Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng Đảng

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!
Xây dựng Đảng
Thứ 5, Ngày 03/09/2020, 17:00
Tích cực tham mưu chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/09/2020 | Ngọc Hân

(TUAG)- Chiều ngày 03/9/2020, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9/2020, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Giao-ban-tochuc-1.png

Tại điểm cầu An Giang, đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Thái Hữu Phép, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị, cùng sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang, Phó Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; trưởng, phó  các phòng chuyên môn thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ.

Hội nghị đã tiến hành đánh giá ưu điểm nổi bật, kết quả đạt được và những khuyết điểm, hạn chế công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020. Tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020, toàn ngành tổ chức đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, cấp ủy các cấp triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm cơ bản đảm bảo chất lượng và tiến độ, trong đó có một số kết quả nổi bật: Kịp thời ban hành hệ thống văn bản đồng bộ về công tác đại hội, nhất là quy trình công tác nhân sự đảm bảo chặt chẽ, khách quan, dân chủ, góp phần chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền; nắm chắc tình hình kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở, tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương; phát hiện sớm, xử lý quyết liệt, giải quyết kịp thời, hiệu quả, những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế, phát sinh trong công tác cán bộ, công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện chế độ, chính sách, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ không tái cử cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp, góp phần tạo điện kiện bố trí, sắp xếp nhân sự và thành công của đại hội đảng bộ các cấp; công tác trao đổi, phối hợp chung tay tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong nội bộ ngành ngày càng đi vào nề nếp, chặt chẽ, hiệu quả đã có 31 đề xuất, kiến nghị được trao đổi, giải đáp trong trong tháng 8/2020.

Giao-ban-tochuc-2.png

Trong tháng 9/2020, ngành  triển khai các nhiệm vụ tham mưu chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tích cực tham mưu chuẩn bị, tổ chức tốt đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương; tập trung chuẩn bị các nội dung phục vụ các hội nghị Trung ương năm 2020; tiếp tục hoàn thành đúng tiến độ và có chất lượng các đề án, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm của cấp ủy các cấp, phục vụ đại hội đảng bộ các cấp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với việc chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng gắn với Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với kỷ niệm 90 năm ngày thành lập ngành; chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2020.

Hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận trao đổi, giải đáp các đề xuất, kiến nghị của các địa phương, đơn vị xoay quanh các vấn đề liên quan đến đại hội đảng bộ các cấp; đến tổ chức bộ máy, biên chế; liên quan đến công tác cán bộ thường xuyên; đến tổ chức đảng, đảng viên; đến chính sách cán bộ;…

 Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng trong tháng 8/2020, nhất là nội dung công việc chỉ đạo, cơ bản hoàn thành đại hội cấp trên trực tiếp cơ sở, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu, kịp thời phát hiện những thiếu sót, nhất là các vấn đề nổi lên liên quan đến nhân sự, báo cáo cấp có thẩm quyền có hướng dẫn xử lý kịp thời.

Thời gian tới đồng chí đề nghị ngành Tổ chức tập trung tham mưu cấp ủy chuẩn bị thật tốt dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy chuẩn bị đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; hoàn thiện có chất lượng Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII trình Đại hội XIII của Đảng; trong quá trình tham mưu bám sát vào Chỉ thị 35-CT/T, Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 75-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

 Lưu ý coi trọng công tác đánh giá cán bộ, thực hiện chế độ, chính sách, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ không tái cử cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp, góp phần tạo điện kiện bố trí, sắp xếp nhân sự và thành công của đại hội đảng các cấp; chú ý cơ cấu cán bộ song song với chất lượng cán bộ, phải xem xét kết hợp hợp lý giữa chuyên môn đào tạo và kinh nghiệm thực tiễn, giữa cái đặc thù…; chống chạy chức chạy quyền; tiếp tục giám sát hoạt động ngành Tổ chức chức các cấp; tham mưu ban hành các văn bản thống nhất với các quy định của Đảng, chú ý cảnh giác, đấu tranh sự chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nhân dịp tiến hành Đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận của nhân dân để tổ chức thành công đại hội./.

 NGỌC HÂN

Lượt người xem:  Views:   150
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (cick)

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Phân loại

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by