Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng Đảng

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!
Xây dựng Đảng
Thứ 2, Ngày 18/10/2021, 14:00
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/10/2021 | Nguyễn Lam

(TUAG)- Sáng ngày 18/10, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Hội nghị.

 Kiemtra-soket9thang-a.jpg

Điểm cầu tại Tỉnh ủy An Giang

Tại điểm cầu An Giang, đồng chí Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Võ Minh Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát, ảnh hưởng lớn đến công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiếm tra (UBKT) các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định, quy chế về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Cấp ủy các cấp kiểm tra 26.456 tổ chức đảng và 134.284 đảng viên, có 29.895 đảng viên là cấp ủy viên các cấp (chiếm 22,3% tổng số đảng viên được kiểm tra). Qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật 126 tổ chức đảng, 9.314 đảng viên.

UBKT các cấp đã tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, với tinh thần quyết liệt “không dừng, không nghỉ”, “không chùng xuống” góp phần khẳng định trách nhiệm, quyết tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1.186 tổ chức đảng và 4.410 đảng viên, trong đó có 1.994 cấp ủy viên các cấp (chiếm 45,2%). UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 3.075 đảng viên.

Công tác giám sát được quan tâm, thực hiện tốt đã góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực, tác dụng trong phòng ngừa, chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, vi phạm một cách kịp thời. Công tác nắm tình hình, phát hiện và quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đạt hiệu quả hơn, có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn nổi cộm, dễ phát sinh vi phạm. Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên rõ rệt; sau kiểm tra đã xem xét, xử lý kịp thời các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Việc thi hành kỷ luật cơ bản đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm. Kịp thời giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, góp phần quan trọng phục vụ thành công bầu cử Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 Kiemtra-soket9thang-c.jpg

Các điểm cầu trong cả nước

Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế như: Một số cấp ủy, UBKT chưa thật sự quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; chậm xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khoá và năm 2021; có nơi lựa chọn nội dung chưa toàn diện, chưa phù hợp tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị; triển khai nhiệm vụ còn chậm so với kế hoạch đề ra. Công tác nắm tình hình ở một số ít địa phương, đơn vị chưa kịp thời, chưa sâu sát nên tác dụng phòng ngừa vi phạm, khuyết điểm còn hạn chế. Việc thi hành kỷ luật đảng viên vẫn còn trường hợp chưa đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục. Chất lượng giải quyết tố cáo, khiếu nại ở một số nơi còn hạn chế. Vẫn có một số cuộc giải quyết khiếu nại, tổ cáo (chủ yếu ở cơ sở) còn chậm, thiếu chặt chẽ, dẫn đến tình trạng đơn, thư vượt cấp, kéo dài…

Tại Hội nghị, lãnh đạo UBKT Trung ương cũng quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

 Kiemtra-soket9thang-b.jpg

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: Công tác kiểm tra, giám sát đạt được nhiều kết quả quan trọng, chất lượng ngày càng được nâng cao. UBKT các cấp đã thực hiện kiểm tra, giám sát toàn diện đúng theo quy định, Điều lệ của Đảng, vừa thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 vừa đảm bảo kế hoạch đề ra. Thời gian tới, các cấp ủy Đảng, UBKT các cấp tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện tốt chỉ đạo, kết luận của Trung ương về tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính tri; hướng dẫn quy định mới về những điều đảng viên không được làm. Tập trung nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai có hiệu quả Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Tham mưu xây dựng hoàn thiện các quy định hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đảm bảo khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, có tính khả thi cao. Công tác kiểm tra, giám sát phải gắn với trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị. Tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tổ chức triển khai và hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát  năm 2021, tham mưu kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 với trọng tâm là kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII. Nâng cao công tác phối hợp với các ngành chức năng trong công tác kiểm tra, giám sát. Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy Ủy ban và cơ quan UBKT theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả…

Nguyễn Lam

Lượt người xem:  Views:   49
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (cick)

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Phân loại

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by