Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chính trị

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!
Chính trị
Thứ 7, Ngày 03/12/2022, 15:00
Tài liệu phục vụ Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/12/2022 | Admin


TẢI CÁC TÀI LIỆU TẠI ĐÂY:

1. Nghị quyết số 27-NQ/TW: Tải về 1-NQ-27-TW.pdf

2. Nghị quyết số 28-NQ/TW: Tải về 2-NQ-28-TW.pdf

3. Nghị quyết số 29-NQ/TW: Tải về 3-NQ-29-TW.pdf

4. Kết luận số 45-KL/TW:      Tải về 4-KL-45-TW.pdf

5. Kế hoạch số 84-KH/TU:    Tải về 5-Kehoach-84-TUAG.pdf

6. Hướng dẫn số 52-HD-BTGTU: Tải về 6-Huongdan-52-BTGTUAG.pdf

7. Tài liệu học tập Nghị quyết Trung ương 6: Tải về Tai lieu hoc tap Nghi quyet Trung uong 6.pdf

8. Tài liệu hỏi-đáp Nghị quyết Trung ương 6: Tải về Tai lieu hoi dap Nghi quyet Trung uong 6.pdf
Lượt người xem:  Views:   1509
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (click)

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Phân loại

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by