Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn hóa - Văn nghệ

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!
Văn hóa - Văn nghệ
Thứ 2, Ngày 28/09/2020, 09:00
Tập huấn nâng cao nhận thức về vai trò của văn học, nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước thời kỳ mới
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/09/2020 | Trúc Quỳnh

(TUAG)- Sáng 28/9, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn "Nâng cao nhận thức về vai trò của văn học, nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước thời kỳ mới".

Tap-huan-Phu-Quoc-2.jpg

Dự khai mạc có PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang và huyện Phú Quốc.

Tap-huan-Phu-Quoc-1.jpg

Tham gia lớp tập huấn có hơn 220 học viên là cán bộ văn hóa, văn học, nghệ thuật, báo chí, truyền thông các địa phương, đơn vị của 34 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ (từ Quảng Trị trở vào). Đoàn tỉnh An Giang có 08 đồng chí tham dự.

Trong bốn ngày tham dự hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu các chuyên đề: Quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ trong một số Nghị quyết gần đây. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu trang phòng chống "diễn biến hòa bình", phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Vấn đề tự do sáng tạo trong văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay. Nghiên cứu, quán triệt các quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật. Một số nét nổi bật của đời sống Mỹ thuật trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và phương hướng cho nhiệm kỳ tới. Kinh nghiệm tổ chức loại bài về đấu tranh chống tiêu cực trên báo Công an nhân dân.

Tap-huan-Phu-Quoc-3.jpg

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhấn mạnh: Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác lãnh đạo văn hóa, văn học, nghệ thuật. Gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng đã ban hành các văn kiện, nghị quyết, chỉ thị về văn hóa, văn nghệ; trong đó, có những nghị quyết tác động to lớn đến sự phát triển của văn học, nghệ thuật nước nhà. Cùng những thành tựu đạt được, hoạt động lý luận văn học, nghệ thuật còn xa rời thực tiễn sáng tác, có biểu hiện xơ cứng, kém năng động, giảm sút tác dụng tích cực đối với sáng tác.

Tap-huan-Phu-Quoc-4.jpg

Trước tình hình đó, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đặt ra nhiệm vụ "Từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam". Nhiệm vụ này tiếp tục được khẳng định trong Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước". Theo đó, Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương được giao chủ trì, nghiên cứu thực hiện đề án khoa học cấp nhà nước: Lý luận văn nghệ ở Việt Nam - Thực tiễn và định hướng phát triển, gồm bốn đề tài độc lập. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tiếp tục triển khai nhiệm vụ xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Tap-huan-Phu-Quoc-5.jpg

Cùng với 19 hội nghị tổ chức trước đó, hội nghị lần này đặt mục tiêu nâng cao nhận thức về vai trò của văn học, nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước thời kỳ mới; qua đó giúp học viên nắm vững quan điểm, đường lối phát triển văn học, nghệ thuật của Đảng, Nhà nước; thực tiễn đời sống văn học, nghệ thuật nói chung và tình hình lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; nâng cao khả năng xử lý các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn đời sống văn học, nghệ thuật.

Hội nghị diễn ra đến ngày 01/10/2020.

Trúc Quỳnh

Lượt người xem:  Views:   340
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (click)

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Phân loại

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by