Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhân sự mới

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!
Nhân sự mới
Thứ 2, Ngày 19/10/2020, 19:00
Tân Châu: Lễ trao quyết định điều động, luân chuyển 26 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/10/2020 | Văn Phô

(TUAG)- Sáng ngày 19/10, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu tổ chức lễ trao quyết định điều động, luân chuyển cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý. Ông Huỳnh Quốc Thái, Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy; ông Trương Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đến dự và trao quyết định.

TC-trao-quyet-dinh-1.jpg 

Theo đó, trong 26 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý được điều động, luân chuyển lần này, có 04 đồng chí điều động từ thị xã về xã - phường; 08 đồng chí điều động từ xã - phường về thị xã; 09 đồng chí luân chuyển từ ngành sang ngành và 05 đồng chí luân chuyển từ xã sang xã. Cụ thể:

TC-trao-quyet-dinh-2.jpg

1. Ông Trần Thiện Hiếu, Thị ủy viên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Xương đến nhận nhiệm vụ tại Chi bộ Ban Tổ chức Thị ủy và bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy;

2. Ông Búi Thái Hoàng, Thị ủy viên - Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Kinh tế, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Xương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Vĩnh Xương, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3. Bà Võ Thị Loan, Thị ủy viên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Long Phú, chỉ định tham gia Ban Chấp hành và giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bổ nhiệm Trưởng Phòng Kinh tế thị xã.

4. Bà Trần Thị Thanh Khoa, Phó Bí thư Chi bộ, Phó chánh Văn phòng Thị ủy, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Long Phú, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Phú, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

5. Ông Trương Tấn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Phú, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, giữ chức Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Thị ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Thị ủy;

6. Ông Đoàn Tiền Giang, Thị ủy viên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Hưng, đến nhận nhiệm vụ tại Chi bộ Ban Dân vận Thị ủy và bổ nhiệm Phó trưởng Ban Dân vận Thị ủy;

7. Ông Phan Văn Tre, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Tư pháp, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Long Hưng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Hưng, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

8. Bà Cù Thị Tuyết Mai, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra đến nhận nhiệm vụ tại Chi bộ Phòng Tư pháp, chỉ định giữ chức Bí thư Chi bộ Phòng Tư pháp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bổ nhiệm Trưởng Phòng Tư pháp thị xã;

9. Ông Nguyễn Văn Thuận, Thị ủy viên - Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Thị ủy, đến nhận nhiệm vụ tại Chi bộ Thanh tra, chỉ định giữ chức Bí thư Chi bộ Thanh tra, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bổ nhiệm Chánh Thanh tra thị xã;

10. Bà Võ Thị Kim Định, Thị ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, giữ chức Bí thư Chi bộ Văn phòng Thị ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bổ nhiệm Chánh Văn phòng Thị ủy;

11. Ông Lê Trọng Oanh, Phó Trưởng Phòng Kinh tế, chỉ định tham gia Ban Chấp hành và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng HĐND và UBND, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bổ nhiệm Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã;

TC-trao-quyet-dinh-3.jpg

12. Ông Dương Trung Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long An đến nhận nhiệm vụ tại Chi bộ Phòng Kinh tế và bổ nhiệm Phó Trưởng Phòng Kinh tế thị xã;

13. Ông Nguyễn Cao Đẳng, Đảng ủy viên, Phó chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, đến nhận nhiệm vụ tại Chi bộ Phòng Tài chính kế hoạch, chỉ định giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã;

14. Ông Nguyễn Minh Tuyến, Chi ủy viên, Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ Văn phòng HĐND và UBND, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng HĐND và UBND, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bổ nhiệm Phó chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã;

15. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Điều hành Bến xe - tàu, đến nhận nhiệm vụ tại Chi bộ Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực thị xã và bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực thị xã;

16. Ông Nguyễn Văn Xương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thạnh đến nhận nhiệm vụ tại Chi bộ Ban Điều hành Bến xe - tàu, chỉ định giữ chức Bí thư Chi bộ - Trưởng Ban Điều hành Bến xe - tàu thị xã;

17. Ông Dương Văn Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Lộc, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tân Thạnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu đề bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thạnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

18. Ông Nguyễn Minh Tài, Thị ủy viên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Vĩnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phú Lộc, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Lộc, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

19. Bà Nguyễn Ngọc Hạnh, Thị ủy viên - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã đến nhận nhiệm vụ tại Chi bộ Ban Tuyên giáo Thị ủy và bổ nhiệm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy;

20. Bà Dương Bích Ngọc, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thị xã đến nhận nhiệm vụ tại Chi bộ Ban Dân vận Thị ủy và bổ nhiệm Phó trưởng Ban Dân vận Thị ủy;

21. Ông Phan Ngọc Quế, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Long Sơn, chỉ định giữ chức Bí thư Chi bộ Liên đoàn Lao động, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Tân Châu, nhiệm kỳ 2018 - 2023;

22. Ông Phạm Sơn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Long Châu, đến nhận nhiệm vụ tại Chi bộ Hội Quần chúng và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ thị xã Tân Châu, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

23. Ông Thái Văn Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phú Lộc, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân An, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

24. Ông Nguyễn Thanh Biên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân An, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Phú Lộc, nhiệm kỳ 2020 – 2025;

25. Ông Nguyễn Văn Đoàn, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long An, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phú Vĩnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Vĩnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

26. Ông Đỗ Văn Leo, Phó chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Long An, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long An nhiệm kỳ 2016-2021;

TC-trao-quyet-dinh-4.jpg

Ông Huỳnh Quốc Thái, Tỉnh ủy viên – Bí thư Thị ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ trao quyết định

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Huỳnh Quốc Thái, Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy nhấn mạnh, việc điều động, luân chuyển cán bộ là việc làm thường xuyên của Đảng, nhằm sắp xếp, kiện toàn bộ máy hệ thống chính trị thị xã, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bí thư Thị ủy chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao quá trình đóng góp trong thời gian qua của các đồng chí được Ban Thường vụ Thị ủy điều động, luân chuyển lần này. Đồng thời, mong muốn ở vị trí mới, các đồng chí nhanh chóng tiếp cận công việc, tiếp tục nổ lực, phát huy năng lực, kinh nghiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, gương mẫu, cùng với tập thể lãnh đạo cấp ủy, đơn vị mới, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Tin, ảnh: Văn Phô

Lượt người xem:  Views:   2404
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tin nổi bật (Check)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Email

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by