Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hoạt động của cấp ủy

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!
Hoạt động của cấp ủy
Thứ 2, Ngày 19/12/2022, 09:05
Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang: Cho ý kiến các nội dung quan trọng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/12/2022 | Thu Thảo

(TUAG)- Sáng 19/12, Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy giữa tháng 12/2022 cho ý kiến theo thẩm quyền một số nội dung quan trọng. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị.

 Hop-BTVTU-giua-thang12-2.jpg

Chủ tọa hội nghị

Tại hội nghị đã cho ý kiến theo thẩm quyền các văn bản dự thảo, gồm: Quy định của BTV Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định của BTV Tỉnh ủy về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; Quy định của BTV Tỉnh ủy về một số nội dung quản lý cán bộ lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2023; tờ trình về kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2005-2010; xin chủ trương ban hành Công văn của BTV Tỉnh ủy về "Tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới"; tờ trình về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại Nhà khách Thắng Lợi vào mục đích cho thuê…

 Hop-BTVTU-giua-thang12-1.jpg

Toàn cảnh hội nghị

Đồng thời, thông qua bằng văn bản, gồm: Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch 38-KH/TU, ngày 20/11/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW, ngày 3/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch hành động 39-KH/TU, ngày 30/11/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; dự thảo báo cáo điều tra xã hội học quý IV/2022; kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) và Chương trình hành động 20-CTr/TU, ngày 14/10/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới"; tài liệu chuyên đề năm 2023 về "Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; dự thảo báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022; dự thảo Chương trình làm việc năm 2023 của BTV Tỉnh ủy.

THU THẢO

Lượt người xem:  Views:   227
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

TinNoiBat

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by