Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng Đảng

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!
Xây dựng Đảng
Thứ 3, Ngày 30/12/2014, 07:41
Một số vấn đề cần quan tâm thực hiện để đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/12/2014

(TGAG)-  Sau đợt giao ban, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và Kế hoạch 23-KH/TU về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các địa phương trong tỉnh, bên cạnh những kết quả đạt được rất cụ thể, thiết thực vẫn còn những mặt hạn chế cần được quan tâm khắc phục.

Để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới, đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm thực hiện tốt những việc sau:


- Khắc phục triệt để tình trạng vẫn còn một số cấp ủy xem nhẹ việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt kỹ tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; triển khai, thực hiện đầy đủ và kịp thời nội dung chuyên đề năm 2015 và chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.


- Nâng cao hiệu quả của Bộ phận giúp việc, cấp ủy các cấp cần quan tâm củng cố, kiện toàn bộ phận này sao cho tinh gọn. Bộ phận giúp việc không cần quá đông. Hằng năm, Bộ phận giúp việc phải tham mưu cấp ủy kế hoạch triển khai chuyên đề, kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo Bác; quan tâm dự sinh hoạt chi bộ để kịp thời nắm tình hình triển khai học tập chuyên đề và sinh hoạt chính trị, tư tưởng tại các chi bộ, tham mưu cho cấp ủy biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến và chấn chỉnh những hạn chế.


- Khắc phục tình trạng các cơ quan, đơn vị đề ra chuẩn mực đạo đức và cá nhân xây dựng kế hoạch tu dưỡng mang tính chung chung, không bám sát điều kiện thực tế, đặc điểm, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, phù hợp với từng cá nhân, vị trí công tác; cấp ủy các cấp cần tiếp tục quán triệt yêu cầu phải gắn thực hiện Chỉ thị 03 với công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), chọn vấn đề còn hạn chế, yếu kém, hoặc bức xúc, nổi cộm về đạo đức, lối sống được nhận diện thông qua tự phê bình và phê bình để tập trung giải quyết dứt điểm, thực hiện từng việc, có hiệu quả cụ thể, dựa vào yêu cầu đó để xây dựng chuẩn mực đạo đức, đề ra kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện.


- Đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo Bác trong khối cơ quan Nhà nước, cấp ủy và lãnh đạo chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị trong thực hiện Chỉ thị 03, tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh An Giang; phải gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

Bộ phận chuyên trách 03

Lượt người xem:  Views:   1593
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (cick)

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Phân loại

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by