Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thời sự xã hội

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!
Thời sự xã hội
Thứ 2, Ngày 25/10/2021, 14:00
Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang họp cuối tháng 10/2021, cho ý kiến một số nội dung quan trọng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/10/2021 | Trung Hiếu

(TUAG)- Sáng 25/10, Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy cuối tháng 10/2021. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì cuộc họp.

BTVTUhoc-cuoithang10.JPG

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến theo thẩm quyền các nội dung: Tờ trình ban hành Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương; Tờ trình ban hành Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh năm 2021; Tờ trình ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang; Tờ trình ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 41/NQ-HĐND, ngày 9-12-2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020.

Đồng thời, thông qua bằng văn bản về: dự thảo kế hoạch thực hiện Kết luận 12-KL/TW, ngày 12-8-2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; dự thảo báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch số 67-KH/TU ngày 25-10-2018 về thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; dự thảo báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW, ngày 25-7-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược an ninh mạng quốc gia.

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU

Lượt người xem:  Views:   206
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by