Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng Đảng

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!
Xây dựng Đảng
Thứ 3, Ngày 30/12/2014, 07:42
Huyện ủy An Phú đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/12/2014

(TGAG)-  Nhiều năm qua, các đảng bộ trong tỉnh đã thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Đã có nhiều đảng bộ có cách làm sáng tạo và đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, trong đó có Đảng bộ huyện An Phú.


Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, nhằm đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên trong từng chi bộ, cơ quan, đơn vị, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy soạn Chương trình sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng, có nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thông qua Ban Thường vụ Huyện ủy và hướng dẫn cho tất cả các chi bộ thực hiện.


Xác định bí thư chi bộ đóng vai trò quyết định trong việc tổ chức thực hiện thành công việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong Hội nghị báo cáo viên – tuyên truyền viên hằng tháng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đều có chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ trong toàn huyện tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Các đồng chí bí thư chi bộ (kể cả bí thư chi bộ trực thuộc Huyện ủy và bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở) được trực tiếp tiếp thu các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn để tổ chức thực hiện; thường xuyên được chấn chỉnh, uốn nắn, từng bước nâng cao về mặt nhận thức cũng như năng lực tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cơ sở ngày càng tốt hơn, trở thành sinh hoạt thường xuyên trong từng chi bộ.


Cùng với việc thực hiện các biện pháp nêu trên, nhằm phát huy trí tuệ tập thể các bí thư cấp ủy trong toàn Đảng bộ, tìm ra những giải pháp thiết thực để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Huyện ủy An Phú đã triển khai chủ trương lấy ý kiến đề xuất của tất cả các đồng chí Bí thư chi bộ về biện pháp đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên trong từng cơ quan, đơn vị.


 Qua một năm phát động, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tiếp nhận được 208 ý kiến đề xuất của các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc Huyện ủy và Bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Tổng hợp các ý kiến đề xuất, Ban đã chọn lọc được 7 biện pháp có nhiều ý kiến đề xuất nhằm đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên trong từng cơ quan, đơn vị:


1- Từng cơ quan, đơn vị tiến hành xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để cán bộ, công chức thực hiện (nội dung chuẩn mực phải được nhắc nhở, sinh hoạt thường xuyên trong cơ quan và được in thành bảng lớn treo tại cơ quan, đơn vị).


2- Trong phiên họp cơ quan hằng tuần, thủ trưởng đơn vị phải dành thời gian để kiểm điểm việc thực hiện những chuẩn mực đạo đức của cơ quan (có góp ý, phê bình, chấn chỉnh).


3- Việc triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đều phải gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cụ thể là việc triển khai thực hiện các chuẩn mực đạo đức của đơn vị.


4- Lấy kết quả việc thực hiện chuẩn mực đạo đức của cơ quan là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, bình xét phân loại đảng viên, xét thi đua cuối năm và xét công nhận cơ quan văn hóa.


5- Đề cao vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, người đứng đầu từng bộ phận trong việc thực hiện chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị.
6- Trong báo cáo tổng kết năm của cơ quan, đơn vị phải có mục báo cáo kết quả việc tổ chức thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cụ thể là việc tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị.


7- Tổ chức các phong trào thi đua của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan về việc thực hiện từng nội dung của chuẩn mực đạo đức theo từng quý, có sơ kết rút kinh nghiệm, phát động thi đua quý tiếp theo (giao cho công đoàn cơ quan, đơn vị phát động phong trào thi đua).


Các biện pháp này đã được hướng dẫn triển khai thực hiện trong tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, khối Nhà nước, khối Dân vận từ huyện đến cơ sở và có sự kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở của ngành dọc.


Những cách làm trên của Huyện ủy An Phú đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên trong từng chi bộ, cơ quan, đơn vị đúng theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.


Thành Nhân

Lượt người xem:  Views:   1639
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (cick)

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Phân loại

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by