Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!
 
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
 

(TUAG)- Từ khi bước lên vũ đài chính trị Đảng ta đã nêu cao mục tiêu: Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến, giành chính quyền về tay Nhân dân.

 
 

​(TUAG)- Với tư cách là “đội dự bị tin cậy của Ðảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Ðảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch vừa là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu vừa là công việc tự giác, thường xuyên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

 
 

(TUAG)- Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Báo chí cách mạng, theo Lê-nin, "là người tuyên truyền tập thể, tổ chức và cổ động tập thể". Nhiều bài viết trên các báo, tạp chí đã có những đóng góp quan trọng trong việc tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch.

 
Một nhận định sai lệch! (25/06/2020 11:00:00)
 

(TUAG)- Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ xác lập trên cơ sở: Tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Mới đây, đi ngược lại thỏa thuận đó, Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế (USCIRF) đưa ra Báo cáo tình hình tự do tôn giáo thế giới 2020 chứa đựng "… một số nội dung thiếu khách quan và trích dẫn những thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng về Việt Nam". Đáng trách nhất là USCIRF tiếp tục khuyến cáo xếp Việt Nam vào danh sách các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt về vấn đề tôn giáo.

 
 

​(TUAG)- Một trong những thủ đoạn tinh vi chống phá Hồ Chí Minh là xuyên tạc tư tưởng của Người bằng cách cường điệu để "tách" ra khỏi chủ nghĩa Mác - Lênin; "thần thánh hóa" để "vô hiệu hóa"… Bọn họ thường nhấn mạnh "tính độc lập - tự chủ", tính "sáng tạo" để thêu dệt ra chuyện này, chuyện khác. Trong đó có câu chuyện Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước không nhằm mục đích "cầu viện" hay tìm kiếm sự "giúp đỡ" của bên ngoài… Từ đó, chỉ trích Đảng ta đang "phụ thuộc" vào ai đó và kêu gọi phải "thoát" ra (?!!!)…

 
 

​(TUAG)- Ngay khi Pháp đưa quân xâm lược, Nhân dân ta đã anh dũng đứng lên chống giặc. Trong sách “Lịch sử cuộc chinh phục Nam Kỳ năm 1861” thừa nhận:  “..., hầu như có bao nhiêu người An Nam thì có bấy nhiêu trung tâm kháng chiến”. Nhưng do phần lớn vua quan khiếp sợ “tàu to, súng lớn”... Từ năm 1862 đã ký hòa ước “nhượng” cho Pháp 3 tỉnh miền Đông, tiếp theo là các hiệp ước khác - thực chất là hàng ước “bán nước”... Biết bao cuộc khởi nghĩa “chỉ có thể dấy lên rồi tắt”. Nguyên nhân  là do không có đường hướng phù hợp.

 
 

​(TUAG)- Cách đây 109 năm vào ngày 5/6/1911 tại bến cảng nhà rồng, Hồ Chí Minh lúc đó tên là Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng trên con tàu Đô đốc Latouche-Tréville lên đường sang Pháp với tên gọi Văn Ba để học hỏi những điều mà ông cho là "tinh hoa và tiến bộ" từ các nước phương Tây nhằm thực hiện công cuộc giải phóng Việt Nam khỏi ách thuộc địa của Thực dân Pháp.

 
 

(TUAG)- Đến giờ phút này, dù tình hình đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, số người nhiễm virus Corona và chết vì nó vẫn còn tăng lên hằng ngày ở khắp nơi trên thế giới… nhưng những bản tin của VTV1 phản ánh kết quả phòng chống dịch ở nước ta đã làm cho hàng triệu người lạc quan, hy vọng và tin tưởng chiến dịch "Chống giặc COVID-19" sẽ thắng lợi.

 
 

​(TUAG)- Năm 1979, Đào Minh Quân vượt biên sang Mỹ. Năm 1991, hắn  thành lập tổ chức “Tân dân chủ” sau đó đổi thành “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, tự phong là “Thủ tướng Chính phủ”, tự thành lập các ban và phong hàm trong quân đội cho các cá nhân gia nhập; tổ chức nhiều khủng bố, nhưng tất cả đều bị các cơ quan chức năng phát hiện, đấu tranh ngăn chặn.

 
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
Ra sức bảo vệ cái quý báu nhất của Nhân dân!Bài viếtSự ThậtRa sức bảo vệ cái quý báu nhất của Nhân dân!/XDDImages/2020-08/Bac-Ho-2-9_Key_25082020083604.jpg

(TUAG)- Từ khi bước lên vũ đài chính trị Đảng ta đã nêu cao mục tiêu: Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến, giành chính quyền về tay Nhân dân.

25/08/2020 9:00 SAYesĐã ban hành

Sau nhiều cuộc diễn tập chờ thời cơ: Ngay đêm Nhật đảo chính Pháp, Trung ương đã quyết định phát động một cao trào cách mạng làm tiền đề cho tổng khởi nghĩa với những nhận định rất chính xác: Cuộc đảo chính làm cho những điều kiện của cuộc khởi nghĩa đang đi tới chín muồi nhanh chóng. Phải nêu cao tinh thần chủ động: "Dù sao ta không thể đem việc quân Đồng minh đổ bộ vào Đông Dương làm điều kiện tất yếu cho cuộc tổng khởi nghĩa của ta; vì như thế là ỷ lại vào người và tự bó tay…". Nếu "thuận tiện", "… dù quân Đồng minh chưa đổ bộ, cuộc tổng khởi nghĩa của ta vẫn có thể bùng nổ và thắng lợi".

Bac-Ho-2-9.jpg

Từ tháng 4/1945 trở đi, cao trào kháng Nhật diễn ra mạnh mẽ. Tháng 8/1945, Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng khẳng định: "Cơ hội rất tốt cho ta giành độc lập đã tới" và quyết định phát động toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương. Ngày 16/8/1945, Đại hội Quốc dân họp tại Tân trào thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng Trung ương, tức Chính phủ Lâm thời do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Người đã ra lời kêu gọi: "Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta". Chỉ trong vòng 15 ngày, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay Nhân dân.

Ngày 2/9/1945, thay mặt Chính phủ Lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy". Ngay sau đó, Người có bài viết trên báo Cứu Quốc, khẳng định: "Cuộc dân tộc cách mạng thành công này có những ý nghĩa rất to tát mà chúng ta cần phải nhận rõ. Ý nghĩa đó là: "… chúng ta đã phá tan chế độ quân chủ chuyên chế mấy nghìn năm nay. Chúng ta đã đánh đổ cái nền thống trị của hai đế quốc chủ nghĩa: Pháp và Nhật. Chúng ta đã lập nên một chính thể Dân chủ Cộng hoà. Đó là một cuộc thắng lợi xưa nay chưa từng thấy trong lịch sử nước ta".

Với ý nghĩa đó, Người chỉ dạy: "Chính phủ là công bộc của dân". Người yêu cầu: "Uỷ ban nhân dân là Uỷ ban có nhiệm vụ thực hiện tự do dân chủ cho dân chúng. Nó phải hành động đúng tinh thần tự do dân chủ đó". Phải đề phòng và kiên quyết loại trừ tình trạng: "lên mặt làm quan cách mạng", "Dĩ công dinh tư", … Bởi vì: "Những khuyết điểm trên, nhỏ thì làm cho dân chúng hoang mang, lớn thì làm cho nền đoàn kết lay động".

Sau nhiều năm Đảng ta là Đảng cầm quyền, Người tổng kết: "Dân chủ là của cải quý báu nhất của Nhân dân". "Bây giờ chúng ta là dân chủ. Dân chủ là thế nào? Là dân làm chủ. Dân làm chủ thì Chủ tịch, bộ trưởng, thứ trưởng, ủy viên này khác là làm gì? Làm đày tớ. Làm đày tớ cho Nhân dân, chứ không phải là làm quan cách mạng". Người nghiêm khắc phê phán những cán bộ: "Cậy thế mình ở trong ban này ban nọ, rồi ngang tàng phóng túng, muốn sao được vậy, coi khinh dư luận, không nghĩ đến dân. Quên rằng dân bầu mình ra là để làm việc cho dân, chứ không phải để cậy thế với dân". Người gọi đó là "các ông quan liêu". Họ "Xa Nhân dân", "khinh Nhân dân". "Không yêu thương Nhân dân"... "Việc gì cũng kềnh càng, chậm rãi, làm cho qua chuyện. Nói một đường làm một nẻo… Chỉ biết ăn sang, diện cho kẻng; chẳng những không lo phụng sự Nhân dân, mà còn muốn Nhân dân phụng sự mình…". Họ quên rằng không có lực lượng Nhân dân, thì việc nhỏ mấy, dễ mấy, làm cũng không xong, có lực lượng Nhân dân, thì việc khó mấy, to mấy, làm cũng được…

Thực tiễn hơn 70 năm qua đã cho chúng ta một bài học rất quan trọng: "Dân là gốc", Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới. Để giành và giữ vững chính quyền, Đảng và Nhà nước phải luôn dựa vào Dân. Từ ngày Đổi mới đến nay, quan điểm về dân chủ và thể chế về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được bổ sung và ngày càng hoàn thiện. Tuy nhiên, quyền làm chủ của nhân dân ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực còn bị vi phạm; tệ quan liêu, tham nhũng còn diễn biến phức tạp…

Vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị là phải tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Dân chủ phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Kiên quyết, kiên trì với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn nhằm đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng; bảo vệ trọn vẹn, phát huy mạnh mẽ những truyền thống quý báu  mà Cách mạng đã tạo dựng./.

Sự thật

True
Cần nắm vững các mối quan hệ lớn!Bài viếtSự ThậtCần nắm vững các mối quan hệ lớn!/XDDImages/2020-07/Dang-quyet-dinh_Key_30072020140055.jpg
30/07/2020 2:00 CHNoĐã ban hành

Hoa-binh.jpg

(TUAG)- Đại hội XIII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đại hội diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, trong đó có 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII gắn với đánh giá tổng quát tiến trình đổi mới, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045.

Riêng về thực hiện Cương lĩnh: Năm 2011, lần đầu tiên, trong Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) Đảng ta đã khẳng định: "Từ nay đến giữa thế kỷ XXI, toàn Đảng, toàn dân ta phải ra sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa". Trong toàn bộ quá trình đó phải đặc biệt chú trọng nắm vững và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn: Quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ;... Không phiến diện, cực đoan, duy ý chí". Đại hội XII của Đảng điều chỉnh mối quan hệ "giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa" thành mối quan hệ "giữa tuân theo các quy luật của thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa" và bổ sung mối quan hệ "giữa Nhà nước và thị trường"; Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII đã phát triển thành mối quan hệ "giữa Nhà nước, thị trường và xã hội".

Đến nay sự nhận thức về mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển của Đảng ta ngày càng đầy đủ và sâu sắc hơn theo nguyên tắc: Đổi mới là động lực, là phương thức - Ổn định là điều kiện - Phát triển là mục tiêu. Phải lấy mục tiêu để định hướng đổi mới và ổn định. Vì vậy, trong quá trình thực hiện Cương lĩnh, một mặt Đảng lãnh đạo để thực hiện có hiệu quả hơn từng thành tố đổi mới, ổn định và phát triển; mặt khác, đã chú trọng hơn lãnh đạo giải quyết đồng bộ, hài hòa hơn giữa các thành tố này.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII đã nêu: Tiếp tục nắm vững và xử lý tốt các quan hệ lớn: Quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội. Dự thảo còn nhấn mạnh: Trong nhận thức và giải quyết các quan hệ lớn, cần chú trọng hơn đến bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp; phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữ vững độc lập, tự chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Quá trình thảo luận, đóng góp cho nội dung các văn kiện trình Đại hội XIII, mỗi đảng viên và cán bộ cần nghiên cứu sâu sắc cơ sở lý luận của từng vấn đề gắn với liên hệ thực tế tình hình của địa phương, đơn vị mình công tác và sinh hoạt nhằm có được ý kiến góp phần tổng kết thực tiễn, bổ sung, hoàn chỉnh các văn kiện để nó thật sự là trí tuệ của toàn Đảng./.

Sự thật

False
Vai trò của đoàn viên, thanh niên trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của ĐảngBài viếtTrung HiếuVai trò của đoàn viên, thanh niên trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng/SiteAssets/Tuoi-tre-bvnttt.jpg

​(TUAG)- Với tư cách là “đội dự bị tin cậy của Ðảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Ðảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch vừa là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu vừa là công việc tự giác, thường xuyên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

07/07/2020 8:00 SAYesĐã ban hành

Tuoi-tre-bvnttt.jpg

Diễn đàn giao lưu, đối thoại “Đảng với thanh niên – Thanh niên với Đảng”

Trong những năm qua, không từ mọi thủ đoạn nhằm tác động, phá hoại nền tảng tư tưởng, bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta. Đối tượng mà chúng nhắm đến trước tiên là giới trẻ. Chúng triệt để lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông, nhất là internet, mạng xã hội để xâm nhập, móc nối, tác động tiêu cực tới tư tưởng, ý chí và bản lĩnh của thanh niên với mục đích làm “chuyển hóa” suy nghĩ và tư tưởng của giới trẻ. Thông qua internet, phát tán tài liệu có nội dung phản động, ấn phẩm văn hóa đồi trụy, bịa đặt nhiều thông tin sai lệch, lấp lửng, giật gân, hướng dư luận theo quan điểm sai trái, tạo ra các diễn đàn để nhiều người trẻ truy cập và kích động bình luận theo hướng tiêu cực, khiến không ít người, nhất là giới trẻ nhẹ dhùa theo, vô tình “nối giáo cho giặc”. Đây cũng là cách thức được chúng xác định là nhanh nhất, hiệu quả nhất để tác động vào lực lượng thanh niên - lực lượng chiếm số đông sử dụng mạng xã hội, hòng đạt được mục đích thâm độc của chúng.

Lợi dụng sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các thế lực thù địch sẵn sàng mạnh tay đầu tư tài chính cho quảng cáo, đầu tư, tài trợ các chương trình nhằm tác động, dẫn dắt giới truyền thông hoạt động theo ý đồ của chúng tổng hợp tin tức, thông tin chưa được kiểm chứng để tạo ra sự “khách quan”, sau đó cài dần các thông tin bịa đặt, xuyên tạc, tăng dần cả về số lượng và cường độ bịa đặt, bóp méo sự thật, luận điệu sai trái. Mặt khác, chúng còn lợi dụng các trang mạng xã hội, facebook, blogger, hệ thống phương tiện truyền thông của lực lượng phản động người Việt lưu vong,… để tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo, kêu gọi dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do báo chí và cạnh tranh trên lĩnh vực truyền thông, gây nhiễu loạn tư tưởng, mất phương hướng trong đời sống xã hội.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ vừa mang tính thường xuyên, vừa mang tính cấp bách cần quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc, chung tay của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Trong đó, thanh niên phải là những người hăng hái nhất, dũng cảm nhất, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động nguy hiểm của các thế lực xấu, thù địch.

Để làm tốt vai trò đó, các cấp bộ Đoàn cần tăng cường ứng dụng các công nghệ hiện đại, đổi mới, sáng tạo cách thức tuyên truyền, học tập, triển khai các nghị quyết của Đảng, của Đoàn. Đổi mới, hoàn thiện chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ đoàn các cấp. Hằng năm, triển khai hiệu quả học tập các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức diễn đàn đối thoại “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”; các hoạt động giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên tham gia, như: liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, xem phim lịch sử - cách mạng, hành trình đến với bảo tàng, thăm các địa chỉ đỏ…

Nâng cao trách nhiệm cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong nắm bắt, định hướng dư luận trong thanh thiếu niên nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐ của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn” nhằm xây dựng hình ảnh người cán bộ đoàn, không suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, xứng đáng là đội hậu bị thực sự tin cậy của Đảng.

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU

True
Vai trò, trách nhiệm của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của ĐảngBài viếtHạnh ChâuVai trò, trách nhiệm của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng/XDDImages/2020-07/Phong-vien-tac-nghiep_Key_03072020094758.jpg

(TUAG)- Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Báo chí cách mạng, theo Lê-nin, "là người tuyên truyền tập thể, tổ chức và cổ động tập thể". Nhiều bài viết trên các báo, tạp chí đã có những đóng góp quan trọng trong việc tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch.

03/07/2020 9:00 SANoĐã ban hành

Hiện nay cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, báo chí điện tử, mạng xã hội phát triển nhanh chóng, nhưng nguồn thông tin khó kiểm soát. Lợi dụng đặc điểm đó, những kẻ chống phá chế độ đã đưa những thông tin bóp méo, xuyên tạc sự thật, những quan điểm sai trái, thù địch. Vì vậy, để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của báo chí, mạng xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cơ quan quản lý báo chí và cán bộ, đảng viên cần nắm rõ phương châm: "chủ động, cảnh giác, thường xuyên, kiên trì, kiên quyết, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm"; đặc biệt cần "phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông...". Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các cấp hội và các cơ quan báo chí, truyền thông, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phong-vien-tac-nghiep.jpg

 Nhà báo - những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, góp phần làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

Cơ quan lãnh đạo, quản lý, chủ quản và đội ngũ người làm báo cần nhận thức sâu sắc vị trí tiên phong của báo chí trong tuyên truyền sâu rộng, cổ vũ công cuộc đổi mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí, truyền thông giữ vững tính đảng, tính tư tưởng, tính nhân dân, tính chiến đấu, tính văn hóa; vừa kiên trì bản chất của nền báo chí cách mạng, vừa nỗ lực vươn lên hiện đại hóa về mô hình, tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng chính trị, chuyên môn. Cơ quan lãnh đạo, quản lý và Hội Nhà báo Việt Nam không ngừng chăm lo bồi dưỡng tư tưởng, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Các cơ quan báo chí, truyền thông và đội ngũ người làm báo cần nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của báo chí, truyền thông. Tuyên truyền thông tin tích cực, phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tích cực đấu tranh, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các tiêu cực và tệ nạn xã hội; phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, phản động, thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng. Thông tin chính thống, thông tin phản bác quan điểm sai trái, thù địch chính xác, đầy đủ, kịp thời, bảo đảm định hướng.

Cán bộ đảng viên nói chung, nhà báo nói riêng - những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa cần không ngừng học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, chuyên môn nghiệp vụ, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách "nhà báo Hồ Chí Minh" để có những bài viết sắc sảo, chuẩn mực về lý luận và thực tiễn, phản bác các thông tin xấu độc. Ghi nhớ lời Bác căn dặn tại Đại hội lần thứ 3 Hội nhà báo Việt Nam: "cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng…".

Nhân kỷ niệm 95 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi các nhà báo: "Cần bám sát quan điểm chính trị, sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước, diễn biến tình hình trong nước và quốc tế". Đặc biệt phải "thể hiện được chính nghĩa, phán ánh được dòng chảy chính của xã hội, của đất nước, phải "phò chính diệt tà", phát huy vai trò của báo chí, mạng xã hội trong bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đã dày công xây dựng.

Đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà cần cố gắng nâng cao trình độ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng làm báo hiện đại; tiếp tục đổi mới, sáng tạo; thường xuyên quan tâm, nắm bắt và phản ánh một cách chính xác, kịp thời các hoạt động, sự kiện đang diễn ra trên địa bàn tỉnh; góp phần làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

HẠNH CHÂU

False
Một nhận định sai lệch!Bài viếtTGAGMột nhận định sai lệch!/XDDImages/2020-06/Thoi-ba-hoa_Key_25062020104139.png

(TUAG)- Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ xác lập trên cơ sở: Tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Mới đây, đi ngược lại thỏa thuận đó, Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế (USCIRF) đưa ra Báo cáo tình hình tự do tôn giáo thế giới 2020 chứa đựng "… một số nội dung thiếu khách quan và trích dẫn những thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng về Việt Nam". Đáng trách nhất là USCIRF tiếp tục khuyến cáo xếp Việt Nam vào danh sách các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt về vấn đề tôn giáo.

25/06/2020 11:00 SANoĐã ban hành

Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền năm 1948 (UDHR) quy định: "Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo, kể cả tự do thay đổi tín ngưỡng hoặc tôn giáo của mình, và tự do bày tỏ tín ngưỡng hay tôn giáo của mình". Nhưng: "Khi hưởng thụ các quyền và tự do của mình, mọi người chỉ phải tuân thủ những hạn chế do luật định, nhằm mục đích bảo đảm sự công nhận và tôn trọng thích đáng đối với các quyền và tự do của người khác, cũng như nhằm đáp ứng những yêu cầu chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung trong một xã hội dân chủ" (Khoản 2, Điều 29)… Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 (ICCPR), luật pháp của hầu hết các quốc gia cũng có những quy định tương tự… Tóm lại: Quyền lựa chọn tôn giáo là tuyệt đối, còn quyền thực hành tôn giáo không phải là tuyệt đối.

Vấn đề tôn giáo xưa nay là một vấn đề mà kẻ thù thường tập trung xuyên tạc, chống phá. Vì vậy, Ngay từ rất sớm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 234/SL khẳng định: "Việc tự do tín ngưỡng, tự do thờ cúng là quyền lợi của nhân dân. Chính phủ luôn tôn trọng và giúp đỡ nhân dân thực hiện". Năm 1951, phát biểu kết thúc buổi ra mắt Đảng ta, Bác Hồ: "…, nói rõ để tránh mọi sự có thể hiểu lầm: … về vấn đề tôn giáo". Cụ thể: "Đảng Lao động Việt Nam hoàn toàn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của mọi người". Từ đó đến nay, Đảng và Nhà nước không ngừng hoàn thiện quan điểm, chính sách, pháp luật trong thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Cương lĩnh của Đảng khẳng định: "Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân theo quy định của pháp luật. Đấu tranh và xử lý nghiêm đối với mọi hành động vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo và lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo làm tổn hại đến lợi ích của Tổ quốc và Nhân dân". Hiến pháp năm 2013 khẳng định: "Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo"; "Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, sức khỏe của cộng đồng"; nghiêm cấm "xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật"… Gần đây nhất, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2016 tiếp tục nói rõ: "Nghiêm cấm phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo; ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo"; nghiêm cấm: "Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo xâm phạm quốc phòng an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự an toàn xã hội, môi trường; xâm hại đạo đức xã hội, xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác; cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo; giữa những người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau…"(Điều 5).

Khoảng 95% dân số nước ta có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo; có 15 tôn giáo với 41 tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận và cấp đăng ký hoạt động, hơn 24,3 triệu tín đồ; có hơn 53.000 chức sắc, nhà tu hành, gần 134.000 chức việc và gần 28.000 cơ sở thờ tự. Các hoạt động tôn giáo đều có đường hướng, phương châm hành đạo riêng nhưng đều chung một định hướng "Tốt đời, đẹp đạo" gắn bó với dân tộc, đồng hành cùng đất nước. Nhiều hoạt động tôn giáo quốc tế lớn được tổ chức thành công ở Việt Nam, trong đó, có các sự kiện kỷ niệm 500 năm Cải chánh đạo Tin lành (năm 2017), Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak (năm 2019), Tổng tu nghị dòng Đa Minh thế giới (năm 2019)…   

Vu cáo Việt Nam "hạn chế tự do tôn giáo", "đàn áp" tôn giáo… Chỉ là sự bịa đặt xuất phát từ những đầu óc thiếu lương thiện! Riêng USCIRF phải có cái nhìn đầy đủ, khách quan về tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo ở Việt Nam, tránh có những sai lệch không nên có!

Sự thật

False
Hiểu đúng quan điểm “đem sức ta mà giải phóng cho ta”Bài viếtTGAGHiểu đúng quan điểm “đem sức ta mà giải phóng cho ta”/XDDImages/2020-06/a222_Key_10062020161440.jpg

​(TUAG)- Một trong những thủ đoạn tinh vi chống phá Hồ Chí Minh là xuyên tạc tư tưởng của Người bằng cách cường điệu để "tách" ra khỏi chủ nghĩa Mác - Lênin; "thần thánh hóa" để "vô hiệu hóa"… Bọn họ thường nhấn mạnh "tính độc lập - tự chủ", tính "sáng tạo" để thêu dệt ra chuyện này, chuyện khác. Trong đó có câu chuyện Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước không nhằm mục đích "cầu viện" hay tìm kiếm sự "giúp đỡ" của bên ngoài… Từ đó, chỉ trích Đảng ta đang "phụ thuộc" vào ai đó và kêu gọi phải "thoát" ra (?!!!)…

10/06/2020 5:00 CHNoĐã ban hành

Ngay từ rất sớm, Hồ Chí Minh đã hiểu đúng "kế hoạch về vấn đề thuộc địa" do "tự tay ông Lênin làm ra". Trong đó: "… đã đặt tiền đề cho một thời đại mới, thật sự cách mạng trong các nước thuộc địa". Năm 1924, Người viết thư gởi đại diện quốc tế cộng sản: ''Tôi đã ngẫm nghĩ từ lâu về nguyên nhân đầu tiên đã dẫn tới sự suy yếu của các dân tộc phương Đông đó là sự biệt lập''. Vượt lên nhiều người cùng thời, Người hiểu đúng sự phát triển của tư tưởng chiến lược "Vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại" thành "Vô sản toàn thế giới và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại". Và Người đã mở rộng thành: "Lao động tất cả các nước đoàn kết lại"…

Qua nghiên cứu, khảo sát thực tiễn cách mạng thế giới, Hồ Chí Minh tổng kết: "Thời đại của chủ nghĩa tư bản lũng đoạn cũng là thời đại một nhóm nước lớn do bọn tư bản tài chính cầm đầu thống trị các nước phụ thuộc và nửa phụ thuộc, bởi vậy công cuộc giải phóng các nước và các dân tộc bị áp bức là một bộ phận khăng khít của cách mạng vô sản". Chuẩn bị thành lập Đảng ta, Người dạy: "…phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi". "An Nam muốn cách mệnh thành công, thì tất phải nhờ Đệ tam quốc tế". Mùa Xuân năm 1930, Người chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Đây là bước ngoặt lịch sử trọng đại, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về đường lối giải phóng dân tộc. Sự ra đời của Đảng khẳng định tầm nhìn, vai trò, bản lĩnh, trí tuệ và uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đứng đầu Đảng ta, Người luôn đề cao ý thức tự lực tự cường "đem sức ta mà giải phóng cho ta"; đồng thời phải ra sức tranh thủ sự giúp đỡ về mọi mặt từ bên ngoài. Nói đến "sức ta" trước hết là nói đến sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc - là nội lực, là cái gốc, điểm mấu chốt để đảm bảo tranh thủ sự giúp đỡ từ bên ngoài. Người chỉ dạy: "Cố nhiên sự giúp đỡ của các nước bạn là quan trọng, nhưng không được ỷ lại, không được ngồi mong chờ người khác. Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập". "Muốn người ta giúp cho thì trước mình phải tự giúp lấy mình đã". "Các nước bạn giúp ta cũng như thêm vốn cho ta. Ta phải khéo dùng cái vốn ấy để bồi bổ lực lượng của ta, phát triển khả năng của ta"... Điển hình nhất là trong cuộc chiến không cân sức - chống tên đế quốc đầu sỏ, tên sen đầm quốc tế là đế quốc Mỹ; bọn chúng tưởng có thể đè bẹp chúng ta. Nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và được anh em bầu bạn khắp thế giới hết lòng giúp đỡ, Nhân dân ta đã chiến đấu cực kỳ anh dũng giành thắng lợi hết sức vẻ vang…

Đảng ta tổng kết: "Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam". "Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại…". Cương lĩnh khẳng định: "kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế" là một trong những bài học lớn của cách mạng nước ta. "Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng cần kiên định ý chí độc lập, tự chủ và nêu cao tinh thần hợp tác quốc tế, phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ ngoại lực, kết hợp yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại".

Bằng trí tuệ sáng suốt, tư duy chính trị nhạy bén, Hồ Chí Minh đã sớm nhận thức được đặc điểm và xu thế phát triển của thời đại để từ đó gắn kết cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp - sức mạnh diệu kỳ, làm nên những thắng lợi vô cùng to lớn. Kế thừa sự lựa chọn đúng đắn đó, chúng ta phải cố gắng nắm vững và giải quyết tốt hơn nữa mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới./.

Sự thật

False
Sự lựa chọn của trí tuệ!Bài viếtTGAGSự lựa chọn của trí tuệ!/XDDImages/2020-05/Bac-di-tim-duong_Key_28052020155101.jpg

​(TUAG)- Ngay khi Pháp đưa quân xâm lược, Nhân dân ta đã anh dũng đứng lên chống giặc. Trong sách “Lịch sử cuộc chinh phục Nam Kỳ năm 1861” thừa nhận:  “..., hầu như có bao nhiêu người An Nam thì có bấy nhiêu trung tâm kháng chiến”. Nhưng do phần lớn vua quan khiếp sợ “tàu to, súng lớn”... Từ năm 1862 đã ký hòa ước “nhượng” cho Pháp 3 tỉnh miền Đông, tiếp theo là các hiệp ước khác - thực chất là hàng ước “bán nước”... Biết bao cuộc khởi nghĩa “chỉ có thể dấy lên rồi tắt”. Nguyên nhân  là do không có đường hướng phù hợp.

28/05/2020 4:00 CHNoĐã ban hành

Hoa-binh.jpg

Nhận thức đúng tình hình, ngày 05/06/1911, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Hành trang của Người là vốn học thức qua nhiều năm đèn sách ở một vùng đất nổi tiếng hay chữ nhất cả nước và tấm lòng yêu nước, thương dân mãnh liệt… Vừa lao động mưu sinh, Người vừa miệt mài học tập, nghiên cứu về tất cả các nội dung liên quan đến vấn đề “Tìm đường”. Đến Hoa Kỳ, Người ra sức tìm hiểu cuộc cách mạng năm 1776; Người cố gắng nghiên cứu Cách mạng tư sản Pháp với bản “Tuyên ngôn Nhân quyền và dân quyền” năm 1789…

Khi các nước đế quốc thắng trận họp Hội nghị ở Véc-xây, Người cùng một số nhà yêu nước khác tại Pháp đã gởi tới Hội nghị bản “Yêu sách của nhân dân An Nam”. Sự kiện này đã gây tiếng vang lớn, được ví như một ''quả bom chính trị'' làm chấn động dư luận; nó đưa Nguyễn Ái Quốc trở thành “người phát ngôn có uy tín và đáng tin cậy của dân tộc Việt Nam cũng như của dân tộc các nước thuộc địa và phụ thuộc”. Cái tên Nguyễn Ái Quốc lúc bấy giờ “có sức hấp dẫn kỳ lạ”… Nhưng, “Bản Yêu sách” không được chấp nhận. Nguyễn Ái Quốc càng nhận rõ hơn về “các trò bịp” của chủ nghĩa đế quốc!

Trước tình hình “học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều”: Vàng thau lẫn lộn! Trong lúc một số phần tử cơ hội đang sa vào chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, ra sức “thao túng” phong trào cách mạng… Bằng trí tuệ và nghị lực phi thường, Người đã đến được với Luận cương “về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin. Đây là tác phẩm lần đầu tiên đặt vấn đề dân tộc gắn liền với vấn đề thuộc địa; chỉ ra mối quan hệ giữa cách mạng “chính quốc” và “thuộc địa”; khẳng định vai trò quan trọng của thuộc địa. Người đã tìm thấy “cái cần thiết của chúng ta”. Nguyên Tổng Bí thư Trường Chinh nhận định: “Luận cương… đến với Người như một ánh sáng kỳ diệu nâng cao về chất tất cả những hiểu biết và tình cảm cách mạng mà Người hằng nung nấu”. Hiểu đúng Luận cương còn là tiền đề để Người đi đến một quyết định lịch sử: Tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp và đi theo Quốc tế III (12/1920). Nếu như lần đầu tiên Nguyễn Ái Quốc xuất hiện trên vũ đài chính trị thế giới trong sự kiện “Véc-Xây” tạo ra "tiếng sấm" vang động, thì đến sự kiện “Đại hội Tua” lại là bước nhảy vọt trong nhận thức tư tưởng và lập trường chính trị của Người. Nó mở ra thời kỳ khắc phục sự khủng hoảng về đường lối cứu nước.

Có một điều không thể không nhấn mạnh là trước Nguyễn Ái Quốc, cùng với Nguyễn Ái Quốc có rất nhiều người ra đi tìm đường như Người. Nhưng “tìm” mà không “thấy”, không ít người đã đọc Luận Cương trước cả Người nhưng “thấy” mà không “biết”, không “sáng tỏ”… Gần như chỉ có riêng Người “ rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng”; chỉ có Người sớm thấy: “Mỹ tuy rằng cách mệnh thành công đã hơn 150 năm nay, nhưng công nông vẫn cứ cực khổ, vẫn cứ lo tính cách mệnh lần thứ hai... vì cách mệnh Mỹ là cách mệnh tư bản, mà cách mệnh tư bản là chưa phải cách mệnh đến nơi”. “Cách mệnh Pháp cũng như cách mệnh Mỹ,… , tiếng là cộng hòa và dân chủ, kỳ thực trong thì nó tước lục công nông, ngoài thì nó áp bức thuộc địa. Cách mệnh đã 4 lần rồi, mà nay… còn phải mưu cách mệnh lần nữa mới hòng thoát khỏi vòng áp bức.”. “Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là đó thành công, và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật, không phải tự do và bình đẳng giả dối như đế quốc chủ nghĩa Pháp khoe khoang”. Người tổng kết : “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”.

Từ đó đến nay, mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với sự soi đường, dẫn dắt của Người. Thực tiễn khẳng định chỉ có đi theo con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội đất nước ta mới ngày càng phát triển; Nhân dân ta mới có cuộc sống ngày càng ấm no, tự do, hạnh phúc; Tổ quốc ta mới ngày càng giàu mạnh./.                                                   

Sự Thật

False
Chuyến đi làm thay đổi dòng chảy lịch sử nhân loại!Bài viếtTrung TânChuyến đi làm thay đổi dòng chảy lịch sử nhân loại!/XDDImages/2020-05/Ben-nha-rong_Key_22052020152111.jpg

​(TUAG)- Cách đây 109 năm vào ngày 5/6/1911 tại bến cảng nhà rồng, Hồ Chí Minh lúc đó tên là Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng trên con tàu Đô đốc Latouche-Tréville lên đường sang Pháp với tên gọi Văn Ba để học hỏi những điều mà ông cho là "tinh hoa và tiến bộ" từ các nước phương Tây nhằm thực hiện công cuộc giải phóng Việt Nam khỏi ách thuộc địa của Thực dân Pháp.

22/05/2020 4:00 CHYesĐã ban hành

Ben-nha-rong.jpg

Đưa quân xâm lược nước ta, thực dân Pháp gặp phải sự kháng cự quyết liệt của Nhân dân ta. Nhưng do phần lớn vua quan nhà Nguyễn yếu hèn "bỏ dân - bán nước", hàng loạt hòa ước mà thực chất là hàng ước đã được ký kết. Non sông gấm vóc rơi vào tay giặc. Các bậc sĩ phu không thể tìm thấy đường hướng cứu nước trong kinh sách của thánh hiền; thất bại chồng lên thất bại - một nhà nho thất chí than: "…Thôi thánh hiền! Thôi hào kiệt! Thôi anh hùng!/Ngàn năm sự nghiệp nước về đông!". Ngay sau đó, kết quả rực rỡ của công cuộc "Duy tân" từ Nhật Bản đã đến nước ta như một luồng gió mới. Cụ Sào Nam kêu gọi "Đông Du", cụ Tây Hồ quyết liệt phản đối với lý lẽ chính xác: Cầu viện Nhật kháng Pháp chẳng khác nào "đuổi hổ cửa trước - rước báo cửa sau". Cụ đưa ra chủ trương "Ỷ Pháp cầu tiến", cụ Sào Nam đã chỉ trích, do nó giống như: "Kêu gọi giặc rũ lòng thương"… Rốt cuộc: "Tân thư" chứa bao điều "mới mẻ" nhưng không khả dụng; đường hướng tưởng "mới", nhưng lại "trái mùa"; thiếu sức sống, nhanh chóng "lịm tắt"…

Nguyễn Tất Thành sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, tại một miền quê giàu truyền thống lịch sử, văn hoá và cách mạng,… Anh Nguyễn rất thông minh, miệt mài học tập, trau dồi tri thức; đau lòng chứng kiến cảnh nước mất nhà tan…; gần gũi, ngưỡng mộ, khâm phục lòng yêu nước thương dân của nhiều bậc cha chú; nhưng Anh đã từ chối gợi ý tham gia "Đông Du", tự "quyết định con đường nên đi". Không theo đường hướng cũ là hết sức khó, đi tìm con đường mới còn khó hơn bội phần!

Nhưng với dã tâm chống phá, bên thềm Đại hội XIII, các phần tử thù địch ở nước ngoài tiếp tục "trình chiếu" DVD mang tên Sự thật về Hồ Chí Minh mà chúng đã tung ra từ năm 2009. Trong DVD họ dẫn chứng bức thư Nguyễn Tất Thành xin vào học Trường Thuộc địa để xuyên tạc rằng anh Nguyễn sang Pháp không phải tìm đường cứu nước mà chỉ để mưu sinh. Giáo sư Trần Văn Giàu trong bộ sách "Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ XIX đến Cách mạng Tháng Tám" đã trích dẫn lý giải của linh mục, tiến sĩ Trương Bá Cần viết tại Sài Gòn năm 1969 khi nghe tin Bác mất. Linh mục cho rằng: "… Hai mươi tuổi đầu, rời bỏ quê hương, mang trong lòng tâm sự của một kẻ mất nước, thấy bất lực trên quê hương, thấy không tin ở một sự viện trợ của các nước Á châu, Nguyễn Tất Thành ra đi có thể vì thất vọng, có thể vì muốn tìm một giải pháp cho quê hương, điều chắc chắn là trong đầu óc người trai biệt xứ, luôn luôn có một sự tìm kiếm. Đi tới đâu cũng nhận xét, cũng ghi chép, cũng tìm bạn, cũng gây ý thức… Đến Paris năm 1917, Nguyễn Tất Thành tìm cách liên lạc với Việt kiều và tiếp xúc với các đảng phái chính trị. Cùng với luật sư Phan Văn Trường, Nguyễn Tất Thành (từ đây mang tên Nguyễn Ái Quốc) đã làm kiến nghị 8 điểm gửi lên các cường quốc họp tại điện Versailles, đòi quyền lợi căn bản cho người Việt Nam. Một người tha phương cầu thực chắc không thể sớm có những ý thức và hành động như thế". Ngài Linh mục kết luận: "Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm một giải pháp cho quê hương". Nhiều người đồng ý với lập luận của linh mục, nhà báo, nhà sử học Trương Bá Cần!

Bôn ba khắp năm châu, bốn biển để nghiên cứu, tìm hiểu về các cuộc cách mạng điển hình, kiểm nghiệm nhiều học thuyết, nhiều con đường đấu tranh của giai cấp công nhân, nhân dân các nước thuộc địa, cuối cùng Người đã đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tìm thấy ở đó ánh sáng chân lý của thời đại, con đường giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Người đã rút ra kết luận: "Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản". Điều cần nhấn mạnh là cái mà Nguyễn Ái Quốc tìm thấy chỉ là những vấn đề mang tính phổ biến. Hơn thế nữa: Giữa lý luận cách mạng-được tổng kết từ lịch sử Châu Âu- so với thực tiễn phương Đông có rất nhiều khác biệt. Trước nhất là: "Cuộc đấu tranh giai cấp" diễn ra không giống nhau. Từ đó, nếu như ở phương Tây đấu tranh giai cấp rất quyết liệt - là động lực chủ yếu thì ở phương Đông: "Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước"…

Thử thách không dễ vượt qua đối với Nguyễn Ái Quốc cũng như tất cả những người cách mạng khác là làm sao có thể vận dụng sáng tạo các nguyên lý chung vào điều kiện cụ thể của nước mình. Trước nhất, khó nhất là vấn đề tổ chức ra một lực lượng đủ sức lãnh đạo sự nghiệp cách mạng. Nguyễn Ái Quốc từng tham gia Đảng Xã Hội Pháp, tham gia thành lập Đảng Cộng Sản Pháp, nhưng đó đều là các đảng hợp pháp; năm 1923 Người sang Liên Xô - nơi có ít nhiều kinh nghiệm về hoạt động của một đảng "bất hợp pháp", nhưng dù thế nào thực tiễn ở đây cũng khác xa so với quê hương, xứ sở! Người phải bắt tay vào một sự nghiệp chưa từng có tiền lệ. Ngay từ năm 1921, khác với phần lớn Ban lãnh đạo Quốc tế Cộng sản, Người hiểu rất rõ tình hình thuộc địa, Người đưa ra nhận định cực kỳ chính xác: Cách mạng ở thuộc địa có thể nổ ra và thắng lợi trước chính quốc. Năm 1924 Người đề xuất: Trong một hoàn cảnh đặc biệt: "Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước", đòi hỏi những quyết sách "đặc biệt", cụ thể là phải: "Phát động chủ nghĩa dân tộc bản xứ nhân danh Quốc tế Cộng sản…". Bởi vì: "…, người ta sẽ không thể làm gì được cho người An Nam nếu không dựa trên các động lực vĩ đại, và duy nhất của đời sống xã hội của họ. Khi chủ nghĩa dân tộc của họ thắng lợi,… , nhất định chủ nghĩa dân tộc ấy sẽ biến thành chủ nghĩa quốc tế".  Từ đó, Người đã ra sức làm cho dân tộc mình "tỉnh thức": Đưa lý luận cách mạng "vượt qua bức màn sắt", từng bước thấm sâu vào phong trào cách mạng nước ta một cách sáng tạo. Từ vai trò "tìm đường" Bác trở thành "Người dẫn đường" cho cả dân tộc tiến lên.

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám, tạp chí Time số ra ngày 9/9/1946 có bài "Hồ Chí Minh là ai?". Bài viết cho rằng Người là một nhân vật "rất kỳ lạ". Bài báo đã tóm tắt cuộc đời hoạt động từ  lúc Người đi tìm đường cứu nước đến lúc mang tên Nguyễn Ái Quốc, rồi Hồ Chí Minh… Trong số ra ngày 22/11/1954, Tạp chí lại đăng trên trang bìa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và dành 5 trang nói về thân thế và sự nghiệp của Người; trong đó nhấn mạnh: "Với thắng lợi (Điện Biên Phủ), uy tín của ông Hồ Chí Minh đã vươn tới đỉnh cao mới tại châu Á. Các nhà dân tộc chủ nghĩa tại nhiều nước, mặc dù họ chống cộng, cũng không thể không lấy làm tự hào trước chiến công của một quân đội một nước châu Á đánh bại những kẻ từng là "ông chủ" của họ từ châu Âu tới…". Trên tờ New York Times ngày 28/3/1965, có bài "Bác Hồ bất chấp chú Sam", tác giả cho rằng "Cụ chính là người đã phá tan hệ thống thuộc địa Pháp ở Đông Dương và giờ đây lại bất chấp sức mạnh của Mỹ trong cuộc chiến tranh mới, có thể là tiền đề cho một sự sụp đổ hoặc một chiến thắng vĩ đại nhất"…

Trả lời câu hỏi của BBC: "... tại sao cho đến giờ vẫn có các nhà nghiên cứu ở phương Tây như ông quan tâm đến nhân vật Hồ Chí Minh? Ngay mới đây thôi, tiến sĩ Sophie Quinn - Judge cũng ra một cuốn sách về ông Hồ, ông thì ra một cuốn sách năm 2000. Tại sao các vị lại quan tâm tìm hiểu ông Hồ Chí Minh như vậy?". GS William Duiker nói: "…để hiểu được vì sao người Việt Nam lại chiến đấu chống lại người Pháp và sau này là người Mỹ thì phải tìm ra một chìa khóa cho việc nghiên cứu. Chìa khóa đó là nhân vật Hồ Chí Minh. Ông là hiện thân của cuộc kháng chiến ở Việt Nam… Hồ Chí Minh đã thể hiện được ham muốn của dân Việt Nam, muốn được có công lý, gồm cả công bằng xã hội và công lý về chính trị, quyền được bên ngoài đối xử công bằng. Và điều thứ hai, ông thể hiện được là tạo ra một cuộc cách mạng với mục tiêu đem lại cuộc sống tốt hơn cho người Việt Nam".

Tạp chí Time đánh giá Hồ Chí Minh là một trong những nhân vật đã làm thay đổi dòng chảy lịch sử nhân loại, làm nên lịch sử hiện đại và là nhân vật vĩ đại nhất châu Á trong thế kỷ XX.

Trung Kiên

 

True
Đại dịch COVID-19, như lửa thử vàng… Bài viếtM.B.MĐại dịch COVID-19, như lửa thử vàng… /XDDImages/2020-05/Nien-tin-theo-dang_Key_08052020095334.jpg

(TUAG)- Đến giờ phút này, dù tình hình đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, số người nhiễm virus Corona và chết vì nó vẫn còn tăng lên hằng ngày ở khắp nơi trên thế giới… nhưng những bản tin của VTV1 phản ánh kết quả phòng chống dịch ở nước ta đã làm cho hàng triệu người lạc quan, hy vọng và tin tưởng chiến dịch "Chống giặc COVID-19" sẽ thắng lợi.

08/05/2020 9:00 SANoĐã ban hành

Nhưng đau lòng thay khi vẫn còn có người nói vu vơ: “Hay lắm! chuẩn bị xuất khẩu bác sĩ Việt Nam đi khắp thế giới chữa trị dịch covid cho cả nhân loại đi (!)”.  

Với cái giọng châm biếm, thể hiện rõ sự hoài nghi của một văn nghệ sĩ nói với tôi, tương tự như tâm thái của một cán bộ lão thành có hơn 40 năm tuổi Đảng khi trò chuyện với tôi trong mấy tuần đầu chống dịch: “Mày nói tao nghe coi, cái nước Mỹ văn minh, hiện đại, hùng mạnh… cách xa Trung Quốc đã có mấy trăm người mắc corona mà Việt Nam mình ở sát nách Trung Quốc chỉ có 16 người nhiễm ha mậy?” Buồn thay, một đảng viên lâu năm như anh mà còn chưa tin, còn hoài nghi… Tại sao?

Thời đại 4.0 rồi… mà có người còn nghĩ rằng có thể che giấu một sự kiện cực kỳ quan trọng đang được cả cộng đồng quan tâm, lo lắng hay sao? Thời bây giờ, chuyện cô nuôi dạy trẻ bạo hành trẻ con, anh hàng xóm đối xử bất hiếu với cha mẹ… đều có thể bị ai đó dùng điện thoại quay lén tung lên mạng… để cộng đồng xem và lên tiếng… Thì nếu có chuyện ai đó chết vì virus corona, mà chết tới hàng trăm, hàng ngàn người (như luận điệu xuyên tạc) thì bà con, họ hàng, người thân trong gia đình và làng xóm nơi người chết ở chả lẽ không biết hay chịu che giấu hay sao?… Mà một người biết thì cả thế giới biết.

Chưa kể, trên lãnh thổ nước ta có biết bao nhiêu tình báo nước ngoài đã và đang ở Việt Nam cùng với những người không có thiện cảm với chế độ, sẵn sàng ngày đêm sùng lục tìm bằng chứng để cung cấp cho các thế lực thù địch ở nước ngoài để “vạch trần sự thật về Covid-19 ở Việt Nam” mà lĩnh thưởng…

Tại Việt Nam lâu nay đã có “Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện Y tế công cộng” (EOC) của Mỹ với 4 văn phòng được đặt tại các tỉnh của Việt Nam. Các văn phòng này kết nối trực tuyến, liên tục với trung tâm tại Mỹ, họ có trách nhiệm và quyền hạn tìm hiểu thông tin, đòi hỏi thông tin minh bạch, chính xác… Không dễ qua mặt tổ chức này đâu, đừng tưởng Việt Nam có thể che giấu thông tin.

Ngành y của Việt Nam đã đang hợp tác chặt chẽ về chuyên môn, kinh nghiệm với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và EOC. Những tổ chức này thường xuyên tham dự các cuộc họp phòng, chống dịch quan trọng của Việt Nam… VẬY MÀ CÒN CÓ NGƯỜI HOÀI NGHI về tính MINH BẠCH THÔNG TIN của việc phòng chống dịch COVID-19 ở Việt Nam…

Họ không chịu hiểu rằng, thành quả phòng chống dịch COVID-19 hiện tại là thước đo và là bằng chứng khẳng định TẦM NHÌN và NĂNG LỰC ĐIỀU HÀNH, CHỈ ĐẠO của các cá nhân, tập thể lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam thật tuyệt vời; lòng tin của đại bộ phận nhân dân đã tự nguyện hợp tác với Nhà nước trong phòng chống dịch COVID-19.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta đã nhanh chóng có những chỉ đạo quyết liệt từ Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ Chính phủ và các bộ ngành. Như việc chỉ trong mấy ngày từ 28 đến 31/01/2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành liên tiếp 2 chỉ thị về phòng chống dịch. Ngay sau đó, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Corona được thành lập tức thời do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Trưởng ban. Và, trong vòng mấy ngày đầu tiên, Ban Chỉ đạo quốc gia đã có ngay các kịch bản vạch rõ phương án đối phó khi dịch bệnh lây lan. Kịch bản khi số ca mắc ít thì sao, khi mắc nhiều thì sao???  Trên tinh thần hoàn toàn chủ động đối phó với mọi tình huống, với phương châm 4 tại chỗ… (chỉ đạo tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ). Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế đồng loạt ra quân 45 đội cơ động phản ứng nhanh, thiết lập 22 đường dây nóng… sẵn sàng phát hiện, khoanh vùng, triển khai các biện pháp dập dịch…

Các bộ ngành liên quan, các tỉnh thành, quận huyện… đồng loạt phân công cho cả hệ thống chính trị lo toan với phương châm CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC; sẵn sàng chấp nhận thiệt hại về kinh tế chớ không xem nhẹ tính mạng nhân dân.

Hệ thống thông tin tuyên truyền triển khai nhiều hình thức với tần suất cao nhất như đài, báo, tin nhắn qua hệ thống mạng điện thoại, thông tin cổ động trực quan, cổ động lưu động, tờ rơi mang tới từng nhà theo phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”…


Tặng hoa chúc mừng các công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung


Kịch bản xây dựng rõ khi dịch bệnh xảy ra qui mô nào thì ứng phó ra sao, từ chuyện bố trí nơi chữa bệnh đến việc chuẩn bị lực lượng y tá, bác sĩ, hộ lý và thiết bị y tế, thiết bị bảo hộ chống lây nhiễm để hoạt động hiệu quả. Dự trù tình huống phát hiện ổ dịch thì các Ban Chỉ đạo phải triển khai phong tỏa, tổ chức quản lý, phục vụ nhân dân nơi cách ly như thế nào như đã làm ở:  Khu phố Trúc Bạch, ở xã Sơn Lôi, ở  Cồn Nghêu - Bến Tre... Ngoài ra còn có mấy chung cư, bệnh viện, nhà hàng, khu dân cư… bị phong tỏa, phun thuốc khử trùng, cách ly… khoanh vùng dập dịch thật triệt để.

Việt Nam đã tổ chức các khu cách ly tập trung ở doanh trại bộ đội, ký túc xá trường đại học… Tính toán lực lượng hỗ trợ cho các bệnh viện và khu cách ly  gồm lực lượng tình nguyện viên, công an, bộ đội, dân quân tự vệ… Và ngay cả chuyện cung ứng phục vụ ăn uống cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch… đều được triển khai đồng loạt, nhịp nhàng.

Khi phát hiện bệnh nhân mắc COVID-19 thì các ngành chức năng ráo riết họp bàn cho dù lúc đó là nửa đêm cũng phải tính ngay, chạy đua với thời gian VÀNG, để xác định hành trình di chuyển của đối tượng, di chuyển bằng phương tiện gì? Tiếp xúc những ai?… để truy cho ra tất cả đối tượng F1, rồi F2 này đã đi đâu, gặp gỡ những ai để xác định đối tượng F2… và F3… để áp dụng các biện pháp cách ly, xét nghiệm, theo dõi và điều trị v,v…

Và việc điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 ở Việt Nam thật hiệu quả, nhiều công dân nước ngoài đã rưng rưng bật khóc khi nói lên lòng ngưỡng mộ với dân tộc Việt Nam và cảm ơn và lực lượng y bác sĩ, tình nguyện viên đã cứu họ thoát chết… Ở nước ta, đã là bệnh nhân COVID-19 thì sẽ được chữa trị, không phân biệt người Việt hay người nước ngoài; không phân biệt giàu nghèo… Điều này không phải nước nào cũng làm vậy. Ở nhiều nước trên thế giới, khi bệnh nhân có triệu chứng mới cho xét nghiệm, xét nghiệm có bệnh chưa chắc được tiếp nhận chữa trị mà còn phụ thuộc vào tình hình giường bệnh, các thiết bị y tế còn đáp ứng được không… và cả chi phí chữa trị cũng không phải miễn phí như ở Việt Nam.

Cách phòng chống dịch như vậy hình như chỉ có Việt Nam làm… và kết quả phòng chống dịch đã chứng minh nước ta có một hệ thống chính trị biết cách lãnh đạo, tổ chức vận động toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch tuyệt vời khiến nhiều nước trên thế giới khâm phục. Việt Nam được nhiều Hội nghị quốc tế mời tham dự phát biểu chia sẻ cách phòng chống dịch của mình… Ngay cả việc Nhà nước ta tổ chức cho chuyên cơ đến các nước có dịch để rước người Việt Nam về cách ly, xét nghiệm và chữa trị cũng đã chứng tỏ cho nhân loại biết tinh thần tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam đã bộc lộ rõ nét khi Nhân dân gặp nguy nan.

Không những thế, nước ta dù còn đang gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng vẫn sẵn lòng trao tặng từng lô hàng gồm những thiết bị y tế, bảo hộ, khẩu trang… cho nhiều nước trên thế giới, góp phần chia sẻ gánh nặng phòng chống đại dịch COVID-19. Và nhất là việc ngành y nước ta có phát đồ điều trị hiệu quả, chế tạo được bộ kit phát hiện SARS-CoV-2 đạt chuẩn WHO… và đã có nhiều nước trên thế giới đặt mua… Đây không chỉ là niềm tự hào của ngành Y Việt Nam, mà còn là niềm tự hào chung của dân tộc Việt…

Đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, như một trận cuồng phong đi qua trái đất này, đã gây thiệt hại khủng khiếp cho nhân loại từ sinh mạng con người đến tất cả các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội… Và, nó cũng bóc trần những cái áo khoác hào nhoáng của văn minh, hiện đại, tiên tiến… để lộ ra cơ thể lấm lem khiếm khuyết ở một số nước để con người suy ngẫm, đánh giá. Và đồng thời, nó cũng quét sạch bụi bẩn để lộ ra những giá trị thuộc về bản chất, nhân văn của một dân tộc… nó sáng lấp lánh như kim cương… Đó là những giá trị tuyệt vời của dân tộc Việt Nam. Đại dịch COVID-19 lần này như LỬA thử VÀNG, gian nan thử sức…

Mai Bửu Minh
False
Vạch mặt “nhà lừa đảo” có cỡ!Bài viếtVạch mặt “nhà lừa đảo” có cỡ!/SiteAssets/Dao-minh-quan.jpg

​(TUAG)- Năm 1979, Đào Minh Quân vượt biên sang Mỹ. Năm 1991, hắn  thành lập tổ chức “Tân dân chủ” sau đó đổi thành “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, tự phong là “Thủ tướng Chính phủ”, tự thành lập các ban và phong hàm trong quân đội cho các cá nhân gia nhập; tổ chức nhiều khủng bố, nhưng tất cả đều bị các cơ quan chức năng phát hiện, đấu tranh ngăn chặn.

27/04/2020 6:00 CHNoĐã ban hành

Đào Minh Quân cùng đồng bọn thông qua mạng xã hội đã lôi kéo nhiều người trong và ngoài nước thành lập các nhóm vũ trang có mục đích khủng bố với chủ trương "Ba sạch": Giết sạch, đốt sạch, phá sạch. Bọn chúng ra sức xuyên tạc, vu cáo Nhà nước ta; ca ngợi chế độ Việt Nam cộng hòa, kêu gọi khôi phục cái gọi là "Nền đệ tam cộng hòa", đưa Đào Minh Quân về nước làm "tổng thống". Chúng còn hứa hẹn sẽ cho chức tước, quyền lợi, tiền bạc, cho đi Mỹ định cư... nhằm lôi kéo người tham gia. Một số tên bị lôi kéo đã được phong làm "tỉnh trưởng", "tư lệnh trưởng", "trưởng toán chí nguyện đoàn"; "trung tướng", "đại tướng"... 

Dao-minh-quan.jpg

Nói về "nhà lừa đảo" có cỡ này, tác giả Lê Xuân Nhuận ở Hoa Kỳ đã có bài viết trên trang Sachhiem.net: "… mô tả một sinh hoạt chính trị rất "ngộ" nhưng cũng thường thấy trong các cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ. Đó là những loại trò chơi mà một số người Việt Nam ở Mỹ ưa thích, do sự khao khát được làm lãnh tụ. Họ mơ được Hoa Kỳ phong ban, làm Thủ tướng một nước Việt Nam tưởng tượng nào đó, nên tự vẽ trên những lá thư mà Hoa Kỳ không cần quan tâm. Họ mặc y phục oai vệ, đeo đủ thứ lon lá, mong lật đổ chính quyền Việt Nam, và có một số người "tưởng thiệt", sẵn sàng chạy theo giấc mơ đó để làm... lon ton. Cũng may là những "văn thư hành chánh khống" đó chỉ là đối với Việt Nam thôi, chứ nếu "văn thư" ghi lộn là "Thủ tướng Mỹ" thì không phải là trò chơi nữa, mà chắc chắn sẽ là một "bi kịch," vì sẽ được Mỹ đón tiếp ở nhà thương điên hoặc nhà tù. (http://sachhiem.net/LICHSU/LEXNHUAN/LeXNhuan15_DMQ.php).

Sau đây là một số "trò" hết sức nhố nhăng và vô cùng bỉ ổi của Quân và đồng bọn:

1) Ngày 29/06/2015, "Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời" ra Thông Báo: "...Theo tin phối kiểm cửa ban An Ninh Nội Chính / CPQGVNLT thì Phùng Quang Thanh đã chết trên đường đưa về nước. Để tránh nội loạn, Thủ Tướng Đào minh Quân đã mời Đại Tướng Lê Văn Dũng phụ trách Tổng Tư Lệnh Bộ Tư Lệnh Chiến Lược Toàn Quốc (BTL/CLTQ) nhận nhiệm vụ Tổng Trưởng Quốc Phòng thay thế cho tên Việt gian Phùng Quang Thanh...".

2) "Ngày 28/01/1994, Tổng Thống Bill Clinton đã chính thức gửi công hàm đầu tiên nhìn nhận Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời (CP/QGVNLT) và vai trò của Thủ Tướng Đào Minh Quân.". Việc này chỉ có thể gạt được những người kém tiếng Anh hoặc không biết gì về thời cuộc.

3) Được Tổng-Thống Bush chúc mừng hội Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời. Nhưng sự thiệt là năm 2005, Quân có làm cái gì đó và gởi Thư Mời Tổng-Thống Bush đến tham-dự. Nhà Trắng đã trả lời:

"Tòa Bạch Ốc

Cám ơn quý vị đã có hảo-ý gửi thư mời Tổng-Thống Bush. Do thủ-tục kiểm-soát thư-từ, văn-phòng chúng tôi đến nay mới nhận được thỉnh-cầu ấy của quý vị.

Tôi xin lỗi vì chúng tôi đã không hồi-âm kịp trước buổi lễ của quý vị.

Cám ơn quý vị đã thông-cảm cho.

Tổng-Thống (Bush) gửi đến quý vị những lời cầu chúc tốt đẹp nhất.

Kính chào,

Melissa S. Bennett

Trợ-Tá về Diện-Kiến và Thời-Dụng-Biểu".

Chỉ có vậy thôi nhưng được Quân khoe là Tổng-Thống Bush chúc CPQGVNLT thành công tốt đẹp nhất. (http://www.phamvanlong.com/148838453).

4) Được Lữ Đoàn Trừ Bị Liên Hiệp Quốc đón tiếp tại Canada qua Thông báo: Ngày 11/9/2015, "Lữ Đoàn Tình Nguyện Liên Hiệp Quốc tiếp đón Thủ Tướng Đào Minh Quân khi Ngài và phái đoàn CPQGVNLT đến thăm viếng Calgary-Canada trong 4 ngày, từ 4/9/2015 cho đến 8/9/2015". Nhưng ai cũng biết chuyện trên cực kỳ "ba xạo". Vì  Liên Hiệp Quốc không có một lực-lượng trừ-bị nào cả, chỉ khi nào cần thì huy-động lực-lượng tại-ngũ của một số quốc-gia hội-viên mà thôi!

Tác giả còn kể ra nhiều chuyện vừa khôi hài vừa lố bịch khác!

Đầu năm 2017, Quân tuyên bố "ngày tàn của cộng sản đã đến", dân Việt Nam chuẩn bị đón chính phủ Đào Minh Quân về phục hưng "Đệ tam Việt Nam Cộng hòa". Chúng liên tục công bố các video-clip trong đó tuyên bố đến tháng 10-2018, Quân sẽ trở thành "tổng thống", triển khai các "dự án": "Bầu cử qua điện thoại", "phát hành đồng tiền ảo để mọi người đầu tư", "kiện Việt Nam, Trung Quốc" trước tòa án quốc tế đòi bồi thường 36 nghìn tỷ USD…

Tháng 8/2017, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, truy nã Đào Minh Quân về tội "Khủng bố chống chính quyền nhân dân" theo Điều 84 BLHS Việt Nam.

Mỗi người cần hết sức tỉnh táo, không để mắc mưu bọn lừa đảo!

Trung Kiên

False
Cảnh giác trước chiêu trò "Giả danh đấu tranh vì dân chủ"Bài viếtHữu ĐặngCảnh giác trước chiêu trò "Giả danh đấu tranh vì dân chủ"/XDDImages/2020-04/Chienthang-30-4-75_Key_27042020080316.jpg

(TUAG)- Cứ vào dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn hay những sự kiện trọng đại của đất nước thì các tổ chức phản động lại tăng cường chống phá. Và thủ đoạn chúng sử dụng vẫn là thông qua mạng xã hội để xuyên tạc, nói xấu chế độ; nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước… hòng gây hoang mang trong dư luận xã hội, nhất là đối với thế hệ trẻ.

27/04/2020 8:00 SANoĐã ban hành

Gần đây nhất là hiện tượng các kênh truyền thông tư nhân hải ngoại khai thác hình ảnh của Trần Dần (hay còn được gọi với cái tên rất Tây- Tiger Trần), tên phản nước, hại dân từ hàng chục năm qua. Tuy gần đất xa trời, không biết trở thành thây ma ngày nào nhưng tên phản bội này vẫn bị bọn phản động dựng dậy làm con rối với những trò bịp bợm, nhảm nhí, lố bịch xuyên tạc lịch sử, nói xấu chế độ, nói xấu lãnh tụ của ta.

Chien-thang-30-4.jpg

Đây là chiêu bài không mới nhưng rất thâm độc. Bởi nếu nhìn bề ngoài thì nhiều người ngộ nhận những phát biểu kiểu "tiên tri", "bói toán", "xem tướng số" của Trần Dần là giải trí vớ vẩn, nhưng lâu dài thì vô cùng nguy hiểm. Tại sao lại như vậy, vì sao bọn phản động Việt Tân lại mang cụ già lẫm cẩm này lên sân khấu chính trị !?... Vì những lý do sau:

- Trước hết về mặt kỹ thuật, chúng tận dụng nguyên lý truyền thông tương tác của 2 trang mạng xã hội thu hút nhiều tài khoản khu vực Châu Á là Facebook và Youtube.

Đối với Facebook, nếu như một nội dung được nhiều người tương tác thì nội dung đó sẽ nằm trong mục đề xuất của trang, có nghĩa là số lần xuất hiện của nội dung này trên trang chủ sẽ nhiều hơn và chèn lên các nội dung khác ít tương tác hơn. Đối với một trang Facebook, blog...cá nhân hay một fanpage nếu có nhiều nội dung hấp dẫn được nhiều người người theo dõi (like, share, view...) thì những nội dung của tài khoản đó khi đăng tải lên sẽ đến được với rất nhiều người thông qua tính năng đề xuất nội dung.

Còn với Youtube thì cơ chế đề xuất nội dung về cơ bản tương tự như Facebook. Tuy nhiên nhiều người thích sử dung Youtube bởi đây có thể xem như một ngân hàng lưu giữ những nội dung dưới dạng hình ảnh, stream, video, clip... từ đây ai cũng có thể chia sẻ lên nhiều trình duyệt khác, đặc biệt là Facebook và Zalo.

Nếu như một tài khoản Youtube được nhiều người quan tâm, đăng ký (subscribe) thì nội dung khi được tài khoản này đăng tải lên cũng sẽ đến được rất nhiều người, video clip của tài khoản đó sẽ được tự động đề xuất với các tài khoản khác, đặc biệt nếu người đăng ký kênh Youtube nhấn vào biểu tượng quả chuông trên mục đăng ký thì khi có video clip mới, người dùng sẽ nhận được thông báo kênh bạn đăng ký vừa đăng tải 1 video.

Chính từ cơ chế lan truyền thông tin của 2 mạng xã hội như trên nên các tổ chức phản động đã triệt để khai thác, biến chúng trở thành một trong những vũ khí cực kỳ nguy hiểm trong chiến lược "Diễn biến hòa bình" chống phá cách mạng Việt Nam.

Trở lại hiện tượng Trần Dần "tái xuất" kèm danh xưng là "nhà tiên tri vũ trụ", "đệ nhất quốc sư"... trên Facebook và Youtube những ngày qua cho thấy, mặc dù đây một thủ đoạn không mới những vô cùng thâm hiểm của bọn phản động. Chúng đã nghiên cứu rất kỹ tâm lý hiếu kỳ, thích hài hước của nhiều người, nhất là những người trẻ.

- Thứ hai, chỉ thoáng nhìn những video clip hình ảnh của Trần Dần với những câu nói, hành động nhảm nhí, hài hước, cứ tưởng đơn thuần chỉ nhằm mục đích giải đáp, tư vấn cho người xem về một vấn đề nào đó trong đời sống chính trị, xã hội, tự nhiên v.v.. Nhưng sau khi đã lôi kéo một lượng lớn fan đăng ký, theo dõi tài khoản này thì chúng sẽ tung đòn hiểm bằng cách tuyên truyền xuyên tạc, nói xấu Đảng, nói xấu chế độ, kêu gọi biểu tình, bạo loạn, đòi đa nguyên, đa đảng v.v...

Chiều trò này đang được nhóm Trần Dần triệt để sử dụng. Người theo dõi dễ  thấy  Trần Dần luôn xuất hiện gắn với "lá cờ 3 que", cùng với quân phục VNCH. Lâu dần hình ảnh này lưu lại trong người xem như một biểu tượng. Đây chính là bước đệm trong chuỗi tạo ra "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong tư duy người xem. Nếu chỉ vài lần thì không sao, nhưng cứ lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ gây dao động về suy nghĩ, mơ hồ về nhận thức… Đối với các bạn trẻ, nhất là những người thường xuyên tương tác với tài khoản của các tổ chức phản động, lâu dần sẽ dễ bị lôi kéo, dẫn đến phai nhạt niềm tin, lý tưởng…

Tóm lại, nhân sự kiện "Trần Dần tái xuất" trên mạng xã hội những ngày qua, đối với chúng ta, trách nhiệm của một công dân nên thể hiện tinh thàn đoàn kết, chung tay đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn thâm độc của bọn phản động, những sâu mọt như nhóm Trần Dần đang chống phá cách mạng nước nhà.

Và với các bậc phụ huynh cũng cần quan tâm nhắc nhở, khuyên nhủ con cháu khi tham gia mạng xã hội, nên hết sức tỉnh táo, đề cao cảnh giác trước việc chia sẻ những thông tin xấu độc của bọn phản động, vì không khéo sẽ dễ dẫn đến vi phạm pháp luật (Nghị định 15 của Chính phủ đã có hiệu lực), đi cùng với đó là tạo điều kiện cho mọi người được tiếp cận những thông tin chính thống, đúng sự thật, mang tính tích cực, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước trước vận hội mới.

Thiết nghĩ, nếu được như thế, chắc chắn những "bóng ma" kiểu Trần Dần và cái gọi là nhóm "đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền" do tổ chức phản động Việt Tân dựng lên sớm muộn sẽ thất bại./.

HỮU ĐẶNG

False
Mãi mãi ngân vang khúc khải hoàn ca!Bài viếtTGAGMãi mãi ngân vang khúc khải hoàn ca!/XDDImages/2020-04/Ky-niem-45-nam-gpmn1_Key_26042020210347.jpg

(TUAG)- Kỷ niệm Chiến thắng 30/4, nhưng đâu đó vẫn còn những luận điệu xuyên tạc: “Miền Nam bị cưỡng chiếm”, “Tháng Tư đen”, “Ngày quốc hận”…

26/04/2020 10:00 CHYesĐã ban hành

Họ nói như không hề biết ngay W. Westmoreland nguyên Tổng chỉ huy quân Mỹ ở miền Nam Việt Nam đã viết: “Lịch sử rất có thể đánh giá lại rằng, nhảy vào Việt Nam là một trong những sai lầm lớn nhất của đất nước chúng ta”. Riêng McNamara nguyên Bộ trưởng Quốc phòng đã tổng kết về 11 “sai lầm tồi tệ” và tự dằn vặt là: “… mắc nợ các thế hệ tương lai trong việc giải thích tại sao lại mắc sai lầm như vậy?”. Cả Ngoại trưởng Kissinger cũng thừa nhận: “… nước Việt Nam thống nhất dưới sự lãnh đạo của những người cộng sản Việt Nam, chiến thắng vào năm 1975”.

Từ sau Thế chiến thứ II, Mỹ trở thành tên đế quốc giàu có và hùng mạnh nhất. Họ vốn đã dòm ngó nước ta từ trước. Đến khi Pháp sa lầy, một mặt họ ra tay giúp, mặt khác âm mưu hất cẳng Pháp. Ngay khi Pháp thua, đã nhảy vào thôn tính miền Nam. Đế quốc Mỹ tưởng nhanh chóng đè bẹp chúng ta, cuồng vọng nghiền nát chúng ta… Nhưng cũng giống như Pháp, Mỹ đã sai lầm. Họ sa vào một cuộc chiến có quy mô lớn nhất, dài ngày nhất, ác liệt nhất, dã man nhất…Và thất bại-thất bại lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ! Gần đây, Tổng thống Trump nói thẳng: "… đó là cuộc chiến tồi tệ"…

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Nhân dân ta, Quân đội ta đã chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh, ngoan cường và bền bỉ, anh dũng và thông minh; lập nên những chiến công oanh liệt, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào mà đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, giang sơn thu về một mối, cả nước hân hoan chung khúc khải hoàn…

Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi vĩ đại này mãi mãi ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc… Romet Sandra, nguyên chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới ca ngợi: “Việt Nam đồng nghĩa với sự vinh quang, lòng dũng cảm và tinh thần quyết thắng. Nhân dân các dân tộc trên thế giới mắc một món nợ rất lớn đối với nhân dân Việt Nam.Mỗi lần đứng bên hố bom do đế quốc Mỹ rải xuống Việt Nam, chúng tôi nhận ra rằng nhân dân Việt Nam không phải hy sinh chỉ vì Việt Nam, mà vì cả chúng tôi.Những người anh hùng ngã xuống trên mảnh đất Việt Nam là những liệt sỹ của thế giới, vì họ đấu tranh cho cả thế giới, cho cả nhân dân Mỹ. Chúng tôi thấy ở Việt Nam tương lai của cả loài người”…

Non sông thống nhất, có được nhiều thuận lợi mới nhưng cũng đứng trước những khó khăn, thách thức chưa từng có. Bằng trí tuệ và bản lĩnh của chính mình, chúng ta tiếp tục chung sức, đồng lòng: Khắc phục hậu quả chiến tranh, phá thế bao vây cấm vận; mưu trí, kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, biên giới phía Tây Nam, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng; tiến hành công cuộc đổi mới... Qua gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình; văn hoá, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có bước đột phá; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, độc lập, chủ quyền được giữ vững; vị thế và vai trò ngày càng được nâng cao. Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ to lớn như ngày nay.

Lê-nin từng nói “Cách tốt nhất để kỷ niệm một sự kiện lịch sử là tiếp tục làm những công việc mà sự kiện đó đã mở ra”. Năm nay chúng ta kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng 30/04, cũng là năm kỷ niệm nhiều sự kiện chính trị trọng đại; là năm Việt Nam thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN và Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc… Biết ơn và kế thừa truyền thống của cha ông, phát huy tinh thần Chiến thắng 30/04, chúng ta quyết tâm phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đẩy lùi dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; giữ vững an ninh, quốc phòng; nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; tập trung tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Phấn đấu thực hiện tốt mong ước của Bác Hồ:

“Còn non, còn nước, còn người,
Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!
Sự thật
True
Mãi mãi soi sáng con đường chúng ta đi!Bài viếtMãi mãi soi sáng con đường chúng ta đi!http://tuyengiaoangiang.vn/images/Dang-BacHo/Mat-troi-chan-ly.jpg

(TUAG)- Các thế lực thù địch ra sức công kích: Chủ nghĩa Mác - Lê-nin là học thuyết cực đoan, đề cao đấu tranh giai cấp; Hồ Chí Minh đưa nó về Việt Nam là một sai lầm, gây ra thảm cảnh “Nồi da xáo thịt”, “huynh đệ tương tàn”…  Ý đồ thâm độc là muốn hướng lái dư luận hoài nghi về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh; làm giảm sút niềm tin của cán bộ, đảng viên, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng!

19/04/2020 8:00 CHNoĐã ban hành


Lịch sử rất tường minh: Sau khi thực dân Pháp đánh chiếm nước ta, nhiều phong trào, nhiều ngọn cờ kháng Pháp đã diễn ra liên tục, mạnh mẽ, nhưng tất cả đều thất bại! Cả dân tộc chìm trong cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối. Trong hoàn cảnh đó, Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước. Trên hành trình ròng rã gần 10 năm: Anh đi qua 3 đại dương, 4 châu lục với khoảng ba chục quốc gia; đã đặt chân tới ba nước đế quốc lớn nhất lúc đó là Mỹ, Anh và Pháp… Đây là những năm tháng “thấm dầy thực tiễn”,  giúp Anh từng bước nhận ra bản chất của chủ nghĩa đế quốc! Tháng 6/1919, với tên mới là Nguyễn Ái Quốc, thay mặt những người yêu nước Việt Nam, Anh gửi đến Hội nghị Véc - xây “Bản yêu sách của nhân dân An Nam”. Nhưng dĩ nhiên, nó không được chấp nhận, Anh kết luận: “Chủ nghĩa Uynxơn chỉ là một trò bịp bợm lớn”. Đến cuối tháng 7 năm 1920, sau khi được đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin, Nguyễn Ái Quốc “sáng tỏ” ra nhiều điều và khẳng định “Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”.

Người rất đề cao vai trò của Lê-nin, Người viết: “Lênin đã đặt tiền đề cho một thời đại mới, thật sự cách mạng trong các nước thuộc địa. Lênin là người đầu tiên đã kiên quyết lên án mọi thành kiến về vấn đề này còn âm ỷ trong đầu óc của nhiều nhà cách mạng châu Âu và châu Mỹ… Lê nin là người đầu tiên đã hiểu và đánh giá hết tầm quan trọng lớn lao của việc lôi cuốn nhân dân các nước thuộc địa vào phong trào cách mạng. Lênin là người đầu tiên đã chỉ rõ rằng, nếu không có sự tham gia của các dân tộc thuộc địa, thì cách mạng xã hội không thể có được”…

Cuối tháng 12/1920, Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp và trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Từ đó, vừa tiếp tục hoạt động trong Đảng Cộng sản Pháp, Người vừa tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Nhưng sau khi Lê-nin qua đời, Quốc tế Cộng sản đã không còn quan tâm vấn đề “thuộc địa”. Tại Đại hội V của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã phê bình: “… tôi thấy rằng hình như các đồng chí chưa hoàn toàn thấm nhuần tư tưởng rằng vận mệnh của giai cấp vô sản thế giới và đặc biệt là vận mệnh của giai cấp vô sản ở các nước đi xâm lược thuộc địa gắn chặt với vận mệnh của giai cấp bị áp bức ở các thuộc địa. Vì vậy, tôi sẽ tận dụng mọi cơ hội có được, gợi ra những vấn đề và nếu cần, tôi sẽ thức tỉnh các đồng chí về vấn đề thuộc địa”.  Bởi vì: “… chúng ta tự coi mình là học trò của Lênin, cho nên chúng ta cần phải tập trung tất cả sức lực và nghị lực để thực hiện trên thực tế những lời di huấn quý báu của Lênin đối với chúng ta về vấn đề thuộc địa…”.

Ngay từ năm 1921, Nguyễn Ái Quốc đã chứng minh: “Người châu á - tuy bị người phương Tây coi là lạc hậu - vẫn hiểu rõ hơn hết sự cần thiết phải cải cách toàn bộ xã hội hiện tại”. Và “khi thức tỉnh…,  họ sẽ hình thành một lực lượng khổng lồ, và trong khi thủ tiêu một trong những điều kiện tồn tại của chủ nghĩa tư bản là chủ nghĩa đế quốc, họ có thể giúp đỡ những người anh em mình ở phương Tây trong nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn”. Chính nhờ hoạt động không mệt mỏi của Bác và nhiều nhà cách mạng tiền bối mà đến năm 1930, Đảng ta đã ra đời với một Cương lĩnh đúng đắn. Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định: “Công lao to lớn đầu tiên của Bác đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam là đã tìm ra con đường cứu nước, khai phá con đường giải phóng dân tộc và các dân tộc bị áp bức trên thế giới”.

Bác Hồ tổng kết: “Chủ  nghĩa Lênin… không những là cái "cẩm nang” thần kỳ,… mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng”. “Không phải chỉ thiên tài của Người, mà chính là tính coi khinh sự xa hoa, tinh thần yêu lao động, đời tư trong sáng, nếp sống giản dị, tóm lại là đạo đức vĩ đại và cao đẹp của người thầy, đã ảnh hưởng lớn lao tới các dân tộc châu Á và đã khiến cho trái tim của họ hướng về Người, không gì ngăn cản nổi”.

Tư tưởng của Lê-nin mãi mãi soi sáng con đường chúng ta đi!

                    

Trung Thành

False
Chân lý mãi mãi xanh tươi!Bài viếtTrung ThànhChân lý mãi mãi xanh tươi!/SiteAssets/Vao-xuan.jpg

​(TUAG)- Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể: Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, khi “bắt tay chúc mừng “tướng quân tại ngoại” trở về, Bác nói: “Thắng lợi tuy lớn nhưng mới là bắt đầu. Nhân dân ta còn phải tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ”. Theo Hiệp định đã ký kết, nước Việt Nam chỉ tạm thời chia cắt thành hai miền qua vĩ tuyến 17. "Dù bất cứ trường hợp nào, không thể coi đó là biên giới chính trị hay lãnh thổ". Hai miền phải thống nhất trước tháng 7 năm 1956 bằng tổng tuyển cử "tự do và dân chủ"…

13/04/2020 6:00 SAYesĐã ban hành

Nhưng, từ lâu đế quốc Mỹ đã nhòm ngó nước ta. Ngày 30/12/1949, Tổng thống Mỹ S.Truman đã phê chuẩn: "Mục tiêu lâu dài của Mỹ là thủ tiêu ở mức độ tối đa có thể được ảnh hưởng của cộng sản ở Việt Nam và Đông Dương". Khi Pháp sa lầy, một mặt Mỹ ra tay giúp, mặt khác âm mưu thay thế Pháp để độc chiếm Đông Dương. Sau khi Pháp thua, Mỹ đã nhảy vào miền Nam Việt Nam, hất cẳng Pháp. Trong cuốn "Chiến Tranh Việt Nam Và Văn Hóa Mỹ", GS. John Carlos Rowe và GS. Rick Berg, Đại học Iowa (Hoa Kỳ) đã viết: "Khi Pháp rút lui, Mỹ lập tức dấn thân vào việc phá hoại Hiệp Định Genève năm 1954, dựng lên ở miền Nam một chế độ khủng bố… Nói ngắn gọn, Mỹ xâm lăng Nam Việt Nam". Theo các tài liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ, cuộc chiến được coi là bắt đầu từ  01/11/1955 khi Nhóm chuyên gia hỗ trợ quân sự Mỹ (U.S. Military Assistance Advisory Group - MAAG) tại Việt Nam được thành lập.

30-4.jpg 

Tháng 2/1958 Hồ Chí Minh tuyên bố: "Từ năm 1955 tới nay, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã có nhiều đề nghị cụ thể với các nhà đương cục miền Nam mở hội nghị hiệp thương để bàn về tổng tuyển cử tự do theo Hiệp định Giơnevơ đã quy định. Nhưng đến nay, chính quyền miền Nam vẫn chưa trả lời.

"Có người cho rằng trở lực chủ yếu cho sự thống nhất là vì hai miền có chế độ khác nhau, hoặc vì miền này có thể thôn tính miền kia. Theo ý chúng tôi, vấn đề căn bản ở đây không phải là sự khác nhau về chế độ, vấn đề căn bản là phải để cho nhân dân cái quyền được hoàn toàn tự do lựa chọn chế độ này hoặc chế độ khác. Chúng tôi luôn luôn chủ trương các nhà cầm quyền ở hai miền cùng nhau bàn bạc để thống nhất đất nước trên nguyên tắc đặt lợi ích tối cao của Tổ quốc lên trên hết và hợp với nguyện vọng của toàn dân.

"Trong việc thực hiện thống nhất nước Việt Nam bằng phương pháp hoà bình, trở lực chủ yếu là do âm mưu của bọn đế quốc và tay sai. Âm mưu đó nhằm chia cắt lâu dài nước Việt Nam, biến miền Nam thành căn cứ quân sự của "chính sách thực lực". Vì âm mưu đó mà việc thống nhất nước Việt Nam bị cản trở, hoà bình ở Đông Dương và Đông - Nam Á bị đe doạ".

Cecil B. Currey một sử gia quân sự nổi tiếng người Mỹ đã cho biết: Năm 1956, Ngoại trưởng Allen Dulles đã đệ trình lên Tổng thống Mỹ Eisenhower báo cáo tiên đoán nếu bầu cử diễn ra thì "thắng lợi của Hồ Chí Minh sẽ như nước triều dâng không thể cản nổi". Eisenhower tin chắc vào điều đó nên đã khuyến khích Ngô Đình Diệm từ chối tuyển cử. Mỹ muốn có một chính phủ chống Cộng tồn tại ở miền Nam Việt Nam, bất kể chính phủ đó có tôn trọng nền dân chủ hay không. Giáo sư sử học người Mỹ Mortimer T. Cohen đã viết: "… Eisenhower biết rằng trong một cuộc bầu cử tự do, 80% dân chúng sẽ bầu cho Hồ Chí Minh… Không một người nào ở Việt Nam có thể thắng Hồ Chí Minh trong cuộc Tổng Tuyển Cử tự do. Ông ta là George Washington của nước Việt Nam…".

Daniel Ellsberg - một người phản chiến nổi tiếng, còn được gọi là "người nguy hiểm nhất nước Mỹ" cũng viết: "Không làm gì có chiến tranh Đông Dương thứ nhất và thứ nhì, chỉ có một cuộc xung đột nối tiếp trong một phần tư thế kỷ… ngay từ đầu nó đã là một cuộc chiến của Mỹ: mới đầu là Pháp-Mỹ, sau đến toàn là Mỹ. Trong cả hai trường hợp, nó là một cuộc đấu tranh của người Việt Nam… chống chính sách của Mỹ… Cuộc chiến đó không có gì là "nội chiến", sau 1956 hay 1960, như nó đã không từng là nội chiến trong cuộc tái chiếm thuộc địa của Pháp được Mỹ ủng hộ. Một cuộc chiến mà trong đó một phía hoàn toàn được trang bị và trả lương bởi một quyền lực ngoại quốc – một quyền lực nắm quyền quyết định về bản chất của chế độ địa phương vì những quyền lợi của mình – thì không phải là một cuộc nội chiến… Theo tinh thần Hiến Chương Liên Hiệp Quốc và theo những lý tưởng mà chúng ta công khai thừa nhận, đó là một cuộc ngoại xâm, sự xâm lăng của Mỹ".

Robert McNamara - người được xem là "kiến trúc sư" của cuộc chiến, trong hồi ký mang tên "Hồi tưởng" xuất bản năm 1995, đã thẳng thắn thừa nhận 11 "sai lầm một cách tồi tệ". Ông viết: "Chúng ta đã đánh giá sai khi đó (và từ đó đến nay) những chủ đích địa chính trị của các đối thủ là mở rộng làn sóng đỏ xuống Đông Nam Á và chúng ta đã phóng đại những mối nguy hại từ hành động của họ đối với nước Mỹ". Trong thời gian chiến tranh, ở Mỹ đã có hơn 200 tổ chức phản chiến, 6/27 triệu  thanh niên Mỹ chống lệnh quân dịch, 75.000 người Mỹ bỏ ra nước ngoài  không chịu nhập ngũ… Henry Kissinger, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ viết: "Hà Nội chỉ chiến đấu với một lẽ duy nhất, đó là lòng yêu nước của họ. Và một nước Việt Nam thống nhất dưới sự lãnh đạo của những người cộng sản Việt Nam, chiến thắng vào năm 1975…". Nhà sử học người Pháp, chuyên gia nghiên cứu về Đông Dương Alain Rusco cho rằng, sự kiện 30/4 "gây tiếng vang lớn trên trường quốc tế về một dân tộc không chịu khuất phục trước quân thù… để có được chiến thắng này hàng triệu người dân Việt Nam đã ngã xuống trong nhiều thập kỷ đầy cam go, quyết liệt".

Các bản tin về ngày 30/4/1975 đều chiếm một dung lượng lớn trên các phương tiện truyền thông đại chúng ở khắp các châu lục.  Trang chính Tờ The Washington Post số ra ngày 30/4/1975, có bài viết với tiêu đề "Sài Gòn đầu hàng Việt Cộng. Việc rút quân chấm dứt vai trò của Mỹ". Tờ The Guardian của Anh ngày 1/5/1975 cũng có bài với nội dung "30 năm chiến tranh Việt Nam đã trôi qua. Quân đội Mỹ đã thất bại, miền Nam Việt Nam hoàn toàn giải phóng. Nhân dân Việt Nam đã tự do. Chiến thắng ấy thật vĩ đại". Hãng AFP của Pháp nhận định: Sự kiện 30/4 tại Việt Nam "là một cơn địa chấn", đưa đến sự ra đời của  một nước Việt Nam thống nhất…

Bất chấp lịch sử, một thiểu số người Việt lưu vong đến nay vẫn coi ngày 30/4/1975 là ngày "Việt Cộng cưỡng chiếm miền Nam", là ngày "Quốc hận", "ngày mất nước"; là "Tháng Tư đen"," là tháng "vo gạo bằng nước mắt". Bọn cơ hội còn lấp lửng: "Được thống nhất - Mất tự do và sau hơn bốn chục năm, máu đổ hoang phí, xương rơi vô ích, anh, em chia lìa, dân mất lòng tin". Một số "nhay đi -nhay lại" cái gọi là "cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn"; "cuộc chiến mang tính chất ủy nhiệm, chiến tranh mang tính ý thức hệ"; "cuộc chiến tranh của chúng ta"… Họ gào thét: "Thôi chào nhé. Chào vĩnh biệt những mùa xuân thật là thê thảm. Những mùa xuân thật là dã man. Những mùa xuân tối tăm, bệnh hoạn. Những mùa xuân đã chết rồi trong trái tim của anh và em và cũng có thể của cả một dân tộc. Chết dần, chết mòn, chết thật rồi"…

Bên ngoài, mấy "ông chủ trò" xúm vô kích động: "30/4 không chỉ là chuyện quá khứ"(VOA); "Ngày 30/4 có thật như thế"(BBC New tiếng Việt)… Gần đây, bộ phim "Chiến tranh Việt Nam" (The Vietnam War) tiếp tục được nhắc lại. Họ rêu rao rằng, cuộc chiến tranh xâm lược của Hoa Kỳ là nhằm đưa Việt Nam trở về với thế giới tự do… Mới đây, Tổng thống Trump đã  nói thẳng: "…Tôi chưa bao giờ là người hâm mộ cuộc chiến đó cả. Tôi nghĩ đó là cuộc chiến tồi tệ…". Ông còn nói: "Vào thời điểm đó, không ai nghe về đất nước này nhưng thật sự ngày hôm nay họ (Việt Nam) đang sống rất tốt. Về thương mại, họ là những nhà đàm phán giỏi và là những doanh nhân tuyệt vời". HR McMaste, nguyên Cố vấn An ninh Quốc gia của ông Trump cũng cho đó là "Một trong những thảm họa lớn nhất về chính sách đối ngoại của Mỹ trong thế kỷ XX".

Tệ hại hơn, một số trong nhóm "Văn đoàn độc lập" nêu quan điểm "Có nhất thiết phải qua chiến tranh mới giành được độc lập không? Giá chúng ta tìm một con đường khác ít xương máu hơn cho nền độc lập của đất nước thì quý biết nhường nào?". "Nếu không cần chống Mỹ, miền Nam có giàu như Hàn Quốc không?". Tháng 9/2018, tại Washington (Mỹ), cái gọi là "tập hợp vì dân chủ cho Việt Nam" đã tổ chức hội thảo có chủ đề "Nhìn lại chiến tranh Việt Nam" và đưa ra một số luận điểm bịa đặt, biện hộ cho cuộc chiến tranh phi nghĩa. Họ kêu gọi: "43 năm qua, Việt Nam vẫn chưa có tự do, vẫn chưa có dân chủ. Thành ra sứ mệnh của người trẻ tại hải ngoại sẽ phải tiếp tục đồng hành, tiếp tục tranh đấu cho tự do và dân chủ".

Giáo sư sử học người Mỹ gốc Việt Nguyễn Mạnh Quang đã viết: "Trừ phi không biết hoặc thuộc loại phản quốc, khi có một nước khác đến ngồi trên đầu làm chủ, không có một người dân tử tế nào bằng lòng chờ cho có ngày bọn thực dân tự động trả lại cơ đồ ông cha mình cả. Nếu theo luận điệu ươn hèn như trên, thì những công lao và sự hy sinh của hàng triệu anh hùng nghĩa sĩ trong các lực lượng nghĩa quân kháng chiến của nhân dân ta trong đại cuộc đánh đuổi giặc Pháp ngoại xâm từ năm 1858 đến 1954 đều là vô ích hay sao! Và hàng triệu anh hùng nghĩa sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến 1954 - 1975 để đòi lại miền Nam trong tay Mỹ, đem lại thống nhất cho đất nước cũng là vô ích hay sao! Ðưa ra luận điệu này là tỏ ra vô ơn với hàng triệu anh hùng nghĩa sĩ đã ngã xuống cho Tổ quốc Việt Nam được trường tồn".

Nhưng như trên đã dẫn chứng, có rất nhiều tiếng nói khách quan từ "phía bên kia". Một nhà nghiên cứu người Mỹ gốc Việt khẳng định ở Mỹ có "vô số những bậc trí thức, học giả, có thể nói là biểu tượng lương tri của nước Mỹ. Và đọc những tác phẩm nghiên cứu lịch sử của họ, chúng ta có thể thấy rõ ràng là họ rất nghiêm cẩn trong công cuộc nghiên cứu của họ, với lương tâm trí thức, tôn trọng sự thật dù sự thật có thể làm cho họ đau lòng vì họ là người Mỹ, bắt buộc phải đối diện với kết quả của cuộc chiến ở Việt Nam". Về phía chính quyền Sài Gòn trước đây, nhiều người đã bày tỏ thiện ý. Tướng Nguyễn Hữu Có, nguyên Phó thủ tướng kiêm tổng trưởng quốc phòng nói: "Chiến thắng 30/4 rất vĩ đại, là chiến thắng của sức mạnh toàn dân tộc Việt Nam… Không còn chiến tranh, không còn bom rơi đạn nổ trên quê hương mình là điều lớn nhất mà việc kết thúc chiến tranh mang lại". Cựu thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ nhận xét: "Thống nhất xứ sở là nhiệm vụ lịch sử của mỗi một người con Việt Nam nhưng chúng tôi đã không làm được. Những người anh em phía bên kia đã làm được, phải chấp nhận đó là lịch sử và đất nước đã được thống nhất rồi. Vậy mà còn quay ra nói phục quốc? Nước Việt Nam có mất cho Tây… đâu mà phục quốc?".

Vao-xuan.jpg

Lịch sử Việt Nam mấy nghìn năm nay là lịch sử của một nước thống nhất, là lịch sử không ngừng đấu tranh đánh bại mọi thế lực xâm lược và chia cắt. Thắng lợi vĩ đại mùa Xuân năm 1975 giành lại độc lập hoàn toàn cho Tổ quốc, khôi phục lại sự thống nhất nước nhà. Nhưng cùng với bao điều tốt đẹp, vẫn luôn còn đâu đó  những hiểm họa tiềm tàng. Ước mơ của nhân loại về một cuộc sống hòa bình và phồn vinh vẫn còn phải ra sức… Hơn ai hết chúng ta mong muốn hòa bình. Nhưng nó không phải tự nhiên mà có, phải ra sức tranh lấy và có đủ lực lượng để gìn giữ.

Kế thừa truyền thống hào hùng của cha ông, chúng ta quyết đồng tâm, hiệp lực đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; có kế sách ngăn ngừa các nguy cơ xung đột từ sớm, từ xa; chủ động phòng ngừa, nhanh chóng phát hiện và triệt tiêu các nhân tố bất lợi. Nhất định không để xảy ra thảm cảnh: “Cả đàn sói chồm lên, cắn vào lịch sử/Cào chiến công, xé cả xác anh hùng”.

Không có gì quý hơn độc lập tự do!

Trung Thành

True
Lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá!Bài viếtTGAGLợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá!http://tuyengiaoangiang.vn/images/Dang-BacHo/Canh-giac.PNG

(TGAG)- Các thế lực thù địch luôn triệt để lợi dụng vấn đề quyền của người dân tộc thiểu số (DTTS) để chống phá Đảng và Nhà nước. Chúng tuyên truyền, xuyên tạc nhằm làm tạo ra sự ngộ nhận về "quyền dân tộc tự quyết"; chúng bịa đặt ra cái gọi là "quyền tự quyết của các dân tộc thiểu số" và đồng nhất nó với "quyền dân tộc tự quyết". Kích động đòi thành lập "Nhà nước Tin lành Đề-ga" ở Tây Nguyên, "Vương quốc Khmer Krom" ở Tây Nam Bộ, "Vương quốc Mông" ở Tây Bắc...

03/04/2020 8:00 CHNoĐã ban hành

​Trái với điều 5, Hiến pháp 2013: "Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam; các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc; ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình; Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, cùng phát triển với đất nước".

Riêng các tỉnh Tây Nam Bộ có dân số khoảng 17 triệu người với hơn 27 dân tộc. Trong đó, dân tộc Khmer khoảng 1,3 triệu người, chiếm hơn 7% dân số. Đồng bào Khmer Tây Nam Bộ có truyền thống yêu nước, đoàn kết, gắn bó cùng các dân tộc anh em trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây và thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Tuy nhiên, do còn không ít bà con cư trú tại các địa bàn giao thông khó khăn, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội còn thấp, trình độ nhận thức chưa được nâng cao; hệ thống chính trị cơ sở có chỗ chưa thật sự vững mạnh, một số vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết kịp thời… Lợi dụng những khó khăn đó, các thế lực thù địch đã và đang tiến hành nhiều thủ đoạn hoạt động chống phá với nhiều âm mưu, thủ đoạn thâm độc.

Gần đây chúng vu cáo, tìm cách biện minh: Người Khmer chính là chủ nhân của di chỉ khảo cổ Ốc Eo (An Giang); quốc gia Phù Nam được thành lập vào đầu công nguyên là tiền thân của nước Chân Lạp, là giai đoạn lịch sử Cam-pu-chia sơ kỳ; lịch sử hình thành nhà nước Phù Nam, Chân Lạp và quốc gia Cam-pu-chia ngày nay là một... Từ đó xuyên tạc vùng đất Nam Bộ là của Cam-pu-chia; đòi thành lập "Nhà nước Khmer Krôm".

Chúng âm mưu tạo phe cánh trong Hội đoàn kết sư sãi yêu nước, tìm cách đưa người lên nắm vị trí chủ chốt nhằm thao túng hoạt động của Hội; không chấp hành các quyết định của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo và Hội đoàn kết sư sãi yêu nước nhằm lũng đoạn, vô hiệu hóa hoạt động của tổ chức này. Tiến tới tách Phật giáo Nam tông Khmer ra khỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành lập "Hội sư sãi độc lập" với chiêu bài "bảo tồn và phát triển lịch sử, tôn giáo và văn hóa người Khmer", xem đây là hệ tư tưởng cho "Nhà nước KKK độc lập tự trị" (KKK - Khmer Kampuchia Krôm).

Bọn chúng còn tìm cách móc nối, mua chuộc, lôi kéo những người có uy tín; tài trợ cho sư sãi, tăng sinh Khmer ra nước ngoài tu học với ý đồ chống phá lâu dài. Thời gian qua, các phần tử KKK cực đoan bên ngoài tài trợ kinh phí, móc nối xây dựng "ngọn cờ" nhằm lôi kéo, tập hợp sư sãi, phật tử Khmer kích động biểu tình, gây rối, phản đối chủ trương giải quyết của nhiều địa phương. Mặt khác, chúng lôi kéo, phát triển lực lượng chống đối nhằm tổ chức, đào tạo, huấn luyện phục vụ ý đồ chống phá. Hiện có hơn 1.000 sư sãi Khmer đi tu học nước ngoài (trong đó, có 66 trường hợp do tổ chức phản động lưu vong KKK đưa đi).

Nhằm đấu tranh góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên những địa bàn nói trên cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; làm rõ âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch cho bà con người Khmer trên địa bàn. Ra sức phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer. Chú ý  bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, đời sống tinh thần của đồng bào. Đề cao cảnh giác chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá của các thế lực thù địch.

Đề cao cảnh giác và tăng cường đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá. Nghiêm trị mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc!

Sự thật

Hiểu đúng để góp phần chống xuyên tạc vấn đề dân chủ!Bài viếtHiểu đúng để góp phần chống xuyên tạc vấn đề dân chủ!/XDDImages/2020-04/Le-nin_Key_03042020192430.jpg

(TUAG)- ​


03/04/2020 9:00 SANoĐã ban hành

Le-nin.jpg

Trong tác phẩm "Nhà nước và cách mạng", Lênin khẳng định: Các chính Đảng lần lượt nối gót nhau đấu tranh giành chính quyền, đều coi việc đoạt lấy tòa lâu đài Nhà nước đồ sộ kia là chiến lợi phẩm chủ yếu của kẻ chiến thắng. Vấn đề Nhà nước bao giờ cũng là vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng. Từ thân phận bị áp bức, bóc lột, nhân dân lao động phải đấu tranh "giành lấy dân chủ"- giành lấy chính quyền, để có được quyền bình đẳng-có địa vị ngang nhau. Bởi "chế độ dân chủ là một hình thức nhà nước, một trong những hình thái nhà nước". Trong mười đề cương về chính quyền Xôviết, V.I.Lênin coi dân chủ là tự do, bình đẳng là quyết định của đa số: "Dân chủ là tự do, là bình đẳng, là quyết định của đa số; còn có gì cao hơn tự do, bình đẳng, quyết định của đa số nữa". Dân chủ nói một cách cụ thể là: (1) Bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật; (2) Tự do chính trị cho mọi công dân; (3) Quyết định theo đa số của mọi công dân; (4) Quyết định bằng cách biểu quyết…

Nhưng "…ở đây, về nguyên tắc, cái quyền ngang nhau cũng vẫn là cái quyền tư sản". Mác đã chỉ ra tính chất "bình đẳng" nhưng "không ngang nhau", "không công bằng" trong vấn đề tưởng như rất bình đẳng và công bằng, đó là vấn đề "phân phối theo lao động". Thoạt nhìn đó là nguyên tắc phân phối công bằng. Nhưng thực chất lại không công bằng. Sở dĩ như thế là do nó thực hiện bình đẳng trên tiền đề rất không bình đẳng, không công bằng: Mỗi người lao động có thể lực và trí lực không như nhau, hoàn cảnh gia đình… không như nhau. Kết quả là: Lao động như nhau - thụ hưởng không ngang nhau. Ăngghen cho đó là: "… một sự bất bình đẳng mà người ta có thể rút xuống mức tối thiểu, chứ không thể làm mất hẳn được… Quan niệm về xã hội chủ nghĩa như giang sơn của bình đẳng, là một quan niệm phiến diện…". Quan trọng hơn, Mác còn chỉ ra nguyên nhân của hạn chế đó. Người viết: "… đó là những thiếu sót không thể tránh khỏi trong giai đoạn đầu của xã hội cộng sản chủ nghĩa, lúc nó vừa mới lọt lòng từ xã hội tư bản chủ nghĩa ra, sau những cơn đau đẻ dài. Quyền không bao giờ có thể ở một mức cao hơn chế độ kinh tế và sự phát triển văn hoá của xã hội do chế độ kinh tế đó quyết định"; Lênin đã bổ sung: "giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản chưa thể thực hiện được công bằng và bình đẳng".  Vì: "… nhà nước vẫn chưa tiêu vong hẳn, vì vẫn còn duy trì "pháp quyền tư sản", là pháp quyền xác nhận bất bình đẳng trong thực tế. Muốn cho nhà nước tiêu vong hẳn đi, thì phải có chủ nghĩa cộng sản hoàn toàn".

Đây là những kết luận vô cùng khoa học, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Nhưng rất tiếc, tất cả các nước XHCN đều phạm sai lầm trong vấn đề này. Hiểu vấn đề "bình đẳng" một cách phiến diện; từ đó đã thiết kế các chủ trương, chính sách "ở một mức cao hơn" chế độ kinh tế và sự phát triển văn hoá của xã hội do chế độ kinh tế cho phép. Vì muốn nhanh chóng có "bình đẳng"; muốn ai cũng có việc làm... nên đã "bố trí" nhiều người cho công việc chỉ cần số người ít hơn! Kết quả: Ai cũng có việc làm, nhưng không ai làm việc đàng hoàng! Ai cũng có tiền lương, nhưng lương lại không đủ sống! Tiền lương không đủ sống nhưng mọi người lại tranh nhau vào khu vực "không đủ sống"v.v…". Công bằng" biến thành "cào bằng"…

Như vậy, cần hiểu đúng vấn đề dân chủ mà trước nhất là nền dân chủ tư sản. Lênin viết: "Chế độ dân chủ (ý nói dân chủ tư sản) có một ý nghĩa lớn lao trong cuộc đấu tranh tự giải phóng của giai cấp công nhân chống bọn tư bản". Không được hạ thấp tính ưu việt của nền dân chủ tư sản; phải nhận thức đầy đủ "vai trò hết sức cách mạng của giai cấp tư sản".

Mặt khác, cùng với đấu tranh chống chủ nghĩa giáo điều "coi thường những giá trị của CNTB". Hiện nay, cũng phải đề phòng và kiên quyết chống thứ "giáo điều mới". Bởi nó luôn thổi phồng các giá trị của phương Tây đến mức "sùng bái"... Cần ghi nhớ nhận xét của Lênin: "… chế độ dân chủ hoàn toàn không phải là một giới hạn không thể vượt được, nó chỉ là một giai đoạn trên con đường từ chế độ phong kiến đến chủ nghĩa tư bản và từ chủ nghĩa tư bản đến chủ nghĩa cộng sản". "Xã hội tư bản chủ nghĩa, xét trong những điều kiện  phát triển thuận lợi nhất của nó, đem lại cho ta một chế  độ dân chủ ít nhiều đầy đủ trong chế độ cộng hoà dân chủ. Nhưng chế độ dân chủ ấy bao giờ cũng bị bó trong khuôn khổ chật hẹp của sự bóc lột tư bản chủ nghĩa và do đó, thực ra, nó luôn luôn là một chế độ dân chủ đối với một thiểu số"… Đa số quần chúng bị đói khổ đè nặng đến nỗi "không thiết gì đến dân chủ", "không thiết gì đến chính trị"…

Lênin đã đi đến một tổng kết vô cùng độc đáo: "Vậy là, trong một thời gian nhất định, dưới chế độ cộng sản, không những vẫn còn pháp quyền tư sản, mà vẫn còn cả nhà nước kiểu tư sản nhưng không có giai cấp tư sản!". Vì sao vẫn còn nhà nước kiểu tư sản? Lênin giải thích: "… nếu không có một bộ máy đủ sức cưỡng bức người ta tuân theo những tiêu chuẩn của pháp quyền thì pháp quyền có cũng như không". Sai lầm phổ biến của các nước XHCN trước đây là mắc vào bệnh quan liêu, mất dân chủ. Nó là nguyên nhân góp phần dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu. Chúng ta không tìm thấy ở đó một nhà nước kiểu tư sản nào cả; không có dù chỉ là bóng dáng của pháp quyền tư sản!

Hiện nay, sau nhiều thập kỷ thực hiện chống phá không đạt hiệu quả, các thế lực thù địch đang thay đổi phương thức hoạt động. Mục tiêu nhất quán không thay đổi của chúng là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ nhà nước XHCN. Không thể không nhớ, khi bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã tuyên bố "Mỹ quan hệ với Việt Nam là vì quyền lợi của Mỹ và để chuyển hóa chế độ chính sách ở Việt Nam theo kiểu Đông Âu và Liên Xô cũ". Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Kissinger cho rằng "Những người cộng sản Việt Nam đã thắng trong chiến tranh, nhưng họ sẽ thua trong hòa bình, trước đây cộng sản dùng súng để đuổi người Mỹ ra khỏi Sài Gòn, ngày nay người Mỹ sẽ dùng dollar để đuổi cộng sản ra khỏi Sài Gòn". Họ ra sức thực hiện cái gọi là "ngoại giao thân thiện" nhằm: Chi phối đầu tư, khoét sâu nội bộ, viện trợ kinh tế, cấp học bổng cho học sinh, nghiên cứu sinh và nhận học sinh, nghiên cứu sinh sang Mỹ và các nước tư bản khác để tiếp cận, từng bước thực hiện âm mưu "chuyển hóa" nội bộ ta. Họ ráo riết chống phá rất "tinh vi": Nhiều nội dung của tư tưởng đa nguyên đã được tuyên truyền dưới nhiều hình thức.

Tấn công vào vai trò lãnh đạo của Đảng, các thế lực thù địch đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp, đòi đa đảng. Chúng còn đánh vào các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Chúng vu cáo Đảng chiếm quyền của dân, vi phạm dân chủ, nhân quyền, "độc đoán, đảng trị", thực hiện sự chuyên chính của một đảng, sự thống trị quan liêu của giới thượng lưu, chúng đối lập Đảng với Nhà nước, đối lập Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Chỉ riêng Nguyễn Đình Cống đã viết hàng trăm bài chống phá. Mới đây trên trang mạng baotiengdan có thêm bài "Phải chăng đảng là công cụ?". Nó tiếp tục vu khống Đảng "là sản phẩm ngoại lai, được nhập vào lòng dân tộc"; "là công cụ… của một người hoặc một nhóm các chính trị gia"; "việc đề ra đường lối của việc lãnh đạo là của một người hoặc một nhóm người ở trên cao"… Cùng với đó Phạm Đình Trọng viết bài "Đừng hòng đánh tráo lịch sử" hết sức trâng tráo vu cáo chế độ ta là: "phong kiến trung cổ, cướp quyền dân, dìm người dân trong tăm tối ngu dân, là phát xít hiện đại, tàn bạo, đàn áp dân". Vẫn với chiêu trò đó, Phạm Văn tiếp tục thể hiện mình là một tên "lưu manh, giả danh tri thức", mượn cớ "luận bàn" về cái gọi là điều phi lý và hết sức ngược đời, hắn công khai chỉ trích Đảng ta là chế độ "quân chủ gia trưởng". Một tên khác còn lớn tiếng mạt sát: "Bọn Cộng Sản chàng hãng, ngồi trên đầu hơn chín chục triệu dân Việt,… Ước gì một phép màu nào đó, quật cái đảng cướp này té nhào xuống"…

Trong diễn văn kỷ niệm 90 năm sinh nhật Đảng, đồng chí Tổng Bí Thư khẳng định: "Các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta; chúng ra sức xuyên tạc, vu cáo Đảng ta, Nhà nước ta, đánh thẳng vào hệ tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, kích động, chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân, hòng làm tan rã Đảng ta, chế độ ta từ gốc, từ bên trong, hết sức thâm độc và nguy hiểm".

Điều cần nhắc lại là: Từ một xã hội quân chủ chuyên chế sang xã hội thuộc địa nửa phong kiến. Nhân dân ta chỉ biết đến và được hưởng quyền dân chủ thật sự sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công. Tư tưởng dân chủ, tinh thần dân chủ là một trong những tinh hoa văn hóa mà Hồ Chí Minh đã tiếp thu trong quá trình tìm đường cứu nước. Người tổng kết: "Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là đã thành công và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật, không phải tự do và bình đẳng giả dối như đế quốc chủ nghĩa Pháp khoe khoang bên An Nam". Đây còn là một di sản văn hóa-chính trị đặc biệt quan trọng; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn mà chúng ta có trách nhiệm giữ gìn và phát huy trong sự nghiệp đổi mới. Đúng như Người nói: "Dân chủ là của quý báu nhất của nhân dân"; "...thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn". Người phê phán hiện tượng một số cán bộ "Miệng thì nói dân chủ, nhưng làm việc thì họ theo lối "quan" chủ. Miệng thì nói "phụng sự quần chúng" nhưng họ làm trái ngược với lợi ích của quần chúng". Theo Bác quan liêu "... là nguy cơ lớn nhất của đảng cầm quyền, là nguyên nhân của nhiều căn bệnh khác". Quan liêu là do: "Xa nhân dân; khinh nhân dân; sợ nhân dân; không tin cậy nhân dân; không hiểu biết nhân dân; không yêu thương nhân dân". Quan liêu là "kẻ thù khá nguy hiểm, vì nó không mang gươm mang súng, mà nó nằm trong các tổ chức của ta, để làm hỏng công việc của ta"…

Thực hiện chỉ dạy của Người, Đảng ta xác định: "Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm dân chủ được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở mỗi cấp, trên tất cả các lĩnh vực". Hiến pháp năm 2013 quy định: "Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân".

Thực tế những năm vừa qua, Đảng và Nhà nước tiếp tục ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy tốt hơn trong các lĩnh vực của đời sống xã hội… Tuy nhiên, nhận thức về dân chủ trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn hạn chế. Tình trạng tách rời, thậm chí đối lập giữa dân chủ và kỷ cương, pháp luật còn tồn tại ở nhiều nơi. Quyền làm chủ của Nhân dân ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực còn bị vi phạm. Đại hội XII đã khẳng định phải: "Tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, được Nhân dân tham gia ý kiến. Dân chủ phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội". Phát huy dân chủ phải đi liền với tăng cường pháp chế, đề cao trách nhiệm công dân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và đề cao đạo đức xã hội. Phê phán những biểu hiện dân chủ cực đoan, dân chủ hình thức. Xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng dân chủ để làm mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và những hành vi vi phạm quyền dân chủ và quyền làm chủ của Nhân dân.

Xin kết thúc bài viết này bằng một kết luận của một học giả người Mỹ gốc Việt: "Ngày nay, dân chủ và nhân quyền là những món hàng mà Mỹ cũng như Âu Châu quảng cáo nhiều nhất và muốn xuất cảng trên khắp thế giới. Lẽ dĩ nhiên, đó là dân chủ và nhân quyền theo quan niệm của Tây phương cùng với ảnh hưởng của những giá trị Tây phương. Và để đạt mục tiêu này, Tây phương, sau bình phong dân chủ và nhân quyền, đã không ngần ngại dùng những biện pháp phi dân chủ và phi nhân quyền. Những cuộc can thiệp bằng quân sự của Tây phương gần đây vào Iraq, Afghanistan, Libya, và những hành động trịch thượng xía vào những chuyện nội bộ của các quốc gia khác là những thí dụ điển hình về chính sách lưỡng chuẩn của Tây phương, miệng thì nói ngọt về dân chủ và nhân quyền, nhưng trên thực tế lại vi phạm nguyên tắc dân chủ và nhân quyền hơn ai hết.

Một số người Việt Nam ở hải ngoại cũng như ở trong nước hồ hởi năng nổ tranh đấu dập theo khuôn của Tây phương, nấp sau chiêu bài dân chủ, nhân quyền, trong khi những hành động chống Cộng của họ ở ngoại quốc và những hình thức tranh đấu ở trong nước chứng tỏ họ không có một ý niệm rõ ràng về tự do, dân chủ và nhân quyền. Họ cho rằng để chống Cộng họ có thể làm bất cứ điều gì, vì nhiều khi, những hành động chống Cộng của họ rất là phản tự do và phi nhân quyền. Họ muốn cho Việt Nam phải đi đến dân chủ và tôn trọng nhân quyền theo quan niệm của Tây phương… Họ không đủ khả năng để nhận thức được rằng, không làm gì có một nền dân chủ và quan niệm về nhân quyền đồng nhất chung cho mọi quốc gia trên thế giới"

"…những chiêu bài mà Mỹ thường muốn xuất cảng trên khắp thế giới, đã đưa đến cho tôi một kết luận: "Đừng nghe những gì Mỹ nói mà hãy nhìn kỹ vào những gì Mỹ làm" (http://sachhiem.net/TCN/TCNts/TCNts051.php)./.

Trung Thành

Không thể chấp nhận!Bài viếtTrung TânKhông thể chấp nhận!http://tuyengiaoangiang.vn/images/2016/Thang12/2xuyentac.jpg

(TUAG)- Tháng 2/2003 nhằm biện minh cho chính sách chống Iraq của Mỹ, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Colin Powell đã đưa ra một lọ đựng bột trắng để  minh họa cho việc Mỹ  cáo buộc Iraq sở hữu bệnh than và các vũ khí hủy diệt hàng loạt mà sau này đã được chứng minh là không đúng sự thật. Nhưng nó cũng đủ “cớ” để Washington tiến hành cuộc xâm lược, lật đổ chính quyền ông Hussein.

22/03/2020 10:00 SANoĐã ban hành

Gần đây, ngày 9/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Duy Nhất (sinh năm 1964; nguyên Trưởng Văn phòng Trung Trung Bộ, Báo Đại Đoàn Kết) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 356, khoản 3 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cáo trạng chỉ rõ: Lợi dụng nhiệm vụ được giao, trong 2 năm 2003-2004, Trương Duy Nhất đã ký 3 văn bản gửi UBND thành phố Đà Nẵng xin mua nhà, đất theo diện công sản, không áp dụng hệ số sinh lời, với lý do để làm Văn phòng đại diện cho Báo. Sau khi được UBND thành phố Đà Nẵng ra quyết định đồng ý bán nhà, đất số 82 Trần Quốc Toản (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) với giá ưu đãi hơn 674 triệu đồng cho Báo Đại Đoàn Kết, Trương Duy Nhất đã ký Hợp đồng nguyên tắc số 64/TTB ngày 20-8-2004 với Công ty Xây dựng 79 do Phan Văn Anh Vũ làm Giám đốc, để cho Công ty Xây dựng 79 thay thế nộp tiền theo giá được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt. Sau đó, Trương Duy Nhất làm các thủ tục bán, chuyển nhượng nhà đất này cho Công ty Xây dựng 79. Để hợp thức nội dung đã thỏa thuận từ trước với Phan Văn Anh Vũ, ngày 4-10-2004, Trương Duy Nhất ký báo cáo gửi lãnh đạo Ban Biên tập Báo Đại Đoàn Kết và được chấp thuận. Sau đó, Trương Duy Nhất đã ký quyết định bán và chuyển quyền sử dụng nhà, đất tại 82 Trần Quốc Toản cho Công ty Xây dựng 79 với giá hơn 674 triệu đồng.

Đổi lại, sau khi xây dựng tòa nhà mới, Công ty Xây dựng 79 dành một phần diện tích của tòa nhà 82 Trần Quốc Toản cho Báo Đại Đoàn Kết làm trụ sở Văn phòng đại diện khu vực Trung Trung Bộ. Tuy nhiên, đến ngày 15-1-2011, Công ty Xây dựng 79 gỡ bỏ biển hiệu và đóng cửa Văn phòng Trung Trung Bộ, Báo Đại Đoàn Kết tại số nhà 82 Trần Quốc Toản. Ngày 20-4, lãnh đạo Báo Đại Đoàn Kết và Phan Văn Anh Vũ ký biên bản làm việc, trong đó xác định lại nội dung Hợp đồng nguyên tắc số 64/TTB ngày 20-8-2004 và cho rằng một số văn bản giấy tờ chưa hợp lý, do lịch sử để lại và do yêu cầu khách quan. Công ty Xây dựng 79 đồng ý bồi thường cho Báo Đại Đoàn Kết thời gian sử dụng nhà còn lại với số tiền 1 tỷ đồng. Cùng ngày, hai bên đã ký Biên bản thanh lý Hợp đồng nguyên tắc số 64/TTB ngày 20-8-2004. Báo Đại Đoàn Kết đã sử dụng số tiền 1 tỷ đồng này chi thuê trụ sở Văn phòng đại diện, nộp thuế thu nhập và đã hạch toán sử dụng hết.

Tại Kết luận số 04 ngày 29-3-2019 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự ở trung ương đã kết luận, tại thời điểm ngày 17-4-2018 (thời điểm cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Đà Nẵng), giá trị quyền sử dụng đất số 82 Trần Quốc Toản là 13,8 tỷ đồng.

Sau khi xem xét vụ án, Hội đồng xét xử xác định, hành vi xin mua, sau đó ký bán, chuyển nhượng nhà, đất công sản số 82 Trần Quốc Toản của Trương Duy Nhất đã giúp cho Công ty Xây dựng 79 mua được nhà, đất công sản không đúng đối tượng, nên Trương Duy Nhất đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại tài sản cho nhà nước hơn 13 tỷ đồng. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo là rất nghiêm trọng, bị cáo nhận thức rõ hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật; hành vi đó không những xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức được pháp luật bảo vệ, mà còn gây ảnh hưởng xấu đến trật tự quản lý hành chính, gây mất niềm tin của quần chúng nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước.

Nhưng vì động cơ vụ lợi là mưu cầu lợi ích vật chất có lợi cho Báo Đại Đoàn Kết và cho người khác (cá nhân Phan Văn Anh Vũ), bị cáo vẫn thực hiện hành vi phạm tội nên việc khởi tố, truy tố và đưa ra xét xử, áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo là cần thiết, nhằm cải tạo, giáo dục và phòng ngừa chung.

Tại cơ quan điều tra và phiên tòa, bị cáo Trương Duy Nhất thừa nhận hành vi của mình nhưng cho rằng hành vi đó không phạm tội như bị truy tố. Hội đồng xét xử đánh giá, bị cáo đã khai báo thành khẩn nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi, nhân thân, thái độ, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy cần thiết phải áp dụng hình phạt tù nghiêm, cách ly bị cáo Trương Duy Nhất ra khỏi xã hội một thời gian dài mới đủ tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo và có tác dụng đấu tranh chống, phòng ngừa tội phạm chung. Trên cơ sở đó, Hội đồng xét xử đã tuyên án phạt bị cáo Trương Duy Nhất 10 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Tuy nhiên, chứng nào tật ấy: Mới đây, ngày 16/3, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra thông cáo yêu cầu Việt Nam trả tự do cho Trương Duy Nhất, cho rằng bản án của Trương Duy Nhất là một bản án “mơ hồ”: ''Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho Trương Nhất và tất cả các tù nhân lương tâm và cho phép tất cả mọi người dân Việt Nam bày tỏ quan điểm một cách tự do và được tụ họp một cách ôn hòa bình mà không sợ bị trừng phạt, theo những gì Việt Nam đã cam kết với quốc tế và phù hợp với hiến pháp Việt Nam''.

Bộ ngoại giao Hoa Kỳ dựa vào đâu để đưa ra ý kiến như trên. Căn cứ vào đâu mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gọi Trương Duy Nhất là "tù nhân lương tâm" và cho rằng việc bỏ tù Nhất là "đàn áp người bất đồng chính kiến"??? Phải chăng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cố tình không thấy tội danh mà Trương Duy Nhất được đưa ra xét xử và kết án là rất rõ ràng. Cụ thể là "lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ". Điều này không thể hiểu khác, càng khó có thể không hiểu! Phải chăng Mỹ có những chứng cứ “mạnh” và “minh bạch” như câu chuyện “chiếc lọ chứa bột trắng” mà cựu ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đã từng “mạnh mẽ” trưng ra để buộc tội Tổng thống Iraq Saddam Hussein trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc.

Điều 2, Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ) năm 1945, đã quy định về nguyên tắc cấm can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác. Sau đó tại Nghị quyết 2625 năm 1970 của Đại hội đồng LHQ, nguyên tắc cấm can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác tiếp tục được ghi nhận cụ thể và rõ ràng hơn, cụ thể hơn: Không quốc gia nào hay nhóm quốc gia nào có quyền can thiệp, trực tiếp hay gián tiếp, vì bất kỳ lý do gì vào công việc đối nội và đối ngoại của bất kỳ quốc gia nào khác. Theo đó: Can thiệp vũ trang và tất cả các hình thức can thiệp hay đe dọa chống lại tư cách của quốc gia hay chống lại các đặc trưng chính trị, kinh tế và văn hóa của quốc gia đó, đều là vi phạm luật pháp quốc tế; không quốc gia nào có thể sử dụng hay khuyến khích sử dụng các biện pháp cưỡng ép bằng kinh tế, chính trị hay các hình thức khác nhằm buộc quốc gia khác phải phụ thuộc mình khi thực hiện các quyền chủ quyền và nhằm bảo đảm các lợi thế ở bất kỳ hình thức nào. …

Đối với Việt Nam, trong nhiều văn bản pháp luật Nhà nước Việt Nam cũng quy định rõ các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và thành viên của những cơ quan đó phải: Tôn trọng pháp luật và phong tục, tập quán của Việt Nam; không can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Lên tiếng ủng hộ Trương Duy Nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ là hành động can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Việt Nam, đây là điều không thể chấp nhận được!

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nên bớt “mơ hồ”!

Trung Tân

“Hội Anh em Dân chủ” là tổ chức phản động!Bài viếtTGAG“Hội Anh em Dân chủ” là tổ chức phản động!/XDDImages/2020-03/anhemdanchu-768x292_Key_15032020220704.png

(TUAG)- Năm 1999, Nguyễn Văn Đài đã gia nhập Hội thánh Tin lành ở Hà Nội; dùng cái vỏ "tín đồ đạo Tin lành" để thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với một số nhân viên sứ quán nước ngoài. Kết quả: Năm 2006 được "mời" sang Mỹ dự cái gọi là chương trình "Khách thăm quốc tế" với cái chủ đề "Những nhà hoạt động dân chủ cơ sở". Đài còn cùng tổ chức khủng bố Việt Tân câu móc một số đồng bọn đội lốt các hệ phái Tin lành để nhận sự hỗ trợ ngấm ngầm từ bên ngoài…

15/03/2020 11:00 CHNoĐã ban hành

Ngày 3-3-2007, Hắn bị bắt, bị kết án 4 năm tù và 4 năm quản chế về tội "Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Ngày 5-3-2011, Đài được ra tù, đến ngày 24-4-2013 "chứng nào tật nấy" khởi xướng thành lập "Hội Anh em Dân chủ" (HAEDC) hầu nối tiếp các hoạt động chống phá trước đó. HAEDC ngụy xưng là "Hội" tập hợp những anh em có cùng chí hướng, cùng quan điểm, cùng niềm tin; cùng nhau chia sẻ những khó khăn, gian khổ cũng như những niềm vui, hạnh phúc… Nhưng thực chất đây là một tổ chức phản động. Nó được tổ chức khủng bố Việt Tân, các cá nhân, tổ chức phản động lưu vong tại Mỹ, Úc... cung cấp tài chính; nó phối hợp với các tổ chức phản động lưu vong đứng ra tổ chức các khóa huấn luyện, đào tạo về cách thức chống phá chính quyền dưới hình thức "bất bạo động" và cách thức đối phó với các cơ quan chức năng… Sau nhiều năm hoạt động, nó đã tạo ra mạng lưới thành viên ở một số dịa phương và trở thành nơi tập hợp các phần tử chống đối Đảng, Nhà nước.

Ngày 05-04-2018, trong phiên tòa xét xử vụ án "Nguyễn Văn Đài cùng đồng phạm" với tội danh Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền Nhân dân được quy định tại điều 79, Bộ luật Hình sự: Nguyễn Văn Đài đã  bị tuyên 15 năm tù giam và 5 năm quản chế; Nguyễn Trung Tôn 12 năm tù giam và 03 năm quản chế, Trương Minh Đức 12 năm tù giam, 3 năm quản chế; Lê Thu Hà là 9 năm tù giam và 02 năm quản chế; Nguyễn Bắc Truyển là 11 năm tù giam và 3 năm quản chế; Nguyễn Văn Trội là 7 năm tù giam và 1 năm quản chế. Trong đó: Đài là đối tượng cầm đầu, đóng vai trò chủ mưu, lập dự án và liên hệ với các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài để vận động ủng hộ, nhận số tiền 71.726 USD và 9.161,31 EUR tài trợ; trực tiếp tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Với chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta, ngày 7-6-2018, Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà đã được đi tị nạn, sống lưu vong tại Đức. Nhưng "ngựa quen đường cũ": Đài tiếp tục có nhiều hoạt động vu cáo, xuyên tạc, chỉ đạo mạng lưới trong nước hoạt động chống phá; ra sức kết nối một số cá nhân, tổ chức quốc tế, kích động, can thiệp vào công việc nội bộ nước ta. Tại châu Âu, hắn đã gặp gỡ, xuyên tạc, vu cáo tình hình dân chủ, nhân quyền Việt Nam, trực tiếp tiếp xúc, vận động một số phái đoàn ngoại giao, một số nghị sĩ của EU để thông qua dự luật Magnitsky; thúc đẩy các tổ chức NGO kêu gọi, cản trở Hiệp định thương mại EVFTA. Tại Mỹ, Đài luồn lách, gặp gỡ nhiều cơ quan trong chính phủ Hoa Kỳ; gặp một số dân biểu như Alan Lowenthal, Thượng nghị sĩ Macro Rubio, John Collins và các tổ chức phi chính phủ khác như NED, Freedom House, American Bar Association, Ủy ban Tự do Tôn giáo quốc tế… để vu cáo, xuyên tạc, nhằm tạo ra nhận thức sai lệch tình hình dân chủ, nhân quyền trong nước; qua đó kêu gọi các tổ chức, cá nhân gây sức ép, ra điều kiện, can thiệp vào Việt Nam.

HAEDC thực chất là một tổ chức phản động: Tập hợp lực lượng, huấn luyện, mở rộng các hoạt động chống phá; chờ thời điểm thích hợp thúc đẩy cái gọi là "cách mạng đường phố"; gây sức ép, công khai hoạt động, đối đầu với chính quyền,… Hướng tới mục tiêu lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước. Mỗi chúng ta cần hiểu đúng bộ mặt phản động của nó để không bị lợi dụng, lôi kéo; ra sức góp phần đấu tranh lên án, vạch mặt bọn chúng./.

                                                                   Sự thật

Cảnh giác với những chiêu trò mớiBài viếtTGAGCảnh giác với những chiêu trò mớihttp://tuyengiaoangiang.vn/images/Dang-BacHo/Chuyen-canh-giac.PNG

(TUAG)- Những năm gần đây, các thế lực thù địch đang có sự điều chỉnh thủ đoạn chống phá với một mục tiêu không đổi: xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN ở nước ta.

18/02/2020 10:00 SANoĐã ban hành

Để đạt được mục tiêu đó, trên từng lĩnh vực, chúng sử dụng những chiêu thức mới, tiếp cận theo hướng "mềm dẻo", tạo thái độ thân thiện hơn, lợi dụng thái độ chủ quan mất cảnh giác của ta để thâm nhập được sâu hơn vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ đó chi phối, tác động, phá hoại nền tảng tư tưởng, bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Trên lĩnh vực kinh tế, chúng âm mưu thông qua hoạt động hợp tác, đầu tư để làm cho nền kinh tế phát triển chệch hướng XHCN. Đặc biệt, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng những tồn tại, vướng mắc trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN để xuyên tạc, phủ nhận đường lối lãnh đạo, thành tựu phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước, kích động tâm lý hoài nghi trong xã hội; cổ súy, tung hô việc phát triển nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, làm mất phương hướng, niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN, gây bất ổn về tư tưởng, xuất hiện tình thế mới về chính trị. Từ đó, chúng sẽ kích động yêu cầu Đảng, Nhà nước phát triển kinh tế thị trường theo kiểu phương Tây. Vụ Đồng Tâm thời gian qua là một ví dụ, từ một trường hợp điển hình vi phạm pháp luật, bao chiếm trái phép đất dành cho quốc phòng; chúng xuyên tạc thành vấn đề chế độ sở hữu đất đai; từ đó xuyên tạc bản chất chế độ.

Một trong những chiêu thức vô cùng nguy hiểm mà các thế lực thù địch sử dụng hòng làm chuyển hóa, tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là, thúc đẩy hình thành "xã hội dân sự" theo mô thức phương Tây. Chúng núp dưới chiêu bài "dân chủ hóa", hình thành "kênh phản biện" để cho ra đời các tổ chức đối trọng với các cơ quan, tổ chức trong bộ máy của Đảng, Nhà nước, đòi giám sát hoạt động của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội. Trên cơ sở đề cao "xã hội dân sự", các thế lực thù địch âm mưu phủ nhận học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng XHCN, về đấu tranh giai cấp trong điều kiện mới; làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", từng bước hạn chế, tiến tới loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, xây dựng xã hội "dân chủ", "tự do" theo kiểu phương Tây.

Vấn đề dân tộc, tôn giáo, luôn là vấn đề hết sức nhạy cảm, được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng. Chúng huy động tối đa các phương tiện truyền thông để tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo trắng trợn tình hình dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo và vấn đề dân tộc ở Việt Nam; đưa ra yêu sách đòi mở rộng dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do lập hội để tập hợp lực lượng, kích động gây bạo loạn, dẫn đến mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đặc biệt, nhiều vụ việc vi phạm pháp luật của một số đối tượng bất mãn, khi bị chính quyền xử lý, lập tức các thế lực thù địch gán ghép ngay với với vấn đề tôn giáo, dân tộc; hòng làm cộng đồng quốc tế hiểu sai lệch bản chất vụ việc; kích động, gây bất ổn, nhiễu loạn thông tin trong nước.

Lợi dụng vấn đề Biển Đông, chúng khai thác tối đa lòng yêu nước của người Việt, kích động tâm lý "bài Trung", "thoát Trung"; vu cáo Đảng, Nhà nước ta "bán nước"; lợi dụng các vụ việc thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo các tầng lớp nhân dân, chúng tung tin giả, tin sai sự thật tràn lan hòng tạo tâm lý hoang mang, bất ổn trong cộng đồng. Chúng lợi dụng tối đa sự non nớt của một bộ phận người tham gia mạng xã hội, nhất là giới trẻ, chế tác tin giả, tin giật gân sai sự thật phát tán trên mạng; rất nhiều người đã chia sẻ, vô tình tiếp tay cho kẻ xấu, khi bị pháp luật xử lý, hối hận thì đã muộn.

Bên cạnh đó, đáng buồn là thời gian vừa qua, một số cán bộ, đảng viên; cán bộ nghỉ hưu; trí thức; văn nghệ sỹ… có biểu hiện suy thoái, nhận thức lệch lạc, bị  các thế lực thù địch kích động, lợi dụng; đăng đàn nói xấu Đảng, chế độ, lãnh tụ… vận động thành lập các tổ chức bất hợp pháp; ký tên kiến nghị gửi đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước… kiến nghị, phản đối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hòng gây rối nội bộ, tạo dư luận không tốt trong xã hội.

Hơn lúc nào hết, mỗi chúng ta cần không ngừng nâng cao cảnh giác, bình tĩnh, kiên quyết kiên trì đấu tranh đập tan các chiêu trò của các thế lực thù địch, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định phát triển đất nước.

Sự thật

Kế hoạch và thể lệ Cuộc thi viết theo thể loại chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng TinTGAGKế hoạch và thể lệ Cuộc thi viết theo thể loại chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​(TUAG)- Nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

13/02/2020 9:00 SANoĐã ban hành

​Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức Cuộc thi viết theo thể loại chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đăng Kế hoạch số 04-KH/HVCTKV IV, ngày 3/2/2020 của Học viện Chính trị khu vực IV về Kế hoạch và thể lệ cuộc thi.

 
 
 
 
 
 
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang đề nghị các cơ quan, đơn vị; thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh; Tổ thư ký giúp việc và Nhóm Chuyên gia 35 của tỉnh tham gia viết bài dự thi nêu trên.

Các bài dự thi đề nghị các đồng chí gửi về Phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chậm nhất hết ngày 10/4/2020, để tổng hợp gửi về Học viện Chính trị khu vực IV.

Rất mong sự quan tâm phối hợp của các đồng chí.

TGAG
Không được phép “viết lại lịch sử”!Bài viếtTrung TânKhông được phép “viết lại lịch sử”!/XDDImages/2020-02/duoi-co-dang-quang-vinh_Key_03022020080013.jpg

(TUAG)- Giáo sư Hà văn Tấn từng viết: “Lịch sử là khách quan. Sự kiện lịch sử là những sự thật được tồn tại độc lập ngoài ý thức của chúng ta. Nhưng sự nhận thức lịch sử lại là chủ quan. Và người ta chép sử vì những mục đích khác nhau”. Thật vậy, trong các hoạt động chống phá chế độ ta, một trong những mũi tấn công được kẻ thù lựa chọn là các vấn đề lịch sử, nhất là lịch sử cách mạng, lịch sử Đảng. Nội dung chủ yếu là hạ thấp, phủ nhận vai trò của Đảng ta. Họ xuyên tạc, bịa đặt đủ thứ chuyện! Họ muốn “viết lại lịch sử”.

03/02/2020 7:00 SANoĐã ban hành

​Gần đây, nhất là sau cơn địa chấn chính trị: Liên Xô sụp đổ, đã xuất hiện các luận điệu đòi xét lại lịch sử, đòi đổi đường, thay hướng… Hùa theo đó trên trang mạng danlambaovn.blogspot.com, trong bài viết  “Những nghịch lý không thể nào chấp nhận” Nguyên Thạch đã có nhiều vu khống khi nói về Cách mạng Tháng Tám. Hắn ta đã tung hô chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim khi cho rằng, chính phủ đó đại diện cho nước Việt Nam độc lập. Song, thực chất chính phủ đó chỉ là bù nhìn do phát xít Nhật dựng lên, nó chỉ là cái vỏ, không có thực quyền gì và hoàn toàn nằm dưới sự “chỉ huy” của phát xít Nhật. Thế mà hắn đã vu khống với những lời lẽ rất thấp hèn: “Hồ đã cùng đám đồ đệ cướp chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim”. Nhưng cả thế giới đều biết Đảng ta đã lãnh đạo quần chúng tiến hành cuộc Cách mạng tháng 8, giành chính quyền từ tay phát xít Nhật xâm lược, chứ không phải từ tay chính phủ Trần Trọng Kim, đơn giản bởi cái gọi là “chính phủ Trần Trọng Kim” có nắm quyền hành gì đâu mà bị giành mất?!!! Trong bài viết của mình, Nguyên Thạch còn “lập lờ đánh lận con đen” khi cho rằng, cuộc kháng chiến chống Mỹ, chỉ là cuộc “tiến chiếm” một chính quyền khác ở miền Nam.

Cùng với mục đích đó, cũng có bài viết với nhan đề: “Cần bao lâu để phá nát một đất nước”. Bài viết đã xuyên tạc khi cho rằng: “Bằng mọi giá CSVN tổng động viên, xua các thanh niên đi B để chiếm miền Nam cho bằng được... Quyết chơi cạn máu với quân lực VNCH cú chót để cướp miền Nam năm 1975”. Bất chấp sự thật, họ còn viết: “Chiếm được miền Nam rồi, các nhà máy bị đóng cửa, nền kinh tế xuống dốc không phanh, suýt nữa thì trở về thời kỳ đồ đá… chậm phát triển nhất nhì thế giới”.

Mới đây, ngày 31/12/2019 cũng trên mạng xã hội đó đã có bài “Việt Nam ngày mai: Đi về đâu?” của Bảo Giang. Bảo Giang đã lợi dụng những hạn chế, khuyết điểm của một số cá nhân, đảng viên để rồi nói xấu, vu cáo, chia rẽ Đảng với Nhân dân và cuối cùng là hô hào tập hợp lực lượng chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng tương tự, Nguyên Thạch có bài viết Lời đầu năm 2020. Nội dung thể hiện sự trăng trối tuyệt vọng, bởi “sự hoài công lãng phí của một đời người vô tích sự”. Sự chán trường, tuyệt vọng thể hiện ngay từ những câu đầu tiên: “Với nỗi niềm nặng trĩu của một con dân nước Việt, nói chi đây bên bờ vô vọng… mang khối tâm trạng nặng lòng ấy, hiện hữu là những suy tư chập chờn giữa vô vọng…”. Hắn viết tiếp: “Cuộc sống không có niềm tin, không ước mơ và hy vọng là cuộc sống vứt đi, nó không khác chi loài cầm thú…”.

Nhìn chung. tất cả đều cho rằng đất nước “đang chìm trong bóng tối” và coi Đảng Cộng sản Việt Nam là “giặc nội thù”; “Đảng Cộng sản Việt Nam, một tổ chức cơ hội và lừa đảo chính trị lớn nhất trong lịch sử Việt Nam”... Từ đó nuôi dưỡng ảo vọng “sự sụp đổ của đảng cộng sản là không thể nào tránh khỏi”. Chúng còn “khuyên” và kêu gọi người Cộng sản Việt Nam “từ bỏ quyền lãnh đạo”, “trở về với đồng bào”, “liên minh với Mỹ”, để “chống sự NÔ TẦU – chống Trung” nhằm “bảo tồn dân tộc”… Nói chung họ đã nói rõ lập trường của họ; nói rõ quyền lợi của họ, lòng thèm khát của họ…Nó hoàn toàn ngược lại nguyện vọng và lợi ích của Nhân dân!

Những năm gần đây đất nước ta phát triển với nhiều thành tựu nổi bật. Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá: “Chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường đã giúp Việt Nam từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới thành nước có thu nhập trung bình thấp. Việt Nam hiện là một trong những quốc gia năng động nhất Đông Á Thái Bình Dương... Chỉ số Vốn con người (HCI) của Việt Nam xếp thứ 48 trên 157 quốc gia và vùng lãnh thổ và đứng thứ hai ở ASEAN, chỉ sau Sing-ga-po... Trong vòng 30 năm qua, việc cung cấp dịch vụ cơ bản cải thiện rõ rệt. Tiếp cận tới dịch vụ cơ sở hạ tầng ở các hộ gia đình tăng nhanh chóng. Trong năm 2016, 99% dân số sử dụng điện làm nguồn thắp sáng chính, so với 14% năm 1993. Cơ hội tiếp cận nước sạch ở nông thôn cũng được cải thiện, từ 17% năm 1993 lên 70% năm 2016. Cơ hội tiếp cận những dịch vụ trên ở các đô thị đạt trên 95%... Giáo dục phổ thông ở Việt Nam tương đối tốt. Tỉ lệ phổ cập giáo dục và kết quả đầu ra cấp tiểu học ở mức cao và đồng đều, thể hiện ở kết quả ấn tượng trong Chương trình Đánh giá Học sinh Quốc tế (PISA) năm 2012 và 2015, theo đó thành tích của học sinh Việt Nam vượt xa nhiều quốc gia OECD. Y tế cũng đạt nhiều tiến bộ lớn khi mức sống ngày càng cải thiện. Từ năm 1990 đến 2015, tỷ suất tử vong mẹ giảm từ 139 xuống 54 trên 100.000 trẻ sinh sống và tỷ suất tử vong ở trẻ sơ sinh giảm từ 44 xuống còn 16,7 trên 1.000 trẻ sống. Chỉ số bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân là 73 - cao hơn mức trung bình của khu vực và thế giới - 87% dân số có bảo hiểm y tế xã hội”.

Đặc biệt, năm 2019 đời sống Nhân dân tiếp tục nâng lên khi bình quân GDP đầu người đạt gần 2.800 USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,45%. Trong chuyến thăm và làm việc mới đây của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Myanmar, các nhà lãnh đạo nước này cho rằng đây là thành tựu “đáng kinh ngạc” của Việt Nam. Còn theo UNDP, Việt Nam đã tạo ra một câu chuyện huyền thoại trong công cuộc giảm nghèo. Cũng theo tổ chức này, Việt Nam nằm trong nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng chỉ số HDI cao nhất trên thế giới và với chỉ số HDI năm 2019 là 0,63, Việt Nam xếp thứ 118 trong tổng số 189 nước. Việt Nam cũng đang ở gần mức trần của nhóm các nước có HDI ở mức trung bình và chỉ cần thêm 0,007 điểm để vào được nhóm các nước có HDI ở mức cao. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Thành quả giảm nghèo của Việt Nam trong hơn 30 năm đổi mới là vĩ đại. Tầng lớp trung lưu của Việt Nam hiện đang tăng nhanh; theo dự báo, đến năm 2025, tầng lớp trung lưu sẽ chiếm khoảng 25% dân số, tương đương 25 triệu người. Chính điều này sẽ góp phần minh chứng rõ nét hơn nữa thành quả giảm nghèo bền vững của chúng ta cũng như mục tiêu về một Việt Nam độc lập, tự cường và thịnh vượng, một xã hội công bằng, bình đẳng, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các thành phần dân cư, bảo đảm các nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.”.

Thế mà, cũng trên các trang mạng đã nói, họ vẫn phủ nhận những thành quả mà Nhân dân ta đã đạt được. Họ còn trâng tráo khi viết: “… kết quả tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay không hề liên quan đến “nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân””?!! Theo bọn họ, những thành tựu trong phát triển kinh tế của Việt Nam năm 2019 chỉ là nhờ gặp may, khi căng thẳng thương mại Mỹ – Trung Quốc làm chuyển hướng xuất khẩu từ Trung Quốc sang Việt Nam và sự chuyển hướng này chỉ là tạm thời.

Gần đây, trên báo Tiếng Dân xuất hiện bài viết của Đỗ Ngà với tựa đề: “Có nên trung thành với khẩu hiệu “còn đảng còn mình” hay không?”. Mở đầu bài viết Đỗ Ngà cho rằng: “Ở đất nước này, từ ngày ĐCS nắm độc quyền cai trị đất nước họ đã phân xã hội thành 2 tầng rõ rết. Thượng tầng là ĐCS được đặc quyền đứng trên luật pháp. Hạ tầng là nhân dân chịu sự trừng phạt của luật pháp do Đảng viết ra và phải chấp nhận chịu đựng những mệnh lệnh phi pháp của Đảng”.

Về bản chất đây là vấn đề thuộc về lập trường, quan điểm cơ hội, sai trái, thù địch! Cần phê phán, bác bỏ!

Trước hết, chỉ cần có kiến thức tối thiểu về lịch sử, ai cũng biết rõ dân tộc ta không thể giành được độc lập nếu không đi theo con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ngay từ khi thực dân Pháp nổ tiếng súng đầu tiên xâm lược nước ta (năm 1858) đến trước năm 1930, đã có hàng trăm cuộc khởi nghĩa của các sĩ phu đầy tâm huyết, nhưng tất cả đều thất bại! Thất bại chồng lên thất bại! Nguyên nhân chính là do không có đường lối đúng đắn!

Năm 1911, Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứ nước, Người đã đi đến hầu hết các châu lục. Đây là những năm tháng “thấm dầy thực tiễn”, nó giúp cho Người tìm thấy, hiểu đúng bản chất của chủ nghĩa thực dân. Tháng 7/1920, Người được đọc bản “Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lênin và cũng chính từ đây đã chỉ ra con đường đấu tranh giành độc lập tự do thật sự cho dân tộc. Sau này hồi tưởng lại, Người nói: Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình mà tôi muốn nói to lên như đang đứng trước quần chúng đông đảo: Hỡi đồng bào bị đoạ đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta.

Cuối tháng 12/1920, Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp với tư cách đại biểu Đông Dương. Kết thúc Đại hội ngày 30/12/1920, Người ủng hộ thành lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, và cũng là người Cộng sản đầu tiên của dân tộc Việt Nam. “Từ đó, chủ nghĩa cộng sản bắt đầu vượt qua lưới sắt của chủ nghĩa đế quốc Pháp và dần dần thấm vào nước ta”.

Cùng với việc tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Quan trọng hơn, Hồ Chí Minh còn tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng về tổ chức và cán bộ, lập ra Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (1925), tổ chức nhiều lớp đào tạo cán bộ tại Quảng Châu, Trung Quốc, đồng thời gửi cán bộ đi học tại trường Đại học Phương Đông (Liên Xô) và trường Lục quân Hoàng Phố (Trung Quốc). Người nhận thức sâu sắc rằng: Để làm cách mạng “Trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy. Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”. “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”. Chính nhờ hoạt động không mệt mỏi của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và nhiều đồng chí cách mạng tiền bối mà đến cuối năm 1929, đầu năm 1930, những điều kiện cho sự ra đời của một Đảng Cộng sản đã chín muồi. Từ ngày 6/1 đến ngày 7/2/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp ở bán đảo Cửu Long thuộc Hồng Kông (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh đúng đắn đã mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam - thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cương lĩnh đã xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam; đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp, đoàn kết thống nhất các tổ chức cộng sản, các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc. Đảng ta ra đời và việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới, đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại làm nên những thắng lợi vẻ vang; đồng thời đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ của nhân loại trên thế giới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Từ ngày mới ra đời, Ðảng ta liền giương cao ngọn cờ cách mạng, đoàn kết và lãnh đạo toàn dân ta tiến lên đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Mầu cờ đỏ của Ðảng chói lọi như mặt trời mới mọc, xé tan cái màn đen tối, soi đường dẫn lối cho nhân dân ta vững bước tiến lên”. Trải qua quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách cách mạng nước ta đã giành được những thắng lợi vĩ đại: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế; thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam.

Trong lãnh đạo, Đảng có lúc cũng phạm sai lầm, khuyết điểm, có những sai lầm, khuyết điểm nghiêm trọng do giáo điều, chủ quan, duy ý chí, vi phạm quy luật khách quan. Đảng luôn nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, tự đổi mới, chỉnh đốn để tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên.

Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ to lớn, vai trò và vị thế cao như ngày nay. Những thắng lợi to lớn 90 năm qua là minh chứng sinh động về vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng. Bài học kinh nghiệm lớn rút ra là: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam... Đảng phải nắm vững, vận dụng sáng tạo, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan. Phải phòng và chống những nguy cơ lớn: sai lầm về đường lối, bệnh quan liêu và sự thoái hoá, biến chất của cán bộ, đảng viên.

Chín mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhiều tổ chức quốc tế đánh giá Việt Nam là một quốc gia kinh tế - văn hóa phát triển, chính trị - xã hội ổn định, có nhiều triển vọng tốt. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi./.  

Trung Tân

Thế nước đang lên! Hiểu đúng để cùng nhau vun đắp Bài viếtThế nước đang lên! Hiểu đúng để cùng nhau vun đắp /XDDImages/2020-01/duoi-co-dang-quang-vinh_Key_24012020230134.jpg

(TUAG)- Gần đây một số phần tử thù địch, cơ hội chính trị tung ra trên Internet những bài viết núp dưới danh nghĩa dự đoán, dự báo tình hình chính trị, kinh tế của Việt Nam rất ảm đạm, nhằm bôi xấu Đảng, Nhà nước và lung lạc niềm tin của quần chúng.

24/01/2020 11:00 CHNoĐã ban hành

​Điển hình cho thủ đoạn thâm độc đó, ngày 26-12-2019 trên blog  “danlambaovn.blogspot.com”, Thành Đỗ có bài viết với tiêu đề “Quẻ bói đầu năm 2020”. Trong bài viết này, dưới chiêu bài “xủ quẻ”, coi bói đầu năm 2020, Thành Đỗ đã đưa ra những nhận định hết sức phản động, phản khoa học.

AG-don-tet-2.jpg

Thực tế tình hình đất nước bác bỏ hoàn toàn các luận điệu xuyên tạc nói trên: Kinh tế Việt Nam năm 2019 tiếp tục có những thành tựu với những kỷ lục mới trong bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn. Đây là năm thứ hai liên tiếp chúng ta đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu chủ yếu. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt mức 7,02% (cũng là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng trên 7% kể từ năm 2011). Quan trọng hơn là kinh tế vĩ mô ổn định trong lúc giá cả một số mặt hàng tăng cao… Đặc biệt, chỉ 2 năm sau khi kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 400 tỷ USD, năm nay có bước đột phá, đạt  510 tỷ USD (xuất siêu năm thứ 4 liên tiếp với gần 10 tỷ USD). Kết quả này giúp Việt Nam là một trong 22 quốc gia có quy mô xuất khẩu lớn nhất thế giới; thuộc Top 30 các quốc gia xuất nhập khẩu tốt nhất thế giới. Việt Nam nằm trong Top đầu thế giới đang duy trì mức tăng trưởng cao, bền vững.

Năm nay có khoảng 138.000 doanh nghiệp thành lập mới và 38.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Đặc biệt, có tới gần 40.000 doanh nghiệp tăng vốn (khoảng 2 triệu tỷ đồng, nhiều hơn cả số vốn đăng ký mới). Trong danh sách 200 công ty có doanh thu trên 1 tỷ USD tốt nhất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương do Forbes Asia 2019 công bố có 7 doanh nghiệp của Việt Nam. Việt Nam xếp hạng 8 trong số các nước đáng đầu tư nhất, vượt 23 bậc so với năm ngoái; tiếp tục thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với mức kỷ lục: Tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 40 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2018 (vốn thực hiện ước đạt gần 18 tỷ USD, tăng 6,8%). Nhiều chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam tăng vượt bậc (hạng 42 trên 129 quốc gia, nền kinh tế được xếp hạng; tăng 17 bậc so với năm 2016 và xếp thứ nhất trong nhóm 26 quốc gia thu nhập trung bình thấp, đứng thứ 3 trong ASEAN sau Singapore và Malaysia).

Thu ngân sách ước đạt trên 1,6 triệu tỷ đồng (bội thu ước đạt 114,5 nghìn tỷ đồng). Đây đang là giai đoạn thu ngân sách tốt nhất kể từ năm 2013. Cùng với đó, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; nợ công giảm xuống mức 55% GDP và ngày càng thấp xa hơn mức Quốc hội quy định. Thị trường tiền tệ ổn định; cán cân thanh toán quốc tế được cải thiện; dự trữ ngoại hối tiếp tục tăng cao, đạt trên 70 tỷ USD…Đời sống Nhân dân được nâng lên khi với quy mô GDP ước đạt hơn 266 tỷ USD, bình quân GDP đầu người đạt gần 2.800 USD. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,45%. UNDP đánh giá Việt Nam đã tạo ra một câu chuyện huyền thoại trong công cuộc giảm nghèo. Cùng với đó, chỉ số HDI là 0,63, ở trong nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới, xếp thứ 118/ 189 nước (ở gần mức trần của nhóm các nước có HDI mức trung bình và chỉ cần thêm 0,007 điểm để vào nhóm các nước có HDI mức cao).

Một bài viết của hãng tin CNBC (Mỹ) nhấn mạnh: "... Khả năng của Việt Nam phát triển mạnh trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu bị đình trệ đáng được khâm phục". Trên trang của Brookings Institution - tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Washington - có bài biết nhận định: "Đến nay, Việt Nam là một trong những quốc gia đạt được thành công kinh tế lớn nhất trong thế kỷ XXI”. Tờ Bangkok Post của Thái Lan nhận định Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhất khu vực Đông Nam Á và là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Chính phủ Việt Nam đã rất nỗ lực để biến đất nước trở thành điểm đến hấp dẫn đầu tư. Tờ Liên hợp buổi sáng của Singapore đã ca ngợi nền kinh tế Việt Nam, khẳng định đây là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á.

Phát biểu tại một cuộc hội thảo ở Washington (Mỹ), bà Deborah Elms, nhà sáng lập và là Giám đốc điều hành công ty nghiên cứu Asian Trade Centre có trụ sở ở Singapore, nhận định Việt Nam là một trong những quốc gia Đông Nam Á đã thực hiện rất tốt trong việc tăng cường nội lực để có thể ứng phó với những tác động từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, tiếp tục thu hút đầu tư nhiều hơn từ bên ngoài. Hãng Reuters cho rằng dòng vốn FDI là một yếu tố quan trọng bảo đảm sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, với các doanh nghiệp FDI chiếm khoảng 70% xuất khẩu. Hãng tin Regnum cũng nêu bật thành tích kinh tế của Việt Nam như tăng 15 bậc trên bảng xếp hạng nền kinh tế tốt nhất để đầu tư, vượt trước các nước Đông Nam Á như Malaysia, Singapore và Indonesia.

Trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu 2019 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) chỉ số Năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) của Việt Nam đã tăng 10 bậc, từ mức xếp hạng 77 của năm 2018 lên mức xếp hạng 67 trong năm 2019. WEF cho rằng, Việt Nam đang thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài để trở thành một trung tâm thương mại của khu vực. Ông Vladimir Mazyrin, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN của Học viện Viễn Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, nói với đài Sputnik: “Nền kinh tế thế giới đang trên đà giảm tốc. Trong bối cảnh đó, Việt Nam vẫn là ngôi sao sáng nhất cho thấy sự tăng trưởng kinh tế nhanh và ổn định". Theo báo cáo về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) 2019 của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới (WIPO), Việt Nam tiếp tục cải thiện vị trí, tăng ba bậc lên thứ 42/129 nền kinh tế trên thế giới được xếp hạng. Đây là thứ hạng cao nhất mà Việt Nam đạt được từ trước tới nay. Theo ông Sacha Wunsch-Vincent, đồng tác giả báo cáo GII, Trưởng bộ phận kinh tế và thống kê của WIPO, Việt Nam là quốc gia hình mẫu trong số các quốc gia mà WIPO khảo sát theo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu trong 3 năm qua; là nước liên tục được thăng hạng trong những năm qua.

Tạp chí U.S. News & World Report cũng công bố Việt Nam xếp thứ tám trong tốp 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm 2019; trở thành một quốc gia cạnh tranh và hiện đại hơn; ngày càng hội nhập sâu hơn khi trở thành thành viên của các hiệp định thương mại lớn. Theo kết quả khảo sát Expat Insider do mạng lưới InterNations công bố mới đây, Việt Nam nổi lên như một “thiên đường", quốc gia và địa điểm hàng đầu dành cho người nước ngoài đến trải nghiệm và làm việc. Việt Nam, tăng 12 bậc, từ vị trí thứ 14 năm 2018 vươn lên ngôi Á quân trong bảng xếp hạng những nơi sống và làm việc tốt nhất theo đánh giá của người nước ngoài. Kết quả khảo sát cho thấy: “Gần như không có nơi nào trên thế giới tốt hơn Việt Nam về 2 tiêu chí Tài chính cá nhân và Làm việc ở nước ngoài, cùng với sự cải thiện về chất lượng cuộc sống cũng như khả năng dễ dàng hòa nhập và ổn định tại quốc gia này".

Ngân hàng Thế giới (WB) trong “Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam 2019” nhận định: Dù kinh tế toàn cầu có sự không ổn định, song kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng cao và  thương mại thặng dư liên tiếp nhiều năm. Đánh giá triển vọng kinh tế Việt Nam sắp tới và trong trung hạn, WB GDP dự báo mức tăng 6,5% trong những năm tới.

Cùng với kinh tế tăng trưởng liên tục trong nhiều năm. Hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc cũng được củng cố, tăng cường (Quân đội ta đã có bước trưởng thành vượt bậc). Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Đối ngoại và hội nhập quốc tế được mở rộng; uy tín và vị hế của Việt Nam ngày càng được nâng cao; tạo ra thế và lực ngày càng lớn mạnh.

Trong bối cảnh Asean có vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực đang định hình, ASEAN được các nước trong và ngoài khu vực coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác. Sau hơn bốn năm hình thành, Cộng đồng ASEAN, mái nhà chung của 650 triệu dân, đã không ngừng phát triển về mọi mặt, tăng cường và mở rộng liên kết nội khối cũng như với các đối tác của ASEAN. Ở tầm toàn cầu, trong suốt ba phần tư thế kỷ, với vai trò then chốt, là cơ quan có trách nhiệm hàng đầu trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế của Liên hợp quốc (tổ chức quốc tế lớn nhất với 193 quốc gia thành viên), Hội đồng Bảo an đã khẳng định vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong việc duy trì hòa bình, an ninh quốc tế. Năm 2020, lần đầu tiên Việt Nam vinh dự đảm nhận đồng thời cả hai trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Quyết tâm đảm nhiệm thành công cả hai trọng trách nói trên thể hiện sự nhất quán triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, mà Ðại hội XII của Ðảng đã đề ra; thể hiện khát vọng của Việt Nam đóng góp cho hòa bình, phát triển ở khu vực và trên thế giới với tư cách là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; đồng thời góp phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ hơn nữa các điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao vai trò, vị thế quốc tế của đất nước ta. Nhận thức rõ điều đó, chúng ta đã xác định chủ đề "Gắn kết và chủ động thích ứng" cho Năm Chủ tịch ASEAN 2020 và "Việt Nam: Đối tác tin cậy vì hòa bình bền vững" khi đảm nhiệm trọng trách Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và tác động sâu rộng đến nước ta. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải hành động quyết liệt hơn để bảo đảm cho kinh tế phát triển bền vững; quốc phòng, an ninh vững mạnh; thực lực phải tốt ; lòng dân phải yên; chính trị, xã hội phải ổn định, cả dân tộc là một khối thống nhất; tạo nền tảng vững chắc, tạo thành sức mạnh to lớn để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Cần hiểu đúng thế nước đang lên, để ra sức cùng nhau vun đắp./.

Trung Tân
An Giang - Kết nối, chia sẻ, lan tỏa nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW trong khu vực Tây Nam bộTinNgọc HânAn Giang - Kết nối, chia sẻ, lan tỏa nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW trong khu vực Tây Nam bộ/XDDImages/2020-01/HN-ky-ket-NQ35-1_Key_06012020091954.jpg

​​(TUAG)- Ngày 31/12/2019, tại Học viện Chính trị khu vực IV, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang đã ký kết Quy chế phối hợp với 12 tỉnh, thành phố thuộc khu vực Tây Nam bộ và Học viện Chính trị khu vực IV trong thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

03/01/2020 10:00 SANoĐã ban hành

 

Tham dự Lễ ký kết về phía đại diện tỉnh An Giang có đồng chí Tân Vân Ngữ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng sự tham gia của đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo 12 tỉnh, thành phố trực thuộc khu vực Tây Nam bộ, Bộ phận 35 của Học viện Chính trị Khu vực IV. PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV chủ trì Lễ ký kết.
 
Việc ký kết trên cơ sở phối hợp chặt chẽ, hợp tác bình đẳng, cộng đồng trách nhiệm góp phần để mỗi bên thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Các nội dung phối hợp bao gồm: Thiết lập cơ chế trao đổi chính thức; chia sẻ thông tin; phối hợp trong nghiên cứu khoa học; phối hợp trong công tác tuyên truyền; phối hợp trong tư vấn chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật kiến thức.
 
Việc ký kết phối hợp giúp cho An Giang cập nhật, bổ sung kiến thức lý luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đồng thời kết nối, chia sẻ, lan tỏa những kinh nghiệm của An Giang trong thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW trong khu vực Tây Nam bộ.

Tin, ảnh  Ngọc Hân
Hiểu đúng để góp phần bảo vệ lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc! Bài viếtHiểu đúng để góp phần bảo vệ lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc! /XDDImages/2020-01/Co-dang_Key_01012020103751.jpg

(TUAG)- Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương về tư duy độc lập tự chủ. Ngay từ lúc ra đi tìm đường cứu nước năm 1911, Người nói rõ: “Cái mà tôi cần nhất trên đời là đồng bào tôi được tự do, Tổ quốc tôi được độc lập”.

01/01/2020 11:00 SANoĐã ban hành
Bằng tư duy độc tập, tự chủ, Hồ Chí Minh đã đi một con đường riêng của mình chứ không đi theo lối mòn. Tư duy độc lập tự chủ không chỉ giúp Hồ Chí Minh lựa chọn và vận dụng phù hợp chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam mà còn mang đậm tính độc đáo, sáng tạo... Nó không chỉ tìm thấy “cái cần thiết cho chúng ta, con đường giải phóng chúng ta” mà còn đóng góp rất quan trọng vào phong trào cách mạng thế giới. Cả loài người đều ngưỡng mộ và ca ngợi chân l‎ý: Không có gì quý ‎ hơn độc lập tự, do!
Co-dang.jpg 
 
Tháng 5/1947, trả lời phóng viên Hãng Roi-tơ, Người khẳng định: “…Toàn dân Việt Nam cương quyết tranh đấu cho thống nhất và độc lập”. “Độc lập nghĩa là chúng tôi điều khiển lấy mọi công việc của chúng tôi, không có sự can thiệp ở ngoài vào”. Trong kháng chiến chống Pháp, Bác khuyên dạy cán bộ chiến sĩ phải nêu cao tinh thần tự lực cánh sinh, Người nhấn mạnh: “Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập”,  hơn thế nữa: “Ta yếu thì ta chỉ là một khí cụ trong tay của kẻ khác, dầu là kẻ ấy có thể là bạn đồng minh của ta” . Vì vậy: “Muốn người ta giúp cho thì trước mình phải tự giúp lấy mình đã”. Người tổng kết: “Tinh thần yêu nước là kiên quyết giữ gìn quyền độc lập, tự do và đất đai toàn vẹn của nước mình”. Có lần, Người nói cụ thể: “Ta không thể giống Liên Xô, vì Liên Xô có phong tục tập quán khác, có lịch sử địa lý khác”, “ta có thể đi con đường khác để tiến lên chủ nghĩa xã hội”. Người khuyến cáo: Nếu không “chú trọng đến đặc điểm của dân tộc mình trong khi học tập kinh nghiệm của các nước anh em, là sai lầm nghiêm trọng, là phạm chủ nghĩa giáo điều”.

Qua thực tiễn đấu tranh cách mạng, Đảng ta tổng kết: “… Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng cần kiên định ý chí độc lập, tự chủ và nêu cao tinh thần hợp tác quốc tế, phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ ngoại lực, kết hợp yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại”. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta (bổ sung, phát triển năm 2011) xác định quan hệ: “Giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế” là một trong những mối quan hệ lớn cần nắm vững và giải quyết tốt. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra phương hướng đối ngoại: “... Độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Trên cơ sở vừa hợp tác, vừa đấu tranh, hoạt động đối ngoại nhằm phục vụ mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc,...”.

Thời gian gần đây, lợi dụng tình hình chính trị - an ninh thế giới thay đổi nhanh chóng, diễn biến phức tạp, khó lường. Châu Á - Thái Bình Dương nói chung, khu vực Đông Nam Á nói riêng là khu vực cạnh tranh chiến lược giữa một số nước lớn, có nhiều nhân tố bất ổn. Tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo tiếp tục diễn ra gay gắt, phức tạp… Từ đó, một số phần tử cực đoan tung ra nhiều nội dung chống phá. Chúng dựng nên câu chuyện “Việt Nam đang đi dây trong quan hệ với các nước lớn”, như thế là sai lầm. Chúng cho rằng, chủ trương “ba không” (không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia) là “tự trói tay mình”; nếu còn tiếp tục như vậy thì “dân đi một đường, Đảng đi một nẻo”. Phải “nắm lấy bàn tay của một nước phát triển nào đó”; “chỉ có liên minh quân sự với một cường quốc nào đó thì Việt Nam mới giữ được chủ quyền biển, đảo”... Tất cả đều là ngụy biện, phục vụ cho các ‎ đồ đen tối, đi ngược lại lợi ích của dân tộc.

Hiện nay: Trật tự “nhất siêu đa cường” vẫn tồn tại, nhưng trật tự “đa cực linh hoạt” lại đang là xu hướng, với những liên kết đan xen, đa tầng. Các nước luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên hàng đầu trong quan hệ quốc tế. Xu hướng đề cao sự tương đồng lợi ích đóng vai trò chi phối; tính đối tác, đối tượng trong quan hệ quốc tế đan xen, chuyển hóa linh hoạt, trên từng lĩnh vực cụ thể. Sự hợp tác, cạnh tranh, đấu tranh và thỏa hiệp giữa các nước, nhất là các nước lớn đang diễn biến phức tạp. Bên cạnh thời cơ, thuận lợi, đất nước cũng đứng trước những khó khăn, tiềm ẩn các nguy cơ, thách thức về quốc phòng, an ninh do âm mưu, thủ đoạn chống phá, lật đổ, xâm phạm độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia của các thế lực thù địch, phản động.

Bối cảnh đó đặt ra cho việc vận dụng quan điểm “độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường gắn liền với đoàn kết, hợp tác quốc tế” trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc có những yêu cầu mới. Trong đó: Phải kiên định quan điểm độc lập, tự chủ; đồng thời, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; xử lý hài hòa lợi ích dân tộc và lợi ích quốc tế. Bảo đảm giữ vững độc lập, tự chủ về chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong tình hình mới, phát huy sức mạnh tổng hợp, phát huy cao nhất nội lực đi đôi với tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài. Thực hiện sáng tạo phương châm “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”; chủ động, linh hoạt và kịp thời giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và đẩy mạnh hội nhập quốc tế phù hợp với từng thời điểm, tình huống. Phải coi trọng và xử lý đúng đắn, linh hoạt, hài hòa quan hệ giữa các nước lớn, dựa trên vị trí địa chiến lược của đất nước và lợi ích chiến lược của quốc gia. Cần tiếp tục giữ vững tính độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường; kiên định thực hiện chính sách không đi với nước này chống nước kia, không tham gia liên minh quân sự, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, giải quyết các tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ bằng giải pháp hòa bình, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, cảnh giác, ngăn ngừa sự thỏa hiệp giữa các nước liên quan đến chủ quyền, lợi ích của Việt Nam. Kiên quyết đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Thực hiện vừa hợp tác vừa đấu tranh quốc phòng một cách linh hoạt, sáng tạo; lấy hợp tác là chính, đấu tranh để hợp tác tốt hơn. Triển khai các hoạt động hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng theo phương châm: “Tích cực, chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả”. Chủ động dự báo, xử lý linh hoạt mọi tình huống, không để rơi vào thế bị động, đối đầu. Thứ tư, tích cực tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế, khu vực, Cộng đồng ASEAN ở mức cao hơn, hiệu quả thiết thực hơn; trong đó có tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc,…

Thực hiện tốt phương châm giữ nước từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy. Việt Nam kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và các lợi ích của đất nước trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình. Cần đàm phán xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông thực chất, hiệu lực và ràng buộc.

Cần làm sâu sắc hơn  nữa quan hệ với các nước (đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược với 16 nước, Đối tác toàn diện với 13 nước; nâng cấp  quan hệ với Nga và Ấn Độ lên “Đối tác chiến lược toàn diện”, với Nhật Bản lên “Đối tác chiến lược sâu rộng”). Coi trọng và phát huy việc Liên Minh Châu Âu (EU), Hàn Quốc coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong “Chính sách hướng Nam mới”, “Kết nối với châu Á”... Mới đây, với số phiếu kỷ lục (192/193), Khóa họp thứ 73 Đại hội đồng LHQ đã bầu Việt Nam làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Việt Nam đã ký Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và là một trong 7/10 nước phê chuẩn đầu tiên. Đến nay đã có 71 nước công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường; chúng ta đã ký kết 17 Hiệp định thương mại tự do, trong đó có 10 Hiệp định đã có hiệu lực. có 135 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, với vốn đăng ký 362,58 tỷ USD, vốn thực hiện 211,78 tỷ USD, bằng 58,4% vốn đăng ký (đứng đầu là Hàn Quốc với 67,71 tỷ USD chiếm 18,7%, Nhật Bản đứng thứ hai với 59,34 tỷ USD chiếm 16,4% vốn đăng ký, tiếp theo là Singapore, Đài Loan, Hồng Kông...). Năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của ta đạt mức kỷ lục hơn 500 tỷ USD, gần 2 lần GDP, Việt Nam xếp hạng 26 trong nhóm 30 nền kinh tế xuất khẩu hàng hóa hàng đầu thế giới.

Những thành tựu nói trên càng khẳng định cho sự đúng đắn về đường lối đối ngoại  của Đảng và Nhà nước. Nó bác bỏ luận điệu xuyên tạc về cái gọi là Việt Nam đang bị cô lập trên chính trường quốc tế./.

TRUNG TÂN
Vài điều suy ngẫm về vụ việc Phạm Chí DũngBài viếtVài điều suy ngẫm về vụ việc Phạm Chí Dũnghttp://tuyengiaoangiang.vn/images/Dang-BacHo/yeu-nuoc-dung-cach.jpg

(TUAG)- Vừa qua, cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh vừa khởi tố hình sự Phạm Chí Dũng về tội “làm, tàng trữ, phát tán tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước CHXHCN Việt Nam".

04/12/2019 11:00 SANoĐã ban hành
Vụ việc này lần nữa đã gợi lên “làn sóng ngôn luận” trong giới tự cho mình là dân chủ. Các đối tượng chống phá luôn chờ chực những vụ việc như thế này để xuyên tạc chế độ, đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước ta. Chúng lợi dụng quyền tự do ngôn luận, lợi dụng các vụ việc liên quan đến tình hình chính trị đất nước để đánh vào tâm lý tò mò của số ít người mơ hồ, thiếu hiểu biết để xuyên tạc sự thật. Phạm Chí Dũng từng lớn lên trong gia đình truyền thống, được đào tạo bài bản và từng giữ những chức vụ quan trọng tại Thành ủy TP. Hồ Chí Minh. Đọc trên các trang mạng xã hội, một số báo tôi thấy một số tác giả dùng từ “hạt giống đỏ” để gọi Phạm Chí Dũng nhưng theo suy nghĩ của cá nhân tôi, Phạm Chí Dũng không xứng đáng được gọi tên như thế, đó chỉ là hạt sạn lẫn lộn trong những hạt giống tốt tươi mà người trồng ươm mầm để mong chờ ngày các hạt giống ấy mang lại cho đời những kết quả tốt đẹp. Phạm Chí Dũng đã bộc lộ là nhân vật “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để trở thành một đối tượng cơ hội chính trị, quay lưng lại với truyền thống tốt đẹp của gia đình, quay lưng lại với lợi ích chung của đất nước, của dân tộc. Từng là ngòi bút sắc sảo nên những bài viết của Phạm Chí Dũng được sự quan tâm của rất nhiều người, nên khi xa rời mục tiêu, lý tưởng chân chính thì Phạm Chí Dũng có những bài viết xuyên tạc, kích động, những người bình thường chưa hẳn người ta đã tin nhưng những bài viết của những người từng đứng trong hàng ngũ của Đảng như Phạm Chí Dũng thì dễ thuyết phục người khác. Và cũng không khó hiểu khi các thế lực phản động, thù địch ưu ái gọi Phạm Chí Dũng bằng những mỹ từ như “nhà hoạt động dân chủ”, “nhà cải cách” và ra sức móc nối, chống lưng cho các hoạt động chống phá của Dũng. Khi Dũng bị bắt các trang mạng “dân chủ” lập tức lu loa lên rằng Nhà nước Việt Nam “vi phạm nhân quyền”, “đàn áp nhà cải cách” với nhiều mục đích, trong đó có mục đích rõ ràng nhất là vu khống nhà nước, kích động dư luận, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tiếp tục đánh vào tư tưởng của những đối tượng đã đang tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Những gì đang diễn ra trên các diễn đàn “dân chủ” mạo nhận, nửa vời xung quanh việc Phạm Chí Dũng gợi nhớ đến một số vụ việc đã xảy ra trước đây. Trong số đó có trường hợp Vương Văn Thả. Lợi dụng tự do ngôn luận, tự do tôn giáo để chống phá Đảng, nhà nước, vu khống, xuyên tạc sai sự thật. Các đối tượng cơ hội chính trị cũng thừa cơ xúm vào ngôn luận bảo vệ Thả và những gì Thả bịa đặt ra. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Những người dân An Giang chân chính biết nơi mình sống như thế nào nên không đứng về phía hắn. Thả có thể được sự ủng hộ của những kẻ cơ hội chính trị, những người không thấy được trực tiếp cuộc sống ở nơi hắn sống nên tin vào những lợi giả dối của Thả. Một người chân chính có thể nào nhân danh tự do, tôn giáo mà đem mạng sống của người già, trẻ em, người thân của mình ra để đòi hỏi những lợi ích cho cá nhân mình? Với những trường hợp như Phạm Chí Dũng, chúng có thể được sự ủng hộ, lòng tin của một số cá nhân ích kỷ, hẹp hòi và một số người Việt có cái nhìn phiến diện về dân tộc, về đất nước. Nhưng những người Việt yêu nước chân chính sáng suốt sẽ không tin vào những điều chúng đã rêu rao. Những người như Dũng, Thả vì mục tiêu riêng của cá nhân mà đi ngược lại quyền lợi của dân, của đất nước, vấn đề là họ không nhìn ra. Họ nghĩ mình là “nhà cải cách” như những lời tung hô của các thế lực phản động, còn đại đa số người Việt yêu nước khi nhìn những hoạt động của chúng còn nhìn thấy cả kẻ đứng sau điều khiển “con rối đáng thương”.

Sự so sánh nào cũng khập khiểng. Thả - một kẻ cực đoan trong tôn giáo, trình độ học vấn thấp thì sức ảnh hưởng không bằng Phạm Chí Dũng - người có kiến thức, từng có vị trí nhất định trong xã hội. Thủ đoạn chống phá tinh vi hơn, dễ đánh vào nhận thức hơn. Không thể phủ nhận rằng, khi những cán bộ, đảng viên từng giữ chức vụ quan trọng trong Đảng, trong bộ máy nhà nước bị thoái hóa, biến chất quay lại chống phá chế độ thì nguy hiểm rất nhiều so với các đối tượng khác nhưng cũng thật nực cười và đáng buồn. Vụ án của Dũng lần nữa nhắc nhở chúng ta về mức độ nguy hiểm của sự suy thoái, biến chất về tư tưởng, chính trị, nhận thức dẫn đến “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Mong rằng sau vụ án của Phạm Chí Dũng những ai đang có tư tưởng chống đối, “trở cờ” phải thức tỉnh đừng nghe lời tung hô của bọn phản động nghĩ mình là “anh hùng chính trị”, chấp nhận “chết trước bình minh” để làm điều phản dân, hại nước. Chúng ta những người Việt Nam yêu nước, sáng suốt có quyền phản biện xã hội nhưng cần tỉnh táo, đừng để “phần phản” lấn áp “phần biện”, chung tay, đoàn kết xây dựng đất nước, quê hương giàu mạnh./.
                                
MINH NGUYÊN
Đập tan luận điệu xuyên tạc các thế lực thù địch công kích Việt NamBài viếtĐập tan luận điệu xuyên tạc các thế lực thù địch công kích Việt Namhttp://tuyengiaoangiang.vn/images/2019/Thang7/Bat-tuan-dan-su.jpg

(ĐCSVN) - Lợi dụng những diễn biến phức tạp của thế giới và khu vực, nhất là vấn đề chủ quyền của nước ta ở Biển Đông, các thế lực thù địch và một số phần tử chống đối, cơ hội đã tung nhiều thông tin sai lệch bóp méo, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng, Nhà nước và nguyện vọng nhân dân...

16/11/2019 3:00 CHNoĐã ban hành

Hiện nay, các thế lực thù địch ra sức công kích, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Lợi dụng những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, nhất là quan hệ của Việt Nam với một số nước lớn và vấn đề chủ quyền của nước ta ở Biển Đông, trên các phương tiện thông tin, đặc biệt là mạng xã hội, các thế lực thù địch bên ngoài và một số phần tử chống đối, cơ hội bên trong đã tung nhiều thông tin sai lệch bóp méo, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng và Nhà nước. 

 

Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
Ảnh: tuyengiao.vn


Không ít cá nhân, nhóm cá nhân cố ra vẻ là “người yêu nước”, “tâm huyết” với “vận mệnh quốc gia dân tộc” viết bài phát tán trên internet, mạng xã hội với những giọng điệu xuyên tạc. Chúng lập luận rằng, thế giới hiện nay đang là thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, các quốc gia dân tộc có mối quan hệ ràng buộc, phụ thuộc lẫn nhau. Vì thế, theo chúng chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ đã “lạc hậu, lỗi thời”, “không còn phù hợp”, nếu vẫn theo đuổi là “bảo thủ”, “tự mình cô lập mình”, là “tự tách ra khỏi dòng chảy” của thế giới; và trở thành “lực cản” đối với sự phát triển đất nước! Chúng cho rằng, Việt Nam thực hiện chính sách quốc phòng “ba không” (không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia) là “tự trói tay mình”, đó là chính sách “không phù hợp với thực tế, cần phải thay đổi”, nếu không thì không bảo vệ được độc lập, chủ quyền, nhất là chủ quyền ở Biển Đông… Cốt lõi của những luận điệu này là dã tâm chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch.

Đúng là thế giới hiện nay đang là thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, các quốc gia dân tộc có mối quan hệ ràng buộc và phụ thuộc lẫn nhau. Nhưng không phải vì thế mà chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ đã trở nên “lạc hậu”, phải “từ bỏ”. Việt Nam thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ không phải là biệt lập, cô lập với thế giới bên ngoài, đứng ngoài lề hội nhập quốc tế, “tự mình cô lập mình” như sự xuyên tạc của các thế lực thù địch, mà đó chính là chúng ta thể hiện chủ quyền, quyền tự lựa chọn, quyền tự quyết định con đường, mô hình phát triển của quốc gia - dân tộc.

Không thể nói rằng, thực hiện chính sách quốc phòng "ba không" là “tự trói tay mình”, “cần phải thay đổi”, nếu không thì không thể bảo vệ được độc lập, chủ quyền đất nước. Đây thực sự là dã tâm thâm độc của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị trong mưu đồ “hướng lái” chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; thực chất là nhằm “kích động” chúng ta phải liên minh với một nước lớn nhất định nào đó, để “bảo vệ độc lập, chủ quyền”! Đó là sự “hướng lái” nhằm đẩy nước ta rơi vào sự lệ thuộc, phụ thuộc mới.

Cần khẳng định cho họ rõ, từ trước đến nay trong lịch sử cũng như thời hiện đại, nhân dân Việt Nam bảo vệ độc lập, chủ quyền, bảo vệ Tổ quốc là luôn dựa trên tinh thần yêu nước, ý chí độc lập, tự chủ, tinh thần tự lực cánh sinh, phát huy sức mạnh tổng hợp, kết hợp sức mạnh bên trong với sức mạnh bên ngoài, sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Đó là đường lối độc lập, tự chủ.

Đặc biệt trước những âm mưu thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch hòng lợi dụng những chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước ta hòng kích động và "thổi lửa" vào những nhận thức sai lệch trong nhận thức về chủ quyền biển đảo, để hòng gây rối... Nhưng chúng đã nhầm không có gì quý hơn độc lập tự do, cuộc sống ấm no hạnh phúc của chính nhân dân, Đảng, Nhà nước ta đã làm tất cả vì Hạnh phúc của nhân dân, vì sự trường tồn của dân tộc Việt Nam. Chúng ta sớm biết và kiên quyết đập tan những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch để Việt Nam ta mãi mãi phát triển và thịnh vượng, đó là những mong ước của Đảng và nhân dân ta với tinh thần chính nghĩa, đập tan mọi âm mưu của các thế lực thù địch...

Chính sách quốc phòng "ba không" là biểu hiện đặc thù của đường lối, chính sách độc lập, tự chủ trên lĩnh vực quốc phòng trong bối cảnh lịch sử mới, là hoàn toàn đúng đắn... Thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, chính sách quốc phòng "ba không", chúng ta mới có thể kết hợp và phát huy tốt nhất các nguồn sức mạnh để bảo vệ độc lập, chủ quyền. Nghiêng về bên này hay ngả về bên kia, tức là phụ thuộc vào một nước nào đó, thì cũng có nghĩa là chúng ta bị mất độc lập, tự chủ. Bị phụ thuộc, mất độc lập, tự chủ thì vấn đề bảo vệ độc lập, chủ quyền cũng không còn ý nghĩa. Luận điệu xuyên tạc chính sách đối ngoại độc lập tự chủ của Đảng và Nhà nước Việt Nam không đánh lừa được ai... Với tinh thần ấy, nhân dân ta mãi mãi Theo Đảng và tất cả vì một Việt Nam phát triển, sánh vai cùng bạn bè năm châu, xây dựng một đất nước Việt Nam hoà bình, thịnh vượng ./.


PGS, TS Nguyễn Mạnh Hưởng
Không thể phủ nhận thành quả dân chủ và quyền con người của Việt NamBài viếtKhông thể phủ nhận thành quả dân chủ và quyền con người của Việt Namhttp://tuyengiaoangiang.vn/images/2019/Thang8/VN-phat-trien.jpg

Trong thời gian qua, trước những khó khăn về kinh tế-xã hội chưa được giải quyết và những diễn biến phức tạp trong khu vực… lợi dụng tình hình này, những kẻ cơ hội chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" đã xuyên tạc tình hình, hòng bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội Việt Nam…

28/10/2019 3:00 CHNoĐã ban hành


Không thể phủ nhận thành quả dân chủ và quyền con người của Việt Nam
Họ viết và tán phát trên mạng rằng: "Đàn áp về nhân quyền ở Việt Nam ngày càng gia tăng"; "các quyền của người dân, trong đó có dân chủ, quyền lập hội, biểu tình… không được thực hiện, trái lại ngày càng bị bóp nghẹt...". Vậy dân chủ và quyền con người là gì? Những quyền này đã và đang được bảo đảm ở Việt Nam như thế nào?
Theo quan niệm chung, dân chủ là chế độ chính trị trong đó toàn bộ quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, do dân thực hiện trực tiếp hoặc thông qua đại diện của mình bầu ra... Đó là các cơ quan quyền lực và chính quyền các cấp.
Về hình thức, hoặc mô hình dân chủ gồm có các dạng-dân chủ trực tiếp, dân chủ gián tiếp. Một trong những đặc trưng nổi bật nhất của chế độ dân chủ là thiết lập và duy trì nguyên tắc “thiểu số phục tùng đa số”, đồng thời thừa nhận quyền tự do về chính trị và quyền bình đẳng về giới tính, về dân tộc, về vị thế chính trị-xã hội của mọi công dân. Trong đó gồm cả quyền được bảo lưu của cá nhân.
Có thể nói, các cuộc cách mạng dân chủ tư sản mở đầu từ thế kỷ 16, với các cuộc cách mạng điển hình như: Hà Lan năm 1581 (mở đầu); Anh năm 1689; Mỹ năm 1766; Pháp năm 1789 đã mở ra một nền dân chủ tư sản, trong đó bao gồm đầy đủ các nhân tố của dân chủ. Cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa (XHCN) Tháng Mười Nga năm 1917 đã mở ra một chế độ dân chủ mới. Đó là dân chủ XHCN, nền dân chủ do giai cấp công nhân lãnh đạo hướng đến lợi ích và sự bình đẳng cho mọi người. Sau Chiến tranh thế giới thứ II, do tác động của chủ nghĩa xã hội, phong trào giải phóng dân tộc ra đời, trong đó có Cách mạng Tháng Tám của Việt Nam. Chế độ dân chủ sau Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam là chế độ dân chủ nhân dân hướng theo con đường xây dựng xã hội XHCN. Có thể xem các nền dân chủ: Dân chủ tư sản, dân chủ XHCN, dân chủ nhân dân là 3 chế độ-3mô hình dân chủ trên thế giới. Mỗi một chế độ dân chủ nói trên đều có những thiết chế khác nhau, nhưng tựu trung đều có những yếu tố sau: 1) Sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân (bao gồm tất cả các thành viên xã hội); 2) Bầu cử tự do và theo nhiệm kỳ bầu ra các cơ quan, người lãnh đạo nhà nước; 3) Quyền lực của nhà nước được chia ra làm 3 nhánh: Lập pháp, hành pháp và tư pháp. Mỗi cơ quan trên có một chức năng riêng; 4) Hiến pháp và pháp luật được xem là tối thượng; 5) Các quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân được tôn trọng và bảo đảm.
Thực tế cho thấy, chế độ dân chủ trên thế giới có nhiều mô hình. Chế độ dân chủ ở Hoa Kỳ có đặc trưng là luôn có hai đảng chính trị thay nhau lãnh đạo cầm quyền; công dân, trong các cuộc bầu cử bị chia thành hai loại “đại cử tri” và cử tri thường. Đặc trưng nền dân chủ của Việt Nam là tất cả mọi người đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ; chế độ dân chủ của Việt Nam dựa trên hệ thống chính trị các cấp-đó là chế độ sinh hoạt của Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp; là tiếng nói của Mặt trận Tổ quốc và của các đoàn thể xã hội luôn luôn được tôn trọng. Ở đây tiếng nói, nguyện vọng của người dân được bảo đảm thông qua các đại diện của mình.
Một trong những đặc trưng của nền dân chủ ở Việt Nam là chế độ dân chủ do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và cầm quyền. Tuy nhiên, vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam phải tuân thủ nguyên tắc: “1. Đảng Cộng sản Việt Nam-đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội; 2. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình; 3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật". (Điều 4, Hiến pháp 2013).
Ngay từ khi cách mạng thành công (tháng 8-1945) cho đến thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước Việt Nam đặc biệt quan tâm đến dân chủ ở cấp cơ sở. Còn nhớ, sau sự kiện nông dân ở tỉnh Thái Bình tụ tập đông người đi khiếu kiện gây ách tắc giao thông (năm 1997); một số nơi, nông dân còn tấn công, đập phá trụ sở cơ quan công quyền. Sau khi khảo sát, nghiên cứu, khi ấy, Tổng Bí thư Đỗ Mười cho rằng: Tình trạng gây mất trật tự nói trên bắt nguồn từ sự vi phạm quyền dân chủ của người dân. Theo đó. Tổng Bí thư Đỗ Mười chỉ đạo ban hành Chỉ thị số 30 về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Nội dung quy chế dân chủ ở cơ sở gồm: Bảo đảm để mọi người dân ở cơ sở được thông tin về pháp luật, các chủ trương, chính sách của Nhà nước…; có quy chế và các hình thức để nhân dân, cán bộ, công chức ở cơ sở được bàn bạc và tham gia ý kiến vào các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ công tác chuyên môn, công tác cán bộ... của chính quyền, cơ quan, đơn vị;  có quy định về việc để nhân dân bàn và quyết định dân chủ đối với những loại việc liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân trên địa bàn; cơ chế để nhân dân, công nhân, cán bộ, công chức ở cơ sở trực tiếp và thông qua, gồm: Mặt trận, các đoàn thể, ban thanh tra nhân dân kiểm tra, giám sát hoạt động của chính quyền, thủ trưởng cơ quan,…
Sau Chỉ thị 30, Chính phủ đã luật hóa bằng nghị định của Chính phủ. Dựa trên chỉ thị và nghị định về dân chủ, Nhà nước Việt Nam đã ban hành hàng trăm văn bản nhằm bảo đảm quyền dân chủ của người dân ở cơ sở, bao gồm cả quyền dân chủ của cán bộ, công chức, của cán bộ, nhân viên ở các doanh nghiệp… Cho đến nay, chế độ dân chủ ở Việt Nam đã và đang được thực hiện nghiêm túc ở các cấp, từ cơ sở xã phường, cơ quan, cho đến Quốc hội. Tất cả những vấn đề từ đời sống thường nhật cho đến vấn đề độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ đều được người dân quan tâm và có quyền tham gia. Chẳng hạn, hiện nay vấn đề nguồn nước sạch, thực phẩm an toàn, bảo vệ quyền trẻ em... từng là những chủ đề “nóng” trên diễn đàn Quốc hội. Gần đây, vấn đề Biển Đông là chủ đề được Quốc hội Việt Nam đặc biệt quan tâm.
Ngày nay, nói đến chế độ dân chủ và quyền con người (QCN) thì không thể không nói đến quyền sử dụng internet và mạng xã hội. Việt Nam chính thức nối mạng internet từ năm 1997. Từ năm 2010, đường truyền internet ở Việt Nam được chuyển từ dây cáp đồng sang cáp quang. Tính đến năm 2017, Việt Nam đã có 64 triệu người dùng internet, chiếm 67% dân số cả nước. Với con số này, Việt Nam là quốc gia có lượng người dùng internet cao thứ 12 trên toàn thế giới và đứng thứ 6 trong tổng số 35 quốc gia/vùng lãnh thổ khu vực châu Á.
Theo thống kê chưa đầy đủ, cho đến nay, Việt Nam đã có 858 cơ quan báo chí in; 105 cơ quan báo điện tử; 207 trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan báo chí; 66 đài phát thanh, truyền hình. Hiện nay, không chỉ người dân Việt Nam mà cư dân nước ngoài sinh sống, làm việc ở Việt Nam có đầy đủ thông tin từ những hãng thông tấn báo chí lớn. Hiện ở Việt Nam có tới 75 kênh truyền hình nước ngoài “online”, trong đó có các kênh nổi tiếng, như: CNN, BBC, TV5, NHK, DW, Australia Network, KBS, Bloomberg... Hiện có tới 20 cơ quan báo chí nước ngoài có phóng viên thường trú tại Việt Nam, nhiều báo, tạp chí in bằng nhiều thứ tiếng nước ngoài được phát hành rộng rãi. Qua internet, người dân Việt Nam có thể tiếp cận thông tin từ các cơ quan thông tấn, báo chí lớn trên thế giới, như: AFP, AP, BBC, VOA, Reuters, Kyodo, Economist, Financial Times,...
Trước mỗi kỳ họp Quốc hội, các đại biểu đều có chương trình tiếp xúc cử tri. Những cuộc tiếp xúc cử tri được các đài phát thanh, truyền hình đăng tải rộng rãi. Nội dung các cuộc tiếp xúc cử tri ngày nay không chỉ là những vấn đề sinh kế, điều kiện sinh hoạt của người dân, tham gia vào các dự thảo luật, mà cử tri còn đặc biệt quan tâm đến những vấn đề lớn của đất nước, các chủ trương trong chính sách đối ngoại...
QCN là các nhu cầu về vật chất và tinh thần-từ nhu cầu về dân sự, chính trị, đến kinh tế-xã hội và văn hóa được luật hóa và được Nhà nước tôn trọng, bảo vệ. Xét về lịch sử, QCN chỉ đến với dân tộc Việt Nam khi Cách mạng Tháng Tám thành công. Các Hiến pháp Việt Nam từ Hiến pháp 1946 đến Hiến pháp 2013 đã quy định về QCN. Nội dung những quy định này hoàn toàn tương thích với luật quốc tế về QCN. Hiến pháp 2013 đã dành cả một chương để quy định về QCN. Trong đó, Điều 14 quy định: “Ở nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, các QCN, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật; QCN, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”.
Kiểm soát quyền lực của nhân dân không chỉ là nguyên tắc của chế độ ở Việt Nam mà còn là động lực của sự phát triển. Trong xã hội ở Việt Nam ngày nay, nguyên thủ cũng có trách nhiệm trả lời những vấn đề người dân quan tâm. Trong buổi tiếp xúc với cử tri quận Ba Đình, Hà Nội sáng 15-10, trả lời ý kiến của cử tri quan tâm về vấn đề chủ quyền biển đảo ở Biển Đông, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói: "Chúng ta phải giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước, nhưng không nhân nhượng vấn đề lãnh thổ, độc lập, chủ quyền”.
Những ý kiến xuyên tạc, phủ nhận thành tựu về dân chủ và QCN có nhiều nguyên nhân, trong đó có những nhận thức không đầy đủ về dân chủ và QCN… Ở nhiều quốc gia phương Tây, dân chủ thường gắn với các hoạt động chống chính phủ của các tổ chức phi chính phủ (NGOs)… Đó là các cuộc tụ tập đông người, phá hủy các công trình công cộng, xúc phạm cá nhân, quan chức từ cấp thấp cho đến tổng thống. Quyền tự do báo chí cũng có nội dung tương tự… Trách nhiệm của người đưa tin, của cơ quan quản lý báo chí thường rất nhẹ. Vì vậy dùng tiêu chí dân chủ, nhân quyền của phương Tây để xem xét, đánh giá chế độ dân chủ và QCN của Việt Nam là một sai lầm về chính trị và thiếu sót về phương pháp luận.
Không phủ nhận rằng trong quá trình quản lý xã hội, Việt Nam còn có những khiếm khuyết, trong đó có việc bảo đảm quyền dân chủ của người dân. Ở địa phương này, địa phương khác vẫn còn có hiện tượng lợi ích của người dân chưa được tôn trọng, bảo đảm, nhất là trong vấn đề đất đai. Đây là vấn đề lớn mà các cấp ủy và chính quyền cần đặc biệt quan tâm.

Tuy nhiên, cần nhận thức đúng, về mặt nguyên tắc, nền dân chủ của Việt Nam là một nền dân chủ có kỷ cương, có tổ chức, có hệ thống. Trong xã hội Việt Nam, bảo đảm quyền dân chủ, nhưng phải bảo đảm đúng pháp luật và giữ vững sự ổn định xã hội. Bảo đảm dân chủ và QCN vừa là quyền, vừa là mục tiêu hướng đến của chế độ… vì vậy mỗi chúng ta cần nỗ lực hơn nữa để bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền dân chủ và QCN theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Theo QĐND
Bài 2: Phê phán luận điệu đòi thay đổi Cương lĩnh 2011Bài viếtBài 2: Phê phán luận điệu đòi thay đổi Cương lĩnh 2011/_catalogs/wp/2019-10/Ha-dang_Key_28102019101040.jpg

Hiện nay, trong khi Đảng ta đang tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, thì vẫn có những người mang danh "học giả" rêu rao rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam cần tự giác thay đổi Cương lĩnh 2011, từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội, chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ, trọng tâm là chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ một cách kiên quyết nhưng ôn hòa...”.

28/10/2019 11:00 SANoĐã ban hành

​Thực chất của những lời rêu rao đó là gì, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng đồng chí Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương, để làm sáng tỏ thêm. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

  • Đồng chí Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương

 

VẪN CHỈ LÀ “BÌNH MỚI, RƯỢU CŨ”

* Thưa đồng chí, chắc đồng chí đã biết về những lời kêu gọi Đảng ta thay đổi Cương lĩnh 2011 của một số “học giả”?

Đồng chí Hà Đăng: Tôi đã nắm được thông tin về những luận điệu đòi hỏi Đảng ta thay đổi Cương lĩnh 2011. Sự việc này làm tôi nhớ lại, những luận điệu, cách nhìn nhận, cách nói như vậy đã từng xuất hiện trong nhiều dịp khác nhau, như ngay sau Đại hội XI của Đảng, dịp toàn dân góp ý xây dựng Hiến pháp 2013 (sửa đổi), rồi dịp chuẩn bị Đại hội XII và bây giờ là hướng tới Đại hội XIII của Đảng.

Chúng ta cũng thấy là tác giả của đòi hỏi này cũng chỉ xoay quanh một số người khá quen thuộc, họ đã nhiều lần viết “kiến nghị”, “thư ngỏ” gửi Đảng ta rồi đăng lên mạng xã hội. Thái độ của chúng ta là hoan nghênh mọi ý kiến mang tinh thần xây dựng đất nước, kể cả những ý kiến trái chiều với thái độ gay gắt. Nhưng tôi cho rằng, với những người cứ rao đi, rao lại những luận điệu cũ, hay nói cách khác là “bình mới, rượu cũ”, rồi phát tán tràn lan trên mạng xã hội thì tự họ sẽ trở nên nhàm, cũng sẽ chẳng có người rỗi hơi mà đi nghe họ ca bài ca cũ kỹ ấy. Còn với Đảng ta, việc sẵn sàng lắng nghe mọi ý kiến góp ý không có nghĩa là Đảng ta không phê phán, bác bỏ những “kiến nghị” mà thực chất như yêu sách đòi hỏi thay đổi con đường phát triển và thay đổi chế độ chính trị mà nhân dân ta đã lựa chọn.

BÓC TRẦN THỦ ĐOẠN MỊ DÂN

Vấn đề là ở chỗ, những bài viết trên báo chí tiếng Việt ở nước ngoài và trên mạng xã hội, họ nhân danh “người yêu nước” cùng lời lẽ ôn hòa như kiểu “tâm thư”, thậm chí có người còn suy tôn Đảng ta là “tổ chức chính trị không thể thay thế ở Việt Nam”, từ đó họ kêu gọi Đảng ta “tự giác thay đổi Cương lĩnh 2011”. Cách đặt vấn đề, cách viết của họ như vậy có điều gì phải làm rõ, thưa đồng chí?

Đồng chí Hà Đăng: Tôi thấy phải vạch rõ chiêu trò ẩn sau những lời lẽ “ôn hòa” ấy. Họ nói họ kiên trì “kiến nghị”, đấu tranh “ôn hòa”, “phi bạo lực” nhưng lại đưa ra một yêu sách là Đảng ta phải “tự giác thay đổi Cương lĩnh”, thực chất là đòi hỏi Đảng ta “tự chuyển hóa”, tự từ bỏ vai trò Đảng cầm quyền. Cái đòi hỏi vô lý ấy, có ai chấp nhận được không?. Họ nói, họ “kiến nghị” là tâm huyết vì Đảng, vì dân, vì đất nước, thế thì chúng ta xin mời họ hãy tôn trọng Cương lĩnh 2011, cùng chung tay đưa những mục tiêu, lý tưởng tốt đẹp của Cương lĩnh 2011 thành hiện thực. Cương lĩnh 2011 đã nêu rõ 8 đặc trưng của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng, trong đó 3 đặc trưng đầu tiên là: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp... Đó là khát vọng của nhân dân, là mục đích hoạt động của Đảng, thế thì tại sao lại phải thay đổi?

Còn việc họ nói Đảng ta là “tổ chức chính trị không thể thay thế ở Việt Nam”, thì trên thực tế nó có nghĩa gì? Đảng ta trở thành đảng cầm quyền là một quá trình lịch sử tự nhiên, được nhân dân thừa nhận và hiếm có đảng cầm quyền nào được nhân dân yêu mến, dành cho cách gọi trân trọng là “Đảng ta” như Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế nên, họ không thể nói khác được, bởi phủ nhận sự thật đó có nghĩa là họ tự bóc trần bộ mặt thật của họ, dùng lối mị dân để tuyên truyền cho các ý đồ chống Đảng của họ. Cần phải vạch rõ điều này để đông đảo nhân dân được biết. Tôi có câu hỏi dành cho họ, nếu như họ đã thừa nhận Đảng ta là “tổ chức chính trị không thể thay thế ở Việt Nam” thì có nghĩa đó là một đảng chân chính, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thế thì họ còn kêu gọi Đảng ta thay đổi Cương lĩnh, thực chất là thay đổi bản chất chính trị của Đảng để làm gì?

“KHÔNG CÓ TƯƠNG LAI NẾU KHÔNG CÓ MÁC”

* Như trong “kiến nghị” của họ thì Đảng ta cần thay đổi Cương lĩnh 2011 để không bị “dị biệt” với thế giới, mở đường hội nhập quốc tế sâu rộng hơn, đồng thời thực hiện được mục tiêu sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Họ cho rằng, chính Cương lĩnh 2011 đã là lực cản vô hình khiến nước ta chưa thực hiện được mục tiêu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 như chính Đảng ta đề ra?

Đồng chí Hà Đăng: Nhận định “nước ta chưa thực hiện được mục tiêu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020” xuất phát từ việc tự phê bình và phê bình của Đảng ta. Tại Đại hội XII của Đảng, Đảng ta đã đánh giá rằng, việc “thực hiện các đột phá chiến lược và tạo nền tảng để đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa đạt mục tiêu đề ra”. Điều đó trước hết khẳng định bản lĩnh của Đảng, luôn “nhìn thẳng sự thật, nói rõ sự thật” để có phương hướng khắc phục, sửa chữa những tồn tại, hạn chế. Còn đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng là đúng đắn. Không ai không thấy, trong mấy chục năm qua, đổi mới đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi một cách cơ bản, toàn diện bộ mặt của đất nước. Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội (1996), tiến lên ra khỏi tình trạng kém phát triển (2010) và từ đó tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Còn cái mà họ nói Cương lĩnh 2011 khiến nước ta trở nên “dị biệt”, khó hòa nhập với thế giới, là lực cản trong phát triển kinh tế là gì? Thực chất là họ phê phán chúng ta kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh trong lãnh đạo cách mạng và xây dựng đất nước. Cái này, họ nói nhiều lần, đã bị phê phán, bác bỏ rồi, giờ vẫn cứ nói mà không có gì mới. Các nhà khoa học đã phân tích làm rõ giá trị khoa học, sức sống của Chủ nghĩa Mác - Lênin rồi, Cương lĩnh 2011 và Hiến pháp 2013 đã khẳng định vấn đề này, tôi thấy không cần phải nói gì thêm nữa. Tôi chỉ nêu thêm một ví dụ về sức sống của Chủ nghĩa Mác - Lênin trong nền kinh tế thế giới hiện nay. Chúng ta đã chứng kiến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu từ cuối năm 2007, xuất phát từ nước Mỹ, mà đến nay một số nước tư bản vẫn chưa thoát ra được, như Hy Lạp chẳng hạn. Phong trào “Chiếm phố Uôn” với biểu ngữ “99% người nghèo chống lại 1% người giàu” thời kỳ đó không chỉ diễn ra ở Mỹ mà còn lan rộng ra một số nước tư bản phát triển, phản ánh sự bất lực của hệ thống tư bản trong việc giải quyết vấn đề công bằng xã hội. Đứng trước sự bế tắc đó, ở các nước tư bản đã rộ lên phong trào tìm đọc lại, học lại, nghiên cứu các tác phẩm của Mác. Sách “Tư bản luận” trở thành sách bán chạy ở ngay các nước như Đức, Pháp, Anh, Italia, Nhật Bản... Nhà xuất bản Berlin Karl-Dietz, nơi giữ bản quyền các tác phẩm của Mác đã công bố, sách “Tư bản luận” bán ra tháng 10-2008 tăng gấp 3 lần so với năm 2005. Ở Nhật Bản, thời điểm đó người ta còn chuyển ngữ “Tư bản luận” thành truyện tranh và bán được 6.000 bản chỉ trong hai tuần đầu phát hành tháng 12-2008. Nhà sử học người Anh Êrich Hôxbon đã nói rằng: “Việc quay lại đọc Mác có nghĩa là thế giới cần phải nghiên cứu học thuyết của ông về chủ nghĩa tư bản và về vị trí của học thuyết đó trong sự phát triển của xã hội loài người”.

Đầu năm 2011, Trường Đại học Tổng hợp Yale, một trường đại học danh tiếng của nước Mỹ đã xuất bản cuốn sách “Tại sao Mác đúng?”. Cuốn sách phản bác những định kiến về Chủ nghĩa Mác và khẳng định sự đúng đắn của Chủ nghĩa Mác. Tờ báo Financial Times ra ngày 27-5-2011 còn cho rằng, tác giả cuốn sách xứng đáng là ứng viên giải Nobel kinh tế vì đã “làm sống lại Mác” và nhấn mạnh “cách tiếp cận của Mác là cách xem xét tốt nhất đối với chủ nghĩa tư bản”. Rất nhiều triết gia hiện đại có uy tín của Mỹ, Pháp đã thẳng thắn kêu gọi nhân loại “hãy trở về với Mác”, “không có tương lai nếu không có Mác, nếu không có các di sản của Mác”.

Nói thế để thấy sức sống mãnh liệt của Chủ nghĩa Mác - Lênin, vai trò, tầm quan trọng của nó trong thế giới đương đại. Chính các nước tư bản đang nghiên cứu, vận dụng những nguyên lý khoa học của Chủ nghĩa Mác - Lênin để tìm cách thích nghi trong tình hình mới; những sự điều chỉnh của họ nhằm xoa dịu bất công xã hội phần lớn đến từ sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội, từ thành công của các nước xã hội chủ nghĩa và từ phong trào công nhân ở các nước đó được soi rọi bởi ánh sáng của Chủ nghĩa Mác - Lênin. Vì vậy, việc một số người ra sức rêu rao Việt Nam là đất nước “dị biệt” do đảng cầm quyền lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng thực chất là âm mưu “Diễn biến hòa bình” nhằm làm cho Đảng ta thay đổi bản chất chính trị, bản chất giai cấp của Đảng. Nếu chúng ta từ bỏ Chủ nghĩa Mác - Lênin thì không còn giữ được bản chất cộng sản nữa, không còn là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân và của dân tộc nữa; mất tính chất tiên phong thì sớm hay muộn Đảng cũng tự tan rã. Đó là mục tiêu sâu xa mà các thế lực thù địch vẫn ngày đêm theo đuổi, chúng ta cần tỉnh táo để không mắc bẫy.

CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI ỔN ĐỊNH LÀ LỢI THẾ

* Thưa đồng chí, cũng vẫn là những lời lẽ đòi Đảng ta từ bỏ Cương lĩnh 2011, một số "học giả" còn lấy những lý do về tình hình phức tạp ở Biển Đông, tâm tư của người dân phản ánh qua tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội để cho rằng, Đảng ta tuyên bố đổi mới chính trị và rất muốn đổi mới chính trị nhưng Cương lĩnh 2011 kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin như một cái “thòng lọng ý thức hệ” khiến cho nỗ lực đổi mới chính trị của Đảng không thực hiện được?

Đồng chí Hà Đăng: Họ chỉ nói lấy được. Tình hình phức tạp ở Biển Đông suốt mấy tháng qua liên quan đến việc nhóm tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Những người đòi từ bỏ Cương lĩnh 2011 trên thực tế không làm bất cứ điều gì có lợi cho cuộc đấu tranh bằng biện pháp hòa bình nhằm bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc mà ra sức kêu la rằng Đảng, Nhà nước ta quá nhu nhược, không dám đánh, không dám kiện, rằng chúng ta mất biển, mất đảo đến nơi.

Hôm 25-10-2019 vừa qua, nhóm tàu nước ngoài đã rút khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, sóng gió tạm yên, những lời hô hoán của họ đã giảm “âm lượng”. Nhưng sóng gió ở Biển Đông là chuyện lâu dài, chúng ta không bao giờ lơ là, không bao giờ mất cảnh giác trước âm mưu độc chiếm Biển Đông của nước lớn. Đảng, Nhà nước ta luôn cảnh giác và sẵn sàng cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền bằng nhiều biện pháp; kiên trì các biện pháp hòa bình, tranh thủ môi trường hòa bình để phát triển đất nước. Đối với vấn đề Biển Đông, ta kiên trì nhưng kiên quyết, không bao giờ nhân nhượng về chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán trên phần đảo, phần biển mà cha ông ta để lại. Chủ trương dùng biện pháp hòa bình, tránh đối đầu quân sự trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế không chỉ được nhân dân ủng hộ mà bạn bè quốc tế đồng tình, đánh giá cao. Quan hệ quốc tế của chúng ta đang rộng mở chưa từng có, uy tín, vị thế của nước ta trên trường quốc tế đang cao hơn bao giờ hết. Năm 2017, chúng ta tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC ở Đà Nẵng, hình ảnh nguyên thủ nước ta sánh vai cùng các cường quốc năm châu đã phản ánh vị thế này. Hay Hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên - Hoa Kỳ chọn Hà Nội làm nơi tổ chức, truyền đi thông điệp về Hà Nội - thành phố vì hòa bình lan tỏa khắp thế giới.

Còn về đổi mới chính trị và tâm tư của nhân dân qua các cuộc tiếp xúc cử tri gần đây, chúng ta đều thấy qua hơn 33 năm đổi mới thì đổi mới chính trị luôn đi liền đổi mới kinh tế, dẫn dắt, chỉ đường cho đổi mới kinh tế. Nền dân chủ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố, nâng cao; vấn đề xây dựng và chỉnh đốn Đảng chưa bao giờ làm quyết liệt và hiệu quả như thời gian hai nhiệm kỳ qua; vấn đề xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả; xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân đang gặt hái rất nhiều thành tựu.

Quyết liệt nhất là cuộc đấu tranh chống tiêu cực; chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Kết quả của cuộc đấu tranh trên rõ ràng đã củng cố niềm tin trong nhân dân vào Đảng, vào công cuộc đổi mới và do đó là vào Cương lĩnh 2011. Vừa rồi, Thủ tướng Chính phủ báo cáo với Quốc hội, thế giới xếp Việt Nam là một trong những điểm đến tốt nhất để đầu tư. Vì sao có điều đó, vì nước ta có tình hình chính trị-xã hội ổn định, đó chính là một lợi thế mà bạn bè quốc tế đánh giá chúng ta rất cao. Quốc phòng - an ninh của ta như thế, chính trị - xã hội của ta như thế, bộ mặt thật những người “bôi đen” tình hình đất nước để đòi hỏi Đảng ta phải từ bỏ Cương lĩnh 2011 đã lộ nguyên hình.

CƯƠNG LĨNH 2011 LÀ NGỌN CỜ TƯ TƯỞNG

* Thưa đồng chí, nhưng ý kiến của họ lại núp dưới một số dẫn chứng rất cụ thể về hiện tượng tiêu cực, tham nhũng và mất dân chủ trong xã hội ta. Chính điều đó khiến họ tranh thủ được sự đồng tình của một số người dân, nhất là những người đang chịu nhiều thiệt thòi do tình trạng tham nhũng, tiêu cực, lạm quyền, lộng quyền gây ra?

Đồng chí Hà Đăng: Thực tế là ở không ít nơi vẫn còn tình trạng quyền dân chủ của nhân dân bị vi phạm; đúng là tình trạng tiêu cực, tham nhũng đang tác động không nhỏ đến tâm tư của nhân dân; nhưng chúng ta thấy rất rõ những mặt tiêu cực đó không phải là do Cương lĩnh 2011 sai, mà do tổ chức đảng, bộ máy công quyền ở đó làm sai. Cái này chúng ta phải tuyên truyền, phân tích để quần chúng thấy rõ. Đảng ta lãnh đạo theo cơ chế dân chủ, theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng.

Cương lĩnh 2011 khẳng định: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm dân chủ được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở mỗi cấp, trên tất cả các lĩnh vực. Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và phải được thể chế hoá bằng pháp luật, được pháp luật bảo đảm. Nhà nước tôn trọng và bảo đảm các quyền con người, quyền công dân; chăm lo hạnh phúc, sự phát triển tự do của mỗi người. Quyền và nghĩa vụ công dân do Hiến pháp và pháp luật quy định. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ công dân. Nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua hoạt động của Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện”.

Tôi muốn nhắc lại điều này để thấy rằng, luận điệu đổ lỗi cho Cương lĩnh 2011 là nguyên nhân gây ra tình trạng mất dân chủ, vi phạm quyền con người, quyền công dân ở nơi này, nơi kia là sai lầm. Phải khẳng định, chính vì chưa làm đúng với Cương lĩnh 2011 nên mới để xảy ra tình trạng người dân tâm tư, suy giảm niềm tin vào Đảng, Nhà nước.

Và quan trọng nhất chúng ta phải thấy rõ, việc một số người đòi thay đổi Cương lĩnh là nhằm thúc đẩy mọi sự thay đổi khác, thay đổi tính chất của Đảng, tính chất của Nhà nước, thay đổi Hiến pháp 2013, thay đổi toàn bộ thể chế từ kinh tế đến chính trị, xã hội. Đất nước sẽ bị “chuyển hóa” sang đa nguyên, đa đảng, để những đảng phái không được được nhân dân ta thừa nhận nhảy vào cạnh tranh, giành giật quyền lực. Nếu Đảng ta chấp nhận thay đổi Cương lĩnh 2011 như đòi hỏi của nhóm người đó, thì Cương lĩnh sẽ không còn là “ngọn cờ chiến đấu vì thắng lợi của sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, định hướng cho mọi hoạt động của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và nhân dân ta trong những thập kỷ tới”. Mà như vậy thì khác nào chấp nhận thủ tiêu mình, thủ tiêu ý chí và khát vọng “độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” của nhân dân ta.

* Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Hà Đăng !

Hồng Hải – Song Minh – Liên Việt (thực hiện)

Nguồn BTGTW

Bài 1: Việt Nam luôn kiên định con đường phát triểnBài viếtBài 1: Việt Nam luôn kiên định con đường phát triểnhttp://www.tuyengiao.vn/Uploads/2019/10/25/27/bai-1-gs-ts-vu-van-hien-viet-nam-luon-kien-dinh-con-duong-phat-trien-1-300x200.jpg

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu do nghị quyết Đại hội XII đề ra để chào mừng đại hội đảng các cấp hướng tới Đại hội XIII của Đảng. Ở chiều ngược lại, các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị lại tăng cường chống phá, ra sức xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng.

25/10/2019 10:00 SANoĐã ban hành

Trong loạt bài này, BBT xin giới thiệu ý kiến của các học giả, các nhà khoa học nhằm phê phán, bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, chống phá nói trên...


GS.TS. Vũ Văn Hiền - Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

Bài 1: VIỆT NAM LUÔN KIÊN ĐỊNH CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

Nhân sự kiện Đảng ta tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), một số ý kiến cho rằng, “tổng kết 10 năm” không còn nhiều ý nghĩa vì “Việt Nam đã âm thầm xoay trục sang kinh tế thị trường và đoạn tuyệt với định hướng XHCN”, vì “kinh tế thị trường và chủ nghĩa xã hội mâu thuẫn như nước với lửa, không thể dung hòa...”. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với GS. TS. Vũ Văn Hiền, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương về những nội dung này...

TRUNG THÀNH VỚI CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN LÀ NGUYÊN TẮC

* Thưa Giáo sư, trên một số diễn đàn tiếng Việt ở nước ngoài, có người cho rằng Việt Nam cần “đi tìm chủ thuyết mới để phát triển” vì Cương lĩnh 2011 trên thực tế đã lỗi thời... Đằng sau những ý kiến như vậy là vấn đề gì?

GS. TS. Vũ Văn Hiền: Trước hết phải nói rằng, việc tiếp thu các tư tưởng tiến bộ, ý tưởng sáng tạo của thế giới nhằm làm giàu thêm trí tuệ của Đảng, là việc mà Đảng ta tiến hành thường xuyên, liên tục. Tôi cũng đã biết đến một số ý kiến đề xuất rằng Đảng phải “đi tìm chủ thuyết mới”, mà thực chất là muốn Đảng ta thay đổi nền tảng tư tưởng, đó là điều Đảng ta không chấp nhận.

Cụ thể như có ý kiến phê phán Cương lĩnh 2011, họ cho rằng Cương lĩnh 2011 đã lỗi thời. Vừa rồi, Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa cho ý kiến vào báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, có nhìn lại gần 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991. Chúng ta thấy rõ, hơn 33 năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc lịch sử và ý nghĩa cách mạng to lớn, là một quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân ta. Cương lĩnh 1991, bổ sung, phát triển năm 2011 tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ quy tụ, tập hợp, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân ta; là nền tảng để Đảng ta tiếp tục phát triển hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, hoàn thiện đường lối xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Nhìn tổng thể, sau 33 năm đổi mới, 28 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, nhất là 10 năm gần đây, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Đồng thời, cũng phải thấy còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, bất cập cần tiếp tục nghiên cứu, tập trung giải quyết để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn. Qua 4 năm nhiệm kỳ khoá XII, đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật: Kinh tế tăng trưởng liên tục và cao hơn nhiệm kỳ trước, trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh; kinh tế vĩ mô ổn định và từng bước được tăng cường; sức cạnh tranh, tiềm lực và quy mô của nền kinh tế được nâng cao. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chuyển biến mạnh mẽ, quyết liệt, có bước đột phá và đạt nhiều kết quả rõ rệt, được nhân dân hoan nghênh, đồng tình, tin tưởng và ủng hộ. Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố, kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

 Báo cáo mới nhất của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV cho thấy: Tốc độ tăng GDP cả năm 2019 ước đạt trên 6,8%, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực, thế giới.  Nước ta được xếp thứ 8 trong số các nền kinh tế tốt nhất thế giới để đầu tư năm 2019, tăng 15 bậc so với năm 2018. Thành tích giảm nghèo của Việt Nam tiếp tục là một điểm sáng, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Việt Nam vừa được bầu là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với số phiếu 192/193... Như lời đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là, sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cơ đồ đất nước ta chưa bao giờ có được như ngày hôm nay.

Với những thành tựu trên thì tự nó đã trả lời cho chúng ta thấy tương lai con đường phát triển của đất nước, tự nó đã phủ định những ý kiến xuyên tạc, bịa đặt về tình hình Việt Nam.

Tất nhiên, bên cạnh những thành tựu không thể phủ nhận, chúng ta cũng tỉnh táo phân tích để nhận thấy, sau gần 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém, bất cập. Những nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn hiện hữu. Đáng chú ý là vấn đề quản lý xã hội. Qua quá trình phát triển, đất nước kinh tế đi lên nhưng các vấn đề về xã hội, tâm trạng xã hội, đời sống xã hội lại gia tăng những khó khăn, thách thức; xã hội thì bình yên nhưng tâm trạng của nhân dân cũng không phải đã ổn định. Hay vấn đề an ninh-quốc phòng, đối ngoại. Trong một thế giới có nhiều biến động rất phức tạp, khó lường, diễn biến ở khu vực cũng như thế giới đều có điểm nóng, ảnh hưởng, tác động rất nhiều chiều đến nước ta. Trong điều kiện như thế, chúng ta phải tổ chức lực lượng về QP-AN như thế nào để bảo đảm kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Rồi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên... Những vấn đề này đòi hỏi chúng ta tiếp tục phải có sự nghiên cứu, bổ sung vào đường lối đổi mới đất nước, nhưng tuyệt nhiên không có chuyện đi tìm một “chủ thuyết phát triển mới” vì trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề nền tảng, là nguyên tắc trong định hướng phát triển của đất nước ta.

KHÔNG SAO CHÉP BÊN NGOÀI

* Nhưng một vài học giả trong nước cho rằng những thành quả của đổi mới hay 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 là thành tựu của kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, còn định hướng XHCN giờ chỉ là cái vỏ để mị dân, thực tế Việt Nam đã “xoay trục” sang kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Giáo sư có bình luận gì về ý kiến này?

GS. TS. Vũ Văn Hiền: Những ý kiến cho rằng Việt Nam đã xoay trục nền kinh tế sang kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa là không có căn cứ.

Những người này thường đồng nhất kinh tế thị trường với chủ nghĩa tư bản, vì vậy họ cho rằng Việt Nam chấp nhận kinh tế thị trường thì tự khắc nền kinh tế sẽ vận động, phát triển thành kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Trong khi kết quả nghiên cứu khoa học trong nước, quốc tế đều chỉ ra rằng kinh tế thị trường và chủ nghĩa tư bản là hai vấn đề có bản chất khác nhau. Kinh tế thị trường là một phương thức, một kiểu tổ chức kinh tế mà xã hội loài người sáng tạo ra, là thành tựu của văn minh nhân loại, có thể tồn tại ở các chế độ chính trị-xã hội khác nhau. Kinh tế thị trường ra đời, phát triển phụ thuộc vào các điều kiện tạo ra nó như sự phát triển của sức sản xuất, phân công lao động xã hội...

Kinh tế thị trường tự nó không thể quyết định bản chất và định hướng phát triển cho một chế độ chính trị-xã hội nào cả. Trái lại, bản chất của chế độ chính trị-xã hội sẽ quyết định bản chất của kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường có thể tồn tại trong những chế độ chính trị-xã hội khác nhau khi những điều kiện tạo ra nó hình thành. Còn chủ nghĩa tư bản, như chúng ta đã thấy, là một chế độ chính trị-xã hội do giai cấp tư sản thống trị; thế giới ngày nay có rất nhiều chế độ chính trị-xã hội khác nhau và kinh tế thị trường đang phát triển năng động trong sự đan xen, ảnh hưởng lẫn nhau giữa các chế độ chính trị-xã hội khác nhau như vậy. Trung Quốc là một ví dụ cho thấy, một chế độ chính trị-xã hội không theo chế độ tư bản chủ nghĩa vẫn sử dụng kinh tế thị trường phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế. Thực tiễn 33 năm Đổi Mới ở Việt Nam chúng ta cũng vậy.

* Bên cạnh ý kiến về xoay trục thì có ý kiến cho rằng, kinh tế thị trường định hướng XHCN của Việt Nam là “đầu Ngô, mình Sở”, rằng kinh tế thị trường và XHCN đối lập với nhau như nước với lửa, không thể nào có “định hướng XHCN” nếu chấp nhận phát triển kinh tế thị trường. Giáo sư có thể nói rõ hơn về kinh tế thị trường định hướng XHCN mà chúng ta xây dựng?

GS. TS. Vũ Văn Hiền: Chúng ta đã xác định ngày càng rõ hơn, kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt nam là nền kinh tế phát triển, là nền kinh tế hiện đại, hội nhập quốc tế. Trong đó, để hội nhập quốc tế chúng ta đã xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, nghĩa là nền kinh tế đủ sức để nuôi dưỡng, phát triển đất nước, đủ sức để chúng ta nghĩ bằng cái đầu của ta, đi bằng đôi chân của ta và làm bằng đôi tay của ta. Độc lập tự chủ để chúng ta hội nhập với thế giới và chấp nhận cạnh tranh, chấp nhận phân công hợp tác quốc tế, chấp nhận hội nhập quốc tế. Chúng ta tiến hành hội nhập tất cả các ngành, tất cả các lĩnh vực. Ngay cả quốc phòng, an ninh chúng ta cũng hội nhập. Trong quá trình thực hiện như vậy, giữ vững định hướng XHCN chính là một vấn đề lớn đặt ra. Có người nói, nền kinh tế của nước ta “không giống ai”. Đúng như vậy, chúng ta không nhất thiết phải giống bất cứ nền kinh tế nào. Một số người khăng khăng rằng, kinh tế thị trường thì không thể nào định hướng XHCN được? Đã thị trường thì cứ thế nó đi theo quy luật riêng của thị trường, nó phát triển tự phát. Nhưng thực chất không phải thế. Trên thế giới không có nước nào có một nền kinh tế chung với nhau. Kinh tế nước nào cũng có đặc trưng riêng của nó. Kinh tế Mỹ là kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa nhưng lại khác với kinh tế của Đức, khác với kinh tế của Pháp, càng khác kinh tế của Anh. Mỗi nền kinh tế có đặc thù riêng, có tính từ đi theo. Nền kinh tế Trung Quốc là kinh tế thị trường XHCH, của Đức là kinh tế thị trường xã hội,… Mỗi nước xây dựng mô hình của nước ấy, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của nước ấy để phát triển. Nền kinh tế ở Việt Nam là kinh tế thị trường định hướng XHCN. Hướng như vậy thì nền kinh tế theo quy luật thị trường nhưng có sự định hướng và điều tiết. Nghĩa là chúng ta phải có hướng đi, phải có điều chỉnh, cách thức để khắc phục mặt tiêu cực của thị trường.

Cách thức của ta là bảo đảm công bằng xã hội trong từng chính sách, từng bước phát triển. Mỗi bước phát triển của kinh tế là một bước phải giải quyết tiến bộ xã hội, công bằng xã hội. Mỗi bước phát triển kinh tế đều đi cùng xóa đói giảm nghèo; để không ai bị bỏ lại phía sau, phải thực hiện an sinh xã hội. Toàn bộ nền kinh tế ấy là phục vụ cho con người, hướng đến “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Thế nên anh không thể nói nền kinh tế cứ phải thị trường nguyên nghĩa của nó, cứ phải để cho nó phân hóa xã hội, tha hóa xã hội, suy thoái đạo đức. Kinh tế thị trường định hướng XHCN là làm cho xã hội an toàn hơn, hài hòa hơn, khi phát triển vẫn luôn luôn hướng đến công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội phát triển.

Nền kinh tế của nước ta không thể sao chép bất kỳ một nền kinh tế nào, vì chúng ta có những đặc điểm kinh tế-xã hội của riêng mình. Chúng ta phải trải qua mấy cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước nên hiện có tới 12 triệu người hưởng chế độ người có công. Cho nên quá trình phát triển phải bảo đảm chính sách xã hội. Nền kinh tế của chúng ta phải thực hiện rất nhiều chính sách xã hội để phát triển hài hòa. Phải giữ được định hướng XHCN thì mới có môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế. Đây cũng là một phẩm chất chính trị, đồng thời đây cũng là quy luật phát triển của Việt Nam chứ không phải nó nằm ngoài quy luật, nó trái quy luật. Quy luật dựng nước, giữ nước, phát triển đất nước của mỗi quốc gia, dân tộc rất riêng biệt nên mỗi nước đều có cách đi riêng trên con đường phát triển kinh tế. Bây giờ còn có người nói, muốn phát triển thì Việt Nam chỉ cần lấy toàn bộ chính sách của Mỹ, luật pháp kinh tế của Mỹ để mang về áp dụng cho Việt Nam? Có được không? Nền kinh tế Mỹ rất phát triển nhưng điều kiện của nền kinh tế đó rất khác với Việt Nam và chúng ta không thể nói theo kiểu vu vơ thế được. Cho nên nhất định phải giữ vững định hướng XHCN, và điều này không hề mâu thuẫn gì với chính sách phát triển kinh tế thị trường cả. Mà đấy là quy luật, điều kiện phát triển của đất nước chúng ta.

KINH TẾ NHÀ NƯỚC VẪN GIỮ VAI TRÒ CHỦ ĐẠO

* Thưa Giáo sư, theo Nghị quyết số 10-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, trong đó đề ra mục tiêu phấn đấu tăng tỉ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP để đến đến năm 2030 sẽ chiếm khoảng 60 - 65%. Có ý kiến cho rằng, sự đóng góp vào GDP lớn như vậy thì có nghĩa là Đảng ta đã phủ nhận vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước. Ý kiến của Giáo sư về vấn đề này?

GS. TS. Vũ Văn Hiền: Vấn đề vai trò của các thành phần kinh tế được Đảng ta xác định rất rõ. Chúng ta xác định thời kỳ quá độ lên CNXH sẽ là thời gian rất dài và trong thời kỳ này, chúng ta phải xây dựng nền kinh tế thị trường giải phóng lực lượng sản xuất và từng bước nâng tầm quan hệ sản xuất cho phù hợp. Để giải phóng sức sản xuất xã hội như vậy thì chúng ta xây dựng nền kinh tế có các thành phần kinh tế phát triển bình đẳng trước pháp luật. Trong đó có kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, có kinh tế đầu tư nước ngoài… Chúng ta khuyến khích mọi thành phần, mọi gia đình, mọi tổ chức trong xã hội tham gia phát triển kinh tế. Trong đó, vai trò dẫn dắt, vai trò chủ đạo là kinh tế nhà nước. Hiện nay người ta đang dựa vào một số doanh nghiệp nhà nước làm ăn không hiệu quả để chỉ trích kinh tế nhà nước. Đó là thủ đoạn đánh đồng doanh nghiệp nhà nước với kinh tế nhà nước. Thực ra doanh nghiệp nhà nước chỉ là một bộ phận, mà không phải bộ phận chủ yếu của kinh tế nhà nước. Kinh tế nhà nước hiện bao gồm các bộ phận cấu thành như: Các DNNN 100% vốn Nhà nước hoặc đã chuyển đổi hình thức theo Luật DN và phần vốn, tài sản Nhà nước trong các DN khác đang hoạt động theo Luật DN; toàn bộ hệ thống tài chính, tiền tệ và các quỹ và tài sản quốc gia khác (tài chính và phi tài chính) thuộc sở hữu toàn dân như rừng, biển, tài nguyên khoáng sản trong lòng đất, vùng trời, dưới đại dương thuộc chủ quyền của quốc gia thậm chí những cấu thành của chúng không thể tính toán hết bằng tiền...

Toàn bộ những yếu tố cấu thành kinh tế nhà nước tạo thành động lực cực kỳ mạnh, là công cụ để Nhà nước điều tiết nền kinh tế.Lịch sử nhân loại đã chứng minh, cho đến ngày nay, các nền kinh tế thành công đều phát triển không thể bằng cách tự điều tiết mà cần có sự can thiệp và hỗ trợ từ phía nhà nước. Nhà nước với vai trò ban hành thể chế phát triển; nhà nước với tư cách một chủ thể tiêu dùng và đầu tư lớn; nhà nước sử dụng các công cụ kinh tế, trong đó có doanh nghiệp nhà nước để tác động, dẫn dắt nền kinh tế… đi đúng đường lối và chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đảng cầm quyền đề ra

Người ta cố tình nhầm lẫn, lấy ví dụ từ một số doanh nghiệp nhà nước có vấn đề để cho rằng kinh tế nhà nước không giữ vai trò chủ đạo được. Trong khi nhiều doanh nghiệp nhà nước phát triển tốt thì họ không đề cập. Ví dụ, đóng thuế cho nhà nước, Tập đoàn Viettel dẫn đầu cả nước ba năm liên tục. Vai trò kinh tế nhà nước là dẫn dắt nền kinh tế, điều tiết được bước đi của nền kinh tế. Kinh tế nhà nước mà không đủ mạnh thì nền kinh tế sẽ ách tắc. Và nếu nó thể hiện được vai trò chủ đạo, thì nền kinh tế sẽ phát triển. Thông qua đó, kinh tế tư nhân sẽ đóng vai trò càng ngày càng quan trọng. Đó là động lực để phát triển bởi thành phần kinh tế này là của toàn thể nhân dân cùng tham gia đóng góp. Cho nên chúng ta mới nói nền kinh tế thị trường định hướng XHCN có quan hệ rất đặc biệt là giữa kinh tế với chính trị, giữa kinh tế với các vấn đề xã hội. Quan hệ giữa kinh tế nhà nước với kinh tế tư nhân hiện nay là mối quan hệ hết sức tốt đẹp. Kinh tế nhà nước hỗ trợ thì kinh tế tư nhân mới phát triển được như thế. Cho nên, kinh tế tư nhân đang phấn đấu để đến đến năm 2030 sẽ chiếm khoảng 60 - 65% GDP, thậm chí tỷ lệ này sẽ còn cao hơn nữa trong tương lai thì cũng không vì thế mà phủ nhận vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước.

* Xin trân trọng cảm ơn GS. TS. Vũ Văn Hiền./.

Hồng Hải - Song Minh - Liên Việt (thực hiện)
Nguồn: BTGTW
Chủ động đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc, nói xấu cán bộ trước đại hội Đảng các cấpTinChủ động đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc, nói xấu cán bộ trước đại hội Đảng các cấp/_catalogs/wp/2019-10/MXH_Key_07102019141747.jpg

Đã thành “thói quen”, trước mỗi kỳ đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc, các thế lực thù địch, phản động lại không ngừng đưa những thông tin sai trái, bóp méo, xuyên tạc tình hình đất nước nhằm kích động, chia rẽ nội bộ, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

07/10/2019 2:00 CHNoĐã ban hành
(Ảnh minh họa)

SÁNG SUỐT TRONG VIỆC CHỌN LỌC VÀ TIẾP NHẬN THÔNG TIN

Trong thời gian chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch, những phần tử phản động, cơ hội ngày càng tăng cường các hoạt động chống phá. Nắm bắt được nhu cầu thông tin của nhân dân về công tác chuẩn bị nhân sự, chúng đã tung lên mạng Internet đủ các loại thông tin bịa đặt, bôi nhọ, suy diễn, đồn đoán nhận định vô căn cứ về công tác cán bộ nhằm mục đích gây rối, làm nhiễu loạn thông tin, chia rẽ nội bộ và phá hoại sự thành công của Đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt, chúng triệt để sử dụng Internet phát tán tuyên truyền xuyên tạc, bôi nhọ Đảng, Nhà nước và cá nhân các đồng chí lãnh đạo.

Có thể khu biệt những thông tin xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu cán bộ, đảng viên được kẻ xấu thể hiện ở một số kiểu dạng như: xuyên tạc, sai sự thật về tình hình sức khỏe; moi móc, thêu dệt bí mật đời tư; bình phẩm, phán xét về trình độ, năng lực; xuyên tạc nhân phẩm, đạo đức lối sống... Chẳng hề được chứng kiến sự kiện, mà chỉ là “bắc chõ nghe hơi”, nhưng chúng đã dựng nên những câu chuyện về các cuộc tiếp xúc ngoại giao, đón tiếp nguyên thủ các quốc gia sang thăm, các chuyến đi công tác nước ngoài... Điều này khiến cho dư luận hiểu sai về trình độ, khả năng ứng xử của cán bộ, hiểu sai về đường lối đối ngoại của Việt Nam ta.

Từ những vụ việc đã được xử lý, hoặc đang trong quá trình xử lý, chúng đưa ra bình luận ác ý, rồi suy diễn, bịa đặt rằng các đối tượng đã “bôi trơn” nên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan bảo vệ pháp luật không dám làm mạnh tay. Lợi dụng kết quả cuộc đấu tranh chống tham nhũng do Đảng ta tiến hành, chúng xuyên tạc, bóp méo, vu khống, suy diễn cho rằng đó là cuộc “thanh toán phe phái”, “trả thù cá nhân” giữa người này với người kia, nhóm này với nhóm khác vì “lợi ích nhóm”... Từ đó, nhằm gieo rắc những hoài nghi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chúng xuyên tạc các mối quan hệ cho rằng người này ủng hộ người kia, người này cùng ê kíp người kia, rồi tự phân chia phe phái. Từ những sự việc mà báo chí đã đưa tin, chúng đặt điều, vu khống, bóp méo, xuyên tạc nói rằng người này đang “dắt tay” người kia vào vị trí này, vị trí nọ; bình phẩm, phán xét rồi nhận định người này nghỉ thì người kia sẽ lên thay và cuộc chiến chống tham nhũng sẽ đi về đâu, “cán cân” quyền lực sẽ nghiêng về phe nào (!?)

Để hướng lái nội dung đại hội, nhất là công tác nhân sự, chúng dùng chiêu “nắn dòng” đưa ra những thông tin bình phẩm về trình độ, năng lực của người này, người kia rồi đặt lên bàn cân so sánh. Khi cần “hạ bệ” cá nhân nào, chúng tập trung khoét sâu những hạn chế, khuyết điểm ở những ngành, những lĩnh vực mà cá nhân đó phụ trách; rồi quy kết trách nhiệm theo kiểu “bới lông tìm vết”, “có ít xít ra nhiều”; thậm chí là trắng trợn dựng chuyện, bịa đặt, đổi trắng thay đen, bóp méo hòng thay đổi bản chất của các vụ việc liên quan đến một số cán bộ, nhất là những đồng chí nằm trong quy hoạch nhân sự đại hội...

Cần nhận thức rõ thực chất của những việc làm trên vẫn là những chiêu trò cũ rích mà họ đã sử dụng để chống phá Đảng, Nhà nước ta trong các kỳ đại hội trước đây. Mục đích cuối cùng của những chiêu trò ấy mới nghe tưởng chỉ nhằm vào từng cá nhân đơn lẻ, nhưng xét cho cùng, vẫn là nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, hạ thấp uy tín lãnh tụ, uy tín cán bộ, đảng viên để chống phá chế độ, chống phá dân tộc ta.

Dù có tinh vi, thâm hiểm đến đâu chăng nữa, những chiêu trò ấy cũng không che giấu nổi tâm địa xấu xa của các thế lực thù địch, phản động, những phần tử cơ hội và càng không thể đánh lừa được dư luận. Bởi lẽ đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân ta luôn cảnh giác, bình tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt trong việc chọn lọc và tiếp nhận thông tin.

DÂN CHỦ, CÔNG KHAI, MINH BẠCH HÓA THÔNG TIN

Để chuẩn bị chu đáo, toàn diện cho Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 30-5-2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Ngày 15-8-2019, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 55-KL/TW về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Tiếp đó, ngày 23-9-2019, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 205-QĐ/ TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền.

Càng gần đến đại hội, sự quan tâm của dư luận đến công tác chuẩn bị, đặc biệt là công tác nhân sự cũng càng cao. Đây là điều dễ hiểu và cũng là điều đáng mừng. Bởi lẽ, có lo lắng, quan tâm đến tương lai, vận mệnh của dân tộc; đường hướng phát triển của đất nước, nhân dân mới có nhu cầu thông tin về công tác chuẩn bị đại hội, đặc biệt là muốn biết những người lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ mới là ai.

Thực tế, trong một chừng mực nhất định, một số thông tin xuyên tạc, bịa đặt đã gây băn khoăn, lo lắng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; khiến cho dư luận bức xúc, ít nhiều ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và lòng tin của nhân dân.

Để đấu tranh với những thông tin xấu, độc ấy một cách hiệu quả, cần sự đồng thuận từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đến các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Cơ quan tham mưu của Đảng phải công minh, tỉnh táo để tiếp nhận, xử lý thông tin trái chiều một cách thấu đáo. Khi thông tin chính thống được dân chủ, công khai, minh bạch hóa, các thế lực thù địch, phản động khó có thể lợi dụng để xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu cán bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân phải hết sức cảnh giác, tỉnh táo trước những thông tin sai trái để kịp thời phát hiện và tẩy chay, không tiếp tay cho kẻ xấu lan truyền thông tin, nhất là trên không gian mạng.

Ngoài việc học tập tìm hiểu, tự rèn luyện của mỗi người, các cấp ủy đảng cần chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, trang bị phương pháp xem xét, tiếp cận thông tin một cách đúng đắn, khoa học cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Chỉ có bản lĩnh vững vàng, nhận thức đầy đủ, hiểu biết thấu đáo, dân trí được nâng cao, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân mới có thể đủ sức đề kháng để tự phòng vệ trước các luồng thông tin, phân định rõ đâu là thông tin đúng, đâu là thông tin sai, đâu là thông tin độc hại và đâu là thông tin hữu ích.

Song song với đó, cần tăng cường thông tin chính thống, đặc biệt là những thông tin liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, công tác nhân sự chuẩn bị cho đại hội để đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Kịp thời lên tiếng, đấu tranh, đẩy lùi thông tin xuyên tạc, bịa đặt, kiên quyết không để kẻ xấu coi thường luật pháp, bôi nhọ uy tín, thanh danh của Đảng, Nhà nước và cá nhân các đồng chí lãnh đạo, gây hoang mang dư luận.

Công tác đấu tranh phản bác trước những thông tin sai trái, bịa đặt, nói xấu, bôi nhọ cán bộ phải chủ động, nhạy bén hơn nữa. Cần dựa trên hệ thống hành lang pháp lý được xây dựng và hoàn thiện làm cơ sở cho việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Đối với những cá nhân có hành vi thông tin đăng sai sự thật, mang tính vu khống, bôi nhọ cá nhân phải kiên quyết phải xử lý theo pháp luật.

Do đó, cần tích cực, chủ động cung cấp thông tin chính thống cho các cơ quan chức năng, nhất là các phương tiện thông tin đại chúng. Cần nhận thức rõ, việc cung cấp thông tin kịp thời, thường xuyên, chính xác và đầy đủ là sự phản bác có hiệu quả nhất đối với những luận điệu xuyên tạc, chống phá. Đây cũng là cơ sở quan trọng cho việc thực hiện yêu cầu: cần thoát khỏi thế “chống đỡ” để chuyển mạnh sang thế “tấn công” các thế lực thù địch, phản động./.


Phùng Kim Lân

_____________________________

(Bài đăng trên Tạp chí Tuyên giáo số 10/2019)

1 - 30Next