Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hoạt động của cấp ủy

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!
Hoạt động của cấp ủy
Thứ 5, Ngày 01/12/2022, 18:00
An Giang: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/12/2022 | Ngọc Hân

(TUAG)- Chiều ngày 01/12, qua 01 ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 đã hoàn thành toàn bộ Chương trình đề ra và tiến hành bế mạc Hội nghị.

Hội nghị đã đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và Dân vận năm 2022; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

 HN-BCH-l1022-1.jpg

Toàn cảnh bế mạc Hội nghị

Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất chủ trương ban hành các văn bản: (1) Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; (2) Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất các chủ trương: (1) Về việc quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025; (2) Về việc phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục rà soát, bổ sung chặt chẽ về cơ sở pháp lý, tiếp thu ý kiến đóng góp tại Hội nghị, hoàn chỉnh dự thảo trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới.

 HN-BCH-l1022-2.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang phát biểu kết luận và tuyên bố bế mạc Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đã nỗ lực thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022. Đặc biệt, An Giang chính thức được Thủ tướng Chính phủ công nhận Ngày truyền thống của tỉnh; tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 190 năm Ngày truyền thống thành lập tỉnh (22/11/1832 – 22/11/2022) và các hoạt động chào mừng. Đồng chí khẳng định: "Đây là sự kiện lịch sử, chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần tôn vinh những giá trị lịch sử, truyền thống, tự hào dân tộc; khẳng định chủ quyền quốc gia; khẳng định vai trò và những đóng góp to lớn của vùng đất Nam Bộ và Nhân dân An Giang trong tiến trình lịch sử; là dịp để quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế, vùng đất, con người An Giang đến với bạn bè trong và ngoài nước".

Năm 2023 là năm thứ ba của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Trong bối cảnh nền kinh tế tỉnh nhà trở về trạng thái bình thường mới sau đại dịch và đang trên đà phục hồi, phát triển. Do đó, phải có sự quyết tâm, nỗ lực cao của các ngành, các cấp, của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, nhằm tạo sự đột phá mạnh mẽ, làm tiền đề, động lực phát triển cho những năm tiếp theo.

Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, nhất là các đồng chí Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các ngành, các cấp, nêu cao tinh thần trách nhiệm; quyết liệt hành động, tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Các cấp, các ngành, các địa phương tập trung rà soát những mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 phù hợp. Đồng thời, chủ động chuẩn bị tốt việc tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ đại hội đảng các cấp.

Về công tác xây dựng Đảng và Dân vận: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 11 Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 33-KH/TU, ngày 10/01/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, gắn với chủ đề năm 2023 của tỉnh là: "Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tiếp tục biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2022, đảm bảo chất lượng, thực chất theo quy định của Trung ương.

Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra giám sát theo phương châm "giám sát phải mở rộng", "kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm"; tập trung các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, những nơi nội bộ mất đoàn kết.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật theo đúng tinh thần chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn số 04-HD/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đẩy mạnh công tác dân vận trong hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân, đoàn viên, hội viên và trong dân tộc, tôn giáo. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn và Đại hội Hội nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 HN-BCH-l1022-3.jpg

 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại Hội nghị

 Về Kinh tế - Xã hội: Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp; phát huy lợi thế, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển chung của tỉnh; tổ chức sản xuất thắng lợi vụ Đông Xuân 2022-2023. Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống cháy rừng, hạn hán và xâm nhập mặn; theo dõi sát tình hình sụt lún, sạt lở bờ sông, kênh, rạch; chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra.

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trong đó ưu tiên nguồn lực thực hiện các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, xây dựng huyện nông thôn mới theo lộ trình, kế hoạch.

Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu các mặt hàng chủ lực; kịp thời rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định sản xuất và việc làm cho người lao động. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư  tỉnh An Giang năm 2023.

Quản lý, sử dụng hiệu quả ngân sách Nhà nước; tăng cường huy động nguồn lực đầu tư xã hội; nâng cao hiệu quả, chất lượng đầu tư công. Thường xuyên kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm (dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua địa phận tỉnh An Giang; dự án tuyến nối và tuyến tránh thành phố Long Xuyên, cầu Châu Đốc và những công trình trọng điểm khác của tỉnh); đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ.

Khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng – Mừng Xuân Quý Mão năm 2023. Quan tâm cung ứng hàng hóa, quản lý thị trường, bình ổn giá cả phục vụ sản xuất và tiêu dùng. Huy động, lồng ghép các nguồn lực hỗ trợ các đối tượng chính sách, hộ nghèo, bảo trợ xã hội… vui Xuân, đón Tết.

Tăng cường kiểm tra, theo dõi việc thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động tại các doanh nghiệp theo quy định pháp luật. Phối hợp, giải quyết hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và người lao động. Chủ động ngăn ngừa, không để xảy ra đình công, lãn công, tranh chấp lao động tập thể ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo ở các cấp học; quan tâm tổ chức các hoạt động giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên người. Tập trung tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong việc đảm bảo nguồn nhân lực, thuốc và trang thiết bị, vật tư y tế.

Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm các hoạt động chào mừng kỷ niệm 190 năm Ngày truyền thống thành lập tỉnh. Đồng thời chuẩn bị tốt Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023) đảm bảo trọng thể, thiết thực và hiệu quả.

Về quốc phòng - an ninh, đối ngoại: Thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới và vùng có đông đồng bào dân tộc. Tiếp tục tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép.

Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, ngoại giao quốc phòng; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện. Tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa 11) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đảm bảo mục đích, yêu cầu và thời gian theo kế hoạch số 58-KH/TU, ngày 06/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Với các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2023, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang mong muốn và tin tưởng các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phát huy tinh thần trách nhiệm, khơi dậy khát vọng phát triển trong toàn thể cán bộ, đảng viên; vượt qua khó khăn, thách thức; tạo đột phá mạnh mẽ và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023./.

NGỌC HÂN

Lượt người xem:  Views:   200
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

TinNoiBat

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by