Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn hóa - Văn nghệ

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!
Văn hóa - Văn nghệ
Chủ Nhật, Ngày 08/11/2020, 09:00
Đại hội đại biểu Đạo hội Tứ ân hiếu nghĩa lần thứ III
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/11/2020 | Thanh Phong

(TUAG)- Sau 02 ngày làm việc tại chùa Tam Bửu - Phi Lai (thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn), sáng ngày 06/11/2020, Đại hội đại biểu Đạo hội Tứ ân hiếu nghĩa lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành chương trình làm việc.

Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Nội vụ; đồng chí Lê Văn Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Cao Quang Liêm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn, các ngành tỉnh, các tôn giáo trong tỉnh và 160 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

Đại biểu tham dự Đại hội 

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước ghi nhận, cảm ơn và biểu dương những kết quả, sự đóng góp của Đạo hội Tứ ân hiếu nghĩa nhiệm kì qua và khẳng định: Với truyền thống yêu nước và tôn chỉ hành đạo “Hành tứ ân - Sống hiếu nghĩa - Vì đại đoàn kết toàn dân tộc”, với giáo lý là “Tu nhân - Học Phật”, các chức sắc, chức việc và thân bằng đạo Tứ ân hiếu nghĩa đã có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và tham gia xây dựng đất nước. Điều đó đã được thể hiện qua cuộc đấu tranh giành độc lập đất nước, đã có nhiều gia đình, nhiều người là tín đồ đạo Tứ ân hiếu nghĩa tham gia cách mạng và đã hy sinh xương máu cho Tổ quốc và trong thời gian vừa qua đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững với trên 6 tỷ đồng (tiền và hiện vật).


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước trao Bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân 

Để các hoạt động đạo sự trong thời gian tới đạt được kết quả tốt, hoàn thành được các mục tiêu, nhiệm vụ công tác đạo trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước đề nghị: Ban Đại diện Đạo hội Tứ ân hiếu nghĩa sẽ thật đoàn kết, gắn bó hỗ trợ lẫn nhau để điều hành thật tốt Chương trình đạo sự mà Đại hội đã tin tưởng giao phó; tăng cường tuyên truyền, vận động, giáo dục cho tất cả thân bằng quyến thuộc chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, thường xuyên khuyến cáo tín đồ theo đạo luôn đề cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của bọn phản động và phần tử cơ hội cực đoan lợi dụng tôn giáo để kích động chia rẽ, làm phương hại đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự thống nhất của đạo Phật giáo Tứ ân hiếu nghĩa hiện nay; tăng cường tạo lập các mối quan hệ gắn bó giữa Ban Đại diện và các thành viên với ban, ngành và chính quyền địa phương và với các tôn giáo khác nhằm tạo sự gắn kết và điều kiện tốt để cùng nhau hoạt động đạo sự hiệu quả; có những kế hoạch, giải pháp để phổ biến Hiến chương của Đạo sau khi được Ban Tôn giáo Chính phủ phê duyệt cho các gánh trực thuộc và các thân bằng của đạo để toàn Đạo hiểu và cùng làm theo đúng Hiến chương hành đạo và đúng pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; tiếp tục phát huy những kết quả đạt được về công tác xã hội từ thiện, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại các địa phương, các chương trình về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và các phong trào thiện nguyện khác. Tích cực thực hiện các biện pháp bảo vệ thuần phong mỹ tục, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục và mê tín dị đoan.


Ban Đại diện Phật hội Tứ ân hiếu nghĩa ra mắt Đại hội
Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã thông báo Công văn số 890/TGCP-TNTGK ngày 27/10/2020 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc chấp thuận thay đổi tên tổ chức tôn giáo Đạo hội Tứ ân hiếu nghĩa thành Phật hội Tứ ân Hiếu nghĩa. Tên gọi mới chính thức được sử dụng từ ngày 20/11/2020. Đại hội đã tiến hành suy cử 16 thành viên tham gia Ban Đại diện Phật hội Tứ ân Hiếu nghĩa nhiệm kỳ III (2020-2025). Ông Nguyễn Ngọc Trác tiếp tục đảm nhận vai trò Trưởng Ban Đại diện Phật hội Tứ ân hiếu nghĩa. Dịp này, UBND tỉnh cũng đã khen thưởng những tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác đạo sự thời gian qua.
Thanh Phong
Lượt người xem:  Views:   44
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (click)

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Phân loại

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by