Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng Đảng

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!
Xây dựng Đảng
Thứ 4, Ngày 25/11/2020, 09:00
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Nơi hội tụ sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/11/2020 | TGAG

​(TUAG)- Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, được thành lập ngày 18/11/1930. Trải qua các thời kỳ hoạt động với những tên gọi khác nhau, Mặt trận không ngừng phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết dân tộc Việt Nam - một nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

​Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam, Mặt trận Dân tộc thống nhất đã có các tên gọi và hình thức tổ chức khác nhau: Hội Phản đế Đồng minh; Phản đế Liên minh; Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương; Mặt trận Dân chủ Đông Dương; Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương; Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội - gọi tắt là Việt Minh; Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam - gọi tắt là Hội Liên Việt. Tháng 3/1951, Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt hợp nhất thành Mặt trận Liên Việt, đã động viên mọi nguồn lực của toàn dân góp phần tạo nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Sau Hiệp định Gienève, ở miền Bắc ngày 10/9/1955, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra đời nhằm đoàn kết mọi lực lượng chống đế quốc Mỹ. Ở miền Nam, vào ngày 20/12/1960, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập trong cao trào đồng khởi đấu tranh của đồng bào miền Nam. Đến ngày 20/4/1968, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam đã được thành lập để quy tụ các phong trào đấu tranh của các giới, các lực lượng đấu tranh chống Mỹ xâm lược.

Tháng 4/1975, sau khi miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước; từ ngày 31/01/1977 đến 04/02/1977 diễn ra Đại hội thống nhất các tổ chức Mặt trận của cả nước, ba tổ chức Mặt trận là: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (ở miền Bắc), Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam (ở miền Nam) đã hợp nhất và lấy tên gọi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.


Kế tục và phát huy vai trò lịch sử của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam các thời kỳ, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh An Giang tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong thời kỳ hội nhập. Cùng với quá trình phát triển của cả nước, MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang đã không ngừng được củng cố, vai trò của Mặt trận ngày càng phát huy, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh. Đặc biệt trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, kéo dài, gây khó khăn, thách thức và ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sản xuất của Nhân dân trong tỉnh; trước tình hình đó, Mặt trận các cấp đã tích cực tập hợp các nguồn lực hỗ trợ, vận động Nhân dân phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, tự lực, tự cường vươn lên, khai thác tiềm năng và các điều kiện thuận lợi, khắc phục khó khăn, thi đua lao động, sản xuất kinh doanh, học tập, công tác, ổn định cuộc sống; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Trong giai đoạn 2015 - 2020, hệ thống MTTQ các cấp tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp với chính quyền các cấp thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, vận động đóng góp ủng hộ quỹ người nghèo, thực hiện chương trình giảm nghèo hằng năm trên địa bàn tỉnh; phối hợp các tổ chức thành viên triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng. Từ năm 2015 đến nay Quỹ vì người nghèo các cấp đã vận động được trên 908 tỷ đồng, đã chi 325 tỷ đồng hỗ trợ cất mới 10.829 nhà Đại đoàn kết; trên 305 tỷ đồng thăm hỏi, tặng quà cho 01 triệu lượt hộ nghèo; trên 59 tỷ đồng trợ giúp khó khăn đột xuất cho 265.328 trường hợp; 4,3 tỷ đồng trợ giúp 1.678 trường hợp phát triển sản xuất; trên 48 tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, toàn dân khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: “Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, nguyện cùng nhau tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đổi mới phương thức triển khai và nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo hướng xác định nhiệm vụ trọng tâm công việc, đối tượng vận động hằng năm. Quán triệt và triển khai Chương trình hành động của MTTQ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, phát huy tối đa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh nhà góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại nhân dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

NGUYỄN TIẾC HÙNG
UVBTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh

Lượt người xem:  Views:   147
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (cick)

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Phân loại

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by