Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng Đảng

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!
Xây dựng Đảng
Thứ 4, Ngày 20/12/2023, 22:00
Đảng bộ tỉnh An Giang quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/12/2023 | Ngọc Hân

(TUAG)- Chiều 20/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đoàn công tác An Giang dự Hội nghị có đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang; đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang.

 Tket-TGTW23-1a.jpg

Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu tham luận với chủ đề: “Công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh thời gian qua”

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được xem video clip Báo cáo công tác Tuyên giáo năm 2023, nghe các tham luận về kết quả đạt được, những mặt hạn chế, những kinh nghiệm liên quan đến việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác Tuyên giáo.

Tham gia tham luận tại Hội nghị với chủ đề: “Công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh thời gian qua”, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhấn mạnh: “Năm 2023, Tỉnh ủy An Giang đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả khá toàn diện, trong đó có sự đóng góp quan trọng của ngành Tuyên giáo tỉnh; đã chủ động, tích cực tham mưu Tỉnh uỷ các chủ trương, giải pháp đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng; tuyên truyền, động viên, cổ vũ, tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh…”.

Tket-TGTW23-2.jpg 

Đại biểu dự Hội nghị

Liên quan đến công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang báo cáo với Hội nghị, ngay sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” (Chỉ thị số 20-CT/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã xây dựng Đề án “Sưu tầm, khai thác tư liệu; nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và truyền thống cách mạng địa phương đến năm 2030 và những năm tiếp theo”.

Mặc dù ngân sách còn nhiều khó khăn, nhưng tỉnh và các địa phương trong tỉnh đã quan tâm bố trí kinh phí và cán bộ phụ trách công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ; quan tâm xây dựng nhà truyền thống ở các xã, thị trấn; xây dựng bia lưu niệm, nhà bia liệt sỹ và trùng tu các di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn.

Qua 05 năm thực hiện, toàn tỉnh có 86 công trình biên soạn lịch sử được xuất bản, trong đó, cấp tỉnh có 12 công trình, cấp huyện 30 công trình, cấp xã 44 công trình; 11/11 huyện, thị, thành phố và 122/156 xã, phường, thị trấn đã xuất bản lịch sử đảng bộ. Phấn đấu đến năm 2025, 100% xã, phường, thị trấn hoàn thành biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.

Cùng với làm tốt công tác nghiên cứu, biên soạn và xuất bản các công trình lịch sử Đảng, An Giang luôn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, truyền thống cách mạng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Hằng năm, Hội Khoa học lịch sử tỉnh phối hợp với các địa phương tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm về các nhân vật, sự kiện lịch sử. Đặc biệt, trong năm 2022 và 2023 vừa qua, Tỉnh ủy An Giang đã chỉ đạo tổ chức thành công Hội thảo khoa học “An Giang 190 năm hình thành và phát triển (1832 - 2022)” làm cơ sở, luận cứ khoa học để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận ngày 22/11 hàng năm là “Ngày truyền thống tỉnh An Giang” và Hội thảo khoa học quốc tế “Văn hóa Óc Eo trong bối cảnh văn hóa châu Á”, qua đó góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia; giáo dục truyền thống lịch sử, anh hùng cách mạng; quảng bá hình ảnh An Giang đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

 Tket-TGTW23-3.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, thay mặt Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nêu một số kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh để Hội nghị cùng nghiên cứu:

Thứ nhất, các cấp ủy, tổ chức đảng nhận thức đúng đắn vị trí, tầm quan trọng công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và truyền thống địa phương; xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên và lâu dài; đưa công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng vào nghị quyết, kế hoạch nhiệm kỳ, hằng năm.

Thứ hai, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện mang tính khả thi và dài hạn. Thực tế cho thấy để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm ban hành Đề án “Sưu tầm, khai thác tư liệu; nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và truyền thống cách mạng địa phương đến năm 2030 và những năm tiếp theo”. Trong đó xác định quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ và lộ trình thực hiện, làm cơ sở để bố trí con người, nguồn lực thực hiện hiệu quả.

Thứ ba, các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định, quy trình về nghiên cứu, biên soạn, thẩm định, xuất bản công trình lịch sử Đảng; kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng thương mại hóa trong xuất bản các công trình lịch sử. Ban tuyên giáo các cấp trong tỉnh chủ động tham mưu cho các cấp ủy chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao chất lượng công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng.

Thứ tư, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng theo hướng ổn định, lâu dài, chuyên nghiệp; bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn, tâm huyết và có năng lực phụ trách công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương; huy động đội ngũ cán bộ nghỉ hưu, có trình độ và kinh nghiệm để tham gia cộng tác… góp phần thúc đẩy công tác sưu tầm, biên soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ, truyền thống cách mạng ở từng lĩnh vực, địa phương.

 Tket-TGTW23-4.jpg

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương và chúc mừng những thành tích nổi bật đã đạt được của toàn ngành Tuyên giáo trong năm 2023. Định hướng công tác Tuyên giáo năm 2024, đồng chí nhấn mạnh bối cảnh năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, nhiều vấn đề mới nảy sinh tác động đến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và công tác Tuyên giáo, đồng chí lưu ý toàn ngành không được chủ quan, tự mãn với những kết quả, thành tích đã đạt. Cần phát huy thật tốt những kết quả, bài học kinh nghiệm đã có, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nhất là từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành. Đồng chí đề nghị toàn ngành Tuyên giáo tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phấn đấu với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, năng động, sáng tạo, chủ động nắm bắt thời cơ, thuận lợi; vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức; hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo trong năm 2024 và trong cả nhiệm kỳ khoá XIII…/.

NGỌC HÂN

Lượt người xem:  Views:   523
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (cick)

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Phân loại

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by