Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng Đảng

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!
Xây dựng Đảng
Thứ 6, Ngày 04/09/2020, 18:00
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang thi hành kỷ luật 6 đảng viên
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/09/2020

​(TUAG)- Chiều 4-9, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy An Giang Hồ Văn Răng cho biết: trong các ngày 15-8-2020, 21-8-2020, 25 và 26-8-2020, UBKT Tỉnh ủy An Giang đã tiến hành kỳ họp thứ 34, 35 và 36.

​Theo đó, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với 6 đảng viên. 

Tại các kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Cao đẳng Nghề An Giang và các cá nhân có liên quan nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020.

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Cao đẳng Nghề đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Giám hiệu Trường trong thực hiện không đúng trình tự quy định về tinh giản biên chế, việc thực hiện đầu tư, mua sắm phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đào tạo; không xin chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh khi hợp tác đầu tư sử dụng, cơ sở vật chất nhà trường; thực hiện các khoản chi chưa đúng quy định, vi phạm các quy định về tài chính kế toán giai đoạn 2014 – 2018.

Vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Cao đẳng Nghề An Giang đến mức phải xem xét kỷ luật,UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Cao đẳng Nghề nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020 theo thẩm quyền.

UBKT cũng đã xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật đối với các đảng viên:

1. Đồng chí Huỳnh Thanh Quang, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề An Giang về việc lãnh đạo, chỉ đạo Trường Cao đẳng Nghề An Giang. 

Đồng chí Huỳnh Thanh Quang chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Cao đẳng Nghề: thực hiện không đúng trình tự quy định về tinh giản biên chế, việc thực hiện đầu tư, mua sắm phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đào tạo; không xin chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh khi hợp tác đầu tư sử dụng, cơ sở vật chất nhà trường; không lãnh đạo, chỉ đạo trường trích lập 40% từ nguồn thu sự nghiệp để cải cách tiền lương trong giai đoạn 2014 – 2018; chi phụ cấp thâm niên nghề nhà giáo và phụ cấp 25% ưu đãi giảng dạy không đúng đối tượng thụ hưởng.

Vi phạm của đồng chí Huỳnh Thanh Quang là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân, tổ chức đảng và Trường Cao đẳng Nghề, đến mức phải xem xét kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Huỳnh Thanh Quang bằng hình thức cảnh cáo.

2. Đồng chí Trương Thị Kim Tú, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Tài chính- Kế toán Trường Cao đẳng Nghề An Giang.

Đồng chí Trương Thị Kim Tú đã có vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện không đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao trong quản lý kinh phí, sổ sách kế toán; không tham mưu Ban Giám hiệu Trường việc trích lập 40% từ nguồn thu sự nghiệp thực hiện cải cách tiền lương trong giai đoạn 2014 – 2018; không tham mưu đề xuất, sửa đổi khoản chi phụ cấp thâm niên nghề nhà giáo và phụ cấp 25% ưu đãi giảng dạy không đúng đối tượng thụ hưởng.

Vi phạm của đồng chí Trương Thị Kim Tú là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân, tổ chức đảng và Trường Cao đẳng Nghề, đến mức phải xem xét kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trương Thị Kim Tú bằng hình thức cảnh cáo.

3. Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công thương (nguyên Phó Bí thư Thị ủy, nguyên Chủ tịch UBND thị xã Tân Châu).

Trong thời gian là Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Tân Châu nhiệm kỳ 2016 – 2021, đồng chí Nguyễn Minh Hùng thiếu kiểm tra, giám sát, thực hiện không đúng, không đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao: không xây dựng Quy chế làm việc của UBND thị xã Tân Châu nhiệm kỳ 2016 – 2021, thực hiện không đúng chế độ làm việc của Thường trực UBND huyện; chỉ đạo thực hiện chủ trương đầu tư trụ sở Khóm Long Thạnh A, phường Long Thạnh chưa đúng quy trình, thủ tục; để cấp dưới quản lý, sử dụng kinh phí vi phạm các quy định về tài chính kế toán; thiếu gương mẫu trong thực hiện chế độ sinh hoạt chi bộ; kê khai tài sản, thu nhập chưa đầy đủ, rõ ràng, không đúng quy định. 

Vi phạm của đồng chí Nguyễn Minh Hùng là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân, tổ chức đảng và cơ quan, đến mức phải xem xét kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Minh Hùng bằng hình thức cảnh cáo.

4. Đồng chí Trần Hồng Bon, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Chợ Mới.

Đồng chí Trần Hồng Bon có vi phạm, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020 – 2025, chủ quan, đơn giản, thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến công tác bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn sai quy định; sau Đại hội, đồng chí không kịp thời báo cáo cấp ủy cấp trên việc cán bộ cấp dưới tự ý kiểm tra phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn mà chỉ đạo kiểm tra lại phiếu và tổ chức kiểm phiếu lần 2 sai quy định.Điều đó dẫn đến cấp ủy cấp trên phải bãi bỏ kết quả bầu cử Đại hội, chỉ đạo Đại hội tiến hành bầu cử lại.

Vi phạm của đồng chí Trần Hồng Bon là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân, tổ chức đảng và địa phương, đến mức phải xem xét kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Hồng Bon bằng hình thức cảnh cáo.

5. Đồng chí Nguyễn Nhị Hoàng Anh, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Chợ Mới.

Đồng chí Nguyễn Nhị Hoàng Anh có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong tham mưu, tổ chức thực hiện các quy định về bầu cử trong Đảng, tham mưu cấp ủy, dẫn đến công tác bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020 – 2025 sai quy định; sau Đại hội, đồng chí tự ý kiểm tra phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn và tham gia tổ chức kiểm phiếu lần 2 sai quy định. Điều đó dẫn đến cấp ủy cấp trên phải bãi bỏ kết quả bầu cử Đại hội, chỉ đạo Đại hội tiến hành bầu cử lại.

Vi phạm của đồng chí Nguyễn Nhị Hoàng Anh là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân, tổ chức đảng và địa phương, đến mức phải xem xét kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Nhị Hoàng Anh bằng hình thức cảnh cáo.

6. Đồng chí Trần Thị Duyên Hải, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Chợ Mới.

Sau Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Trần Thị Duyên Hải tham gia kiểm tra lại phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn và tham gia tổ chức kiểm phiếu lần 2 vi phạm các quy định về bầu cử trong Đảng.

Vi phạm của đồng chí Trần Thị Duyên Hải làm ảnh hưởng uy tín của bản thân và tổ chức đảng và địa phương, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Thị Duyên Hải bằng hình thức khiển trách.

* Đồng chí Nguyễn Thị Quyền, Trưởng Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân (Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Tân, nguyên Bí thư Chi bộ Dân vận - Mặt trận).

Trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Tân, Bí thư Chi bộ Dân vận - Mặt trận, đồng chí Nguyễn Thị Quyền thiếu quan tâm giáo dục, động viên để người thân vi phạm pháp luật, vay mượn tiền của nhiều người không có khả năng trả nợ dẫn đến tố cáo, làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và tổ chức. Quá trình kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị Quyền nhận thức được trách nhiệm, chủ động khắc phục một phần hậu quả.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm; UBKT Tỉnh ủy quyết định không kỷ luật, yêu cầu đồng chí Nguyễn Thị Quyền kiểm điểm rút kinh nghiệm.

* Đồng chí Nguyễn Tấn Bửu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang.

UBKT Tỉnh ủy kết luận đa số các nội dung tố cáo là tố cáo sai và chưa có cơ sở. Đối với nội dung tố cáo đi làm việc sử dụng xe công (xe gắn máy) sai quy chế là đúng một phần nhưng chưa đến mức phải xem xét kỷ luật. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu đồng chí Nguyễn Tấn Bửu kiểm điểm rút kinh nghiệm.

* Đồng chí Phạm Vĩnh Thạo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hòa (Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Long Xuyên).

UBKT Tỉnh ủy kết luận nội dung tố cáo đồng chí Phạm Vĩnh Thạo tiếp tục có quan hệ nam nữ bất chính là chưa có cơ sở. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu đồng chí Phạm Vĩnh Thạo cẩn trọng trong giao tiếp để tránh dư luận không tốt trong nội bộ, làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân, gia đình và tổ chức đảng.

P.V

Lượt người xem:  Views:   3042
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (cick)

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Phân loại

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by