Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksVăn hóa - Văn nghệ

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!
 
Văn hóa - Văn nghệ
 
​Ngày
6/10, tại sân Đoan Môn thuộc Khu Di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà
Nội), Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội phối hợp với Hội Khoa
học Lịch sử Việt Nam đã tái hiện Lễ chào cờ lịch sử trong Ngày Giải
phóng Thủ đô 10/10/1954.
 
 
​(TUAG)- Thực hiện kế hoạch hoạt động thực tế
sáng tác năm 2019 của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật An Giang,
được sự giúp đỡ của lãnh đạo địa phương tại An Phú và lãnh đạo Đồn biên
phòng cửa khẩu Long Bình, từ ngày 04 - 05/10/2019 đoàn văn nghệ sĩ
trẻ tỉnh An Giang đã đến thực tế tại huyện An Phú.
 
 
​Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm
2019 sẽ được tổ chức tại tất cả 63/63 tỉnh, thành phố trên cả nước nhằm
giáo dục truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ
trẻ.
 
 
​Hòa chung không khí tưng bừng của Lễ hội
Katê. Sáng ngày 27/9, Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận phối hợp Bảo tàng tỉnh An
Giang tổ chức Khai mạc trưng bày chuyên đề “Văn hóa Chăm Ninh Thuận -
An Giang”.
 
 
​(TUAG)- Ngày 27-9, tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa
Hưng, TP. Long Xuyên), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức họp mặt 53 cán
bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ dân tộc Khmer các cấp trong tỉnh năm 2019. Đại
diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, các ban ngành đoàn thể tỉnh tham dự.
 
 
(ĐCSVN) - Diễn ra từ 20-23/11/2019, Lễ giỗ lần thứ 90 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc- Nhà nho yêu nước, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm phần lễ và phần hội với nhiều hoạt động ý nghĩa.
 
 
​(TUAG)- Ngày 25/9, Chi hội Nghệ sĩ Sân khấu (NSSK) Việt nam tỉnh An
Giang, tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đến dự có nghệ sĩ ưu tú,
đạo diễn Nguyễn Thắng Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội NSSK Việt Nam,
Liên chi hội trưởng khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
 
 
(TUAG)- Vào lúc 19 giờ ngày 11/9, tại phim trường 4, Đài Phát thanh -
Truyền hình An Giang đã truyền hình trực tiếp buổi tọa đàm, giao lưu với
chủ đề “Văn học với biến đổi khí hậu, môi trường ở Đồng bằng sông Cửu
Long”.
 
 
​(TUAG)- Chiều 10/9/2019, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An
Giang diễn ra buổi Họp mặt nhân kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam.
 
 
​(TUAG)- Cứ mỗi dịp Tết Trung thu về, bên cạnh các sản phẩm phục vụ thị
trường như: bánh, trống lân, ông địa, thì chiếc đèn Trung thu là món quà
không thể thiếu đối với các em nhỏ. Từ khi lồng đèn hiện đại xuất hiện
với nhiều hình thức, lồng đèn điện tử sinh động đã thu hút trẻ em nên
lồng đèn truyền thống cũng giảm dần số lượng.
 
 
 
 
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Phân loại
  
Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của ĐảngNewBài viếtTrúc LinhXây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng/SiteAssets/Quangba-VHVN-b.jpg
30/11/2021 9:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, văn hóa luôn có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng. Văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới để không ngừng hoàn thiện mình. Văn hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc; hình thành nên những giá trị văn hóa Việt Nam cao đẹp, bền vững: Yêu nước, đoàn kết, cần cù, dũng cảm, tài trí, lạc quan, hiếu học, nghĩa tình, hòa hiếu, khoan dung…


Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, ngay từ khi ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định ba mặt trận quan trọng của cách mạng nước ta là chính trị, kinh tế và văn hóa.

Sau 35 năm đổi mới đất nước, việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đạt được những kết quả quan trọng: Trước hết, nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác văn hóa tiếp tục được đổi mới, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đảng không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, ban hành nhiều chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, kết luận về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; công tác nghiên cứu lý luận về xây dựng và phát triển văn hóa có nhiều kết quả. Chỉ đạo đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy, đề cao phương thức nêu gương, trước hết trong mọi tổ chức đảng, nhà nước, đoàn thể, trong cán bộ, đảng viên, hội viên, góp phần xây dựng văn hóa, con người. Cán bộ, đảng viên đã ý thức hơn trách nhiệm nêu gương của mình trong xã hội…

Thứ hai là hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa từng bước được nâng cao. Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách, pháp luật, tạo cơ sở pháp lý xây dựng và phát triển văn hóa, con người. Quan tâm, tạo cơ chế triển khai chính sách văn hóa trong kinh tế, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân, văn hóa công sở, văn hóa cơ sở, văn hóa gia đình... Chuyển đổi cơ chế quản lý, tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, các hội văn học, nghệ thuật theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản; đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trên lĩnh vực văn hóa…

Thứ ba là xây dựng môi trường văn hóa đạt được một số kết quả tích cực. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với Cuộc vận động "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng nếp sống và văn hóa ứng xử nơi công cộng" có kết quả rõ rệt. Sự liên kết, phối hợp của 3 lĩnh vực gia đình - nhà trường - xã hội trong xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống, nhân cách cho giới trẻ tiếp tục được phát huy. Quy chế dân chủ ở cơ sở với việc xây dựng quy ước văn hóa được quan tâm hơn trong quá trình triển khai thực hiện…

Thứ năm là xây dựng văn hóa trong kinh tế bước đầu có chuyển biến về nhận thức và hành động. Phát triển bền vững, an toàn là mục tiêu cao nhất của mọi hệ thống xã hội. Sự phát triển không chỉ được xét trên mặt vật chất đơn thuần, mà còn phải bao hàm cả về mặt văn hóa, tinh thần của xã hội. Xây dựng văn hóa kinh tế, trong đó quan trọng nhất là văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân, văn hóa kinh doanh.

Thứ sáu là bản sắc, giá trị văn hóa, con người Việt Nam tiếp tục được kế thừa, phát huy cao độ khi đất nước gặp khó khăn, thử thách do thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch COVID-19 từ cuối năm 2019 đến nay.

Thứ bảy là tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Chủ động mở rộng hợp tác văn hóa với các nước, thực hiện đa dạng hóa các hình thức văn hóa đối ngoại, thu được kết quả rõ rệt cả bề rộng lẫn chiều sâu, song phương và đa phương, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè thế giới, thúc đẩy hội nhập, giao lưu quốc tế về văn hóa.

Mặc dù đạt được rất nhiều kết quả quan trọng, nhưng qua 35 năm đổi mới, việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam còn không ít hạn chế, yếu kém, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Trong đó, việc quán triệt và thực hiện đường lối, quan điểm, nghị quyết của Đảng về văn hóa có lúc, có nơi chưa đạt yêu cầu đề ra. Việc thể chế hóa đường lối, quan điểm, nghị quyết của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa, con người chưa theo kịp yêu cầu. Môi trường văn hóa gia đình - nhà trường - xã hội có lúc, có nơi chưa lành mạnh, có mặt xuống cấp. Việc xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế tuy đã được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể triển khai, nhưng kết quả còn chưa tương xứng. Nhận thức, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa văn hóa với kinh tế chưa được cấp ủy, chính quyền nhiều nơi quan tâm đúng mức.


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định một trong 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 là: "Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Tăng đầu tư cho phát triển sự nghiệp văn hóa. Xây dựng, phát triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước"… "Tập trung nghiên cứu và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực của con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Quan tâm chăm lo công tác giáo dục, bồi dưỡng và bảo vệ trẻ em, thiếu niên, nhi đồng. Tăng cường giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống và lịch sử dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội cho các tầng lớn nhân dân, nhất là thanh niên"… "Từng bước vươn lên khắc phục các hạn chế của con người Việt Nam; xây dựng con người Việt Nam thời đại mới, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại".

Để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cần tập trung thực hiện:

Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của phát triển văn hóa, xây dựng con người trong đổi mới và phát triển bền vững đất nước.

Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới.

Hoàn thiện thể chế, đổi mới tư duy quản lý văn hóa, cải cách bộ máy quản lý nhà nước về văn hóa theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nhân văn, hiện đại.

Phát triển nguồn nhân lực ngành văn hóa, văn nghệ, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt, đặc thù.

Xây dựng văn hóa trong chính trị, kinh tế, đặc biệt là văn hóa trong Đảng trở thành tấm gương đạo đức cho xã hội; văn hóa doanh nghiệp trở thành hệ điều tiết cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Phát triển thị trường văn hóa, các ngành công nghiệp văn hóa để đáp ứng nhu cầu tiếp nhận, hưởng thụ của người tiêu dùng và thị trường ngoài nước.

Xây dựng nền văn học, nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng nhân cách con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng về chân, thiện, mỹ của các tầng lớp Nhân dân.

Tập trung nguồn lực từ Nhà nước và các thành phần kinh tế đầu tư cho phát triển văn hóa, xây dựng con người. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa, xây dựng Việt Nam thành điểm đến hấp dẫn về giao lưu văn hóa quốc tế.

Xây dựng văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, dân chủ, khoa học và nhân văn là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

T.L

False
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu tham luận tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021TinNguyễn LamBí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu tham luận tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021/SiteAssets/Hoi-nghi-Vanhoa-toanquoc-3.jpg
24/11/2021 2:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 24/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Hoi-nghi-Vanhoa-toanquoc-1.jpg

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung ương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Hội nghị diễn ra trong một ngày với 550 đại biểu tham dự tại hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội) gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các bộ, ngành; văn nghệ sĩ và đại diện lãnh đạo tổ chức chính trị - xã hội... Và được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành.

 Hoi-nghi-Vanhoa-toanquoc-2.jpg

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy An Giang

An Giang mở 2 điểm cầu cấp tỉnh, 15 điểm cầu cấp huyện, 67 điểm cầu cấp xã, có 1.063 đại biểu tham dự. Chủ trì có các đồng chí: Lê Hồng Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội nghị nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm đổi mới đất nước. Hội nghị còn đặc biệt đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ…; từ đó thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045 cũng như triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021 được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị văn hóa lần thứ nhất (24/11/1946), do vậy "được kỳ vọng sẽ khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc, mở ra bước ngoặt mới trong vấn đề chấn hưng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam...". Mục tiêu đặt ra là: Xây dựng văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân-thiện-mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, dân chủ, khoa học và nhân văn; Xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hội nghị còn là diễn đàn để lắng nghe và là dịp cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động; liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với hơn 150 tham luận của các chuyên gia, nhà quản lý, văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học… nhằm khẳng định rõ hơn vai trò "soi đường cho quốc dân đi" của văn hóa, đồng thời, các tham luận cũng "hiến kế" định hướng phát triển văn hóa và con người trong giai đoạn mới, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức của con người Việt Nam thời đại mới…

Hoi-nghi-Vanhoa-toanquoc-3.jpg 

Tiến sĩ Lê Hồng Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh: An Giang - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tỉnh giàu truyền thống lịch sử và văn hóa, với 88 di tích được xếp hạng, trong đó có 02 di tích cấp quốc gia đặc biệt (Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng và Khu di tích khảo cổ Óc Eo), 28 di tích cấp quốc gia và 58 di tích cấp tỉnh. Bên cạnh đó, An Giang còn có kho tàng di sản văn hóa phi vật thể rất đặc sắc, đa dạng của cộng đồng các dân tộc với trên 160 lễ hội truyền thống, chứa đựng những giá trị khoa học, lịch sử, văn hóa,... tạo thành nét độc đáo, đặc sắc riêng của mỗi dân tộc. Tiêu biểu như: Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam (là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia) và lễ hội Đua bò Bảy Núi (vào dịp Tết Sen Dolta của người Khmer nam bộ) được cộng đồng cư dân hưởng ứng mạnh mẽ, tạo nên nét đẹp văn hóa và là điểm du lịch nổi tiếng trong khu vực và cả nước. Đặc biệt, An Giang đang đề nghị công nhận Khu di tích khảo cổ Óc Eo là di sản thế giới. Đây là nguồn tài nguyên văn hóa vô giá, chứa đựng những giá trị tốt đẹp của các dân tộc trên vùng đất An Giang nói riêng và nam bộ nói chung.

Tính hấp dẫn của văn hóa tại An Giang còn được kết tinh trong những ngành nghề, làng nghề truyền thống như: "lụa lãnh Mỹ A" (Tân Châu), dệt chiếu, dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc Chăm; làng nghề mộc (Chợ Thủ - Chợ Mới) nổi tiếng với bề dày lịch sử hơn 200 năm.

Bên cạnh đó, An Giang còn chú trọng khai thác, phát huy nhân tố con người trong phát triển văn hóa, xem đây là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội. Cùng với những đức tính cao đẹp của dân tộc ta, người dân An Giang với lòng nhân ái, trọng đạo nghĩa; chân chất, giản dị trong ứng xử và cuộc sống... đã tạo nên ý thức cộng đồng, gắn kết giữa cá nhân - gia đình - xã hội thành một khối đoàn kết, một sức mạnh nội sinh quan trọng trong suốt quá trình hội nhập và phát triển.

An Giang luôn xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, là động lực, mục tiêu của phát triển; phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định biên giới. Trong những năm qua, An Giang đã tích cực triển khai quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, đồng thời thực hiện một số giải pháp bảo tồn và phát huy thế mạnh, đặc trưng văn hóa An Giang.

Thứ nhất, Đã tập trung trùng tu, bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa; lập kế hoạch trùng tu di tích cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020 và 2021-2025; đề xuất Trung ương hỗ trợ trùng tu các di tích cấp quốc gia. Đặc biệt, nhân dân đã đóng góp kinh phí cùng với nhà nước trùng tu 69 đình làng, nhằm bảo tồn, gìn giữ các thiết chế văn hóa truyền thống làng xã của địa phương.

Thứ hai, An Giang tăng cường bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, nhất là di sản văn hóa và văn hóa truyền thống các dân tộc, thông qua nghiên cứu, đề nghị xếp hạng di tích, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và thế giới; tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc Chăm, Khmer hàng năm; chú trọng quản lý, tổ chức lễ hội trang trọng, tiết kiệm, phù hợp thuần phong mỹ tục. Một số lễ hội lớn như: Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, Lễ hội Kỳ Yên đình Thoại Ngọc Hầu, lễ giỗ Đức Quản cơ Trần Văn Thành… được tổ chức chu đáo, quy mô, trang trọng; phần hội diễn ra phong phú, hấp dẫn, tạo được sức lan toả, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống.

Thứ ba, Để phát huy nguồn lực văn hóa, An Giang đẩy mạnh hợp tác quốc tế thông qua các hoạt động văn hóa đối ngoại, kết hợp tổ chức các sự kiện văn hóa; tham gia giao lưu nghệ thuật, triển lãm thương mại, văn hóa - du lịch trong nước và quốc tế. Đặc biệt, An Giang đẩy mạnh phong trào văn hóa - văn nghệ vùng biên giới để cải thiện, phát huy đời sống văn hóa trong đồng bào dân tộc, tăng cường quan hệ hữu nghị với Vương quốc Camphuchia, đồng thời giới thiệu bản sắc văn hóa độc đáo các dân tộc tỉnh An Giang ra thế giới.

Thứ tư, Tận dụng nguồn tài nguyên văn hóa đa dạng với nhiều danh lam thắng cảnh, kiến trúc nghệ thuật, nơi ghi lại dấu ấn, chiến tích hào hùng của dân tộc như: như núi Sam, núi Cấm, Khu di tích Miếu Bà Chúa Xứ, lăng Thoại Ngọc Hầu, Chùa Hang, chùa Tây An, Đồi Tức Dụp, Khu di tích Nhà mồ Ba Chúc... An Giang đẩy mạnh khai thác, phát huy các giá trị di sản văn hóa để quãng bá, thu hút du khách đến địa phương thông qua các tour, tuyến du lịch, tổ chức các lễ hội, góp phần quãng bá các giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc, giải quyết việc làm và phát triển bền vững.

Thứ năm, An Giang đã lập quy hoạch, đề án phát triển dài hạn các loại hình văn hóa, nghệ thuật như: Quy hoạch phát triển ngành văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Đề án bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021… Đồng thời ban hành nhiều quy định, quy chế quản lý di sản văn hóa và tổ chức lễ hội, từng bước đưa hoạt động quản lý và bảo vệ di sản văn hoá đi vào nề nếp.

Trải qua hơn 300 năm hình thành và phát triển vùng đất miền biên viễn, An Giang đang chuẩn bị đón 190 năm thành lập tỉnh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng lòng của nhân dân và trên nền tảng "Phát huy truyền thống văn hóa, con người An Giang - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng", Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang quyết tâm phấn đấu, đoàn kết một lòng, xây dựng quê hương Bác Tôn ngày càng giàu đẹp - văn minh!

Theo Chương trình Hội nghị, chiều ngày 24/11, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo, định hướng; đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Hội nghị tiếp tục nghe những chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp giải pháp của các chuyên gia, nhà quản lý, văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học…

Nguyễn Lam

True
An Giang tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong vì COVID-19TinTrung HiếuAn Giang tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong vì COVID-19/SiteAssets/Tuongniem-tuvong-vicovid-1.jpg
20/11/2021 2:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Tối 19/11, tại chùa Quảng Đức (TP. Long Xuyên), UBMTTQVN tỉnh An Giang phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19. Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng đã đến dự.

 Tuongniem-tuvong-vicovid-2.jpg

Việc tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19 thể hiện sự chia sẻ, động viên của Đảng, Nhà nước, MTTQVN trước những mất mát, đau thương của các gia đình, người thân và lan tỏa tình nhân ái cộng đồng; tưởng niệm đồng bào tử vong và tri ân, biểu dương cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng đã hy sinh trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Qua đó, tiếp tục động viên tinh thần các lực lượng tuyến đầu và nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19; khích lệ tinh thần đại đoàn kết, ý chí quật cường của toàn dân tộc để mỗi người cùng đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đại dịch COVID-19, phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Tuongniem-tuvong-vicovid-1.jpg

Kể từ đầu đợt dịch thứ 4 (từ ngày 15-4 đến 19-11), tỉnh An Giang ghi nhận 20.442 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó, có 255 người tử vong.

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU

False
Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh biểu diễn nghệ thuật trực tuyến “Bản hùng ca trên sóng”TinLê Quang TrạngTrung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh biểu diễn nghệ thuật trực tuyến “Bản hùng ca trên sóng”/SiteAssets/Ban-hungca-trenbien-2.jpg
18/11/2021 8:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021), Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang thực hiện chương trình biểu diễn nghệ thuật trực tuyến mang chủ đề “Bản hùng ca trên sóng”.

Ban-hungca-trenbien-2.jpg

Chương trình sẽ mang đến cho quý khán giả những ca khúc hát về Người lính Hải quân nhân dân Việt Nam và những chiến sĩ huyền thoại trên con tàu không số, vượt trùng dương chi viện cho chiến trường miền Nam trong những ngày kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hào hùng của dân tộc.

Với thời lượng 30 phút, chương trình sẽ được biểu diễn với 6 tác phẩm: Tốp hát múa Tổ quốc gọi tên mình (thơ: Nguyễn Phan Quế Mai, nhạc: Đinh Trung Cẩn, biên đạo: Hoài Phúc, biểu diễn: Hoàng Thống cùng nhóm hát múa), đơn ca nữ Bà mẹ Gạc Ma (nhạc: Phạm Minh Tuấn, biên đạo: Bảo Trân, biểu diễn: Anh Thư, minh họa: Hữu Trọng - Bảo Trân), tốp ca nam và Acoutic: Lính đảo đợi mưa (thơ: Trần Đăng Khoa, nhạc: Quỳnh Hợp, biên đạo: Trần Bình, biểu diễn: tập thể nam và ban nhạc Acoutic, múa Con tàu huyền thoại (biên đạo: Bảo Trân, biểu diễn:Tốp múa nam), đơn ca nam Nơi đảo xa (nhạc: Nguyễn Thế Song, biểu diễn: Phước Tính), tốp hát múa: Từ biên giới an giang hát về biển đảo (nhạc: Trương Bá Trạng, biên đạo: Thành Công, biểu diễn: Tập thể nam nữ).

Trong suốt quá trình luyện tập và ghi hình, những người làm chương trình đều chấp hành nghiêm các thông báo của địa phương cũng như những khuyến cáo của ngành y tế về an toàn trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ban-hungca-trenbien-1.jpg

Chương trình sẽ được phát vào lúc 19h30, ngày 18/11/2021, trên trang Facebook Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang. Ban Tổ chức hy vọng chương trình sẽ là lời cảm tạ, tri ân ý nghĩa và thiết thực hướng đến những đồng bào chiến sĩ của đoàn tàu không số đã hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc; đồng thời chương trình cũng là lời động viên khích lệ tinh thần đến những người chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió, đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo của non sông.

Lê Quang Trạng

FalseVăn hoá
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóaBài viếtTrường GiangTư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa/SiteAssets/Vanhoa-tt-HoChiMinh-3.jpg
16/11/2021 3:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Chủ tịch Hồ Chí Minh được thế giới vinh danh là Nhà văn hóa kiệt xuất. Tư tưởng của Người là kho tàng lý luận toàn diện, sâu sắc về cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tới cách mạng xã hội chủ nghĩa, trong đó Người đánh giá rất cao vai trò quan trọng của văn hóa.

Vanhoa-tt-HoChiMinh-2.jpg

Văn hóa là một lĩnh vực rất rộng, vô cùng phong phú và đa dạng, thấm sâu trong toàn xã hội và đời sống con người, vì thế có rất nhiều định nghĩa, cách hiểu khác nhau về văn hóa. Riêng phần mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu định nghĩa giản dị mà sâu sắc về văn hóa: "Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữa viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về ăn, mặc, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn".

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Phải đem văn hóa lãnh đạo quốc dân để thực hiện độc lập, tự cường, tự chủ". Người nhấn mạnh: "Trong công cuộc kiến thiết nước nhà có bốn vấn đề cùng phải chú ý đến, cùng phải coi trọng ngang nhau: Chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa". Tư tưởng của Người một mặt nhấn mạnh vai trò quan trọng của văn hóa, ngang với các lĩnh vực trọng yếu khác, mặt khác phê phán quan niệm coi nhẹ công tác văn hóa, không thấy vai trò nền tảng, vai trò sáng tạo, dẫn dắt của văn hóa.

Vanhoa-tt-HoChiMinh-1.jpg

Hồ Chí Minh khẳng định "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" và muốn như thế, mỗi cán bộ, đảng viên ở các cấp, các ngành phải là tấm gương để mọi người noi theo: "Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước".

Người nêu quan điểm "Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận", "Văn hóa, nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác, không thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế và chính trị", cần đoàn kết tập hợp đội ngũ trí thức, những nhà văn hóa và toàn quân, toàn dân phấn đấu cho sự nghiệp "phò chính, trừ tà", góp phần quan trọng vào việc nhân đạo hóa con người, cổ vũ con người vươn tới chân, thiện, mỹ. Văn hóa phải "gắn liền với lao động, sản xuất, văn hóa xa đời sống, xa lao động là văn hóa suông". Người đề ra chủ trương diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, khơi dậy phong trào bình dân học vụ, bổ túc văn hóa để dồn sức xóa nạn mù chữ, nâng cao dân trí. Hồ Chí Minh khẳng định: "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu". Văn hóa phải thấu hiểu và đi sâu vào đời sống, "bày tỏ được cái tinh thần anh dũng và kiên quyết của quân và dân ta, đồng thời để giúp phát triển và nâng cao tinh thần ấy". Hồ Chí Minh cho rằng: "Để phục vụ sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa thì văn hóa phải xã hội chủ nghĩa về nội dung và dân tộc về hình thức". Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Dân tộc bị áp bức, thì văn nghệ cũng mất tự do. Văn nghệ muốn tự do thì phải tham gia cách mạng".

Vanhoa-tt-HoChiMinh-3.jpg

Hồ Chí Minh nêu một yêu cầu cơ bản: "Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải có con người xã hội chủ nghĩa; muốn có con người xã hội chủ nghĩa phải có tư tưởng xã hội chủ nghĩa, muốn có tư tưởng xã hội chủ nghĩa phải gột rửa tư tưởng cá nhân chủ nghĩa", vì theo Người, chủ nghĩa cá nhân là nguyên nhân đẻ ra các căn bệnh làm hại đến sự phát triển đất nước… Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao vai trò sáng tạo văn hóa, nghệ thuật của nhân dân và coi những sáng tác của nhân dân như "những viên ngọc quý". Người cũng thường căn dặn những người làm công tác văn hóa, nghệ thuật phải đi sâu vào thực tế cuộc sống, hiểu được tâm tư tình cảm, nguyện vọng, thị hiếu... của nhân dân để từ đó các sáng tác của mình phục vụ được nhân dân một cách tốt nhất. Tư tưởng đó của Người thể hiện quan điểm vì con người, coi con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Vanhoa-tt-HoChiMinh-4.jpg

Suốt hơn 90 năm qua, tư tưởng chiến lược của Người đã được quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả. Trong suốt quá trình đó, cùng với biến đổi, phát triển của thực tiễn và tư duy, các quan điểm, đường lối về văn hóa của Đảng được kế thừa, bổ sung và phát triển. Trải qua các giai đoạn cách mạng và các kỳ Đại hội, trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, Đảng ta không ngừng kế thừa và phát triển các chủ trương, đường lối, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam từng bước trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước. Mặt khác, chúng ta cũng kiên quyết xóa bỏ những hủ tục, tàn dư, những sản phẩm văn hóa độc hại từ bên ngoài. Đặc biệt, để văn hóa tăng thêm sức mạnh dân tộc, góp phần bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thì mỗi người dân chúng ta cần phải giữ gìn nền văn hóa Việt Nam luôn tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc./.

Trường Giang

False
Công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh Cầu sắt Vĩnh Thông (huyện Tri Tôn)TinChâu PhongCông nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh Cầu sắt Vĩnh Thông (huyện Tri Tôn)/SiteAssets/Cau-sat-vinh-thong-ditichcaptinh-2.jpg
14/11/2021 6:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Ngày 14/11, UBND huyện Tri Tôn tổ chức công bố Quyết định của UBND tỉnh An Giang công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh địa điểm chiến thắng Cầu sắt Vĩnh Thông. Đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cùng lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tri Tôn và chính quyền địa phương thị trấn Ba Chúc và xã Lạc Quới đến dự.

 

Cầu sắt Vĩnh Thông nằm trên Hương lộ 955B nối liền Ba Chúc với Tịnh Biên. Đây là đoạn đường quan trọng phục vụ cho hoạt động quân sự từ Châu Đốc vào núi Dài. Tại đây từ ngày 03 đến ngày 10/6/1949, quân và dân ta đã tiến hành 3 trận tập kích oanh liệt tiêu diệt gần 300 tên lính, thu trên 200 súng các loại… giành thắng lợi vẻ vang trước binh đoàn quân Âu, Phi của thực dân Pháp, tạo nên chiến thắng vang dội, oai hùng đi vào lịch sử. Bẻ gãy âm mưu của địch lấn chiếm vùng Bảy Núi và khóa cửa giao thông qua lại biên giới. Thắng lợi này đã trở thành niềm tự hào của quân dân An Giang nói chung, quân dân Bảy Núi, Tri Tôn nói riêng trong kháng chiến chống thực dân Pháp.  

 Cau-sat-vinh-thong-ditichcaptinh-2.jpg

Năm 2019 nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Cầu sắt Vĩnh Thông, UBND huyện cho xây dựng trùng tu di tích với tổng diện tích trên 280 m2, kinh phí  400 triệu đồng, qua đó làm hồ sơ thủ tục trình UBND tỉnh công nhận di tích cấp tỉnh.

Tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm đề nghị UBND xã Lạc Quới kết hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện thực hiện các giải pháp nâng tầm di tích, thường xuyên giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ sau. Mong muốn các địa phương tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tuyên truyền cho thế hệ sau tiếp bước cha anh, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, xây dựng và phát triển quê hương Tri Tôn.


Châu Phong

True
Quảng bá văn hóa - ẩm thực Việt Nam tại Venezuela TinH.TQuảng bá văn hóa - ẩm thực Việt Nam tại Venezuela /SiteAssets/Quangba-VHVN-b.jpg
09/11/2021 11:00 SANoĐã ban hành

​(TUAG)- Chương trình Gala Văn hóa - Ẩm thực Việt Nam tại Nhà hát Simón Bolívar là cơ hội để Việt Nam giới thiệu với người dân Venezuela và bạn bè quốc tế về bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử; đồng thời là minh chứng thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai đất nước.

Trong khuôn khổ các hoạt động ngoại giao văn hóa tại Hội chợ Sách Quốc tế Venezuela lần thứ 17 (FILVEN 2021) và nhân kỷ niệm 32 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Venezuela (18/12/1989-18/12/2021), Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã tổ chức chương trình Gala Văn hóa – Ẩm thực Việt Nam tại Nhà hát Simón Bolívar.

Quangba-VHVN-a.jpg

Đại sứ Lê Viết Duyên phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Venezuela)

Tham dự sự kiện có: Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Lê Viết Duyên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Venezuela Mary Pemjean, cùng đại diện Bộ Ngoại giao Venezuela, các Đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao tại Venezuela, cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela và đông đảo bạn bè nước sở tại.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Lê Viết Duyên cho biết, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, thiên tai và bất ổn toàn cầu, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội. Việt Nam đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, với nền kinh tế phát triển bền vững, đa dạng, cùng các chính sách thông thoáng. Trong năm 2021, Việt Nam đã đảm nhận tốt vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, tiếp tục đẩy mạnh hội nhập về mọi mặt với khu vực và thế giới.

Điểm lại những thành tựu nổi bật trong mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Venezuela trong suốt 32 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại sứ Lê Viết Duyên khẳng định, lập trường của Việt Nam luôn ủng hộ, sát cánh cùng Venezuela trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đại sứ Lê Viết Duyên tin tưởng rằng, quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển của hai khu vực và thế giới.

Quangba-VHVN-b.jpg

Một tiết mục được biểu diễn tại chương trình (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Venezuela)

Nhấn mạnh về ý nghĩa của chương trình Gala Văn hóa - Ẩm thực Việt Nam được tổ chức tại Hội chợ Sách Quốc tế Venezuela lần thứ 17, Đại sứ Lê Viết Duyên cho rằng, đây là cơ hội để Việt Nam giới thiệu với người dân Venezuela và bạn bè quốc tế về bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử với các tác phẩm, vật phẩm văn hóa. Chương trình còn là minh chứng thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai đất nước thông qua các điệu múa, bài hát về Việt Nam do các nghệ sỹ Venezuela trình diễn và cả các món ăn truyền thống đậm đà bản sắc do Espacio Viet Nam - nhà hàng Việt Nam đầu tiên tại Caracas thực hiện.

Tiếp nối sự kiện là chương trình biểu diễn nghệ thuật, bao gồm các bản hòa tấu dàn nhạc và bài hát về Việt Nam, do nghệ sỹ Ali Primera và dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Simón Bolívar biểu diễn. Các tiết mục múa nón, múa cờ, múa sạp, trình diễn trang phục truyền thống áo dài do các nghệ sỹ Venezuela thể hiện cũng để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Chương trình nghệ thuật đã thể hiện sự hòa quyện giữa các bản nhạc, bài hát, điệu múa, trang phục với con người Việt Nam và Venezuela./.

MT (theo ĐSQ Việt Nam tại Venezuela)

FalseVăn hoá
Triển lãm ảnh chủ đề “An Giang với công tác phòng, chống dịch COVID-19”TinLê Quang TrạngTriển lãm ảnh chủ đề “An Giang với công tác phòng, chống dịch COVID-19”/SiteAssets/Trienlamanh-pcd-covi-2.jpg
03/11/2021 3:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Thực hiện tinh thần đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 song song với phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh - Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố Long Xuyên thực hiện cuộc triển lãm ảnh mang chủ đề “An Giang với công tác phòng, chống dịch COVID-19”.

Trienlamanh-pcd-covi-1.jpg 

Với 120 bức ảnh của các hội viên của câu lạc bộ Nhiếp ảnh, triển lãm mang đến cho người xem những khoảnh khắc các tập thể, cá nhân có nghĩa cử, hành động đẹp, thiết thực và ý nghĩa; những chiến sĩ trên tuyến đầu, những tấm gương điển hình lan tỏa tình yêu thương, chia sẻ khó khăn; chung tay góp sức tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên khắp các mặt trận trong địa bàn tỉnh nhà.

 Trienlamanh-pcd-covi-2.jpg

Triển lãm được tổ chức với mục đích tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng, nhà nước: “chống dịch như chống giặc”, “kiên quyết thực hiện mục tiêu kép phòng, chống dịch hiệu quả đồng thời phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe Nhân dân”. Đồng thời phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, cổ vũ, động viên Nhân dân, các ngành, các tổ chức cùng vượt qua khó khăn, thánh thức, cùng đồng lòng, chung sức, quyết tâm vượt qua đại dịch COVID-19, khôi phục và duy trì phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang.

Triển lãm sẽ kéo dài từ ngày 03/11 đến hết ngày 09/11/2021 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên).

 Lê Quang Trạng

FalseVăn hoá
An Giang đoạt giải Nhất và giải Ba - Giải thưởng Mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2021 tại tỉnh Cà MauTinTrần TâmAn Giang đoạt giải Nhất và giải Ba - Giải thưởng Mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2021 tại tỉnh Cà Mau/SiteAssets/Mythuatag-datgiai-a.jpg
01/11/2021 9:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Giải thưởng Mỹ thuật khu vực VIII (Đồng bằng sông Cửu Long) được tổ chức hằng năm để tìm tòi, phát hiện những tác phẩm sáng tạo về hình thức, ngôn ngữ, chất liệu mang bản sắc riêng, có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật trên tinh thần phát huy truyền thống Mỹ thuật dân tộc.

Giải thưởng Mỹ thuật khu vực VIII lần thứ 26 năm 2021 do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau đăng cai tổ chức. Sau hơn 7 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 214 tác phẩm của 174 tác giả ở 13 tỉnh, thành trong khu vực gửi tác phẩm tham dự.

 Mythuatag-datgiai-a.jpg

Tác phẩm “Đường chân trời” (Chất liệu: Sơn phun; kích thước: 100cm x 120cm) của tác giả Hình Tiến Thịnh đạt giải Nhất

Năm nay, tỉnh An Giang có 19 tác giả với 25 tác phẩm tham gia xét giải. Trong đó, 14 tác giả là hội viên Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh An Giang (03 hội viên Trung ương và 11 hội viên địa phương) và 05 tác giả tự do. Kết quả, đoạt 01 giải Nhất, 01 giải Ba, 01 giải Khuyến khích và có 13 tác phẩm trong danh sách triển lãm.

Mythuatag-datgiai-b.jpg

Tác phẩm “Tôi đã thấy” (Chất liệu: Acrylic; kích thước: 60cm x 130cm) của tác giả Võ Tuấn đạt giải Ba

Theo kết quả chấm chọn của Hội đồng nghệ thuật Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực VIII - ĐBSCL lần thứ 26 năm 2021 được công bố ngày 29/10/2021, Hội đồng nghệ thuật đã chọn ra 19 tác phẩm để trao giải cho hội viên Trung ương và hội viên địa phương. Đồng thời, Hội đồng nghệ thuật cũng đã chọn 118 tác phẩm triển lãm.

Trần Thanh Tâm

FalseVăn hoá
Tác giả Cao Lê Hồng Rạng (An Giang) đoạt giải Nhì cuộc thi thơ Haiku Việt - Hà Nội lần ITinLâm Long HồTác giả Cao Lê Hồng Rạng (An Giang) đoạt giải Nhì cuộc thi thơ Haiku Việt - Hà Nội lần I/SiteAssets/Tacgiaag-Rang-haku.jpg
01/11/2021 8:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Thông tin từ Ban Tổ chức cuộc thi cho biết tác giả Cao Lê Hồng Rạng ở An Giang đã đoạt giải Nhì trong cuộc thi sáng tác thơ Haiku Việt - Hà Nội lần I do Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP Hà Nội bảo trợ tổ chức.

Tacgiaag-Rang-haku.jpg
Tác giả Cao Lê Hồng Rạng đã đoạt giải Nhì trong cuộc thi sáng tác thơ Haiku Việt - Hà Nội lần I

Ban Tổ chức đã nhận được 176 chùm thơ (mỗi chùm 5 bài - tổng cộng là 880 bài) của 176 tác giả gởi đến từ 50 tỉnh thành trên toàn quốc, và người Việt ở nước ngoài. Sau khi chấm và chọn ra 100 bài Haiku vào chung khảo, Ban Tổ chức đã quyết định trao 16 giải trong đó có 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 06 giải Ba và 07 giải Tư.

“CLB Haiku Việt - Hà Nội - dù là lần đầu tổ chức, nhưng BGK là những cây bút uy tín, từng trải, có kinh nghiệm trên văn, thi đàn cả nước, nên chúng ta không lo có ai đó bị bỏ quên. Tôn vinh thơ hay là nhiệm vụ của chúng tôi, nhất là thơ Haiku, thể thơ được du nhập từ Nhật Bản. Thơ Haiku không mới, nhưng khó tiếp cận. Đó là điều ai cũng biết, vì thế nó rất cần được giới thiệu rộng rãi cho người yêu thơ Việt Nam. Thực tế thì thơ Haiku đã có mặt trên khắp thế giới, do sự cô đọng, sâu sắc của nó. Vì thế, cuộc thi thơ lần này diễn ra là để hướng đến tương lai, đất nước chúng ta sẽ có nhiều cây bút tài hoa xuất hiện. Chúng tôi rất vui mừng đón nhận, nhiều cây bút chuyên và không chuyên trên cả nước và người Việt nước ngoài cùng tham gia. Trong đó, có những bài thơ xuất sắc đáng gọi là hạt ngọc, nhưng cũng có nhiều hạt sạn là điều không tránh khỏi. Nhìn chung, các tác giả tham dự cuộc thi đều đi đúng chủ đề: “Việt Nam đất nước - con người” mà BTC đã đề ra. Điều thú vị trong cuộc thi này, là chúng ta được chiêm ngưỡng cuộc trưng bày muôn sắc điệu haiku. Thơ gắn liền với cuộc sống hiện đại, thông qua đó nói lên tư duy của người Việt về nhiều vấn đề nhạy cảm, lớn lao như bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật, núi non, đồng ruộng, cây cỏ, làng quê vv… một cách nhẹ nhàng mà không kém phần sâu sắc. Nhất là tính hoài cổ, lòng nhân ái, bao dung, tình thương yêu vô bờ bến đối với nghĩa đồng bào cao cả, nhân văn, được thể hiện qua nghệ thuật ngôn từ hết sức kiệm cần, và tiết chế của thể thơ được mệnh danh là “nhỏ bé nhất thế giới” này!” - Ban Chủ nhiệm CLB Haiku Việt - Hà Nội nhận xét về cuộc thi.

Cũng theo Ban Chủ nhiệm CLB Haiku Việt - Hà Nội: “Tác giả Cao Lê Hồng Rạng có hai bài thơ xuất sắc, khi cây mạ ngẩng đầu lên trong gió may, cũng là lúc lưng cha còng xuống như bóng chiều tà. Đó là cặp đối xứng, làm bật lên ý thơ khác lạ, nói về người cha trong cảnh “gà trống nuôi con”, thật xót xa và đáng trân trọng…

Cây mạ ngẩng đầu

lưng cha còng thấp

bóng chiều

Để vượt qua nhiều khổ ải trong đời, nhiều khi chỉ cần nhìn một chiếc lá rơi, và cách nó rơi nhẹ tênh trên quyển kinh Phật, khiến lòng ta cũng theo đó mà bỏ rơi phiền não.

Lá rơi

trên kinh Phật

nhẹ tênh”.

Lâm Long Hồ

False
Tỉnh Đoàn An Giang tổ chức Tọa đàm xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúcTinThanh TiềnTỉnh Đoàn An Giang tổ chức Tọa đàm xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc/SiteAssets/Tinhdoan-toadam-giadinhtre-2.jpg
29/10/2021 3:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 29/10, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Ban Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Tọa đàm xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh với chủ đề “Bình đẳng giới - Hạnh phúc của mỗi gia đình” và tuyên dương gia đình trẻ ấm no, hạnh phúc năm 2021.

Tinhdoan-toadam-giadinhtre-1.jpg

Đến tham dự có đồng chí Lê Khánh Hội - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Võ Thị Thủy Tiên - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn; đồng chí Nguyễn Thị Bảo Trân - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; đồng chí Nguyễn Thị Phương Linh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn Tỉnh Đoàn, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tại điểm cầu cấp tỉnh và các điểm cầu cấp huyện; đặc biệt là sự có mặt của 12 gương gia đình trẻ tiêu biểu được tuyên dương.

“Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc”. Gia đình - hai tiếng thiêng liêng trong trái tim mỗi con người, là chốn bình yên và an toàn nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Gia đình chính là nơi đầu tiên hình thành và nuôi dưỡng nhân cách của con người. Chỉ có ở gia đình, con người mới có thể cảm nhận được tình yêu thương và sự bao dung vô bờ bến. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”. Một gia đình hạnh phúc, hòa thuận sẽ tác động tới cộng đồng, thúc đẩy xã hội vận động tạo ra sự biến đổi và phát triển. Gia đình hạnh phúc bền vững không chỉ có sự “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh” mà còn là nơi hội tụ tổng thể những nét đẹp văn hóa của mỗi gia đình, cộng đồng và xã hội.

Tinhdoan-toadam-giadinhtre-2.jpg

Tại buổi tọa đàm, đại biểu được nghe 03 diễn giả khách mời: Đồng chí Nguyễn Thị Phương Linh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; đồng chí Lê Hoàng Ân - Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Y tế An Giang; đồng chí Nguyễn Kim Thành - Chính trị viên, Phó Bí thư Liên Chi đoàn 512, Đoàn cơ sở Trung Đoàn 892, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chia sẻ những câu chuyện để giữ lửa hạnh phúc gia đình, những vấn đề về bình đẳng giới, cách để duy trì gắn kết bền chặt trong một đại gia đình và xây dựng gia đình đạt chuẩn “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”.

Tinhdoan-toadam-giadinhtre-3.jpg

Phát biểu tại buổi tọa đàm và tuyên dương gia đình trẻ no ấm, hạnh phúc, đồng chí Võ Thị Thủy Tiên - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn: “Biểu dương các cơ sở Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã có việc làm tích cực, hưởng ứng các phong trào thi đua hiệu quả, góp phần xây dựng gia đình trẻ no ấm, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh”. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở tỉnh ta nói riêng và cả nước nói chung, nhiều cán bộ, đoàn viên, thanh niên, bác sĩ, chiến sĩ trẻ đã không quản ngại gian khổ, hiểm nguy đi vào tâm dịch. Chính gia đình đã luôn là điểm tựa, niềm tin, động viên họ vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều gia đình quyên góp ủng hộ vật chất, tinh thần, gương mẫu, động viên người thân chấp hành tốt chủ trương, chung sức cùng Đảng và Nhà nước chung tay cùng phòng, chống dịch bệnh.

Mong muốn rằng, thời gian tới mỗi gia đình chúng ta không ngừng phấn đấu vươn lên, mỗi đoàn viên, thanh niên hãy thể hiện cao nhất trách nhiệm công dân, trách nhiệm, tình cảm với người thân trong gia đình tiếp tục vun đắp, xây dựng gia đình thực sự là tổ ấm nhân lên những niềm vui, hạnh phúc, nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách, niềm tự hào, khát vọng cống hiến, trao truyền những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc, là nguồn lực quan trọng góp phần phát triển quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tinhdoan-toadam-giadinhtre-4.jpg

Nhân dịp này nhằm biểu dương tôn vinh những gia đình trẻ điển hình, tiêu biểu; xây dựng và lan tỏa các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Đồng thời, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình đối với sự phát triển của xã hội; phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tuyên dương 12 gia đình trẻ tiêu biểu trong việc xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh năm 2021./.

Thanh Tiền

False
Chương trình giao lưu nghệ thuật trực tuyến chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2021)TinLê Quang TrạngChương trình giao lưu nghệ thuật trực tuyến chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2021)/SiteAssets/VHNT-mungngay-2010.jpg
20/10/2021 4:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Hòa trong không khí phấn khởi, tươi vui chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021) và 11 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2021), Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang phối hợp với Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp thực hiện chương trình giao lưu nghệ thuật trực tuyến với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc.

VHNT-mungngay-2010.jpg

Với thời lượng 45 phút, chương trình giao lưu nghệ thuật sẽ mang đến cho quý khán giả 8 tiết mục văn nghệ bao gồm: Ca múa Hai Bà Trưng (nhạc và lời: Ngô Nguyễn Trần, Tâm Thơ, biên đạo múa: Đức Quang, biểu diễn: Tập thể diễn viên TTVHNT tỉnh An Giang), đơn ca nữ: Lên ngàn (nhạc và lời: Hoàng Việt, biểu diễn: Anh Thư), tốp ca nữ: Cô gái mở đường (nhạc và lời: Xuân Giao, dàn dựng: Bảo Trân, biểu diễn: Tốp nữ TTVHNT An Giang), ca múa: Hát về phụ nữ Việt Nam (nhạc và lời: Kiều Tấn Minh, biểu diễn: Tập thể diễn viên TTVHNT Đồng Tháp), đơn ca thiếu nhi: Mẹ yêu ơi (nhạc và lời: Quách Beem, biên đạo múa: Ý Nhi, biểu diễn: Hữu Đức cùng tốp múa thiếu nhi minh họa), liên khúc hát múa lý: Quê hương tình mẹ (tác giả: Hùng Dân, biểu diễn: Trí Dũng, Huyền Trân, Nguyễn Sơn, Kim Phượng cùng nhóm múa TTVHNT Đồng Tháp), tam ca nam: Tự hào người phụ nữ Việt Nam (nhạc và lời: Nguyên Jenda, dàn dựng: Hoài Phúc, biểu diễn: Hoàng Thống, Anh Vũ, Tuấn Kiệt cùng sự minh họa của Ngọc Hòa và tốp nam), ca múa: Ngày mới trên quê hương An Giang (nhạc và lời: Nguyễn Đức Trung, biên đạo múa: Thành Công, biểu diễn: Tập thể diễn viên TTVHNT An Giang).

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chương trình giao lưu nghệ thuật sẽ được ghi hình và phát trực tuyến trên trang Fanpage Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang vào lúc 19 giờ 30 phút, ngày 20/10/2021.

Trong suốt quá trình luyện tập và ghi hình, những người làm chương trình đều chấp hành nghiêm châm thiết thực, hiệu quả và đảm bảo các thông báo của địa phương cũng như những khuyến cáo của ngành y tế về an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.

Thông qua đó chương trình lần này, Ban Tổ chức mong muốn góp phần nâng cao nhận thức trong quần chúng nhân dân về lịch sử truyền thống Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của phụ nữ qua các thời kỳ; phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, tinh thần sáng tạo của phụ nữ trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Lê Quang Trạng

False
Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam Châu Đốc - An Giang TinHội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam Châu Đốc - An Giang /SiteAssets/Hoithao-giatri-lehoivh-viaba-2.jpg
16/10/2021 2:00 CHNoĐã ban hành
(TUAG)- Sáng ngày 16/10, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp UBND tỉnh An Giang, UBND thành phố Châu Đốc tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến về "Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam Châu Đốc - An Giang". Tham dự Hội thảo tại đầu cầu trực tuyến ở Châu Đốc có ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố.
Tại Hội thảo các nhà quản lý, nhà khoa học cùng thảo luận, đưa ra các ý kiến, những định hướng, giải pháp hữu hiệu cho việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, nhằm bảo vệ và phát huy giá trị Lễ hội trong đời sống đương đại, đảm bảo sức sống của lễ hội, phổ biến những giá trị nhân văn, giá trị đạo đức giáo huấn cho thế hệ mai sau. Đồng thời, nâng cao nhận thức, lòng tự hào của cộng đồng người dân, ý thức trách nhiệm của các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ trong việc gìn giữ các giá trị văn hóa của Lễ hội, từng bước phát huy giá trị của lễ hội để trở thành một sản phẩm văn hóa đặc trưng trong đời sống của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh An Giang và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Thông qua Hội thảo các nhà quản lý văn hóa cùng các nhà khoa học đều đánh giá cao giá trị độc đáo của Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, khẳng định vị trí quan trọng của Lễ hội trong đời sống tâm linh, tín ngưỡng của người Việt, khẳng định tính khả thi hồ sơ khoa học Di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam trình UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại./.
Phước Hậu, Thành Thái
False
An Giang đạt Huy chương Đồng Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 36 năm 2021TinNguyễn HảoAn Giang đạt Huy chương Đồng Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 36 năm 2021/SiteAssets/AG-datgiai-anh-DBSCL-b.jpg
15/10/2021 4:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Phát động từ tháng 08/2021, Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 36 năm 2021 đã thu hút trên 340 tác giả với 2.272 tác phẩm đến từ 13 tỉnh, thành phố của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, tỉnh An Giang có 40 tác giả với hơn 250 tác phẩm tham gia dự thi.

 AG-datgiai-anh-DBSCL-a.jpg

Ngày 15/10, theo kết quả từ Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 36 năm 2021 (tại trang web http://dbscl.lienhoananhkhuvuc.vn/), các tác giả, tác phẩm tỉnh An Giang đã đạt 01 Huy chương Đồng, 01 giải Khuyến khích cùng nhiều tác phẩm được xét chọn triển lãm tại Liên hoan ảnh.

 AG-datgiai-anh-DBSCL-b.jpg

Tác phẩm giành HCĐ "Tia sáng công nghiệp" của tác giả Trần Thanh Sĩ (ảnh chụp từ web)

Cụ thể, tác phẩm "Tia sáng công nghiệp" của tác giả Trần Thanh Sĩ (An Giang) đạt Huy chương Đồng (thể loại ảnh màu); tác giả Thái Vĩnh Phú (An Giang) giành 01 giải Khuyến khích với tác phẩm "Mùa nước nổi" (thể loại ảnh màu).

AG-datgiai-anh-DBSCL-c.jpg 

Tác phẩm triển lãm "Trên vùng biên giới" của tác giả Nguyễn Hữu Hảo

Đồng thời, nhiều tác giả, tác phẩm khác của An Giang cũng được xét chọn triển lãm ở các thể loại ảnh màu và ảnh đen trắng.

Với chủ đề "Đồng bằng sông Cửu Long Hội nhập và Phát triển", Liên hoan ảnh đã quy tụ nhiều tác phẩm đẹp, chất lượng, sáng tạo và mang tính nhân văn, thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người trong khu vực. Đồng thời quảng bá, giới thiệu các tiềm năng, lợi thế của tỉnh An Giang nói riêng và các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung đến với công chúng, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội, đẩy mạnh du lịch, dịch vụ của các tỉnh trong khu vực.

Lễ tổng kết, trao giải và khai mạc triển lãm ảnh khu vực dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 12/2021./.

Nguyễn Hảo

                                               

False
Ban Dân vận Trung ương thăm Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang.TinThanh PhongBan Dân vận Trung ương thăm Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang./SiteAssets/Tham-hoigiao-TCbdvtw-2.jpg
15/10/2021 2:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 15/10/2021, Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Cao Hồng Hưng - Phó Vụ Trưởng cơ quan thường trực tại thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đã đến thăm Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo Chăm (Islam) tỉnh An Giang.

 Tham-hoigiao-TCbdvtw-1.jpg

Tham gia cùng đoàn có đồng chí Trương Trung Lập - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Phan Duy Bằng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn và lãnh đạo Ban Dân vận thị xã Tân Châu.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Cao Hồng Hưng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe thành viên Ban đại diện, giáo cả, phó giáo cả các thánh đường và tình hình đời sống của bà con đồng bào Chăm trên địa bàn. Đồng thời gửi tặng phần quà chúc mừng đến Ban đại diện.

 Tham-hoigiao-TCbdvtw-2.jpg

Thay mặt Ban đại diện, ông HJ. Jacky, Trưởng Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh đã thông tin với đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương kết quả hoạt động của Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh khóa IV (Năm 2021) và tình hình đời sống, việc chấp hành phát luật, nhất là những khuyến cáo của chính quyền địa phương, ngành y tế trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của đồng bào dân tộc thiểu số Chăm. Đồng thời tiếp thu và ghi nhận sự quan tâm ưu ái của lãnh đạo Trung ương đã dành cho cộng đồng Islam trong thời qua.

Thanh Phong

False
Ấm áp bếp lửa tình quê hươngTinHuyền ThoạiẤm áp bếp lửa tình quê hương/SiteAssets/TC-beplua-quenha-3.jpg
13/10/2021 4:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Sau chặng đường dài về đến quê nhà an toàn cũng là lúc bà con nhân dân cảm nhận được hương vị ngọt ngào của từ những phần cơm, nước uống của quê nhà đã được chuẩn bị kĩ lưỡng và trao cho bà con để được no lòng.

TC-beplua-quenha-1.jpg 

Bếp lửa rực cháy

Từ ngày đầu tiên thị xã đón người dân đi làm ăn xa tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Long An, Bình Dương, Đồng Nai… về đến thành phố Long Xuyên và được rước về quê, bên cạnh sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) các xã, phường cũng đã tham gia rất tích cực, thành lập các tổ phục vụ nước suối, cà phê, trà đường… và tổ nấu cơm tại Ban trị sự PGHH xã Phú Vĩnh để nấu những phần cơm chay nóng hổi trao tay đến bà con. Ông Võ Văn Mãnh, Ủy viên Ban đại diện PGHH tỉnh An Giang, cho biết thêm: “Thành lập một tổ nấu cơm cho bà con trong khi chờ đợi, ai đói thì có dùng, thành ra trong thời gian qua, làm công tác này rất tốt, cũng như mấy ngày đầu nấu từ 500 suất, qua đợt sau, bà con về hơi giãn cách một ngày nấu 300 suất, 400 suất, hoặc 150 suất phục vụ cho đến ngày hôm nay, Ban trị sự cũng như bà con tín đồ tham gia công tác này rất là tích cực”.

TC-beplua-quenha-2.jpg

Món ăn thơm ngon sẽ trao đến bà con

TC-beplua-quenha-3.jpg

Xào đồ ăn chay cho bà con

Ngay từ sáng sớm, các bà, các cô, các chú và những thanh niên tại địa phương đã có mặt để làm từng công đoạn, người gọt rau củ quả, người làm nước chấm. Bên bếp lửa hồng rực cháy, món ăn được chế biến công phu với nhiều loại rau củ hay sự tỉ mỉ trong nêm nếm gia vị của món xào. Tất cả được đun nấu bằng cái nghĩa, cái tình của người dân quê nhà dành cho bà con xa quê trở về, cô Nguyễn Thị Diễm Thảo, xã Phú Vĩnh nói: “Nấu cho bà con no lòng thì mình vui rồi. Chú Tám với anh Ba cho hay giờ nào là nấu giờ nấy, cũng không có ngại gì mà cực khổ gì hết trơn”, còn anh Nguyễn Văn Bình, xã Phú Vĩnh nhắn gửi: “Chúc bà con ăn ngon miệng, ráng cố gắng vượt qua trận đại dịch này”.

Sau chặng đường dài hàng trăm km, khi bà con người dân về đến quê nhà Tân Châu thường là đã giữa trưa, vả lại mấy ngày qua, do ảnh hưởng của bão, nên mưa càng lúc nặng hạt hơn, mọi người vừa lạnh lại vừa đói. Nhưng khi vừa về đến nơi đã có những phần cơm thơm ngon, nóng hổi chuẩn bị sẵn đã cảm thấy no lòng và ấm áp nơi quê nhà. Ông Võ Văn Mãnh chia sẻ: “Phải giữ gìn sức khỏe mình theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, về thông điệp 5K của Bộ Y tế, đồng thời đó, Ban Trị sự và các xã đều quyết tâm để phục vụ, này là tình quê hương - nghĩa đồng bào. Tôi cũng kêu gọi bà con thực hiện giữ sức khỏe, đặng mình trở lại trạng thái bình thường, để hoạt động kinh tế, phát triển sau này”.

TC-beplua-quenha-4.jpg

Cẩn thận xào rau củ quả

Suốt những ngày qua, bếp cơm vẫn luôn rực lửa, nơi mà bà con tín đồ PGHH đã dành trọn tình yêu thương, sự sẻ chia dành cho người dân trở về với quê hương. Mong sao, mỗi người trong chúng ta hãy trang bị cho mình liều vắc xin an toàn nhất chính là "vắc xin ý thức" trong phòng chống dịch bệnh, để cùng nhau đẩy lùi giặc COVID-19 và sớm mang lại cuộc sống bình thường.

Huyền Thoại

False
An Giang bàn giao tro cốt cho gia đình có người tử vong do dịch COVID-19TinCông MạoAn Giang bàn giao tro cốt cho gia đình có người tử vong do dịch COVID-19/SiteAssets/AG-bangiao-trocot-nguoimatdo-covid-b.jpg
06/10/2021 8:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng 6/10, tại Nhà Quàn khu nghĩa trang tỉnh An Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức lễ tiếp nhận và bàn giao 24 bộ tro cốt người dân tử vong do dịch COVID-19 từ Bộ Tư lệnh Quân khu 9 về tận nhà người thân của họ ở các địa phương trên địa bàn.

AG-bangiao-trocot-nguoimatdo-covid-b.jpg

AG-bangiao-trocot-nguoimatdo-covid-a.jpg

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh An Giang và các gia đình, thân nhân có người thân tử vong do dịch COVID-19, Đại tá Lê Minh Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã gửi lời tri ân và cảm ơn sâu sắc đến Đảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh Quân khu 9 cùng cán bộ, chiến sĩ Tổ công tác Đội K90 (Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 9) đã hỗ trợ, giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân An Giang tiếp nhận, vận chuyển, bàn giao tro cốt của những người con An Giang lao động xa quê bị tử vong do dịch COVID-19 về tới quê nhà một cách trang nghiêm, chu đáo.

Theo Đại tá Lê Minh Quang, đây là việc làm hết sức ý nghĩa, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, nhằm chia sẻ và làm vơi đi phần nào những đau thương, mất mát của thân nhân, gia đình có người bị tử vong do dịch COVID-19.

AG-bangiao-trocot-nguoimatdo-covid-c.jpg

AG-bangiao-trocot-nguoimatdo-covid-d.jpg

Ngay sau lễ tiếp nhận, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang đã tổ chức các đoàn công tác để vận chuyển, bàn giao tro cốt người dân tử vong do dịch COVID-19 về tận nhà cho người thân, gia đình của họ ở các địa phương trong tỉnh.

AG-bangiao-trocot-nguoimatdo-covid-e.jpg

Bên bàn thờ ông H.T.S., ở tổ 18, ấp Bình An 1, xã An Hòa, huyện Châu Thành (An Giang), đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang và chính quyền địa phương đã trang trọng bàn giao tro cốt của ông H.T.S. về an nghỉ bên gia đình và vợ con. 

Thay mặt đoàn công tác, Thượng tá Trần Văn Hiền, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Châu Thành đã chia sẻ nỗi đau mất người thân với gia đình ông H.T.S., mong gia đình sớm vượt qua đau buồn này.

Sau khi được lực lượng quân đội và chính quyền địa phương đưa tro cốt của chồng về tận nhà, bà Lương Thị Hoài Tâm nghẹn ngào nói, hôm nay là tròn 51 ngày mất của chồng, trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, đi lại khó khăn, nhưng Quân đội và chính quyền địa phương đã đón và đưa tro cốt chồng về tận nhà rất chu đáo, trang nghiêm; thật sự gia đình rất xúc động và biết ơn.

AG-bangiao-trocot-nguoimatdo-covid-f.jpg

Theo bà Nguyễn Thị Bảo Trân, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang, trong tổng số 24 bộ tro cốt người dân tử vong do dịch COVID-19 mà tỉnh An Giang tiếp nhận, có 20 bộ tro cốt được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang phối hợp cùng chính quyền địa phương đưa về tận nhà người thân, gia đình; 4 bộ tro cốt còn lại hiện chưa có thân nhân, gia đình nhận nên tạm thời tỉnh An Giang tiếp nhận và liên hệ gửi vào chùa Lan Nhã Kỳ Viên (xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn).

Bên cạnh đó, nhằm kịp thời, chia sẻ với những mất mát to lớn của gia đình, thân nhân của người dân vong do dịch COVID-19, tỉnh An Giang cũng đã hỗ trợ mỗi của người dân vong do dịch COVID-19 một giỏ nhang đèn, bánh, trái cây và 3 triệu đồng tiền mặt, động viên các gia đình sớm vượt qua nỗi mất mát này; qua đó, tạo niềm tin sâu sắc trong nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền  và lực lượng vũ trang trong công tác phòng, chống dịch bệnh./.

Công Mạo

False
Tịnh Biên tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp lễ Sene Dolta đồng bào dân tộc KhmerTinNguyễn HảoTịnh Biên tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp lễ Sene Dolta đồng bào dân tộc Khmer/Imagesnews/2021-10/Chua-Khmer-lesendota-1_Key_04102021110759.jpg
04/10/2021 11:00 SANoĐã ban hành
(TUAG)- Lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc Khmer năm 2021 diễn ra trong 03 ngày chính là 05, 06, 07/10/2021. Đây là một trong 03 lễ lớn của đồng bào Khmer trong năm, sau Tết Chôl Chhnăm Thmây và trước lễ Ok Om Bók, mang ý nghĩa rất lớn về lòng hiếu kính, tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà, cha mẹ và cầu phước cho người thân đã khuất.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COIVD-19 trên địa bàn tỉnh An Giang. Để phục vụ đồng bào dân tộc Khmer đón Lễ Sene Dolta lành mạnh, an toàn, Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc Khmer.


Các chùa Nam tông Khmer trên địa bàn huyện thực hiện tốt các biện pháp giãn cách phòng, chống COVID-19
Theo đó, thực hiện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân và đồng bào dân tộc Khmer nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế và giải pháp 5K bằng song ngữ tiếng Kinh - Khmer trên các phương tiện thông tin, đài truyền thanh, loa di động đến từng khóm, ấp, khu dân cư, phum, sóc, các chùa Nam tông Khmer trên địa bàn; tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và đồng bào dân tộc Khmer chủ yếu ở nhà sum họp bên gia đình, vui lễ lành mạnh, an toàn. Hạn chế tập trung đông người, không ra khỏi nhà khi không cần thiết, hạn chế tổ chức gặp mặt liên hoan để đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.


Bà con Khmer không tụ tập đông người trong mùa lễ Sene Dolta để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh
Đồng thời, UBND các xã, thị trấn phối hợp và phát huy vai trò những người có uy tín, các vị sư sãi, ta-à-cha trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân và đồng bào dân tộc Khmer tuyệt đối không được chủ quan, lơ là và cũng không hoang mang, yên tâm, tin tưởng vào các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của Đảng và Nhà nước; quản lý chặt công tác tạm trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, rà soát, xử lý các trường hợp vi phạm về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn; Phòng Nội vụ và Phòng Dân tộc phối hợp UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra và tham mưu Trung tâm Chỉ huy huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các chùa Nam tông Khmer và khu dân cư, phum, sóc đồng bào dân tộc Khmer./.
Nguyễn Hảo
False
Nhiều tác giả, tác phẩm tỉnh An Giang tham dự Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 36 năm 2021TinNguyễn HảoNhiều tác giả, tác phẩm tỉnh An Giang tham dự Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 36 năm 2021/SiteAssets/Thamgia-thianhnghethuat.jpg
01/10/2021 7:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sáng tác và công bố các tác phẩm VHNT về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới". Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp cùng Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu tổ chức "Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 36 năm 2021".

Thamgia-thianhnghethuat.jpg 

Liên hoan Ảnh nghệ thuật Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là hoạt động chào mừng những ngày lễ lớn, thành tựu của đất nước, của khu vực, tiếp tục thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", duy trì liên kết hoạt động văn học nghệ thuật trong khu vực gồm 13 tỉnh, thành phố: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, tạo điều kiện thuận lợi cho các nghệ sĩ nhiếp ảnh, người yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh ĐBSCL thể hiện tài năng, giới thiệu tác phẩm đến với công chúng.

Với chủ đề "Đồng bằng sông Cửu Long hội nhập và phát triển", bằng các tác phẩm thuộc mọi thể loại nhiếp ảnh như: Phong cảnh, chân dung, sinh hoạt đời thường, tĩnh vật... thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người trong khu vực. Phản ánh những thành tựu kinh tế, khoa học kỹ thuật, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế, những tấm gương điển hình tiên tiến, đề tài xây dựng nông thôn mới và chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại, bảo vệ chủ quyền biên giới - biển đảo quốc gia, "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", những nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Sau thời gian phát động từ tháng 08/2021, theo thông tin từ trang web chính thức của cuộc thi (http://dbscl.lienhoananhkhuvuc.vn/), đã có 2.272 tác phẩm của 339 tác giả đến từ 13 tỉnh/thành của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, tỉnh An Giang có 40 tác giả với hơn 250 tác phẩm tham gia dự thi.

Dự kiến thời gian tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi vào tháng 12/2021. Thông tin về cuộc thi sẽ tiếp tục được công bố trực tiếp từ Website: http://dbscl.lienhoananhkhuvuc.vn

                                                                   Nguyễn Hảo

False
Văn nghệ sĩ An Giang tích cực sáng tác, tuyên truyền, cổ động về phòng, chống dịch bệnh COVID-19TinTrường GiangVăn nghệ sĩ An Giang tích cực sáng tác, tuyên truyền, cổ động về phòng, chống dịch bệnh COVID-19/SiteAssets/Hop-danhgia-cakhuc-pcd-3.jpg
01/10/2021 9:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Chiều 30/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp thẩm định, góp ý nội dung các ca khúc của văn nghệ sĩ An Giang tuyên truyền, cổ động về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Thái Thúy Xuân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật; Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang; Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật; các phòng thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Hop-danhgia-cakhuc-pcd-1.jpg

Phát biểu tại cuộc họp, Nhạc sĩ Trương Bá Trạng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thông tin: Vừa qua, quán triệt chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở đã chỉ đạo đơn vị trực thuộc vận động, khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ tích cực sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật tuyên truyền, cổ động về đề tài phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Qua thời gian phát động, đã có hàng chục tác phẩm gửi phẩm về Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh để dàn dựng, tổng hợp và gửi về Sở thẩm định bước đầu. Nhạc sĩ Trương Bá Trạng cho biết thêm, hầu hết các tác phẩm có nội dung tốt, đảm bảo về tính nghệ thuật, đa dạng về thể loại, đề tài được xã hội quan tâm.

Hop-danhgia-cakhuc-pcd-4.jpg

Tuy nhiên, Sở chỉ chọn 19 tác phẩm trong số 30 tác phẩm để tập hợp gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị thẩm định. Trong số 19 tác phẩm ca ngợi về sự dấn thân, hy sinh, vất vả của lực lượng tuyến đầu chống dịch, trong đó có 04 tác phẩm ca ngợi về đội ngũ thầy thuốc không quản ngày đêm thực hiện nhiệm vụ cao cả "chữa bệnh, cứu người"; 07 tác phẩm ca ngợi về lực lượng vũ trang và 08 tác phẩm có nội dung tuyên truyền, cổ động toàn dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế; đồng thời khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Chính phủ; Ban Chỉ đạo tỉnh, các ngành, các cấp từ tỉnh đến cơ sở trong cuộc chiến đầy khó khăn, thách thức này.

 Hop-danhgia-cakhuc-pcd-2.jpg

Trao đổi tại cuộc họp, các ý kiến đều biểu thị sự đồng tình, đánh giá cao nội dung các tác phẩm có giá trị về nghệ thuật, đúng định hướng của Đảng. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, thiện chí, các thành viên dự họp đã chỉ ra một số ít tác phẩm có nội dung cần điều chỉnh cho chuẩn xác hơn, đúng định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và phù hợp diễn biến tình hình dịch bệnh hiện nay như: Tên tác phẩm, ngôn ngữ thể hiện... Qua đó, các thành viên mong muốn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành có liên quan tạo điều kiện cho các tác phẩm này được phát hình, phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang để công chúng trong và ngoài tỉnh được thưởng thức, góp phần tuyên truyền, cổ động phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam nói chung và An Giang nói riêng, nhằm cổ vũ, nâng cao sức mạnh tinh thần, giúp nhân dân vượt qua đại dịch COVID-19.

 Hop-danhgia-cakhuc-pcd-3.jpg

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Thúy Xuân ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần nhiệt huyết, đam mê, trách nhiệm của các văn nghệ sĩ tỉnh nhà đã sáng tạo tác phẩm có giá trị về nghệ thuật, tư tưởng, sự mong đợi của công chúng; thống nhất với các ý kiến của các thành viên đã góp ý, đề xuất. Đối với các tác phẩm cần có sự điều chỉnh về nội dung, đồng chí Thái Thúy Xuân đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo đơn vị liên quan có trao đổi, giải thích với tác giả để thông hiểu, tự nguyện chỉnh sửa tác phẩm của mình; thẩm định, hoàn chỉnh tập hợp gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để xem xét, tạo điều kiện theo theo đề nghị.

Tin, ảnh: Trường Giang

TrueVăn hoá
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách huyện Tri Tôn nhân lễ Sen DoltaTinThanh PhongLãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách huyện Tri Tôn nhân lễ Sen Dolta/SiteAssets/Mattran-tham-gdcs-TT-1.jpg
26/09/2021 10:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Ngày 25/9, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp lễ Sen Dolta của đồng bào dân tộc Khmer tại huyện Tri Tôn. Tham gia cùng có lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tri Tôn.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng tặng quà bà Néang Kim Cheng
 

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng tặng quà ông Chau Kim Sêng

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng đã đến thăm, chúc mừng ông Chau Kim Sêng (xã Châu Lăng), bà Néang Kim Cheng (thị trấn Tri Tôn) nhân dịp lễ Dolta và mong muốn trong thời gian tới với uy tín của mình, các vị sẽ tích cực cùng chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động những chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước đến đồng bào Khmer huyện nhà.

Đoàn công tác thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 xã Lương An Trà

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã khảo sát công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đã thực hiện nhiệm vụ tại các chốt trên địa bàn xã Vĩnh Gia và Lương An Trà.

Thanh Phong

True
Trung Thu của hy vọng - cầu chúc bình an và hạnh phúcBài viếtNgọc HânTrung Thu của hy vọng - cầu chúc bình an và hạnh phúc/SiteAssets/Trung-thutet.png
20/09/2021 7:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Tết Trung Thu được biết đến là ngày có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam. Tết Trung Thu năm nay rơi vào thứ ba, ngày 21/9/2021 Dương lịch (15/8/2021 lịch âm).

Trung-thutet.png

Khi nói tới Tết Trung Thu, người Việt Nam vẫn thường nghĩ đây là ngày Tết có nguồn gốc từ Trung Hoa. Chúng ta không thể phủ nhận rằng phong tục vui Tết Trung Thu ở hai nước có nhiều điểm tương đồng, tuy nhiên, điển tích về Tết Trung thu ở nước ta và Trung Quốc có sự khác nhau.

Ngày Tết Trung Thu ở Việt Nam đã có từ rất lâu đời và theo lịch sử ghi chép lại thì đây là dịp mà vua Lý chọn làm ngày tạ ơn thần Rồng. Bởi lẽ theo quan niệm dân gian thì chính nhờ thần Rồng mà vụ mùa của dân chúng được bội thu, mưa thuận gió hòa, cuộc sống được ấm no và hạnh phúc.

Dù đã trải qua hơn 1000 năm nhưng ngày Tết Trung Thu vẫn được dân ta gìn giữ cho đế thời điểm hiện tại. Đây là dịp để gia đình cùng đoàn tụ và cảm nhận hương vị của tình thân, của sự sung túc. Bên mâm ngũ quả cùng những món ăn truyền thống, những thành viên trong gia đình sẽ cùng hàn huyên ôn lại những câu chuyện cũ và trao tay những món quà đầy yêu thương.

Ở Việt Nam, Tết Trung Thu thường được biết đến với một tên gọi phổ biến nữa là Tết Thiếu nhi. Vào ngày này, các em nhỏ sẽ được thưởng thức những "đặc sản" mang đậm màu sắc truyền thống thông qua các hoạt động như: Nhận quà, xem múa lân, rước đèn lồng và phá cỗ,...

Tang-qua-treem-khmer.jpg

Tặng quà cho trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số Khmer ở huyện Tịnh Biên.

Tết trung thu năm nay trong tình hình diễn biến dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Mùa "trăng tròn" năm nay sẽ đặc biệt hơn đối với nhiều em nhỏ khi không có các hoạt động rước đèn ông sao, hoạt động vui chơi... mà thay vào đó gia đình tự tổ chức ở nhà để đảm bảo phòng, chống dịch. Để con trẻ được đón Tết Trung thu trong mùa dịch các bà mẹ tranh thủ mua quà và đồ chơi, dự trữ sẵn nguyên liệu trong tủ lạnh rồi trổ tài nấu nướng để làm những món ăn cho con. Thay vì ra phố mua đèn ông sao, đồ chơi,... như mọi năm, các ông bố hì hụi làm những chiếc đèn ông sao, đèn con cá... Tuy những chiếc đèn ấy không rực rỡ, lộng lẫy bằng những chiếc đèn bày bán sẵn giống mọi năm nhưng nó đã đem lại nụ cười rạng rỡ trên gương mặt trẻ thơ. Đó đây, trong từng ngôi nhà, khu phố, giai điệu rộn rã, vui tươi: “Tết Trung thu rước đèn đi chơi/ Em rước đèn đi khắp phố phường...” vẫn ngân vang trong những ngôi nhà nhỏ giữa đại dịch COVID-19 làm ấm áp lòng người.

Qua mùa Trung thu năm 2021, chúng ta hiểu hơn ý nghĩa của tình thân, của gia đình - những thứ bỗng trở nên mỏng manh và quý giá hơn khi cuộc sống ập tới nhiều biến cố. Có biết bao điều tưởng chừng như đơn giản bỗng trở nên giá trị hơn trong mùa Trung thu đặc biệt này.

Tuy năm nay An Giang không tổ chức "Đêm trăng rằm" như hằng năm, nhưng hoạt động chăm lo Tết Trung thu vẫn được tỉnh thực hiện chu đáo, theo Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Tết Trung thu năm nay, tỉnh chuẩn bị 1.389 phần quà cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn; trẻ em chịu ảnh hưởng dịch bệnh tại cộng đồng và trẻ em tại các khu cách ly y tế tập trung do dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, tặng 252 phần quà bánh Trung thu cho người già ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, Trung tâm Nuôi dưỡng người già và Trẻ mồ côi TP. Long Xuyên và TP. Châu Đốc.

Hãy để những lắng lo của một năm cũ trôi dần vào quá khứ. Chúng ta có quyền tận hưởng Tết Trung thu vui vẻ, ấm áp, tạm quên đi những căng thẳng của dịch bệnh. Trung thu của 2021 là Trung thu của hy vọng - hy vọng rằng năm mới đầy ắp bình an và hạnh phúc, hy vọng vào những giá trị tốt đẹp, hy vọng rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, năm sau chúng ta lại đoàn viên quây quần chúc tụng nhau Trung thu trong một ngày thu gió heo may dìu dịu./.

 Ngọc Hân

False
Hội thi vẽ tranh dành cho học sinh thực hiện Đề án “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam” tỉnh An Giang lần XII-2021 TinLê Quang TrạngHội thi vẽ tranh dành cho học sinh thực hiện Đề án “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam” tỉnh An Giang lần XII-2021 /SiteAssets/Hoithi-ve-hocsinh-1.jpg
18/09/2021 6:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các em thiếu nhi trong tỉnh nhân dịp nghỉ hè; thông qua đó để kịp thời phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu mỹ thuật, tạo nguồn tài năng sáng tạo cho tỉnh nhà. Từ tháng 4/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo phát động Hội thi vẽ tranh dành cho học sinh thực hiện Đề án “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam” tỉnh An Giang lần thứ XII, năm 2021.

Với chủ đề hội thi “Thế giới quanh em”, thông qua tranh vẽ bằng các chất liệu màu sáp, màu chì, màu nước, xé dán… các thí sinh thể hiện góc nhìn đa dạng của cuộc sống bằng sự sáng tạo và năng khiếu của bản thân. Bên cạnh đó, các em có thể bày tỏ những suy nghĩ, tình cảm của mình về quê hương đất nước, gia đình, trường lớp, thầy cô, bạn bè, mọi người xung quanh và ước mơ về một tương lai tốt đẹp không có rác thải, không có vấn nạn bạo lực và xâm hại trẻ em. Đồng thời, phản ánh các hành vi tốt về văn hóa ứng xử trong trường học, gia đình, cộng đồng và môi trường sống (văn hóa giao thông, văn hóa học đường, bảo vệ môi trường); chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19 hay những tấm gương người tốt, việc tốt, những phong cảnh đẹp, nét văn hóa tiêu biểu của An Giang mà các em muốn giới thiệu đến du khách.

Tại vòng thi cấp huyện, toàn tỉnh có hơn 2.000 thí sinh tham dự với hơn 2.000 tranh dự thi. Tại vòng thi cấp tỉnh, Ban Tổ chức đã nhận được 545 tranh của 545 thí sinh đến từ 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Sau thời gian chấm chọn, Ban Tổ chức quyết định trao 132 giải thưởng cấp tỉnh cho 3 nhóm thí sinh, bao gồm: 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 9 giải Ba, 45 giải Khuyến khích và 69 giải Tranh treo. Giải Nhất nhóm A thuộc về em Nguyễn Trương Đăng Khoa (lớp 2A, trường Tiểu học A Long Giang, Chợ Mới), giải Nhất nhóm B thuộc về em Phạm Phương Trang (lớp 3A, trường Tiểu học Lương Thế Vinh, Long Xuyên), giải Nhất nhóm C thuộc về em Nguyễn Trương Thu Bình (lớp 6A4, trường THCS Khánh Bình, An Phú). Sau khi có kết quả của Hội thi, Ban Tổ chức đã tiến hành công bố và triển lãm online các tranh đạt giải cấp tỉnh trên trang Fanpage Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang. Tùy vào tình hình diễn biến của dịch COVID-19, Ban Tổ chức sẽ quyết định hình thức trao giải trong thời gian sắp tới.

Hội thi vẽ tranh dành cho học sinh của tỉnh An Giang là hoạt động truyền thống được tổ chức liên tục từ năm 2007 đến nay, góp phần cụ thể hóa Đề án “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam” giai đoạn 2007- 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phát động. Thông qua hội thi các năm, Ban Tổ chức đã phát hiện được nhiều em có năng khiếu, được các họa sĩ đánh giá cao. Bên cạnh đó, một số tranh đạt giải từ hội thi cấp tỉnh được triển lãm và đạt giải cấp Trung ương.

Lê Quang Trạng

FalseVăn hoá
Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh thực hiện đêm nhạc trực tuyến “Giai điệu nơi tuyến đầu” TinLê Quang TrạngTrung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh thực hiện đêm nhạc trực tuyến “Giai điệu nơi tuyến đầu” /Imagesnews/2021-09/TT-vanhoa-demnhac1_Key_14092021152602.jpg
14/09/2021 4:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Thiết thực gửi “món quà tinh thần” đến các cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đang thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh thực hiện chương trình đêm nhạc trực tuyến mang chủ đề “Giai điệu nơi tuyến đầu”, được phát vào lúc 19 giờ ngày 15/09/2021, trên trang Facebook Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang.

Để những tác phẩm tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 đến được với khán giả trong tình hình hiện nay, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đã tiến hành biên tập, dàn dựng thành chương trình biểu diễn nghệ thuật với những ca khúc của các tác giả là hội viên Câu lạc bộ Sáng tác ca khúc, cùng các nhạc sĩ trong tỉnh An Giang mang nội dung ca ngợi cuộc sống tươi đẹp và những cống hiến thầm lặng cho xã hội, ca ngợi những chiến sĩ áo trắng ngày đêm chống dịch nơi tuyến đầu, đồng thời tuyên truyền về tác hại của dịch COVID-19 và vận động người dân chấp hành nghiêm các khuyến cáo của ngành y tế…


Với thời lượng 40 phút, đêm nhạc diễn ra với 7 tiết mục: Đơn ca nam Chỉ tình yêu ở lại (nhạc và lời: Huỳnh Quang Thái, biểu diễn: Hoàng Thống, minh họa: Ngọc Minh), song ca cổ Nghiêng theo miền nhớ (tác giả: Đoàn Phước Lộc, biểu diễn: Lê Cường – Thúy Phượng), tốp ca nam: Hò chống dịch (tác giả: Bá Trạng, biểu diễn: Tốp ca nam), song ca nam nữ Ngày nắng đẹp (nhạc và lời: Hình Quốc Minh, biểu diễn: Hoàng Thống - Anh Thư), đơn ca nam Có bao giờ (thơ: Mai Hữu, sáng tác và trình bày: NSƯT Hồ Thanh Danh), đơn ca nam An Giang anh hùng (sáng tác và trình bày: Đào Sơn Anh), tốp ca nam nữ Việt Nam – niềm tin chiến thắng (nhạc và lời: Đoàn Giang, biểu diễn: Tốp ca nam nữ TTVHNT và Tập thể nghệ sĩ tỉnh An Giang).

Trong suốt quá trình luyện tập và ghi hình, những người làm chương trình đều chấp hành nghiêm theo các thông báo của địa phương cũng như những khuyến cáo của ngành y tế về an toàn trong phòng, chống dịch.

Thông qua chương trình lần này, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh mong muốn được góp sức mình cổ vũ, động viên tinh thần các y bác sĩ, chiến sĩ và gửi đến đông đảo quần chúng nhân dân thông điệp, đoàn kết và vững tin, chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng đẩy lùi dịch COVID-19.

Lê Quang Trạng

False
Vẻ vang truyền thống 76 năm ngành Văn hóa thông tin (28/8/1945 - 28/8/2021)Bài viếtLê Quang TrạngVẻ vang truyền thống 76 năm ngành Văn hóa thông tin (28/8/1945 - 28/8/2021)/SiteAssets/76-nam-nganh-vhtt-b.jpg
28/08/2021 11:00 SAYesĐã ban hành

​(TUAG)- Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 28/8/1945, trong Tuyên cáo của Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bộ Thông tin - Tuyên truyền được thành lập. Với ý nghĩa đó, năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chọn ngày 28/8 hằng năm là ngày truyền thống của ngành, để khắc ghi dấu mốc hình thành cơ quan Nhà nước trên lĩnh vực Văn hóa - Thông tin gắn liền với sự ra đời bộ máy chính quyền cách mạng của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

76-nam-nganh-vhtt-a.jpg
Đoàn Nghệ thuật văn hóa Chăm An Giang biểu diễn tại Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm toàn quốc tại Phú Yên năm 2019.

Theo dòng lịch sử, tháng 2/1943, tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng xác định, phải có đường lối lãnh đạo xây dựng nền tảng văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Hội nghị đã ban hành “Đề cương về văn hóa Việt Nam” nhằm góp phần thức tỉnh, tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân và những người hoạt động văn hóa yêu nước vào Hội Văn hóa cứu quốc - một thành viên của Mặt trận Việt Minh, để chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945. Đề cương văn hóa Việt Nam nêu rõ: “Mặt trận văn hóa là một trong ba mặt trận (kinh tế, chính trị và văn hóa)”. Như vậy, ngay từ những bước chuẩn bị đầu tiên cho bộ máy chính quyền mới “của dân, do dân và vì dân”, Đảng ta đã hết sức coi trọng vai trò của văn hóa, hướng đến định hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam gắn liền với sứ mệnh cách mạng của dân tộc.

Nhờ vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và sự đoàn kết của đông đảo quần chúng nhân dân, cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã thành công rực rỡ. Ngày 28/8/1945, Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã quyết định thành lập nội các với 12 bộ, trong đó có Bộ Thông tin, Tuyên truyền (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch). Bộ trưởng đầu tiên là ông Trần Huy Liệu, đại diện cho Bộ ra mắt trước quốc dân tại Lễ Độc lập vào ngày 2/9/1945. Điều này cho thấy rằng, ngành Văn hóa Thông tin ngay từ khi nước nhà vừa mới ra đời, đã trở thành nơi tập hợp văn nghệ sĩ, những nhà hoạt động văn hóa cả nước góp công sức vào việc bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc và phát triển văn hóa mới, nền văn hóa do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng và dày công đặt nền móng, tạo đà phát triển bền vững lâu dài đến ngày nay.

Trải qua lịch sử 76 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Văn hóa và Thông tin hoạt động với rất nhiều lĩnh vực và đã có những tên gọi khác nhau để phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng.

Theo đó, vào ngày 01/01/1946, Bộ Thông tin, Tuyên truyền đổi tên là Bộ Tuyên truyền và Cổ động. Đến ngày 13 tháng 5 năm 1946, Bộ Nội vụ ra Nghị định ấn định hệ thống tổ chức thông tin, tuyên truyền trong cả nước là Nha Tổng giám đốc Thông tin, Tuyên truyền, dưới quyền chỉ huy và kiểm soát trực tiếp của Bộ Nội vụ. Nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu kháng chiến lâu dài, ngày 27/11/1946, Hồ Chủ tịch ra Sắc lệnh số 224/SL, đổi tên Nha Tổng giám đốc Thông tin, Tuyên truyền thành Nha Thông tin.

5 năm sau đó, vào ngày 10/7/1951, Hồ Chủ tịch ký tiếp Sắc lệnh số 36/SL, chuyển Nha Thông tin từ Bộ Nội vụ sang Thủ tướng phủ quản lý. Đồng thời sau đó sáp nhập Nha Thông tin thuộc Thủ tướng phủ và Vụ Văn học, nghệ thuật thuộc Bộ Giáo dục thành Nha Tuyên truyền và Văn nghệ thuộc Thủ tướng phủ, theo Sắc lệnh số 83/SL ngày 24/2/1952.

Sau Hiệp định Genève 1954, ở miền Bắc, Hội đồng Chính phủ thành lập Bộ Tuyên truyền trên nền tảng Nha Tuyên truyền và Văn nghệ, sau đó đổi tên Bộ Tuyên truyền thành Bộ Văn hóa vào ngày 20/9/1955 theo Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Song song đó, ở miền Nam, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam thành lập Bộ Thông tin - Văn hóa vào ngày 6/6/1969. Hai Bộ ở hai miền hoạt động và lớn mạnh cho đến ngày sáp nhập sau khi đất nước thống nhất.

Tháng 6/1976, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thành lập, Chính phủ tổ chức Bộ Văn hóa do Giáo sư Nguyễn Văn Hiếu làm Bộ trưởng. Năm 1977, Tổng cục thông tin hợp nhất với Bộ Văn hóa thành Bộ Văn hóa và Thông tin theo Nghị quyết số 99/NQ/QHK6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, và đến ngày 4/7/1981 đổi lại là Bộ Văn hóa theo Nghị quyết kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa VII. Kể từ đó đến nay, Bộ được nhiều lần tách, nhập và thay đổi tên như: Bộ Văn hóa, Bộ Thông tin, Bộ Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch, Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

76 năm hình thành và phát triển song hành cùng những giai đoạn thăng trầm của đất nước, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”, đội ngũ cán bộ ngành Văn hóa - Thông tin đã đóng góp bao công sức, tâm huyết nhằm chung tay sát cánh cùng đồng bào đồng chí, có mặt ở khắp các mặt trận sốt hai cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại của dân tộc. Hàng ngàn cán bộ, văn nghệ sĩ của ngành văn hóa thông tin đã không quản ngại khó khăn gian khổ xông pha vào các tuyến đầu lửa đạn nhất để vừa chiến đấu, vừa thực tế sáng tác nhiều tác phẩm cổ vũ tinh thần của quân và dân ta. Trang sử vàng hào hùng anh dũng của thắng lợi cách mạng Việt Nam in đậm được tô đậm hơn với biết bao sự cống hiến quên mình, không mệt mỏi của hàng ngàn chiến sĩ văn hóa đã hy sinh anh dũng khi làm nhiệm vụ, vì sự nghiệp cách mạng của nhân dân.

76-nam-nganh-vhtt-b.jpg
Chương trình tham dự Hội thi Tuyên truyền lưu động toàn quốc kỷ niệm 80 năm ngày Nam kỳ Khởi nghĩa, năm 2020.

Sau thắng lợi của cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân năm 1975, nước nhà độc lập thống nhất, ngành Văn hóa - Thông tin tiếp tục nhận nhiệm vụ vẻ vang - xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Trong giai đoạn đất nước chuyển mình phát triển và đổi mới như hiện nay, các chiến sĩ trên mặt trận văn hóa đã và đang không ngừng nỗ lực để đóng góp công sức vào việc hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, đặc biệt là nhiệm vụ  “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” theo Nghị quyết số 03-NQ/TW, ngày 16/7/1998 của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa VIII) và “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” theo Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 9 (khóa XI). Kết quả thực hiện các Nghị quyết trên đã làm tiền đề cho sự phát triển cho nền văn hóa Việt Nam có được nhiều giá trị, diện mạo và sắc thái văn hóa mới, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ, khoa học, đại chúng.

Ngày nay, văn hóa được xác định là nền tảng tinh thần, là sức mạnh trường tồn của cả dân tộc. Chúng ta cảm thấy tự hào và vinh dự khi có được nền văn hóa Việt Nam 4.000 năm văn hiến rực rỡ, với những di sản vô giá, song thế hệ kế thừa cũng có trách nhiệm thừa kế, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa mà ông cha đã dày công vun đắp. Phát triển nền văn hóa dân tộc tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và xây dựng con người Việt Nam là nhiệm vụ không chỉ trong một thời gian, một thời kỳ mà hằng ngày, hằng giờ, từng thời khắc và mãi mãi.

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa - Thông tin (28/8/1945 - 28/8/2021), là dịp để cán bộ, viên chức, người lao động ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch cả nước nói chung và tỉnh An Giang nói riêng, cảm thấy tự hào và luôn vững tin, bền chí, yêu ngành, yêu nghề, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành cũng như góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Lê Quang Trạng

Tài liệu tham khảo:
1. https://bvhttdl.gov.vn/gioi-thieu-ve-bo/lich-su-qua-trinh-hinh-thanh-va-phat-trien.htm
2. https://tulieuvankien.dangcongsan.vn (mục “Hệ thống Văn bản của Đảng)
3. http://baotangdanang.vn/ky-niem-75-nam-ngay-truyen-thong-nganh-van-hoa-28-8-1945-28-8-2020.html
4. https://dangcongsan.vn/huong-toi-ky-niem-90-nam-ngay-truyen-thong-nganh-tuyen-giao/thong-tin-tu-lieu/de-cuong-van-hoa-viet-nam-1943-552566.html

TrueVăn hoá
Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận Bài viếtTTCTTTVăn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận /SiteAssets/Lienhoan-vh-bungbinhthien.jpg

Kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Văn hóa - Thông tin (28/8/1945 - 28/8/2021)

27/08/2021 10:00 SANoĐã ban hành
(TUAG)- Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa được thành lập theo Tuyên cáo ngày 28/8/1945, ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công. Các cơ quan hành chính nhà nước đầu tiên để tham mưu cho Chính phủ cũng được hình thành, trong đó có Thông tin - Tuyên truyền (tiền thân của Bộ Văn hóa - Thông tin, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông), Do vậy, ngày 28/8 hàng năm được xem là ngày truyền thống của nhiều ngành, trong đó có ngành Văn hóa - Thông tin(*).

Lienhoan-vh-bungbinhthien.jpg

Một tiết mục sân khấu hóa tại Liên hoan văn hóa mùa nước nổi búng Bình Thiên.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, trong kháng chiến cũng như trong hòa bình, ngành Văn hóa luôn đồng hành cùng với sự phát triển của đất nước. Thực hiện lời dạy của Hồ Chủ tịch: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”, bằng ngòi bút, lời ca, tiếng hát… làm vũ khí sắc bén đấu tranh, bảo vệ, giữ vững trận địa tư tưởng - văn hóa, tạo nên sức mạnh chính trị, tinh thần, tư tưởng to lớn, cùng với sức mạnh chính trị, quân sự, kinh tế trong chiến lược tổng hợp để chiến thắng những kẻ thù. Ngày nay, đội ngũ những người làm văn hóa, nghệ thuật không ngừng lớn mạnh và chuyên nghiệp hơn; trình độ, năng lực ngày càng nâng lên, có nhiều đóng góp công sức, tâm huyết góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Trong những năm qua, ngành Văn hóa tỉnh An Giang luôn nỗ lực phấn đấu, góp phần nâng cao nhận thức toàn xã hội về vị trí, vai trò của văn hóa đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, làm cho phong trào ngày càng khởi sắc và phát huy hiệu quả. Toàn tỉnh đã công nhận 508.587 hộ gia đình văn hóa, đạt 93,6% so tổng số hộ; 867 khóm/ấp văn hóa, đạt 97,63% so tổng số khóm, ấp; 79 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đạt 66,38% so tổng số xã; 26 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, đạt 70,27%.

Bên cạnh đó, việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc, các giá trị văn hóa đặc trưng cũng được quan tâm; tập trung đầu tư xây dựng, phát triển thiết chế văn hóa cơ sở. Tích cực chủ động đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các sản phẩm phi văn hóa, độc hại, hủy hoại đạo đức xã hội.

Các hoạt động văn hóa dành cho đồng bào dân tộc thiểu số được tổ chức thường xuyên hơn, chú trọng, phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ của đồng bào các dân tộc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, giữ vững an ninh biên giới, lãnh thổ.

Trong giai đoạn hiện nay, các “chiến sĩ” trên mặt trận văn hóa đã và đang không ngừng nỗ lực để đóng góp công sức vào việc hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, và luôn bám sát mục tiêu “Phát huy giá trị và sức mạnh văn hoá và con người An Giang theo hướng toàn diện, hướng đến chân-thiện-mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học; văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững của tỉnh. Xây dựng gia đình no ấm, văn hóa, tiến bộ, hạnh phúc”. Do đó, vấn đề phát triển văn hóa và con người cần phải được chú trọng cả về tầm nhìn, về ưu tiên đầu tư các nguồn lực để xứng đáng với vai trò, vị trí và tầm quan trọng của lĩnh vực này.

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh An Giang, trình bày tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã xác định nhiệm vụ và giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa trong thời gian tới, đó là:

Thứ nhất, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cấp đạo đức xã hội, trước hết là đối với đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị và Nhân dân các xã nông thôn mới nâng cao, các phường, thị trấn văn hóa. Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc. Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh ở địa bàn dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học.

Thứ hai, bảo tồn và phát huy có hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống như: Đờn ca tài tử, hát dân ca,... Đầu tư tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa để tiếp tục phục vụ giáo dục truyền thống, cụ thể: Mở rộng Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Khu di tích văn hóa Óc Eo… và những di sản văn hóa liên quan đến đồng bào dân tộc Khmer, Chăm, Hoa trên địa bàn tỉnh. Gắn kết chặt chẽ phát triển văn hóa với phát triển du lịch, đồng thời, bảo vệ, giữ gìn các giá trị văn hóa tốt đẹp cho các thế hệ sau.

Thứ ba, quan tâm đầu tư xây dựng, đi đôi với việc quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động các thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, thu hẹp giữa các vùng, các địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thứ tư, tăng cường quản lý các hoạt động lễ hội, tổ chức các trò chơi dân gian; tiếp tục tăng cường thông tin tuyên truyền nhằm đẩy lùi các tệ nạn mê tín dị đoan, các hoạt động văn hóa nghệ thuật kém chất lượng. Đẩy mạnh các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa giữa các dân tộc trong tỉnh và khu vực; đồng thời tăng cường công tác thanh tra văn hóa, gắn với trách nhiệm tổ chức và cá nhân khi để xảy ra sai phạm.

Thứ năm, tăng cường xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân, làm cho văn hóa trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp trong hoạt động kinh tế. Đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động các nguồn đầu tư, tài trợ cho hoạt động văn hóa. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhìn lại chặng đường đã qua, hướng tới những dự định mới trong tương lai, tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, sáng tạo của cán bộ, “chiến sĩ” trên mặt trận văn hóa sẽ tập trung phát huy trí tuệ, tài năng, đồng lòng, đồng sức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, thi đua phấn đấu đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong giai đoạn mới./.

NGUYỄN LAM
___________________
(*) Trong phạm vi bài viết này chỉ đề cập đến lĩnh vực văn hóa.
False
Chương trình 'Trái tim Việt Nam' - khắc họa một nhân cách lớnTinTTXVNChương trình 'Trái tim Việt Nam' - khắc họa một nhân cách lớn/SiteAssets/trai-tim-22821.jpg
23/08/2021 11:00 SANoĐã ban hành

Những ai có trái tim vì nhân dân sẽ sống mãi trong trái tim của nhân dân. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và còn mãi bởi những giá trị lay động, kết nối hàng triệu trái tim người Việt.

Một tiết mục nghệ thuật trong chương trình "Trái tim Việt Nam". Ảnh chụp màn hình

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, được sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Bộ Quốc phòng; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; gia đình Đại tướng; Tỉnh ủy Cao Bằng; Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội; Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam thực hiện chương trình "Trái tim Việt Nam", phát sóng lúc 20 giờ 10 phút ngày 22/8 trên kênh VTV1.

Không chỉ là những trận đánh, những chiến công lừng lẫy khiến thế giới khâm phục, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã để lại cho đời sau những bài học sâu sắc, khơi gợi những giá trị sâu bên trong mỗi con người. Một thầy giáo lịch sử với với tình yêu nước thủy chung, sắt son; một vị tướng với sự nghiệp giải phóng dân tộc chấn động thế giới; một con người với nếp sống giản dị, chừng mực, chất nhân văn xuyên suốt một thế kỷ chiến tranh và hòa bình. Cái tên "Võ Nguyên Giáp" đã vượt qua giới hạn thời gian, ở lại mãi trong trái tim Việt Nam. Những giá trị ấy sẽ mãi vững bền cùng mỗi bước đi của dân tộc. Chương trình "Trái tim Việt Nam" không chỉ khắc họa một nhân cách lớn của thế kỉ 20, mà hơn hết là để khẳng định một giá trị Việt Nam bất diệt.

Với kết cấu gồm 4 phần: "Những trái tim chung nhịp", "Những trái tim trong vòng vây", "Những trái tim tự do", "Những trái tim còn mãi với thời gian", chương trình đưa khán giả trở về với những dấu mốc của lịch sử đất nước. "Nhân vật kể chuyện" xuyên suốt chương trình chính là cuốn hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong suốt quãng đời hoạt động, đấu tranh, hồi ức quý giá của Đại tướng đã được ghi chép một cách công phu, tỉ mỉ trong những trang hồi ký. Những tư liệu lịch sử quý giá này chứa đựng tình cảm của Đại tướng với Bác Hồ kính yêu, sự tận tụy của Đại tướng với sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như những phẩm chất của Quân đội nhân dân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, được minh chứng qua lửa đạn chiến tranh, với lịch sử dựng nước và giữ nước. Những trang hồi ký này sẽ dẫn lối xuyên suốt những sự kiện lịch sử lớn nhất của dân tộc Việt Nam trong thế kỉ 20.

Bên cạnh chùm phóng sự, hoạt cảnh nhằm tái hiện lại không khí lịch sử, các mốc thời gian gắn liền với tên tuổi của Đại tướng, những cuộc trò chuyện trong chương trình gợi mở cho khán giả cảm xúc vừa kính trọng, tự hào, vừa gần gũi, chân thực từ góc nhìn của các vị khách mời. Không gian giao lưu được thực hiện ngay tại những địa danh lịch sử. Đó là cuộc gặp tại căn cứ cách mạng - khu rừng Trần Hưng Đạo với ông Dương Mạc Thăng, con trai ông Dương Mạc Thạch (tức Xích Thắng), nguyên Chính trị viên Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân.

Cuộc trò chuyện với Nhà sử học Dương Trung Quốc và Đại tá Đinh Thế Văn (nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 77 Trung đoàn 257 Sư đoàn 361 Quân chủng Phòng không không quân đơn vị bắn rơi 4 B52 12/1972) về "tinh thần Võ Nguyên Giáp - thực hiện ước nguyện Việt Nam độc lập, thống nhất mà Bác Hồ đã giao trọng trách" được diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long. Đây là nơi được lựa chọn đặt Sở Chỉ huy đặc biệt trong những ngày tháng căng thẳng nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ và cũng chính tại đây, Đại tướng đã chỉ đạo toàn quân phát huy tinh thần Điện Biên Phủ, làm nên một chiến thắng Điện Biên Phủ trên không lẫy lừng...

Hòa quyện với mạch cảm xúc thiêng liêng, tự hào của chương trình, các tiết mục nghệ thuật mang đến những giai điệu hào sảng về tình yêu quê hương đất nước, về tinh thần Việt Nam như: "Tiến bước dưới quân kỳ", "Phất cờ Nam tiến", "Đất nước bên bờ sóng", "Người Hà Nội", "Ca ngợi Hồ Chủ Tịch", "Người chiến sĩ ấy", "Sẽ chiến thắng"… do các nghệ sỹ: Nghệ sỹ Ưu tú Thanh Vinh, Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn, Lan Anh, Vũ Thắng Lợi, Phúc Tiệp, Cẩm Tú, Hoàng Hồng Ngọc, Viết Danh, Thu Thủy… cùng dàn hợp xướng và dàn nhạc giao hưởng biểu diễn.

Chương trình "Trái tim Việt Nam" được thực hiện trong những ngày cả nước đang căng mình chống dịch COVID-19. Trong lịch sử của những cuộc chiến, những giờ phút căng thẳng nhất, những giai đoạn khó khăn, cam go nhất, người Việt Nam luôn dựa vào lịch sử để tìm ra không chỉ những bài học về chiến thuật, chiến lược kế thừa từ ông cha, còn để khơi dậy sức mạnh tinh thần, niềm tin vào sự đoàn kết toàn dân.

Theo PHÚC HẰNG (Báo Tin Tức)

False
An Giang tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8)TinThanh HùngAn Giang tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8)/SiteAssets/Thanh-Hung1.jpg
20/08/2021 8:35 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 20/8/2021, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức dâng hoa, dâng hương nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2021).

Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo TP Long Xuyên cùng tham dự Lễ dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Thanh-Hung1.jpg

Tại Tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng (phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang và thành phố Long Xuyên đã tổ chức dâng hoa.

133-ngaysinh-BacTon-T-Hung-1.jpg

Quang cảnh lễ dâng hoa lên Tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

 133-ngaysinh-BacTon-T-Hung-2.jpg

133-ngaysinh-BacTon-T-Hung-3.jpg

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang lên dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

 133-ngaysinh-BacTon-T-Hung-4.jpg

Lãnh đạo tỉnh An Giang lên dâng hương Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

 133-ngaysinh-BacTon-T-Hung-5.jpg

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cùng lãnh đạo tỉnh, đại biểu dâng hương lên Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên.

133-ngaysinh-BacTon-T-Hung-6.jpg

 Phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn to lớn Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Đền thờ của Người.

133-ngaysinh-BacTon-T-Hung-7.jpg

Quang cảnh lãnh đạo tỉnh trồng cây lưu niệm tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

 133-ngaysinh-BacTon-T-Hung-8.jpg

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cùng lãnh đạo tỉnh, đại biểu dâng hương lên ngôi nhà sàn thời niên thiếu Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy An Giang và lãnh đạo Thành phố Long Xuyên đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại đền thờ để tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên trung, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời - suốt đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhấn mạnh: Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng là dịp để ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn, chúng ta càng thêm kính trọng và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc Chủ tịch Tôn Đức Thắng - một chiến sĩ cách mạng kiên trung của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhà lãnh đạo mẫu mực của Đảng, đã hiến dâng cả cuộc đời cho lý tưởng cộng sản, độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đây cũng là dịp để chúng ta học tập, làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Tôn Đức Thắng - một gương mẫu đạo đức cách mạng; suốt đời cần, kiệm, liêm, chính, suốt đời hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phụng sự nhân dân.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy An Giang đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

T.H

TrueVăn hoá
Hoạt động văn hóa nghệ thuật trong tình hình dịch COVID-19Bài viếtLê Quang TrạngHoạt động văn hóa nghệ thuật trong tình hình dịch COVID-19/SiteAssets/VH-muadich-1.jpg
17/08/2021 4:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Làn sóng dịch COVID-19 diễn biến ngày một phức tạp và khó lường, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống vật chất và tinh thần của toàn xã hội, trong đó có lĩnh vực văn hóa và biểu diễn nghệ thuật.

Thực hiện mục tiêu kép: Vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, vừa đáp ứng kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ công tác của đơn vị, mặc dù gặp phải nhiều khó khăn nhưng Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đã khắc phục hạn chế, rào cản do dịch bệnh, kịp thời có những kế hoạch hoạt động mới, phù hợp với tình hình hiện nay.


Sau thời gian khống chế và kiểm soát được các đợt bùng phát dịch, từ tháng 6/2021, tình hình dịch COVID-19 trên cả nước bắt đầu có dấu hiệu tăng trở lại về số lượng và mức độ lây lan. Các tỉnh thành phía Nam bị ảnh hưởng nặng, một số tỉnh bắt đầu siết chặt các hoạt động và áp dụng giãn cách xã hội liên tục, chuyển sang trạng thái “sống chung an toàn với dịch”.

Ngay từ khi có thông báo ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên tỉnh ở An Giang, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đã thành lập Tổ phòng, chống dịch COVID-19, theo dõi, quản lý viên chức người lao động của đơn vị đảm bảo an toàn chống dịch theo hướng dẫn cấp trên, đồng thời đề ra các phương án nâng cao chất lượng, đẩy mạnh đa dạng hình thức tuyên truyền về phòng, chống dịch trong thời tình hình mới. Bên cạnh đó, đơn vị còn chủ động chuẩn bị các phương án dự phòng cho các hoạt động của đơn vị khi tình hình dịch diễn biến phức tạp. Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch được chú trọng và thực hiện thường xuyên tại cơ quan cũng như trên các phương tiện tuyên truyền lưu động, cổ động của đơn vị.

Từ ngày 11/7, toàn tỉnh An Giang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và sau đó là liên tiếp nâng mức cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; người dân hạn chế ra đường, giữ khoảng cách và không tập trung đông người. Trước tình hình đó, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật và tuyên truyền trực tiếp hầu như đều gặp trở ngại và gián đoạn. Do vậy, đơn vị đã chủ động chuyển đổi hình thức biểu diễn, tuyên truyền trực tiếp sang gián tiếp. Đặc biệt chú trọng việc tuyên truyền gián tiếp trong thời điểm dịch bệnh, nhất là thời điểm tỉnh nhà áp dụng biện pháp giãn cách xã hội.

Công tác biểu diễn nghệ thuật và tuyên truyền lưu động gần như bị ảnh hưởng trực tiếp. Trong 6 tháng đầu năm 2021, đơn vị đã phải hủy nhiều suất biểu diễn phục vụ các chương trình tuyên truyền các ngày lễ lớn của dân tộc và các sự kiện trong tỉnh. Do đó, lực lượng diễn viên, đạo diễn của đơn vị gần như không thể hoạt động do không được tổ chức sự kiện, tập trung đông người.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng cán bộ viên chức Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đã khắc phục mọi khó khăn, từ trong “cái khó ló cái khôn”, sáng tạo nhiều cách làm mới phù hợp và hiệu quả trong tình hình giãn cách xã hội. “Sáng tạo, đổi mới công tác, khắc phục mọi khó khăn gian khó và tận tụy với quần chúng nhân dân” là một trong những điều cán bộ, nhân viên và người lao động Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật luôn đặt lên hàng đầu trong thời điểm bình thường cũng như trong dịch bệnh. Đây không chỉ là động lực thúc đẩy từ việc áp dụng “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào lối sống và làm việc, mà còn cho thấy tinh thần phụng sự sứ mệnh của người nghệ sĩ hiện nay, xứng đáng với lời căn dặn của Bác: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”.

VH-muadich-1.jpg

Nêu cao tinh thần của “người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng”, các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, viên chức và người lao động Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đã chung tay đoàn kết, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, đổi mới các phương thức hoạt động, không để bị động và gián đoạn ngay khi dịch bệnh diễn biến phức tạp. Thực hiện hoàn tất các phần tham dự Hội diễn Nghệ thuật quần chúng toàn quốc năm 2021 bằng hình thức quay hình và gửi clip dự thi. Bên cạnh đó, đơn vị còn dàn dựng thu thanh câu chuyện truyền thanh, lồng ghép các khuyến cáo của cơ quan chức năng về công tác phòng, chống dịch bằng hình thức kịch, sinh động, gần gũi và dễ nhớ. Song song đó, đơn vị còn thực hiện biểu diễn một số chương trình “biểu diễn văn nghệ online” mang nội dung kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 và tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 bằng hình thức phát trực tiếp hoặc quay phát lại trên các phương tiện thông tin đại chúng. Một số diễn viên vẫn duy trì việc sáng tác, luyện tập, biểu diễn trực tuyến tại nhà trong thời gian giãn cách xã hội, thông qua các trang mạng Facebook, Youtube… Đồng hành cùng cơ quan, chi đoàn Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh vận động các đoàn viên là các ca sĩ, diễn viên thực hiện chương trình biểu diễn online cổ vũ tinh thần những người thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch.

Thông qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc chủ động, tích cực phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh; lan tỏa thông điệp, hiệu ứng tích cực, tạo sự tin tưởng, đồng lòng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trong suốt quá trình thu thanh, quay hình và hậu kỳ, ekip chương trình đều thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế.

Ngoài công tác nòng cốt là biểu diễn nghệ thuật, thì công tác tuyên truyền cổ động cũng được Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật quan tâm và chủ động lên kế hoạch đăng tải trên trang Facebook của đơn vị các tranh cổ động phòng chống dịch COVID-19 do Cục Văn hóa cơ sở phát hành. Đồng thời thực hiện nhiều băng rôn, pano, áp phích, chạy bảng chữ màn hình leb tuyên truyền khẩu hiệu. Cho xe cổ động chạy ở các tuyến đường chính của 3 huyện, thành phố: Thoại Sơn, Châu Thành và Long Xuyên. Tại các nơi đến, xe dừng lại tại những khu dân cư, chợ để phóng thanh lưu động truyền tải tới đông đảo quần chúng nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật và giải pháp chỉ đạo của Nhà nước; đồng thời khẳng định nỗ lực, quyết tâm của các cấp, ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thời điểm hiện nay, khi dịch bệnh vẫn còn phức tạp, các hội thi hội diễn trong và ngoài tỉnh hầu hết đều tạm hoãn, tuy nhiên công tác nghiệp vụ văn hóa nghệ thuật của đơn vị vẫn được diễn ra với các hoạt động gián tiếp, bám theo tình hình diễn biến dịch và thông báo của các hội thi, hội diễn cấp khu vực và Trung ương. Đơn vị đã tập hợp và gửi tranh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham dự triển lãm tranh thiếu nhi Việt Nam năm 2021; đồng thời triển khai Hội thi vẽ tranh dành cho học sinh thực hiện Đề án “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam” tỉnh An Giang lần XII – 2021 bằng hình thức cho các em học sinh vẽ tranh tại nhà, các đơn vị huyện tập hợp, chấm chọn vòng huyện trong thời gian thích hợp và gửi tranh về để chấm vòng tỉnh. Song song đó, thường xuyên cập nhật các thông báo của cơ quan chức năng, khuyến cáo của ngành y tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên trang Facebook đơn vị với nhiều hình thức phong phú đa dạng như: Các trình chiếu, infographics, clip dành cho thiếu nhi, người khuyết tật, các khuyến cáo y tế bằng tiếng Khmer và nhiều thứ tiếng khác… Các thành viên Câu lạc bộ Sáng tác ca khúc sáng tác tại nhà, thường xuyên cho ra đời nhiều ca khúc mới với nội dung cổ vũ tinh thần Nhân dân ta đoàn kết đẩy lùi đại dịch. Các ca khúc mới được đơn vị tập hợp, dàn dựng thành chương trình văn nghệ online với hình thức thu hình và phát lại trên trang Facebook đơn vị, thu hút hàng nghìn lượt tiếp cận.

VH-muadich-2.jpg

Song hành với công tác chuyên môn, tại nơi làm việc của cơ quan, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật thường xuyên quán triệt các nội dung phòng, chống dịch đến tất cả các phòng ban; tại đơn vị luôn thực hiện giải pháp “5K”, trang bị thiết bị đo thân nhiệt, máy phun dung dịch sát khuẩn, khẩu trang… Đồng thời, tất cả cán bộ viên chức và người lao động của đơn vị đều thực hiện khai báo y tế mỗi ngày; đơn vị duy trì luân phiên để giảm số lượng viên chức làm việc tại đơn vị, các viên chức còn lại làm việc online tại nhà, đảm bảo chất lượng và tiên độ công việc.

Mặc dù Đảng và Nhà nước ta đã có những biện pháp kịp thời ngăn chặn dịch, nhưng với sự phức tạp khó lường, đợt bùng phát dịch lần này đã gây ra nhiều khó khăn đáng kể đối với mọi tầng lớp nhân dân trên cả nước. Thấy được những điều trên, Chính phủ đã ban hành nhiều quyết sách kịp thời, hữu hiệu cho người dân, trong đó có những người đang công tác trong ngành văn hóa. Ngày 01/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, trong đó có các nghệ sĩ hoạt động tại các đơn vị nghệ thuật công lập. Cụ thể, hỗ trợ một lần 3 triệu 710 nghìn đồng/người đối với đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01/05/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Đơn vị đã kịp thời rà soát và lập danh sách đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết đối với 24 diễn viên và 1 đạo diễn hạng 4. Đây là các đối tượng có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, nguồn thu nhập chủ yếu nhờ vào các suất diễn, nên khi các hoạt động bị gián đoạn, đời sống anh em gặp nhiều khó khăn. Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 đã hỗ trợ kịp thời, tháo gỡ một số khó khăn cho các đạo diễn nghệ thuật, diễn viên hạng 4 của đơn vị, thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đối với người làm công tác nghệ thuật. Điều này không chỉ giúp anh em diễn viên, đạo diễn có thêm nguồn lực vật chất, mà quan trọng hơn là giá trị tinh thần, để anh em vượt qua đại dịch. Bên cạnh đó gói hỗ trợ của Chính phủ lần này cũng chính là thông điệp của một quyết sách hợp lòng dân, có sức mạnh lan tỏa, tạo thêm động lực cho công cuộc phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ, giúp củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Chính phủ.

Song song đó, với sự quan tâm, động viên và chia sẻ của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sự sáng tạo tìm ra hướng mới của lãnh đạo đơn vị cho các hoạt động trong tình hình dịch bệnh, sự đồng lòng nhất trí của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động đơn vị, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật đã khắc phục khó khăn, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, kịp thời, hiệu quả góp phần vào công tác tuyên truyền, động viên, cổ vũ tinh thần cho Nhân dân trong công tác phòng, chống và đẩy lùi dịch COVID-19 của cả nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường, với những điều ngành văn hóa nghệ thuật tỉnh nhà đã làm được trong thời gian qua, cho chúng ta tin rằng, văn hóa nghệ thuật là liều “vắc xin” tinh thần hữu hiệu trước dịch bệnh; và càng cho thấy rõ hơn vai trò, vị trí, trách nhiệm của người nghệ sĩ trong sứ mệnh chung của toàn Đảng, toàn dân, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Lê Quang Trạng

TrueVăn hoá
Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ thị về việc tổ chức kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 - 2022)TinAdminBan Thường vụ Tỉnh ủy chỉ thị về việc tổ chức kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 - 2022)/Imagesnews/bando_An_Giang.jpeg
11/08/2021 5:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 11/8, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang ký ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU về việc tổ chức kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 - 2022). Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh đăng toàn văn chỉ thị.

 

Năm 2022, cùng với việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân An Giang sẽ long trọng tổ chức kỷ niệm 190 năm thành lập Tỉnh (1832 - 2022). Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa mang tính chính trị, tôn vinh và khơi dậy những giá trị lịch sử truyền thống tự hào dân tộc, vừa khẳng định chủ quyền quốc gia, vai trò và những đóng góp to lớn của vùng đất Nam Bộ và con người An Giang trong tiến trình lịch sử. Từ đó, khơi dậy khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tiếp tục phấn đấu không ngừng, quyết tâm vượt qua khó khăn, xây dựng và phát triển An Giang - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng văn minh, giàu đẹp; đồng thời, là dịp để quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế và hình ảnh vùng đất, con người An Giang đến với bạn bè trong nước và ngoài nước.

Để việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập Tỉnh (1832 - 2022) được trọng thể, thiết thực, hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong Tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nội dung như sau:

1. Tổ chức đợt tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong và ngoài tỉnh về lịch sử truyền thống 190 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quê hương An Giang; những thành tựu, bài học kinh nghiệm trong 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, tiềm năng, lợi thế và triển vọng phát triển của Tỉnh. Khẳng định chủ quyền quốc gia, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, những giá trị tinh thần đoàn kết dân tộc và tôn giáo; đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất; tinh thần quật cường, anh dũng trong chiến đấu; tấm lòng nhân ái, thủy chung trong ứng xử, khoan dung, nhân hậu trong lối sống của người dân quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

 Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong Tỉnh gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn", tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của Nhân dân, những người có công với cách mạng; phát hiện và nhân rộng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thi đua học tập, lao động, sản xuất; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng vươn lên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

2. Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, năm 2022 và tạo động lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn Tỉnh và các địa phương để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả; phấn đấu mỗi địa phương, đơn vị trong toàn Tỉnh có các công trình chào mừng kỷ niệm.

3. Tổ chức trọng thể lễ mít tinh kỷ niệm quy mô cấp tỉnh tại thành phố Long Xuyên; tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh để làm sáng tỏ thêm những giá trị lý luận và thực tiễn quá trình hình thành và phát triển tỉnh An Giang; gặp mặt truyền thống, biểu dương các điển hình tiên tiến và các hoạt động kỷ niệm phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị. Quá trình tổ chức phải trang trọng, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; đồng thời, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

4. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập Tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thành lập Ban Tổ chức do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng Ban và xây dựng kế hoạch tổng thể tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 190 năm thành lập Tỉnh (1832 - 2022) gắn kết phát động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để lập thành tích chào mừng.

Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong Tỉnh, căn cứ kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm của Tỉnh và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động với hình thức phù hợp, thiết thực; hưởng ứng thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm.

Về kinh phí tổ chức kỷ niệm và xây dựng các công trình chào mừng, ngoài ngân sách nhà nước bố trí theo kế hoạch, cần huy động các nguồn lực xã hội tham gia.

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì biên soạn tài liệu tuyên truyền; chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống báo cáo viên. Các cơ quan báo chí, truyền thông trong Tỉnh... mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng về hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập Tỉnh.

6. Các ban đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này tại địa phương; định kỳ tổng hợp tình hình báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này được quán triệt đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong Nhân dân.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ             

Lê Hồng Quang (đã ký)


True
1 - 30Next