Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksXây dựng Đảng

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!
Dữ liệu đang cập nhật ...
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Phân loại
  
Xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện từ gốc, từ cơ sởBài viếtHữu ThịnhXây dựng Đảng vững mạnh toàn diện từ gốc, từ cơ sở/SiteAssets/TBT-khaimac-TW5-5.jpg

Nguyễn Hữu Thịnh

15/05/2022 6:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, sáng ngày 04/5/2022, tại trụ sở Trung ương Đảng đã khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (BCHTWĐ) khoá XIII. Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. 

 

Các đồng chí chủ trì Hội nghị trao đổi sau khi bế mạc Hội nghị.

Trong những nội dung quan trọng tại Hội nghị, BCHTWĐ đã xem xét, thảo luận về Tờ trình và Đề án của Bộ Chính trị và thống nhất ban hành Nghị quyết về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, tâm huyết và thống nhất cao về sự cần thiết phải tạo cho được sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị ở nước ta thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện từ gốc, từ cơ sở; xây dựng đội ngũ cấp uỷ viên, nhất là bí thư cấp uỷ có đủ năng lực, uy tín lãnh đạo tổ chức cơ sở đảng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và chất lượng đảng viên, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Trung ương đặc biệt nhấn mạnh: Để thực hiện thành công mục tiêu tổng quát cũng như các mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và năm 2030 như đã đề ra, cần phải nâng cao hơn nữa sự thống nhất về nhận thức, và đổi mới, hành động quyết liệt hơn nữa. Cụ thể là:

Về nhận thức, phải xác định rõ tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, có vị trí rất quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng. Đội ngũ đảng viên có vai trò trực tiếp và là nhân tố cơ bản quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng phải gắn liền với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phải lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ sở và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Quá trình thực hiện phải thường xuyên kết hợp giữa xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh với củng cố, chấn chỉnh cơ sở đảng yếu kém; coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải đi đôi với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, vai trò tiên phong, gương mẫu trong sinh hoạt đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Coi trọng chất lượng phát triển đảng viên, chú trọng hơn nữa đến việc rèn luyện, bồi dưỡng quần chúng, đối tượng cảm tình đảng, trước khi vào Đảng phải thực sự là những quần chúng ưu tú không chỉ về năng lực công tác mà phải thực sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, có động cơ trong sáng với phương châm "quý hồ tinh bất quý hồ đa". Thường xuyên rà soát, sàng lọc, kịp thời và kiên quyết đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng.

Về hành động, cần khẩn trương, nghiêm túc xây dựng và tổ chức thực hiện thật tốt các chương trình, kế hoạch hành động liên quan đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết lần này của Trung ương đã đề ra, như: Đổi mới, hoàn thiện tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác cho phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng. Xác định rõ những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt của đảng bộ, chi bộ; bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cấp uỷ viên các cấp...


Để thực hiện thành công mục tiêu, yêu cầu và các nhiệm vụ và giải pháp đề ra, BCHTWĐ yêu cầu các tỉnh, thành uỷ, các đảng bộ trực thuộc Trung ương phải thực sự năng động, chủ động cụ thể hoá các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết của Trung ương đã đề ra, sao cho thật sát hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và đặc điểm của địa phương mình, ngành mình, cơ quan, đơn vị mình; và đặc biệt là từng cơ sở đảng phải đề ra và tổ chức thực hiện thật nghiêm, thật tốt những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với cơ sở mình. Từng đảng viên cũng phải xác định rõ bổn phận và trách nhiệm thiêng liêng và cao cả của mình khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, không ngừng phấn đấu và rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, lối sống; thường xuyên tự phê bình và phê bình, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ có như vậy thì tổ chức đảng và đảng viên mới thật sự trong sạch, vững mạnh, có uy tín với quần chúng nhân dân. Trong quá trình thực hiện Nghị quyết, cần hết sức coi trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, qua đó kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến; kịp thời củng cố các tổ chức đảng yếu kém; xử lý nghiêm các đảng viên thoái hoá, biến chất, vi phạm pháp luật và kỷ luật đảng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thông qua các hoạt động của mình, phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

N.H.T

TrueĐưa Nghị quyết vào cuộc sống
An Giang: Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2022TinNgọc HânAn Giang: Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2022/SiteAssets/AG-traohuyhieudang19522-3.jpg
13/05/2022 11:10 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 13/5, tại Hội trường Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang long trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí cao niên tuổi Đảng đợt 19/5/2022. Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chủ trì buổi lễ.

 AG-traohuyhieudang19522-1.jpg

AG-traohuyhieudang19522-2.jpg

AG-traohuyhieudang19522-3.jpg

AG-traohuyhieudang19522-4.jpg

AG-traohuyhieudang19522-5.jpg

Đợt trao huy hiệu Đảng 19/5 năm nay, toàn Đảng bộ An Giang có 213 đồng chí được trao các huy hiệu 75, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng. Tại Hội trường Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên cho 21 đồng chí, trong đó có 02 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 10 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 9 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

AG-traohuyhieudang19522-6.jpg

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang, báo cáo sơ nét với các đồng chí cao niên tuổi Đảng về tình xây dựng và phát triển Đảng bộ thời gian qua, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong năm qua. Đồng chí chúc mừng và ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các đồng chí cao niên tuổi Đảng, và khẳng định các đồng chí cao niên tuổi Đảng luôn là niềm tự hào của Đảng bộ tỉnh, là những tấm gương tiêu biểu của Đảng, đã có nhiều đóng góp tích cực cho Đảng, Nhà nước và tỉnh nhà qua các thời kỳ. Thế hệ những người con An Giang hôm nay luôn ghi nhớ những đóng góp của các đồng chí.

AG-traohuyhieudang19522-7.jpg

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang mong thời gian tới, các đồng chí cao niên tuổi Đảng mãi là tấm gương sáng, tích cực tham gia góp nhiều ý kiến tâm huyết với địa phương, hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm để các thế hệ trẻ hôm nay hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, phấn đấu xây dựng quê hương An Giang ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

NGỌC HÂN

TrueTổ chức
Tác giả Hữu Huynh - Báo An Giang đạt Giải Báo chí về Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VI/2021TinTrúc QuỳnhTác giả Hữu Huynh - Báo An Giang đạt Giải Báo chí về Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VI/2021/SiteAssets/Trao-giai-bao-chi-dbscl-6.jpg
13/05/2022 7:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Chiều ngày 12/5, tại thành phố Cần Thơ, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải báo chí về ĐBSCL phối hợp UBND TP Cần Thơ tổ chức lễ tổng kết, trao giải lần thứ VI/2021 và phát động Giải báo chí về ĐBSCL lần thứ VII/2022. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố ở ĐBSCL cùng các tác giả đoạt giải đã đến dự.

 Trao-giai-bao-chi-dbscl-2.jpg

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Người làm báo, Trưởng Ban tổ chức phát biểu tổng kết giải.

PGS. TS Nguyễn Thành Lợi - Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Người làm báo, Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết, do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 nên lễ trao giải lùi lại đến tháng 5/2022, chậm hơn so dự kiến. Giải báo chí về ĐBSCL đã nhận hơn 330 tác phẩm từ 40 đơn vị (13 đơn vị ở trung ương, 27 đơn vị ở địa phương; 13 cơ quan báo chí ở ĐBSCL đều tham gia). Nhìn chung, các tác phẩm có nhiều hình thức thể hiện, đa dạng trong tất cả các lĩnh vực, như: Xây dựng Đảng, chính sách phát triển, kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, công tác phòng chống dịch COVID-19, văn hóa vùng miền…

Trao-giai-bao-chi-dbscl-5.jpg

Trao-giai-bao-chi-dbscl-4.jpg

Trao-giai-bao-chi-dbscl-3.jpg

Sau 01 năm phát động, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 330 tác phẩm dự giải với 4 loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình). Hội đồng sơ khảo và hội đồng chung khảo là những nhà báo giàu kinh nghiệm của các cơ quan báo chí ở Trung ương, đã chấm chọn khách quan, công tâm, chuyên môn cao. Từ 76 tác phẩm vào chung khảo đã chấm chọn được 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba, 10 giải Khuyến khích. Tác giả Hữu Huynh - Báo An Giang đạt giải Ba thể loại Báo in - Báo điện tử với tác phẩm: An Giang đoàn kết, chiến thắng đại dịch COVID-19 (loạt phóng sự 5 kỳ).

Trao-giai-bao-chi-dbscl-7.jpg

Phát biểu tại Lễ trao Giải, Nhà báo Nguyễn Thành Lợi - Tổng Biên tập Tạp chí Người làm báo, Trưởng Ban Tổ chức Giải nhận định các tác phẩm dự giải đã bám sát các chủ đề lớn kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2021, phản ảnh kịp thời, đậm nét những vấn đề nóng bỏng như: Công tác xây dựng Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng nông thôn mới; biến đổi khí hậu; phát triển kinh tế nông nghiệp xanh; gương người tốt việc tốt, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... Đặc biệt, báo chí tham gia trực tiếp ở nơi tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống đại dịch COVID-19, phản ánh nỗ lực của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong việc thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch có hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, nhiều tác phẩm có tính phát hiện, phản biện sâu sắc, có hiệu quả xã hội tích cực, có sức lan tỏa, ảnh hưởng lớn.

Trao-giai-bao-chi-dbscl-9.jpg

Tiếp nối thành công Giải năm 2021, thay mặt Ban Tổ chức Giải, đồng chí Nguyễn Thành Lợi phát động Giải Báo chí "Về Đồng bằng sông Cửu Long" lần thứ VII/2022 với 4 loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình). Đồng chí hy vọng, Giải tiếp tục thu hút được đội ngũ những người làm báo trong khu vực tích cực tham gia, nâng tầm Giải trở thành một thương hiệu có sức hấp dẫn, uy tín và lan toả sâu rộng, tạo sân chơi bổ ích không chỉ cho đội ngũ hội viên, nhà báo khu vực Tây Nam Bộ mà còn cả những người làm báo trong cả nước.

Trao-giai-bao-chi-dbscl-8.jpg

Dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND TP Cần Thơ tổ chức Tọa đàm "Báo chí đồng hành cùng TP Cần Thơ". Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã chia sẻ tình hình phát triển của TP Cần Thơ thời gian qua và định hướng thời gian tới. TP Cần Thơ nằm ở vị trí trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có vị trí chiến lược kinh tế, đầu mối giao thông thủy bộ của vùng. Chính ở vị trí quan trọng về nhiều mặt, thời gian qua Trung ương đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách tạo mọi điều kiện thúc đẩy TP Cần Thơ phát triển, xứng tầm vị trí trung tâm vùng.

Trúc Quỳnh

FalseĐưa Nghị quyết vào cuộc sống
Hội nghị toàn quốc thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIIITinTrúc QuỳnhHội nghị toàn quốc thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII/SiteAssets/HNTW5-thongbaonhanh-b.jpg
12/05/2022 10:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng 12/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII). Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

HNTW5-thongbaonhanh-b.jpg

Tại điểm cầu tỉnh An Giang, đồng chí Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì tại điểm cầu cấp tỉnh. An Giang tham dự có 01 điểm cầu cấp tỉnh, 13 điểm cầu cấp huyện, 87 điểm cầu cấp xã, với tổng số 2.793 đại biểu tham dự.

Hội nghị đã nghe đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII. Hội nghị diễn ra từ ngày 04 - 10/5/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị đã họp bàn, cho ý kiến về các nội dung sau: (1) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. (2) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. (3) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. (4) Về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. (5) Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021. (6) Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (7) Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII. (8) Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. (9) Nghe báo cáo chuyên đề về: "Xung đột Nga - U-crai-na: Tác động quốc tế và những vấn đề đặt ra".

Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành có chất lượng cao một khối lượng công việc lớn, rất quan trọng. Hội nghị đã bàn và nhất trí cao về nhiều chủ trương, định hướng cơ bản, quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới.

HNTW5-thongbaonhanh-a.jpg

Kết luận và định hướng tuyên truyền thới gian tới: Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị báo cáo viên các cấp tuyên truyền sâu rộng các nội dung Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII, trong đó nhấn mạnh thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 5: "Thành công của Hội nghị Trung ương lần này, ngoài sự nỗ lực tích cực, đầy tinh thần trách nhiệm của các đồng chí Trung ương, các đồng chí tham dự Hội nghị, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan và cán bộ tham mưu, còn có phần đóng góp quan trọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước, đặc biệt là các đồng chí cán bộ lão thành, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, những người luôn luôn quan tâm, nhiệt tình hưởng ứng và có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ cho công việc chung của Đảng và Nhà nước. Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra".

Trên tinh thần quán triệt kịp thời, sâu sắc, những nội dung của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí đề nghị các địa phương tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung hội nghị đến cán bộ, đảng viên và nhân dân để tạo sự đồng thuận, góp phần thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp... Bên cạnh tuyên truyền nội dung Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII, đồng chí đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị, lịch sử trong thời gian tới: Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam,...  

Đề cương thông báo nhanh về kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII:

Thông báo nhanh kết quả HNTW5 khóa 13.doc

Trúc Quỳnh

FalseĐưa Nghị quyết vào cuộc sống
Xem xét thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cựcTinP.NXem xét thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực/SiteAssets/TBT-khaimac-TW5-5.jpg
04/05/2022 2:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Tại Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc sáng 4/5, tất cả 63/63 tỉnh ủy, thành ủy nhất trí với chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó đã có 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban Chỉ đạo (gồm: Hà Nội, Thái Bình, Sóc Trăng, An Giang, Khánh Hòa).

TBT-khaimac-TW5-5.jpg

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương nghiên cứu, xem xét, cho ý kiến và quyết định về những kiến nghị, đề xuất nêu trong Tờ trình của Bộ Chính trị, nhất là về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, thực hiện Chương trình công tác năm 2022 và Kết luận tại phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác này, Bộ Chính trị đã giao cho Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan khẩn trương, nghiêm túc nghiên cứu, xây dựng Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đề án có sự kế thừa kết quả sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 và xuất phát từ những yêu cầu đặt ra đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới.

Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, các cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; gửi xin ý kiến các ban, bộ, ngành, địa phương và các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để tiếp thu, hoàn thiện Đề án.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tuy chưa chính thức có chủ trương chung nhưng đến nay đã có 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban Chỉ đạo để tham mưu cho tỉnh uỷ, thành uỷ lãnh đạo, chỉ đạo công tác này (gồm: Hà Nội, Thái Bình, Sóc Trăng, An Giang, Khánh Hòa). Qua góp ý xây dựng Đề án, đã có tất cả 63/63 tỉnh ủy, thành ủy nhất trí với chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đề án đã trình bày đầy đủ, đúng đắn, có cơ sở lý luận và thực tiễn về sự cần thiết, căn cứ và nguyên tắc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cũng đã dự thảo các văn bản liên quan.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương nghiên cứu, xem xét, cho ý kiến và quyết định về những kiến nghị, đề xuất nêu trong Tờ trình của Bộ Chính trị, nhất là về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, theo tinh thần mà Tổng Bí thư đã nhiều lần nói là: "Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt!".

P.N

FalseNội chính
Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cựcBài viếtTTCTTTTiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực/SiteAssets/Tham-nhung.jpg
04/05/2022 10:00 SANoĐã ban hành

​(TUAG)- Ngày 06/4/2022, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 12-KL/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, Bộ Chính trị đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (gọi tắt Kết luận 10) và đề ra những chủ trương, giải pháp đồng bộ, quyết liệt để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới.


Đánh giá tình hình

Bộ Chính trị nêu rõ, 5 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tạo bước tiến rõ nét, đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Những thành quả quan trọng đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ.


Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí chưa được quan tâm đúng mức. Cơ chế, chính sách, pháp luật trên nhiều lĩnh vực vẫn còn sơ hở, bất cập, chưa ngăn chặn hiệu quả tham nhũng, lãng phí. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn nhiều hạn chế, lãng phí trong cơ quan nhà nước và trong xã hội còn rất nghiêm trọng. Tình trạng cán bộ nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp chưa được ngăn chặn kịp thời. Vẫn còn xảy ra những vụ, việc tham nhũng nghiêm trọng, có tổ chức, rất tinh vi, phức tạp gây bức xúc trong dư luận.


Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng văn hóa “không tham nhũng”

Để tiếp tục đẩy mạnh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 12-KL/TW, ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận 10; gắn bó chặt chẽ phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực; tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, kiên quyết, kiên trì xây dựng văn hoá tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân. Cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, trọng liêm sỉ, danh dự; phê phán, lên án, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, đi đầu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đảng viên phải gương mẫu hơn quần chúng, cán bộ phải gương mẫu hơn nhân viên, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.


Thứ hai, khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là cơ chế kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm giải trình, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; các quy định và chế tài xử lý đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác cán bộ, đảng viên tham nhũng, tiêu cực; cơ chế kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; thực hiện chế độ thanh toán không dùng tiền mặt. Khẩn trương rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, tài chính, chứng khoán,…; sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Thanh tra, Luật Thực hành dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Luật Tiếp công dân và các dự án luật khác liên quan trực tiếp đến phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.


Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực. Tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nơi có nhiều tố cáo, khiếu nại, dư luận xã hội quan tâm, bức xúc. Thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm ngay trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; thu hồi triệt để tài sản do tham nhũng mà có. Tiếp tục đẩy mạnh, tạo chuyển biến rõ rệt hơn nữa trong phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương, cơ sở; xử lý nghiêm những trường hợp nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.


Thứ tư, tăng cường quản lý, chống thất thoát, lãng phí trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, vốn, tài sản nhà nước ở các doanh nghiệp; đầu tư công, dịch vụ công,... Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, các định mức, đơn giá xây dựng và các lĩnh vực khác phù hợp với thực tiễn; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, cải cách hành chính, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ công, tiết kiệm ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong việc cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước; xử lý dứt điểm những tồn tại, yếu kém tại các dự án chậm tiến độ, doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả.


Thứ năm, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan, đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Hoàn thiện cơ chế giám sát của cơ quan, đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và Nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bộ Chính trị yêu cầu từng bước mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng; cụ thể hóa và thực thi Công ước quốc tế về chống tham nhũng theo đúng lộ trình, phù hợp với điều kiện và pháp luật của Việt Nam.


Thứ sáu, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện và kinh phí phù hợp với hoạt động đặc thù của các cơ quan phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong chính các cơ quan này. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có bản lĩnh vững vàng, liêm chính, trung thực, có dũng khí bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, có kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng chuyên sâu, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

BBT

FalseNội chính
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Châu Đốc thi hành kỷ luật Đảng một số đảng viên TinThu ThảoỦy ban Kiểm tra Thành ủy Châu Đốc thi hành kỷ luật Đảng một số đảng viên /SiteAssets/Kiem-tra-dang-vien-400x239.jpg
28/04/2022 2:00 CHNoĐã ban hành
(TUAG)- Ngày 28/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Châu Đốc cho biết, đơn vị đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật Đảng đối với 2 đảng viên; xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tập thể và 1 đảng viên.

Kỷ luật cảnh cáo Bí thư Chi bộ nhiều sai phạm
Cụ thể, xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Lê Thị Kim Tuyến, với vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Châu, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban ấp Mỹ An, lợi dụng vị trí công tác để môi giới làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho người dân, hưởng số tiền chênh lệch ngoài quy định; tổ chức uống rượu, bia tại trụ sở Ban ấp Mỹ An với những đồng chí đang thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe; nhiều lần nhận tiền mua bảo hiểm y tế tự nguyện cho người dân nhưng không mua, chậm mua, tuy đã được UBND xã và UBKT Thành ủy nhắc nhở nhưng vẫn vi phạm. Đồng chí Lê Thị Kim Tuyến chưa chấp hành nghiêm các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch COVID-19; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.
Những vi phạm, khuyết điểm, nêu trên đã gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức Đảng và đơn vị nơi đồng chí đang công tác. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Thành ủy Châu Đốc quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Lê Thị Kim Tuyến, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ - Trưởng Ban ấp Mỹ An.

Khai trừ Đảng đảng viên buôn lậu vàng
Xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Phan Hùng, đảng viên sinh hoạt Chi bộ khóm Châu Long 1, thuộc Đảng bộ phường Vĩnh Mỹ có hành vi vi phạm pháp luật nhà nước (tham gia buôn lậu vàng), bản thân đồng chí Hùng tư tưởng chính trị chưa vững vàng, chưa gương mẫu, chưa chấp hành nghiêm các quy định của Đảng; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Không tham gia sinh hoạt đảng từ tháng 01/2021 đến nay và không đóng đảng phí theo quy định.
Những vi phạm của đồng chí Phan Hùng là rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, không còn đủ tư cách đứng vào hàng ngũ của Đảng. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Thành ủy Châu Đốc quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với đồng chí Phan Hùng, đảng viên sinh hoạt Chi bộ khóm Châu Long 1, thuộc Đảng bộ phường Vĩnh Mỹ.

Kiểm điểm phê bình trách nhiệm
Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Trường THCS Nguyễn Trãi và đồng chí Hoàng Lệ Quyên, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi thuộc Đảng bộ phường Châu Phú B nhận thấy: Đảng ủy bộ phận trường THCS Nguyễn Trãi tổ chức họp lệ chưa đúng thời gian quy định. Công tác tự phê bình và phê bình chưa thường xuyên, còn tình trạng nể nang, ngại va chạm; nội bộ còn phát sinh đơn thư giấu tên. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm,... còn có hạn chế, chưa đầy đủ.
Trong quá trình kiểm tra phát hiện đồng chí Trần Thanh Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, Bí thư Chi bộ Ngữ Văn - Sinh học, giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi nhiều lần lên nhóm zalo nhắn tin dùng những lời lẻ, câu từ chưa phù hợp trong giao tiếp, thiếu tôn trọng người khác; chưa có tinh thần cầu thị sửa chữa, khắc phục hạn chế khuyết điểm; có biểu hiện cấp dưới không phục tùng cấp trên, đặt lợi ích cá nhân trên lợi ích tập thể. Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, Hội đồng sư phạm trường kiểm điểm, phê bình đồng chí Trần Thanh Tâm chưa đến nơi đến chốn, còn tình trạng nể nang, ngại va chạm trong tự phê bình và phê bình.
Đồng chí Hoàng Lệ Quyên, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi trong quá trình lãnh đạo, điều hành, với vai trò người đứng đầu chịu trách nhiệm đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể nêu trên.
Xét nội dung, tính chất và nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Thành ủy Châu Đốc yêu cầu tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận trường THCS Nguyễn Trãi và các cá nhân có liên quan kiểm điểm phê bình nghiêm túc trách nhiệm với những hạn chế, khuyết điểm như đã nêu trên.
PV.TT
FalseKiểm tra
Thông qua kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An GiangTinThu ThảoThông qua kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang/SiteAssets/Thongbaoketluan-UBKTTW-2.jpg
27/04/2022 8:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Chiều 26/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông qua thông báo kết luận kiểm tra về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy An Giang và kiểm tra tài chính Đảng của BTV Tỉnh ủy An Giang giai đoạn từ ngày 1/1/2018 đến ngày 30/6/2021.

Thongbaoketluan-UBKTTW-1.jpg 

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Nguyễn Văn Hùng; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra của UBKT Trung ương, các Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy.

 Thongbaoketluan-UBKTTW-2.jpg

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị

Theo Thông báo kết luận 265-TB/UBKTTW, ngày 13/4/2022 của UBKT Trung ương đối với BTV Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy An Giang giai đoạn từ ngày 1/1/2018 đến ngày 30/6/2021 có những ưu điểm:

Đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và công tác quản lý tài chính, tài sản đảng theo quy định của Đảng, hướng dẫn của Trung ương và pháp luật của nhà nước; ban hành các văn bản lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đến cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ. Lãnh, chỉ đạo hoạt động và xây dựng tổ chức, bộ máy UBKT các cấp; tạo điều kiện trang bị cơ sở vật chất; kịp thời ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT Tỉnh ủy và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác kiêm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm; quan tâm tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản Đảng cơ bản đúng quy định, đảm bảo kinh phí hoạt dộng thường xuyên, kinh phí đặc thù, kinh phí hoạt động công tác đảng và cơ sở vật chất, tài sản cố định cho các đơn vị; tổ chức thu, chi ngiồn dự trữ theo quy định, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Triển khai hướng dẫn các cấp ủy thực hiện quản lý tài chính, tài sản đảng; chỉ đạo Văn phòng Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản đối với cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc.

Đối với UBKT Tỉnh ủy: Đã tham mưu, giúp BTV Tỉnh ủy ban hành một số văn bản lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện các cuộc kiểm tra và các kết luận kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương; sơ, tổng kết một số nghị quyết, quy định, kết luận và sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát hàng năm, nhiệm kỳ; hoàn thành các nhiệm vụ cấp ủy giao. Tổ chức thực hiện tương đối toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trên các phương tiện truyền thông. Lãnh, chỉ đạo, hướng dẫn UBKT cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Đảng và hướng dẫn của Trung ương. Thực hiện tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư theo quy định.

UBKT Trung ương đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế của BTV Tỉnh ủy về việc ban hành quy trình giải quyết tố cáo, quy trình xem xét thi hành kỷ luật theo quy định; chưa chỉ đạo để nhiều cơ quan tham mưu, giúp việc không xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát cấp dưới; về công tác kiện toàn nhân sự ủy ban kiểm tra các cấp... UBKT Tỉnh ủy chưa tham mưu cho BTV Tỉnh ủy ban hành quy trình giải quyết tố cáo và quy trình xem xét thi hành kỷ luật của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy; chưa kịp thời tham mưu BTVTU chỉ đạo cấp ủy cấp dưới bổ sung kiện toàn nhân sự bộ máy UBKT các cấp; chưa tập trung kiểm tra, giám sát đối với các địa bàn phức tạp, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; chậm ban hành thông cáo báo chí các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy...

Qua những tồn tại, hạn chế nêu trên, UBKT Trung ương đề nghị BTV Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy An Giang có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

THU THẢO

TrueKiểm tra
Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh An Giang ký kết phối hợpTinTrung HiếuBan Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh An Giang ký kết phối hợp/SiteAssets/Noichinh-Nganhang-phoihop-3.jpg
26/04/2022 3:40 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng 26/4, Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh An Giang tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa tham nhũng và tham mưu, chỉ đạo xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng thuộc lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Minh Hoàng đến dự lễ ký kết.

 Noichinh-Nganhang-phoihop-1.jpg

Quang cảnh lễ ký kết

 Noichinh-Nganhang-phoihop-2.jpg

Noichinh-Nganhang-phoihop-3.jpg

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh An Giang ký kết quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị

 Noichinh-Nganhang-phoihop-4.jpg

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lưu Vĩnh Nguyên và Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Nguyễn Tuấn Dũng đã ký kết quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị, với những nội dung chủ yếu: Nghiên cứu, đề xuất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy những quan điểm, định hướng, triển khai thực hiện những chủ trương, cơ chế, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực ngân hàng trên địa bàn tỉnh; tham mưu, đề xuất về chủ trương, định hướng chỉ đạo xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh…

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng cho rằng, việc ký kết quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh An Giang sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Qua đó đề nghị, trong quá trình tổ chức thực hiện, 2 đơn vị cần chủ động rà soát, bổ sung và phối hợp xử lý theo thẩm quyền phù hợp tình hình thực tế nhằm đảm bảo cho sự phát triển chung của ngành ngân hàng lành mạnh, hiệu quả, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội của tỉnh…

Trung Hiếu

FalseNội chính
An Giang tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp với Trung ương trong thực hiện kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nạiTinNguyễn LamAn Giang tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp với Trung ương trong thực hiện kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại/SiteAssets/Kiemtra-soket-quy1-2.jpg
25/04/2022 2:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 25/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I năm 2022, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022 bằng hình thức trực tuyến. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị.

 Kiemtra-soket-quy1-1.jpg

Tại điểm cầu An Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Võ Minh Hoàng chủ trì.

Hội nghị được nghe lãnh đạo UBKT Trung ương thông qua Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng quý I năm 2022, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022; triển khai một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Quý I năm 2022, UBKT các cấp thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao; số lượng các cuộc kiểm tra có tăng so với cùng kỳ năm 2021, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm (UBKT Trung ương thành lập các đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2021); công tác giám sát có nhiều đổi mới, chú trọng đến chất lượng, hiệu quả giám sát; việc giải quyết tố cáo, khiếu nại kịp thời; công tác kiểm tra tài chính đảng kịp thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần chấn chỉnh. Việc thi hành kỷ luật cơ bản đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, dân chủ, khách quan. UBKT Trung ương đã chỉ đạo cấp ủy và UBKT các cấp đã tập trung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; qua kiểm tra, giám sát kết luận rõ ràng, khách quan, chính xác, xử lý nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; giúp tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát nhận thức rõ vi phạm, khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục; kịp thời kiến nghị các cơ quan có liên quan thu hồi, hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung các nghị quyết, quyết định, quy định, văn bản không đúng quy định; góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, chứng minh sự quyết tâm của Đảng trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Tại Hội nghị, đã có 11 ý kiến phát biểu thảo luận, trao đổi xoay quanh các nội dung quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ở các cấp từ Trung ương đến địa phương.

 Kiemtra-soket-quy1-2.jpg

Báo cáo với Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cho biết, trong quý I/2022, ngoài công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh-quốc phòng, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy An Giang đã tập trung lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đạt một số kết quả như: Lãnh đạo, tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương; ban hành quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy, BTV các cấp trong tỉnh. Đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đầu năm 2021, BTV Tỉnh ủy đã ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với 16 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, đến nay đã kiểm tra, giám sát 06 đảng bộ và 19 cán bộ chủ chốt. Ngoài ra, BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo UBKT Tỉnh ủy thường xuyên rà soát, có ý kiến đối với công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động cán bộ, hiệp y đối với cán bộ lãnh đạo thuộc quyền bổ nhiệm của các cơ quan Trung ương và khen thưởng bậc cao đúng quy định.

Bên cạnh đó, BTV Tỉnh ủy còn phối hợp chặt chẽ với UBKT Trung ương; các đảng bộ Trung ương theo quy chế phối hợp về công tác kiểm tra, giám sát. Công tác phối hợp theo quy chế, đúng nguyên tắc của Đảng; kịp thời trao đổi thông tin, bàn bạc thống nhất những nội dung quan trọng, phát sinh trong quá trình kiểm tra, giám sát, thông qua vai trò tham mưu của UBKT cùng cấp.

Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang cho biết sẽ tiếp tục thực hiện một số nội dung:

Một là, quán triệt, thực hiện đầy đủ quy chế phối hợp với các cơ quan Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Chú trọng nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và tiến hành thường xuyên, liên tục.

Hai là, UBKT Tỉnh ủy chủ động phối hợp với UBKT các cơ quan Trung ương theo quy chế phối hợp; thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh theo quy định của Điều lệ Đảng. Tiếp tục kiểm tra đối với 8 đảng bộ trực thuộc theo kế hoạch. Chú trọng kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm; phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện 'tự diễn biến", "tự chuyển hoá" của cán bộ, đảng viên.

Ba là, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp với cấp ủy các cơ quan Trung ương trong thực hiện kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại. Chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh. Kịp thời trao đổi thông tin, tình hình, dư luận nội bộ đối với cán bộ do các cơ quan Trung ương quản lý. Thường xuyên sơ kết, tổng kết quy chế phối hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề xuất sửa đổi, bổ sung những vấn đề chưa phù hợp với thực tiễn.

 Kiemtra-soket-quy1-3.jpg

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương nhấn mạnh một số kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua, đồng thời khẳng định vai trò, vị trí quan trọng, nhiệm vụ, trách nhiệm nặng nề của UBKT các cấp trong bối cảnh hiện nay.

Trong quý II, Chủ nhiệm UBKT Trung ương lưu ý UBKT Trung ương và UBKT các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu đã đề ra. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh bên cạnh tiếp tục học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII, Kết luận 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng về hệ thống chính trị, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp phải tập trung học tập, quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác kiểm tra, giám sát, lưu ý những quy định mới ban hành và sắp được ban hành trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu UBKT các cấp chủ động tích cực và quyết liệt hơn trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật, tập trung chỉ đạo khắc phục những vi phạm, khuyết điểm đã được UBKT Trung ương kết luận, thường xuyên báo cáo kết quả khắc phục.

Bên cạnh đó, cấp ủy, UBKT các tỉnh, thành ủy thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tập trung, chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm minh các trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…

Ngoài ra, các cấp ủy, UBKT các cấp cần tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, nhất là những nơi có vụ việc phức tạp, kéo dài gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng thời, quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tham mưu công tác luân chuyển để đảm bảo bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra theo Kết luận số 23-KL/TW ngày 10/12/2021 của Ban Bí thư.

Nguyễn Lam

TrueKiểm tra
An Giang: Hội nghị giao ban công tác dân vận quý I/2022TinTrúc MaiAn Giang: Hội nghị giao ban công tác dân vận quý I/2022/SiteAssets/CP-giaoban-danvan-2.jpg
18/04/2022 2:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 18/4, tại Hội trường Trung tâm Chính trị Huyện ủy Châu Phú, đồng chí Võ Nguyên Nam - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang chủ trì Hội nghị giao ban công tác dân vận quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022.

Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội của tỉnh; thường trực huyện, thị, thành uỷ; trưởng ban và các phó trưởng ban dân vận huyện, thị, thành ủy.

Quý I năm 2022, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung nghị quyết, chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ngay từ đầu năm 2022. Hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và ngành cấp trên. Công tác tuyên truyền, vận động được tập trung thực hiện, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân tích cực hưởng ứng các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều hoạt động hướng về cơ sở, nhất là thực hiện tốt công tác tuyên truyền và an sinh xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chung trên địa bàn tỉnh. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước tiếp tục được quan tâm, ưu tiên giải quyết những khó khăn, bức xúc trong Nhân dân thông qua việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, góp phần củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Chú trọng cải cách hành chính, đơn giản hoá thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quan hệ thủ tục hành chính, kêu gọi đầu tư, xây dựng…

Các cấp chủ động phối hợp các ngành chức năng theo dõi, nắm tình hình đời sống Nhân dân, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết, hỗ trợ kịp thời. Các phong trào thi đua yêu nước, thi đua "Dân vận khéo" và "Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới" tiếp tục được đẩy mạnh, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, Nhân dân tham gia tạo khí thế thi đua sôi nổi ở các cấp, các ngành, địa phương trong những tháng đầu năm 2022.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã tiến hành thảo luận các hạn chế, tồn tại cần khắc phục đối với công tác dân vận trong quý II; đề xuất các giải pháp cũng như các mô hình, cách làm hay cần được nhân rộng trong thời gian tới; đồng thời trao đổi kinh nghiệm về công tác vận động Nhân dân trong thực hiện chương trình, đề án của các cơ quan, đơn vị…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Nguyên Nam - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã trân trọng, biểu dương những kết quả công tác dân vận của tỉnh đạt được trong năm 2021 và 03 tháng đầu năm 2022. Đặc biệt trong năm 2021, công tác này ở các cấp được thể hiện hết sức mạnh mẽ, kết quả đạt được ở từng địa phương đã làm nổi bật vai trò của hệ thống dân vận và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ nhấn mạnh, quý II năm 2022 tiếp tục với tinh thần trên, công tác dân vận của tỉnh cần quan tâm thực hiện, chỉ đạo có hiệu quả và chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện công tác dân vận trên cơ sở bám sát chặt chẽ tình hình ở địa phương, bám sát vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, tỉnh, huyện. Quan tâm công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân khi thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước, để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Triển khai có hiệu quả Quy chế số 20-QC/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác dân vận trong hệ thống chính trị, xem đây là kim chỉ nam của công tác dân vận trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Phát động các phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập tỉnh gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế ở địa phương, với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022” và gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và gắn với các mô hình "Dân vận khéo", "Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới". Đổi mới, nâng cao công tác giám sát, phản biện xã hội; giải quyết kịp thời các nguyện vọng liên quan đến chính sách, các nhu cầu chính đáng của Nhân dân. Biểu dương các cá nhân, các tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là trong công tác an sinh xã hội. Quan tâm kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại địa phương với phương châm “Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra, Dân giám sát và Dân thụ hưởng”.

Trúc Mai, Tú Trang
FalseDân vận - Mặt trận
Những kết quả quan trọng công tác tuyên truyền miệng ở thị xã Tân ChâuBài viếtVăn PhôNhững kết quả quan trọng công tác tuyên truyền miệng ở thị xã Tân Châu/SiteAssets/TC-ctac-tuyentruyenmieng-3.jpg
18/04/2022 10:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Những năm qua, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu luôn xác định công tác tuyên truyền miệng là kênh thông tin chính thống của công tác tư tưởng để chuyển tải thông tin cho đảng viên và nhân dân về chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và góp phần định hướng tư tưởng chính trị và dư luận xã hội trước những vấn đề mới nảy sinh trong đời sống xã hội. Từ đó, luôn quan tâm xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để tiến hành công tác tuyên truyền miệng.

 TC-ctac-tuyentruyenmieng-1.jpg

Sau khi tiếp thu Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X), Chỉ thị số 32-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thị ủy đã tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt đến cán bộ chủ chốt và tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ. Qua đó đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng và cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng. Đây là kênh thông tin chính thống, trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân; thông báo kịp thời có định hướng các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế, các vấn đề "nóng" mà dư luận xã hội quan tâm; là công cụ sắc bén trong đấu tranh chống lại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị, văn hóa, tạo nên sự thống nhất về ý chí và hành động, sự đồng thuận trong xã hội.

Hàng năm, Ban Thường vụ Thị ủy quyết định củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp thị xã. Cấp ủy các xã, phường lựa chọn nhân sự, ưu tiên các đồng chí có năng khiếu, kinh nghiệm, lãnh đạo Cấp ủy, Ủy ban nhân dân, các đoàn thể, giáo viên, trưởng khóm ấp... đồng thời, xây dựng quy chế, hướng dẫn hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Hiện nay, số lượng báo cáo viên trên toàn địa bàn thị xã là 167 đồng chí, trong đó cấp thị xã là 30 đồng chí và cấp xã là 137 đồng chí, so với năm 2007 tăng 74 đồng chí. Số lượng tuyên truyền viên hiện có 265 người, so với năm 2007 tăng 80 người.

TC-ctac-tuyentruyenmieng-2.jpg 

Hàng năm, Ban Tuyên giáo Thị ủy tổ chức một lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho các đồng chí thành viên Ban Tuyên giáo các xã, phường, cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo các cơ quan ban ngành thị xã và một lớp bồi dưỡng về công tác tuyên truyền miệng cho các đồng chí bảo cáo viên, tuyên truyền viên của các Chi, Đảng bộ cơ sở. Việc quản lý, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên ngày càng đi vào nền nếp và từng bước hoạt động có hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Phương tiện phục vụ công tác tuyến truyền miệng ngày càng được đầu tư nâng cấp. Hội trường tổ chức hội nghị báo cáo viên ở Trung tâm Chính trị thị xã được trang bị máy chiếu, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, báo cáo viên trang bị máy tính xách tay... Hội trường các Chi, Đảng ủy cơ sở cũng được trang bị đầy đủ bàn, ghế, âm thanh, ánh sáng; 14/14 xã - phương đều được trang bị hệ thống đường truyền đáp ứng nhu cầu hội nghị trực tuyến,… với chất lượng đường truyền cao. Từ đó, đáp ứng đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng, tính thuyết phục của công tác tuyên truyền miệng.

Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của báo cáo viên được quan tâm; các cấp ủy, tổ chức đảng cũng tăng cường quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân kịp thời định hướng và cung cấp thông tin đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn Đảng bộ. Hàng năm, các cấp ủy đảng đều lên chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện hoạt động tuyên truyền miệng. Ngoài ra, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành lồng ghép thêm nội dung tuyên truyền phù hợp. Tính từ năm 2008 đến nay, cấp ủy các cấp từ thị xã đến cơ sở đã tổ chức 624 lớp quán triệt Nghị quyết các lần Hội nghị Trung trong các khóa X, XI, XII, XIII cho hơn 70,000 lượt cán bộ, đảng viên và Nhân dân học tập. Tổ chức 272 lớp quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ X, XI, XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ IX, X, XI, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI, XII, XIII của Đảng,… tổ chức 53 lớp học tập các chuyên đề và tác phẩm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mở hàng trăm lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề, thông tin thời sự, kinh tế - xã hội, thông tin tình hình biển Đông cho hàng chục ngàn lượt cán bộ, đảng viên và Nhân dân,…

TC-ctac-tuyentruyenmieng-3.jpg 

Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy từng bước nâng cao chất lượng Hội nghị Báo cáo viên hàng tháng, trong đó, có nhiều đổi mới trong việc xây dựng kế hoạch, lựa chọn hình thức chuyển tải thông tin, lựa chọn nội dụng các chuyên đề đảm bảo tính thời sự, kịp thời định hướng tư tưởng, đáp ứng nhu cầu bức thiết về thông tin. Điểm nổi bật trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên trong những năm qua là chú trọng đổi mới về phương pháp tuyên truyền, nâng cao khả năng sử dụng công nghệ thông tin, thay đổi báo cáo viên theo từng nội dung chuyên đề, tổ chức đối thoại sau hội nghị... Nội dung thông tin bảo đảm được tính toàn diện, tính thời sự, tính định hướng và tính thiết thực. Ban Thường vụ Thị ủy đã mời một số đồng chí Báo cáo viên Trung ương, Báo cáo viên Tỉnh ủy báo cáo một số nội dung mang tính chuyên đề tại nhiều hội nghị cán bộ chủ chốt cấp thị xã.

Sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo sâu sát của Ban Thường vụ Thị ủy làm cho nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng được chuyển biến mạnh mẽ. Mọi đảng viên hoạt động trên mọi lĩnh vực đều có trách nhiệm làm công tác tuyên truyền miệng, trực tiếp tham gia tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kịp thời thông tin, định hướng những vấn đề mới của xã hội được đông đảo người dân quan tâm./.

          Văn Phô

FalseĐưa Nghị quyết vào cuộc sống
Lễ phát động Giải Búa liềm vàng tỉnh An Giang lần thứ II năm 2022TinNgọc HânLễ phát động Giải Búa liềm vàng tỉnh An Giang lần thứ II năm 2022/SiteAssets/AG-phatdonggiai-BLV-2.jpg
08/04/2022 10:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 08/4, Tỉnh ủy An Giang tổ chức Lễ phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) tỉnh An Giang lần thứ II - năm 2022. Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Giải chủ trì buổi lễ.

AG-phatdonggiai-BLV-1.jpg 

Toàn cảnh lễ phát động.

AG-phatdonggiai-BLV-4.jpg

Đồng chí Thái Thúy Xuân - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó ban tổ chức Giải thông qua Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thể lệ Giải.

AG-phatdonggiai-BLV-5.jpg

Các đại biểu tham gia ý kiến.

Giải Búa liềm vàng tỉnh An Giang lần thứ II - năm 2022, là giải thưởng do Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang phát động, trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ… được đăng, phát trên các loại hình báo chí, truyền thông (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí) kể từ ngày 01/11/2021 đến 15/9/2022, do cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Giải cũng dành để trao cho các tập thể tiêu biểu trong việc tham gia hưởng ứng Giải Búa liềm vàng trên phạm vi toàn tỉnh.

Cơ cấu Giải thưởng được trao cho các tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc các thể loại báo chí với số lượng: 04 Giải A, 04 Giải B, 08 Giải C và 20 Giải Khuyến khích và 05 giải tập thể có thành tích trong việc tham gia hưởng ứng Giải Búa liềm vàng trên phạm vi toàn tỉnh.

AG-phatdonggiai-BLV-3.jpg

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Giải phát động

Phát biểu phát động giải, đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Trưởng Ban tổ chức Giải nhấn mạnh: Năm 2022 công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đứng trước những nhiệm vụ mới, yêu cầu cao hơn để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và các chủ trương của Đảng, nhất là Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Đóng góp vào sự thành công của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thời gian qua, hiện nay và sắp tới luôn luôn có vai trò quan trọng của báo chí và đội ngũ những người làm báo cách mạng, trực tiếp là báo chí viết về công tác xây dựng Đảng. Mỗi tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng ngoài phục vụ công tác tuyên truyền còn góp phần hướng dẫn, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; phản ánh kết quả công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng ở các địa phương, đơn vị, phát hiện cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương, khen thưởng. Đồng thời, đấu tranh phê phán với những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, giúp cho mỗi cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt hơn vai trò lãnh đạo.

AG-phatdonggiai-BLV-2.jpg

Nhằm để Giải thưởng lan tỏa, đi vào chiều sâu, có sức hấp dẫn, thu hút được sự tham gia tích cực của đông đảo các tác giả trong và ngoài tỉnh tham gia. Thay mặt Ban Tổ chức Giải, đồng chí Trần Thị Thanh Hương đề nghị:

Các thành viên Ban Tổ chức Giải chủ động, tích cực phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi thể lệ Giải và tổ chức các hoạt động liên quan đến Giải Búa liềm vàng của tỉnh. Quan tâm triển khai các nhiệm vụ đã được nêu rõ trong Kế hoạch 46-KH/TU, ngày 31/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đảm bảo cho Giải triển khai thông suốt, thuận lợi và thành công tốt đẹp.

Các địa phương, đơn vị trong tỉnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về Giải nhằm thu hút sự quan tâm, hưởng ứng mạnh mẽ của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên và Nhân dân trên địa bàn, lĩnh vực tham gia.

Phối hợp, tạo điều kiện cho những người làm báo chuyên và không chuyên phát huy tối đa năng lực sáng tạo để có những tác phẩm giá trị cao, phản ánh kịp thời đầy đủ những kết quả và nỗ lực của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong công tác xây dựng Đảng.

Đội ngũ các nhà báo, phóng viên trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát thực tiễn để có những tác phẩm hay, lan toả kịp thời những mô hình, cách làm hiệu quả, tham gia phát hiện, đề xuất các giải pháp hiệu quả giải quyết những vấn đề mới, khó, phức tạp, phục vụ thiết thực công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên địa bàn tỉnh.

Với những kết quả có được của mùa giải đầu tiên, sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân; sự hưởng ứng nhiệt tình, tâm huyết của các cơ quan báo chí, các nhà báo đối với sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng, đồng chí Trần Thị Thanh Hương tin tưởng rằng, Giải Búa liềm vàng tỉnh An Giang lần thứ II - năm 2022 sẽ tiếp tục thành công, đóng góp thiết thực cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh và cả nước nói chung.

Thể lệ Giải Búa liềm vàng tỉnh An Giang lần thứ II - năm 2022: Thelegiai-chinhthuc.doc.

NGỌC HÂN

True
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác cán bộBài viếtHữu ThịnhHọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác cán bộ/SiteAssets/Hpctap-BacHo.jpg
07/04/2022 11:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc" và "muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém". Thấm nhuần quan điểm đó, trong quá trình lãnh đạo xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ và xác định đây là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng và chế độ; là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyền lực có được sử dụng đúng hay không phụ thuộc rất lớn vào cán bộ, mà để có cán bộ tốt, trước hết phải thực hiện tốt công tác cán bộ. Người đã nêu lên hệ thống các quan điểm, tư tưởng toàn diện, sâu sắc về công tác cán bộ, từ khâu đánh giá, sử dụng, huấn luyện cán bộ,v.v..

Đánh giá cán bộ: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn biết cán bộ trước hết phải biết mình, mà biết mình là không phải dễ. Vì vậy, cách xem xét cán bộ, quyết không nên chấp nhất, vì nó cũng phải biến hóa. Chủ tịch Hồ Chí Minh giải thích: Một người cán bộ khi trước có sai lầm, không phải vì thế mà sai lầm mãi. Cũng có cán bộ đến nay chưa sai lầm, nhưng chắc gì sau này không phạm sai lầm? Người chỉ rõ, xem xét cán bộ không phải chỉ xem xét ngoài mặt mà còn phải xem xét tính chất của họ. Không xem xét một việc, một lúc mà phải xem toàn cả lịch sử, toàn cả công việc của họ. Trong xem xét cán bộ, người ta thường phạm những chứng bênh: Tự cao tự đại; ưa người ta nịnh mình; do lòng yêu ghét của mình mà đối với người; đem một khuôn khổ nhất định, chật hẹp mà lắp vào tất cả mọi người khác nhau. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, phạm phải một trong bốn bệnh đó thì cũng như mắt đã mang kính có màu, không bao giờ thấu rõ cái mặt thật của những cái mình trông.

Sử dụng cán bộ: Chủ tịch Hồ Chí Minh coi vấn đề sử dụng cán bộ là một nội dung căn bản của khoa học và nghệ thuật trong công tác cán bộ của Đảng. Tư tưởng bao trùm và xuyên suốt trong việc sử dụng cán bộ là phải biết dùng đúng người, đúng việc, phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng trí thức, trọng mỗi người có ích cho công việc chung của chúng ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu sáu nguyên tắc căn bản mà Đảng của giai cấp công nhân cần quán triệt trong dùng cán bộ: Thứ nhất, phải hiểu biết rõ cán bộ. Thứ hai, phải cất nhắc cán bộ một cách cho đúng. Thứ ba, phải khéo dùng cán bộ, "dụng nhân như dụng mộc". Thứ tư, phải phân phối cán bộ cho đúng. Thứ năm, phải giúp cán bộ cho đúng để họ có điều kiện, cơ hội phát huy hết khả năng, điều kiện thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Thứ sáu, phải thương yêu, giữ gìn, bảo vệ cán bộ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nêu ra năm phương thức cơ bản trong sử dụng cán bộ: Một là, chỉ đạo: Thả cho họ làm, thả cho họ phụ trách, dù sai lầm chút ít cũng không sợ. Nhưng phải luôn luôn tùy theo hoàn cảnh mà bày vẽ cho họ về phương hướng công tác, cách thức công tác, để cho họ phát triển năng lực và sáng kiến của họ đúng với đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hai là, nâng cao: Luôn luôn tìm cách cho họ học thêm lý luận và cách làm việc, làm cho tư tưởng, năng lực của họ ngày càng tiến bộ. Ba là, kiểm tra: Thường xuyên kiểm tra để giúp họ rút kinh nghiệm, sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm. Bốn là, cải tạo: Khi họ sai lầm thì dùng cách thuyết phục giúp cho họ sửa chữa. Năm là, giúp đỡ: phải cho họ điều kiện sinh sống đầy đủ mà làm việc.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghệ thuật dùng cán bộ rất quan trọng. Người chỉ rõ: "Lãnh đạo khéo, tài nhỏ có thể hóa ra tài to. Lãnh đạo không khéo, tài to cũng hóa ra tài nhỏ". Người nhấn mạnh ba điểm quan trọng trong công tác cán bộ: Thứ nhất, khiến cho cán bộ cả gan nói, cả gan đề ra ý kiến, chính kiến của mình. Thứ hai, khiến cho cán bộ có gan phụ trách, có gan làm việc, có gan nhận và chịu trách nhiệm của mình. Thứ ba, không nên tự tôn, tự đại, mà phải nghe, phải hỏi ý kiến của cấp dưới.

Cất nhắc cán bộ: Người chỉ rõ, cất nhắc cán bộ là một công tác cần kíp nhưng phải làm cho đúng. Nếu cất nhắc không cẩn thận, không khỏi đem những người không có năng lực, chỉ biết nói mà không biết làm vào những vị trí lãnh đạo. Như thế rất có hại, cất nhắc cán bộ phải căn cứ vào công tác, tài năng và cất nhắc cán bộ đúng làm cho các đồng chí khác thêm hăng hái, như vậy công việc sẽ được hoàn thành tốt. Trong quá trình cất nhắc cán bộ còn phải xem xét cách nói, cách viết, cách sinh hoạt của họ xem có đúng với việc làm hàng ngày hay không, xem xét họ trong mối quan hệ với mọi người, với đồng chí, đánh giá đúng ưu điểm và khuyết điểm của họ, xét cả quá trình công tác cống hiến của họ. Người lưu ý: Cất nhắc cán bộ không nên làm như "giã gạo". Nghĩa là trước khi cất nhắc không xem xét kỹ. Khi cất nhắc rồi không giúp đỡ họ. Một cán bộ khi bị nhấc lên, thả xuống ba lần như thế là hỏng cả đời. Đối với cán bộ, chẳng những phải xem xét rõ ràng trước khi cất nhắc. Mà sau khi đã cất nhắc phải giúp đỡ họ, khuyên răn họ, vun trồng lòng tự tin, tự trọng của họ.

Huấn luyện cán bộ: Trong di sản quý giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta, tư tưởng về đào tạo và huấn luyện cán bộ giữ một vị trí đặc biệt quan trọng. Người đã chỉ ra: "Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng". Người cho rằng: "Đảng phải nuôi dạy cán bộ, như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu. Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung của chúng ta"[1].

Huấn luyện cán bộ phải toàn diện, đồng thời phải chuyên sâu và có phương pháp khoa học. Cán bộ có cán bộ đảng, cán bộ nhà nước, cán bộ đoàn thể, cán bộ ở Trung ương, địa phương và cơ sở... Huấn luyện cán bộ cũng phải có nội dung, kế hoạch phù hợp với từng loại cán bộ trong những lĩnh vực cụ thể.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác cán bộ thật sự là một trong những viên ngọc quý, là cẩm nang thần kỳ, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Học tập  và làm theo Bác, cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải có kế hoạch dài hạn trong công tác cán bộ, khắc phục triệt để tình trạng hụt hẫng cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các ngành, các cấp. Lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá năng lực cán bộ và bố trí sử dụng cán bộ. Trong bố trí sử dụng cán bộ phải đúng người đúng việc, tùy tài mà dùng người. Khắc ghi lời dạy của Bác: "Mình có quyền dùng người thì phải dùng những người có tài năng, làm được việc. Chớ vì bà con bầu bạn, mà kéo vào chức nọ chức kia. Chớ vì sợ mất địa vị mà dìm những kẻ có tài năng hơn mình". Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu phải có tâm trong sáng trong công tác cán bộ, phải có gan cất nhắc cán bộ. Cất nhắc cán bộ phải vì công tác, tài năng, vì cổ động cho đồng chí khác thêm hăng hái./.

Nguyễn Hữu Thịnh

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

______________

[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập54, tr.342.

TrueTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022TinNgọc HânHội nghị trực tuyến sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022/SiteAssets/BTCTU-soket-qui1-3.JPG
07/04/2022 1:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 07/4, Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022. Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Hồng Yến chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

BTCTU-soket-qui1-1.JPG 

Hội nghị đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022. Những tháng đầu năm,  ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và các chỉ đạo, yêu cầu của Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy và Ban Tổ chức Trung ương; thực hiện tốt công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy giao; tập trung tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

 BTCTU-soket-qui1-2.JPG

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Như Anh phát biểu.

Chất lượng công tác tham mưu, đề xuất công tác tổ chức xây dựng Đảng ngày càng được nâng chất. Có nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả được thực hiện như: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; chủ trì, phối hợp tham mưu các cơ quan giúp việc Tỉnh ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các đoàn công tác làm việc với 16 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng; tham mưu xây dựng Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang với Đảng ủy Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ và Ban Giám hiệu Trường Đại học An Giang; Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã chủ trì làm việc với các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy để đánh giá tình hình công tác tổ chức xây dựng Đảng và đảng viên của tỉnh chuẩn bị Nghị quyết chuyên đề cụ thể hóa của Tỉnh ủy về xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên.

Các cấp ủy đã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở, đảng viên năm 2021, nhất là đảm bảo yêu cầu về quy trình, đối tượng, nội dung. Trong kiểm điểm, tập thể lãnh đạo các địa phương, đơn vị tập trung kiểm điểm năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy; trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ổn định đời sống Nhân dân, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới.

Hội nghị cũng đã nghe quán triệt một số văn bản mới về công tác Tổ chức xây dựng Đảng.

BTCTU-soket-qui1-3.JPG

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Hồng Yến kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Hồng Yến đề nghị trong quý II/2022, các địa phương, đơn vị cần lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tổ chức xây dựng Đảng: Triển khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác tổ chức cán bộ tại 03 địa phương, đơn vị; rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hoàn chỉnh việc rà soát xử lý vi phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý dứt điểm trong tháng 6/2022; triển khai rà soát và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 để thực hiện quy trình theo quy định; tham mưu tổ chức thi tuyển công chức khối đảng, đoàn thể năm 2022; triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng có điều kiện; rà soát kỹ công tác đánh giá, bố trí cán bộ, việc nâng lương trước hạn theo quy định; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cán bộ; nghiên cứu đề xuất làm tốt công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ; quan tâm nâng chất nội dung sinh hoạt đảng;…/.

 NGỌC HÂN

FalseTổ chức
Người chỉ huy học Bác về tinh thần nêu gươngBài viếtKim CươngNgười chỉ huy học Bác về tinh thần nêu gương/SiteAssets/TS-thuongta-Le-neuguong-1.jpg
06/04/2022 4:00 CHNoĐã ban hành
(TUAG)- Hơn 30 năm phục vụ trong quân đội, Thượng tá Nguyễn Văn Lẹ - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Thoại Sơn luôn được các bộ chiến sĩ quý mến, tin yêu, là “đầu tàu” đưa lực lượng vũ trang huyện vươn lên dẫn đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng của tỉnh và phong trào Xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Thành tích đó có sự đóng góp không nhỏ của người Chỉ huy trưởng gương mẫu, trách nhiệm là tấm gương sáng về học tập Bác ở tinh thần nêu gương.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy “Muốn người ta theo mình phải làm gương trước”, “một tấm gương sống còn giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, xác định việc nêu gương là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị, trong những năm qua Thượng tá Nguyễn Văn Lẹ cùng với Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”... Qua quán triệt, triển khai, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện học tập theo Bác, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Có 100% cán bộ, đảng viên trong đảng bộ tham gia học tập và chuyển biến tích cực về nhận thức, nhất là trong cấp ủy, người chỉ huy.
 

Thượng tá Nguyễn Văn Lẹ (áo trắng đứng giữa) cùng cán bộ chiến sĩ, lực lượng dân quân trồng cây

Trong công việc, Thượng tá luôn gương mẫu đi đầu, tích cực tham mưu cho tập thể Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cụ thể đã trực tiếp chỉ đạo và cùng với cơ quan tham mưu tiến hành điều chỉnh quyết tâm tác chiến phòng thủ, các văn kiện sẵn sàng chiến đấu, văn kiện diễn tập chỉ huy tham mưu (CH-TM) và văn kiện diễn tập các xã, thị trấn, diễn tập CH-TM hằng năm, tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ cũng như huấn luyện và kiểm tra bắn đạn thật cho các đối tượng, kết quả 100% đạt yêu cầu, trên 75% khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối, thực hiện tốt các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt chỉ tiêu, đúng qui trình. Công tác tuyển sinh quân sự hàng năm của huyện, tỷ lệ các em trúng tuyển vào các trường sĩ quan trong quân đội năm sau cao hơn năm trước. Tham mưu Huyện ủy, UBND huyện xây dựng tổ chuyên mục Quốc phòng toàn dân mỗi tháng 2 kỳ, kịp thời đưa tin hoạt động LLVT huyện, được tỉnh đánh giá cao.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Lẹ chia sẻ: “Người đứng đầu phải là người thực hành nêu gương đầu tiên, thể hiện toàn diện trên các mặt về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm trong công tác và phải luôn gần gũi với anh em, tạo được sự đoàn kết thống nhất cao trong đơn vị, có như vậy mới hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân”.

Để giáo dục bằng nêu gương đạt kết quả cao, Thượng tá luôn là người đi đầu, gương mẫu trong công việc và lối sống hàng ngày, vừa gần gũi với anh em nhưng vẫn phải giữ được cái uy của lãnh đạo, vừa quan tâm giúp đỡ cấp dưới nhưng vẫn phải tuân thủ theo nguyên tắc, kỷ luật. Ngoài giờ làm việc, là hình ảnh người chỉ huy thân thiện, vui vẻ cùng cấp dưới tham gia vệ sinh, trồng cây xung quanh khuôn viên đơn vị và các hoạt động sinh hoạt khác như chăm lo cho các đồng chí của mình bảo đảm chế độ ăn uống đúng theo qui định, bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn đạt quân số khỏe từ 99%, khen thưởng học sinh giỏi cho con em cán bộ, Tết Trung thu, tham quan du lịch, hỗ trợ cán bộ đi học các trường, cán bộ, chiến sĩ tham gia hội thi, hội thao… Qua đó, cán bộ, chiến sĩ vững tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao.

Thượng tá Nguyễn Văn Lẹ chia sẻ thêm: “Việc nêu gương không chỉ khẩu hiệu mà phải gương mẫu trong lời nói và việc làm có như vậy các đồng chí trong đơn vị mới noi theo”.

Với bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm cao, nghĩ là làm và làm bằng được, trong sinh hoạt Đảng bộ thường kỳ, đồng chí thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, đổi mới phương pháp, tác phong lãnh đạo, nói đi đôi với làm, nêu cao đoàn kết thống nhất, trách nhiệm, qua đó, lòng tin của cấp ủy, đảng bộ và đội ngũ đảng viên đối với bản thân được nâng lên. Trực tiếp chỉ đạo đơn vị đẩy mạnh, tập trung vào các phong trào thi đua các mô hình, cách làm hay, chủ động, sáng tạo. Từ đó xuất hiện nhiều cách làm hay mô hình hiệu quả.

Hình ảnh người Bộ đội Cụ Hồ lại được khắc ghi vô cùng đẹp đẽ trong lòng người dân trong thời gian dịch bệnh COVID-19. Trong đó, hình ảnh người chỉ huy ngày đêm luôn có mặt tại các khu cách ly trực tiếp chỉ huy lực lượng của mình cùng ngành Y tế, ban, ngành đoàn thể của địa phương đã ứng trực, hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ tại các điểm cách ly, chốt trực phòng dịch, hỗ trợ, tận tình người dân từ các tỉnh thành về địa phương…. không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, đối với đồng chí xem Nhân dân như người thân của mình mà chăm lo, phục vụ vì đó là mệnh lệnh từ trái tim của người lính. Hình ảnh màu áo xanh của anh bộ đội luôn hết mình vì nhân phục vụ, gắn bó máu thịt với Nhân dân, sẵn sàng hy sinh quên mình vì Nhân dân đã tiếp thêm niềm tin, nghị lực, cho Nhân dân vượt qua khó khăn, đẩy lùi đại dịch COVID-19.
 

Thượng tá Nguyễn Văn Lẹ tại khu tiếp nhận người dân từ các tỉnh, thành về địa phương sau đợt giãn cách vào cuối năm 2021

Đặc biệt, đồng chí trực tiếp tham mưu Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện thành lập 24 tổ kiểm tra lưu động, 17 chốt chặn kiểm soát dịch. Triển khai các kế hoạch, phương án bảo vệ các khu cách ly, hậu cần, tài chính cho nhiệm vụ phòng chống COVID-19 đảm bảo 100% an toàn.

Tham mưu Huyện ủy - UBND huyện, Ban Chỉ đạo các biện pháp nắm, đánh giá, dự báo sát tình hình an ninh chính trị và thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19; sẵn sàng lực lượng phương tiện xử lý thắng lợi các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ.

Ngoài ra, trực tiếp chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương, các lực lượng trên địa bàn tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo, thăm tặng quà gia đình chính sách, gia đình cán bộ lão thành.

Song song đó, còn trực tiếp chỉ đạo lực lượng thường trực và lực lượng DQTV tham gia giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng các kế hoạch và tổ chức lực lượng tham gia đổ bê tông cầu, đường giao thông nông thôn thực hiện theo kế hoạch quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới do Bộ CHQS tỉnh phát động.

Với những cống hiến và nỗ lực trong công tác, đồng chí được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Ủy ban nhân tỉnh An Giang, Ủy ban nhân huyện Thoại Sơn khen thưởng có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đóng góp trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cùng nhiều bằng khen, giấy khen khác.

Kim Cương
FalseTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đưa Nghị quyết vào cuộc sống
Đảng bộ An Giang kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên bằng những việc làm cụ thể, thiết thựcBài viếtTTCTTTĐảng bộ An Giang kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên bằng những việc làm cụ thể, thiết thực/SiteAssets/Hoinghi-tw-ve-xdda-1.jpg
05/04/2022 4:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hội nghị Trung ương 4 một lần nữa tiếp tục khẳng định tầm quan trọng và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới, gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực...”.

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, ngay từ những ngày đầu năm 2022, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 33-KH/TU về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Nhằm giúp các cấp ủy, tổ chức đảng thống nhất trong chỉ đạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc Kết luận của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) và Kế hoạch của BCH Đảng bộ tỉnh; trong quý I/2022, An Giang đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, xác định đợt sinh hoạt chính trị phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng. Việc tổ chức thực hiện phải được cụ thể hóa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị; bổ sung, lồng ghép nội dung thực hiện vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được qua triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và cụ thể hóa nội dung chỉ đạo của Trung ương; bên cạnh xác định 11 nhiệm vụ trọng tâm, Kế hoạch của BCH Đảng bộ tỉnh cũng nêu rõ những công việc cụ thể và phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Đảng bộ tỉnh xác định mở rộng phạm vi, không chỉ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh mà còn bao gồm cả xây dựng hệ thống chính trị. Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi, An Giang xác định sẽ chủ động tiến công mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm tình trạng suy thoái, tiêu cực, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa". Đảng bộ tỉnh cũng xác định đây là bước đột phá mới với cấp độ cao hơn, cường độ và mức độ quyết liệt hơn, thái độ xử lý nghiêm khắc hơn; kết hợp hài hòa giữa "xây" và "chống"; đặt ra yêu cầu cao hơn về đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, "lợi ích nhóm", quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân. Tăng cường phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.


Cùng với tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn nữa những công việc cụ thể, thiết thực, những nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã đề ra; Đảng bộ tỉnh xác định tập trung thực hiện tốt 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp:

Thứ nhất, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tập trung phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Một trong những nhiệm vụ được Đảng bộ tỉnh xác định phải tập trung tiến hành thường xuyên, đó là: Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Thông qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về tầm quan trọng của nghiên cứu, học tập lý luận chính trị; đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cá nhân; khắc phục triệt để bệnh hình thức; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện trước. Thể hiện tinh thần nghiêm túc và quyết tâm cao trong toàn Đảng bộ.

Các cấp ủy đảng phải giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tính chiến đấu trong sinh hoạt cấp ủy, thường vụ cấp ủy và tổ chức đảng; khắc phục tình trạng chuyên quyền, độc đoán, mất dân chủ, mất đoàn kết, nể nang, né tránh, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, lợi ích nhóm. Thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh phải chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị; xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những nơi có biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, biểu hiện lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" thì cấp ủy cấp trên phải kịp thời xem xét, gợi ý, chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, đồng thời, chú trọng kiểm tra, giám sát việc sửa chữa, khắc phục khuyết điểm của cấp ủy cấp dưới và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thứ hai, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ vi phạm. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực tại địa phương, cơ sở.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Đảng bộ tỉnh xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nhất là hoạt động của các cơ quan tư pháp. Tập trung xử lý dứt điểm những vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, gây thất thoát, lãng phí lớn ngân sách, tài sản nhà nước, những vấn đề bức xúc được dư luận xã hội quan tâm; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm, khắc phục hậu quả, thu hồi tài sản thất thoát; thực hiện có hiệu quả kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là của người đứng đầu trong công tác triển khai thực hiện các văn bản pháp luật, không để bị chi phối, tác động; không để xảy ra tình trạng lồng ghép "lợi ích nhóm", lợi ích cục bộ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện các văn bản pháp luật.

Tập trung thực hiện có hiệu quả chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; chủ trương bố trí chức danh lãnh đạo chủ chốt không phải là người địa phương. Kịp thời sơ, tổng kết, rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến các nội dung của công tác cán bộ, tổ chức bộ máy và trách nhiệm của người đứng đầu; công tác cải cách hành chính; kiểm soát quyền lực và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ.

Tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và tăng cường giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở.

Đảng bộ An Giang xác định, để Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng và Kế hoạch số 33-KH/TU của BCH Đảng bộ tỉnh thực sự đi vào cuộc sống, tạo ra chuyển biến rõ nét cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình trước Nhân dân, đất nước, trước Đảng để tự giác, gương mẫu thực hiện - nói đi đôi với làm, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm rất cao, sự nỗ lực rất lớn; khắc phục bằng được những hạn chế, bất cập, thiếu sót trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đáp ứng được yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới.

Phát huy những kết quả đạt được thời gian qua, với sự quyết tâm của toàn Đảng bộ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; tin chắc rằng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh An Giang trong thời gian tới./.


TRẦN THỊ THANH HƯƠNG
UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang

True
Nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mớiTinTrung HiếuNâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới/SiteAssets/MTTQ-giaoban-quy1-1.JPG

(TUAG)- Sáng 04/4, tại huyện Tịnh Biên, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang tổ chức hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/ 2022.

04/04/2022 2:00 CHNoĐã ban hành

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng đề nghị: Quý II cũng như những tháng còn lại của năm 2022, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh tập trung nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQVN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trong đó, tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn gắn với hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 - 2022) và các nhiệm vụ chính trị của địa phương…

Đồng thời, nâng cao thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội; đa dạng hóa cách thức lắng nghe được nhiều ý kiến của các tổ chức thành viên; kịp thời tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh tới cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, thống nhất hành động với các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên của MTTQVN tỉnh.

Đặc biệt, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội đối với công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19;  kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các cá nhân, tổ chức điển hình trong công tác vì người nghèo, an sinh xã hội, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội…

TRUNG HIẾU
FalseDân vận - Mặt trận
Đảng ủy Công an tỉnh triển khai quán triệt các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và chuyên đề năm 2022 TinNghiêm TúcĐảng ủy Công an tỉnh triển khai quán triệt các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và chuyên đề năm 2022 /SiteAssets/DUCA-trienkhai-chuyende-2.jpg
02/04/2022 10:00 SANoĐã ban hành
(TUAG)- Sáng ngày 01/04, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Đồng chí Đại tá Nguyễn Nhật Trường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến dự và chủ trì Hội nghị.
 

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Đại tá Nguyễn Nhật Trường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh triển khai Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII gồm: Quy định 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm; Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 09/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/07/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng;  Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được nghe báo cáo viên triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.
 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Thông qua Hội nghị, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo chuyển biến rõ nét trong cấp ủy, tổ chức đảng, vận dụng cụ thể hóa các nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Công an tỉnh để tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, có hiệu quả; tạo động lực mạnh mẽ để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đã đề ra.
Tin, ảnh: Nghiêm Túc
FalseĐưa Nghị quyết vào cuộc sống; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các cơ quan nội chínhTinNgọc HânNâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các cơ quan nội chính/SiteAssets/Noichinh-soketphoihop-1.jpg
31/03/2022 2:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 31/3, diễn ra Hội nghị trực tuyến sơ kết các quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao và Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Noichinh-soketphoihop-1.jpg

Tại điểm cầu An Giang, đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang chủ trì Hội nghị.

Nhìn chung, từ khi có Quy chế phối hợp, công tác phối hợp giữa các cơ quan trong khối Nội chính đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện ngày càng chặt chẽ, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao, thượng tôn pháp luật và đúng quy định của Đảng, đạt được nhiều kết quả tích cực, khắc phục tình trạng “quyền anh, quyền tôi”, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi cơ quan và nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC).

Noichinh-soketphoihop-2.jpg

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được trong thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao và Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (gọi tắt là 4 cơ quan). Đồng chí nhấn mạnh, kết quả công tác phối hợp của 4 cơ quan đã tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hai Ban Chỉ đạo và cơ quan có thẩm quyền nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực nội chính, PCTN,TC và CCTP. Tham mưu chỉ đạo xử lý nhiều vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.

Về phương hướng thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng nhắc lại phát biểu chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng: “…các cơ quan nội chính phải nắm vững, nắm chắc và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình; dự báo đúng tình hình, tham mưu với Đảng và Nhà nước các chủ trương, giải pháp kịp thời; có chương trình hành động cụ thể, chặt chẽ, bài bản, khoa học… Nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các cơ quan nội chính và giữa các cơ quan nội chính với các cấp, các ngành, bảo đảm chặt chẽ, thường xuyên, nhịp nhàng, kịp thời, hiệu quả… Trong thực thi nhiệm vụ, phải gương mẫu, rất công tâm, khách quan, có dũng khí, có bản lĩnh, xuất phát từ động cơ trong sáng, tình cảm chân thành, đồng chí, anh em; đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, lợi ích của Nhân dân lên trên hết; khi có vấn đề còn có ý kiến khác nhau thì các cơ quan cùng ngồi lại bàn bạc, tìm tiếng nói chung, thống nhất để cùng triển khai thực hiện, tránh tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, “quyền anh, quyền tôi”, “cua cậy càng, cá cậy vây”; mọi vấn đề vướng mắc phải được bàn bạc, giải quyết triệt để, thấu đáo, hợp lý, hợp tình, có sức thuyết phục, trên tinh thần đồng chí, anh em, tuân thủ pháp luật và quy định của Đảng. Nếu qua trao đổi, họp bàn vẫn chưa thống nhất được, thì vận dụng cơ chế phối hợp, xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền trong xử lý các vụ án, vụ việc như chúng ta đã và đang làm rất có hiệu quả trong thời gian qua của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; đồng thời hết sức lưu ý không để các thế lực xấu, thù địch lợi dụng, kích động, chia rẽ, đưa lên thành vấn đề phức tạp, rêu rao là chúng ta đấu đá, mâu thuẫn nội bộ”, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị 4 cơ quan nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư trong công tác phối hợp.

Noichinh-soketphoihop-3.jpg

Đồng thời quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp: Tiếp tục phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những chủ trương, chính sách, quan điểm, định hướng lớn của Đảng về lĩnh vực nội chính, PCTN, TC và CCTP; chủ động phối hợp, dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình nhận diện rõ những vấn đề phức tạp, nổi lên ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cũng như chỉ đạo triển khai thực hiện, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và tham mưu đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về nội chính, PCTN, TC và CCTP; chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản, đẩy nhanh tiến độ xác minh, xử lý vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án theo kế hoạch và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về nội chính, PCTN, TC và CCTP; kết quả công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm. Kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; xử lý nghiêm việc đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt;…/.

NGỌC HÂN

TrueNội chính
Châu Đốc: Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng và hướng dẫn sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề năm 2022TinVân AnhChâu Đốc: Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng và hướng dẫn sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề năm 2022/SiteAssets/CD-giaoban-xdd-chuyende-1.jpg
26/03/2022 11:00 SANoĐã ban hành
(TUAG)- Ngày 25/3, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc tổ chức Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng và hướng dẫn sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề năm 2022. Đến dự có đồng chí Đinh Văn Bảo - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Châu Đốc.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản về quy trình, nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề năm 2022; công tác tuyên truyền năm 2022; công tác thu, chi đảng phí và quy trình, hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác Tổ chức xây dựng Đảng.
 
Thông qua Hội nghị nhằm quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung có liên quan phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị. Đồng thời, phát huy vai trò của chi bộ và bí thư chi bộ trong công tác kiểm tra, giám sát đảng viên, nhất là đối với các đồng chí đứng đầu cấp ủy trong việc triển khai thực hiện, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác tuyên truyền và tổ chức xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi ủy, chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh./.
                                
Vân Anh
FalseTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đưa Nghị quyết vào cuộc sống
Tân Châu những kết quả nổi bật trong công tác Dân vận Bài viếtVăn PhôTân Châu những kết quả nổi bật trong công tác Dân vận /SiteAssets/TC-congtac-danvannb-4.jpg
19/03/2022 9:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Những năm gần đây, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng hoạt động của hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị xã hội từ thị xã đến cơ sở đã đạt được những kết quả nổi bật. Công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, vận động quỹ "Vì người nghèo", đóng góp quỹ "An sinh xã hội", quỹ "phòng chống thiên tai", thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội,… luôn được cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia. Từ đó, đã tạo sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị.  

TC-congtac-danvannb-1.jpg

Lãnh đạo thị xã và nhà tài trợ trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Lan tỏa phong trào thi đua "Dân vận khéo"

Xác định rõ công tác Dân vận và thực hiện các mô hình "Dân vận khéo" đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra, làm tiền đề thực hiện thắng lợi mục tiêu cả nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu sớm đưa Tân Châu trở thành Thành phố trực thuộc tỉnh An Giang. Ban Dân vận Thị ủy Tân Châu đã tập trung, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác Dân vận. Phát động thi đua phong trào "Dân vận khéo", "Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh đô thị", gắn với các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực,... từ đó, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân hưởng ứng tham gia.

TC-congtac-danvannb-2.jpg

Quang cảnh đối thoại và lắng nghe ý kiến Nhân dân

Đặc biệt, trong năm 2021, Ban Dân vận Thị ủy tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy đã tổ chức thành công hai hội nghị đối thoại và lắng nghe ý kiến đóng góp của Nhân dân đối với người đứng đầu cấp ủy Đảng và chính quyền. Cụ thể, lần thứ nhất, tổ chức tại xã Phú Lộc ngày 08-01-2021, lắng nghe ý kiến đóng góp của Nhân dân 3 xã: Vĩnh Xương, Phú Lộc và Tân Thạnh. Lần thứ hai, tổ chức tại xã Châu Phong ngày 26-3-2021 để lắng nghe ý kiến đóng góp của Nhân dân các xã: Châu Phong, Lê Chánh, Phú Vĩnh. Các buổi tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân của người đứng đầu cấp ủy Đảng, UBND thị xã Tân Châu diễn ra trong không khí cởi mở, chân tình và cầu thị. Qua hai lần đối thoại, đã có 48 ý kiến phản ánh của Nhân dân đến bộ máy công quyền. Với tinh thẳng thắn, dân chủ đồng chí Bí thư Thị ủy và đồng chí Chủ tịch UBND thị xã đã lắng nghe và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của Nhân dân; làm rõ những ý kiến, kiến nghị chính đáng, hợp pháp, vấn đề người dân phản ánh thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề cần có thời gian để xác minh, lãnh đạo thị xã giao cho các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, giải quyết đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Nhiều phong trào, mô hình thiết thực, hiệu quả

Việc nhân rộng, triển khai thực hiện các phong trào và mô hình luôn được Ban Dân vận Thị ủy chú trọng như: tiếp tục triển khai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; thực hiện tốt phong trào Cựu Chiến binh giúp nhau làm kinh tế; đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tiếp tục thực hiện tốt phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và hai cuộc vận động: "Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang""Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thị xã đã tổ chức thực hiện tốt các hoạt động thanh niên tình nguyện như: tham gia gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tham gia bảo vệ môi trường, tham gia cải cách hành chính và 02 phong trào lớn của Đoàn là phong trào tuổi trẻ sáng tạo và phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc. Liên đoàn Lao động thị xã triển khai thực hiện tốt các Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động và hệ thống công đoàn trực thuộc; vận động thu kinh phí công đoàn trên 3 tỷ 730 triệu động.  

 TC-congtac-danvannb-3.jpg

Phân loại rau, củ, quả tặng cho Nhân dân bị ảnh hưởng dịch bệnh

Các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, hội viên, người nghèo trên địa bàn, luôn được Ban Dân vận Thị ủy, MTTQ và đoàn thể các cấp quan tâm thực hiện, cụ thể là công tác vận động quỹ "vì người nghèo", quỹ "cây mùa xuân", "Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết"… để chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, người có công,… được vui xuân đón Tết và những hộ dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Cất mới và sửa chữa nhà cho đoàn viên, hội viên khó khăn, thăm hỏi tặng quà cho đoàn viên, hội viên, tặng quà tết cho các gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình hội viên nghèo, cận nghèo... được trên 23 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ cho 52.006 lượt hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn; cất mới 159 căn, sửa chữa 11 căn nhà với tổng số tiền trên 22,2 tỷ đồng.

Đến nay, toàn thị xã thực hiện 166 mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực. Công tác dân vận chính quyền của các cơ quan nhà nước được cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện; tạo sự triển biến tích cực về nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ; công tác dân vận trong lực lực lượng vũ trang với nhiều mô hình phong phú, tạo sự gắn bó mật thiết với Nhân dân; công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước mang lại hiệu quả nhất định, góp phần phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nội bộ và Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch vững mạnh.

Đặc biệt, trong năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng trên địa bàn thị xã Tân Châu vẫn xuất hiện và lan tỏa nhiều mô hình "Dân vận khéo" gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19 và chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Điển hình như mô hình Đội phản ứng nhanh; mô hình "giao hàng miễn phí hỗ trợ đi chợ mùa dịch"; "Gian hàng 0 đồng"; "Chuyến xe yêu thương"; Shiper áo xanh, đi chợ giúp dân, ... Mặt trận và các Hội đoàn thể chính trị - xã hội tham gia công tác vận động các mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn xã đóng góp tiền, hiện vật và nhu yếu phẩm gồm có rau, củ… để hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo, khó khăn bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19,... tổng trị giá trên 14,4 tỷ đồng, qua đó chi hỗ trợ cho gần 137.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn,... hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19 theo quy định với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng

Tiếp tục nhân rộng phong trào thi đua vào thực tiễn

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Dân vận, nhất là các mô hình "Dân vận khéo". Thời gian tới, Ban dân vận Thị ủy Tân Châu tiếp tục đẩy mạnh công tác Dân vận trong hệ thống chính trị các cấp, nhất là đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, hướng mạnh về cơ sở; tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch vững mạnh; tập trung nguồn lực xã hội hóa để thực hiện tốt hoạt động chăm lo hộ nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19,…

 TC-congtac-danvannb-4.jpg

Nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới

Đặc biệt là chú trọng gắn phong trào thi đua "Dân vận khéo" với các phong trào thi đua yêu nước, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, vận động, tập hợp Nhân dân hưởng ứng phong trào. Xây dựng mô hình "Dân vận khéo" phong phú trên các lĩnh vực của đời sống xã hội phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân. Quan tâm thực hiện các chính sách đối với các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có việc làm tốt, cách làm hay trong công tác dân vận để động viên, nhân rộng các điển hình tiêu biểu,...

Những kết quả đạt được của công tác Dân vận trong năm qua, đã góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, từ đó ra sức thi đua, phấn đấu xây dựng quê hương xứ lụa ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp, tạo tiền đề vững chắc để sớm đưa thị xã Tân Châu trở thành Thành phố trực thuộc tỉnh.

Văn Phô

FalseDân vận - Mặt trận
Hưởng ứng Giải Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ VII - năm 2022TinTrúc LinhHưởng ứng Giải Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ VII - năm 2022/SiteAssets/Giai-BLV-toanquoc.jpg
15/03/2022 3:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022.

Phát động Giải Búa liềm vàng lần thứ VII sẽ tuyển chọn và trao giải cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức - cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng... với những trọng tâm:

 Giai-BLV-toanquoc.jpg

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, "lợi ích nhóm".

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tích cực đấu tranh chống "diễn biến hòa bình".

Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng.

Giải cũng dành để trao cho các cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và tổ chức Giải Búa liềm vàng trên phạm vi toàn quốc; vinh danh nhà báo có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và biểu dương những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mọi người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước (bao gồm cả Việt kiều) có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,..). Là các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các thể loại báo in; báo điện tử; phát thanh; truyền hình; ảnh báo chí.

Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 01/11/2021 đến 31/10/2022. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 10/11/2022 (theo dấu bưu điện).

Về số lượng giải thưởng: Có 1 giải Đặc biệt, 6 giải A, 12 giải B, 16 giải C và 30 giải Khuyến khích. Ngoài ra, Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022 có một số giải: Giải tác phẩm xuất sắc về tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống "diễn biến hòa bình"; Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài. Có 15 giải Xuất sắc cho các cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu. Về Nhà báo tiêu biểu: Vinh danh 1 nhà báo. Về nhân vật tiêu biểu: Vinh danh một số nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt giải.

Về giá trị giải thưởng: Giải Đặc biệt: 300.000.000đ. Giải A: 100.000.000đ. Giải B: 75.000.000đ. Giải C: 50.000.000đ. Giải Khuyến khích: 30.000.000đ.

Giải tác phẩm xuất sắc về tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng: 50.000.000đ. Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: 50.000.000đ. Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng: 50.000.000đ. Giải tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng: 50.000.000đ. Giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: 50.000.000đ. Giải tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống "diễn biến hòa bình": 50.000.000đ. Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: 50.000.000đ. Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi: 50.000.000đ. Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi: 50.000.000đ. Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài: 50.000.000đ. Những tác phẩm đoạt giải A, B, C, đồng thời là tác phẩm xuất sắc nhất thuộc 8 giải nêu ở trên thì được ghi giấy chứng nhận đoạt 2 giải, tiền thưởng lấy mức cao nhất trong 2 giải đó và được thưởng thêm 10.000.000đ. Giải tập thể Xuất sắc: 50.000.000đ. Tiền thưởng Nhà báo tiêu biểu: 50.000.000đ. Quà tặng nhân vật tiêu biểu: 10.000.000đ. Tiền thưởng các tác phẩm vào chung khảo: 5.000.000đ.

 Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022 được tổ chức tại Hà Nội vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng 3-2. Buổi lễ trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1).

Để Giải Búa liềm vàng lần thứ VII lan tỏa sâu, rộng hơn nữa và có nhiều tác phẩm chất lượng, các cơ quan báo chí và hội nhà báo tổ chức bài bản, sáng tạo việc hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng hoặc có sản phẩm truyền thông sáng tạo; động viên được nhiều phóng viên, nhà báo tham gia viết về công tác xây dựng Đảng và tuyển chọn được nhiều tác phẩm có chất lượng, bảo đảm số lượng tham dự giải.

Ban tuyên giáo, ban tổ chức huyện, thị, thành ủy, Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh An Giang triển khai sáng tạo, hiệu quả Giải Búa liềm vàng tại địa phương, đơn vị; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan gợi ý, hướng dẫn các nội dung mới, vấn đề khó, kết quả nổi bật để các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn sinh động sáng tác các tác phẩm báo chí có chất lượng, phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

T.L

FalseĐưa Nghị quyết vào cuộc sống
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng làm việc với Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnhTinHạnh ChâuPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng làm việc với Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh/SiteAssets/PBTlamvic-dbk-4.jpg
09/03/2022 3:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng 9-3, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy An Giang do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng làm Trưởng đoàn, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 và công tác xây dựng Đảng.

PBTlamvic-dbk-1.jpg

Sau khi nghe lãnh đạo Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy đã góp ý, đề xuất nhiều giải pháp để Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2022. Trong đó, tập trung thảo luận sâu các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quy chế dân chủ ở cơ sở; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể...

PBTlamvic-dbk-3.jpg

Lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy đề xuất nhiều giải pháp để Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2021 cho thấy Đảng ủy Khối đã tăng cường lãnh đạo cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị sát hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức. Chú trọng lãnh đạo cán bộ, đảng viên đổi mới phương thức làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng tham mưu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính… nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao gắn với công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, doanh nghiệp. Đồng thời, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, gia đình chính sách, người già neo đơn và trẻ mồ côi, đóng góp phòng, chống dịch COVID-19. Hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp đã đóng góp tích cực vào sự phát triển ổn định về kinh tế, xã hội của tỉnh, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

PBTlamvic-dbk-4.jpg

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng ghi nhận và biểu dương những kết quả của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, từng bước nâng cao vị thế của Đảng ủy Khối và thống nhất với các phương hướng, nhiệm vụ, công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Nhấn mạnh xây dựng Đảng là then chốt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao vai trò, trách nhiệm từng đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong hoạt động của Đảng ủy Khối và Đảng bộ Khối. Lãnh đạo cấp ủy cơ sở phối hợp chặt chẽ với ban lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Triển khai tốt quy chế phối hợp công tác với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, đảng đoàn trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan hành pháp, tư pháp; thực hiện tốt công tác ứng xử truyền thông. Lãnh đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án về củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên. Đặc biệt chú ý công tác quản lý thu chi, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước trong mua sắm trang thiết bị, vật tư, tài sản công...

Về công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng đề nghị: nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đánh giá cán bộ; nhất là sắp xếp, củng cố các tổ chức đảng yếu kém, không còn phù hợp với nhiệm vụ chính trị; phát triển các loại hình tổ chức đảng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, doanh nghiệp. Nâng chất công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng tiêu cực, phát hiện kịp thời vi phạm; nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên; xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ làm công tác đảng vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

PBTlamvic-dbk-2.jpg

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp An Giang Thái Minh Hiển tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý cần quan tâm xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, nhất là trong các khu công nghiệp. Tăng cường xây dựng đoàn kết nội bộ các loại hình tổ chức cơ sở đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc tận tụy, công tâm, khách quan; hạn chế thấp nhất trường hợp đảng viên bị xử lý kỷ luật về ý thức chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ và thái độ phục vụ nhân dân.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU

TrueVăn phòng cấp Uỷ
Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” ở huyện Thoại SơnBài viếtHải LamDiễn đàn “Lắng nghe dân nói” ở huyện Thoại Sơn/SiteAssets/TS-diendan-langnghedan.jpg
03/03/2022 8:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Nhằm xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy tốt trách nhiệm của người dân trong việc tham gia ý kiến xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng hoàn thiện các chính sách, pháp luật liên quan đến đời sống nhân dân, góp phần tạo sự gắn bó mật thiết giữa cán bộ và Nhân dân, tạo lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Ngày 09/12/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Thoại Sơn ban hành Kế hoạch tổ chức Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” hằng năm, giai đoạn 2020 - 2025.

TS-diendan-langnghedan.jpg

Theo Kế hoạch, mỗi năm, huyện Thoại Sơn sẽ tổ chức 17 buổi tọa đàm (bình quân mỗi tháng tổ chức từ 01 - 02 buổi), tại 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Hình thức tổ chức là tọa đàm là trao đổi ý kiến giữa các tầng lớp nhân dân với lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, các ban ngành, đoàn thể của huyện; các xã, thị trấn. Tọa đàm theo từng vấn đề, chủ đề và câu hỏi của Nhân dân, gắn việc tuyên truyền phổ biến pháp luật với giải thích và trả lời cho Nhân dân; tọa đàm trên cơ sở dân chủ, thắng thắn, cởi mở, ưu tiên thời gian để Nhân dân phát biểu ý kiến, và ngược lại chủ trì có thể hỏi lại Nhân dân. Trong buổi tọa đàm, các câu hỏi đi vào trọng tâm, đúng chủ đề, nội dung. Các câu hỏi ngoài nội dung, chủ trì có thể trả lời hoặc không trả lời tùy thuộc vào nội dung câu hỏi.

Nội dung các buổi tọa đàm chủ yếu là: Thông tin tinh hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, những chủ trương, chính sách mới; nhiệm vụ công tác Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các ban ngành, đoàn thể huyện thông tin nhanh các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành để đoàn viên, hội viên và Nhân dân biết, tham gia thực hiện.

Nhân dân tham gia tọa đàm phát biểu, đóng góp với cấp ủy, chính quyền về việc tổ chức triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư xây dựng cơ bản, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự... trên địa bàn huyện. Việc thực hiện cải cách hành chính, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng nông thôn mới, công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Nghe ý kiến Nhân dân phản ánh về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong quá trình thực thi nhiệm vụ, những vấn đề mà Nhân dân đề nghị cần tập trung chỉ đạo, tổ chức đực hiện.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của huyện căn cứ nội dung, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân để trả lời trực tiếp hoặc phân công cán bộ có liên quan trả lời và chỉ đạo, giải quyết những vướng mắc, bức xúc, kiến nghị của Nhân dân trong quá trình tọa đàm, những vấn đề chưa thể trả lời được phải giải quyết sau khi kết thúc buổi tọa đàm theo thời gian quy định chậm nhất không quá 30 ngày, những nội dung vượt thẩm quyền xem xét, giải quyết, những nội dung phức tạp liên quan đến nhiều ngành phải có thời gian nghiên cứu, xem xét, giải quyết nhằm đảm bảo chính xác, khách quan, đúng quy trình, trình tự pháp luật thì phải thông báo cho người có ý kiến, kiến nghị biết về thời gian và trách nhiệm của cơ quan giải quyết.

Kế hoạch tổ chức Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” của huyện Thoại Sơn nêu rõ: Việc tiếp xúc, gặp gỡ với Nhân dân phải đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác tiếp xúc phải được thông tin rộng rãi, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân đến tham dự đầy đủ và duy trì thường xuyên ở các xã, thị trấn trên địa bàn. Nội dung thông tin tuyên truyền cần chuẩn bị chu đáo ngắn gọn, xúc tích, đúng trọng tâm những vấn đề Nhân dân quan tâm, cán bộ tham dự diễn đàn phải nắm chắc tình hình và có trách nhiệm nghiên cứu, trao đổi, tham mưu xử lý từng vấn đề để buổi tiếp xúc đạt hiệu quả cao.

Những yêu cầu này thể hiện sự cầu thị, muốn gần dân, sát dân, có nguyện vọng nghe dân nói trên tinh thần “tích cực, cầu thị, chân thành, lắng nghe, hiệu quả, không hình thức” của cấp ủy huyện Thoại Sơn.

Thật vậy, chỉ khi được nghe dân nói thẳng, nói thật, những “hạt sạn” mới được tìm thấy từ thực tiễn. Khi đã tìm thấy những hạt sạn thì ấp ủy và chính quyền các cấp phải nhặt đem bỏ đi thì mới mang lại hiệu quả trong việc xây dựng và phát triển địa phương. Nếu không thường xuyên lắng nghe dân, đội ngũ cán bộ lãnh đạo khó nắm bắt và giải quyết kịp thời những bất cập, điểm nghẽn trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội, những bức xúc nổi cộm trong đời sống Nhân dân, Như vậy càng gây bức xúc trong nhân dân, dễ tạo thành những điểm nóng về an ninh chính trị.

Mô hình tổ chức diễn đàn lắng nghe dân nói như của huyện Thoại Sơn, nếu địa phương nào trên địa bàn tỉnh cũng thực hiện và phối hợp tốt công tác dân vận khéo, biết tương tác hai chiều giữa Ðảng, chính quyền với Nhân dân thì dù hoàn cảnh có nhiều khó khăn như thế nào chắn chắn vẫn tạo ra sự chuyển biến và thành quả rõ nét.

“Lắng nghe dân nói, tôn trọng dân, luôn là bổn phận, trách nhiệm mà bộ máy công quyền phải làm vì Nhân dân"./.  

HẢI LAM

FalseDân vận - Mặt trận; Văn phòng cấp Uỷ
Lấy sự hài lòng, lòng tin của Nhân dân và cán bộ làm tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sởTinNgọc HânLấy sự hài lòng, lòng tin của Nhân dân và cán bộ làm tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở/SiteAssets/QCDCCS-2021-6.JPG
22/02/2022 2:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng tại Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác Dân vận của các cơ quan nhà nước năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 tổ chức vào sáng ngày 22/02/2022 tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.

QCDCCS-2021-1.JPG 

Đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 và thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở  năm 2022.

Năm 2021, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã quan tâm xây dựng và thực hiện tốt QCDC ở cơ sở; các hình thức dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp được phát huy, mở rộng. Cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” tiếp tục được thực hiện đạt hiệu quả rõ nét hơn.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội và các đơn vị đã quan tâm chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở trên các loại hình; nhất là việc phát huy dân chủ của Nhân dân trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch được thực hiện hiệu quả; công tác cải cách hành chính, giải quyết công việc hằng ngày của Nhân dân được công khai, minh bạch; công tác tổ chức đối thoại trực tiếp với Nhân dân theo định kỳ, đột xuất được duy trì để giải quyết kịp thời những bức xúc chính đáng của Nhân dân.

QCDCCS-2021-2.JPG

Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Kết quả cho thấy việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã góp phần từng bước đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo hướng gần dân hơn, sát dân hơn; tôn trọng và lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; chăm lo đến quyền lợi của Nhân dân nhiều hơn.

Nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Quyền dân chủ của Nhân dân ngày càng được phát huy, đã khơi dậy được tiềm năng, sức mạnh to lớn trong Nhân dân, động viên Nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển,… tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

QCDCCS-2021-3.JPG

Tặng bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước năm 2021

QCDCCS-2021-4.JPG

QCDCCS-2021-5.JPG

Tặng bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng biểu dương kết quả đạt được của việc thực hiện QCDC ở cơ sở của các cấp, các ngành trong năm qua. Để tiếp tục thực hiện tốt QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, các ngành, các cấp và các địa phương cần quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến việc thực hiện QCDC ở cơ sở của Trung ương, của tỉnh, nắm được hồn cốt của từng chủ trương để triển khai thực hiện mang lại hiệu quả; Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động thực hiện QCDC ở  cơ sở; Tăng cường công tác phối hợp, xem đây là trách nhiệm hỗ trợ qua lại giữa các ngành, địa phương, đơn vị trong thực hiện QCDC ở cơ sở; Lấy sự hài lòng, lòng tin của Nhân dân và cán bộ làm tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện QCDC ở cơ sở, trong đó lòng tin của cán bộ là đối với lãnh đạo, lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, nhất là việc triển khai thực hiện các quyền lợi cho người dân ở cộng đồng dân cư, tất cả theo  phương châm “Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng. Không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không yên”; Nhân rộng các mô hình hay trong thực hiện QCDC ở cơ sở; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát và sơ, tổng kết việc thực hiện QCDC ở cơ sở.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 15 tập thể và 15 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện QCDC ở cơ sở; 10 tập thể có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện công tác Dân vận của các cơ quan Nhà nước năm 2021./.

NGỌC HÂN

TrueDân vận - Mặt trận
Viếng nhà bia lịch sử Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh An Giang TinThanh PhongViếng nhà bia lịch sử Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh An Giang /SiteAssets/Viengbia-MTTAQ-mienNam-2.jpg
21/02/2022 10:00 SAYesĐã ban hành
(TUAG)- Ngày 20/2, Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang do ông Nguyễn Tiếc Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang làm trưởng đoàn đã đến viếng thăm địa điểm ra mắt đầu tiên của Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam tỉnh An Giang cách đây 62 năm ngày 20/12/1960 tại xã Lương Phi, huyện Tri Tôn.

Tham gia cùng có đồng chí Phan Văn Sương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tri Tôn, đồng chí Trần Minh Giang - Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Phạm Văn Lèo - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, hòa thượng Chau Sơn Hy - Phó Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, đại diện các xã, thị trấn của huyện Tri Tôn cùng tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Tiếc Hùng khẳng định: Trong thời gian tới, MTTQ các cấp tỉnh An Giang sẽ tiếp tục tăng cường việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận, đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Với truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, mỗi cán bộ, công chức và người lao động của mặt trận cần phải phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận để MTTQ Việt Nam thật sự là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Viengbia-MTTAQ-mienNam-2.jpg

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang đã trao 50 phần quà cho người dân là đối tượng hộ nghèo trên địa bàn xã Lương Phi (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), mỗi phần 400.000 đồng

* Theo đó, cách đây 62 năm ngày 20/12/1960, Ủy ban Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam (DTPMN) Việt Nam tỉnh An Giang được thành lập tại Bãi Đá Chày, vách Núi Tô, xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, gồm 14 Ủy viên, do Giáo sư Bùi Đức Tâm làm Chủ tịch. Do phải tập trung cho đồng khởi, đánh địch mở rộng vùng giải phóng, nên hai tháng sau, ngày 20/02/1961, Mặt trận dân tộc giải phóng tỉnh mới tổ chức Lễ ra mắt nhân dân tại chùa Tà Miệt trên, ấp Tà Miệt, xã Lương Phi (huyện Tri Tôn).
Thanh Phong
TrueDân vận - Mặt trận
Huyện ủy Thoại Sơn tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 TinAnh ThưHuyện ủy Thoại Sơn tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 /SiteAssets/TS-tket-xdd-2021-1.jpg
19/02/2022 6:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Chiều ngày 18/02/2022, Huyện ủy Thoại Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Các đồng chí: Nguyễn Như Anh, TUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện các Ban Đảng Tỉnh ủy đến dự. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Kiều - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Hữu Nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Dương Ngọc Lắm - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

TS-tket-xdd-2021-1.jpg

Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Huyện ủy Thoại Sơn đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nâng cao toàn diện chất lượng công tác xây dựng Đảng. Nổi bật là huyện đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 luôn được tập trung triển khai thực hiện quyết liệt và đem lại nhiều kết quả tích cực. Kinh tế huyện duy trì mức tăng trưởng khá so cùng kỳ, thu nhập bình quân của người dân đạt 65 triệu đồng/người (tăng 6,55% so năm 2020); có 06 xã đã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 03 xã đã hoàn thiện hồ sơ, chờ tỉnh thẩm định; công tác quy hoạch phát triển đô thị, đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, thủy lợi, nâng cấp hệ thống chiếu sáng bằng đèn Led tiên tiến, với nhiều công trình, dự án đã hoàn thành và đang tích cực triển khai thi công tiếp tục tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tổ chức triển khai thực hiện đúng tiến độ các đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 02-CTr/HU của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, lao động, việc làm, an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân, thông tin truyền thông được quan tâm thực hiện tốt. An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Trong 31 chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện năm 2021, thực hiện đều đạt và vượt (trong đó 10 chỉ tiêu trên lĩnh vực xây dựng đảng và vận động quần chúng có 3 chỉ tiêu vượt, 7 chỉ tiêu đạt).

TS-tket-xdd-2021-2.jpg

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thị Minh Kiều, Bí thư Huyện ủy đề nghị: Các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng phải quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2022 của Đảng bộ huyện; tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tiếp tục nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, việc bồi dưỡng lý luận chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; tuyên truyền sâu rộng và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2022, như 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022), kỷ niệm 200 năm Danh Thần Thoại Ngọc Hầu dựng bia, lập làng Thoại Sơn (1822-2022), gắn với lễ hội văn hóa truyền thống huyện mùng 10/3 âm lịch vào năm 2022.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhất là các Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

Thực hiện đồng bộ, toàn diện có hiệu quả công tác cán bộ, chú trọng công tác điều động, bố trí cán bộ. Tổ chức triển khai, thực hiện đạt tốt các đề án, kế hoạch, quy định của Huyện ủy về công tác tổ chức, cán bộ.

Tiếp tục đổi mới và cải tiến lề lối làm việc, phương pháp chỉ đạo điều hành của các cấp ủy đảng theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tiễn, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phát sinh trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; tăng cường đi cơ sở. Nâng cao chất lượng việc xây dựng, ban hành văn bản của Đảng, chất lượng các cuộc họp, hội nghị, chất lượng tham mưu của các cơ quan giúp việc cho cấp ủy...

TS-tket-xdd-2021-3.jpg

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng giấy khen cho 12 chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2021; 2 Giấy khen chi đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” 5 năm liền (2017 - 2021) và 32 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền (2017 - 2021).

Anh Thư, Ngô Quyền

FalseVăn phòng cấp Uỷ
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên về công tác xây dựng ĐảngTinNgọc DiễmPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên về công tác xây dựng Đảng/SiteAssets/PBTnung-lamviec-LX.jpg
10/02/2022 11:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Chiều ngày 09/02, Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thành ủy Long Xuyên về công tác xây dựng Đảng và dân vận. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đặng Thị Hoa Rây - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.

 PBTnung-lamviec-LX.jpg

Theo báo cáo, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Long Xuyên khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Thành ủy đã nỗ lực, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh song song với thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và vận động quần chúng, góp phần thực hiện đạt và vượt 10/13 chỉ tiêu tỉnh giao. Qua đó, kinh tế - xã hội dần khôi phục và phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; các cấp ủy đảng trong toàn thành phố đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phản tuyên truyền; tổ chức triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp, nội dung chuyên đề toàn khóa thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong nội bộ đảng viên và Nhân dân; triển khai thực hiện tốt nội dung chương trình kiểm tra, giám sát đã xây dựng; công tác chăm lo an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả, kịp thời; các mô hình dân vận khéo, thực hiện quy chế dân chủ ngày càng phát huy hiệu quả tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng trong nội bộ và đến địa bàn dân cư.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng Đảng bộ thành phố Long Xuyên đã đạt được trong năm 2021. Đồng thời mong muốn, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục duy trì đoàn kết nội bộ, nâng cao trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu “mới mẽ trong cách nghĩ, sáng tạo trong cách làm, nhịp nhàng trong phối hợp”, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Tập trung nghiên cứu thực hiện những công trình, chương trình quan trọng sát với tiềm năng, thế mạnh của địa phương, lấy phường xã làm trung tâm tiến tới xây dựng thành phố Long Xuyên thật sự văn minh, thông minh, hiện đại và nghĩa tình. Phát huy hiệu quả và nhân rộng các mô hình dân vận khéo, các mô hình học tập và làm theo Bác trên địa bàn; tăng cường vận động xã hội hóa để chăm lo cho các tầng lớp nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, cán bộ có hoàn cảnh khó khăn; quan tâm thực hiện tốt quy trình công tác cán bộ kết hợp kiểm tra, giám sát, khen thưởng những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn và kiên quyết xử lý các hành vi phạm trong cán bộ, đảng viên… góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố Long Xuyên ngày càng trong sạch, vững mạnh; kinh tế - xã hội thành phố ngày càng phát triển, xứng tầm đô thị loại I trực thuộc tỉnh và là thành phố quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng anh hùng./.

Ngọc Diễm

True
Đảng bộ thị xã Tân Châu vững tin đưa Nghị quyết vào cuộc sốngBài viếtVăn PhôĐảng bộ thị xã Tân Châu vững tin đưa Nghị quyết vào cuộc sống/SiteAssets/TC-vungtin-dua-nqvcs-1.jpg
07/02/2022 2:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Năm qua là một năm gặp nhiều khó khăn, thách thức trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đảng bộ thị xã Tân Châu đề ra. Đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, đã tác động đến tình hình kinh tế - xã hội của thị xã. Nhưng với sự chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng với sự quyết tâm lãnh đạo, điều hành của Thị ủy, UBND thị xã, các cấp, các ngành, sự đồng lòng của Nhân dân và doanh nghiệp,... đã đoàn kết, chung sức tham gia phòng, chống dịch bệnh, chăm lo an sinh xã hội, vừa phục hội và phát triển kinh tế - xã hội,... từ đó, góp phần ổn định chính trị - xã hội và tổ chức thực hiện cơ bản đạt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

 TC-vungtin-dua-nqvcs-1.jpg

Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý toàn thị xã

Đảng bộ thị xã Tân Châu đã có nhiều nỗ lực để cụ thể hóa những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã thành những Nghị quyết chuyên đề, Chương trình hành động, Đề án, Kế hoạch, Chỉ thị và chỉ đạo cụ thể từng mục tiêu, nhiệm vụ để triển khai thực hiện. Trong năm 2021, mặc dù, chịu ảnh hưởng rất lớn trong việc triển khai Nghị quyết Đảng bộ thị xã, khu vực thương mại - dịch vụ gặp nhiều khó khăn, chuỗi hoạt động du lịch bị đứt gãy, nông sản khó tiêu thụ, đã ảnh hưởng đến mọi hoạt động đời sống xã hội,… Nắm bắt được tình hình, Đảng bộ thị xã Tân Châu đã linh hoạt, sáng tạo, chủ động, một mặt cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã thành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để thực hiện; đồng thời, bám sát, nắm bắt tình hình thực tiễn với việc phân tích và dự báo để chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành triển khai đồng bộ. Kết quả cuối năm 2021, các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị thị xã cơ bản đạt theo kế hoạch đề ra; tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn được kiểm soát; các hoạt động kinh tế - xã hội đang từng bước phục hồi và phát triển, thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện bình thường mới.

Ông Huỳnh Quốc Thái, Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy Tân Châu đánh giá: "Năm 2021, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, trong điều kiện, bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là xuất hiện đợt dịch lần thứ 4, diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng đến các lĩnh vực của đời sống xã hội và sức khỏe của nhân dân. Nhưng dưới sự quan, lãnh đạo sâu sắc, chỉ đạo kịp thời của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cùng với sự đoàn kết nhất trí, tập trung chỉ đạo điều hành của Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và sự giám sát góp ý của Ủy ban MTTQVN thị xã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp: vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân và chăm lo tốt cho an sinh xã hội, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo tỉnh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ; cùng với đó được sự đoàn kết, chủ động, nỗ lực của các cấp, các ngành toàn thị xã, sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp cùng tham gia phòng, chống dịch, chăm lo an sinh xã hội.... từ đó, đã góp phần ổn định chính trị - xã hội và tổ chức thực hiện cơ bản đạt mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2021".

 TC-vungtin-dua-nqvcs-2.jpg

Thường trực Thị ủy, UBND thị xã đối thoại trực tiếp Nhân dân

Trong công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận đạt kết quả nổi bật. Đảng bộ thị xã đã lãnh đạo cả hệ thống chính trị, tổ chức thành công cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước, gắn với nâng chất hoạt động hệ thống chính trị cơ sở, tạo nền tảng vững chắc việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị ở cơ sở và của Đảng bộ thị xã. Thực hiện đạt 11/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó khu vực nông lâm thủy sản tăng 0,67% so cùng kỳ; thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; các công trình trọng điểm trên địa bàn được đẩy nhanh tiến độ, đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng Nhà thiếu nhi, Thư viện thị xã Tân Châu; đẩy nhanh hoàn thành các con hẻm, các công trình xây dựng nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, thị xã đã triển khai thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội cùng với huy động nguồn lực xã hội chăm lo tốt cho hộ nghèo, cận nghèo, lao động tự do mất việc làm gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19,... Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, an ninh biên giới được đảm bảo.

Cùng với đó, Đảng bộ thị xã cũng rất quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, bám sát vào điều kiện thực tiễn để kiểm tra, giám sát thực hiện các biện pháp cần thiết để phục hồi và phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Đã xây dựng, ban hành các Nghị quyết chuyên đề, đó là: Nghị quyết đưa thị xã Tân Châu trở thành thành phố; Nghị quyết chỉnh trang đô thị thông qua việc nâng cấp 200 con hẻm ở các phường nội ô; Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới và Nghị quyết xây dựng hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng phục vụ chuyển đổi từ sản xuất lúa sang trồng cây ăn trái vùng bờ bao xã Vĩnh Xương - Phú Lộc, với diện tích 650 hecta. Đây là 4 nghị quyết quan trọng nhằm đưa thị xã Tân Châu tiếp tục phát triển, trở thành đầu tàu kinh tế ở khu vực phía Bắc tỉnh An Giang. Trên cơ sở đó, Đảng bộ thị xã đã tập trung lãnh đạo, triển khai các công nhiệm vụ để đưa nhanh Nghị quyết đại hội vào cuộc sống.

Đặc biệt, Thị ủy luôn chú ý quan tâm công tác chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội, đồng thời giao nhiệm vụ thực hiện cụ thể. Trong năm 2021, thị xã đã hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn tổng số tiền 30 tỷ đồng; thị xã cũng huy động được sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, mặt trận, đoàn thể các cấp với số tiền trên 12 tỷ đồng để chăm lo cho bà con gặp khó trong đại dịch COVID-19. Duy trì tốt quỹ "Vì người nghèo", đã huy động trên 21 tỷ đồng, trong đó, hỗ trợ cất mới, sửa chữa 148 căn nhà, cũng như hỗ trợ thăm, khám, chữa bệnh cho nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. "Tình hình dịch bệnh trên địa bàn thị xã Tân Châu với sự tập trung vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, từ đó thị xã đã giữ được vùng xanh trong thời gian dài và một trong số ít đơn vị thực hiện Chỉ thị 15 cũng dài và khi xuất hiện ổ dịch, cả hệ thống chính trị quyết liệt, kiên quyết dập dịch trong thời gian rất ngắn. Rồi tình hình biên giới, mặc dù, có nhiều lần diễn biến phức tạp, nhưng thị xã đã chủ động, linh hoạt, để xuất kịp thời với tỉnh và sự chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành; đặc biệt là đối với lực lượng vũ trang đã kịp thời giúp thị xã ổn định được tình hình an ninh biên giới đến hôm nay", ông Huỳnh Quốc Thái, Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy Tân Châu, nhận xét.

 TC-vungtin-dua-nqvcs-4.jpg

Lãnh đạo thị xã đến thăm, động viên và tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch trên tuyến biên giới sông Tiền

Năm 2022, là năm thứ hai triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch COVID-19, tạo tiền đề tăng trưởng bền vững cho cả giai đoạn 2021 - 2025. Tuy nhiên, theo dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức và khó lường, như: Tình hình biến đổi khí hậu, dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp; tình hình sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản còn gặp nhiều khó khăn,... Trên tinh thần đó, Đảng bộ thị xã Tân Châu yêu cầu Cấp ủy, Chính quyền địa phương và các ngành, các cấp trên địa bàn thị xã nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, quyết liệt hành động, thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu "vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội" để thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chi tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2022. Trong đó, tiếp tục quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng bộ các cấp, các tổ chức đảng của thị xã thật sự trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện thành công các nội dung Nghị quyết đã đề ra.

Ông Huỳnh Quốc Thái, Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy Tân Châu, cho biết: "Về công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng thời gian tới tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội các cấp và tiếp tục thực hiện Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022, với chủ đề "Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ". Tăng cường tuyên truyền, định hướng tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân nhằm tạo sức lan tỏa thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào hành động cách mạng ở từng địa phương, đơn vị".

TC-vungtin-dua-nqvcs-3.jpg 

Trao bằng khen cho tập thể đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bản thị xã; đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, mua bán trao đổi hàng hóa tại các chợ bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19; đảm bảo cung cầu hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng. Triển khai tốt sản xuất vụ Đông Xuân 2022, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, nhằm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới theo lộ trình đạt chuẩn xã nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn thị xã, phấn đấu đạt tỷ lệ theo quy định. Phối hợp sở, ngành tỉnh triển khai nhanh các dự án Cầu Châu Đốc, tuyến đường liên kết vùng đoạn từ thị xã Tân Châu đến thành phố Châu Đốc, kết nối với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp (thuộc tuyến N1) Khu đô thị mới Sao Mai, Trung tâm thương mại phường Long Sơn, Khu kinh tế cửa khẩu Vĩnh Xương. Tiếp tục triển khai thi công nâng cấp các tuyến hẻm tại các phường theo kế hoạch; chỉnh trang đô thị bảo đảm các phường đạt chuẩn văn minh đô thị; tham mưu tỉnh chuẩn bị tốt Lễ công bố khai trương cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương. Tiếp tục quan tâm và chỉ đạo các cấp, các ngành phát triển đồng bộ về văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, từng bước giảm thiểu tai nạn giao thông. Huy động mọi nguồn lực, phấn đấu đến năm 2025, tăng trưởng kinh tế của thị xã nằm ở mức cao so với bình quân chung của tỉnh; đồng thời đưa Tân Châu sớm trở thành thành phố.

"Thị xã tiếp tục tập trung triển khai tổ chức thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch trọng điểm để thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ thị xã lần thứ XII với lộ trình, bước đi, phân công cụ thể từng ngành, từng địa phương gắn với tăng cường kiểm tra, để kịp thời giải quyết các vướng múc trong quá trình thực hiện. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở từng ngành, từng địa phương. Tăng cường cải cách hành chính, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao vai trò, trách nhiệm trong thực thi công vụ"- ông Huỳnh Quốc Thái, nhấn mạnh.

Với những định hướng, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn, sẽ sớm đưa thị xã Tân Châu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ thị xã năm 2022, tạo nền tảng quan trọng để sớm đưa thị xã Tân Châu trở thành Thành phố.

Bài, ảnh: VĂN PHÔ

FalseĐưa Nghị quyết vào cuộc sống
1 - 30Next