõi, cơ bản của chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Theo giáo sư, tiến sĩ Phùng Hữu Phú, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thực hiện tốt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phụng sự dân tộc, phục vụ Nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

 Hoctapchuyende-tk-2.jpg

Điểm cầu Hội trường tỉnh

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu:

Thứ nhất, chúng ta phải xác định nghiên cứu, tiếp thu một cách sâu sắc những nội dung của chuyên đề, tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây là động lực, sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thứ hai, ban tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu, giúp cho cấp ủy cùng cấp xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập đến tất cả cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Hàng năm có kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện từ cơ sở gắn với tình hình thực tiễn, nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, đề nghị cấp ủy các cấp chủ động, sáng tạo, đổi mới hình thức học tập, tuyên truyền phù hợp, hiệu quả.

Sau cùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh để việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực, cần phải quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đây cũng là các nhiệm vụ trọng tâm, phương hướng cơ bản trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nguyễn Lam

TrueTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo Bác thời gian tới, cần làm tốt 3 nhiệm vụ: Học tập, làm theo và nêu gươngTinNgọc HânHọc tập và làm theo Bác thời gian tới, cần làm tốt 3 nhiệm vụ: Học tập, làm theo và nêu gương/Imagesnews/2021-06/12-hn-tket05-1_Key_12062021152909.jpg
12/06/2021 1:30 CHYesĐã ban hành

​(TUAG)- Sáng ngày 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

12-hn-tket05-2.jpg

Chủ trì tại điểm cầu chính tỉnh An Giang.

Tại điểm cầu An Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì tại điểm cầu chính.

12-hn-tket05-5.jpg

Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trình Lam Sinh thông tin với đại biểu thuộc các điểm cầu trong tỉnh An Giang.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng  Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung 4 khóa XI, XII đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên, tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, được Đại hội XIII của Đảng ghi nhận.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận và biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 -2021.  

Đồng chí nhấn mạnh chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày hôm nay, trong thời gian tới, bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có những diễn biến phức tạp, khó lường, thời cơ luôn đan xen với thách thức, đặt ra nhiều vấn đề mới, phức tạp cấp bách hơn đối với công cuộc đổi mới, từ đây yêu cầu phải tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

12-hn-tket05-4.jpg

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện một cách có hiệu quả những nhiệm vụ đã được đề ra tại Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, chú trọng quán triệt, làm tốt 3 vấn đề: Học tập, làm theo và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Trong đó Học tập Bác là học tư tưởng, thế giới quan và nhân sinh quan cách mạng, đạo đức cách mạng và phong cách của người chiến sỹ cộng sản chân chính. Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân. Làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thực sự thấm nhuần tư tưởng của Bác, thống nhất giữa tư tưởng và hành động, giữa lời nói với việc làm. Ai cũng tìm thấy ở đó những chuẩn mực đạo đức cần học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trở thành nhu cầu, lẽ sống tự nhiên, mong muốn vươn lên hoàn thiện chính bản thân mình: Bản lĩnh, kiên định, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng; cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; gần dân, tin dân, yêu dân, học dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Qua đó, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, làm cho đất nước ngày càng phát triển, dân tộc ngày càng cường thịnh, trường tồn.

12-hn-tket05.jpg

Với đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được tôi luyện và trưởng thành, Đảng ta sẽ ngày càng tăng cường được sức mạnh, sức chiến đấu và sự trong sáng, xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân, "xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân".

Làm theo Bác là thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ "học tập" sang "làm theo", hiện thực hóa bằng những chương trình hành động cụ thể, việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đề cao chức trách, đạo đức công vụ của mỗi cán bộ, đảng viên; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn, trên nền tảng, kim chỉ nam là tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin trong mọi hành động.

Thấm nhuần tư tưởng của Bác về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thật sự "của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân".

Nêu gương,  là thực hiện đồng thời, gắn kết việc học tập với làm theo Bác và nêu gương. Phát huy hiệu quả mối quan hệ giữa ba nhiệm vụ này, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm tiền phong, gương mẫu với nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, mà trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương; người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng, dân dân noi theo; phải thể hiện được tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì dân, vì nước; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể, theo tinh thần Bác đã dạy: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền".

"Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân", kiên quyết, kiên trì, tích cực phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tình trạng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  trở thành việc làm thường xuyên, nhu cầu văn hóa tinh thần trong Đảng, tạo dấu ấn rõ rệt về xây dựng văn hóa Đảng, để Đảng ta thật sự "là đạo đức, là văn minh".

12-hn-tket05-3.jpg

Trong quá trình thực hiện ba nhiệm vụ nêu trên, cần kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống", trong đó, "xây" là cơ bản, chiến lược; "chống" là quan trọng, cấp bách. Đề cao tinh thần "nói đi đôi với làm", "rèn luyện suốt đời", thường xuyên "tự soi", "tự sửa". Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bị tác động bởi bất cứ tổ chức, cá nhân không trong sáng nào. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực; đồng thời khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của nhân dân, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

Tại Hội nghị, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương cũng đã công bố Quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 136 tập thể và 187 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 -2021, trong đó, tỉnh An Giang có 02 tập thể (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thoại Sơn) và 01 cá nhân (ông Trương Văn Canh, ấp Bình Phú 1, xã Phú Bình, huyện Phú Tân) được tặng bằng khen.

NGỌC HÂN

TrueTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnhTinNgọc HânThường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh/Imagesnews/2021-06/Bi-thu-lamviec-danvan-5_Key_09062021143041.JPG
09/06/2021 2:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 09/6, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức làm việc với lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh. Đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng chủ trì Hội nghị.

Bi-thu-lamviec-danvan-1.JPG

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2021. Các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận, giải trình xoay quanh kết quả nổi bật, những khó khăn, vướng mắc về công tác dân vận, mặt trận, đoàn thể, đề xuất các giải pháp, những kiến nghị thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới.

Bi-thu-lamviec-danvan-5.JPG

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang phát biểu kết luận

Phát buổi kết luận buổi làm việc, đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả quan trọng mà đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong những năm qua.

Thời gian tới, đồng chí đề nghị các đơn vị trong Khối Dân vận, Mặt trận lưu ý các nhiệm vụ sau: Hệ thống dân vận các cấp tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận trên địa bàn tỉnh, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo đại hội các cấp của các đoàn thể: Phụ nữ, Cựu chiến binh, Thanh niên. Chuẩn bị chu đáo nội dung sơ kết, tổng kết các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận.

Bi-thu-lamviec-danvan-4.JPG

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước phát biểu.

Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức và Nhân dân chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy sức mạnh tổng hợp của Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị, trước hết là Đảng lãnh đạo và từng cán bộ, đảng viên về đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò, vị trí, ý nghĩa quan trọng của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

Bi-thu-lamviec-danvan-3.JPG

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương phát biểu.

Triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng", triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua Dân vận khéo, Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy bổ sung, hoàn chỉnh Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng cốt cán tôn giáo và phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình trong tình hình mới" để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định. Đồng thời xây dựng kế hoạch và hướng dẩn thực hiện đề án có hiệu quả.

Bi-thu-lamviec-danvan-2.JPG

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng phát biểu.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ động tham mưu lựa chọn, lập danh sách những vị chức sắc tiêu biểu trong dân tộc, tôn giáo và chuẩn bị chu đáo cho buổi họp mặt giữa Thường trực Tỉnh ủy với các vị chức sắc, chức việc trong dân tộc - tôn giáo. Thường trực Tỉnh ủy thống nhất với đề xuất của Bí thư Tỉnh đoàn sẽ sắp xếp cuộc đối thoại với đoàn viên, thanh niên.

Liên đoàn lao động tỉnh tập trung tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, hiểu biết về pháp luật, kiến thức về phòng, chống dịch COVID-19 cho đội ngũ cán bộ Công đoàn và công nhân lao động, Doanh nghiệp sử dụng lao động.

Triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 24/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa chăm lo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội trên địa bàn tỉnh". Đồng thời, làm tốt công tác vận động Nhân dân tham gia các chủ trương của Trung ương và của tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19.

Tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong Nhân dân, trọng tâm là tình hình sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh…/.

NGỌC HÂN

TrueDân vận - Mặt trận
An Giang chú trọng công tác đánh giá cán bộ Bài viếtThanh PhátAn Giang chú trọng công tác đánh giá cán bộ https://www.angiang.dcs.vn/SiteAssets/HN-soket-ntochuc-1.png
09/06/2021 10:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Đánh giá cán bộ là khâu cần thiết, gắn kết với tất cả các khâu khác trong công tác cán bộ của Đảng. Kết quả đánh giá cán bộ là căn cứ quan trọng để tiến hành các khâu khác liên quan đến cán bộ, đảng viên, như: quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ. Thời gian qua, An Giang luôn quan tâm, chú trọng đến công tác đánh giá cán bộ, xem công tác đánh giá cán bộ là khâu then chốt của then chốt trong công tác xây dựng Đảng.

Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng quý I/2021

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác đánh giá cán bộ trong toàn tỉnh nói chung đã có những chuyển biến cả về nhận thức và cách làm, được điều chỉnh, bổ sung phù hợp. Quy trình đánh giá cán bộ thực hiện chặt chẽ, dân chủ, khách quan, có kết hợp đánh giá cán bộ với phân tích chất lượng đảng viên, kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên đôn đốc các Đảng bộ trực thuộc và Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ hàng năm.

Các đơn vị, địa phương thực hiện và chỉ đạo cấp dưới thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương; lồng ghép việc kiểm điểm kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-6-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với kết quả thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương ở địa phương, cơ quan, đơn vị và việc thực hiện khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Từ đó, từng bước nâng cao nhận thức của từng cán bộ, đảng viên; kết hợp đánh giá cán bộ với đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, vừa tránh trùng lắp, vừa giảm bớt hội họp và tạo sự thống nhất trong đánh giá tổ chức đảng, chính quyền.

Đa số các đơn vị, địa phương đã thực hiện đánh giá cán bộ nghiêm túc, chặt chẽ, dân chủ, khách quan; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm tập thể và kết quả đánh giá cán bộ làm căn cứ để quy hoạch, bố trí, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, đồng thời giúp cán bộ phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm, tiến bộ không ngừng trong việc nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực và hiệu quả.

Công tác đánh giá cán bộ được tiến hành thường xuyên, không chỉ đánh giá theo định kỳ hàng năm, mà cán bộ còn được kiểm tra, giám sát thường xuyên và được đánh giá theo hàng quý, khi điều động, bổ nhiệm. Việc đánh giá cán bộ được đánh giá toàn diện về các mặt: Hiệu quả công việc trong năm; trình độ chuyên môn; kết quả hoạt động của đơn vị, năng lực lãnh đạo, quản lý… Kết quả của công tác đánh giá định kỳ hàng năm đã kịp thời giúp cán bộ bổ sung các mặt còn khiếm khuyết và phát huy điểm tốt đã có.

Việc tự nhận xét, tự đánh giá của cán bộ ngày càng sát thực tế, nhiều cán bộ mạnh dạn, thẳng thắn trong tự đánh giá, dám nhìn nhận vào những sai sót của bản thân và đề ra được phương hướng khắc phục phù hợp.

Kết quả thực hiện công tác đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020 nhìn chung đều 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ, cụ thể: Cấp huyện: Tổng số cán bộ được nhận xét đánh giá là 159 cán bộ, trong đó: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 27, hoàn thành tốt nhiệm vụ 130. Cấp cơ sở: Tổng số cán bộ được nhận xét đánh giá là 2.312 cán bộ, trong đó: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 622, hoàn thành tốt nhiệm vụ 1.674.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đạt được thì công tác đánh giá cán bộ thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Vẫn còn một vài cơ quan, đơn vị thực hiện chưa đầy đủ nội dung quy định của Trung ương về công tác đánh giá cán bộ. Việc nhận xét, đánh giá còn chung chung, hình thức, chưa thật sự dân chủ, khách quan, có biểu hiện nể nang, né tránh, chưa chỉ rõ nhược điểm của từng cán bộ để phấn đấu.


Để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục các hạn chế trong thời gian qua, công tác đánh giá cán bộ của tỉnh cần quan tâm một số giải pháp sau để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác đánh giá cán bộ. Muốn đánh giá đúng cán bộ thì trước hết cấp có thẩm quyền đánh giá, cũng như cá nhân được đánh giá phải hiểu được vai trò của công tác đánh giá, nắm rõ quy định của Đảng, Nhà nước, để được như vậy thì cấp ủy các cấp, nhất là cấp ủy cấp huyện phải triển khai, quán triệt sâu, rộng các văn bản, quy định của Đảng và Nhà nước đến từng đơn vị, tổ chức, cá nhân. Nêu cao vai trò của cấp ủy các cấp trong việc chỉ đạo các tổ chức thực hiện công tác đánh giá cán bộ; đẩy mạnh sự chuyển biến tư duy, nhận thức của cấp ủy xem đánh giá cán bộ là công tác quan trọng góp phần nâng cao chất lượng của bộ máy chính quyền địa phương; đánh giá cán bộ phải khách quan, phản ánh đúng năng lực, phẩm chất dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ.

Hai là, hoàn thiện văn bản, quy định đánh giá đối với cán bộ. Để nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải kịp thời ban hành văn bản cụ thể hóa các văn bản của Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện. Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá có tính định lượng cao. Cần có tiêu chí cụ thể như số lượng công việc mà cán bộ thực hiện, số lượng công việc đã hoàn thành, tính chất công việc, chất lượng công việc, thời gian hoàn thành công việc và hiệu quả mà công việc mang lại, có xây dựng cụ thể các tiêu chí sẽ góp phần nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ, đánh giá đúng thật chất về kết quả người cán bộ đạt được.

Ba là, gắn kết quả đánh giá với thực tiễn công tác quản lý cán bộ. Công tác đánh giá cán bộ có hiệu quả hay không phục thuộc vào kết quả đánh giá, chính kết quả đánh giá là cơ sở cho việc lập kế hoạch, quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực. Để quản lý cán bộ tốt cần phải am hiểu cán bộ tường tận, nắm rõ được các mặt từ phẩm chất, đạo đức cho đến năng lực của người cán bộ, muốn làm được điều đó cần phải đánh giá đúng người cán bộ, thông qua kết quả đánh giá cán bộ hàng năm, định kỳ làm cơ sở để quản lý cán bộ tốt hơn.

Bốn là, hoàn thiện đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch cán bộ. Việc đánh giá chưa chính xác, chưa đúng thực chất cán bộ trong thực tiễn một phần do chưa xác định rõ vị trí việc làm của từng cán bộ, dẫn đến việc phân công nhiệm vụ và xác định kết quả hoạt động các chức danh là rất khó khăn, do sự đa dạng của cán bộ xã, họ làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Vì vậy, cần phải có bản mô tả vị trí việc làm của từng chức danh cán bộ.

Năm là, nâng cao trách nhiệm, kỹ năng đánh giá của các chủ thể tham gia đánh giá cán bộ. Nâng cao trách nhiệm, nhận thức của chủ thể tham gia đánh giá về tầm quan trọng của công tác đánh giá cán bộ. Yêu cầu đối với các chủ thể tham gia đánh giá như sau: Cá nhân cán bộ tự đánh giá phải nêu cao tinh thần trung thực, thẳng thắng, khách quan; Tập thể tham gia đánh giá cán bộ cũng phải nhận thức rõ đây không chỉ là trách nhiệm của cá nhân mình mà còn trách nhiệm của tổ chức. Bên cạnh đó, cần phải nâng cao trình độ và kỹ năng đánh giá cho người làm công tác đánh giá, góp phần làm cho hoạt động đánh giá cán bộ thực sự có chất lượng, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới.

Sáu là, tăng cường công tác sơ, tổng kết trong công tác đánh giá, xếp loại cán bộ. Sở Nội vụ cần phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ, tổng kết về công tác đánh giá cán bộ trên địa bàn tỉnh An Giang theo định kỳ hoặc là tổ chức hàng năm. Trước khi hội nghị, Sở Nội vụ cần yêu cầu các huyện, thị, thành trực thuộc tỉnh báo cáo theo mẫu gửi về cho Sở để tổng hợp xây dựng báo cáo chung. Thông qua báo cáo các huyện, thị, thành thể hiện rõ công tác triển khai các văn bản của cấp trên về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với cán bộ; những kết quả đạt được; đồng thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiến hành đánh giá cán bộ.

Trong văn kiện đại hội lần XI Đảng bộ tỉnh, An Giang đã đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp trong việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong đó nhấn mạnh: "Tập trung xây dựng đội cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, coi trọng khâu đánh giá cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ".    

Nhiệm vụ này đòi hỏi các cấp ủy đảng phải xem công tác cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước, của chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, yêu cầu công tác cán bộ luôn là nhiệm vụ cấp bách, là nhiệm vụ thường xuyên phải làm./.

Nguyễn Thanh Phát

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 

 

TrueTổ chức
Hội nghị giao ban công tác Dân vận và MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh 06 tháng đầu nămTinThanh PhongHội nghị giao ban công tác Dân vận và MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh 06 tháng đầu năm/SiteAssets/Giao-ban-Danvan-mattran.jpg
04/06/2021 5:00 CHYesĐã ban hành

​(TUAG)- Chiều ngày 04/6/2021, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh để sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ 06 tháng cuối năm. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Giao-ban-Danvan-mattran.jpg 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng phát biểu tại hội nghị)

Theo báo cáo của Ban Dân vận Tỉnh ủy, trong 06 tháng đầu năm khối MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội đã tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 góp phần vào thành công của cuộc bầu cử… Thực hiện tốt các công tác chăm lo đời sống nhân dân, đoàn viên, hội viên. Đến ngày 15/5/2021 đã vận động được 70,62 tỷ đồng ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” để cất mới 218 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 148 căn nhà, trợ giúp khó khăn đột xuất cho 36.449 trường hợp, thực hiện chương trình an sinh xã hội trên 14,5 tỷ đồng…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương kết quả công tác của khối thực hiện công tác vận động quần chúng trong 06 tháng đầu năm và trong 06 tháng cuối năm 2021 cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy và khắc phục những hạn chế trong thời gian qua; đẩy mạnh thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; tham mưu tốt cấp ủy và chỉ đạo đại hội trong hệ thống từng đoàn thể; nâng cao chất lượng hội viên, đoàn viên…

Thanh Phong

TrueDân vận - Mặt trận
Kỷ luật Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang Nguyễn Tấn BửuTinAdminKỷ luật Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang Nguyễn Tấn Bửu/Imagesnews/2021-06/Kyluat-pcthq-buu_Key_04062021150612.jpg
04/06/2021 3:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Chiều 04/6, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang cho biết: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Tấn Bửu bằng hình thức Khiển trách.

Kyluat-pcthq-buu.jpg

Theo đó, ngày 20/5/2021, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã tiến hành Kỳ họp thứ 7. Đồng chí Võ Minh Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

- Xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đảng đối với đồng chí Nguyễn Tấn Bửu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang.

Là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang, đồng chí Nguyễn Tấn Bửu không chấp hành ý kiến chỉ đạo của cấp trên có thẩm quyền trong thực thi nhiệm vụ do mình phụ trách. Vi phạm Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan; không thực hiện đúng trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo theo quy định.

Vi phạm của đồng chí Nguyễn Tấn Bửu gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, đơn vị nơi đồng chí sinh hoạt, công tác.

Xét nội dung, tính chất và nguyên nhân vi phạm. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Tấn Bửu bằng hình thức Khiển trách.

- Xem xét, kết luận nội dung quan trọng khác.

P.V

FalseKiểm tra
Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW góp phần nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh An GiangBài viếtTTCTTTThực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW góp phần nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh An Gianghttps://www.angiang.dcs.vn/SiteAssets/Giao-luu.jpg
(TUAG)- Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Năm năm qua, với sự linh hoạt, sáng tạo và thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, Chỉ thị đã được các ngành, các cấp tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc và đi vào nề nếp, góp phần thúc đẩy việc học tập và làm theo Bác ngày càng lan tỏa sâu rộng và tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
01/06/2021 4:00 CHNoĐã ban hành

Chỉ thị 05-CT/TW đã trở thành nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, trong nội dung sinh hoạt định kỳ của các chi, đảng bộ và gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Từ thực tiễn triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, có thể đúc kết một số vấn đề cần tiếp tục phát huy, nhằm góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực hơn trong việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc tăng cường kiểm tra, giám sát; quyết tâm, quyết liệt, gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được tập trung triển khai thực hiện với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh; các cấp ủy chủ động cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Nội dung đột phá thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định chính là sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao gắn với xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc; đổi mới phương thức, phong cách, tác phong công tác và nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và phát huy vai trò của Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Hàng năm, các cấp ủy đều xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm cụ thể, rõ ràng; đồng thời, tổ chức giao ban theo cụm, nội dung gắn với các chuyên đề học tập. Thông qua hoạt động giao ban và công tác kiểm tra, giám sát, là dịp để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm; phát hiện những cách làm hay, hiệu quả; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đề xuất những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo Bác trong Đảng và trong xã hội.

2. Linh hoạt, sáng tạo trong triển khai, quán triệt chuyên đề và nâng cao tính thiết thực, hiệu quả việc xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch học tập và làm Bác, nhất là trong sinh hoạt chi bộ.

Việc triển khai học tập và thực hiện các chuyên đề hàng năm được tổ chức nghiêm túc, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Cùng với chuyên đề do Trung ương ban hành, Tỉnh ủy đã chủ động chỉ đạo xây dựng 3 chuyên đề gắn với tình hình cụ thể tại địa phương để triển khai học tập trong toàn tỉnh (vào năm 2013, 2016, 2017). Có thể nói, đây là việc làm mang ý nghĩa thiết thực.

Song song với tiến hành rà soát, xây dựng chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện; việc xây dựng kế hoạch cụ thể, thiết thực để thực hiện các chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị, phù hợp với nhiệm vụ, chức trách được giao cũng là nội dung rất cần thiết.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Tỉnh ủy luôn chú trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII). Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả việc tự phê bình và phê bình, từng bước khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm... góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

3. Gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được các địa phương, cơ quan, đơn vị gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển KT-XH, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Duy trì, nhân rộng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, như: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đóng góp tiền lương giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; vận động quyên góp mua xe chuyển bệnh miễn phí; bếp cơm từ thiện; xây trạm y tế, xây cầu, làm đường nông thôn; giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; hiến đất xây dựng trường học, đỡ đầu cho học sinh nghèo hiếu học...

Bên cạnh tạo không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, các cấp ủy còn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xác định những khâu đột phá và tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộm được dư luận quan tâm, như: Khiếu nại, tố cáo; giải tỏa, đền bù đất đai; giải quyết thủ tục hành chính ở cơ sở; khai thác khoáng sản... góp phần củng cố niềm tin trong nội bộ và Nhân dân.

4. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức của Bác và đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo sức lan tỏa, góp phần nhân rộng những mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh.

Công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân được các cấp uỷ quan tâm; đồng thời, xem việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tại các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn tỉnh là một trong những yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

Nội dung tuyên truyền cũng được đổi mới trên cơ sở gắn Chỉ thị 05-CT/TW với việc thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương thông qua nhiều hình thức, như: Lồng ghép trong sinh hoạt đoàn, hội; hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; trên đài truyền hình, phát thanh, báo, bản tin, trang tin điện tử; thi tìm hiểu; thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí… Các cấp, các ngành thường xuyên giới thiệu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến có cách làm hay, sáng tạo nhằm phổ biến, nhân rộng trong toàn xã hội. Thông qua phát động các phong trào thi đua học tập và làm theo Bác, 5 năm qua, toàn tỉnh có 01 tập thể, 04 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (đang tiếp tục đề nghị Bằng khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân); đồng thời, cũng có hàng ngàn tập thể, cá nhân tiêu biểu được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Qua đó, tạo sự lan tỏa tích cực trong toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Có thể nói, 5 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị đã tạo ra nhiều dấu ấn quan trọng. Những kết quả đạt được là tiền đề và động lực quan trọng từng bước ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh có hiệu quả với quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời, tạo bầu không khí ngày càng tích cực, nhân văn trong xã hội, góp phần cho việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới ngày càng đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả thiết thực.

TRẦN THỊ THANH HƯƠNG

UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

FalseTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị về công tác đảng viênTinBan Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị về công tác đảng viên/SiteAssets/HN-congtac-dangvien.jpg
28/05/2021 4:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Ngày 28/5, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị về công tác đảng viên, đồng chí Nguyễn Như Anh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự và chủ trì.

HN-congtac-dangvien.jpg

Đồng chí Nguyễn Như Anh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Tham gia Hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo Ban, lãnh đạo các phòng thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Ban Tổ chức huyện, thị, thành ủy và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí chuyên viên phụ trách công tác quản lý đảng viên cấp huyện (tương đương).

Thông qua Hội nghị lần này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận tình hình về công tác quản lý đảng viên thời gian qua trên địa bàn tỉnh, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc của các chi bộ cơ sở hiện nay trong quá trình quản lý đảng viên để kịp thời tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Như Anh nhấn mạnh Ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận các vấn đề khó khăn, vướng mắc tại huyện (tương đương), thời gian tới sẽ cùng các Ban Tổ chức cấp huyện tháo gỡ những khó khăn,... Một số khó khăn ngoài thẩm quyền của Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ kiến nghị Ban Tổ chức Trung ương xem xét, giải quyết. Bên cạnh đó, đề nghị Ban Tổ chức cấp huyện tăng cường công tác theo dõi, quản lý đảng viên đi làm ăn xa, quản lý thẻ đảng viên và phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu 3.0, kịp thời báo cáo về Ban Tổ chức Tỉnh ủy khi có khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Nguyễn Thanh Phát

FalseTổ chức
Phát động Giải “Búa liềm vàng” tỉnh An Giang lần thứ I năm 2021TinAdminPhát động Giải “Búa liềm vàng” tỉnh An Giang lần thứ I năm 2021/Imagesnews/2021-05/Giai-bua-liem-vang-ag_Key_28052021112713.jpg
28/05/2021 9:00 SAYesĐã ban hành

​(TUAG)- Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/TU, ngày 13/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh An Giang lần thứ I - năm 2021. Căn cứ Quyết định số 847-QĐ/TU, ngày 13/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ An Giang về việc thành lập Ban Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh An Giang lần thứ I-năm 2021 (gọi tắt là Ban Tổ chức Giải).


Ban Tổ chức Giải thông báo phát động Giải Búa liềm vàng tỉnh An Giang lần thứ I - năm 2021 cụ thể như sau:

* Đối tượng tham dự giải

Tác giả là người đang sinh sống, công tác trên địa bàn tỉnh, có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,.. riêng trên địa bàn tỉnh An Giang bao gồm: Báo An Giang, Đài PT-TH An Giang, Tạp chí Thất Sơn) viết về công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh An Giang; không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật đều được gửi tác phẩm tham dự.

Đối với phóng viên báo ngoài tỉnh, đang sinh sống, công tác trên địa bàn tỉnh, có tác phẩm tham dự và được trao giải cấp tỉnh, sẽ được tỉnh tập hợp gửi tham dự  Giải cấp Trung ương theo quy định, và được đăng ký với danh nghĩa là một tác giả của tỉnh.

* Thời gian

Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 01/11/2020 đến 15/9/2021. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 17/9/2021 (theo dấu bưu điện).

Lễ tổng kết và trao Giải được tổ chức vào trung tuần tháng 10/2021 (thời gian cụ thể thông báo sau).

Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) tỉnh An Giang lần thứ I - năm 2021:

The-le-giai-Bualiemvang.doc


True
Họp Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh An Giang  lần thứ I - năm 2021TinNgọc HânHọp Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh An Giang  lần thứ I - năm 2021/Imagesnews/2021-05/Hop-BTC-bualiemvang-4_Key_26052021110050.jpg
26/05/2021 11:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 26/5/2021, Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh An Giang lần thứ I - năm 2021 tổ chức họp triển khai Kế hoạch số 12-KH/TU, ngày 13/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh An Giang lần thứ I - năm 2021. Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Trình Lam Sinh, TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Giải chủ trì cuộc họp.

Hop-BTC-bualiemvang-2.jpg

Cuộc họp đã thảo luận thông qua các quyết định: Thành lập Ban Giám khảo chấm giải; Tổ thư ký; Thể lệ giải và các nội khác liên quan đến việc triển khai tổ chức giải.

Hop-BTC-bualiemvang-6.jpg

Đây là lần đầu tiên tỉnh An Giang tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng với mục đích: Nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, sáng tác tác phẩm về xây dựng Đảng.

Đồng thời phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và Nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh, tạo niềm tin, khí thế, động lực mới đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Thông qua tổ chức giải, ngoài việc chấm chọn các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh để Ban Tổ chức trao giải, tỉnh sẽ lựa chọn những tác phẩm đạt giải cao gửi dự thi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI năm 2021.

Nội dung Giải xoay quanh các vấn đề: Về công tác tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, đưa Nghị quyết vào cuộc sống; công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước các cấp; việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam; xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”.

Hop-BTC-bualiemvang-4.jpg

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trần Thị Thanh Hương, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương sự nỗ lực, đồng hành của các cơ quan báo chí với cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền thời gian qua, đồng chí mong muốn từ kinh nghiệm tổ chức thành công Cuộc thi sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về chủ đề học tập Bác Hồ thời gian qua, Ban Tổ chức Giải sẽ tập trung, nghiêm túc triển khai thành công Giải Búa liềm vàng tỉnh An Giang lần thứ I - năm 2021 đạt chất lượng, hiệu quả như mong muốn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí cho rằng Giải lần này sẽ là điều kiện để đội ngũ phóng viên, biên tập viên, các nhà báo trong và ngoài tỉnh tham gia sáng tác ngày càng nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc viết về An giang, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh. Với thời gian triển khai Giải rất ngắn, trách nhiệm rất nặng nề, đồng chí đề nghị Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền phát động Giải Búa liềm vàng tỉnh An Giang lần thứ I - năm 2021 thật sự lan tỏa không chỉ trong tỉnh, mà còn trong cả nước.

Hop-BTC-bualiemvang-7.jpg

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trình Lam Sinh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Giải đánh giá cao công tác tham mưu tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh An Giang lần thứ I - năm 2021, đồng chí mong muốn qua lần tổ chức này, Ban Tổ chức Giải sẽ có nhiều kinh nghiệm để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Giải lần hai với quy mô lớn hơn, tầm cỡ hơn và mở rộng các đối tượng tham dự Giải. Đề nghị bộ phận thư ký tham mưu điều chỉnh các loại dung về Thể lệ giải, Quyết định thành lập Ban Giám khảo theo sự thống nhất của các thành viên Ban Tổ chức. Về cách thức phát động, trong điều kiện tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp; đồng chí thống nhất Ban Tổ chức là sẽ phát động thông qua việc đăng phát, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, không tổ chức Lễ phát động và đồng chí đề nghị Tổ thư ký chuẩn bị tham mưu các điều kiện để lồng ghép việc tổ chức Lễ phát động Giải lần hai trong buổi Lễ tổng kết trao Giải Búa liềm vàng tỉnh An Giang lần thứ I - năm 2021 dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 10/2021.

Thể lệ giải thưởng sẽ được đăng lên Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang tại địa chỉ https://www.angiang.dcs.vn (vào mục Xây dựng Đảng - Công tác chính trị tư tưởng - Tuyên truyền - Đề cương tuyên truyền).

NGỌC HÂN

TrueTổ chức
Tỉnh Đoàn: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị TinThanh TiềnTỉnh Đoàn: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị /Imagesnews/2021-05/Tinhdoan-soket-ct05-3_Key_25052021145328.jpg
25/05/2021 1:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 25/5, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05) trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Khánh Hội - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Lâm Thành Sĩ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, lãnh đạo các Ban chuyên môn Tỉnh Đoàn, Ban Giám đốc Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; các tập thể, cá nhân được khen thưởng 5 năm thực hiện Chỉ thị 05.

Quang cảnh Hội nghị 

Thực hiện chỉ đạo, định hướng của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, trong giai đoạn 2016 - 2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chủ động ban hành 70 văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong các cấp bộ Đoàn, Hội tỉnh; chỉ đạo cho Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội đồng Đội, Nhà Thiếu nhi tỉnh, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh và các cấp Đoàn, Hội trong tỉnh xây dựng và lồng ghép triển khai các nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các chương trình, kế hoạch chuyên đề hằng năm, phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu nhi. Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn còn phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, Báo An Giang kịp thời tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của địa phương cũng như những thông tin cần thiết về hoạt động thanh niên thông qua việc phối hợp thực hiện chuyên mục “Truyền hình thanh niên” trên sóng truyền hình định kỳ hằng tháng; thường xuyên chuyển tải các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua tài liệu sinh hoạt chi Đoàn hàng tháng, fanpage và Cổng thông tin điện tử Tỉnh Đoàn An Giang.

Các cấp Đoàn, Hội trong tỉnh đã thường xuyên lồng ghép công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật cho ĐVTN, hội viên với việc quán triệt sâu sắc về mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng và tuyên truyền sâu rộng các nội dung Chỉ thị số 05 và Kế hoạch số 13-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2021” trong cán bộ, ĐVTN, hội viên. Cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo Bác Hồ cho ĐVTN, hội viên trong triển khai thực hiện kế hoạch tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; học tập 06 bài học lý luận chính trị cho ĐVTN, 04 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Chương trình phát triển thanh niên An Giang giai đoạn 2012 - 2020. Kết quả đã tổ chức được hơn 5.236 cuộc, thu hút hơn 335.415 lượt ĐVTN, HV tham gia.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt thường xuyên tuổi trẻ An Giang và được cụ thể hóa bằng các phong trào hành động của Đoàn; hằng năm, các cấp Đoàn, Hội trong tỉnh triển khai thực hiện thắng lợi hai phong trào hành động cách mạng cao điểm là Tháng Thanh niên và Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” hướng về cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm, quy mô, hiệu quả thiết thực.

Các cấp Đoàn tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều nội dung đa dạng, sinh động, hấp dẫn thông qua các hoạt động diễn đàn, tọa đàm, các hội thi, hội diễn, sinh hoạt chi Đoàn, chi Hội định kỳ, du khảo về nguồn, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hội trại, họp mặt, tọa đàm, nói chuyện truyền thống... kết quả các cấp Đoàn trong toàn tỉnh tổ chức được 6.120 cuộc, với trên 336.720 lượt ĐVTN, HSSV tham gia, đồng thời tiếp tục duy trì hoạt động 1.789 tủ sách “Học tập và làm theo lời Bác” với 31.116 đầu sách, báo, tạp chí thanh niên, Bản tin thanh niên, Đặc san tuổi trẻ... Các cơ sở Đoàn trong tỉnh đã tổ chức cho cán bộ, ĐVTN đăng ký và thực hiện các nội dung Chỉ thị 05 gắn với 05 tiêu chí rèn luyện, 10 tiêu chí hành động của Chương trình “Rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới”, qua đó, góp phần định hướng hình thành những phẩm chất đạo đức lối sống gắn với các giá trị tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ tháng 3/2019 đến tháng 5/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã giới thiệu cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 90 gương thanh niên tiên tiến để tuyên truyền và nhân rộng.

Qua 5 năm (2016 - 2021), An Giang có 11 đại biểu được tham dự Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác do Trung ương Đoàn tổ chức. Cấp tỉnh vinh danh 06 gương thanh niên tiên tiến nhận Giải thưởng “Tuổi trẻ quê hương Bác Tôn” năm 2016; tuyên dương 95 thanh niên tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 -  2017 và giai đoạn 2018 - 2020; cấp huyện và tương đương tuyên dương 134 tập thể và 627 cá nhân; cấp cơ sở có 527 tập thể và 2.198 cá nhân được tuyên dương vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn (26/3) và mừng sinh nhật Bác Hồ (19/5).

Đồng chí Lâm Thành Sĩ - Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu kết luận tại Hội nghị

Để tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện Chỉ thị 05 trong các cấp Đoàn, Hội tỉnh thời gian tới, đồng chí Lâm Thành Sĩ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn yêu cầu các cấp Đoàn, Hội, cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên thực hiện tốt một số yêu cầu sau:

Thứ nhất, công tác tuyên truyền của Đoàn cần tập trung vào độ rộng, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 trong từng đối tượng thanh niên, đặc biệt là thanh niên nông thôn, thanh niên công nhân và thanh niên ở địa bàn dân cư; nhân rộng, giới thiệu những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05 từ cơ sở để các cấp Đoàn, Hội trong tỉnh lan tỏa trong toàn xã hội; đổi mới về nội dung và hình thức công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, Hội cho từng đối tượng thanh niên, trong đó tập trung vào đối tượng thanh niên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông, trung học cơ sở,...

Thứ hai, quan tâm hơn nữa công tác cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến trở nên tiến bộ, để giảm thiểu hiệu quả tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, tham gia vào các tệ nạn xã hội; cán bộ Đoàn chuyên trách phụ trách cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến cần nâng cao kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ để phối hợp với các ngành liên quan và đáp ứng tốt hơn công tác cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến ở địa phương.

Thứ ba, các công trình, phần việc thanh niên học tập và làm theo lời Bác cần có sự quan tâm, duy trì, bảo dưỡng của các cấp Đoàn, Hội. Với công trình nào đã khánh thành, đi vào sử dụng thì thường xuyên duy trì, bảo dưỡng, tránh bỏ ngõ các công trình; cần duy trì và đổi mới, nâng cấp các công trình, phần việc thanh niên học tập và làm theo lời Bác ở cấp cơ sở, tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng xã hội.

Thứ tư, cán bộ Đoàn, Hội phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lý tưởng cách mạng; thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công việc, nhiệm vụ trong thời đại mới.

 

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2016 - 2021

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn khen thưởng cho 18 tập thể và 23 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2016 - 2021./.

Thanh Tiền
FalseTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Kết luận của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) TinAdminKết luận của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) /Imagesnews/2021-05/Nguoi-la-niem-tin_Key_20052021112020.jpg
19/05/2021 12:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị ban hành kết luận số 01-KT/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Cổng TTĐT Đảng bộ An Giang trân trọng đăng toàn văn kết luận.

Hoc-tap-HCM.jpg

Tại phiên họp ngày 07/5/2021, sau khi nghe Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Chỉ thị 05) và ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị kết luận:

Năm năm qua, các cấp uỷ, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan toả trong Đảng và toàn xã hội. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, nhất là vai trò tiên phong, gương mẫu của các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư và Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Những kết quả nêu trên là nhân tố quan trọng, góp phần vào sự thành công Đại hội XIII của Đảng, của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 còn bộc lộ một số hạn chế: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có nơi, có lúc chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa sát thực tế; một số người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, còn thụ động, trông chờ, ỷ lại, thiếu sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị. Việc tu dưỡng, rèn luyện, làm theo Bác, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt người đứng đầu chưa thường xuyên; một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, vi phạm pháp luật. Việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các khâu đột phá, các vấn đề cấp bách, bức xúc còn lúng túng, hiệu quả chưa cao. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có lúc còn bị động, kết quả chưa cao. Việc phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác chưa kịp thời, thiếu sức thuyết phục. Công tác đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chưa mạnh mẽ; tự phê bình và phê bình có nơi, có lúc còn hình thức; tình trạng thiếu tự giác nhận khuyết điểm, đổ lỗi, nể nang, né tránh, ngại va chạm còn diễn ra ở nhiều nơi. Công tác kiểm tra, giám sát của nhiều cấp uỷ đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt, phạm vi, đối tượng còn hẹp, hiệu quả cảnh báo, phòng ngừa vi phạm chưa đạt yêu cầu.

Để việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực, cần phải quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Học tập và làm theo Bác để Đảng ta và mỗi đảng viên xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam và sự tin cậy của nhân dân. Xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ hơn nữa giữa Đảng với dân, thực hiện có hiệu quả phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng", "trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân", "xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân".

2. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn. Thực hiện đồng bộ giữa "xây" và "chống"; "xây" là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, "chống" là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. "Xây" là tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng của các địa phương, cơ quan, đơn vị đã đề ra. "Chống" là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; phê phán, xử lý nghiêm những việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm, quan liêu, hách dịch, cửa quyền; kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không ngừng nghỉ, không bị tác động bởi bất cứ tổ chức, cá nhân có hành vi không lành mạnh nào. Nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực, đồng thời khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của nhân dân, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, phải đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Việc tự giác nêu gương để khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu "trên trước, dưới sau", "đảng viên đi trước, làng nước theo sau". Lãnh đạo chủ chốt các cấp phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chính xác, chống cục bộ địa phương, bè phái trong công tác cán bộ. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không tham nhũng, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, không để người nhà, người thân lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh.

4. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hoá trong lãnh đạo, quản lý. Chú trọng xây dựng môi trường văn hoá công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn; xây dựng văn hoá doanh nghiệp, doanh nhân và kinh doanh. Khuyến khích sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

5. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, năng lực tổng kết và chỉ đạo thực tiễn để giải quyết hiệu quả những vấn đề đang đặt ra; tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.

6. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định nêu gương. Xử lý kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm. Khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời những mô hình hay, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu.

7. Tổ chức thực hiện

- Cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả Chỉ thị 05 và Kết luận này.

- Các ban đảng Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, có trách nhiệm tiếp tục hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Chỉ thị 05 theo tinh thần, nội dung Kết luận này.

- Giao cho Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng và hướng dẫn triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa; hằng năm, căn cứ vào tình hình và nhiệm vụ cụ thể, xây dựng hướng dẫn nội dung sinh hoạt chuyên đề bảo đảm vừa bám sát nội dung mang tính chiến lược, lâu dài, cốt lõi, vừa mang tính thời sự; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 và Kết luận này.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
Võ Văn Thưởng (đã ký)
TrueTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Châu Đốc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhThu ThảoChâu Đốc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh/SiteAssets/CD-soket-05-b.jpg
18/05/2021 4:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Ngày 18/5, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Thúy Xuân; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc Cao Xuân Bá và Phó Bí thư Thành ủy Đinh Văn Bảo đến dự.

CD-soket-05-a.jpg

Quang cảnh đại biểu dự hội nghị.

 CD-soket-05-b.jpg

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Thúy Xuân trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 2 tập thể có thành tích trong việc học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2016-2021).

CD-soket-05-c.jpg 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc Cao Xuân Bá trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích trong việc học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2016-2021)

CD-soket-05-d.jpg

Phó Bí thư Thành ủy Châu Đốc Đinh Văn Bảo trao Giấy khen của UBND thành phố cho các cá nhân có thành tích trong việc học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2016-2021). 

CD-soket-05-e.jpg

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Huỳnh Chí Oanh trao Giấy khen của UBND thành phố cho các cá nhân có thành tích trong việc học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2016-2021).

Dịp này, có 2 tập thể, 5 cá nhân được nhận Bằng khen UBND tỉnh và 9 tập thể, 21 cá nhân được nhận Giấy khen của UBND thành phố đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2016-2021).

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả. Chú trọng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, cơ sở. Xác định những nhiệm vụ trọng tâm đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét. Việc thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có nhiều chuyển biến, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm đối với nhân dân và công việc được nâng lên...

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ thành phố Châu Đốc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của từng tổ chức Đảng và đảng viên; đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, đơn vị. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh…

THU THẢO

TrueTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đảng bộ và Nhân dân An Giang học và làm theo Người từ những điều bình dị nhấtBài viếtBảo TrịĐảng bộ và Nhân dân An Giang học và làm theo Người từ những điều bình dị nhất/SiteAssets/Giao-luu.jpg
18/05/2021 11:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh - một lãnh tụ vĩ đại mà bình dị, Người là tấm gương, là đạo đức cho mỗi thế hệ đảng viên và Nhân dân Việt Nam học tập noi theo. "Giản dị - lão thực - hiền minh" là những đặc tính nổi bật trong đạo đức, lối sống và phong cách Hồ Chí Minh, sự giản dị một cách tự nhiên vốn có của một bậc vĩ nhân, hiền triết.

Giao-luu.jpg

Học tập và làm theo Bác không cần những gì cao xa, to lớn mà đó là việc ý thức, tu dưỡng đạo đức cách mạng; đó là chí công vô tư; đó là cách sống nhẫn nại, yêu thương, san sẻ từ những điều bình dị nhất. Và những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở quê lúa An Giang thực sự thành công từ chính những điều bình dị nhất.

Từ những ngày đầu thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân An Giang đã thực hiện đúng phương châm "trên trước, dưới sau", "trong trước, ngoài sau", nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu thể hiện tính gương mẫu trong học tập và xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo Bác; chấp hành chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiên phong trong lãnh đạo, chỉ đạo và có ý thức tự giác thực hiện nhiệm vụ... Điều đó minh chứng bằng chính sự đoàn kết của toàn Đảng bộ. Dẫu rằng, vẫn còn một vài cá nhân, tổ chức vi phạm nguyên tắc Đảng, kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật nhưng xét góc độ tổng quan, 5 năm qua là chặng đường mà Đảng bộ An Giang vừa xây dựng, vừa rèn luyện, vừa đoàn kết để cùng đưa An Giang vượt qua những giai đoạn khó khăn vững bước phát triển.

Chính sự đoàn kết gương mẫu từ những cán bộ lãnh đạo đã tạo tấm gương sáng cho đại đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và đạt được một số kết quả tích cực trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, khắc phục bệnh quan liêu, vô cảm; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị tạo niềm tin yêu trong Nhân dân. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đều xác định những mục tiêu, việc làm cụ thể gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với những nội dung thiết thực như: Thực hiện đạo đức công vụ, cải cách hành chính, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, khám, chữa bệnh, dạy và học… Điều đó đã được minh chứng bằng các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân... luôn được nâng cao, năm sau cao hơn năm trước. Học tập và làm theo Người với tinh thần tự soi, tự sửa, tự chỉnh huấn, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quyết tâm sửa đổi lề lối, tác phong làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng và hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền và nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Và mỗi cán bộ tỉnh An Giang là một bộ phận, mỗi đảng viên là một mắc xích đã đưa guồng máy tỉnh nhà chạy nhanh, chạy vững chắc trên cao tốc phát triển. Hiểu rằng "đảng viên đi trước" thì "làng nước theo sau". Hàng trăm, hàng nghìn mô hình hay, cách làm sáng tạo của tập thể Đảng bộ, chính quyền các cấp quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã triển khai hiệu quả. Điều đó đã lan tỏa ý thức học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Hồ Chí Minh đến với mỗi người dân.


 Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương mẫu mực của kính dân, gần dân và vận dụng hiệu quả tinh thần khoan thai sức dân. Đảng bộ, chính quyền các cấp tỉnh nhà đã vận dụng điều ấy với hàng loạt mô hình hay, cách làm sáng tạo. Đơn cử như ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh đã quán triệt và triển khai nghiêm túc trong toàn hệ thống các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh đưa tài liệu "Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh" vào giảng dạy cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12 trong các trường phổ thông. Toàn quân An Giang với mô hình "Nói ít - Làm nhiều - Làm có hiệu quả", cán bộ chiến sỹ biên phòng là mô hình "Hũ gạo tình thương với Sổ gạo tiết kiệm"; ngành công an với diễn đàn lắng nghe nhân dân và "mỗi ngày vì 1.000 đồng vì đồng đội" và 11 huyện thị thành phố với 156 xã phường thị trấn là hàng chục ngàn mô hình hay, cách làm sáng tạo khác, xây dựng quê hương phát triển, vun đắp cuộc sống ấm no, xây dựng chính quyền và nhân dân thành khối thành đồng vững chắc.

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết: "Hồ Chí Minh cao mà không xa, mới mà không lạ, to lớn mà không làm ra vĩ đại, chói sáng mà không làm ai choáng ngợp". Và với tinh thần ấy, từ những điều bình dị nhất, từ những mô hình thiết thực nhất, đảng bộ, chính quyền, quân và dân An Giang luôn noi theo để xây dựng một An Giang giàu mạnh, một miền quê đáng sống, góp phần đưa đất nước hùng cường giàu mạnh, dân chủ công bằng văn minh theo đúng nguyện ước của Người!

BẢO TRỊ

 

TrueTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19/5TinNgọc HânBan Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19/5/Imagesnews/2021-05/Huy-hieu-dang-19-5-f_Key_14052021150915.JPG
14/05/2021 2:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 14/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang long trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng nhân dịp 19/5 cho các đồng chí cao niên tuổi Đảng. Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi lễ, cùng sự tham dự của các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí cao niên tuổi Đảng nhận huy Đảng.

Huy-hieu-dang-19-5-g.JPG

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ngô Hồng Yến, gắn huy hiệu và tặng hoa cho các đồng chí cao niên tuổi Đảng.

Huy-hieu-dang-19-5-e.JPG

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Võ Minh Hoàng, gắn huy hiệu và tặng hoa cho các đồng chí cao niên tuổi Đảng.

Huy-hieu-dang-19-5-f.JPG

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương, gắn huy hiệu và tặng hoa cho các đồng chí cao niên tuổi Đảng.

Huy-hieu-dang-19-5-b.JPG

Đồng chí Nguyễn Văn Hoài, đảng viên 65 tuổi Đảng phát biểu.

Huy-hieu-dang-19-5-c.JPG

Đồng chí Võ Thanh Khiết, đảng viên 50 năm tuổi Đảng phát biểu.

Tại buổi lễ, có 15 đồng chí nhận Huy hiệu 50, 55, 60 và 65 năm tuổi Đảng. Trong đó, có 01 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 02 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 04 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và 08 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Huy-hieu-dang-19-5-d.JPG

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng các đồng chí cao niên tuổi Đảng vinh dự được nhận huy hiệu cao quý của Đảng nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021). Huy hiệu Đảng chính là sự trân quý, vinh danh của Đảng đối với các đảng viên trung kiên; các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng hôm nay, trong suốt hơn 50 năm qua đã thể hiện bản lĩnh, là tấm gương sáng cho sự hi sinh không vụ lợi, cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, của Đảng ta qua các thời kỳ, từ kháng chiến bảo vệ Tổ quốc đến xây dựng quê hương, đất nước hội nhập, phát triển.

Thay mặt Đảng bộ và các thế hệ đảng viên tỉnh An Giang, đồng chí Lê Hồng Quang xin tri ân và ghi nhận những công lao đóng góp của các đồng chí cho Đảng, cho tỉnh nhà và đất nước. Đồng chí mong rằng các đồng chí cao niên tuổi Đảng nhận Huy hiệu Đảng ngày hôm nay tiếp tục giữ vững phẩm chất chính trị, quyết tâm theo Đảng, theo con đường đi lên xã hội chủ nghĩa như Bác hồ kính yêu và dân tộc Việt Nam đã lựa chọn, kiên quyết chống lại mọi âm mưu của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống lại các biểu hiện tự chuyển hóa về mặt tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

Cuối cùng đồng chí Lê Hồng Quang chúc các đồng chí cao niên tuổi Đảng khỏe mạnh để tiếp tục hỗ trợ cho thế hệ cán bộ, đảng viên trong tỉnh hiện nay, tiếp bước truyền thống anh dũng của Đảng, dân tộc, ra sức phát huy trí tuệ, tình đoàn kết, sức sáng tạo, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng vững mạnh, quê hương Bác Tôn ngày càng giàu đẹp!

NGỌC HÂN

TrueTổ chức
Tuổi trẻ Châu Thành học tập và làm theo lời Bác dạyBài viếtTrung HiếuTuổi trẻ Châu Thành học tập và làm theo lời Bác dạy/Imagesnews/2021-05/Tuoitre-CT-hoc-bac-3_Key_11052021105420.jpg
11/05/2021 11:00 SANoĐã ban hành
(TUAG)- Những năm qua, tuổi trẻ Châu Thành luôn ra sức thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều công trình, phần việc cụ thể. Qua đó, phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích đi đầu trong mọi hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn huyện. Ban Thường vụ Huyện đoàn Châu Thành chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa vào chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi hàng năm. Cơ sở Đoàn thường xuyên tuyên truyền giáo dục, đổi mới phương thức và hình thức để phù hợp với nhu cầu của ĐVTN.

Bí thư Huyện đoàn Châu Thành Trương Thành Trung cho biết, Ban Thường vụ Huyện đoàn tập trung chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng năm cho ĐVTN. Đồng thời, thường xuyên lồng ghép công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật với việc quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác. Qua đó, góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa đối với tuổi trẻ huyện Châu Thành. Từ những việc làm thiết thực, hiệu quả trên đã xuất hiện nhiều gương ĐVTN tiêu biểu trong rèn luyện, học tập, lao động, công tác, có nhiều cống hiến, đóng góp cho xã hội, cộng đồng.Tặng quà các học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt thường xuyên tuổi trẻ huyện Châu Thành và được cụ thể hóa thông qua các phong trào hành động, như: Tháng Thanh niên, xuân tình nguyện, chiến dịch mùa hè tình nguyện; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; hiến máu tình nguyện; đảm nhận công trình thanh niên xây dựng nông thôn mới; đồng hành hỗ trợ thanh niên trong nghề nghiệp, khởi nghiệp... Qua đó xuất hiện nhiều cách làm cụ thể, sáng tạo, thiết thực, có sức lan tỏa, như: mô hình “Đèn đường 2 trong 1” nhân rộng thành “Đèn đường 5 trong 1”; mô hình “Đi từng ngõ, rõ từng nhà”; mô hình “Cổng rào an ninh”; mô hình “Hướng dẫn nhân dân thực hiện khám, chữa bệnh”; mô hình “Gian hàng 0 đồng”; mô hình mua thẻ bảo hiểm y tế tặng Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng thanh niên các ấp; hỗ trợ vốn khởi nghiệp, giúp nhau phát triển kinh tế…

Khắc ghi lời Bác dạy: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ huyện Châu Thành luôn là lực lượng xung kích đi đầu trên các lĩnh vực, được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cộng đồng xã hội đánh giá cao. 5 năm qua, các cơ sở Đoàn huyện Châu Thành phối hợp với các ngành, đoàn thể và nhân dân trồng mới 38.618 cây xanh tạo bóng mát và cây phân tán bảo vệ đê bao vượt lũ; hiến tặng 5.714 đơn vị máu; vận động quỹ Nghĩa tình biên giới, hải đảo, quỹ Vì người nghèo, quỹ Cây mùa xuân… gần 7,3 tỷ đồng. Đồng thời, xây dựng, sửa chữa và bàn giao 61 căn nhà Nhân ái cho ĐVTN; tổ chức thăm và tặng quà cho hơn 7.600 ĐVTN, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, cất mới và sửa chữa 18 cây cầu nông thôn; khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 23.585 bà con nghèo và gia đình chính sách. Bên cạnh đó, hớt tóc miễn phí cho 4.540 em học sinh; trao tặng 5.650 suất học bổng cho học sinh nghèo; hỗ trợ 3.760 thẻ bảo hiểm y tế; tặng 6.190 phần quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo, học sinh nghèo vượt khó; hỗ trợ vốn cho 42 bạn ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo…Tặng quà các học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện đoàn Châu Thành tăng cường chỉ đạo nhằm đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt Chi đoàn sinh động, sáng tạo và hiệu quả. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện đạo đức, tác phong theo tấm gương của Bác, góp phần xây dựng thế hệ trẻ “vừa hồng, vừa chuyên”. Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, ban, ngành, đoàn thể thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên thiết thực, hiệu quả, hướng về cộng đồng. Ngoài ra kịp thời biểu dương, khen thưởng những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu; duy trì, nhân rộng những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong lao động sản xuất, học tập… góp phần khẳng định vai trò xung kích, tinh thần dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU
FalseTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
An Giang: Tạo sức lan tỏa, thực chất, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05 Bài viếtHạnh ChâuAn Giang: Tạo sức lan tỏa, thực chất, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05 /Imagesnews/2021-05/Thuchien-CT05-ag-3_Key_07052021152859.jpg
07/05/2021 4:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) An Giang đã đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua việc học tập và làm theo Bác, nhiều điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, nhân rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ.

Nhiều kết quả thực hiện Chỉ thị 05

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có bước chuyển rõ nét và thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, góp phần giữ vững tư tưởng chính trị, củng cố niềm tin trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

 Thuchien-CT05-ag-1.jpg

Tuyên dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đưa việc học tập và làm theo Bác thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch công tác hằng năm. Từ đó, chủ động xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu, việc làm cụ thể gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với những nội dung thiết thực. Đặc biệt, các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh" để nâng cao ý thức, trách nhiệm và khơi dậy khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao gắn với xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc; đổi mới phương thức, phong cách, tác phong công tác và nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo; lựa chọn vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; phát huy vai trò của nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Thuchien-CT05-ag-4.jpg

Huy động xã hội hóa xây cầu giao thông nông thôn.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hầu hết các cấp ủy đã đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm; xây dựng tinh thần đoàn kết. Các cấp ủy tập trung đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm; xây dựng tinh thần đoàn kết.

Các cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường tiếp xúc, gặp gỡ, lắng nghe ý kiến và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân; tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại của người dân. Đồng thời, kiềm chế tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát hằng năm, kịp thời ngăn chặn, giải quyết những vấn đề liên quan đến chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Quan tâm hơn trong lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết và xác định nội dung đột phá, tạo chuyển biến rõ nét. Thực hiện đúng phương châm "trên trước, dưới sau", "trong trước, ngoài sau", nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu thể hiện tính gương mẫu trong học tập và xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo Bác; tiên phong trong lãnh đạo, chỉ đạo và có ý thức tự giác thực hiện nhiệm vụ..., góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, củng cố, phát huy niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Một số mô hình tiêu biểu

Qua thực hiện Chỉ thị 05, đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu, như: Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các cấp, lãnh đạo sở, ban, ngành thực hiện tiếp công dân định kỳ hàng tháng; chủ động đối thoại, thuyết phục công dân để giải quyết tốt các vụ việc, trong đó quan tâm những vụ việc phức tạp, mới phát sinh. Đảng bộ Công an tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại các địa phương; đấu tranh với các băng, ổ, nhóm tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy; kéo giảm tai nạn giao thông.

Thuchien-CT05-ag-2.jpg 

Người dân, doanh nghiệp TP. Long Xuyên hỗ trợ máy ATM gạo cho người nghèo trong đợt dịch COVID-19

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả tiếp tục duy trì thực hiện như: cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đóng góp tiền lương giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vận động quyên góp mua xe chuyển bệnh miễn phí, bếp cơm từ thiện tại các bệnh viện; hiến đất xây dựng trường học... Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội: ươm mầm tài năng; chia sẻ cảnh đời bất hạnh; mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo; tổ chức cất nhà từ thiện... Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát triển nhiều mô hình tiết kiệm, hỗ trợ vốn cho hội viên nghèo, khó khăn phát triển kinh tế, quầy hàng 0 đồng... Đảng bộ TP. Long Xuyên thực hiện tốt công tác cải cách hành chính với nhiều mô hình thi đua, sáng kiến kinh nghiệm; xây dựng các khu dân cư Đại đoàn kết gắn với công tác xóa nghèo bền vững, công tác an sinh xã hội… Đảng bộ TP. Châu Đốc có Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo phường Vĩnh Nguơn duy trì mô hình "Nắm gạo tình thương". Đảng bộ huyện Thoại Sơn phát huy hiệu quả mô hình 24 "Quỹ Khuyến học-Khuyến tài" đã huy động hơn 19 tỷ đồng, mô hình "Quỹ vì người nghèo" 5 năm qua đã vận động trên 102 tỷ đồng. Đảng bộ huyện Tri Tôn có mô hình "Tôn giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa đoàn kết giữ gìn an ninh trật tự". Huyện biên giới An Phú duy trì mô hình Quỹ "Vì người nghèo" và an sinh xã hội. Đảng bộ huyện Phú Tân với 393 mô hình "Thực hành tiết kiệm". Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với các thành phần trong xã hội, gắn học tập và làm theo Bác Hồ trong chào cờ đầu tuần tại các cơ quan, đơn vị.

An Giang còn đi đầu tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị đạt được một số kết quả tích cực. Đồng thời, là điển hình cả nước trong vận động xã hội hóa, thực hiện an sinh xã hội; nhất là vận động trong đồng bào tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo.

 Thuchien-CT05-ag-3.jpg

Tuyên dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020.

Để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tạo sức lan tỏa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng, đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia học tập và làm theo Bác. Đặc biệt là đổi mới trong cách nghĩ, sáng tạo trong cách làm, mạnh dạn trong thực hiện. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ phải tiên phong trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với huy động mọi nguồn lực, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện an sinh xã hội. Phát hiện, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng những mô hình hay, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, gắn với tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Có thể khẳng định, học tập và làm theo Bác đã tạo niềm tin, sức bật mới động viên toàn Đảng, chính quyền, toàn dân, các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh toàn diện; tạo động lực quan trọng để tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trong tình hình mới.

HẠNH CHÂU

TrueTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Châu Thành tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5TinMinh ThiệnChâu Thành tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/Imagesnews/2021-05/CT-trao-huyhieu-dang-1_Key_07052021100113.jpg
07/05/2021 9:00 SANoĐã ban hành
(TUAG)- Chiều ngày 06/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5 cho các đồng chí 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Đến dự và gắn Huy hiệu Đảng có đồng chí Từ Thanh Khiết - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành.

Trong đợt 19/5, Đảng bộ huyện Châu Thành có 05 đảng viên được trao tặng Huy hiệu từ 30 năm đến 45 năm tuổi Đảng. Trong đó có 03 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 01 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 01 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, đồng chí Từ Thanh Khiết - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã gửi lời chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu cao quý của Đảng trong đợt này.

Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận công lao, đóng góp của các đồng chí đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và mong muốn các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng trong đợt này luôn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu tiếp tục phấn đấu đóng góp trí tuệ, sức lực của mình cho sự nghiệp cách mạng góp phần xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất trong tổ chức Đảng ở địa phương, nơi công tác, để cùng với Đảng bộ, Nhân dân huyện nhà hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Minh Thiện
FalseTổ chức
An Giang sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)TinNguyễn LamAn Giang sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)/Imagesnews/2021-04/Soket-CT05-ag-5_Key_27042021144429.jpg
27/04/2021 3:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 27/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hình thức trực tuyến đến 12 điểm cầu cấp huyện trong tỉnh, với hơn 800 đại biểu tham dự.

Soket-CT05-ag-1.jpg Văn nghệ chào mừng

Đồng chí Phạm Quang Bản - Phó Vụ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh tham dự Hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương chủ trì Hội nghị.

Soket-CT05-ag-2.jpg

Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 13-KH/TU, ngày 23/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động lãnh đạo, ch đạo t chức xây dựng kế hoạch toàn khóa và hằng năm triển khai thực hiện Ch thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, kết quả đã tổ chức được 7.132 lớp học tập, quán triệt, đảng viên tham dự đạt từ 97% trở lên. Định kỳ kiểm tra, giám sát và giao ban việc thực hiện tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Quan tâm lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết và xác định ni dung đt phá, tạo chuyển biến rõ nét. Thực hiện phương châm “trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu th hiện tính gương mu trong học tập và xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo Bác; chấp hành chủ trương, đường li, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiên phong trong lãnh đạo, chỉ đạo và có ý thức tự giác thực hiện nhiệm vụ... Bên cạnh đó, hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hin tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và đạt được một số kết quả tích cực trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, khắc phục bệnh quan liêu, vô cảm; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thúc đy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Soket-CT05-ag-3.jpg

Soket-CT05-ag-4.jpg

Hội nghị nghe 07 phát biểu tham luận của lãnh đạo các sở, ngành và địa phương

Chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phn đấu gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) nộp tại chi bộ, cơ quan nơi sinh hoạt, công tác. Thường xuyên kim tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đồng thời, lấy đó làm cơ sở tự phê bình và phê bình, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; góp phần phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa trong nội bộ. Các cấp ủy thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục, trường học trong tỉnh, xem đây là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Công tác tuyên truyền, phổ biến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các điển hình tiêu biểu được tăng cường với nhiều hình thức đa dạng như: Lồng ghép trong sinh hoạt đoàn, hội; hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; trên đài truyền hình, phát thanh, báo, bản tin, trang tin điện tử; thi tìm hiểu, thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí… Đặc biệt là hàng năm, các cấp ủy tổ chức sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, qua đó phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả đề xuất nhân rộng.

Soket-CT05-ag-5.jpg

Phát biểu kết luận tại Hội nghị sơ kết, đồng chí Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những kết quả đạt được trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định đó là sự nỗ lực rất lớn của các cấp ủy đảng, chính quyền, Nhân dân trong triển khai thực hiện, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đây là việc làm hết sức ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay, điều này mang lại giá trị tinh thần to lớn và giá trị nhân văn sâu sắc.

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2021 và những năm tiếp theo, các cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục thường xuyên, liên tục, bằng nhiều hình thức làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi trọng xây dựng, nhân rộng và cổ cũ động viên, khen thưởng kịp thời các mô hình, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” học tập, làm theo Bác. Trong quá trình vận động Nhân dân học tập và làm theo Bác phải gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đóng góp trong công tác xã hội hóa. Mỗi địa phương, mỗi ngành nên chọn lĩnh vực, nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, ngành và địa phương mình từ đó nâng cao hơn nữa uy tín của ngành và địa phương đối với Nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng tin tưởng rằng với sự đoàn kết, quyết tâm cao bằng tâm lực, trí lực sẽ khắc phục được những khó khăn, hạn chế trong thời gian vừa qua, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội.

Soket-CT05-ag-6.jpg

Soket-CT05-ag-7.jpg

Dịp này, UBND tỉnh khen thưởng cho 102 tập thể, 141 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2021.

Nguyễn Lam

TrueTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tân Châu sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) TinTân Châu sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) /Imagesnews/2021-04/TC-soket-ct05-1_Key_26042021090817.jpg
26/04/2021 8:00 SAYesĐã ban hành

​(TUAG)- Sáng ngày 23/4, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đến dự có ông Huỳnh Quốc Thái - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; ông La Hồng Phong - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã.

 TC-soket-ct05-1.jpg

Đảng bộ thị xã có 59 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 14 đảng bộ xã,  phường và 45 đảng bộ, chi bộ cơ quan, ban ngành. Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã quan tâm triển khai thực hiện. Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các mặt xây dựng Đảng và vận động quần chúng, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.  

Hàng năm, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức học tập đầy đủ các chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, nêu cao tính gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hàng năm, trở thành một nội dung quan trọng thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện thường xuyên, các cấp ủy đảng quan tâm hơn nội dung, hình thức, sự phối hợp giữa các lực lượng tuyên truyền đồng bộ, sâu sắc hơn. Từ những cách làm trên, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, hiệu quả đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Nhiều tập thể cơ quan, đơn vị không ngừng sáng tạo, đổi mới cách làm, mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều cá nhân có những đóng góp tích cực cho xã hội, là những tấm gương về đạo đức, lối sống. Nhân dân luôn tâm đắc với những lời Bác Hồ dạy, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ khó khăn, xây cầu, làm đường, mua xe chuyển bệnh, cất nhà từ thiện… Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, thị xã đã biểu dương, khen thưởng 143 cá nhân và 32 tập thể nổi bật (trong đó có 25 cá nhân và 15 tập thể được Ủy ban nhân dân tỉnh khen tặng, 2 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ). Qua đó khuyến khích, tạo động lực phát huy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong nội bộ và Nhân dân những năm tiếp theo.

Năm 2021 và những năm tiếp theo, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ông Huỳnh Quốc Thái, Tỉnh ủy viên – Bí thư Thị ủy nhấn mạnh: “Các điển hình tiên tiến sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, không ngừng nỗ lực phấn đấu để có thêm nhiều thành tích hơn nữa, xứng đáng là nòng cốt, có sức lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, là tấm gương sáng để mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân noi theo. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới đạt kết quả cao hơn nữa, ngày càng có nhiều điển hình tiên tiến, nhân tố mới, chúng ta cần phải làm thật tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, để cùng nhau nhận thức sâu sắc hơn nội dung cơ bản và giá trị to lớn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Định kì sơ kết, tổng kết, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Hướng dẫn tiếp tục thực hiện việc giảng dạy, học tập tấm gương đạo đức của Bác trong hệ thống giáo dục thị xã, kịp thời giới thiệu, nhân rộng những mô hình, điển hình, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 TC-soket-ct05-2.jpg

Dịp này, ông La Hồng Phong – Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

TC-soket-ct05-3.jpg

 UBND thị xã trao tặng giấy khen cho 52 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  

Huyền Thoại, Trần Huyện

TrueTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
An Giang triển khai Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thưTinH.TAn Giang triển khai Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư/Imagesnews/2021-04/HNIMG_5833_Key_25042021210635.JPG
23/04/2021 6:00 CHYesĐã ban hành

​(TUAG)- Sáng ngày 23/4/2021, tại Hội trường Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai  thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư (khóa XII) ban hành “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm”.

HNIMG_5798.JPG

Đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị,

HNIMG_5809.JPG

IMG_5804.JPG

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư phát biểu thảo luận

HNIMG_5799.JPG

Qua gần 3 năm triển khai thực hiện các chương trình phối hợp, các đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai, thực hiện và mang lại nhiều kết quả hết sức tích cực. Có thể khẳng định công tác phối hợp giữa BTGTU với UBND tỉnh, với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh đã từng bước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn, gắn bó chặt chẽ với việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nắm bắt kịp thời tâm tư tình cảm, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là phối hợp làm tốt công tác dư luận xã hội; phát hiện và giải quyết tốt, ngay từ đầu các vấn đề bức xúc trong Nhân dân, không để phát sinh thành điểm nóng.

HNIMG_5815.JPG

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng đề nghị, trong quá trình triển khai chương trình phối hợp, các cơ quan phải làm theo quy chế, có sự kiểm tra, đánh giá thường xuyên; việc phối hợp phải đồng bộ, nhịp nhàng thực chất và đem lại hiệu quả. Cần chủ động trong việc xử lý các vụ việc nổi cộm, dư luận quan tâm trên tinh thần cầu thị, có trách nhiệm, ứng xử có nghệ thuật, không né tránh và phải tôn trọng sự thật; phải thể hiện cái tâm chính trị, tất cả vì phục vụ lợi lích của Đảng, của nhân dân; phải thể hiện bản lĩnh, nắm rõ vấn đề và có kinh nghiệm xử lý, có sự mẫn cảm của người lãnh đạo; khéo léo khi ứng xử với truyền thông, cộng đồng mạng, thể hiện bản lĩnh để dẫn dắt truyền thông… Qua đó, góp phần tạo được sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển.

HNIMG_5823.JPG

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể

HNIMG_5825.JPG

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong thực hiện chương trình phối hợp triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc trong Nhân dân.

HNIMG_5833.JPG

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang với HĐND, UBND, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

HNIMG_5838.JPG

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang với Ban Thường trực Mặt trận tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh.

Hội nghị cũng đã tiến hành ký chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh theo Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư.

H.T

TrueĐưa Nghị quyết vào cuộc sống
Hội nghị trực tuyến giao ban ngành Kiểm tra Đảng quý I/2021TinNgọc HânHội nghị trực tuyến giao ban ngành Kiểm tra Đảng quý I/2021/Imagesnews/2021-04/UBKT-hoinghi-qui-1_Key_07042021163444.png
07/04/2021 2:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 07/4/2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban ngành Kiểm tra Đảng quý I/2021, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu An Giang, đồng chí Võ Minh Hoàng, UVBTVTU, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

UBKT-hoinghi-qui-1.png

Trong quý I/2021 ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, quyết tâm, quyết liệt. Nội dung kiểm tra tiếp tục đi vào những lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh vi phạm và những vấn đề nổi cộm, bức xúc, mới phát sinh. Qua kiểm tra, đã kết luận và xử lý nghiêm các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Chất lượng, hiệu quả công tác giám sát chuyên đề, kiểm tra tài chính đảng, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng ngày càng được nâng lên. Kịp thời kiện toàn tổ chức, bộ máy và nhân sự UBKT; chủ động tham mưu xây dựng, ban hành quy chế làm việc; tập trung thể chế hóa, cụ thể hóa nội dung về công tác kiểm tra, giám sát trong nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 UBKT-hoinghi-qui-2.png

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Trung ương ghi nhận đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong quý I, đồng chí đề nghị UBKT các cấp trong quý II cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ chủ yếu sau: Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát trong Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XIII của Đảng thành văn bản, quy định, quy chế, hướng dẫn, đảm bảo khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, khắc phục những bất cập trong các quy định hiện hành. Trước mắt UBKT Trung ương tập trung xây dựng, trình Ban Chấp hành Trung ương sửa đổi, bổ sung Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 về những điều đảng viên không được làm; tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI,  khóa XII với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra vi phạm, nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, những nơi người dân có nhiều bức xúc, dư luận xã hội quan tâm; bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm cần tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám sát, xem đây là việc làm thường xuyên với mục đích “trị bệnh cứu người”, không để khuyết điểm kéo dài thành vi phạm, vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, để lại hậu quả nghiêm trọng; tập trung xem xét, giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước; quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-TB/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy UBKT các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới;…/.

Ngọc Hân

FalseKiểm tra
Đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc với huyện Tịnh Biên TinThanh ThiệnĐoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc với huyện Tịnh Biên /Imagesnews/2021-04/BDV-lamviec-TB2_Key_05042021164349.jpg
05/04/2021 5:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh vừa có buổi làm việc với Huyện ủy Tịnh Biên về công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy triển khai thực hiện các chị thị, nghị quyết của Trung ương và tỉnh về công tác Dân vận, Mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội.

Theo đó, nội dung kiểm tra tập trung vào các vấn đề như: Việc thực hiện Chỉ thị 06 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Chỉ thị số 52 của Ban Bí thư (khóa XI) về sự lãnh đạo của Đảng đối với nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất; vấn đề tổ chức bộ máy, biên chế, công tác phát triển đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội theo tiêu chí của Trung ương; kết quả đầu tư, trang thiết bị làm việc và công tác nắm tình hình Nhân dân, nhất là tình hình lao động…
Theo đó, huyện đã thực hiện tốt các nội dung yêu cầu kiểm tra, về thực trạng tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức đối với cơ quan Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện cơ bản ổn định, hoạt động hiệu quả, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương; Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng bám sát và triển khai thực hiện theo nội dung chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy; năm 2020 phát triển đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể, đạt trên 60% dân số trong độ tuổi và xây dựng lực lượng nồng cốt chiếm 13,49%. Đối với thiết bị, phương tiện làm việc tuy chưa đảm bảo 100% nhưng về cơ bản đã đáp ứng phần nào nhu cầu làm việc đạt hiệu quả, chất lượng cao.
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Nguyên Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy biểu dương kết quả đạt được cũng như ghi nhận những khó khó khăn của huyện, đồng chí đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy đối với các mặt công tác trên. Đồng thời, yêu cầu huyện cần tiếp tục quan tâm thực hiện một số vấn đề sau: Công tác Dân vận giai đoạn 2021-2025 cần có sự đổi mới theo phương châm hướng về cơ sở; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; bảo vệ quyền, lợi ích người dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; quán triệt nâng cao nhận thức cán bộ làm công tác Dân vận trong tình hình mới; Thường trực Huyện ủy sớm kiện toàn bộ máy cơ quan của các tổ chức chính trị - xã hội; quan tâm công tác phát triển đội ngũ cán bộ mang tính kế thừa lâu dài.../.

Thanh Thiện
FalseDân vận - Mặt trận
1 - 30Next