Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng Đảng

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!
Xây dựng Đảng
Thứ 4, Ngày 03/02/2021, 15:00
Mặt trận Tổ quốc huyện Chợ Mới tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/02/2021 | Kim Thoa

(TUAG)- Xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc xây dựng NTM, những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Chợ Mới xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tuyên truyền, vận động để Nhân dân hiểu rõ, thấy được quyền lợi và trách nhiệm của mình để chủ động tham gia xây dựng NTM.

Công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh

Mặt trận Tổ quốc huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai xây dựng NTM, NTM nâng cao và thực hiện lồng ghép trong các cuộc vận động, các phong trào vận động Nhân dân tích cực tham gia như: đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ đó nhận thức người dân ngày càng được nâng lên và các phong trào thi đua ngày càng phát huy hiệu quả, nhất là phong trào thi đua xây dựng NTM, NTM nâng cao được lan tỏa và đi vào chiều sâu. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ của địa phương như chuyển dịch cơ cấu cây trồng; chăm sóc sức khỏe Nhân dân; công tác xóa đói giảm nghèo; phòng, chống dịch bệnh;… được nâng lên rõ nét.


Thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam, ưu tiên dùng hàng Việt Nam", Uỷ ban Mặt trận huyện phối hợp với các ngành tạo điều kiện để các công ty, xí nghiệp, siêu thị tổ chức các chuyến hàng Việt về nông thôn, kết quả tổ chức tuyên truyền được 242 cuộc có trên 2.950 lượt người tham dự.

Định kỳ kiểm tra, đánh giá các mô hình hiệu quả; nhân rộng các mô hình tiêu biểu về thực hiện thi đua "Dân vận khéo"; tiêu biểu như mô hình xây dựng "Đoạn đường xanh, sạch, đẹp" chiều dài 77.85km, kinh phí 240.426.000đ, trồng trên 3.570 cây xanh.

Phối hợp với ngành Văn hóa nâng chất phong trào "TDĐKXDĐSVH" xã, thị trấn, thực hiện đúng quy trình công nhận các danh hiệu văn hóa, kịp thời bổ sung và điều chỉnh các nội dung của pano, khẩu hiệu tuyên truyền cho phù hợp với yêu cầu phát triển. Từ đó chất lượng các danh hiệu văn hóa ngày càng được củng cố. Ngoài ra, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện còn phối hợp với Công an tổ chức diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân" được 281 cuộc có 9.606 người dự.

Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội

Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện xây dựng kế hoạch, phối hợp thống nhất chương trình với các tổ chức đoàn thể về thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nội dung giám sát xoay quanh các vấn đề bức xúc mà người dân quan tâm và các nội dung liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên, các đoàn thể như: Giám sát việc thực hiện Chương trình cải cách hành chính của UBND huyện; giám sát việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 04 (khóa XI, XII) của Đảng gắn với Quy định 101 về vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; việc thực hiện nhiệm vụ dân cử của đại biểu HĐND huyện, các xã, thị trấn. Ngoài ra các xã, thị trấn tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Đảng, chính quyền, Nhân dân được 139 cuộc với 853 người tham dự.

Qua giám sát, công tác phối hợp giữa các ban, ngành huyện và các xã luôn thực hiện tốt và chặt chẽ. Góp phần nâng cao hiệu quả trong xây dựng NTM, NTM nâng cao tại địa phương. Từ những kết quả trên, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện cùng với hệ thống chính trị và sự tham gia nhiệt tình của quần chúng nhân dân đã xây dựng được 4 xã NTM nâng cao: Mỹ Hiệp, Long Điền A, Bình Phước Xuân, Tấn Mỹ.


Giải pháp tiếp tục duy trì và nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu tiến tới NTM kiểu mẫu trong tương lai

Một là, trong xây dựng NTM nâng cao cấp ủy, chính quyền và Mặt trận, đoàn thể cần quan tâm đến các chỉ tiêu liên quan đến chính sách an sinh xã hội, chất lượng cuộc sống của người dân trên cơ sở phát triển bền vững. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Vì người nghèo", giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, phấn đấu không còn có hộ đói, giảm hộ nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng.

Hai là, thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, phát huy dân chủ, ý thức trách nhiệm của Nhân dân trong việc thực hiện giám sát xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện và xây dựng NTM.

Ba là, phối hợp ngành Công an đảm bảo tốt về an ninh trật tự, nắm bắt các nguồn thông tin của người dân để có giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa các loại tệ nạn xã hội, tội phạm trên địa bàn.

Bốn là, địa phương tiếp tục nhân rộng công trình "đoạn đường nở hoa", xây dựng mô hình ấp tự quản bảo vệ môi trường; tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng mô hình "5 không, 3 sạch". Về quy hoạch các điểm thu gom rác, bãi xử lý rác cần có biện pháp tốt để ngăn chặn việc vứt rác bừa bãi, tránh bốc mùi hôi ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Tích cực vận động hộ gia đình thường xuyên thu gom rác, quét dọn nhà cửa, đường xá nơi mình sinh sống.

Năm là, nâng cao hiệu quả thực hiện Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận và tự quản cộng đồng ở khu dân cư, góp sức xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân.

Sáu là, các ngành chuyên môn tăng cường công tác hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc xã duy trì và nâng chất các tiêu chí NTM, NTM nâng cao tiến tới NTM kiểu mẫu trong tương lai.

  Trần Thị Kim Thoa

Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện

Lượt người xem:  Views:   273
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (cick)

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Phân loại

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by