Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng Đảng

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!
Xây dựng Đảng
Thứ 5, Ngày 30/09/2021, 18:00
Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang chủ trì điểm cầu An Giang dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/09/2021 | Ngọc Hân

(TUAG)- Chiều ngày 30/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV/2021. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

HN-congtac-Tochuc-1.JPG

Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu tỉnh An Giang.

Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý III, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2021. Trong quý, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát chỉ đạo cấp ủy, lãnh đạo các cấp, tập trung cao độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, cụ thể:  Tích cực triển khai, xây dựng và hoàn thành các đề án, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2021, trọng tâm là các đề án trình Hội nghị Trung ương 3, Trung ương 4 khóa, XIII; kiện toàn chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước sau bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp; đồng thời tích cực hoàn thiện các nội dung sau khi báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đến nay cơ bản đã hoàn thành 19/28 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ban hành 09 hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu và tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên. Hội nghị cũng đã quán triệt các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng từ đầu năm 2021 đến nay.

HN-congtac-Tochuc-3.JPG

Phát biểu trong phần thảo luận, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang thống nhất dự thảo Báo cáo kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý III, nhiệm vụ quý IV/2021 của Ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí cho rằng từ kết quả này tạo điều kiện để An Giang lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm 2021.

Đồng chí thông tin về phía Tỉnh ủy An Giang đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng; đã ban hành 5/7 đề án theo Chương trình làm việc năm 2021.

An Giang thống nhất với 3 bài học kinh nghiệm nêu tại dự thảo báo cáo. Trong đó, việc thực hiện chủ trương, nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng Đảng cần tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đồng thời phải quyết tâm chính trị, nỗ lực trong triển khai thực hiện và đề cao trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy.

Về nhiệm vụ, giải pháp quý IV/2021, An Giang đồng tình với 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp được nêu tại dự thảo báo cáo, trong đó, đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nội dung của Nghị quyết TW6 (Khóa XII) về đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, khắc phục sự chồng chéo và những bất hợp lý trong tổ chức Đảng và hệ thống chính trị; tổ chức tổng kết các mô hình thí điểm và nhân rộng các mô hình hiệu quả. Riêng An Giang, Tỉnh ủy đã tổ chức đánh giá sâu từng mô hình thí điểm trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương, An Giang sẽ tổ chức rút kinh nghiệm thời gian tới.

Đồng chí cũng kiến nghị Ban Tổ chức Trung ương 02 nội dung về: Công tác tạo nguồn cán bộ, lãnh đạo, quản lý trẻ, nữ, dân tộc, đáp ứng nhiệm vụ chính trị, giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo và đề nghị Ban Tổ chức Trung ương sớm ban hành hướng dẫn đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2021 để địa phương chủ động thực hiện đúng tiến độ.

HN-congtac-Tochuc-2.JPG

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao và chia sẻ với những nỗ lực ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại TP. Hồ Chí Minh một số tỉnh, thành phía Nam.

Đồng chí nhấn mạnh, quý IV năm 2021, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, hoàn thành Chương trình công tác năm 2021 đảm bảo tiến độ, chất lượng; trọng tâm là Đề án "Về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" trình Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII và các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Cùng với đó là quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả 11 văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng vừa được trình bày tại Hội nghị và thực hiện có hiệu quả các chủ trương về công tác tổ chức xây dựng Đảng được ban hành trong thời gian tới; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên; tham mưu triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII; chuẩn bị, tổ chức tốt hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng; tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ theo thẩm quyền phân cấp; hưởng ứng phong trào thi đua chuyên đề; xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh…/.

Ngọc Hân

Lượt người xem:  Views:   270
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (cick)

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Phân loại

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by