Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thời sự xã hội

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!
Thời sự xã hội
Thứ 2, Ngày 13/05/2024, 14:00
Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/05/2024 | Ngọc Hân

(TUAG)- Sáng ngày 13/5, Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang. Dự buổi làm việc có đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, lãnh đạo, các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan.

 Ban-VKTW-lamviec-ag-1.jpg

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt mục đích, yêu cầu buổi làm việc

 Ban-VKTW-lamviec-ag-2.jpg

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng báo cáo các nội dung liên quan đến buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Nưng trình bày báo cáo tình hình, kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng tại địa phương; việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị; định hướng tiếp tục đổi mới của tỉnh trong thời gian tới.

Các đồng chí thành viên trong Đoàn công tác và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã trao đổi, phân tích làm rõ thêm nhiều nội dung.

 Ban-VKTW-lamviec-ag-3.jpg

Quang cảnh buổi làm việc

 Ban-VKTW-lamviec-ag-4.jpg

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh An Giang qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí khẳng định: Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Tỉnh ủy An Giang đã vận dụng sáng tạo nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo chính quyền và Nhân dân tỉnh phấn đấu đạt nhiều kết quả tích cực: Kinh tế có bước phát triển vượt bậc đưa An Giang từ tỉnh nghèo, thiếu lương thực trở thành tỉnh dẫn đầu sản lượng lương thực cả nước, hiện nay sản lượng lúa đạt trên 4 triệu tấn/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp, tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ; đời sống nhân dân được cải thiện, nông thôn từng bước được đổi mới, nội bộ đoàn kết thống nhất, chính trị ổn định, Đảng bộ từng bước trưởng thành.

Đặc biệt trong 3 năm gần đây thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh (2020 - 2025), mức tăng trưởng GRDP đạt bình quân 5,08% (cao hơn mức bình quân chung của cả nước) trong điều kiện ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh theo hướng phát huy lợi thế từng vùng, địa phương, gắn với nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Lĩnh vực văn hoá - xã hội và môi trường có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên; Quốc phòng, an ninh được bảo đảm, công tác nội chính, cải cách tư pháp và đối ngoại được tăng cường và phát huy hiệu quả. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được quan tâm đặc biệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tích cực.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng chỉ ra một số hạn chế, khó khăn của tỉnh trong một số lĩnh vực hoạt động, gợi mở một số vấn đề mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện như: Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đặc biệt coi trọng xây dựng củng cố thế trận "lòng dân" ngày càng vững chắc; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng cho phát triển kinh tế số, xã hội số; phát triển văn hoá, xã hội và con người, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; chú trọng ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo động lực cho việc hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, An Giang trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng chí chỉ đạo Đoàn công tác ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của tỉnh để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

 Ban-VKTW-lamviec-ag-5.jpg

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tiếp thu những ý kiến góp ý, chia sẻ của các đồng chí thành viên Đoàn công tác. Đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo sâu sắc, trách nhiệm của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, đã thể hiện tình cảm đối với vùng đất và con người An Giang, gợi mở những giải pháp, vừa mang tính cấp bách trước mắt, vừa đảm bảo tính chiến lược lâu dài để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Giang tổ chức thực hiện trong thời gian tới, nhất là trong xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với quyết tâm xây dựng tỉnh An Giang - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang mong muốn, thời gian tới, tỉnh An Giang tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các bộ, ban, ngành Trung ương để An Giang có thể vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa đảm bảo nhiệm vụ an ninh lương thực quốc gia và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ biên cương của Tổ quốc./.

NGỌC HÂN

Lượt người xem:  Views:   479
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by