Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Y tế

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!
Y tế
Thứ 6, Ngày 10/05/2024, 17:00
An Giang: Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới, góp phần đảm bảo an sinh xã hội
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/05/2024 | Trường Giang

(TUAG)- Chiều 10/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư khóa X về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm xã hội trong tình hình mới" bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu tỉnh kết nối với 12 điểm cầu cấp huyện và 32 điểm cầu cấp xã, với 1.308 đại biểu. Đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 HN-tke-CT38-ag-2.jpg

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng phát biểu

 HN-tke-CT38-ag-1.jpg

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu gợi ý thảo luận

 HN-tke-CT38-ag-3.jpg

Đại biểu tại điểm cầu tỉnh

Qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHYT, An Giang đã ban hành hơn 238 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp liên ngành cấp tỉnh triển khai thực hiện. Tỉnh ủy đã ban hành 11 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 16 văn bản; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 85 văn bản; Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN ban hành 11 văn bản; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành 09 văn bản; Sở Y tế ban hành 21 văn bản; BHXH tỉnh 22 văn bản chuyên đề và 63 văn bản phối hợp liên ngành.

 HN-tke-CT38-ag-4.jpg

Đại biểu xem phóng sự

Qua công tác quán triệt, tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, cán bộ, đảng viên, nhân viên ngành y tế và các tầng lớp nhân dân đã nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của chính sách BHYT trong hệ thống an sinh xã hội. Chính sách BHYT đã thực sự đi vào cuộc sống và ngày càng khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng trong chính sách an sinh xã hội, là một chính sách lớn thể hiện tính nhân văn sâu sắc, được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo, góp phần vào công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân trên địa bàn Tỉnh ngày càng hiệu quả hơn. Tỉnh đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đạt chỉ tiêu bao phủ BHYT, từ năm 2009 đến năm 2023 tỷ lệ người dân tham gia BHYT tăng dần qua các năm. Trong đó:  Giai đoạn 2009 - 2015: Tỷ lệ người dân tham gia BHYT tăng từ 43,43% của năm 2009 lên 65,02% vào năm 2015, tuy nhiên vẫn chưa hoàn thành so với lộ trình BHYT đặt ra; giai đoạn 2016 - 2022: Tỷ lệ người dân tham gia BHYT tiếp tục tăng trưởng và hoàn thành lộ trình BHYT đặt ra trong giai đoạn này; đến hết năm 2023: Tỷ lệ tham gia BHYT đạt 92,13% dân số, tăng 0,1% so với năm 2022 và tăng 48,7% so với năm 2009, tuy nhiên vẫn còn thấp hơn 0,62% so với lộ trình BHYT đặt ra trong năm 2023. Tỷ lệ người tham gia theo nhóm BHYT hộ gia đình tăng từ 13,07% năm 2009 (tương ứng 121.744 người) lên 38,93% năm 2023 (tương ứng 683.697 người). Tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT tăng từ 50,53% năm 2009 lên 100% năm 2023. Tính đến cuối năm 2023, có 826.923 người tham gia BHYT; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94.21% dân số toàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh….

Tại Hội nghị, có 07 ý kiến tham luận, thảo luận của đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành có liên quan vả địa phương. Các ý kiến biểu thị sự thống nhất với đánh giá nêu trong báo cáo của Tỉnh ủy; chia sẻ mô hình hay, cách làm hiệu quả tại đơn vị, địa phương; phản ánh những khó khăn, bất cập và nguyên nhân; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện BHYT toàn dân…

 HN-tke-CT38-ag-6.jpg

TS.BS Trần Quang Hiền, TUV, Giám đốc Sở Y tế phát biểu ý kiến về nhiệm vụ quản lý Nhà nước của ngành Y tế trong tham mưu, triển khai thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh

 HN-tke-CT38-ag-7.jpg

Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đặng Hồng Tuấn phát biểu tham luận "Giải pháp của Ngành BHXH nhằm tạo thuận lợi và đảm bảo cho người dân được thụ hưởng đầy đủ chính sách BHYT"

 HN-tke-CT38-ag-8.jpg

ThS.BS Nguyễn Hùng Tâm, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân tham luận về vai trò của cơ sở y tế tư nhân trong khám, chữa bệnh BHYT cho người dân

 HN-tke-CT38-ag-9.jpg

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Võ Bình Thư phát biểu phản ánh những khó khăn về công tác phát triển BHYT ở trường học

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Nưng chúc mừng và ghi nhận những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đạt được trong 15 năm qua, khái quát một số kết quả nổi bật, chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong triển khai thực hiện. Đồng chí nhấn mạnh, những kết quả đó đã khẳng định chính sách BHYT có ý nghĩa và đóng góp tích cực trong công tác đảm bảo an sinh xã hội và công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Để phát triển chính sách BHYT bền vững, hiệu quả, mang lại lợi ích cho người dân và xã hội, thời gian tới cần tập trung thực hiện các giải pháp phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ dân số tham gia BHYT đến năm 2025 là 95% theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, đồng chí yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và toàn ngành Y tế, Bảo hiểm xã hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:

Thứ nhất, quán triệt sâu sắc nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của BHYT; tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, tổ chức thực hiện đầy đủ và tích cực hơn nữa 06 nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư, các văn bản Trung ương, của Tỉnh ủy có liên quan đến BHYT.

Đưa các chỉ tiêu thực hiện BHYT toàn dân vào nghị quyết, kế hoạch phát triển KT-XH hằng năm của địa phương và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; coi là một nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

Bố trí ngân sách theo khả năng của địa phương và huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ người dân thuộc đối tượng từ ngân sách Nhà nước tham gia BHYT. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHYT; tích cực tham gia góp ý hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về BHYT.

Thứ hai, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hướng đến mục tiêu tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận với chính sách BHYT và dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT; chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế (đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị y tế, đào tạo nhân lực); đảm bảo cung cấp cấp đủ thuốc, vật tư y tế; kịp thời chấn chỉnh thái độ phục vụ, trách nhiệm công vụ của cán bộ, nhân viên làm việc trực tiếp với người tham gia BHYT.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHYT; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BHYT; kiểm soát việc gia tăng chi phí khám, chữa bệnh, ngăn ngừa các hành vi gian lận, trục lợi BHYT.

Về kiến nghị hỗ trợ mức đóng BHYT giai đoạn 2024 - 2025 từ nguồn ngân sách tỉnh cho 03 nhóm đối tượng, gồm: (1) Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Mức hỗ trợ 30%; (2) Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số: Mức hỗ trợ 70%; (3) Cán bộ bán chuyên trách xã, phường, thị trấn là: Trưởng ấp, khóm; Bí thư chi bộ ấp, khóm; Trưởng ban Công tác mặt trận ấp, khóm: Mức hỗ trợ 100%, giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trong thời gian tới, dự báo tình hình KT-XH của cả nước nói chung và của An Giang sẽ đối mặt với những khó khăn, thách thức, nhất là các dịch bệnh mới, dịch bệnh đang lưu truyền sẽ tác động trực tiếp đến công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân nói chung và công tác phát triển BHYT nói riêng.

Đồng chí đặt niểm tin vào toàn thể cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế và ngành Bảo hiểm xã hội tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết, chung sức đồng lòng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng An Giang - quê hương Bác Tôn ngày càng giàu, đẹp.

 HN-tke-CT38-ag-10.jpg

Đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen của UBND tỉnh các tập thể

 HN-tke-CT38-ag-11.jpg

Đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Bằng khen của UBND tỉnh cho cá nhân

Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 05 tập thể 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm xã hội trong tình hình mới".

TRƯỜNG GIANG

Lượt người xem:  Views:   752
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Email

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by