Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng Đảng

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!
Xây dựng Đảng
Thứ 5, Ngày 23/07/2020, 07:00
Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/07/2020 | Trường Giang

(TUAG)- Đó là một trong những nội dung tư vấn, góp ý của đại biểu trí thức cho Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tổ chức vào sáng 22/7/2020.

Lay-y-kien-tri-thuc-1.jpg

Phát biểu tại Hội nghị, ThS Lê Minh Tùng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh yêu cầu đại biểu cho ý kiến về các nội dung trọng tâm, như: Dự thảo Báo cáo đánh giá trong 05 năm kinh tế tăng trưởng từng năm phù hợp với nguồn lực của địa phương; những đánh giá được nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị; hạn chế, nguyên nhân và kinh nghiệm; quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và các khâu đột phá nhiệm kỳ 2020 - 2025… có đầy đủ, xác hợp và cần đề xuất, kiến nghị Tỉnh ủy xem xét điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh Dự thảo Văn kiện được chất lượng, khả thi.

Lay-y-kien-tri-thuc-3.jpg

Có 14 ý kiến của đại biểu trí thức góp ý trực tiếp tại Hội nghị cho Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, các đại biểu trí thức thể hiện tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết, thẳng thắn góp ý, tư vấn, phản biện trên tinh thần xây dựng, hiến kế vì sự phát triển của tỉnh và hướng đến phục vụ, chăm lo cho đời sống Nhân dân được tốt hơn.

Lay-y-kien-tri-thuc-2.jpg

Hầu hết các ý kiến biểu thị sự thống nhất với phần báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội X, báo cáo chính trị đã bám sát với các nội dung, chỉ tiêu và hệ thống giải pháp do Nghị quyết đề ra, bố cục đủ các lĩnh vực, phản ánh được kết quả phấn đấu của toàn hệ thống chính trị, chính xác, khách quan, trung thực, đúng thực chất. Phần quan điểm, mục tiêu và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025 sát thực tiễn, bám sát với chủ đề, xây dựng hệ thống giải pháp phát triển các lĩnh vực phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh và có phân tích rõ các ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên, kinh tế, an ninh quốc phòng và dự báo được xu hướng phát triển trong tình hình mới.

Lay-y-kien-tri-thuc-4.jpg

Tuy nhiên, các đại biểu trăn trở trước những thách thức mà tỉnh phải đối mặt, nhiều chỉ tiêu quan trọng, quyết định sự phát triển của tỉnh nhưng chưa đạt; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân, kinh nghiệm. Qua đó, đại biểu trí thức đã góp ý, tư vấn nhiều ý kiến rất tâm huyết, có cơ sở khoa học, cụ thể, thiết thực trên các lĩnh vực xây dựng Đảng; phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại…; trong đó, hầu hết ý kiến khẳng định, để hiện thực hóa "khát vọng" góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội, thì phải có cán bộ tốt, thực sự trọng dụng cán bộ "vừa hồng, vừa chuyên" theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh…  

Tin, ảnh: TRƯỜNG GIANG

Lượt người xem:  Views:   223
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (cick)

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Phân loại

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by