Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng Đảng

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!
Xây dựng Đảng
Thứ 2, Ngày 16/08/2021, 13:00
Xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/08/2021 | Ngọc Hân

(TUAG)- Sáng ngày 16/8, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đến dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Mat-tran-hoinghi-dh13-2.jpg 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu An Giang

Tại điểm cầu An Giang, đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang, đồng chí UVBTVTU, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Mat-tran-hoinghi-dh13-4.jpg

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh chụp từ màn hình

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII  là vô cùng quan trọng, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương, và thống nhất với kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trình bày tại Hội nghị, thời gian tới đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần quan tâm một số nội dung: Tiếp tục tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đây là nhiệm vụ trung tâm của Mặt trận; phát huy sức mạnh sáng tạo to lớn của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, đây là nhiệm vụ rất quan trọng của Mặt trận trong việc phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng vững mạnh, Mặt trận phải là hạt nhân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong việc phòng, chống diễn biến hòa bình, kiên quyết đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội ngày càng có hiệu quả cao; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tập hợp quần chúng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên, đoàn viên, cử tri và Nhân dân để tổng hợp, phản ánh đến các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét giải quyết, đáp ứng mong đợi của Nhân dân; phát động phong trào thi đua sâu rộng, động viên các tầng lớp nhân dân, hội viên, đoàn viên đồng lòng, chung sức, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nhất là đồng lòng, đồng sức đẩy lùi dịch bệnh COVID-19; góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và góp ý kiến xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, cán bộ đoàn, hội các cấp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở gắn với địa bàn khu dân cư, đáp ứng yêu cầu tình hình mới; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân; nâng cao sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức có liên quan đối với hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên; chuẩn bị tham mưu nghiên cứu đề xuất để tiến tới tổng kết đánh giá 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh. Từ việc đánh giá tổng kết, tiến tới xây dựng một chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn cách mạng mới,…

 Mat-tran-hoinghi-dh13-3.jpg

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu An Giang

"Với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng và mong rằng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên nhiệm kỳ này sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục có những hoạt động năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, thiết thực, hiệu quả cao hơn nữa, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc; tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Nhân dân với Đảng và Chính phủ, tạo thành sức mạnh to lớn, vô địch để xây dựng Tổ quốc ta ngày càng cường thịnh, Nhân dân ta ngày càng hạnh phúc; Đất nước ta ngày càng phát triển, phồn vinh"./.

 NGỌC HÂN

Lượt người xem:  Views:   218
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (cick)

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Phân loại

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by