Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksHoạt động của cấp ủy

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!
 
Hoạt động của cấp ủy
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
“Tăng tốc cho phát triển”TinNgọc Hân“Tăng tốc cho phát triển”/SiteAssets/HNBCH-11-khoa-11-6.jpg
28/03/2023 1:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Sau hơn 01 buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 11 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và quan trọng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiếp thu những ý kiến xác đáng, giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

HNBCH-11-khoa-11-6.jpg

UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang phát biểu kết luận Hội nghị

Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh thống nhất chủ trương ban hành các văn bản: Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

 HNBCH-11-khoa-11-7.jpg

Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại Hội nghị

Cơ bản thống nhất các chủ trương: Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục rà soát, bổ sung chặt chẽ về cơ sở pháp lý, tiếp thu ý kiến đóng góp tại hội nghị, hoàn chỉnh dự thảo trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới. Giao Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo các cơ quan chức năng tổ chức thẩm tra và trình kỳ họp HĐND tỉnh theo quy định.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang,  thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ trong quý I/2023. Đồng chí đề nghị từng cấp, từng ngành chủ động phân tích làm rõ nguyên nhân của hạn chế, nhất là nguyên nhân chủ quan; xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân và đề ra giải pháp thực hiện tốt hơn thời gian tới.

HNBCH-11-khoa-11-8.jpg

Đồng chí cũng yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ngành, các cấp, nhất là người đứng đầu nêu cao tinh thần trách nhiệm; năng động, sáng tạo; quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 với phương châm “Tăng tốc cho phát triển”. Trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, chủ động chuẩn bị và thực hiện tốt việc kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp đồng bộ, nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo tính khoa học; phản ánh đúng thực chất, không “tô hồng” hoặc chạy theo thành tích trên tinh thần dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đề ra giải pháp khả thi để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra.

Chuẩn bị chu đáo, tổ chức các hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023) và Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2023 của tỉnh.

Thứ hai, về công tác xây dựng Đảng và Dân vận: Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với chủ đề năm 2023 “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác. Thường xuyên nắm và dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý nhà nước về thông tin truyền thông; các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp nghiên cứu, hình thành kỹ năng; chuyên nghiệp trong ứng phó với mặt trái của quá trình phát triển và ứng xử hiệu quả với truyền thông.

Triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, kết luận Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; các Kế hoạch của Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Tập trung rà soát quy hoạch; đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Hoàn chỉnh Đề án của Tỉnh ủy về tạo nguồn cán bộ, lãnh đạo, quản lý trẻ, nữ, dân tộc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng ngày càng thực chất; đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Chủ động rà soát, chuẩn bị chu đáo nội dung tiếp Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Trung ương.

Đẩy mạnh công tác dân vận trong hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Tăng cường thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình “dân vận khéo”. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, gắn với bảo đảm an sinh xã hội. Kịp thời nắm bắt, xử lý tình hình nhân dân, đoàn viên, hội viên và trong dân tộc, tôn giáo. Lãnh đạo tổ chức thành công đại hội công đoàn và đại hội hội nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028.

Thứ ba, về Kinh tế - Xã hội: Ban cán sự đảng UBND tỉnh thường xuyên lãnh đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) ở các địa phương, đơn vị; rà soát, đánh giá kết quả 02 năm thực hiện các Chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, vai trò tham mưu của các sở, ngành cấp tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện tốt “mục tiêu kép” - vừa kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, phòng ngừa các biến chủng mới, vừa phục hồi và phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân và Hè Thu. Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống cháy rừng, hạn hán và xâm nhập mặn. Tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân trong đầu tư, sản xuất kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm: Tuyến tránh thành phố Long Xuyên, Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng đoạn qua địa phận của tỉnh, cầu Châu Đốc… Đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn đầu tư thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KTXH, 03 chương trình mục tiêu quốc gia. Quá trình thực hiện phải đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Tổ chức điều hành dự toán ngân sách nhà nước chủ động, chặt chẽ, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách. Tiếp tục nghiên cứu tìm các nguồn thu mới để tăng ngân sách và động lực mới góp phần tăng trưởng kinh tế.

Chuẩn bị chu đáo Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn, tiết kiệm. Tiếp tục kiểm soát dịch COVID-19; đẩy lùi dịch bệnh Sốt xuất huyết, Tay chân miệng. Sớm thực hiện các quy định của Trung ương về tháo gỡ những khó khăn trong công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế; quá trình thực hiện phải tăng cường kiểm tra, thanh tra đảm bảo đúng quy định tránh lãng phí, thất thoát, tiêu cực.

Thứ tư, về quốc phòng - an ninh, nội chính và đối ngoại: Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân. Đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng (BCĐ PCTN) Trung ương, BCĐ PCTN tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

Tập trung tấn công, trấn áp tội phạm; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp tuần tra, kiểm soát; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 30/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023 đối với các huyện: An Phú, Phú Tân, Chợ Mới và thị xã Tân Châu. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, ngoại giao quốc phòng.

Với tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang kêu gọi các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phát huy tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương./.

 NGỌC HÂN

True
Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 11TinNgọc HânKhai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 11/SiteAssets/Lists/CapUy/EditForm/HNBCH-11-khoa-11-4a.JPG
28/03/2023 9:30 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 để cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I/2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II/2023 và quyết định một số chủ trương quan trọng khác.

Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 HNBCH-11-khoa-11-1.JPG

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị nghe Báo cáo công tác xây dựng Đảng và dân vận quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2023; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2023; Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

HNBCH-11-khoa-11-2.JPG 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng báo cáo công tác xây dựng Đảng và dân vận quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2023

 HNBCH-11-khoa-11-3.JPG

UVBTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2023

Thông qua Tờ trình xin ý kiến về điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; dự thảo Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới"; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Thông qua bằng văn bản công tác tài chính Đảng năm 2022; Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra xã hội học quý I/2023; Báo cáo công tác Tuyên giáo quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2023; Báo cáo công tác Tổ chức xây dựng Đảng quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2023; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2023; Báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2023; Báo cáo công tác Dân vận quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2023; dự thảo Báo cáo những việc quan trọng mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giải quyết giữa hai kỳ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

 HNBCH-11-khoa-11-4.JPG

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang trao quyết định

 HNBCH-11-khoa-11-5.JPG

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang phát biểu giao nhiệm vụ

Nhân Hội nghị, thừa ủy nhiệm của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang trao Quyết định chỉ định và giao nhiệm vụ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa XI đối với 02 đồng chí: Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh và Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Thông báo 02 đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị diễn ra trong 01 ngày, Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến các đồng chí.

NGỌC HÂN

True
Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang họp đầu tháng 3 năm 2023TinMỹ LinhBan Thường vụ Tỉnh ủy An Giang họp đầu tháng 3 năm 2023/SiteAssets/Hop-BTV-t3-23-3.JPG
08/03/2023 9:45 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng 08/3, Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy đầu tháng 3 năm 2023. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì cuộc họp.

 Hop-BTV-t3-23-1.JPG

Quang cảnh cuộc họp

Hop-BTV-t3-23-2.JPG 

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã cho ý kiến về Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới để trình hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Đồng thời, cho ý kiến một số chủ trương thông qua tại kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) HĐND tỉnh khoá X (nhiệm kỳ 2021 - 2026), gồm: Tờ trình xin ý kiến về điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung danh mục dự án ban hành kèm theo Nghị quyết 39/NQ-HĐND, ngày 12/12/2022 của HĐND tỉnh.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cho ý kiến theo thẩm quyền đối với: Tờ trình xin chủ trương thực hiện đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu An Giang; Dự thảo Kế hoạch về phát triển đảng viên giai đoạn từ năm 2023 - 2025; Tờ trình về việc xin ý kiến dự thảo công văn tiếp nhận tổ chức cơ sở đảng; Dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023; Tờ trình về việc kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2023.

Hop-BTV-t3-23-3.JPG

Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng cán bộ nữ chủ chốt tham dự cuộc họp nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Dịp này, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang gửi lời chúc tốt đẹp đến phụ nữ là cán bộ nữ chủ chốt của tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và phụ nữ toàn tỉnh nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3./.

M.L

True
Tri Tôn: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cho ý kiến về các chương trình hành độngTinChâu PhongTri Tôn: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cho ý kiến về các chương trình hành động/SiteAssets/TT-bch-gop-y-ctrhd-2.jpg
06/03/2023 4:45 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Ngày 06/3, Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng lấy ý kiến đóng góp dự thảo các chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ và kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy.


Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất với 3 chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 18, 19, và 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao trên địa bàn huyện; về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện; về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới trên địa bàn huyện Tri Tôn.

Ngoài ra Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn còn triển khai kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 97 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo kế hoạch, Đảng bộ thị trấn Ba Chúc và Chi bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổ chức hội nghị điểm, hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ huyện sẽ tổ chức vào tháng 10/2023. Thông qua dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện; dự thảo quy định về phân cấp, quản lý cán bộ, và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử.

Phát biểu kết luận, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm đề nghị ngay sau các chương trình hành động được Ban Chấp hành Đảng bộ ban hành, UBND huyện sớm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Các chi, đảng bộ, người đứng đầu đơn vị, địa phương tiếp tục nghiên cứu các văn bản và pháp luật liên quan tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm thực hiện có hiệu quả. Tiếp tục khắc phục những hạn chế trong thực hiện cấp quyền sử dụng đất, giao đất, giải quyết tranh chấp đất đai, quan tâm quản lý chặt chẽ đất đai nhất là đối với đất công. Việc thực hiện chương trình tam nông kết hợp với 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đầu tư đúng nơi, đúng chỗ, đúng nguồn vốn, đúng thời gian và có hiệu quả, phấn đấu năm 2023 xã Lạc Quới đạt nông thôn mới, xã Lương An Trà đạt nông thôn mới nâng cao. Về kinh tế tập thể, hợp tác xã tiếp tục củng cố nâng chất, giải thể các hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả, xây dựng các hợp tác xã theo thế mạnh của địa phương như nuôi gà cung cấp cho các quán gà đốt Ô Thum, chăn nuôi bò, trồng cây ăn trái… và phải có liên kết doanh nghiệp ổn định đầu ra…

Châu Phong

True
Thường trực Huyện ủy Châu Thành họp báo bí thư các xã, thị trấn tháng 3/2023 TinMinh ThiệnThường trực Huyện ủy Châu Thành họp báo bí thư các xã, thị trấn tháng 3/2023 /SiteAssets/CT-hop-bao-tt-t3.jpg
02/03/2023 9:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 01/3, Thường trực Huyện ủy Châu Thành tổ chức họp báo bí thư các xã, thị trấn để đánh giá kết quả công tác tháng 2 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2023. Đồng chí Lê Phước Dũng - Bí thư Huyện ủy Châu Thành chủ trì phiên họp.

Trong tháng 02 năm 2023, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt được nhiều kết quả tích cực.


Tình hình sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích xuống giống lúa dứt điểm vụ Đông Xuân 2022 - 2023 với diện tích 27.762,96 ha, trong đó giai đoạn làm đòng 12.771,06 ha, trổ 14.991,9 ha. Tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng được nông dân phát hiện sớm và xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, tình hình kiểm soát dịch bệnh trên gia súc gia cầm ổn định. Song song đó, để chuẩn bị cho việc thực hiện Đề án huyện nông thôn mới, UBND huyện đã xây dựng Đề án tạo quỹ đất, hoàn chỉnh danh mục công trình đầu tư xây dựng và đề cương nhiệm vụ và dự toán lập đồ án quy hoạch vùng huyện Châu Thành đến năm 2030… Công tác y tế dự phòng, các Chương trình Mục tiêu y tế quốc gia được chú trọng thực hiện đầy đủ các giải pháp, bệnh truyền nhiễm được khống chế kịp thời, không để dịch bùng phát và không để xảy ra trường hợp tử vong. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững. Bên cạnh đó, duy trì thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể. Đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước. Đồng thời MTTQ huyện đã phối hợp vận động quỹ vì người nghèo, an sinh xã hội được trên 4,8 tỷ đồng, qua đó kịp thời hỗ trợ cho các gia đình hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn…

Kết luận phiên họp, đồng chí Lê Phước Dũng - Bí thư Huyện ủy Châu Thành lưu ý các xã, thị trấn cần làm tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới như: Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, hỗ trợ, nâng cao năng lực các hợp tác xã nông nghiệp; phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi giá trị, từng bước kết nối với chuỗi cung ứng trong nông sản; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ và đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính; tập trung thực hiện các chỉ tiêu theo lộ trình xây dựng huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Kiểm tra xử lý các trường hợp mua bán, xây dựng lấn chiếm lòng lề đường, cất nhà trên sông kênh rạch; thường xuyên tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; về công tác xây dựng Đảng, chú trọng công tác quán triệt tư tưởng, công tác tổ chức và công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ./.

Minh Thiện

False
Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc tiếp tục phát huy ưu điểm, nghiêm túc khắc phục hạn chế, thực hiện thắng lợi nhiệm vụTinThu ThảoBan Thường vụ Thành ủy Châu Đốc tiếp tục phát huy ưu điểm, nghiêm túc khắc phục hạn chế, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ/SiteAssets/CD-btvthu-hop22-3.jpg
27/12/2022 2:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Ngày 27/12, Thường trực Thành ủy tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy năm 2022. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đến dự và chỉ đạo hội nghị.

CD-btvthu-hop22-1.jpg 

Phát biểu quán triệt hội nghị, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi đề nghị các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy nêu cao tính tiên phong gương mẫu, tinh thần tự phê bình và phê bình, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân; tự soi, tự sửa, xác định rõ trách nhiệm theo từng công việc, lĩnh vực, địa phương được phân công phụ trách trong năm 2022 và đề ra phương hướng, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm nhằm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian tới.

CD-btvthu-hop22-2.jpg

Trong năm 2022, tập thể BTV Thành ủy Châu Đốc và các Ủy viên BTV Thành ủy đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; nỗ lực, quyết tâm cao, quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành, thực hiện đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ thành phố; lãnh, chỉ đạo cả hệ thống chính trị thành phố triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022. Kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh được đảm bảo và giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Ban BTV Thành ủy đặc biệt coi trọng.

Trên tinh thần không né tránh, không ngại va chạm; thực hiện đánh giá một cách khách quan, dân chủ, đa chiều, tại hội nghị, tập thể và từng cá nhân các đồng chí trong BTV Thành ủy đã tự đánh giá, kiểm điểm lại quá trình công tác, nêu rõ ưu, khuyết điểm trong quá trình lãnh, chỉ đạo thực hiện chức trách nhiệm vụ. Đồng thời, đóng góp, xây dựng để mỗi đồng chí phát huy năng lực, khắc phục những hạn chế, tiếp tục đóng góp năng lực, trí tuệ nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2023, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh.

CD-btvthu-hop22-3.jpg

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cho rằng các báo cáo kiểm điểm được BTV Thành ủy và từng cá nhân chuẩn bị công phu, chu đáo; bố cục và nội dung cơ bản phù hợp, đầy đủ theo hướng dẫn. Các ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm, nghiêm túc; thể hiện tốt tinh thần tự phê bình và phê bình; nội dung kiểm điểm thực chất, hiệu quả; làm rõ ưu điểm, đồng thời chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và đề ra phương hướng khắc khục của tập thể, cá nhân.

Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả cao những nỗ lực, kết quả Đảng bộ TP. Châu Đốc đạt được trong năm 2022 đã đóng góp vào thành tích chung của tỉnh. Đối với các hạn chế, khuyết điểm, BTV Thành ủy cần kiểm điểm, rút kinh nghiệm; phân tích, làm rõ nguyên nhân; xác định trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân để có biện pháp lãnh, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị sau hội nghị này, BTV Thành ủy khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ kiểm điểm, báo cáo BTV Tỉnh ủy. Khẩn trương xây dựng chương trình công tác năm 2023, bám sát các chủ trương, nghị quyết năm 2023 của Tỉnh ủy; xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Đồng thời, tập trung tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân năm 2023; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người nghèo, lao động khó khăn trong dịp Tết. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, BTV Thành ủy Châu Đốc tiếp tục phát huy đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra.

THU THẢO

True
Châu Phú: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 12Châu Phú: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 12/SiteAssets/CP-hn-bch12.jpg
22/12/2022 8:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Ngày 20/12, Thường trực Huyện ủy Châu Phú tổ chức Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XII), nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng khác. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Minh Hoàng đã đến dự. Đồng chí Trần Thanh Nhã, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

 CP-hn-bch12.jpg

Năm 2022, với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện uỷ, sự điều hành của UBND huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trong phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh và quản lý nhà nước, nên tình hình kinh tế - xã hội huyện Châu Phú năm 2022 từng bước phục hồi và có sự tăng trưởng so với năm 2021, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, nổi bật là giá trị sản xuất đất nông nghiệp đạt 201,1 triệu đồng/ha, tăng 9,8 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đầu người đạt 63,38 triệu đồng, tăng 3,05% so với năm 2021; thu ngân sách nhà nước đạt 141,53% dự toán năm Hội đồng nhân dân huyện giao; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,1% (đạt 157% kế hoạch), tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 1,16% (đạt 116% kế hoạch)… kêu gọi được các doanh nghiệp đăng ký khảo sát đầu tư mới 04 dự án, với quy mô trên 280 ha, tổng vốn đầu tư trên 4.000 tỷ đồng… Công tác an sinh xã hội được chăm lo chu đáo; tình hình quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Những kết quả đạt được năm 2022 sẽ là tiền đề và động lực để Châu Phú phấn đấu thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023. Năm 2023, huyện phấn đấu tổng giá trị sản xuất khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 8.938 tỷ đồng, khu vực công nghiệp đạt 2.134 tỷ đồng, khu vực xây dựng đạt 1.040 tỷ đồng, sản lượng lương thực 533.040 tấn, giá trị sản xuất đất nông nghiệp đạt 206 triệu đồng/ha, thu nhập bình quân đầu người 64,5 triệu đồng/người,… Đồng thời huyện sẽ huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh phát triển công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng trong công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường, ổn định và không ngừng cải thiện đời sống Nhân dân, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp. Kiềm chế các loại tội phạm, kéo giảm tai nạn giao thông, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng năm 2022, những nhiệm vụ chủ yếu năm 2023; Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Châu Phú, giai đoạn 2022 – 2026. Đồng thời, nghe trình bày các tờ trình về: Phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn đầu tư ngân sách huyện; phê chuẩn phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý; phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023; phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách Trung ương, nguồn ngân sách địa phương, huy động đóng góp của Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp cho các xã thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn huyện.

Mỹ Ngân, Tú Trang

False
Tân Châu: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 11TinTrần HuyệnTân Châu: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 11/SiteAssets/TC-hn-bch1122-1.png
19/12/2022 5:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 19/12, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XII (mở rộng) lần thứ 11, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đến dự có đại diện cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; ông Huỳnh Quốc Thái, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy chủ trì Hội nghị.


Trong  năm 2022, kinh tế - xã hội của thị xã diễn ra trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, các hoạt động kinh tế - xã hội vẫn còn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, giá cả xăng dầu, chi phí sản xuất, sinh hoạt, vận tải tăng cao ảnh hưởng đáng kể đến đời sống của người dân, nhất là người nghèo, người có thu nhập thấp. Nhưng với sự chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thị ủy, UBND thị xã đã lãnh đạo, điều hành các cấp, các ngành tập trung thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”, nhiều chính sách hỗ trợ đã được Chính phủ, UBND tỉnh cho chủ trương triển khai thực tạo nên khí thế mới, động lực mới trong tăng trưởng và phát triển. Giá trị sản xuất của 03 khu vực: Nông - lâm - thủy sản, công nghiệp, xây dựng đều tăng so với cùng kỳ. Cụ thể: Khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 2,14%; khu vực công nghiệp tăng 17,39%; khu vực xây dựng tăng 17,17%. Thu ngân sách nhà nước từ kinh tế trên địa bàn đạt 131% dự toán tỉnh giao.

Các công trình trọng điểm như: Cầu Châu Đốc, tuyến đường N1, Trạm Kiểm soát liên hợp Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương,… được tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Công tác chăm lo, bảo đảm an sinh xã hội cho hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách được thực hiện chu đáo, kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, an ninh biên giới được đảm bảo.

Về công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận đạt những kết quả tích cực, đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh thị xã, Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã, nhiệm kỳ 2022 - 2027, bầu cử trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2022-2027, tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc. Các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tổ chức đối thoại với dân và xử lý phản ảnh kiến nghị của Nhân dân, tạo được sự đồng thuận của Nhân dân. Đặc biệt, thị xã Tân Châu đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng Lễ kỷ niệm 190 năm Ngày truyền thống thành lập tỉnh An Giang (22/11/1832 - 22/11/2022).


Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân hạn chế và đề xuất các giải pháp sắp tới như: Tình hình sản xuất nông nghiệp, tình hình thu chi ngân sách nhà nước, tình hình công tác giải ngân, công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ các khu dân cư vượt lũ, tình hình ANTT… Đồng thời, Hội nghị cũng đã biểu quyết thông qua tờ trình về việc ban hành chương trình, kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã năm 2023; tờ trình về việc ban hành trình giải quyết tố cáo và quy trình xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức cơ sở đảng và đảng viên của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy.

 


Phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Thị ủy Huỳnh Quốc Thái, ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đã nỗ lực thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022. Năm 2023 là năm thứ ba của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII, dự báo tình hình còn nhiều khó khăn và thách thức, nhất là liên quan đến giá cả, nguyên liệu đầu vào, thị trường biến động thời gian cuối năm, giáp Tết…, có những khó khăn chưa thể lường trước hết được, cùng với những khó khăn, hạn chế đã được chỉ ra. Do đó, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023, Bí thư Thị ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, nhất là các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, người đứng đầu các ngành, các cấp phải quyết tâm, quyết liệt, cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 2023. Ông Huỳnh Quốc Thái - Bí thư Thị ủy, nhấn mạnh: “Về kinh tế - xã hội, tập trung mọi nguồn lực để xây dựng xã Phú Lộc đạt xã nông thôn mới và xã Phú Vĩnh đạt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2023, song song đó phải nâng cấp và bổ sung hoàn thiện để đáp ứng được các tiêu chí, chỉ tiêu của các bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới đối với các xã Châu Phong, Vĩnh Hòa, Long An và Vĩnh Xương . Thứ hai, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công kéo dài hạn và vốn của năm 2023 sớm, để thu hút thêm đầu tư các công trình, dự án trọng điểm, qua đó góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị của thị xã . Thứ ba, quan tâm nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa thể thao, qua đó góp phần lan tỏa những thông điệp tích cực, tạo ra được những phong trào thi đua sôi nổi hiệu quả, đồng thời tiếp tục quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội với phương châm đó là không để ai bị bỏ lại phía sau. Đặc biệt là quan tâm chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động Tết Nguyên Đán năm nay, để làm sao giúp cho người dân có một cái Tết là vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc”.

Cùng với đó, Bí thư Thị ủy yêu cầu quan tâm quản lý chặt chẽ quy hoạch trật tự xây dựng và trật tự đô thị, tập trung để xử lý dứt điểm không để kéo thành điểm nóng, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, thực hiện kịp thời, nghiêm túc các kết luận kiểm tra.

Về công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tổ chức thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Kế hoạch số 33-KH/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 30/3/2022 của Thị ủy về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kịp thời nghiên cứu, quán triệt triển khai các nghị quyết Trung ương Đảng. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Chuyên đề năm 2023 của tỉnh là: “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thường xuyên nắm bắt tình hình cơ sở, tăng cường tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến của Nhân dân để kịp thời có ý kiến chỉ đạo, giải quyết những vấn để phát sinh ở cơ sở; giúp củng cố niềm tin, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, hạn chế những khiếu kiện vượt cấp.

Với các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2023, tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã, các cấp, các ngành, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Trần Huyện

False
Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang: Cho ý kiến các nội dung quan trọng TinThu ThảoBan Thường vụ Tỉnh ủy An Giang: Cho ý kiến các nội dung quan trọng /SiteAssets/Hop-BTVTU-giua-thang12-2.jpg
19/12/2022 9:05 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng 19/12, Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy giữa tháng 12/2022 cho ý kiến theo thẩm quyền một số nội dung quan trọng. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị.

 Hop-BTVTU-giua-thang12-2.jpg

Chủ tọa hội nghị

Tại hội nghị đã cho ý kiến theo thẩm quyền các văn bản dự thảo, gồm: Quy định của BTV Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định của BTV Tỉnh ủy về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; Quy định của BTV Tỉnh ủy về một số nội dung quản lý cán bộ lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2023; tờ trình về kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2005-2010; xin chủ trương ban hành Công văn của BTV Tỉnh ủy về "Tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới"; tờ trình về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại Nhà khách Thắng Lợi vào mục đích cho thuê…

 Hop-BTVTU-giua-thang12-1.jpg

Toàn cảnh hội nghị

Đồng thời, thông qua bằng văn bản, gồm: Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch 38-KH/TU, ngày 20/11/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW, ngày 3/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch hành động 39-KH/TU, ngày 30/11/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; dự thảo báo cáo điều tra xã hội học quý IV/2022; kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) và Chương trình hành động 20-CTr/TU, ngày 14/10/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới"; tài liệu chuyên đề năm 2023 về "Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; dự thảo báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022; dự thảo Chương trình làm việc năm 2023 của BTV Tỉnh ủy.

THU THẢO

True
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Phú lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025TinNghĩa ThanhHội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Phú lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025/SiteAssets/AP-hn-bch11-2.jpg
16/12/2022 2:00 CHNoĐã ban hành
(TUAG)- Sáng 16/12, Huyện ủy An Phú tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Ngô Công Thức, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phùng Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trần Hòa Hợp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Phú cùng chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Lãnh đạo Huyện ủy chủ trì Hội nghị

Trong năm 2022, An Phú tổ chức thực hiện thắng lợi đạt và vượt 21 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch năm. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 226.927 tấn, ước giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2022 đạt 183,5 triệu đồng/ha/năm. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 657 tỷ đồng, đạt 103,96%, tăng 8,96% so cùng kỳ 2021. Tổng mức bán lẻ, dịch vụ 5.800 tỷ đồng, đạt 105,45% so kế hoạch, tăng 12,62% so cùng kỳ 2021. Giá trị hàng hoá xuất nhập khẩu qua biên giới tại các cửa khẩu lũy kế ước đạt 1.260 triệu USD, tăng 14,55% so cùng kỳ 2021. Tổng thu ngân sách ước đạt 765,89 tỷ đồng đạt 126,78% kế hoạch năm, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2021. Các chính sách chăm lo an sinh xã hội, chăm lo gia đình có công, hộ nghèo, cận nghèo được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ quan tâm thực hiện thường xuyên và kịp thời. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Trong công tác xây dựng Đảng, công tác tư tưởng chính trị luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; công tác tổ chức luôn được củng cố, kiện toàn và bổ sung quy hoạch theo đúng quy định; công tác kiểm tra giám sát luôn được tăng cường góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đánh giá kết quả về kinh tế xã hội năm 2022, ông Trần Hòa Hợp, Chủ tịch UBND huyện An Phú, nhấn mạnh: An Phú thực hiện đạt và vượt 21/21 chỉ tiêu năm 2022 là kết quả của sự nỗ lực, đoàn kết của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân trong toàn huyện đã góp phần xây dựng quê hương An Phú ngày càng phát triển. Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các công trình đầu tư công; tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, trật tự ATGT trên địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2023; thực hiện hiệu quả công tác tuyển quân năm 2023…


Đồng chí Ngô Công Thức, Bí thư Huyện ủy An Phú phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Ngô Công Thức, Bí thư Huyện ủy An Phú ghi nhận và biểu dương những kết quả mà An Phú đạt được trong năm 2022. Đồng thời, Bí thư Huyện ủy An Phú yêu cầu tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, như: Phát huy mạnh mẽ thế mạnh nông nghiệp, kinh tế biên giới, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế của huyện. Kiểm tra, giám sát các công trình trọng điểm; có giải pháp đẩy nhanh thực hiện dự án WB9; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển quân; công tác tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện An Phú năm 2023. Đồng thời, tiếp tục triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII cho cán bộ chủ chốt và đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp chức năng, nhiệm vụ…
Tin, ảnh: Nghĩa Thanh
False
Chợ Mới thực hiện đạt và vượt 11/12 chỉ tiêu so Nghị quyết TinHạnh ChâuChợ Mới thực hiện đạt và vượt 11/12 chỉ tiêu so Nghị quyết /SiteAssets/CM-hn-bch11-3.jpg
15/12/2022 1:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng 14/12, Bí thư Huyện ủy-Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) Nguyễn Hồng Đức chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 11 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022; đề ra phương hướng, nhiệm vụ chính trị năm 2023, đồng thời quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Cùng dự có Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Lê Khánh Hội, các ban Xây dựng Đảng tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới Hà Minh Trang, Phó Bí thư Huyện ủy-Chủ tịch UBND huyện Cù Minh Trọng.


Hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết, nhiệm vụ chính trị năm 2022, đề ra nhiệm vụ, giải pháp khả thi triển khai thực hiện trong năm 2023. Theo đó, năm 2022, dưới sự tập trung chỉ đạo của Huyện ủy, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội huyện Chợ Mới khởi sắc và phát triển so cùng kỳ. 11/12 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt so Nghị quyết; thu nhập bình quân đầu người theo tiêu chí nông thôn mới 63,6 triệu đồng/người/năm (tăng 8,6 triệu đồng so cùng kỳ). Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì tăng trưởng ổn định; công nghiệp và dịch vụ chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đạt gần 11.000 tỷ đồng (tăng 11% so cùng kỳ). Chợ Mới phát triển mới 1.000 cơ sở sản xuất công nghiệp -tiểu thủ công nghiệp với tổng vốn đầu tư 17,2 tỷ đồng. Năm 2022, Chợ Mới đón trên 45.000 lượt khách tham quan, du lịch.

Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt công tác giáo dục  chính tị tư tưởng, bổ sung quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đã thi hành kỷ luật 17 đảng viên.

Phong trào thi đua dân vận khéo và dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới và 4 Đề án của Ban Thường vụ Huyện ủy về cầu đường, nhà, hoa  tiếp tục được quan tâm thực hiện rộng khắp, đã vận động được 101,5 tỷ đồng.


Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy-Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức nhận định: Năm 2022, với tinh thần quyết tâm cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân Chợ Mới đã thực hiện tốt mục tiêu kép, kinh tế phục hồi mạnh mẽ trên nền tảng nông nghiệp, đạt nhiều kết quả rất tích cực, kinh tế có mức tăng trưởng cao trên tất cả các lĩnh vực. Các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đều vượt, thu nhập bình quân đầu người tăng cao, đời sống người dân cải thiện. Công tác dân vận đạt nhiều kết quả cao, được nhân dân đánh giá cao. Các mô hình dân vận khéo góp phần củng cố niềm tin trong dân tin tưởng vào bộ máy chính quyền, cùng chính quyền xây dựng hạ tầng nông thôn. Công tác kiểm tra giám sát ngày càng đồng bộ, nghiêm minh, góp phần chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương.

Trên cơ sở phân tích một số tồn tại, hạn chế, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền năm 2023 tập trung quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ toàn diện hơn, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Huyện ủy. Tập trung lãnh đạo tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết chuyên đề và các chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển dịch sản xuất nông nghiệp theo hướng gắn liên kết sản xuất tiêu thụ, kết nối doanh nghiệp tiêu thụ nông sản; chủ động ứng phó sạt lở đảm bảo an toàn, tính mạng người dân và sản xuất; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tháo điểm nghẽn về thủ tục đầu tư, xây dựng; chú trọng bố trí nguồn lực đầu tư nâng cấp đô thị; nguồn lực thực hiện 4 đề án cầu, đường, nhà, hoa. Tập trung giải quyết việc làm giảm nghèo, an sinh xã hội. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường các biện pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, cải cách hành chính; chấn chỉnh yếu kém sai sót trong điều hành quản lý tài chính, ngân sách...

Trong xây dựng Đảng, quần chúng các cấp ủy Đảng triển khai kịp thời các chủ trương về công tác xây dựng Đảng, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. rà soát quy hoạch kiện toàn bộ máy; tăng cường kỷ luật kỷ cương, đẩy mạnh mô hình dân vận khéo. Cả hệ thống chính trị nâng cao nhận thức, quyết tâm trong hành động của thực hiện tốt Nghị quyết đã đề ra.

HẠNH CHÂU

False
Châu Thành: Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện năm 2022TinMinh ThiệnChâu Thành: Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện năm 2022/SiteAssets/CT-hn-bch-tknam.jpg
15/12/2022 8:00 SANoĐã ban hành

​(TUAG)- Sáng ngày 14/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 11 (khóa XII) mở rộng nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của huyện năm 2022. Đến dự có đồng chí Đỗ Tấn Kiết - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; đồng chí Lê Phước Dũng - Bí thư Huyện ủy Châu Thành chủ trì Hội nghị.

CT-hn-bch-tknam.jpg 

Hội nghị thông qua các báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy về kinh tế, xã hội, công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Trong năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành đã tập trung lãnh chỉ đạo các cấp ủy chính quyền, cơ quan, đơn vị trong toàn huyện tiếp tục chủ động triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội.

Trong đó, công tác vận động quần chúng, tập trung tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền an toàn giao thông, phòng chống tội phạm; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy và chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện; tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa; các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường quan tâm. Ngoài ra, hoạt động của hệ thống Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục được củng cố kiện toàn và phát huy hiệu quả...

Song song đó, trong năm 2022 với sự tập trung lãnh đạo của Huyện ủy, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của HĐND và UBND huyện, cùng sự nỗ lực và đồng thuận của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và Nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Châu Thành tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, tổng diện tích xuống giống là 80.498 ha/77.173,56 ha đạt  104,36% so với kế hoạch cả năm. Đa số nông dân đều ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào khâu sản xuất góp phần làm giảm giá thành tăng thu nhập trong quá trình sản xuất. Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản ổn định không có xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, trong năm 2022, ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp huyện dần được khôi phục và phát triển, cụ thể phát triển mới 32 cơ sở, 71 lao động, vốn 5,809 tỷ đồng. Hiện toàn huyện có 1.178 cơ sở, thu hút 2.843 lao động, vốn 151,526 tỷ đồng; các hoạt động an sinh xã hội, giáo dục được duy trì và thực hiện tốt. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện đồng bộ và phát huy hiệu quả. Công tác phòng, chống dịch bệnh: Các Chương trình Mục tiêu y tế quốc gia được chú trọng thực hiện đầy đủ; các giải pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm được thực hiện tốt, dịch bệnh được khống chế, kiểm soát, ngăn chặn kịp thời.... Ngoài ra, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Đỗ Tấn Kiết- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả huyện Châu Thành đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện trong năm 2022. Đồng thời cũng lưu ý một số nội dung huyện cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như: Tiếp tục đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19; có giải pháp cụ thể tăng cường giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn; tập trung quan tâm xây dựng đề án huyện nông thôn mới, tập trung thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; đảm bảo thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2023; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền nhân rộng các mô hình cách làm hay trong trong công tác dân vận, vận động quần chúng. Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.../.

Minh Thiện

False
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 2022 của Đảng bộ Long XuyênTinNgọc DiễmChủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 2022 của Đảng bộ Long Xuyên/SiteAssets/LX-hop-bch11-2.jpg
15/12/2022 7:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 14/12, Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên tổ chức Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XII), nhiệm kỳ 2020-2025 để kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị do Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây chủ trì. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2022, với sự nỗ lực, quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, UBND thành phố; sự đồng hành của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, Đảng bộ thành phố Long Xuyên đã thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội” với những kết quả đáng ghi nhận, 11/11 chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết, kế hoạch đề ra.

Thương mại, dịch vụ phát triển sôi động và nhộn nhịp trở lại. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 21.780 tỷ đồng, vượt 13% chỉ tiêu kế hoạch; doanh thu dịch vụ ăn uống và lưu trú đạt 7.264 tỷ đồng, vượt 18% so với kế hoạch đề ra; 2/2 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, trong đó xã Mỹ Khánh được công nhận sớm hơn 01 năm so với lộ trình của tỉnh đề ra. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn là 1.223 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 100% chỉ tiêu kế hoạch. Các công trình trọng điểm được tập trung triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt kế hoạch trên 76%; công tác mời gọi đầu tư đạt kết quả tích cực. Công tác chỉnh trang đô thị được tăng cường, tạo bộ mặt đô thị khang trang theo hướng xanh – sạch – đẹp.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Chất lượng dạy và học được nâng lên; công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các loại dịch bệnh nguy hiểm khác trên người được thực hiện có hiệu quả; công tác chăm lo cho các đối tượng gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ khó khăn, nhất là các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 được thực hiện đầy đủ, kịp thời; thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang với 48 công trình, trong đó có 03 công trình đăng ký với tỉnh. Công tác cải cách hành chính được quan tâm, chỉ số cải cách hành chính năm 2021 xếp hạng nhất trong 11 huyện, thị, thành.

Công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận của Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Thành phố đã tổ chức thành công Hội thi tìm hiểu nội dung tác phẩm “Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nhiều mô hình Dân vận khéo, các phong trào thi đua yêu nước được duy trì thực hiện tốt, góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, động viên toàn Đảng, toàn Dân, toàn quân, ra sức xây dựng và phát triển quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh: Thành phố Long Xuyên là đô thị loại I và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Năm 2022 vừa qua, nhiều thuận lợi, thời cơ đan xen khó khăn, thách thức, nhưng với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ của các sở, ngành tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Long Xuyên đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi 100% chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. Kinh tế, xã hội ngày càng phát triển; diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện và nâng cao. Thành phố Long Xuyên nói riêng và tỉnh An Giang nói chung đã thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội” theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình ghi nhận và biểu dương những kết quả quan trọng trên của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố.

Những kết quả quan trọng trên đã khẳng định sức sống mạnh mẽ, năng động, sáng tạo vốn có của thành phố Long Xuyên - đô thị loại I trực thuộc tỉnh qua 01 năm phục hồi và phát triển sau đại dịch COVID-19. Từ đây, mở ra chặng đường mới với niềm tin, khát vọng và quyết tâm “xây dựng và phát triển thành phố Long Xuyên trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại” theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.

Ngọc Diễm

False
Tri Tôn: Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11 và tổng kết năm 2022TinChâu PhongTri Tôn: Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11 và tổng kết năm 2022/SiteAssets/TT-hn-bch11.jpg
14/12/2022 3:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng 14/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Thịnh; Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Thị Thủy Tiên cùng đại diện các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy đã đến dự.


Năm 2022, Đảng bộ huyện Tri Tôn triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2022 và chủ đề của năm về “Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính và chăm lo hệ thống y tế cơ sở”. Kết quả, có 17/17 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt so với Nghị quyết (14 chỉ tiêu vượt, 3 chỉ tiêu đạt); thực hiện tốt nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể có chuyển biến; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn. Trong các chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt, có nhiều kết quả nổi bật như: Tổng giá trị sản xuất đối với một số ngành hàng đạt 7.726 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông nghiệp hơn 143 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình đạt gần 52,11 triệu đồng; thu tự cân đối gần 134,6 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 2.274 tỷ đồng; có có 24/57 trường học đạt chuẩn quốc gia (chiếm 42,11%); giảm thêm 2,2% số hộ nghèo (đến cuối năm 2022, huyện Tri Tôn còn 2.900 hộ nghèo, chiếm 8,65% tổng số hộ); tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,84%; tỷ lệ dân số nông thôn và thành thị được cung cấp nước sạch 87,6%... Năm 2022, lượng khách đến tham quan du lịch trên địa bàn huyện Tri Tôn tăng 3 lần so năm 2021 (938.893 lượt khách).

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện Tri Tôn năm 2023 là trình HĐND huyện thông qua 3 nguồn vốn thuộc các Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, đồng thời tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả 3 chương trình này, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm cho rằng, năm 2023 có ý nghĩa rất quan trọng, là “bản lề” của cả nhiệm kỳ 2020-2025. Do vậy, Đảng bộ huyện cùng hệ thống chính trị cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, lưu ý chủ đề năm 2023 là “Năm quốc phòng – an ninh”. Trong 17 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2023 đã được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tri Tôn thông qua, có nhiều chỉ tiêu đòi hỏi quyết tâm cao như: Tổng giá trị sản xuất đối với một số ngành hàng đạt 8.254 tỷ đồng (tăng 6,83% so năm 2022); giá trị sản xuất khoảng 148,17 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình 56,82 triệu đồng; có thêm 3 trường học đạt chuẩn quốc gia (lũy kế 27/57 trường); tỷ lệ lao động qua đào tạo 44,55%; tỷ lệ giảm nghèo 2%. Trước mắt, MTTQ và các đoàn thể, địa phương tập trung vận động để 6.688 hộ nghèo, cận nghèo cùng các gia đình chính sách, khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội có quà vui Tết.

Châu Phong

False
Thoại Sơn: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 11 TinCẩm Nang, Kim CươngThoại Sơn: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 11 /SiteAssets/TS-HN-bch11-1.jpg
10/12/2022 12:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Ngày 09/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thoại Sơn tổ chức Hội nghị lần thứ 11, khóa XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang; đồng chí Nguyễn Thị Minh Kiều, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị.


Quang cảnh Hội nghị

Chủ tọa Hội nghị

Trong năm 2022, với sự chung sức, đồng lòng và quyết tâm cao quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân, Đảng bộ huyện Thoại Sơn đã thực hiện thắng lợi 25 chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra năm 2022, trong đó có 12 chỉ tiêu vượt, 13 chỉ tiêu đạt, trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Với một số kết quả quan trọng, nổi bật như: Kinh tế huyện tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước tính đạt 6,66%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng/người/năm, giá trị sản xuất bình quân đạt 205 triệu đồng/ha/năm, diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt 2.755ha, phát triển mới 80/38 doanh nghiệp, tổng thu ngân sách từ kinh tế địa bàn trên 108 tỷ đồng, đạt 112%. Về chương trình xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao đạt những kết quả tích cực, 100% xã hoàn thành xây dựng NTM nâng cao. Cất mới và sửa chữa 356 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn và gia đình chính sách đạt 105%; lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, lao động, việc làm, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt; quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, dân vận đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện.


Đồng chí Trần Thị Thanh Hương - UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh biểu dương những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực của huyện Thoại Sơn trong năm 2022. Qua đó, đồng chí định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 mà Đảng bộ huyện Thoại Sơn cần quan tâm như: Tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng, nhất là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tập trung hướng về cơ sở đặc biệt là công tác an sinh xã hội, trật tự an toàn giao thông; nâng cao chất lượng giáo dục, kết nối du lịch, tăng cường công tác y tế dự phòng, đảm bảo ATVSTP; tiếp tục phát huy và nhân rộng những mô hình hay, cách hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội…


Đồng chí Nguyễn Thị Minh Kiều, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thoại Sơn phát biểu kết luận Hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Thị Thanh Hương và kết luận tại Hội nghị, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Minh Kiều biểu dương và đánh giá cao sự phấn đấu, nỗ lực hết mình của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2023, đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội huyện tập trung khắc phục hạn chế, đề ra giải pháp thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị năm 2023; tiếp tục xác định nông nghiệp là thế mạnh, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất tập trung, liên kết, ứng dụng công nghệ cao gắn với thị trường tiêu thụ. Thực hiện các giải pháp đồng bộ phấn đấu huyện Thoại Sơn đạt chuẩn huyện NTM nâng cao vào năm 2023 và tầm nhìn đến năm 2030 đưa huyện Thoại Sơn đạt chuẩn đô thị loại III, thành lập thị xã Thoại Sơn; tiếp tục đổi mới nâng chất lượng giáo dục, đẩy mạnh xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân; tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết Quý Mão 2023; chủ động nắm tình hình đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo đạt chỉ tiêu, chất lượng. Năm 2023 tiếp tục chủ đề “Hướng về cơ sở” thông qua các diễn đàn lắng nghe dân nói. Tăng cường công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt công tác… tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 và cả nhiệm kỳ./.

Cẩm Nang, Kim Cương
False
Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân cuối năm 2022TinCao ThắngHội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân cuối năm 2022/SiteAssets/PT-hop-btv-cuoinam22-2.jpg
08/12/2022 10:00 SANoĐã ban hành

​(TUAG)- Nhằm chuẩn bị tổ chức Kỳ họp lần thứ 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và chuẩn bị Kỳ họp lần thứ 06 Hội đồng nhân dân huyện khóa XII. Chiều ngày 07/12/2022, Thường trực Huyện ủy Phú Tân tổ chức họp Ban Thường vụ Huyện ủy mở rộng để kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2023. Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Nguyên Nam dự và phát biểu chỉ đạo; Bí thư Huyện ủy Phú Tân Huỳnh Thành Danh chủ trì Hội nghị.

PT-hop-btv-cuoinam22-1.jpg 

Bí thư Huyện ủy Phú Tân Huỳnh Thành Danh gợi ý thảo luận

Trong năm qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Điều hành tốt hoạt động sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm lúa, nếp; từng bước khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh; kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19; triển khai đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, hiện nay đã tiến hành chi hỗ trợ cho các những người bị F0, F1... Công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng tiếp tục đi vào chiều sâu. Qua rà soát kết quả thực hiện đạt 14/15 chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy. Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản thống nhất các nội dung dự thảo của các báo cáo, cũng như các tờ trình, đồng thời cũng mong lãnh đạo tiếp tục quan tâm đến việc thu, chi ngân sách; trình tự, thủ tục ban hành các nghị quyết HĐND; trật tự xây dựng đô thị, lấn chiếm lòng lề đường; cũng như tình hình liên kết sản xuất nông nghiệp,…

 PT-hop-btv-cuoinam22-2.jpg

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Nguyên Nam phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Nguyên Nam yêu cầu trong thời gian tới: Phú Tân cần tâm đến việc quản lý sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn cho các công trình; đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, gian lận thương mại, hàng gian hàng giả; quan tâm đến việc tạo nguồn phát triển đảng viên; tập trung tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Trung ương 06 khóa XIII đến quần chúng, đảng viên; kiểm điểm, đánh giá chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên đảm bảo theo yêu cầu; chuẩn bị tốt công tác chăm Tết cho các đối tượng bảo trợ trong dịp Tết Quý Mão 2023...

Cao Thắng

False
Bí thư Tỉnh ủy biểu dương kết quả TP Châu Đốc đạt được trong năm 2022TinThu ThảoBí thư Tỉnh ủy biểu dương kết quả TP Châu Đốc đạt được trong năm 2022/SiteAssets/CD-hop-btv-cuoinam22-4.jpg
07/12/2022 1:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng 07/12, Thường trực Thành ủy Châu Đốc tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đến dự có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, các ban xây dựng Đảng tỉnh. Cuộc họp do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Châu Đốc Lâm Quang Thi chủ trì.

CD-hop-btv-cuoinam22-1.jpg
Quang cảnh hội nghị

CD-hop-btv-cuoinam22-2.jpg

CD-hop-btv-cuoinam22-3.jpg
Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến

CD-hop-btv-cuoinam22-4.jpg

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu chỉ đạo hội nghị

CD-hop-btv-cuoinam22-5.jpg
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Châu Đốc Lâm Quang Thi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

Tại hội nghị, Thường trực UBND TP Châu Đốc đã thông qua dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; tờ trình 231/TTr-UBND, ngày 30/11/2022 của UBND thành phố về việc tổ chức các hoạt động thăm hỏi, trợ cấp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; tờ trình 232/TTr-UBND, ngày 30/11/2022 của UBND thành phố về việc xin chủ trương tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão, Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam và Di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng năm 2023… Đồng thời, thảo luận, đóng góp ý kiến về báo cáo thu, chi ngân sách tình hình thực hiện đầu tư xây dựng, công tác đào tạo, giải quyết việc làm… năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, dưới sự tập trung chỉ đạo của Thành ủy, điều hành của UBND thành phố và sự quyết liệt của các cơ quan, ban, ngành, các địa phương, kết quả, thành phố thực hiện đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu KTXH. Trong đó, lượt khách tham quan 4.035.000 lượt khách, đạt 100,88% chỉ tiêu; thu ngân sách địa phương đạt 168,41% chỉ tiêu tỉnh giao; tỷ lệ giảm hộ nghèo đạt 141,67% chỉ tiêu; tỷ lệ giảm hộ cận nghèo đạt 168,07%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,16%/92% chỉ tiêu... An sinh xã hội thực hiện tốt; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững. Đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Châu Đốc đạt trong năm 2022, với 14/14 chỉ tiêu đạt và vượt. để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy phải có sự quyết tâm, nỗ lực cao, tạo đột phá mạnh mẽ; làm tiền đề, động lực phát triển cho những năm tiếp theo. Trong đó, tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển KTXH năm 2023.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương lãnh đạo triển khai nhanh các công trình trọng điểm, các dự án mang tính đột phá để tạo động lực phát triển thành phố; kết hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đặc biệt, tích cực phối hợp, triển khai thực hiện đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn đi quan địa phận Châu Đốc và cầu Châu Đốc đạt chất lượng, tiến độ, tránh sai sót. Tiếp tục phát huy lợi thế để phát triển du lịch của thành phố, nhất là du lịch tâm linh... Chú trọng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII). Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên…

THU THẢO

True
An Giang: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022TinNgọc HânAn Giang: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022/SiteAssets/HN-BCH-l1022-2.jpg
01/12/2022 6:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Chiều ngày 01/12, qua 01 ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 đã hoàn thành toàn bộ Chương trình đề ra và tiến hành bế mạc Hội nghị.

Hội nghị đã đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và Dân vận năm 2022; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

 HN-BCH-l1022-1.jpg

Toàn cảnh bế mạc Hội nghị

Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất chủ trương ban hành các văn bản: (1) Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; (2) Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất các chủ trương: (1) Về việc quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025; (2) Về việc phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục rà soát, bổ sung chặt chẽ về cơ sở pháp lý, tiếp thu ý kiến đóng góp tại Hội nghị, hoàn chỉnh dự thảo trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới.

 HN-BCH-l1022-2.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang phát biểu kết luận và tuyên bố bế mạc Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đã nỗ lực thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022. Đặc biệt, An Giang chính thức được Thủ tướng Chính phủ công nhận Ngày truyền thống của tỉnh; tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 190 năm Ngày truyền thống thành lập tỉnh (22/11/1832 – 22/11/2022) và các hoạt động chào mừng. Đồng chí khẳng định: "Đây là sự kiện lịch sử, chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần tôn vinh những giá trị lịch sử, truyền thống, tự hào dân tộc; khẳng định chủ quyền quốc gia; khẳng định vai trò và những đóng góp to lớn của vùng đất Nam Bộ và Nhân dân An Giang trong tiến trình lịch sử; là dịp để quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế, vùng đất, con người An Giang đến với bạn bè trong và ngoài nước".

Năm 2023 là năm thứ ba của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Trong bối cảnh nền kinh tế tỉnh nhà trở về trạng thái bình thường mới sau đại dịch và đang trên đà phục hồi, phát triển. Do đó, phải có sự quyết tâm, nỗ lực cao của các ngành, các cấp, của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, nhằm tạo sự đột phá mạnh mẽ, làm tiền đề, động lực phát triển cho những năm tiếp theo.

Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, nhất là các đồng chí Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các ngành, các cấp, nêu cao tinh thần trách nhiệm; quyết liệt hành động, tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Các cấp, các ngành, các địa phương tập trung rà soát những mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 phù hợp. Đồng thời, chủ động chuẩn bị tốt việc tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ đại hội đảng các cấp.

Về công tác xây dựng Đảng và Dân vận: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 11 Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 33-KH/TU, ngày 10/01/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, gắn với chủ đề năm 2023 của tỉnh là: "Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tiếp tục biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2022, đảm bảo chất lượng, thực chất theo quy định của Trung ương.

Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra giám sát theo phương châm "giám sát phải mở rộng", "kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm"; tập trung các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, những nơi nội bộ mất đoàn kết.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật theo đúng tinh thần chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn số 04-HD/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đẩy mạnh công tác dân vận trong hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân, đoàn viên, hội viên và trong dân tộc, tôn giáo. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn và Đại hội Hội nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 HN-BCH-l1022-3.jpg

 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại Hội nghị

 Về Kinh tế - Xã hội: Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp; phát huy lợi thế, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển chung của tỉnh; tổ chức sản xuất thắng lợi vụ Đông Xuân 2022-2023. Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống cháy rừng, hạn hán và xâm nhập mặn; theo dõi sát tình hình sụt lún, sạt lở bờ sông, kênh, rạch; chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra.

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trong đó ưu tiên nguồn lực thực hiện các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, xây dựng huyện nông thôn mới theo lộ trình, kế hoạch.

Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu các mặt hàng chủ lực; kịp thời rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định sản xuất và việc làm cho người lao động. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư  tỉnh An Giang năm 2023.

Quản lý, sử dụng hiệu quả ngân sách Nhà nước; tăng cường huy động nguồn lực đầu tư xã hội; nâng cao hiệu quả, chất lượng đầu tư công. Thường xuyên kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm (dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua địa phận tỉnh An Giang; dự án tuyến nối và tuyến tránh thành phố Long Xuyên, cầu Châu Đốc và những công trình trọng điểm khác của tỉnh); đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ.

Khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng – Mừng Xuân Quý Mão năm 2023. Quan tâm cung ứng hàng hóa, quản lý thị trường, bình ổn giá cả phục vụ sản xuất và tiêu dùng. Huy động, lồng ghép các nguồn lực hỗ trợ các đối tượng chính sách, hộ nghèo, bảo trợ xã hội… vui Xuân, đón Tết.

Tăng cường kiểm tra, theo dõi việc thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động tại các doanh nghiệp theo quy định pháp luật. Phối hợp, giải quyết hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và người lao động. Chủ động ngăn ngừa, không để xảy ra đình công, lãn công, tranh chấp lao động tập thể ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo ở các cấp học; quan tâm tổ chức các hoạt động giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên người. Tập trung tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong việc đảm bảo nguồn nhân lực, thuốc và trang thiết bị, vật tư y tế.

Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm các hoạt động chào mừng kỷ niệm 190 năm Ngày truyền thống thành lập tỉnh. Đồng thời chuẩn bị tốt Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023) đảm bảo trọng thể, thiết thực và hiệu quả.

Về quốc phòng - an ninh, đối ngoại: Thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới và vùng có đông đồng bào dân tộc. Tiếp tục tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép.

Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, ngoại giao quốc phòng; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện. Tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa 11) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đảm bảo mục đích, yêu cầu và thời gian theo kế hoạch số 58-KH/TU, ngày 06/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Với các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2023, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang mong muốn và tin tưởng các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phát huy tinh thần trách nhiệm, khơi dậy khát vọng phát triển trong toàn thể cán bộ, đảng viên; vượt qua khó khăn, thách thức; tạo đột phá mạnh mẽ và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023./.

NGỌC HÂN

True
Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, khóa XITinNgọc HânKhai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, khóa XI/SiteAssets/Lists/CapUy/EditForm/Hoi-nghi-BCH-10-5.JPG
01/12/2022 9:00 SAYesĐã ban hành
(TUAG)- Sáng ngày 01/12/2022, tại Hội trường Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 của tỉnh và quyết định một số chủ trương quan trọng khác.
Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì Hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.


Đồng chí Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông qua báo cáo công tác xây dựng Đảng và dân vận năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.


Đồng chí Lê Văn Phước - UVBTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng và dân vận năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Tờ trình về kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương; Tờ trình về quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia và các Chương trình dự án khác có cùng nội dung nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025; Tờ trình thông qua Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý chính sách nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.


Hoi-nghi-BCH-10-5.JPG

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang gợi ý thảo luận.

Hoi-nghi-BCH-10-3.JPG

Thông qua bằng văn bản: Báo cáo công tác Tuyên giáo năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo công tác Kiểm tra, giám sát năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo công tác Nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo công tác Dân vận năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; dự thảo Báo cáo những việc quan trọng mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giải quyết giữa hai kỳ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Hội nghị diễn ra trong 02 ngày 01, 02/12/2022, Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh tiếp tục cập nhật thông tin./.

NGỌC HÂN​

True
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cuối tháng 11/2022, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng TinThu ThảoHội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cuối tháng 11/2022, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng /SiteAssets/Hop-BTVTU-thangc11-22-2.jpg
29/11/2022 10:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng 29/11, Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cuối tháng 11/2022 cho ý kiến theo thẩm quyền một số nội dung quan trọng. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị.

 Hop-BTVTU-thangc11-22-1.jpg

Quang cảnh hội nghị

 Hop-BTVTU-thangc11-22-2.jpg

Chủ tọa hội nghị

 Hop-BTVTU-thangc11-22-4.jpg

Hop-BTVTU-thangc11-22-5.jpg

Hop-BTVTU-thangc11-22-3.jpg

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đóng góp ý kiến

Tại hội nghị đã cho ý kiến các nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, gồm: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; tờ trình về kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương; tờ trình về quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia và các Chương trình dự án khác có cùng nội dung nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025…

Đồng thời, cho ý kiến một số chủ trương thông qua kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026), gồm: Tờ trình về quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang, giai đoạn 2023-2025; tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công; tờ trình về nội dung điều chỉnh Nghị quyết 40/NQ-HĐND, ngày 8/12/2020 của HĐND tỉnh về tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh năm 2022 và nội dung tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2023; tờ trình về danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2023…

Cho ý kiến theo thẩm quyền về: Báo cáo chủ trương bổ sung kinh phí mua sắm trang thiết bị, hóa chất, vật tư phục vụ xét nghiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xem xét thành lập Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh An Giang…

Thông qua bằng văn bản: Báo cáo công tác xây dựng Đảng, tuyên giáo, công tác kiểm tra, giám sát, dân vận năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; dự thảo báo cáo những việc quan trọng Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết giữa 2 kỳ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; dự thảo chương trình hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10.

THU THẢO

True
Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang họp đầu tháng 11-2022TinMỹ LinhBan Thường vụ Tỉnh ủy An Giang họp đầu tháng 11-2022/SiteAssets/BTVTU-hop-thang1-22-ECK_0899.jpg
09/11/2022 2:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- ​Ngày 9/11, Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy đầu tháng 11/2022. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị.

BTVTU-hop-thang1-22-ECK_0899.jpg
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu tại cuộc họp

BTVTU-hop-thang1-22-ECK_089.jpg
Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã cho ý kiến về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10 (chuyên đề) và kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026); Tờ trình ban hành nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công cuối năm 2022 nguồn ngân sách địa phương; Tờ trình ban hành nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công.

Đồng thời, cho ý kiến theo thẩm quyền đối với: Báo cáo việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ núi Bà Đội (xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên); Tờ trình về việc gia hạn trữ lượng mỏ đá Đông núi Cô Tô (thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn) của Công ty TNHH MTV 622; Dự thảo kế hoạch tổ chức đoàn đại biểu tỉnh sang thăm và làm việc tại tỉnh Champasak và tỉnh Savannakhet (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào); Báo cáo tình hình tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu các gói thầu, bước chuẩn bị dự án và đề xuất kiến nghị một số nội dung triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang còn cho ý kiến đối với: Tờ trình về đăng ký nội dung đưa vào chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023: Tờ trình về việc xin chủ trương bán nhà, đất thuộc sở hữu của Đảng; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan Đảng tỉnh An Giang, giai đoạn 2023 - 2025; Tờ trình ban hành Công văn triển khai thực hiện Thông báo kết luận 16-TB/TW, ngày 7/7/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Tờ trình về việc dự thảo Công văn nhận xét, đánh giá công tác phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương năm 2022; Tờ trình cho chủ trương về tổ chức Đảng và đảng viên theo đề nghị của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Tờ trình phương án phân bổ biên chế tỉnh An Giang 2023; Tờ trình ban hành danh mục, chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý được phân cấp theo Kết luận 35-KL/TW, ngày 5/5/2022.

BTVTU-hop-thang1-22-ECK_080.jpg
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang trao quyết định của Ban Bí thư đối với đồng chí Lâm Phước Nguyên

Tại cuộc họp, Thường trực Tỉnh ủy An Giang đã công bố quyết định của Ban Bí thư về chỉ định đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020 -2025.

MỸ LINH

True
Trách nhiệm, năng động, sáng tạo, quyết liệt hành động, thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu phục hồi, phát triển kinh tế - xã hộiTinNguyễn LamTrách nhiệm, năng động, sáng tạo, quyết liệt hành động, thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội/SiteAssets/AG-hop-bch9-22-2.jpg
25/10/2022 3:35 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 25/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 (khóa XI) cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022, đồng thời quyết định một số chủ trương quan trọng khác. Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng; đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì Hội nghị.

 AG-hop-bch9-22-1.jpg

Chủ trì Hội nghị

Hội nghị thông qua: Dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng và dân vận 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022; Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và dự thảo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Dự thảo Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới; Dự thảo sửa đổi, bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Tỉnh ủy nghiệm kỳ 2020-2025; Dự thảo Quyết định ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Dự thảo Quyết định ban hành Quy trình giải quyết tố cáo tổ chức đảng và đảng viên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 AG-hop-bch9-22-4.jpg

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng thông qua Dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng và dân vận 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

 AG-hop-bch9-22-5.jpg

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu về tình hình KT-XH của tỉnh

 AG-hop-bch9-22-6.jpg

Đồng chí Ngô Hồng Yến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

 AG-hop-bch9-22-3.jpg

Đồng chí Phạm Quang Bản - Phó Vụ trưởng Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP Hồ Chí Minh đánh giá cao công tác tuyên truyền của tỉnh An Giang

Thông qua bằng văn bản: Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra xã hội học quý III/2022; Báo cáo công tác Tuyên giáo 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022; Báo cáo công tác Tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022; Báo cáo công tác Kiểm tra, giám sát 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022; Báo cáo công tác Nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022; Báo cáo công tác Dân vận 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022; Dự thảo Báo cáo những việc quan trọng mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giải quyết giữa hai kỳ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với các nội dung trong báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022. Và đóng góp ý kiến bổ sung xây dựng dự thảo 3 chương trình, 2 quyết định, 1 kế hoạch trình tại Hội nghị.

AG-hop-bch9-22-7.jpg

Đồng chí Lê Hồng Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Hồng Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được toàn diện trong phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh 9 tháng đầu năm 2022, trong đó có 05 kết quả quan trọng: (1) Dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển KT-XH của địa phương. (2) Kinh tế tăng trưởng ổn định, vượt kịch bản đề ra; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 9 tháng năm 2022 ước tăng 6,47% (kịch bản tăng trưởng là 5,28%). Các khu vực nông - lâm - thủy sản, công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ đều tăng trưởng, đặc biệt là hoạt động xuất khẩu có nhiều tín hiệu khả quan, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng tốt; hoạt động thương mại - dịch vụ, du lịch phục hồi và phát triển mạnh. (3) Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt kết quả khá toàn diện. Đối tượng chính sách, người lao động, người nghèo được các cấp, các ngành chăm lo, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả. (4) Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo tiền đề cho phát triển KT-XH. (5) Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, vào Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục được nâng lên.

AG-hop-bch9-22-2.jpg 

Quang cảnh Hội nghị

Thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế nhất là kinh tế tuy tăng trưởng nhưng chưa thật vững chắc, kết quả giải ngân vốn đầu tư công còn thấp so với kế hoạch, công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ một số cấp ủy còn chậm so kế hoạch… Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, nhất là các đồng chí Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cấp, các ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo quyết liệt hành động, thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu phục hồi, phát triển KT-XH. Trong đó, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2022 và định hướng năm 2023:

- Khẩn trương rà soát kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2022 để tập trung thực hiện đạt mức cao nhất. Đồng thời, rà soát dư địa phát triển, kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (giai đoạn 2021 - 2025) để đề ra kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023 phù hợp. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, chủ động chuẩn bị nội dung phục vụ sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Tập trung rà soát công tác chuẩn bị, đảm bảo tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 - 2022) theo đúng kế hoạch.

- Các cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị tập trung, quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là thi đua "Dân vận khéo" và "Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới"…

- Khẩn trương hoàn thành việc lập quy hoạch tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung chỉ đạo thu hoạch thắng lợi vụ Thu Đông 2022, chuẩn bị điều kiện phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2022 - 2023. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát việc duy trì, nâng chất các xã đạt chuẩn, đảm bảo tính bền vững….

- Tập trung tấn công, trấn áp các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tăng cường đối ngoại trên các lĩnh vực KT-XH, đối ngoại quân sự, đối ngoại nhân dân, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Nguyễn Lam

False
Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu PhúTinMỹ NgânHội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Phú/SiteAssets/CP-hn-BCH-11-a.jpg
14/10/2022 8:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Ngày 13/10, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú tổ chức Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XII), nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 và cho ý kiến một số nội dung quan trọng.

 CP-hn-BCH-11-a.jpg

Đồng chí Trần Thanh Nhã - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Thị Kim Hồng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Phước Nên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ tọa kì họp.

Trong 9 tháng của năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Châu Phú tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất tăng trưởng ổn định và có chuyển biến tích cực so với cùng kỳ, cụ thể: Nhóm khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 6.828 tỷ đồng; khu vực công nghiệp đạt 1.439 tỷ đồng; khu vực xây dựng đạt 720 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên 105,5 tỷ đồng (đạt 126,14% dự toán năm tỉnh giao và đạt 64,48% dự toán năm 2022 HĐND huyện giao). Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt, quốc phòng - an ninh được bảo đảm. Đến nay, huyện Châu Phú đã triển khai thực hiện đạt tiến độ 15/15 chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đề ra và tổ chức thực hiện hoàn thành 20 nhiệm vụ trong tổng số 59 nhiệm vụ chương trình công tác năm, còn 39 nhiệm vụ đang tiếp tục thực hiện.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, trong các tháng cuối năm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú Trần Thanh Nhã đề nghị các ngành, các đơn vị, các xã thị trấn cần tiếp tục tập trung triển khai các biện pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Đối lĩnh vực nông nghiệp, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện lưu ý cần đảm bảo việc xuống giống đúng lịch thời vụ Đông Xuân 2022 – 2023; ngành nông nghiệp và các xã, thị trấn cần phối hợp quản lí tốt việc người dân lên vườn trồng cây đúng qui định; không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống thiên tai, lũ lụt đảm bảo an toàn sản xuất cho người dân, giảm thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; củng cố, nâng chất hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn;…

Đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các ngành chức năng huyện cần đảm bảo đúng tiến độ giải ngân, giải phóng mặt bằng; đảm bảo tiến độ các công trình thi công… Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, y tế - giáo dục cần tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên người nhất là bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các trang mạng xã hội; tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người có công với cách mạng. Đảm bảo công tác tuyển quân nghĩa vụ quân sự năm 2023; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn từ đây đến Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán;…

 CP-hn-BCH-11-b.jpg

Đối với công tác xây dựng Đảng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn cần thực hiện nghiêm việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức đúng thực chất với phương châm “siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm”, góp phần nâng cao năng lực của cán bộ, đảng viên; các hội đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội cần đẩy mạnh các hoạt động, phong trào đi vào thực chất và lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân;… đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, thực hiện nếp sống văn minh đô thị,… chung tay cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đưa huyện Châu Phú lên thị xã vào năm 2030,…/.

Mỹ Ngân, Tú Trang

False
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thoại Sơn: Hội nghị lần thứ 10 TinBan Chấp hành Đảng bộ huyện Thoại Sơn: Hội nghị lần thứ 10 /SiteAssets/TS-hn-bch10-2.jpg
08/10/2022 4:10 CHYesĐã ban hành

​(TUAG)- Sáng ngày 07/10, Huyện ủy Thoại Sơn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần 10, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Kiều, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị.

TS-hn-bch10-1.jpg 

Quang cảnh Hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm, huyện Thoại Sơn đã thực hiện đạt và vượt 05 chỉ tiêu; có 07 chỉ tiêu đạt từ 75% trở lên; 06 chỉ tiêu đạt dưới 75% trong 20 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, với một số kết quả nổi bật như: Xuống giống 03 vụ lúa được 111.966 hecta, chiếm 99% tổng diện tích lúa cả năm; tổng diện tích rau màu 1.807 hecta, cây ăn trái 862 hecta, đạt và vượt so với Nghị quyết; đến nay, đã có 14/14 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đang trong lộ trình xây dựng NTM kiểu mẫu đối với xã Vĩnh Trạch, Định Thành và NTM thông minh đối với xã Thoại Giang; đã xây dựng mới được 11 cầu giao thông nông thôn với hình thức xã hội hóa (vượt chỉ tiêu so Nghị quyết); tỷ lệ hộ dân sử dụng điện sinh hoạt đạt 99,66%, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 94,88%; tổng thu ngân sách đạt 75% so Nghị quyết HĐND tỉnh; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,91%, tốt nghiệp THPT đạt 99,34%, cấp phát kịp thời nhiều suất học bổng và trợ giúp cho các em học sinh vượt khó học giỏi, các em có hoàn cảnh khó khăn nhân năm học mới; tổ chức được 34 lớp đào tạo nghề với 808 lao động; số lao động có việc làm qua đào tạo chiếm tỷ lệ 64,44%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững. Đặc biệt, tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng khóm, ấp nhiệm kỳ 2022-2027, với 40.554/40.625 cử tri đại diện hộ gia đình toàn huyện đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99, 83%.  

 TS-hn-bch10-2.jpg

Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Nguyễn Thị Minh Kiều phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Minh Kiều, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong 09 tháng đầu năm. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022, trong 03 tháng cuối năm, đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tập trung thực hiện một số nhiêm vụ trọng tâm như: Tập trung rà soát các chỉ tiêu Nghị quyết của năm 2022 để tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra; UBND huyện lãnh, chỉ đạo các ngành, địa phương chăm sóc, bảo vệ an toàn, sản xuất thắng lợi vụ lúa Thu Đông; đẩy mạnh công tác kêu gọi thu hút đầu tư trên các lĩnh vực; khẩn trương triển khai các giải pháp để giải ngân vốn đầu tư công; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm; quản lý chặt chẽ công tác thu chi ngân sách; quan tâm quản lý khai thác các khu đất công đúng quy định; tập trung tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện 03 nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng và phát triển 03 thị trấn đến năm 2035; tiếp tục nâng chất xã NTM, NTM nâng cao, kiểu mẫu tiến tới huyện NTM nâng cao vào năm 2023; chuẩn bị các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân; tuyên truyền, vận động gây quỹ “Cây mùa xuân” chăm lo cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán; tăng cường công tác tuần tra trấn áp các loại tội phạm trước, và sau Tết Nguyên đán; …/.

Cẩm Nang, Ngô Quyền

True
Tân Châu: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 10TinTrần HuyệnTân Châu: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 10/SiteAssets/TC-hop-bch10-1.jpg
08/10/2022 9:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 07/10, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 10 nhằm nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2022. Đến dự có ông Nguyễn Tấn Rạng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, cùng đại diện cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; ông Huỳnh Quốc Thái - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy chủ trì Hội nghị.

 TC-hop-bch10-1.jpg

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ Thị ủy đã lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung triển khai thực hiện nhệm vụ chính trị của thị xã về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, từ đó thực hiện tốt các mặt công tác, góp phần giữ vững ổn định ANTT, phát triển KTXH của thị xã.

Giá trị sản xuất của 03 khu vực: Nông - lâm - thủy sản, công nghiệp, xây dựng đều tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 2,17%; khu vực công nghiệp tăng 17,39%; khu vực xây dựng tăng 17,17%. Thu ngân sách nhà nước từ kinh tế trên địa bàn đạt 118% dự toán tỉnh giao. Giải ngân vốn đầu tư công được các ngành và địa phương tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2022, đạt 40,18%.

Các công trình trọng điểm như: Cầu Châu Đốc, tuyến đường liên kết vùng (tuyến N1), Trạm Kiểm soát liên hợp Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, khu đô thị mới Sao Mai… được tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Công tác chăm lo, bảo đảm an sinh xã hội cho hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách được thực hiện chu đáo, kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, an ninh biên giới được đảm bảo; công tác quân sự - quốc phòng địa phương được triển khai đồng bộ theo kế hoạch, đã hoàn thành công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, với 146 thanh niên thi hành NVQS; tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Phú Lộc, Vĩnh Xương, Tân An, Tân Thạnh và diễn tập phòng thủ dân sự phường Long Sơn.

Công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận đạt những kết quả tích cực, đặc biệt đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh thị xã, Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã, nhiệm kỳ 2022 - 2027, bầu cử trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2022-2027; các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tổ chức đối thoại với Nhân dân và xử lý những vấn đề phản ảnh kiến nghị, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân.

 TC-hop-bch10-2.jpg

Phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Thị ủy Huỳnh Quốc Thái, đề nghị các phòng, ban thị xã giúp cho xã Vĩnh Xương củng cố hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới để cuối năm 2022 xã Vĩnh Xương được công nhận xã nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 theo hướng nâng cao chất lượng, trọng tâm là tổ chức Tết Quân - Dân tại xã Lê Chánh. Về công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tổ chức thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, tăng cường hoạt động Ban Chỉ đạo 35 thị xã, chủ động phản tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn các đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc bảo đảm theo kế hoạch… Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022, Bí thư Thị ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, nhất là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ, người đứng đầu các ngành, các cấp phải quyết tâm, quyết liệt, cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, xây dựng thị xã Tân Châu phát triển toàn diện trong thời gian tới.

Trần Huyện

True
Tân Châu: Đối thoại giữa Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã với Nhân dân quí III/2022TinTrần HuyệnTân Châu: Đối thoại giữa Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã với Nhân dân quí III/2022/SiteAssets/TC-Bithu-doithoai-q322-1.jpg
06/10/2022 4:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 06/10, tại Hội trường UBND xã Tân An, thị xã Tân Châu, ông Huỳnh Quốc Thái - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; ông Nguyễn Ngọc Vệ - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã cùng chủ trì và điều hành buổi đối thoại quí III/2022 với Nhân dân 3 xã: Tân An, Tân Thạnh và Vĩnh Hòa. Cùng tham dự buổi đối thoại có các Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy phụ trách địa bàn, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể thị xã; lãnh đạo cấp ủy các địa phương và Nhân dân xã 3 xã. Buổi đối thoại được Đài Truyền thanh thị xã trực tiếp truyền thanh trên hệ thống truyền thanh toàn thị xã.

 TC-Bithu-doithoai-q322-1.jpg

Tại buổi đối thoại các đại biểu được nghe báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND thị xã về phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Trả lời các ý kiến, kiến nghị của người dân tại Hội nghị đối thoại lần trước.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, thẳng thắn, Nhân dân các xã đã phản ánh, kiến nghị các nội dung: Sớm xây dựng cầu Tân Châu - Hồng Ngự, đầu tư làm đường ra Mộ Sư Ông, quản lý đất bãi bồi khu vực Mộ Sư Ông, việc lắp đặt cống thoát nước tuyến dân cư và xây dựng chợ Tân An, vấn đề tội phạm tệ nạn xã hội, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vận động hiến đất mở đường giao thông nội đồng phục vụ việc vận chuyển nông sản của người dân… tất cả các ý kiến được người dân trình bày trực tiếp tại buổi đối thoại và qua số điện thoại đường dây nóng do không có điều kiện đến dự trực tiếp.

 TC-Bithu-doithoai-q322-2.jpg

Sau khi nghe ý kiến của Nhân dân, chủ trì Hội nghị đã yêu cầu lãnh đạo 3 địa phương và các các ngành thị xã tiếp thu, trả lời theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Ngọc Vệ cũng đã trực tiếp trả lời và làm rõ thêm một số vấn đề còn lại thuộc thẩm quyền của UBND thị xã, mà người dân quan tâm.

Các ý kiến, kiến nghị của người dân tại buổi đối thoại đã được Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã và các cơ quan, ban, ngành, lãnh đạo các địa phương tiếp thu, trao đổi thẳng thắn, cởi mở, giải đáp từng nhóm vấn đề cũng như giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, qua đó nhận được sự nhất trí, đồng tình cao của người dân.

 TC-Bithu-doithoai-q322-3.jpg

Phát biểu kết luận tại buổi đối thoại, Bí thư Thị ủy Huỳnh Quốc Thái, ghi nhận những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân tại Hội nghị. Kết quả đối thoại trực tiếp lần này là cầu nối rất quan trọng, giúp cho việc lãnh đạo của cấp ủy và điều hành của UBND thị xã sát với đời sống, gần với Nhân dân. Buổi đối thoại đã giải quyết cơ bản và kịp thời những kiến nghị của Nhân dân xã Tân An, Tân Thạnh, Vĩnh Hòa. Việc trao đổi thông tin 2 chiều đã giúp mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân gần gũi, cởi mở hơn. Đồng thời, thể hiện sự luôn lắng nghe, thấu cảm những tâm tư, nguyện vọng, khó khăn bức xúc của Nhân dân; thể hiện mối quan hệ ngày càng bền vững, gắn bó máu thịt giữa Đảng, chính quyền, MTTQ với Nhân dân thị xã. Buổi đối thoại, cũng là cơ hội để lãnh đạo thị xã nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình, nhất là người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở, giúp củng cố niềm tin, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, hạn chế những khiếu kiện vượt cấp, tạo được sự thống nhất giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng và hệ thống chính trị thị xã vững mạnh toàn diện.

Bí thư Thị ủy cũng mong muốn người dân luôn tin tưởng và tiếp tục đồng hành cùng với chính quyền trong thời gian tới, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thật sự trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

Trần Huyện

True
Long Xuyên: Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 TinNgọc DiễmLong Xuyên: Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 /SiteAssets/LX-hop-BCH-10.jpg
05/10/2022 3:30 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 05/10, đồng chí Đặng Thị Hoa Rây, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 10, khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 để kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội chính trị 09 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2022.

 LX-hop-BCH-10.jpg

Trong 09 tháng đầu năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến phường, xã, kinh tế - xã hội thành phố có nhiều khởi sắc. Thương mại - dịch vụ tiếp tục là thế mạnh trong phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước tăng 18,3%, doanh thu dịch vụ ăn uống và lưu trú tăng 25,5% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách thành phố ước đạt 953 tỷ, đạt 97% dự toán tỉnh giao; nhiều công trình, dự án trọng điểm hoàn thành và đưa vào sử dụng, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt trên 61%; công tác kêu gọi đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp được quan tâm thực hiện tốt, thu hút nhiều nhà đầu tư có uy tín, năng lực đăng ký triển khai các dự án trên địa bàn. Lĩnh vực văn hóa xã hội đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận của Đảng đạt nhiều kết quả tích cực.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố - Đặng Thị Hoa Rây yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022 và toàn nhiệm kỳ để tăng tốc, nỗ lực thực hiện. Trong đó, nghiên cứu các giải pháp phù hợp với tình hình vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch COVID-19 và các loại dịch bệnh nguy hiểm khác; tập trung bố trí vốn thực hiện các công trình trọng điểm phục vụ dân sinh; tăng cường lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, đảm bảo mỹ quan xanh - sạch - đẹp cho đô thị loại I; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các công trình, dự án nâng cấp đô thị; xây dựng kế hoạch chuẩn bị các hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán 2023, nhất là trang trí, chỉnh trang đô thị; chăm lo tốt cho các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phản tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tổ chức thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định; kiện toàn, củng cố chất lượng đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể; củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước. góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị đã đề ra trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Từ đó, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, thành phố Long Xuyên ngày càng phát triển nhanh, bền vững, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện và nâng cao./.

Ngọc Diễm

False
Phú Tân: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020 - 2025Phú Tân: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020 - 2025/SiteAssets/PT-hop-bch10-2.jpg
05/10/2022 3:05 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 05/10, Huyện ủy Phú Tân tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) lần 10, khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Võ Nguyên Nam - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Huỳnh Thành Danh - TUV, Bí Thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

 PT-hop-bch10-1.jpg

Toàn cảnh hội nghị

Trong 09 tháng qua, bối cảnh khó khăn chung nhưng các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Dịch COVID-19 được kiểm soát hiệu quả; kinh tế - xã hội phục hồi và phát triển. Giá trị sản xuất cả 03 khu vực tăng cao so cùng kỳ 2021. Nông lâm nghiệp, thủy sản đạt 101,57%, công nghiệp - xây dựng đạt 106,25%, dịch vụ đạt 113,34%. Tổng thu ngân sách Nhà nước là 74.970 triệu đồng, đạt 115,9% Nghị quyết HĐND. An sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở hoạt động tích cực, trách nhiệm; đời sống Nhân dân được cải thiện; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng được củng cố, đây là cơ sở quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện trong những tháng tiếp theo và cả năm 2022.

PT-hop-bch10-2.jpg 

Đồng chí Huỳnh Thành Danh - Bí thư Huyện ủy phát biểu gợi ý thảo luận

 PT-hop-bch10-3.jpg

Đồng chí Võ Nguyên Nam - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Nguyên Nam - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy biểu dương những kết quả mà Đảng bộ huyện Phú Tân thực hiện trong thời gian qua. Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Phú Tân cần phát huy tinh thần, trách nhiệm tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, có giải pháp để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của cả năm 2022; tăng cường kiểm tra, giám sát trong thi hành kỷ luật Đảng, quan tâm đến công tác đánh giá, phân loại các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm; tập trung thực hiện một số nhiệm vụ để lập thành tích chào mừng kỷ niêm 190 thành lập tỉnh An Giang…

Cao Thắng, Kiều Trinh

False
Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022TinCao ThắngBan Thường vụ Huyện ủy Phú Tân họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022/SiteAssets/PT-hop-btv-t1022.jpg
03/10/2022 5:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 03/10, Huyện ủy Phú Tân tổ chức họp Ban Thường vụ mở rộng sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu năm 2022 và định hướng công tác 03 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Huỳnh Thành Danh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

PT-hop-btv-t1022.jpg

09 tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện sau đại dịch COVID-19. Theo đó, lãnh đạo UBND huyện điều hành sản xuất lúa, nếp vụ Hè Thu an toàn, hiệu quả; tổ chức xuống giống vụ Thu Đông đảm bảo kế hoạch và đúng lịch thời vụ, với 12.441 hecta; quan tâm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và các chính sách hỗ trợ người lao động; lãnh đạo công tác bầu cử trưởng khóm, ấp nhiệm kỳ 2022 -2027 đạt kết quả theo kế hoạch; tích cực hỗ trợ xã Phú Lâm đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2022. Công tác Đảng, công tác chính trị và công tác vận động quần chúng tiếp tục quan tâm, củng cố,…

03 tháng cuối năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân sẽ tập trung lãnh chỉ đạo bảo vệ sản xuất vụ Thu Đông đạt hiệu quả; tăng cường mời gọi doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; tiếp tục quan tâm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vacxin mũi 3,4 và nhất là tiêm phòng cho trẻ; đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh, tiếp tục thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ; cùng với đó quan tâm xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; xây dựng huyện ngày càng đổi mới và phát triển.

Cao Thắng, Kiều Trinh

False
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ 10 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022 TinTrần Văn HợpHội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ 10 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022 /SiteAssets/TT-hn-BCH10-1.jpg
03/10/2022 3:00 CHNoĐã ban hành
(TUAG)- Ngày 03/10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tri Tôn tổ chức Hội nghị lần thứ 10 để xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm 2022; rà soát những nhiệm vụ còn lại của 3 tháng cuối năm 2021 và một số nhiệm vụ quan trọng khác. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, phụ trách địa bàn huyện Tri Tôn; đại diện các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy. Đồng chí Cao Quang Liêm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị; cùng các đồng chí Huyện ủy viên; trưởng các ban, ngành, đoàn thể huyện; trưởng, phó các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, ủy viên UBKT Huyện ủy, bí thư đảng ủy cơ sở trực thuộc Huyện ủy.

Trong 9 tháng đầu năm, sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển. Tổng diện tích xuống giống cả năm đạt 116.689 ha, giá trị sản xuất bình quân ước đạt 142,779 triệu đồng/ha (đạt 100,2% so nghị quyết). Xã Tân Tuyến được công nhận đạt chuẩn Xã nông thôn mới, nâng tổng số toàn huyện lên 05/12 xã (đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết); 01 xã được công nhận đạt tiêu chí Xã nông thôn mới nâng cao (Tà Đảnh). Thành lập Liên hiệp Hợp tác xã Tri Tôn và thành lập mới 02 hợp tác xã, nâng số lượng hợp tác xã hiện nay lên 25 hợp tác xã.

Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển tốt, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 359,566 tỷ đồng (giá cố định năm 2010), so cùng kỳ tăng 18,16% bằng 55,262 tỷ đồng. Tính theo giá hiện hành đạt 454,738 tỷ đồng, chủ yếu khu vực cá thể chiếm 95,65% bằng 434,971 tỷ đồng. Tổng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 là 197.363 triệu đồng, bố trí cho 136 công trình; tính đến 22/9/2022, tiến độ giải ngân đạt 35,57% kế hoạch (bằng 70.206 triệu đồng). Tổ chức thành công Lễ đón nhận quyết định của Bộ Xây dựng công nhận thị trấn Tri Tôn mở rộng, huyện Tri Tôn đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn đã được khôi phục hoạt động và phát triển ổn định. Trong 9 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ăn uống, lưu trú trên địa bàn đạt 4.067,5 tỷ đồng, tăng 19,70% so với cùng kỳ; hệ thống chợ từng bước được hoàn thiện; hệ thống siêu thị hiện đại đang dần được đầu tư, khai thác và mở rộng; dịch vụ tài chính, tín dụng, viễn thông,... phát triển đa dạng tạo điều kiện thuận lợi phục vụ Nhân dân.

Các hoạt động quảng bá phát triển du lịch được phục hồi mạnh mẽ sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát; cơ sở hạ tầng, tôn tạo, nâng cấp mở rộng các di tích lịch sử cách mạng, các điểm tham quan thu hút khách du lịch. Trong 9 tháng đầu năm, có 746.993 lượt khách đến tham quan du lịch trên địa bàn huyện, tăng gấp 03 lần so với cùng kỳ, đặc biệt là vào các dịp lễ, tết.

Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2022 là 644,843 tỷ đồng, đạt 104,45% so dự toán tỉnh giao (trong đó ngân sách địa phương huyện, xã hưởng 638,730 tỷ đồng); thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 111,399 tỷ đồng (đạt 151,67% so nghị quyết). Tổng chi ngân sách Nhà nước 537,042 tỷ đồng (đạt 87,6% so kế hoạch). Thu thuế các loại 85,996 tỷ đồng (đạt 111,5% kế hoạch) tăng 17,074 tỷ đồng so cùng kỳ.

Toàn huyện tổng số học sinh dự thi TN.THPT 932 học sinh, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 99,36% (bằng 926 học sinh). Tổ chức Lễ đón nhận quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường Trung học phổ thông Ba Chúc, trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Tri Tôn và trường Trung học cơ sở Lương An Trà. Tính đến kỳ báo cáo, huyện có 21/57 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 36,84%.

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến nay đạt tỷ lệ 97,98%. Chi trợ cấp Tết cho 5.308 đối tượng chính sách với số tiền 3,502 tỷ đồng; giới thiệu giải quyết việc làm cho 4.946 lượt lao động; ban hành kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo bền vững huyện Tri Tôn năm 2022 và triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện. Toàn huyện còn 3.586 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 10,74%) và 3.411 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 10,22%) theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025.

Quốc phòng an ninh được giữ vững, đưa quân 114/114, đạt 100% chỉ tiêu. Công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng luôn được quan tâm; phát triển mới 52 đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng thông tin một số tình tình khó khăn, thuận lợi trong phát triển sản xuất của tỉnh, 9 tháng vừa qua huyện có nỗ lực rất lớn, ban hành đầy đủ các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ở địa phương. Đồng chí yêu cầu Huyện ủy Tri Tôn tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia để đẩy nhanh tốc độ phát triển KT-XH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt Ngày Đại đoàn kết 18/11 sắp tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Huyên ủy Cao Quang Liêm yêu cầu các ngành, các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ còn lại trong năm mà Hội nghị đã nêu. Đặc biệt là việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, rút kinh nghiệm trong giải quyết ùn tắc giao thông dịp lễ, tết vừa qua... Tiếp tục quan tâm phòng, chống dịch bệnh trên người./.

Trần Văn Hợp
False
1 - 30Next