Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksHoạt động của cấp ủy

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!
 
Hoạt động của cấp ủy
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024TinTrọng TínĐảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024/SiteAssets/DUK-trienkhai-24-3.jpg
19/01/2024 8:25 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Chiều 18/1, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trần Thanh Nhã chủ trì hội nghị.

DUK-trienkhai-24-1.jpg

Quang cảnh hội nghị

DUK-trienkhai-24-2.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị

DUK-trienkhai-24-3.jpg

DUK-trienkhai-24-4.jpg

Khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2023

Trong năm 2023, cấp ủy cơ sở trong Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp tốt với lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ theo chương trình, kế hoạch, đa số đơn vị hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Các tổ chức đảng khối sở, ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Các tổ chức đảng trong doanh nghiệp đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thích ứng với điều kiện phát triển của đất nước, của tỉnh, tập trung cơ cấu lại tổ chức, hoạt động nhằm tiết kiệm chi phí, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào hoạt động, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề được các cấp ủy đảng quan tâm thực hiện có hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát không ngừng được mở rộng về nội dung, tăng về số lượng và chất lượng, nhất là giám sát thường xuyên,  kịp thời uốn nắn, sửa chữa, khắc phục những tồn tại, hạn chế và xử lý khi có vi phạm, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trần Thanh Nhã đề nghị trong thời gian tới cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên trong Khối tiếp tục tập trung lãnh đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh dài hạn, trung hạn, kế hoạch năm 2024 trên cơ sở bám sát nội dung Chương trình của Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND tỉnh, kế hoạch của UBND tỉnh, các chỉ tiêu, nhiệm vụ do các cấp có thẩm quyền giao. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị; vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền, học tập phù hợp với tình hình mới; chủ động bổ sung, cập nhật kiến thức theo quan điểm mới các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là Chuyên đề năm 2024 của tỉnh gắn với các quy định về nêu gương. Cấp ủy cơ sở trong các cơ quan, đơn vị tham gia xây dựng và lãnh đạo thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị. Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên các cấp để đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; củng cố tổ chức và hoạt động của một số tổ chức đảng hoạt động còn hạn chế; nghiên cứu cụ thể hóa giải pháp khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tiếp tục tham gia và hưởng ứng tích cực các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tạo nguồn và giới thiệu công đoàn viên, đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cán bộ, đảng viên có sáng kiến hay, hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị nhằm tạo động lực, khí thế mới để toàn đảng bộ Khối phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm cao hơn trong năm 2024.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã khen thưởng 19 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2023.

TRỌNG TÍN

False
Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới đánh kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2023TinBan Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới đánh kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2023/SiteAssets/CM-hop-btvtang1.jpg
18/01/2024 1:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 18/01, đồng chí Nguyễn Hồng Đức - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới chủ trì Hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy đánh kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2023, đề ra phương hướng tháng 1/2024. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang đến dự.

CM-hop-btvtang1.jpg

Hội nghị đã thông qua kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, công tác Dân vận, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 12/2023; tờ trình của UBND huyện về phê chuẩn danh mục chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong tháng đã tổ chức kiểm điểm đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2023; chuẩn bị họp mặt Mừng Đảng - Mừng xuân Giáp Thìn 2024; theo dõi nắm bắt tình hình dư luận xã hội kịp thời xử lý, định hướng tuyên truyền và phản tuyên truyền. Dân vận, Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội các cấp tập trung tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2023. Công tác huy động nguồn lực xã hội hóa đảm bảo an sinh xã hội gắn thực hiện 4 Đề án của Ban Thường vụ Huyện ủy về cầu, đường, nhà, hoa được quan tâm thực hiện hiệu quả. Vụ Đông Xuân 2023-2024, đến nay cây lúa xuống giống 12.176 ha, đạt 100% kế hoạch, rau màu xuống giống hơn 2400ha, đạt gần 31%. Tổ chức thành công Lễ công bố xuất 7 tấn xoài tượng da xanh đầu tiên của huyện sang thị trường Úc và Mỹ. Ban chỉ đạo huyện xem xét đề nghị tỉnh công nhận xã Long Điền B đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 1.300 tỷ đồng, tăng hơn 11% so cùng kỳ, các ngành sản xuất tăng khá là xay xát lau bóng gạo, sản xuất bánh các loại phục vụ tiêu dùng cuối năm. Về giáo dục, hoạt động dạy và học đúng tiến độ. Y tế đảm bảo công tác trực cấp cứu, khám - chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh. Trong công tác an sinh xã hội, đã hỗ trợ sửa chữa 03 căn nhà cho người có công, trao sinh kế mô hình giảm nghèo tại Long Giang, Mỹ Hội Đông, Nhơn Mỹ, và thị trấn Hội An; tư vấn giới thiệu việc làm 414 người. Các hoạt động văn hóa, thông tin và thể thao được duy trì. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục ổn định; chuẩn bị công tác giao quân 2024, triển khai tổ chức Tết Quân - Dân năm 2024.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Đức - Bí thư Huyện ủy Chợ Mới yêu cầu tập trung cho Tết Nguyên đán sắp tới; trước trong và sau Tết quan tâm chăm sóc cây trồng; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, bình ổn thị trường; chăm lo cho các đối tượng chính sách kịp thời, đầy đủ chế độ; đẩy mạnh tuyên truyền về các mặt, nhất là thành tựu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, an toàn dịp Tết, phòng chống cháy nổ; triển khai trang trí Tết, tiểu cảnh, tạo cảnh quan sạch - đẹp, vui tươi; tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao sôi nổi. Quân sự tập trung cho công tác tuyển quân, đảm bảo chất lượng, chỉ tiêu trên giao. Mặt trận, các đoàn thể quan tâm chăm lo hộ nghèo, cận nghèo dịp Tết./.

Thanh Liên


False
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Phú lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020 – 2025TinNghĩa ThanhHội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Phú lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020 – 2025/SiteAssets/AP-hn-BCH15-5.jpg
20/12/2023 9:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 19/12, Huyện ủy An Phú tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh An Giang; đồng chí Phùng Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trần Hòa Hợp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Phú chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị còn các đồng chí đại diện cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện.

AP-hn-BCH15-1.jpg
Quang cảnh hội nghị

Trong năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm, tinh thần đoàn kết, Đảng bộ huyện An Phú tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả thực hiện đạt và vượt 20/20 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Nổi bật như tổng sản lượng lương thực 236 nghìn tấn, đạt 106% kế hoạch; giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2023 đạt 188 triệu đồng/ha/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước 841 tỷ đồng, đạt 129% kế hoạch. Trong đó thu ngân sách trên địa bàn được 91 tỷ đồng, đạt 162% so kế hoạch năm. Tổng mức bán lẻ, dịch vụ được 6.202 tỷ đồng, đạt trên 105% so với kế hoạch và cao hơn 6,9% so với cùng kỳ 2022. Chất lượng giáo dục và đào tạo ngày được nâng lên, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân luôn được quan tâm thực hiện. Tình hình quốc phòng – an ninh luôn được giữ vững…

Bên cạnh công tác phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng cũng luôn được tăng cường, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, như: xây dựng hoàn thành và bàn giao 195 căn Nhà Đại đoàn kết liền kề tại 7 xã, thị trấn; vận động Quỹ “Cây mùa xuân” với tổng số tiền trên 9,4 tỷ đồng; quỹ an sinh xã hội trên 15 tỷ đồng…

AP-hn-BCH15-3.jpg
Đồng chí Trần Hoà Hợp, Chủ tịch UBND huyện An Phú phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Hoà Hợp, Chủ tịch UBND huyện An Phú nhấn mạnh: Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2024 UBND huyện tiếp tục lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như tập trung các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao theo đúng lộ trình; đẩy nhanh tiến độ triển khai thủ tục đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện; tập trung thực hiện các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân nhất là công tác an sinh xã hội chăm lo cho người dân vui Xuân an toàn, tiết kiệm; thực hiện tốt công tác tuyện chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo theo chỉ tiêu trên giao…

AP-hn-BCH15-4.jpg
Đại tá Lâm Phước Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Lâm Phước Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh An Giang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân huyện An Phú đạt được trong năm 2023. Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh mong muốn huyện An Phú tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống cách mạng anh hùng của huyện biên giới, luôn năng động, sáng tạo nhất là người đứng đầu cấp ủy; phát huy lợi thế địa phương phát triển du lịch gắn với giới thiệu, quảng bá sản phẩm đặc trưng và các loại hình kinh tế trong hoạt động sản xuất góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển…

AP-hn-BCH15-5.jpg
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy An Phú Phùng Minh Tân kết luận hội nghị

Biểu dương những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy An Phú Phùng Minh Tân, nhấn mạnh: Trong thời gian tới, cần duy trì thực hiện tốt các chính sách chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp đến với phương châm "Vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm". Phát huy mạnh mẽ thế mạnh nông nghiệp, kinh tế biên giới, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế của Huyện. Triển khai nhân rộng các hoạt động và mô hình sản xuất có hiệu quả. Kiểm tra, giám sát các công trình trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy chế, quy định của Đảng và Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, dân vận khéo, vận động quần chúng…

Nghĩa Thanh

False
Châu phú: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 16TinMỹ NgânChâu phú: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 16/SiteAssets/CP-HN-BCH16-2.jpg
19/12/2023 11:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Chiều ngày 18/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú tổ chức Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, khóa XII nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và cho ý kiến một số nội dung quan trọng khác.

 CP-HN-BCH16-1.jpg

Đồng chí Thái Thúy Xuân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự hội nghị. Bí thư Huyện ủy Châu Phú Nguyễn Phú Tân và Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Phước Nên chủ trì Hội nghị.

Năm 2023, với sự lãnh, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, cùng với sự đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội của huyện Châu Phú đã đạt được những kết quả quan trọng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt so với Nghị quyết đề ra. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 9.016 tỷ đồng, khu vực công nghiệp đạt 2.214 tỷ đồng, khu vực xây dựng đạt 1.059 tỷ đồng; tổng thu ngân sách đạt 113 tỷ 485 triệu đồng.

Tổng diện tích gieo trồng trong năm của huyện Châu Phú đạt 89.700ha, ước đạt 102,25% so với kế hoạch và tăng 76 ha so với năm 2022. Trong đó, diện tích lúa chiếm gần 84.000 ha, sản lượng đạt 569.426 tấn, năng suất bình quân 6,79 tấn/ha tăng 0,22 tấn/ha; diện tích xuống giống hoa màu trên 5.000 ha. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 215,6 triệu đồng/ha.

Huyện đã và đang triển khai các thủ tục đầu tư và thi công 106 công trình, tổng vốn 151 tỷ 337 triệu đồng, trong đó có 27 công trình đầu tư mới. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển. Công tác thu, chi, điều hành, quản lý ngân sách nhà nước đảm bảo đúng quy định; công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt, đời sống người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 70,18 triệu đồng; tỷ lệ BHYT toàn dân đạt 93,42 %; giảm tỷ lệ hộ nghèo, áp dụng chuẩn nghèo mới giai đoạn 2022 – 2025 đạt 0,5%, giải quyết việc làm cho 4.326 người, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững,…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe báo cáo tóm tắt công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng năm 2023 và những nhiệm vụ chủ yếu năm 2024; báo cáo những việc quan trọng Ban Thường vụ Huyện ủy giải quyết giữa hai kỳ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (lần thứ 15 và lần thứ 16). Đồng thời thông qua 6 tờ trình liên quan ở các lĩnh vực, nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2024, huyện Châu Phú phấn đấu tổng giá trị khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 9.265 tỷ đồng; khu vực công nghiệp đạt 2.479 tỷ đồng; khu vực xây dựng 1.154 tỷ đồng; sản lượng lương thực 526.162 tấn; giá trị sản xuất đất nông nghiệp 216 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đầu người 71,5 triệu đồng; tỷ lệ BHYT toàn dân 94,5%; giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 0,5%,…

 CP-HN-BCH16-2.jpg

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Huyện ủy Châu Phú Nguyễn Phú Tân đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành huyện trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023, với 20/22 chỉ tiêu đạt nghị quyết đề ra.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, Bí thư Huyện ủy Châu Phú Nguyễn Phú Tân đề nghị, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn và người đứng đầu các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Huyện ủy ở mặt các công tác.

Trong đó, cần đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy chế, quy định của Đảng và Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, dân vận khéo, vận động quần chúng.

Đặc biệt, cần duy trì thực hiện tốt các chính sách chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp đến. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung duy trì các vùng sản xuất nông nghiệp theo đúng quy hoạch, củng cố các tổ hợp tác, hợp tác xã; tích cực triển khai các biện pháp kêu gọi, thu hút đầu tư, phát triển thương mại trên địa bàn; quản lý tốt công tác thu chi ngân sách; triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự - an toàn giao thông, nhất là trong các dịp lễ tết,…

                                Mỹ Ngân, Anh Kiệt

False
Lấy phiếu tín nhiệm các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy An GiangTinNgọc HânLấy phiếu tín nhiệm các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang/SiteAssets/HN-bch-lap-phieu-1.jpg
18/12/2023 1:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 18/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI), nhiệm kỳ 2020-2025. 

HN-bch-lap-phieu-1.jpg

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu quán triệt mục đích, yêu cầu việc lấy phiếu tín nhiệm

 Phát biểu quán triệt mục đích, yêu cầu việc lấy phiếu tín nhiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhấn mạnh: "Việc lấy phiếu tín nhiệm là để thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ; giúp các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm "tự soi", "tự sửa", tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao trách nhiệm nêu gương, trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng".

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cũng lưu ý: "Kết quả phiếu tín nhiệm lần này được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. Đây cũng là một bước chuẩn bị nhân sự cho Đại hội nhiệm kỳ tới".

 HN-bch-lap-phieu-2.jpg

Hội nghị tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm

Trên tinh thần đó, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiêm túc, trên tinh thần trách nhiệm cao nhất của người bỏ phiếu, thực hiện theo đúng quy định của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Kết quả bỏ phiếu đã được công bố trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang khẳng định: "Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã thể hiện được tinh thần công tâm, khách quan, đánh giá toàn diện, đảm bảo đúng quy định". Đồng chí đề nghị, từng đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phát huy ưu điểm; khắc phục những hạn chế; phát huy tinh thần nêu gương; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; nghiêm túc tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tự giác nhận trách nhiệm chính trị lĩnh vực mình phụ trách; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và các biểu hiện tiêu cực khác; giữ gìn sự đoàn kết nội bộ; tư tưởng, chính trị vững vàng, quan điểm đúng đắn; gương mẫu về đạo đức, lối sống trong công tác, trong cuộc sống của bản thân, gia đình và người thân. Hết sức tránh tình trạng như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu: "Chân mình còn lấm bê bê; lại cầm bó đuốc đi rê chân người!".

Tiếp tục lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp, đặc biệt là Quy hoạch Ban Chấp hành, ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh chủ chốt, để chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp khóa tới…

Phát huy những thành tích, kết quả và bài học kinh nghiệm đạt được; khắc phục bằng được những hạn chế, yếu kém còn tồn tại; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạt động quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả hơn nữa; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và từng đồng chí phải gương mẫu chấp hành nghiêm túc hơn nữa các quy chế, chế độ công tác; hoạt động trên cơ sở Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa và hàng năm.

Kiên quyết không để lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ. Tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm cao hơn; năng động, sáng tạo hơn; nắm bắt mọi thời cơ, thuận lợi; vượt qua mọi khó khăn, thách thức; hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ khóa XI, góp phần xây dựng An Giang - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng phát triển./.

NGỌC HÂN

 

True
Tân Châu: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 15TinTrần HuyệnTân Châu: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 15/SiteAssets/TC-hnbch15-4.jpg
14/12/2023 3:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 14/12, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XII (mở rộng) lần thứ 15, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đến dự có đại diện cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Cọp, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy chủ trì Hội nghị.

 TC-hnbch15-1.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, với truyền thống đoàn kết, Ban Thường vụ Thị ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của thị xã về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đạt được nhiều kết quả, kinh tế thị xã tiếp tục tăng trưởng và phát triển ổn định, nổi bật thực hiện đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu  KTXH. Trong đó, hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 11.000 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 15,57%. Thu ngân sách nhà nước từ kinh tế trên địa bàn trên 159 tỷ đồng, đạt 143% so tỉnh giao.

Các công trình, dự án đầu tư, xây dựng trên nhiều lĩnh vực phục vụ phát triển hạ tầng đô thị, phát triển nông thôn được quan tâm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đã tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế thị. Sản xuất nông nghiệp nông dân được mùa trúng giá; Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đạt kết quả quan trọng, dự kiến cuối năm xã Phú Lộc đạt chuẩn xã NTM và xã Phú Vĩnh đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức phong phú, rộng khắp phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, giáo dục, chính sách xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng – an ninh được tăng cường, trật tự xã hội được giữ vững ổn định.

Về công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đặc biệt, đã tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hệ thống dân vận, Mặt trận và đoàn thể các cấp thường xuyên bám sát cơ sở, tổ chức đối thoại với dân và xử lý phản ánh kiến nghị, tạo được sự đồng thuận của Nhân dân.

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở và Ðại hội Hội Nông dân thị xã lần thứ VII nhiệm kỳ 2023 - 2028; đại hội công đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Công đoàn thị xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 TC-hnbch15-2.jpg

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Thúy Xuân phát biểu tại Hội nghị

TC-hnbch15-3.jpg

Phó Chủ tịch UBND thị xã Trần Thị Hòa Bình phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân hạn chế và đề xuất các giải pháp sắp tới như: Tình hình sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM; tình hình thu chi ngân sách nhà nước, công tác giải ngân vốn đầu tư; tình hình khai tác cát, quản lý đất công; công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2024, tình hình ANTT…

TC-hnbch15-4.jpg

Bí thư Thị ủy Tân Châu Nguyễn Văn Cọp phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Thị Nguyễn Văn Cọp, ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đã nỗ lực thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024, Bí thư Thị ủy đề nghị: các cấp ủy, chính quyền, nhất là các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, người đứng đầu các ngành, tập trung rà soát những mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã, nhiệm kỳ 2020-2025 và các kế hoạch, chương trình hành động để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 bảo đảm phù hợp, phát huy những lợi thế, tiềm năng để phát triển. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Triển khai kế hoạch bảo đảm cung cầu hàng hóa thiết yếu trước, trong và sau Tết; tăng cường đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng kém chất lượng; tổ chức sản xuất thắng lợi vụ Đông Xuân năm 2024; chủ động triển khai các biện pháp phòng chống hạn hán; theo dõi sát tình hình sạt lở bờ sông; chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra. Tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 bảo đảm chu đáo, thiết thực, lành mạnh và tiết kiệm. Quan tâm cung ứng hàng hóa, quản lý thị trường, bình ổn giá cả phục vụ sản xuất và tiêu dùng. Huy động tốt các nguồn lực chăm lo các đối tượng chính sách, hộ nghèo, bảo trợ xã hội…vui Xuân, đón Tết.

Về công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng, tập trung chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt nghị quyết đảng bộ các cấp và các chủ trương của Trung ương, tỉnh, thị xã từ đầu nhiệm kỳ đến nay; thực hiện tốt kế hoạch phát động phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ bốn tốt” giai đoạn 2023-2025. “Đẩy mạnh công tác dân vận trong hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã nhiệm kỳ 2024-2029. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đối thoại lắng nghe ý kiến đóng góp của Nhân dân của người đứng đầu cấp ủy các cấp. Xây dựng, quản lý và phát huy vai trò của lực lượng cốt cán đặc thù và lực lượng chính trị nòng cốt phù hợp với tình hình, đặc điểm yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng địa phương.

Với nhiệm vụ đặt ra trong năm 2024, Bí thư Thị ủy tin tưởng với truyền thống đoàn kết, năng động, sự quyết tâm và tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Trần Huyện

True
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thoại Sơn lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025TinCẩm Nang, Kim CươngHội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thoại Sơn lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025/SiteAssets/TS-hnbch15-3.jpg
13/12/2023 4:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Ngày 13/12/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thoại Sơn tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và cho ý kiến một số nội dung quan trọng khác.

TS-hnbch15-2.jpg

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đã đến dự và chỉ đạo hội nghị; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thoại Sơn Nguyễn Thị Minh Kiều chủ trì hội nghị; cùng dự có các đồng chí trong BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện và lãnh đạo các cơ quan, ban ngành huyện; Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn.

TS-hnbch15-1.jpg

Quang cảnh hội nghị

Năm 2023, với sự chung sức, đồng lòng và quyết tâm cao quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân, Đảng bộ huyện Thoại Sơn đã thực hiện thắng lợi 25/25 chỉ tiêu Nghị quyết, trong đó có 15 chỉ tiêu vượt, 10 chỉ tiêu đạt. Với một số kết quả quan trọng, nổi bật như: Kinh tế huyện tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá; Thu nhập bình quân đầu người đạt 73,5 triệu đồng/người/năm, giá trị sản xuất bình quân/1hecta đất nông nghiệp đạt 215 triệu đồng/năm, phát triển mới 99/40 doanh nghiệp (tăng 19 doanh nghiệp so cùng kỳ), tổng thu ngân sách theo dự toán trên 739 tỷ đồng.  

Chương trình xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao tiếp tục đạt những kết quả tích cực, đảm bảo lộ trình phấn đấu đề ra. Huyện đang hoàn thiện hồ sơ công nhận nông thôn mới kiểu mẫu đối với xã Định Thành và Vĩnh Trạch, xã nông thôn mới thông minh Thoại Giang trình tỉnh công nhận ngay trong năm 2023; đồng thời hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu và hồ sơ huyện Nông thôn mới nâng cao.

Các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo được triển đồng bộ, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,32%, cất mới nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn được 159 căn. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, lao động, việc làm, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt; quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, dân vận đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so Nghị quyết đề ra.

TS-hnbch15-3.jpg
Đồng chí Trần Thị Thanh Hương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thoại Sơn đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2023. Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp, các cơ quan, đơn vị cần phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Đối với những hạn chế đã chỉ ra, đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp đưa ra giải pháp để khắc phục tồn tại.

Đồng thời, cấp ủy, chính quyền các cấp cần xác định rõ hơn nữa những công việc trọng tâm, cần ưu tiên để có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực có hiện hiệu quả, rõ nét ngay từ cơ sở; tăng cường củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Quan tâm chỉ đạo đồng bộ hơn nữa để tạo sự khởi sắc hơn trong lĩnh vực du lịch, tạo lợi thế tương xứng tiềm năng của huyện; tiếp tục quản lý, chấn chỉnh những hạn chế trong việc quản lý tài nguyên, khai thác khoáng sản, đất công trên địa bàn. Cùng với đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thoại Sơn tiếp tục phát huy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển, bám sát tình hình thực tiễn địa phương để xây dựng những giải pháp khả thi, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, nỗ lực thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, xây dựng quê hương Thoại Sơn ngày càng phát triển./.

Cẩm Nang, Kim Cương

True
Châu Thành tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện năm 2023TinMinh ThiệnChâu Thành tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện năm 2023/SiteAssets/CT-hnbch-cn23-4.jpg
12/12/2023 4:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 12/12/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 15 (khóaXII) mở rộng tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đến dự có đồng chí Đỗ Tấn Kiết - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí đại diện các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; đồng chí Lê Phước Dũng- Bí thư Huyện ủy Châu Thành chủ trì hội nghị.

CT-hnbch-cn23-1.jpg

Tại hội nghị, các đại biểu được thông qua các báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy về kinh tế, xã hội, công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Trong năm 2023, Ban thường vụ Huyện ủy Châu Thành đã tập trung lãnh chỉ đạo các cấp ủy chính quyền, cơ quan, đơn vị trong toàn huyện tiếp tục chủ động triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội. Năm 2023, Huyện Châu Thành thực hiện đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu kinh tế -xã hội theo Nghị quyết HĐND huyện đề ra.

CT-hnbch-cn23-2.jpg

Trong đó, công tác vận động quần chúng, tập trung tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền an toàn giao thông, phòng chống tội phạm; Tuyên truyền thực hiện nghị quyết của Huyện ủy và chương trình phát triển kinh tế xã hội của huyện; Tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa; các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Tuyên truyền triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (theo Kế hoạch số 102-KH/HU, ngày 25/5/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy). Tuyên truyền về kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Chuyên đề năm 2023 về “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường quan tâm. Ngoài ra, hoạt động của hệ thống mặt trận và các đoàn thể tiếp tục được củng cố kiện toàn và phát huy hiệu quả...

 CT-hnbch-cn23-3.jpg

Song song đó, trong năm 2023 với sự tập trung lãnh đạo của Huyện ủy, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của HĐND và UBND huyện, cùng sự nỗ lực và đồng thuận của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của huyện Châu Thành tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giá trị sản xuất (GO) giá so sánh năm 2010 thực hiện đạt trên 15.857 tỷ đồng, đạt 100,65% kế hoạch năm, tăng 1.469 tỷ đồng so năm 2022. Công tác thu- chi ngân sách được triển khai đồng bộ, quyết liệt ngay từ đầu năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2023 gần 83 tỷ đồng, đạt 101,63% kế hoạch năm. Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản ổn định không có xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn huyện.

 CT-hnbch-cn23-4.jpg

Cùng với đó, Châu Thành thực hiện đạt 2/9 tiêu chí, tương đương 6/36 chỉ tiêu xây dựng Huyện nông thôn mới. Trong đó có 9/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 4/11 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Đời sống Nhân dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người 68,84 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,26%….Các hoạt động an sinh xã hội, giáo dục được duy trì và thực hiện tốt. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện đồng bộ và phát huy hiệu quả. Công tác phòng, chống dịch bệnh : các chương trình mục tiêu Y tế quốc gia được chú trọng thực hiện đầy đủ; các giải pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm được thực hiện tốt, dịch bệnh được khống chế, kiểm soát , ngăn chặn kịp thời.... Ngoài ra, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững.

 CT-hnbch-cn23-5.jpg

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Đỗ Tấn Kiết - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả huyện Châu Thành đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội an ninh quốc phòng của huyện trong năm 2023. Đồng thời cũng lưu ý một số nội dung huyện cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như; Tập trung giải pháp tăng cường giải ngân vốn đầu tư công trung hạn trên địa bàn; Tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động;Quan tâm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; Đảm bảo thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2024; Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền nhân rộng các mô hình cách làm hay từ các phong trào ở cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực../.

Minh Thiện

False
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Tịnh Biên lần thứ 15 nhiệm kỳ 2020-2025TinPhan HữuHội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Tịnh Biên lần thứ 15 nhiệm kỳ 2020-2025/SiteAssets/TB-hnbch15-1.jpg
12/12/2023 11:00 SANoĐã ban hành
(TUAG)- Ngày 12/12/2023, Ban Thường vụ Thị ủy Tịnh Biên tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và quyết định một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Phan văn Cường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Tịnh Biên chủ trì hội nghị.
TB-hnbch15-3.jpg

Theo đó, các đại biểu đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Thị ủy năm 2023; báo cáo công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

TB-hnbch15-2.jpg

Cùng với đó, các đại biểu cũng thông qua báo cáo chuyên đề về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 và nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024; báo cáo kết quả phát triển hạ tầng đô thị và chỉnh trang đô thị năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024…

Bí thư Thị ủy Tịnh Biên Phan Văn Cường kết luận hội nghị.

Năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ TX. Tịnh Biên tập trung thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, như: Chuyển đổi 822,6ha trên nền đất lúa kém hiệu quả sang trồng các cây khác có giá trị kinh tế cao; thu ngân sách từ kinh tế địa bàn 81 tỷ đồng; xây dựng 80 sản phẩm đặc thù của địa phương và lũy kế 40 sản phẩm đạt chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên; tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng cho các chi, đảng bộ cơ sở; thực hiện phát triển đảng năm 2024 là 60 đồng chí, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 là 300 đảng viên…
Phan Hữu (TB)
False
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Tân (mở rộng) lần thứ 15, khóa XIITinCao ThắngHội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Tân (mở rộng) lần thứ 15, khóa XII/SiteAssets/PT-hnbch-cn23-1.jpg
11/12/2023 4:05 CHNoĐã ban hành

​(TUAG)- Sáng ngày 11/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) lần thứ 15, khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, để tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Trưởng Ban Dân Tỉnh ủy Võ Nguyên Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo. Cuộc họp do đồng chí Huỳnh Thành Danh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì.

 PT-hnbch-cn23-1.jpg

Đồng chí Huỳnh Thành  Danh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu gợi ý thảo luận

PT-hnbch-cn23-2.jpg

Quang cảnh hội nghị

Trong năm qua, huyện Phú Tân đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt nhiều kết quả tích cực, có 12/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 09 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; về phát triển kinh tế, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 14.136 tỷ đồng, so cùng kỳ tăng 6,78%, đạt 103,52% so với Nghị quyết. Công tác văn hóa-xã hội thực hiện có hiệu quả. Cải cách thủ tục hành chính từng bước được nâng lên, ngày càng phục vụ tốt hơn yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân và tổ chức. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường, trật tự an toàn xã hội giữ ổn định, thực hiện hoàn thành cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện. Về xây dựng Đảng, các cấp, các ngành tổ chức tốt việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện (2020-2025). Thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh chủ chốt cấp huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.

 PT-hnbch-cn23-3.jpg

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Nguyên Nam phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban dân Tỉnh ủy Võ Nguyên Nam ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện Phú Tân với nhiều chỉ tiêu đạt cao so với kế hoạch. Trong thời gian tới, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu Phú Tân cần tập trung chỉ đạo cụ thể hóa, khắc phục những tồn tại, hạn chế để hoàn thành nhiệm vụ năm 2023; trước mắt là làm tốt công tác tổ chức, đánh giá cơ sở Đảng và đảng viên cuối năm; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy vài trò của Ban Chỉ đạo 35, lực lượng nồng cốt; tăng cường đoàn kết trong Đảng bộ, trong cấp ủy để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng chất chuỗi giá trị liên kết nông nghiệp theo hướng bền vững; quan tâm công tác đào tạo nghề và các chính sách an sinh xã hội; giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội…

Cao Thắng

False
Tri Tôn: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phiên cuối năm 2023TinChâu PhongTri Tôn: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phiên cuối năm 2023/SiteAssets/TT-hn-bch-cn23-3.jpg
11/12/2023 3:25 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 11/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 15, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, đề ra phương hướng năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm chủ trì hội nghị.

 TT-hn-bch-cn-1.jpg

Năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2023 và chủ đề của năm về “Chăm lo cho quốc phòng – an ninh”. Thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể có nhiều chuyển biến; hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn. Kết quả thực hiện có 17/17 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết. Trong này tổng giá trị sản xuất đối với một số ngành hàng 8.427 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình 56,982 triệu đồng. Tỷ lệ giảm nghèo 2,18%.

 TT-hn-bch-cn23-2.jpg

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tri Tôn cần tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, tạo môi trường thông thoáng để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, phát triển các ngành nghề mới; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là nguồn vốn thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi); quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đồng thời, huy động các nguồn lực chăm lo tốt cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; tăng cường quốc phòng – an ninh, bảo vệ biên giới, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống…

 TT-hn-bch-cn23-3.jpg

Kết luận Hội nghị, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm nhấn mạnh: Năm 2024 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm áp chót thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, kỷ niệm 45 năm tái lập huyện (23/8/1979 – 23/8/2024), 30 năm Ngày truyền thống huyện (22/12/1994 – 22/12/2024). Ban Thường vụ Huyện ủy xác định chủ đề năm 2024 là “Củng cố và xây dựng chính quyền địa phương”, toàn Đảng bộ cần thể hiện tinh thần đoàn kết, nâng cao trách nhiệm từ huyện đến cơ sở, theo quan điểm “Mỗi xã, thị trấn, cơ quan, ban ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ thì huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Huyện tiếp tục tập trung giải ngân tốt các nguồn vốn đầu tư công, đảm bảo hiệu quả, chất lượng; nâng chất các hoạt động văn hóa, duy trì và phát triển các sản phẩm du lịch, dịch vụ mới để thu hút du khách. Bên cạnh các hoạt động đua bò Bảy Núi, biểu diễn dù lượn, thả diều nghệ thuật, biểu diễn khinh khí cầu, đua môtô địa hình, huyện sẽ phối hợp tổ chức giải chạy marathon mang tầm quốc gia trong năm 2024.

Châu Phong

False
 Năm 2023: Thành phố Long Xuyên đạt và vượt 10/11 chỉ tiêu tỉnh giao TinGia Khánh Năm 2023: Thành phố Long Xuyên đạt và vượt 10/11 chỉ tiêu tỉnh giao /SiteAssets/LX-hop-bch-15-2.jpg
05/12/2023 3:20 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng 05/12, Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên tổ chức Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua đó, kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Như Anh đến dự.

Năm 2023, Đảng bộ thành phố lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 10/11 chỉ tiêu tỉnh giao; đạt 9/11 chỉ tiêu HĐND thành phố giao. Thương mại, dịch vụ tiếp tục là mũi nhọn trong phát triển kinh tế, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng trên 17%, doanh thu dịch vụ ăn uống, lưu trú tăng gần 29% so cùng kỳ. Thành phố tăng tốc đầu tư chỉnh trang đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng; tăng cường mời gọi đầu tư; giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm; phấn đấu đến ngày 31/12 giải ngân vốn đầu tư công đạt 95% kế hoạch vốn ngân sách thành phố.

Công tác điều hành, quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực chuyển biến tích cực; công tác xây dựng Đảng và dân vận đạt nhiều kết quả quan trọng; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần củng cố, thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây yêu cầu các chi, đảng bộ cơ khẩn trương rà soát kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025 của đơn vị, tổ chức đảng. Từ đó, đề ra nhiệm vụ cụ thể trong năm 2024 phù hợp tình hình thực tế. Ưu tiên nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm; tăng cường lập lại trật tự, chỉnh trang, phát triển đô thị; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư; lấy thương mại - dịch vụ làm động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố phát triển bền vững; khẩn trương triển khai kế hoạch trang trí, chỉnh trang đô thị thành phố trong dịp lễ, Tết gắn với kỷ niệm 25 năm thành lập thành phố; thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội.
Về công tác xây dựng Đảng, địa phương tập trung bổ sung, sắp xếp cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, gắn với kiện toàn cấp ủy, đội ngũ cán bộ quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới; lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XI, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029…

GIA KHÁNH

False
Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủ Chợ Mới kiểm điểm nhiệm vụ chính trị năm 2023 TinBảo DinhHội nghị Ban Thường vụ Huyện ủ Chợ Mới kiểm điểm nhiệm vụ chính trị năm 2023 /SiteAssets/CM-hop-xetcuoinam-2.jpg
05/12/2023 3:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 05/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới tổ chức hội nghị để kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hồng Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới chủ trì hội nghị.

Năm 2023 tình hình kinh tế - xã hội Chợ Mới có nhiều chuyển biến tích cực, ước cuối năm có 11/12 chỉ tiêu đạt và vượt so nghị quyết. Cả 3 lĩnh vực đều tăng trưởng, cụ thể nông nghiệp: tổng diện tích gieo trồng ước đạt hơn 59.700 ha, đạt 101% kế hoạch, trong đó cây lúa xuống giống trên 36.900 ha, tăng hơn 2.400 ha so cùng kỳ, năng suất bình quân 3 vụ đạt 6,44 tấn/ha, cây màu xuống giống hơn 22.600 ha, giảm 31 ha, trong năm đã chuyển dịch hơn 260 ha, nâng tổng diện tích chuyển dịch đến nay 9.600 ha, chương trình OCOP đã công nhận 4 sản phẩm 3 sao, tái phê duyệt 1 sản phẩm OCOP 4 sao, đến nay toàn huyện có 15/15 xã NTM, trong đó 4 xã đạt NTM nâng cao. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước giá trị hơn 11.989 tỷ đồng, tăng 9,26% so cùng kỳ, với các ngành nghề tăng như: xay xát và lau bóng gạo, sản xuất gạch nung, sản phẩm bằng gỗ, sản xuất lò xi măng,… hỗ trợ vốn vay 25 hộ, số tiền 39,6 tỷ đồng, phát triển mới 67 cơ sở, vốn đầu tư 10,3 tỷ đồng. Thương mại – dịch vụ trong năm phát triển mới 316 hộ, vốn đầu tư 41 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hoá – xã hội được duy trì, chính sách an sinh đã chi, trả chế độ cho các đối tượng theo qui định, tình hình an ninh chính trị được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được củng cố và duy trì, phát triển mới 91 đảng viên, đến nay tổng số đảng viên toàn huyện hơn 7.376 đồng chí, điều động 5 đồng chí, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chuẩn y, chỉ định tham gia cấp ủy các cấp 38 đồng chí. Tổ chức kiểm tra, giám sát 329 tổ chức đảng, 3.852 đảng viên, kết quả vi phạm 20 đồng chí. Công tác dân vận của Đảng tiếp tục được quan tâm, với tổng số tiền huy động trên 90 tỷ đồng thực hiện phong trào dân vận khéo và dân vận khéo xây dựng NTM, vận động hơn 47 tỷ đồng thực hiện 04 đề án của Huyện ủy. Dịp này, các đại biểu còn đóng góp ý kiến xây dựng qui hoạch sử dụng đất huyện Chợ Mới từ nay đến năm 2030.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: Các ngành, các cấp tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các đầu công việc, phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra trong năm 2023. Phương hướng tới ưu tiên đầu tư các nguồn vốn cho việc hoàn chỉnh hệ thống điện, nước, kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, các công trình trọng điểm và tính toán hợp lý hóa số liệu kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình địa phương trong năm 2024; chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT Huyện ủy quan tâm việc thực hiện qui chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, kiểm tra các biểu hiện vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên từ sớm, từ xa, ngăn ngừa các sai phạm kịp thời; bộ phận liên quan kiểm đếm các hồ sơ liên quan trình trong kỳ họp Ban Chấp hành sắp tới./.

Bảo Dinh

False
Nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XITinNgọc HânNỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI/SiteAssets/Bemac-hn-giua-nk23-3.jpg
30/11/2023 1:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 30/11, sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 14 kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, thành công tốt đẹp.

 Bemac-hn-giua-nk23-1.jpg

Chủ trì Hội nghị

Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chủ trì Hội nghị.

Theo Chương trình Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung nghiên cứu, thảo luận các nội dung quan trọng: Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa nhiệm kỳ; Báo cáo công tác xây dựng Đảng và dân vận năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; cho ý kiến theo thẩm quyền đối với 06 chủ trương thông qua kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh cuối năm 2023.

 Bemac-hn-giua-nk23-2.jpg

Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Hội nghị

Bemac-hn-giua-nk23-3.jpg

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự cố gắng và những đóng góp quan trọng, tích cực của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; đội ngũ cán bộ, đảng viên; các doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh đã luôn tin tưởng, đồng thuận, đồng hành cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng của tỉnh trong nửa nhiệm kỳ qua! 

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhấn mạnh thời gian tới, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tỉnh An Giang vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 là rất nặng nề, trong khi thời gian không còn nhiều. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị: nêu cao tinh thần trách nhiệm; phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển; chủ động, tích cực, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phù hợp tình hình thực tiễn; quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra và các nghị quyết, đề án, chỉ thị, chương trình, kế hoạch đã ban hành; đặc biệt là thực hiện 3 khâu đột phá và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên từng lĩnh vực, cụ thể:

Về Kinh tế - xã hội, tập trung mọi nguồn lực, biện pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra; nhất là các chỉ tiêu đạt thấp và dự báo khó đạt. Đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết, đề án về phát triển kinh tế - xã hội; trọng tâm là chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TWcủa Bộ Chính trị về "Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

 Bemac-hn-giua-nk23-4.jpg

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại Hội nghị

Triển khai thực hiện nhanh Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở để xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua địa phận tỉnh An Giang, tuyến tránh Long Xuyên; các dự án giao thông liên vùng, nội tỉnh và các công trình trọng điểm về y tế, giáo dục, văn hóa, quốc phòng - an ninh của tỉnh.v.v… Quá trình thực hiện phải đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm.

Thường xuyên quan tâm, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để huy động nhiều nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh, hợp tác, liên kết, tăng cường mời gọi đầu tư, nhằm khai thác tối đa các tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"; Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Đẩy mạnh xây dựng, bảo tồn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa, con người An Giang; khẩn trương lập hồ sơ, trình UNESCO công nhận Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và công nhận Khu Di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê là Di sản văn hóa thế giới.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả lĩnh vực văn hóa – xã hội. Thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững, các chính sách an sinh xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia để cải thiện đời sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiệu số, miền núi, biên giới. Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; phát triển các bệnh viện chuyên khoa chất lượng cao; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung nhân lực y tế tuyến cơ sở, nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Về quốc phòng - an ninh và đối ngoại, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; củng cố tiềm lực quốc phòng – an ninh. Đấu tranh hiệu quả hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Chủ động dự báo, nắm chắc tình hình; kịp thời có phương án giải quyết các vấn đề phức tạp, nhạy cảm về an ninh, trật tự; nhất là các vấn đề biên giới, dân tộc, tôn giáo, trong giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án; giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành "điểm nóng" về an ninh, trật tự.  Làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại Nhân dân; tạo môi trường hòa bình, ổn định. Tiếp tục thực hiện phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia và giải quyết hiệu quả vấn đề người Campuchia gốc Việt.

Trong công tác xây dựng Đảng và Dân vận, tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Phát huy đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu gắn với thực hiện cơ chế bảo vệ cán bộ theo Kết luận số 14-KL/TW, của Bộ Chính trị "về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung". Định kỳ rà soát quy hoạch, thực hiện tốt các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ; gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và chiến lược phát triển của tỉnh. Chủ động chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong hệ thống chính trị, gắn với chuyển đổi số để hoàn thiện bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; gần dân, trọng dân, vì Nhân dân phục vụ.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh cải cách tư pháp và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Đẩy mạnh công tác dân vận, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh.

 Bemac-hn-giua-nk23-5.jpg

Quang cảnh Hội nghị sáng ngày 30/11

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đề nghị các cấp ủy đảng và người đứng đầu; đặc biệt, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tăng cường vai trò, trách nhiệm; tập trung cao độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, với tinh thần nhanh nhất. Trước mắt cần chủ động chuẩn bị các công việc liên quan đến tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2023 đúng quy định, đảm bảo chất lượng, nghiêm túc; khẩn trương rà soát, thực hiện dứt điểm các kiến nghị, kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Kế thừa kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, với tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang kêu gọi các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, cùng toàn thể Nhân dân: Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; phát huy tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường; vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; hiện thực hóa mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đạt mức trung bình cả nước; đến năm 2030 đạt trên mức trung bình cả nước; xây dựng An Giang - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại!

NGỌC HÂN

True
Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XITinNgọc HânSơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI/SiteAssets/AG-hn-soket-nua-nk23-6.jpg
29/11/2023 10:30 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 29/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 14 để sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; đồng thời quyết định một số chủ trương quan trọng khác.

Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chủ trì Hội nghị.

 AG-hn-soket-nua-nk23-1.jpg

Chủ trì Hội nghị

 AG-hn-soket-nua-nk23-2.jpg

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình trình bày Báo cáo tóm tắt sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

 AG-hn-soket-nua-nk23-3.jpg

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng Báo cáo tóm tắt kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

 AG-hn-soket-nua-nk23-4.jpg

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Hồng Yến trình bày Dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng và dân vận năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

 AG-hn-soket-nua-nk23-5.jpg

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu chi ngân sách năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

 AG-hn-soket-nua-nk23-6.jpg

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang gợi ý thảo luận

Phiên khai mạc Hội nghị đã thông qua: Báo cáo tóm tắt sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo tóm tắt kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng và dân vận năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu chi ngân sách năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

 AG-hn-soket-nua-nk23-7.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Thông qua bằng văn bản: Tờ trình về Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 tỉnh An Giang; Tờ trình về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách địa phương; Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; Tờ trình về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2024; Tờ trình về việc điều chỉnh Nghị quyết số 39/NQ-HĐND, ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kế hoạch vay, trả nợ 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 của ngân sách tỉnh An Giang; Tờ trình về việc ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2024; Báo cáo công tác Tuyên giáo năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo công tác Kiểm tra, giám sát năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo công tác Nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo công tác Dân vận năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Dự thảo Báo cáo những việc quan trọng Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giải quyết giữa hai kỳ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

 AG-hn-soket-nua-nk23-8.jpg

Đồng chí Nguyễn Hữu Khánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Phát biểu gợi ý thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn đóng góp ý kiến, tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, nhất là phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân. Trên cơ sở đó đề xuất Tỉnh ủy những quyết sách đúng đắn, các nhiệm vụ, giải pháp khả thi, phù hợp để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao nhất nhiệm vụ chính trị năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội nghị tiến hành tham luận, thảo luận tại Hội trường xoay quanh các nội dung trình tại Hội nghị. Chiều cùng ngày Hội nghị chia thành 04 tổ thảo luận.

Hội nghị dự kiến diễn ra trong 1,5 ngày, Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến các đồng chí./.

NGỌC HÂN

True
Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới tháng 11-2023TinBảo DinhHội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới tháng 11-2023/SiteAssets/CM-hop-btv-thang1123.jpg
21/11/2023 6:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 21/11, Ban Thường vụ Huyện uỷ Chợ Mới tổ chức họp thường lệ tháng 11/2023 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 10/2023. Đồng chí Lưu Vĩnh Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ đến dự; đồng chí Nguyễn Hồng Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ Chợ Mới, đồng chí Hà Minh Trang – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Cù Minh Trọng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.
CM-hop-btv-thang1123.jpg

Tháng qua, dưới sự lãnh đạo, điều hành linh hoạt của Huyện uỷ, UBND huyện Chợ Mới, tình hình kinh tế - xã hội địa bàn phát triển ổn định. Lĩnh vực nông nghiệp: thu hoạch được 1.915 ha lúa vụ Thu Đông, tỷ lệ 16% diện tích xuống giống, năng suất bình quân đạt 5,79 tấn/ha, cây màu thu hoạch 3.794 ha, đạt 50,8%; cấp 80 mã số vùng trồng trên lúa, màu, cây ăn trái, tổng diện tích hơn 8.300 ha; thành lập mới 02 HTX: HTX rau an toàn Long Thuận, xã Long Giang và HTX nông nghiệp GAP Tấn Mỹ, nâng tổng số HTX hiện có 34; công nhận 04 sản phẩm OCOP 3 sao và tái phê duyệt kết quả đánh giá 01 sản phẩm tiềm năng 4 sao. Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 988 tỷ đồng, tăng 9,13% so cùng kỳ, với các ngành: xay xát và lau bóng gạo, sản xuất gạch nung, sản xuất các sản phẩm bằng gỗ, lò xi măng,… tháng qua, có 781 lượt khách hành hương đến viếng các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo ở 3 xã Cù lao giêng. Lĩnh vực an ninh chính trị đảm bảo, hoạt động văn hoá- xã hội thực hiện hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, phát triển mới 27 đảng viên, nâng tổng số đảng viên mới kết nạp 77, chuyển Đảng chính thức 29 đồng chí. Cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp kiểm tra 50 tập thể, 639 cá nhân, giám sát 39 tập thể, 87 cá nhân, kết quả vi phạm 4 đồng chí. Thực hiện 04 đề án của Huyện uỷ, huy động 338 triệu đồng để trồng hoa, xây nhà, cất cầu và sửa chữa các tuyến đường ở địa bàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ đề nghị: Thời gian tới các ngành, các cấp tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sản xuất nông nghiệp ăn chắc vụ 3, chủ động phối hợp các công ty liên kết, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ bộ tiêu chí NTM nâng cao ở Long Điền B, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, theo dõi, đôn đốc các công trình giao thông địa bàn. Chuẩn bị kinh phí và trang trí chuẩn bị Tết Nguyên đán; chi – trả kịp thời, đầy đủ chế độ cho đối tượng chính sách, người có công. Phối hợp tốt việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, rà soát qui hoạch nhiệm kỳ tới, triển khai hướng dẫn đánh giá cán bộ cuối năm chặt chẽ, đúng qui định./.

Bảo Dinh
False
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Châu ĐốcTinThu ThảoBí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc/SiteAssets/CD-hoinghi-btv-t1123-4.jpg
09/11/2023 2:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng 09/11, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã đến dự, chỉ đạo tại Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc đầu tháng 11/2023. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc Lâm Quang Thi chủ trì hội nghị.

CD-hoinghi-btv-t1123-1.jpg 

Quang cảnh hội nghị

 CD-hoinghi-btv-t1123-2.jpg

Lãnh đạo UBND thành phố Châu Đốc thông qua các tờ trình

 CD-hoinghi-btv-t1123-3.jpg

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc Lâm Quang Thi phát biểu tại hội nghị

Hội nghị thông qua và thống nhất Tờ trình 179/TTr-BQT, ngày 18/10/2023 của Ban Quản trị Lăng Miếu núi Sam về việc xin chủ trương hỗ trợ kinh phí ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh An Giang, với số tiền hỗ trợ 500 triệu đồng; Tờ trình 245/TTr-UBND, ngày 7/11/2023 của UBND thành phố về việc xin chủ trương thực hiện dự án khu tái định cư phường Núi Sam, với tổng diện tích quy hoạch khoảng 6,36ha, dự kiến 310 nền, tổng mức đầu tư 192 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2024 - 2026, nguồn vốn từ nguồn thu công đức Ban Quản trị Lăng miếu núi Sam; Tờ trình 246/TTr-UBND, ngày 7/11/2023 của UBND thành phố về việc xin chủ trương ưu tiên thực hiện các dự án trên địa bàn TP. Châu Đốc, gồm: Duy tu tuyến đường Phạm Văn Bạch, Lê Lợi (đoạn Nguyễn Văn Thoại - Trưng Nữ Vương); duy tu, sơn sửa trụ sở Thành ủy, UBND TP. Châu Đốc; chống ngập úng trên địa bàn thành phố; nâng cấp, láng nhựa đường kênh Đào (đoạn Kênh 4 - Kênh 7) và đường Tha La (đoạn Kênh Đào - Quốc lộ 91).

 CD-hoinghi-btv-t1123-4.jpg

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhấn mạnh, Châu Đốc là thành phố du lịch, mỗi năm đón hàng triệu du khách, do đó việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố là hết sức cần thiết để góp phần chỉnh trang, tạo vẽ mỹ quang đô thị, xây dựng hạ tầng TP. Châu Đốc ngày càng khang trang, đồng bộ. Để triển các dự án thông qua tại hội nghị này, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc cần phối hợp chặt chẽ, lấy ý kiến của các ban Đảng, sở, ngành tỉnh trước khi ban hành nghị quyết khả thi, phù hợp thực tế địa phương. Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải triển khai thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật, phù hợp quy hoạch của tỉnh, thành phố. Đối với bà con bị ảnh hưởng bởi thực hiện các dự án, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải khẩn trương xây dựng khu tái định cư để bà con nhanh chóng ổn định chỗ ở. Sau khi đã bố trí các nền tái định cư, phải quản lý thật chặt chẽ, tránh tiêu cực đối với số nền dự phòng còn lại.

"Cần công khai, minh bạch, quản lý chặt chẽ và việc sử dụng kinh phí, nguồn quỹ công đức Miếu Bà đúng mục đích, đúng quy định pháp luật. Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc ban hành các nghị quyết phải khả thi, phù hợp thực tế địa phương, tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, đảm bảo quyền lợi của người dân…" - đồng chí Lê Hồng Quang lưu ý.

THU THẢO

True
Hội nghị sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnhTinBích TrâmHội nghị sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh/SiteAssets/CA-soket-nua-nk23-1.jpg
27/10/2023 11:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng 27/10/2023, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Lâm Phước Nguyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

 CA-soket-nua-nk23-1.jpg

Nửa nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường, song, Đảng ủy Công an tỉnh đã quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương của Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; đồng thời, bám sát Quy chế làm việc của Ban Chấp hành để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác công an, từ đó nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất các chủ trương, giải pháp, đối sách và triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ xử lý kịp thời các yếu tố gây mất ổn định chính trị, đấu tranh có hiệu quả và làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh, trật tự.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm thường xuyên gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ,đảng viên trong việc chấp hành tổ chức kỷ luật, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong góp phần xây dựng được niềm tin và tạo dựng được hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng quần chúng nhân dân. Công tác xây dựng lực lượng có nhiều tiến bộ, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nhất là ở địa bàn cơ sở.

CA-soket-nua-nk23-2.jpg

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị này, các đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thái độ nghiêm túc, phát huy trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc đối với Báo cáo sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII; đồng thời, các ý kiến đóng góp đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, tồn tại đối với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh, giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, điều hành trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình dự báo thời gian tới, tình hình tội phạm tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tội phạm chống người thi hành công vụ, tội phạm liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"… Tuy nhiên, Đồng chí tin tưởng rằng Đảng bộ Công an tỉnh và lực lượng Công an toàn tỉnh sẽ phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế tiếp tục vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, luôn xứng đáng với lòng tin yêu của quần chúng nhân dân.

CA-soket-nua-nk23-3.jpg

Đồng chí Lâm Phước Nguyên - Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh điều hành biểu quyết thông qua Nghị quyết

CA-soket-nua-nk23-4.jpg

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, đồng chí Lâm Phước Nguyên - Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh nghiêm túc tiếp thu và khẩn trương tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy; sẽ cụ thể hóa Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ vào chương trình, kế hoạch công tác theo định kỳ hằng năm hoặc các chuyên đề công tác trọng tâm của Công an tỉnh và lãnh, chỉ đạo toàn lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; quyết tâm nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ An Giang lần thứ XI đề ra.

CA-soket-nua-nk23-5.jpg

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tổ chức Đảng có thành tích xuất sắc.

CA-soket-nua-nk23-6.jpg

Đồng chí Lưu Vĩnh Nguyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các Đảng viên có thành tích xuất sắc.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao Bằng khen cho 03 tổ chức Đảng và 08 Đảng viên đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022.

Bích Trâm, Nghiêm Túc

True
Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 13TinNgọc HânBế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 13/SiteAssets/HN-BCH-13-23-9.jpg
24/10/2023 6:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Chiều ngày 24/10, sau 01 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 13 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

 HN-BCH-13-23-6.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang phát biểu kết luận Hội nghị

HN-BCH-13-23-7.jpg 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu

Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và quan trọng xoay quanh các nội dung quan trọng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiếp thu những ý kiến xác đáng, giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Hội nghị biểu quyết thông qua các văn bản trình tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị 9 tháng năm 2023. Những tháng cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền và các ngành, các cấp, nhất là người đứng đầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023, trong đó:

Khẩn trương hoàn chỉnh nội dung để Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (dự kiến tổ chức đầu tháng 11/2023). Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

 

Quang cảnh bế mạc Hội nghị

Đối với từng lĩnh vực cụ thể:

Về công tác xây dựng Đảng và Dân vận: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề năm 2023 của tỉnh, các văn bản của Trung ương, của tỉnh về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tăng cường nắm và dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội. Chú trọng định hướng chính trị, tư tưởng; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Tiếp tục thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch. Kiện toàn tổ chức cơ sở đảng phù hợp với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Nâng cao chất lượng sinh hoạt và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tăng cường giám sát, nắm tình hình hoạt động của các tổ chức đảng và đảng viên để kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý khi có dấu hiệu vi phạm.

Lãnh đạo nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Dân vận trong hệ thống chính trị, hướng về cơ sở và địa bàn dân cư. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là thi đua "Dân vận khéo""Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới". Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Về Kinh tế - Xã hội: Tập trung rà soát kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu để đề ra giải pháp thực hiện phù hợp trong 3 tháng cuối năm, nhằm thực hiện đạt, vượt kế hoạch năm 2023. Chủ động dự báo tình hình, xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Thường xuyên phối hợp các bộ, ngành Trung ương tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để sớm triển khai thực hiện.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, nhất là Dự án thành phần 1 thuộc Dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên.

Tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư tại tỉnh. Có giải pháp khắc phục các điểm, cơ sở đang gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Phối hợp thực hiện tốt Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tăng cường hoạt động hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với các tỉnh, thành phố đã ký kết.

Tăng cường, đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Chủ động theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh; thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế phục vụ kịp thời công tác khám, chữa bệnh; đồng thời đảm bảo đúng quy định pháp luật, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm.

Tăng cường quản lý Nhà nước về du lịch. Đẩy mạnh triển khai hợp tác phát triển du lịch giữa An Giang với các tỉnh, thành phố; tổ chức chu đáo Hội thảo quốc tế "Văn hóa Óc Eo trong bối cảnh Văn hóa châu Á" để quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa, con người An Giang đến với du khách.

Tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chuẩn bị các phương án, kế hoạch vận động, chăm lo người gia đình chính sách, người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vui Xuân, đón Tết Giáp Thìn 2024.

Về quốc phòng - an ninh, nội chính và đối ngoại: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; khẩn trương thực hiện, hoàn thành các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Kết luận Thanh tra số 1522, ngày 06/7/2023; đồng thời hoàn thành tổ chức kiểm điểm các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh phi truyền thống, an ninh mạng, an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật nhà nước; chủ động nắm chắc tình hình tuyến biên giới, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Giải quyết tốt các vấn đề về đường biên giới quốc gia, vấn đề người Campuchia gốc Việt...

Kế thừa kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2023, với tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kêu gọi các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phát huy tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

 HN-BCH-13-23-9.jpg

Công bố Quyết định tặng bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

Nhân Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Công bố Quyết định tặng bằng khen cho 7 tổ chức đảng và 19 đảng viên đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022.

 NGỌC HÂN

False
Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 13TinNgọc HânKhai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 13/SiteAssets/Hop-BCH-13-23-2.jpg
24/10/2023 9:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 24/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 để cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 của tỉnh; đồng thời quyết định một số chủ trương quan trọng khác. Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng; đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì Hội nghị.

 Hop-BCH-13-23-1.jpg

Chủ trì Hội nghị

 Hop-BCH-13-23-2.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Tại Hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

 Hop-BCH-13-23-3.jpg

Trao Quyết định cán bộ

Hội nghị xem xét, cho ý kiến các nội dung: Dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng và dân vận 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023; Tờ trình về tình hình kinh tế - xã hội và thu chi ngân sách 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023; Tờ trình về dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; Dự thảo Quy chế (sửa đổi, bổ sung) Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Hop-BCH-13-23-4.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Một số nội dung trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua văn bản: Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra xã hội học quý III/2023; Báo cáo công tác Tuyên giáo 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023; Báo cáo công tác Tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023;  Báo cáo công tác Kiểm tra, giám sát 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023; Báo cáo công tác Nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023; Báo cáo công tác Dân vận 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023; Dự thảo Báo cáo những việc quan trọng Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giải quyết giữa hai kỳ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Nhân Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ Công bố Quyết định tặng bằng khen tổ chức đảng và đảng viên đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 diễn ra trong 01 ngày, Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến các đồng chí./.

 NGỌC HÂN

True
Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Mới TinBảo DinhHội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Mới /SiteAssets/CM-hn-bch-14-23-1.jpg
14/10/2023 8:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 13/10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Mới, khoá XII tổ chức hội nghị lần thứ 14 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết trong 9 tháng qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hồng Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới chủ trì Hội nghị.

CM-hn-bch-14-23-1.jpg

Trong 9 tháng qua, dưới sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát của Huyện uỷ, UBND huyện Chợ Mới tình hình kinh tế - xã hội phát triển ổn định. Sản xuất nông nghiệp: tổng diện tích gieo trồng hơn 55.400 ha, đạt 93,7%, chuyển dịch 229 ha đất lúa, màu sang cây ăn trái, nâng tổng diện tích đến nay hơn 9.600 ha. Cấp 80 mã số vùng trồng trên lúa, màu, cây ăn trái hơn 8.300 ha. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp hơn 1 ngàn tỷ đồng, tăng 8,13% so cùng kỳ, với các ngành nghề tiếp tục tăng: xay xát và lau bóng gạo, sản xuất gạch nung, sản phẩm bằng gỗ, sản xuất lò xo măng,… trong 9 tháng đã giải ngân vốn vay cho 22 hộ, số tiền hơn 36,4 tỷ đồng. Phát triển mới 316 hộ, cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ, vốn đầu tư hơn 41 tỷ đồng. Lĩnh vực du lịch thu hút hơn 67 ngàn lượt khách tham quan, hành hương tại 3 xã Cù lao giêng và các cơ sở thờ tự ở địa bàn. Việc chi trả, chế độ chính sách cho gia đình có công cách mạng, bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, hoạt động văn hoá, thể thao đáp ứng nhu cầu hưởng thụ tinh thần trong Nhân dân. Lĩnh vực an ninh quốc phòng tiếp tục được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng và dân vận được quan tâm, đổi mới nội dung và hình thức, hoạt động tuyên truyền và phản tuyên truyền được tăng cường và đa dạng với nhiều nội dung, thực hiện 4 Đề án của Huyện uỷ với số tiền 48,3 tỷ đồng.

CM-hn-bch-14-23-2.jpg

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ đề nghị thời gian tới: các cấp uỷ đảng cần tập trung hoàn thành nhiệm vụ chính trị các tháng còn lại, hoàn chỉnh qui hoạch đất ở huyện đến 2030 và những năm tiếp theo. Theo dõi sát tình hình sản xuất nông nghiệp về dự báo sâu bệnh, thị trường, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và mưa bão, lũ lụt đảm bảo sản xuất ăn chắc. Kiên trì, kết nối, tìm kiếm các doanh nghiệp tiêu thụ nông sản, củng cố nâng chất các HTX, loại hình hợp tác. Tập trung đẩy mạnh tiến độ đầu tư công, giải ngân các nguồn vốn, triển khai thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp. Quan tâm chính sách an sinh xã hội, y tế và giải quyết việc làm, đào tạo nghề, đảm bảo an ninh chính trị. Về công tác xây dựng Đảng: tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, học tập và làm theo Bác, bảo vệ chính trị nội bộ, rà soát nguồn qui hoạch cán bộ, luân chuyển, điều động, tạo nguồn cho các chức danh, duy trì kế hoạch kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt các mô hình thi đua dân vận khéo./.

Bảo Dinh

False
Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tiếp tục lãnh đạo thực hiện 3 khâu đột phá TinGia KhánhĐảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tiếp tục lãnh đạo thực hiện 3 khâu đột phá /SiteAssets/BP-soket-nua-nk23-1.JPG
11/10/2023 5:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Chiều 11/10, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Ngô Hồng Yến; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tham dự.

BP-soket-nua-nk23-1.JPG

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh chủ động tham mưu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới; triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, kết hợp tổ chức tốt phòng, chống dịch COVID-19; làm tốt công tác đối ngoại biên phòng; tích cực tham gia giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Đơn vị cơ bản hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu nghị quyết đề ra.

BP-soket-nua-nk23-2.JPG

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, đồng chí Ngô Hồng Yến biểu dương thành tích Đảng bộ BĐBP tỉnh đạt được nửa nhiệm kỳ qua. Thời gian tới, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với các ngành, lực lượng chức năng tăng cường nắm chắc, dự báo, phân tích đúng tình hình, báo cáo, tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chủ trương, đối sách xử lý vụ việc xảy ra trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ, không tạo thành điểm nóng. Đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm về trật tự xã hội, giữ ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới; tuyên truyền, tổ chức hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BĐBP, 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân; thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên.

    Sáng cùng ngày, Đảng ủy BĐBP tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/20223, để báo cáo những công việc Ban Thường vụ đã giải quyết, công tác tài chính, kiểm tra, giám sát quý III; thông qua dự thảo nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ trọng tâm quý IV.

Gia Khánh

False
Thành phố Châu Đốc đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu nghị quyết nửa nhiệm kỳTinTrọng TínThành phố Châu Đốc đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu nghị quyết nửa nhiệm kỳ/SiteAssets/CD-so-ket-nua-nk-23-4.JPG
11/10/2023 4:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng 11/10, Đảng bộ thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Châu Đốc Lâm Quang Thi chủ trì hội nghị. Cùng tham dự, có lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

CD-so-ket-nua-nk-23-2.JPG

CD-so-ket-nua-nk-23-1.JPG

Nửa nhiệm kỳ qua, việc thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ thành phố đạt kết quả khả quan (đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu). Nổi bật là: Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng du lịch, thương mại, dịch vụ. Trong đó, tập trung phát triển du lịch tâm linh, đẩy mạnh quảng bá Khu du lịch quốc gia Núi Sam, từng bước khai thác tốt lợi thế địa bàn trọng điểm về du lịch. Huy động tốt nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo chuẩn đô thị loại I.

Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố chú trọng xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

 CD-so-ket-nua-nk-23-4.JPG

Kỳ vọng đến cuối nhiệm kỳ, địa phương đạt 15/15 chỉ tiêu (trong đó dự báo thực hiện vượt 3 chỉ tiêu về lượng khách tham quan; phát triển mới cơ sở sản xuất - kinh doanh, doanh nghiệp; giảm hộ nghèo). Địa phương tiếp tục phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ, kinh tế biên giới; huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trường kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện, nâng cao đời sống Nhân dân; tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên…

CD-so-ket-nua-nk-23-3.JPG

CD-so-ket-nua-nk-23-5.JPG

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc khen thưởng 10 tổ chức cơ sở đảng, 22 đảng viên đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị giữa nhiệm kỳ.

Trọng Tín, Gia Khánh

False
An Phú thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm 2023 TinNghĩa ThanhAn Phú thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm 2023 /SiteAssets/AP-hop-BCH-14-3.jpg
11/10/2023 10:00 SANoĐã ban hành
(TUAG)- Sáng ngày 10/10, Huyện ủy An Phú tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 09 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Ngô Công Thức - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phùng Minh Tân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Trần Hòa Hợp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban và 14 xã, thị trấn đến dự.

Quang cảnh Hội nghị 

Trong 9 tháng đầu năm 2023, An Phú đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi 20 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, có 11 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch năm 2023 và các chỉ tiêu còn lại đạt từ 80% kế hoạch năm trở lên. Điển hình như, tổng sản lượng lương thực ước đạt gần 237 ngàn tấn, giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 186 triệu đồng/ha, đạt tỷ lệ trên 101% kế hoạch năm; doanh thu dịch bán lẻ hàng hóa, dịch vụ ăn uống và lưu trú được 4.682/5.900 tỷ đồng, đạt gần 80% kế hoạch năm và tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu ngân sách ngân sách trên 633 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch năm 2023. Tình hình văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, an ninh - quốc phòng luôn được giữ vững.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng và công tác vận động quần chúng luôn được tăng cường; công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm thực hiện. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, địa phương đã vận động các nguồn quỹ với tổng số tiền trên 28 tỷ đồng; vận động xây dựng và đưa vào sử dụng 100 căn nhà Đại đoàn kết liền kề, nâng tổng số đến nay lên 195 căn, tổng chi phí xây dựng trên 19 tỷ đồng.


Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Phú Trần Hòa Hợp phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trần Hòa Hợp ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà huyện đạt được trong 9 tháng đầu năm 2023, đồng thời khẳng định, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, huyện An Phú đã thực hiện đạt và vượt 20 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo kế hoạch. Bên cạnh đó, nhiều nhiệm vụ định kỳ, đột xuất được triển khai thực hiện như: Đề án 06 của Chính phủ, cấp căn cước công dân, kích hoạt định danh điện tử,… đạt được nhiều kết quả tích cực.


Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện An Phú Ngô Công Thức kết luận Hội nghị

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 và thời gian tới, phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ngô Công Thức yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương, tập trung phát huy thế mạnh nông nghiệp, kinh tế biên giới, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm như: Dự án WB9, dự án đường tuần tra biên giới, các công trình trọng điểm; thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng giữ vững quốc phòng - an ninh; quyết tâm cao hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và vận động quần chúng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Huyện ủy đề ra trong năm 2023./.
Nghĩa Thanh
False
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ 14 (khóa XII), nhiệm kỳ 2020 - 2025TinTrúc PhươngHội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ 14 (khóa XII), nhiệm kỳ 2020 - 2025/SiteAssets/CT-hn-BCH-14-23-1.jpg
27/09/2023 8:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 26/9, đồng chí Lê Phước Dũng - Bí thư Huyện ủy Châu Thành chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 14 (mở rộng), nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng 9 tháng đầu năm năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2023.

Tham dự có đồng chí Từ Thanh Khiết - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Võ Chí Trung - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện.

 CT-hn-BCH-14-23-1.jpg

Quang cảnh hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2023, toàn Đảng bộ và Nhân dân trong huyện đã nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết của Huyện ủy đề ra trên tất cả các lĩnh vực. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 94,35% dự toán năm huyện giao, đạt 105,95% so cùng kỳ năm 2022. Lĩnh vực nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng là 80.800,48ha/77.082,34 ha, đạt 104,82% so với kế hoạch, tăng 890,15 ha so cùng kỳ. Bên cạnh đó, thực hiện Đề án Chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn và phát triển mỗi xã một sản phẩm (OCOP), toàn huyện đã có 839,96 ha diện tích chuyển đổi từ đất lúa sang cây ăn trái và rau màu, huyện có 02 sản phẩm đã được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao, ngoài ra đã khảo sát 12 sản phẩm tiềm năng của 11 chủ thể đăng ký sản phẩm OCOP. Công tác phòng, chống dịch bệnh, tiêu độc chuồng trại trên gia súc, gia cầm, thủy sản được đảm bảo, hiện tổng đàn gia súc, gia cầm ước đạt trên 257.484 con; diện tích thả nuôi thủy sản trên 324,2 ha/479 hộ, tăng 52,08 ha so với cùng kỳ 2022, có 40 lồng bè/13 hộ nuôi.

 CT-hn-BCH-14-23-2.jpg

Chủ tịch UBND huyện Võ Chí Trung phát biểu.

 CT-hn-BCH-14-23-3.jpg

 Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Từ Thanh Khiết phát biểu

Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, phát triển mới 15 cơ sở, vốn trên 3,1 tỷ đồng, nâng tổng số cơ sở trên địa bàn huyện là 1.195 cơ sở, với hơn 2.896 lao động, tổng vốn đầu tư trên 154,7 tỷ đồng. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ phát triển mạnh, đã phát triển mới 218 cơ sở, thu hút hơn 646 lao động, vốn đầu tư trên 52,4 tỷ đồng, nâng tổng số cơ sở trên địa bàn huyện là 9.622 cơ sở, với hơn 16.328 lao động, tổng vốn trên 603,7 tỷ đồng. Thực hiện Đề án Xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn "Huyện Nông thôn mới", kết quả thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, trung bình toàn huyện đạt 16,27/19 tiêu chí và 52,18/57 chỉ tiêu.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và thực hiện chính sách an sinh xã hội đạt kết quả tích cực. Hiện toàn huyện có 20/53 trường học đạt Chuẩn quốc gia, đạt 37,04%, có 13/13 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục. Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện tốt, đã giải quyết việc làm cho trên 4.866 người làm việc trong và ngoài huyện. Bênh cạnh đó, mở 25 lớp đào tạo nghề có 734 người lao động tham gia. Các Chương trình Mục tiêu y tế quốc gia được chú trọng thực hiện đầy đủ các giải pháp, bệnh truyền nhiễm được khống chế kịp thời, không để dịch bùng phát. Công tác tiêm chủng thường xuyên và tiêm vắc xin COVID-19 tại các xã, thị trấn được quan tâm thực hiện tốt. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - TDTT góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân. Về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững ổn định, hoàn thành công tác tuyển quân năm 2023, đạt 100% chỉ tiêu.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; tích cực triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện Chuyên đề 2023 về "Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025; phát động phong trào thi đua xây dựng "Chi bộ bốn tốt", "Đảng bộ cơ sở bốn tốt" giai đoạn 2023 – 2025. Lãnh, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện và Đại hội Công đoàn huyện, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, đã phát triển mới 88 đảng viên, hiện toàn huyện có 4.462 đảng viên. Thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" và "Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới" năm 2023, có 394 mô hình được đăng ký thực hiện, trong đó tập trung nhân rộng mô hình "Đi từng ngõ, rõ từng nhà", "Đường hoa, xóm đẹp", "Tổ tự quản phòng, chống sốt xuất huyết". Trong 9 tháng đầu năm 2023, toàn hệ thống chính trị của huyện vận động và tiếp nhận Quỹ "Vì người nghèo và An sinh xã hội" được trên 28,08 tỷ đồng, qua đó cất mới 178 căn, sửa chữa 20 căn nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ, tặng quà cho trên 12.536 lượt hộ nghèo, gia đình khó khăn; khám chữa bệnh cho trên 1.911 lượt bệnh nhân nghèo; cất mới 14 cây cầu, sửa chữa 01 cây cầu nông thôn; nâng cấp sửa chữa lộ giao thông nông thôn chiều dài trên 48,63km. Bên cạnh đó vận động Quỹ Khuyến học - khuyến tài đến nay được trên 12,8 tỷ đồng, đạt 85,33% chỉ tiêu nhiệm kỳ …

 CT-hn-BCH-14-23-4.jpg

 Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng phát biểu

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Phước Dũng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của toàn Đảng bộ huyện trong thực hiện Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới như: Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất và phát triển bền vững, liên kết tiêu thụ sản phẩm, tiếp tục thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời đẩy nhanh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; tập trung công tác lãnh, chỉ đạo chuẩn bị Đại hội Mặt trận các cấp và Đại hội Hội LHTN Việt Nam, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Tiếp tục nhân rộng các mô hình Dân vận khéo; tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện; chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, đảm bảo sản xuất cho nông dân; đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, trước mắt tập trung thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024; các địa phương chủ động thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, góp phần cùng Đảng bộ huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội huyện năm 2023.

 CT-hn-BCH-14-23-5.jpg

 CT-hn-BCH-14-23-6.jpg

Dịp này, UBND huyện khen thưởng cho 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động, tuyên truyền thực hiện Đề án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành.

Trúc Phương

True
Thị xã Tân Châu ngày càng phát triển, khẳng định được vai trò, vị trí là một trong ba trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnhTinTrường GiangThị xã Tân Châu ngày càng phát triển, khẳng định được vai trò, vị trí là một trong ba trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh/SiteAssets/TC-soket-giua-nk23-5.jpg
15/09/2023 1:45 CHNoĐã ban hành

​(TUAG)- Sáng 15/9, Đảng bộ thị xã Tân Châu long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

TC-soket-giua-nk23-1.jpg

Đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Tham dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy. Đồng chí Huỳnh Quốc Thái, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã chủ trì và phát biểu kết luận hội nghị.

TC-soket-giua-nk23-2.jpg

Đại biểu xem video-clip

Thực hiện Nghị quyết Đại hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Tân Châu đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung tổ chức quán triệt, triển khai, cụ thể hóa kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trọng tâm là chỉ đạo triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; đối với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII, Thị ủy đã ban hành 03 nghị quyết chuyên đề, 05 chương trình hành động thực hiện 03 khâu đột phá. Đồng thời, chủ động phối hợp với các sở, ngành tỉnh tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã. Kết quả thực hiện đến giữa nhiệm kỳ đạt và vượt 6/16 chỉ tiêu. Giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) giai đoạn 2020-2023 thực hiện 28.661,303 tỷ đồng, đạt 70,15% so nghị quyết đại hội, tăng bình quân 6,09%; trong đó: Khu vực nông - lâm - thủy sản thực hiện 10.870,985 tỷ đồng, đạt 77,69% so nghị quyết đại hội; khu vực công nghiệp thực hiện 13.676,391 tỷ đồng, đạt 65,47% so nghị quyết đại hội; khu vực xây dựng thực hiện 4.113,927 tỷ đồng, đạt 68,82% so nghị quyết đại hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: khu vực I chiếm 19,43%, khu vực II chiếm 19,95%, khu vực III chiếm 60,62%. Thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình năm 2023 ước đạt 68,196 triệu đồng, tăng 24,70% so năm 2020.

Tổng thu ngân sách từ kinh tế địa bàn giai đoạn 2020 - 2023 đạt 507,816 tỷ đồng, đạt 84,45% so nghị quyết. Tổng chi ngân sách địa phương giai đoạn 2020 - 2023 gần 3.001,278 tỷ đồng, trong đó chi cho đầu tư phát triển chiếm 6,72% tổng chi. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 03 năm (2020-2023) 13.767 tỷ đồng, đạt 60,46% so nghị quyết.

Sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định cả về diện tích, năng suất và sản lượng; đến nay thị xã đã có 6/9 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, 01 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, dự kiến đến năm 2025 thị xã đạt 9/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 02 xã nông thôn mới nâng cao. Các ngành dịch vụ từng bước phục hồi và phát triển sau đại dịch COVID-19, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ăn uống, lưu trú giai đoạn 2020-2023 ước đạt 36.753 tỷ 572 triệu đồng, đạt 63,48% so với Nghị quyết. Chương trình đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đã được nhiều kết quả tích cực, đã hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình: Nhà thiếu nhi, Nhà thi đấu đa năng, Thư viện, trụ sở làm việc các xã phường, công trình giao thông nông thôn, hạ tầng các hẻm, công trình trường học, trung tâm văn hóa thể thao, điểm sinh hoạt văn hóa, trạm y tế…đã góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội thị xã. Nhiều công trình, dự án mới được khởi công và đẩy nhanh tiến độ triển khai có tác động tích cực sau khi hoàn thành, đặc biệt là các dự án: tuyến đường N1, cầu Châu Đốc, dự án san lấp Kênh Vĩnh An, tuyến kè đầu Kênh Vĩnh An, cầu Nghĩa trang Liệt sĩ, nâng cấp đường Trần Phú (ĐT 952)...

TC-soket-giua-nk23-3.jpg

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Ngọc Vệ báo cáo chuyên đề tại hội nghị

Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, giáo dục và đào tạo được tập trung nguồn lực đầu tư và đạt được nhiều kết quả quan trọng cả về phát triển quy mô và chất lượng đào tạo, đến nay thị xã có 29/56 trường đạt chuẩn quốc gia đạt tỉ lệ 51,79%. Hoạt động thông tin, tuyên truyền đã kịp thời chuyển tải những nội dung quan trọng góp phần nâng cao dân trí, phát triển kinh tế và làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân. Công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm triển khai với nhiều giải pháp thiết thực, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1%/năm, dự kiến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo của thị xã còn dưới 1% đạt chỉ tiêu nghị quyết; trong 3 năm (2020-2023) có 27.323 lao động được giải quyết việc làm mới (có 71 người đi xuất khẩu lao động), tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70,43%.

Quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Quan hệ hữu nghị, hợp tác với chính quyền và nhân dân quận Leuk Daek, tỉnh Kan Dal, Campuchia được duy trì tốt đẹp.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, liên tục, đồng bộ, quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả. Đã triển khai thực hiện kịp thời các nghị quyết, kết luận của Trung ương, đặc biệt là Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân, đối thoại với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân của người đứng đầu cấp ủy theo Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị, tạo mối quan hệ mật thiết và niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền địa phương, góp phần quan trọng cho việc tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

TC-soket-giua-nk23-4.jpg

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy báo cáo tham luận

Tại hội nghị, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Ngọc Vệ báo cáo chuyên đề về đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng tiêu chuẩn thành phố; 06 đại biểu đại diện lãnh đạo cấp ủy đảng trực thuộc trình bày tham luận về các chủ đề: “Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay”; “Vai trò của Mặt trận tổ quốc đối với công tác chăm lo bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân trên địa bàn thị xã”; Công tác đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần ổn định, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã thời gian qua”; “Thực trạng và giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIP AS); “Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong việc thực hiện xây dựng “Đô thị văn minh”; “Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng đã ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả tích cực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Tân Châu trong nửa nhiệm kỳ qua, góp phần tạo tiền đề để thị xã Tân Châu ngày càng phát triển, khẳng định được vai trò, vị trí là 01 trong 03 trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh. Nửa nhiệm kỳ còn lại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ thị ủy Tân Châu cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế. Đồng chí đề nghị Đảng bộ triển khai đồng bộ, có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

Một là, tập trung lãnh đạo các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã, nhất là đối với các chỉ tiêu còn gặp nhiều khó khăn. Đồng thời, tiếp tục quán triệt và chủ động sơ kết, tổng kết các chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy làm cơ sở để tổng kết nhiệm kỳ. Đề ra các giải pháp quyết liệt hơn nữa để phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã đã đề ra.

Hai là, về phát triển kinh tế: tiếp tục thực hiện 03 nghị quyết và 6 chương trình hành động của thị xã. Tập trung phát triển kinh tế, tăng cường công tác xúc tiến thương mại, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Chú trọng công tác quản lý trật tự đô thị, quy hoạch, quản lý đất đai. Làm tốt công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị. Huy động các nguồn lực để hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phấn đấu đến cuối năm 2025 thị xã Tân Châu cơ bản đáp ứng các tiêu chí đô thị loại III theo hướng mở rộng và trước năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc tỉnh theo các tiêu chí đặc thù và phấn đấu đạt tiêu chuẩn đô thị loại II trước năm 2035. Đây là mệnh lệnh cuộc sống của người dân mong chờ, tin tưởng, đặt niềm tin vào Đảng bộ thị xã Tân Châu.

Ba là, cùng với phát triển kinh tế, quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất trường học, trường đạt chuẩn quốc gia; phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài. Đồng chí nhấn mạnh, giáo dục, đào tạo là rất quan trọng, trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực, nhân tài cho địa phương, cho đất nước, chúng ta phải quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục xứng tầm là “quốc sách hàng đầu”.

Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội để chăm lo tốt cho đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân để an dân, đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

Bốn là, đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Chủ động nắm chắc tình hình, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nảy sinh, đảm bảo ổn định tình hình từ cơ sở. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò các mô hình tự quản về an ninh trật tự.

Năm là, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong công tác xây dựng Đảng cần phải thực sự đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ “trong ấm ngoài êm, trên thuận dưới hòa”, tin tưởng Đảng bộ sẽ làm tốt hơn, chuyển biến mạnh mẽ hơn, bức tốc đi lên để đạt được kế hoạch nhiệm kỳ này không phụ lòng tin của Tỉnh ủy và nhân dân Tân Châu.

Củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc; giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của cấp ủy cấp dưới và của Nhân dân. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Đẩy mạnh công tác dân vận; xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể, tăng cường tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của nhân dân, nhất xây dựng đô thị văn minh.

TC-soket-giua-nk23-5.jpg
Bí thư Thị ủy Tân châu Huỳnh Quốc Thái phát biểu tiếp thu và kết luận hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thị ủy Tân Châu Huỳnh Quốc Thái nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ thị ủy sẽ nghiên cứu cụ thể hóa những ý kiến chỉ đạo vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ từ nay đến cuối nhiệm kỳ. Đồng chí Huỳnh Quốc Thái đề nghị hội nghị tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo, định hướng sâu sát toàn diện của đồng chí Lê Văn Nưng để vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào trong các chương trình, kế hoạch, chủ trương giải pháp lãnh đạo, điều hành và nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, địa phương, đơn vị đạt hiệu quả cao nhất…

TC-soket-giua-nk23-6.jpg

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Trường Giang

False
Đảng bộ huyện Chợ Mới hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025TinHạnh ChâuĐảng bộ huyện Chợ Mới hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025/SiteAssets/CM-hoinghi-giua-nk-1.jpg
11/09/2023 2:05 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng 11/9, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang Lưu Vĩnh Nguyên; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã đến dự. 

CM-hoinghi-giua-nk-1.jpg

Quang cảnh hội nghị

Nửa nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực, quyết tâm, phấn đấu tích cực của toàn Đảng bộ và Nhân dân, Đảng bộ huyện Chợ Mới đã vượt qua những khó khăn, thách thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đạt nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

CM-hoinghi-giua-nk-2.jpg

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức phát biểu khai mạc hội nghị và gợi ý thảo luận

Đã có 7/13 chỉ tiêu đạt và vượt (chiếm tỷ lệ 53,84%); bình quân thu nhập đầu người theo tiêu chí nông thôn mới đạt 70 triệu đồng, tăng 19 triệu đồng so năm 2019. Kinh tế - xã hội tăng trưởng khá; các ngành, các lĩnh vực phát triển toàn diện và đồng bộ, huy động được nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đặc biệt, đã chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng 9.471 ha từ lúa, màu và vườn tạp sang vườn cây ăn trái, gắn với ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, đã xuất khẩu hàng trăm tấn xoài sang thị trường một số nước trên thế giới...

Huyện đã xây dựng xã Hội An lên thị trấn Hội An, xây dựng 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới (15/15 xã), 4 xã nông thôn mới nâng cao; thị trấn Chợ Mới được công nhận đạt đô thị loại IV, thị trấn Mỹ Luông và Hội An đạt đô thị loại V.

Huyện tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng với trên 1.534 tỷ đồng, bố trí cho 80 dự án, với các công trình phát triển kinh tế - xã hội có ý nghĩa quan trọng, nhất là hạ tầng giao thông nông thôn, đô thị, thủy lợi.

Công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh được thực hiện tốt, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội địa phương được giữ vững; vận động nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần chung cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

CM-hoinghi-giua-nk-6.jpg
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lưu Vĩnh Nguyên phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lưu Vĩnh Nguyên chúc mừng, biểu dương thành tích của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Chợ Mới đạt được thời gian qua, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lưu Vĩnh Nguyên đề nghị Đảng bộ huyện Chợ Mới cần rà soát lại những tiêu chí chưa đạt, đưa ra các giải pháp thực hiện tốt hơn trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Mới tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao nhận thức về công tác xây dựng Đảng trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, khắc phục hạn chế, tư duy nhiệm kỳ; tăng cường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt các quy định về nêu gương, nhất là những nội dung cốt lõi trong tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) của Đảng, duy trì nội dung học tập và sinh hoạt trong đảng bộ, chi bộ thường xuyên. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, đoàn kết thống nhất trong Đảng. Rà soát đánh giá đúng, thực chất hơn công tác cán bộ, trẻ hóa đội ngũ. Kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Song song đó, tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức đúng vị trí, vai trò và chức năng của mình trong mọi việc làm, mọi hành động; khắc phục hạn chế, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy vai trò gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, đưa kinh tế-xã hội phát triển bền vững, đời sống người dân được nâng cao, góp phần hoàn thành 13/13 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chợ Mới nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra…

CM-hoinghi-giua-nk-3.jpg

CM-hoinghi-giua-nk-4.jpg

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới tặng Giấy khen 11 tổ chức cơ sở Đảng và 11 đảng viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và thành tích xuất sắc trong công tác vận đồng quần chúng giai đoạn 2020-2025.

CM-hoinghi-giua-nk-5.jpg

Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Cù Minh Trọng trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Mới Nguyễn Thị Thúy Hậu

UBND huyện Chợ Mới trao quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Mới Nguyễn Thị Thúy Hậu giữ chức Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Mới, thời hạn 5 năm, kể từ ngày 07/9/2023.

HẠNH CHÂU

False
Tri Tôn: Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIITinChâu PhongTri Tôn: Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII/SiteAssets/TT-hoinghi-giua-nk-23-3.jpg
31/08/2023 10:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Ngày 30/8, Đảng bộ huyện Tri Tôn tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng, cùng các đồng chí đại diện cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

 TT-hoinghi-giua-nk-23-1.jpg

Thông tin tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, khắc phục khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đi đôi với xây dựng Đảng, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Huyện thực hiện đạt và vượt 7/18 chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2023 của huyện đạt 12,13%, tăng 0,58% so nhiệm kỳ trước; thu nhập bình quân đầu người ước cuối năm 2023 đạt 56,82 triệu đồng/người/năm. Huyện phát triển được nhiều sản phẩm du lịch mới thu hút khách. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được huyện quan tâm, với mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, cán bộ. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên từng bước được nâng lên, kết nạp 224 đảng viên mới…

 TT-hoinghi-giua-nk-23-2.jpg

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đề nghị từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Tri Tôn tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, trước hết là duy trì, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu đã đạt và vượt; đối với các chỉ tiêu chưa đạt, cần xác định rõ nguyên nhân, tập trung mọi nguồn lực, biện pháp, cách làm, quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra đạt mức cao nhất. Trong đó, tập trung lãnh đạo thực hiện 3 khâu đột phá là: “Huy động mọi nguồn lực đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang, nâng cấp và phát triển đô thị; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý, kinh tế nông nghiệp và du lịch; tập trung mời gọi, tạo môi trường tốt để thu hút đầu tư, nhất là vào lĩnh vực nông nghiệp, du lịch và công nghiệp chế biến”. Đảng bộ huyện đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; thực hiện hiệu quả phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt” và “đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp…

 TT-hoinghi-giua-nk-23-3.jpg

Dịp này Ban Thường vụ Huyện ủy cũng khen thưởng 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Châu Phong

False
Đảng bộ huyện Phú Tân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025TinĐảng bộ huyện Phú Tân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025/SiteAssets/PT-hoinghi-nua-nk-3.jpg
30/08/2023 4:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Ngày 30/8, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Tân tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Võ Nguyên Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh ủy An Giang; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy đến dự. Các đồng chí Huỳnh Thành Danh - Bí thư Huyện ủy Phú Tân, Thi Hồng Thúy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Lê Nguyên Châu - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 PT-hoinghi-nua-nk-1.jpg

Nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ XII được triển khai trong bối cảnh nhiều khó khăn, nhất là tập trung thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, biến đổi khí hậu… Song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, cấp ủy, chính quyền huyện Phú Tân đã lãnh đạo ổn định tình hình sau đại dịch, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt được những kết quả quan trọng. Giá trị sản xuất giai đoạn 2020-2023 đạt 39.652 tỷ đồng, đạt 57,8% so với Nghị quyết, tăng trưởng bình quân cả giai đoạn đạt 4,77%; thu nhập bình quân đầu người đạt 63,2 triệu đồng, đạt 88,3% so với Nghị quyết. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác chăm lo an sinh xã hội được đảm bảo…

PT-hoinghi-nua-nk-2.jpg

Bên cạnh đó, huyện Phú Tân chú trọng thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu, từng bước thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang phát triển kinh tế nông nghiệp. Tăng cường liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; kinh tế hợp tác được quan tâm củng cố và nâng chất, từng bước giữ vai trò quan trọng trong chuỗi liên kết. Về xây dựng nông thôn mới: nửa nhiệm kỳ qua có thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Phú Thọ) và 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Phú Lâm); xã Tân Trung đang nỗ lực, quyết tâm để công nhận cuối năm nay; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, số lượng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 96%...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ này đến cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ XII. Trong đó, chú trọng thực hiện 03 khâu đột phá về tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đời sống; phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực; công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Nỗ lực thực hiện chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; tranh thủ các nguồn lực đầu tư co sở hạ tầng trên địa bàn…

 PT-hoinghi-nua-nk-3.jpg

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Nguyên Nam - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã biểu dương, ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực cùng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Phú Tân đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua; đồng thời, định hướng một số nội dung quan trọng mà huyện Phú Tân cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong thời gian tới như Đảng bộ huyện cần tiếp tục khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của địa phương, trọng tâm là tiềm năng lớn về nông nghiệp; nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác; tăng cường công tác quản lý tài nguyên đất đai; triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội kịp thời, bảo hiểm y tế tự nguyện, môi trường, cảnh quang xanh-sạch-đẹp; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Về công tác xây dựng Đảng cần chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chuẩn bị tốt nhân sự cho nhiệm kỳ mới; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng gắn với tinh gọn, nhưng đảm bảo sức chiến đấu….

PT-hoinghi-nua-nk-4.jpg

Kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Thành Danh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các hội đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau: Tiếp tục quán triệt trong toàn Đảng bộ về quan điểm phát triển chủ đề Đại hội lần thứ XII “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, dân chủ, năng động, sáng tạo” và 03 khâu đột phá nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất hành động. Tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện, tạo nền tảng phát triển thương mại, dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nâng cao chất lượng các hoạt động trên lĩnh vục văn hóa -xã hội; nâng cao nâng lực quản lý, điều hành của bộ máy nhà nước, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; không ngừng phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, tăng cường công tác dân vận, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch-vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ; nêu cao vai tro trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy, nâng cao bản lĩnh chính trị, đổi mới phong cách, lề lối làm việc; trước mặt tập trung chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới; vận động các nguồn lực đảm bảo cho các em học sinh, nhất là học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến trường. Tiếp tục triển khai các hoạt động, phong trào thi đua thực chất, thiết thực lập tích chào mừng kỷ niệm 55 thành lập huyện Phú Tân (12/1968- 12/2023).   

Cao Thắng, Kiều Trinh

False
An Phú: Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025)TinTrúc QuỳnhAn Phú: Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025)/SiteAssets/AP-soket-nua-nk23-5.JPG
29/08/2023 2:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng 29/8, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Phú tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Lâm Phước Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện các ban xây dựng Đảng tỉnh. Đồng chí Ngô Công Thức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy An Phú chủ trì hội nghị.

AP-soket-nua-nk23-1.jpg

Toàn cảnh hội nghị

AP-soket-nua-nk23-3.JPG
Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang Đại tá Lâm Phước Nguyên trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú cho đồng chí Thượng tá Lê Tấn Hòa - Trưởng Công an huyện An Phú. Ảnh: H.H.

Trong giai đoạn nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII của cả nhiệm kỳ được triển khai trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức như: Biến đổi khí hậu, thiên tai, an ninh biên giới… nhất là đại dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, các đợt dịch diễn biến nhanh, bùng phát mạnh trên diện rộng đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của cả nước. Đặc biệt, An Phú là huyện biên giới, dân tộc, điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

Trong bối cảnh đó, dưới sự tập trung chỉ đạo của Huyện ủy, toàn hệ thống chính trị huyện An Phú đã vào cuộc mạnh mẽ, tập trung thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”. Kết quả tình hình kinh tế - xã hội của huyện An Phú đạt được nhiều thành tựu nổi bật, tạo nên khí thế, động lực mới trong tăng trưởng và phát triển. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường thực hiện. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra nhiều chủ trưởng, giải pháp, quyết định hợp lý, lãnh đạo hệ thống chính trị và Nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra.

AP-soket-nua-nk23-5.JPG

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện An Phú Ngô Công Thức phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.H.

Tính mốc thời gian giữa nhiệm kỳ, có 12/13 chỉ tiêu đạt trên 50% so với cả nhiệm kỳ, 01/13 chỉ tiêu chưa đạt (số xã đạt chuẩn nông thôn mới và xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nguyên nhân là do thực hiện theo lộ trình của cả tỉnh và xã Đa Phước đã lên thị trấn).

Một số kết quả đạt được như sau: Sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, tổng diện tích lúa hơn 37.600 ha; năng suất lúa bình quân tăng 0,6 lần so với năm 2020.

Chủ trương của tỉnh về “Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020” được huyện quan tâm thực hiện, đã chuyển từ cây lúa sang cây ăn trái hơn 2.000 ha. Dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (WB9) tại 3 xã bờ Đông sông Hậu cơ bản hoàn chỉnh, mục tiêu kiểm soát lũ tháng 8, giúp nông dân phát triển các mô hình sinh kế mới. Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã thu hút vốn đầu tư trên 20 tỉ đồng, triển khai 6/8 nhóm sản phẩm với diện tích hơn 5,1 ha. Huy động đầu tư cho xây dựng nông thôn mới trên 98 tỉ đồng, có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Với nhiều giải pháp tích cực, kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện tiếp tục được tăng cường đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập, hộ nghèo giảm đáng kể qua từng năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2021-2023 là 5,73%, hộ cận nghèo 6,67%.

Lĩnh vực giáo dục tiếp tục phát triển, tốt nghiệp trung học phổ thông 3 năm liền đạt tỷ lệ 99,92%. Hệ thống y tế được đầu tư nâng cấp, bảo hiểm y tế toàn dân đạt 93,99%. Tăng cường thực hiện các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, phong trào đền ơn đáp nghĩa được thường xuyên quan tâm, đặc biệt là chính sách chăm lo, hỗ trợ người yếu thế trong thời gian chịu ảnh hưởng do đại dịch COVID-19.

Quốc phòng an ninh được bảo đảm; tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu hàng năm. Duy trì tốt mối quan hệ hữu nghị với các huyện bạn trên tuyến biên giới phía Campuchia. Công tác vận động quần chúng có nhiều đổi mới trong hoạt động, vận động quỹ vì người nghèo trên 68 tỉ đồng, hỗ trợ gần 105 ngàn lượt hộ nghèo, cất 874 căn nhà đại đoàn kết.

Công tác xây dựng Đảng, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) mang lại hiệu quả thiết thực, làm chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt và các tầng lớp nhân dân trong Huyện.

Công tác cán bộ có nhiều tiến bộ, cơ cấu độ tuổi, giới tính từng bước điều chỉnh, cân đối, cơ bản có sự chuyển tiếp giữa các thế hệ, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ bảo đảm theo quy định. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Đặc biệt, nửa nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh và chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19 gây ra, nhưng toàn Đảng bộ đã đoàn kết một lòng, ra sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, minh chứng cho điều đó: Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và cấp xã; hoàn thành nâng cấp mở rộng Quốc lộ 91C và Đường tỉnh 957; công nhận xã Phước Hưng đạt chuẩn nông thôn mới; công nhận xã Đa Phước thành thị trấn; 7 khu nhà đại đoàn kết liền kề với 195 căn nhà, tổng số tiền từ nguồn ã hội hóa hơn 19,1 tỷ đồng; hoàn thành cầu Tôn Đức Thắng; phát động chào cờ sáng thứ hai hàng tuần; mặc đồng phục thứ hai và thứ sáu hàng tuần trong toàn Đảng bộ.

AP-soket-nua-nk23-4.jpg

Đại biểu xem video-clip phóng sự "Kết quả nổi bật 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII".

Tại hội nghị, các đại biểu được xem video-clip phóng sự "Kết quả nổi bật 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII", nghe 06 tham luận của các ban, ngành và địa phương phát biểu làm rõ một số nội dung về sản xuất nông nghiệp, các giải pháp chống sạt lở; lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; các giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp; công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân;… Đồng thời, thống nhất nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể từ nay đến hết nhiệm kỳ trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội nhằm hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII đã đề ra.

AP-soket-nua-nk23-6.JPG

Đại tá Lâm Phước Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: H.H.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đại tá Lâm Phước Nguyên (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh An Giang) đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện An Phú trong nửa nhiệm kỳ qua. Trong bối cảnh những yếu tố thuận lợi, thách thức đan xen, yêu cầu Đảng bộ huyện lãnh đạo các ngành bảo vệ vững chắc biên giới, giữ vững nội địa; tạo môi trường ổn định để thu hút đầu tư, sản xuất - kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, khai thác tiềm năng biên giới. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư các công trình trọng điểm; phát triển các mô hình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa. Yêu cầu các lực lượng bảo vệ biên giới tăng cường phối hợp, kiểm soát, đảm bảo giữ vững quốc phòng - an ninh. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ trong toàn Đảng bộ và nhân dân; huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội…

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đồng chí Ngô Công Thức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy An Phú chân thành tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí đại tá Lâm Phước Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đồng thời, biểu dương sự đóng góp tích cực của các ngành, các cấp, của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân huyện nhà đối với thành tựu đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua!

Đồng chí khẳng định những thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân trong huyện đạt được trên các lĩnh vực là rất tích cực, là tiền đề để Đảng bộ huyện phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đến cuối nhiệm kỳ.

Về phương hướng, nhiệm vụ từ đây đến cuối nhiệm kỳ, đồng chí đề nghị: Từ Đảng bộ huyện đến từng chi bộ, đảng bộ cơ sở cần phát huy thế mạnh của từng ngành, từng địa phương, thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt; có mục tiêu, kế hoạch cụ thể, bước đi phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, vận động quần chúng và xây dựng Đảng.

Đồng chí mong muốn và kêu gọi toàn Đảng bộ, từng đồng chí cấp ủy viên và từng cán bộ, đảng viên luôn luôn đoàn kết, thống nhất; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu. Phát huy nội lực, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần cùng toàn Đảng bộ hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, xây dựng quê hương An Phú anh hùng ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

TRÚC QUỲNH

False
1 - 30Next