Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng Đảng

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!
Xây dựng Đảng
Thứ 7, Ngày 30/05/2020, 21:00
An Phú: Những việc làm thiết thực theo lời Bác
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/05/2020 | Ngọc Hân

(TUAG)- Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện An Phú đã tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và đạt được những kết quả tích cực. Những việc làm thiết thực theo lời Bác trên địa bàn huyện đã góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển...

Việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Kế hoạch số 22-KH/HU và kế hoạch hàng năm của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các chi bộ, đảng ủy cơ sở trong huyện đặc biệt quan tâm, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là công việc thường xuyên, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Hầu hết các chi bộ, đảng ủy cơ sở đã tổ chức triển khai thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy, góp phần tạo sức lan tỏa ngày càng rộng lớn với sự tham gia đông đảo của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, kể cả đồng bào các dân tộc, tôn giáo trong huyện.

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các chi bộ, đảng ủy cơ sở tập trung thực hiện tốt việc xác định những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị để đưa ra bàn bạc, thảo luận và đề ra các biện pháp giải quyết dứt điểm nhằm tạo chuyển biến rõ nét, không để tồn động kéo dài. Kết quả cho thấy, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được giải quyết góp phần củng cố niềm tin của quần chúng, nhân dân đối với Đảng.

Về nội dung đột phá, ngoài việc triển khai thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong toàn Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy còn xây dựng thêm nội dung đột phá của Huyện là: "Nêu cao tinh thần trách nhiệm", "Nói đi đôi với làm", "Xây dựng tinh thần đoàn kết", với nội dung thực hiện riêng cho từng đối tượng: Trong cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và trong nhân dân; một số chi bộ, đảng ủy cơ sở ngoài việc lãnh đạo thực hiện nội dung đột phá của tỉnh, huyện còn xác định nội dung đột phá riêng căn cứ vào tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Qua đó việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện đã tạo được sự chuyển biến rõ nét về cách nghĩ, cách làm và trở thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, trong sinh hoạt của các cơ quan hành chính nhà nước, Mặt trận, đoàn thể; tạo sự chuyển biến trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương của tổ chức, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, từ đó góp phần tạo sự ổn định về tư tưởng chính trị, củng cố niềm tin trong quần chúng, nhân dân. Qua quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hầu hết cán bộ, công chức, viên chức đã rút ra được một số kinh nghiệm trong cách làm, phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện đến cơ sở đã có chuyển biến tích cực như: Nâng cao ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tổ chức kỷ luật của cơ quan, đơn vị và tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; thái độ phục vụ nhân dân; có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tinh thần đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác… Đặc biệt, các ban ngành huyện thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, bộ phận "Một cửa" của Ủy ban nhân dân huyện và các xã, thị trấn đã nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân, tạo được niềm tin và sự hài lòng, khắc phục đáng kể tình trạng gây phiền hà đối với nhân dân.

Các chi bộ, đảng ủy cơ sở đã tập trung chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên và tự giác; đồng thời, triển khai thực hiện cả trong hệ thống chính trị và trong các tầng lớp nhân dân. Từ đó, nhiều sáng kiến, cách làm mới, mô hình hay được triển khai thực hiện và nhân rộng trong toàn xã hội; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phong trào thi đua dạy tốt - học tốt… tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội từ thiện xuất hiện ngày càng nhiều và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, như: Vận động tiền mua xe chuyển bệnh miễn phí, cất nhà đại đoàn kết, tổ tiết kiệm bỏ ống heo đất của hội phụ nữ, nhận giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đỡ đầu cho học sinh nghèo hiếu học, mua gạo cho trại cơm từ thiện tại các bệnh viện, hiến đất xây dựng nghĩa trang nhân dân, hiến đất xây dựng đường cộ, đường ra cánh đồng và mô hình thắp sáng lộ nông thôn cùng nhiều mô hình khác.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức được mô hình hội nghị tuyên truyền chuyên đề "Chủ nghĩa yêu nước" cho cán bộ, đảng viên ở tất cả các chi bộ, đảng bộ cơ sở, với 4.492 đồng chí. Hội nghị tuyên truyền chuyên đề đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội, sự phấn khởi và đồng tình hưởng ứng học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả của Đảng bộ huyện An Phú, việc học tập và làm theo Bác đã thực sự có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Từ những việc làm thiết thực, hiệu quả đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái”, nâng cao đời sống người dân. Từ đó từng bước nâng cao hiệu quả công tác xây dựng tổ chức đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện cuộc sống của người dân.

Ngọc Hân
Lượt người xem:  Views:   182
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (cick)

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Phân loại

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by