Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng Đảng

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!
Xây dựng Đảng
Thứ 3, Ngày 17/11/2020, 05:00
An Giang kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/11/2020 | Công Mạo

(TUAG)- ​​Sáng 17/11, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang long trọng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).

90-mat-tran-1.jpg

Tham dự buổi họp mặt có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang; đại diện lãnh đạo, cán bộ làm công tác Mặt trận qua các thời kỳ; đại diện nhân sĩ, trí thức, các giới, các tôn giáo, dân tộc, các tầng lớp nhân dân tỉnh An Giang.

90-mat-tran-7.jpg

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng ghi nhận, biểu dương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang cùng các tổ chức thành viên đã và đang có những đóng góp công sức vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà; khẳng định những thành tựu của tỉnh An Giang trong thời gian qua có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần củng cố và nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, với sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, trong đó có sự đóng góp rất lớn của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh An Giang.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng cho rằng, trước những khó khăn, thách thức to lớn và quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển tỉnh nhà, trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang cần tập trung xây dựng tổ chức Mặt trận Tổ quốc các cấp thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp tục coi trọng đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở, nhất là đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức thành viên; hệ thống Mặt trận và cán bộ làm công tác mặt trận phải thật sự gần dân, sát dân, thấu hiểu lòng dân để hỗ trợ, chia sẻ những khó khăn, bức xúc của người dân, tạo niềm tin tưởng, gắn bó và đoàn kết với nhân dân, thông qua các hoạt động thực tiễn, giúp cho các tầng lớp Nhân dân đặt niềm tin vững chắc vào sự phát triển của đất nước, của tỉnh nhà.

90-mat-tran-2.jpg

“Hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh An Giang cần tiếp tục làm tốt chức năng Hiến định là giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng nhấn mạnh.

90-mat-tran-6.jpg

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng, để tiếp tục phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết các dân tộc, tạo đồng thuận trong quần chúng Nhân dân, chung sức, đồng lòng cùng với các cấp uỷ Đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng, trước hết cán bộ lãnh đạo các cấp phải gương mẫu; mỗi cán bộ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh nói chung và cán bộ làm công tác mặt trận của tỉnh nói riêng phải thật sự “cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”, luôn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu; mỗi cán bộ làm công tác mặt trận phải thực sự là cầu nối giữa “ý đảng - lòng dân”. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh An Giang cần tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại Nhân dân, phát huy lòng yêu quê hương đất nước của nhân dân, tạo mối quan hệ hữu nghị, hài hòa với nhân dân nước láng giềng; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu, đẹp, văn minh.

Ôn lại truyền thống hào hùng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua 90 năm xây dựng, trưởng thành, ông Nguyễn Tiếc Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang cho biết, cùng với quá trình phát triển của cả nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đã không ngừng được củng cố, vai trò của Mặt trận ngày càng phát huy, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh.

90-mat-tran-4.jpg

Đặc biệt trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, kéo dài, gây khó khăn, thách thức và ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sản xuất của nhân dân trong tỉnh; trước tình hình đó, Mặt trận các cấp trong tỉnh An Giang đã tích cực tập hợp các nguồn lực hỗ trợ, vận động nhân dân phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, tự lực, tự cường vươn lên, khai thác tiềm năng và các điều kiện thuận lợi, khắc phục khó khăn, thi đua lao động, sản xuất kinh doanh, học tập, công tác, ổn định cuộc sống; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Trong giai đoạn 2015 – 2020, hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh An Giang tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp với chính quyền các cấp thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, vận động đóng góp ủng hộ quỹ người nghèo, thực hiện chương trình giảm nghèo hằng năm trên địa bàn tỉnh; phối hợp các tổ chức thành viên triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng.

90-mat-tran-5.jpg

Từ năm 2015 đến nay Quỹ vì người nghèo các cấp trong toàn tỉnh đã vận động được trên 908 tỷ đồng, đã chi 325 tỷ đồng hỗ trợ cất mới 10.829 nhà Đại đoàn kết; trên 305 tỷ đồng thăm hỏi, tặng quà cho hơn 1 triệu lượt hộ nghèo; trên 59 tỷ đồng trợ giúp khó khăn đột xuất cho 265.328 trường hợp; 4,3 tỷ đồng trợ giúp 1.678 trường hợp phát triển sản xuất; trên 48 tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

90-mat-tran-3.jpg

Với phương châm lấy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực, lấy địa bàn dân cư là nơi thực hiện nếp sống văn minh, trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả công tác Mặt trận, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương An Giang ngày thêm giàu, mạnh, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân;  tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời tổ chức triển khai có hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng thế trận an ninh quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Tại buổi họp mặt, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho 11 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác huy động, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và phát triển tỉnh An Giang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tặng bằng khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích trong đợt thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Công Mạo

Lượt người xem:  Views:   162
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (cick)

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Phân loại

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by